ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta AIKA 18:00-21:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS ASKOLAN KUNNAN LÄÄKÄRIEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN JA VANHUSTEN PALVELUIDEN VAIHTOEHTOISTEN TOIMINTAMALLIEN SELVITTÄMISESTÄ 14 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-JOULUKUULTA TERVEYDENHUOLTOLAIN 58 : MUKAISESTA KUNTALASKUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 16 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TUOTE- JA PALVELUKUVAUS JA MAKSUT ALKAEN 17 LYHYTAIKAISEN KUNTOUTTAVAN HOIDON PALVELUKUVAUS JA MAKSUT PALVELUKESKUS MÄNTYRINTEELLÄ ALKAEN 18 PERUSTURVALAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET, PÄÄTÖKSET JA TIEDOTUKSET 19 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 32

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Rauna 18:00-21:30 puheenjohtaja Ellilä Heikki 18:00-21:30 varapj Eloranta Ari 18:00-21:30 jäsen Kalilainen Marjukka 18:00-21:30 jäsen Tummala Jaana 18:00-21:30 jäsen Nissilä Teemu 18:00-21:30 varajäsen (Juhani Korkatti) Keipi Sari 18:00-21:30 varajäsen (Maija Latostenmaa) POISSA Korkatti Juhani jäsen Latostenmaa Maija jäsen Enroth Satu pöytäkirjanpitäjä MUU Hämäläinen Seija 18:00-21:30 khall edustaja Broms Ulla 18:00-21:30 perusturvajohtaja pöytäkirjanpitäjä Heininen Ville 18:00-21:30 johtava sosiaalityöntekijä Leino Hannu 18:00-21:30 vanhustyönjohtaja Pennanen Marjaana 18:00-21:30 ma. terveyskeskuksen johtaja Jahnsson Kari 18:00-21:30 controller Koskinen Merja 18:00-19:45 kotihoidon ohjaaja Vettenranta Jari 18:00-18:50 khall jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Keipi ja Jaana Tummala. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Rauna Kiiskinen Ulla Broms ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 19. päivänä helmikuuta 2015 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sari Keipi Jaana Tummala

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 2. päivänä maaliskuuta 2015 Ulla Broms pöytäkirjanpitäjä

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PTLTK 12 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvitykset: Kokouksen alussa - sivistystoimen johtaja Anne Perjopuro kertoo tulevaisuuden koulustrategiasta - kuullaan suunnitelma terveyspalveluselvityksen tekemisestä Ennen kokousta klo 17 - tutustutaan Mäntyrinteen remonttitilanteeseen Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set lautakunnan ko kouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta EHDOTUS ASKOLAN KUNNAN LÄÄKÄRIEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN JA VANHUSTEN PALVELUIDEN VAIHTOEHTOISTEN TOIMINTAMALLIEN SELVITTÄMISESTÄ PTLTK 13 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Eri palveluntuottajien kanssa on käyty keskusteluja lääkäripalveluiden ulkoistamisesta ja/tai ostolääkäripalveluiden lisäämisestä ratkaisuna jatkuvaan lääkäripulaan. Keskustelujen myötä esiin on noussut myös laajempia palvelukokonaisuuksia. Eräs palveluntuottaja on ehdottanut laajemman selvityksen tekemistä. Selvityksen tavoitteita seuraavassa: Toiminnalliset tavoitteet: -Lääkäreiden vastaanottopalvelut ja vanhusten palvelut ovat saatavuudeltaan ja kattavuudeltaan hyviä -Vähintään nykyisin Askolasssa tuotetut vanhusten palvelut ja lääkärien vastaanottopalvelut tuotetaan lähipalveluina myös jatkossa -Kotisairaanhoidon lääkäripalvelut toimivat erinomaisesti ja oikea-aikaisesti myös virka-ajan jälkeen -Hoitoketjut toimivat saumattomasti erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja vanhusten palveluiden välillä -Askolassa on pitkäaikaiset ja toimintaan sitoutuneet lääkärit terveysasemalla -Uuden teknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen Taloudelliset tavoitteet: -Toimintamalli alentaa Askolan kunnan kustannuksia kolmen vuoden aikana nykyisiin kustannuksiin verrattuna -Kustannukset ovat tarkasti ennakoitavissa Hallinnolliset tavoitteet: -Päätöksenteko lääkärien vastaanottopalveluiden ja vanhusten palveluiden järjestämisestä säilyy Askolassa sote-uudistuksen jälkeenkin -Lääkärivajeen aiheuttama hallinnollisen työ poistuu -Toimintamalli toimii seudullisena edelläkävijänä vanhusten palveluiden järjestämisessä ja uuden teknologian käyttöönotossa -Toimintamalli on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ja eettisesti kestävällä pohjalla Selvitystyö toteutetaan palveluntuottajan resurssein ja kustannuksella. Selvitystyössä keskitytään lääkärien vastaanottopalveluiden, yleisten terveyspalveluiden, kotihoidon, kotisairaanhoidon, tehostetun palveluasumisen ja vanhusten tarvitseminen muiden palveluiden muodostamaan toiminnalliseen kokonaisuuteen. Osa-alueita ei voida irrottaa toisistaan, vaan eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Kunnan johtoa ja sosiaali- terveystoimen henkilöstöä haastatellaan riittävässä laajuudessa. Samoin keskeiset luottamushenkilöt haastatellaan, jotta yhteiskunnalliset ja paikalliset näkemykset sekä kuntalaisten toiveet

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta voidaan ottaa huomioon toimintamallin suunnittelussa ja painotusten määrittämisessä. Selvitystyö aloitetaan helmikuussa ja selvitystyön kirjallinen raportti luovutetaan Askolan kunnan perusturvalautakunnalle huhtikuussa Raportti esitellään luottamushenkilöille. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta päättää, että palvelutuottaja voi aloittaa selvitystyön tekemisen. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistetaan kokouksessa. Päätös: Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että selvitystä ei käynnistetä. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistettiin kokouksessa. Asiantuntijat ja muut lautakunnan ulkopuoliset jäsenet poistuivat päätöksenteon ajaksi klo Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-JOULUKUULTA 2014 PTLTK 14 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Vuoden 2014 talousraportti esitetään lautakunnan kokouksessa. Pykälän käsittelyn kuluessa kuullaan asiantuntijana controller Kari Jahnssonia. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta toteaa saaneen tietoonsa vuoden 2014 talouskatsauksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TERVEYDENHUOLTOLAIN 58 : MUKAISESTA KUNTALASKUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN PTLTK 15 Valmistelija: terveyskeskuksen johtaja, ma. Marjaana Pennanen Terveydenhuoltolain myötä on kumoutunut aikaisemmin kuntia ja kuntayhtymiä koskeneita laskutussäännöksiä, kuten kiireelliseen hoitoon liittyvät kansanterveyslain 22 ja erikoissairaanhoitolain 48, jotka korvattiin terveydenhuoltolain 58 :llä. Näin poistui rajoitus laskuttaa kiireellisiä hoitoja vain lääkäri- tai hammaslääkärikäynneistä. Laskutusoikeuden piirissä ovat myös terveydenhuoltolain 47 ja 48 mukaiset kiireettömän hoitopaikan valintaoikeuden käynnit. Kuntaliitto on antanut asiasta yleiskirjeen, jossa on ohjeistettu laskutuskäytäntöä terveydenhuoltolain perusteella. Kiireellisesti annetun hoidon kustannuksista on vastuussa potilaan kotikunta: terveydenhuoltolain perusteella voidaan laskuttaa myös muiden ammattiryhmien kuin lääkärien ja hammaslääkärien antamasta hoidosta, koska terveydenhuoltolaissa ei ole ammattiryhmiin liittyvää rajausta. Maksusitoumusta ei TervhL58 :n mukaisista potilaista tarvita. Terveydenhuoltolain 69 :n mukaisesti lapsen tai nuoren sijoittajakunta korvaa asiakkaan terveydenhuoltokustannukset lastensuojeluasiakkaiden osalta. Opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu on lain perusteella opiskelupaikkakunnalla, mistä johtuen laskutuspykälä ei koske opiskelijaterveydenhuoltoa. Valinnanvapauden ulottuminen terveyskeskuksen valinnassa koko maan kattavaksi edellyttää palvelujen tuotteistamista. Kustannuskorvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jossa kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaansa. Tuotteistusta ei ole tarkemmin määritelty laissa eikä sen perusteluissa. Vieraskuntalaskutuksessa suositellaan käytettäväksi talousarvion mukaisia menoja ja suoritteita, kuten aikaisemmin. Laskelmat kustannuskorvauksista oheismateriaalina. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta päättää, että terveydenhuoltolain 58 :n mukaiset kuntalaskutukset peritään lukien liitteenä olevien laskelmien mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 1 laskelmat

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Täytäntöönpano: Terveyskeskus ja suun terveydenhuolto, perusturvan toimialasihteeri ja toimistosihteeri Lisätietoja: terveyskeskuksen johtaja, ma. Marjaana Pennanen, puh tai controller Kari Jahnsson, puh tai

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TUOTE- JA PALVELUKUVAUS JA MAKSUT ALKAEN PTLTK 16 Valmistelija: vanhustyön johtaja Hannu Leino Palvelukeskus Mäntyrinteen muutostyöt valmistuvat kevään ja kesän 2015 aikana. Anjantuvan remontti valmistuu maaliskuun loppuun mennessä, yläkerran asunnot remontoidaan kevään ja kesän aikana, yläkerran huoneiden osalta palveluasumiseen päästäneen syyskuun alkuun mennessä. Tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen tapahtuu vaiheittain huhtikuun alusta alkaen, jolloin kahdeksantoista asuntoa siirtyy tehostettuun palveluasumiseen, loput kuusi asuntoa siirtyy tehostettuun palveluasumiseen yläkerran remontin valmistuttua. Asiakkailta perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992) ja -asetuksessa (912/1992). Asumispalveluiden maksuista ei ole asiakasmaksulainsäädännössä yksityiskohtaista ohjeistusta eikä määräystä. Kunnan tulee kuitenkin ottaa maksuja määritellessään huomioon lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset. Palveluasumisen maksujen määräämisessä kunnat ovat pääasiassa käyttäneet kotihoidon ja tukipalveluiden maksuja. Erot laitos- ja palveluasumisen maksuissa: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu sisältää asiakkaan tarvitseman hoidon ja palvelun. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5% puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105 euroa. Tehostetussa palveluasumisessa asukas maksaa erikseen asumisesta, aterioista, hoitopalveluista ja tukipalveluista. Asumispalvelujen hoitopalvelumaksu määräytyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun mukaisesti (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu asetus (912/92)). Tuloina huomioidaan bruttotulot. Vuokraan asukkaat ovat oikeutettuja hakemaan KELA:n maksamaa tulosidonnaista asumistukea. Asumispalveluiden asukkaat rinnastetaan kotona asuviin henkilöihin, jolloin esim. lääkkeet ja mahdolliset apteekin perimät korvaukset, sosiaali-, terveys- ja kuljetuspalvelut tulevat, toisin kuin laitoshoidossa olevilla, asukkaiden maksettaviksi. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalle vahvistettava vähimmäiskäyttövaraksi esitetään 180 euroa kuukaudessa, määrä seuraa naapurikuntien käytäntöä. Tehostetun palveluasumisen tuote- ja palvelukuvaus, asiakasmaksut sekä asiakkaan henkilökohtainen käyttövara on esitetty esityslistan oheismateriaalina.

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Päätösesitys (perusturvajohtaja): Lautakunta vahvistaa tehostetun palveluasumisen tuote- ja palvelukuvauksen, asiakasmaksut sekä asiakkaan henkilökohtaisen käyttövaran määrän oheisen liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 2 asiakasmaksut Lisätietoja: vanhustyön johtaja Hannu Leino, puh tai

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta LYHYTAIKAISEN KUNTOUTTAVAN HOIDON PALVELUKUVAUS JA MAKSUT PALVELUKESKUS MÄNTYRINTEELLÄ ALKAEN PTLTK 17 Valmistelija: vanhustyön johtaja Hannu Leino Palvelukeskus Mäntyrinteen lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan lyhyttä, etukäteen sovittua hoitojaksoa lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon yksikössä. Lyhytaikaishoito voi olla myös säännöllisesti toistavaa nk. intervallihoitoa. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitoa käytetään mm. asiakkaan kotihoidon tukemiseen, omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja lomiin, kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn arviointiin sekä sairaalahoidon jatkohoitoon. Palvelun myöntämisen perusteena on palvelutarpeen arviointi ja kiireellisyysjärjestys. Lyhytaikainen kuntouttava hoito sisältää oheisen liitteen mukaiset hoito- ja palvelukokonaisuudet. Myös hinnat ovat oheismateriaalissa. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta vahvistaa oheisen liitteen mukaiset lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon hoito- ja palvelukokonaisuudet ja hinnat. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 3 hinnat Lisätietoja: vanhustyön johtaja Hannu Leino, puh tai

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET, PÄÄTÖKSET JA TIEDOTUKSET PTLTK 18 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Esitetään perusturvalautakunnalle saapuneet kirjeet, päätökset ja tiedotteet: 1.AVI: -Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden alueellinen yhteistyöseminaari Helsinki -Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen. Pienryhmäkoti Harmony Oy 2.THL: -Tietojen antaminen vuoden 2014 lastensuojelutilastointia varten mennessä 3.Kuntaliitto: -Henkilökuljetusten uudistaminen -Kuntainfo 2/2015. Kuntakorvauksen laskeminen eräissä kotikunnan vaihtumistilanteissa 4.Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry: -Tiedote suolisyöpäseulonnan ostopalveluasiakkaille 5.Sosiaali- ja terveysalan koulutustapahtuma TERVE-SOS Jyväskylässä 6.Väliaikatietoja turvakotilain etenemisestä 7.TE-palvelut HUS -HUS-kuntayhtymän lopullinen jäsenkuntalaskutus vuodelta HUS-kuntayhtymän vuoden 2014 ylijäämän palautus jäsenkunnille 9.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen toimeenpano koskien vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa Valvira: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Trinitas Lääkäripalvelut Oy 11.Apotti-uutiskirje 1/ Porvoon terveydensuojelujaoston pöytäkirja nähtävillä saakka Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta merkitsee saapuneet kirjeet, päätökset ja tiedotteet tietoon saaduiksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA PTLTK 19 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Kunnan hallintosäännön 20 :ssä säädetään otto-kelpoisen päätöksen ilmoittamisesta. "Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun otta matta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytä kirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta." Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunnalle esitetään perusturvajohtajan, johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin, osastonhoitajan, vanhustyön johtajan, kotihoidon ohjaajan ja toimialasihteerin tekemät päätök set ajalta Perusturvalautakunta päättää, ettei se käytä kyseisistä päätöksistä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oi keuttaan. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms, puh tai

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI PTLTK 20 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Perusturvajohtaja selvitti kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita: 1. Jäsenten ja varajäsenten yhteystietojen päivitys 2. Kuntastrategia ja elinkeinostrategia 3. SOTE-kysely 4. Sosiaalihuoltolaki uudistuu 5. Kouluterveyskysely 6. Yritysjohtamisen näkökulma kunnissa, erikoisammattitutkinto 7. Lastensuojelun tilannekatsaus 8. Lasten kaste, Vanhemmuuden tukeminen hanke 9. Savuton kunta 10. Hyvinvointikertomus 11. Hyvää elämää Askolassa -hankkeella yhteinen koulutus loviisalaisten kanssa Seuraava kokous ti Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta merkitsee perusturvajohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT PTLTK Ennen kokouksen alkua klo 17 tutustuttiin Mäntyrinteen remonttitilanteeseen vanhustyön johtaja Hannu Leinon johdolla. 2. Kokouksen alussa - kuultiin suunnitelma terveyspalveluselvityksen tekemisestä - sivistystoimen johtaja Anne Perjopuro kertoi tulevaisuuden koulustrategiasta 3. Johtava sosiaalityöntekijä Ville Heininen kertoi vammaisneuvoston terveiset koskien kuljetuspalveluja ja henkilökohtaista apua

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 12, Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 13 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 13 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan perusturvalautakunta Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KTM/Markkinaoikeus, (Itäinen puistotie 1), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 Perusturvalautakunta 20.05.2014 AIKA 18:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 79 49 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot