Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Turvaopas Äänekoski TURVAOPAS Keski-Suomen pelastuslaitos Turvallisuustiedote Äänekoski

2 2. Turvaopas Äänekoski Turvallisuutta jo Turvaopas jaetaan jälleen kaikkiin talouksiin Äänekoskella. Se sisältää kaupungin kupeessa sijaitsevien tuotantolaitosten toiminnankuvaukset sekä turvallisuusselvitysten perusteella laaditut turvallisuustiedotteet suuronnettomuusvaaran vaikutuksesta lähialueella. Pelastustoimi tekee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kiinteää yhteistyötä Äänekosken suurteollisuuden kanssa. Tämä turvaopas on yksi havainnollinen esimerkki tästä yhteistyöstä. Keski-Suomen maakunnassa pelastustoimelle kuuluvista tehtävistä huolehtii Keski-Suomen pelastuslaitos. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on kattava 48 paloaseman verkosto ympäri maakuntaa. Paloasemista viisi sijaitsee Äänekoskella, joista Äänejärven kupeessa toimiva on jatkuvasti välittömässä valmiudessa. Välitön valmius onnettomuustilanteita varten hoidetaan sammutusautolla miehistöineen sekä kahdella ambulanssilla. Välittömän avun jälkeen pelastustoiminnassa tarvittavat lisäresurssit täydennetään muilta paloasemilta. Pelastustoimintaa ovat onnettomuustilateissa kiireellisesti suoritettavat tehtävät, joilla pelastetaan ihmisiä, suojataan omaisuutta ja ympäristöä sekä rajoitetaan ja lievennetään vahinkoja. Arvioitujen onnettomuusuhkien perusteella pelastuslaitos suunnittelee palvelunsa ja toimintansa. Onnettomuuksien todennäköisyys on yleensä suuri siellä, missä on paljon ihmisiä, rakennuksia, liikennettä ja teollista toimintaa. Keskiaukeaman kartalla on kuvattu pelastustoimen arvioimat riski- sekä toimintavalmiusalueet, jotka pelastuslaitos saavuttaa tietyn ajan kuluessa hälytysilmoituksesta. Onnistumisen kannalta on olennaista, miten nopeasti ja millaista apua onnettomuuspaikalle saadaan. Menestyksellinen pelastustoiminta onnettomuustilanteessa edellyttää myös jatkuvaa harjoittelua haasteellisessa teollisuusympäristössä sekä säännöllisiä yhteistoimintaharjoituksia tuotantolaitosten turvallisuushenkilöstön kanssa. Tuotantolaitokset varautuvat riskeihinsä myös omatoimisesti niin hyvin kuin kykenevät ja hyödyntävät toimintaympäristössään turvatekniikan tarjoamia suojajärjestelmiä mahdollisuuksien mukaan. Palopäällikkö Mikael Monthan Metsä Board CP Kelco

3 Turvaopas Äänekoski 3. kaisen parhaaksi Specialty Minerals Metsä Fibre Äänevoima Oy

4 4. Turvaopas Äänekoski Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jolla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Group keskittyy viiteen ydintoimintoon, jotka ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Äänekoskella Metsä Groupin ydintoimintoja ovat sellu - Metsä Fibre ja kartonki - Metsä Board. METSÄ FIBRE Metsä Fibre on maailman johtavia havusellun tuottajia. Sen päätuotteet, valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealuokkaisten aikakauslehti-, hieno-, erikois- ja pehmopaperin sekä kartongin valmistukseen. Metsä Fibre Äänekosken tehdas valmistaa täysivalkaistua sulfaattiselluloosaa noin tonnia vuodessa. Tehtaan tarvitsema puu tulee pääosin kotimaisista sertifioiduista metsistä. Tehtaan puutoimittajalla Metsäliitto Osuuskunnalla on sertifioidut hallintajärjestelmät, jotka takaavat, että tieto puun alkuperästä kulkee puuraaka-aineen mukana kannolta tehtaan vastaanottoon saakka. Tehdas tuottaa sellunvalmistukseen tarvittavan energian eli lämmön ja sähkön polttamalla keittokemikaaleihin liuenneen puuaineksen soodakattilassa. Keittokemikaalit palautuvat uudelleen käyttöön. Metsä Fibre on biopolttoaineeseen perustuvan energian nettotuottaja. Sellun valmistusprosessissa syntyy sähkön ja lämmön lisäksi oheistuotteita: kuorta energian valmistukseen, mäntyöljyä, tärpättiä jatkojalostukseen ja natriumbisulfaattia kemihierteen valmistukseen sekä kalkkituhkaa, joka palautetaan raaka-ainetoimittajalle hyötykäyttöön. Tehtaan tuottama selluloosa jatkojalostetaan lähes kokonaan kotimaassa erilaisiksi paperi- ja kartonkituotteiksi. Metsä Fibren tehtaalla työskentelee noin 230 henkilöä. Kemikaalit Sellutehtaalla käytetään selluloosan valkaisuprosessissa klooridioksidia, joka voi aiheuttaa alueellisen kaasuvaaratilanteen. Lisäksi tehtaalla käytetään lukuisa määrä muita sellun valmistukseen käytettäviä kemikaaleja, muun muassa metanolia, rikkihappoa, suolahappoa, vetyperoksidia ja natriumhydroksidia (lipeä). Klooridioksidi Aineen vaara-ominaisuudet Klooridioksidia käytetään vesiliuoksena selluloosan valkaisuun, mutta vuototilanteessa se aiheuttaa kaasuvaaratilanteen. Klooridioksidikaasun hengittämisestä johtuvia oireita ovat yskä, hengenahdistus, limaneritys nenästä, päänsärky ja oksentelu. Myrkyllinen kaasupilvi on väriltään vihreänkeltainen. Suuronnettomuusvaaran tunnistaminen Kaasuvaaratilanteessa annetaan osastokohtainen kaasuvaarahälytys ja suuremmassa vuototilanteessa annetaan yleinen vaaramerkki (kaasuhälysmerkki), joka on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva minuutin kestävä vaaramerkki. Lisäohjeet onnettomuustilanteessa Lisätietoja annetaan radion ja kaiutinlaitteistojen välityksellä. Älä mene ulos ennen kuin viranomaiset antavat siihen luvan. Toimi harkitusti ja rauhallisesti. Jätevedet ja ilmapäästöt Äänekosken tehtailla on yhteinen biologinen jätevedenpuhdistamo, jonka toimintaa valvotaan ja ohjataan sellutehtaan lipeälinjan valvomosta. Puhdistamon toimintaa valvotaan päivittäisillä valvontakierroksilla ja laboratorioanalyyseillä sekä useilla erilaisilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Äänekosken tehtaiden jätevedet ja kemikaalipäästöt voidaan häiriötilanteissa ohjata varoaltaaseen. Ilmapäästöjä tarkkaillaan jatkuvasti koko tehdasalueella ja sen ympäristössä.

5 Turvaopas Äänekoski 5. Ilman- ja vesiensuojeluun panostetaan tehtailla määrätietoisesti. Viranomaiset valvovat, että ympäristölupaehtoja noudatetaan. Metsä Fibre on edelläkävijä ympäristöä vähän kuormittavien teknologioiden, prosessien ja toimintatapojen käyttöönottajana. Tehtaan ympäristösuojelun taso edustaa pohjoismaista huipputasoa. Metsä Fibre on luonut asemansa pohjoismaiden kannattavimpana sellunvalmistajana investoimalla johdonmukaisesti uudistuksiin ja parannuksiin. Turvallisuusjärjestelmä Metsä Fibrellä on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä (OHSAS 18011), joka on liitetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään. Järjestelmän toimivuutta seurataan jatkuvasti oman organisaation sekä Turvallisuustekniikan keskuksen (TUKES) toimesta. Toimintajärjestelmä on sertifioitu ja se auditoidaan kerran vuodessa. Sellutehtaan kemikaalien käsittely on laajamittaista. Toiminnan harjoittajan laatima turvallisuusselvitys sekä kemikaaliluettelo ovat nähtävänä tehtaan toimistossa. Lisätietoja saa Metsä Fibren tehtaanjohtaja Camilla Wikströmiltä, puh sekä tuotantopäällikkö Matti Toivoselta, puh METSÄ BOARD ÄÄNEKOSKI Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä paperin toimittaja. Äänekosken kartonkitehdas valmistaa vuosittain noin tonnia päällystettyä valkaistua kartonkia korkealuokkaisiin pakkauksiin ja graafisiin tuotteisiin. Kartonkitehtaalla työskentelee noin 200 henkilöä. Kartonkitehtaan turvallisuus Tehtaalla on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka on liitetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään. Tehtaan organisaatio seuraa ja arvioi järjestelmän toimivuutta jatkuvasti sekä ulkopuoliset arvioijat tarkastelevat turvallisuustasoa määrävälein. Käytössä olevista kemikaaleista löytyy selvitykset kemikaalien käyttöpaikoilta. Kartongin valmistuksessa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Kartonkitehtailla mahdollisia ympäristöön vaikuttavia onnettomuusriskejä ovat tulipalot, joiden savukaasuja saattaa levitä ympäristöön. Savukaasut voivat sisältää epäpuhtauksia siinä määrin, että ne ärsyttävät hengitysteitä. ÄÄNEVOIMA OY Äänevoima tuottaa ja siirtää tehdasteluhöyryn sekä sähkön Metsä Board Äänekosken kartonkitehtaalle sekä CP Kelcon kemian tehtaalle. Äänevoima tuottaa Äänekosken kaupungin kaukolämmön ja osan sähköstä sekä valmistaa tehdasintegraatin vedet ja paineilman. Äänevoimalla on kolme voimalaitosyksikköä: biovoimalaitos, jonka kattilan polttoaineteho on 173 MW ja turpiinin sähköteho 38 MW sekä kaksi öljyllä toimivaa vara- ja huippukattilaa, joiden polttoainetehot ovat 96 MW ja 43 MW. Lisäksi vesivoimalaitos tuottaa sähköä 6 MW. Polttoaineina ovat sellutehtaan kuori, ulkopuolinen puupolttoaine, turve, polttoöljy sekä kierrätyspolttoaine (ref). Energian tuotannossa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Polttoaineista öljy ja polttoturve ovat joissakin tilanteissa palo- ja räjähdysvaarallisia. Jätevedet ohjataan biologiselle puhdistamolle. Äänevoimalla työskentelee noin 23 henkilöä.

6 6. Turvaopas Äänekoski CP KELCO CP Kelco Oy on maailman suurin karboksimetyyliselluloosan (CMC) valmistaja. CP Kelco Oy myy maailmanlaajuisesti CMC:tä mm. paperi-, elintarvike-, lääke-, henkilöhygienia-, pesuaine- ja öljynporausteollisuuden tarpeisiin. Konsernilla on Äänekosken tehtaan lisäksi CMC-tehdas Taixingissa Kiinassa. CP Kelco Oy:n omistaa amerikkalainen perheyhtiö J.M. Huber, jonka pääperiaate on ympäristö- ja turvallisuusasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa. CP Kelco Oy on yhtiön Äänekoskella toimiva tuotantolaitos. Tehtaan tuotantokapasiteetti on n tonnia CMC:tä vuodessa. Henkilövahvuus Äänekoskella on noin 230. CMC on hajuton, mauton, myrkytön ja luonnossa hajoava selluloosan johdannainen. CMC:n valmistuksessa käytettävät pääraaka-aineet ovat selluloosa, lipeä ja monokloorietikkahappo. Apuaineina käytetään liuottimia, jotka ovat alkoholeja, sekä suolahappoa. Typpeä käytetään prosessin inertointiin eli happitason alentamiseen. CMC:n valmistuslinjoja on kolme, kaksi tislaamoa sekä valmiiden tuotteiden käsittelyasema. Tuotantolaitosta koskevat velvoitteet Tehtaan toiminta luokitellaan laajamittaiseksi vaarallisten kemikaalien teolliseksi käsittelyksi ja varastoinniksi, joten toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Kemikaaliasetuksen 59/1999 perusteella yhtiö on toimittanut toimintaa koskevan turvallisuusselvityksen, sisäisen pelastussuunnitelman sekä tämän yleisötiedotteen valvovalle viranomaiselle. CMC:n valmistuksen turvallisuudesta huolehditaan mm. uusimmalla tekniikalla, kehittyneillä automaatiojärjestelmillä ja henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella. Keskeinen osa toimintaa on jatkuva säännöllinen riskienkartoitus, lisäksi riskit arvioidaan aina tehtäessä prosessiin tai toimintoihin muutoksia. Tehtaan johtamisjärjestelmä koostuu sertifioiduista laatu-, ympäristö-, turvallisuus- sekä elintarviketurvallisuusjärjestelmistä, joita tarkastetaan vuosittain eri viranomaisten, omistajan sekä useiden eri asiakkaiden toimesta. Yrityksemme kuuluu kansainväliseen kemian teollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisestaohjelmaan sekä 0-tapaturma foorumiin, joiden pääperiaatteena on toiminnan jatkuva parantaminen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa. Suuronnettomuuksien vaikutukset Tehtaan toiminnan vaikutukset lähiympäristölle ovat vähäisiä. Prosessien jatkuvalla kehittämisellä ja riskienhallinnalla on pystytty minimoimaan ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttöä. Onnettomuustilanteessa kaasuvaaran voi CP Kelcon osalta aiheuttaa ammoniakki, jota käytetään tehtaan kylmäkoneiden suljetuissa jäähdytysjärjestelmissä sekä tulipalotilanteessa syntyvät savukaasut. Ammoniakkipäästön vaara-alue ei ulotu tehdasalueen ulkopuolelle. Kemikaalien käyttömäärät alueella ovat suuret, joten mahdollinen räjähdys tai tulipalo säiliöalueella tai

7 Turvaopas Äänekoski 7. prosessissa aiheuttaa vahinkoa tehtaan toiminnalle. Alueen ulkopuolelle aiheutuvat vaikutukset ovat pääasiassa savu- ja/tai hajuhaittoja. Vaarallisia aineita kuljetetaan tehtaalle n. 150 tonnia vuorokaudessa. Mahdollisessa liikenneonnettomuudessa kemikaalit aiheuttavat mahdollisesti riskin ympäristölle ja onnettomuuspaikalle sekä sen läheisyydessä oleville ihmisille. Aineiden pääsy vesistöön sekä roiskeet iholle tulee estää. Onnettomuustilanteessa tehdasalueen ulkopuolisille asukkaille annetaan tarkempia ohjeita mahdollisesta suojautumisesta pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslaitos on tietoinen käytettyjen kemikaalien kuljetusmääristä ja reiteistä sekä aineiden vaaraominaisuuksista. CP Kelco Oy:n toimintaa koskeva turvallisuusselvitys on nähtävissä tehtaan toimistossa. Asiaa koskevia lisätietoja antaa tarvittaessa CP Kelco Oy:n turvallisuus- ympäristöpäällikkö Jani Rosala puh SPECIALTY MINERALS NORDIC OY AB Tehtaan tekemistä turvallisuusselvityksestä sekä sisäisestä pelastussuunnitelmasta ilmenee toimenpiteet, joihin tehdasalueilla on varauduttu suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten rajoittamiseksi. Tehtaan toiminta ei aiheuta hengenvaaraa, mutta saattaa aiheuttaa haittaa alueen ulkopuolelle. Pelastuslaitoksen tekemässä ulkoisessa pelastussuunnitelmassa on myös huomioitu tehdasalueen ulkopuolelle ulottuvat seuraukset ja niiden hallinta. Äänekosken PCC-tehdas tuottaa saostettua kalsiumkarbonaattia paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi. Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on n tonnia. Saostettua kalsiumkarbonaattia käytetään paperin ja kartongin täyte- ja päällysteaineena. Äänekosken tehtaalla työskentelee noin 10 henkilöä. Tehtaalla on käytössä ympäristöjärjestelmä ja turvallisuuden osalta noudatetaan amerikkalaisen emoyhtiön tiukkoja säännöksiä. Saostetun kalsiumkarbonaatin valmistuksessa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Tehtaan tuotteet asiakkaille sekä raaka-aineet tehtaalle kuljetetaan säiliöautoilla.

8 8. Turvaopas Äänekoski Riskialueet, jotka pelastuslaitoksen on saavutettava seuraavasti: riskialue II avunsaantiaika korkeintaan 16 minuuttia riskialue III avunsaantiaika korkeintaan 24 minuuttia riskialue IV muut alueet: avunsaantiaika voi olla pidempi

9 Turvaopas Äänekoski 9. Vaarallisten aineiden kuljetukset Vaarallisten aineiden kuljetussäädösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Äänekoskella esiintyy monimuotoista vaarallisten aineiden käsittelyä, varastointia ja kuljetusta. Teollisuus on suurin käyttäjäryhmä, mutta myös monet muut tahot ovat kuljetusten kohteena. Vaarallisia aineita kuljetetaan maantie- ja rautatiekuljetuksina. Äänekoskella lähes kaikki kuljetukset ovat maantiekuljetuksia. Maantiekuljetukset kulkevat pääosin valtaväyliä pitkin. Suurin osa alueemme vaarallisten aineiden kuljetuksista kulkee 4-, 13- ja 69-teitä pitkin. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuljetetut vaaralliset aineet luokittain tn/viikko. Määrät sisältävät myös läpikulkuliikenteen. Tehdasalueen liikenne on n. 200 rekkaa / vrk. sis. puukuljetuksen. Vaarallisten aineiden onnettomuusriski korostuu purkupaikoilla. Luokka, nimi, kuljetusmäärät tonnia/viikko Valtatie 4 Kantatie 13 Kantatie 69 Yhteensä 1. Räjähteet Kaasut Palavat nesteet Helposti syttyvät kiinteät aineet Hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit Myrkylliset aineet Syövyttävät aineet Muut vaaralliset aineet

10 10. Turvaopas Äänekoski POIKKEUSOLOIHIN VARAUTUMINEN Pelastussuunnitelma Turvallisuuden parantamisen ja ylläpitämisen perustana on vaarojen tunnistaminen, minkä jälkeen voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/ määrittää mihin kiinteistöihin pelastussuunnitelma on laadittava. Suurin laadintavelvollisten ryhmä ovat asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme huoneistoa. Turvallisuushenkilöstö Taloyhtiöissä on vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä sen hallituksella. Lainsäädäntö ei edellytä turvallisuushenkilöstön nimeämistä asuinkiinteistöön, mutta tarvittaessa heitä voidaan nimetä hallituksen tueksi. Tehtäviin nimetyillä ei ole juridista vastuuta taloyhtiön turvallisuudesta, vaan tehtävänä on avustaa hallitusta kiinteistön turvallisuustyössä, aktivoida asukkaita yhteisen turvallisuuden parantamiseen sekä saada asukkaat kiinnittämään huomiota turvallisuusnäkökohtiin. Turvallisuussuunnittelussa saat neuvoja ja opastusta pelastuslaitokselta. Vaarasta varoittaminen Mikäli vaara- tai onnettomuustilanne edellyttää väestön suojautumista annetaan yleinen vaaramerkki. Tätä varten on Äänekoskella 11 väestöhälytintä. Koska hälytysääntä ei ole mitoitettu kuulumaan sisätiloihin, täydennetään yleistä vaaramerkkiä radion välityksellä sekä paikallisilla kaiutinkuulutuksilla. Hälytykseen sisällytetään tieto vaaran luonteesta ja laajuudesta sekä sen vaikutusalueesta. Suurtehohälyttimiä kokeillaan Äänekoskella jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kello Vaaramerkit Äänimerkit ja niiden tarkoitus Äänimerkit ovat yleinen vaaramerkki vaara ohi -merkki kokeilumerkki Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleisen vaaramerkin kuultuaan väestön tulee siirtyä sisätiloihin sulkea ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilman vaihto kuunnella radiota ja noudattaa annettavia ohjeita välttää puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi alueilla, joilla on annettu yksityiskohtaiset suojautumisohjeet, noudattaa näitä poikkeusoloissa siirtyä välittömästi suojatiloihin Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut. Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmien käyttökunnon testaukseen. Yleistä vaaramerkkiä tai vaara ohi -merkkiä voidaan käyttää kokeilumerkin asemesta testaukseen vain, jos testin tarkka ajankohta on kattavasti tiedotettu koko kuuluvuusalueella. Yleinen vaaramerkki Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekunttia. Vaara ohi -merkki Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. Kokeilumerkki Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. Vaara ohi -merkki ja kokeilumerkki voivat sisältää käynnistrysvaiheessa nousevan äänen jakson sekä merkin lopussa laskevan äänen jakson.

11 Turvaopas Äänekoski 11. PALOVAROITIN TURVAA MYÖS HENKESI! Palovaroitin havaitsee pienenkin määrän tulipalossa syntyvää savua herättää nukkuvan antaa aikaa pelastautua, pelastaa ja jopa sammuttaa alkava tulipalo on lakisääteinen varuste joka kotiin; hankinnasta vastaa asukas. Vähimmäismäärä on yksi palovaroitin asunnon kerrosta kohti. Suositeltavaa olisi sijoittaa palovaroittimet kaikkiin makuhuoneisiin ja eteiseen. Palo alkaa useimmiten makuuhuoneesta. Tällöin varoitin herättää ajoissa nukkuvan. Palovaroittimen oikea sijainti on katossa vähintään puolen metrin päässä seinästä ja muista esteistä - savu ja lämpö nousevat ensin kattoon. Toiminta tulipalossa 1. Pelasta välittömässä vaarasa olevat sekä jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän 2. Varoita muita kiinteistössä olevia tulipalosta ja käske poistumaan. Poistuttaessa on suljettava ovet ja ikkunat palon leviämisen estämiseksi. 3. Soita yleiseen hätänumeroon 112. Kerro: kuka soittaa, kohteen tarkka osoite, kerro, mitä on tapahtunut, vastaa kysymyksiin rauhallisesti Pelastuslaitoksen yksiköt ovat paikalla keskimäärin 10 minuutissa puhelun alkamisesta noudata hälytyskeskuksesta saamiasi ohjeita älä lopeta puhelua ennen lupausta älä varaa puhelinta muihin puheluihin, sillä hälytyskeskuksesta saatetaan soittaa kohteeseen vastasoitto tietojen tarkistamiseksi mikäli tilanne muuttuu ennen yksiköiden paikalle tuloa, ilmoita hälytyskeskukseen uudelleen. 4. Sammuta alkusammutusvälineillä 5. Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet, ikkunat, tuuletusaukot sekä ilmastointi. 6. Opasta ja huolehdi, että pelastajat pääsevät nopeasti ja esteettä kohteeseen. Palovaroittimen hoito testaa palovaroitin kerran kuukaudessa ja aina kun olet ollut pidempään poissa. kun testinappia painaessasi kuulet piippaavan äänen, kaikki on kunnossa. Jotta vältät kiipeilyn vaarat, voit painaa testinappia vaikka harjan varrella. vaihda varoitinten paristo vähintään kerran vuodessa. voit myös hankkia jopa kymmenen vuotta kestävän pariston. älä poista paristoa varoittimestasi muulloin kuin vaihtaessasi sitä uuteen. puhdista varoittimet kerran vuodessa pölystä kevyesti imurilla. Muuten pöly voi aiheuttaa turhia hälytyksiä. vaihda varoittimet uusiin kymmenen vuoden välein. Voit hävittää vanhat varoittimet muun talousjätteen mukana. Vie käytetyt paristot keräyspisteeseen. Tulipaloissa kuolee vuosittain satakunta ihmistä, joista palovaroitin olisi pelastanut lähes joka toisen. Toiminta onnettomuustilanteessa 1. Selvitä, mitä on tapahtunut. Mikäli paikalla on muita henkilöitä, jaa heille seuraavat tehtävät: 2. Rajoita onnettomuuden leviäminen 3. Tarkista potilaan tila ja anna ensiapua onko herätettävissä, hengittääkö, mitä vammoja? tyrehdytä verenvuoto puristamalla vuotokohtaa huolehdi, että hengitystiet pysyvät auki huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä 4. Tee hätäilmoitus: soita yleiseen hätänumeroon 112 heti, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan tilan Kun teet hätäilmoitusta, kerro kuka soittaa, tarkka osoite, mitä on tapahtunut, mikä on potilaan tila 5. Estä lisävammojen syntyminen 6. Huolehdi pelastusyksiköiden opastuksessa, järjestä opastus ja esteetön kulku onnettomuuspaikalle 7. Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle, mitä on tapahtunut ja mitä tehty.

12 12. Turvaopas Äänekoski Miten toimit kaasuhälytyksen sattuessa JOS OLET SISÄLLÄ 1. Sulje ovet, ikkunat ja pysäytä ilmastointi. 2. Avaa radio, esim. Radio Keski-Suomi ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. 3. Käytä puhelinta vain mikäli itse olet välittömässä avun tarpeessa. 4. Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi. 5. Pyri rakennuksen yläkerroksiin mikäli mahdollista. JOS OLET ULKONA 1. Siirry sisälle ja toimi viereisen ohjeen mukaan. Jos et pääse sisälle, tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen. 2. Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa. 3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti. Suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi. Onnettomuudesta tiedotetaan YLEISELLÄ VAARAMERKILLÄ Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa. Noudata ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi. Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal eller en varning som myndigheterna ger med högtalare. Faran över signalen är en obruten jämn ljudsignal. Det är ett meddelande om att hotet eller faran är över. Gör så här när du hört den allmänna farosignalen: 1. Sök dig inomhus. Stanna där. 2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar. 3. Koppla på radion och vänta lugnt på anvisningar. 4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras. 5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna, annars kan du på vägen bli utsatt för fara. VAARA OHI -MERKKI Yhtämittainen tasainen äänimerkki jonka kesto on YKSI MINUUTTI. YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 1/2013 Keski-Suomen Painotuote Oy

Kotkan seudun asukkaille

Kotkan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Haminan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan

TURVALLISUUSTIEDOTE. Haminan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Haminan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Kouvolan seudun asukkaille

Kouvolan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille Turvallisuustiedote Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen kuvaus... 3 3. Varastoitavien kemikaalien ominaisuuksia...

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29 Pelastussuunnitelma Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012 Sivu 1/29 Kiinteistön/rakennuksen perustiedot Nimi ja osoite: Asunto-Osakeyhtiö Vineta Kiinteistön osoite: Mariankatu 13 b / Rauhankatu 8 00170 Helsinki

Lisätiedot

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Rivitalo SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Rivitalo 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA 27.2.2013 As Oy Sveitsin Aleksis Pelastussuunnitelma 27.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

8. Esimerkkejä ja ohjemalleja

8. Esimerkkejä ja ohjemalleja 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa As Oy Jyväskylän JYY- asunnot Vehkakuja 2 40700 Jyväskylä vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa Liite Pelastussuunnitelmaan TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

Paukkulanmäki. Toimintaohjeet

Paukkulanmäki. Toimintaohjeet Paukkulanmäki Toimintaohjeet Paukkulanmäki toimintaohjeet Laadittu 26.11.2013 Laatija Okko Kouvalainen Viimeksi päivitetty 10.3.2014 Päivittäjä Okko Kouvalainen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi.

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. KOTISI TURVALLISUUS on sinun vastuullasi Me kaikki vaikutamme oman elinympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä, eikä niitä kaikkia

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ 1 Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia. T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ Kokkolan kantasatamassa on Pohjoismaiden ainoa ja Euroopan suurin jokasään terminaali.

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA Johdanto: Asuintalon pelastussuunnitelma Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Päivittäiset onnettomuudet VAARATILANNEHuoneistopalo VAIKUTUSVälitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE AURANHELMI Veistämönkuja 4, 20100 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Auranhelmen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa

Lisätiedot

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Kaupunki Savonlinna Kiinteistön nimi Everlahdentie 25 Osoite Everlahdentie

Lisätiedot