Rippikoulut Yhteyshenkilöt 31

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rippikoulut 2008 22 30 Yhteyshenkilöt 31"

Transkriptio

1 Riparille 2008

2 Rippikoulu, ripari on in! 3 Miksi rippikouluun? 3 Yleistä rippikoulusta 4 5 Rippikoulun tavoitteet, sisältö ja kesto Kirkkoon kuulumattomat Rippikoulun monet muodot Järjestöjen rippikoulut Aikuisrippikoulu Konfirmaatio Rippikoulun maksut 6 Avustuksen anominen Vakuutukset 7 Näin ilmoittaudut 7 Lue ilmoittautumisohjeet huolella! Viimeinen palautuspäivä Paluupostiaviikolla44 8 Jos sinulla on kysyttävää 8 Leirikeskukset 9 Oma riparini Henrikin seurakunnassa Ohjeita leirille lähtöä varten 12 Harrasterippikoulut (mm. partio, NMKY, musiikki yms. rippikoulut) Erityisrippikoulut (mm. kehitysvammaisten rippikoulut) 21 Rippikoulut Yhteyshenkilöt 31 Skriftskolan, skriban är in! 13 Varför gå i skriftskola? 13 Allmänt om skriftskolan Skriftskolans målsättningar, innehåll och längd De som inte är medlemmar i kyrkan Skriftskolans många former Konfirmationen Kostnader för skriftskolan 16 Ansökan om understöd Försäkringar 16 Så här anmäler du dig Först en kompis, sedan två önskemål om skriftskola Sista returneringsdag Svarspost i slutet av oktober 17 Om du har frågor 17 Lägergårdarna 18 Instruktioner inför lägret 18 Skriftskolorna Kontaktpersoner 31 Julkaisija Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymäjakelu Vuonna 1993 syntyneet turkulaiset ja kaarinalaiset nuoret Tekstit, taitto ja kuvat Kasvatusasiain keskus, Jani Käsmä Kuvat Henrikin ja Kaarinan seurakunnan rippikoululeirit Kunstenniemen leirikeskuksessa Käännös Katarina Forss Paino T. Nieminen Oy, KaarinaLinkki Rippikouluesite netissä: > Yhtymä > Kasvatustyö > Rippikoulu

3 Tämä esite on sinulle, vuonna 1993 syntynyt turkulainen tai kaarinalainen nuori. Samalla kun onnittelemme sinua rippikouluiän saavuttamisesta, kerromme mitä kaikkea sinun rippikouluun valmistautuessasi tulee tietää. Tässä esitteessä on myös ohjeita ystävällesi, joka mahdollisesti ei ole kirkon jäsen, mutta haluaa tulla rippikouluun. Näiden ohjeiden avulla voit neuvoa häntä miten toimiarippikouluasioissa. Kun sinut noin viisitoista vuotta sitten kastettiin, saivat vanhemmat, kummit ja seurakunta tehtäväkseen huolehtia sinun kristillisestä kasvatuksestasi. Tätä tehtävää on tähän asti suoritettu hyvin monin eri tavoin. Olet ehkä käynyt pyhäkoulussa, päiväkerhossa tai osallistunut seurakunnan kerho ja partiotoimintaan. Rippikoulu on tämän kasteessa annetun kasvatustehtävän huipentuma. Rippikoulu pyrkii auttamaan sinua nousemaan uskonnollisten kysymystesi suhteen omille siivillesi. Kirkkolaki toteaakin: Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulussa annetaan opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin mukaisesti. Rippikoulusta on tullut nuorten keskuudessa erittäin suosittu juttu. Esimerkiksi viime vuonnarippikoulunkävikirkkoonkuuluvista95,7 %jakoko ikäluokasta82,1 %. 3

4 Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Sisällöllisen perusrakenteen rippikoululle antaa katekismus. Sen mukaan opetuksen keskeisiä aineksia ovat elämä, usko ja rukous. Nuoren oma elämä ja elämäntilanteet, kirkon uskon sisältö ja rukous ovat ikään kuin kolme pilaria tai kolme koria, joista otetaan materiaalia opetus ja oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Elämää, uskoa ja rukousta käsitellään rippikoulussa monipuolisesti erilaisilla työskentelytavoilla ja opetusmenetelmillä. Rippikouluopetuksen tuntimäärä 80 tuntia. Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta. Koulun alkamisen ja päättymisen välille voi sisältyä monenlaista toimintaa: viikonloppuleirejä, iltakokoontumisia, konsertteja, jumalanpalveluskäyntejä, tutustumista mielenkiintoisiin kirkollisiin tapahtumiin ja kohteisiin Turussa ja Kaarinassa. Tavoitteena on, että jokainen rippikoululainen saa mahdollisimman monipuolisen kuvankirkosta ja sen uskosta, johonhänet onkasteessa liitetty. Vanhempien tai huoltajan suostumuksella väestörekisterissä kirjoilla olevat, evankelis luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat nuoret voivat käydä rippikoulun. Jos nuori haluaa liittyä kirkkoon, hänen ikänsä ja vanhempien tai huoltajan kuuluminen kirkkoon vaikuttavat siihen, miten kirkon jäseneksi liittyminen tapahtuu. Mikäli et kuulu kirkkoon ja haluat tulla mukaan rippikouluun, ota yhteyttä kasvatusasiain keskukseen ja tilaa sieltä kirkkoon kuulumattomia varten tehty rippikouluohje ja ilmoittautumislomake. Tästä esitteestä löydät myös tärkeitä tietoja rippikoulusta. Ohjeet ja ilmoittautumislomakkeet: Jani Käsmältä puh. (02) tai sähköpostitse: Rippikoulun voit käydä ilta, päivä tai leiripainotteisena. Ilta ja päivärippikoulussa opiskellaan pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin seurakuntatalolla. Päivärippikouluun kuuluu usein kesällä järjestettävä tiiviimpi opiskelujakso. Ilta ja päivärippikoulujen tapaan leiririppikoulukin aloittaa toimintansa kokoontumisilla iltaisin ennen varsinaista leirijaksoa. Leiririppikouluja järjestetään talvi ja kesälomilla. Leirien pitopaikkoina ovat pääasiassa seurakuntayhtymän omat leirikeskukset Heinänokka ja Kunstenniemi. Jokainen rippikoulu on suunniteltu rippikouluryhmälle yksilöllisesti. Rippikoulu käydään kerran elämässä ja se on koko rippikouluryhmälle ainutkertainen, siksirippikoulunkäymiseen kannattaa varata aikaa. 4

5 Nuoren mukana olemista ja osallistumista rippikouluun seurakunnissa seurataan eri tavoin. Joissakin seurakunnissa on käytössä rippikoulupassi, jonka jokainen rippikoululainen toimittaa ennen tilaisuuden tai tapahtuman alkua vahtimestarille. Tilaisuuden jälkeen vahtimestari laittaa passiin merkinnän ja palauttaa passin rippikoululaiselle. Myöhästyneet eivätsaa tilaisuudesta merkintää. Järjestöjenrippikoulut Useimmat käyvät rippikoulun omassa kotiseurakunnassa. Rippikouluja järjestävät myös kristilliset järjestöt. Järjestöjen rippikouluista saat lisätietoja nettiosoitteesta: > elämän vaiheita > rippikoulu > missä ja milloin. Sivuilta löytyy yleistietoa rippikouluista ja järjestöjen yhteystietoja. Aikuisrippikoulu Rippikoulun voi suorittaa myös myöhemmin, yleensä joko asepalveluksen yhteydessä tai seurakunnan järjestämässä yksityis eli aikuisrippikoulussa. Viime vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntien aikuisrippikoulun kävi 57 aikuista. Lisätietoja aikuisrippikoulusta saat oman seurakuntasi rippikouluvastaavalta. Rippikouluvastaavien yhteystiedotlöydät tästävihostasivulta 31. Konfirmaatio Rippikoulu päättyy konfirmaatioon, joka merkitsee vahvistamista. Konfirmaatiossa rippikoululainen tunnustaa uskonsa yhdessä seurakunnan kanssa. Konfirmaatio pidetään yleensä oman tai järjestävän seurakunnan kirkossa. Konfirmaatiossa konfirmoitavat pukeutuvat alboihin. Alba muistuttaa kasteesta ja kastepuvusta. Konfirmaation jälkeen nuori saa käydä itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaatio on edellytyksenä myös sille, että voi toimia kummina ja asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin saavutettuaan äänioikeuden edellytyksenä olevan 18 vuoden iän. Konfirmaatiotilaisuuden jälkeen on tapana viettää rippijuhlaa sukulaisten ja ystävien kanssa. 5

6 Rippikoulu oppikirjoineen on maksuton, mutta leiririppikouluissa osallistujilta laskutetaan ruoka ja matkakustannukset. Vuonna 2007 rippikoululeirin vuorokausimaksu oli12,60, mahdollisesta meno ja paluukuljetuksesta maksuoli 8. Leirimaksut tarkistetaan vuosittain ja uudet hinnat astuvat voimaan tammikuun alussa. Lasku ruoka ja matkakustannuksista lähetetään kuukausi ennen leirin alkua rippikoululaiselle kotiin. Mikäli rippikoulu sisältää viikonloppuleirin, sen ruoka ja matkakustannukset laskutetaan rippileirin laskun yhteydessä. Leirille pääsevät vain ne, jotka ovat maksaneet leirimaksunsa tai ovat antaneet maksusitoumuksen tai joille on myönnetty vapaapaikka. Leirimaksusuorituksettarkastetaanennen leirillelähtöä. Maksuvaikeuksien tai vähävaraisuuden perusteella vanhemmat tai huoltaja voivat anoa avustusta ruoka ja matkakustannusten maksamiseen paikallisseurakunnalta. Syysloman aikana pidettävien leirien osalta hakemukset tulee tehdä ilmoittautumisen yhteydessä, hiihtolomaleirien osalta viimeistään ja kesäleirien osalta viimeistään Anomuslomakkeita ja tukitarpeen kartoituslomakkeita saat oman seurakuntasi diakoniatyöntekijöiltä (yhteystiedot puhelinluettelosta tai rippikouluvastaavilta). Rippikouluvastaavien yhteystiedot löydät tästä vihosta sivulta 31. Tietopäätöksestä ilmoitetaan anojallekirjallisesti ennen leirin alkua. 6

7 Seurakunta vakuuttaa kaikki rippikoululaiset tapaturman varalta. Vakuutus on pienimuotoinen ja se kattaa ryhmän kokoontumiset ja leirijakson. Vakuutus on tavallinen tapaturmavakuutus, eikä korvaa esim. fysikaalista hoitoa. Suosittelemme vakuutusturvan laajentamista omalla vakuutuksella. Turun ja Kaarinan seurakuntien leireillä käytetään ensijaisesti terveyskeskuksia ensihoidossa. Ensihoidon jälkeen leiriläinen maksaa (käteinen tai lasku kotiin) kustannukset ensin itse ja sen jälkeen hakee korvauksia takaisin vakuutuksesta. Lisätietoja seurakuntien vakuutuksista antaa: Johanna Grönqvist puhelin (02) ja sähköposti: Vuoden 2008 rippikouluihin ilmoittaudutaan oheisella ilmoittautumiskortilla. Ohjeita kortin täyttämiseen löydät tästä kappaleesta. Mikäli rippikoulun käyminen ei kuulu suunnitelmiisi tulevan vuoden aikana tai käyt rippikoulusi muualla, toivomme että palauttaisit silti ilmoittautumiskortin meille. Näin saamme tiedon siitä, että kirjeemme on tavoittanut sinut. Täytä ilmoittautumiskortti huolellisesti tikkukirjaimin kuulakärkikynällä. Muista pyytää korttiin vanhempiesi tai huoltajasi allekirjoitus. Mikäli haluat samaan rippikouluryhmään ystäväsi kanssa, merkitse ilmoittautumiskorttiin hänen nimensä. Ystäväsi kortin kaveritoiveesta tulee löytyä sinun nimesi ja rippikouluvaihtoehtojen tulee olla samat kuin sinun ilmoittautumiskortissasi. Pyrimme täyttämään ystävätoiveet mahdollisuuksien mukaan. Kokonaisen kaveriporukan ryhmätoivetta emme pysty huomioimaan. Mieti tämän jälkeen rippikoulutoivettasi. Merkitse tämän jälkeen kortin ilmoittautumisosioon kaksi rippikoulutoivettasi. Leirien tulee sijoittua eri kuukausiin. Jos seurakunta järjestää yhtä aikaa samassa paikassa useamman leirin voit valita näistä vain yhden. Mikäli ensisijainen valintasi on muu kuin oman seurakunnan rippikoulu esim. harrasterippikoulu, laita toiseksi toiveeksesi oman seurakunnan rippikouluryhmä. Rippikouluryhmät kootaan ilmoittautumisten perusteella. Koska kaikki eivät välttämättä pääse valitsemalleen leirille merkitse ajankohdat jolloin et millään pääse leirille tai rippikouluun kohtaan: Minulle ei käy seuraava ajankohta. Mikäli sinulla on hyvin perusteltu syy päästä leirille tiettyyn aikaan kesästä, on tämä syy kirjoitettava korttiin. Perusteltu syy ei ole Mä haluun..., Ku kaikki muutki menee sillon.... Sen sijaan esimerkiksi jo nyt tiedossa oleva kielikurssi tai urheilun edustustapahtuma ovat perusteltuja syitä. 7

8 Laita ilmoittautumiskortti vastauskuoreen ja postita se viimeistään Kirjeen postimerkki onvalmiiksi maksettu. Kortin tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Rippikoulua koskevaa paluupostia voit odotella marraskuun alussa (viikolla 44), jolloin ryhmäsi ensimmäisen kokoontumisen aika ja paikka tullaan ilmoittamaan sinulle kirjeitse. Syysloman aikana mahdollisesti pidettävistä leireistä tieto tulee jo aiemmin. Rippikoulusi alkaa ensimmäisestä kokoontumisesta. Sen tähden on välttämätöntä, ettäolet silloin läsnä. Oman seurakuntasi rippikouluvastaavalta saat yksityiskohtaista tietoa seurakuntasi omista käytännöistä. Rippikouluvastaavien yhteystiedot löydät tästä vihosta sivulta 31. 8

9 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoululeirejä järjestetään kahdessa leirikeskuksessa: Heinänokka sijaitsee Turun kaupungin alueella Satavan saaressa Erikvallassa. Heinänokka näkyy puhelinluettelon karttasivulla 3 ruudussa 2/71. Alueelle mahtuu kerrallaan kolme rippikoululeiriä. Näistä kaksi majoitetaan samaan rakennukseen. Majoitus tapahtuu pääasiassa neljän hengen huoneissa. Kiinteistöissä on hyvät wc ja suihkutilat. Lisäksi alueella on rantasauna ja hiekkaranta uimalaitureineen. Leirien ruokailu tapahtuu leirikeskuksen keskuskeittiöllä. Heinänokan osoite on: Heinänokan leirikeskus, Heinänokantie 66, TURKU. Kunstenniemi sijaitsee Rymättylässä. Alueella on ollut seurakunnallista leiritoimintaa jo 60 vuoden ajan. Vaatimattomasta alusta, telttaleiriolosuhteista, on siirrytty nykyaikaiseen erittäin laadukkaaseen majoitukseen. Luonnonkauniin tammimetsäalueen majoitusvaihtoehdot vaihtelevat yhteismajoituksesta hirsirakennuksen 5 6 hengen huoneisiin. Kiinteistöissä on wc:t ja suihkut. Kaikissa kohteissa on lisäksi oma saunarakennus. Näiden lisäksi alueella on savusauna. Myös Kunstenniemessä ruokaillaan alueen keskuskeittiöllä. Kunstenniemen osoite on: Kunstenniemen leirikeskus, POIKKO. Näidenlisäksi rippikoululeirejä järjestetään seuraavassa paikassa: Turun NMKY:n kesäleirikeskus sijaitsee Harvan saaressa, Heinänokan leirikeskuksen edustalla. (Puhelinluettelon karttasivu 3 ruutu 1 2/71). Saarella majoitutaan kodikkaasti yhteismajoitustiloissa. Saarelle ei tule sähköä. Leiri ja huoltokuljetukset hoidetaan NMKY:n Vihuri aluksella sekä pienillä moottoriveneillä. Saari ja sen ympäröimä meri mahdollistavat monenlaista toimintaa. Veneet, melontakalusto, kiipeilyvälineet, suuri lapinkota ja pelikenttä välineineen antavat hyvät mahdollisuudet toimintaan, elämyksiin ja kokemuksiin aivan kaupungin lähituntumassa kuitenkin saaristossa. Harvan yhteystiedot ovat: Heinänokan leirikeskus/harvansaari, Heinänokantie 66, TURKU. 9

10 Jokainen rippikoulu on suunniteltu rippikouluryhmälle yksilöllisesti. Rippikoulu käydään kerran elämässä ja se on koko rippikouluryhmälle ainutkertainen. Ida Keskinen kävi Henrikin seurakunnan rippikoulun Tässä hänen ajatuksia rippikoulun käymisestä. Rippikoulun etukäteistunnit alkoivat marraskuussa ja ne pidettiin Henrikinkirkon alakerrassa. Siellä kerrottiin miksi rippikoulu ja rippileiri kannattaa käydä. Siellä myös esittelimme itsemme ja yritimme tutustua toisiimme. Pian saimme myös rippikoulupassit täytettäviksi. Niihin tarvittiin seitsemän merkintää, viisi kirkossakäyntiä, lähetyssafari jossa kerrottiin lähetystyöstä ja vapaaehtoistyöstä. Saimme myös tilaisuuden käydä Putossa nuortenillassa, sieltä jäi hyvä mieli. Putossa voi pelata biljardia, pingistä, korttia, pleikkaria, erilaisia lautapelejä ja laulaa karaokea, vaikka laulunääni ei olisi huipussaan niin kukaan siellä ei välitä, vaan se yhteishenki siellä on tärkeintä. Saat vapaasti olla oma itsesi, kukaan ei lähde arvostelemaan. Kun etukäteistunnit loppuivat niin kesän lopulla odotti leiri, ja passit piti tuoda viimeistään leirille täytettyinä. Leirille kannattaa lähteä positiivisella ja avoimella mielellä, siten siitä saa eniten irti. Tottakai myös pieni jännitys kuuluu kuvaan. Leirillä herätään aikaisin joka aamu, mutta siihen rytmiin tottuu nopeasti. Aamupalan jälkeen on oppitunteja,useimmiten neolivatmielenkiintoisia, kannattaa vain pitää korvat ja silmät auki ja ottaa kaikki opit vastaan. Joillakin tunneilla oppilaat pistettiin pohtimaan vaikeitakin kysymyksiä, mutta mielestäni se on hyvä asia, koska siinä oppii itsestään ja aina kannatti sanoa oma rehellinen mielipiteensä. Meidän leirillä oli myös joka päivä pieni jumalanpalvelus jonka leiriläiset ja isoset suunnittelivat. Suunnittelu oli haastavaa ja samalla palkitsevaa. Raamattupiiri pidettiin jokailtapäiväjaomanryhmän isonenpiti sen. 10

11 Siellä luettiin muutama kohta raamatusta ja sen jälkeen keskusteltiin mitä mikäkin kohta tarkoitti. Mielestäni raamattupiiristä sai paljon tietoa. Alussa siellä voi olla hiukan hiljaista ja se voi tuntua pitkästyttävältä, mutta päivä päivältä se alkoi tuntua yhä kivemmalta. Viimeinen raamis oli mieleenpainuvin ja sen jälkeen oli haikea mieli koska siitä oppi jo nauttimaan. Joka ilta oli isosten järjestämää iltaohjelmaa, siellä he esittivät sketsejä ja he pitivät erilaisia leikkejä ja kilpailuja, se oli yleensä päivän kohokohta koska siellä sai nauraa sydämensä kyllyydestä. Päivän päätteeksi oli iltahartaus joka oli rauhoittava ja tunteikas hetki. Kaikki istuivat hiljaa ja muutamat kynttilät valaisivat huonetta. Siellä kerrottiin koskettavia tarinoita, luettiin raamatusta ja soitettiin joku kaunis laulu. Lopuksi lausuttiin Isä Meidän rukous. Leirillä oli myös muutamia ulkoläksyjä jotka piti opetella ulkoa ja suorittaa isosille. Kun ne sai hoidettua, oli hyvä mieli. Se oli oikeastaan aika hauskaa että oli pieniä haasteita. Riparin viimeisenä iltana pakkailessa ajattelin että on ihan kiva päästä kotiin, mutta kun lähdön aika koitti olo tuli yhä haikeammaksi. Olisin halunnut jäädä sinne vielä toiseksi viikoksi, mutta minun piti kohdata todellisuus kohta olisi konfirmaatio edessä. Konfirmaatio meni hyvin, se oli hieno tilaisuus, mutta minua jännitti hirveästi. Siunaaminen oli koskettava hetki ja ehtoollinen oli uusi elämys. Pappi puhui mielestäni todella kauniisti leiristä ja elämästä. Ripariviikko oli elämäni hauskin viikko,nauroin varmasti tuonviikonaikana enemmän kuin koko elämäni aikana. Isoset olivat aivan mahtavia ja ihania, ilman heitä ei olisi ollut yhtä hauskaa, he tavallaan loivat sen tunnelman. Isosia minun tuli ikävä kun leiri loppui. Tuo viikko muutti minua ihmisenä ja kasvoin henkisesti. Sain myös pysyviä ystäviä joihin varmasti aion pitää yhteyttä jatkossakin. Tämä oli tähän asti yksi elämäni parhaista kokemuksista. Seuraava haasteeni onisoskoulutus. IdaKeskinen 11

12 Rippikoululeireillä noudatetaan seurakuntien retki ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita. Turvallisuusohjeet on laadittu Kuluttajaviraston ohjeiden mukaan. Turvallisuusohjeiden tarkoituksena on auttaa seurakuntia kehittämään ja parantamaan leiritoiminnan turvallisuutta sekä ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja tapaturmia. Turvallisuusohjeet määrittelevät, että leirille osallistujien tulee täyttää ennakkotieto eli turvallisuuskyselylomake ennen leirin alkua. Lomakkeen avulla leirin ohjelma ja turvallisuusvastaava kerää tietoja leiriläisten leirielämään liittyvistä asioita mm. allergioista, erityisruokavalioista, uintitaidosta, tupakoinnista ja oppimisvaikeuksista. Lomakkeet käsitellään luottamuksellisesti. Ennen leirille lähtöä rippikouluryhmän ohjaajat antavat rippikoululaisille leirikirjeen, josta käy ilmi mitä leirille tarvitaan mukaan ja mitkä asiat on hyvä jättää kotiin. Muutamat asiat onhyvä tiedostaa jonyt. Leirikeskuksen majoitusrakennuksissa on peitot ja tyynyt valmiina, joten rippikoululaiset tarvitsevat mukaan lakanan, tyynyliinan ja pussilakanan. Mikäli nuori haluaa käyttää makuupussia, tulee hänen kysyä siitä leirin ohjaajalta ennen leirin alkua. Erityisruokavalioista, allergioista tai lääkityksistä tulee mainita rippikouluryhmän ohjaajalle. Tiedot edellä mainituista asioista kerätään ennen leiriä turvallisuuskyselylomakkeen yhteydessä. Leirille kannattaa ottaa mukaan sairasvakuutuskortti. Tupakoinnin osalta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskuksissa noudatetaantupakkalainmääräyksiä. Alkoholin käyttäminen ja tuominen leirille on ehdottomasti kielletty. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tekee yhteistyöstä poliisin ja tullin kanssa huumeidenvastaisessa työssä. 12

13 Den här broschyren är till för dig som är född 1993 och bor i Åbo eller St Karins. Samtidigt som vi gratulerar dig för att du uppnått skriftskolåldern vill vi berätta lite vad du behöver veta när du förbereder dig inför skriftskolan. I den här broschyren finns också anvisningar om du har en vän, som inte är medlem av kyrkan, men ändå vill delta i skriftskolan. Med hjälp av dessa anvisningar kan du informera din vänom hurhan/hon skall gå till väga i frågorsom rör skriftskolan. När du döptes för ungefär 15 år sedan fick dina föräldrar, faddrar och församlingen i uppgift att sörja för din kristna fostran. Den här uppgiften har hittills genomförts på många olika sätt; du har kanske gått i söndagsskola eller dagklubb eller deltagit i församlingens klubbverksamhet. Skriftskolan är kulmen på den fostraruppgift som gavs vid ditt dop. Skriftskolan strävar till att hjälpa dig att stå på egna ben i frågor som rör tro och religion. I kyrkoordningen står det: Församlingen skall anordna skriftskolundervisning, där de unga görs förtrogna med kyrkans gemensamma tro och leds in i ett liv i församlingens gemenskap. I skriftskolan meddelas undervisning enligt den kristna läran, som godkännts av kyrkomötet. I Åbo och St Karins gick i fjol 82,1 % av hela årskullen och 95,7 % av de som hör till kyrkan i skriftskolan. Skriftskolanhar bland ungdomarblivit en populärgrej. 13

14 Skriftskolans allmänna mål är att den unga stärks i tron på den treeniga Gud till vilken han/hon blivit upptagen genom det heliga dopet, växer i kärlek till sin nästa ochleveri bönoch församlingsgemenskap. Skriftskolans centrala innehåll bygger på katekesen. Enligt katekesen är liv, tro och bön de centrala delarna av undervisningen. De ungas egna liv och livssituationer, innehållet i kyrkans tro och bönen fungerar som tre pelare eller korgar från vilka materialet som bygger upp undervisningshelheten tas. Livet, tron och bönen behandlas mångsidigt genom olika arbetssätt och undervisningsmetoder. Skriftskolundervisningens timantal uppgår till 80 timmar. Mellan skolstarten och skolavslutningen kan man delta i mångsidiga aktiviteter: veckoslutsläger, kvällssamlingar, konserter, gudstjänster samt stifta bekantskap med intressanta kyrkliga aktiviteter och mål i Åbo och St Karins. Målet är att alla konfirmander skall få en så mångsidig bildsom möjligt av kyrkan och dentro till vilken deupptogs i dopet. Ungdomar som är registrerade i befolkningsregistret och inte är medlemmar av den evangelisk lutherska kyrkan kan med föräldrarnas eller vårdnadshavarens tillåtelse delta i skriftskolan. Om den unga vill skriva in sig i kyrkan kan hon göra det med.föräldrarnas eller vårdnadshavarnas medgivande. Om du inte hör till kyrkan men vill deltai skriftskolan skall dukontaktaåbosvenskaförsamling. Du kan välja att gå skriftskolan kvällstid eller delta i ett läger. I kvällsskriftskolan sker studierna i regel kvällstid och på helger i församlingshemmet. På samma sätt som kvällsskriftskolan, inleds även lägerskriftskolorna med kvällssamlingar före den egentliga lägerperioden. Lägerskriftskolorna arrangeras på sommarlovet och hålls i regel på samfällighetens lägergårdar Heinänokka och Kunstenniemi. Varje skriftskola är planerad skilt för varje skriftskolgrupp. Skriftskolan är en unik företeelse för varje skriftskolgrupp och varje enskild ungdom som deltar i den man går i skriftskola bara en gång i livet. Därför lönar det sig också att reservera tid för skriftskolan.deltagandet iskriftskolan kontrolleras på olika sätti församlingarna. 14

15 I Åbo svenska församling använder man ett individuellt skriftskolpass som konfirmanden ger till vaktmästaren innan gudstjänsten eller samlingen börjar. Den som kommer för sent får ingen anteckning i passet. Man kan också gå skriftskolan senare. I samband med militärtjänstgöringen ordnas ofta tillfälle att gå i skriftskola. Församlingarna ordnar även privat och vuxenskriftskolor. Konfirmationen Skriftskolan avslutas med konfirmation, som betyder bekräftelse. I konfirmationen bekänner konfirmanderna sin tro tillsammans med församlingen. Konfirmationen hålls i Åbo domkyrka. I konfirmationen är konfirmanderna klädda i albor. Alban påminner om dopet och dopklädseln. När man är konfirmerad får man självständigt delta i nattvarden. Konfirmationen är också en förutsättning för att man skall kunna bli fadder och vid uppnådd rösträttsålder (18 år) ställa upp ivaltill förtroendeuppdragi församlingen. 15

16 Skriftskolan och läroböckerna är avgiftsfria, men av deltagarna i lägerskriftskolor debiteras mat och resekostnader. Dygnsavgiften för skriftskollägren år 2007 var 12,60, avgiften för eventuella tur returresor till lägergården 8. Lägeravgifterna justeras varje år och de nya priserna träder i kraft i början av januari. Räkningen för mat och resekostnader sänds hem till varje lägerdeltagare en månad innan lägrets början. Räkningen för mat och resor för eventuella veckoslutsläger faktureras i samband med räkningen för skriftskollägret. Bara de beviljas plats på lägret, som har betalat lägeravgiften, tecknat en betalningsförbindelse eller beviljats friplats. Betalningenav lägeravgiftenkontrolleras innanlägrets början. Föräldrar och vårdnadshavare kan ansöka om understöd för mat och resekostnader från församlingen ifall av betalningssvårigheter eller medellöshet. För sportlovslägret bör ansökningarna inlämnas senast och för sommarlägrena senast Ansökningsblanketter och blanketter för kartläggning av understödsbehov fås av den egna församlingens diakoniarbetare (kontaktuppgifter i telefonkatalogen eller av den skriftskolsansvarige). De skriftskolsansvarigas kontaktuppgifter hittar du på sidan 31 i detta häfte. Beslutet meddelas per brev till den ansökande innan lägrets början. Församlingen försäkrar alla som deltar i skriftskolan för olycksfall. Försäkringen är småskalig och täcker gruppens samlingar och lägerperioden. Försäkringen är en normal olycksfallsförsäkring och täcker inte t.ex. fysikalisk behandling. Vi rekommenderar en utvidgning av försäkringsskyddet genom egna försäkringar. På läger ordnade av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet används i första hand hälsovårdscentraler för första hjälpen. Efter första hjälpen betalar lägerdeltagaren (kontant eller faktura hem) kostnaderna först själv och ansöker sedan om ersättning från försäkringsbolaget. Tilläggsuppgifter om församlingarnas försäkringar ges av Johanna Grönqvisttel. (02) , e post Till skriftskolorna som arrangeras år 2008 anmäler du dig med anmälningskortet som bifogats till denna broschyr. Anvisningar om hur du fyller i ansökan finns nedan. Ifall du inte planerar att delta i skriftskolan inkommande år eller går i skriftskola någon annanstans ber vi dig ändå returnera anmälningskortet till oss. På så sätt vet vi att du har fått vårt brev. 16

17 Fyll i anmälningskortet noggrannt. Använd kulspetspenna och stora bokstäver. Kom ihåg attbedina föräldrar eller dinvårdnadshavareunderteckna anmälningskortet. Fundera på vilken skriftskola du vill delta i. Ifall du vill delta i en viss skriftskola skall du anteckna två alternativ i prioritetsordning på anmälningskortet. Lägren bör infalla under skilda månader. Om församlingen arrangerar två skriftskolor på samma gång på samma ställe kan du bara välja en av dessa. Ifall skriftskolan som du satt som första alternativ arrangeras av en annan församling än din hemförsamling bör ditt andra alternativ varaenskriftskolaarrangeradav din hemförsamling. Om du vill ingå i samma skriftskolgrupp som din kompis skall du meddela hans/hennes namn på anmälningskortet. Din kompis skall likaledes meddela ditt namn på sitt anmälningskort. Dessutom skall du och din kompis anmäla samma skriftskolönskningar. Vi försöker uppfylla kompisönskningarna så långt vi kan. Skriftskolgrupperna sätts ihop på basen avanmälningarna. Om du har ett välmotiverat skäl till att delta i ett visst läger på sommaren bör detta antecknas på kortet. "Jag vill ", "Alla andra far då " är inte väl motiverade skäl. Däremot kan till exempel en språkkurs eller ett representationsuppdrag inom någon idrottsgren vara ett giltigt skäl. Sista returneringsdag Sätt anmälningskortet i svarskuvertet och posta det senast den Brevets porto ärredan betalt. Kortetsinformationbehandlas konfidentiellt. Svarspost som gäller skriftskolan kan du vänta dig i slutet av oktober. Då meddelas du brevledes om plats och tid för din grupps första samling. Din skriftskola börjar i och med den första samlingen. Därför är det nödvändigt att du är på plats då. Din egen församlings skriftskolansvariga kan ge dig information om din församlings skriftskolor. Kontaktuppgifter till de skriftskolansvariga hittar du i denna broschyr på sid

18 Åbo och St Karins kyrkliga samfällighets skriftskolläger arrangeras på två lägergårdar: Heinänokka lägergård är beläget på Åbo stads område på ön Satava i Erikvalla. Heinänokka hittas på telefonkatalogens kartsida 3, 2/71. På området ryms samtidigt tre skriftskolläger. Två av dessa inkvarteras i samma byggnad. Inkvarteringen sker i huvudsak i fyrapersoners rum. I fastigheten finns goda wc och duschutrymmen. På området finns dessutom en strandbastu och en sandstrand med badbrygga. Lägrens måltider intas i lägergårdens centralkök. Adressen till Heinänokka: Heinänokka lägergård, Heinänokkavägen 66, ÅBO. Kunstenniemi är beläget i Rimito. Området har använts som församlingarnas lägerområde i över 60 år. På området bodde man i början anspråkslöst i tält, men numera är det mycket hög standard på lägergårdens inkvarteringsutrymmen. Inkvarteringsalternativen på det natursköna ekskogsområdet växlar från massinkvartering till timmerstugornas 5 6 personers rum. Det finns wc och dusch i fastigheterna och många av stugorna har även en egen bastubyggnad. På området finns dessutom en rökbastu och en nyrenoverad bastu och brasbyggnad. Även på Kunstenniemi intas måltiderna i lägergårdens centralkök. Adressen till Kunstenniemi: Kunstenniemilägergård, POIKKO. Före lägret får alla som skall delta i lägret ett lägerbrev av skriftskolgruppens ledare. I brevet finns anvisningar om vad som är bra att ta med sig till lägret och vad som bör lämnas hem. Några saker är bra att få reda på redan nu. I lägergårdarnas inkvarteringsbyggnader finns redan täcken och dynor så lägerdeltagarna behöver bara ta med sig lakan, påslakanochdynvar. Skriftskolgruppens ledare bör informeras om sjukdomar, specialdiet, allergier och mediciner. Detkanvarabraattta medsigsjukförsäkringskortettilllägret. På Åbo och St Karins lägerområden följs lagen om rökning. Det är absolut förbjudet att ta med sig alkohol till lägrensamt att dricka alkoholpå lägren. Åbo och St Karins kyrkliga samfällighet samarbetar med polisen och tullen i arbetet mot droger. 18

19 Jalkapalloilijat Jalkapalloilijoille ei järjestetä seurakuntayhtymän taholta omia rippileirejä. Koska kesä on jalkapalloharrastuksen aktiivisinta aikaa, ja ettei oma harrastus jalkapallon parissa haittaisi osallistumista rippileirille tai päinvastoin, on SPL:n Turun piirin kanssa sovittu, että viikolla 27/2008 eli ei ole piirin järjestämiä otteluita. Tämän jakson leirien täyttämisessä pyritään jalkapalloilijoille antamaan ensisijaisuus. Merkitse ilmoittautumiskortin Lisäksi haluan sanoa kohtaan: Pelaan jalkapalloa. Joukkueeni on... Rippikoulun ajankohtaa miettiessäsi sinun kannattaa harkita myös talvella järjestettäviä rippikouluvaihtoehtoja. NMKY:n toimintapainotteiset rippikoulut(1 2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja NMKY järjestävät yhteistyössä kaksi toimintapainotteista rippikoululeiriä. Leirijaksot toteutetaan NMKY:n leirikeskuksessa Harvan saaressa. Leirit ovat reipashenkisiä. Leirin aikana toteutetaan mm. retkiä saaristoon. NMKY:n rippikoulun hinta on alustavasti euroa. Leirin johtajina toimivat: Turun NMKY:n pääsihteeri, pastori Antti Koponen ja järjestötoiminnanjohtaja Ilpo Lahdenkauppi. Turun NMKY on v perustettu kristillinen nuorisojärjestö, jonka toimialaa ovat mm. varhaisnuoriso ja nuorisotyö, partiotoiminta, urheilu ja liikuntakasvatus, musiikkitoiminta ja sosiaalityö. NMKY haluaa auttaa nuoria kasvamaan tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Kasvatustyön lähtökohtana on kolmioperiaate, jossa ihminen on fyysinen, henkinen ja hengellinen kokonaisuus. Tätä symboloi NMKY:n kansainvälinen kolmiotunnus. Rippikouluja NMKY on järjestänyt yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa yli kaksikymmentä vuotta. Lisätietoja leiristä ja NMKY:stä antaa Antti Koponen sähköposti: ja Ilpo Lahdenkauppi NMKY:n rippikouluryhmät aloittavat rippikoulunsa kokoontumalla marras joulukuussa. Ryhmä kokoontuu kevään aikana noin kerran kuukaudessa. Kevättalvella on luvassa myös viikonloppuleiri. Nro Aika Paikka Vkonloppuleiriosuus Konfirmaatio Harvan saari Ilm. myöhemmin Ke klo Tuomiokirkossa Harvan saari Ilm. myöhemmin Ke klo Tuomiokirkossa Partiorippileiri (3) Turun Partiolaiset suunnittelevat yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa rippileirin järjestämistä perinteisenä partioleirinä kesällä Houtskärissä Turun maan saaristossa. Konfirmaatio pidetään Houtskärin Näsbyn kirkossa. Mikäli ilmoittaudut partiorippikouluun, ilmoitathan varmuuden vuoksi myös kaksi muuta rippikouluvaihtoehtoa. Lisätietoja Partiotoimiston puhelinnumerosta (02) Nro Aika Paikka Konfirmaatio Houtskär

20 Vaellusripari (203) Kaarinan seurakunta järjestää vaellusriparin alkukesästä (n ), jolloin hyttysiä ei vielä ole. Vaellamme todennäköisesti Hetta Pallaksen alueella. Riparia pidetään ja kultaa etsitään pusikoissa, tuntureilla ym. Maasto ei ole vaikea eikä liian vaatimaton Keväällä ryhmällä on viikonloppuleiri, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Konfirmaatio on su klo Kuusiston kirkossa. Vaellusripari maksaa n. 250 euroa. Jos sinulla on taloudellisia vaikeuksia, voit saada avustusta. Kysymyksiä saa tehdä matkanvetäjille: Mika Wallin ja Mika Ostela Muut Kaarinan seurakunnan rippikoulut löydät sivulta 23. Musiikkirippikoulu (210) Kaarinan seurakunta järjestää musiikkipainoitteisen rippileirin Heinänokassa Konfirmaatio on su klo Kaarinan seurakunnan nuoret ovat musiikkirippikouluun etusijalla. Vetäjinä ovat pastori Salla Haataja Hynynen sekä musiikinopettaja ja kuoronjohtaja Ari Hynynen. Muut Kaarinan seurakunnan rippikoulut löydät sivulta 23. Saaristorippikoulu (302) Katariinan seurakunnan järjestämä saaristorippikoulu on kolmiosainen: 1) leiri Kunstennimen leirikeskuksessa SISÄmajoituksessa, 2) ilta tai viikonloppukokoontumisia tammi toukokuussa ja 3) TELTTAleiri saaristossa Houtskarissa. Konfirmaatio su 6.7. klo Katariinan kirkossa. Huom! Aiempi telttailukokemus ei ole tarpeellinen! Sen sijaan odotamme, että sopeudut telttaleirin joskus haastaviinkin olosuhteisiin (ei juoksevaa vettä, ruoka tehdään itse, ollaan ulkona koko ajan säätiloista riippumatta) sekä sitoudut rippikoulun kaikkiin kolmeen osioon. Seurakunta lainaa mm. teltat, mutta tarvitset oman makuupussin, makuualustan, sadevarusteet yms. muun henkilökohtaisen leirivarustuksen. Jos sinulla on erityisruokavalio, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä: katsotaan, pystymmekö retkiolosuhteissa toteuttamaan ruokavaliosi. Ryhmään mahtuu max. 20 rippikoululaista. Lisätietoja antaa nuorisotyönohjaaja Kimmo Keskinen , sähköpostitse tai pastori Outi Toljamo Muut Katariinanseurakunnan rippikoulut löydät sivulta 24. Musiikkirippikoulu (801) Tuomiokirkkoseurakunnan rippikouluryhmä 801 on suunnattu erityisesti musiikin harrastajille: laulajille ja eri soitinten taitajille. Konfirmaatio on su Musiikkipainotteisuus näkyy läpi koko rippikoulun niin ennakkotapaamisissa, oppitunneilla, leirijumiksissa kuin iltaohjelmissakin. Leirille voi tuoda mukanaan oman instrumentin (ei kuitenkaan harppua tai flyygeliä :). Musariparin huippukohtia ovat mm. koko ryhmän voimin järjestettävä konsertti leirin aikana sekä konfirmaatio, jonka musiikkiosuudet ryhmä itse valmistelee ja toteuttaa. Mikäli haluat mukaan tälle riparille, kuvaile ilmoittautumiskortissa selkeästi musiikkiharrastuksesi laatu ja taitamasi instrumentit. Lisätietoja musariparista saat Jani papilta: ja Muut Tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulut löydät sivulta

21 Rippikoulu kuuluu kaikille. Erityisrippikouluissa pyritään opetuksessa ja käytännön järjestelyissä huomioimaan rippikoululaisenerilaisetlähtökohdat. Rippikoulut alkavat yhteisillä kokoontumisilla noin puolta vuotta ennen konfirmaatiota. Sitä ennen ilmoittautuneisiin rippikoululaisiin otetaan yhteyttä. Leirijaksot järjestetään Sinapin leirikeskuksessa, joka sijaitsee Kakskerran saarella noin 25 kilometrinpäässä Turun keskustasta. Sinapin tilat ovat vammaisystävälliset. Rippikouluopetuksesta vastaa kehitysvammaistyön pappi Pertti Arola ja käytännön järjestelyistä vammaistyön diakoni Tarja Mäntyvaara. Lisätietoja rippikouluista antaa Tarja Mäntyvaara (02) tai , sähköpostitse Pertti Arola (02) tai , ja kasvatuksen teologi HeikkiArikka (02) ja heikki. Nro Aika Paikka Konfirmaatio Sinapin leirikeskus La klo Kakskerran kirkossa Tähän rippikouluun sisältyy leiripäivä, joka on tarkoitettu myös vanhemmille ja muille perheille. Pääosa opetuksesta järjestetään yhteistyössä erityiskoulujen kanssa. Nro Aika Konfirmaatio 5 Kevät 2008 Su klo Maarian kirkossa Pääosa opetuksesta järjestetään iltakokoontumisina. Ryhmän luonteesta riippuen rippikouluun yhdistetään mahdollisesti leiripäivä tai viikonloppu. Nro Aika Konfirmaatio 6 Kesäleirin sisältävät rippikoulut Vaikeasti kehitysvammaisten päivärippikoulu Rippikouluryhmä asperger nuorille Kevät 2008 Su klo Maarian kirkossa Iltarippikoulu Pääosa opetuksesta järjestetään iltakokoontumisina. Ryhmän luonteesta riippuen rippikouluun yhdistetään mahdollisesti leiripäivä tai viikonloppu. Nro Aika Konfirmaatio 7 Syksy 2008 Alkuvuodesta

22 Henrikinseurakunnan rippikoulut alkavat marraskuussa, jolloin rippikoulujen opettajat kutsuvat ryhmänsä ensimmäiseen tapaamiseen. Tällöin annetaan ohjeet seurakuntaan tutustumisesta. Kaikkiin rippikouluihimme sisältyy kokoontumisia ja seurakunnan toimintaan osallistumista jo talven ja kevään aikana. Kesän varsinaiselle rippileirille voivat osallistua vain ne, joka suorittavat hyväksytysti kyseisen oppimis ja tutustumisjakson. Henrikinseurakunnan rippikouluja koskeviin kysymyksiin vastaa johtava nuorisotyönohjaaja Olli Pekka Simonen , sähköpostiosoite: olli Kesäleirin sisältävätrippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio Kunstenniemi Su klo Heinänokka Su klo Kunstenniemi Su klo Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo

23 Kaarinan seurakunnan rippikoulut alkavat viimeistään joulukuussa, jolloin rippikoulujen vetäjät ottavat yhteyttä. Mahdollinen syysloma ja talvirippileiri alkavat aikaisemmin. Kaikilla ryhmillä on iltatapaamisia noin puolen vuoden aikana. Osalla ryhmistä on keväällä viikonloppuleiri. Kaarinan seurakunta tarjoaa tänä vuonna kaksi harrasterippileiriä: vaellusriparin ja musiikkipainoitteisen rippileirin. Etusijalla harrasterippikouluihin ovat Kaarinan seurakunnan nuoret. Alla oleviin tietoihin voi tulla muutoksia (tulee varmasti, jos eräät majat poistetaan käytöstä). Kaarinan rippikouluja koskeviin kysymyksiin vastaa pastori Mika Ostela , (02) ja Leirin sisältävätrippikoulut Nro Aika Paikka Vkonloppuleiriosuus Konfirmaatio Kunstenniemi Maaliskuussa 2008 Su klo Kunstenniemi Ilm. myöhemmin Su klo10.00 n Lappi Ilm. myöhemmin Su klo Vaellusripari ks. Harrasterippikoulut s. 20 Kuusiston kirkossa Kunstenniemi Ilm. myöhemmin Su klo Heinänokka Ilm.myöhemmin Su klo Kunstenniemi Ilm. myöhemmin Su klo Kunstenniemi Su klo Kunstenniemi Su klo Kunstenniemi Ilm. myöhemmin Su klo Heinänokka Ilm. myöhemmin Su klo10.00 Musiikkirippikoulu ks. Harrasterippikoulut s Kunstenniemi Ilm. myöhemmin Su klo Kunstenniemi Ilm. myöhemmin Su klo Kunstenniemi Ilm. myöhemmin Su klo13.00 Iltarippikoulu Iltarippikoulu järjestetään, jos ryhmään osallistuu riittävästi nuoria. Useimmat tapaamiset ovat koulupäivän jälkeen. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 214 Marras toukokuu Kaarinan kirkko Ilm. myöhemmin 23

24 Tervetuloa Katariinanseurakunnan rippikouluun! Ilmoittautumisen jälkeen saat lokamarraskuun vaihteessa kirjeitse tiedon omasta rippikouluryhmästäsi. Ne, jotka ovat ilmoittautuneet syyslomaleirin sisältävään rippikouluun, saavat tiedon jo lokakuun alussa. Samassa kirjeessä on kutsu ryhmäsi ensimmäiseen tapaamiseen sekä sinulle, että vanhemmillesi; kaikki ryhmät aloittavat vuoden loppuun mennessä info ja tutustumistilaisuudella. Rippikoulusi koostuu useista eri osioista: 1. Talven oppikokonaisuuksista (kokoontumisia voi olla arki iltaisin, lauantaisin, sunnuntaisin tai viikonloppuleirin muodossa) 2. itsenäisistä tehtävistä 3. seurakunnan erilaisiin toimintoihin osallistumisesta sekä 4. leiristä/päiväkoulusta. Kun valitset ilmoittautumiskorttiin ryhmätoivettasi, mieti milloin sinulla on parhaiten aikaa käydä rippikoulua. On tärkeää, että laitat korttiin myös sellaiset ajat, jotka ehdottomasti eivät sinulle käy, koska emme aina pysty toteuttamaan toiveita. Päiväkoulu on maksuton (omat eväät). Kaikki konfirmaatiot pidetään Katariinankirkossa. Lisätietoja Katariinanseurakunnan rippikouluista antaa johtava nuorisotyönohjaaja Hannele Lund ja Päivärippikoulu Nro Kesän päiväkouluaika Paikka Konfirmaatio Varissuonkirkko Su klo Saaristorippikoulu Nro Leiriajat Paikka Konfirmaatio Kunstenniemi ja Su klo Houtskari (telttal.) Saaristorippikoulu ks.harrasterippikouluts.20 Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio Heinänokka Huhtikuussa 2008 ja Kunstenniemi ja Heinänokka Su klo ja Heinänokka Su klo Heinänokka, Eriksgården Su klo Heinänokka Su klo Kunstenniemi Su klo Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo Kunstenniemi Su klo

25 Tervetuloa rippikouluun! Alla olevasta listasta näet rippikoulumme. Ilmoittautumisen jälkeen saat kutsukirjeen ensimmäiseen tapaamiseen marraskuun aikana. Aloitamme tutustumis ja infotilaisuudella, johon kutsumme sinut ja vanhempasi. Rippikouluissa, jotka sisältävät leirijakson, näkyvillä on vain leiriajankohta. Rippikouluun sisältyy lisäsi kokoontumisia kaupungissa ja tutustumista seurakuntaamme ryhmänä ja itsenäisesti. Hiihtolomalla toinen ryhmämme 404 suuntaa Aholansaareen ja Tahkon rinteille laskettelemaan. Tämän ryhmän vuorokausihinta on 32 joka kattaa kaiken muun paitsi hissiliput. Kesällä kaksi ryhmäämme 412 ja 413 leireilee maalaistunnelmissa Kanniston kotieläintilalla. Näiden ryhmien vuorokausihinta on 31. Kanniston ja Aholansaaren ryhmät ovat tarkoitettu vain Maarian seurakunnan nuorille. Seurakunnan suuren koon vuoksi emme pysty toteuttamaan kaikkia ryhmätoiveita. Maarian rippikoulua koskeviin kysymyksiin vastaa johtava nuorisotyönohjaaja Hanna Rajalin ja Syysloman 2007 sisältävä rippikoulu Nro Aika Paikka Konfirmaatio Heinänokka, Eriksgården 10.2 klo 14 Iltarippikoulu Nro Aika Paikka Konfirmaatio marras toukokuu Avoin Ilm. myöhemmin Päivärippikoulu Nro Aika Paikka Konfirmaatio Kesäkuu vko 24 Avoin Su klo Talvilomaleirin tai kesäleirin sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio Heinänokka, Mänty Su klo Aholansaari Su klo Kunstenniemi, Kunstenkari Su klo Kunstenniemi, Eräkämppä Su klo Heinänokka, Eriksgården Su klo Kunstenniemi, Kunstenkari Su klo Heinänokka, Eriksgården Su klo Kunstenniemi, Kunstenpää Su klo Kanniston kotieläintila Su klo Kanniston kotieläintila Su klo Kunstenniemi, Kunstenpää Su klo Kunstenniemi, Kunstenmaja Su klo Heinänokka, Eriksgården Su klo 10.00

26 Martinseurakunnan rippikoulut alkavat rippikoululaisten ja vanhempien yhteisellä starttikirkolla, joka pidetään marraskuun puolessa välissä. Starttikirkkoon lähetetään kirjallinen kutsu. Rippikouluun kuuluu 5 8 iltakokoontumista marraskuun ja toukokuun välisenä aikana. Lisäksi jokaiselle ryhmälle järjestetään yksi toimintalauantai (Tlauantai) Hirvensalon kirkolla klo välisenä aikana. Ennen leiriä luetaan itsenäisesti Markuksen evankeliumi. Seurakuntaan tutustumiseen kuuluu kirkkokäyntejä ja osallistumista seurakunnan/nuorten toimintaan. Onkin syytä huomata, että rippikoulun kokonaisuudesta lähes kolmannes suoritetaan jo loppusyksyn ja kevään aikana toukokuun alkuun mennessä. Leirille osallistuminen on mahdollista vain suorittamalla kevään oppikokonaisuudet. Niille rippikoululaisille, jotka osallistuvat kesällä aktiivisesti harrastuksiin (esim. jalkapallo) tai suunnittelevat kesätyötä, suosittelemme koulujen talviloman aikana pidettävää rippikoulua 501. Lisätietoja Martinseurakunnan rippikouluista antaa nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi ja sähköpostitse Talvilomaleirin sisältävä rippikoulu Nro Aika Paikka Tlauantai Konfirmaatio Heinänokka Su klo Päivärippikoulu Nro Aika Paikka Tlauantai Konfirmaatio 502 Kesäkuussa Yrjänä Su arkipäivisin It.pitkäk.49 Kellonaika avoin Kesäleirin sisältävätrippikoulut Nro Aika Paikka Tlauantai Konfirmaatio 1) Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo ) Kunstenniemi Su klo Kunstenniemi Su klo Heinänokka Su klo Heinänokka Su klo Kunstenniemi Su klo ) Konfirmaatiopäivistä alustava tieto. Muutokset mahdollisia. 2) Leirivoilyhyytensä vuoksi sisältää viikonlopunjakson

27 Mikaelinseurakunnan rippikoulut alkavat perjantaina isolla Kokemus 2007 gospelkonsertilla VPK:n talolla. Kaikki rippikouluihimme osallistuvat tulevat paikalle ja saavat osallistumisestaan leiman. Sitä ennen kotiin lähetettävässä kirjeessä kerrotaan milloin on oman ryhmän ensimmäinen kokoontuminen. Ryhmäkohtaiset kokoontumiset alkavat marras joulukuussa. Kaikkiin rippikouluihin sisältyy talven ja kevään aikana tutustumisjakso, johon kuuluu mm. ryhmäkokoontumisia, jumalanpalveluksia ja nuorten tilaisuuksia. Kesän rippikoululeireille voivat osallistua vain ne, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet tutustumisjakson. Lisätietoja Mikaelinseurakunnan rippikouluista antaa nuoriso ja rippikoulutyötä johtava pastorijaakkopaakkanen ja sähköpostitse Nro Aika Paikka Konfirmaatio *) 601 marras toukokuu Puistokatu 13 Su Nro Aika Paikka Konfirmaatio *) Kunstenniemi Su Nro Aika Paikka Konfirmaatio *) Iltarippikoulu Talvilomaleirin sisältävä rippikoulu Kesäleirin sisältävät rippikoulut Heinänokka Su Kunstenniemi Su Kunstenniemi Su Heinänokka Su Kunstenniemi Su Kunstenniemi Su Kunstenniemi Su klo *) Konfirmaatiot pidetään Mikaelinkirkossa, jollei toisin ilmoiteta, sunnuntain klo jumalanpalvelusten yhteydessä. Päivämäärät ovat alustavia, niihin saattaa tulla muutoksia. Vahvistettu tieto konfirmaatiosta ilmoitetaan syksyn aikana. 27

28 Rippikoulumme yhteyshenkilöt ovat pastori Milla Mäkitalo sekä nuorisodiakoni Tanja Jylhävuori Rippikouluvastaava onmilla Mäkitalo. Kesäleirin sisältävätrippikoulut Nro Aika Paikka Viikonloppuleiriosuus Konfirmaatio Kunstenpää Ilm. myöhemmin Su klo

29 Tuomiokirkkoseurakunta järjestää kolme rippikoulua vuonna Kaikkiin rippikouluryhmiin sisältyy viikonloppuleiri kevätkaudella 2008 (ajat varmistuvat myöhemmin) sekä noin viikon mittainen varsinainen rippileiri kesällä Näiden lisäksi ryhmät kokoontuvat syksyn, talven ja kevään mittaan seurakuntaan tutustumisen merkeissä. Rippikoulujen yhteinen aloitusmessu on Tuomiokirkossa sunnuntaina klo Vuonna 2008 tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulutarjonnassa on uutuutena mukana erityisesti musiikin harrastajille suunnattu rippikouluryhmä (801). Lisätietoa tuomiokirkkoseurakunnan rippikouluista antaa nuorisopappi Jani ja Kesäleirin sisältävätrippikoulut Nro Aika Paikka Viikonloppuleiriosuus Konfirmaatio Kunstenniemi, Ilm. myöhemmin Su Kunstenpää Musiikkirippikoulu ks. Harrasterippikoulut s Kunstenniemi, Ilm. myöhemmin Su Kunstenkari Heinänokka, Ilm. myöhemmin Su Eriksgården 29

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Ilmoittautuminen 15.9. 6.10.2014. Rippikoulut TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Ilmoittautuminen 15.9. 6.10.2014. Rippikoulut TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ Ilmoittautuminen 15.9. 6.10.2014 Rippikoulut 2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällysluettelo: Tervetuloa rippikouluun 2015 3 Kuka voi tulla rippikouluun? Millaiseen rippikouluun Sinä haluat? Millaisia

Lisätiedot

PAIKALLISSUUNNITELMA 2008 1 / 12 1. JOHDANTO

PAIKALLISSUUNNITELMA 2008 1 / 12 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO...1 1.1. Lähtökohtia...1 1.2. Laukaa nuoren näkökulmasta...1 1.2.1. Paikalliset erityispiirteet ja nuoren hyvinvointi...1 1.2.2. Yhteydet kouluihin ja muihin paikallisiin yhteistyötahoihin...3

Lisätiedot

ZOOKKONEN. SIVU3 Killar och tjejer i kyrkan. SIVU6 Kesäkolosta perhekahvilaksi. SIVU8 Rippikoulu ja nuorten leirit savuttomia

ZOOKKONEN. SIVU3 Killar och tjejer i kyrkan. SIVU6 Kesäkolosta perhekahvilaksi. SIVU8 Rippikoulu ja nuorten leirit savuttomia ZOOKKONEN SIVU3 Killar och tjejer i kyrkan SIVU6 Kesäkolosta perhekahvilaksi SIVU8 Rippikoulu ja nuorten leirit savuttomia SIVU 12 Ääntä, valoa ja retkeilyvälineitä kansalle Kynäwarres Dejavou ja toivo

Lisätiedot

Rippikoulut TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ. Ilmoittautuminen 1. 22.9.2015

Rippikoulut TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ. Ilmoittautuminen 1. 22.9.2015 Rippikoulut 2016 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ Ilmoittautuminen 1. 22.9.2015 Tervetuloa rippikouluun 2016, Kuka voi tulla rippikouluun? Millaiseen rippikouluun Sinä haluat? 3 Millaisia rippikouluja?

Lisätiedot

Rakennetaan Valloittava yhteisö 8. Olen kuin jalkapallovalmentaja. Jeesus valloittaa 10. Leirillä Jordaniassa 17 3/2012

Rakennetaan Valloittava yhteisö 8. Olen kuin jalkapallovalmentaja. Jeesus valloittaa 10. Leirillä Jordaniassa 17 3/2012 Rakennetaan Valloittava yhteisö 8 Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmissionens medlem- och infoblad 3/2012 Olen kuin jalkapallovalmentaja

Lisätiedot

8Tid och engagemang kan förändra världen. Vapaaehtoistyöhön mahtuu elämän koko kirjo. 9Rauha Seppälä kutoi Mikonmökin mattoon muistoja menneisyydestä

8Tid och engagemang kan förändra världen. Vapaaehtoistyöhön mahtuu elämän koko kirjo. 9Rauha Seppälä kutoi Mikonmökin mattoon muistoja menneisyydestä Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 7/2010 www.turunseurakunnat.fi Vapaaehtoistyöhön mahtuu elämän koko kirjo 9Rauha Seppälä kutoi Mikonmökin mattoon muistoja menneisyydestä 10 Suurella sydämellä

Lisätiedot

Luonnon hiljaisuudessa mieli avautuu Keskiaukeama

Luonnon hiljaisuudessa mieli avautuu Keskiaukeama Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 3/2015 www.turunseurakunnat.fi Luonnon hiljaisuudessa mieli avautuu Keskiaukeama Myös työssäkäyvät joutuvat turvautumaan diakonia-apuun Sivu 4 Hiljaisen

Lisätiedot

Neljät häät. Brudpar förenar personlighet och tradition 5. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 7/2011 www.turunseurakunnat.

Neljät häät. Brudpar förenar personlighet och tradition 5. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 7/2011 www.turunseurakunnat. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 7/2011 www.turunseurakunnat.fi Kirkollinen siunaaminen kruunasi avioliiton Parisuhteen rekisteröinti kertoo sitoutumisesta Kultahääpari juhlisti päiväänsä

Lisätiedot

Ilmoittautuminen 2. 23.9.2013. Rippikoulut 2014. Tampereen ev.lut. seurakunnat www.tampereenrippikoulut.fi

Ilmoittautuminen 2. 23.9.2013. Rippikoulut 2014. Tampereen ev.lut. seurakunnat www.tampereenrippikoulut.fi Ilmoittautuminen 2. 23.9.2013 Rippikoulut 2014 Tampereen ev.lut. seurakunnat www.tampereenrippikoulut.fi Sisällysluettelo: 3 Tervetuloa rippikouluun 2014 Kuka voi tulla rippikouluun? Millaiseen rippikouluun

Lisätiedot

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2013 www.turunseurakunnat.fi

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2013 www.turunseurakunnat.fi Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2013 www.turunseurakunnat.fi 8 Fadderskapet är en kärlekshandling 4 ja 20 Suruviestin viejät ja sairaalapapit kohtaavat ihmisen ilman kulisseja. 6 7 Anna-Mari

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymä Kasvatustyön keskus Kirkkokatu 5, 15110 LAHTI puh. 044 719 1295 (klo 9-15)

Lahden seurakuntayhtymä Kasvatustyön keskus Kirkkokatu 5, 15110 LAHTI puh. 044 719 1295 (klo 9-15) Lahden seurakuntayhtymä Kasvatustyön keskus Kirkkokatu 5, 15110 LAHTI puh. 044 719 1295 (klo 9-15) Yleistiedote Lahden seurakuntayhtymän rippikouluista 2014 1 Tämä pieni yleistiedote kertoo rippikouluissa

Lisätiedot

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä.

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2015 www.turunseurakunnat.fi Veden varaan Pienen juhla on suuri hetki Sivut8 11 Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Sivu 20 Tarinatehdas ammentaa diakonian

Lisätiedot

8På Frukostklubb. Kodin siunaamiseen. on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11

8På Frukostklubb. Kodin siunaamiseen. on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11 Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2012 www.turunseurakunnat.fi Kodin siunaamiseen on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11 6Marian jäljillä Turussa. 20 Väitöskirjaa tekevä kuurosokea

Lisätiedot

Rippikoululaisen huoltajan pake i

Rippikoululaisen huoltajan pake i Rippikoululaisen huoltajan pake i Hei! Uusi vuosi on alkanut ja sen myötä myös uudet rippikoulut. Nokiallakin suuri joukko rippikoululaisia on aloittanut matkansa kohti konfirmaatiota ja teidän nuorenne

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat www.tampereenrippikoulut.fi

Tampereen ev.lut. seurakunnat www.tampereenrippikoulut.fi Tampereen ev.lut. seurakunnat www.tampereenrippikoulut.fi ilkon rippikoululaisten Luottamusharjoitus. 2 Tervetuloa rippikouluun 2011! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna

Lisätiedot

Pietari Kalmin. perinnön juuret ulottuvat laajalle. Maarian pappilan isäntä toi Suomeen uusia kasveja ja tuoreita ajatuksia.

Pietari Kalmin. perinnön juuret ulottuvat laajalle. Maarian pappilan isäntä toi Suomeen uusia kasveja ja tuoreita ajatuksia. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 6/2014 www.turunseurakunnat.fi Pietari Kalmin perinnön juuret ulottuvat laajalle. Maarian pappilan isäntä toi Suomeen uusia kasveja ja tuoreita ajatuksia.

Lisätiedot

Huoltajien leiripalaute, kesä 2015

Huoltajien leiripalaute, kesä 2015 Huoltajien leiripalaute, kesä 2015 1. Mille leirille lapsi osallistui? / Vilket läger barnet deltog i? 2. Oliko leiri-ilmoittautumisen ajankohta sopiva? / Var tidpunkten för anmälning till läger lämplig?

Lisätiedot

Sijaisperheen. isä. antaa vetoapua, kun omat voimat eivät riitä. Keskiaukeama. Sovinnon kivi. Kaipauksen kynttilät. Sorgen är en

Sijaisperheen. isä. antaa vetoapua, kun omat voimat eivät riitä. Keskiaukeama. Sovinnon kivi. Kaipauksen kynttilät. Sorgen är en Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 9/2011 www.turunseurakunnat.fi Sijaisperheen isä antaa vetoapua, kun omat voimat eivät riitä. Keskiaukeama 6 7 20 8 Sovinnon kivi sinetöi Paattisilla kotipihaansa

Lisätiedot

Juoppo? Idiootti? Huorintekijä? Sukupuun lisäksi vanhoista kirkonkirjoista löytyy muitakin tietoja. Sivut 9-11. Katoamatonta kauneutta K70-kuvissa

Juoppo? Idiootti? Huorintekijä? Sukupuun lisäksi vanhoista kirkonkirjoista löytyy muitakin tietoja. Sivut 9-11. Katoamatonta kauneutta K70-kuvissa Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2011 www.turunseurakunnat.fi Juoppo? Idiootti? Huorintekijä? 20 Katoamatonta kauneutta K70-kuvissa 4 Jamboreelta vastalääkettä vihapuheille 8 Tro och

Lisätiedot

Aikuisrippikoulussa on tilaa ajattelulle

Aikuisrippikoulussa on tilaa ajattelulle Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2013 www.turunseurakunnat.fi 6 7 10 Oma kappeli omenapuun katveessa Pullia pyörittävät vapaa ehtoiset leipovat hyvää lähimmäisille Uhmaikä on tahtojen

Lisätiedot

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2010 www.turunseurakunnat.fi. Nykyaikainen sikiödiagnostiikka

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2010 www.turunseurakunnat.fi. Nykyaikainen sikiödiagnostiikka Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 8/2010 www.turunseurakunnat.fi Kohtalona koeputki? Nykyaikainen sikiödiagnostiikka antaa vastauksia ja synnyttää kipeitä kysymyksiä Sivut 6-7 5Paneeli-

Lisätiedot

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmissions medlems- och infoblad

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmissions medlems- och infoblad Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmissions medlems- och infoblad huin kanssasi Raamatun ainutlaatuisuudesta? Siinä autonratissa

Lisätiedot

kylvetty kristillisyys

kylvetty kristillisyys Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 5/2011 www.turunseurakunnat.fi Suomalaiseen maaperään ja mielenmaisemaan kylvetty kristillisyys versoo kasvua yllättävissäkin paikoissa. Keskiaukeama Kevään

Lisätiedot

SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA. Tervetuloa mukaan!

SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA. Tervetuloa mukaan! SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA Tervetuloa mukaan! Tervetuloa! Tervetuloa on tämän vihkon tärkein sana. Sen kuuleminen on meille tärkeää, sillä sen viesti on: olen toivottu, odotettu. Jokainen tietää, miten

Lisätiedot

3.3.2011 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 9 KEITTIÖ- JA SISUSTUSREMONTIT. S-Etukortilla huomattava

3.3.2011 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 9 KEITTIÖ- JA SISUSTUSREMONTIT. S-Etukortilla huomattava 3.3.2011 -Seura Drumsö-Sällskapet Perustettu 1968 Nro 9 VARMASTI ONNISTUNUT REMONTTI Ideoita ja toimivia ratkaisuja kotiisi! KEITTIÖ- JA SISUSTUSREMONTIT KYLPYHUONE- JA SAUNAREMONTIT S-Etukortilla huomattava

Lisätiedot

Jouluista tunnelmaa. metrikaupalla Tortinmäestä. Lahja lapselle tuo hyvän mielen monelle Kappelin Ladyt rakentavat yhteyttä

Jouluista tunnelmaa. metrikaupalla Tortinmäestä. Lahja lapselle tuo hyvän mielen monelle Kappelin Ladyt rakentavat yhteyttä Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 10/2012 www.turunseurakunnat.fi Jouluista tunnelmaa metrikaupalla Tortinmäestä 7 6 Lahja lapselle tuo hyvän mielen monelle Kappelin Ladyt rakentavat yhteyttä

Lisätiedot

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1/2012 www.turunseurakunnat.fi

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1/2012 www.turunseurakunnat.fi Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1/2012 www.turunseurakunnat.fi Maarian maaperästä on versonut suurmiehiä vuosisata toisensa jälkeen. Sivut 9 11 Unelma 42 kilometristä siivittää pitkän

Lisätiedot

Häistä hautajaisiin, kokouksista kerhoihin. Papin työviikkoon mahtuu elämän koko kirjo.

Häistä hautajaisiin, kokouksista kerhoihin. Papin työviikkoon mahtuu elämän koko kirjo. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 4/2014 www.turunseurakunnat.fi Sirkkalan päiväkeskuksen ovella ei puhalluteta Sivu 6 Jaakko Haavio sanoitti keskiaikaisen sävelmän teollisuusvirreksi Sivu

Lisätiedot

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 KURK GOLF KEVÄT 2014 Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 Jäsenhankintakilpailu seuran jäsenille! Eniten uusia jäseniä tuonut saa 200 euron arvoisen lahjakortin Stockmannille

Lisätiedot