Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 21 PORLAMMIN LUKION TILANNE 3 22 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 5 23 PORLAMMIN YLÄKOULUN OPETUSHENKILÖKUNNAN IRTISANOMINEN 6 24 PORLAMMIN YLÄKOULUN VIRKOJEN JA TOIMEN LAKKAUTTAMINEN 8 25 LUKION OPINTORETKEN VALVOJIEN KULUT (LIITE) 9 26 LIIKUNNANOHJAAJAN LOMAUTUKSEN PÄÄTTYMINEN KOTISEUTU- JA MUSEOAVUSTUKSET 2014 (LIITE) TOIMINTA-AVUSTUS KYLÄYHDISTYS- JA MUUN HARRASTUSTOIMINNAN TOIMINTA- AVUSTUKSET 2014 (LIITE) LIIKUNNANTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2014 (LIITE) NUORISO- JA KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2014 (LIITE) VUODEN URHELIJA, VUODEN NUORI URHEILIJA JA KUNNON KUNTALAINEN (LIITE) VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ 18 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 19

2 Kokouspöytäkirja No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärvenite 25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Päivi Lempiö Annika Lindfors Sari Nurmi Markku Rantanen Timo Virtala Marja Lähdemäki Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Myrskylän kunnan edustaja Poissa olleet Muut osallistujat Tomi Enqvist Dan Nybondas Osmo Kärnä Maria Lill-Smeds Merja Fält Marketta Takkala Kerstin Perttilä Juha Muotka Tiina Heikka jäsen jäsen jäsen jäsen Myrskylän kunnan edustaja vs.sivistystoimenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä varhaiskasvatuspäällikkö liikunnanohjaaja kunnanjohtaja ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Päivi Lempiö Lapinjärvellä Allekirjoitukset Marketta Takkala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sari Nurmi Lapinjärvellä Markku Rantanen Todistaa Minna Toropainen Toimistovirkailija

3 SIVISTYSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Nurmi ja Markku Rantanen.

4 SIVISTYSLAUTAKUNTA PORLAMMIN LUKION TILANNE Sivistyslautakunta Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p rehtori Marketta Takkala Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, ettei Porlammin lukioon oteta uusia opiskelijoita ja että Porlammin lukion lakkauttamisesta päätetään myöhemmin, kun on saatu varmistettua nykyisten opiskelijoiden eheästä lukiokoulutuksesta valmistumiseen saakka. Sivistystoimenjohtaja on tiedustellut lukiolaisten halukkuutta jatkaa opintojaan Orimattilan, Loviisan tai Elimäen lukioissa. Erityisesti lukion toisen luokan opiskelijat ovat vedonneet voimakkaasti oikeuteensa suorittaa lukioopintonsa loppuun Porlammilla ja sitovissa tiedusteluissa 8 opiskelijaa on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa opintonsa päätökseen Porlammilla. Heidän lisäkseen opintoja näyttäisi jatkavan vielä ainakin kaksi opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima lukiorahoitus pienenee oppilasmäärän pienentyessä porrastetusti. Niinkin pienellä oppilasmäärällä kuin mainitut 10 opiskelijaa Lapinjärven kunta saisi edelleenkin arviolta euroa lukiokoulutukseen vuodelle Sivistystoimenjohtaja on käynyt keskusteluja lukion viroissa olevien opettajien kanssa mahdollisen opetuksen jatkamisesta Porlammilla soveltuvien järjestelyin. Alustavien tietojen perusteella valmisteluissa voidaan edetä. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi. KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli lukion tilanteesta vilkkaasti. Esittelijä totesi, että lukion jatkamisen käytännön järjestelyt tuodaan vielä lautakuntaan kevään aikana. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala puh Porlammin lukiossa jatkaa 10 toisen vuosikurssin opiskelijaa, jotka kirjoittavat ylioppilaaksi lukuvuonna 2014/15. Lukion viroissa olevilta lehtoreilta on

5 SIVISTYSLAUTAKUNTA tiedusteltu heidän halukkuuttaan jatkaa vielä lukuvuosi 2014/15 Porlammin lukion opettajina, ja saatiin kolme myöntävää vastausta. Lukion opiskelu toteutetaan kolmen opettajan lähiopetustunteina ja ostettuina verkkokursseina, joiden opiskelussa opettajat toimivat ohjaajina. Lukion rehtorina toimii vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala. Lukio jatkaa toimintaansa Hilda Käkikosken koulun tiloissa ja ruokailu järjestyy Taitotaloon kesällä 2014 valmistuvassa ruokasalissa. Esittelijä: Marketta Takkala EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

6 SIVISTYSLAUTAKUNTA PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala puh ja kunnanjohtaja Tiina Heikka Kunnanvaltuusto päätti , ettei Porlammin lukioon oteta alkaen uusia opiskelijoita ja että lukion lakkauttamisesta sovitaan myöhemmin. Porlammin lukiossa opiskelee lukuvuonna kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. Heidän on tarkoitus saada opintonsa valmiiksi kevätlukukuden 2015 kuluessa eli saada lukion päättötodistus ja suorittaa ylioppilastutkinto. Lukion toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa lukuvuoden 2014/15 jälkeen. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se - lopettaa Porlammin lukion toiminnan alkaen - luopuu lukiokoulutuksen järjestämisluvasta alkaen. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 SIVISTYSLAUTAKUNTA PORLAMMIN YLÄKOULUN OPETUSHENKILÖKUNNAN IRTISANOMINEN Valmistelijat: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala puh ja kunnanjohtaja Tiina Heikka puh Kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Porlammin yläkoulun alkaen. Porlammin yläkoulussa on 12 yläkoulun virassa olevaa lehtoria ja 2 koulunkäynninohjaaja. Myös neljä lukion lehtoria on opettanut yläkoulussa. Jo ennen valtuuston lakkauttamispäätöstä yhteistoimintaelin neuvotteli kuusi viikkoa yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvottelut käynnistettiin jälleen kunnanjohtajan johdolla päätöksenteon jälkeen käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa on pyritty etsimään työllistymisvaihtoehtoja Porlammin yläkoulun henkilöstölle. Kiinteistönhoitajalle, keittiöhenkilökunnalle ja yhdelle koulunkäynninohjaajalle pystytään tarjoamaan vakituisesti työtä. Toiselle koulunkäynninohjaajalle on myös tarjottu työtä, mutta hän ei ota sitä vastaan, joten hänet irtisanotaan. Koulusihteeri pystytään palkkaamaan vuoden 2014 loppuun saakka. Lukion lehtorit jatkavat toistaiseksi kunnan palveluksessa, koska lukio jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2014/15. Yläasteen lehtoreille on tarjolla kaksi resurssiopettajan tehtävää alakoulujen puolella. Lukion lehtori, pääluottamusmies Kirsi Nurkkala on ilmoittanut, ettei halua jatkaa lukion virassa. Hän ilmoitti yhteistoiminneuvottelussa hyväksyvänsä, että hänet irtisanotaan. Yhteistoimintaneuvotteluissa on sovittu, että opetushenkilökunnan palvelussuhteet jatkuvat asti. Irtisanottavien irtisanomisaika vaihtelee 1 kk 6 kk. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 40). Kuitenkin niiden viranhaltijoiden, joiden irtisanomisaika on 1 kk tai 2kk, irtisanomisaika alkaa päätöksessä ilmoitettuna päivänä. Päätös virkasuhteen irtisanomisesta on annettava viranhaltijalle kirjallisesti henkilökohtaisesti tai kirjeitse (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 43). Porlammin yläasteen irtisanomisuhan alla olevia työntekijöita on kuultu kirjallisesti, ja lisäksi suullinen kuulemistilaisuus järjestettiin Lisäksi Porlammin yläkoulun virat on lakkautettava tarpeettomina. Asia viedään kunnanvaltuuston päätettäviksi.

8 SIVISTYSLAUTAKUNTA Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että 1) se irtisanoo Porlammin ylästeen opetushenkilöstöön kuuluvat seuraavasti: - Nora Enberg, Anni Saarinen ja Päivi Mineo. Irtisanomisaika on 1kk, joka alkaa ja päättyy Heidi Pasi, Marja Lindqvist ja Johanna Mäki. Irtisanomisaika on 2 kk, joka alkaa ja päättyy Tomi Hakala-Kleemola, Marika Ketomäki, Kirsi Nurkkala ja Kristian Nyström. Irtisanomisaika on 4 kk. Irtisanomisaika alkaa tiedoksisaannista. - Katariina Kuokkanen ja Marianne Mattila. Irtisanomisaika on 6 kk. Irtisanomisaika alkaa tiedoksisaannista. 2) että irtisanomisajalla ei ole työvelvoitetta. KÄSITTELY: Esittelijä muutti ehdotusta, koska se vaati tarkennusta irtisanomisajan työvelvoitteen osalta. Yhteistoimintaneuvotteluissa on sovittu, ettei työvelvoitetta ole syyslukukaudella Ehdotuksen täydennys tulee kohtaan 2), siihen lisätään aika, jolloin työvelvoite poistuu eli alkaen. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti, että 1) se irtisanoo Porlammin ylästeen opetushenkilöstöön kuuluvat seuraavasti: - Nora Enberg, Anni Saarinen ja Päivi Mineo. Irtisanomisaika on 1kk, joka alkaa ja päättyy Heidi Pasi, Marja Lindqvist ja Johanna Mäki. Irtisanomisaika on 2 kk, joka alkaa ja päättyy Tomi Hakala-Kleemola, Marika Ketomäki, Kirsi Nurkkala ja Kristian Nyström. Irtisanomisaika on 4 kk. Irtisanomisaika alkaa tiedoksisaannista. - Katariina Kuokkanen ja Marianne Mattila. Irtisanomisaika on 6 kk. Irtisanomisaika alkaa tiedoksisaannista. 2) että irtisanomisajalla ei ole työvelvoitetta alkaen.

9 SIVISTYSLAUTAKUNTA PORLAMMIN YLÄKOULUN VIRKOJEN JA TOIMEN LAKKAUTTAMINEN Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala puh ja kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh Kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Porlammin yläkoulun alkaen. Porlammin yläkouluun sijoitettuja opettajien virkoja ei enää tarvita. Tarpeettomat virat on syytä lakkauttaa. EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnanvaltuusto lakkauttaa seuraavat Porlammin yläkouluun sijoitetut Lapinjärven kunnan virat tarpeettomina: - opinto-ohjaaja (virkaa hoitaa Nora Enberg) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Tomi Hakala-Kleemola) - peruskoulun aineenopettaja (virkaa hoitaa Marika Ketomäki) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Katariina Kuokkanen) - peruskoulun lehtori (Päivi Kylmämaa on irtisanoutut virasta) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Marja Lindqvist) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Marianne Mattila) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Johanna Mäki) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Kristian Nyström) - peruskoulun lehtori (virkaa hoitaa Heidi Pasi) - erityisopettaja (virkaa hoitaa Anni Saarinen). - koulunkäynninohjaaja (toimea hoitaa Päivi Mineo) PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

10 SIVISTYSLAUTAKUNTA LUKION OPINTORETKEN VALVOJIEN KULUT (LIITE) Sivistyslautakunta : Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p Porlammin lukion 2. luokan oppilaat ovat lähestyneet sivistyslautakuntaa oheisen kirjeen muodossa. Kirjeessä pyydetään lautakuntaa avustamaan lukion opintoretkeä yhteensä 377 eurolla. Tavallisesti avustuspyyntö tulisi käsitellä muiden avustusten yhteydessä, mutta lukion poikkeuksellisessa tilanteessa pyyntö on syytä käsitellä etukäteen. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen EHDOTUS: Sivistyslautakunta - päättää myöntää Porlammin lukion 2. luokalle 377 avustuksen opintoretken valvojien kulujen kattamiseksi - avustukseen varattu määräraha kohdistetaan lukion toimintabudjettiin. KÄSITTELY: Käsittelyn aikana tuli ilmi, että esittelytekstissä on asiavirhe: Kirjeessä pyydetään lautakuntaa avustamaan lukion opintoretkeä yhteensä 754 eurolla. Todettiin lisäksi, että liitteenä oleva kirje on osoitettu kunnanhallitukselle, joka on siirtänyt asian lautakunnan käsittelyyn. Lisäksi kävi ilmi, että liitteenä olevan kunnanhallitukselle osoitetun kirjeen lisäksi Porlammin lukion 2. luokka oli lähestynyt lautakuntaa anomuksella, jossa pyydettiin avustamaan samaista opintoretkeä 150 eurolla oppilasta kohden eli yhteensä 1350 eurolla. Todettiin, että Porlammin lukion 2. luokka hakee lautakunnalta opintoretkellensä yhteensä 2104 euron avustusta. Todettiin myös, että kun kyseessä ei ole vapaa-ajan avustuksista tuettava toiminta, ei sivistyslautakunnalla ole talousarviossaan varattuna rahaa edellä mainitun kaltaisiin avustuksiin. Sivistystoimenjohtajaa pyydettiin selvittämään ovatko mukaan lähtevät opettajat työkomennuksella osallistuessaan opintoretkelle, jolloin heidän kulunsa kuuluvat automaattisesti koulun maksettaviksi. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

11 SIVISTYSLAUTAKUNTA EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Sivistyslautakunta Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, - että matkan valvojiksi lähtevien opettajien matkakulut korvataan lukion vuoden 2014 talousarvioon varatuista rahoista. - että opintoretkeä ei tueta muuten sivistystoimen vapaa-ajan avustuksiin varatuista rahoista. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala puh Sivistyslautakunnan pöytäkirjan käsittelytekstissä on virhe. Pöytäkirjan mukaan lukion 2. luokka anoo 754 valvojien kuluihin ja 1350 oppilaiden kuluihin, yhteensä Anomusten mukaan (liiteenä) valvojien kuluihin anottiin 754 ja oppilaiden kuluihin 150, yhteensä 904. Esittelijä: Marketta Takkala EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee oikaisun tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 SIVISTYSLAUTAKUNTA LIIKUNNANOHJAAJAN LOMAUTUKSEN PÄÄTTYMINEN Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala puh Lapinjärven kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattu rahaa liikunnanohjauspalveluja varten. Talousarvioon vedoten sivistystoimenjohtaja on päätöksellään keskeyttänyt lomautettuna olleen liikunnanohjaajan / uimahallin hoitajan Juha Muotkan lomautuksen ajalle Muotkan lomauttamisesta on päättänyt sivistyslautakunta, jolloin lopullisen päätöksen lomautuksen päättymisestä tekee sivistyslautakunta. Esittelijä: Marketta Takkala EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää lopettaa Juha Muotkan lomautuksen alkaen. KÄSITTELY: Asian käsittelyn aluksi Juha Muotka ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti - todeta, että Juha Muotka on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn - lopettaa Juha Muotkan lomautuksen alkaen.

13 SIVISTYSLAUTAKUNTA KOTISEUTU- JA MUSEOAVUSTUKSET 2014 (LIITE) Valmistelijat: liikunnanohjaaja Juha Muotka p ja vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p Määräaikaan mennessä saapui 3 kotiseutu- ja museoavustushakemusta. Liitteenä on yhteenveto hakijoista. Sivistyslautakunnan jäsenet voivat halutessaan tutustua avustushakemuksiin tarkemmin kokouksessa. Esittelijä: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää kotiseutu- ja museoavustusta liitteen mukaan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AVUSTUS 2014 Valmistelijat: liikunnanohjaaja Juha Muotka p ja vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan /10 alustavasti jakaa :n toiminta-avustusmäärärahan seuraavasti: Liikunta-avustus: Nuoriso- ja kulttuuriavustus: Kyläyhdistys- ja muu harrastustoiminta: Uuden toiminnan avustaminen: Määräaikaan mennessä toiminta-avustushakemuksia saapui seuraavasti: Liikunta-avustus: 5 hakemusta. Nuoriso- ja kulttuuriavustus: 14 hakemusta. Kyläyhdistys- ja muu harrastustoiminta: 1 hakemus. Uuden toiminnan avustaminen: ei hakemuksia. Saapuneiden hakemusten perusteella toiminta-avustusmäärärahan jakaantuminen erikseen käsiteltäviin osiin vaatii täsmentämistä. Uuden toiminnan avustushakemuksia ei tullut lainkaan, joten 1000 voidaan siirtää jaettavaksi Nuoriso- ja kulttuuriavustuksena. Kyläyhdistys- ja muuhun harrastoimintaan tuli vain yksi hakemus, joten tästäkin kohteesta voidaan siirtää osa Nuorisoja kulttuuriavustuksena käytettäväksi. Esittelijä: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että toiminta-avustus jaetaan seuraavasti: - Liikunta-avustus: Nuoriso- ja kulttuuriavustus: Kyläyhdistys- ja muu harrastustoiminta: 500. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 SIVISTYSLAUTAKUNTA KYLÄYHDISTYS- JA MUUN HARRASTUSTOIMINNAN TOIMINTA- AVUSTUKSET 2014 (LIITE) Valmistelijat: liikunnanohjaaja Juha Muotka p ja vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p Määräaikaan mennessä saapui 1 kyläyhdistys- ja muun harrastustoiminnan toiminta-avustushakemus. Liitteenä on yhteenveto hakijasta. Sivistyslautakunnan jäsenet voivat halutessaan tutustua avustushakemukseen tarkemmin kokouksessa. Esittelijä: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää kyläyhdistys- ja muun harrastustoiminnan toiminta-avustusta liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 SIVISTYSLAUTAKUNTA LIIKUNNANTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2014 (LIITE) Valmistelijat: liikunnanohjaaja Juha Muotka p ja vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p Määräaikaan mennessä saapui 5 liikuntatoiminnan toimintaavustushakemusta. Liitteenä on yhteenveto hakijoista. Sivistyslautakunnan jäsenet voivat halutessaan tutustua avustushakemuksiin tarkemmin kokouksessa. Esittelijä: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää liikunnan toimintaavustusta liitteen mukaisesti. KÄSITTELY: Päivi Lempiö ilmoitti olevansa esteellinen. Sivistyslautakunta ei ole enää päätösvaltainen tässä asiassa. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle.

17 SIVISTYSLAUTAKUNTA NUORISO- JA KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2014 (LIITE) Valmistelijat: liikunnanohjaaja Juha Muotka p ja vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p Määräaikaan mennessä saapui 14 nuoriso- ja kulttuuritoiminnan toiminta-avustushakemusta. Liitteenä on yhteenveto hakijoista. Sivistyslautakunnan jäsenet voivat halutessaan tutustua avustushakemuksiin tarkemmin kokouksessa. Esittelijä: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää nuoriso- ja kulttuuritoiminnan toiminta-avustusta liitteen mukaisesti. KÄSITTELY: Päivi Lempiö ja Annika Lindfors ilmoittivat olevansa esteellisiä.sivistyslautakunta ei ole enää päätösvaltainen tässä asiassa. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle.

18 SIVISTYSLAUTAKUNTA VUODEN URHELIJA, VUODEN NUORI URHEILIJA JA KUNNON KUNTALAINEN (LIITE) Valmistelijat: liikunnanohjaaja Juha Muotka p ja vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala p Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan /11 vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan ja Kunnon Kuntalaisen palkitsemisen periaatteet. Lapinjärven Pallojunnut ei kuulu Suomen Palloliittoon, vaan Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Ry:hyn, joka ei ole valtakunnallinen liikuntajärjestö, eikä siten kuulu doping-testauksia koskevan sopimuksen allekirjoittajiin. Tämän vuoksi palkitsemisperiaatteiden 4 Palkittavan urheilijan seuran on kuuluttava johonkin valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, joka on allekirjoittanut doping-testauksia koskevan sopimuksen. ei vastaa tarkoitustaan Lapinjärven kunnassa ja se on syytä poistaa. Esittelijä: vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, p EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää - poistaa /11 kokouksessa hyväksytyistä vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan ja Kunnon Kuntalaisen palkitsemisperiaatteista 4. - hyväksyä vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan sekä Kunnon Kuntalaisen palkitsemisperiaatteet liitteen mukaisesti. KÄSITTELY: Esittelijä muutti ehdotusta, koska dopingin käyttöön tulee ottaa kantaa vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan ja Kunnon Kuntalaisen palkitsemisperiaatteissa. Uusi ehdotus on: Sivistyslautakunta päättää, että vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan ja Kunnon Kuntalaisen palkitsemisperiaatteiden 4 kuuluu seuraavasti: Palkittavan urheilijan on noudatettava Suomen antidopingtoimikunnan ADT ry:n säännöstöjä. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti - että vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan ja Kunnon Kuntalaisen palkitsemisperiaatteiden 4 kuuluu seuraavasti: Palkittavan urheilijan on noudatettava Suomen antidopingtoimikunnan ADT ry:n säännöstöjä.

19 SIVISTYSLAUTAKUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset. vs. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen 9-28 Marketta Takkala 1-5 Varhaiskasvatuspäällikkö Kapellby skola rehtori: Kirkonkylän koulun rehtori: Pukaron koulun rehtori: 5-10 Hilda Käkikosken rehtori: Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori: EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

20 SIVISTYSLAUTAKUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 21, 22, 24, 25, 30, 31, 33 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 23 (katso eri liite), 26, 27, 28, 29, 32 HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Lapinjärven Sivistyslautakunta Lapinjärventie 20 A Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

21 SIVISTYSLAUTAKUNTA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

22 SIVISTYSLAUTAKUNTA ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 3.12.2014 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013 Kokousaika 11.11.2013 klo 18.00 21.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 13 LÄHIHOITAJA MAJ-LEN JAATISEN IRTISANOUTUMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 13 LÄHIHOITAJA MAJ-LEN JAATISEN IRTISANOUTUMINEN 3 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kokousaika 25.2.2014 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012 Kokousaika 10.9.2012 klo 18.00 20.53 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 53 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 53 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 28.9.2011 klo 18.00 21.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot