TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo."

Transkriptio

1 TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO

2 J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1 H ELS I G ISS Ä 1 '1 T Y ÖVÄEN UR H E IL UL II TTO

3 Työväen Urheiluliiton Helsingin työväentalossa toukokuun " päivänä 1 alkavan XI sääntömääräisen liittokokouksen asialuettelo 1. Kokouksen avaus ja alkutoimenpiteet: 1. Kokouksen avaus. 2. Kutsuvieraiden tervehdykset. 3. Ilmoitus edustajavaltuuksista.. Kokouksen laillisuuden toteaminen.. Edustajavaltuuksien vahvistaminen. II. Kokouksen järjestäytyminen: 1. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtajat: b) sihteerit, c) pöytäkirjan tarkastajat, d) ääntenlaskijat. 2. Päätetään pöytäkirjan painattamisesta. 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.. Vahvistetaan kokouksen säännöt. Oy HÄMEENLINNA 1 HÄMEEN KANSAN KIRJAPAINO III. Valiokuntien asettaminen: 1. Asetetaan seuraavat valiokunnat: a) järjestävä valiokunta, b) vaalivaliokunta, c) menettely tapa valiokunta, d) talousvaliokunta, e) valistusasiainvaliokunta, f) sääntöasiainvaiiokunta, g) nuorisoasiainvaliokunta, h) naisten valiokunta ja 1) riittävä määrä urheiluteknillisiä valiokuntia.

4 IV. Kuluneen toiminnan tarkastelu: 1. Kertomus vuoden 1 toiminnasta - käsitellään samalla Esitys N:o. 2. Selostus välivuosien toiminnasta. 3. Liittoneuvoston kokousten päätökset.. Kertomus vuoden 1 tileistä - tilintarkastajien lausunto.. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. v. Liittokokoukselle esitetyt alustukset: 1. Käsitellään Esitykset VI. Påätetään liittoverosta ja ylimäätäisistä maksuista: 1. Käsitellään Esitys N:o Määrätään piirien osuus liittoverosta. 3. Päätetään ylimääräisten maksujen kantotavasta. VII. Päätetään suoritettavista palkkioista: 1. Sääntöjen. :n ) mom. mukaan määrätään a) puheenjohtajan palkkio, b) liittotoimikunnan jäsenten, naistoimikunnan ja jaostojen puheenjohtajien sekä naistoimikunnan ja jaostojen jäsenten kokouspalkkiot. VIII. SuoritetfLan sääntöjen. :n ) mom. edellyttämät vaalit: 1. Valitaan liiton puheenjohtaja. 2. Valitaan liiton varapuheenjohtaja. 3. Valitaan liittotoimikuntaan varsinaista ja 3 varajäsentä.. Valitaan naistoimikunnan ja jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä naistoimikuntaan ja jaostoihin 3 varsinaista jäsentä.. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. IX. Kokouksen lopettaminen. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1. JOHDANTO. Siirryttäessä viimeiselle kolmannen vuosikymmenen vuodelle saatamme tehdä sen varsin tyytyväisin mielin. Liiton toiminnassa siirretään jälleen historiaan vuosi, joka hyvin vetää vertoja sodanjälkeisille korkean konjunktuurin toimintakausille.. Kehityksessä ei ole tapahtunut minkäänlaista keskeytystä. Olemme vuoden aikana vahvistaneet asemaamme kaikilla toiminnan aloilla. Massiivisen joukkotoiminnan ohella olemme kertomusvuoden aikana ehkä paremmin kuin koskaan aikaisemmin voineet kehittää edustusurheilumme tasoa. Sen kärki on sekä noussut että laajentunut. Kansainvälinen toimintamme alkoi saada uusia vakiintuneita muotoja; uudet suhteet kehittyvät hitaasti, mutta sitä varmemmin ja todellisuuden pohjalla. Merkityksellisin vuoden saavutuksista lienee kuitenkin se urheilupoliittinen voitto, joka voidaan merkitä hyväksemme vuoden ensimmäisten kuukausien aikana käydyssä taistelussa uusista yhteistoimintasopimuksista. Tuskin juuri tällä hetkellä t ajuamme tämän saavutuksen todellista ja kantavaa merkitystä. Jos pystymme sitä kehittämään oikeaan suuntaan, luo se pohjan varsin suurille muutoksille maamme kansainvälisessä urheilutoiminnassa. Tämän suuren merkityksen huomioon ottaen lienee paikallaan viipyä kauemminkin vuoden merkitsevimmässä urheilupoliittisessa tapauksessa. YHTEISTOIMINNAN POHJAN LAAJENTUMINEN. Kun ratkaiseva päätös yhteistoimintaan siirtymisestä tehtiin ylimääräisessä liittokokouksessa 13, sattuivat ensimmäiset ~hteistoimintavuodet poikkeukselliseen ajanjaksoon. Siten ei voitu saada normaaleja kokemuksia yhteistoiminnan ensimmäisestä vaiheesta. Viimeisin maailmansota sai aikaan mullistavia muutoksia sekä valtakuntien rajoihin että olosuhteisiin Euroopassa, jopa niin ratkaisevia, että kansainvälisen

5 työläisurheilun toimintaan elvyttämiseltä puuttuivat edellytykset. Neuvostoliiton aktiivinen mukaantulo maailmapolitiikkaan ja sen hakeutuminen kansainväliseen urheilutoimintaan riisti edellytykset rakentaa kansainvälistä työläisurheilua entiselle pohjalle. Näiden tosiasioiden edessä TUL:lla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hakea kansainvälistä kilpailukosketusta toista tietä kuin aikaisemmin. Niinpä neuvottelut uudesta yhteistoimintasopimuksesta, joita käytiin vuoden alkupuolella, kulkivatkin pääasiassa kansainvälisen urheiluedustuksen uudelleen järjestämisen merkeissä. TUL oli yleispoliittisen kehityksen mukana saavuttanut kansallisesti katsoen sangen arvossapidetyn aseman, mutta kansainvälisesti sen sijaan se oli melkein kokonaan huutolaispojan asemassa. Uuden tien löytäminen ei tosin ollutkaan vaikeata, mutta sille pääseminen ja sitä kulkeminen osoittautui hankalaksi. Porvarilliset urheilujärjestöt eivät niin vain vapaaehtoisesti halunneet jakaa niitä etuoikeuksia, joita kansainvälisten liittojen jäsenyys niille takasi. Kiivastahtisen neuvonpidon jälkeen sopimus lopulta saatiin aikaan aivan yhdennellätoista hetkellä. Se ei suinkaan tapahtunut vastapuolen vapaaehtoisesta suostumuksesta, vaan v. 12 olympialaisten menetysuhka sai vasta SVUL:n tajuamaan, kuinka suurista panoksista todella oli kysymys. Sopimus allekirjoitettiin maaliskuun 2 pnä. Sen jälkeen käytiin koko vuosi neuvotteluja erikoissopimusten muuttamisesti yleissopimuksen mukaisiksi. Tämä työ oli vähintään yhtä vaikeata, eikä kertomusvuoden aikana saatukaan aikaan sopimusta voimistelussa eikä painonnostossa. Uuden yhteistoimintasopimuksen huomattavimpia parannuksia aikaisempaan on TULn tunnustaminen tasavertaiseksi sopimuskumppaniksi kansainvälistä urheilutoimintaa järjestettäessä. Käytännössä asian laita ei kuitenkaan ole yhtä myönteinen. Porvarilliset urheiluliitot jäävät edelleenkin kansainvälisten liittoj~n j~senjärjestöiksi ja tästä jäsenyydestä seuraa niille huomattavia etuoikeuksia, Ne voivat kontrolloida kansainvälistä kilpailutoimintaa, mutta - mikä on tärkeintä _ ne eivät voi sopimusta rikkomatta estää TULn kansainvälistä kilpailutoimintaa. On nimittäin huomattava, että kaikki kansainvälinen toiminta tapahtuu yhteistoiminta valiokuntien kautta, joissa liitollamme on samansuuruinen edustus SVULn,kanssa. Oikeudenmukaisuus tietysti edellyttäisi, että TULn suhde kansainvälisiin urheiluliittoihin olisi välitön taikka että maan edustus olisi järjestetty nykyistä tasapuolisemmin. Tämä kuitenkin edellyttäisi maamme urheiluorganisatioon huomattavaa muutosta, mihin seuraavalla urheilupoliittisella tavoitteella ilmeisesti on pyrittävä. On vielä syytä selostaa neuvottelujen erästä välivaihetta, jonka seuraukset ovat osoittautuneet meille sangen epämieluisiksi. Neuvottelujen loppuvaiheessa esitettiin maamme ruotsinkielisten urheilujärjestöjen taholta vaatimus, että sen olisi päästävä sopimukseen mukaan kolmantena osapuolena. TULn taholta oltiin tähän vaatimukseen alusta alkaen suostuvaisia, mutta edellytettiin, että ruotsinkielisten liittojen alistussuhde SVUL:oon lakkaa ja että nämä järjestöt todella muodostuvat itsenäisiksi. Sellaisia lupauksia ruotsinkielisten taholta annettiinkin, mutta nämä lupaukset myöhemmin peruutettiin. Sovittiin kuitenkin, että ruotsinkielisten keskusjärjestö CIF tulee mukaan yleissopimukseen sekä sen jäsenliitot erikoissopimuksiin yleisurheilussa, hiihdossa, rmunnistamisessa ja pyöräilyssä, joissa ruotsinkielisellä todettiin olevan eniten riippumatonta toimintaa. Kokemus on osoittanut, että ruotsinkieliset edustajat yhteistoimintavaliokunnissa ovat muutamaa harvaa poikkeusta lukuunottamatta muodostaneet jokseenkin rikkumattoman rintaman muiden porvarillisten järjestöjen kanssa. TYÖPAIKKAURHEILU. I Toinen urheilupolitiikka ja liittomme toimintaa läheltä sivuava kysymys on ns. työpaikkaurheilu. Porvarillisilla urheilujärjestöillä on tähän saakka ja varsinkin sodan jälkeen ollut verraten voimakas ote työpaikkaurheiluun työantajain välityksellä. Niinikään työnantajapiirien taholta on pyritty työpaikkaurheilua kehittämään, koska sillä taholla on varsin hyvin oivallettu, minkälainen tehokas ase taitavasti hoidettu työpaikkaurheilu saattaa olla varsinkin. pyrittäessä työntekijäin sosiaalise~n holhoukseen. TULn taholta on pyritty työpaikkaurheilua järjestämään toiselle pohjalle, toisin sanoen työntekijän itsensä harrastamaksi vapaaksi ajanvietteeksi. Neuvottelut työnantajapiirien kanssa, joihin yhtenä osapuolena otti osaa myös SAK, eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen. Viime keväänä päästiin sitten SAKn ja työnantajapiirien kanssa sellaiseen sopimukseen, että työpaikkaurheilusta vastaavat ns. tuotantokomiteat välittömästi taikka niiden asettamat urheilutoimikunnat. Mitään sanottavia kokemuksia tästä järjestelystä ei ole käytettävissä. OPISTOKERÄYS. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana liitossamme on totuttu suurten mittojen yrityksiin. Heti sodan jälkeen toimeenpantiin arpajaiset, joiden myyntiprosentti oli lähes 0. Seuraavan liittojuhlavuoden arpajaisten myyntitulos ylitti 0 %, minkä lisäksi vuoden suurtapaus sellaisenaan oli jos mikään suurten mittojer yritys. Aivan kuin spontaanisesta vaatimuksesta tätä»suurten sarjaa» jatkettiin viime vuonna

6 opistokeräyksellä. Merkitsevää kaikille näille suuryrityksille on se, että ne ovat yleensä onnistuneet vaativiakin odotuksia vastaavasti. Eräänä kertomus vuoden merkkisaavutuksena on siten pidettävä liittomme opistokeräystä, joka toimeenpantiin kevättalvella. Keräyssuunnitelmaan seurojen taholta alun perin suhtauduttiin määrätyin varauksin, mutta sitä ilahduttavampaa 0 todeta keräykseen osallistuneiden seurojen suuri lukumäärä. Tällaisen yrityksen menestymisen edellytyksenä on oikeaan osunut toimintasuunnitelma sekä oikein valittu ajankohta. Jälkeenpäin keräyksen tulosta arvioitaessa voidaan todeta, että näissä kahdessa perusedellytyksessä onnistuttiin. Sen sijaan voidaan esittää toivomuksia keräystyön käytännölliseen hoitamiseen, mutta lopputulos on kuitenkin siksi mairitteleva, että opistokeräys kokonaisuudessaan muodostui liitolle suureksi voitoksi. Erikoinen ansio tästä hyvästä saavutuksesta lankeaa tietysti ennen muuta työn tehneille seurojen jäsenille ja erikoisesti seurojen ja piirikuntien keräyspäälliköille, jotka suorittivat työnsä tunnustusta ansaitsevalla tavalla. Keräyksen kokonaistulos teki 2..2 markkaa. Tästä summasta jaettiin seuroille 30 % eli markkaa sekä piireille 3.0. markkaa. Kun otetaan huomioon, että varsinkin liittojuhlan jälkeen sekä seurojen että piirien kas~at olivat melkein kokonaan tyhjentyneet, niin huomataan, kuinka kipeään tarpeeseen näin huomattavat rahamäärät voitiin käyttää. Tosin on esitetty arvostelujakin keräystulojen jakoa vastaan. Pidettiin epäonnistuneena sitä, että seuroille myönnettiin niin suuri osuus keräyksen tuloista. Toisaalta kuitenkin voidaan olla yhtämieltä siitä, että juuti seurojen huomattava osuus keräysvarojen jaossa oli omiaan kiihoittamaan jäseniä toimintaan tässä erikoislaatuisessa suurtempauksessa. Keräystulokset piireittäin: Helsinki Häme.... Karjala.... Keskisuomi.... Kuopio Kyminlaakso.... Lappi Oulu Pohjanmaa.02.: :- 1.0: :- 2.0: :- 3.0: :-.:- Saimaa :0 Satakunta :- Tampere 2.. :- Uusimaa :- Varsinaissuomi..._ :- Lahjoitukset suoraan liitolle :- SEURAT JA JÄSENISTÖ. mk 2..2:- Vuoden 1 aikana ta.pahtui jäsenmäärän lisääntyminen poijkjkeukselli sen voimaikkaoasti. Tähän vaijkutti liittojuhla ja jäsenhanldjljt1akilpailu. Samaal voimakasta nousua emme voi sanoa viime vllloden toiminnasta, jos kohta jäsenmäärän lisääntymin n osoittaa varmaa, tasaista nousua. Vuoden 1 päättyessä merkittiin liiton jäsenmäärä.0:ksi, ollen kertomusvuode:n lopussa liitossa.13 jäsentä. Ti~ lastotievojen puuttuessa oli pikkus.euran jäsenmäärä otettava edellisen vuoden mukaisesti, ja jos lajsketaan näjiden jäsenmäärän, 3.0, vastaavasti nousseen eli 2 %:l1a, ylittää liiton jäsenmäärä, Uusia seut'oja pe*-ustettiin kjerlomusvuoden ajikanj ll. TilastortiletQj~m mukaail1 seurat jäl'jestivät v. 1 juhlatilaisuuksia Opi.nrt~erhoja oli toimiil1il1assa. Samojen tij.astotietotien ml.. kaan seurat saivat kunnilta avuslt'uksia mk sekä.1iilkelaitoiksilta mlk. LIITTONEUVOSTON KOKOUKSET. Ylimääräinen liittoneuvoston kokous pidettiin Helsingissä p:nä tammikuuta 1. Eri piiri kuntia edustivat seuraavat henkilöt: Etelä Saimaa: J. Peltonen ja V. Ripatti, Etelä-Savo: V. Palonen, HelsinJci K. Altti ja A. Leinonen, Häme: Hj. Elomaa, Karjala : R. Pietarinen ja E. Väisänen, Keski-Suomi: V. Kauranen, Kuopio : K. Kortelainen ja E. Vepsäläinen, Kyminlaakso : V. Kokkola ja A. Vainio, Lahti: N. Pitkäsilta, Lappi : M. Aitto-oja, Länsiuusimaa: P. Saaristo ja A. Hulden, Oulu- ja Peräpohiola: R. Kiiskinen ja A. Kinnunen, Pohianmaa: L. Kontturi ja V. Kulmala, Porvoo : E. Koivisto ja K. Paananen, Satakunta: T. Nurmi ja E. Saarinen, Tampere: P. Virtanen ja O. Salonen, Varsinais-Suomi: A. Heinonen ja V. Kiviniemi. Kokouksessa käsiteltiin kaksi alustusta: kansainväliset urheilusuhteet ja Suomen Suurkisat sekä annettiin kaksi julkilausumaa. Sääntömääräinen liittoneuvoston kokous pidettiin Helsingin työväentalossa -1 p:nä toukokuuta 1. Eri piirikuntia edustivat seuraavat henkilöt: H elsinki: K. Altti ja H. Tapola, Häme: Hj. Elomaa ja O. Heino,. Karjala: R. Pietarinen ja E. Väisänen, K eski-suomi: V. Kauralien ja A. Ahonen, Kuopio: K. Kortelainen, Kyminlaakso: V. Kokkola ja A. Vainio, Lappi: M. Aitto-oja, Oulu: R. Kiiskinen ja A. Winr:l, Poh-

7 janmaa: A. Sainio ja A. Paassola, Saimaa: J. Hinkkanen ja V. Ripatti. Satakunta: V. Hurnonen ja T. Nurmi, Tampere: P. Virtanen ja O. Salonen, Uusimaa: P. Saaristo, Varsinais-Suomi: A. Heinonen ja E. Lehtinen. Kokouksessa käsiteltiin liiton toimintakertomus ja 2 esitystä. NEUVOTTELUTILAISUUKSIA. Heinäkuun 2-2 p:nä järjestettiin Pajulahdessa panen toiminnanohjaajille neuvottelu- ja virkistyspäivät. Eri piireistä osallistuivat seuraavat toiminnanohjaajat: Häme: Osmo Heino, Karjala: Ensio Väisänen, Keski-Suomi: Ake Ahonen, Kuopio: Eino Vepsäläinen, Kyminlaakso: Lauri Mattila, Lappi: Heikki Niemi, Saimaa: Väinö Ripatti, Tampere: Eino Lindholm, Uusimaa: Vilho Grönlund ja Varsinais-Suomi: Aarne Heinonen. Joulukuun p:nä piirien toiminnanohjaajien neuvottelutilaisuus Helsingissä. Eri piireistä osallistuivat seuraavat toiminnanohjaajat : Helsinki: Keijo Viianen, Häme: Osmo Heino, Karjala: Ensio Väisänen. Keski-Suomi: Ake Ahonen, Kuopio: Eino Vepsäläinen, Kyminlaakso: Lauri Mattila, Lappi: Heikki Niemi, Saimaa: Väinö Ripatti, Satakunta: Kauko Hulpio, Tampere: Lauri Pihlaja, Uusimaa : Vilho Grönlund, Varsinais-Suomi: AarM Heinonen. PlffiITOIMIKUNTIEN KOKOONPANO. Ensiksimainittu puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, seuraavaa vakinaisia jäseniä ja 3 viimeksimainittua varajäseniä. Helsinki: Kalle Altti, Onni Viander, Osk. Lamminen, Kalervo Löfberg, Hilja Paasikallio, Harry Tapola, Leo Wilkman, Gunnar Grahn, Olavi Järvelä, Taisto Vuorinen. Toiminnanohjaaja Keijo Viianen. Häme : Hjalmar Elomaa, Martti Salminen, Arvi Kiviaho, Olavi Jokela, Eino Holm, Väinö Rask, Pentti Virtanen, Kerttu Kangas, Artturi Blomberg, Armas Salminen. Toiminnanohjaaja Osmo Heino. Karjala: R. Pietarinen, E. Kirkinen, Katri Mutanen, K. Korppi, A. Drockila, V. Saarelainen, V. Mahonen, A. Asikainen, P. Ryttyläinen, A. Rusanen. Toiminl1anohjaaja Ensio Väisänen. Keski-Suomi : Väinö Kauranen, Sulo Vilhunen, Jaakko Kankainen, Valentin Kervinen, Kauko Siltanen, Yrjö Luoto, Emil Jokinen, Väinö Renvall, Eero Kallio, Paavo Merikoski. Toiminnanohjaaja Ake Ahonen. Sulo Vilhusen kuoleman jälkeen kutsuttiin varapuheenjohtajaksi Väinö Renvall ja varajäseneksi piirikokouksessa lähinnä enimmän ääniä saanut Hannes Keurulainen. Kuopio: Kalle Kortelainen, Eero Tuovinen, Maija Ikonen, Otto Väyrynen, Yrjö Halonen, Reino Nikulainen, Pentti Puurtinen, Uuno Nurmikanta, Veijo Pirinen, Maija Happonen. Toiminnanohjaaja Eino Vepsäläinen. Kyminlaakso: Veikko Kokkola, Arvo Vainio, Einari Aro, Tuure Haavisto, Anton Ukkola, Oiva Nironen, Sulo Kokkola; Sulo Hietala, Akseli Pulkkinen, Oiva Rautjärvi. Toiminnanohjaaja Lauri Mattila. Lappi: Matti Aitto-oja, Reino Väänänen, Onni Heiskala, Mauri Mehtonen, Lauri Ollila, Iivari Lumpus, Väinö Juntheikki, Lauri Rajaniemi, Adolf Juntheikki, Toivo Helistö. Toiminnanohjaaja Heikki Niemi. Oulu: Reino Kiiskinen, Eino Lammi, Reino Nieminen, Atso Winell, Sakari Mikkola, Bernhard Närhi, Matti Liikanen, Leq. Kiiskinen, Birger Jansson, Aune Moilanen, Alpo Meriläinen. Toiminnanohjaaja Armas Kinnunen. Pohjanmaa: A. Paassola, A. Sainio, L. Kontturi, O. Lamminaho, P. Kujamäki, M. Vähämaa, H. Öhman, M. Mäntylä, H. Meriruoho, Laura Lähdesmäki. TOiminnanohjaaja Veikko. Kulmala. Saimaa: Jaakko Hinkkanen, Arvo Siekkeli, Lauri Huttunen, Antti Malinen, Mauri Forsman, Uuni Salmenpelto, Niilo Haapala, Aaro Kekäläinen, Yrjö Ranta. Väinö Timonen. Toiminnanohjaaja Väinö Ripatti. Satakunta: Väinö Hurnonen, Uuno Peltonen, Eino Virtanen, Matti Tuomi, Selma Nieminen, Toivo Nurmi, Asser Virtanen, Reino Aaltonen, Emil Korpela, Kosti Haavisto. Toiminnanohjaaja Kauko Hulpio. Tamper e: Paavo Virtanen, Ot to Salonen, Aino Nikoskelainen, Lauri Pihlaja, Erkki Puustinen, Niilo Heino, Reino Valkama, Yrjö Järvinen, Eino Stenfors, Erkki Salomaa. Toiminnanohjaaja Eino Lindholm. Uusimaa : Toivo Kivikoski, Alvar Hulden, Paavo Saaristo, Viljo Syrman, Eino Haapanen, Taimi Lehtinen, Vilho Grönlund, Lauri Lundholm, Esko Helle, A. Kumenius. TOiminnanohjaaja Vilho Grönlund. Va'sinais-Suomi: Viljo Kiviniemi, Eino Lehtinen, Aarne Heinonen, Hannes Nieminen, Mauri Tuomi, Sulo Ruokonen, Yrjö Ahlgren, Lauri Suominen, Fabian Sjöblom, August Aaltonen. Toiminnanohjaaja Aarne Heinonen. LIITTOTOIMIKUNTA. LiittotoimilkunJtaan ovat v. 1 kuuluneet.. k oo.l1a. olleen liittokokouksen vali<tsemina seuraavat jäsenet: Varsinaise1: jäsenet: Olavi S'UlvalIllto puheenjdhtajan.a, Yrjö J'IDJne varapuheerujohta'jana sekä jäjseninä Arvi E. Heiskanen, K. A. Vuori, Unto Siivonen, Vieno Aaltonen, Lauri NUI'IlTIi, Aarne K. Leskinen sekä Lennart Kivi. II

8 Varajäsenet: HeJvi Raar1:i 1 ka.ijnen, Paulti. KQPonen ja Oami ViaJlllder. Liittotoimikuma kokoorjtui kertomusvuoden ajikana 3 k.ertara ja pöytäkitjaran merkittiin 0 p)'lkä1äjä. LiittotoiITliJkuniruan k.oloolmsissa pitää pöyfäikirj.aa liiton päärsihrtjeeri. NAISTOIMIKUNTA. Liittotoimikunnan alaisena toimii liittokokouksen valitsema naistoimikunta lähinnä naisten liikuntakasvatustoimintaa koskevien aloitteiden suunnittelijana ja esittelijänä liittotoimikunnalle. Naistoimikuntaan kuuluivat v. 1 Helvi Raatikainen puheenjohtajana, Vieno Aaltonen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Taimi Taisto, Taimi Hirvonen, Liisa Mustonen: Irja Rainio, Armi Salonen, Doris Tapola ja Elma Pyykönen_ Naistoimikunta kokoontui vuoden aikana 1 kert::l,a ja käsitteli 2 asiaa. Kokouksissa kävivät jäsenet seuraavasti: Helvi Raatikainen Vieno Aaltonen 13, Taimi Taisto 1, Taimi Hirvonen 1, Liisa Mustoned. Irja Rainio, Armi Salonen 13, Doris Tapola ja Elma Pyykönen kertaa. URHEILUTEKNILLINEN TOIMIKUNTA =UTT. Urheilutoiminnan vilkastuessa ja monipuolistuessa piti liittotoimikunta tarpeellisena asettaa erillisen alatoimikunnan - Urheiluteknillisen toimikunnan -, joka on toiminut ja ostojen yhdyselimenä, laatinut lähinnä urheiluteknillisiä suunnitelmia, aloitteita sekä valmistellut liittotoimikunnalle esitettäviä asioita. Toimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 2 kertaa ja käsitteli 2 asiaa ja on puheenjohtajana toiminut (suluissa kokouksissakäynnit) L. Kivi () ja jäseninä U. Siivonen (), O. Viender (), V. Koivula (1), E. A. Wuokko () ja E. Rantanen (). Sihteerinä T. Määttä. JAOSTOT. Kertomusvuoden aikana ei sanottavampia muutoksia jaostojen kokoonpanoissa tapahtunut. Jälempänä selviää jaostojen jäsenet puheenjohtaja ensin mainittuna (suluissa jäsenien kokouksissa käynnit). Hiihto1aosto: A. K. Leskinen (1) V. Peura () K. Niininen (21), A. Taisi (21), G. Elovaara (), Kokouksia 21, pykäliä 1. Ltk:n edustajana A. K. Leskinen. Jääkiekko1aosto: L. Nurmi (), M. Ranta (1), A. Anisimoff (), R_ Nevalainen (), N. Vigren (), O. Lazarenko (). L. Nurmi erosi 1.. O. Lazarenko erosi.. Tilalle valittu P. Boström (). Kokouksia 1_ Pykäliä. Ltk:n edustajana L. Nurmi. l Kasvatus1aosto: L. Nurmi (), L. Huttunen (), Greta Rajala-Rinne (), E. Salo (0) ja T. Salonen (2), Sirkka' Virt.anen (). L. Nurmen pyytäessä vapautusta puheenjohtajan tehtävästä toimi hänen sijaisenaan L. Huttunen. Kokouksia. Pykäliä 0. Ltk:n edustajana Y. Enne ja nvk. T. Mustonen. Koripallo1aosto: L. Kivi (), H. Nygren (), K. Viianen (), O. Ail'aksinen (), J. Kykkänen (). Kokouksia 1, pykäliä 1. Ltk:n edustajana L. Kivi. Käsipallo1aosto: K. Tirri (), E. Jokinen ( ), S. Soikkeli (0), A. Metsistö (), V. Nieminen (2), Kokouksia, pykäliä. Ltk:n edustajana L. Kivi. Luistelu1aosto : Y. Pirhonen (2), E. Jäntti (), H. 'Helenius (0), V. Lampinen (), O. Aulanko (), Kokouksia, pykäliä 3.. Ltk:n edustajana O. Viander. Moottoripyöräjaosto: V. Lindgren (3), T. Nieminen (3), V. Lindell (3), U. Sorakorpi (3), T. Väärni (3). Kökouksia 3, pykäliä 21. Nyrkkeily1aosto: E. Mäkinen (2), U. Ronkanen (2), M. Hokkanen (2), A. Lehtevä (), E. AIho (). Viimeksimainittu osallistui jaoston toimintaan.. alkaen R. Anderssinin tilalla. Kokouksia 3D, pykäliä 302. Ltk:n edustajana L. Nurmi. Paini1aosto: K.. Vuori (3), A. Leino (1), P. Koponen (0), U. Hilamo (3), H. Lindqvist (3). Kokouksia 2, pykäliä 1. Ltk:n edustajana K. Vuori.. Painonnostojaosto : M. Hokkanen (1), O. Hurme (), O. Sievers (), N. Lehtinen (), Y. Sivonen (), Kokouksia, pykäliä 3. Ltk:n edustaj ana V. Peuhkuri. Palloilujaosto: K. Altti (1), A. Pulkkinen (33), E. Tarkiainen (3), A. Metsälä (3), E. Pastinen (2 ). Kokouksia 2, pykäliä 3. Ltk:n edustajana E. A. Wuokko. Pesäpallojaosto: T. Lehtonen (), T. Vaahtera (1), V. Soininen (1), L. Kadenius (), V. Suominen (1), Kokouksia 1, pykäliä 13. Ltk:n edustajana A. E. Heiskanen. Pur1ehdus-melontajaosto: L. Forsten (), V. Väinölä (), A. Moll (), L. Vaittinen (), E. Piiparinen.. alkaen (2), K. Lyly (2) erosi kertomusvuoden aikana. Kokouksia, pykäliä 1. Ltk:n edustajana E. A. Wuokko. Pyöräily jaosto: R. Vai asti (2 ), O. Viander (2), A. Kovanen (), A. Koskenvesi (1), V. Lampinen (), Kokouksia 2, pykäliä 10. Ltk:n. edustajana O. Viander. Suunnistamis1aosto: K. Löfberg (), T. Pulkkinen (3), V. Korjula 13

9 II ( ), V. Suominen ( ), A. Kujala (). Kokouksia, pykäliä. Ltk:n edustajana A. E. Heiskanen. Uintijaosto : O. Lehtonen (1 ). O. Rauttu (), Rauha Mäkinen (13). K. Lehtinen (1), E. Jokinen ( ). Kokouksia 21, pykäliä. Ltk:n edustajana A. K. Leskinen. Voimistelujaosto : Y. Ahtio (0 ), T. Salonen (33), K. Lehtinen (3), o. Puukilainen (3), E. Numminen (33). Kokouksia 3, pykäliä 31. Ltk:n edustajana T. Määttä, 3.3. alkaen Pauli Koponen. Yleisurheil ujaosto: U. Siivonen (31 ), E. Salminen (2), K. Löfberg (30), A. Hakala (30), S. Lundelin (31 ). Kokouksia 33, pykäliä 30I. Ltk:n edustajana U. Siivonen ja nuorisovaliokunnan edustajana E. Salo. Yleisurheilujaosto (rlaisten): E. Salminen (), L. Huttunen (), Greta Rajala-Rinne (), Eeva Karhu (), Doris Tapola (). Kokouksia. pykäliä. YHTEISTOIMINTAVALIOKUNNAT. Kertomusvuoden aikana toimivissa TULn ja erikoisliittojen muoclostamissa yhteistoimilltavaliokunn1ssa oli liiton edustus seuraava: Yhteistoimintaneuvosto: O. Suvanto, Y. Enne, A. K. Leskinen, L. Kivi ja E. A. Wuokko. Varajäsenet: P. Koponen, O. Viander, E. Ramanen, U. Siivonen ja K. A. Vuori. Hiihto : A. K. Leskinen, V. Peura ja K. Niininen. Jääkiekko: L. Nurmi, M. Ranta ja L. Huttuuen. Koripallo: L. Kivi, J. Kykkänen ja K. Viianen, varalla H. Nygren. Käsipallo: K. Tirri ja V. Peuhkuri. Luistelu: Y. Pirhonen, E. Jäntti ja L. Huttunen (sihteerinä), varalla. H. Helenius ja O. Aulanko. Melonta : A. Moll ja E. Piiparinen. Nuoriso: A. Heiskanen, T. Hervala ja Liisa Mustonen. Nyrkkeily: E. Mäkinen, U. Ronkanen ja A. Lehtevä... alkaen E. Mäkinen, U. Ronkanen ja A. Heiskanen, vatalla M. Hokkanen ja E. Rantanen. Uuden yhteistoimintasopimuksen tultua volmaan otti valiokunta nimekseen Suomen Nyrkkeilykomitea. Paini: K. Vuori, o. Suvanto, P. Koponen ja varalta A. Leino. Toisena sihteerinä V. Peuhkuri. Uuden sopimuksen tultua votmaan otti valiokunta nimekseen Suomen Painikomitea. Painonnosto : yhteistoimintasopimusta ei ole saatu solmituksi. Palloilu: E. A. Wuokko ja K. Altti, varalla E. Rantanen, joka on toiminut sihteerinä. Valitsemisvaliokunta: K. Altti ja A. Metsälä, varalta Ei.- Rantanen. Pesäpallo: T. Lehtonen, V. Soininen ja V. Suominen. Purjehdus: L. Forsten ja V. Väinölä. Pyöräily: R. Valasti, O. Viander ja A. Kovanen. Suunnistus: T. Pulkkinen ja K. LÖfberg, varalla L. Huttunen ja V. Suominen. Uinti: A. K. Leskinen, K. Lehtinen ja O. Lehtonen. Voimistelu: neuvotteluista huolimatta ei sopimusta aikaansaatu. Yleisurheilu: U. Siivonen, L. Huttunen ja E. Salminen, varalla K. LÖfberg ja A. Hakala. LIITON EDUSTUS ERI JÄRJESTÖISSÄ v. 1. Asunto Oy. Urheilukatu 30: Johtokunta: o. Suvanto puheenjohtajana ja jäsenet E. A. Wuokko ja P. Koponen. Isännöitsijä R. Estlander. Espanjan-komitea: E. A. Wuokko, varalla T. Salonen. H elsingin kaupungin nuorisotyötoimiku1ita: T. Mustonen. Helsingin Poliisien Yhdistyksen rikollisuuden vastustamisyhdistys: T. Salonen ja Vieno Aaltonen. Lomankäytön keskusliitto : Edustajisto: Yrjö Enne, varalta K. A. Vuori. Nuorisoiärjestöjen edustajisto: T. Hervala, E. Virtanen, Liisa Mustonen, Sylvi Mutikainen ja T. Mustonen. Hallitus: L. Kivi. Nuorten Talkoot: Neuvottelukunta: Orvokki Hautala. Työvaliokunta: T. Mustonen. XV Olympia Helsinki 12 r.y.: Johtokunta: o. Suvanto, Y. Enne, A. K. Leskinen. Tilintarkastaja E. A. Wuokko, varalta P. Koponen. Olympialainen komitea : Valtuuskunta: o. Suvanto, K. Vuori, A. Heiskanen, U. Siivonen, A. Leskinen, Y. Enne, E. A. Wuokko, L. Kivi, O. Viander, Helvi Raatikainen, E. Rantanen ja V. Peuhkuri. Johtokunta: O. Suvanto, Y. Enne ja A. E. Heiskanen. Keräystoimikunta: T. Salmi, S. Suortti ja E. Pekkala. Salpausselän kisojen päätoimikunta: O. Suvanto ja A. K. Leskinen. Tilintarkastaja U. Siivonen.

10 I 1 Stadion- säätiö. Edustajisto: O. Suvanto, U. Siivonen, P. Koponen, A. Heiskanen, K Vuori, J. Erjama, S. Koskinen, V. Koivula, O. Lehtonen, E. Mäkinen, V. Peuhkuri, L. Kivi, Helvi Raatikainen, A. E. Wuokko ja K. Altti. Hallitus: U. Siivonen ja L. Kivi. Tilintarkastaja K. Vuori. Työpaikkaurheilukomitea : E. A. Wuokko, T. Salonen ja V. Peuhkuri. Työväen Matkailuliitto: Edustajisto: Vieno Ristell, U. Siivonen, K. Vuori ja O. Suvanto, va Talta L. Kivi, P. Koponen, H. Raatikainen ja V. Koivula. Johtokunta: Greta Rajala-Rinne. Työväen Sivistysliitto: Edustajisto: Y. Enne, T. Salonen, L. Nurmi ja Helvi Raatikainen. varalta T. Mustonen, Vieno Aaltonen ja Liisa Mustonen. Johtokunta: Toivo Salonen. Urheilumuseosäätiö : V. Koivula, varalta O. Suvanto. YaZtion nuorisotyölautakunta : E. A. Wuokko. Yeikkaustoimisto: Hallintoneuvosto: U. Siivonen, K. A. Vuori ja L. Kivi. Johtokunta: O. Suvanto, tilintarkastaja A. K. Leskinen. EDUSTAJAT ULKOLAISIIN KONGRESSEIHIN Pohjoismainen lasten j a Il/UQfisourheilun konferetllssi Oslossa. Edustajart OlJVi Suva'lllto ja TOiViO Mustonen Pohjoismainen urhehl.ujoihtadi'en ikiokous He1s'ingisSä. Edustajat Ola.vi Suva'Illto ja Unto Siivonen KaJnsaUnvMiSen painiliitan kongressi Prahassa. Edustaja K. A. Vuori. l.-.. CSIT:in kongressi Varsovassa. Edustaja Arvi Heiskanen. Ma<tka! keskeytyi Tukholmaan Pohjoismainen työpaitkkaurheilun kongressi Oslossa. Edustaja O. Suvanto Pohjoismainen hiihtoikongrelssi Oslossa. Edustaja A. K. Leskinen... Laps1- j,a n1ujar1sourheilun konferenssi Oslossa. Edustatia Sylvi Mutilkain-en Pohjoismaisen olympia,laiskomitean kongressi TukholmaJSSa. Edustaj'a OlalVi Suvanto. II.-.. Pohj'oismainen suunnistanniskongressi Oslossa. Edustaja Toirvo Pul.lclcinen..-.. pdhdoilsmadn.en UJilltikonrferenssi Kalmarissa. Edust1l1ja Väinö Soininen..-.. Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisourheilun työvaliokunnan kokous Tukholmassa. Edustaja A. Heiskanen Pohjoismainen lilyrkkeilyk<>.rwerenssi TukhOllmass'a. Edustaja Ein() Rarutatt1.en. JÄRJESTÖTOIMINTA. Järjestötoiminnan alalla jätämme taaksemme vuoden, jolloin meillä on ensimmäiset kokemukset uudesta piirijaoi/ta ja vakinaisista toiminnanohjaajista piil'issämme. Nämä kokemukset ovat yieensä myönteisiä. joskin vaatimuksia rajantarkistuksistakin on esitetty. PaIkalliset piirisihteerit. toiminnanohjaajat, kuten heitä myös nimitetään, oli liiton järjestökoneiston hoidossa eräs merkitsevä edistysaskel. Tällä hetkellä tuskin kukaan kannattaa palaamista entiseen. Epäilemättä juuri piiritoimistojen perustaminen on antanut vauhtia toiminnallemme, jopa lisännyt sitä niinkin runsaasti, että palkallisetkin toimenhoitajat ovat olleet pitkin linjaa ylikuormitetut. Kehitys kulkee nopeaa vauhtia siihen suuntaan, että piiritoimistojen työvoimaa on lisättävä. Se edellyttää taloudellisten resurssien muuttumista nykyistä edullisemmaksi, mutta on todettava toisaalta, että piirisihteerien paikallinen toimi.ei suinkaan ole aikaasaanut piiriemme taloudellisen aseman heikkenemistä, vaan pikemminkin niiden vahvistumista. Liiton järjestäjät yö. Kertomusvuoden aikana toimivat liiton järjestäjinä Heikki Niemi asti, Pentti Komulainen 3l..- asti ja Waldemar Snäll Järjestäjien työohjelma kevätkaudella oli piirikunnallisten toimitsijakurssien pito. Nämä kurssit ehdittiinkin pitää suunnitelman mukaan ennen kesän tuloa. Kursseista jälempänä luettelo. Kesällä liitossa tapahtuneiden toimitsijain töiden järjestelyjen johdosta Pentti Komulainen hoiti, Toivo Mustosen siirryttyä Pajulahteen, nuorisovaliokunnan sihteerin tehtäviä eroamiseensa asti. Waldemar Snäll toimi kesäkauden jaostosihteerin lomansijaisena ja Komulaisen Siirryttyä pois liiton palveluksesta Snäll hoiti nuorisovaliokunnan sih- 1 2.

11 1 teerien tehtäviä vuoden loppuun. Vuoden lopulla järjestäjien toimi liitossa lopetettiin ja näinollen järjestäjä Snäll siirtyi liitostamme muihin tehtäviin. Piirikunnalliset seuratoimitsijakurssit. Piirikunta. Kurssipaikka Osanotto Ohjaajat. ja aika. Helsinki: Porvoo Pentti Komulainen Helsinki -... } Kt:ijo Viianen Häme: Lahti Riihimäki Heikki Niemi Forssa Osmo Heino H:linna J Keski-Suomi: Keuruu )0. Pentti Komulainen Jyväskylä } Ake Aho~en Kuopio: Suonenjoki -.1. II. Heikki Niemi Eino Vepsäläinen Kyminlaakso : Kotka t Pentti Komulainen Kouvola II,. f Lauri Mattila Pohjanmaa: Kokkola Pentti Komulainen Veikko Kulmala Saimaa: Imatra L:ranta Pentti Komulainen MiKkeli Väinö Ripatti. S:linna Satakunta: Tyrvää S. Rauma Heikki Niemi Pori } Kauko HUlpio. Tampere: Nokia -... Pentti Komulainen Orivesi i Eino Lindholm Uusimaa: Kerava Pentti Komulainen Lohja } Vilho Grönlund Alvar Hulden Vars.-Suomi: Salo --= U:kaupunki Pentti Komulainen Turku Aarne Heinonen Loimaa Kursseja järjestettiin kaikkiaan 2. Näissä naisosanottajia ja miehiä 3, yhteensä 3. TUL:n historia. Liittotoimikunta käsitteli kokouksessaan liiton historian kirjoittamista ja asetti toimikunnan vi'lffiään asiaa eteenpäin. Historiatoimikuntaan nimettiin: Väinö Koivula, Einari Mäkinen, Oskari Lammi- 1 nen, Helvi Raatikainen ja Toivo Salonen. Toimikunta kokoontui kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin asiaa. Lisäksi osallistui liiton sihteeri toimikunnan kokouksiin. Toimikunta valitsi historia-ainehiston kerääjäksi kirjailija Arvo Turtiaisen. TUL:n ruotsinkielinen jäsenistö. Maamme ruotsinkielisen väestön mielenkiinnon herättämiseksi liiton toimintaa kohtaan valmistettiin kasvatusjaoston toimesta.000 kpl. ruotsinkielistä lentolehtistä, jota jaettiin ilmaiseksi ruotsinkielisten seurojen käyttöön. Samoin painatettiin ruotsinkielisiä seuraan liittymiskaavakkeita.000 kpl. Ruotsinkielisissä työväenlehdissä Ny Tid'issä ja Arbeitarbladet'issa on julkaistu TULn lehtiaukeamaa. Siinä on sestettu liiton toimintaa. Liitto jakoi 300 kpl. ilmaiseksi k.o. numeroa ruotsinkielisten seurojen jäsenille. Sivun toimittajana on toitilinut valistusohjaaja Toivo Salonen. TUL:n ansiomerkki. Kymmenes liittokokous teki päätöksen TULn ansiomerkin perustamisesta. V. 1 sääntömääräinen liittoneuvoston kokous hyväksyi ansiomerkkiperusteet ja -vaatimukset. Tämän mukaan ansiomerkkejä jaetaan ensimmäisessä jakotilaisuudessa 0 kpl. ja tämän jälkeen kpl. vuosittain. Ensimmäinen j.ako tapahtui V. 1 ja merkit luovutettiin asianomaisille Työläisurheilun päivän juhlatilaisuuksissa. Liittotoimikunta ansiomerkkikomitean ehdotuksesta myönsi ansiomerkin seuraaville TTTLn toiminnassa ansioi tuneelle toverille : TULn ensimmäiselle puheenjohtajalle Eino Pekkalalle. Saimaan piiri: Juho Peltonen, Saimaan piirin puh.joht., Kerttu Vehviläinen, Lappeenrannan Työv. Urh., Jussi Kivimäki, Savonlinnan Jyry. Hämeen piiri: Hjalmar Elomaa, Riihimäen Pyrkivä, Lauri Nieminen, Idänpään Toive, Sally Virtanen, Riihimäen Kiistaveikot, Lempi Kuparinen, Viip. Työv. Naisvoimistelijat. Karjalan piiri: Rikhard Pietarinen, Mutalan Riento, Väinö Kuusisto, Lieksan Into. Keskisuomen piiri: Väinö Kauranen, Jyväskylän Veikot, Eero Mänty, Jyväskylän Toverit, Jaakko Kankainen, Äänekosken Huima, Felix Lahtinen, Jyväskylän Veikot. Kuopion p~ri: Kalle Kortelainen, Kuopion Riento, Johannes Lukkarinen, Iisalmen Työv. Urheilijat. 1

12 Kyminlaakson piiri: Anton Ukkola, Inkeroisten Vihuri, Ida Koivisto, Kotkan Kisailijat, Arvo Vainio, Kymin Veikot, Toivo Suvi kas, Kymin Veikot, Pekka Vährn, Kotkan Kisailijat. Uudenmaan piiri: A. Hulden, Lohjan Louhi. Porvoon piiri: Evert Koivisto, Porvoon Veikot. Satakunnan piiri: Toivo Nurmi ja Selma Nieminen, Porin Pyrintö, Frans Tähtinen, Isojoenrannan Mahti, Martti Ekblom ja Iivari Hellström, Porin Pyrintö. Varsinaissuomen piiri: Aarne Heinonen ja Oskari Lyytikäinen, TuTo, V. Karve, TuPy, A. Koskinen ja Valtter Säilä, TuTo, Helvi Kivimäki, TuJy. HelSingin piiri: K. A. Vuori, HVi, K. Altti, HVe, Väinö Koivula ja Taimi Taisto, HTa, Väinö Lähteinen, HTH, Väinö Laherma, Viktor Penttinen, Sorvalin Veikot. Tampereen piiri: Lauri Pihlaja, TKV, Atte Tuohisto, TKT, Paavo Virtanen, TKT, otto Salonen, TKT, Kalle Kääntönen, TY, Ester Kontio, TTNV. Pohjanmaan piiri: Laine Kontturi, Vaasan Toverit. Liiton toimitsija: Siiri Vuorinen. KURSSI-, PROPAGANDA- JA VALISTUSTOIMINTA. Vuoden kurssitoimintaa tarkasteltaessa tekee helposti sen havainnon, että teknilliseen koulutukseen on vuoden aikana käytetty suhteellisesti enemmän varoja kuin aikaisemmin. Tämä johtuu koulutustyön»suunnanmuutoksesta» lähinnä olympialaisiin valmistautumista silmälläpitäen. Usealle urheilualalle on kiinnitetty oma valmentaja, toisille useampiakin, ja muutenkin on tason kehittämiseen pantu koulutustyössä pääpaino. Ilahduttavaa on vaikka tässäkin yhteydessä todeta, että työ ja huolenpito on jo kantanut hyviä hedelmiä. Tason noususta puhuvat monet kauniit kertomusvuoden saavutukset. Seuraavassa esitetään yhteenveto viime vuoden aikana käytetyistä kurssi-, kouluutus- ja valistusmäärärahoista. Liiton valistustili osoittaa seuraavia lukuja: Kasvatusjaosto: Piirisihteerien neuvottelutilaisuus.... Pietarsaaren toimitsijakutssit Opinto-ohjaaja-kurssi Tervalammella Toiminnanohj. virkistyskurssi Pajulahdessa.. Seura toimi tsij akurssit Järjestäjien palkkaukseen.:-.00:-.:- 2.:- 1.10:- 10.:- 2.:- Naistoimikunta: Naisten ohjelmakurssi.... Naisten voim. ohj. jatkokurssi Heinolassa.... Tyttöjen alkeisohj.kurssi Pajulahdessa Naisten voim.ohj. jatkokurssi Pajulahdessa.. Naisten valiovoim. leiri Pajulahdessa Naisten voim. tuomarikurssi Pajulahdessa.... Naisten alk.kurssien opett.palkk. korvaamiseen eri piireille Naisten voim.ohj. kurssi Oulussa Naisvoimist. tuomarikurssi Nuorisovaliokunta : Saarijärven leiri Nuorten seuraohj.kurssi Pajulahdessa Nuorten neuvottelupäivät Riihimäellä Hiihto: Naisten hiihtoleiri Vuokatilla Vuokatin hiihtoleiri Hiihdon valm.leiri Pajulahdessa Hiihtäjien työleiri Pajulahdessa.... Uusien hiihtäjien leiri Vuokatilla.... Olympialeiri Vuokatilla Mäenlaskutuomarikurssi Kemissä Edustusmäenlaskijain leiri Nokialla Edustushiihtäjien valm.leiri Vuokatilla.... Valmentajien palkkaukseen ja matkakul..... Jääkiekko: Tuomarikurssi Kuluja jääkiekkoilun neuvottelukokouksesta.. Valmentajien palkkaukseen ja matkakul. Jääpalloilu: Valmentajien palkkaukseen ja matkakul. Koripallo: Miesten koripalloseuraohj.kurssi Pajulahdessa Naisten koripalloseuraohj.kurssi Pajulahdessa Neuvonta Käsipallo : Norja-Suomi maaottelun katsastusleiri Vierumäessä :0 0.:0 1.1:-. :-.13:- 1.: :- 2.0:- 3.0:- :2:- 1.03:-.:- 2.3:-.20 : :-.30:- 32.3:- 3.0:-.:- 2.3:-.31:- 12.2:-.0:-.2 :0.:- 3.:- 3.0:- :-. :- 30.2:- 0.:- 2.0:0 2.:~ 1. : :-

13 Luistelu: Neuvottelukokous Nyrkkeily: Nurkk.valm. leiri Vierumäellä.... Uusien nyrkk. leiri Pajulahdessa.... Nyrkk. seuraohj. kurssi Vierumäellä..... Neuvontaa Valmentajien palkkaukseen ja matkakul..3:- 2.0:- 30.1:- 2.00:- 31.:-.:- Saatu olympia valmennukseen :- Melonta: Valmennusleiri Vierumäellä... Paini: Olympiavalmennusta :- Olympiavalmennusleiri Varkaudessa..... : Painin seuraohj.kurssi Pajulahdessa :- Nuorten lupaavien painij. leiri Pajulahdessa.. 3.:- Voikan painileiri : Pajulahden painileiri :- Painin neuvonta tilaisuus :- Valmentajien palkkaukseen ja matkakul :- Saatu olympiavalmennukseen Painonnosto : Painonnostoleiri Pajulahdessa.... Valmentajien palkkaukseen ja matkakul..... Palloilu:.Jalkapalloilijain leiri Jalkapalloilun seuraohj.kurssit Vierumäellä..»»» Jalkapalloerotuom. kouluttajien neuv.päivät. Palloilun neuv.kokous Helsingissä.... Neuvontaa Valmentajien palkkaukseen ja matkakul. Pesäpallo: Pesäpalloilun seuraohj.kurssi Heinolassa Puriehdus: Kanootin rakennuskurssi Turussa.... Neuvontaa :- 2.:0 3.0:-- 2.2:. :- Pyöräily: Olympiavalm.leiri Maasotakoululla.... Pyöräilykurssi Pajulahdessa Neuvontaa Valmentajan palkkaukseen ja matkakul..... Suunnistaminen:. : :- 31.0:-.0:- 2.00:- 2.:- 3.3:-.2:-.0:0 1.10:- 2.:-.0:- 1.:-.:-.0:-.:-.2:- 2.:- 1.0:-.3:- Suunnist. ratamestari- ja ohj.kur~si Uinti: Uintileiri Valkeakoskella :- Uimari en leiri Mustikkamaalla :- Neuvontaa :- Valm. palkkaukseen ja matkakul :- Voimistelu: Olympiavalmennuskurssi Pajulahdessa 3.3 :- Taitovoimist. olympiavalm.kurssi :- Poikien seuraohj.kurssit Pajulahdessa 3.:.- Poikien iaitovoim.leiri :- Taitovoim. olympialeiri Turussa :- Miesten voim.ohj.kurssi Pajulahdessa :- Piiriohj. neuv.päivät Tampereella :- Piirikunnalliset voim.ohj.kurssit :-»» :- Voikan Viestille poikien taitovoimist. päivien järjestämisestä :- Yleisurheilu: Uusien yleisurh. leiri Vierumäessä :- Nuorten»»».:- Yleisurh. virkistyskurssi :- Edustusyleisurh. valm.leiri Vierumäellä.....1:- Heittäjien valm.leiri Vierumäellä :- Olympiaehdokkaiden valm. leiri Lohjalla :-» leiri Pajulahdessa :- Yleisurh. seuraohj.kurssit Heinolassa.....:-» piirivalm. neuv.päivät Ryttylässä.2:- Valmentajien palkkaukseen ja matkakul..30: :0 Saatu olympiavalmennukseen :- 23.2:-.33:-.3:- 33.:-.0:0

14 21 Naisten yleisurheilu: Naisten yleisurheilun peruskurssi Pajulahdessa Naisten kansainväl. yl.urh. leiri Vierumäellä Muut kurssi- ia valistusmenot:.:0.2:- 0.20:0 Suullinen ja kirjallinen valistustyö : : :0 Sihteerien palkkaukseen Piirikuntien avustamiseen Pa,iulahden urheiluopisto: - korjauskulut :0 - muut menot :0 - tappio :2.0: 2 VALISTUS- JA PROPAGANDA. PiirijiIhlat. Smk..2.1: Kertomusvuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 1 piirijuhlat. luettelo piirijuhlista, osanottajamääristä ja juhlapuhujasta. Piirikunta. Juhlapaikka ja aika. Osanottajia. Juhlapuhuja. Helsinki Porvoo K.-A. Fagerholm Häme Riihimäki Eino A. Wuokko Karjala Joensuu.. 1 Pauli Koponen Keski-Suomi Jyväskylä Olavi Suvanto Kuopio Iisalmi Arvi Heiskanen Kyminlaakso Kotka.. 1. Lauri Nurmi Lappi Kemi.. Toivo Määttä Oulu Oulu.. 1. Toivo Salonen Oulu Kajaani.. Toivo Mustonen Pohjanmaa Kokkola.. 1. Eino Rantanen Saimaa Lauritsala K. A. Vuori Saimaa Vuoksenniska.. Toivo Mansner Satakunta Pori Vilho Rantanen Tampere Tampere Yrjö Enne Uusimaa Karkkila.. 1. Waldemar Snäll VarS.-Suomi Turku Yrjö Enne 2.1 Kilpailun suurimmasta osanottajamäärästä piirin jäsenlukuun verrattuna voitti Hämeen piiri 3,3 %. Toisena Lapin piiri 2, % ja kolmantena Uudenmaan piiri 2, %. Kaikissa piirikunnissa myytiin ennen piirijuhlia ja piirijuhlien aikana piirijuhlakukkaa. Kukkaa tilattiin kaikkiaan kpl. Näistä jäi Alla I I I ~ joku määrä myymättä syystä, että piiritoimikuntien antaessa lisätilauksiaan tehdas ei niitä ehtinyt valmistaa tarpeeksi ajoissa. Näin kukkien myyntiä ei joka piirikunnassa ehditty organisoida juuri juhlien aikana tarpeeksi hyvin. Työläisurheilun päivä. Kymmenes liittokokous päätti, että tammikuun 2 päivää vietetään tästä lähtien Työläisurheilun päivän merkeissä. Ensimmäisen kerran mainittua päivää vietettiin , joka sattui liiton 2-vuosipäivän kohdalle. Tilaisuutta varten kasvatusjaosto valmisti ohjelmavihkosen, joka sisälsi 1) tervehdys- ja 2) juhlapuheen, 3) juhlarunon ja ) pakinan. Ohjelmavihkonen lähetettiin seuroille ja piireille ilmaiseksi sekä kehoitettiin mainittuja järjestöjä järjestämään ohjelmallisia juhlia ja jäsenillanviettoja päivän merkeissä. Seuraavasta taulukosta näemme miten tilaisuuksia eri piirikunnissa toimeenpantiin: Piirit Juhlien Yleisöä Jäsenil- Jäsejuhlas. lukum. toja niä Helsingin piiri 1 Hämeen piiri 1 Karjalan piiri Keskisuomen piiri....., 2 0 Kuopion piiri Ei ole lähettänyt tilastotietoja Kyminlaakson piiri... Lapin piiri Oulun piiri ' Pohjanmaan piiri Saimaan piiri.... Satakunnan piiri Tampereen piiri Uudenmaan piiri Varsinais-suomen piiri 3 Yht Ei ole lähettänyt tilastotietoja Muita puhetilaisuuksia. Edellä mainittujen Työläisurheilun palvan lisäksi järjestettiin juhlatilaisuuksia, joissa suullista valistustyötä suoritettiin: Porin Pyrintö, 2.2. Puhujana Greta Rajala-Rinne. Kuulijoita 00 Leppäkosken Voima, 2.2. Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita.. 0 Helsingin Visa,.2. Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita Pohjanmaan piirin naistoimikunta,.2. Puhuj. Uuno Nokelainen Kuulijoita

15 2 Koiviston Isku,.2. Puhujana Eetu Laiho. Kuulijoita Kotkan Reipas, 1.2. Puhujana Toivo Määttä. KUulijoita Oulun piirin naisjaosto,.2. Puhujana Greta Rajala-Rinne. Kuulij. 0 Koskenkylän Kisailijat, 1.2. Puhujana Toivo Mustonen. Kuuijoita 300 Helsingin Jyry,.2. PUhujana Toivo Salonen. Kuulijoita Littoisten Työv. Urheilijat, Puhujana Olavi Suvanto. Kuulijoita 300 Järvenpään Isku, Puhujana Eetu Laiho. Kuulijoita Salon Vilpas, 2.3. Puhujana Toivo Määttä. Kuulijoita Pyhtään Voima,.3. PUhujana Eetu Laiho. Kuulijoita Pirkkolan Vire, nuorten tilaisuus,.3. Puhujana Toivo Mustonen. KuulijoIta Pirkkolan Vire, valistustilaisuus,.3. Puhujana Toivo Salonen Kuulijoita Varkauden Tarmo, 1.3. Puhujana Toivo Mustonen. Kuulijoita... Popinniemen Ponnistus, 1.3. PUhujana Veikko Peuhkuri. Kuulij. 0 0 Viipurin Työv. Naisvoimistelijat, Lahti. Puhujana Greta Rajala- Rinne. Kuulijoita Kymintehtaan Kisa, Puhujana Olavi Suvanto. Kuulijoita.... Kymin Urheilijat, 2.3. PUhujana Yrjö Enne. Kuulijoita.... Kotkan Kiri, 2.3. Puhujana Toivo Mustonen. Kuulijoita.... Paraisten Rehti, 2.3. Puhujana Helge Tammelin. Kuulijoita.... Korson Veto, Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita Käpylän Kunto ja Helsingin Teräs, Puhujana Toivo Mustonen. Kuulijoita Oulun Tarmo,.. Puhujana Arvi E. Heiskanen. KUUlijOita Joensuun Yritys,.. Puhujana Helvi Raatikainen. Kuulijoita Oulun Tarmo,.. PUhujana Toivo Määttä. Kuulijoita Inkeroisten Vihuri, 13.. Puhujana Helvi Raatikainen. Kuulijoita 300 Helsingin Visa, 1.. Puhujana Pauli Koponen. Kuulijoita.... Naisten juhla Helsingissä, 21.. Puhujana Liisa Mustonen. Kuulijoita 0 Talonmiesten a.o. urheilujuhla,.. Puhujana Toivo Salonen. Kuul. 0 Keravan Toverien alaososton juhla Saviolla,.. Puhujana Tauno Kanerva. Kuulijoita Leppävaaran Sisu, 2.. PuhUjana Toivo Määttä. Kuulijoita Haagan Haka, 2.. Helvi Raatikainen. KUUlijoita Loimaan Leisku, 2.. Puhujana Pentti Komulainen. Kuulijoita.. Pirkkolan Vire,. Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita \ Lauritsalan Teräs,.. Puhujana Valdemar Snäll. KUUlijoita Fiskarin Työv. Urheilijat,.. Puhujana Helge Tammelin. Kuulij. 0 Rekolan Raikas, 1.. Puhujana Eetu Laiho. Kuulijoita Lauritsalan Visa, 1.. Puhujana Vieno Aaltonen. KUUlijoita Taljalan Tahto, 2.. Puhujana Olavi Niemi. Kuulijoita Suonenjoen Vauhti, 1.., päivä- ja ilta,juhla. Puhujana Valdemar Snäll. Kuulijoita yhteensä Pitäjänmäen Tarmo,.. Puhujana Toivo Määttä. Kuulijoita... : 00 Korven Korvenpojat,.. PUhujana Pentti Komulainen. Kuulijoita Käpylän Urheilijat,.. Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita Puistolan Urheilijat, 3.. Puhujana Eetu Laiho. Kuulijoita....?OOO Lielahden Kipinä, 2.. Puhujana Toivo Mustonen. Kuulijoita.... Backaksen Isku, 31.. Puhujana Toivo Salonen. Saapuvilla : Tikkurilan Kajastus,.. Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita.. 0 Tikkakosken Into, 1.. Puhujana Yrjö Enne. Kuulijoita Pihlajaveden Vesa, 2.. Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita Lahden Taimi, 2.. Puhujana Toimi Tanner. Kuulijoita... : Porin Pyrintö, 2.. Puhujana Toivo Määttä. Kuulijoita Porvoon Veikot,.. Puhujana Olavi Suvanto. Kuulijoita Puistolan Urheilijat,.. Puhujana Tauno Ka~erva. Kuulijoita.. 0 Turun Veikot,.. Puhujana Toivo Mustonen. Kuulijoita Keravan Toverit, 1.. Puhujana Vieno Aaltonen. Kuulijoita.... Tiutisten Pyrintö, 23.. Puhujana Olavi Suvanto. Kuulijoita Suonenjoen Vauhti, 30.. Puhujana Veikko Peuhkuri. Kuulijoita.. 00 Friihersin Toive,.. Puhujana Eetu Laiho. Kuulijoita Pietarsaaren Into,.. Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita 300 Riihimäen Kontio,.. Puhujana Toivo Salonen. Kuulijoita Näytelmä- ja pakinakiipailu. Keväällä kasvatusjaosto julisti näytelmä- ja pakinakilpailun. Määräaikaan mennessä kilpailuun lähetettiin näytelmää j::t 1 pakinaa. Arvostelulautakunnan muodostivat kirjailija Elvi Sinervo, toimittaja Jarl Hellema ja Työväen Näyttämöliiton sihteeri Paavo Salomaa. Lautakunnan sihteerinä toimi valistusohjaaja Toivo Salonen. Arvostelulautakunnan esityksestä liittotoimikunta hyväksyi näytelmäkilpailussa jaettavaksi 3 palkintoa sekä lunastettavaksi 3 näytelmää. Pakinakilpailussa sensijaan ei katsottu voitavan jakaa palkintoja, mutta päätettiin lunastaa kirjoitusta liiton käyttöön. Tulokset: Näytelmäkilpailu : 1 palkinto.000:- näytelmästä: Vain sekuntti vielä. Nimimerkki :»Vekkari». Kirjoittaja: Pauli Kari, Turku. II palkinto.00:- näytelmästä: Syyt syvemmällä. Nimimerkki :..» Kirsti Lehto». Kirjoittaja: Iris Kähäri, Köyliö. 2

16 2 m palkinto.000:- näytelmästä: Mittojen mukaan. Nimimerkki : :/'Antti Erja~. Kirjoittaja: Helena Sulander, Ryttylä. Arvostelulautakunta esitti lunastettavaksi: Kun Suomelassa voimisteltiin. Nimimerkki:»Tauno 0». Sisua riittää. Nimimerkki:»Äkäpussi». Cupidon leikki. Nimimerkki:»Nahkapeitturi». Pakinakilpailu Ounastettavat esitykset) : Pieni pakina Pyrymäen Jaskasta. Nimimerkki:»Konkari 10». Kovat kisat Peräkylässä. Nimimerkki:»Konkari 10». Possu-Matin aikana. Nimimerkki:»Konkari 10». Nyrkkeilyottelu. Nimimerkki:»Rauski». Toiskan vaarin pojanpoika. Nimimerkki:»Unnamo». Urheileva työ. Nimimerkki:»APO». Millä köyhä ponnistaa. Nimimerkki:»Kanto». Mikä auttaa. Nimimerkki:»Lääkintöneuvos». Erinomainen polkupyörä. Nimimerkki:»pyörä-peikko». Pakina urheilusta. Nimimerkki:»Puusuutari». 1'UL:n kasvatuspäivät. Liiton kasvatusjaoston aloitteesta on kahtena viimeisenä vuonna vietetty n.s. piirien kasvatuspäiviä. Tarkoituksena on ollut päivien merkeissä kohentaa vakavampaa henkistä ja aatteellista kasvatustyötä liitossa sekä herättää ja innostaa liittomme jäseniä oma-aloitteiseen sivistystyöhön. Viime vuonna kasvatuspäivien järjestelyä muutettiin sikäli, että piirin keskuspaikassa järjestettiin yksi tilaisuus ja tämän jälkeen piirillä oli mahdollisuus laajentaa kasvatuspäliviä aluejärjestöjä ja seuroja käsittäväksi. Mutta vaikka suunnitelma olikin hyvä, niin sen toteuttaminen ei vielä onnistunut. Puuttui valistustyöhön innostuneita työntekijöitä sekä kokemusta valistustyön saralla. Seuraavasta taulukosta näemme kasvatuspäivien, osanottajien ja luennoitsijain lukumäärän sekä minkä verran kussakin tilaisuudessa käytettiin puhevuoroja. Käy!. Piirikunta Aika Osanot!. Luennoitsijat puh. vuoro Helsingin piiri: Helvi Raatikainen HTYn H-sali..- 2 Veikko Peuhkuri 3 Porvoon Ty:n talo Keijo Viianen Sirkka Saari 32: Piirikunta Hämeen viiri: Riihimäen Ty:n talo Lahti H:linnan Ty:n talo Forssan Ty:n talo Kuopion piiri: Kuopion Ty:n talo Kar;ala: Joensuun Ty:n talo Lieksa, Innon sali Lapin piiri: Tornion Ty:n talo Raahe kaup.tal. Kajaanin Ty:n talo Saimaan piiri: Lappeenr. Ty:n talo Savonlin. Ty:n talo Mikkelin Ty:n talo Tampereen piiri: Tampereen Ty:n talo Pohjanmaan piiri: Seinäjoen Ty:n talo Satakunnan piiri: Porin Ty:n talo Aika Osanott. Luennoitsij~t 2 Käyt. puh. vuoro..- 2 Pauli Koponen Laila Laaksonen..- Osmo Heino Lempi Kuparinen Osmo Heino Sanni Vuorinen Hjalmar Elomaa Ke-rttu Olenius Veikko Peuhkuri Maija Ikonen 23 Pentti Komulainen 1..- Terttu Kauppila Rikhard Pietarinen Aili Simanainen..- 2 Toivo Salonen Heikki Niemi Reino Kiiskinen Helvi Tuulari 1..- E. Lammi Elma Ollikainen E. A. Wuokko Kerttu Vehviläinen 1..- Jaakko Hinkkanen Lea Toivola Rauni Soininen Aili Siikanen Toivo Salonen Margit Metsävuori Valdemar Snäll Ellen Hakala Toivo Mustonen Arvi Kontula

17 I 30 PiirikuntR Aika Osanol!. Kyminlaakson pzzn: Kotka Mets. kansak Kymi Länt. ty:n talo 2..- Inkeroisten kansak Pyhtää Stockf. ty:n t Haminan ty:n talo Kymintehtaan ty:n t' Yht 1 Luennoitsija! Tauno Kanerva Erkki Puhakka Terttu Riuttala Lauri Mattila Erkki Puhakka Veli Kuusela Hillevi Nevalaine~ Oiva Rautjärvi Aune Niemi Käyt. puh. VUOro Vieraiden kielten opiskelu. laiton toiminnan laajetessa ja kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä eri maiden urheilujärjestöjen kesken liiton johtoportaissa tarvitaan yhä enemmän kielitaitoisia,toimihenkilöitä. Liittotoimikunta antoi kasvatusjaoston tehtäväksi järjestää kielten opiskelukursseja liittotoimikunnan ja Jaostojen jäsenten sekä liiton toimistohenkilökunnan ja toimitsijain kielitaidon kohentamiseksi. Kielikursseja pidettiin liiton toimisr.ossa ja HTYn huoneustoissa seuraavasti: Suomen kielen < t. kestävä) kertauskurssi Kurssin opettajana toimi Eero KOl oma. Osanottajia. Englannin kielen ( t.) alkeiskurssi Opettaja: Marjatta Kare. Osanottajia. Englannin kielen ( t') jatkokurssi Opettaja Hugo L. Mäkinen. Osanottajia. Ruotsin kielen ( t.l alkeiskurssi Opettaja Meri Lahtinen. Osanottajia. Ruotsin kielen ( tj välikurssi Opettaja Ester Hämäläinen. Osanottajia. Venäjän kielen ( tj alkeiskurssi Opettaja Arvo Valkama. Osanottajia. Kursseille ilmoittautuneista kaikki eivät ole voineet monien tehtäviensä Y.m. syiden johdosta säännöllisesti osallistua kieli tunneille. Elokuvanäyti)~et & 1 1 Yht TULn III liittojuhlasta valmistettiin kai ta värielokuva ja kaksi mustavalkoista äänielokuvaa. Tarkoituksena oli esittää n~itä seurojen Jarjestii,missä tilaisuuksissa. Näytöksien toimeenpanemista varten liit.to- Ii ;, hankki auton sekä elokuvakoneet varusteineen. Elokuvakoneet eivät kuitenkaan saapuneet maahamme määräaikana, joten liitto joutui käyttämään lainaelokuvakoneita. Elokuvakiertueen suunnittelu- ja järjestelytyön suoritti 'kasvatusjaosto. Näytökset järjestettiin siten, että jokainen piiri sai vuorollaan määräajaksi elokuvakiertueen käyttöönsä. Tänä aikana piiri ja sen alaiset seurat saivat järjestää niin monta näytöstilaisuutta kuin se niille oli käytännöllisesti mahdollista. Kasvatusjaosto valmistutti näytöksiä varten ulkomainosplakaatit sekä pääsyliput ja toimitti ne piirien kautta seuroille. Elokuvanäytöksien pääsy tuloista liitto sai 0 % ja järjestävä seura 0 %. Elokuvaa näytettiin Helsingin piirissä yksi viikko, Hämeen piirissä 3 viikkoa ja kaikissa muissa piireissä 2 viikkoa. Elokuvakoneen käyttäjinä toimivat Tauno Mononen , Olavi Rinne ja Vilho Peura Seuraava taulukko osoittaa näytöskiertueen tulokset: Liiton Järjestäjän Piirit Aikuisia Lapsia osuus osuus Helsingin piiri :- 1.0:- Hämeen piiri :-.300:- Karjalan piiri :- 1.2:- Keskisuomen piiri... 2 Kuopion piiri :-.1:- 2.0: :- Kyminlaakson piiri :-.2:- Lapin piiri :- 2.3:- Oulun piiri :-,.32:- Pohjanmaan piiri '". 1 0.:- 0.1:- Saimaan piiri... Satakunnan piiri :-.:- 3.:- 2.1 :- Tampereen piiri :0 2.0 :0 Uudenmaan piiri :- 0.0:- Varsinaissuomen piiri :- 1.:- 'iiht Kurssitoiminta. Seuran opinto-ohiaajakurssi Tervalammilla. Osanottajia kymmenestä piiristä 2. Ohjaajina valistusohjaaja Toivo Salonen ja Työväen Sivistysliitosta Anni Vallanti. Edellisten lisäksi luennoitsijoina toimivat: Olavi Suvanto, Yrjö Enne, E. A. Wuokko, Lauri Nurmi, Sulo Winter ja Hannes Kasanen. Piirien toiminnanohiaajien ja liiton toimistohenkilökunnan virkistys- 31

18 32 kurssi Pajulahdessa. Osanottajia 2. Luennoitsijoina Olavi Suvanto. Osmo Heino. E. A. Wuokko ja Helvi Raatikainen. Kurssin ohjaajana Toivo Salonen. PiiTien toiminnanohjaajien virkistyskutssi. Kurssien tarkoitus oli tutustuttaa piirisihteerit Pajulahden kurssikotiin ja siellä suoritettavaan kurssityöhön sekä tarjota osanottajille muutaman päivän virkistävä oleskelu. liiton voimistelukodissa. Kurssien osanottajat. Kursseille kutsuttiin piirisihteerit. liittotoimikunnan. naistoimikunnan ja kasvatusjaoston jäsenet. liiton järjestäjät ja toimitsijat sekä toimistohenkilökunta. Työesteitten. kesäloma- Y.m. esteitten johdosta kaikki kutsutut eivät voineet kuitenkaan tilaisuuteen saapua. Kursseille osallistui: Osmo Heino Hämeen piiri. Ensio Väisänen Karjalan piiri. Ake Ahonen Keski-Suomen piiri. Eino Vepsäläinen Kuopion piiri. Lauri Mattila Kyminlaakson piiri. Veikko Kulmala Pohjanmaan piiri. Väinö Ripatti Saimaan piiri. Eino Lindholm Tampereen piiri. Vilho Grönlund Uudenmaan 'piiri. Aarne Heinonen Varsinaissuomen piiri ja Vilho Manni Kainuun aluejärjestö. Seumn opinto-ohjaajakurssi. Liiton kasvatusjaosto järjesti 1-.. välisenä aikana Tervalammilla SDRn opistossa seuran opinto-ohjaajakurssit. johon saapui seuraavat 2 osanottajaa: Helsingin piiri: Anna-Maria Ein. Helsingin Tarmo; Osmo Kujala. Helsingin Jyry; Urho Nieminen. Helsingin Kotkat; Toivo Riipinen. Helsingin Jyry. Hämeen piiri: Matti Johannes Caven. Humppilan Veikot; Arvi Kiviaho. Launosten Nouseva; Anja Terttu Syrjälä. Heinolan Työväen Urheilijat. Kyminlaakso: AIlan Harjumaaskola. Miehikkälän Maine; Inkeri Heikkilä. Sippolan Toive; Margit Tarhala. SipPolan Toive; Sulo Seppälä. Kausalan Yritys. Lapin piiri: Arvo Kemppainen. Kemin Into. Oulun piiri: Ida Katariina (Katri) Karppinen. Iin Yritys; Alpo Meriläinen. Oulun Jyry. Pohjanmaan piiri: Vilho Meriruoho. Vaasan Toverit. Saimaan piiri: Yrjö Mustonen. Imatran Voima. Satakunnan piiri: Reijo Palviainen. Rauman Työväen Urheilijat; Sulo Armas Savo. Porin Veto; Aatos Sarin. Harjunpään Tuisku... '. Erkki Järvensivu Tampereen Yritys; Jorma Pitkä ~ Tampereen pun... t. ' A e nen. Oriveden Tuisku; Erkki Lappalainen. Tampereen Yll ys. arn Oskari Taiminen. Tahmelan Vesa.. Uudenmaan pun: Runo Kuusela. Tikkurilan. K~Jastu~.. Kurssin ohjaajina toimivat liiton valistusohjaaja. TOlVO. salon~~. J~ Tyo"va"en Sivistysliiton opinto-ohjaaja Anni Vallantl. Edelllst:n l1saksi k "... t kurssilla luennoimassa seuraavat luennol. t SIJa: t OlavI. Suvan t 0 aviva.. aatteet) Yrjö Enne (Työpaikkaurheilu). E. A. (TULn synty Ja pen. il. t h 'lu Wuokko (Yhteistoimintasopimukset ja yhteistyö. por:ar ~IS.en ur ei - JarJestoJen k anssa. ) Lauri Nurmi (Kunnallinen urheilutolmmta) S. Hantyö nes Kasanen (Suomen kansan Yhteiskunnallin~n r~k~nne. uome~ - väenliikkeen historia ja Materialistinen histonankasltys). Sulo Vmtter (Työläisurheilu ja raittius)..... KurssiohJ' elma kokonaisuudessaan slsalsl: 1. Luentoja tuntia» 2. Opintokerhotyötä '.' » 3. Voimistelua ja liikuntaleikkejä..... Yhteislaulua ;.. 3. Kokouksia (3 kokoustilaisuutta) »». 2 ohjelmallista illanviettoa... _.» _ Yht.. tuntia N KURSSI- OPASTUS- JA VALMENNUSTOIMINTA. TEKNILLINE Liiton toimesta... d 'kana seuraavat tekjärj~stet +,un kertomusvuo en al nilliset kurssit. Kurssi tai leiri: Aika: Paikka: Ohjaajat: Osanottaj ia : Hiihto ja mäenlasku: Valmennusleiri Uusien hiihtäjien valm. leiri Kuntoutumisleiri Valmennusleiri Valmennuslelri (naiset) Mäenlaskijain valm. leiri.jalkapallo: Seuraohj aaj akurssi t Seuraohjaajakurssit Liittojoukkueen pelaajaleiri Liittojoukkuepelaajien harjoitustilaisuus.. 3 Vuokatti Vuokatti Pajulahtl Vuokatti Vuokatti Nokia Vierumäki Vierumäki Pajulahti Kotka G. Elovaara. V. Peura ja S. Halvorsen V. Halme ja R. Valkama V. Halme

19 I I 3 I 3 II II Kurssi tai leiri: Aika: Paikka: Jääkiekko: Piirineuvoj akurssi SJL-TUL Koripallo: Vierumäki Seuraohjaajakurssit.-2.. Pajulahti Naisten pelaajakurssi Pajulahti Luistelu: Valmennusleiri olympiaehdokk. (TUL-SLL) Sotkamo Nyrkkeily: Seuraohj aaj akurssi t Uusien nyrkkeilijäin.-.2. Vierumäki valmennusleiri Pajulahti Valmennusleiri Vierumäki Paini: Olympiavalmennusleiri Varkaus Nuorten painijain leiri Seuraohjaajakurssit Vapaapainijain olympiavalmennusleiri Olympiavalmennusleiri Painonnosto : Seuraohjaajakurssit Kuntoutumisleiri (TUL -SKL) Pesäpallo: Seuraohjaajakurssit Pyöräily: Olympiavalmennusleiri.-1.. Olympiavalmennusleiri Olympiavalmennusleiri (TUL-SPyL) Suunnistus: Ratamestari- ja ohjaajakurssi Uinti: Valmennusleiri Valmennusleiri Voimistelu: Piirikunnalliset miesten alkeisohjaajakurssit Pajulahti Pajulahti Voikka Pajulahti Pajulahti Vierumäki Heinola Ohjaajat: Osanottajia: (ohjaaja SJL:sta) H. Nygren ja K. Viianen P. Salmi ja O. Airaksinen Y. Pirhonen U. Lindevall ja E.~ononen 1 A. Lehtevä 1 A. Lehtevä 1 A. Reini ja V. Tarvainen ~. Hokkanen ja O. Sievers (ohjaaja SKL:sta) T. Vaahtera ja V. Suominen Santahamina T. Kokkola Pajulahti T. Kokkola Santahamina (ohjaaja SPyL:sta) Tervalampi piirin alueella T. Pulkkinen ja Y. K. Salo 30 Helsinki V. Soininen Valkeakoski V. Soininen ja T. Paavilainen 21 1 E. Rantanen A. Suomi 2 Y. Ahtio T. ~äättä A. ~änttäri Kurssi tai leiri: Aika: ~esten voim.ohj. jatkokurssi Poikien voim. seuraohjaajakurssi.-1.. Taitovoimistelun olympiavalmennusleiri.-.. Taitovoimistelun olympiavalmennusleiri Taitovoimistelun olympiavalmennusleiri.-1.. Poikien taitovoimistelukurssi.-2.. Piirijuhlaohj elmien neuvontapäivät Yleisurheilu: Valmennusleiri olympiaehdokkaille (TUL- SUL)..-.. Edustusurheilijain valmennusleiri Seuraohjaajakurssi Seuraohjaajakurssi II.-1.. Heittäjien valmennusleiri Olympiaehdokkaiden kesäleiri Nuorten urheilijain leiri.-1.. Uusien urheilijain leiri.-1.. Olympiaehdokkaiden syysleirit (TUL SUL).-1.. Paikka: Pajulahti Pajulahti Turku Pajulahti Pajulahti Pajulahti Tamper~ Lohja Vierumäki Heinola Heinola Vierumäki Pajulahti Vierumäki Vierumäki Vierumäki Ohjaajat: Osanottajia: ~. Salo E. Lundan T. Salonen P. Anttila Y. Ahtio 2 Y. Ahtio ja V. Kankainen 2 K. Lehtinen ja A. Suomi K. Lehtinen K. Lehtinen A. ~änttäri V. Kankainen 2 O. Salonen E. Lundan T. ~äättä 1 (ohjaaja SUL:sta) 1 ~. Kajaani O. Rautjärvi V. Salmi 0 ~. Kajaani E. Salo ja P. Leppänen 30 ~. Kajaani E. Salo ja V. Olenius 30 ~. Kajaani ja E. S~o 2 ~. Kajaani E. Salo R. Tirkkonen ja E. Autonen E. Salo, R. Tirkkonen, E. Autonen, T. Karlsson ja Arvo Karttu (ohjaaja SUL:sta) ~ Osanottajia 1.

20 3 3 I\i I ii Valmennustoiminta. Hiihto: Valmentaja G. Elovaara kävi antamassa ohjausta seuroille seuraavissa piireissä: Helsinki, Häme, Tampere, Keski-Suomi, Kuopio, Kyminlaakso, Lappi ja Oulu. Valmennustyö kesti kk. Osanottajia Jalkapallo: Liiton jalkapallovalmentajana toimi kk:n ajan V. Halme. Valmennus kohdistui Helsingin ulkopuolella oleviin sarjajoukkueisiin. Osaksi valmentaja käytti aikaa myös muiden JOUkkueiden valmentamiseen. Jääkiekko: Valmentaja R. Mikalunas kävi antamassa ohjausta seurojen ohjaajille ja joukkueille seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Varkaus, Hämeenlinna, Kotka, Karhula ja Voikka. Valmennustyö keski kk. Osanottajia 2. Jääpallo: Liiton palkkaamana kävi T. Peltola jääpalloilun neuvontamatkoilla Oulun, Pohjanmaan, Kuopion, Keski-Suomen ja Satakunnan piirikunnissa. Osanottajia yhteensä 10. Nyrkkeily: Valmentaja U. Lindevall on suorittanut valmennustyötä seurain keskuudessa paikkakunnalla. Osanottajia 0. Lisäksi ohjaajana kaksilla piiriohj aaj akursseilla. Valmentaja A. Lehtevä on toiminut edustusmiesten valmentajana ajalla ja käynyt seurassa. Paini: Valmentaja A. Reini on toiminut leiriohjaajana, luennoitsijana ja valmennustehtävissä paikkakunnalla. Neuvottavia on tilaisuuksissa ollut 13 ja seuraajia n. 00 henkeä. Valmentaja on ollut kiinteässä yhteydessä n.s. olympiavalmennettaviin antaen ohjeita mm. kirjallisesti niitä tarvitseville. Pyöräily: Valmentaja T. Kokkola on antanut neuvontaa 1 paikkakunnalla välisenä aikana. Osanottajia 02. Yleisurheilu: Liiton palveluksessa ovat kuluneen vuoden aikana olleet seuraavat yleisurheiluvalmentajat: ylivalmentajana M. Kokkola ja sekä apulaisvalmentajinf1 O. Rautjärvi , P. Leppänen , V. Olenius , T. Tell~n ja Risto Tirkkonen I Valmentajat ovat pitäneet 1 paikkakunnalla yhteensä n. 300 neuvontatilaisuutta, joissa osanottajia on ollut yhteensä n Neuvottelukokoukset, kirjallinen opetus ja neuvonta. Jalkapallo: TUL-Iehden välityksellä on julkaistu teknillisiä harjoitusohjeita, joista on huolehtinut valmentaja V. Halme. Jääkiekko:.Jääkiekkojaosto toimeenpani jääkiekkoseurojen edustajien neuvot.te~ lukokouksen Helsingissä.-1.. Kokouksen puheenjohtajana toulll L. Nurmi ja sihteerinä L. Huttunen. Osanottajia piirikunnasta ja seurasta. Luistelu: Luisteluseurojen ja -piirien edustajien neuvottelukokous Helsingissä 2.. Osanottajia 23. Nyrkkeily: Edustusmiehille jaettu monistettuja valmennusohjeita ilmaiseksi, jotka oli laatinut valmentaja A. Lehtevä. Pyöräily: Helmikuussa painatettiin pyöräily jaoston toimesta»kilpapyöräilijöiden ohjeita», jotka on ilmaiseksi jaettu liittomme pyöräilijö~ll~.. Lokakuussa painatettiin jaoston toimesta T. Kokkolan OhJeIta talviharjoittelua varten. ' Ohjeet jaettu ilmaiseksi liittomme pyöräilijöille. Yleisurheilu:. Piirivalmentajien neuvottelupäivät.-.. Ryttylän koulukodissa. Ohjaajana M. Kajaani. Osanottajia... Ylivalmentajan laatimia yleisurheilijain valmennusohjeita talvi-, kevät- ja syysharjoittelua varten on monistettu ja painatettu jaettaviksi aktiiviurheilijoille sekä piiri- ja seuraohjaa.jille. Kursseilla ulkomailla. Jääkiekko: Svenska Ishockeyförbundet'in jääkiekkovalmentajakurssit Bosössä Osanottajana P. Boström. Yleisurheilu: Urheilujohtajakurssi Bosön urheiluopistossa Ruotsissa ottajana K. Honkonen Osan-

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 19~6 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TYÖVÄEN

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1948 sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ja ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 1949 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. I " TYÖVÄEN

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot SM-KILPAILUT 11. 13.3.1950 HELSINGISSÄ 1. Pentti Hämäläinen Kotkan Voimail. 1. Klaus Tiljander Porin Pyrintö 2. Pentti Niinivuori Forssan Alku 2. Mauno Laine Helsingin Jyry 3. Jouko Ohvanainen J:kylän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Miesten tulokset. 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 31,21. 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 13,58. 1 Kauno Anttila Spove 32,36

Miesten tulokset. 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 31,21. 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 13,58. 1 Kauno Anttila Spove 32,36 Porin Poikien heittokisat 27.05.2017 M80 Moukari Miesten tulokset M80 Paino 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 31,21 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 13,58 M80 Keihäs M75 Kuula 1 Kauno Anttila

Lisätiedot

274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat. 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves

274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat. 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves 274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves 248 Annika Mäkelä Kangasalan Kisa 234 Milja Rantala Kangasalan Kisa 205 Vilma Rantala Kangasalan Kisa 258 Arsi Harjuntausta

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut

HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut 13.7.2012 TYTÖT 7 v Pallonheitto 1. Erica Syrjälä Tammelan Ryske 19,00 2. Inkeri Kaseva Forssan Salama 14,00 3. Aino-Maija Jaatinen Urjalan Urheilijat 9,56 4.

Lisätiedot