TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden turvallinen käsittely ja varastointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden turvallinen käsittely ja varastointi"

Transkriptio

1 TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA Puhdistus- ja desinfiointiaineiden turvallinen käsittely ja varastointi

2 Puhdistus- ja desinfiointiaineiden turvallinen käsittely ja varastointi On kyse sinun turvallisuudestasi Puhdistus- ja desinfiointiaineet eivät ole vaarallisia, jos niitä käsitellään asianmukaisesti. Vääränlaisella käytöllä saattaa olla vaarallisia seurauksia. Tämän vihkosen avulla opit varotoimia, joita noudattamalla voit käyttää tuotteita turvallisesti. Kyse on henkilökohtaisesta ja työpaikkasi turvallisuudesta sekä ympäristön suojelusta. Käyttöohjeita Puhdistus- ja desinfiointiaineiden tehokas käyttö noudattaa aina oikeaa puhdistusjärjestystä: 1. Irtolian poisto 2. Esihuuhtelu 3. Pesu 4. Välihuuhtelu 5. Desinfiointi 6. Loppuhuuhtelu Tämä yleinen työjärjestys tulisi näkyä kyseessä olevan tilan laitteiden puhdistusohjeissa. Puhdistus- ja desinfiointiaineet Puhdistus- ja desinfiointiaineet ovat välttämättömiä hyvän hygieniatason ylläpitämiseksi. Näkyvää likaa, kuten ruoan jäämiä ei voi kunnolla poistaa ilman puhdistusaineita. Bakteereita ja mikrobeja ei voi poistaa tai tuhota ilman desinfiointiaineita. Optimaalinen lopputulos Parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi varmista, että sinulla on: Oikea käyttöliuos Oikea vaikutusaika Oikea käyttölämpötila Noudata oikeaa puhdistusjärjestystä 2 3

3 Etikettien varoitusmerkinnöistä (pakollinen seoksille alkaen) GHS02 Erittäin helposti syttyvä/helposti syttyvä/syttyvä kiinteä aine/kaasu/aerosoli/neste/höyry Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan Kehittää (itsestään) syttyviä kaasuja veden kanssa Tupakointi, avotuli, kipinät ja hehkuvat esineet kielletty Työskentelytilojen tulee olla erittäin hyvin ilmastoituja GHS06 Tappavaa/myrkyllistä nieltynä/joutuessaan iholle/hengitettynä Vältä höyryn hengittämistä ja kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa Altistumisen tapahduttua ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin GHS03 Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava Pidä erillään syttyvistä materiaaleista ja metalleista Älä säilytä tyhjiä pakkauksia kemikaalivarastohuoneessa Älä päästä vuotoja kosketuksiin muiden materiaalien kanssa GHS07 Haitallista nieltynä/hengitettynä/joutuessaan iholle Ärsyttää ihoa/ärsyttää voimakkaasti silmiä Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä/uneliaisuutta ja huimausta Vältä höyryn hengittämistä ja kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmientai kasvonsuojainta GHS04 Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman Suojaa paineistetut pakkaukset auringonvalolta, älä altista yli 50 C:een lämpötiloille Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen Pidä erillään syttyvistä materiaaleista Tupakointi kielletty GHS08 Voi olla tappavaa nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin Saattaa aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia Saattaa aiheuttaa/epäillään aiheuttavan perimävaurioita/syöpää Saattaa heikentää/epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä Vahingoittaa/Saattaa vahingoittaa elimiä (pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa) Vältä höyryn hengittämistä ja kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa Altistumisen tapahduttua tai tuntiessasi pahoinvointia ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin GHS05 Voi syövyttää metalleja Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa Vaurioittaa vakavasti silmiä Vältä höyryn hengittämistä ja kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmientai kasvonsuojainta GHS09 (Erittäin) myrkyllistä vesieliöille (pitkäaikaisia haittavaikutuksia) Vältettävä päästämistä ympäristöön etenkään konsentroituna Säilytystiloissa tulisi olla turva-allas tai muu turvallisuusvarotoimi vuotojen varalta 4 5

4 Vaarasymboleista (voidaan käyttää 2017 saakka seoksille, jotka on tuotu markkinoille ennen kesäkuuta 2015) Henkilökohtaiset suojaimet C Xi N O F Syövyttävä (C) (Voimakkaasti) syövyttävää Syövyttää ihoa, silmiä, limakalvoja ja hengityselimiä Voi syövyttää metalleja ja aiheuttaa vaarallisia reaktioita Vältä höyryn hengittämistä ja kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa Ärsyttävä (Xi) Ärsyttää ihoa, silmiä, limakalvoja ja hengityselimiä Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa Haitallinen (Xn) Haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin tai iholle Xn Vältä höyryn hengittämistä ja kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa Ympäristölle vaarallinen (N) Todellinen tai potentiaalinen riski ympäristölle Myrkyllinen, haitallinen tai pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille aiheuttava Vältettävä päästämistä ympäristöön etenkään konsentroituna Säilytystiloissa tulee olla turva-allas tai muu turvallisuusvarotoimi vuotojen varalta Hapettava (0) Reagoi voimakkaasti kemikaalien ja metallien kanssa Tuottaa happea tai sytyttää syttyviä materiaaleja, erityisesti öljyjä, rasvoja, paperia ja puuta Kuumentaminen aiheuttaa paineennousun pakkauksessa tai astiassa Säilytä erillään syttyvistä materiaaleista ja metalleista Säilytä tyhjät pakkaukset erillään varastointihuoneesta Älä päästä vuotoja kosketuksiin muiden materiaalien kanssa Helposti syttyvä (F) Avotulen, hehkuvien esineiden yms. läheisyydessä Höyry on näkymätöntä ja leviää lattiatasoon Voi syttyä kipinöistä ja staattisesta sähköisyydestä Erittäin helposti syttyvä (F+) Syttyy itsestään tietyissä lämpötiloissa Tupakointi, avotuli, kipinät ja hehkuvat esineet kielletty Työskentelytilojen tulee olla erittäin hyvin ilmastoituja F+ Silmät Sopivat suojalasit Kasvonsuojain Kädet Käytä asianmukaisia käsineitä Suositukset sopivien käsineiden käytöstä ovat käyttöturvallisuustiedotteessa Käytä kuumien esineiden käsittelyssä vain nahkaisia suojaimia Käsineet tulee olla haalarin hihojen alla Vartalon suojaus Käytä kemikaaleilta suojaavaa asua tai esiliinaa työskennellessäsi vaarallisten tuotteiden kanssa Käytä siirtäessäsi tuotteita kemikaalisäiliöstä toiseen Käytä täyttäessäsi annostelulaitteita ja säiliöitä Käytä pelastustyössä onnettomuuksien yhteydessä Jalat Käytä suojajalkineita ja vedä housunlahkeet saappaiden yli estääksesi aineiden valumisen saappaisiin Käytä siirtäessäsi kemikaaleja tai täyttäessäsi isoja annostelulaitteita ja kemikaalisäiliöitä Käytä pelastustyössä vaurioiden ja onnettomuuksien yhteydessä 6 7

5 Käsittelyohjeet Varastointi: Järjestys ja siisteys! Onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää huomioida varotoimet laimennettaessa ja liuotettaessa tuotteita: Lisää säiliöön / astiaan ensin vesi lisää vasta sitten tuote Käytä kylmää vettä Lisää tuote hiljalleen Sekoita tuote ja vesi huolellisesti Nestemäiset tuotteet ovat turvallisempia käsitellä Älä sekoita tuotteita, sillä ne voivat reagoida ja voivat: Aiheuttaa kuumentumista ja roiskeiden vaaran Tuottaa myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä Aiheuttaa räjähdysvaaran Huonontaa tuotteiden tehoa Muista noudattaa järjestystä ja puhtautta koskevia ohjeita pesu- ja desinfiointiaineiden säilytystiloissa: Älä päästä tilaan asiattomia henkilöitä Käytä aina asianmukaista vaatetusta, suojalaseja ja kenkiä sekä silmien-/kasvonsuojainta varastointihuoneeseen mennessä Emäksiset ja happamat tuotteet tulee säilyttää erillään toisistaan sekoittumisen välttämiseksi Happamat, hapettavat ja klooripitoiset tuotteet tulee säilyttää erillään sekoittumisen välttämiseksi onnettomuuksien sattuessa Peretikkahappoa ja vetyperoksidia sisältäviä tuotteita ei saa säilyttää emäksisten tuotteiden kanssa Älä syö, juo tai tupakoi varastointihuoneessa Seuraavien laitteiden käyttö tekee käsittelystä turvallisempaa: Suljetut järjestelmät Täysin automatisoidut annostelujärjestelmät Manuaalisesti käytettävät annostelun apuvälineet kuten erikoiskorkit, pumput yms. 8 9

6 Ensiapu Hätäsuunnitelma Iho Huuhtele ihoa juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan Riisu välittömästi kosteat/märät vaatteet ja kengät Hakeudu lääkärin hoitoon Hätäsuunnitelma Palovaroittimien ja palonsammuttimien sijainti Hätäpoistumistiet ja turvallisuusvälineet Erityiset osastoa koskevat turvallisuusohjeet (esim. vahinkojen hallintasuunnitelma) Hätäpuhelu: Silmät Huuhtele silmiä useita minuutteja juoksevalla vedellä. Mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmistä, mikäli poistaminen onnistuu helposti. Jatka huuhtelua. Pyydä työtoverilta apua Hakeudu välittömästi silmälääkärin hoitoon Hengitystiet Siirry raittiiseen ilmaan Löysää kireää vaatetusta Mikäli tunnet huimausta tai kipuja, hakeudu lääkärin hoitoon Suu ja nieleminen Huuhtele suu runsaalla vedellä Juo vain vettä Älä oksennuta Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon 1. Tapahtumapaikka? 2. Mitä on tapahtunut? 3. Kuinka moni on loukkaantunut? 4. Soittajan henkilöllisyys? 5. Odota kysymyksiä! Älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan hätäkeskuksesta! Miten toimia hätätilanteessa (Tulipalo/ Henkilövahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet): Soita hätäpuhelu edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti Eristä onnettomuuspaikka Vahingon tapahduttua auta loukkaantuneet ja apua tarvitsevat henkilöt turvalliseen paikkaan Järjestä ensiapu Pieniä tulipaloja voi sammuttaa palonsammuttimella; älä yritä sammuttaa suuria paloja Poistu onnettomuuspaikalta suorinta poistumisreittiä ja opasta paikkaa tuntemattomia oikeaan suuntaan Odota pelastushenkilöstöä (palokunta, ambulanssi) ja opasta heidät onnettomuuspaikalle Älä käytä hissejä! Mene kokoontumispaikalle Älä lähde paikalta ellei niin ohjeisteta! 10 11

7 Noudata turvallisuusmääräyksiä: 1. Noudata aina pesu- ja desinfiointiaineita koskevia määräyksiä ja ohjeita. 2. Huomioi merkinnät, uudet vaara- ja turvalausekkeet (H & P). Tarkista varoitussymbolit, vaara- ja turvalausekkeet (R & S) (voimassa 2017 asti). 3. Jos et ole varma, kysy esimieheltäsi. 4. Käytä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien-/kasvonsuojainta. 5. Pese suojavaatetus käytön jälkeen ja tarkista mahdolliset vauriot. 6. Älä koskaan sekoita tuotteita keskenään se voi aiheuttaa vaarallisia reaktioita. 7. Laimennettaessa tuotetta tulee ensin lisätä kylmä vesi, sitten tuote. 8. Palauta tuotteet varastointihuoneeseen käytön jälkeen. 9. Säilytä pesu- ja desinfiointiaineet aina alkuperäispakkauksessa. 10. Säilytä tuotteet erillään niiden kanssa reagoivista aineista. 11. Älä syö, juo tai tupakoi varastointihuoneessa tai käsitellessäsi kemikaaleja. 12. Pese aina kätesi ennen taukoja, ennen käyntiä WC:ssä tai pukuhuoneessa ja sen jälkeen. 13. Huolehdi itsestäsi ja työtovereistasi. Oy Ecolab Ab PL 80 (Piispanportti 10) Espoo Puh

Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit

Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Tunnista kemikaalien vaarat ja vältä tapaturmat kotona. Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Kotitalouksissa käytettävät kemikaalit aiheuttavat vuosittain

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi SikaGard -6060 S KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 400001239, 400001241 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 13-11-2014. Edellinen päiväys 13-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero REACHrekisteröintinumero Ei käytettävissä Muu tunniste NA 1.2 Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1/10 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetukset (EY) n:o 1907/2006 n:o 453/2010) OSIO 1: AINEEN/SEOKSEN JA YHTYMÄN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi: KLOORITABLETIT X150 500G Tuotekoodi:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Taxat liquid NR Koodi 112765E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote EU säännös 1907/2006/EEC (REACH) Tuotteen rekisteröintinumero 2199659 Eläinten haavojen hoitoon

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote EU säännös 1907/2006/EEC (REACH) Tuotteen rekisteröintinumero 2199659 Eläinten haavojen hoitoon Tuotteen käyttöturvallisuustiedote EU säännös 1907/2006/EEC (REACH) 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Tuotteen nimi Bluespray Luettelonumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE NIMI JULKAISTU Trebolit-bitumiliima 2009-06-16 Sivu 1 / 7 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI Kauppanimi: Käyttötarkoitus: Tavarantoimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot