KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 13/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 13/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 118 PERÄPELTO NIMISEN KIINTEISTÖN MYYMINEN HEIDI JA JOUNI LAMBERGILLE (LIITE) KUNNAN LAHJOITUSRAHASTOT ERI ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNTIEN SEKÄ VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KUNNALLISVAALIA VARTEN LAPINJÄRVEN KUNNAN ELINTARVIKEHANKINNOISTA PÄÄTTÄMINEN SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) 15 Esityslistan ulkopuolelta 125 TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KUNNANHALLITUKSELLE / VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKKÖ PORLAMMIN UIMAHALLIN TILANNEKATSAUS (LIITE) 18 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 22

2 Kokouspöytäkirja No 13/2012 KUNNANHALLITUS 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Thomas Antas Ari Koivisto Ulla Onnila Benny Engård Tuomo Hasu Arto Kujala Christina Mickos Anne Rönkkö Marketta Takkala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Poissa olleet Muut osallistujat Aino Villikka Mats Antas Veijo Peltonen Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Hannu Niemi Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja, esittelijä Hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Tekninen johtaja, asiantuntija 126 osalta, läsnä klo ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Thomas Antas Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Benny Engård Aika ja paikka Lapinjärvellä Marketta Takkala Todistaa Christian Sjöstrand

3 KUNNANHALLITUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA - valita Benny Engårdin ja Marketta Takkalan pöytäkirjantarkastajiksi. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksytiin.

4 KUNNANHALLITUS PERÄPELTO NIMISEN KIINTEISTÖN MYYMINEN HEIDI JA JOUNI LAMBER- GILLE (LIITE) Kunnanhallitus päätti myydä mm. Peräpelto nimisen kiinteistön rakennuksineen Aktian kiinteistövälityksen kautta. Heidi ja Jouni Lamberg ovat nyt antaneet hyväksyttävän tarjouksen kyseisestä kohteesta. EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle - että Lapinjärven kunnan Kirkonkylässä sijaitseva m² suuruinen Peräpelto niminen kiinteistö sillä olevine rakennuksineen myydään Heidi ja Jouni Lambergille liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin - että se valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintosihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan Lapinjärven kunnan puolesta kun päätös on saanut lainvoiman. KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aluksi kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Ulla Onnila ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, joten hän poistui kokoushuoneesta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - todeta, että kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Ulla Onnila on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn - ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Lapinjärven kunnan Kirkonkylässä sijaitseva m² suuruinen Peräpelto niminen kiinteistö sillä olevine rakennuksineen myydään Heidi ja Jouni Lambergille liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin - ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintosihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan Lapinjärven kunnan puolesta kun päätös on saanut lainvoiman.

5 KUNNANHALLITUS KUNNAN LAHJOITUSRAHASTOT Kunnanhallitus Aulis Järvisen rahasto Valtioneuvosto päätti Aulis Järvisen jäämistön huolehtimisesta. Kimonkyläläinen Aarre Aulis Järvinen kuoli , eikä hänellä ollut lähiomaisia eikä testamenttia. Valtioneuvosto päätti, että kuolinpesän omaisuus, muilta osin kuin mk rahavaran joka pysytettiin valtiolla, luovutetaan Lapinjärven kunnalle. Luovutuksen ehto oli, että kunta käyttää jäämistöön kuuluvaa asuinrakennusta maatalouslomittajien asuntona ja että muun omaisuuden kunta käyttäisi alle kouluikäisten lasten kerhotoiminnan ja esiopetuksen kehittämiseen. Kunnanhallitus päätti , että mk siirretään sosiaalilautakunnan alaisuuteen, jonka tulee sijoittaa varat korkoa tuottavalla tavalla siten, että korot voidaan vuosittain käyttää valtioneuvoston päätöksen edellyttämällä tavalla lasten kerho- ja esiopetustoimintaan. Rahaston katteena ollut Gyllenbergin rahastosijoitus on vuonna 2005 lakkautettu. Rahaston saldo on tilinpäätöksen 2011 mukaan ,34. Rahastoa vastaavaa määrää ei ole sijoitettu. Välimaa/Ns-toimintaan (ei vaadita sijoitusta) Aulis Järvisen perintöön kuuluvan Välimaa-kiinteistön myyntihinta. Valtuuston päätöksen ( ) mukaan ohjattiin myyntitulot perusturvalautakunnalle, joka käyttää saadut varat johonkin lapsia hyödyntävään toimintaan. Saldo oli 7 870,50. Varoja on viimeksi käytetty vuonna Erillistä sijoitusta ei ole olemassa. Karlsson/Vanh.pv-toiminta (ei vaadita sijoitusta) Lahja Karlssonin perintövarat (kunnanhallitus ). Perusturvalautakunnan päätöksellä käytetään vanhusten päivätoimintaan. Saldo oli 1 721,22. Varoja on viimeksi käytetty vuonna Erillistä sijoitusta ei ole olemassa. Päivähoidon asiat on vuonna 2010 siirretty sivistyslautakunnan alaisuuteen. Koska on tapahtunut hallinnossa muutoksia koskien päivähoitoa, esiopetusta ja kerhotoimintaa tulee kunnanhallituksen käydä keskustelua rahastojen hallinnasta (Aulis Järvinen, Välimaa) ja sijoitusmuodosta (Aulis Järvinen, Välimaa, Karlsson).

6 KUNNANHALLITUS keskustella Aulis Järvisen ja Välimaa-rahastojen poissiirtämisestä perusturvalautakunnan alaisuudesta joko sivistyslautakunnan tai kunnanhallituksen alaisuuteen - keskustella uusien erityiskatteisten rahastojen mahdollisesta perustamisesta tai vaihtoehtoisesti kunnan hallinnassa olevien nykyisten rahastojen lakkauttamisesta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi - palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus siirtää päätäntävalta Aulis Järvisen rahastoon, Välimaanimisen kiinteistön myyntivoittoon ja Lahja Karlssonin perintövaroihin liittyvissä asioissa perusturvalautakunnalta kunnanhallitukselle - palata rahastojen käyttötarkoitukseen kun siirtopäätös saanut lainvoiman PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Aulis Järvisen rahasto Koska rahaston katteena ollut Gyllenbergin rahastosijoitus on lakkautettu jo vuonna 2005 eikä uutta korkoa tuottavaa sijoitusta ole, olisi luontevaa käyttää jäljellä oleva saldo ( : ,34 ) kokonaisuudessaan uuden päiväkodin kalusteisiin ja tarvikkeisiin vuoden 2012 aikana ja sen jälkeen lakkauttaa rahaston. Välimaa/Ns-toimintaan (ei vaadita sijoitusta) Koska erillistä sijoitusta ei ole olemassa, olisi luontevaa käyttää jäljellä oleva saldo ( : 7 870,50 ) kokonaisuudessaan uuden päiväkodin kalusteisiin ja tarvikkeisiin vuoden 2012 aikana ja sen jälkeen lakkauttaa rahaston. Karlsson /Vanh.pv-toiminta (ei vaadita sijoitusta) Koska erillistä sijoitusta ei ole olemassa, olisi luontevaa käyttää jäljellä oleva saldo ( : 1721,22 ), kokonaisuudessaan vanhusten päivätoimintaan ja siihen tarvittaviin tarvikkeisiin vuoden 2012 aikana ja sen jälkeen lakkauttaa rahaston.

7 KUNNANHALLITUS käyttää Aulis Järvisen rahastossa jäljellä oleva saldo ja Välimaa-kiinteistön jäljellä oleva myyntivoitto uuden päiväkodin kalusteisiin ja tarvikkeisiin vuoden 2012 aikana ja sen jälkeen lakkauttaa rahastot - käyttää Lahja Karlssonin jäljellä olevat perintövarat vanhusten päivätoimintaan ja siihen tarvittaviin tarvikkeisiin vuoden 2012 aikana ja sen jälkeen lakkauttaa rahaston. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KUNNANHALLITUS ERI ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNTIEN SEKÄ VAALITOIMIKUN- NAN ASETTAMINEN KUNNALLISVAALIA VARTEN Kunnanhallitus Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina Vaalipäivän äänestyksestä huolehtii äänestyspaikalla kunnanhallituksen hyvissä ajoin ennen vaaleja kutakin äänestysaluetta varten asettama vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Sekä jäsenten, että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Kunnanhallituksen on asetettava varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet tulee valita tasa-arvolain säädösten mukaisesti. Kaikilta ehdokkailta on saatava kirjallinen suostumus tehtävään. - valita vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä vaalilautakunnan kohdalla yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi kunnanvaltuuston päättämiä äänestysalueita varten: 1. Lapinjärven eteläinen 2. Lapinjärven keskinen 3. Lapinjärven läntinen 4. Lapinjärven pohjoinen - valita vaalitoimikuntaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ja määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - jättää asian pöydälle. - valita vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä vaalilautakunnan kohdalla yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi kunnanvaltuuston päättämiä äänestysalueita varten: 1. Lapinjärven eteläinen 2. Lapinjärven keskinen 3. Lapinjärven läntinen

9 KUNNANHALLITUS Lapinjärven pohjoinen - valita vaalitoimikuntaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ja määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - valita seuraavat henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi: 1. Lapinjärven eteläinen vaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Bengt Silfvast, puheenjohtaja Inga-Lill Mickos, varapuheenjohtaja Gunnar Andersson Christina Bosas Anne Penninkangas Varajäsenet Gunilla Petas Christer Ollas Peter Mickos Kim Svenskberg Tanja Lill-Smeds 2. Lapinjärven keskinen vaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Jesper Röök, puheenjohtaja Anne Rönkkö, varapuheenjohtaja Anne-Mari Mäkelä Tiia Piltti Arto Kujala Varajäsenet Marita Johansson Jouni Lamberg Pekka Puranen 3. Lapinjärven läntinen vaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Aino Villikka, puheenjohtaja Mika Sistola, varapuheenjohtaja

10 KUNNANHALLITUS Rita Kontkanen Raimo Aalto Pirjo Hannula Varajäsenet Mikko Vähämartti Ulla Onnila Marketta Takkala 4. Lapinjärven pohjoinen vaalilautakunta Vaalitoimikunta Varsinaiset jäsenet Enni Hongisto, puheenjohtaja Mathias Fredriksson, varapuheenjohtaja Markku Rantanen Pekka Kaasalainen Erja Sorsa Varajäsenet Mikko Hongisto Eeva Kaasalainen Sirpa Lindroos Varsinaiset jäsenet Anja Antas, puheenjohtaja Kari Rantala, varapuheenjohtaja Hillevi Mickos Varajäsenet Harry Andersson Regina Illman

11 KUNNANHALLITUS LAPINJÄRVEN KUNNAN ELINTARVIKEHANKINNOISTA PÄÄTTÄMINEN Kunnanhallitus Lapinjärven kunta käyttää vuosittain noin elintarvikkeisiin. Ruokapalveluita tuotetaan yhteensä kuudessa eri keittiössä kunnassa. Nykyiset elintarvikkeiden hankintasopimusten voimassaolo päättyy KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. Kuntahankintojen ja sopimustoimittajien välisen puitesopimuksen lisäksi asiakas solmii tarvittaessa sopimustoimittajan kanssa oman asiakaskohtaisen sopimuksen hankittavista palveluista. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta perittävillä palvelumaksuilla, joka perustuu asiakkaan hankkimien tuotteiden ja palveluiden arvoon. Palvelumaksuprosentti on 1-1,5 %. KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut elintarvikkeiden hankinnan syksyllä 2011 ja puitesopimus on voimassa Kilpailletut palvelualueet olivat kuivatuotteet, maito ja maitotuotteet, liha- ja lihavalmisteet, hedelmät ja vihannekset, pakaste- ja kalatuotteet, leipätuotteet, noutotukut. Järjestetyn kilpailutuksen tuloksena on tuotealue 1:n (lihat ja lihavalmisteet, maitotuotteet, kuivatuotteet, valmisruoat, pakasteet) puitesopimustoimittajaksi valittu Kespro Oy ja tuotealue 2:n (vihannekset, juurekset, hedelmät ja pilkotut) puitesopimustoimittajiksi Kespro ja Meira Nova Oy. Kespro toimittaa tuotealue 2:n tuotteet toukokuun puoliväliin saakka ja jatkossa tuotealue 2:n osalta toimittajia valitaan kevennetyn kilpailutuksen perusteella, jonka KL-Kuntahankinnat tekee 4 kuukauden välein. Hankintalainsäädännön perusteella lähiruoka ei voi olla vähimmäisvaatimus tai vertailukriteeri. Voidaan turvata paikallisten elintarvikkeidenkäyttöä mainitsemalla, että ostaja varaa kilpailutuksen lopputuloksesta riippumatta oikeuden hankkia pieniä eriä elintarvikkeita muilta toimittajilta. Hankinnan hoitaminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta on perusteltua koska yhteishankintana saadaan volyymiedusta johtuen paremmista tarjouksista kun omana kilpailutuksena toteutettuna. Yhteishankintaa puoltaa se,

12 KUNNANHALLITUS että raskasta kilpailutusprosessia ei tarvitse hoitaa itse varsinkaan kun kunnalla ei vieläkään ole yhteistä ruokahuolto-organisaatiota. Sitoumus elintarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä ja tietoa KL- Kuntahankinnat OY:n elintarvikkeiden kilpailutuksesta liitteenä. - hyväksyä liitteenä olevan sitoumuksen elintarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä - että asiakas pidättää itsellään oikeuden hankkia pieniä eriä elintarvikkeita muualta kuin puitesopimustoimittajilta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnan elintarvikkeiden hankinta Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttaman puitesopimuksen kautta on aloitettu. Leipätoimitusten kanssa on kuitenkin ollut ongelmia ainakin koulutuskeskuksessa keskuksen keittiön rajoitetun pakastekaappikapasiteetin takia. Syntyneen tilanteen takia olisi syytä jatkaa kunnan hankintasopimus Lapinjärven Leipomon kanssa. Leipomolta saataneen myös erikoistilauksia. Jatkosta on neuvoteltu Lapinjärven Leipomon kanssa. Kunta on pidättänyt itsellään oikeuden hankkia pieniä eriä elintarvikkeita muualta kuin puitesopimustoimittajilta. - jatkaa Lapinjärven Leipomon kanssa tehdyn sopimuksen kahdella vuodella ajalle PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KUNNANHALLITUS SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara hakee eroa sivistystoimenjohtajan virasta alkaen. Härmävaara toimitti eroanomuksensa , hänellä on kuukauden irtisanomisaika. - myöntää Jaana Härmävaaralle eron sivistystoimenjohtajan virasta alkaen - asian jatkovalmistelusta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - myöntää Jaana Härmävaaralle eron sivistystoimenjohtajan virasta alkaen - palauttaa asian jatkovalmisteluun.

14 KUNNANHALLITUS VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITEL- MAN LAADINTAOHJEET Valtuustokauden talouden yleistavoitteet ovat: - ei alijäämäisiä talousarvioita - vuosikate kattaa lainojen lyhennykset ja suunnitelman mukaiset poistot - veroprosentti 19 % - kiinteistöveroprosenttia tarkistetaan (ei ylitä Itä-Uudenmaan kuntien keskiarvoa - vuosien talousarvioon vain inflaatiotarkistus - lainamäärä ei yli samankokoisten kuntien keskiarvon (ilman konsernia) Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Lapinjärven kunta teki vuonna 2011 alijäämäisen tuloksen. Tilikauden alijäämä oli rahastonsiirron jälkeen Alijäämä katettiin edellisten kausien ylijäämällä. Kertynyttä ylijäämää oli vuoden 2012 alussa Vuoden 2012 tulos riippuu pitkälti loppuvuoden verokertymästä, kuntien ja valtion välisestä verotasauksesta sekä varsinkin erikoissairaanhoidon ja muun perusturvan kustannuksista. Alustavan tuloslaskelmaluonnoksen mukaan tulisi Lapinjärven kunnan vuoden 2013 talousarvio olemaan alijäämäinen johtuen vuoden 2013 mahdollisista ylimääräisistä kertapoistoista (oheisaineistona). Kunnan tulee syk-

15 KUNNANHALLITUS syn aikana päivittää poistosuunnitelmansa päivitetyn yleisohjeen perusteella ja myös arvioida käyttöomaisuuden poistoaikojen oikeellisuutta. Vuoden 2013 poistot voidaan arvioida varmuudella vasta tämän jälkeen. Valtioneuvosto päätti maaliskuussa 2012 vuoden 2013 valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta 125 milj. euron lisäleikkauksesta. Lisäleikkaus alentaa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia 0,52 prosenttiyksiköllä, mikä tarkoittaa kunnan omarahoitusosuuden kasvua noin 23 eurolla asukasta kohden (Lapinjärven osalta noin ). Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Vuonna 2014 leikataan toiset 125 milj. euroa valtionosuuksista (Lapinjärvi ) ja vuonna 2015 on leikkauksen suuruus 250 milj. euroa (Lapinjärvi ). Suunnittelukauden aikana pienenee siis Lapinjärven valtionosuus noin eurolla jos ei huomioida mahdollisia indeksi- tai muita korotuksia ja muutoksia. Kunnan vuoden 2013 peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa alustavissa laskelmissa on kuitenkin lisäksi otettu huomioon vuoden 2013 kustannustason muutos (indeksikorotus) 2,7 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisessa valtionosuusrahoituksessa on otettu huomioon hallituksen kehysriihen päätös jäädyttää indeksikorotukset vuoden 2013 osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloussuunnittelua tehtäessä kesällä 2012 paras arvio opetustoimen rahoituksen tasosta vuodelle 2013 on säilyttää rahoituksen taso samana kuin vuonna Kotikuntakorvaus pienenee 2013 noin euroa (netto) verrattuna vuoden 2012 tasoon ja vuonna 2014 noin lisää verrattuna vuoden 2013 tasoon. - keskustella talousarvion laadintaohjeista - palata asiaan seuraavassa kokouksessaan. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi - palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

16 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) Luettelo kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneista pöytäkirjoista lähetetään esityslistan liitteenä. - merkitä pöytäkirjat tiedoksi - hyväksyä oman kunnan toimielimiltä saapuneissa pöytäkirjoissa ilmenevät päätökset toimeenpantaviksi niiltä osin kun päätökset eivät tarvitse erillistä kunnanhallituksen päätöstä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KUNNANHALLITUS TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KUNNANHALLITUKSELLE / VARHAISKASVATUS- PÄÄLLIKKÖ Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson sanoutui irti virastaan alkaen. Toimenkuva on jakautunut sekä hallinnolliseen että päiväkodinjohtajan tehtävään siten, että puolet työajasta on käytetty lapsiryhmässä työskentelyyn. Maria Johanssonin palkallisen virkavapaan ajan ( ) päiväkodinjohtajan tehtäviä ovat vuorotellen hoitaneet Anette Weckman, Kerstin Perttilä ja Mia Halonen. Tämän lisäksi Anette Weckman on hoitanut päiväkodinjohtajan tehtäviä välisenä aikana. Hallinnollisia tehtäviä on hoitanut välisenä aikana sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara. Kerstin Perttilä jatkaa alkaen varhaiskasvatuspäällikön sijaisena siihen saakka, kunnes virkaan valittu henkilö aloittaa tehtävät (sivistystoimenjohtajan päätös , 50). Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että se anoo lupaa varhaiskasvatuspäällikön viran täyttöä varten. KÄSITTELY: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan. EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että: - se anoo kunnanhallitukselta lupaa varhaiskasvatuspäällikön viran täyttöä varten - mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, valtuuttaa sivistyslautakunta kunnanjohtajan yhdessä sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa toteuttamaan varhaiskasvatuspäällikön viran haettavaksi julistaminen - varhaiskasvatuspäällikön toimenkuvaan kuuluu varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät ja lapsiryhmässä toimiminen - varhaiskasvatuspäällikön tehtävästä hakijoille antaa vt. varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. - myöntää luvan täyttää varhaiskasvatuspäällikön viran.

18 KUNNANHALLITUS PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KUNNANHALLITUS PORLAMMIN UIMAHALLIN TILANNEKATSAUS (LIITE) Vapaa-aikalautakunta Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: Lapinjärven kunnan tekninen johtaja Hannu Niemi antaa tekniikan osalta tilannekatsauksen Porlammin uimahallista vapaa-aikalautakunnan kokouksessa. Mahdollinen materiaali jaetaan kokouksessa. Esittelijä: Jaana Härmävaara, p: EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi. KÄSITTELY: Tekninen johtaja antoi selvityksen Porlammin uimahallin nykytilanteesta, jossa todettiin, että kesällä 2012 tulee tehdä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Kokonaisuudessaan uimahallin remonttikustannukset voivat arvion mukaan nousta lähes kahteen miljoonaan euroon tulevina vuosina. Tekninen toimi lupautui tekemään Porlammin uimahallin osalta kustannusarvion kesän 2012 aikana, minkä jälkeen tekninen johtaja Hannu Niemi, sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Timo Virtala ryhtyvät selvittämään mahdollisuuksia pitää uimahalli auki alkaen. Kustannusarvioon otetaan huomioon myös terveystarkastajan antamien korjausvaatimusten / -ehdotusten mukaiset kustannukset. Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan. EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että - se merkitsee tiedoksi saaneensa tilannekatsauksen Porlammin uimahallin nykytilanteesta tekninen johtaja Hannu Niemeltä. - se nimeää Hannu Niemen, Jaana Härmävaaran ja Timo Virtalan selvittämään mahdollisuuksia pitää Porlammin uimahalli avoinna alkaen ottamalla huomioon terveystarkastajalta tulevassa tarkastuskertomuksessa (kesä 2012) ilmenneet korjausehdotukset ja niiden kustannukset. PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Vapaa-aikalautakunta Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p:

20 KUNNANHALLITUS Tekninen johtaja Hannu Niemi antaa kokouksessa tilannekatsauksen Porlammin uimahallista. Mahdollinen materiaali jaetaan kokouksessa. EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että ehdotus tehdään kokouksessa käydyn tilannekatsauksen ja mahdollisen keskustelun jälkeen. KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi antoi tilannekatsauksen Porlammin uimahallin nykytilasta. Vapaa-aikalautakunnan jäsenet saivat luettavakseen vs. terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnrothin laatiman tarkastuskertomuksen (Nro , ), joka liitetään pöytäkirjaan. Tilannekatsauksen lisämateriaalina oli myös Hannu Niemen laatima diaesitys (liite), joka koostui tarkastuskertomuksessa viitattuihin ongelma- ja korjauskohtiin. Vapaa-aikalautakunta keskusteli asiasta, minkä jälkeen Johan Gustafsson esitti, että uimahallia ei avata kesäsulkemisajan jälkeen syyskuussa Ehdotusta kannattivat kaikki läsnä olevat vapaaaikakalamutakunnan jäsenet. Koska vapaa-aikalautakunnan kokouksen esityslistalla ei ollut Porlammin uimahallia koskevaa ehdotusta, jäi Johan Gustafssonin tekemä ehdotus voimaan. EHDOTUS: Vapaa-aikalautakunta päättää, että: - ehdottaa, että Porlammin uimahallia ei avata henkilöstön kanssa käynnistetään tarvittavat neuvottelut. - ostosopimukset irtisanotaan mahdollisimman pian. PÄÄTÖS: Vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti mm., että kunnan tulee selvittää mahdollisuudet pitää uimahalli auki jälkeen. Selvitystyö on käytännössä ollut vapaa-aikapalvelujen ja teknisen toimen yhteinen asia. Kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmä ehdotti alun perin uimahallin sulkemista säästösyistä. Uimahallin sulkeminen säästäisi kunnalle arviolta euroa vuodessa toimintakuluissa. Porvoon kaupungin terveydensuojelu on suorittanut uimahallin suunnitelman mukaisen tarkastuksen (liite). Tarkastuskertomuksessa käy ilmi terveydensuojelun kehotukset

21 KUNNANHALLITUS Kunnan tekninen toimi on ottanut kantaa toimenpidekehtosuksiin. Kunnan tekninen johtaja esitteli näkemyksiään vapaa-aikalautakunnan kokouksessa (liite). Välittömästi suorittavat korjaustoimenpiteet maksaisivat arviolta noin euroa. Uimahallia ei voida pitää auki korjauksien aikana, eikä uimahallia voida avata ennen kuin ainakin työturvallisuuteen liittyvä korjaustyö on suoritettu. Jos kunta päättää korjata uimahallia edellä mainitulla summalla, niin on myös syytä tarkasti arvioida muukin, ei välitön, korjaustarve kiinteistössä ja tekniikassa. Teknisen toimen nopea arvio on ollut, että lisäinvestointikustannus olisi noin euroa. Kunnan vuoden 2012 investointitalousarviossa ei ole huomioitu uimahallin korjauskustannuksia. Korjauspäätös vaatisi siis talousarviomuutoksen. Uimahallin tulevaisuuden selvittäminen tai mahdollinen sulkeminen ei ole huomioitu vuoden 2012 talousarvion toiminta-osiossa. Koska mahdollinen sulkeminen on iso muutos kunnan palvelutarjonnassa kesken toimintavuoden tulee asia viedä valtuuston käsittelyyn. - ehdottaa valtuustolle, että Porlammin uimahallia ei enää avata kesätauon jälkeen syksyllä käynnistää uimahallin henkilöstön kanssa tarvittavat ytneuvottelut - irtisanoa ostosopimukset valtuuston päätöksen jälkeen. KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. Asiassa käydyn keskustelun aikana jäsen Arto Kujala ehdotti, että järjestetään valtuuston iltakoulu ennen korjaustoimenpiteistä päättämistä. Jäsenet Ulla Onnila ja Benny Engård kannattivat Kujalan ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kujalan tekemää ja Onnilan ja Engårdin kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA ja 6 EI (liite), joten jäsen Kujalan ehdotuksesta oli tullut kunnanhallituksen päätös.

22 KUNNANHALLITUS PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - ehdottaa, että järjestetään valtuuston iltakoulu ennen korjaustoimenpiteistä päättämistä.

23 KUNNANHALLITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 118, 120, 122, 123, 124, 126 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 119, 121, 125 HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Lapinjärven kunnanhallitus Lapinjärventie 20 A Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

24 KUNNANHALLITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012 Kokousaika 10.9.2012 klo 18.00 20.53 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.3.2014 klo 18.00 22.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013 Kokousaika 11.11.2013 klo 18.00 21.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 3.12.2014 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 13.6.2012 klo 18.30 20.16 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 22.1.2014 klo 18.30 19.08 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 Kokousaika 9.12.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot