Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Turvaopas Äänekoski TURVAOPAS Keski-Suomen pelastuslaitos Turvallisuustiedote Äänekoski

2 2. Turvaopas Äänekoski Turvallisuutta jo Turvaopas jaetaan jälleen kaikkiin talouksiin Äänekoskella. Se sisältää kaupungin kupeessa sijaitsevien tuotantolaitosten toiminnankuvaukset sekä turvallisuusselvitysten perusteella laaditut turvallisuustiedotteet suuronnettomuusvaaran vaikutuksesta lähialueella. Pelastustoimi tekee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kiinteää yhteistyötä Äänekosken suurteollisuuden kanssa. Tämä turvaopas on yksi havainnollinen esimerkki tästä yhteistyöstä. Keski-Suomen maakunnassa pelastustoimelle kuuluvista tehtävistä huolehtii Keski-Suomen pelastuslaitos. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on kattava 48 paloaseman verkosto ympäri maakuntaa. Paloasemista viisi sijaitsee Äänekoskella, joista Äänejärven kupeessa toimiva on jatkuvasti välittömässä valmiudessa. Välitön valmius onnettomuustilanteita varten hoidetaan sammutusautolla miehistöineen sekä kahdella ambulanssilla. Välittömän avun jälkeen pelastustoiminnassa tarvittavat lisäresurssit täydennetään muilta paloasemilta. Pelastustoimintaa ovat onnettomuustilateissa kiireellisesti suoritettavat tehtävät, joilla pelastetaan ihmisiä, suojataan omaisuutta ja ympäristöä sekä rajoitetaan ja lievennetään vahinkoja. Arvioitujen onnettomuusuhkien perusteella pelastuslaitos suunnittelee palvelunsa ja toimintansa. Onnettomuuksien todennäköisyys on yleensä suuri siellä, missä on paljon ihmisiä, rakennuksia, liikennettä ja teollista toimintaa. Keskiaukeaman kartalla on kuvattu pelastustoimen arvioimat riski- sekä toimintavalmiusalueet, jotka pelastuslaitos saavuttaa tietyn ajan kuluessa hälytysilmoituksesta. Onnistumisen kannalta on olennaista, miten nopeasti ja millaista apua onnettomuuspaikalle saadaan. Menestyksellinen pelastustoiminta onnettomuustilanteessa edellyttää myös jatkuvaa harjoittelua haasteellisessa teollisuusympäristössä sekä säännöllisiä yhteistoimintaharjoituksia tuotantolaitosten turvallisuushenkilöstön kanssa. Tuotantolaitokset varautuvat riskeihinsä myös omatoimisesti niin hyvin kuin kykenevät ja hyödyntävät toimintaympäristössään turvatekniikan tarjoamia suojajärjestelmiä mahdollisuuksien mukaan. Palopäällikkö Mikael Monthan Metsä Board CP Kelco

3 Turvaopas Äänekoski 3. kaisen parhaaksi Specialty Minerals Metsä Fibre Äänevoima Oy

4 4. Turvaopas Äänekoski Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jolla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Group keskittyy viiteen ydintoimintoon, jotka ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Äänekoskella Metsä Groupin ydintoimintoja ovat sellu - Metsä Fibre ja kartonki - Metsä Board. METSÄ FIBRE Metsä Fibre on maailman johtavia havusellun tuottajia. Sen päätuotteet, valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealuokkaisten aikakauslehti-, hieno-, erikois- ja pehmopaperin sekä kartongin valmistukseen. Metsä Fibre Äänekosken tehdas valmistaa täysivalkaistua sulfaattiselluloosaa noin tonnia vuodessa. Tehtaan tarvitsema puu tulee pääosin kotimaisista sertifioiduista metsistä. Tehtaan puutoimittajalla Metsäliitto Osuuskunnalla on sertifioidut hallintajärjestelmät, jotka takaavat, että tieto puun alkuperästä kulkee puuraaka-aineen mukana kannolta tehtaan vastaanottoon saakka. Tehdas tuottaa sellunvalmistukseen tarvittavan energian eli lämmön ja sähkön polttamalla keittokemikaaleihin liuenneen puuaineksen soodakattilassa. Keittokemikaalit palautuvat uudelleen käyttöön. Metsä Fibre on biopolttoaineeseen perustuvan energian nettotuottaja. Sellun valmistusprosessissa syntyy sähkön ja lämmön lisäksi oheistuotteita: kuorta energian valmistukseen, mäntyöljyä, tärpättiä jatkojalostukseen ja natriumbisulfaattia kemihierteen valmistukseen sekä kalkkituhkaa, joka palautetaan raaka-ainetoimittajalle hyötykäyttöön. Tehtaan tuottama selluloosa jatkojalostetaan lähes kokonaan kotimaassa erilaisiksi paperi- ja kartonkituotteiksi. Metsä Fibren tehtaalla työskentelee noin 230 henkilöä. Kemikaalit Sellutehtaalla käytetään selluloosan valkaisuprosessissa klooridioksidia, joka voi aiheuttaa alueellisen kaasuvaaratilanteen. Lisäksi tehtaalla käytetään lukuisa määrä muita sellun valmistukseen käytettäviä kemikaaleja, muun muassa metanolia, rikkihappoa, suolahappoa, vetyperoksidia ja natriumhydroksidia (lipeä). Klooridioksidi Aineen vaara-ominaisuudet Klooridioksidia käytetään vesiliuoksena selluloosan valkaisuun, mutta vuototilanteessa se aiheuttaa kaasuvaaratilanteen. Klooridioksidikaasun hengittämisestä johtuvia oireita ovat yskä, hengenahdistus, limaneritys nenästä, päänsärky ja oksentelu. Myrkyllinen kaasupilvi on väriltään vihreänkeltainen. Suuronnettomuusvaaran tunnistaminen Kaasuvaaratilanteessa annetaan osastokohtainen kaasuvaarahälytys ja suuremmassa vuototilanteessa annetaan yleinen vaaramerkki (kaasuhälysmerkki), joka on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva minuutin kestävä vaaramerkki. Lisäohjeet onnettomuustilanteessa Lisätietoja annetaan radion ja kaiutinlaitteistojen välityksellä. Älä mene ulos ennen kuin viranomaiset antavat siihen luvan. Toimi harkitusti ja rauhallisesti. Jätevedet ja ilmapäästöt Äänekosken tehtailla on yhteinen biologinen jätevedenpuhdistamo, jonka toimintaa valvotaan ja ohjataan sellutehtaan lipeälinjan valvomosta. Puhdistamon toimintaa valvotaan päivittäisillä valvontakierroksilla ja laboratorioanalyyseillä sekä useilla erilaisilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Äänekosken tehtaiden jätevedet ja kemikaalipäästöt voidaan häiriötilanteissa ohjata varoaltaaseen. Ilmapäästöjä tarkkaillaan jatkuvasti koko tehdasalueella ja sen ympäristössä.

5 Turvaopas Äänekoski 5. Ilman- ja vesiensuojeluun panostetaan tehtailla määrätietoisesti. Viranomaiset valvovat, että ympäristölupaehtoja noudatetaan. Metsä Fibre on edelläkävijä ympäristöä vähän kuormittavien teknologioiden, prosessien ja toimintatapojen käyttöönottajana. Tehtaan ympäristösuojelun taso edustaa pohjoismaista huipputasoa. Metsä Fibre on luonut asemansa pohjoismaiden kannattavimpana sellunvalmistajana investoimalla johdonmukaisesti uudistuksiin ja parannuksiin. Turvallisuusjärjestelmä Metsä Fibrellä on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä (OHSAS 18011), joka on liitetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään. Järjestelmän toimivuutta seurataan jatkuvasti oman organisaation sekä Turvallisuustekniikan keskuksen (TUKES) toimesta. Toimintajärjestelmä on sertifioitu ja se auditoidaan kerran vuodessa. Sellutehtaan kemikaalien käsittely on laajamittaista. Toiminnan harjoittajan laatima turvallisuusselvitys sekä kemikaaliluettelo ovat nähtävänä tehtaan toimistossa. Lisätietoja saa Metsä Fibren tehtaanjohtaja Camilla Wikströmiltä, puh sekä tuotantopäällikkö Matti Toivoselta, puh METSÄ BOARD ÄÄNEKOSKI Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä paperin toimittaja. Äänekosken kartonkitehdas valmistaa vuosittain noin tonnia päällystettyä valkaistua kartonkia korkealuokkaisiin pakkauksiin ja graafisiin tuotteisiin. Kartonkitehtaalla työskentelee noin 200 henkilöä. Kartonkitehtaan turvallisuus Tehtaalla on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka on liitetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään. Tehtaan organisaatio seuraa ja arvioi järjestelmän toimivuutta jatkuvasti sekä ulkopuoliset arvioijat tarkastelevat turvallisuustasoa määrävälein. Käytössä olevista kemikaaleista löytyy selvitykset kemikaalien käyttöpaikoilta. Kartongin valmistuksessa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Kartonkitehtailla mahdollisia ympäristöön vaikuttavia onnettomuusriskejä ovat tulipalot, joiden savukaasuja saattaa levitä ympäristöön. Savukaasut voivat sisältää epäpuhtauksia siinä määrin, että ne ärsyttävät hengitysteitä. ÄÄNEVOIMA OY Äänevoima tuottaa ja siirtää tehdasteluhöyryn sekä sähkön Metsä Board Äänekosken kartonkitehtaalle sekä CP Kelcon kemian tehtaalle. Äänevoima tuottaa Äänekosken kaupungin kaukolämmön ja osan sähköstä sekä valmistaa tehdasintegraatin vedet ja paineilman. Äänevoimalla on kolme voimalaitosyksikköä: biovoimalaitos, jonka kattilan polttoaineteho on 173 MW ja turpiinin sähköteho 38 MW sekä kaksi öljyllä toimivaa vara- ja huippukattilaa, joiden polttoainetehot ovat 96 MW ja 43 MW. Lisäksi vesivoimalaitos tuottaa sähköä 6 MW. Polttoaineina ovat sellutehtaan kuori, ulkopuolinen puupolttoaine, turve, polttoöljy sekä kierrätyspolttoaine (ref). Energian tuotannossa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Polttoaineista öljy ja polttoturve ovat joissakin tilanteissa palo- ja räjähdysvaarallisia. Jätevedet ohjataan biologiselle puhdistamolle. Äänevoimalla työskentelee noin 23 henkilöä.

6 6. Turvaopas Äänekoski CP KELCO CP Kelco Oy on maailman suurin karboksimetyyliselluloosan (CMC) valmistaja. CP Kelco Oy myy maailmanlaajuisesti CMC:tä mm. paperi-, elintarvike-, lääke-, henkilöhygienia-, pesuaine- ja öljynporausteollisuuden tarpeisiin. Konsernilla on Äänekosken tehtaan lisäksi CMC-tehdas Taixingissa Kiinassa. CP Kelco Oy:n omistaa amerikkalainen perheyhtiö J.M. Huber, jonka pääperiaate on ympäristö- ja turvallisuusasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa. CP Kelco Oy on yhtiön Äänekoskella toimiva tuotantolaitos. Tehtaan tuotantokapasiteetti on n tonnia CMC:tä vuodessa. Henkilövahvuus Äänekoskella on noin 230. CMC on hajuton, mauton, myrkytön ja luonnossa hajoava selluloosan johdannainen. CMC:n valmistuksessa käytettävät pääraaka-aineet ovat selluloosa, lipeä ja monokloorietikkahappo. Apuaineina käytetään liuottimia, jotka ovat alkoholeja, sekä suolahappoa. Typpeä käytetään prosessin inertointiin eli happitason alentamiseen. CMC:n valmistuslinjoja on kolme, kaksi tislaamoa sekä valmiiden tuotteiden käsittelyasema. Tuotantolaitosta koskevat velvoitteet Tehtaan toiminta luokitellaan laajamittaiseksi vaarallisten kemikaalien teolliseksi käsittelyksi ja varastoinniksi, joten toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Kemikaaliasetuksen 59/1999 perusteella yhtiö on toimittanut toimintaa koskevan turvallisuusselvityksen, sisäisen pelastussuunnitelman sekä tämän yleisötiedotteen valvovalle viranomaiselle. CMC:n valmistuksen turvallisuudesta huolehditaan mm. uusimmalla tekniikalla, kehittyneillä automaatiojärjestelmillä ja henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella. Keskeinen osa toimintaa on jatkuva säännöllinen riskienkartoitus, lisäksi riskit arvioidaan aina tehtäessä prosessiin tai toimintoihin muutoksia. Tehtaan johtamisjärjestelmä koostuu sertifioiduista laatu-, ympäristö-, turvallisuus- sekä elintarviketurvallisuusjärjestelmistä, joita tarkastetaan vuosittain eri viranomaisten, omistajan sekä useiden eri asiakkaiden toimesta. Yrityksemme kuuluu kansainväliseen kemian teollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisestaohjelmaan sekä 0-tapaturma foorumiin, joiden pääperiaatteena on toiminnan jatkuva parantaminen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa. Suuronnettomuuksien vaikutukset Tehtaan toiminnan vaikutukset lähiympäristölle ovat vähäisiä. Prosessien jatkuvalla kehittämisellä ja riskienhallinnalla on pystytty minimoimaan ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttöä. Onnettomuustilanteessa kaasuvaaran voi CP Kelcon osalta aiheuttaa ammoniakki, jota käytetään tehtaan kylmäkoneiden suljetuissa jäähdytysjärjestelmissä sekä tulipalotilanteessa syntyvät savukaasut. Ammoniakkipäästön vaara-alue ei ulotu tehdasalueen ulkopuolelle. Kemikaalien käyttömäärät alueella ovat suuret, joten mahdollinen räjähdys tai tulipalo säiliöalueella tai

7 Turvaopas Äänekoski 7. prosessissa aiheuttaa vahinkoa tehtaan toiminnalle. Alueen ulkopuolelle aiheutuvat vaikutukset ovat pääasiassa savu- ja/tai hajuhaittoja. Vaarallisia aineita kuljetetaan tehtaalle n. 150 tonnia vuorokaudessa. Mahdollisessa liikenneonnettomuudessa kemikaalit aiheuttavat mahdollisesti riskin ympäristölle ja onnettomuuspaikalle sekä sen läheisyydessä oleville ihmisille. Aineiden pääsy vesistöön sekä roiskeet iholle tulee estää. Onnettomuustilanteessa tehdasalueen ulkopuolisille asukkaille annetaan tarkempia ohjeita mahdollisesta suojautumisesta pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslaitos on tietoinen käytettyjen kemikaalien kuljetusmääristä ja reiteistä sekä aineiden vaaraominaisuuksista. CP Kelco Oy:n toimintaa koskeva turvallisuusselvitys on nähtävissä tehtaan toimistossa. Asiaa koskevia lisätietoja antaa tarvittaessa CP Kelco Oy:n turvallisuus- ympäristöpäällikkö Jani Rosala puh SPECIALTY MINERALS NORDIC OY AB Tehtaan tekemistä turvallisuusselvityksestä sekä sisäisestä pelastussuunnitelmasta ilmenee toimenpiteet, joihin tehdasalueilla on varauduttu suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten rajoittamiseksi. Tehtaan toiminta ei aiheuta hengenvaaraa, mutta saattaa aiheuttaa haittaa alueen ulkopuolelle. Pelastuslaitoksen tekemässä ulkoisessa pelastussuunnitelmassa on myös huomioitu tehdasalueen ulkopuolelle ulottuvat seuraukset ja niiden hallinta. Äänekosken PCC-tehdas tuottaa saostettua kalsiumkarbonaattia paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi. Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on n tonnia. Saostettua kalsiumkarbonaattia käytetään paperin ja kartongin täyte- ja päällysteaineena. Äänekosken tehtaalla työskentelee noin 10 henkilöä. Tehtaalla on käytössä ympäristöjärjestelmä ja turvallisuuden osalta noudatetaan amerikkalaisen emoyhtiön tiukkoja säännöksiä. Saostetun kalsiumkarbonaatin valmistuksessa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Tehtaan tuotteet asiakkaille sekä raaka-aineet tehtaalle kuljetetaan säiliöautoilla.

8 8. Turvaopas Äänekoski Riskialueet, jotka pelastuslaitoksen on saavutettava seuraavasti: riskialue II avunsaantiaika korkeintaan 16 minuuttia riskialue III avunsaantiaika korkeintaan 24 minuuttia riskialue IV muut alueet: avunsaantiaika voi olla pidempi

9 Turvaopas Äänekoski 9. Vaarallisten aineiden kuljetukset Vaarallisten aineiden kuljetussäädösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Äänekoskella esiintyy monimuotoista vaarallisten aineiden käsittelyä, varastointia ja kuljetusta. Teollisuus on suurin käyttäjäryhmä, mutta myös monet muut tahot ovat kuljetusten kohteena. Vaarallisia aineita kuljetetaan maantie- ja rautatiekuljetuksina. Äänekoskella lähes kaikki kuljetukset ovat maantiekuljetuksia. Maantiekuljetukset kulkevat pääosin valtaväyliä pitkin. Suurin osa alueemme vaarallisten aineiden kuljetuksista kulkee 4-, 13- ja 69-teitä pitkin. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuljetetut vaaralliset aineet luokittain tn/viikko. Määrät sisältävät myös läpikulkuliikenteen. Tehdasalueen liikenne on n. 200 rekkaa / vrk. sis. puukuljetuksen. Vaarallisten aineiden onnettomuusriski korostuu purkupaikoilla. Luokka, nimi, kuljetusmäärät tonnia/viikko Valtatie 4 Kantatie 13 Kantatie 69 Yhteensä 1. Räjähteet Kaasut Palavat nesteet Helposti syttyvät kiinteät aineet Hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit Myrkylliset aineet Syövyttävät aineet Muut vaaralliset aineet

10 10. Turvaopas Äänekoski POIKKEUSOLOIHIN VARAUTUMINEN Pelastussuunnitelma Turvallisuuden parantamisen ja ylläpitämisen perustana on vaarojen tunnistaminen, minkä jälkeen voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/ määrittää mihin kiinteistöihin pelastussuunnitelma on laadittava. Suurin laadintavelvollisten ryhmä ovat asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme huoneistoa. Turvallisuushenkilöstö Taloyhtiöissä on vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä sen hallituksella. Lainsäädäntö ei edellytä turvallisuushenkilöstön nimeämistä asuinkiinteistöön, mutta tarvittaessa heitä voidaan nimetä hallituksen tueksi. Tehtäviin nimetyillä ei ole juridista vastuuta taloyhtiön turvallisuudesta, vaan tehtävänä on avustaa hallitusta kiinteistön turvallisuustyössä, aktivoida asukkaita yhteisen turvallisuuden parantamiseen sekä saada asukkaat kiinnittämään huomiota turvallisuusnäkökohtiin. Turvallisuussuunnittelussa saat neuvoja ja opastusta pelastuslaitokselta. Vaarasta varoittaminen Mikäli vaara- tai onnettomuustilanne edellyttää väestön suojautumista annetaan yleinen vaaramerkki. Tätä varten on Äänekoskella 11 väestöhälytintä. Koska hälytysääntä ei ole mitoitettu kuulumaan sisätiloihin, täydennetään yleistä vaaramerkkiä radion välityksellä sekä paikallisilla kaiutinkuulutuksilla. Hälytykseen sisällytetään tieto vaaran luonteesta ja laajuudesta sekä sen vaikutusalueesta. Suurtehohälyttimiä kokeillaan Äänekoskella jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kello Vaaramerkit Äänimerkit ja niiden tarkoitus Äänimerkit ovat yleinen vaaramerkki vaara ohi -merkki kokeilumerkki Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleisen vaaramerkin kuultuaan väestön tulee siirtyä sisätiloihin sulkea ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilman vaihto kuunnella radiota ja noudattaa annettavia ohjeita välttää puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi alueilla, joilla on annettu yksityiskohtaiset suojautumisohjeet, noudattaa näitä poikkeusoloissa siirtyä välittömästi suojatiloihin Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut. Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmien käyttökunnon testaukseen. Yleistä vaaramerkkiä tai vaara ohi -merkkiä voidaan käyttää kokeilumerkin asemesta testaukseen vain, jos testin tarkka ajankohta on kattavasti tiedotettu koko kuuluvuusalueella. Yleinen vaaramerkki Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekunttia. Vaara ohi -merkki Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. Kokeilumerkki Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. Vaara ohi -merkki ja kokeilumerkki voivat sisältää käynnistrysvaiheessa nousevan äänen jakson sekä merkin lopussa laskevan äänen jakson.

11 Turvaopas Äänekoski 11. PALOVAROITIN TURVAA MYÖS HENKESI! Palovaroitin havaitsee pienenkin määrän tulipalossa syntyvää savua herättää nukkuvan antaa aikaa pelastautua, pelastaa ja jopa sammuttaa alkava tulipalo on lakisääteinen varuste joka kotiin; hankinnasta vastaa asukas. Vähimmäismäärä on yksi palovaroitin asunnon kerrosta kohti. Suositeltavaa olisi sijoittaa palovaroittimet kaikkiin makuhuoneisiin ja eteiseen. Palo alkaa useimmiten makuuhuoneesta. Tällöin varoitin herättää ajoissa nukkuvan. Palovaroittimen oikea sijainti on katossa vähintään puolen metrin päässä seinästä ja muista esteistä - savu ja lämpö nousevat ensin kattoon. Toiminta tulipalossa 1. Pelasta välittömässä vaarasa olevat sekä jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän 2. Varoita muita kiinteistössä olevia tulipalosta ja käske poistumaan. Poistuttaessa on suljettava ovet ja ikkunat palon leviämisen estämiseksi. 3. Soita yleiseen hätänumeroon 112. Kerro: kuka soittaa, kohteen tarkka osoite, kerro, mitä on tapahtunut, vastaa kysymyksiin rauhallisesti Pelastuslaitoksen yksiköt ovat paikalla keskimäärin 10 minuutissa puhelun alkamisesta noudata hälytyskeskuksesta saamiasi ohjeita älä lopeta puhelua ennen lupausta älä varaa puhelinta muihin puheluihin, sillä hälytyskeskuksesta saatetaan soittaa kohteeseen vastasoitto tietojen tarkistamiseksi mikäli tilanne muuttuu ennen yksiköiden paikalle tuloa, ilmoita hälytyskeskukseen uudelleen. 4. Sammuta alkusammutusvälineillä 5. Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet, ikkunat, tuuletusaukot sekä ilmastointi. 6. Opasta ja huolehdi, että pelastajat pääsevät nopeasti ja esteettä kohteeseen. Palovaroittimen hoito testaa palovaroitin kerran kuukaudessa ja aina kun olet ollut pidempään poissa. kun testinappia painaessasi kuulet piippaavan äänen, kaikki on kunnossa. Jotta vältät kiipeilyn vaarat, voit painaa testinappia vaikka harjan varrella. vaihda varoitinten paristo vähintään kerran vuodessa. voit myös hankkia jopa kymmenen vuotta kestävän pariston. älä poista paristoa varoittimestasi muulloin kuin vaihtaessasi sitä uuteen. puhdista varoittimet kerran vuodessa pölystä kevyesti imurilla. Muuten pöly voi aiheuttaa turhia hälytyksiä. vaihda varoittimet uusiin kymmenen vuoden välein. Voit hävittää vanhat varoittimet muun talousjätteen mukana. Vie käytetyt paristot keräyspisteeseen. Tulipaloissa kuolee vuosittain satakunta ihmistä, joista palovaroitin olisi pelastanut lähes joka toisen. Toiminta onnettomuustilanteessa 1. Selvitä, mitä on tapahtunut. Mikäli paikalla on muita henkilöitä, jaa heille seuraavat tehtävät: 2. Rajoita onnettomuuden leviäminen 3. Tarkista potilaan tila ja anna ensiapua onko herätettävissä, hengittääkö, mitä vammoja? tyrehdytä verenvuoto puristamalla vuotokohtaa huolehdi, että hengitystiet pysyvät auki huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä 4. Tee hätäilmoitus: soita yleiseen hätänumeroon 112 heti, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan tilan Kun teet hätäilmoitusta, kerro kuka soittaa, tarkka osoite, mitä on tapahtunut, mikä on potilaan tila 5. Estä lisävammojen syntyminen 6. Huolehdi pelastusyksiköiden opastuksessa, järjestä opastus ja esteetön kulku onnettomuuspaikalle 7. Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle, mitä on tapahtunut ja mitä tehty.

12 12. Turvaopas Äänekoski Miten toimit kaasuhälytyksen sattuessa JOS OLET SISÄLLÄ 1. Sulje ovet, ikkunat ja pysäytä ilmastointi. 2. Avaa radio, esim. Radio Keski-Suomi ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. 3. Käytä puhelinta vain mikäli itse olet välittömässä avun tarpeessa. 4. Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi. 5. Pyri rakennuksen yläkerroksiin mikäli mahdollista. JOS OLET ULKONA 1. Siirry sisälle ja toimi viereisen ohjeen mukaan. Jos et pääse sisälle, tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen. 2. Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa. 3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti. Suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi. Onnettomuudesta tiedotetaan YLEISELLÄ VAARAMERKILLÄ Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa. Noudata ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi. Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal eller en varning som myndigheterna ger med högtalare. Faran över signalen är en obruten jämn ljudsignal. Det är ett meddelande om att hotet eller faran är över. Gör så här när du hört den allmänna farosignalen: 1. Sök dig inomhus. Stanna där. 2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar. 3. Koppla på radion och vänta lugnt på anvisningar. 4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras. 5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna, annars kan du på vägen bli utsatt för fara. VAARA OHI -MERKKI Yhtämittainen tasainen äänimerkki jonka kesto on YKSI MINUUTTI. YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 1/2013 Keski-Suomen Painotuote Oy

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2015 TURUN TEHDAS

TURVALLISUUSTIEDOTE 2015 TURUN TEHDAS TURVALLISUUSTIEDOTE 2015 AURAJOKI OY TURUN TEHDAS AURAJOKI OY TURUN TEHDAS Aurajoki Oy:n Turun tehdas sijaitsee Turun kaupungissa, Metsämäen teollisuusalueella, osoitteessa Kaviokuja 4-6. www.aurajoki.fi

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten mahdollisissa

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille Turvallisuustiedote Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen kuvaus... 3 3. Varastoitavien kemikaalien ominaisuuksia...

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille

Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille TUTUSTU TIEDOTTEESEEN JA SÄILYTÄ SE HUOLELLISESTI! YHTEISTYÖLLÄ TURVALLISTA HUOMISTA Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen 2013 Turvallisuustiedote Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI 25.4.2017 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta, päivitys ja jakelu... 3 1.1 Suunnitelmatiedot ja säädöstausta...

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote Mietoisten seudun asukkaille 1 Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle. Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille

Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle. Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Hämeenlinnan varasto Turvallisuustiedote Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille

Lisätiedot

Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta

Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta 1 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa Sappi Kirkniemen tehtaan naapureille ja lähialueen asukkaille tehtaan toiminnasta

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja,

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja, 2 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson Rastipäivät 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen, myös sähköpostiosoite) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Pellon

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto. Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle

2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto. Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Puolustusvoimien logistiikkalaitos 2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Liite 5 Tammelan varasto Turvallisuustiedote Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Tammelan varastoalueen

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI 23.11.2016 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta, päivitys ja jakelu... 3 1.1 Suunnitelmatiedot

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pellon Ponsi ry / suunnistusjaosto Jani Harju p. 0405862199, jani.harju(at)lappia.fi

Pellon Ponsi ry / suunnistusjaosto Jani Harju p. 0405862199, jani.harju(at)lappia.fi YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Lapin Lumirastit

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO LUONNOS TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Rasti-Lukko ry. Pelastussuunnitelma. 2.9 Tapahtuman erityispiirteet Ei erityispiirteitä

Rasti-Lukko ry. Pelastussuunnitelma. 2.9 Tapahtuman erityispiirteet Ei erityispiirteitä Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa, sekä määrittää turvallisuuden vastuut velvoitteet

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

8. Esimerkkejä ja ohjemalleja

8. Esimerkkejä ja ohjemalleja 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa As Oy Jyväskylän JYY- asunnot Vehkakuja 2 40700 Jyväskylä vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa Liite Pelastussuunnitelmaan TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre 1 Biotalous keskiössä, mutta fossiilitalous heräämässä henkiin Metsäliitto perustetaan Petrokemian lähtölaukaus Äänenkosken

Lisätiedot

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1. Logistiikkarykmentti Koivujärven tuotantolaitokset Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE 2016 RÄJÄHTEITÄ EXPLOSIVA

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2016 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansalliset suunnistuskilpailut

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansalliset suunnistuskilpailut 1 1 PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansalliset suunnistuskilpailut 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Vetelin Urheilijat/suunnistusjaosto 1.3 Järjestämispaikka (Paikan

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen varalta Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen varalta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella 2 TVO turvallisuustiedote

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD Febr uary 1 UPM 2010 SELLU - huipputuote vai bulkkia? Veikko Petäjistö Tehtaanjohtaja UPM Pietarsaari UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM

Lisätiedot

OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA

OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus: Tämän sähköisen oppimateriaalin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS Jyväskylä 13.2.2015 Niklas von Weymarn, tutkimusjohtaja, Metsä Fibre 1 1 Metsä Fibre - osa ia 2 Raakapuun viejästä kansainväliseksi konserniksi in kehitys 1934 2014 Metsäliitto

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Juoksutapahtuma

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus 15.3.2006 Eeva Punta Linnunmaa Oy Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto = tyypillisesti syntynyt suomalainen metsäteollisuusintegraatti liitännäisineen

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Rajamäen alkoholijuomatehdas Sijainti: Rajamäen tehdasalue, Valta-akseli 2, 05200 Rajamäki Altia

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille

Turvallisuustiedote. Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille Turvallisuustiedote Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitosten kuvaus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot