TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2013"

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2013 Aika: Torstai klo Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi Haapaniemi-Kokko jäsen Marita Hietakoivisto jäsen Harri Kontiainen jäsen Timo Mustasilta jäsen Jyrki Koivumäki varajäsen Poissa: Sanna Pihala jäsen Muut läsnä olleet: Jaakko Kallioniemi Tiina Järvinen kunnanrakennusmestari kunnanhallituksen edustaja Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja on tarkastettu Nähtävänä olo: Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

2 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 KUNNAN METSIEN HOITAMINEN 4 KUNNAN AVUSTAMINEN YKSITYISTEIDEN V KUNNOSSAPITO- KUSTANNUKSIEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSATUS 5 AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS _ 6 VESIHUOLLON KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄN HUOLTO- JA YLLÄPITOSOPIMUS JA KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄN VARAOSAPALVELU _ 8 LAUSUNTOPYYNTÖ TIEVALAISTUKSEN YÖSAMMUTUKSIIN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA 10 KARVIAN KUNNAN VEDENOTTAMON VESI (VALTUUSTOALOITE) 11 KUNNAN OMISTAMIEN HALLIEN YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN (VALTUUSTOALOITE) 13 PAPERIN JA LASINKERÄYSPISTEET KIERRÄTYSKESKUKSEEN JA KAMERAVALVONTA (VALTUUSTOALOITE) 15 PROJEKTITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN 17 MUUT ASIAT 19 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 21

3 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekn. ltk 21 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Tekn. ltk 22 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Mustasilta ja Marita Hietakoivisto.

4 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 4 KUNNAN METSIEN HOITAMINEN Tekn. ltk 23 Viime vuoden lopussa laadittiin kunnan omistamiin metsiin metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelma on laadittu seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eli vuosille Metsäsuunnitelmaan on koottu tietoa puustosta, metsähoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksia, minkä avulla voidaan jatkossa hoitaa kunnan metsiä määrätietoisesti. Metsänhoitoyhdistyksestä tulee Veli Eromäki esittelemään laadittua metsäsuunnitelmaa ja kertomaan kunnan metsien tämänhetkisestä tilanteesta. Metsäsuunnitelmaan voi tutustua kunnan teknisessä toimistossa. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta käsittelee metsäsuunnitelmaa ja pohtii kunnan metsien hoitoa tulevaisuudessa. Metsäsuunnitelmaa pyritään jatkossa noudattamaan ja metsäsuunnitelmassa olevat toimenpide-ehdotukset huomioidaan vuosittain budjettia laadittaessa. PÄÄTÖS: Metsänhoitoyhdistyksestä Veli Eromäki esitteli kattavasti kunnan metsäsuunnitelmaa, jossa ilmeni muun muassa, että metsänhoidollisia töitä on runsaasti tekemättä. Lautakunta päättikin, että jatkossa metsiä pyritään hoitamaan aktiivisemmin metsäsuunnitelman mukaisesti ja metsäsuunnitelmassa olevat toimenpide-ehdotukset huomioidaan vuosittain budjettia laadittaessa. Lisäksi lautakunta päätti, että seuraavaan kokoukseen kunnanrakennusmestari kartoittaa kiireisimmät metsänhoitokohteet ja lautakunta pyrkii käynnistämään kiireisempien kohteiden metsänhoitotoimenpiteet jo tämän syksyn aikana.

5 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 5 KUNNAN AVUSTAMINEN YKSITYISTEIDEN V KUNNOSSAPITO- KUSTANNUKSIEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSATUS Tekn. ltk. 24 Lautakunnan asettama työryhmä on tarkistanut yksityisteiden kunnossapitokustannukset vuodelta 2012 ja laatinut avustuksien maksatusluettelon teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Avustukset on laskettu valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Yksityisteiltä on mennessä pyydetty lehti-ilmoituksella vuoden 2012 kunnossapitokuitit tai tilintarkastajien tarkistamien tilitietojen toimittamista tekniseen toimistoon käsittelyä varten jälkeen palautetut yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset käsitellään, mutta myönnettävä avustus on 25% normaalia pienempi. Liitteet: Yksityisteiden kunnossapitoavustusluettelo PÄÄTÖSEHDOTUS: Lautakunta hyväksynee työryhmän laatiman yksityisteiden avustuksien maksuunpanoluettelon. Lautakunta myöntänee valtuudet varapuheenjohtaja Kari Tuuliniemelle ja sihteerille tarkistaa ja hyväksyä kunnossapitokustannukset, myöhästyneiden yksityisteiden osalta, edellyttäen, että ne täyttävät avustusehdot. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti, että kaikki tiekunnat, jotka olivat palauttaneet kunnossapitokuitit tai tilintarkastajan tarkistamat tilitiedot tekniseen toimistoon ennen kokousta saavat täyden avustuksen.

6 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 6 AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekn. ltk. 25 Aukustinkadun vesihuollon ja kadun saneerauksesta on laadittu tarjouspyyntöasiakirjat. Urakka sisältää Aukustinkadun katurakenteiden saneerauksen (katurakenne uusitaan kauttaaltaan), sekä Aukustinkadun varrella sijaitsevien vesihuoltolinjojen ja katuvalaistuksen uusimisen. Saneerattavan kadun pituus on noin 350 m. Jätevesiviemärin runkolinjaa uusitaan aukikaivaen noin 230 m sekä kiinteistöviemäreitä noin 70 m aukikaivaen. Lisäksi kiinteistöviemäreitä saneerataan sujuttamalla noin 80 m. Uutta sadevesiviemärilinjaa rakennetaan noin 260 m. Runkovesijohtoa uusitaan noin 230 m aukikaivaen sekä kiinteistövesijohtoja noin 70 m aukikaivaen. Hankinnasta on tehty ilmoitus HILMA -hankintakanavassa ja hankintamenettely on avoin menettely. Lisäksi hankinnasta on tiedotettu paikallisissa sanomalehdissä. Urakkatarjoukset pitää toimittaa klo mennessä. Ennen teknisen lautakunnan kokousta tullaan suorittamaan tarjouksien avaustilaisuus, missä käsitellään tarjouksia ja suoritetaan alustava tarjousvertailu. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta tekee lopullisen päätöksen urakoitsijan valinnasta ja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. PÄÄTÖS: Tarjouksen oli määräaikaan mennessä jättänyt kolme urakoitsijaa. Suljetut tarjoukset avattiin teknisen lautakunnan kokouksessa. Tarjoukset avattuaan lautakunta totesi, että kaikki tarjouspyynnöt olivat tarjouspyynnön mukaisia ja kaikki urakoitsijat täyttivät tarjouspyynnön mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Urakoitsijan valintaperusteena oli halvin kokonaisurakkahinta ja urakkatarjoukset olivat seuraavanlaiset: Destia Oy, tarjottu kokonaisurakkahinta alv. 0 Maanrakennus J. Jönkkäri Oy, tarjottu kokonaisurakkahinta alv. 0 Vesa Hietikko, tarjottu kokonaisurakkahinta alv. 0

7 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 7 Tarjouspyynnön mukaan halvin kokonaisurakkahinta on urakoitsijan valintaperuste, joten Aukustinkadun vesihuollon ja kadun saneerauksen urakoitsijaksi lautakunta päätti hyväksyä Vesa Hietikon, joka tarjosi kokonaisurakan hintaan alv. 0. Lautakunta päätti antaa kunnanrakennusmestarille oikeuden suorittaa Vesa Hietikon kanssa urakkaneuvottelut. Lopullinen, tilaajaa sitova sopimus syntyy, kun tilaaja ja urakoitsija ovat urakkaneuvottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Lisäksi tekninen lautakunta totesi, että saneeraukseen varattu määräraha ei ole riittävä, joten tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä Aukustinkadun vesihuollon ja kadun saneerausurakkaan. Pöytäkirjamerkintä: Tiina Järvinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

8 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 8 VESIHUOLLON KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄN HUOLTO- JA YLLÄPITOSOPIMUS JA KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄN VARAOSAPALVELU Tekn. ltk. 26 Karvian vesihuoltolaitoksen laitteiston toiminta on hyvin pitkälti automatisoitu ja liitetty kaukovalvontajärjestelmään Insta Automation Oy:n toimesta. Automatisointi/kauko-valvonta helpottaa ja parantaa vesihuoltolaitoksen toimivuuden seurantaa. Automaatiolaitteisto on kuitenkin herkästi rikkoontuvaa ja sen korjaaminen/huoltaminen vaatii yleensä erityisosaamista ja laitteistoa. Automaatiojärjestelmän toimivuus on erittäin tärkeää, koska automaatiojärjestelmän mahdollinen rikkoontuminen saattaa aiheuttaa vesihuoltolaitokselle mahdollisesti käyttökatkoksia ja epävarmuutta laitoksen toimivuuteen. Insta Oy on tarjonnut Honkajoen (Honkajoen kunnan vesihuoltolaitoksella on myös käytössä Insta Oy:n kaukovalvontajärjestelmä) ja Karvian kunnille yhteistä vesihuoltolaitoksien kaukovalvonnan huolto- ja ylläpitosopimusta. Kaukovalvonnan huolto- ja ylläpitosopimusta parantaisi automaatiolaitteiston toimintavarmuutta ja helpottaisi mahdollisesti automaatiolaitteistoon tulevien ongelmien/vikojen ratkaisemista/korjaamista. Huolto- ja ylläpitosopimus sisältää mm. seuraavia palveluita: Käyttö- ja huoltokoulutus sovitussa laajuudessa Ylläpitokäynnit/määräaikaishuollot sovitussa laajuudessa keskeisiin kohteisiin Järjestelmän ylläpitoon liittyvää ohjelmointi- ja kehitystyötä sovitussa laajuudessa Automaatio-, instrumentointi- ja sähköteknisten ongelmien asiantuntija-apu jäljessä mainituilla periaatteilla: o Puhelintuki 24/7 kaikkina päivinä ja kellonaikoina; tilaajalle luovutetaan Insta Automation Suunnittelun päivystysnumero, johon tilaajalla on oikeus soittaa kaikkina aikoina ja Insta Automation Oy takaa puhelintuen Insta Automation Oy:n toimituksiin liittyviin automaatio- ja sähköteknisten ongelmien ratkaisuun. o Puhelintuen lisäksi tilaajalla on tarvittaessa etäyhteystuki 24/7 kaikkina päivinä ja kellonaikoina. Insta Automation Oy takaa yhteyksien mahdollistaessa myös etäyhteystuen Insta Automation Oy:n toimituksiin liittyviin automaatio- ja sähköteknisten ongelmien ratkaisuun 2 tunnin kuluessa tilaajan tukipalvelupyyntöpuhelusta. Etäyhteystuen edellytyksenä on toimiva etäyhteys tilaajan päävalvomoon. o Vasteaika tilaajan kutsusta asiantuntijan saapumiseksi tilaajan laitokselle on max. seuraava normaali työpäivä + 4 tuntia + matka-aika

9 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 9 Lisäksi Insta Oy tarjoaa kaukovalvontalaitteiston varaosapalvelua. Varaosapalvelu tarkoittaa sitä, että Insta Oy pitää vesihuoltolaitoksen automaatio- /kaukovalvontalaitteiston pääkomponentteja omassa varastossa, mitkä ovat heti saatavissa. Automaatiolaitteiston komponenttien saatavuus on yleensä todella huonoa ja komponentin rikkoontuessa saattaa uuden komponentin toimitusaika olla jopa 2-3 viikkoa. Karvian vesilaitokselle kaukovalvonnan huolto- ja ylläpitosopimuspalvelu kustantaisi 1521 /vuosi ja varaosapalvelu 736 /vuosi Honkajoen tekninen lautakunta on jo hyväksynyt (Dnro: HON361/53/13) omalta osaltaan sopimuksen. Liitteet: Tarjous: Kaukovalvontajärjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus ja kaukovalvontajärjestelmän varaosapalvelu Huolto-/varaosasopimuksen kustannusten jaottelu Karvian ja Honkajoen välillä Honkajoen teknisen lautakunnan päätös PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta keskustelee huolto- ja ylläpitosopimuksen tarpeellisuudesta ja päättää, onko kyseiselle palvelulle tarvetta. PÄÄTÖS: Lautakunta päätti osaltaan hyväksyä Insta Automation Oy:n tekemän tarjouksen kaukovalvontajärjestelmän huollosta ja ylläpidosta sekä varaosapalvelusta.

10 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 10 LAUSUNTOPYYNTÖ TIEVALAISTUKSEN YÖSAMMUTUKSIIN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA Tekn. ltk. 27 Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa tievalaistuksen yöajan sammutukset käyttöön Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella syksyllä Varsinais- Suomen ELY-keskus on lähettänyt kunnille lausuntopyynnön, jossa kunnilla on annettu mahdollisuus lausua kuntaa koskevista tievalaistuksen sammutuskohteista. Karvian kunnan alueella ELY-keskus ei ole esittänyt tievalaistuksen sammutuskohteita, joten asia ei varsinaisesti vaikuta Karvian kuntaan. Liitteet: ELY-keskuksen lähettämä lausuntopyyntö Kunnanrakennusmestarin laatima lausunto PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta hyväksynee kunnanrakennusmestarin laatiman lausunnon ja tarvittaessa täsmentää lausuntoa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta kävi keskustelua kunnan omien tievalaistuksien mahdollisista sammutuksista, mistä lautakunta päättikin, että asiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

11 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 11 KARVIAN KUNNAN VEDENOTTAMON VESI (VALTUUSTOALOITE) KV Tekn. ltk. 28 PÄÄTÖSEHDOTUS: Vesijohtovedessä on esiintynyt suurien pintavesikuormien aikana jonkin värivikaa, joka on johtunut humuksen sekaantumisesta raakaveteen. Humuksen joutuminen raakaveteen on johtunut lähinnä pohjaveden pinnan poikkeuksellisen korkealla

12 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 12 olemisesta, jolloin pintavedet eivät pääse tarpeeksi suodattumaan ja maaperän pintakerroksista pääsee humusta sekaantumaan raakaveteen. Vedenottamolle on kuitenkin tehty viime aikoina muutostoimenpiteitä (kaivettu kuivatusoja pintavesien pois johtamiseksi vedenottokaivojen läheisyydestä ja rakennettu ohitus-/huuhtelulinja vedenottokaivoon), joilla on ollut parantavia vaikutteita raakaveden laatuun. Lisäksi tarkoituksena on vielä lähiaikoina syvettää vedenottokaivoa ja asentaa suodatinlaitteisto vedenottamolle. Pohjaveden otto nykyinen vedenottamon läheisyydessä ei ole välttämättä mahdollista koska vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen reuna-alueella. Pohjaveden ottaminen on kyllä varteenotettava asia, mutta sen käyttöönottaminen vaatii tutkimuksia ja koepumppauksia. Tekninen toimi selvittää onko pohjaveden ottaminen mahdollista nykyisen vedenottamon läheisyydessä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 13 KUNNAN OMISTAMIEN HALLIEN YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN (VALTUUSTOALOITE) KV

14 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 14 Tekn. ltk. 29 PÄÄTÖSEHDOTUS: Kiinteistöjen ympäristöjen siisteyteen pyritään jatkossa panostamaan entistä enemmän. Lisäksi teknisen toimen varastojen ja jätevedenpuhdistamon ympäristö yritetään siistiä kesän aikana. Tekninen lautakunta onkin varannut tämän vuoden budjettiin rahaa jotta varastoalueella olevat rakennusjätteet saataisiin hävitettyä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

15 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 15 PAPERIN JA LASINKERÄYSPISTEET KIERRÄTYSKESKUKSEEN JA KAMERAVALVONTA (VALTUUSTOALOITE) KV

16 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 16 Tekn. ltk. 30 PÄÄTÖSEHDOTUS: Paperin ja lasinkeräyspisteiden tarpeellisuudesta ei ole aikaisemmin oltu yhteydessä tekniseen toimeen. Paperinkeräyksestä huolehtii Paperinkeräys Oy (paperinkeräys ei kuulu kunnalle), joka on keräyspaperin tuottajayhteisö, joka kerää paperit talteen ja toimittaa ne raakaaineeksi. Paperinkeräys Oy:lle on laitettu anomus paperinkeräyspisteen saamiseksi kierrätyskeskuksen yhteyteen, mutta Paperinkeräys Oy vastasi kielteisesti perustellen, että Karviassa sijaitsee jo 18 kpl paperinkeräyspisteitä, mikä on heidän mielestä riittävä määrä Karvian kokoiseen kuntaan. Lasin keräyspisteen järjestämistä voidaan harkita kierrätyskeskuksen yhteyteen. Teknisellä toimella on kuitenkin suunnitteilla rakentaa pienimuotoinen jäteasema kierrätyskeskuksen yhteyteen, jolloin jätteiden keräyspisteet saataisiin kohdennettua yhteen paikkaan. Jäteaseman hoidosta vastaisi kierrätyskeskuksen henkilökunta. Jäteaseman mahdollisesti toteutuessa asennettaisiin alueelle kameravalvonta tai portit kiinteistöliittymiin PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi paperinkeräyspisteen saaminen kierrätyskeskukseen on mahdollista jäteaseman toteutuessa.

17 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 17 PROJEKTITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN Tekn. ltk. 31 Teknisellä toimella ja KOy Karvian Vuokrataloilla on ilmennyt tarve yhteisen projektityöntekijän palkkaamiseen. Tekninen toimi ja KOy Karvian vuokratalot ovat hankkineet yhteisen sähköisen kiinteistötietojärjestelmän, jonka lähtötietojen täyttäminen vaatii lisäresursseja. Lisäksi erinäiset tietokannat ovat päivittämisen tarpeessa. KOy Karvian Vuokratalot tulee hallituksen kokouksessa esittämään, että se ostaisi tekniseltä toimelta projektityöntekijän työpanosta, mikäli sellainen tullaan palkkaamaan. Projektityöntekijän toimenkuvaan kuuluisi teknisen toimen ja KOy Karvian vuokratalojen kiinteistöjen lähtötietojen kokoaminen ja tallentaminen sähköiseen kiinteistötietojärjestelmään. Lisäksi projektityöntekijä tehtävänkuvaan kuuluisi myös erilaisten tietokantojen päivittäminen ja sisäisen arkistoinnin järjestäminen. Projektityöntekijä olisi myös mahdollisesti mukana erilaisten hankkeiden ja selvityksien tekemisessä. Eri hallintokuntien tulee laatia arkistonmuodostussuunnitelma ja arkisto tulee järjestää suunnitelman mukaisesti. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluisi arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen tekniselle toimelle ja rakennusvalvonnalle sekä arkistointi näiden osalta suunnitelman mukaisesti. KOy Karvian Vuokratalojen tulee laatia pikaisesti pelastussuunnitelmat kaikkiin kohteisiin sekä informaatiokansio vuokralaisia varten jokaiseen asuntoon. Näiden laadinnassa tarvitaan myös lisäresursseja. Taloyhtiöllä on menossa useita remontteja ja näiden organisoinnissa tarvitaan mahdollisesti lisäresursseja. Projektityöntekijältä odotetaan kiinteistö-, rakennusalan ja/tai talotekniikan alan tutkintoa tai aikaisempaa työkokemusta. Tehtävän hoito edellyttää omatoimisuutta ja riittävää tietotekniikan osaamista. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle lupaa projektityöntekijän palkkaamista puolen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ja ehdottaa, että kunnanhallitus esittäisi valtuustolle, että tämä myöntäisi euron lisämäärärahan määräaikaisen projektityöntekijän palkkaamista varten. Projektityöntekijä tulisi teknisen toimen, rakennusvalvonnan ja KOy Karvian vuokratalojen yhteiseen käyttöön. Palkkakustannukset jaettaisiin käytettyjen työtuntien suhteessa, mitkä olettavasti jakaantuisi seuraavasti: Tekninen lautakunta 2/4, rakennuslautakunta 1/4 ja KOy Karvian vuokratalot 1/4. Tulopuolelle kertyisi rakennuslautakunnalta ja KOy Karvian vuokratalot laskutettavat palkkakulut.

18 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 18 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 19 MUUT ASIAT Tekn. ltk Tiina Järvinen tiedusteli/esitti seuraavia asioita: o o o o Kevyen liikenteen väylien varrelle tulevien levähdyskatoksien tilanne? Kunnanrakennusmestari kertoi, että katokset odottavat sijoituslupaa ELY-keskukselta. Mikä on Mörskän kohtalo? Lautakunta päätti, että Mörskän kohtaloa käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Mikä on vanhan Suomijoki-tilan rakennuksen kohtalo? Lautakunta päätti, että vanhan Suomijoki-tilan rakennuksen kohtaloa käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Voisiko vapaita tontteja mainostaa paremmin? Kunnanrakennusmestari kertoi, että esim. mahdollinen projektityöntekijä voisi laati vapaista tonteista kattavan esitteen. - Jyrki Koivumäki tiedusteli/esitti seuraavia asioita: o Voisiko Hermannintiellä ja Västilän tilalla olevia pajupuskia harventaa Kunnanrakennusmestari kertoi, että kesän aikana on tarkoitus harventaa pajupuskia kunnan omistamilta alueilta. o Onko keskustan pintavesien kuivattamiselle tehty mitään suunnitelmaa? Kunnanrakennusmestari kertoi, että tämän vuoden budjettiin on varattu rahaa keskustan alueen kuivatuksen parantamiseen. - Veijo Kaskimäki tiedusteli/esitti seuraavia asioita. o Partakylän tie on huonossa kunnossa, voisiko kunta tehdä asialle jotain? Kari Tuuliniemi kertoi, että Partakylän tiestä on jätetty perusparannusavustushakemus Ely-keskukseen, mikä on vielä käsittelyssä. o Iltaruskonkadun tieliittymää pitäisi leventää. Kunnanrakennusmestari lupasi laittaa asian työn alle.

20 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 20 - Marita Hietakoivisto tiedusteli/esitti seuraavia asioita. o Pelimanninkujan silta on huonossa kunnossa ja vaarallinen. Kunnanrakennusmestari kertoi sillan kunnostamisesta on ollut puhetta sillan käyttäjien kanssa.

21 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 21 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Tekn. ltk. 33 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

22 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Karvian kunta Tekninen lautakunta Liite pöytäkirjaan Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat -yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 91 ) Pykälät: 21-23, 28-30, Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pykälät: 24,26,27 HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 :n mukaisesti. Pykälät: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen Pykälät: 24,26,27 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Karvian kunta, tekninen lautakunta Kylä-Karviantie KARVIA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville: Pöytäkirjanotteet on postitettu / 20 Tiedoksiantaja: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Hankintapäätös Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: - Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään Turun hallinto-oikeus PL TURKU Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 4, Turku Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: - Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Pykälät: 25 Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI puh Faksi Sähköposti:

23 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 23 OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN Oikaisuvaatimus- /valituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimus- /valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava -oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus- /valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Karvian kunta, tekninen lautakunta Kylä-Karviantie Karvia Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana VALITUSOSOITUS Päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään: Turun hallinto-oikeus TURKU PL 32, TURKU Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Hallintovalitus Valitusaika 30 päivää Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

24 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 24 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1) Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen: I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

25 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Hankintayksikön yhteystiedot: Karvian kunta, tekninen lautakunta postiosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

26 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 26 Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh faksi sähköposti:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

-2, SIV 31.3.2015 17:00

-2, SIV 31.3.2015 17:00 -2, SIV 31.3.2015 17:00 Kokousaika 31.3.2015 klo 17.00-20.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot