1. 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 75

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74. 2. 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74. 3. 71 Työjärjestyksen hyväksyminen 75"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Rakennuslautakunta Pöytäkirja 6 / 2007 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Päätösten antamispäivä lupa-asiassa Oikaisuvaatimuksen uudelleen käsittely koskien rakennustarkastajan toimenpidelupapäätöstä nro Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat Ilmoitusasiat Rakennusluvat Kokouksen päättäminen 93 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 94-95

2 Rakennuslautakunta PÖYTÄKIRJA SIVU Rakennuslautakunta 6 / Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Tuija Tanttu pj Jukkapekka Lempiäinen Marja-Riitta Liukkonen Petri Ollikainen Vesa Pöyry Vesa Ollikaisen varajäsen Muut läsnäolijat Marko Pynnönen rakennustarkastaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä Poissa Vesa Ollikainen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 69 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 70 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Riitta Liukkonen ja Vesa Pöyry. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tuija Tanttu Puheenjohtaja Marko Pynnönen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika / 2007 Marja-Riitta Liukkonen Vesa Pöyry Pöytäkirja on pidetty nähtävänä Marko Pynnönen

3 Rakennuslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin siten muutettuna, että lisäasioina käsitellään pykälät PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 72 Rak.tark. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi julkipanon jälkeen Päätös Hyväksyttiin.

4 Rakennuslautakunta OIKAISUVAATIMUKSEN UUDELLEEN KÄSITTELY KOSKIEN RAKENNUSTARKASTAJAN TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖSTÄ NRO Rakennustarkastaja on antanut toimenpideluvan varastorakennuksen rakentamista 35 kem2 varten Antti ja Viljami Suomiselle Hirvensalmen kunnan Pääskynsaaren tilalla Eevukka RN:o 3:33. Naapurikiinteistön omistajat Anna ja Veikko Hyvärinen ovat tehneet valituksen asiassa Kuopion hallinto-oikeuteen. Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään 01137/05/4114 palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi rakennuslautakunnalle. Hallinto-oikeus katsoo, että kiinteistöllä olisi tullut suorittaa katselmus MRL 133 :n mukaisesti, johon asianosaisilla olisi ollut mahdollisuus osallistua. Kuopion hallinto-oikeuden päätös kokouskutsun liitteenä nro 1. Puh.joht Rakennuslautakunta on kutsunut asianosaiset katselmukseen kiinteistölle klo alkaen. Päätösesitys oikaisuvaatimusasiassa annetaan kokouksessa katselmuksen jälkeen. Päätös Rakennuslautakunta antaa asiassa päätöksen seuraavassa kokouksessa. 73 Rakennuslautakunta kokoontui katselmukseen kiinteistölle Hirvensalmen kunnan Pääskynsaaren kylässä tilalla Eevukka RN:o 3: klo 14:30 alkaen. Saapuvilla olivat rakennuslautakunnan jäsenet Tuija Tanttu, Jukkapekka Lempiäinen, Petri Ollikainen ja Vesa Pöyry. Kiinteistön omistajana edustajana paikalla oli Viljami Suominen ja naapurikiinteistön edustajana Merja Hyvärinen. Lisäksi läsnä olivat Anna ja Veikko Hyvärinen ja rakennustarkastaja Marko Pynnönen sihteerinä. Rakennuspaikalla Suominen esitteli rakennuspaikan, kiinteistöjen rajan sekä asemapiirroksen aiotusta rakennuksesta. Rakennuslautakunnan jäsen Lempiäinen esitti kysymyksen tontin pituudesta ja leveydestä. Keskustelu jatkui rakennuksen aiotusta oven sijoittelusta. Viljami Suominen esitteli asiaa jäsenille. Merja Hyvärinen ilmoitti, että rakennuksen ikkunat ovat suurimmilta osin valittajien tontille päin sekä että rakennus on tontilla sen korkeimmalla kohdalla.

5 Rakennuslautakunta Suominen esitteli rakennuspaikkaa ja kertoi, että rakennuspaikan valinta johtuu sekä rakennuksen toimivuudesta tontilla sekä perustamisolosuhteista aiotulla paikalla. Hyvärinen ilmoitti, ettei riitä, että yksistään rakentaminen on säännösten mukaista. Heidän ilmoittamansa mukaan rakentaminen on häiritsevää seuraavat 10 vuotta ja rakentamisesta aiheutuu kohtuutonta haittaa. Seuraavaksi tutustuttiin tilanteeseen Hyvärisen tontilta päin. Hyvärisen ilmoituksen mukaan rakennuksesta tuleva suora näkyväisyys kesämökin terassille on ongelma. Puutkin on kaadettu tieltä, jolloin on saatu suora näkyvyys Hyvärisen tontille, ilmoitti Merja Hyvärinen. Tästä aiheutuu valittajien mielestä kohtuuton haitta. Suominen ilmoitti, että rakennus päinvastoin tarjoaa suojaa. Kysyttäessä valittajilta mihin rakennus heidän mielestään tulisi sijoittaa, he ilmoittivat, että tielle päin kauemmaksi rannasta. Suominen ilmoitti, että maaperä on huonoa ylempänä tontilla. Hyvärinen ilmoitti, että lupaa ei ole pakko myöntää ko. hankkeelle. Suominen ilmoitti, että rajan pinnassa sijaitseva Hyvärisen tiskipaikka pitää poistaa, ja siitä tulee käynnistää erillinen hallintopakkoprosessi. Katselmus päättyi klo 14:50. Tehdyn katselmuksen jälkeen Suominen on ilmoittanut saapuneella kirjeellä haluavansa muuttaa pääpiirustuksia aitan kulkuoven sijainnin osalta sekä siten, että rakennukseen tulisi pieni terassi rakennuksen länsipäätyyn saapuneessa kirjeessä Merja Hyvärinen tuo rakennuslautakunnan tiedoksi lisähuomautuksia rakennusasiaan saapuneella kirjeellä Suominen on anonut MRL 144 :n mukaista aloittamisoikeutta rakennustyön käynnistämiseksi. Perusteluinaan hakija on esittänyt, että luvan yhä viivästyessä tontille hankitut rakennustarvikkeet pilaantuvat varastoitaessa. Rakennuslautakunta on lähettänyt asiasta tiedon Hyväriselle, ja hänelle on varattu mahdollisuus antaa lausuntonsa asiassa. Lausunto muutoksiin on saapunut Saadut lisäselvitykset ja saapuneet kirjeet kokouskutsun liitteenä. Puh.joht. Katselmuksessa sekä kirjallisesti saatujen lisäselvitysten jälkeen rakennuslautakunta toteaa oikaisuvaatimukseen seuraavaa: Rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Rakennuslautakunta hyväksyy muutetut pääpiirustukset käytettäväksi rakennushankkeessa.

6 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta myöntää hankkeelle MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden. Perustelut: Rakennus soveltuu rakennuttuun ympäristöön ulkoasunsa sekä sijaintinsa puolesta. Rakennus on rakennusjärjestyksen mukaisesti sijoitettu. Asiassa ei ole esitetty perusteluja, miksi rakennuksesta aiheutuu kohtuutonta haittaa naapurikiinteistölle muuta kuin naapurin elintapoihin liittyviä. Rakennuslautakunta ei voi ratkaista elintapoihin liittyviä kiistoja, vaan rakennuslautakunta ratkaisee asian MRL:n mukaisin perustein. Rakennuslautakunta suosittaa aidan rakentamista kiinteistöjen rajalle. Päätös Hyväksyttiin. Rakennustarkastaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

7 Rakennuslautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 74 Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat: Kimari Birgitta varasto / wc Korhonen Anita aitta Salenius Mauno ja Sirpa lomarak. laaj Luhanko Pirjo lomarakennus Haahkola Mirja aitta/kesäkeittiö Mattinen Pekka ja Rosita puu- ja laitekatos Kärnä Aki ja Liukkonen Titta julkisivutoimenpide Kärnä Aki ja Liukkonen Titta autokatos / varasto Sikanen Päivi as.rak. pk.+ laaj Viljakainen Jarmo ja Hilkka lomarakennus Valkama Markku varasto Reinikainen Kari käyttötark. muutos Himanen Veikko ja Anni puuvaja Danilovich Yuru lomarakennus Danilovich Yuru sauna Huttunen Kristiina ja Markku varasto Misukka Kaija savusaunan katon muutos Myllylä Jukka aitta Niklander Raimo ja Marja lomarakennus Niklander Raimo ja Marja sauna Pöyry Esko aitta Kyötikki Eeva lomarakennus Kalanti Juhani lomarakennus Komppa Tapani hirvieläinten nylkyvaja Vallioniemi Olavi jätevesijärj. teko Asunto Oy Hirvensalmen paritalon keittiöön Puistokoto erkkerin teko Paakkanen Juha ja Anna-Maija aitta Paronen Ossi ja Tuula aitta Päätös Merkittiin tiedoksi.

8 Rakennuslautakunta ILMOITUSASIAT 75 Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 259/1 Jyrki ja Marianne Järvisen, Veikko ja Marja-Liisa Ripatin, Ari ja Eija Karjalaisen ja Risto Häkkäsen tekemään valitukseen toimenpideluvista. Päätös: Hallinto-oikeus ei tutki muutoksenhakijoiden yhteisiä valituksia Jyrki ja Marianne Järvisen, Veikko ja Marja-Liisa Ripatin tai Eija Karjalaisen yhteisen alueen RN:o puolesta tekeminä. Risto Häkkäsen peruutettua valituksensa lausunnon antaminen muutoksenhakijoiden yhteisistä valituksista hänen tekeminään raukeaa. Hallinto-oikeus hylkää Ari ja Eija Karjalaisen vierasvenesatamaa koskevan valituksen. Tämän asian tultua näin ratkaistuksi hallintooikeuden päätöksellä nro 414/1 annettu täytäntöönpanokielto lakkaa olemasta voimassa. Hallinto-oikeus kumoaa Ari ja Eija Karjalaisen valituksen johdosta väliaikaisen laiturin siirtämistä koskevan rakennuslautakunnan päätöksen sekä sitä edeltävän rakennustarkastajan tekemän toimenpidelupaa koskevan päätöksen ja palauttaa asian rakennustarkastajalle uudelleen käsiteltäväksi. Samalla hallinto-oikeus määrää, että laituri saa olla paikallaan siihen sakka, kunnes väliaikaista laituria koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikuluvaatimukset kummassakin asiassa. 2. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 260/1 Jyrki ja Marianne Järvisen, Veikko ja Marja-Liisa Ripatin, Ari ja Eija Karjalaisen ja Risto Häkkäsen tekemään valitukseen rakennusvalvonta-asiassa. Päätös: Risto Häkkäsen peruutettua osaltaan valituksensa lausunnon antaminen muutoksenhakijoiden yhteisestä valituksesta hänen tekemänään raukeaa. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen. 3. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 308/2 Kirsti ja Eino Sarkolan tekemään valitukseen Matti ja Maiju Pekurisen rakennusluvasta. Päätös: Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valituksenalaisen päätöksen perusteluihin ja rakennuslautakunnan asiassa antaman lausunnon perusteluihin kohdistuvat vaatimukset, pihavalaisimia koskevat vaatimukset sekä saunan kaavanmukaiseksi muuttamista ja

9 Rakennuslautakunta poistamista koskevat vaatimukset. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen. 4. Valtion asuntorahaston kirje , asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten määrärahaosuudet vuodelle Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjanotteet : 30 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen 6. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Lehtinen Erkki / Apajalahti Matti ja Minna Oranen Pekka / Worlfram Fromke Hiljanen Anne / Paasonen Ulla ja Janne Suomen valtio / Kämppi Kerttu Suomen valtio / Vaarakallio Rauni ja Leena Liukkonen Juho pk. / Liukkonen Anne Hirvensalmen Osuuspankki / Rakennusliike Avikainen Oy Kekkonen Heli / Seppänen Jukka ja Paula Torniainen Kauko / Rajala Marja ja Rajala Jukka Asunto Oy Itäkaari 10 / Nuutila Seppo Wasenius Pirkko / Saarikko Hannu ja Sirpa Kantanen Adi ja Meeri / Torn Heidi Väänänen Pentti / Katila Minna, Juha ja Mikko Ellonen Martti kuolinpesä / Nironen Timo ja Anne-Helena Tiilikainen Markku ja Tarja / Tiilikainen Terho Ruhanen Riku ja Ruhanen Esko / Laurila Timo ja Marja-Liisa Honkanen Aili, Honkanen Seppo, Honkanen Raimo ja Lindqvist Kirsi / Paldanius Pirjo ja Eronen Seppo Ripatti Timo / Salonen Leena ja Vesa Kantonen Anssi ja Mervi / Peltola Jouko ja Marja-Leena Hindström Leo ja Luoto Nina / Kiiski Seppo ja Anne Sutinen Eero / Havve Airi ja Valde Palomäki Saara kp./ Niskanen Marjo ja Mähönen Mauno Mäkelä Liisa / Mäkelä Samu, Mäkelä Teemu ja Hänninen Maaria UPM-Kymmene Oyj / Hägglund Gustav Hämäläinen Väinö kp. / Muukka Jukka ja Kirsi Mikkola Seppo / Väisänen Mika ja Terhi Bonvesta Oy / UPM-Kymmene Oyj Majamäki Miikka / Pitkäaho Toivo ja Helena Ripatti Toivo kp. / Turkki Rauno, Turkki Jarmo ja Halonen Satu Lepistö Eeva / Lepistö Markku, Lepistö Merja, Lepistö Kari, Lepistö- Lilja Kirsi ja Tontti Mari

10 Rakennuslautakunta Ahonen Eila / Laine Kimmo ja Maria Manninen Sirkka / Pukkila Veli ja Anna-Riitta Hirvensalmen kunta / Kiinteistö Oy Yrttitarha Ruhanen Voitto / Laukkarinen Ari ja Ville Liukkonen Juho pk. / Liukkonen Anne Savinen Reino ja Raili / Zaerens Klaus ja Anu Päätös Merkittiin tiedoksi.

11 Rakennuslautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 80 Kun muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen.

12 Rakennuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 69-72, 74-75, 80 Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta: Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: /RAKENNUSLAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

13 Rakennuslautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. VALITUSVIRANOMAINEN Kuopion hallinto-oikeus Sepänkatu 2 tai PL KUOPIO KUOPIO Kunnallisvalitus, Hallintovalitus, 73, valitusaika 30 päivää valitusaika 30 päivää MUU VALITUSVIRANOMAINEN valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteita perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

14 Rakennuslautakunta

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantaina 16.12.2002 klo16.00 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Kunnanjohtajan info

Maanantaina 16.12.2002 klo16.00 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 540 541 542 543 544 KOKOUSKUTSU Maanantaina 16.12.2002 klo16.00 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunta 23.6.2015 50 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunta 23.6.2015 50 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2015 Ympäristölautakunta Sivu 49 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 23.6.2015 klo 18.30 19.20 Isonkyrön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 17.10.2013 klo 16.00 19.45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2014 116 72 Lisämääräraha

Lisätiedot