Biokaasulaitosten käsittelyjäännöksen hyötykäyttö. Vanhempi tutkija Elina Virkkunen, MTT Sotkamo Liminka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biokaasulaitosten käsittelyjäännöksen hyötykäyttö. Vanhempi tutkija Elina Virkkunen, MTT Sotkamo Liminka 19.11.2014"

Transkriptio

1 Biokaasulaitosten käsittelyjäännöksen hyötykäyttö Vanhempi tutkija Elina Virkkunen, MTT Sotkamo Liminka

2 Biokaasuprosessi Perustana hapeton mikrobiologinen prosessi CO 2 Energiakasvit Maatalous lanta kasvimassa Biohajoava jäte teollisuus yhdyskunnat Biokaasu prosessi Pelto Biokaasu CH, CO 2 Jäännös Ravinteet Org.aines Lämpö Lämpö & sähkö Alueverkko Maakaasuverkko Liikennepolttoaine Kuva Sari Luostarinen Muut käyttömahdollisuudet 2

3 Suomen biokaasu tuotetaan (v. 2013) Kaatopaikoilla ( 61 %) Yhteismädätyslaitoksilla ( 18 %) Jätevedenpuhdistamoilla ( 20 %) Maatiloilla (alle 1 %) Yhteensä 555,7 GWh vain 0,5 % uusiutuvan energian tuotannosta Markus Moilanen, Suomussalmi 0 kwh CHP Kuva: MTT/Elina Virkkunen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

4 Kuva: MTT/Pekka Heikkinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

5 Sanastoa Kompostointi Hapellinen mikrobiprosessi Mädätys eli biokaasuprosessi Hapeton biokaasuprosessi, jossa mikrobit hajottavat orgaanista ainesta. Tuloksena biokaasu ja mädäte (käsittelyjäännös, käymisjäännös). Hygienisointi Taudinaiheuttajien tuhoaminen tai vähentäminen esim. kuumentamalla tai biologisella tai kemiallisella käsittelyllä Stabilointi Mikrobiologisen hajotustoiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen (esim. mädätteen jälkikompostointi) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

6 Maatilan jätteet helppoja Biokaasuprosessissa Typen käyttökelpoisuus paranee (ammonium-n) Mahdolliset taudinaiheuttajat ja rikkaruohonsiemenet vähenevät, samoin haju Jäännöstä voi käyttää syötäville kasveille ja luomuun Kuva: V. Pyykkönen MTT Maaninka, 20 kw CHP + 80 kw lämpökattila Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

7 Raakalanta vs. biokaasulaitoksen käsittelyjäännös lannoitteena (Hyrkäs, M. ym. 201) Koe MTT Maaningalla Tutkittavana raakalanta, biokaasulaitoksen käsittelyjäännös sekä siitä separoidut kuiva- ja nestejakeet Liukoisen typen lannoitusvaikutus ohralla oli keskimäärin korkeampi kuin raakalannan Tässä tutkimuksessa käsittelyjäännöksen edut tulivat selvemmin esiin ohran- kuin nurmenviljelyssä Nurmi on tehokas ravinteiden ottaja fosforitase negatiivinen kaikilla orgaanisilla lannoitteilla Lannoitteiden sijoittaminen esti P rikastumista pintamaahan Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

8 (Hyrkäs ym. 201) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

9 Puhdistamoliete Jätevesipuhdistamoiden jätevesilietettä Muodostuu kuiva-ainetonnia / v Käsitellään aina ennen maatalouskäyttöä Kompostointi tai mädätys Kalkkistabilointi tai happo-vetyperoksidikäsittely Kuumennus eli terminen kuivaus Eviran hyväksymiä toimijoita noin 100 (5 maatilaa) Kuva Tiina Tontti Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

10 Riihimäen tila, Halsua Sianlanta + puhdistamoliete + rasva Lämpötila 55 ºC 250 m 3 reaktori ja 550 m 3 jälkikaasuallas Sähkö, lämpö (30 kw:n CHP) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

11 Lannoitevalmisteet Epäorgaaninen lannoite Kemiallisesti valmistettu väkilannoite Orgaaninen lannoite Peräisin eläimistä, kasveista tai mikrobeista Tyyppinimi Kuvaa lannoitevalmisteen ominaisuuksia, valmistusmenetelmää ja käyttöä Mainittava tuoteselosteessa Evira pitää luetteloa yllä Tuoteselosteessa ilmoitetaan pääravinteet (kokonaispit. ja liukoinen), haitalliset alkuaineet ja hygieniaindikaattorit Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

12 Tyyppinimiä ryhmittäin Orgaaniset maanparannusaineet Lantaseos, tuorekomposti, maanparannuskomposti, kuivarae Nestemäisinä orgaanisina lannoitteena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet Rejektivesi (rajoitus puhdistamolietteen osuudelle) Sellaisenaan maanparannusaineiksi soveltuvat sivutuotteet Mädätysjäännös Kalkkistabiloitu puhdistamoliete Kemiallisesti hapetettu puhdistamoliete VOIDAAN JALOSTAA ORGAANISIKSI MAANPARANNUSAINEIKSI Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 12

13 BioKymppi Oy, Kitee Kuvat: MTT/Pekka Heikkinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

14 Puhdistamolietepohjaisten tuotteiden ravinteet Raaka-aineet ja prosessit aiheuttavat vaihtelua Jätteenkäsittelylaitoksen tulisi suunnitella tuotteen koostumus kasvien tarpeen ja viljelijöiden kysynnän mukaan Fosfori P Saostetaan puhdistusprosessissa alumiiniin tai rautaan Kokonaisfosforista 0 % käyttökelpoista (nousemassa) Enintään 5 vuoden tasaus Typpi N Kokonaistyppi Epäorgaaninen (ammonium, nitraatti) Orgaaninen typpi hajoaa ja myös haihtuu Kalium K, suuri osa liukoista Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

15 Esimerkkejä ravinnepitoisuuksista (Hyrkäs ym. 201, lannoitevalmisteiden tuoteselosteet) N kok. kg/tn N liuk. kg/tn P kok. kg/tn P liuk. kg/tn K kok. kg/tn Kuivaaine % Lietelanta, 3,0 1,7 0,5 (85 %) 3,0 7,2 maatila Käsittelyjäännös 2,8 1,7 0,6 (85 %) 3,7,7 maatila Rejektivesi 5,2 1,5 0, 0,1 0,9 1,6 Mädätysjäännös 6,0 3,6 2,3 0,2 1,2 6,9 Mädätysjäännös 11,3 1, 8,3 0,1 0,3 29,5 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

16 Raaka-aineet ja fosforijakeet (Salo ym. 2012) Eläinlanta lannoitevalmisteissa Käyttökelpoinen Helposti vapautuva Kasveille käyttökelpoista fosforia Yhdyskuntajäte lannoitevalmisteissa Hitaasti vapautuva Käyttökelvoton Alhainen fosforin käyttökelpoisuus % Vesi NaHCO3 NaOH HCl Min Outlier Akselin otsikko Max Outlier Helposti vapautuva Hitaasti vapautuva % Vesi NaHCO3 NaOH HCl Min Outlier Helposti vapautuva Max Outlier Hitaasti vapautuva Käyttökelpoinen Käyttökelvoton Käyttökelpoinen Käyttökelvoton Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

17 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Bioson, Juva Kuvat MTT/Elina Virkkunen

18 Lannoitusvaikutuksia: kompostoitu ja termisesti kuivattu puhdistamoliete (Tontti ym. 2012) Kevätviljan lannoituksessa orgaanisella lannoitevalmisteella on mahdollista korvata 20 0 kg/ha mineraalityppeä (riippuu paljon tuotteesta ja kasvuolosuhteista) Yhdyskuntajätepohjaisen kompostin lannoitusvaikutus on usein heikompi kuin kuivarakeen Kompostin hajoamisaste on korkea, kun taas terminen rakeistus-prosessi voi haihduttaa suuren osan materiaalin sisältämästä ammoniumtypestä Raetuote on hyvä fosforilannoite Kuvat: MTT/Tiina Tontti Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

19 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Vehnän lannoituskoe (Tontti ym. 2012) Kom = kompostoitu puhdistamoliete Rae = termisesti rakeistettu puhdistamoliete LiN = liukoinen typpi

20 Puhdistamolietettä koskeva lainsäädäntö Lannoitevalmistelaki (239/2006) ja asetukset (2/11, 12/12, 7/13) Tyyppinimet Maatalouskäyttöön vain käsiteltyä lietettä Lietteen käyttömäärien enimmäiskuormitukset maalle, tarvittaessa maanäytteet Suurimmat sallitut pitoisuudet haitallisille metalleille, taudinaiheuttajamäärille ja epäpuhtauksille Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

21 Viljelijätukia koskevat ehdot Täydentävät ehdot puhdistamolietteen käytölle -viljelyyn liittyvät hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä lakisääteiset hoitovaatimukset -useimpien viljelijätukien ehtona Nitraattiasetus (levitysaika ja enimmäismäärä) Ympäristötuen ehdot Huomioitava esimerkiksi: Syötäviä kasveja ei saa kasvattaa 5 vuoteen Ei saa käyttää luomuviljelyssä Nurmelle vain perustamisvaiheessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

22 Haitalliset metallit puhdistamolietteessä Pitoisuudet laskeneet huomattavasti 70-luvulta Suomessa vähäisempi kuin monissa Euroopan maissa Enimmäispitoisuudet määritelty lannoitevalmisteasetuksessa Osa metalleista (kupari, sinkki) on myös hivenlannoitteita Kriittisiä elohopea, kadmium, lyijy MTT:n tutkimuksissa puhdistamolietteellä lannoitetun ja lannoittamattoman maan välillä metallipitoisuuksissa ei ollut eroja (Tontti 2012) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

23 Taudinaiheuttajat ja epäpuhtaudet Hygieeninen laatu määritetään Eschericia coli bakteerien ja salmonellan määrien perusteella E.coli bakteereita <1000 pesäkettä muodostavaa yksikköä (pmy)/g Salmonellaa ei saa olla lainkaan Epäpuhtaudet Roskia (lasi, muovi, metalli ym.) enintään 0,5 % tuorepainosta Itäviä rikkaruohonsiemeniä enintään 5 kpl / litra Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

24 Tutkimustuloksia hygienisesta laadusta (Tontti ym. 201) Pelkkä kuivaus ei hygienisoinut valmistetta riittävästi Hyvälaatuisilla tuotteilla pellon hygieeninen laatu säilyi hyvänä 1) termofiilisessa seosprosessissa mädätetty ja kuivattu p.liete, 2) mädätetty ja turpeen kanssa tunnelikompostoitu p.liete, 3) mädätetty ja termisesti pelletöity ureatäydennetty p.liete, ) mädätetty ja kuivattu puhdistamoliete Lietetuotteet E. coli Enterokokit Salmonella E. coli Enterokokit Salmonella log 10 log 10 log 10 log 10 pmy/g pmy/g pmy/g pmy/g kpl/25 g pmy/g pmy/g pmy/g pmy/g kpl/25 g Kuivattu seos 18 1, ,53 negat. Kompostoitu 167 2,22 a.m. a.m. negat. 81 1,91 9 0,95 negat. Rakeistettu a.m. a.m. a.m. a.m. negat. a.m. a.m. a.m. a.m. negat. Kuivattu , ,91 negat. a.m. = alle määritysrajan (v. 2010: 10 pmy/g, v. 2011: 5 pmy/g) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

25 VamBio Oy, Vampula Kuva: MTT/Elina Virkkunen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

26 Orgaaniset haitta-aineet (Marttinen ym. 201, Anon. 2013) Suuri joukko erilaisia yhdisteitä, joita käytetään teollisuus- ja kuluttajakemikaaleina Bromatut palonestoaineet muoveissa ja tekstiileissä Vettä hylkivät fluoratut yhdisteet Elektroniikkateollisuuden PCB-yhdisteet Lääkeaineet Puhdistus- ja pesuaineet Dioksiinit Suomen tai EU:n lainsäädännössä ei ole raja-arvoja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

27 Orgaaniset haitta-aineet (Marttinen ym. 201) Suurimmalla osalla haitta-aineista lannoitteen mukana tuleva määrä ja ilmalaskeuma olivat samaa suuruusluokkaa (10 yhdisteryhmää ja 25 lääkeainetta) Poikkeuksena palonestoaine PBDE, jota oli mädätteessä huomattavasti enemmän kuin laskeumassa Osa yhdisteistä hajoaa tai ei kerry merkittävästi kasveihin Lisätutkimusta tarvitaan muutamien kemikaalien ja lääkeaineiden riskin arvioimiseksi Lääkeaineiden pitoisuuksista koholla ibuprofeeni, metoprololi, sulfadiatsiini, antibiootit flubendatsoli ja siprafloksasiini Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

28 Kirjallisuutta Anon Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa. Toim. Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto Huttunen, M. J. ja Kuittinen, V Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17. Publications of the University of Eastern Finland. 53 s. Hyrkäs, M., Virkajärvi, P., Räty, M., Luostarinen, S. & Pyykkönen, V Biokaasulaitoksen käsittelyjäännös nurmen ja ohran lannoitteena. Maataloustieteen Päivät 201. Marttinen, S., Suominen, K., Lehto, M., Jalava, T. & Tampio, E Haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja lääkeaineiden esiintyminen biokaasulaitosten käsittelyjäännöksissä sekä niiden elintarvikeketjuun aiheuttaman vaaran arviointi. MTT Raportti s. Salo, T., Kapuinen, P. & Tontti, T Testimenetelmät uusien orgaanisten lannoitevalmisteiden lannoitusvaikutuksen määrittämiseen. Maataloustieteen Päivät Tontti, T., Kangas, A. & Högnäsbacka, M Yhdyskuntajäteperäiset orgaaniset lannoitevalmisteet ravinnelähteenä tuloksia syys- ja kevätviljan peltokokeilta. Maataloustieteen Päivät Tontti, T., Heinonen-Tanski, H. & Martikainen, K Puhdistamolietepohjaiset lannoitevalmisteet kevätviljapellolla hygieniaindikaattorien tuloksia. Maataloustieteen Päivät Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

29 Biokaasututkimus MTT Sotkamossa

30 MTT Sotkamo: päätoimialueet 201 Biokaasu- ja lantatutkimus Marjojen ja vihannesten viljelytutkimus Rehukasvien viljelytutkimus Tiedonsiirto alueen maaseutuyrittäjille Liikevaihto vajaa , ympärivuotisia työtekijöitä 15. MTT + Metla + RKTL + Tike = Luke eli Luonnonvarakeskus alkaen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

31 ÄPYLI syntyi vuonna 2008 Tilavuus m 3 Syöte kuivaa Naudanlanta Kalanperkuujäte Hevosenlanta Biojäte Nurmibiomassa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

32 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Koetuloksia MTT Sotkamon m 3 :n reaktorilla (muut jatkuvatoimisia paitsi säilörehukoe ) SYÖTE m 3 CH /t FM m 3 CH /t VS NAUDAN KUIVALANTA, TURVEKUIVIKE 22 ±,8 123 ± 22 NAUDAN KUIVALANTA + KALANPERKUUJÄTE 10 % tuoremassasta NAUDAN KUIVALANTA + KALANPERKUUJÄTE 25 % tuoremassasta 57±,7 29 ± 17 8 ± ± 128 HEVOSEN KUIVALANTA, PUUPELLETTIKUIVIKE 19,6 ±,2 70,5 ± 8,22 VUOHENHERNESÄILÖREHU (PANOSKOE) 78 m 3 metaania ~ 1 litra polttoöljyä

33 VuoGas toimintaympäristö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

34 VuoGas biokaasureaktori Laitetoimittajana BioGTS Oy Maatilakokoluokan biokaasureaktori (72 m 3 ) käynnistyy loppusyksystä 201 Syötteenä säilörehu ja muita kiinteitä syötteitä Kuivamädätysprosessi, tulppavirtausperiaate, 30 vrk viipymä Reaktori on sijoitettu siirrettävään konttiin Biokaasulla korvataan litraa polttoöljyä, kaksoispoltin Käytetään rakennusten lämmittämiseen ja tulevaisuudessa auton ja traktorin polttoaineeksi Jäännös käytetään lannoitteeksi nurmelle Hiilen ja ravinteiden kierto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

35 Kuvat: MTT/Pekka Heikkinen Ympärivuotinen saatavuus säilörehun muodossa Säilörehun plussia Viljelyvarma Viljelytekniikka osataan Säilöntä osataan Konekanta olemassa Kuvat: P. Heikkinen, A.Seppälä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

36 Tällä hetkellä HVP-peltojen ( ha) energiasaanto on 1,5 TWh, mutta viljelyä tehostamalla energiasaanto voidaan tuplata. Maatalouspohjaisen bioenergian (peltokasvit, maatalouden sivuvirrat ja lanta) käytön tavoite on yhteensä -5 TWh. Tulevaisuuden nurmibiojalostamo tuottaa energian lisäksi arvokomponentteja

37 Mitä VuoGas-ympäristössä voi tehdä? Mittalaitteiden kehitystä Palvelukonseptien kehitystä Ympäristömittauksia Prosessilaitekehitystä ja koeajoja Kaasunjalostusta: ajoneuvopolttoaineet, kaasun puhdistus Biokaasun tuotanto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT / VuoGas PasiLaajala Lannoitetutkimusta Jätetutkimusta Syötteiden ja biotekniikan tutkimusta

38 Tutkimusten rahoitus Biokaasu ja peltoenergia Kainuussa (Euroopan maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus) Biojäte ja hepolanta (EAKR, Kainuun ELY-keskus) Hoidettu viljelemätön pelto biokaasuksi (MMM, Makera) HorseManure (YM, RAKIohjelma) VuoGas-toimintaympäristö (EAKR, Kainuun liitto) Lisätietoja: -Maataloustieteen päivät , posterit: Hevosenlanta tuottaa biokaasua Hevosenlannan tuubikompostointi Hevosenlannan hyötykäyttö Kainuussa -MTT Raportti 113 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

39 Teija Paavola KIITOS David Fullford 39

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Tiedot vuodelta 2013 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Tiedot vuodelta 2010 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences MARKKU

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16 Tiedot vuodelta 2012 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Marraskuu 2014 JÄRKI on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista:

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta Jaana Laurila Jukka Saarinen Satafood Kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu MaLLa2-hankkeen loppuraportti Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu Toni Taavitsainen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Kotieläintukikoulutukset 29.1.2015, 6.2.2015 ja 10.2.2015 Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

seostuhkaa. Boori (B) 123 110 21 3,4 19,3 Haketuhka Puutuhka 19,8 Kuorituhka 8,4 Turvetuhka 11,7 Eri tuhkien Fosfori (P) prosenttia

seostuhkaa. Boori (B) 123 110 21 3,4 19,3 Haketuhka Puutuhka 19,8 Kuorituhka 8,4 Turvetuhka 11,7 Eri tuhkien Fosfori (P) prosenttia Suometsien tuhkalannoitus Tuhkan ominaisuudet Metsälannoitteena käytettäväää tuhkaa saadaan energia- ja voimalaitosv sten sivutuotteena. Polttoaineena on yleensä jokoo puhdastaa puuta, puun eri ositteita,

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

1/2011. Irtonumero 12. Biokaasulaitokset. www.vesitalous.fi

1/2011. Irtonumero 12. Biokaasulaitokset. www.vesitalous.fi 1/2011 Irtonumero 12 Biokaasulaitokset www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015

AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015 growth through innovatio n AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015 Berner Oy PL 15 00131 Helsinki Ammattinurmikkotuotteet Erkki Hakamäki Myyntipäällikkö 040-6783 343 erkki.hakamaki@berner.fi Tomi Laaksonen Myyntipäällikkö

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja

Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja luonnonmukaisessa viljelyssä Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi,

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot