ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 196"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:30-17:54 PAIKKA KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSHUONE KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KAUPUNGINAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON VUONNA AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PIENIIN PERUSPARANNUSHANKKEISIIN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON TILANNE TILAPALVELUN KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUTAKSOJEN TARKISTAMINEN 105 KOULUKIINTEISTÖJEN TILOJEN JA KIRJASTON SALIN VUOKRAUSTAKSAT ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 107 LAUSUNTO PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 108 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN PÄÄTÖSTÄ KAATUMISTAPAUKSESSA/LEENA POUTANEN Teknisen johtajan viranhaltijapäätös Dnro 110/55/ LEIKKIPUISTOJEN LAKKAUTUS ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 227

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Autio Matti 16:30-17:54 puheenjohtaja Sistonen Sami 16:30-17:54 varapuheenjohtaja Kukkonen Anu 16:30-17:54 jäsen Nevala Hannu 16:35-17:54 jäsen Ojanen Jere 16:30-17:54 jäsen Palomäki Marita 16:30-17:54 jäsen Talvio Elina 16:30-17:54 jäsen Jokinen Kaarina 16:30-17:54 kaupunginhallitukse n edustaja POISSA Viljanen Jussi kaupunginhallitukse n puheenjohtaja Kilpinen Joni nuorisovaltuuston edustaja MUU Jortikka Antti 16:30-17:54 esittelijä Jokinen Seppo 16:30-17:54 kunnallistekniikan päällikkö Lehén Harri 16:30-17:54 maanmittausinsinöö ri Siukola Jukka 16:30-16:53 rakennuttajapäällikk ö Vanhanen Veli-Matti 16:30-17:54 kiinteistöpäällikkö Kontu Soile 16:30-17:54 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Matti Autio Puheenjohtaja Soile Kontu Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marita Palomäki Sami Sistonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalon teknisessä toimistossa, tiistaina viraston avoinnaoloajan. Soile Kontu Toimistosihteeri

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 99 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekla 100 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Hannu Nevala ja Elina Talvio. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Palomäki ja Sami Sistonen.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KAUPUNGINAVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON VUONNA /65/2014 Tekla 101 Kaupunginvaltuuston hyväksymien Yksityistieavustusten myöntämisperusteiden mukaan avustuskelpoisia ovat tiet, joilla on merkitystä yleisen liikenteen kannalta tai vakituista asutusta. Avustettavan tien minimipituus on 100 m. Laskentaperusteet päättää ja avustukset myöntää tekninen lautakunta. Vuonna 2014 kunnossapitoavustukset tuli olla haettuna helmikuun loppuun mennessä ja avustuspäätökset tehtiin teknisessä lautakunnassa Ehdotus laskentaperusteiksi vuodelle 2015 on liitteenä. Laskentaperusteissa on huomioitu pienten perusparannusten osalta talousarviotavoite, että perusparannusavustuksia myönnetään liikennöintiä rajoittavien silta- ja rumpuvaurioiden sekä liikennöinnin estävien routavaurioiden korjauksiin. Pienten perusparannusten hakuajaksi ehdotetaan huhtikuun loppua, koska katselmustarpeiden takia kaikkia avustuspäätöksiä ei voi tehdä kunnossapitopäätösten yhteydessä huhtikuun alussa. Laskentaperusteissa on edelleen ehto, että edellisenä vuonna maksettu kunnossapitoavustus tulee olla käytetty tienpitoon kokonaan ja säästöön jäänyt osuus vähennetään tulevasta avustuksesta. (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1) vuoden 2015 yksityisteiden kunnossapitoavustukset on haettava mennessä ehdolla, että määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä 2) vuoden 2015 pienet perusparannusavustukset on haettava huhtikuun loppuun mennessä 3) avustuksista tiedotetaan vuodenvaihteessa kirjeitse vuonna 2014 avustuksen piirissä olleille tiekunnille. Lisäksi avustuksista tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, Oriveden Sanomissa ja internetissä. 4) hyväksytään avustusten laskentaperusteet vuodelle 2015 liitteen mukaan Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Hannu Nevala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta paikalla asian käsittelyn aikana.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PIENIIN PERUSPARANNUSHANKKEISIIN 52/65/2014 Tekla Kunnossapitoavustusten yhteydessä ilmoitettiin haettavaksi avustukset kustannusarvioltaan alle 5000 euron perusparannushankkeisiin, joita ovat teknisen lautakunnan päätöksen mukaan: Vähäisiä, kustannusarvioltaan alle 5000 euron perusparannuskohteita voidaan avustaa enintään 50 %:n avustuksella seuraavasti: 1) siltojen ja rumpujen korjaus, avustetaan 2) kantavuuden parantaminen vakituista asutusta tai yleistä liikennettä palvelevilla tieosilla kiireellisissä routakorjauskohteissa, avustetaan harkinnan mukaan 3) muut hankkeet (esim. näkemäesteen poisto, maakivien poisto, liittymät, salaojat), avustetaan harkinnan mukaan määrärahojen puitteissa Pieniin perusparannushankkeisiin jää kunnossapitoavustusten jälkeen euroa, koska kustannusarvioltaan yli 5000 euron perusparannushankkeita ei ole toteutettavissa vuonna 2014 valtionavustustilanteen vuoksi. Yhteenveto hakemuksista on liitteenä kokoukseen osallistuville. Osaan hankkeista voi tehdä avustuspäätöksen suunnitelman perusteella, mutta osa hankkeista vaatii katselmuksen. Hankkeiden koon huomioiden katselmukset voi pitää kevyemmällä kokoonpanolla eli maanmittausinsinööri tiejaoston puheenjohtajan kanssa. (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan sijaisen rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä liitteen mukaan seuraavien tiekuntien perusparannushankkeiden avustukset: Aronperän yksityistie, Eräslahti-Kirjasniemi yksityistie, Haikan yksityistie (rumputyön osalta), Hietalahden yksityistie, Höllönraitti yksityistie, Kirveenpohjan yksityistie, Koppalan yksityistie, Laurilan yksityistie, Padustaipaleen yksityistie, Tollionmaan yksityistie ja Vähäjärven yksityistie 2) Haikantien yksityistien (tien oikaisun osalta), Kinnaslammin yksityistien, Pajukanta-Neulaniemi yksityistien, Perkiö-Haapaniemi yksityistien, Pitkäsen yksityistien, Soinilan yksityistien ja Suvitien yksityistien hankkeiden katselmukset suorittaa maanmittausinsinööri tiejaoston puheenjohtajan kanssa. 3) Katselmuskohteista avustuspäätökset tekee maanmittausinsinööri

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) Suunnittelu ja valvontakuluja hyväksytään enintään 10 % toteutuvista kustannuksista. 5) Töiden on oltava valmiina mennessä. Avustukset maksetaan maanmittausinsinöörin harkinnan mukaan joko tiliselvityksen tai tiliselvityksen ja maastotarkastuksen perusteella. Tiliselvitykset on tehtävä mennessä. 6) Äkillisiin peruskorjauksiin varataan määräraha, joka jää katselmuskohteista mahdollisesti myöntämättä. 7) Tietoimitusavustuksiin varataan määräraha, joka jää mahdollisesti käyttämättä perusparannuskohteisiin tiliselvitysten jälkeen. Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Jere Ojanen ja tekninen johtaja Antti Jortikka poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syyt: Jere Ojanen ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Antti Jortikka ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla 102 Yhteenveto perusparannushankkeista on liitteenä. Katselmuskohteista avustuspäätökset teki maanmittausinsinööri, päätöksentekijä näkyy yhteenvedossa. Avustukset on maksettu tiliselvitysten sekä katselmusten perusteella niiltä osin, kun katselmusta on päätöksessä edellytetty. Kasakkamäen yksityistien tiekunta haki hakuajan jälkeen avustusta rummun uusimiseen ja kohteen tarkastettuaan maanmittausinsinööri päätti avustaa hanketta äkillisten perusparannusten määrärahasta. Kinnaslammin ja Kirveenpohjan yksityisteiden perusparannukset jäivät tekemättä vuonna (Valmistelu: maanmittausinsinööri HL) Teknisen johtajan sijaisen rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä yksityisteiden pienten perusparannushankkeiden toteutukset ja kaupunginavustuksen maksatuksen.

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Jere Ojanen, kaupunginhallituksen edustaja Kaarina Jokinen ja tekninen johtaja Antti Jortikka poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syyt: Jere Ojanen ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Kaarina Jokinen ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjääviyden perusteella. Antti Jortikka ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Pajukanta-Neulaniemi yksityistien osalta. Merkittiin, että maanmittausinsinööri Harri Lehén oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON TILANNE Tekla Terveyskeskuksen vuodeosasto pääsi muuttamaan takaisin vuodeosastolle tehtyjen korjaustöiden jälkeen evakkotiloista Kangasalan Apilasta. Käyttöön otettiin 37 potilaspaikkaa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on Vahanen Yhtiöt Oy:n tekemä tutkimusraportti. Vuoden 2012 aikana on kertynyt pääterveysaseman rakennusten peruskorjauksen kustannuspaikalle kustannukset, pääterveysaseman sisäilmaprojektiin kustannukset, pääterveysaseman ilmastointi kustannuspaikalle kustannukset ja pääterveysaseman katon korjaukseen kustannukset. Yhteensä ,53 euroa. Tammikuun 2013 alkupuolella vuodeosaston henkilöstöltä tuli viestiä, että tietyissä huoneissa oli henkilöstöllä ilmennyt oireilua. Terveyskeskuksen remontin johtoryhmä päätti ottaa potilashuoneet 1-4 ja niihin välittömästi liittyneet varastohuoneet (3 kpl) pois käytöstä oireilujen johdosta. Käytössä on edelleen 37 potilaspaikkaa. Vahanen Yhtiöt tekee mittauksia tiloissa ja tekee selvityksen syistä, mitkä ovat aiheuttaneet oireilua. Tuloksia odotetaan helmikuun alkupuolella. Vuodeosastolle on vuokrattu 4 kpl huonekohtaisia ilmanpuhdistajia huoneisiin, joissa on esiintynyt oireilua. Terveyskeskuksen sisäilmatutkimuksiin ja -korjauksiin ei ole varattu määrärahoja tälle vuodelle. Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus tulee laatimaan saatavien tutkimusten tulosten perusteella kustannusarvion ja korjaussuunnitelman. Tekninen lautakunta tulee esittämään kaupunginhallitukselle/valtuustolle saatujen tutkimustulosten perusteella tarvittavan määrärahan myöntämistä aiheutuviin kuluihin. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä asian

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta tietoonsa saatetuksi ja toimittaa asian kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan Kaupunginhallitus Liitteenä kokoukseen osallistuville on Vahanen Yhtiöt Oy:n tekemä tutkimusraportti. Koska teknisenlautakunta käsittelee asian kokouksessaan , annetaan lautakunnan esitykseen perustuva kaupunginjohtajan päätösehdotus vasta kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä esitetyn ja kokouksessa annettavan lisäselvityksen terveyskeskuksen tilanteesta. 2. että tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen tulee laatia asiasta saatavien tutkimusten tulosten perusteella kustannusarvio ja korjaussuunnitelma mennessä. Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola, talousjohtaja Marjatta Lilja ja palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Riitta Jakara saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa kello

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello Tekla Tilannekatsaus annetaan kokouksessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville laadittu puute/virhelista pääterveysaseman havaituista puutteista ja tehdyistä korjauksista. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. Merkittiin, että rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Tilannekatsaus annetaan kokouksessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on raportti pääterveysaseman tilanteesta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. Merkittiin, että rakennuttajapäällikkö Jukka Siukola oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Vahanen Oy:n tekemien tutkimusten ja heidän laatiman korjaustyöselostuksen perusteella on laadittu kustannusarvio ja aikataulu korjaustöille. Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus.

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Tutkimusten mukaan ongelmia ovat aiheuttaneet yläpohjan kohdat, joissa on ollut vesivuotoja sekä alapohjissa paikalliset korkeat kosteuspitoisuudet. Korjaustyöt tehdään vuodeosaston toiminnan edelleen jatkuessa eristämällä kulloinkin korjattava kohde muusta toiminnasta sekä osastoimalla ja alipaineistamalla korjattava kohde. Korjaustyöt suoritetaan neljässä vaiheessa ja ne tulevat kestämään vuoden 2013 loppuun asti. Kustannusarvio työstä on euroa (alv. 0 %). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä terveyskeskuksen korjaustöiden suorittamiseksi Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käy tutustumassa ennen kokousta terveyskeskuksessa ja saa informaation tilanteesta. Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron yli tys oikeu den vuoden 2013 talousarvion investointiosaan terveyskeskuksen korjaus töi den suorittamiseksi Kaupunginvaltuusto Liitteenä kokouksen osallistuville on Vahanen Oy:n korjaustyöselostus.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka ja kiinteistöpäällikkö Veli-Mat ti Vanhanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Tekla Terveyskeskuksen korjaustyöt ovat jatkuneet vuoden 2013 keväällä laaditun korjaustyöohjelman mukaisesti ja valmistuvat tammikuun 2014 loppuun mennessä. Alkuperäinen aikataulu korjaustöiden valmistumiselle oli vuoden 2013 loppuun mennessä. Aikataulun viivästyminen on johtunut kuivatettavien betonilattioiden odotettua hitaammasta kuivumisesta sekä muutaman korjausohjelmaan alun perin kuulumattoman huoneen saneerauksesta. Terveyskeskuksen korjaustöihin myönsi kaupunginvaltuusto vuodelle 2013 kaikkiaan euron määrärahan, josta terveyskeskuksen sisäilmaprojektiin euroa ja terveyskeskuksen peruskorjaukseen euroa. Vuonna 2013 korjaustöihin käytettiin sisäilmaprojektiin euroa ja peruskorjaukseen euroa, yhteensä euroa. Alkuperäisen korjausohjelman loppuunsaattamiseen kuluu vuonna 2014 vielä euroa. Kustannusarvion alittuminen johtuu arvioitua pienemmästä talotekniikan purkamisen ja uudelleen rakentamisen tarpeesta. Saneeratuista tiloista otetun näytteen ja tehtyjen mittausten perusteella näyttäisi saneeraus onnistuneen, mutta tästä voidaan varmistua vasta kun lisänäytteitä on otettu ja analysoitu. Vahanen Oy on korjaustöiden valvonnan ohella jatkanut terveyskeskuksen rakenteiden tutkimuksia. Tutkimuksissa on ilmennyt vielä korjaustarpeita keittiön emännän huoneen osalta, kolmannessa kerroksessa eteläisessä siivessä 12 huoneen osalta sekä poliklinikan ultraäänihuoneen ja sen viereisten 5 huoneen osalta. Keittiön emännän huoneen ulkoseinän lisälämmöneristeestä ja puukoolauksesta otetuissa mikrobinäytteissä havaittiin viitteitä vauriosta ja henkilöt ovat oireilleet ko. huoneessa.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kolmannen kerroksen huoneissa on koettu sisäilmaongelmaan viittaavia oireita ja kerroksen kaikki huoneet on tutkittu ja otettu näytteitä. Tulosten mukaan näytteet sisälsivät tavanomaisia, pääosin tekstiili- ja puukuiduista peräisin olevia hiukkasia, hilsehiukkasia sekä lisäksi vuorivillakuituja. Mitään mikrobikasvustoon viittaavaa ei näytteissä ollut. Alaslasketun katon yläpuolella olevasta betonipinnasta on maali irronnut ja helposti pölyävä laastipinta on monin paikoin paljastunut. Aiemmissa remonteissa on katosta irrotettu akustiikkalevyt, joiden jäänteitä on jäänyt katon pintaan. Pölynäytteissä ilmenneet vuorivillakuidut ovat ilmeisimmin peräisin juuri akustiikkalevyjen jäänteistä ja ovat saattaneet aiheuttaa koettuja oireita. Lisäksi kolmannen kerroksen ikkunapuitteissa on tiivistämistarve. Ultraäänihuoneessa ja sen viereisien huoneiden ikkunapuitteissa on tiivistämistarve. Lisäksi ultraäänihuoneen ilmanvaihdossa on korjaustarve. Tutkimuksissa ilmenneiden korjaustarpeiden kuntoon saattaminen tulee maksamaan vuonna 2014 yhteensä euroa (alv 0 %) ja valmistuvat toukokuun puoliväliin mennessä. (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2014 terveyskeskuksen korjaustöiden suorittamiseksi Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö saapuvat kokoukseen selvittämään asiaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pungin val tuus tol le, että se myöntää vuoden 2014 talousarvion investointiosaan ra ken nus ten peruskorjaukseen euron ylitysoikeuden ter veys kes kuksen korjaustöiden suorittamiseksi.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, kiinteistöpäällikkö Veli-Mat ti Vanhanen ja talousjohtaja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikal la asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, talousjohtaja Marjatta Lilja ja vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Tekla 103 Terveyskeskuksen syksyllä 2011 alkaneet korjaustyöt ovat valmistuneet syksyllä Terveyskeskuksen sisäilmakorjausten johdosta on Vahanen Oy laatinut Sisäilmakorjausten jälkiseurantasuunnitelman , raportti on liitteenä kokoukseen osallistuville. Tullinkulman työterveys on tehnyt työpaikkatarkastuksen terveyskeskuksen vuodeosastolle Tarkastuksessa keskityttiin erityisesti sisäilman laadun arviointiin ja työntekijöiden kokemuksiin sisäilman laadusta peruskorjauksen valmistumisen jälkeen. Selvityksessään Aluehallintovirastolle Tampereen kaupungin työsuojelun, Tullinkulman työterveyshuollon ja Oriveden kaupungin tilapalvelun näkökulmasta Oriveden terveyskeskussairaalan työtilat voidaan katsoa turvallisiksi ja terveellisiksi työskennellä. Selvitys on liitteenä kokoukseen osallistuville.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen korjaustöistä on muodostunut seuraavat kustannukset: Yht. Pääterveysaseman sisäilmaprojekti Keittiön iv-koneen uusiminen Pääterveysaseman katon korjaus Pääterveysaseman peruskorjaus (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee terveyskeskuksen sisäilmakorjausten valmistumisen ja toteutuneet kustannukset tietoonsa saatetuksi ja toimittaa asian kaupunginhallitukselle tiedoksi. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Vanhanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta TILAPALVELUN KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUTAKSOJEN TARKISTAMINEN Tekla 104 Tilapalvelun kiinteistöhuollon palvelutaksoja (sisäisiä veloitushintoja) käytetään kaupungin omille kiinteistöille ja kaupungin omistamille kiinteistöyhtiöille tehtävissä huoltosopimuksiin kuulumattomissa töissä. Lisäksi näitä palvelutaksoja käytetään päivystysrenkaan tehdessä töitä eri kiinteistökohteissa työajan ulkopuolisina aikoina. Hintojen tarkistuksissa on otettu huomioon yleinen kustannustason nousu. Kiinteistöhuolto /h, alv 0 % /h, alv 0 % kirvesmiestyöt 29,00 30,00 putkimiestyöt 29,00 30,00 muut työt 25,80 27,00 lauantaityö 32,80 45,00 sunnuntaityö 43,60 60,00 km-korvaus (ha) 0,43 /km 0,43 /km km-korvaus (pa) 0,74 /km 0,74 /km Tr Lundberg 50,00 /h 60,00 /h (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä sekä vahvistaa tilapalvelun kiinteistöhuollon palvelutaksat otettavaksi käyttöön alkaen.

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta KOULUKIINTEISTÖJEN TILOJEN JA KIRJASTON SALIN VUOKRAUSTAKSAT Tekla 105 Tilapalvelun kouluilta perittävät tilavuokrat sisältävät koulujen tilojen käyttämisen koulun omaan opetuskäyttöön. Kiinteistöpäällikkö päättää tulosalueensa alaisten rakennusten, alueiden ja laitteiden käyttämisestä, vuokraamisesta sekä näiden korvauksista hallintosäännön 47 :n mukaan. Oriveden kaupungin omistamien koulujen ja kirjaston salin vuokraustaksoja on tarkistettu viimeksi vuonna Hintoja tarkasteltaessa on otettu huomioon mm.: - tilan käyttö - siivous ja siivoustarve - iltakäyttö ja sen tuomat tarpeet - kiinteistöhuolto Koulukiinteistöjen ja kirjaston salin vuokraustaksoja käytetään mm. kansalaisopiston toimintaansa tarvitsemien tilojen vuokraamisessa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on koulukiinteistöjen tilojen ja kirjaston salin vuokraustaksaesitys (Valmistelu: kiinteistöpäällikkö V-MV) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat koulukiinteistöjen tilojen ja kirjaston salin vuokraustaksat käytettäviksi alkaen.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekla 106 Vesihuoltolain mukaan kunnan alueella toimivilla vesihuoltolaitoksilla tulee olla kunnan hyväksymä toiminta-alue. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen on kaupunginhallitus hyväksynyt kokouksessaan Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Eräjärven seudun vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostojen piiriin. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla vesihuoltolain 8 :n mukaan sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesienkäsittely täyttää ympäristösuojelulain vaatimukset ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Kiinteistöä, jolla ei ole vesikäymälää ja jonka jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia, ei tarvitse liittää jätevesiviemäriin taajaman ulkopuolella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön liittymisvelvoitteesta vapauttamisen käsittelee hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Verkostoihin voidaan liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla silloin kun se teknisesti ja taloudellisesti on tarkoituksenmukaista. Toiminta-alueen määrittäminen ei tältä osin muuta nykyistä käytäntöä. Vesihuoltolain 8 3 momentin mukaan kunnan tulee esittää toiminta-alueet kartalla, joka on yleisesti saatavilla tietoverkossa. Siirtymäsäännöksen mukaan näin tulee toimia viimeistään mennessä. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos on laatinut ehdotukset

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. Ehdotuksissa on esitetty karttapohjille väritettynä toiminta-alueet vesijohto- ja jätevesiverkostoille. Ehdotusten mukaisilla alueilla on verkostoihin liittäminen taloudellisesti mahdollista. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen ehdotukset toiminta-alueiksi ovat julkaistu Oriveden kaupungin Internet-sivuilla palvelut>vesihuoltolaitos. Vesihuoltolain 8 :n mukaan ennen toiminta-alueen hyväksymistä on asiasta pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. (Valmistelu: kunnallistekniikan päällikkö SJ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut ehdotukset Oriveden kaupungin vesihuoltolaitosten toiminta-alueiksi sekä päättää pyytää lausunnot toiminta-alueista Pirkanmaan ELY-keskukselta, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä asettaa toiminta-alue-ehdotukset julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Merkittiin, että kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 171/59/2014 Tekla 107 Pirkanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa päivittänyt vuonna 2006 valmistuneen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmassa käsitellään Pirkanmaan vesihuollon kehittämistä yli kunta- ja maakuntarajojen. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 ja välitavoitevuosi Suunnitelman taustalla on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen väestöennuste ja kunnilta kootut vesihuollon nykytilatiedot. Suunnittelutyön tavoitteet on linjattu aiemmin yhteistyössä kuntien, vesihuoltolaitosten, Pirkanmaan liiton ja muiden keskeisten vesihuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa (2013). Tämän pohjalta keskeisimmiksi vesihuollon kehittämistavoitteiksi asetettiin: - Vedenhankinnan turvaaminen - Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa - Verkostojen ja laitosten saneeraus - Purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen - Pohjavesien suojelu - Seudulliset/keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut - Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen. Suunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. siitä, miten vedenhankinta ja jätevesien käsittely ja johtaminen sekä muut yllä mainitut kehittämistavoitteet voitaisiin Pirkanmaalla tulevaisuudessa järjestää ja mitä maakuntakaavan tausta-aineistoksi sekä kuntien vesihuollon tulevaa kehittämistä varten on tuotettu. Suunnitelma-asiakirjoihin voi tutustua Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa Kuntalaisten kuulemista varten on Pirkanmaan ELY-keskuksen pyynnöstä Oriveden kaupunki asettanut yleissuunnitelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen nähtäville väliseksi ajaksi. Suunnitelmaluonnoksesta ei ole jätetty Oriveden kaupunkiin mielipiteitä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta: 1. toteaa, että Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan, eikä siitä jätetty yhtään mielipidettä kaupungille, 2. päättää esittää mielipiteenään suunnitelmaluonnoksesta seuraavaa:

23 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Vedenhankinta ja talousveden johtaminen:. Oriveden vesihuoltolaitoksen vedenhankinta perustuu etupäässä pohjavedenottoon Vedenhankinta tapahtuu jatkossakin nykyisillä pohjavedenottamoilla. Mahdollinen lisävedentarve olisi mahdollista hankkia Ruoveden Siikakankaan suunnalta, mutta sen alueen maankäyttö esim. luonnonsuojeluarvot tulevat rajoittamaan vedenhankintaa. Oriveden vesihuoltolaitos ylläpitää Naarajoen pohjavedenottamoa varmistaakseen vedenjakelun toimintavarmuuden. Juupajoen ja Oriveden vesihuoltolaitoksilla on yhteistyösopimus tarvittaessa veden toimittamisesta toisen kunnan verkkoon. Jätevedenkäsittely ja johtaminen: Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus valmistuivat vuonna Juupajoen kunnan Korkeakosken sekä Hirsilän alueen jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Hirsilän jätevedenpuhdistamo on lakkautettu. Eräjärven jätevedenpuhdistamo on tarkoitus lakkauttaa lähivuosina ja suunnittelu siirtoviemärin rakentamiseksi Eräjärveltä Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle on käynnissä. Saneerattu Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo toimii täysin lupaehtojen mukaisesti eikä sillä ole tulevaisuudessakaan kapasiteettiongelmia. Puhdistamon vesistökuormitus on pieni eikä se tule kasvamaan jatkossakaan merkittävästi. Joten vaihtoehto (JVE 4), että Orivedeltä johdettaisiin jätevedet siirtoviemäriä pitkin Pirkanmaan keskuspuhdistamoon, ei ole realistinen, johtuen kalliista siirtoviemärin rakentamis- ja ylläpitokustannuksista. Verkostojen saneeraus: Vuotovesillä on merkittävät vaikutukset myös Oriveden vesihuoltolaitokselle. Tulevina vuosina verkostojen saneeraus tulee olemaan vesihuoltolaitoksen painopisteenä. Lietteen käsittely: Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla lietteet kompostoidaan ja jatkojalostetaan viherrakentamiseen. Mikäli lupaehdot kiristyvät lietteiden käsittelyn osalta on keskitetty vaihtoehto mahdollinen. Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle on rakennettu sako- ja

24 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta umpikaivolietteiden vastaanottopiste. Oriveden vesihuoltolaitoksen alueella ei ole muita sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopisteitä.

25 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN PÄÄTÖSTÄ KAATUMISTAPAUKSESSA/LEENA POUTANEN Teknisen johtajan viranhaltijapäätös Dnro 110/55/ /55/2014 Tekla Leena Poutanen on jättänyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan päätöksestä, joka koskee kaatumistapausta kevyen liikenteen väylällä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on tyytymätön teknisen johtajan tekemään päätökseen hylätä vahingonkorvausvaatimus pvm:ltä Vahingonkorvausvaatimuksen perusteena on ruumiin vamman tuottamus, mikä tapahtui kaupungin hoidossa olevalla Säästöpankin ja Värisilmäliikkeen välisellä kävelytiellä klo Liitteenä kokoukseen osallistuville on oikaisuvaatimus. Teknisen johtajan ehdotus: Päätösesitys tehdään kokouksessa. Teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1. todeta, että oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja päättää käsitellä sen, 2. hylätä Leena Poutasen tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana, sillä kaupunki on hoitanut kevyen liikenteen väylää kuten kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuudet edellyttävät eikä kaupungilla ole lakiin perustuvaa velvollisuutta valaista liikenneväyliä ja teknisen lautakunnan mielestä kevyen liikenteen väylä on ollut turvallinen ja esteetön, 3. todeta, että teknisen johtajan viranhaltijapäätös 8 pvm:llä jää voimaan Tekla 108 Leena Poutanen on lähettänyt tekniselle lautakunnalle kirjeen pvm:llä , jossa hän pyytää teknistä lautakuntaa käsittelemään asian uudelleen. Liitteenä kokoukseen osallistuville on Leena Poutasen kirje. Kirjeessään Poutanen ei tuo asiassa esille mitään uutta seikkaa.

26 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 1. merkitä Leena Poutasen kirjeen pvm:ltä tietoonsa saatetuksi, 2. todeta, ettei kirje tuo esille seikkoja, joiden perusteella teknisen lautakunnan päätöstä 74 pvm:llä tarvitsisi muuttaa.

27 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta LEIKKIPUISTOJEN LAKKAUTUS 2015 Tekla 109 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin talouden tasapainottamisohjelman Talouden tasapainottamisohjelman yhtenä kohtana on leikkipuistojen lakkauttaminen nykyisestä 26 kappaleesta 17 kappaleeseen vuoden 2015 aikana, jolloin saavutettaisiin euron säästö vuonna Kaupungin leikkipuistoista monet ovat pieniä ja niiden välineet ovat erittäin kuluneita eivätkä ne kaikki täytä EN 1176 turvastandardeja. Koska nykyisten leikkipuistojen ylläpitämiseksi ei ole osoittaa riittävää rahoitusta ja lisäksi on saatava aikaan säästöjä toimintamenoissa, on tarkoituksenmukaista lakkauttaa pienet, heikkokuntoiset ja lähellä toisiaan sijaitsevat leikkipuistot. Lakkautettavista leikkipuistoista hyväkuntoisimmat välineet voidaan siirtää jäljelle jääviin leikkipuistoihin. Lakkautettavaksi esitettävät leikkipuistot: 1. Lehdistön leikkipuisto, Lehdistöntie Oripohjan leikkipuisto, Viitakuja 3 3. Uotilantien leikkikenttä, Uotilantie 8 4. Viljontien leikkikenttä, Viljontie 9a 5. Paavonkujan leikkipuisto, Paavonkuja 4a 6. Paavonkujan leikkipaikka, Paavonkuja 14a 7. Kirkkolahden leikkipuisto, Säästäjäntie Kaarnatien leikkikenttä, Kaarnatie Lehtimäen leikkipaikka, Lehtimäentie 8 / Rintalantie 5a Jäljelle jäävät leikkipuistot: 1. Hirsilän leikkikenttä, Kangastie 2 2. Siltaojan leikkipuisto, Siltaojantie 17a / Enokunnantie Haaralankujan leikkipuisto, Haaralankuja 4 4. Pohjoiskaaren leikkipuisto, Pohjoiskaari 18a 5. Mäkelänrinteen leikkikenttä, Puistolankuja 7a 6. Hanhenkujan leikkipuisto, Hanhenkuja 6 7. Moision leikkipuisto, Moisionraitti 4 8. Kääjäntien leikkipuisto, Kaupinraitti 3 9. Niittykukan leikkipuisto, Eerolantie Kaupinrinteen leikkipuisto, Ilmarintie Hautakankaantien leikkipuisto, Hautakankaantie 14a 12. Majurinkujan leikkikenttä, Majurinkuja Heinätien leikkipuisto, Heinätie Ampujantien leikkikenttä, Ampujantie Isovainion leikkipuisto, Isovainionkaari 17

28 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Saarentien leikkipuisto, Saarentie Eräjärven leikkipuisto, Eerolanmutka 5 Liitteenä kokoukseen osallistuville on kartta leikkipuistojen sijainneista. (Valmistelu: kaupunginpuutarhuri AR) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää lakkauttaa osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa seuraavat leikkipuistot vuoden 2015 aikana: 1. Lehdistön leikkipuisto, Lehdistöntie Oripohjan leikkipuisto, Viitakuja 3 3. Uotilantien leikkikenttä, Uotilantie 8 4. Viljontien leikkikenttä, Viljontie 9a 5. Paavonkujan leikkipuisto, Paavonkuja 4a 6. Paavonkujan leikkipaikka, Paavonkuja 14a 7. Kirkkolahden leikkipuisto, Säästäjäntie Kaarnatien leikkikenttä, Kaarnatie Lehtimäen leikkipaikka, Lehtimäentie 8 / Rintalantie 5a

29 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 25/50/2013 Tekla 110 Alueellinen jätehuoltojaosto päätti kokouksessaan , että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kyseinen päätös on mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa yksittäisen kunnan hakemuksesta, jolloin kunnan on tehtävä hakemus jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Liitteenä kokoukseen osallistuville on liite 9, yksittäisen jäsenkunnan hakemuksen sisältö kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on toimittanut kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle kirjeen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumisesta paikkakunnalla, kirje liitteenä kokoukseen osallistuville. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on antanut osakaskunnille lausuntonsa SKAL ry:n kirjeen johdosta, lausunto on liitteenä kokoukseen osallistuville. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta: 1. merkitsee SKAL ry:n kirjeen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lausunnon tietoonsa saatetuksi, 2. toteaa, ettei Oriveden kaupunki tee alueelliselle jätehuoltojaostolle hakemusta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi lähtien.

30 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Tekla 111 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Tekninen johtaja - yleiset päätökset :t hankintapäätökset :t henkilöstöpäätökset :t Kunnallistekniikan päällikkö - hankintapäätökset :t henkilöstöpäätökset :t 4 3. Kiinteistöpäällikkö - henkilöstöpäätökset :t 5 4. Palvelupäällikkö - henkilöstöpäätökset :t Kaupunginpuutarhuri hankintapäätökset :t 2 6. II rakennustarkastaja - yleiset päätökset :t 55 - henkilöstöpäätökset :t 8 7. Maanmittausinsinööri - yleiset päätökset :t 9 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että viranhaltijapäätösten osalta on menetelty teknisen lautakunnan aikaisemman päätöksen ( , 12, kohta 6) mukaisesti, joten päätökset ovat olleet täytäntöön pantavissa.

31 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekla 112 Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kaupunginhallituksen päätöksiä: Valtuustoaloite lämpöenergiavaihtoehtojen tutkimisesta Maakuntakaavan työpaikka-alueet Elinkeino-ohjelman käsittely / elinkeino-ohjelman hyväksyminen 2. Kaupunginvaltuuston päätöksiä: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Liikenne- ja viestintäministeriön päätös Pyöräilyn uuden opastusjärjestelmän kokeilua koskevan liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen täydentäminen 4. Kaupunkiseudun asiat Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokoustiedote (liitteenä kokoukseen osallistuville) Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin teknisen lautakunnan tiedoksi.

32 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekla 113 Ponsan vesiosuuskunnan hakemus pumppausmaksun jäädyttämiseksi toistaiseksi.

33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymä tön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: , 109 Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin tekniselle lautakun nalle, osoite Keskustie 23, postiosoite PL 7, Orivesi. Sähkö posti: faksi: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella: Pykälät: 108 Valitus tehdään :t 108 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna, puhelinvaihde , asiakaspalvelu , faksi , sähköposti Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaan nista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteis ta perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudes sa 97 euroa, ellei toisin määrätä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti sesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vali tuskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen vali tusajan

34 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Kunnan vahingonkorvausvelvollisuus ratkaistaan riita-asiana käräjäoikeudessa. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: , ,

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot