ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 196"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:30-17:54 PAIKKA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSHUONE KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KAUPUNGINAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON VUONNA AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PIENIIN PERUSPARANNUSHANKKEISIIN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON TILANNE TILAPALVELUN KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUTAKSOJEN TARKISTAMINEN 105 KOULUKIINTEISTÖJEN TILOJEN JA KIRJASTON SALIN VUOKRAUSTAKSAT ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 107 LAUSUNTO PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 108 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN PÄÄTÖSTÄ KAATUMISTAPAUKSESSA/LEENA POUTANEN Teknisen johtajan viranhaltijapäätös Dnro 110/55/ LEIKKIPUISTOJEN LAKKAUTUS ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 227

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Autio Matti 16:30-17:54 puheenjohtaja Sistonen Sami 16:30-17:54 varapuheenjohtaja Kukkonen Anu 16:30-17:54 jäsen Nevala Hannu 16:35-17:54 jäsen Ojanen Jere 16:30-17:54 jäsen Palomäki Marita 16:30-17:54 jäsen Talvio Elina 16:30-17:54 jäsen Jokinen Kaarina 16:30-17:54 kaupunginhallitukse n edustaja POISSA Viljanen Jussi kaupunginhallitukse n puheenjohtaja Kilpinen Joni nuorisovaltuuston edustaja MUU Jortikka Antti 16:30-17:54 esittelijä Jokinen Seppo 16:30-17:54 kunnallistekniikan päällikkö Lehén Harri 16:30-17:54 maanmittausinsinöö ri Siukola Jukka 16:30-16:53 rakennuttajapäällikk ö Vanhanen Veli-Matti 16:30-17:54 kiinteistöpäällikkö Kontu Soile 16:30-17:54 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Matti Autio Puheenjohtaja Soile Kontu Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marita Palomäki Sami Sistonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalon teknisessä toimistossa, tiistaina viraston avoinnaoloajan. Soile Kontu Toimistosihteeri

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 99 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekla 100 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Hannu Nevala ja Elina Talvio. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Palomäki ja Sami Sistonen.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KAUPUNGINAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON VUONNA /65/2014 Tekla 101 Kaupunginvaltuuston hyväksymien Yksityistieavustusten myöntämisperusteiden mukaan avustuskelpoisia ovat tiet, joilla on merkitystä yleisen liikenteen kannalta tai vakituista asutusta. Avustettavan tien minimipituus on 100 m. Laskentaperusteet päättää ja avustukset myöntää tekninen lautakunta. Vuonna 2014 kunnossapitoavustukset tuli olla haettuna helmikuun loppuun mennessä ja avustuspäätökset tehtiin teknisessä lautakunnassa Ehdotus laskentaperusteiksi vuodelle 2015 on liitteenä. Laskentaperusteissa on huomioitu pienten perusparannusten osalta talousarviotavoite, että perusparannusavustuksia myönnetään liikennöintiä rajoittavien silta- ja rumpuvaurioiden sekä liikennöinnin estävien routavaurioiden korjauksiin. Pienten perusparannusten hakuajaksi ehdotetaan huhtikuun loppua, koska katselmustarpeiden takia kaikkia avustuspäätöksiä ei voi tehdä kunnossapitopäätösten yhteydessä huhtikuun alussa. Laskentaperusteissa on edelleen ehto, että edellisenä vuonna maksettu kunnossapitoavustus tulee olla käytetty tienpitoon kokonaan ja säästöön jäänyt osuus vähennetään tulevasta avustuksesta. (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1) vuoden 2015 yksityisteiden kunnossapitoavustukset on haettava mennessä ehdolla, että määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä 2) vuoden 2015 pienet perusparannusavustukset on haettava huhtikuun loppuun mennessä 3) avustuksista tiedotetaan vuodenvaihteessa kirjeitse vuonna 2014 avustuksen piirissä olleille tiekunnille. Lisäksi avustuksista tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, Oriveden Sanomissa ja internetissä. 4) hyväksytään avustusten laskentaperusteet vuodelle 2015 liitteen mukaan Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Hannu Nevala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta paikalla asian käsittelyn aikana.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PIENIIN PERUSPARANNUSHANKKEISIIN 52/65/2014 Tekla Kunnossapitoavustusten yhteydessä ilmoitettiin haettavaksi avustukset kustannusarvioltaan alle 5000 euron perusparannushankkeisiin, joita ovat teknisen lautakunnan päätöksen mukaan: Vähäisiä, kustannusarvioltaan alle 5000 euron perusparannuskohteita voidaan avustaa enintään 50 %:n avustuksella seuraavasti: 1) siltojen ja rumpujen korjaus, avustetaan 2) kantavuuden parantaminen vakituista asutusta tai yleistä liikennettä palvelevilla tieosilla kiireellisissä routakorjauskohteissa, avustetaan harkinnan mukaan 3) muut hankkeet (esim. näkemäesteen poisto, maakivien poisto, liittymät, salaojat), avustetaan harkinnan mukaan määrärahojen puitteissa Pieniin perusparannushankkeisiin jää kunnossapitoavustusten jälkeen euroa, koska kustannusarvioltaan yli 5000 euron perusparannushankkeita ei ole toteutettavissa vuonna 2014 valtionavustustilanteen vuoksi. Yhteenveto hakemuksista on liitteenä kokoukseen osallistuville. Osaan hankkeista voi tehdä avustuspäätöksen suunnitelman perusteella, mutta osa hankkeista vaatii katselmuksen. Hankkeiden koon huomioiden katselmukset voi pitää kevyemmällä kokoonpanolla eli maanmittausinsinööri tiejaoston puheenjohtajan kanssa. (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan sijaisen rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä liitteen mukaan seuraavien tiekuntien perusparannushankkeiden avustukset: Aronperän yksityistie, Eräslahti-Kirjasniemi yksityistie, Haikan yksityistie (rumputyön osalta), Hietalahden yksityistie, Höllönraitti yksityistie, Kirveenpohjan yksityistie, Koppalan yksityistie, Laurilan yksityistie, Padustaipaleen yksityistie, Tollionmaan yksityistie ja Vähäjärven yksityistie 2) Haikantien yksityistien (tien oikaisun osalta), Kinnaslammin yksityistien, Pajukanta-Neulaniemi yksityistien, Perkiö-Haapaniemi yksityistien, Pitkäsen yksityistien, Soinilan yksityistien ja Suvitien yksityistien hankkeiden katselmukset suorittaa maanmittausinsinööri tiejaoston puheenjohtajan kanssa. 3) Katselmuskohteista avustuspäätökset tekee maanmittausinsinööri

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) Suunnittelu ja valvontakuluja hyväksytään enintään 10 % toteutuvista kustannuksista. 5) Töiden on oltava valmiina mennessä. Avustukset maksetaan maanmittausinsinöörin harkinnan mukaan joko tiliselvityksen tai tiliselvityksen ja maastotarkastuksen perusteella. Tiliselvitykset on tehtävä mennessä. 6) Äkillisiin peruskorjauksiin varataan määräraha, joka jää katselmuskohteista mahdollisesti myöntämättä. 7) Tietoimitusavustuksiin varataan määräraha, joka jää mahdollisesti käyttämättä perusparannuskohteisiin tiliselvitysten jälkeen. Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Jere Ojanen ja tekninen johtaja Antti Jortikka poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syyt: Jere Ojanen ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Antti Jortikka ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla 102 Yhteenveto perusparannushankkeista on liitteenä. Katselmuskohteista avustuspäätökset teki maanmittausinsinööri, päätöksentekijä näkyy yhteenvedossa. Avustukset on maksettu tiliselvitysten sekä katselmusten perusteella niiltä osin, kun katselmusta on päätöksessä edellytetty. Kasakkamäen yksityistien tiekunta haki hakuajan jälkeen avustusta rummun uusimiseen ja kohteen tarkastettuaan maanmittausinsinööri päätti avustaa hanketta äkillisten perusparannusten määrärahasta. Kinnaslammin ja Kirveenpohjan yksityisteiden perusparannukset jäivät tekemättä vuonna (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan sijaisen rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä yksityisteiden pienten perusparannushankkeiden toteutukset ja kaupunginavustuksen maksatuksen.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Jere Ojanen, kaupunginhallituksen edustaja Kaarina Jokinen ja tekninen johtaja Antti Jortikka poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syyt: Jere Ojanen ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Kaarina Jokinen ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjääviyden perusteella. Antti Jortikka ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON TILANNE Tekla Terveyskeskuksen vuodeosasto pääsi muuttamaan takaisin vuodeosastolle tehtyjen korjaustöiden jälkeen evakkotiloista Kangasalan Apilasta. Käyttöön otettiin 37 potilaspaikkaa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on Vahanen Yhtiöt Oy:n tekemä tutkimusraportti. Vuoden 2012 aikana on kertynyt pääterveysaseman rakennusten peruskorjauksen kustannuspaikalle kustannukset, pääterveysaseman sisäilmaprojektiin kustannukset, pääterveysaseman ilmastointi kustannuspaikalle kustannukset ja pääterveysaseman katon korjaukseen kustannukset. Yhteensä ,53 euroa. Tammikuun 2013 alkupuolella vuodeosaston henkilöstöltä tuli viestiä, että tietyissä huoneissa oli henkilöstöllä ilmennyt oireilua. Terveyskeskuksen remontin johtoryhmä päätti ottaa potilashuoneet 1-4 ja niihin välittömästi liittyneet varastohuoneet (3 kpl) pois käytöstä oireilujen johdosta. Käytössä on edelleen 37 potilaspaikkaa. Vahanen Yhtiöt tekee mittauksia tiloissa ja tekee selvityksen syistä, mitkä ovat aiheuttaneet oireilua. Tuloksia odotetaan helmikuun alkupuolella. Vuodeosastolle on vuokrattu 4 kpl huonekohtaisia ilmanpuhdistajia huoneisiin, joissa on esiintynyt oireilua. Terveyskeskuksen sisäilmatutkimuksiin ja -korjauksiin ei ole varattu määrärahoja tälle vuodelle. Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus tulee laatimaan saatavien tutkimusten tulosten perusteella kustannusarvion ja korjaussuunnitelman. Tekninen lautakunta tulee esittämään kaupunginhallitukselle/valtuustolle saatujen tutkimustulosten perusteella tarvittavan määrärahan myöntämistä aiheutuviin kuluihin. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä asian

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta tietoonsa saatetuksi ja toimittaa asian kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan Kaupunginhallitus Liitteenä kokoukseen osallistuville on Vahanen Yhtiöt Oy:n tekemä tutkimusraportti. Koska teknisenlautakunta käsittelee asian kokouksessaan , annetaan lautakunnan esitykseen perustuva kaupunginjohtajan päätösehdotus vasta kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä esitetyn ja kokouksessa annettavan lisäselvityksen terveyskeskuksen tilanteesta. 2. että tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen tulee laatia asiasta saatavien tutkimusten tulosten perusteella kustannusarvio ja korjaussuunnitelma mennessä. Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola, talousjohtaja Marjatta Lilja ja palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Riitta Jakara saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa kello

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello Tekla Tilannekatsaus annetaan kokouksessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville laadittu puute/virhelista pääterveysaseman havaituista puutteista ja tehdyistä korjauksista. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. Merkittiin, että rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Tilannekatsaus annetaan kokouksessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on raportti pääterveysaseman tilanteesta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. Merkittiin, että rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Vahanen Oy:n tekemien tutkimusten ja heidän laatiman korjaustyöselostuksen perusteella on laadittu kustannusarvio ja aikataulu korjaustöille. Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus.

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Tutkimusten mukaan ongelmia ovat aiheuttaneet yläpohjan kohdat, joissa on ollut vesivuotoja sekä alapohjissa paikalliset korkeat kosteuspitoisuudet. Korjaustyöt tehdään vuodeosaston toiminnan edelleen jatkuessa eristämällä kulloinkin korjattava kohde muusta toiminnasta sekä osastoimalla ja alipaineistamalla korjattava kohde. Korjaustyöt suoritetaan neljässä vaiheessa ja ne tulevat kestämään vuoden 2013 loppuun asti. Kustannusarvio työstä on euroa (alv. 0 %). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä terveyskeskuksen korjaustöiden suorittamiseksi Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käy tutustumassa ennen kokousta terveyskeskuksessa ja saa informaation tilanteesta. Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron yli tys oikeu den vuoden 2013 talousarvion investointiosaan terveyskeskuksen korjaus töi den suorittamiseksi Kaupunginvaltuusto Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka ja kiinteistöpäällikkö Veli-Mat ti Vanhanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Terveyskeskuksen korjaustyöt ovat jatkuneet vuoden 2013 keväällä laaditun korjaustyöohjelman mukaisesti ja valmistuvat tammikuun 2014 loppuun mennessä. Alkuperäinen aikataulu korjaustöiden valmistumiselle oli vuoden 2013 loppuun mennessä. Aikataulun viivästyminen on johtunut kuivatettavien betonilattioiden odotettua hitaammasta kuivumisesta sekä muutaman korjausohjelmaan alun perin kuulumattoman huoneen saneerauksesta. Terveyskeskuksen korjaustöihin myönsi kaupunginvaltuusto vuodelle 2013 kaikkiaan euron määrärahan, josta terveyskeskuksen sisäilmaprojektiin euroa ja terveyskeskuksen peruskorjaukseen euroa. Vuonna 2013 korjaustöihin käytettiin sisäilmaprojektiin euroa ja peruskorjaukseen euroa, yhteensä euroa. Alkuperäisen korjausohjelman loppuunsaattamiseen kuluu vuonna 2014 vielä euroa. Kustannusarvion alittuminen johtuu arvioitua pienemmästä talotekniikan purkamisen ja uudelleen rakentamisen tarpeesta. Saneeratuista tiloista otetun näytteen ja tehtyjen mittausten perusteella näyttäisi saneeraus onnistuneen, mutta tästä voidaan varmistua vasta kun lisänäytteitä on otettu ja analysoitu. Vahanen Oy on korjaustöiden valvonnan ohella jatkanut terveyskeskuksen rakenteiden tutkimuksia. Tutkimuksissa on ilmennyt vielä korjaustarpeita keittiön emännän huoneen osalta, kolmannessa kerroksessa eteläisessä siivessä 12 huoneen osalta sekä poliklinikan ultraäänihuoneen ja sen viereisten 5 huoneen osalta. Keittiön emännän huoneen ulkoseinän lisälämmöneristeestä ja puukoolauksesta otetuissa mikrobinäytteissä havaittiin viitteitä vauriosta ja henkilöt ovat oireilleet ko. huoneessa.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kolmannen kerroksen huoneissa on koettu sisäilmaongelmaan viittaavia oireita ja kerroksen kaikki huoneet on tutkittu ja otettu näytteitä. Tulosten mukaan näytteet sisälsivät tavanomaisia, pääosin tekstiili- ja puukuiduista peräisin olevia hiukkasia, hilsehiukkasia sekä lisäksi vuorivillakuituja. Mitään mikrobikasvustoon viittaavaa ei näytteissä ollut. Alaslasketun katon yläpuolella olevasta betonipinnasta on maali irronnut ja helposti pölyävä laastipinta on monin paikoin paljastunut. Aiemmissa remonteissa on katosta irrotettu akustiikkalevyt, joiden jäänteitä on jäänyt katon pintaan. Pölynäytteissä ilmenneet vuorivillakuidut ovat ilmeisimmin peräisin juuri akustiikkalevyjen jäänteistä ja ovat saattaneet aiheuttaa koettuja oireita. Lisäksi kolmannen kerroksen ikkunapuitteissa on tiivistämistarve. Ultraäänihuoneessa ja sen viereisien huoneiden ikkunapuitteissa on tiivistämistarve. Lisäksi ultraäänihuoneen ilmanvaihdossa on korjaustarve. Tutkimuksissa ilmenneiden korjaustarpeiden kuntoon saattaminen tulee maksamaan vuonna 2014 yhteensä euroa (alv 0 %) ja valmistuvat toukokuun puoliväliin mennessä. (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2014 terveyskeskuksen korjaustöiden suorittamiseksi Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö saapuvat kokoukseen selvittämään asiaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pungin val tuus tol le, että se myöntää vuoden 2014 talousarvion investointiosaan ra ken nus ten peruskorjaukseen euron ylitysoikeuden ter veys kes kuksen korjaustöiden suorittamiseksi.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, kiinteistöpäällikkö Veli-Mat ti Vanhanen ja talousjohtaja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikal la asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, talousjohtaja Marjatta Lilja ja vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Tekla 103 Terveyskeskuksen syksyllä 2011 alkaneet korjaustyöt ovat valmistuneet syksyllä Terveyskeskuksen sisäilmakorjausten johdosta on Vahanen Oy laatinut Sisäilmakorjausten jälkiseurantasuunnitelman , raportti on liitteenä kokoukseen osallistuville. Tullinkulman työterveys on tehnyt työpaikkatarkastuksen terveyskeskuksen vuodeosastolle Tarkastuksessa keskityttiin erityisesti sisäilman laadun arviointiin ja työntekijöiden kokemuksiin sisäilman laadusta peruskorjauksen valmistumisen jälkeen. Selvityksessään Aluehallintovirastolle Tampereen kaupungin työsuojelun, Tullinkulman työterveyshuollon ja Oriveden kaupungin tilapalvelun näkökulmasta Oriveden terveyskeskussairaalan työtilat voidaan katsoa turvallisiksi ja terveellisiksi työskennellä. Selvitys on liitteenä kokoukseen osallistuville.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen korjaustöistä on muodostunut seuraavat kustannukset: Yht. Pääterveysaseman sisäilmaprojekti Keittiön iv-koneen uusiminen Pääterveysaseman katon korjaus Pääterveysaseman peruskorjaus (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee terveyskeskuksen sisäilmakorjausten valmistumisen ja toteutuneet kustannukset tietoonsa saatetuksi ja toimittaa asian kaupunginhallitukselle tiedoksi. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Vanhanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta TILAPALVELUN KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUTAKSOJEN TARKISTAMINEN Tekla 104 Tilapalvelun kiinteistöhuollon palvelutaksoja (sisäisiä veloitushintoja) käytetään kaupungin omille kiinteistöille ja kaupungin omistamille kiinteistöyhtiöille tehtävissä huoltosopimuksiin kuulumattomissa töissä. Lisäksi näitä palvelutaksoja käytetään päivystysrenkaan tehdessä töitä eri kiinteistökohteissa työajan ulkopuolisina aikoina. Hintojen tarkistuksissa on otettu huomioon yleinen kustannustason nousu. Kiinteistöhuolto /h, alv 0 % /h, alv 0 % kirvesmiestyöt 29,00 30,00 putkimiestyöt 29,00 30,00 muut työt 25,80 27,00 lauantaityö 32,80 45,00 sunnuntaityö 43,60 60,00 km-korvaus (ha) 0,43 /km 0,43 /km km-korvaus (pa) 0,74 /km 0,74 /km Tr Lundberg 50,00 /h 60,00 /h (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä sekä vahvistaa tilapalvelun kiinteistöhuollon palvelutaksat otettavaksi käyttöön alkaen.

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KOULUKIINTEISTÖJEN TILOJEN JA KIRJASTON SALIN VUOKRAUSTAKSAT Tekla 105 Tilapalvelun kouluilta perittävät tilavuokrat sisältävät koulujen tilojen käyttämisen koulun omaan opetuskäyttöön. Kiinteistöpäällikkö päättää tulosalueensa alaisten rakennusten, alueiden ja laitteiden käyttämisestä, vuokraamisesta sekä näiden korvauksista hallintosäännön 47 :n mukaan. Oriveden kaupungin omistamien koulujen ja kirjaston salin vuokraustaksoja on tarkistettu viimeksi vuonna Hintoja tarkasteltaessa on otettu huomioon mm.: - tilan käyttö - siivous ja siivoustarve - iltakäyttö ja sen tuomat tarpeet - kiinteistöhuolto Koulukiinteistöjen ja kirjaston salin vuokraustaksoja käytetään mm. kansalaisopiston toimintaansa tarvitsemien tilojen vuokraamisessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on koulukiinteistöjen tilojen ja kirjaston salin vuokraustaksaesitys (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat koulukiinteistöjen tilojen ja kirjaston salin vuokraustaksat käytettäviksi alkaen.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekla 106 Vesihuoltolain mukaan kunnan alueella toimivilla vesihuoltolaitoksilla tulee olla kunnan hyväksymä toiminta-alue. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen on kaupunginhallitus hyväksynyt kokouksessaan Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Eräjärven seudun vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostojen piiriin. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla vesihuoltolain 8 :n mukaan sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesienkäsittely täyttää ympäristösuojelulain vaatimukset ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Kiinteistöä, jolla ei ole vesikäymälää ja jonka jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia, ei tarvitse liittää jätevesiviemäriin taajaman ulkopuolella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön liittymisvelvoitteesta vapauttamisen käsittelee hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Verkostoihin voidaan liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla silloin kun se teknisesti ja taloudellisesti on tarkoituksenmukaista. Toiminta-alueen määrittäminen ei tältä osin muuta nykyistä käytäntöä. Vesihuoltolain 8 3 momentin mukaan kunnan tulee esittää toiminta-alueet kartalla, joka on yleisesti saatavilla tietoverkossa. Siirtymäsäännöksen mukaan näin tulee toimia viimeistään mennessä. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos on laatinut ehdotukset

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. Ehdotuksissa on esitetty karttapohjille väritettynä toiminta-alueet vesijohto- ja jätevesiverkostoille. Ehdotusten mukaisilla alueilla on verkostoihin liittäminen taloudellisesti mahdollista. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen ehdotukset toiminta-alueiksi ovat julkaistu Oriveden kaupungin Internet-sivuilla palvelut>vesihuoltolaitos. Vesihuoltolain 8 :n mukaan ennen toiminta-alueen hyväksymistä on asiasta pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. (Valmistelu: kunnallistekniikan päällikkö SJ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut ehdotukset Oriveden kaupungin vesihuoltolaitosten toiminta-alueiksi sekä päättää pyytää lausunnot toiminta-alueista Pirkanmaan ELY-keskukselta, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä asettaa toiminta-alue-ehdotukset julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Merkittiin, että kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 171/59/2014 Tekla 107 Pirkanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa päivittänyt vuonna 2006 valmistuneen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmassa käsitellään Pirkanmaan vesihuollon kehittämistä yli kunta- ja maakuntarajojen. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 ja välitavoitevuosi Suunnitelman taustalla on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen väestöennuste ja kunnilta kootut vesihuollon nykytilatiedot. Suunnittelutyön tavoitteet on linjattu aiemmin yhteistyössä kuntien, vesihuoltolaitosten, Pirkanmaan liiton ja muiden keskeisten vesihuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa (2013). Tämän pohjalta keskeisimmiksi vesihuollon kehittämistavoitteiksi asetettiin: - Vedenhankinnan turvaaminen - Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa - Verkostojen ja laitosten saneeraus - Purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen - Pohjavesien suojelu - Seudulliset/keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut - Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen. Suunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. siitä, miten vedenhankinta ja jätevesien käsittely ja johtaminen sekä muut yllä mainitut kehittämistavoitteet voitaisiin Pirkanmaalla tulevaisuudessa järjestää ja mitä maakuntakaavan tausta-aineistoksi sekä kuntien vesihuollon tulevaa kehittämistä varten on tuotettu. Suunnitelma-asiakirjoihin voi tutustua Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa Kuntalaisten kuulemista varten on Pirkanmaan ELY-keskuksen pyynnöstä Oriveden kaupunki asettanut yleissuunnitelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen nähtäville väliseksi ajaksi. Suunnitelmaluonnoksesta ei ole jätetty Oriveden kaupunkiin mielipiteitä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta: 1. toteaa, että Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan, eikä siitä jätetty yhtään mielipidettä kaupungille, 2. päättää esittää mielipiteenään suunnitelmaluonnoksesta seuraavaa:

23 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Vedenhankinta ja talousveden johtaminen:. Oriveden vesihuoltolaitoksen vedenhankinta perustuu etupäässä pohjavedenottoon Vedenhankinta tapahtuu jatkossakin nykyisillä pohjavedenottamoilla. Mahdollinen lisävedentarve olisi mahdollista hankkia Ruoveden Siikakankaan suunnalta, mutta sen alueen maankäyttö esim. luonnonsuojeluarvot tulevat rajoittamaan vedenhankintaa. Oriveden vesihuoltolaitos ylläpitää Naarajoen pohjavedenottamoa varmistaakseen vedenjakelun toimintavarmuuden. Juupajoen ja Oriveden vesihuoltolaitoksilla on yhteistyösopimus tarvittaessa veden toimittamisesta toisen kunnan verkkoon. Jätevedenkäsittely ja johtaminen: Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus valmistuivat vuonna Juupajoen kunnan Korkeakosken sekä Hirsilän alueen jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Hirsilän jätevedenpuhdistamo on lakkautettu. Eräjärven jätevedenpuhdistamo on tarkoitus lakkauttaa lähivuosina ja suunnittelu siirtoviemärin rakentamiseksi Eräjärveltä Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle on käynnissä. Saneerattu Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo toimii täysin lupaehtojen mukaisesti eikä sillä ole tulevaisuudessakaan kapasiteettiongelmia. Puhdistamon vesistökuormitus on pieni eikä se tule kasvamaan jatkossakaan merkittävästi. Joten vaihtoehto (JVE 4), että Orivedeltä johdettaisiin jätevedet siirtoviemäriä pitkin Pirkanmaan keskuspuhdistamoon, ei ole realistinen, johtuen kalliista siirtoviemärin rakentamis- ja ylläpitokustannuksista. Verkostojen saneeraus: Vuotovesillä on merkittävät vaikutukset myös Oriveden vesihuoltolaitokselle. Tulevina vuosina verkostojen saneeraus tulee olemaan vesihuoltolaitoksen painopisteenä. Lietteen käsittely: Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla lietteet kompostoidaan ja jatkojalostetaan viherrakentamiseen. Mikäli lupaehdot kiristyvät lietteiden käsittelyn osalta on keskitetty vaihtoehto mahdollinen. Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle on rakennettu sako- ja

24 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta umpikaivolietteiden vastaanottopiste. Oriveden vesihuoltolaitoksen alueella ei ole muita sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopisteitä.

25 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN PÄÄTÖSTÄ KAATUMISTAPAUKSESSA/LEENA POUTANEN Teknisen johtajan viranhaltijapäätös Dnro 110/55/ /55/2014 Tekla Leena Poutanen on jättänyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan päätöksestä, joka koskee kaatumistapausta kevyen liikenteen väylällä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on tyytymätön teknisen johtajan tekemään päätökseen hylätä vahingonkorvausvaatimus pvm:ltä Vahingonkorvausvaatimuksen perusteena on ruumiin vamman tuottamus, mikä tapahtui kaupungin hoidossa olevalla Säästöpankin ja Värisilmäliikkeen välisellä kävelytiellä klo Liitteenä kokoukseen osallistuville on oikaisuvaatimus. Teknisen johtajan ehdotus: Päätösesitys tehdään kokouksessa. Teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1. todeta, että oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja päättää käsitellä sen, 2. hylätä Leena Poutasen tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana, sillä kaupunki on hoitanut kevyen liikenteen väylää kuten kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuudet edellyttävät eikä kaupungilla ole lakiin perustuvaa velvollisuutta valaista liikenneväyliä ja teknisen lautakunnan mielestä kevyen liikenteen väylä on ollut turvallinen ja esteetön, 3. todeta, että teknisen johtajan viranhaltijapäätös 8 pvm:llä jää voimaan Tekla 108 Leena Poutanen on lähettänyt tekniselle lautakunnalle kirjeen pvm:llä , jossa hän pyytää teknistä lautakuntaa käsittelemään asian uudelleen. Liitteenä kokoukseen osallistuville on Leena Poutasen kirje. Kirjeessään Poutanen ei tuo asiassa esille mitään uutta seikkaa.

26 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 1. merkitä Leena Poutasen kirjeen pvm:ltä tietoonsa saatetuksi, 2. todeta, ettei kirje tuo esille seikkoja, joiden perusteella teknisen lautakunnan päätöstä 74 pvm:llä tarvitsisi muuttaa.

27 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta LEIKKIPUISTOJEN LAKKAUTUS 2015 Tekla 109 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin talouden tasapainottamisohjelman Talouden tasapainottamisohjelman yhtenä kohtana on leikkipuistojen lakkauttaminen nykyisestä 26 kappaleesta 17 kappaleeseen vuoden 2015 aikana, jolloin saavutettaisiin euron säästö vuonna Kaupungin leikkipuistoista monet ovat pieniä ja niiden välineet ovat erittäin kuluneita eivätkä ne kaikki täytä EN 1176 turvastandardeja. Koska nykyisten leikkipuistojen ylläpitämiseksi ei ole osoittaa riittävää rahoitusta ja lisäksi on saatava aikaan säästöjä toimintamenoissa, on tarkoituksenmukaista lakkauttaa pienet, heikkokuntoiset ja lähellä toisiaan sijaitsevat leikkipuistot. Lakkautettavista leikkipuistoista hyväkuntoisimmat välineet voidaan siirtää jäljelle jääviin leikkipuistoihin. Lakkautettavaksi esitettävät leikkipuistot: 1. Lehdistön leikkipuisto, Lehdistöntie Oripohjan leikkipuisto, Viitakuja 3 3. Uotilantien leikkikenttä, Uotilantie 8 4. Viljontien leikkikenttä, Viljontie 9a 5. Paavonkujan leikkipuisto, Paavonkuja 4a 6. Paavonkujan leikkipaikka, Paavonkuja 14a 7. Kirkkolahden leikkipuisto, Säästäjäntie Kaarnatien leikkikenttä, Kaarnatie Lehtimäen leikkipaikka, Lehtimäentie 8 / Rintalantie 5a Jäljelle jäävät leikkipuistot: 1. Hirsilän leikkikenttä, Kangastie 2 2. Siltaojan leikkipuisto, Siltaojantie 17a / Enokunnantie Haaralankujan leikkipuisto, Haaralankuja 4 4. Pohjoiskaaren leikkipuisto, Pohjoiskaari 18a 5. Mäkelänrinteen leikkikenttä, Puistolankuja 7a 6. Hanhenkujan leikkipuisto, Hanhenkuja 6 7. Moision leikkipuisto, Moisionraitti 4 8. Kääjäntien leikkipuisto, Kaupinraitti 3 9. Niittykukan leikkipuisto, Eerolantie Kaupinrinteen leikkipuisto, Ilmarintie Hautakankaantien leikkipuisto, Hautakankaantie 14a 12. Majurinkujan leikkikenttä, Majurinkuja Heinätien leikkipuisto, Heinätie Ampujantien leikkikenttä, Ampujantie Isovainion leikkipuisto, Isovainionkaari 17

28 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Saarentien leikkipuisto, Saarentie Eräjärven leikkipuisto, Eerolanmutka 5 Liitteenä kokoukseen osallistuville on kartta leikkipuistojen sijainneista. (Valmistelu: kaupunginpuutarhuri AR) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää lakkauttaa osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa seuraavat leikkipuistot vuoden 2015 aikana: 1. Lehdistön leikkipuisto, Lehdistöntie Oripohjan leikkipuisto, Viitakuja 3 3. Uotilantien leikkikenttä, Uotilantie 8 4. Viljontien leikkikenttä, Viljontie 9a 5. Paavonkujan leikkipuisto, Paavonkuja 4a 6. Paavonkujan leikkipaikka, Paavonkuja 14a 7. Kirkkolahden leikkipuisto, Säästäjäntie Kaarnatien leikkikenttä, Kaarnatie Lehtimäen leikkipaikka, Lehtimäentie 8 / Rintalantie 5a

29 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 25/50/2013 Tekla 110 Alueellinen jätehuoltojaosto päätti kokouksessaan , että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kyseinen päätös on mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa yksittäisen kunnan hakemuksesta, jolloin kunnan on tehtävä hakemus jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Liitteenä kokoukseen osallistuville on liite 9, yksittäisen jäsenkunnan hakemuksen sisältö kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on toimittanut kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle kirjeen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumisesta paikkakunnalla, kirje liitteenä kokoukseen osallistuville. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on antanut osakaskunnille lausuntonsa SKAL ry:n kirjeen johdosta, lausunto on liitteenä kokoukseen osallistuville. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta: 1. merkitsee SKAL ry:n kirjeen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lausunnon tietoonsa saatetuksi, 2. toteaa, ettei Oriveden kaupunki tee alueelliselle jätehuoltojaostolle hakemusta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi lähtien.

30 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Tekla 111 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Tekninen johtaja - yleiset päätökset :t hankintapäätökset :t henkilöstöpäätökset :t Kunnallistekniikan päällikkö - hankintapäätökset :t henkilöstöpäätökset :t 4 3. Kiinteistöpäällikkö - henkilöstöpäätökset :t 5 4. Palvelupäällikkö - henkilöstöpäätökset :t Kaupunginpuutarhuri hankintapäätökset :t 2 6. II rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t 55 - henkilöstöpäätökset :t 8 7. Maanmittausinsinööri - yleiset päätökset :t 9 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että viranhaltijapäätösten osalta on menetelty teknisen lautakunnan aikaisemman päätöksen ( , 12, kohta 6) mukaisesti, joten päätökset ovat olleet täytäntöön pantavissa.

31 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekla 112 Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kaupunginhallituksen päätöksiä: Valtuustoaloite lämpöenergiavaihtoehtojen tutkimisesta Maakuntakaavan työpaikka-alueet Elinkeino-ohjelman käsittely / elinkeino-ohjelman hyväksyminen 2. Kaupunginvaltuuston päätöksiä: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Liikenne- ja viestintäministeriön päätös Pyöräilyn uuden opastusjärjestelmän kokeilua koskevan liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen täydentäminen 4. Kaupunkiseudun asiat Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokoustiedote (liitteenä kokoukseen osallistuville) Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin teknisen lautakunnan tiedoksi.

32 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekla 113 Ponsan vesiosuuskunnan hakemus pumppausmaksun jäädyttämiseksi toistaiseksi.

33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymä tön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: , 109 Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin tekniselle lautakun nalle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, Orivesi. Sähkö posti: faksi: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella: Pykälät: 108 Valitus tehdään :t 108 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaan nista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteis ta perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudes sa 97 euroa, ellei toisin määrätä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti sesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vali tuskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen vali tusajan

34 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Kunnan vahingonkorvausvelvollisuus ratkaistaan riita-asiana käräjäoikeudessa. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: , ,

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 140

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 140 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 140 Tekninen lautakunta AIKA 19.08.2015 klo 16:30-18:57 PAIKKA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSHUONE KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Tekninen lautakunta 24.02.2015 Aika 24.02.2015 klo 17:08-20:19 Paikka Neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kunnanhallitus 3 / 2015 Kokousaika 2.3.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat Liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 5.9.2013 18:30 Kokousaika %%%003 kello %%%010 - Kokouspaikka %%%006 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot