Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Turvaopas Äänekoski TURVAOPAS Keski-Suomen pelastuslaitos Turvallisuustiedote Äänekoski

2 2. Turvaopas Äänekoski Turvallisuutta jo Turvaopas jaetaan jälleen kaikkiin talouksiin Äänekoskella. Se sisältää kaupungin kupeessa sijaitsevien tuotantolaitosten toiminnankuvaukset sekä turvallisuusselvitysten perusteella laaditut turvallisuustiedotteet suuronnettomuusvaaran vaikutuksesta lähialueella. Pelastustoimi tekee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kiinteää yhteistyötä Äänekosken suurteollisuuden kanssa. Tämä turvaopas on yksi havainnollinen esimerkki tästä yhteistyöstä. Keski-Suomen maakunnassa pelastustoimelle kuuluvista tehtävistä huolehtii Keski-Suomen pelastuslaitos. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on kattava 48 paloaseman verkosto ympäri maakuntaa. Paloasemista viisi sijaitsee Äänekoskella, joista Äänejärven kupeessa toimiva on jatkuvasti välittömässä valmiudessa. Välitön valmius onnettomuustilanteita varten hoidetaan sammutusautolla miehistöineen sekä kahdella ambulanssilla. Välittömän avun jälkeen pelastustoiminnassa tarvittavat lisäresurssit täydennetään muilta paloasemilta. Pelastustoimintaa ovat onnettomuustilateissa kiireellisesti suoritettavat tehtävät, joilla pelastetaan ihmisiä, suojataan omaisuutta ja ympäristöä sekä rajoitetaan ja lievennetään vahinkoja. Arvioitujen onnettomuusuhkien perusteella pelastuslaitos suunnittelee palvelunsa ja toimintansa. Onnettomuuksien todennäköisyys on yleensä suuri siellä, missä on paljon ihmisiä, rakennuksia, liikennettä ja teollista toimintaa. Keskiaukeaman kartalla on kuvattu pelastustoimen arvioimat riski- sekä toimintavalmiusalueet, jotka pelastuslaitos saavuttaa tietyn ajan kuluessa hälytysilmoituksesta. Onnistumisen kannalta on olennaista, miten nopeasti ja millaista apua onnettomuuspaikalle saadaan. Menestyksellinen pelastustoiminta onnettomuustilanteessa edellyttää myös jatkuvaa harjoittelua haasteellisessa teollisuusympäristössä sekä säännöllisiä yhteistoimintaharjoituksia tuotantolaitosten turvallisuushenkilöstön kanssa. Tuotantolaitokset varautuvat riskeihinsä myös omatoimisesti niin hyvin kuin kykenevät ja hyödyntävät toimintaympäristössään turvatekniikan tarjoamia suojajärjestelmiä mahdollisuuksien mukaan. Palopäällikkö Mikael Monthan Metsä Board CP Kelco

3 Turvaopas Äänekoski 3. kaisen parhaaksi Specialty Minerals Metsä Fibre Äänevoima Oy

4 4. Turvaopas Äänekoski Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jolla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Group keskittyy viiteen ydintoimintoon, jotka ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Äänekoskella Metsä Groupin ydintoimintoja ovat sellu - Metsä Fibre ja kartonki - Metsä Board. METSÄ FIBRE Metsä Fibre on maailman johtavia havusellun tuottajia. Sen päätuotteet, valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealuokkaisten aikakauslehti-, hieno-, erikois- ja pehmopaperin sekä kartongin valmistukseen. Metsä Fibre Äänekosken tehdas valmistaa täysivalkaistua sulfaattiselluloosaa noin tonnia vuodessa. Tehtaan tarvitsema puu tulee pääosin kotimaisista sertifioiduista metsistä. Tehtaan puutoimittajalla Metsäliitto Osuuskunnalla on sertifioidut hallintajärjestelmät, jotka takaavat, että tieto puun alkuperästä kulkee puuraaka-aineen mukana kannolta tehtaan vastaanottoon saakka. Tehdas tuottaa sellunvalmistukseen tarvittavan energian eli lämmön ja sähkön polttamalla keittokemikaaleihin liuenneen puuaineksen soodakattilassa. Keittokemikaalit palautuvat uudelleen käyttöön. Metsä Fibre on biopolttoaineeseen perustuvan energian nettotuottaja. Sellun valmistusprosessissa syntyy sähkön ja lämmön lisäksi oheistuotteita: kuorta energian valmistukseen, mäntyöljyä, tärpättiä jatkojalostukseen ja natriumbisulfaattia kemihierteen valmistukseen sekä kalkkituhkaa, joka palautetaan raaka-ainetoimittajalle hyötykäyttöön. Tehtaan tuottama selluloosa jatkojalostetaan lähes kokonaan kotimaassa erilaisiksi paperi- ja kartonkituotteiksi. Metsä Fibren tehtaalla työskentelee noin 230 henkilöä. Kemikaalit Sellutehtaalla käytetään selluloosan valkaisuprosessissa klooridioksidia, joka voi aiheuttaa alueellisen kaasuvaaratilanteen. Lisäksi tehtaalla käytetään lukuisa määrä muita sellun valmistukseen käytettäviä kemikaaleja, muun muassa metanolia, rikkihappoa, suolahappoa, vetyperoksidia ja natriumhydroksidia (lipeä). Klooridioksidi Aineen vaara-ominaisuudet Klooridioksidia käytetään vesiliuoksena selluloosan valkaisuun, mutta vuototilanteessa se aiheuttaa kaasuvaaratilanteen. Klooridioksidikaasun hengittämisestä johtuvia oireita ovat yskä, hengenahdistus, limaneritys nenästä, päänsärky ja oksentelu. Myrkyllinen kaasupilvi on väriltään vihreänkeltainen. Suuronnettomuusvaaran tunnistaminen Kaasuvaaratilanteessa annetaan osastokohtainen kaasuvaarahälytys ja suuremmassa vuototilanteessa annetaan yleinen vaaramerkki (kaasuhälysmerkki), joka on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva minuutin kestävä vaaramerkki. Lisäohjeet onnettomuustilanteessa Lisätietoja annetaan radion ja kaiutinlaitteistojen välityksellä. Älä mene ulos ennen kuin viranomaiset antavat siihen luvan. Toimi harkitusti ja rauhallisesti. Jätevedet ja ilmapäästöt Äänekosken tehtailla on yhteinen biologinen jätevedenpuhdistamo, jonka toimintaa valvotaan ja ohjataan sellutehtaan lipeälinjan valvomosta. Puhdistamon toimintaa valvotaan päivittäisillä valvontakierroksilla ja laboratorioanalyyseillä sekä useilla erilaisilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Äänekosken tehtaiden jätevedet ja kemikaalipäästöt voidaan häiriötilanteissa ohjata varoaltaaseen. Ilmapäästöjä tarkkaillaan jatkuvasti koko tehdasalueella ja sen ympäristössä.

5 Turvaopas Äänekoski 5. Ilman- ja vesiensuojeluun panostetaan tehtailla määrätietoisesti. Viranomaiset valvovat, että ympäristölupaehtoja noudatetaan. Metsä Fibre on edelläkävijä ympäristöä vähän kuormittavien teknologioiden, prosessien ja toimintatapojen käyttöönottajana. Tehtaan ympäristösuojelun taso edustaa pohjoismaista huipputasoa. Metsä Fibre on luonut asemansa pohjoismaiden kannattavimpana sellunvalmistajana investoimalla johdonmukaisesti uudistuksiin ja parannuksiin. Turvallisuusjärjestelmä Metsä Fibrellä on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä (OHSAS 18011), joka on liitetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään. Järjestelmän toimivuutta seurataan jatkuvasti oman organisaation sekä Turvallisuustekniikan keskuksen (TUKES) toimesta. Toimintajärjestelmä on sertifioitu ja se auditoidaan kerran vuodessa. Sellutehtaan kemikaalien käsittely on laajamittaista. Toiminnan harjoittajan laatima turvallisuusselvitys sekä kemikaaliluettelo ovat nähtävänä tehtaan toimistossa. Lisätietoja saa Metsä Fibren tehtaanjohtaja Camilla Wikströmiltä, puh sekä tuotantopäällikkö Matti Toivoselta, puh METSÄ BOARD ÄÄNEKOSKI Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä paperin toimittaja. Äänekosken kartonkitehdas valmistaa vuosittain noin tonnia päällystettyä valkaistua kartonkia korkealuokkaisiin pakkauksiin ja graafisiin tuotteisiin. Kartonkitehtaalla työskentelee noin 200 henkilöä. Kartonkitehtaan turvallisuus Tehtaalla on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka on liitetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään. Tehtaan organisaatio seuraa ja arvioi järjestelmän toimivuutta jatkuvasti sekä ulkopuoliset arvioijat tarkastelevat turvallisuustasoa määrävälein. Käytössä olevista kemikaaleista löytyy selvitykset kemikaalien käyttöpaikoilta. Kartongin valmistuksessa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Kartonkitehtailla mahdollisia ympäristöön vaikuttavia onnettomuusriskejä ovat tulipalot, joiden savukaasuja saattaa levitä ympäristöön. Savukaasut voivat sisältää epäpuhtauksia siinä määrin, että ne ärsyttävät hengitysteitä. ÄÄNEVOIMA OY Äänevoima tuottaa ja siirtää tehdasteluhöyryn sekä sähkön Metsä Board Äänekosken kartonkitehtaalle sekä CP Kelcon kemian tehtaalle. Äänevoima tuottaa Äänekosken kaupungin kaukolämmön ja osan sähköstä sekä valmistaa tehdasintegraatin vedet ja paineilman. Äänevoimalla on kolme voimalaitosyksikköä: biovoimalaitos, jonka kattilan polttoaineteho on 173 MW ja turpiinin sähköteho 38 MW sekä kaksi öljyllä toimivaa vara- ja huippukattilaa, joiden polttoainetehot ovat 96 MW ja 43 MW. Lisäksi vesivoimalaitos tuottaa sähköä 6 MW. Polttoaineina ovat sellutehtaan kuori, ulkopuolinen puupolttoaine, turve, polttoöljy sekä kierrätyspolttoaine (ref). Energian tuotannossa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Polttoaineista öljy ja polttoturve ovat joissakin tilanteissa palo- ja räjähdysvaarallisia. Jätevedet ohjataan biologiselle puhdistamolle. Äänevoimalla työskentelee noin 23 henkilöä.

6 6. Turvaopas Äänekoski CP KELCO CP Kelco Oy on maailman suurin karboksimetyyliselluloosan (CMC) valmistaja. CP Kelco Oy myy maailmanlaajuisesti CMC:tä mm. paperi-, elintarvike-, lääke-, henkilöhygienia-, pesuaine- ja öljynporausteollisuuden tarpeisiin. Konsernilla on Äänekosken tehtaan lisäksi CMC-tehdas Taixingissa Kiinassa. CP Kelco Oy:n omistaa amerikkalainen perheyhtiö J.M. Huber, jonka pääperiaate on ympäristö- ja turvallisuusasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa. CP Kelco Oy on yhtiön Äänekoskella toimiva tuotantolaitos. Tehtaan tuotantokapasiteetti on n tonnia CMC:tä vuodessa. Henkilövahvuus Äänekoskella on noin 230. CMC on hajuton, mauton, myrkytön ja luonnossa hajoava selluloosan johdannainen. CMC:n valmistuksessa käytettävät pääraaka-aineet ovat selluloosa, lipeä ja monokloorietikkahappo. Apuaineina käytetään liuottimia, jotka ovat alkoholeja, sekä suolahappoa. Typpeä käytetään prosessin inertointiin eli happitason alentamiseen. CMC:n valmistuslinjoja on kolme, kaksi tislaamoa sekä valmiiden tuotteiden käsittelyasema. Tuotantolaitosta koskevat velvoitteet Tehtaan toiminta luokitellaan laajamittaiseksi vaarallisten kemikaalien teolliseksi käsittelyksi ja varastoinniksi, joten toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Kemikaaliasetuksen 59/1999 perusteella yhtiö on toimittanut toimintaa koskevan turvallisuusselvityksen, sisäisen pelastussuunnitelman sekä tämän yleisötiedotteen valvovalle viranomaiselle. CMC:n valmistuksen turvallisuudesta huolehditaan mm. uusimmalla tekniikalla, kehittyneillä automaatiojärjestelmillä ja henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella. Keskeinen osa toimintaa on jatkuva säännöllinen riskienkartoitus, lisäksi riskit arvioidaan aina tehtäessä prosessiin tai toimintoihin muutoksia. Tehtaan johtamisjärjestelmä koostuu sertifioiduista laatu-, ympäristö-, turvallisuus- sekä elintarviketurvallisuusjärjestelmistä, joita tarkastetaan vuosittain eri viranomaisten, omistajan sekä useiden eri asiakkaiden toimesta. Yrityksemme kuuluu kansainväliseen kemian teollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisestaohjelmaan sekä 0-tapaturma foorumiin, joiden pääperiaatteena on toiminnan jatkuva parantaminen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa. Suuronnettomuuksien vaikutukset Tehtaan toiminnan vaikutukset lähiympäristölle ovat vähäisiä. Prosessien jatkuvalla kehittämisellä ja riskienhallinnalla on pystytty minimoimaan ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttöä. Onnettomuustilanteessa kaasuvaaran voi CP Kelcon osalta aiheuttaa ammoniakki, jota käytetään tehtaan kylmäkoneiden suljetuissa jäähdytysjärjestelmissä sekä tulipalotilanteessa syntyvät savukaasut. Ammoniakkipäästön vaara-alue ei ulotu tehdasalueen ulkopuolelle. Kemikaalien käyttömäärät alueella ovat suuret, joten mahdollinen räjähdys tai tulipalo säiliöalueella tai

7 Turvaopas Äänekoski 7. prosessissa aiheuttaa vahinkoa tehtaan toiminnalle. Alueen ulkopuolelle aiheutuvat vaikutukset ovat pääasiassa savu- ja/tai hajuhaittoja. Vaarallisia aineita kuljetetaan tehtaalle n. 150 tonnia vuorokaudessa. Mahdollisessa liikenneonnettomuudessa kemikaalit aiheuttavat mahdollisesti riskin ympäristölle ja onnettomuuspaikalle sekä sen läheisyydessä oleville ihmisille. Aineiden pääsy vesistöön sekä roiskeet iholle tulee estää. Onnettomuustilanteessa tehdasalueen ulkopuolisille asukkaille annetaan tarkempia ohjeita mahdollisesta suojautumisesta pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslaitos on tietoinen käytettyjen kemikaalien kuljetusmääristä ja reiteistä sekä aineiden vaaraominaisuuksista. CP Kelco Oy:n toimintaa koskeva turvallisuusselvitys on nähtävissä tehtaan toimistossa. Asiaa koskevia lisätietoja antaa tarvittaessa CP Kelco Oy:n turvallisuus- ympäristöpäällikkö Jani Rosala puh SPECIALTY MINERALS NORDIC OY AB Tehtaan tekemistä turvallisuusselvityksestä sekä sisäisestä pelastussuunnitelmasta ilmenee toimenpiteet, joihin tehdasalueilla on varauduttu suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten rajoittamiseksi. Tehtaan toiminta ei aiheuta hengenvaaraa, mutta saattaa aiheuttaa haittaa alueen ulkopuolelle. Pelastuslaitoksen tekemässä ulkoisessa pelastussuunnitelmassa on myös huomioitu tehdasalueen ulkopuolelle ulottuvat seuraukset ja niiden hallinta. Äänekosken PCC-tehdas tuottaa saostettua kalsiumkarbonaattia paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi. Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on n tonnia. Saostettua kalsiumkarbonaattia käytetään paperin ja kartongin täyte- ja päällysteaineena. Äänekosken tehtaalla työskentelee noin 10 henkilöä. Tehtaalla on käytössä ympäristöjärjestelmä ja turvallisuuden osalta noudatetaan amerikkalaisen emoyhtiön tiukkoja säännöksiä. Saostetun kalsiumkarbonaatin valmistuksessa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Tehtaan tuotteet asiakkaille sekä raaka-aineet tehtaalle kuljetetaan säiliöautoilla.

8 8. Turvaopas Äänekoski Riskialueet, jotka pelastuslaitoksen on saavutettava seuraavasti: riskialue II avunsaantiaika korkeintaan 16 minuuttia riskialue III avunsaantiaika korkeintaan 24 minuuttia riskialue IV muut alueet: avunsaantiaika voi olla pidempi

9 Turvaopas Äänekoski 9. Vaarallisten aineiden kuljetukset Vaarallisten aineiden kuljetussäädösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Äänekoskella esiintyy monimuotoista vaarallisten aineiden käsittelyä, varastointia ja kuljetusta. Teollisuus on suurin käyttäjäryhmä, mutta myös monet muut tahot ovat kuljetusten kohteena. Vaarallisia aineita kuljetetaan maantie- ja rautatiekuljetuksina. Äänekoskella lähes kaikki kuljetukset ovat maantiekuljetuksia. Maantiekuljetukset kulkevat pääosin valtaväyliä pitkin. Suurin osa alueemme vaarallisten aineiden kuljetuksista kulkee 4-, 13- ja 69-teitä pitkin. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuljetetut vaaralliset aineet luokittain tn/viikko. Määrät sisältävät myös läpikulkuliikenteen. Tehdasalueen liikenne on n. 200 rekkaa / vrk. sis. puukuljetuksen. Vaarallisten aineiden onnettomuusriski korostuu purkupaikoilla. Luokka, nimi, kuljetusmäärät tonnia/viikko Valtatie 4 Kantatie 13 Kantatie 69 Yhteensä 1. Räjähteet Kaasut Palavat nesteet Helposti syttyvät kiinteät aineet Hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit Myrkylliset aineet Syövyttävät aineet Muut vaaralliset aineet

10 10. Turvaopas Äänekoski POIKKEUSOLOIHIN VARAUTUMINEN Pelastussuunnitelma Turvallisuuden parantamisen ja ylläpitämisen perustana on vaarojen tunnistaminen, minkä jälkeen voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/ määrittää mihin kiinteistöihin pelastussuunnitelma on laadittava. Suurin laadintavelvollisten ryhmä ovat asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme huoneistoa. Turvallisuushenkilöstö Taloyhtiöissä on vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä sen hallituksella. Lainsäädäntö ei edellytä turvallisuushenkilöstön nimeämistä asuinkiinteistöön, mutta tarvittaessa heitä voidaan nimetä hallituksen tueksi. Tehtäviin nimetyillä ei ole juridista vastuuta taloyhtiön turvallisuudesta, vaan tehtävänä on avustaa hallitusta kiinteistön turvallisuustyössä, aktivoida asukkaita yhteisen turvallisuuden parantamiseen sekä saada asukkaat kiinnittämään huomiota turvallisuusnäkökohtiin. Turvallisuussuunnittelussa saat neuvoja ja opastusta pelastuslaitokselta. Vaarasta varoittaminen Mikäli vaara- tai onnettomuustilanne edellyttää väestön suojautumista annetaan yleinen vaaramerkki. Tätä varten on Äänekoskella 11 väestöhälytintä. Koska hälytysääntä ei ole mitoitettu kuulumaan sisätiloihin, täydennetään yleistä vaaramerkkiä radion välityksellä sekä paikallisilla kaiutinkuulutuksilla. Hälytykseen sisällytetään tieto vaaran luonteesta ja laajuudesta sekä sen vaikutusalueesta. Suurtehohälyttimiä kokeillaan Äänekoskella jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kello Vaaramerkit Äänimerkit ja niiden tarkoitus Äänimerkit ovat yleinen vaaramerkki vaara ohi -merkki kokeilumerkki Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleisen vaaramerkin kuultuaan väestön tulee siirtyä sisätiloihin sulkea ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilman vaihto kuunnella radiota ja noudattaa annettavia ohjeita välttää puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi alueilla, joilla on annettu yksityiskohtaiset suojautumisohjeet, noudattaa näitä poikkeusoloissa siirtyä välittömästi suojatiloihin Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut. Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmien käyttökunnon testaukseen. Yleistä vaaramerkkiä tai vaara ohi -merkkiä voidaan käyttää kokeilumerkin asemesta testaukseen vain, jos testin tarkka ajankohta on kattavasti tiedotettu koko kuuluvuusalueella. Yleinen vaaramerkki Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekunttia. Vaara ohi -merkki Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. Kokeilumerkki Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. Vaara ohi -merkki ja kokeilumerkki voivat sisältää käynnistrysvaiheessa nousevan äänen jakson sekä merkin lopussa laskevan äänen jakson.

11 Turvaopas Äänekoski 11. PALOVAROITIN TURVAA MYÖS HENKESI! Palovaroitin havaitsee pienenkin määrän tulipalossa syntyvää savua herättää nukkuvan antaa aikaa pelastautua, pelastaa ja jopa sammuttaa alkava tulipalo on lakisääteinen varuste joka kotiin; hankinnasta vastaa asukas. Vähimmäismäärä on yksi palovaroitin asunnon kerrosta kohti. Suositeltavaa olisi sijoittaa palovaroittimet kaikkiin makuhuoneisiin ja eteiseen. Palo alkaa useimmiten makuuhuoneesta. Tällöin varoitin herättää ajoissa nukkuvan. Palovaroittimen oikea sijainti on katossa vähintään puolen metrin päässä seinästä ja muista esteistä - savu ja lämpö nousevat ensin kattoon. Toiminta tulipalossa 1. Pelasta välittömässä vaarasa olevat sekä jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän 2. Varoita muita kiinteistössä olevia tulipalosta ja käske poistumaan. Poistuttaessa on suljettava ovet ja ikkunat palon leviämisen estämiseksi. 3. Soita yleiseen hätänumeroon 112. Kerro: kuka soittaa, kohteen tarkka osoite, kerro, mitä on tapahtunut, vastaa kysymyksiin rauhallisesti Pelastuslaitoksen yksiköt ovat paikalla keskimäärin 10 minuutissa puhelun alkamisesta noudata hälytyskeskuksesta saamiasi ohjeita älä lopeta puhelua ennen lupausta älä varaa puhelinta muihin puheluihin, sillä hälytyskeskuksesta saatetaan soittaa kohteeseen vastasoitto tietojen tarkistamiseksi mikäli tilanne muuttuu ennen yksiköiden paikalle tuloa, ilmoita hälytyskeskukseen uudelleen. 4. Sammuta alkusammutusvälineillä 5. Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet, ikkunat, tuuletusaukot sekä ilmastointi. 6. Opasta ja huolehdi, että pelastajat pääsevät nopeasti ja esteettä kohteeseen. Palovaroittimen hoito testaa palovaroitin kerran kuukaudessa ja aina kun olet ollut pidempään poissa. kun testinappia painaessasi kuulet piippaavan äänen, kaikki on kunnossa. Jotta vältät kiipeilyn vaarat, voit painaa testinappia vaikka harjan varrella. vaihda varoitinten paristo vähintään kerran vuodessa. voit myös hankkia jopa kymmenen vuotta kestävän pariston. älä poista paristoa varoittimestasi muulloin kuin vaihtaessasi sitä uuteen. puhdista varoittimet kerran vuodessa pölystä kevyesti imurilla. Muuten pöly voi aiheuttaa turhia hälytyksiä. vaihda varoittimet uusiin kymmenen vuoden välein. Voit hävittää vanhat varoittimet muun talousjätteen mukana. Vie käytetyt paristot keräyspisteeseen. Tulipaloissa kuolee vuosittain satakunta ihmistä, joista palovaroitin olisi pelastanut lähes joka toisen. Toiminta onnettomuustilanteessa 1. Selvitä, mitä on tapahtunut. Mikäli paikalla on muita henkilöitä, jaa heille seuraavat tehtävät: 2. Rajoita onnettomuuden leviäminen 3. Tarkista potilaan tila ja anna ensiapua onko herätettävissä, hengittääkö, mitä vammoja? tyrehdytä verenvuoto puristamalla vuotokohtaa huolehdi, että hengitystiet pysyvät auki huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä 4. Tee hätäilmoitus: soita yleiseen hätänumeroon 112 heti, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan tilan Kun teet hätäilmoitusta, kerro kuka soittaa, tarkka osoite, mitä on tapahtunut, mikä on potilaan tila 5. Estä lisävammojen syntyminen 6. Huolehdi pelastusyksiköiden opastuksessa, järjestä opastus ja esteetön kulku onnettomuuspaikalle 7. Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle, mitä on tapahtunut ja mitä tehty.

12 12. Turvaopas Äänekoski Miten toimit kaasuhälytyksen sattuessa JOS OLET SISÄLLÄ 1. Sulje ovet, ikkunat ja pysäytä ilmastointi. 2. Avaa radio, esim. Radio Keski-Suomi ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. 3. Käytä puhelinta vain mikäli itse olet välittömässä avun tarpeessa. 4. Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi. 5. Pyri rakennuksen yläkerroksiin mikäli mahdollista. JOS OLET ULKONA 1. Siirry sisälle ja toimi viereisen ohjeen mukaan. Jos et pääse sisälle, tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen. 2. Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa. 3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti. Suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi. Onnettomuudesta tiedotetaan YLEISELLÄ VAARAMERKILLÄ Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa. Noudata ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi. Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal eller en varning som myndigheterna ger med högtalare. Faran över signalen är en obruten jämn ljudsignal. Det är ett meddelande om att hotet eller faran är över. Gör så här när du hört den allmänna farosignalen: 1. Sök dig inomhus. Stanna där. 2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar. 3. Koppla på radion och vänta lugnt på anvisningar. 4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras. 5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna, annars kan du på vägen bli utsatt för fara. VAARA OHI -MERKKI Yhtämittainen tasainen äänimerkki jonka kesto on YKSI MINUUTTI. YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 1/2013 Keski-Suomen Painotuote Oy

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille

Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille TUTUSTU TIEDOTTEESEEN JA SÄILYTÄ SE HUOLELLISESTI! YHTEISTYÖLLÄ TURVALLISTA HUOMISTA Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1. Logistiikkarykmentti Koivujärven tuotantolaitokset Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE 2016 RÄJÄHTEITÄ EXPLOSIVA

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2016 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Rajamäen alkoholijuomatehdas Sijainti: Rajamäen tehdasalue, Valta-akseli 2, 05200 Rajamäki Altia

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Nuorten SM-sprintit

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY Järvikatu 2-4, 65100 Vaasa 2 Turvallisuustiedote Vaasan seudun asukkaille Tämä tiedote kertoo Vaasan keskustassa sijaitsevan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Nesteen Naantalin jalostamon ympäristön asukkaille ja yhteisöille. Säilytä tämä tiedote itselläsi.

Turvallisuustiedote. Nesteen Naantalin jalostamon ympäristön asukkaille ja yhteisöille. Säilytä tämä tiedote itselläsi. Turvallisuustiedote Nesteen Naantalin jalostamon ympäristön asukkaille ja yhteisöille. Säilytä tämä tiedote itselläsi. 2016 Turvallisuustiedote Tällä tiedotteella kerromme Naantalin jalostamon toiminnasta,

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Dia 1 Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Tämän turvallisuustiedotteen antaminen perustuu sisäasiainministeriön asetukseen erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (4) Gemalto Oy Myllynkivenkuja 4 01620 VANTAA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle PÄÄTÖS 1 (4) Omya Oy PL 168 94101 KEMI Lupahakemus 27.2.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle Tuotantolaitos sijaitsee Kemin kaupungin Veitsiluodon tehdasalueella.

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella. PÄÄTÖS 1 (4) Woikoski Oy Ab Sälpäkuja 6 90620 OULU hakemuksenne 5.3.2015 Lupapäätös Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA.

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA. PÄÄTÖS 1 (4) Kemira Chemicals Oy PL 7 32741 SASTAMALA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet päällikkö Tomi Honkakunnas 112 Sivu 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN Noin 310 vakinaista ja noin 450 sivutoimista

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) CrTe-Plating Oy PL 246 78201 VARKAUS Lupahakemus 15.1.2008 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen Tuotantolaitos rakennetaan Varkauden kaupungissa

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA HÄTÄILMOITUS

PELASTUSSUUNNITELMA JA HÄTÄILMOITUS Teemakirjeet ovat tukipaketteja keskustelutilaisuuksien tai kerhoiltojen vetäjille. Ne ovat kouluttajina toimivien, aiheeseen perehtyneiden palokuntanaisten käsialaa. Tilaisuuden vetäjän toivotaan tutustuvan

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot