TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA"

Transkriptio

1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 19~6 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y.

2 TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA I HELSINGISsA 1946 TYÖV AEN URHEILULIITTO

3 TYÖV AEN URHEILULIITON R.Y. TOUKOKUUN 30 p:na 1946 PIDETT A VAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASlALUETTELO. 1. Kokouksen avaus. 2. Ilmoitus edustajavaltuuksista. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 4. Valitaan kokoukselle: u) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) ääntenlaskijat, d) pöytäkirjantarkastujat. 5. Puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudesta päättäminen. 6. Kokouksen asialuettelon vahvistamine..l. 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen. 8. Liiton sääntöjen JO :ssä mainitut asiat: a) esitetään liiton toiminta- ja tilikertomus tilinturkastuslausuntoi. neen vuodelta 1945, b) päätetään niistä toimenpiteistä, joihin toiminta- ja tijikertomus antavat aihetta, c) annetaan edellisen johdosta lausunto liittok koukselle, d) valitaan tarpeelliset jäsenet liiton jaostoibin niistä eronneiden tilalle ja päätetään uusien jaostojen perustamisesta (Esitys N:o 9), e) vahvistetaan väliaikaisesti kilpailu säännöt (Esitys N:o 22-23). f) päätetään kokoukselle sääntömääräisessä järjestyksessä esitetyistä asioista (Esitys N:o 1-21 ). 9. Määrätään liittojoukkueitten valitsijamiehet. 10. Päätetään edustajien päivärahasta. 11. Kokouksen päättäminen. Helalnkl Työväen kirjapaino.

4 KERTOMUS TyOvAEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA JOHDANTO. Kuluneen vuoden toiminnalle antaa leimansa järjestömme nopea elpyminen ja väkevä voimistuminen. Tämä ilmiö on todettavissa sekä toiminnan vilkastumisessa että sen laajentumisessa. Vapautuneemmat olot ovat luoneet elämänuskoa ja itseluottamusta työväenluokan keskuuteen. Monet luokkamme jäsenet, jotka aikaisemmin pelkäsivät tunnustautua aktiiviseksi työväenliikkeen jäseneksi, ovat nyt vapautuneempien olojen koittaessa riisuneet arkuuden kaapunsa ja liittyneet riveihimme. Siitä johtuu liittomrnekin väkevä kasvu vuoden kuluessa. Jäsenmäärän lisäys, toiminnan vilkkaus sekä työkenttämme nopea laajeneminen luovat todellakin edellytykset sille vaativalle tavoitteellemme, joka viime liittokokouksessa asetettiin, nimittäin: Työväen Urheiluliitto maan johtavaksi urheilujärjestöksi. Vuoden merkitsevimpiin tapauksiin toinflnnassamme kuuluu esittämättä toukokuussa pidetty liittokokous. Se. oli merkityksellisempi kuin monet sitä edeltäneet kokoukset monessakin suhteessa, mutta tärkeäksi se muodostui siinä suhteessa, että se loi poliittisesti pohjan entistä laajemmille työläisnuorisojoukoille liittyä mukaan yhteiseen fyysillisen kulttuurin rintamaan. Tämän ratkaisun vaikutukset ovat nyt selvästi nähtävissä. Vaikka liittomme voimistuminen alkoikin heti rauhan tultua ja se jatkui väkevänä alkupuolella viime vuotta, liittokokouksemme kauaskantavimpia päätöksiä oli löytää sellainen yhteinen pohja, jolle me kaikki voimme luottamuksellisesti rakentaa. Tämän päätöksen tulokset ovat meillä nyt punnittavana. Liittokokouksemme toinen kantava ratkaisu oli päätös kolmannesta liittojuhlasta. Päätös oli rohkea taisteluhaaste kaikille nykyajan vaikeuk- Ii

5 sille, rohkeampi kuin mitä päätöstä tehtäessä osattiin aavistaakaan. Eivät nämä vaikeudet suinkaan vielä ole voitetut. Mutta me voimme luotta ~u~.sella.suhtaut~a edessä oleviin vaikeuksiin tuntiessamme liittomme jär J~~tokonelston tolmmtakyvyn. Ei ole mitään syytä epäillä, että tulemme nllstä selviämään., Niinkuin alussa tuli mainituksi, on viime vuoden toiminta ollut koko ajan väkevää nousua. Jäsenmäärä on jatkuvasti ja tasaisesti noussut, vilkastuen ~ousu loppupu~lella. vuotta. Koska kaikki seurat eivät ole palauttaneet hl~stokaavakkelta, et tarkkaa numerotietoa vuoden vaihteen jäsenmäärästä VOIda saada. Niiden tietojen perusteella, jotka liiton toimistoon tähän mennessä on tullut, oli liiton jäsenmäärä.vuoden päättyessä täsmälleen 93,607. Kun edellisen vuoden jäsenmäärä oli 54,876, voimme vuoden kuluess~. merkitä lisäystä 38,871. Tämä lisäyksen arvo on sitä suurempi, kun hitto ei ole kertomusvuoden aikana suorittanut jäsenhankintaa lainkaan. Olosuhteista johtuu, että kurssitoiminta oli viime vuonna laajempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kun liiton talouskin kesti huomattavan kurssisu unnitelmau läpiviemi en, käytettiin tänän toimintahaaraan viime vuonna yli 1,500,000 markkaa. Huomattavin osa kurssitoiminnasta suoritettiin liiton urheiluopistossa Pajulahdessa, mutta osa teknillista laatua olevista kursseista jouduttiin järjestämään Vierumäen urheiluopistossa ja muualla maa ~eudull~, mm. painijain piirivalmennuskurssit Voikkaalla. Erilaisten ohjaa JakurssIen osanottajamäärä viime vuonna oli 304, minkä lisäksi Pajulahdessa järjestetyillä liittoj uhlaohj elmien ohjaajakursseilla oli 600 osanottajaa. Edellä viitatun kurssitoimiuuan lisäksi liittotoimikunta kiinnitti liiton palvelukseen neljä järjestäjää, jotka aloittivat työnsä viime syyskuussa. järjestäjät yön tarkoituksena on liiton järjestökoneiston tiivistäminen sekä seuratoimitsijakurssien hoitaminen. Vaikka neljän järjestäjän vaatimat kulut ovatkin huomattavat, voidaan jo nyt sanoa, että järjestäjät yö :~st~a tarkoitustaan, varsinkin kun liitto onnistui kiinnittämään järjestä JlkSI päteviä työntekijöitä. Vuoden 1945 kilpauutoiminta oli edellistä vuotta huomattavasti vilkkaampi. Kaikilla aloilla voitiin suorittaa liiton omat mestaruuskilpailut. Osanotto niihin oli runsas..er~s merkittävä myönteinen ominaisuus on merkille pantava kilpailutolmmtaamme tarkkailtaessa: kilpailujen taloudellinen kannattavaisuus on hyvässä noususuunnassa. Se merkitsee hyvää vastaisuuteen nähden. Toisaalta ei kuitenkaan kilpauutoiminnasta puheenollen voida sivuuttaa vaiti~llen vä~ine~ulaa, joka edel~eenkin on huutava. Urheiluvälineitä liittojen toimesta Jonkm verran valmistettu, mutta kuitenkin vain murto-osa kysynnästä. 6. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet pidetyn liittokokouksen, ja pidettyjen liittoneuvoston kokousten sekä pidetyn liittokokouksen valitsemina seuraavat henkilöt: Vakinaiset jäsenet Arvi E. Heiskanen varapuheenjohtaja, Olavi V. Suvanto, K. A. Vuori, Lilli Pesonen, Penna Tervo, Unto Siivonen, V. Suominen, Väinö Leskinen ja Väinö Koivula, varajäsenet Eikka Mäkinen, Kalle Altti ja Severi Koskinen pidetty liittokokous valitsi liittotoimikuntaan seuraavat jäsenet: Vakinaiset jäsenet Olavi Suvanto puheenjohtaja, Yrjö Enne varapuheenjohtaja, Arvi E. Heiskanen, Kustaa Vuori, Unto Siivonen, Vieno Ristell, Lauri Nurmi, Lennart Kivi ja Aarne K. Leskinen, varajäsenet Helvi Raatikainen, Pauli Koponen ja Onni Viander. Kertomusvuonna liittotoimikunta kokoontui 53 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 794 pykälää. Liittotoimikunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin toimikautena Arvi Heiskanen 19, Olavi Suvanto 20, K. A. Vuori 18, LiJli Pesonen 6, Penna Tervo 12, Unto Siivonen 20, v. Suominen 20, Väinö Leskinen 13, Väinö Koivula 20, Eikka Mäkinen 14, Kalle Altti 19 ja Severi Koskinen 17 kertaa sekä toimikautena Olavi Suvanto 26, Yrjö Enne 31, Arvi Heiskanen 26, Kustaa Vuori 31, Unto Siivonen 31, Vieno Ristell 29, Lauri Nurmi 28, Lennart Kivi 24, A. K. Leskinen 28, Helvi Raatikainen 23, Pauli Koponen 27 ja Onni Viander 31. Liittotoimikunnan kokouksissa on pöytäkirjaa pitänyt liiton sihteeri Eino A. Wuokko. NAISTOIMIKUNTA. Liiton naisten toimintaa ohjaa ja valvoo naistoimikunta pidetyn liittokokouksen päätöksellä valittiin puheenjohtajaksi Lilli Pesonen, varapuheenjohtajaksi Taimi Taisto sekä jäseniksi Taimi Hirvonen, Rauha Ruohonen, Maire Rajala, Regina Marjanen, Helga Lehtoranta, Elma Pyykönen ja Lempi Kuparinen, jonka osallistuminen toimikunnan työhön keskeytyi paikkakunnalta poismuuton takia. Tyttöjaoston edustajana oli Helvi Raatikainen alkaen. Liittokokouksessa 10'-:' valittiin naistoimikuntaan seuraavat jäsenet: Helvi Raatikainen puheenjohtaja, Vieno Ristell varapuheenjohtaja, Taimi Taisto, Taimi Hirvonen, Liisa Mustonen, Irja Rainio, Armi Salonen, Doris Tapola ja Elma Pyykönen. Naistoimikunta kokoontui vuoden aikana 21 kertaa ja käsitteli 234 asiaa. Kokouksissa kävivät jäsenet seuraavasti: H elvi Raatikainen 18, 1

6 Vieno Ristell 12, Taimi Taisto 18, Taimi Hirvonen 15, Liisa Mustonen 12, Armi Salonen 14, Doris Tapo1a 13, Elma Pyykönen 17, Maire Rajala 5, Rauha Ruohonen 5, Helga Lehtoranta 5, Regina Marjanen 5. JAOSTOT. Vilkastuneen urheilutoiminnan johdosta oli jaostotoiminta kertomusvuotena erittäin vilkasta. Jaostojen toiminta ei rajoittunut yksistään käytännöllisten asioitten järjestelyyn, vaan tehtiin vuoden aikana paljon uusia aloitteitakin. Jaostoihin on kertomusvuotena kuuluneet l. pidetyn liittokokouksen sekä pidetyn liittokokouksen valitsemina seuraavat henkilöt: Hiihtofaosto: A K. Leskinen, K. Niininen, V. Peura, A. TaIsi ja S. Koskinen. Jaosto kokoontui 29 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 236 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit: ajalla K. Niininen 12, V. Peura 11, A. TaIsi 10, S. Rämä 10 ja J. Erjama 9 sekätoimikäutena A. K. Leskinen 13, K. Niininen 16, V. Peura 16, A. TaIsi 16 ja S. Koskinen 15. Koripallofaosto: L. Kivi, H. Nygren, Eila Rinne, J. Kykkänen ja O. Airaksinen. Jaosto kokoontui 18 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 109 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : L. Kivi 8, J. Kykkänen 8, Eila Rinne 6, O. Valpas 7, H. Nygren 4, Regina Marjanen 5, T. Vaahtera 2, T. Mustonen 1 sekä ajalla : L. lfivi 7, Eila Rinne 6, H. Nygren 6, J. Kykkänen 10 ja O. Airaksinen 8. Käsipalloiaosto: K. Tirri, A. Metsistö, S. Soikkeli, E. Jokinen ja K. Leino. Jaosto kokoontui 10 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 55 asiaa. läsenten kokouksessa käynnit ajalla : K. Tirri 1, S. Soikkeli 1, A. Virtasaari 1 ja A. Metsistö 1 sekä ajalla : K. Tirri 5, E. Jokinen 7, A. Metsistö 6, S. Soikkeli 4 ja K. Leino O. Luisteluiaosto: Y. Pirhonen, H. Helenius, E. Jäntti, E. Lampinen ja O. Aulanko. Jaosto kokoontui 6 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 34 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : Y. Pirhonen 3, E. Jäntti 3, V. Lampinen 3, O. Aulanko ' l ja H. Helenius 1 sekä ajalla : Y. Pirhonen 3, H. Helenius 2, E. Jäntti 3, V. Lampinen 1 ja O. Aulanko 1. Moottoripyäräiaosto: V. Lindgren, T. Myllys, V. Lahti, T. Lindros ja T. Nieminen. Kertomusvuonna jaosto ei kokoontunut. NyrkkeilYiaosto: E. Mäkinen, U. Ronkanen, M. Hokkanen, R. Andersin ja A. Lehtevä. Jaosto kokoontui 26 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 202 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : U. Ronkanen 9, A. Lehtevä 10, M. Hokkanen 9, E. Alho 7, H. Nurmio 7 sekä : E. Mäkinen 8 13, U. Ronkanen 14, M. Hokkanen 14, R. Andersin 15 ja A. Lehtevä 11. Painiiaosto: K. Vuori, A. Leino, U. Hilamo, K. Mäkelä ja P. Koponen. Jaosto kokoontui 33 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 322 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : K. Vuori 9, V. Pahlsten 9, K. Mäkelä 9, A. Leino 9 ja S. Koskinen 6 sekä ajalla : K. Vuori 22, U. Hilamo 23, P. Koponen 22, K. Mäkelä 22 ja A. Leino 20. Painonnostoiaosto: M. Hokkanen, O. Hurme, Y. Sivonen, M. Lehtinen ja O. Sievers. Jaosto kokoontui 12 kerta.a. Pöytäkirjaan merkittiin 65 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : M. Hokkanen 5, Y. Sivonen 5, A. Holopainen 5, O. Hurme 5 ja S. Hartzell3 sekä ajalla : M. Hokkanen 7, O. Hurme 6, Y. Sivonen 6, O. Sievers 7 ja K. Lehtinen 5. Palloiluiaosto: K. Altti, A. Pulkkinen, E. Tarkiainen, A. Metsälä ja E. Pastinen. Jaosto kokoontui 33 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 255 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : E. A. Wuokko 6, K. Altti 12, A. Pulkkinen 12, V. Siren 8 ja A. Metsälä 12 sekä ajalla l. 12.: K. Altti 19, A. Pulkkinen 20, A. Metsälä 12, E. Pastinen 12 ja E. Tarkiainen 13. Pesäpalloiaosto: T. Lehtonen, L. Kadenius, V. Suominen, V. Soininen ja T. Vaahtera. Jaosto kokoontui 16 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 132 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : O. Suvanto 4, T. Lehtonen 4, L. Kadenius 4, T. Vaahtera 3 ja V. Soininen 1 sekä ajalla : T. Lehtonen 11, L. Kadenius 11, V. Soininen 11, V. Suominen 9 ja T. Vaahtera 6. Puriehdusiaosto: L. Forsten, V. Väinölä, E. Glans, K. Joutsen ja R. Glans sekä lukien L. Forsten, K. J outsen, V. Väinölä, E. Airisto ja E. Väisänen. Jaosto kokoontui 5 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 23 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit: L. Forstlm 3, Joutsen 3, Väinölä 4, Väisänen 2, Airisto 2 ja E. Glans l. Pyäräilyiaosto: S. Lahtinen, R. Valasti, O. Viander, A. Kovanen ja V. Lampinen. Jaosto kokoontui 17 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 112 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit a jalla : R. Valasti 8, O. Viander 6, A. Kovanen 7, S. Lahtinen 6, A. Koskenvesi 8, T. ja V. Lampinen 7 sekä ajalla : S. Lahtinen 9, O. Viander 9, V. Lampinen 9, A. Kovanen 7 ja R. Valasti 6. Uintijaosto: O. Lehtonen, O. Rauttu, K. Lehtinen, E. Jokinen ja Rauha Mäkinen. Jaosto kokoontui 22 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 142 åsiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : Väinö L eskinen 4, O. Rauttu 4, H. Nieminen 4, E. Koikkalainen 2 ja Kerttu Ketola 0 sekä ajalla : O. Lehtonen 16, K. Lehtinen 15, O. Rauttu 17, E. Jokinen 17 ja Rauha Mäkinen 15. Voimisteluiaosto: Y. Ahtio, Kalle Lehtinen, Oiva Puukilainen, Toivo 9

7 Salonen, Esko Numminen sekä Toivo Määttä. Jaosto kokoontui 30 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 249 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : Yrjö Ahtio 9, Oiva Puukilainen 6, Kalle Mulli 7, Väinö Laherma 6, Viljo Parkkinen 6 ja Toivo Määttä 9 sekä ajalla : Yrjö Ahtio 21, Esko Numminen 15, Kalle Lehtinen 19, Oiva Puukilainen 18, Toivo Salonen 14 ja Toivo Mättä 21. Yleisurheilujaosto: U. Siivonen, V. Järvinen, E. Salminen, K. Löfberg ja A. Hakala. Jaosto kokoontui 45 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 378 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit ajalla : U. Siivonen 17, V. Salmi. 17, V. Järvinen 14, E. Salo 13, E. Salminen 13, A. Hakala 13 ja V. Koivula 17 sekä ajalla : Y. Siivonen 25, V. Järvinen 23, E. Salminen 22, K. Löfberg 25, A. Hakala 22 ja E. Salo 21. Jaoston alaisena on toiminut suunnistamisvaliokunta, johon liittokokouksen päätöksen perusteella ovat kuuluneet: K. Löfberg 8, T. Pulkkinen 12 ja A. Kujala 13. Liittotoimikunta on jaostoa täydentänyt JO. 12. valiten lisäjäseniksi: V. Suomisen 2 ja V. Korjulan 2. Valiokunta piti 13 kokousta ja pöytäkirjaan merkittiin 21 asiaa. Nuorisovaliokunta: Liiton nuorten toimintaa ohjaa ja valvoo nuorisovaliokunta, johon liittoneuvoston päätöksellä valittiin seuraavat jäsenet: Esko Virtanen puheenjohtaja, Liisa Mustonen, Orvokki Hautala, Helvi Raatikainen, R. Rönnholm, T. Hervala, Eino Salo, Mirjam Pietikäinen, Sylvi Mutikainen ja Toivo Määttä. LiittokokQuksessa valittiin nuorisovaliokuntaan seuraavat jäsenet; Toivo Hervala puheenjohtaja, Eino Salo, E. Ennoila, Pauli Rämä, Esko Virtanen, Liisa Mustonen, Orvokki Hautala, Doris Tapola, Mirjam Korhonen ja Sylvi Mutikainen. Nuorisovaliokunta kokoontui vuoden aikana 18 kertaa ja käsitteli 141 asiaa. Kokouksissa jäsenet ovat käyneet seuraavasti: Hervala 15, Virtanen 16, Mustonen 14, Hautala 16, Salo 9, Rönnholm 5, Pietikäinen 2, Korhonen 4, Mutikainen 10, Rämä 8 ja Määttä 2 kertaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut Toivo Mustonen. Valiokunta jakaantuu tyttö- ja poikajaosto?n, joista naisjäsenet muodostavat ensiksi mainitun ja miesjäsenet viimeksi mainitun elimen. Kasvatttsjaosto: Lauri urmi, Greta Rajala, Leo Huttunen, Ensio Väisänen, Toivo Salonen sekä liittotoimikunnan edustajana Yrjö Enne. Jaosto on kokoontunut 10 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 67 asiaa. Jäsenten kokouksissa käynnit: Lauri Nurmi 9, Greta Rajala 5, Leo Huttunen 7, Ensio Väisänen 4, Toivo Salonen 9, Yrjö Enne 4. Liittokokous valitsi Toivo Salosen jaoston puheenjohtajaksi. Asianomaisen tultua valituksi vakinaiseksi liiton virkailijaksi, liittotoimikunta määräsi jaoston varapuheenjohtaja Lauri Nurmen puheenjohtajaksi ja Salosen jaoston jäseneksi liittoneuvoston kokoukseen saakka. 10 YHTEISTOIMINTA VALIOKUNNAT. Kertomusvuonna toimivissa- TUL:n ja erikoisliittojen muoqostamissa yhteistoimintavaliokunnissa oli liiton ed ustus seuraava:. Hiihto: A. K. Leskinen, V. Peura, varalla K. Niininen sekä ajalla _ K. Niininen ja Erjama. Koripaltojaosto: L. Kivi, J. l{ykkänen, 'ekä ajalla O. Suvanto ja J. Kykkänen. Luistelu: Y. Pirhonen, Eino Jäntti, varalla H. Helenius, Eino Rantanen. Nyrkkeily: U. Ronkanen, A. Lehtevä, varalla M. Hokkanen, Eino Rant~nen. Paini: K. A. Vuori, P. Kop3nen, A. Leino, varalla U. Hilamo, sekäa)alla JO. 5. S. Koskinen ja Toivo Määttä. Painonnosto: M. Hokkanen, O. Hurme, varalla Y. Sivonen. Palloilu: Yhteistoimintavaliokunta E. A. Wuokko ja K. Altti, varalla Eino Rantanen sekä ajalla P. Tervo. Valitsemisvaliokunta A. Pulkkinen ja K. Altti sekä ajalla JO. 5. E. Rantanen. Jääpalloilun valitsemisvaliokunta A. Pulkkinen, K. Altti, sekä ajalla JO. 5. E. Rantanen. Pesäpalloilu: T. L ehtonen, V. Soininen, sekä ajalla O. Suvanto ja E. Rantanen, varalla T. Lehtonen. Pyöräily: O. Viander, S. Labtinen, varalla A. Kovanen V.Lampinen sekä ajalla E. Rantanen... Uinti: A. K. L eskinen, O. Lehtonen ja E. Jokinen. Varalla H. Nlemmen sekä ajalla V. Leskinen. VoimisteLu: V. Laberma, Y. Ahtio ja O. Puukilainen. Yleisurheilu: Yhteistoimintavaliokunta: U. Siivonen, V. Koivula ja varalla V. Järvinen. Valmennusvaliokunta: V. Järvinen.ja V. Koi~ula, varalla '!.. Salmi ja E. Salo. Kansainvälisten kilpailujen jär]estämlsvahokunta: U. Suvonen, E. Salminen ja varalla A. Heiskanen sekä V. Koivula. Käsipalloilu: K. Tirri ja V. Peuhkuri. Ajalla E. R antanen. LIITON EDUSTUS ERI JÄRJESTÖISSÄ V Stadion-Säätiö: Hallitus: U. Siivonen ja V. Laherma, tilintarkastajat O. Suvantq, varalta V. Penttinen, tilientarkkailija Penna Tervo. Edustajisto: Väinö Leskinen, VäirIö Laherma, Arvi E. Heiskanen, K. A. Vuori, J. Erjama, Olavi Suvanto, Severi Koskinen, Väinö Lähteinen, Väinö Koivula, Onni Lehtonen, Eikka Mäkinen, E. A. Wuokko, Elina Jääskeläinen ja Taimi Taist o. Oy. Veikkaustoimisto Ab.: Hallintoneuvosto: Unto Siivonen, K. A. Vuori ja K. Altti ja valtion 11

8 I Ii Ii l' Ii I i II,. edustajana Väinö Laherma; tilintarkastajana Olavi Suvanto. Johtokunta: Arvi E. Heiskanen. U rheilumuseos äätiö: HallitQs: Väinö Koivula, varalla Olavi Suvanto. Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunta. Edustajat Väinö Lahernla, Olavi Suvanto, Yrjö Enne ja Vieno Ristell. Työväen Akatemian J{annatus Oy.: Edustajisto: Kustaa Vuori. Hallintoneuvosto: Lilli Pesonen. Työväen Sivistysliitto: Edustajisto: A. E. Heiskanen, V. Leskinen ja E. K. Kalervo vakinaisina jäseninä, varalla Lilli Pesonen, J. Erjama, O. Suvanto ja K. Ranta. Johto kunnassa varajäsenenä E. A. Wuokko. Työväen Matkailuliitto: Edustajisto: Väinö Leskinen, Olavi Suvanto, Unto Siivonen ja Kustaa Vuori vakinaisina jäseninä, varalla Penna Tervo, Lilli Pesonen ja Väinö Koivula. Johtokunta Greta Rajala. Lomankäytön Keskusliitto: Edustajisto: Yrjö Enne, varalta Greta Rajala. Suurtalkoot ja Nuortentalkoot: Eino Rantanen. Opetusministeriön nuorisotyölautakunta: Eino A. Wuokko. Varhaisnuorisotyön NeltVottelukunta: Toivo Mustonen ja Toivo Määttä. OSANOTTO ULKOLAISIIN KONGRESSEIHIN. Liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto ja ltkn jäsen Arvi E. Heiskanen osallistuivat liiton edustajina Sosialistisen Urheilu-internationaalin (SASI)n Lontoon väliaikaisen komitean Pariisissa lokakuun päivinä järjestämään eri maiden työväen urbeiluliittojen edustajain kcnferenssiin. Ltkn jäsen Lennart Kivi osallistui Lontoossa 3 1. lo järjestettyyn Kansainvälisen nuorison maailmankonferenssiin. PIIRITOIMIKUNTIEN KOKOONPA OT. Eteläsainw.a: J. Peltonen, E. Laurikainen, Y. Ranta, R. Kaatonen, Y. Mustonen, Y. Piekkonen ja J. Hinkkanen. Varalla: V. Ripatti, V. Oinonen ja Vieno Väänänen. Eteläsavo: V. Savolainen, O. Andersin, K. Haapasalo, V. Veijalainen, E. Makkonen ja K. Kauppinen. Varalla: A. Turunen, Kaisu Kohonen ja Y. Koikkalainen. Helsinki: K Altti, E. Salminen, G. Grabn, O.Lebtonen,A.Leinonen, KLö[ berg ja Hilja Paasikallio. Varalla: V. Peubkuri, Vieno Ristell ja T. Salonen_ 12 Hä'YIle: H. Elomaa, H. Tyry, U. Kaisla, R. Virta, V. Vuorinen, N. Saren ja E. Raittinen. Varalla: A. Kivisalo, V. Oksa ja K. Malin. Karjala: R. Pietarinen, H. Mahonen, V. Saarelainen, M. Kortelainen, E. Kirkinen, A. Drockila, L. Piiroinen, V. Parviainen, Aino Kankkunen ja Vieno Kopon;n. Keski-suomi: V. Kauranen, A. Ahonen, J. Kankainen, S. Vilhunen, E. Jokinen, V. Kervinen ja M. Sikanen. Varalla: V. Renvall, O. Puukko ja E. Stenberg. Kuopio: R. Soininen, T. Hytönen, L. Backlund, L. Korhonen, J. Kröger. Y. Halonen ja Tuomainen. Varalla: U. Oksa, T. Koistinen ja E. Korhonen. Kyminlaakso: E. Lukkarinen, V. Kokkola, A. Ukkola, A. Vainio, Rautajärvi ja L. Koivisto. Varalla: Hannula, Marttila ja Vah e. Lahti: O. Kautto, A. Saarinen, L. Sinkkonen, L. Jokinen, T. Huhtanen, V. Venäläinen ja H. Aalto. Varalla: L. Roman, O. Virtanen ja R. Kanerva. Länsiuusimaa: A. Hulden, L. Lundholm, J. Forsman, P. Eertamo, A. Pääläinen, P. Saaristo ja E. Haapanen, Varalla: T. Nordberg, V. Vainio ja M. Eloranta. OUll~ ja Peräpohjola: V. Kylmänen, S. Mikkola, V. Ahmala, R. Kiiskinen, A. Vinell, E. Lammi ja M. Komulainen. Varalla: H. Parkkari, V. Pietilä ja L. Kiiskinen. Pohjanmaa: A. Pottala, Y. Somppi, L. Kontturi, M. Lumivuori, H. Öhman, T. Kärnä ja Elsa Lund. Varalla: U. Talso, T. Lähdesmäki ja Eiler. Hakala. Porvoo: E. Koivisto, V. Juntunen, M. Koivisto, P. Lönnfors, N. Flink, V. Järvinen ja V. Hakala, Varalla: V. Suominen, O. Lehtinen ja A. Mutanen. Satakunta: T. urmi, K. Hulpio, V. Rantanen, F. Tähtinen, A. Ranne, E. Saarinen ja V. Turpeinen. Varalla: E. Railovuo, L. Välimäki ja Hurnonen. Tampere: P. Virtanen, K. Rönnman, L. Pihlaja, R. Valkama, T. Palmio, E. Flinck ja Elsa ieminen. Varalla: Y. Järvinen, E. Nurmi ja L. Viita. Varsinaissuomi: E. Lehtinen, A. Sundelin, H. Nieminen, M. Tuomi, Y. Ahlgren, A. Heinonen ja S. Ruokonen. Varalla: V. Saaristo, R. Eloranta ja A. Lebtovirta. LIITTOKOKOUS 10.-1' Työväen Urheiluliiton r.y. X liittokokous pidettiin toukokuun päivinä Helsingissä. Liiton sääntöjen 6 :n mukaan valittiin eri piirikunnista liittokokoukseen seuraavat edustajat: Eteläsaimaa: Jaakko Hinkkanen (äänimäärä 119). Reino Kaatonen (112) ja Väinö Ripatti (lo7). Eteläsavo: Kalle Kauppinen (131) ~

9 II I i l' I! I! Helsinki: Mirjam Korhonen (486), Hilja Paasikallio (476), Aino Huhtala. (435), Onni Lehtonen (422), Kalervo Löfberg (407), Maunu Sinisalo (397). Lauri Nurmi (383), Eino Salminen (366). Hä'l'ne: Viljo Kanerva (192), Hjalmar Elomaa (183). Karjala: Väinö Kuusisto (41). Keskisuomi: Jaakko Kankainen (484), Aarne Ahonen (438), Sulo Tammisto (436), Kalle Hauska (418), Helvi Puukko (441), Ida Minkkinen (322). Kuopio: Aku Kukkonen (206), Antti Alen (197), Lempi Backlund (73). Kyminlaakso: Erkki Lukkari (261), Pauli Niemi (257), Eino Koivisto (224), Toivo Penttilä (224). Veikko Kokkola (221), Arvo Vainio (219), Kaija Lahti (145). Siiri Kauppinen (140), Irja Horto (139). Lahti: O. Kautto (110). Länsiuusimaa: Paavo Saaristo (319), Doris Tapola (301), Alvar Hulden (284), Hannes Eloranta (236). Oulu ja Peräpohjola: Reino Kiiskinen (132), Saara Kaijanen. Pohjanmaa: Holger Öhman (275), Pentti Kujamäki (270), Elsa Lund (266). Porvoo: Evert Koivisto (102). Satakunta: Erkki Saarinen (352). Kauko Hulpio (283), Viljam Rantanen (225), Hanna Sarkki (196). Tampere: Otto Salonen, Yrjö Salminen, Martti Salminen, Yrjö Järvinen, Lauri Pihlaja, Einari Niitty, Leo Suonpää, Ester Kontio, Ruusa Salminen, Elma Ruohamo ja Etti Helenius. Varsinaissuomi: Helvi Kivimäki (492), Irma Rannikko (368), Eino Lehtinen ~82), Aarne Heinonen (454), Oskari Lyytikäinen (382), Sulo Ruokonen \346), Påavo Anjalin \344), Viipuri: Erkki Pastinen. LIITTONETVOSTO: j I I Jäsenmäärän kehitys vastaavasti: miehiä 43,013 (23,504), naisia 17,594 (~,478), poikia 20,300 (13,763) ja tyttöjä 12,700 (8,137). Sulukkeissa edellisen vuoden numerot. HENKILÖKUNTA. Huomattavasti laajentuneen toiminnan ja sen edellyttämän lisääntyneen henkilökunnan vuoksi suoritettiin liiton toimistotyössä uudelleenjärjestely jakamalla toimisto eri osastoihin. Kokonaan uutena osastona on valistusosasto, johon keskitettiin liiton valistustyö, joka emlen pääasiassa kuului sihteerin tehtäviin, sekä koulutus- ja kurssitoiminnan ja nuortentoiminnan johto. Sen mukaan henkilökunta jakaantuu seuraavasti~ Osaston 1 (yleiset asiat): Liiton sihteeri ja vastuunalainen toimistopääl likkö, jonka tehtäviin samalla kuuluu vastuu liiton taloudenhoidosta Eino A. Wuokko. -Toimistosihteeri Kerttu Liikanen ja 1. i Meri Lahtinen. - Kassanhoitaja ja kirjanpitäjä jenni Siivola. - Toimistoapulaiset Aune Andersson, Mai Lis Pohjasara ja Mirja Saarija. Osasto II (jaostotoimi ): Ensimmäinen jaostosihteeri, jonka tehtäviin samalla on kuulunut urheiluvälineiden huolto, Eino Rantanen. - Toisetjaostosihteerit Veikko Peuhkuri ja Leo Huttunen. - Toimistoapulainen Toini Savolainen. Osasto II (valistusosasto): Valistusohjaaja Toivo Salonen, järjestöohjaaja Toivo Määttä ja nuortenohjaaja Toivo Mustonen. - Toimistoapulai. nen Eila Merra. Osasio 1 V (naistentoiminta): N aissihteeri Greta Rajala ja Työläisnaisten Urheilulehden toimittaja Eva Karhu ( ). Osasto V (julkaisutoiminta): TUL-Iehden päätoimittaja Eino jäntti. - Toiset toimittajat Helge Nygren ja Unto Miettinen ( ). Ilmoituskonttorin hoitajana joonas Kykkänen, joka O.t.O. on samalla hoitanut koripallojaoston sihteerin tehtäviä. Liittoneuvosto ei vuoden aikana kokoontunut liittokokouksen vuoksi. REKISTERIASIAT. SEURAT JA JÄSENISTÖ. Kertomusvuosi järjestötoiminnan kannalta katsoen oli voimakasta nousua, joka voimistui vuoden IOppup:lOlella. Sekä jäsenmäärä että seurojen lukumäärä osoitti huomattavaa lisääntymistä, jopa niin, että liiton jäsenmäärä todellisuudessa vuoden aikana kaksinkertaistui, vaikka tilastoihin on voitu ottaa vain ne numerot, jotka seurat ovat tilastokaavakkeiden perusteella ilmoittaneet (huomattava osa tilastokaavakkeista jatkuvasti puuttuu). Seurojen lukumäärä vuoden lopussa oli 571, joten lisäys edelliseen vuoteen 130 seuraa. Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 272 kpl. KIRJEENVAIHTO. Saapuneita: Arvolähetyksiä ,449 ( 3,366) kpl Kirjeitä...:... 8,430 ( 1,571) Lehtien tilavskirjeitä... 9,200 ( 5,000) --_-...:..._...:...:- 24,079 ( 9,937) kpl I

10 Lähetettyjä: _ Kirjeitä ,460 (11,511) kpl Kiertokirjeitä ,700 ( 4,678) Postiennakkolähetyksiä ,036 ( 885) ---..,;..-~ ,196 (17,074) JULKAISUTOIMINTA. Liiton pää-äänenkannattajana on edelleenkin ollut T~L-Iehti, joka viime vuonna ilmestyi säännöllisesti kerran viikossa, tiistaiaamuisin. Lehden sivuluku tavallisesti oli 8-sivuinen, mutta paperisäännöstelyn vuoksi täytyi julkaista myös 4-sivuisia lehtiä. Lehden toimittajana on ollut alkuvuodesta Lauri Nurmi ja maaliskuusta lähtien Eino Jäntti, sekä aputoimittajina Helge Nygren ja Unto Miettinen, joka tuli lehden palvelukseen vasta viime joulukuussa. Kertomusvuoden aikana j lllkaistiin seuraavat erikoisnumerot: hiihtomestaruusnumero, SM-hiihdon numero, Tampereen piirin numero, osuustoimintanumero, Helsingin piirin numero, Oulun ja Perä-Pohjolan piirin ja painin liitto-ottelunumero Tanska-Suomi maaottelunumero Etelä-Savon piirin numero, SM-paininnumero ja joulunumero. TUL-Iehden yhteinen sivuluku KHM:n määräysten mukaan oli 548 sivua. TUL-Iehden levikin valtava nousu, joka alkoi jo edellisenä vuonna, jatkui tasaisesti kertomusvuoden aikana saavuttaen levikkimäärän, joka maan muihin urheilulehtiin verraten on suurin. Liiton naisten äänenkannattaja Työläisnaisten Urheilulehti ilmestyi kertomusvuoden aikana säännöllisesti kerran kuukaudessa. Lehden toimittajana on ollut alkuvuodesta naissihteeri Greta Rajala sekä toukokuusta lukien toimittaja Eeva Karhu. Vuoden lopulla jouluksi ilmestyi entiseen tapaan urheiluväen upea joululukemisto, TUL:n JOULU, jonka toimittamisesta vastasi toimittaja Eikka Mäkinen. Lehden ennakkotilausmäärä ylitti huomattavasti sen suurimman painoksen, joka oli mahdollista tällä kertaa saada. TULn Vuosikirjaa ei vuoden aikana julkaistu. Lisäksi liiton toimesta julkaistiin erilaisia kilpailusääntöjä, pöytäkirjoja ja ohjekirjasia eri aloilta. 16 KURSSI- JA NEUVONTATOIMINTA. Kertomusvuoden kurssitoimintaa edellisiin vuosiin verratessa tekee heti sen havainnon, että tällä kertaa liitolla oli käytettävissä tarkoitukseen huomattavasti enemmän ;varoja kuin aikaisemmin. Vaikka varsinainen valt,ionavustus ei kohonnutkaan samaan kuin esim. edellisen vuoden avustusmäärä, saattoi liitto kllrssi- ja koulutustoimintaansa käyttää omia varoja, pääasiassa keväällä järjestettyjen arpajaisten ylijäämää. Näin ollen vuoden kurssitoiminta paisui huomattavasti edellistä laajemmaksi. Vaikka valistustyöhön voitiinkin näin kiinnittää suurentunutta huomiota, ei suoritettu työ li~imainkaan vastannut tarvetta. Sodan aikana joutuivat seurojen toimitsija.!! ohjaajat ja urheiluneuvojat, jotka aikaisemmin olivat saaneet koulutuksensa liit,9n järjestämillä kursseilla, monella tavalla syrjään seuran toiminnasta. Usea heist.ä ei koskaan palannut takaisin rintamalta, monen täytyi invaliidina jättäå seuratoiminta ja vähemmän suinkaan ei ole niitä, jotka sodasta palattuaan eivät enää olleet tilaisuudessa osallistumaan seuran toimintaan millään tavalla. Kun lisäksi uusia polvi~ astui sodan jälkeen senrat:oiminnan piiriin, seurasi näistä tekijöistä itsestään huutava ohjaajavoimien puute kaikilla aloilla. Tämä ilmeni valtavassa kurssiharrastuksessa. Jokaiselle kurssille, jonka liitto järjesti, ilmoitt~utui osanott5!-jia monta vertaa enemmän mitä voitiin huoneisto- y.m. olosuhteiden vuoksi sijoittaa. Seuraavaa vuotta varten jäi näin ollen valtava reservi odottamaan vuoroaan. Kun vielä liiton jäsenmäärä vuoden kuluessa pyörein luvuin kaksinkertaistui, lisää kehitys tiltäkin osal!..a ohjaajavoimien tarvetta. Kertomusvuoden kurssitoiminta kohdistettiin edellä mainituista syistä etupäässä teknilliseen koulutukseen. Tä~ä käy tarkemmin selville jälempänä seuraavasta mäiräranaerit:telystä. Silti ei myöskään unohdettu varsinaista kasvatustyötä edistävää koulutusta eikä suinkaan nuorten toimintaa, johon ensimmäisen kerran liiton toiminta-aikana voitiin varata niin paljon varoja, että ne vastasivat niitä koulutusmahdollisuuksia, jotka nuortentoiminnan ohjaajakoulutukseen nähden olivat olemassa. Liiton valistustili vuodelta 1946 osoittaa seuraavia menoeriä: Suulliseen ja kirjalliseen valistustyöhön.... Sihteerien palkkaukseen... -:-: Piirikuntien avustamiseen...,..., Hiihtoneuvontaan: SHL:n mäenlaskutuomarikurssit.... Hiihto- ja mäenlaskukurssit..... Hiihtäjien valmennuskurssi Hiihdon neuvottelutilaisuus ' :.. Martti Salmiselle hiihtovalm,... " : : 50 15,109: : : - 578,261: : : : 10 17

11 Luisteluneuvontaan:.... Miesten koripallo-ohjaajakurfisi... :. Nuorten neuvontatyöhön: Nuorten ohjaajakurssit : - Nuorten uinnin vil'kistyskurssit :- Poikavoimistelupäivät : - Tamp. Duortenkurssien ohj. palkkio... _. 1_.2_5_8_:_ Nyrkkeilyneuvontaan: Nyrkkeilyn piiri- ja seuraohjaajakurssit Nyrkkeilyn valmennusleiri..., : : - Paininneuvontaan: Painonnoston neuvontaan: PainoIDlOston neuvonta tilais u u ksiin : - Painonnoston seuravalm. ja tuomo kurssit : PalZoiluneuvontaan: J alkapalloerotuomarikurssi : 50 Palloiluneuvottelukokous : 50 Jalkapallokurssi :- Tuomarikurssit......_. 3_._9_46_:_ Uinnin ohiaukseen: Uinnin neuvottelupäivät Uinnin ohjaajakurssit.... Ve'iipalloilijoiden ja uimarien valmennusknl'ssit 5,829: - 43,925: 25 45,357: 75 Voimistelun ohiaukseen: Liittojuhlaohj. piiriohj. neuvottelupäivät ,252: 50 TUL:n III:nen liittojuhlan voim.ohj. n.p... 30,791: - 241,043: 50 Saloselle Satakunnan piirin kurs : - Miesten voim. ohj. alkeiskurssi..... Miesten taitovoim. ja taito voim. tuomo kurssi..... Telinevoim. neuvottelupäivät.... Miesten ja poikien piirijuhlaohj. neuvo päiv ,390: - 30,051: - 8,015: - 9,208: ,452: : - 2l.079: : : : : ' : - : I Naisten voim.ohj. jatkokurssi... N'aisten voim.ohj. alkeiskurssi... Naisten ohjelmakurssi.... Naisten voim.ohj. alkeiskurssi... Piirijuhlaohj. neuvontapäivät..... Ohj. Länsiuudenmaan parin alk. kurs..... Yleisurheiluneuvontaan: 42,390: - 45,060: 65 36,114: - 62,520: 25 11,021: 50 7,718: - 204,824: 40 Poikien yleisurb. valmennus- ja virk. leiri 30,025: - Yleisurheilun valmennusleiri... 36,786:- Yleisurheilun piiriohjaajakurssi ,004: - Yleisurh. yl::teistoimintav. valmennusleiri ,700: - Yleisurh. ynteistoimintav. hyppääjien leiri... 5,600: - Yleisurh. yhteistoimintav. juoksijain leiri... 7,000: - 554,320: 40 Juoksijain valmennusleiri..... :... 11,154: - 128,269: -. Opinto-ohjaajakurssi ,671: - Yleisiä kurssikuluja ,977: mk 3,762,288: 70 Alla olevaan lu~tteloon on otettu liiton varoilla joko välittömästi tai välillisesti järjestetyt kurssi- ja ohjaajatilaisuudet. Tilasto ei suinkaan ole täydellinen. Liiton käytettävissä ei ole tarkkaa tilastoa piirikunnallisesta kurssitoiminnasta, jota vuoden aikana jouduttiin huomattavin rahamäärin tukemaan, eikä myöskään seurojen vastaavasta oma-aloitteisesta työstä, josta tilastonumerot puuttuvat. Näistä puutteellisista tiedoista huolimatta osoittaa kertomusvuoden kurssi- ja valistustyö ennätyksellisiä lukuja. Yleinen kurssitoiminta. Yleist,rheilu: OSaJlottajia Piiriohjaajakurssi Vierumäen Urheiluopistossa Ohjaajat Hugo Lahtinen ja Rudolf Muukkonen Valmennuskurssi Vierumäen Urheiluopistossa Ohjaajat Aulis Oksa ja V. Olenius Liittojen yhteisesti järjestämillä valmennuskursseilla (jt:cksijat, hyppääjät, heittäjät) oli liitosta valvojana Valto Salmi ~il

12 Yleisurheilun neuvontatilaisuudet : Helsingissä Osanottajia 20 Lahdessa Kouvolassa Vuoksenniskalla Kuopiossa Jyväskylässä Porissa Turussa Tampereella * Tilaisuuksien toimeenpanijoina olivat TUL ja SUL. Nuorten virkistysleiri Vierumäen Urheiluopistossa Ohjaajina Eino Salo ja Artturi Karttu Palloiluseurain edustajain neuvotlelul,wkol.ls pidettiin II. 2. HelsIngissä, jossa käsiteltiin palloilun ajankohtaisia kysymyksiä Paini: Piirivalmentaja- ja tuomarikurssit järjestettiin Voikkaalla ] Kurssien yleisohjaajana toimi T. Määttä, muina ohjaajina V. Suikkanen, A. Leino ja U. Hilamo. Luennoitsijoina K. Vuori, K. Mäkelä, P. Koponen ja V. Peuhkuri Painonnosto: Valmennus- ja tuomarikurssit järjestettiin Vierumäen Urheiluopistossa Yleisohjaajana toimi T. Määttä, teknillisenä ohjaajana O. Sievers. Luennoitsijana M. Hokkanen..... ]6,, Nyrkkeily: Piiri- ja seuraohjaajien kurssi Vierumäen Urheiluopistossa Ohjaajina M. Hokkanen, H. Nurmio ja Toivo Määttä. Luennoitsijana voim. opett. Vepsäläinen Nyrkkeilyn valmennuskurssi Vierumäen Urheiluopistossa Ohjaajina U. Lindevall ja E. Mononen. Urheilufysiologiasta luennoi voim. op.. Vepsäläinen. Toisena lueimoitsijana Toivo Määttä 27 Nyrkkeilyneuvontaa on liiton avustamana suoritettu Karjalan piirissä, nimittäin Joensuussa, Kaltimossa, Liek.,assa ja Outokummussa. Ohjaajana Erkki Alho Jalkapalloilu: Piiri- ja seuraobjaajien kurssi Vierumäen Urheiluopistossa Ohjaajina Reino Valkama ja Väinö Honkaniemi. Teknillisenä luennoitsijana A. Pulkkinen. Urheilufysiologiasta luennoi voim. op. A. Vepsäläinen. Liiton lähettämänä luennoitsijana Eino Rantanen... Vuoden aikana pidettiin Helsingissä yhteistoiminnassa SPL:n kanssa jalkapalloerotuomari- ns. keskustelukurssit.... Jalkapalloneuvontaa suoritettiin Eteläsaimaan ja Kuopion piirikunnissa Hiihto ia mäenlasku: Hiihtäjien valmennusleiri Kymissä Ohjaajina toimivat Vilho Peura ja Martti Salminen Mäenlaskijain valmennusleiri Jyvä~kylässä Ohjaajat A. K. Leskinen, Vilho Peura ja Martti Salminen Hiihtäjien valmennusleiri Vierumäen Urheiluopistcssa Ohjaajat Vilho Peura ja Veli Saarinen Liiton palkkaama,na kävi hiihto-ohjaaja Martti Salminen 16 eri paikkakunnalla antamassa ohjeita hiihtäjille. Osanottajia näissä tilaisuuk- ~issa oli yhteensä Hiihtoseurain edustajien neuvottelukckous pidettiin Helsingissä Kokouksessa oli edustettuna 48 seuraa. Esillä hiihtourheilua koskevat ajankohtaiset asiat 70 Luisteluneuvonta: Jaoston lähettämänä kävi O. Pyykkö antamassa luisteluneuvontaa Kokkolassa, Tampereella, Turussa, Kotkassa, Lohjalla ja Lappeenrannassa. Osanottajia oli tilaisuuksissa..... J aoston aloitteesta painatettiin luistelijain harjoitusohjelmia, joita maksutta jaettiin seurain luisteli joille. 46 J ääpalloilu: Jääpallotuomareille järjestettiin yhdessä SPL:n kanssa neuvottelupäivät...,' Liiton toimesta painatettiin jääpalloilun harjoitusohjelmia»jääpalloilija - toimi näim, jota jaettiin seuroille ilmaiseksi 20 Voimistelun ohiaus ia neuvonta: Miesten ja poikien piirijuhlaohjelmien neuvontatilaisuuksia en järjestetty alempana mainituissa 15 piirikunnassa. Ohjaajana Toivo Määttä..21 I

13 Piirikunta Eteläsaimaa.... Eteläsavo.... Häme Karjala.... Keskisuomi.... Kuopio Kyminlaakso Lahti.... L\i.nsiuusimaa.... Oulu ja Peräpohjola.... Pohjanmaa.... Porvoo.... Tampere Varsinais suomi.... Osanott. Seuraluku Seuroja pii- Osanotto rikunnassa %:ssa seuraluv. muk , , , , , , , , , , ,001 Voimistelul1ohjaajien alkeiskurssi Porissa Osanottajia 35. Ohjaaja: Toivo Määttä. Piiriohjaajien valmennuskurssi Helsingissä Osancttaj ia 21. Ohjaajat: Yrjö Ahtio ja Toivo Määttä. Taitovoimistelijain valmennuskurssi Helsingissä Osanottajia 10. Ohjaajat: Kalle Lehtinen ja Yrjö Antio. Liittoj uhlaohjelmien neuvontapäivät: Pajulahdessa suoritettiin 10 eri neuvontatilaisuutta, jotka kestivät kukin 3 päivää. Osanottajia saapui 249 seurasta 223 nais- ja 222 miesohjaajaa, yhteensä 445. Ohjaajina toimivat: Maija Varmaala, Ta.imi Hirvonen. Liisa Mustonen, Irma Rannikko, Yrjö Ahtio, Otto Salonen, Toivo Mäittä ja säestäjänä Sylvia Lehtoranta. Seuraavassa neuvontapäivien osanottajat kurs_ seittain: osanottajat : Miehiä Naisia !: osanottajat Miehiä Naisia Miesten voimistelunohjaajien alkeiskurssit Pajulahdessa Osanottajia 36. Ohjaajat: Yrjö Ahtio ja Toivo Määttä. Taitovoimistelijain kurssit Osanottajia 16 ja ohjaajina Ahtion ja Määtän lisäksi Kalle Lehtinen. Edellisten kurssien yhteydessä pidettiin vielä taitovoimistelijain tuomarikur'5sit , johon osallistui 10 arvostelutuomaria. Uinti: Naisten, miesten ja vesipalloilijoitten valmennuskurssit Pajulahdessa Osanottajia 48. Ohjaajat E. Koikkalainen ja T. Saarinen. Naisten ja miesten uintiohjaajakurssit Pajulahdessa Osanottajia 30. Ohjaaja: A. Heinonen. Uinnin neuvottelupäivät Helsingissä Osanottajia 30. Naisten ja miesten opinto-ohjaajakurssit Pajulahdessa Osanottajia 18. Ohjaajat: Into Kallio, Vieno Hämäläinen ja Toivo Salonen. N'uorten kurssitoiminta. Nuoriso-ohjaajien yleiskurssi Työväen Akatemiassa Osanottajia 43. Ohjaajina Toivo Mustonen, Veikko Vasama ja Vieno Hamara sekä Kalervo Tirri. Nuoriso-ohjaajien kurssi Imatralla Osanottajia 24. Ohjaajina Toivo Mustonen ja Vieno Hamara. Nuoriso-ohjaajien kurssi Joensuussa Osanottajia 32. Ohjaajina Toivo Mustonen ja Vieno Hamara.. Nuorten Virkistyspäivät uinnissa Voikkaalla Osanottajia 30. Ohjaajat: E. Jousi, E. Koikkalainen ja V. Peuhkuri. Tyttöjen ja poikien seura- ja piiriohjaajakurs,sit Tuusulassa Osanottajia 78. Ohjaajat: Toivo Mustonen, Sylvi Mutik-ainen. Toivo Salonen ja laulunopettaja L. Kuusto. Toinen tyttöjen ja poikien seura- ja piiriohjaajakurssit Tuusulassa Osanottajia 49. Ohjaajat: Toivo Mustonen, Orvokki Hautala, Toivo Salonen ja laulunopettaja Annikki Järvinen. 23

14 I Naisten kurssitoiminta. Naisten voimistelunohjaajien alkeiskurssi Pajulahdessa Osanottajia 56. Ohjaajina Kaija-Leena Kärkkäinen, Sylvi Mutikainen, Doris Tapola ja Sylvia Lehtoranta. Yleisohjaajana Helvi Raatikainen. Luennoitsijoina E. A. Wuokko, Laura Härmä, Vieno Ristell, Reino Oittinen ja Helvi Raatikainen. Naisten voimistelunohjaajien jatkokurssi Pajulahdessa. Ohjaajina Maija Varmaala, Kaija-Leena Kärkkäinen, Regina Marjanen, Sylvia Lehtoranta. Yleisohjaajana Vieno Ristell. Luennoitsijoina Helvi Raatikaiken, Olavi Suvanto, Lyyli Heinonen, VienQ Ristell. Naisten voimistelunohjaajien alkeiskurssi JyväskyläsSä _ Osanottajia 50. Ohjaajina Kaija-Leena Kärkkäinen, Sylvi Mutikainen, Tauno Eronen. YleisQhjaajana Helvi Puukko. Luennoitsijoina Feliks Lahtinen, Väinö Kauranen, Impi Virtanen, Pekka Nykänen. Naisten voimistelunohjaajien jatkokurssi Turussa 4. II. - II. II. Osanottajia 32. OhjaajinaMaija Varmaala, Thelma Tuulos ja Ester Lindgren. Yleisohjaajana Armi Salonen. Luennoitsijoina Sylvi Siltanen ja VapFu Heinonen. KUT.'isin käytännöllisistä järjestelyistä vastasi Varsinais-Suomen piirin naisjaosto. Piirijuhlaohjelmien neuvontapäivät piiriohjaajille Helsingissä 17. _ Osanottajia 48. Ohjaajina Taimi Hirvonen ja Sylvi Mutikainen. Luennoitsijoina Sylvi Siltanen, Liisa Mustonen ja Greta Rajala. Liiton järjestäjät yö. Eräs sotavuosien kielteisiä jälkiseurauksia oli liiton järjestökoneiston höltyminen, entisten kokeneiden seuratoimitsi joiden poistuminen riveistä tai siirtyminen muualle, mistä johtui, että ensimmäisiä tehtäviä liitossa sodan jälkeen oli saattaa järjestökoneisto kuntoon sekä uusien toimitsijavoimien kouluttaminen. Järjestäjät yöstä laadittiin tarkka suunnitelma ja sitä toteuttamaan kiinnitettiin viime syyskuussa neljä matkajärjestäjää. Tehtäviin onnistuttiin saarnaan pystyviä miehiä, joilla oli monivuotinen seuratoimitsijakokemus takanaan sekä erinomainen liiton tuntemus. Järjestäjiksi valittiin Jaakko Hinkkanen Vuoksenniskalta, Eino Lindholm ja Osmo Heino Tampereelta sekä Ensio Väisänen Helsingistä. Järjestäjien työ tapahtui vuoden jälkipuoliskolla seuraavasti: järjestäjä Heino: Kuopion piiri, tilaisuuksia 53, Karjalan piiri 23, Tampereen piiri 1 eli yhteensä 77 tilaisuutta ja niissä 2,883 osanottajaa. järjestäjä Hinkkanen:. Etelä-Savon piiri, tilaisuuksia 21, Lahden piiri 12, Kyminlaakson piiri 26, eli yhteensä 59 tilaisuutta, ja niissä 1,379 osanottajaa. 24 järjestäjä Lindholm: Hämeen piiri, tilaisuuksia 22, Varsinais-Suomen piiri 16, Satakunnan piiri 44, eli yhteensä 82 tilaisuutta ja niissä 3,353 osanottajaa. järjestäjä Väisänen: Oulun ja Peräpohjolan piiri, tilaisuuksia 30, Pohjanmaan piiri 30, Keski Suomen piiri 12, eli yhteensä 72 tilaisuutta, joissa osanottajia 3,528. Ennen työnsä aloittamista järjestäjät saivat Helsillgissä viikon koulutuksen. Luennoitsijoina toimivat mm. Olavi Suvanto, Yrjö Enne, Eino A. Wuokko, Lauri Nurmi, Eino Rantanen, Veikko Peuhkuri ja Eino Jäntti sekä liiton ulkopuolelta Lauri Kantola ja Akseli Mcd. Työsuunnitelman mukaan piti järjestäjien kiertomatkan seuroissa päättyä viime vuoden loppuun mennessä, mutta sitä ei kuitenkaan voitu toteuttaa kahdestakin syystä: järjestäjätyö seuroissa vaati suunniteltua pitemmän ajan ja uusia tai toimintansa uudelleen aloittaneita seuroja tuli lcppuvuoden aikana niin paljon, ettei aikataulukkoa mitenkään voitu seurata. Sen vuoksi järjestäjien toimintaa seuroissa täytyi jatkaa seuraavan vuoden kevätpuolelle ja suunniteltujen toimitsijakurssien sarjaa voidaan aloittaa vasta liittojuhlien jälkeen. Piirikunnallinen kurssi- ja neuvontatyö. Satakunnan piiri: Naisten voimisteluohjaajain alkeiskurssit Porissa Osanottajia 32. Ojljaaja: Sylvi Mutikainen.. Miesten voimisteluohjaajakurssit Porissa II Osanottajia 33. Ohjaaja: Otto Salonen. ICurssien viimeisinä päivinä annettiin myös ohjausta telinevoimistelussa. Ohjaajana toimi Helge Halvorsen. Etelä-Savon Piil'i: Miesten voimisteluohjaajakurssit Savonlinnassa Osanottajia 13. Ohjaajat: K. Juntunel! ja A. Randen. Naisten voimisteluohjaajakurssit Savonlinnassa Osanottajia 17. Ohjaaja: Sylvi Mutikainen. Painiohjaajakurssit Mikkelissä Osanottajia 8, sekä iltaisin paikallisen seuran jäseniä. Nyrkkeilyohjaajakurssit Savonlinnassa Osanottajia 8 sekä iltaisin paikallisen seuran jäseniä. Ohjaajat: Unto Usva ja Veli Juuti. Naisten ja miesten liittojuhlan voimisteluohjelmien neuvontatilaisuudet Mikkelissä ja Savonlinnassa Ohjaajat: Aili Siiskonen ja A. Randen. 25

15 Etelä-Saimaan piiri: Naisten ohjelmakurssit Lappeenrannassa Osanottajia 25. Tampereen piiri: Nuorten toiminnan ohjaajain pikakurssit Tampereella Osanottajia 62. Ohjaajat ja luennoitsijat: Toivo Mustonen, Into Kallio, Oiva Valavaara ja Viljo Kosonen. Järjestötoimitsijakurssit Tampereella yhdessä paikallisten nuorisojärjestöjen kanssa Osanottajia 111. Ohjaajina ja luennoitsijoina toimivat: O. U. Järvinen, Paavo Virtanen, Lauri Pihlaja, Toivo Järvinen, Erkki Salomaa, Veikko Solin ja Eino Lindholm. Yleisurheilun neuvonta- ja opastuskursseja viidellä eri paikkakunnalla. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 250 urheilijaa. Ohjaajina toimivat: Rudolf Muukkonen, Yrjö Luoto. Artturi Karttu, Eino Mattila, Reino Koskinen, Niilo Tammi ja Oiva Kaivola. Yleisurheilun neuvonta- ja opastustilaisuus Tampereella Osanottajia 57. Naisten ohjelmakurssit Tampereella Osanottajia 42. Ohjaajina Maija Varmaala ja Annikki Järvinen. Voimisteluohjaajakurssit Tampereella Osanottajia 49. Ohjaajat: Otto Salonen ja Eero Lunden. Hiihdon neuvonta- ja valmennuskurssit Nokialla Osanottajia 37. Ohjaajat: Yrjö Salminen, Kaarlo Rönnman, Martti Salminen ja Oiva Kaivola. Palloilijain neuvontakurssit Tampereella Osanottajia 26. Luennoitsijat: Reino Valkama, Unto Petäjistö, Toivo Fltnck, Veikko Salo ja Viljo Lahti. Lisäksi ovat piiriohjaajat antaneet opastusta ja neuvontaa: voimistelussa, telinevoimistelussa, luistelussa, painissa ja nyrkkeilyssä. Karjalan piiri: Naisten voimistelunohjaajakurssit Joen;;uussa maaliskuussa. Osanottajia 18. Ohjaajana Sylvi Mutikainen. Kuopion piiri: Kilpailu- ja seuratoimitsijakurssit Kuopiossa OsanottajL, Luennoitsijat: T. Juurtola, O. Heino,!. Sinervä, E. Vepsäläinen, S. Jokela ja A. Tiitinen. Liittojuhlaohjelmien neuvontapäivät Kuopiossa ja Osanottajia n. 50. Piiriohjaajat ovat antaneet neuvontaa voimistelussa, nyrkkeilyssä, painissa ja yleisurheilussa. 26 Keski-Suomen piiri: Mäkituomarikurssit jyväskylässä Ohjaajat: A. Leskinen ja V. Peura. Pesäpallotuomarikurssit Jyväskylässä Ohjaaja: R. Lauri. Piiri- ja liittojuhlaohjelmien neuvontatilaisuuksia on järjestetty viidet, joihin on osallistunut runsaasti voimisteli joita. Ohjaajina ovat toimineet: Elli Särkkä ja Otto Puukko, Helvi Puukko, Eero Kallio ja Uuno Kohonen. Piirivalmentajat -ovat suorittaneet neuvontaa eri urheilualoilla. Länsi-Uud'enmaan piiri: Naisten ohjelmakurssit Keravalla joulukuussa. Ohjaajana Lilli Laakscnen. Naisten voimisteluohjaajakurssit Lohjalla helmikuussa. Osanottajia 35. Ohjaajana Sylvi Mutikainen. Helsingin piiri: Nyrkkeilytuomarikurssit Helsingissä Osanottajia 30. Ohjaajat: Mauno Hokkanen, Arvi Lehtevä, Usko Ronkanen ja Jussi Suokas. Yleisurheilutuomarikurssit HelsingisEä Osanottajia 38. Luennoitsijat: U. Siivonen, E. Salminen, A. Heiskanen ja V. Koivula. Suunnistamiskurssit Helsingjssä Osanottajia 18. Ohjaajat Toivo Pulkkinen ja Aarne Kujala. Pesäpalloilun tuomarikurssit Helsingissä Lisäksi järjestettiin tuomarikursseja jää- ja jalkapallcilussa. Hämeen piiri: Järjestötoimitsijakurssit Hämeenlinnassa yhdessä paikallisen nu~risopiirijärjestön kanssa Urheilu seuroista osanottajia 8. Ohjaajat: O. Valavaara, V. Hyvönen, Sanni Vuorinen ja Arvi Laakso. Naisten ja tyttöjen piirijuhlaohjelmien harjoitustilaisuus ja neuvottelupäivät Hämeenlinnassa Osanottajia 38. Ohjaajat Annikki Valajärv.i, K erttu Forsman, Sally Virtanen. LiittojuhlaoJ\jelmien neuvontatilaisuus Hämeenlinnassa 4. II Osanottajia 40. Ohjaaja: Taimi Hirvonen. Pohjanmaan piiri: Naisten ohjelmakurssi Vaasassa Osanot~ajia 28. Ohjaajina Tyyne Sompi ja Elsa Lund. T1 al'sinais-suomen piiri: Miesten ja poikain piirijuhlaohjelmien neuvontatilaisuus Turussa Osanottajia 29. Ohjaaja: Yrjö Ahti. 27

16 I Nuorten neuvottelutilaisuus Turussa Osanottajia 35. Ohjaaja= Toivo Mustonen. Naisten ja tyttöjen piirijuhlaohjelmien neuyontatilaisuus Turussa ja Runsaasti osanottajia. Jalkapalloilun erotuomari kurssit Turussa Osanottajia 37. Ohjaaja: I. Muona. Pesäpallotuomarikurssit Vehmaalla Osanottajia 19. Ohjaaja: Toivo Mustonen. Piiriohjaajat ja naisten voimistelunohjaajat ovat suorittaneet neuvontaa: voimistelussa, painissa, yleisurheilussa, nyrkkeilyssä ja uinnissa. Lahden 'piiri: Nyrkkeilyn seuraohjaajakurssit Lahdessa Osanottajia runsaasti. Ohjaajina toimivat piiriohjaajat. Yleisurheilun ja voimistelun piiriohjaajat ovat suorittaneet neuvontaa piirinsä seuroissa. Mainos- ja valistustilaisuudet. Piirijuhlat. Tampereen piiri: Tampereen piirin 28-piirijuhla Tampereella Osanottajia juhlakulkueessa 2,685. Yhteisvoimisteluesityksissä: 422 tyttöä, 240 poikaa, 485 naista ja 140 miestä. Viidessä viestin juoksussa 86 joukkuetta, 495 juoksijaa. Juhlapuhujana Eino Pekkala. Yleisöä 10,500-11,000. Varsinais-S~tomen piiri: Piirijuhla \27-Kevätjuhla) Turun Urheilupuistossa Osanottajia juhlakulkueessa 1,850. Yhteisvoimisteluesityksissä: 360 tyttöä, 174 poikaa, 325 naista ja 129 miestä. Juhlapuhujana Yrjö Kallinen. Yleisöä 13,000. Jälkikevätjuhla Salossa Osanottajia juhlakulkueessa 600. Yhteisvoimisteluesityksissä: 152 tyttöä, 144 poikaa, 120 naista ja 295 miestä. Puhujina: P. Anjalin ja E. Lehtinen. Yleisöä 2,500. B ämeen piiri: Hämeen piirin 13-piirijuhla Forssassa Osanottajia j uhlakulkueessa 568. Yhteisvoimisteluesityksis~ä: 80 tyttöä, 85 poikaa, 198 naista ja 92 miestä. Juhlapuhujana Olavi Suvanto. Yleisöä juhlapaikalla 2,600. Helsingin piiri: Helsingin piirin piirijuhla (Urheilujuhla) Stadicnilla Osanottajia juhlakulkueessa 619. Yhteisvoimisteluesityk sis~ä: 56 tyttöä ja 87 naista. Juhlapuhujana Matti Huhta. Yleisöä 3,000. ](eski-suomen piiri: Piirijuhla Jyväskylässä Osanottajia juhlakulkueessa 700. Yhteisvoimisteluesityksis ~ä: 170 tyttöä, 150 naista ja 130 miestä. Juhlapllhujana Aarne Leskinen. Juhlayleisöä 2, Ennen piirijuhlaa järjesti Äänekosken Huima ja Suolahden Urhv paikkakunnallaan pienoispiirijuhlan. Osanottajia kummassakin tilaisuudessa n K~tOpion piiri: Piirijuhla Suonenjoella Osanottajia juhlakulkueessa 650. Yhteisv.oimisteluesityksissä: 180 tyttöä, 118 poikaa, 200 naista ja 100 miestä. Juhlapuhlljana Toivo Salonen. Yleisöä 1,600. Länsi-Uudenmaan piiri: Länsi-Uudenmaan 3-piirijuhla Lohjalla Osanottajia jllhlakulkueessa 1,032. Yhteisvoimisteluesityksiä: 183 tyttöä, 213 poikaa, 302 naista ja 70 miestä. Viestinjuoksuihin osallistui 147 joukkuetta. Juhlapuhujana Eino Rantanen. Yleisöä 3,000. Etelä-Savon piiri: Piirijuhla Mikkelissä Osanottajia juhlakulkueessa 396. Yhteisvoimisteluesityksissä: 65 tyttöä, 99 naista ja 94 miestä. Juhla onnistui hyvin, joskin sateinen sää hieman peloitti yleisön tuloa juhlapaikalle. Satakunnan piiri: Piirijuhla Porissa Osanottajia juhlakulkueessa 849. Yhteisvoimisteluesityksissä: 144 tyttöä, 189 poikaa, 188 naista ja 170 miestä. Juhlapuhujana Viljo Rantanen. Yleisöä 4,100. Etelä-Saimaan piiri: Piirijuhla Lappeenrannassa Osanottajia juhlakulkueessa 450. Yhtcisvoimisteluesityksissä: 144 tyttöä, 88 poikaa, 126 naista, ja 31 miestä. Juhlapuhujana E. A. Wuokko. Yleisöä juhlapaikalla yli 2,000. Pohjanmaan piiri: Piirijuhla Seinäjoella Osanottajia juhlakuikueessa 600. Yhteisvoimisteluesityksissä: 212 tyttöä, 48 poikaa, 168 naista. Juhlapuhujana Toivo Määttä. Yleisöä juhlapaikalla 1,500. Oulun ja Peräpohjolan piiri: Piirijuhla Oulussa Osanottajia juhlakulkueessa 694. Yhteisvoimisteluesityksissä: 48 tyttöä, 79 poikaa, 112 naista ja 122 miestä. Juhlapuhujana Veikko Peuhkuri. Yleisöä juhlapaikalla yli 2,000. ](yminlaakson piiri: Piirijuhla Kuusankoskella Osanottajia juhlakulkueessa n. 1,000. Yhteisvoimisteluesityksissä: 150 tyttöä, 100 poikaa, 212 naista ja 70 miestä Viestinjuoksuihin osallistui 112 joukkuetta. Juhlapuhujana Sulo Kokkola. Yleisöä juhlapaikalla 3,SOO. KILPAILU TOIMINTA. Kuten allaolevasta tilastosta selviää, muodostui kertomusvuoden kilpailutoiminnasta erittäin vilkas. Myös kansainvälinen kosketus laajeni, joskin se pääasiassa suuntautui vain pohjoismaihin.. Kilpailutoimintaa on suuresti haitannut välinepula, joka edelleenkin on varsin tuntuva. Tilastossa on kilpailutapahtumat merkitty seuraavasti: 1 = kansainväli.siä, 2 = kansallisia, 3 = piirikunna1lisia ja 4 = jäsentenvälisiä. Suluissa ed. vuoden vertausnumerot. 29

17 l Yht. v Harrastajia Hiihto ,053 (141) 9,415 (8,844) Jalkapallo ,477 (383) 5,427 (2,818) Jääpallo (84) 2,786 (1,829) Koripallo... ~ '" (350) 1,099 (350) Käsipallo (75) 466 (852) Luistelu (28) 495 (368} Mäenlasku (21) 389 (260) Nyrkkeily (49) 2,013 (1,237) Paini (70) 3,412 (2,544) Painonnosto (10) 202 (138} Pesäpallo (110) 3,461 (1,195) Pyöräily (36) 465 (535) Uinti (44) 1,225 (901) Yleisurheilu ,173 1,621 (238) 7,136 (4,391) Voimistel u tj4) 13,140 (8,558) Suunnistaminen (5) 367 (301) Muut kilpailut ( ) 537 ( ) Yhteensä: ,457 3,180 6,614 (1,658) 52,035 (35,121) Suomen mestaruuskilpailut. SM-kilpailut järjestettiin kertomusvuoden aikana seuraava ti: Hiihto: B-ryhmä Kymissä 10. 2, Kymin Veikot. Osanottajia yli 200. A-ryhmä Jyväskylässä , Jyväskylän Veikot. Osanottajia 201. Luistelu: Ryhmä 1 (naiset ja alle l8-v.) Tampereella , Tampereen Yritys-Luistelijat. Ryhmä 2 (ikämiehet ja alle 21-v.) Kokkolassa , Kokkolan Jymy -GIF. Ryhmä 3 (yleinen) Turussa , Turun Toverit- Turun Riento. Nyrkkeily: Suomen alokasnyrkkeilymestaruuskilpailut Helsingissä TUL- SNL. Suomen nyrkkeilymestaruuskilpailut Helsingissä , TUL- SNL. Uinti: Suomen uintimestaruuskilpailut Helsingissä , TUL SULo Yleisurheilu: Suomen yleisurheilumestaruuskilpailut Turussa , Turun Toverit- Turun Riento. Suomen 10-ottelumestaruuskilpailut Forssassa 2. 9., Forssan Alku. 30, Jalkapalloilu: Suomen jalkapallomestaruus pelattiin yhden häviön sulkemistapaa käyttäen. Mestaruuskilpailussa oli mukana 64 joukkuetta, joista liitostamme 32. Mestaruuden voitti VIFK (SPL). Koripallo: aisten ja miesten mestaruussarjassa, miesten sarjassa olivat mukana TMP, TuTo ja Tarmo ja naisten sarjassa Tarmo, TiuP, TuTo ja Kullervo. Pesäpallo: Suomen mestaruussarjassa oli liittomme joukkueista mukana TMP, LrTU, TuTo ja KuPu. Mestaruuden voitti Toijalan Pallovclkot (SPeL). Pyöräily: SM-kilpailut Lahdessa Lahden Kaleva- Pyöräilijät (maantieajot). SM-kilpailut Helsingissä Järjestäjänä Vauhti-Veikot, (velodromiajot). Paini: SM-kilpailut järjestettiin kolmessa ryhmässä Järjestäjinä Pietarsaaren Into, Voikan Viesti-Urheiluveikot (SPL) Yhtymä ja Lapuan Virkiä (SPL). Osanottajia yhteensä 99. Liiton mestaruuskilpailut. Luistelu:' Tampereella , Tampereen Kisatoverit-Kilpaveljet-. Yritys. Sarjat yleinen, ikämiehet ja naiset. Helsingissä , Helsingin Työväen Luistelijat. Sarjat alle 21-v. ja alle 18-v. Hiihto ja mäenlasku: Kuopiossa Kuopion Kisa-Veikot.,Osanottajia 300. Paini: Painin mestaruuskilpailut järjestivät Vaajakosken Kuohu, Vaasan Toverit ja Tiutisen Pyrintö. Maaliskuun p:nä. Osanottajia yhteensä 103. Viesti: Viestimestamus Jyväskylässä kesäkuun 17 päivänä. Järjestäjinä Jyväskylän Toverit. Maastojuoksu: Tikkakoskella , Tikkakosken Into. Osanottajia 84. B-yleisurheilu: Lappeenrannassa , Lappeenrannan Työväen Urheilijat-Lauritsalan Teräs. Yleisurheilu: Helsingissä , Helsingin Kisatoverit-Urheilijat --B, Visa-Tarmo-Kullervo. Ottelumestaruus ja 25 km juokst': Helsingissä , Helsingin Urheilijat -41. Uinti: Kotkassa , Kotkan Kisailijat. Yleisurheilu: Naisten mestaruuskilpailut Jyväskylässä , Jyväskylän Veikot. Voimistelu: Tampereella , Finlayson & Co V-. ja U-.seura i

18 II, Nyrkkeily: Salossa ja Hyvinkäällä , Salon Vilpas ja Hyvinkään Ponteva. Alokasnyrkkeilymestaruuskilpailut järjestettiin kahdessa ryhmässä Hämeenlinnassa ja Lahdessa lokakuun p:nä. Osanottajia 93. Järjestäjinä Hämeenlinnan Kisa ja Lahden Kaleva-Haukat yhtymä. Pyöräily: Turussa , Turun Toverit. jääpallo: Mestaruus pelattiin 1 hiävön sulkemistapaa noudattaen. Joukkueita oli mukana 19. Loppuottelussa Turun Pyrkivä voitti VarTPn 3-0. jalkapallo: Mestaruussarjassa oli mukana 8 joukkuetta. Ratkaisuottelussa voitti Helsingin Kullervo Tampereen Pallo-Veikot 4-3. Ensi kerran suoritettiin jalkapallosarjat laajennetulla pohjalla. Rinnan mestaruussarjan pelattiin Suomen ja maakuntasarjan ottelut, joihin osallistui 48 joukkuetta. Vesipallo: Mestaruuden voitti Turun Työväen Uimarit. Pesäpallo: Mestaruus pelattiin 8 joukkueen sarjana, jonka voitti TMP 14 pisteellä. Painonnosto: Tampereella Järjestäjänä Tampereen Kilpa-Veljet. Liitto-ottelut. Voimistelu: Haminassa Ottelun voitti SVL-B pistemäärällä 265,3 -TUL 258,15. Liittoamme edustivat seuraavat voimistelijat: T. Kekäläinen, )1. Kaksonen, E. umminen, E. Gröndahl, E. Paju ja G. Karma. jääpalloitt,: Helsingissä Tulos 11-0 SPL:n hyväksi. Koripallo: Miesten liitto-ottelu Helsingissä Tulos: TUL 18, SKL 21. Naisten liitto-ottelu Helsingissä Tulos: TUL 17, SKL 19. Paini: Liitto-ottelu Kemi sä , Kemin Veto-Kemin Vastus. Tulos: TUL 13, SPL 15. Maaottelut. Nyrkkeily: Suomi- Ruotsi maaottelu Helsingissä helmikuun 16 p:nä, Suomi voitti 5-3. Liittomme nyrkkeilijöistä oli joukkueessa E. Ask, O. Ouvinen, H. Oras, V. Iskanius. Järjestäjinä TUL-SNL. Suomi-Ruotsi Tukholmassa Liittomme nyrkkeilijöitä oli joukkueessa: E. Ask, A. Harju, H. Oras, V. Andersin, K. Pekkola ja T. Schildt. Ruotsi voitti 6-2. jääpalloilu: Suomi-Ruotsi B-ottelu Helsingissä Ruotsi voitti 6"':'1. (3-1) Liittomme pelaajista oli joukkueessa V. Puhakka. Järjestäjinä TUL SPL. Suomi-Ruotsi A-ottelu Tukholmassa Ruotsi voitti ottelun , (3-1). Liittomme pelaajista oli joukkueen varamierunä L. Einesalo ja V. Salakka. Joukkueen toisena johtajana K. Altti. jalkapallo: Suomi-Ruotsi Göteborgissa Ru~tsi voitt~ 7-:-~ (2-2). Liittomme pelaajista oli joukkueessa T. Paananen Ja varamlehma O. Laaksonen, V. Niemi. Joukkueen toisena johtajana S. Ruokonen. Suomi-Ruotsi Helsingissä Ruotsi voitti ottelun 6-1 (1-1). Joukkueessa K. Niilonen. Järjestäjinä TUL-SPL. Paini: Painissa suoritettiin epävirallinen maaottelu Helsingissä Ruotsin joukkue otteli Suomen A-B yhdistelmiä vastaan voittaen A joukkueen 5-2 ja B-joukkueen 4-3. A-joukkueessa oli liittomme painijoista: S. Hostila, V. Tarvainen ja U. Räsänen. B-joukkueessa V. Holmberg O. Heiskala ja K. Gröndahl. Yleisurheilu: Suomi-Tanska Helsingissä Ottelun voitti Suomi Liittomme urheilijoista oli edustajina Y. Lehtilä, A. Hyökyranta, V. Jalava ja E. Autonen. Järjestäjinä TUL-SUL. Suomi-Ruotsi Tukholmassa Ruotsi voitti Edustajina joukkueessa oli liittomme urheilijoista V. Jalava, A. Hyökyl'anta, Y. Lehtilä, T. Rautavaara, E. Autonen ja M. Hurme. Johtajina ja tuomareina seurasi joukkuetta U. Siivonen, A. Hulden ja V. Järvinen. Suomalaisia ulkomailla. Hiihto: Kirunassa toimeenpantuihin kilpailuirun okllistui U. Niemi, V. Timonen, K. Hyttinen ja Sv. Halvorsen sekä johtajana K. Niininen. Bodenissa: A. Forss, U. Kirjavainen, V. Perälä, V. Kujala ja O. Rosendahl sekä johtajana A. K. Leskinen. Luistelu.' Tukholmassa toimeenpantuihin luistelukilpailuihin osallistui T. Palmio. Nyrkkeily.' Kirunan Vinter-seuran kilpailuissa oli liittomme edustajina Arvo Lundell ja T. Schildt. Tukholman Linnean 35-v. juhlakilpailuihin osallistuivat E. Ask, O. Ouvinen, H. Oras, A. Laaksonen, E. Vaelma ja L. Ojanen. Joukkueen johtaja O. Kylen. Tukholman AIFn kutsumana kävi Tukholmassa kilpailumatkalla V. Iskanius, P. Eloranta ja V. Backman. Joukkueen johtajana toimi H. Nurmio. Joukkue kilpaili myöskin Lidköpingissä.. Helsingin Tarmon nyrkkeily joukkue, johon kuuluivat R. Jyberg, O. ja A. Ouvinen, T. Rinkinen, Z. Arifdshan, A. Lehto, P. Mattsson ja Kymin Veikkojen V. Urhonen, kävi kilpailumatkalla Ruotsissa.syyskuussa. Jouk- 3

19 kue kilpaili useammassa kaupungissa. Kiertueen järjestäjänä toimi Eskilstuna Boxningsklubb. Lisäksi kävivät saman seuran jäsenet A. Harju ja V. Sjöman kilpailumatkalla Oslossa. Paini: Suomalaisten mestariseitsikko kilpaili Ruotsissa l3-2l. 1. Joukkueessa Suomen mestarit V. Tarvainen, K. Lahokoski ja U. Räsänen. Joukkue kilpaili Tukholmassa, Eskilstunassa, Sundsvallissa, Aborgassa ja Uppsalassa. Vaasan Toverien joukkue (7 miestä) kilpaili II. Enköpingissä, Västeråsissa, Norrläljessä ja Hedbyssä. Kemin Vedon M. Kärki ja O. Heiskala kilpailivat Malmivaarassa 1O-1l. 11. jalkapalloilu: Tampereen Pallo-Veikkojen ja H:gin Vesan yhdistetty joukkue kävi Pohjois-Ruotsissa kilpailumatkalla Kirunan AIFn kutsumiba. Joukkue kilpaili 5 eri kaupungissa. Kansainvälistä kosketusta on Pohjois~Suomen seuroilla olll1t vastaavasti Pohjois-Ruotsin seurojen kanssa. Yleis1~rheilu: T. Rautavaara kävi elo-syyskuussa kilpailumatkalla Ranskassa, Tanskassa ja Norjassa. E. Autonen oli kilpailumatkalla elokuussa Tanskassa. Lokakuun 7 päivänä suoritettuun Tukholman halkijuoksuun osallistuivat T. Laakkonen ja Jussi Hämäläinen. Voimistelu: Ruotsissa vieraili marraskuussa liittomme mies- ja naisvoimistelijoita. Matka järjestettiin yhteistoiminnassa Suomen Voimisteluliiten ja Suomen Liikuntakasvatusliiton kanssa. Liittomme voimistelijoista oli mukana T. Kekäläinen, G. Karma, Einari Paju, K. Lempinen. Naisista maininta naisten toiminnan yhteydessä. Joukkueiden johtajina toimivat K. Lehtinen ja Greta Rajala. U1kolalsia Suomessa Paini: Helsingin Visa- Tukholman Raitiotie Ottelunvoitti Visa 5-2. Kemin Vedon kilpailuihin osallishli Haaparannan SK:n Pohjanen ja V. Laaksonen. Tainionkosken Tähden ja Urheilijain (SVUL) kilpailuihin osallistuivat ruotsalaiset R. Svedberg ja N. Åkerlindb. Joensuun Yrityksen ja' Voimailukerhon (SPL) kilpailuihin 1O-1l. 3. osallistuivat O. Anderberg ja A. GrÖnberg. Tuto-Voimamiesten kilpailuihin osallistuivat N. Åkerlindh, K. Pettersen ja R. Svedborg. Popinniemen Ponnistuksen ja Hallan Visan (SPL) paineihin osallistui A. Grönberg ja O. Anderberg. Laihian Kimmon ja Laihian Liiton (SPL) järjestämiin paineihin H. Lindh ja B. Erikson. Seinäjoen Sisun ja Urheilijoiden kilpailuihin H. Lind ja B. Erikssoll. Vaasan Toverien , Isonkyrön Voiton ja Pietarsaaren Stjäruan järjestämiin kilpailuihin osallistuivat nlotsalaiset H. Hllgosson ja L. Lundell. Karihaaran Tenhon ja Karkkilan Sisun kilpailuihin osallistuivat kirunalaiset painijat B. Seppälä ja S. Tornells. Helsingin Visan kilpailuihin osallistuivat R. Carlsscn, H. Lindh, -;'. H. Persson ja G. Andersson. Kuopion Työv. Urho kilpailuihin H. Lindh. Jyväskylän Veikkojen kilpailuihin R. Carlsson. Voikan Viestin kansainvälisiin kilpaihlihin ruotsalaiset H. Persson ja B. Andersson. Helsingissä II. toimeenpantuihin. Pohjoismaiden Valticpaineihin osallistui 3 ruotsalaista, 7 tanskalaista ja 6 norjalaista painijaa. Järjestäjinä TUL ja SPL. Suolahden Urhon kansainvälisiin kilpailuihin norjalainen K. Larsen. Tiutisen Pyrinnön kilpailuihin norjalainen R. Merli. Uuraan Vilppaan kilpailuihin 1-' osallistui A. Eriksson. Veitsiluodon Kisaveikkojen kilpailuihin osallistui 5 miestä Haaparannan SK:sta. Jalkapalloilu: Kesä- heinäkuussa vieraili Kirunan AIFn joukkue Suomessa. Ottelut päätyivät: Tampereen Palloveikot - AlF 3-3, Valkeakosken Koskenpojat - AlF 1-3, Turun Toverit - AlF 2-3, Vesa ~ AlF 2-1, Satakunta - AlF 5-4. Pohjois-Suomen seurat ovat olleet vastaavasti pohjoisruotsalaisten kanssa kilpailullisessa yhteistoiminnassa. Yleisurheilu: HU-41 kilpailuihin osallistuivat ruotsalaiset H. Ncrdberg, O. Johansson, A. Gustafsson ja K. Feldt. Kuopion Kisa-Veikkojen kilpailuihin osallistuivat ruqtsalaiset K. Feldt ja H. Nordberg. Tampereen Kisatoverien kilpailuihin osallistui ruotsalainen Tore Tillman. HU-41:n ja Visan kilpailuihin osallistuivat ruotsalaiset H. ErikSOll ja G. ÖstIing. Jyväskylän Veikkojen ja Kenttäurheilijain (SUL) kilpailuihin osallistuivat ruotsalaiset S. Kullberg, Å. Lorenzon ja L. Andren.. Nyrkkeily: Helsingin Tarmon kilpailuihin osallistuivat ruotsalaiset B. Engström ja Ole Larsson. 34

20 Suomi-Ruotsi nyrkkeilymaajoukkueen nyrkkeilijät vierailivat maaottelun jälkeen seuraavilla paikkakunnilla: Kotkassa Stig Kreuger ja K. Andersson, Kuopiossa Tage Persson ja Thore Karlsson, Lappeenrannassa Kurt Stehlin ja Allan Jepsson, Riihimäellä Kurt Kreuger, JyVäskylässä Allan Ekvall, Lahdessa Karl Olsson ja Varkaudessa B. Engström. Helsingin Tarmon kilpailuissa vieraili ruotsalainen Sture Sundberg. Edelleen vieraili Helsingin Tarmon kilpailuissa norjalaiset K. Gundersen ja R. Solberg. Syyskuun 13 päivänä suoritettiin Helsingin Tarmo-Eskilstuna. Ottelun vo~tt~ Tarmo 6-2. Ruotsalaisjoukkueen muodosti seuraavat nyrk?eilijät: VOlttt Tarmo 6-2. Ruotsalaisjoukkueen muodosti seuraavat nyrkkeilijät: H. Hansson, G. Karlsson, E. Sjöberg, K. Larsson, G. Eriksson, B. Bergquist, D. Ehrlund ja K. Nilsson. Osa saman joukkueen nyrkkeilijöistä suoritti jälkikilpailun Keravan Toverien, Lahden Kalevan, Hämeenlinnan Kisan, Kymin Veikkojen, Vuoksen niskan Vesan ja Vaasan Toverien kilpailuissa. Uinti: Helsingin Työväen Uimarien kilpailuissa vierailivat ruotsalaiset L. Adlerty, L. Sundqvist, H. Karlsson, B. Järvinen, E. Frändfors, E. Eriksson, Maija-Lisa Andersson, Anna-Greta Grandell ja Gun Eriksson. Luistelu: Tamperelaisyhtymän TY -TKV ja TL-PT (SLL) kilpailuihin osallistuivat ruotsalaiset Åke Seyffarth, Henry Jansson, HaIle Janemar ja G. Hedlund, sekä helsinkiläisyhtymän HTL ja HL-HLK VLS (SLL) kilpailuihin ja Turun Toverien ja Riennon (SLL) kilpailuihin Muita kansainvälisiä tapauksia. Ns. kummikaupunkiotteluja, joissa liittomme jäseniä on ollut edustajina Qn suoritettu useampia, kaikista ei kuitenkaan ole täsmällistä tilastoa. Paini~sa on ollut yhteistoimintaa Porin ja Sundsvallin välillä. Painissa ja nyrkkellyssä Lahden ja Westeråsin välillä. Westeråsin nyrkkeily joukkue vieraili samalla matkalla myöskin Tampereella ja pyöräilyssä Tampereen ja Norrk~?ingin v~lillä.. Yleisurheilussa oli kaupunkiottelu Eskilstuna-Jyväskyli. Lu.ttomme J~semstä oli matkalla O. Palan der, T. Lehto, V. Teikari, V. Joukamen, J. Slr(m, J. Penttinen ja V. Huttunen. Johtajana Felix Lahtinen. Salo-Katrineholm ottelussa edusti Salon kauppalaa Salon Vilpas, päättyen Koripalloilu: Helsinki-Tukholma päättyen Helsingin voittoon Liittomme pelaajista oli joukkueessa R. Lappalainen, K. Heinänen ja H. Nygren. Pyöräily: Helsinki- Tukholma suoritettiin massakilpailuj}a yhtäaikaisesti molemissa kaupungeissa toukokuussa. Ottelun voitti Helsinki. I Nuorten kilpailutoiminta. Mestaruuskilpailut. Nuorten uintipäivät toimeenpantiin Voikkaalla , joiden yhteydessä ratkaistiin samalla nuorten hiihtcmestaruudet. Jääpalloilussa suoritettiin mestaruus yhden häviön sulkemistapaa noudattaen. Mestaruuden voitti Turun Pyrkivä. Pesäpallomestaruus suoritettiin sarjana, jonka voitti TMP 6 pisteellä. Jalkapallomestaruus suoritettiin yhden häviön sulkemistapaa noudattaen ja voitti Helsingin Kullervo loppuottelussa Turun Pyrkivän 3-2. Liitto-ottelut. Yleisurheilussa suoritettiin kolmiliitto-ottelu SVUL-TUL-SFln välillä Lahdessa Ottelun voitti SVUL 143, TUL 88 ja SFI 8 pistettä. Jalkapalloilussa suoritettiin A- ja B-liitto-ottelut. Kuopiossa Kuopion Pallotoverit voitti Helsingin Kullervon 4-0. Turussa suoritetussa B-ottelus.. a olivat vastakkain Turun Pyrkivä-HJK. Ottelu päättyi 0-0. Koripalloilussa järjestettiin liitto-ottelu Ottelun voitti Koripalloliitto Pesäpalloilussa Helsingissä pidetyn A-ottelun voitti TMP tuloksella 7-1. Vastustajana oli Loimaa. B-ottelu suoritettiin Kuopiossa ja päättyi se KuEVn voittoon 5-4. Liittoa edusti Helsingin Iskun joukkue. Muu kilpailutoiminta. TULn Poikaurheilupäivät järjesti Porin Pyrkivä , joihin osallistui 330 osanottajaa. Heinäkuussa järjestivät piirikunnat tavanmukaiset poikaurheilupäivät, joihin osallistui lähes 4,000 urheilijaa.. Seurain välisen SAK:n lahjoittaman kiertopalkinnon voitti Helsingin Kullervo. Nuorien HiihtoPäivää vietettiin piirin alueella. Päivän kilpailuihin osallistui n. 8,000 hiihtäjää. 87 /

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1948 sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ja ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 1949 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. I " TYÖVÄEN

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 19lt3 SEKA VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLIST A HELSINGISSA 1944 TYOvAEN URHEILULIITTO Y. TYÖVÄEN URHEILULIITON

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997)

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) 1988 Puheenjohtaja Aune Nurhonen Varapuheenjohtaja Hugo Jäppinen Rahastonhoitaja Karin Korvenranta Eila Pöri Toivo Sivunen Onni Koivu Espoo Mikko Vako Aulikki

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa 31.01.2016 Merikarvian Into tulosluettelo Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4, 31.01.2016, Merikarvia N6 : 0,5 km Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty:

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 13.6.2015 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 170 NUORET ALLE 15 V. 1. SIMO TORNACK KLAUKKALAN KALASTUSKERHO 750 NUORET ALLE 19 V.

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Huomautetaan, että vaaliliput on oltava mukana kokouksessa.

Huomautetaan, että vaaliliput on oltava mukana kokouksessa. KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 9. pnä helmikuuta 2016 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. Kokous alkaa klo 18.00. Esteet pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

ALUE-ENNÄTYKSET 2010 KESKI-SUOMEN ALUE UUDET ALUE-ENNÄTYKSET 2010 ILMAKIVÄÄRI. Ilmakivääri. Pienoiskivääri 60ls makuu.

ALUE-ENNÄTYKSET 2010 KESKI-SUOMEN ALUE UUDET ALUE-ENNÄTYKSET 2010 ILMAKIVÄÄRI. Ilmakivääri. Pienoiskivääri 60ls makuu. KESKI-SUOMEN ALUE 25.10.10 /JS ALUE-ENNÄTYKSET 2010 Kilpailut: Ilmakivääri ja pistooli ÄäA 6.-7.2.2010 Olympiakiv - kiv+pist, KSA 28-29.8.2010 Trap KSA 29.8.2010 Skeet, KSA 14.06.2010 compak KSA 28.08

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

+4. Hdrkman Reiio Pohiois-Pohianmaa Ahonen Kalevi Eteld-Savo 170. Eldkel iiton Rantaon g i n nan valtaku n nal I iset mestaruskisat Miehet

+4. Hdrkman Reiio Pohiois-Pohianmaa Ahonen Kalevi Eteld-Savo 170. Eldkel iiton Rantaon g i n nan valtaku n nal I iset mestaruskisat Miehet Eldkel iiton Rantaon g i n nan valtaku n nal I iset mestaruskisat Miehet 70 ia vli Nimi Piiri 1. Simola Pentti Kariala 2825 2. P6l6nen Veli Kvmenlaakso 1940 3. Potinkara Aarne Kariala 1535 4. Huovinen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6.

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6. YLEISURHEILU M 100 m 1) Pasi Forsell, os. Kokkola 166, 14,5. M 35 100 m 1) Kaido Tigas, os. Espoo 048, 14,5, 2) Petri Jääskeläinen, os. Espoo 048, 15,4. M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2)

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS

TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 3 p:na 942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN I ESITYSLISTA SEKA VUODEN 94 TOIMINTAKERTOMUS HELSINKI 942 TYÖVÄEN URHEILULIITON HELSINGISSÄ TOUKOKUUN 3 P:NÄ

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011 Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011 Miehet I II III IV V 1-5 1-5 4-parasta sijoitus tulos g P tulos g P tulos g P tulos g P tulos g P yhteistulos pisteet kilpailua 2011 1. Voutilainen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Hervanta 30-vuotta Juhlakisa 2003 Mäkihyppy Hyppyrimäki: Hervanta K10 Arvostelutuomarit : A: Matti Nieminen, B: Pekka Tuohi, C: Viljo Sadeharju

Hervanta 30-vuotta Juhlakisa 2003 Mäkihyppy Hyppyrimäki: Hervanta K10 Arvostelutuomarit : A: Matti Nieminen, B: Pekka Tuohi, C: Viljo Sadeharju Hervanta 30-vuotta Juhlakisa 2003 Hyppyrimäki: Hervanta K10 Arvostelutuomarit : A: Matti Nieminen, B: Pekka Tuohi, C: Viljo Sadeharju Sarja : Aloittelijat Ilmoittautuneita 8 Loppuun suorittaneita 8 10,0

Lisätiedot

# Nimi Synt Seura Aika

# Nimi Synt Seura Aika Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) Kilpailu Sylvesterin-uinnit Kilpailun paikkakunta Somero Järjestäjä Someron Esan Uintijaosto Allas 25m Kilpailupäivämäärä 31 joulukuu 2016

Lisätiedot