Virkakysymykseen liittyvät tekstit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virkakysymykseen liittyvät tekstit"

Transkriptio

1 Virkakysymykseen liittyvät tekstit Lukijalle, Olen huolissani siitä, että herätyskristittyinä olemme ajautumassa kirkossamme paitsioon sellaisessa kysymyksessä, joka mielestäni on enemmän joidenkin Raamatun tekstien tulkintakysymys, kuin kysymys siitä pidämmekö Raamattua Jumalan ilmoituksena. Toivon, että näistä virkakysymykseen liittyvien tekstien eksegeesistä on hyötyä sinulle, joka painiskelet asian kanssa. Väärinymmärrysten välttämiseksi on aluksi sanottava, että en kannata (enkä vastusta) naispappeutta. En myöskään kannata miespappeutta sellaisessa muodossa, mitä pappisvirka nykyisin on. Jos minä olisin voinut päättää, olisin säilyttänyt seurakunnan johtotehtävät miehillä, kuten ne näyttävät olleen alkuseurakunnassa. Pirkko Valkama Pappeus Uudessa testamentissa Uusi testamentti opettaa, että leeviläinen pappeus on lakannut. Jeesus ikuisena ylimmäisenä pappina (Hepr.7:17-28) on avannut meille kaikille tien kaikkein pyhimpään (Hepr.10:19-22): Jumalan luo. Nyt kaikki Jumalan omat ovat pappeja (1 Piet.2:9, Ilm.5:8-10). Tehtävämme on julistaa Jumalan suuria tekoja. 1 Piet.2:9: Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Vähitellen kirkossa kehittyi pappisvirka, joka muistuttaa Vanhan testamentin leeviläistä pappeutta. Papista tuli ikään kuin välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Muodostui hengellinen ja maallinen sääty. Myös virka-asuihin alettiin kiinnittää huomiota. Vaikka pappien ja piispojen asuihin on liitetty monenlaista hengellistä symboliikkaa, asut on suunniteltu korostamaan kantajansa arvoa. Myös kirkkojen arkkitehtuurissa näkyy miten käytännöt vähitellen muuttuivat vanhatestamentillisten jumalanpalveluskäytäntöjen suuntaan. Nykyisessä kirkkomme pappisvirassa korostuu esimerkiksi se, että vain virkaan vihitty pappi voi lausua ehtoollisen asetussanat, kastaa, vihkiä ja haudata. Vaikka seurakunnan toiminnan kannalta on tärkeää, että vastuualueet on määritetty, ehtoollisen asettaminen [tai oikeastaan Jeesuksen asettaman ehtoollisen jakaminen] ja kastaminen ovat ymmärtääkseni asioita, jotka kuka tahansa kristitty voisi hoitaa, jos seurakunta hänet siihen valtuuttaa. Avioliiton solmiminen ja hautaaminen taas määrittyvät kunkin yhteiskunnan lainsäädännön mukaisesti. Olisi ehkä hyvä pohtia, mikä ero on ollut lehtorin ja papin virkaan vihkimisessä ja tehtävässä. Miltä pohjalta nousee ajatus siitä, että pappisvihkimyksessä ihminen saisi jonkin lähtemättömän olemuksen? Vaikka omassa kirkossamme ei virallisesti näin ajatella, kuitenkin katsotaan esimerkiksi, että vain pappi voi konsekroida ehtoollisaineet. Virkaan vihitty lehtori ei voi sitä tehdä! Nykyinen pappisvirka on etäällä alkuseurakunnan mallista. Ymmärtääkseni paimenen, opettajan, kaitsijan (vanhin) ja johtamisen armolahjat ovat Uuden testamentin mukaan erillisiä tehtäviä ja armolahjoja. Tietysti Jumala voi antaa yhdelle henkilölle moniakin tehtäviä ja armolahjoja. Alkukirkossa osa seurakunnan vanhimmista toimi sanan julistajina ja opettajina, mutta eivät kaikki: 1 Tim 5:17: Vanhimmat, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, ansaitsevat sekä kunnioituksen että taloudellisen tuen, varsinkin ne, jotka tekevät työtä sananjulistajina ja opettajina.

2 Ef.4:11-16: Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, 12. varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen 1 Kor.12:27-30: Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. 28. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. 29. Eivät kai kaikki ole apostoleja? Tai profeettoja? Tai opettajia? Tai ihmeiden tekijöitä? 30. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa? Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta? 31. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Naispappeuskeskusteluun liittyvät tärkeimmät Raamatunkohdat ja niiden tulkintaa 1 Kor.11:2-16; 1 Kor.14:33b-38; 1 Tim 2: 8-15; 3: Tim. 2:11-15, 3: Tim. 2:8-15;3:1-13: Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat kätensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä. 9. Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys - eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, 10. vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa. 11. Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. 12. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. 13. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, 14. eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. 15. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää. Monet Raamatuntukijat ajattelevat, että 1 Tim.2:15 on kannanotto gnostilaisen harhaopin opetuksiin. Gnostilaisten mukaan ainoastaan siten, että nainen kieltää naiseutensa ja lakkaa synnyttämästä lapsia, hän toimii Jumalan tahdon mukaan. [Osa tutkijoista ajattelee, että 1 Tim.2:15 puhuu pelastajan syntymisestä] Osa tutkijoista näkee koko jakson 1 Tim.2:11-15 varoittavan gnostilaisista harhaopeista. Esimerkiksi sana autenthein (hallita suvereenisti) esiintyy usein gnostilaisissa teksteissä, mutta Uudessa testamentissa vain 1 Tim.2:12ssa. Gnostilaisissa teksteissä Eeva oli henkenä olemassa ennen Adamia ja Adam petettiin. Eeva tuli Adamin avuksi pelastaakseen hänet. Jotkut teksteistä opettavat, että nainen tulee saamaan korkeamman aseman kuin mies, mutta vain jos hän lakkaa synnyttämästä lapsia ja ottaa vallan. Lainaan otteita Erkki Koskenniemen luennosta 1996: Jukka Thurén esittää 1.Tim.2:9-15 kohdalla muutamia tärkeitä kysymyksiä: Onko joku väittänyt, että vaimon on suvereenisti hallittava (authentein) miestään? Käytetty sana on kirjallisuudessa varsin harvinainen. Väittääkö joku, että ensin luotiin Eeva ja sitten vasta Adam? Opettaako joku, että Adam petettiin eikä Eeva? Ja miksi teknogonia (lapsen synnyttäminen, lapsen syntyminen) on naisten pelastustie? Joka lukee Nag Hammadista löytyneen tekstin Apocryphon Ioannis (Johanneksen salainen kirje), huomaa, että kolmeen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi. Tämä teksti sisältää gnostilaisen opetuksen maailman syntymisestä. Siinä Eeva oli olemassa ennen Adamia, Adam petettiin, Eeva hallitsi suvereenisti miestään ja teknogonia

3 on pahin ajateltavissa oleva synti. Gnostikot edustivat juuri niitä käsityksiä, joita 1.Tim. voimakkaasti torjuu: Adam luotiin ensin ja Eeva petettiin. Johanneksen salainen kirje opettaa muun muassa seuraavia asioita: Eeva oli identtinen jumalallisen viisauden kanssa. Eeva ja Adam olivat henkiä vailla ruumista. Viisaus kuitenkin erehtyi ja synnytti pahan luojademonin Jaldabaothin Vanhan testamentin Jumalan. Siksi yksi osa viisauden jumalallisesta voimasta joutui Jaldabaothiin. Kun Jaldabaoth ja sen henget loivat Adamille ruumiin, tuo viisauden osa tuli hyvien voimien toiminnan tuloksena Adamin kylkiluun kautta ulos hänestä ja otti muodon Eevassa. Viisaus opetti suvereenilla vallallaan (authentia) Eevalle ja Adamille täydellisen viisauden. Silloin Jaldaboth ympäröi Adamin pimeydellä, ja teki väkivaltaa Eevalle ja näin syntyvät maailmaan ensimmäiset lapset, Eloim ja Iave. Näin alkaa sukupuolielämä ja teknogonia (lasten synnyttäminen). Kirje opettaa sielujen pelastustiestä, jolla luojademonin teot tullaan tekemään tyhjiksi. Kirjeistä Timoteukselle ja Tiitukselle näkyy millainen oli tuon ajan tilanne. Harhaopettajat opettivat jumalattomia satuja (1Tim.4:7), sukuluetteloita (1Tim.1:4; Tit.3:9). He kiistivät Jumalan hyvän luomistyön ja avioliiton merkityksen (1Tim. 4:1-5). Kirjeissä naisen arkipäiväinen työ ja avioliitto kohotetaan suureksi hyveeksi (Tit.2:4-). 1 Tim.3:1-13: Tämä sana on varma: joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön. 2. Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, 3. ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahanahne, vaan lempeä ja sopuisa. 4. Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus. 5. Jos joku ei osaa pitää huolta omasta perheestään, kuinka hän voisi huolehtia Jumalan seurakunnasta? 6. Hän ei saa olla vastakääntynyt, jotta hän ei ylpistyisi eikä joutuisi tuomittavaksi Paholaisen kanssa. 7. Hänen on nautittava myös ulkopuolisten arvonantoa, jottei hänestä puhuttaisi pahaa ja jottei hän lankeaisi Paholaisen virittämään ansaan. 8. Myös seurakunnanpalvelijoiden on oltava arvokkaita ja vilpittömiä. He eivät saa käyttää liikaa viiniä eivätkä tavoitella omaa hyötyään. 9. Heidän tulee tuntea uskon salaisuus ja pitää omatuntonsa puhtaana. 10. Myös heidät on ensin tutkittava, ja kun heidät on todettu moitteettomiksi, he saavat ryhtyä hoitamaan tehtäväänsä. 11. Samoin tulee naisten olla arvokkaita, eivätkä he saa puhua muista pahaa. Heidän on oltava raittiita ja kaikessa luotettavia. 12. Seurakunnanpalvelijan on oltava yhden vaimon mies, ja hänen on pidettävä hyvää huolta lapsistaan ja perheväestään. 13. Ne, jotka hoitavat virkansa hyvin, saavat arvostetun aseman ja voivat rohkeasti julistaa uskoa Kristukseen Jeesukseen. Jakeissa 3:1-13 puhutaan siitä, miten seurakunnan työntekijöiden elämän on oltava kaikin tavoin esimerkillistä. Miehellä saattoi tuolloin olla useita vaimoja. Mies, jolla oli useita vaimoja, ei voinut olla seurakunnan työntekijä [seurakunnan kaitsija tai seurakuntapalvelija], koska hän olisi antanut vääränlaisen esimerkin seurakunnalle. Jakeessa 3:11 puhutaan naisista, jotka toimivat seurakunnan työssä [Esim. Iso Raamatun Tietosanakirja: Seurakuntapalvelija s. 104: On todennäköistä, että vaimot (gyne, nainen vaimo) ei viittaa diakonien vaimoihin, vaan naisiin, joilla oli diakonin virka. ] Tällainen seurakunnan työssä toimiva nainen oli esimerkiksi naisseurakuntapalvelija Foibe (Room.16:1). Seurakunnassa työskenteleville naisille annetaan myös laatukriteerejä, koska heidänkin elämänsä tuli olla esimerkkeinä. Oli harvinaista, että naisella olisi ollut yhtaikaa useita aviomiehiä, vaikka miehellä saattoi olla useampi vaimo. Siksi käsittääkseni laatukriteerit ovat toisenlaisia. Miehistä sanotaan muun muassa, että heidän tuli olla yhden vaimon miehiä, raittiita, vilpittömiä eivätkä he saaneet tavoitella omaa etuaan. Seurakunnassa palvelevista naisista sanotaan, että heidän tulee olla raittiita, luotettavia ja arvokkaita eivätkä he saa puhua muista

4 pahaa. Lopuksi todetaan: Ne, jotka hoitavat virkansa hyvin, saavat arvostetun aseman ja voivat rohkeasti julistaa uskoa Kristukseen Jeesukseen (1 Tim.3:13). Vaikka ajattelisimme, että kohdassa oleva maininta naisista ei tarkoittaisi naisseurakuntapalvelijoita, emme pääse siitä mihinkään, että alkuseurakunnassa oli seurakuntapalvelijoina myös naisia. Joten tekstin ajatus ei voi olla se, että seurakuntapalvelijan tulee olla mies. Siksi myös edellä oleva kuvaus seurakunnan kaitsijasta ei ymmärtääkseni painota sitä, että hänen tulee olla mies, vaan millaista hänen vaelluksena tulisi olla. 1 Tim. 5:9-13ssa puhutaan seurakunnan palvelukseen otettavista leskistä. Saattaa olla, että tekstin jatko puhuessaan vanhimmista [vanhimmat, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, ansaitsevat sekä kunnioituksen että taloudellisen tuen, varsinkin ne, jotka tekevät työtä sananjulistajina ja opettajina], viittaa myös heihin. Vaikka tekstissä käsitellään leskien avustamista, laatukriteerit viittaavat siitä, että nämä luetteloon kelpaavat lesket toimivat seurakunnan tehtävissä. 1 Kor.11:2-16; 1 Kor. 14:33b-36 1 Kor.11:2-16: Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. 3. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. 4. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä. 5. Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. 6. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. 7. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. 8. Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, 9. eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. 10. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia. 11. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, 12. sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. 13. Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin. 14. Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi 15. mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi. 16. Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla. Yksi kaikkein eniten huomiota herättäneistä asioista alkuseurakunnassa oli varmasti naisen elämässä tapahtunut suunnaton muutos. Kreikkalaisessa filosofiassa pohdittiin, onko naisella sielua. Juutalaisuudessa ei voitu ajatellakaan, että naista olisi opetettu samalla tavalla kuin miestä. Jeesus teki tässä kohden jotain ennenkuulumatonta. Hän opetti myös naisia. Hän antoi naisten jopa seurata itseään matkoilla (esim. Luuk.8:1-3,10:38-42, Joh.4:7-26, 11:20-27). Juutalaisuudessa naisia ei hyväksytty todistajiksi oikeuteen, mutta Jeesus teki naisista ensimmäisiä ylösnousemuksen todistajia. Naista ei laskettu niiden kymmenen joukkoon, joka oli alaraja synagogan jumalanpalveluksen viettoon. Kristillisessä seurakunnassa naiset sitä vastoin osallistuivat sekä rukoukseen että profetoimiseen (1 Kor.11:5). Naiset myös toimivat eri tavoin seurakunnan työssä (Room.16:1-2,3,6,12; Fil.4:2-3). Nyt Korintin seurakunnassa jotkut naiset olivat yrittäneet soveltaa väärin kristityn vapauden periaatetta tuomalla seurakuntaan tavan rukoilla ja profetoida pää peittämättömänä. Jos juutalainen nainen kulki tukka hajallaan julkisella paikalla, sitä pidettiin niin häpeällisenä, että hänen miehensä saattoi ottaa sen tähden eron. Vain yleiset naiset kulkivat pää verhoamattomana. Myös kreikkalaiset naiset, lukuun ottamatta temppelin papittaria, pitivät huntua tai sitoivat tukan julkisella paikalla liikkuessaan. Kun jotkut Korintin seurakunnan naiset esiintyivät tukka sitomattomana tai peittämättömänä, he häpäisivät miehensä he toimivat kuin prostituoidut. Heidän toimintansa oli yhtä

5 häpeällistä kuin jos he olisivat ajaneet päänsä paljaaksi. Näin tehtiin joskus rangaistukseksi jostakin rikoksesta tai surun merkiksi. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa (exusia: voima, oikeus, arvovalta) merkkiä enkeleiden takia (10). Enkelitkin ovat läsnä kristillisessä seurakunnassa. Seurakunnan tulee vaeltaa pyhyydessä - oikein. Väärien johtopäätösten välttämiseksi Paavali huomauttaa, että luomisjärjestyksestä johtuva miehen ja naisen ero, joka vaikuttaa heidän pukeutumiseensa, ei tietenkään vaikuta heidän jumalasuhteeseensa ja uskonnolliseen asemaansa (11-12). Mies ja nainen ovat samassa asemassa Jumalan edessä. Molemmat ovat riippuvaisia toisistaan ja Jumalasta. Nainen luotiin miehestä, mutta mies syntyy naisesta. Toista ei ole ilman toista. Paavali toivoo, että korinttilaiset itse päättelisivät mikä on sopivaa ja mikä ei. Muissa seurakunnissa eivät naiset olleet ottaneet käytäntöä esiintyä pää peittämättömänä, joten korinttilaistenkaan ei tässä pitäisi väittää vastaan, vaan toimia niin kuin muissakin seurakunnissa (13-16). 1 Kor.14:28-40: Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja Jumalalle. 29 Samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. 30. Jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta. 31. Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua (KR38: jotta kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta). 32. Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan (KR 38: Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset (hypotasso), 33. sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, 34. naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia ( KR 38: vaan olkoot alamaisia (hypotasso), niin kuin lakikin sanoo. 35. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. 36. Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne? 37. Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. 38. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä. 39. Veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa älkääkä estäkö kielillä puhumista. 40. Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä. Luvussa 11 Paavali on sanonut miten naisten tulee olla pukeutuneita, kun he profetoivat seurakunnan kokouksissa, etteivät he olisi loukkaukseksi. 1 Kor.14:31n mukaan profetoiminen on muun muassa opetusta ja kehotusta (KR38). Miksi Paavali sanoo ja jopa samassa kirjeessä, että naisten on oltava vaiti seurakunnan kokouksessa? Paavali käsittelee näissä luvuissa (11-14) seurakunnan kokoontumisiin liittyviä ongelmatilanteita. Puhuessaan niille, jotka puhuvat kielillä, vaikka ei ole tulkitsijaa, hän sanoo: puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti (14:28). Puhuessaan epäjärjestystä aiheuttavasta profetoinnista, Paavali käyttää samaa ilmaisua ja toteaa: jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen edellisen puhujan tulee vaieta (14:30). Paavali myös toteaa, että profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset (hypotasso) (KR38) Toisin sanoen profeettojen tulee olla seurakunnassa toisille profeetoille alamaisia. Samaa sanaa hypotassoo Paavali käyttää myös puhuessaan naisista 14:34: heidän on oltava alamaisia. Osa tutkijoista päättelee, että nämä rinnakkaisuudet vaikenemista ja alamaisuutta koskevissa määräyksissä viittaavat siihen, että sekasortoa aiheuttavan profetoimisen ja kielilläpuhumisen ongelma oli erityisen näkyvä Korintin seurakunnan naisten keskuudessa ja että Paavalin kehotukset on ymmärrettävä tätä taustaa vastaan. Olisivatko naiset esittäneet häiriten kysymyksiä miehilleen? Mitä tarkoittaa kreikan verbi laleo (puhua)? On esitetty ajatus, että käsitellessään naisen puhumista seurakunnan kokouksessa, Paavali käyttäisi sanaa, joka tarkoittaa nimenomaan opettajana, saarnaajana toimimista. Näin selitettäessä todetaan, että

6 verbiä laleo (puhua) käytetään Uudessa testamentissa julkista puhumista, julistamista ja opettamista tarkoittavana terminä (esim. Matt.9:18; 10:20; 12:46; Luuk.5:4; 9:11; Joh.8:12; Apt.4:1; 1 Kr 2:6,7). Mutta verbiä laleo käytetään myös esimerkiksi seuraavissa Uuden testamentin kohdissa: Matt.9:33 (kun Jeesus oli parantanut mykän, tämä puhui); Matt.12:46-47 (laleo verbiä käytetään paitsi Jeesuksen opetuksesta myös, kun sanotaan, että Jeesuksen äiti ja veljet halusivat puhua hänen kanssaan); Luuk.12:3: mitä korvaan kuiskaatte ; Matt.26:13: tullaan kertomaan (puhumaan), mitä hän teki ; Ef.4: Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta ; Ef.5:19: Veisatkaa yhdessä psalmeja ( puhuen keskenänne psalmeilla ); Ilm.10:3: puhui seitsemän ukkosta ; 2 Kor.11:23: puhun kuin järjetön. Herran käsky Paavalin sanonta tämä on Herran käsky (jae 37), viittaa ymmärtääkseni koko tekstiin (1 Kor.14:28-40). Jeesus oli moneen otteeseen käskenyt opetuslapsia palvelemaan toinen toisiaan, olemaan nöyriä (alamaisia) toisiaan kohtaan (esim. Joh.13:13-17; Matt.10:42-45). Naiset alkuseurakunnassa Roomalaiskirjeen luvussa 16 Paavali luettelee monia naisia, jotka ovat nähneet paljon vaivaa Herran työssä. Olisiko tosiaan niin, että tuo vaivannäkö Herran työssä ei sisältänyt opettamista seurakunnan kokoontumisissa. Tai kun Paavali sanoi Filippin seurakunnan naisista, Euodiasta ja Syntykestä, että he ovat hänen kanssaan taistelleet evankeliumin puolesta, miten nämä naiset toimivat. Eivätkö he julistaneet tai opettaneet? (Fil.4:2-3) Olisiko niin, että vaikka Paavali sanoi Priscasta ja Aquilasta, että he olivat hänen työtovereitaan (Room.16:3-5), ja Apostolien teoissa kerrotaan, miten Prisca ja Aquilla perehdyttivät Apolloksen tarkemmin Jumalan tiehen (Apt.18:26), niin Priscan ja Aquilan kodissa kokoontuvassa seurakunnassa, Prisca ei perehdyttänyt seurakuntalaisia Jumalan tiehen. Kun on esitetty ajatus, että nainen voi puhua muissa seurakunnan kokouksissa, mutta ei jumalanpalveluksessa, taustalla on ikään kuin ajatus siitä, että jo alkuseurakunnassa olisi ollut jako jumalanpalvelukset ja muut seurakunnan kokoukset. Uudessa testamentissa ei mikään viittaa sellaiseen jaotteluun. Jos naisen olisi pitänyt olla vaiti seurakunnan kokouksissa, niin Paavali toimi hyvin ajattelemattomasti, kun hän lähetti Foiben Roomaan. Paavalin esittämä suositus Foibesta viittaa siihen, että tämä vei kirjeen Rooman seurakunnalle. (Room.16:16:1-2) Miksi Paavali ei antanut tehtävää jollekin miehelle? Paavali oli varmasti keskustellut kirjeen sisällöstä Foiben kanssa, niin, että tämä pystyisi vastaamaan seurakuntalaisten esittämiin kysymyksiin. On todennäköistä, että Foibe on Rooman seurakuntien kokouksissa keskustellut kirjeen nostattamista kysymyksistä, opettanut seurakuntalaisia. Jos ajattelemme, että Raamatunkohdat 1 Kor.14:34-35 ja 1 Tim.2:12 kieltäisivät naisen puhumisen seurakunnan kokouksissa, niin looginen johtopäätös olisi se, että nainen ei voi puhua missään seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa. On epäloogista ajatella, että nainen ei voi pitää 20 minuutin opetuspuhetta (tai vielä eriskummallisempaa - toimittaa liturgiaa) seurakunnan kokoontumisessa, jota kutsumme jumalanpalvelukseksi, mutta hän voi hyvin pitää tunnin raamattuopetuksen samalla joukolle sen jälkeen. Apostolisuus Naispappeudesta keskusteltaessa, esitetään usein ajatus, että Jeesus valitsi apostoleiksi kaksitoista miestä ja että pappeus perustuu muun muassa näiden kahdentoista valintaan. Ymmärtääkseni nuo 12 olivat ikään kuin uuden Jumalan kansan (juutalaisista ja pakanoista koostuvan) kantaisät ja juuri siksi Jeesus valitsi 12 miestä. Vielä Ilmestyskirjassakin kerrotaan, että Uuden

7 Jerusalemin [perille päässeen seurakunnan] porteissa on kahdentoista Israelin sukukunnan nimet (Ilm.21:12, 2,9-10). Jaakobin (Israelin) kaksitoista poikaa ja heistä syntyneet heimot olivat pelastushistorian alku, portti. Uuden Jerusalemin muurissa oli kaksitoista peruskiveä, ja niissä kaksitoista nimeä, Karitsan kahdentoista apostolin nimet (Ilm.21:14). Jeesus valitsi ne kaksitoista erityisiksi ylösnousemuksensa todistajiksi. Heidän tuli olla sellaisia miehiä, jotka olivat olleet koko Jeesuksen julkisen toiminnan ajan olleet hänen seurassaan (Apt.1:20-26). Jeesus valitsi heidät seurakunnan perustuksen laskijoiksi: Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. 21. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, 22. ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. (Ef.2:20-22). Kreikan sana apostolos on suomeksi käännettynä lähetetty, lähetti, lähettiläs. Sana tulee verbistä apostello (lähettää, lähettää menemään). Kun me puhumme apostoleista, ajattelemme yleensä niitä kahtatoista ja Paavalia, jotka Jeesus valitsi aivan erityiseen lähetystehtävään ensimmäisten kristillisten seurakuntien perustajina (Apt.1:21-22; Ilm.21:12,14). Mutta Uudessa testamentissa kerrotaan myös muista apostoleista; lähetystyöntekijöistä: Apt.14:14; 1 Kor.16:5; 1 Tess.2:6-7; Room.6:7. Filippiläiskirjeen luvussa 2:25 on sana apostoli jostakin syystä käännetty lähetiksi, vaikka se muualla jätetään kääntämättä: Nyt minun kuitenkin täytyy lähettää teidän luoksenne veljemme Epafroditos, työja taistelutoverini. Hän on myös teidän lähettinne (apostolon), joka tuli palvelemaan minua ollessani avun tarpeessa. Toisessa Korinttilaiskirjeessä Paavali puhuu myös vääristä apostoleista, jotka eivät julista oikein evankeliumia (2 Kor.11:4-5; 12-13). Uusi testamentti puhuu siis paitsi noista kahdestatoista erityiseen, ainutlaatuiseen, tehtävään asetetusta apostolista, myös monista muista apostoleista, lähetetyistä, läheteistä, lähetystyöntekijöistä. 1 Kor.12:27-28: Jumala on jotkut seurakunnan jäsenet asettanut lähetin (apostolin) tehtävään. Mutta lähetystyö, evankeliumin julistaminen kaikille luoduille, on koko seurakunnalle annettu tehtävä. Missä merkityksessä Paavali käyttää sanaa Kephale. Kephale tarkoittaa ruumiinosana päätä. Manfred T Brauch, Suorat Sanat, Paavalin opetuksen vaikeita kohtia, 1989, Perussanoma Oy s.128- Pää (kephale) 1 Kor.11:3,8-12. Perusteellisin kreikan sanakirja, joka kattaa Kreikan kirjallisuuden noin vuodesta 900 ekr. vuoteen 600 jkr., luettelee useita kuvaannollisia merkityksiä sanalle kephale, mutta niiden joukossa ei ole ainoatakaan määritelmää, joka viittaisi siihen, että sanalla olisi jokapäiväisessä kreikan kielessä merkitys arvoltaan korkeampi, jonkin yläpuolella, johtaja tai valta. Vasta sanakirjan vuonna 1879 ilmestyneessä kahdeksannessa uudistetussa laitoksessa metaforisten merkitysten luettelon viimeisenä kohtana on ihmisistä, päällikkö. Tämän määritelmän tueksi tai havainnollistamiseksi ei kuitenkaan esitetä yhtään lainausta kirjallisuudesta. Tämän vuoksi määritelmää ei todistusaineiston puutteessa ole otettu mukaan myöhempiin painoksiin. Sanalle kephale oli jokapäiväisessä kreikan kielessä kuitenkin mm. merkitykset alkuperä, lähde, lähtökohta, sekä kruunu, täydellistyminen, täyttymys. Sanaa kephale ei käytetä myöskään muualla Uudessa testamentissa viittaamaan valtaa käyttävään henkilöön. Sitä ei myöskään käytetä kohdissa, joissa puhutaan perhekunnan päästä, isännästä (katso esim. Matt.10:25; 13:52; Luuk.13:25; 14:21) Paavalin käyttämän sanan pää taustalla oleva merkitys on siis joko lähde, alkuperä tai huippu, kruunu, täyttymys. Kristus on miehen elämän lähde (kaikki on luotu Kristuksessa). Mies on naisen elämän lähde (nainen luotiin miehen kylkiluusta). Sen, että lähde on tässä oikea käännös vahvistaa Paavalin puhe miehen ja naisen elämän alkuperästä, lähteestä, hänen vedotessaan luomiskertomukseen. Jumala on kaiken elämän lähde. Tämän vuoksi Kristuksen elämän lähde on Jumala.

Virkakysymykseen liittyvät tekstit

Virkakysymykseen liittyvät tekstit Virkakysymykseen liittyvät tekstit Lukijalle, Olen huolissani siitä, että herätyskristittyinä olemme ajautumassa kirkossamme paitsioon sellaisessa kysymyksessä, joka mielestäni on enemmän joidenkin Raamatun

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

1. Korinttilaiskirjeen 14. luvussa Paavali antaa vielä yksityiskohtaisia ohjeita jumalanpalveluksen

1. Korinttilaiskirjeen 14. luvussa Paavali antaa vielä yksityiskohtaisia ohjeita jumalanpalveluksen Lisää 1. Kor 14:stä? www.sley.fi/luennot/raamattu/ut/ 1Kor/14EK.htm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Korinttilaiskirjeen 14. luvussa Paavali antaa vielä yksityiskohtaisia ohjeita jumalanpalveluksen toteuttamiseen.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Lähetys Uudessa testamentissa

Lähetys Uudessa testamentissa Lähetys Uudessa testamentissa Missä Uudessa testamentissa puhutaan lähetyksestä? Parempi olisi ehkä kysyä missä Uudessa testamentissa ei puhuta lähetystyöstä. Laajasti käsitettynä jopa evankeliumit ovat

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

PAAVALIN OPETUS NAISESTA JA HÄNEN PAIKASTAAN SEURAKUNNASSA

PAAVALIN OPETUS NAISESTA JA HÄNEN PAIKASTAAN SEURAKUNNASSA Sukellus virkateologiaan Mailis Janatuinen PAAVALIN OPETUS NAISESTA JA HÄNEN PAIKASTAAN SEURAKUNNASSA (Katso lisää kirjasta Nainen ja hänen miehensä, Perussanoma) Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Luvussa 11 Paavali siirtyy opettamaan, miten yhteisissä jumalanpalveluksissa tulee toimia.

Luvussa 11 Paavali siirtyy opettamaan, miten yhteisissä jumalanpalveluksissa tulee toimia. Lisää 1. Kor 11:stä? www.sley.fi/luennot/raamattu/ut/ 1Kor/11EK.htm Hyvä Sisärengaslainen, Luvussa 11 Paavali siirtyy opettamaan, miten yhteisissä jumalanpalveluksissa tulee toimia. Kysymyksiä, esirukousaiheita

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Antiokian alkuseurakunta Apt. 11:1-30. Reino Saarelma 12.10.2014

Antiokian alkuseurakunta Apt. 11:1-30. Reino Saarelma 12.10.2014 Antiokian alkuseurakunta Apt. 11:1-30 Reino Saarelma 12.10.2014 Apostolien teot 11:1-4 1 Apostolit ja eri puolilla Juudeaa olevat veljet saivat kuulla, että muutkin kuin juutalaiset olivat ottaneet vastaan

Lisätiedot

Tänään puhutaan, että "saarnan aika on ohitse". Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on auttamattoman vanhanaikaista.

Tänään puhutaan, että saarnan aika on ohitse. Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on auttamattoman vanhanaikaista. 1 Hammaslahti 21.6.2008 Missio Savo Väinö Hotti JOHANNES KASTAJAN HENKILÖKUVA 1. Saarnaaja Tänään puhutaan, että "saarnan aika on ohitse". Ihmiset eivät kuuntele saarnaa ja saarnaajaa. Saarnaaminen on

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä AIKOINAAN käytettiin leikillisenä sanontana totta Mooses. Se lienee lähtöisin politiikkojen

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) DIAKONIEN VALINTA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA 6. JULKINEN RUKOUS ELI JUMALANPALVELUS 7. PYHÄ RISTI 1 / 5 Luterilaisen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa 1 opettaja Isak Penzev 15.03.2013 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppitunteja, ja meidän aiheenamme on Toora apostolien kirjoituksissa. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Aloitamme miettimällä sitä, mitä seuraava Paavalin väite voisi tarkoittaa:

Aloitamme miettimällä sitä, mitä seuraava Paavalin väite voisi tarkoittaa: Mailis Janatuinen Perusta-lehti 5/2006 Mies oli jo paratiisissa vaimonsa pää Aloitamme miettimällä sitä, mitä seuraava Paavalin väite voisi tarkoittaa: Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen

Lisätiedot

Kavereiden nimmareita:

Kavereiden nimmareita: Kavereiden nimmareita: Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Joos. 1:9 Rohkeuden puu Ratkaise salakirjoitus. λ ε θ ψ ε α α λ α,, Ѧ λ

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot

Perheen perusteet 1. osa

Perheen perusteet 1. osa Perheen perusteet 1. osa 1 opettaja rabbi J. Melamed 2013 talvi Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Bereshit, Jumala puhuu omassa sanassaan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Vaikea sanoa, mitä suomenkielinen

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Luento STI:ssä 2003. Mailis Janatuinen ALUKSI

Luento STI:ssä 2003. Mailis Janatuinen ALUKSI Luento STI:ssä 2003 Mailis Janatuinen ALUKSI Jumalan luomassa maailmassa kaikki oli "sangen hyvää" paitsi yksi asia: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksin" (1.Ms.2:18). Ihminen tarvitsee toista ihmistä rinnalleen,

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy.

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Asiat ovat eriarvoisia! Elämme maailmassa, jossa asiat ovat eriarvoisia! Kulta on hopeaa arvokkaampaa, öljy on vettä kalliimpaa, jne.! Tämä arvottaminen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen Heikki Pekkarinen marraskuussa 2008 Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 1. äänite Daavid ja Salomo Room. 15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS

KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jeesus siirtyi Galileasta Tyron ja Siidonin alueelle, joka

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel Suomen Messiaaninen yhdistys www.messiaaninen.net 1 Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel KYSYMYS: Jeshua antoi uusia asioita rukoilla minun nimessäni. Onko tämä juutalaisille uusi asia? Miksi Jeshuan

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

MIKÄ OIKEASTAAN OLI RAAMATULLINEN KIELILLÄ PUHUMISEN LAHJA?

MIKÄ OIKEASTAAN OLI RAAMATULLINEN KIELILLÄ PUHUMISEN LAHJA? MIKÄ OIKEASTAAN OLI RAAMATULLINEN KIELILLÄ PUHUMISEN LAHJA? Ottaen huomioon nykyisin esiintyvän laajalle levinneen kiinnostuksen kielillä puhumiseen, on erittäin tärkeää, että meillä on selkeä käsitys

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015

KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015 KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015 5-kielinen laulukirja, laulu 12 PYHÄT PAIKAT, ALTTARIT Jaakob heräsi unestaan ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 4. Totuus? 28.9.2014 Aiemmin tässä sarjassa 7.9. Suvaitsevaisuus ja armo Jokainen tarvitsee armoa Suvaitsevaisuus on heppoinen korvike armolle Hyväksyntä tekee armosta näkyvän

Lisätiedot

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä.

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä. MERKKIEN SELITYKSET: Koko tunnin pääajatus Kinkkinen pähkinä purtavaksi Viisastelijat kertovat joka tunti paljastuvan opetuslapsen huippuominaisuuden Sinun on valittava oikeat vaihtoehdot päästäksesi jatkamaan

Lisätiedot

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta? Millä perusteilla voimme väittää Raamatun sanaa todeksi? Voiko Raamatulle löytää tieteellisiä perusteita vai jääkö

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

NIKO VANNASMAAN INSTALLAATIO Helsingin Annankadun kappelissa 13.02.2005

NIKO VANNASMAAN INSTALLAATIO Helsingin Annankadun kappelissa 13.02.2005 1/5 NIKO VANNASMAAN INSTALLAATIO Helsingin Annankadun kappelissa 13.02.2005 Kristukselle rakas seurakunta! Apostoli Paavali kirjoittaa nuorelle työtoverilleen, Timoteukselle: Pyri osoittautumaan Jumalalle

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Lisää Johanneksen evankeliumin 11. luvusta? Klikkaa kuvaa.

Lisää Johanneksen evankeliumin 11. luvusta? Klikkaa kuvaa. Lisää Johanneksen evankeliumin 11. luvusta? Klikkaa kuvaa. Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. Maria oli se, joka voiteli Herran

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot