Teollisuuden ammattiliittojen tulevaisuuden strategiat Euroopassa ja rajattomassa maailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden ammattiliittojen tulevaisuuden strategiat Euroopassa ja rajattomassa maailmassa"

Transkriptio

1 EK-STTK toimihenkilöiden työsuhdepäivä Tukholma Teollisuuden ammattiliittojen tulevaisuuden strategiat Euroopassa ja rajattomassa maailmassa Jyrki Raina Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät - Nordic IN GSM

2 Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät 22 jäsenliittoa 1.2 miljoonaa teollisuuden työntekijää Suomesta Metalli, Kemia, Paperi, Sähkö, Rakennus, TU, UIL, TEK Keskeinen tehtävä: sopia, koordinoida ja ajaa pohjoismaisia linjauksia Euroopassa (EMF, EMCEF ja ETUF-TCL) ja maailmassa (IMF, ICEM ja ITGLWF) Toimii demokraattisesti ja joustavasti: Hallitus (liittopuheenjohtajat) Verkostot: sopimustoiminta, teollisuuspolitiikka, yrityspolitiikka (mm EWC), työympäristö, koulutus, kv-sihteerien yhteistoimintaryhmä Sihteeristö Tukholmassa

3 Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät Toiminnan painopisteet Sopimuspolitiikan koordinointi lisääntyy Euroopassa Ay-verkostot ylikansallisissa yrityksissä, EWC:t, yhteistoiminta uudelleenjärjestelytilanteissa Teollisuuspolitiikka: proaktiivinen kauppapolitiikka, innovaatiot, energia ja ympäristö Koulutus ja elinikäinen oppiminen Henkinen ja sosiaalinen työympäristö Järjestäytyminen ja sopimustoiminta Baltiassa

4 Isompi kuva taustalla Kansalliset rajat on avattu pääoman ja yritysten liikkeille ja ne liikkuvat Nopea muutos on jokapäiväistä elämää Yrityskaupat ja fuusiot Valmistusta ja palveluja tulee valumaan kohti Itä- Eurooppaa ja Aasiaa Baltian, Kiinan ja Intian talouskasvu myönteistä Euroopan korkeapalkkamaiden on uudistettava teollisia strategioitaan Uutena ilmastopaineet -> rakennemuutos jatkuu Suuri haaste saada monikansalliset yritykset käyttäytymään hyvin maailman kaikissa osissa Vapaakauppa ja ay-oikeudet

5 Globaali yritys, globaali vastuu Uusi pohjoismainen ay-filosofia: yrityksillä on vastuu käyttäytyä hyvin kaikkialla maailmassa Vaikuttaa myyntiin, pörssikursseihin ja työllisyyteen Pohjoismaiset ammattiliitot seuraavat yrityksiään ympäri maailman Kiina, Intia, Brasilia, Meksiko Baltia hoi! Haaste työnantajille: mukaan rakentavaan toimintaan! Uusi ay-aksiooma 1: globaaleissa yrityksissä ei pärjää ilman globaaleja ay-yhteyksiä Uusi ay-aksiooma 2: Kiinassa ja Intiassa on pakko onnistua

6 Kiinassa voi ja pitää toimia 70 suomalaistehdasta, työntekijää Järjestäytymisaste 20-30%, tessit nimellisiä Ongelma: ACFTU ja sen liitot osa kommunistisen puolueen diktatuuria Kriittinen dialogi kuitenkin parempi kuin strutsipolitiikka Tavoitteita toimille Kiinassa Edistää todellisen ay-edustuksen kehittymistä työpaikkatasolla Kriittinen dialogi ACFTU:n kanssa, koulutus Varmistaa, että ylikansalliset yritykset käyttäytyvät kunnolla Painostaa Kiinan hallitusta ay-vapauden toteuttamiseksi Olympiakisat 2008 merkkipaalu

7 Globaalit yritykset tarvitsevat globaaleja pelisääntöjä Kansainväliset puitesopimukset (IFA) = uusi sopimustaso paikallisen ja kansallisen tason päälle Takaa ay-perusoikeudet missä yritys toimiikin Ero arvojulistuksiin - yhteinen valvontamekanismi Volkswagen, IKEA & co näyttävät tietä Maailmassa yli 50 sopimusta, 0 suomalaisfirmaa: -> herättää kiusallista huomiota ay-perheessä Hyvin käyttäytyvä yritys myös henkilöstön etu Esim. vaatetusala Clean Clothes Campaign: paine kuluttajilta kasvaa ja internet on voimallinen väline

8 Mitä puitesopimus sisältää? Oikeus järjestäytyä ja neuvotella työehtosopimuksia Ei syrjintää Ei pakko- eikä lapsityötä Kohtuulliset palkat, säälliset työajat Turvalliset työolosuhteet Vastuu alihankkijoista Yhteinen valvontamekanismi Herrasmiessopimuksia ei sanktioita

9 Yhteiset edut rajattomassa maailmassa Globaalilla yrityksellämme on globaali vastuu Yhteisiä intressejä: imago-ongelmat ja ikävät yllätykset vaikuttavat myyntiin, työllisyyteen ja pörssikursseihin Alihankintaketjuja on vaikea hallita useiden miljardien riskipommeja (Nike, Shell ja Nokia) Kahta kanavaa pitkin saadaan tarkempaa tietoa tytäryhtiöistä ympäri maailmaa Rakentavaa ongelmanratkaisua ilman kielteistä julkisuutta Ei sanktioita herrasmiessopimuksia Myönteinen PR-arvo

10 Turvataan teollisuuden toimintaedellytykset Pohjolassa Energia ja ympäristö Kauppapolitiikka ja sosiaalinen vastuu Innovaatiot ja kilpailukyky Koulutus ja elinikäinen oppiminen

11 Energia tärkeä kilpailutekijä Energiaintensiivinen teollisuus yksi vahvuusalue Paperi, teräs, alumiini, lasi, Sähkön hinta noussut -> investointeja lykätty Energian saatavuus kohtuulliseen ja ennakoitavaan hintaan tärkeä kilpailutekijä Ongelmia selvitetty moneen kertaan, päätökset puuttuvat Yhteiset markkinat Pohjoismaissa -> vain yhteiset toimet tehokkaita

12 Pohjoismaisten teollisuusliittojen neljä kiireistä vaatimusta Tammikuu Lisää tuotantokapasiteettia tarvitaan Eri Pohjoismaat suosivat eri lähteitä 2. Nord Pool saatava toimimaan paremmin Lisää toimijoita, lisää siirtokapasiteettia, tehokkaampi sääntely mahdollista 3. Kannustimia paremmalle energiatehokkuudelle teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä 4. Investoinnit ympäristöön luovat työpaikkoja Ympäristöteknologia, säästöt, uusiutuvat energialähteet, tutkimus ja tuotekehitys

13 Energia-alan haasteita Euroopan unionissa Suuri riippuvuus tuontienergiasta Tänään 50%, vuonna 2030 lähes 70% Riskialttiita öljyn- ja kaasuntuojia: Venäjä, Algeria, EU ottaa ilmastonmuutoksen ja Kioton pöytäkirjan vakavasti > 2008/2012: 8%:n vähennys, nyt uudet tavoitteet Päästökauppa alkoi 2005 Uusiutuvia energialähteitä tuetaan Sähkömarkkinoiden vapauttaminen alkoi 1996 Manner-Euroopassa harataan vastaan -> EU-komission toimia valmisteilla

14 EU-huippukokouksen uudet tavoitteet maaliskuussa 2007: tähtäin %:n vähennys kasvihuonekaasujen päästöissä (30% jos USA ja kumppanit lähtevät mukaan) 20%:n vähennys energian kulutuksessa verrattuna ennusteisiin, tehokkuutta lisäämällä 20%:n osuus uusiutuville energialähteille (nyt 8.5%) 10%:n osuus bioenergialle liikenteen polttoaineissa

15 EU:n energia- ja ilmastopaketti 2008 Sitovat maakohtaiset tavoitteet uusiutuville energialähteille Suomen 28 -> 38% tiukka muttei mahdoton - onko oikeudenmukainen muihin verrattuna? Päästökauppajärjestelmä (ETS) uusiksi Osuuksia leikataan 21% vuoteen 2020 Hyödyt 50 mrd /v ympäristöinvestointeihin, t&k Energiaintensiivisestä teollisuudesta neuvotellaan 2011 Huutokauppaa vai ilmaista jakoa? Vähennystavoitteet päästökaupan ulkopuolisille sektoreille Rakentaminen, liikenne, maatalous

16 Ennakoiva edunvalvonta: energiakysymyksiä EU:n toimet lisäävät painetta kohti alhaisen hiilitason (low carbon) yhteiskuntaa Uusi teollinen vallankumous? Vaikutukset sähköntuotantoon? Loputon innovaatiotarve myös mahdollisuus! Yritysten ja ammattiliittojen profiloituminen energia-asioissa Aloitteita ja kampanjoita energiatehokkuuden parantamiseksi? Tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä ympäristöteknologioiden edistäminen? Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen?

17 Pohjoismaisten teollisuusliittojen kauppapoliittinen linja Eurooppa: hoidetaan muutostilanteet sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla Aktiivisen työmarkkinapolitiikan ja sosiaaliturvan keinot Riittävät turvallisuuselementit Vapaakauppa ei aina reilua: ponnistuksia tarvitaan kehitysmaiden suhteen Työntekijöiden oikeudet Sosiaaliturva Ympäristö Ei liian jyrkkiä toimia Riittävästi aikaa muutoksen hallintaan

18 Sopimuspolitiikan eurotrendejä Painopistettä siirtyy paikalliselle tasolle Koordinaatio eri maiden välillä kuitenkin lisääntyy EWC:t alkaneet tehdä sopimuksia -> EMF loi pelisäännöt Saksan ja USAn säästöneuvottelut luovat painetta muualla

19 Sopimustoiminnan painopistettä siirtyy paikalliselle tasolle Keskitetyt ratkaisut: Norja, (Belgia, Irlanti, Slovenia), Suomi? Sektoritaso: Pohjoismaat, Saksa (osavaltiot) Ranska: yrittävät kopioida isojen työpaikkojen sopimuksia muualle Britannia: vain paikallisia sopimuksia Tanska: palkat sovitaan paikallisesti Uudet EU-jäsenmaat: useimmiten paikallisia sopimuksia (paitsi Slovakia, Slovenia) Paine yrityskohtaiseen joustoon kasvaa

20 Euroopassa kohti tiukempaa sopimuskoordinaatiota Palkankorotukset lähestyvät toisiaan Metalliteollisuus 2007 (Eucoba-raportti) Suomi 4.4 % Ruotsi 3.3 % Norja 4.5% Tanska + - 5% Saksa 4.1 % ja kertasummia Espanja %

21 Kohti yhteisiä sopimustavoitteita Euroopassa EMF ensimmäinen yhteinen sopimustavoite 2005 Yksilöllinen oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen Suuri symboliarvo IG Metall ja Norja (Fellesforbundet ja NITO) saivat tuloksia 2006, Tanskan CO-industri 2007 Otetaan Suomessa ihan vakavasti emme elä koulutusparatiisissa

22 Eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) EWC on yksi tärkeimpiä työkalujamme, ohjeet liitoille: Kouluttakaa edustajanne Rakentakaa ay-verkostoja Kehittäkää tietojenvaihtoa Keskustelkaa yhteisistä aloitteista Olkaa aktiivisia uudelleenjärjestelytilanteissa Edetkää varovasti sopimuskysymyksissä Levittäkää tietoa: nettisivut, liiton lehti, EMF nimittänyt eurooppalaiset koordinaattorit Suomalaiset teollisuusliitot hoitavat keskenään suomalaisyritykset

23 Rajat ylittävään sopimiseen yritystasolla? EU-tutkimus: EWC:t tehneet satakunta sopimusta Uudelleenjärjestelytilanteet GM Europe, ThyssenKrupp, Ford, Koulutus, työsuojelu, tasa-arvo, syrjintä, Ongelma: lähestyy sopimustoimintaa -> ei mandaattia, se on ammattiliiton tehtävä Pelisääntöjä valmistellaan EU-komission sosiaalipoliittinen agenda EMF sai valmiiksi kesällä 2006 Mandaatti neuvotteluprosessi hyväksyminen soveltaminen

24 Säästöneuvottelut Saksassa ja USAssa luovat uutta käytäntöä Saksan hullu vuosi 2004 jatkuu Siemens, DaimlerChrysler, Volkswagen IG Metallilla voimassa 1000 poikkeussopimusta työehtosopimuksesta: työajat, palkat, lomarahat, jouluraha vastapainoksi työllisyystakuita Meillä on joustettu jo pitkään ei suoraa vaikutusta Pohjoismaihin USAn autoteollisuus yhä kriisissä -> painetta myös muille sektoreille

25 Kuuma peruna: eurooppalainen solidaarisuus koetuksella IG Metall vastaan muut uudelleenjärjestelyissä, Saksassa työllisyystakuut General Motors Nokia Siemens Networks MAN Scania (- VW Porsche) Nokia Bochum Työpaikkoja uhan alla alihankkijat 2000 Tunteet kuumina ja lehdistö hehkuttaa Ay-koordinaatio tiivistä: EMF, suomalaisliitot, IG Metall, EWC-verkosto

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011. Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta

24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011. Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta 24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 Kestävä kehitys osana strategiaa Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta fortum kestävän kehityksen raportti

Lisätiedot

TEAM -LIITTOPROJEKTI

TEAM -LIITTOPROJEKTI Luonnos TEAM -LIITTOPROJEKTI KANSAINVÄLISEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TYÖRYHMÄ Jari Hakkarainen työväen Liitto, työryhmän puheenjohtaja David Seligson Kemianliitto Ulf Forsman Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

6/2009. Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia

6/2009. Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia 6/2009 Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia sisältö 10 Yrittäjä Juha Niemiahon mielestä muutos palkkatyöstä yrittäjyyteen ei ole enää valtaisa loikka, sillä

Lisätiedot

Manifesti: teollisuus takaisin töihin

Manifesti: teollisuus takaisin töihin Manifesti: teollisuus takaisin töihin Tiekartta Euroopan uuteen teollistamiseen ja teollisuuslaitosten ja teollisuuden työpaikkojen tulevaisuuden varmistamiseen Pääkirjoitus industriall Euroopan puolesta

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI. TYÖTÄ OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA. Sosialidemokraatit tavoittelevat yhteiskuntaa, jota luonnehtii oikeudenmukaisuus, ihmisten

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

ole alhaisen hintansa vuoksi toiminut toivotulla tavalla. On tärkeää, että EU:n päästökauppa

ole alhaisen hintansa vuoksi toiminut toivotulla tavalla. On tärkeää, että EU:n päästökauppa RKP EU:n tulisi olla aktiivinen toimija ja EU:n tulisi sitovien EU:n heikentynyt taloustilanne ja RKP:n mielestä Suomen tulee toimia aktiivisesti EU:ssa ja edelläkävijä ilmaston muutoksen hiilidioksidipäästötavoitteiden

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista 27.-29.5.2010 Sisällysluettelo Sisäpoliittinen julkilausuma... 3 Eurooppa tarvitsee työtä - Eurooppa-poliittinen julkilausuma...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Energiahaasteet ja -politiikka. Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon

Energiahaasteet ja -politiikka. Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon Energiahaasteet ja -politiikka Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon Energiahaasteet ja -politiikka Komission panos 22. toukokuuta 2013 kokoontuvaan Eurooppa-neuvostoon Tässä

Lisätiedot