ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 196"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:30-17:54 PAIKKA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSHUONE KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KAUPUNGINAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON VUONNA AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PIENIIN PERUSPARANNUSHANKKEISIIN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON TILANNE TILAPALVELUN KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUTAKSOJEN TARKISTAMINEN 105 KOULUKIINTEISTÖJEN TILOJEN JA KIRJASTON SALIN VUOKRAUSTAKSAT ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 107 LAUSUNTO PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 108 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN PÄÄTÖSTÄ KAATUMISTAPAUKSESSA/LEENA POUTANEN Teknisen johtajan viranhaltijapäätös Dnro 110/55/ LEIKKIPUISTOJEN LAKKAUTUS ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 227

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Autio Matti 16:30-17:54 puheenjohtaja Sistonen Sami 16:30-17:54 varapuheenjohtaja Kukkonen Anu 16:30-17:54 jäsen Nevala Hannu 16:35-17:54 jäsen Ojanen Jere 16:30-17:54 jäsen Palomäki Marita 16:30-17:54 jäsen Talvio Elina 16:30-17:54 jäsen Jokinen Kaarina 16:30-17:54 kaupunginhallitukse n edustaja POISSA Viljanen Jussi kaupunginhallitukse n puheenjohtaja Kilpinen Joni nuorisovaltuuston edustaja MUU Jortikka Antti 16:30-17:54 esittelijä Jokinen Seppo 16:30-17:54 kunnallistekniikan päällikkö Lehén Harri 16:30-17:54 maanmittausinsinöö ri Siukola Jukka 16:30-16:53 rakennuttajapäällikk ö Vanhanen Veli-Matti 16:30-17:54 kiinteistöpäällikkö Kontu Soile 16:30-17:54 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Matti Autio Puheenjohtaja Soile Kontu Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marita Palomäki Sami Sistonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalon teknisessä toimistossa, tiistaina viraston avoinnaoloajan. Soile Kontu Toimistosihteeri

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 99 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekla 100 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Hannu Nevala ja Elina Talvio. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Palomäki ja Sami Sistonen.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KAUPUNGINAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON VUONNA /65/2014 Tekla 101 Kaupunginvaltuuston hyväksymien Yksityistieavustusten myöntämisperusteiden mukaan avustuskelpoisia ovat tiet, joilla on merkitystä yleisen liikenteen kannalta tai vakituista asutusta. Avustettavan tien minimipituus on 100 m. Laskentaperusteet päättää ja avustukset myöntää tekninen lautakunta. Vuonna 2014 kunnossapitoavustukset tuli olla haettuna helmikuun loppuun mennessä ja avustuspäätökset tehtiin teknisessä lautakunnassa Ehdotus laskentaperusteiksi vuodelle 2015 on liitteenä. Laskentaperusteissa on huomioitu pienten perusparannusten osalta talousarviotavoite, että perusparannusavustuksia myönnetään liikennöintiä rajoittavien silta- ja rumpuvaurioiden sekä liikennöinnin estävien routavaurioiden korjauksiin. Pienten perusparannusten hakuajaksi ehdotetaan huhtikuun loppua, koska katselmustarpeiden takia kaikkia avustuspäätöksiä ei voi tehdä kunnossapitopäätösten yhteydessä huhtikuun alussa. Laskentaperusteissa on edelleen ehto, että edellisenä vuonna maksettu kunnossapitoavustus tulee olla käytetty tienpitoon kokonaan ja säästöön jäänyt osuus vähennetään tulevasta avustuksesta. (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1) vuoden 2015 yksityisteiden kunnossapitoavustukset on haettava mennessä ehdolla, että määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä 2) vuoden 2015 pienet perusparannusavustukset on haettava huhtikuun loppuun mennessä 3) avustuksista tiedotetaan vuodenvaihteessa kirjeitse vuonna 2014 avustuksen piirissä olleille tiekunnille. Lisäksi avustuksista tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, Oriveden Sanomissa ja internetissä. 4) hyväksytään avustusten laskentaperusteet vuodelle 2015 liitteen mukaan Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Hannu Nevala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta paikalla asian käsittelyn aikana.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PIENIIN PERUSPARANNUSHANKKEISIIN 52/65/2014 Tekla Kunnossapitoavustusten yhteydessä ilmoitettiin haettavaksi avustukset kustannusarvioltaan alle 5000 euron perusparannushankkeisiin, joita ovat teknisen lautakunnan päätöksen mukaan: Vähäisiä, kustannusarvioltaan alle 5000 euron perusparannuskohteita voidaan avustaa enintään 50 %:n avustuksella seuraavasti: 1) siltojen ja rumpujen korjaus, avustetaan 2) kantavuuden parantaminen vakituista asutusta tai yleistä liikennettä palvelevilla tieosilla kiireellisissä routakorjauskohteissa, avustetaan harkinnan mukaan 3) muut hankkeet (esim. näkemäesteen poisto, maakivien poisto, liittymät, salaojat), avustetaan harkinnan mukaan määrärahojen puitteissa Pieniin perusparannushankkeisiin jää kunnossapitoavustusten jälkeen euroa, koska kustannusarvioltaan yli 5000 euron perusparannushankkeita ei ole toteutettavissa vuonna 2014 valtionavustustilanteen vuoksi. Yhteenveto hakemuksista on liitteenä kokoukseen osallistuville. Osaan hankkeista voi tehdä avustuspäätöksen suunnitelman perusteella, mutta osa hankkeista vaatii katselmuksen. Hankkeiden koon huomioiden katselmukset voi pitää kevyemmällä kokoonpanolla eli maanmittausinsinööri tiejaoston puheenjohtajan kanssa. (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan sijaisen rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä liitteen mukaan seuraavien tiekuntien perusparannushankkeiden avustukset: Aronperän yksityistie, Eräslahti-Kirjasniemi yksityistie, Haikan yksityistie (rumputyön osalta), Hietalahden yksityistie, Höllönraitti yksityistie, Kirveenpohjan yksityistie, Koppalan yksityistie, Laurilan yksityistie, Padustaipaleen yksityistie, Tollionmaan yksityistie ja Vähäjärven yksityistie 2) Haikantien yksityistien (tien oikaisun osalta), Kinnaslammin yksityistien, Pajukanta-Neulaniemi yksityistien, Perkiö-Haapaniemi yksityistien, Pitkäsen yksityistien, Soinilan yksityistien ja Suvitien yksityistien hankkeiden katselmukset suorittaa maanmittausinsinööri tiejaoston puheenjohtajan kanssa. 3) Katselmuskohteista avustuspäätökset tekee maanmittausinsinööri

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) Suunnittelu ja valvontakuluja hyväksytään enintään 10 % toteutuvista kustannuksista. 5) Töiden on oltava valmiina mennessä. Avustukset maksetaan maanmittausinsinöörin harkinnan mukaan joko tiliselvityksen tai tiliselvityksen ja maastotarkastuksen perusteella. Tiliselvitykset on tehtävä mennessä. 6) Äkillisiin peruskorjauksiin varataan määräraha, joka jää katselmuskohteista mahdollisesti myöntämättä. 7) Tietoimitusavustuksiin varataan määräraha, joka jää mahdollisesti käyttämättä perusparannuskohteisiin tiliselvitysten jälkeen. Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Jere Ojanen ja tekninen johtaja Antti Jortikka poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syyt: Jere Ojanen ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Antti Jortikka ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla 102 Yhteenveto perusparannushankkeista on liitteenä. Katselmuskohteista avustuspäätökset teki maanmittausinsinööri, päätöksentekijä näkyy yhteenvedossa. Avustukset on maksettu tiliselvitysten sekä katselmusten perusteella niiltä osin, kun katselmusta on päätöksessä edellytetty. Kasakkamäen yksityistien tiekunta haki hakuajan jälkeen avustusta rummun uusimiseen ja kohteen tarkastettuaan maanmittausinsinööri päätti avustaa hanketta äkillisten perusparannusten määrärahasta. Kinnaslammin ja Kirveenpohjan yksityisteiden perusparannukset jäivät tekemättä vuonna (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan sijaisen rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä yksityisteiden pienten perusparannushankkeiden toteutukset ja kaupunginavustuksen maksatuksen.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Jere Ojanen, kaupunginhallituksen edustaja Kaarina Jokinen ja tekninen johtaja Antti Jortikka poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syyt: Jere Ojanen ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Kaarina Jokinen ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjääviyden perusteella. Antti Jortikka ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON TILANNE Tekla Terveyskeskuksen vuodeosasto pääsi muuttamaan takaisin vuodeosastolle tehtyjen korjaustöiden jälkeen evakkotiloista Kangasalan Apilasta. Käyttöön otettiin 37 potilaspaikkaa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on Vahanen Yhtiöt Oy:n tekemä tutkimusraportti. Vuoden 2012 aikana on kertynyt pääterveysaseman rakennusten peruskorjauksen kustannuspaikalle kustannukset, pääterveysaseman sisäilmaprojektiin kustannukset, pääterveysaseman ilmastointi kustannuspaikalle kustannukset ja pääterveysaseman katon korjaukseen kustannukset. Yhteensä ,53 euroa. Tammikuun 2013 alkupuolella vuodeosaston henkilöstöltä tuli viestiä, että tietyissä huoneissa oli henkilöstöllä ilmennyt oireilua. Terveyskeskuksen remontin johtoryhmä päätti ottaa potilashuoneet 1-4 ja niihin välittömästi liittyneet varastohuoneet (3 kpl) pois käytöstä oireilujen johdosta. Käytössä on edelleen 37 potilaspaikkaa. Vahanen Yhtiöt tekee mittauksia tiloissa ja tekee selvityksen syistä, mitkä ovat aiheuttaneet oireilua. Tuloksia odotetaan helmikuun alkupuolella. Vuodeosastolle on vuokrattu 4 kpl huonekohtaisia ilmanpuhdistajia huoneisiin, joissa on esiintynyt oireilua. Terveyskeskuksen sisäilmatutkimuksiin ja -korjauksiin ei ole varattu määrärahoja tälle vuodelle. Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus tulee laatimaan saatavien tutkimusten tulosten perusteella kustannusarvion ja korjaussuunnitelman. Tekninen lautakunta tulee esittämään kaupunginhallitukselle/valtuustolle saatujen tutkimustulosten perusteella tarvittavan määrärahan myöntämistä aiheutuviin kuluihin. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä asian

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta tietoonsa saatetuksi ja toimittaa asian kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan Kaupunginhallitus Liitteenä kokoukseen osallistuville on Vahanen Yhtiöt Oy:n tekemä tutkimusraportti. Koska teknisenlautakunta käsittelee asian kokouksessaan , annetaan lautakunnan esitykseen perustuva kaupunginjohtajan päätösehdotus vasta kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä esitetyn ja kokouksessa annettavan lisäselvityksen terveyskeskuksen tilanteesta. 2. että tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen tulee laatia asiasta saatavien tutkimusten tulosten perusteella kustannusarvio ja korjaussuunnitelma mennessä. Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola, talousjohtaja Marjatta Lilja ja palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Riitta Jakara saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa kello

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello Tekla Tilannekatsaus annetaan kokouksessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville laadittu puute/virhelista pääterveysaseman havaituista puutteista ja tehdyistä korjauksista. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. Merkittiin, että rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Tilannekatsaus annetaan kokouksessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on raportti pääterveysaseman tilanteesta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. Merkittiin, että rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Vahanen Oy:n tekemien tutkimusten ja heidän laatiman korjaustyöselostuksen perusteella on laadittu kustannusarvio ja aikataulu korjaustöille. Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus.

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Tutkimusten mukaan ongelmia ovat aiheuttaneet yläpohjan kohdat, joissa on ollut vesivuotoja sekä alapohjissa paikalliset korkeat kosteuspitoisuudet. Korjaustyöt tehdään vuodeosaston toiminnan edelleen jatkuessa eristämällä kulloinkin korjattava kohde muusta toiminnasta sekä osastoimalla ja alipaineistamalla korjattava kohde. Korjaustyöt suoritetaan neljässä vaiheessa ja ne tulevat kestämään vuoden 2013 loppuun asti. Kustannusarvio työstä on euroa (alv. 0 %). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä terveyskeskuksen korjaustöiden suorittamiseksi Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käy tutustumassa ennen kokousta terveyskeskuksessa ja saa informaation tilanteesta. Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron yli tys oikeu den vuoden 2013 talousarvion investointiosaan terveyskeskuksen korjaus töi den suorittamiseksi Kaupunginvaltuusto Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka ja kiinteistöpäällikkö Veli-Mat ti Vanhanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Terveyskeskuksen korjaustyöt ovat jatkuneet vuoden 2013 keväällä laaditun korjaustyöohjelman mukaisesti ja valmistuvat tammikuun 2014 loppuun mennessä. Alkuperäinen aikataulu korjaustöiden valmistumiselle oli vuoden 2013 loppuun mennessä. Aikataulun viivästyminen on johtunut kuivatettavien betonilattioiden odotettua hitaammasta kuivumisesta sekä muutaman korjausohjelmaan alun perin kuulumattoman huoneen saneerauksesta. Terveyskeskuksen korjaustöihin myönsi kaupunginvaltuusto vuodelle 2013 kaikkiaan euron määrärahan, josta terveyskeskuksen sisäilmaprojektiin euroa ja terveyskeskuksen peruskorjaukseen euroa. Vuonna 2013 korjaustöihin käytettiin sisäilmaprojektiin euroa ja peruskorjaukseen euroa, yhteensä euroa. Alkuperäisen korjausohjelman loppuunsaattamiseen kuluu vuonna 2014 vielä euroa. Kustannusarvion alittuminen johtuu arvioitua pienemmästä talotekniikan purkamisen ja uudelleen rakentamisen tarpeesta. Saneeratuista tiloista otetun näytteen ja tehtyjen mittausten perusteella näyttäisi saneeraus onnistuneen, mutta tästä voidaan varmistua vasta kun lisänäytteitä on otettu ja analysoitu. Vahanen Oy on korjaustöiden valvonnan ohella jatkanut terveyskeskuksen rakenteiden tutkimuksia. Tutkimuksissa on ilmennyt vielä korjaustarpeita keittiön emännän huoneen osalta, kolmannessa kerroksessa eteläisessä siivessä 12 huoneen osalta sekä poliklinikan ultraäänihuoneen ja sen viereisten 5 huoneen osalta. Keittiön emännän huoneen ulkoseinän lisälämmöneristeestä ja puukoolauksesta otetuissa mikrobinäytteissä havaittiin viitteitä vauriosta ja henkilöt ovat oireilleet ko. huoneessa.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kolmannen kerroksen huoneissa on koettu sisäilmaongelmaan viittaavia oireita ja kerroksen kaikki huoneet on tutkittu ja otettu näytteitä. Tulosten mukaan näytteet sisälsivät tavanomaisia, pääosin tekstiili- ja puukuiduista peräisin olevia hiukkasia, hilsehiukkasia sekä lisäksi vuorivillakuituja. Mitään mikrobikasvustoon viittaavaa ei näytteissä ollut. Alaslasketun katon yläpuolella olevasta betonipinnasta on maali irronnut ja helposti pölyävä laastipinta on monin paikoin paljastunut. Aiemmissa remonteissa on katosta irrotettu akustiikkalevyt, joiden jäänteitä on jäänyt katon pintaan. Pölynäytteissä ilmenneet vuorivillakuidut ovat ilmeisimmin peräisin juuri akustiikkalevyjen jäänteistä ja ovat saattaneet aiheuttaa koettuja oireita. Lisäksi kolmannen kerroksen ikkunapuitteissa on tiivistämistarve. Ultraäänihuoneessa ja sen viereisien huoneiden ikkunapuitteissa on tiivistämistarve. Lisäksi ultraäänihuoneen ilmanvaihdossa on korjaustarve. Tutkimuksissa ilmenneiden korjaustarpeiden kuntoon saattaminen tulee maksamaan vuonna 2014 yhteensä euroa (alv 0 %) ja valmistuvat toukokuun puoliväliin mennessä. (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2014 terveyskeskuksen korjaustöiden suorittamiseksi Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö saapuvat kokoukseen selvittämään asiaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pungin val tuus tol le, että se myöntää vuoden 2014 talousarvion investointiosaan ra ken nus ten peruskorjaukseen euron ylitysoikeuden ter veys kes kuksen korjaustöiden suorittamiseksi.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, kiinteistöpäällikkö Veli-Mat ti Vanhanen ja talousjohtaja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikal la asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, talousjohtaja Marjatta Lilja ja vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Tekla 103 Terveyskeskuksen syksyllä 2011 alkaneet korjaustyöt ovat valmistuneet syksyllä Terveyskeskuksen sisäilmakorjausten johdosta on Vahanen Oy laatinut Sisäilmakorjausten jälkiseurantasuunnitelman , raportti on liitteenä kokoukseen osallistuville. Tullinkulman työterveys on tehnyt työpaikkatarkastuksen terveyskeskuksen vuodeosastolle Tarkastuksessa keskityttiin erityisesti sisäilman laadun arviointiin ja työntekijöiden kokemuksiin sisäilman laadusta peruskorjauksen valmistumisen jälkeen. Selvityksessään Aluehallintovirastolle Tampereen kaupungin työsuojelun, Tullinkulman työterveyshuollon ja Oriveden kaupungin tilapalvelun näkökulmasta Oriveden terveyskeskussairaalan työtilat voidaan katsoa turvallisiksi ja terveellisiksi työskennellä. Selvitys on liitteenä kokoukseen osallistuville.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen korjaustöistä on muodostunut seuraavat kustannukset: Yht. Pääterveysaseman sisäilmaprojekti Keittiön iv-koneen uusiminen Pääterveysaseman katon korjaus Pääterveysaseman peruskorjaus (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee terveyskeskuksen sisäilmakorjausten valmistumisen ja toteutuneet kustannukset tietoonsa saatetuksi ja toimittaa asian kaupunginhallitukselle tiedoksi. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Vanhanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta TILAPALVELUN KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUTAKSOJEN TARKISTAMINEN Tekla 104 Tilapalvelun kiinteistöhuollon palvelutaksoja (sisäisiä veloitushintoja) käytetään kaupungin omille kiinteistöille ja kaupungin omistamille kiinteistöyhtiöille tehtävissä huoltosopimuksiin kuulumattomissa töissä. Lisäksi näitä palvelutaksoja käytetään päivystysrenkaan tehdessä töitä eri kiinteistökohteissa työajan ulkopuolisina aikoina. Hintojen tarkistuksissa on otettu huomioon yleinen kustannustason nousu. Kiinteistöhuolto /h, alv 0 % /h, alv 0 % kirvesmiestyöt 29,00 30,00 putkimiestyöt 29,00 30,00 muut työt 25,80 27,00 lauantaityö 32,80 45,00 sunnuntaityö 43,60 60,00 km-korvaus (ha) 0,43 /km 0,43 /km km-korvaus (pa) 0,74 /km 0,74 /km Tr Lundberg 50,00 /h 60,00 /h (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä sekä vahvistaa tilapalvelun kiinteistöhuollon palvelutaksat otettavaksi käyttöön alkaen.

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KOULUKIINTEISTÖJEN TILOJEN JA KIRJASTON SALIN VUOKRAUSTAKSAT Tekla 105 Tilapalvelun kouluilta perittävät tilavuokrat sisältävät koulujen tilojen käyttämisen koulun omaan opetuskäyttöön. Kiinteistöpäällikkö päättää tulosalueensa alaisten rakennusten, alueiden ja laitteiden käyttämisestä, vuokraamisesta sekä näiden korvauksista hallintosäännön 47 :n mukaan. Oriveden kaupungin omistamien koulujen ja kirjaston salin vuokraustaksoja on tarkistettu viimeksi vuonna Hintoja tarkasteltaessa on otettu huomioon mm.: - tilan käyttö - siivous ja siivoustarve - iltakäyttö ja sen tuomat tarpeet - kiinteistöhuolto Koulukiinteistöjen ja kirjaston salin vuokraustaksoja käytetään mm. kansalaisopiston toimintaansa tarvitsemien tilojen vuokraamisessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on koulukiinteistöjen tilojen ja kirjaston salin vuokraustaksaesitys (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat koulukiinteistöjen tilojen ja kirjaston salin vuokraustaksat käytettäviksi alkaen.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekla 106 Vesihuoltolain mukaan kunnan alueella toimivilla vesihuoltolaitoksilla tulee olla kunnan hyväksymä toiminta-alue. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen on kaupunginhallitus hyväksynyt kokouksessaan Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Eräjärven seudun vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostojen piiriin. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla vesihuoltolain 8 :n mukaan sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesienkäsittely täyttää ympäristösuojelulain vaatimukset ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Kiinteistöä, jolla ei ole vesikäymälää ja jonka jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia, ei tarvitse liittää jätevesiviemäriin taajaman ulkopuolella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön liittymisvelvoitteesta vapauttamisen käsittelee hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Verkostoihin voidaan liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla silloin kun se teknisesti ja taloudellisesti on tarkoituksenmukaista. Toiminta-alueen määrittäminen ei tältä osin muuta nykyistä käytäntöä. Vesihuoltolain 8 3 momentin mukaan kunnan tulee esittää toiminta-alueet kartalla, joka on yleisesti saatavilla tietoverkossa. Siirtymäsäännöksen mukaan näin tulee toimia viimeistään mennessä. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos on laatinut ehdotukset

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. Ehdotuksissa on esitetty karttapohjille väritettynä toiminta-alueet vesijohto- ja jätevesiverkostoille. Ehdotusten mukaisilla alueilla on verkostoihin liittäminen taloudellisesti mahdollista. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen ehdotukset toiminta-alueiksi ovat julkaistu Oriveden kaupungin Internet-sivuilla palvelut>vesihuoltolaitos. Vesihuoltolain 8 :n mukaan ennen toiminta-alueen hyväksymistä on asiasta pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. (Valmistelu: kunnallistekniikan päällikkö SJ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut ehdotukset Oriveden kaupungin vesihuoltolaitosten toiminta-alueiksi sekä päättää pyytää lausunnot toiminta-alueista Pirkanmaan ELY-keskukselta, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä asettaa toiminta-alue-ehdotukset julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Merkittiin, että kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 171/59/2014 Tekla 107 Pirkanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa päivittänyt vuonna 2006 valmistuneen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmassa käsitellään Pirkanmaan vesihuollon kehittämistä yli kunta- ja maakuntarajojen. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 ja välitavoitevuosi Suunnitelman taustalla on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen väestöennuste ja kunnilta kootut vesihuollon nykytilatiedot. Suunnittelutyön tavoitteet on linjattu aiemmin yhteistyössä kuntien, vesihuoltolaitosten, Pirkanmaan liiton ja muiden keskeisten vesihuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa (2013). Tämän pohjalta keskeisimmiksi vesihuollon kehittämistavoitteiksi asetettiin: - Vedenhankinnan turvaaminen - Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa - Verkostojen ja laitosten saneeraus - Purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen - Pohjavesien suojelu - Seudulliset/keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut - Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen. Suunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. siitä, miten vedenhankinta ja jätevesien käsittely ja johtaminen sekä muut yllä mainitut kehittämistavoitteet voitaisiin Pirkanmaalla tulevaisuudessa järjestää ja mitä maakuntakaavan tausta-aineistoksi sekä kuntien vesihuollon tulevaa kehittämistä varten on tuotettu. Suunnitelma-asiakirjoihin voi tutustua Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa Kuntalaisten kuulemista varten on Pirkanmaan ELY-keskuksen pyynnöstä Oriveden kaupunki asettanut yleissuunnitelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen nähtäville väliseksi ajaksi. Suunnitelmaluonnoksesta ei ole jätetty Oriveden kaupunkiin mielipiteitä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta: 1. toteaa, että Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan, eikä siitä jätetty yhtään mielipidettä kaupungille, 2. päättää esittää mielipiteenään suunnitelmaluonnoksesta seuraavaa:

23 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Vedenhankinta ja talousveden johtaminen:. Oriveden vesihuoltolaitoksen vedenhankinta perustuu etupäässä pohjavedenottoon Vedenhankinta tapahtuu jatkossakin nykyisillä pohjavedenottamoilla. Mahdollinen lisävedentarve olisi mahdollista hankkia Ruoveden Siikakankaan suunnalta, mutta sen alueen maankäyttö esim. luonnonsuojeluarvot tulevat rajoittamaan vedenhankintaa. Oriveden vesihuoltolaitos ylläpitää Naarajoen pohjavedenottamoa varmistaakseen vedenjakelun toimintavarmuuden. Juupajoen ja Oriveden vesihuoltolaitoksilla on yhteistyösopimus tarvittaessa veden toimittamisesta toisen kunnan verkkoon. Jätevedenkäsittely ja johtaminen: Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus valmistuivat vuonna Juupajoen kunnan Korkeakosken sekä Hirsilän alueen jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Hirsilän jätevedenpuhdistamo on lakkautettu. Eräjärven jätevedenpuhdistamo on tarkoitus lakkauttaa lähivuosina ja suunnittelu siirtoviemärin rakentamiseksi Eräjärveltä Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle on käynnissä. Saneerattu Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo toimii täysin lupaehtojen mukaisesti eikä sillä ole tulevaisuudessakaan kapasiteettiongelmia. Puhdistamon vesistökuormitus on pieni eikä se tule kasvamaan jatkossakaan merkittävästi. Joten vaihtoehto (JVE 4), että Orivedeltä johdettaisiin jätevedet siirtoviemäriä pitkin Pirkanmaan keskuspuhdistamoon, ei ole realistinen, johtuen kalliista siirtoviemärin rakentamis- ja ylläpitokustannuksista. Verkostojen saneeraus: Vuotovesillä on merkittävät vaikutukset myös Oriveden vesihuoltolaitokselle. Tulevina vuosina verkostojen saneeraus tulee olemaan vesihuoltolaitoksen painopisteenä. Lietteen käsittely: Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla lietteet kompostoidaan ja jatkojalostetaan viherrakentamiseen. Mikäli lupaehdot kiristyvät lietteiden käsittelyn osalta on keskitetty vaihtoehto mahdollinen. Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle on rakennettu sako- ja

24 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta umpikaivolietteiden vastaanottopiste. Oriveden vesihuoltolaitoksen alueella ei ole muita sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopisteitä.

25 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN PÄÄTÖSTÄ KAATUMISTAPAUKSESSA/LEENA POUTANEN Teknisen johtajan viranhaltijapäätös Dnro 110/55/ /55/2014 Tekla Leena Poutanen on jättänyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan päätöksestä, joka koskee kaatumistapausta kevyen liikenteen väylällä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on tyytymätön teknisen johtajan tekemään päätökseen hylätä vahingonkorvausvaatimus pvm:ltä Vahingonkorvausvaatimuksen perusteena on ruumiin vamman tuottamus, mikä tapahtui kaupungin hoidossa olevalla Säästöpankin ja Värisilmäliikkeen välisellä kävelytiellä klo Liitteenä kokoukseen osallistuville on oikaisuvaatimus. Teknisen johtajan ehdotus: Päätösesitys tehdään kokouksessa. Teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1. todeta, että oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja päättää käsitellä sen, 2. hylätä Leena Poutasen tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana, sillä kaupunki on hoitanut kevyen liikenteen väylää kuten kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuudet edellyttävät eikä kaupungilla ole lakiin perustuvaa velvollisuutta valaista liikenneväyliä ja teknisen lautakunnan mielestä kevyen liikenteen väylä on ollut turvallinen ja esteetön, 3. todeta, että teknisen johtajan viranhaltijapäätös 8 pvm:llä jää voimaan Tekla 108 Leena Poutanen on lähettänyt tekniselle lautakunnalle kirjeen pvm:llä , jossa hän pyytää teknistä lautakuntaa käsittelemään asian uudelleen. Liitteenä kokoukseen osallistuville on Leena Poutasen kirje. Kirjeessään Poutanen ei tuo asiassa esille mitään uutta seikkaa.

26 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 1. merkitä Leena Poutasen kirjeen pvm:ltä tietoonsa saatetuksi, 2. todeta, ettei kirje tuo esille seikkoja, joiden perusteella teknisen lautakunnan päätöstä 74 pvm:llä tarvitsisi muuttaa.

27 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta LEIKKIPUISTOJEN LAKKAUTUS 2015 Tekla 109 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin talouden tasapainottamisohjelman Talouden tasapainottamisohjelman yhtenä kohtana on leikkipuistojen lakkauttaminen nykyisestä 26 kappaleesta 17 kappaleeseen vuoden 2015 aikana, jolloin saavutettaisiin euron säästö vuonna Kaupungin leikkipuistoista monet ovat pieniä ja niiden välineet ovat erittäin kuluneita eivätkä ne kaikki täytä EN 1176 turvastandardeja. Koska nykyisten leikkipuistojen ylläpitämiseksi ei ole osoittaa riittävää rahoitusta ja lisäksi on saatava aikaan säästöjä toimintamenoissa, on tarkoituksenmukaista lakkauttaa pienet, heikkokuntoiset ja lähellä toisiaan sijaitsevat leikkipuistot. Lakkautettavista leikkipuistoista hyväkuntoisimmat välineet voidaan siirtää jäljelle jääviin leikkipuistoihin. Lakkautettavaksi esitettävät leikkipuistot: 1. Lehdistön leikkipuisto, Lehdistöntie Oripohjan leikkipuisto, Viitakuja 3 3. Uotilantien leikkikenttä, Uotilantie 8 4. Viljontien leikkikenttä, Viljontie 9a 5. Paavonkujan leikkipuisto, Paavonkuja 4a 6. Paavonkujan leikkipaikka, Paavonkuja 14a 7. Kirkkolahden leikkipuisto, Säästäjäntie Kaarnatien leikkikenttä, Kaarnatie Lehtimäen leikkipaikka, Lehtimäentie 8 / Rintalantie 5a Jäljelle jäävät leikkipuistot: 1. Hirsilän leikkikenttä, Kangastie 2 2. Siltaojan leikkipuisto, Siltaojantie 17a / Enokunnantie Haaralankujan leikkipuisto, Haaralankuja 4 4. Pohjoiskaaren leikkipuisto, Pohjoiskaari 18a 5. Mäkelänrinteen leikkikenttä, Puistolankuja 7a 6. Hanhenkujan leikkipuisto, Hanhenkuja 6 7. Moision leikkipuisto, Moisionraitti 4 8. Kääjäntien leikkipuisto, Kaupinraitti 3 9. Niittykukan leikkipuisto, Eerolantie Kaupinrinteen leikkipuisto, Ilmarintie Hautakankaantien leikkipuisto, Hautakankaantie 14a 12. Majurinkujan leikkikenttä, Majurinkuja Heinätien leikkipuisto, Heinätie Ampujantien leikkikenttä, Ampujantie Isovainion leikkipuisto, Isovainionkaari 17

28 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Saarentien leikkipuisto, Saarentie Eräjärven leikkipuisto, Eerolanmutka 5 Liitteenä kokoukseen osallistuville on kartta leikkipuistojen sijainneista. (Valmistelu: kaupunginpuutarhuri AR) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää lakkauttaa osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa seuraavat leikkipuistot vuoden 2015 aikana: 1. Lehdistön leikkipuisto, Lehdistöntie Oripohjan leikkipuisto, Viitakuja 3 3. Uotilantien leikkikenttä, Uotilantie 8 4. Viljontien leikkikenttä, Viljontie 9a 5. Paavonkujan leikkipuisto, Paavonkuja 4a 6. Paavonkujan leikkipaikka, Paavonkuja 14a 7. Kirkkolahden leikkipuisto, Säästäjäntie Kaarnatien leikkikenttä, Kaarnatie Lehtimäen leikkipaikka, Lehtimäentie 8 / Rintalantie 5a

29 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 25/50/2013 Tekla 110 Alueellinen jätehuoltojaosto päätti kokouksessaan , että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kyseinen päätös on mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa yksittäisen kunnan hakemuksesta, jolloin kunnan on tehtävä hakemus jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Liitteenä kokoukseen osallistuville on liite 9, yksittäisen jäsenkunnan hakemuksen sisältö kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on toimittanut kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle kirjeen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumisesta paikkakunnalla, kirje liitteenä kokoukseen osallistuville. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on antanut osakaskunnille lausuntonsa SKAL ry:n kirjeen johdosta, lausunto on liitteenä kokoukseen osallistuville. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta: 1. merkitsee SKAL ry:n kirjeen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lausunnon tietoonsa saatetuksi, 2. toteaa, ettei Oriveden kaupunki tee alueelliselle jätehuoltojaostolle hakemusta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi lähtien.

30 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Tekla 111 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Tekninen johtaja - yleiset päätökset :t hankintapäätökset :t henkilöstöpäätökset :t Kunnallistekniikan päällikkö - hankintapäätökset :t henkilöstöpäätökset :t 4 3. Kiinteistöpäällikkö - henkilöstöpäätökset :t 5 4. Palvelupäällikkö - henkilöstöpäätökset :t Kaupunginpuutarhuri hankintapäätökset :t 2 6. II rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t 55 - henkilöstöpäätökset :t 8 7. Maanmittausinsinööri - yleiset päätökset :t 9 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että viranhaltijapäätösten osalta on menetelty teknisen lautakunnan aikaisemman päätöksen ( , 12, kohta 6) mukaisesti, joten päätökset ovat olleet täytäntöön pantavissa.

31 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekla 112 Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kaupunginhallituksen päätöksiä: Valtuustoaloite lämpöenergiavaihtoehtojen tutkimisesta Maakuntakaavan työpaikka-alueet Elinkeino-ohjelman käsittely / elinkeino-ohjelman hyväksyminen 2. Kaupunginvaltuuston päätöksiä: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Liikenne- ja viestintäministeriön päätös Pyöräilyn uuden opastusjärjestelmän kokeilua koskevan liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen täydentäminen 4. Kaupunkiseudun asiat Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokoustiedote (liitteenä kokoukseen osallistuville) Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin teknisen lautakunnan tiedoksi.

32 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekla 113 Ponsan vesiosuuskunnan hakemus pumppausmaksun jäädyttämiseksi toistaiseksi.

33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymä tön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: , 109 Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin tekniselle lautakun nalle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, Orivesi. Sähkö posti: faksi: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella: Pykälät: 108 Valitus tehdään :t 108 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaan nista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteis ta perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudes sa 97 euroa, ellei toisin määrätä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti sesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vali tuskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen vali tusajan

34 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Kunnan vahingonkorvausvelvollisuus ratkaistaan riita-asiana käräjäoikeudessa. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: , ,

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 18.09.2012 tiistai klo 17:00-17:20 Paikka Raisio-huone, Kirjastotalo Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Matias Mäenpää, puheenjohtaja Kiira Lasarov,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot