Virkakysymykseen liittyvät tekstit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virkakysymykseen liittyvät tekstit"

Transkriptio

1 Virkakysymykseen liittyvät tekstit Lukijalle, Olen huolissani siitä, että herätyskristittyinä olemme ajautumassa kirkossamme paitsioon sellaisessa kysymyksessä, joka mielestäni on enemmän joidenkin Raamatun tekstien tulkintakysymys, kuin kysymys siitä pidämmekö Raamattua Jumalan ilmoituksena. Toivon, että näistä virkakysymykseen liittyvien tekstien eksegeesistä on hyötyä sinulle, joka painiskelet asian kanssa. Väärinymmärrysten välttämiseksi on aluksi sanottava, että en kannata (enkä vastusta) naispappeutta. En myöskään kannata miespappeutta sellaisessa muodossa, mitä pappisvirka nykyisin on. Jos minä olisin voinut päättää, olisin säilyttänyt seurakunnan johtotehtävät miehillä, kuten ne näyttävät olleen alkuseurakunnassa. Pirkko Valkama Pappeus Uudessa testamentissa Uusi testamentti opettaa, että leeviläinen pappeus on lakannut. Jeesus ikuisena ylimmäisenä pappina (Hepr.7:17-28) on avannut meille kaikille tien kaikkein pyhimpään (Hepr.10:19-22): Jumalan luo. Nyt kaikki Jumalan omat ovat pappeja (1 Piet.2:9, Ilm.5:8-10). Tehtävämme on julistaa Jumalan suuria tekoja. 1 Piet.2:9: Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Vähitellen kirkossa kehittyi pappisvirka, joka muistuttaa Vanhan testamentin leeviläistä pappeutta. Papista tuli ikään kuin välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Muodostui hengellinen ja maallinen sääty. Myös virka-asuihin alettiin kiinnittää huomiota. Vaikka pappien ja piispojen asuihin on liitetty monenlaista hengellistä symboliikkaa, asut on suunniteltu korostamaan kantajansa arvoa. Myös kirkkojen arkkitehtuurissa näkyy miten käytännöt vähitellen muuttuivat vanhatestamentillisten jumalanpalveluskäytäntöjen suuntaan. Nykyisessä kirkkomme pappisvirassa korostuu esimerkiksi se, että vain virkaan vihitty pappi voi lausua ehtoollisen asetussanat, kastaa, vihkiä ja haudata. Vaikka seurakunnan toiminnan kannalta on tärkeää, että vastuualueet on määritetty, ehtoollisen asettaminen [tai oikeastaan Jeesuksen asettaman ehtoollisen jakaminen] ja kastaminen ovat ymmärtääkseni asioita, jotka kuka tahansa kristitty voisi hoitaa, jos seurakunta hänet siihen valtuuttaa. Avioliiton solmiminen ja hautaaminen taas määrittyvät kunkin yhteiskunnan lainsäädännön mukaisesti. Olisi ehkä hyvä pohtia, mikä ero on ollut lehtorin ja papin virkaan vihkimisessä ja tehtävässä. Miltä pohjalta nousee ajatus siitä, että pappisvihkimyksessä ihminen saisi jonkin lähtemättömän olemuksen? Vaikka omassa kirkossamme ei virallisesti näin ajatella, kuitenkin katsotaan esimerkiksi, että vain pappi voi konsekroida ehtoollisaineet. Virkaan vihitty lehtori ei voi sitä tehdä! Nykyinen pappisvirka on etäällä alkuseurakunnan mallista. Ymmärtääkseni paimenen, opettajan, kaitsijan (vanhin) ja johtamisen armolahjat ovat Uuden testamentin mukaan erillisiä tehtäviä ja armolahjoja. Tietysti Jumala voi antaa yhdelle henkilölle moniakin tehtäviä ja armolahjoja. Alkukirkossa osa seurakunnan vanhimmista toimi sanan julistajina ja opettajina, mutta eivät kaikki: 1 Tim 5:17: Vanhimmat, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, ansaitsevat sekä kunnioituksen että taloudellisen tuen, varsinkin ne, jotka tekevät työtä sananjulistajina ja opettajina.

2 Ef.4:11-16: Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, 12. varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen 1 Kor.12:27-30: Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. 28. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. 29. Eivät kai kaikki ole apostoleja? Tai profeettoja? Tai opettajia? Tai ihmeiden tekijöitä? 30. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa? Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta? 31. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Naispappeuskeskusteluun liittyvät tärkeimmät Raamatunkohdat ja niiden tulkintaa 1 Kor.11:2-16; 1 Kor.14:33b-38; 1 Tim 2: 8-15; 3: Tim. 2:11-15, 3: Tim. 2:8-15;3:1-13: Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat kätensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä. 9. Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys - eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, 10. vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa. 11. Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. 12. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. 13. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, 14. eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. 15. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää. Monet Raamatuntukijat ajattelevat, että 1 Tim.2:15 on kannanotto gnostilaisen harhaopin opetuksiin. Gnostilaisten mukaan ainoastaan siten, että nainen kieltää naiseutensa ja lakkaa synnyttämästä lapsia, hän toimii Jumalan tahdon mukaan. [Osa tutkijoista ajattelee, että 1 Tim.2:15 puhuu pelastajan syntymisestä] Osa tutkijoista näkee koko jakson 1 Tim.2:11-15 varoittavan gnostilaisista harhaopeista. Esimerkiksi sana autenthein (hallita suvereenisti) esiintyy usein gnostilaisissa teksteissä, mutta Uudessa testamentissa vain 1 Tim.2:12ssa. Gnostilaisissa teksteissä Eeva oli henkenä olemassa ennen Adamia ja Adam petettiin. Eeva tuli Adamin avuksi pelastaakseen hänet. Jotkut teksteistä opettavat, että nainen tulee saamaan korkeamman aseman kuin mies, mutta vain jos hän lakkaa synnyttämästä lapsia ja ottaa vallan. Lainaan otteita Erkki Koskenniemen luennosta 1996: Jukka Thurén esittää 1.Tim.2:9-15 kohdalla muutamia tärkeitä kysymyksiä: Onko joku väittänyt, että vaimon on suvereenisti hallittava (authentein) miestään? Käytetty sana on kirjallisuudessa varsin harvinainen. Väittääkö joku, että ensin luotiin Eeva ja sitten vasta Adam? Opettaako joku, että Adam petettiin eikä Eeva? Ja miksi teknogonia (lapsen synnyttäminen, lapsen syntyminen) on naisten pelastustie? Joka lukee Nag Hammadista löytyneen tekstin Apocryphon Ioannis (Johanneksen salainen kirje), huomaa, että kolmeen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi. Tämä teksti sisältää gnostilaisen opetuksen maailman syntymisestä. Siinä Eeva oli olemassa ennen Adamia, Adam petettiin, Eeva hallitsi suvereenisti miestään ja teknogonia

3 on pahin ajateltavissa oleva synti. Gnostikot edustivat juuri niitä käsityksiä, joita 1.Tim. voimakkaasti torjuu: Adam luotiin ensin ja Eeva petettiin. Johanneksen salainen kirje opettaa muun muassa seuraavia asioita: Eeva oli identtinen jumalallisen viisauden kanssa. Eeva ja Adam olivat henkiä vailla ruumista. Viisaus kuitenkin erehtyi ja synnytti pahan luojademonin Jaldabaothin Vanhan testamentin Jumalan. Siksi yksi osa viisauden jumalallisesta voimasta joutui Jaldabaothiin. Kun Jaldabaoth ja sen henget loivat Adamille ruumiin, tuo viisauden osa tuli hyvien voimien toiminnan tuloksena Adamin kylkiluun kautta ulos hänestä ja otti muodon Eevassa. Viisaus opetti suvereenilla vallallaan (authentia) Eevalle ja Adamille täydellisen viisauden. Silloin Jaldaboth ympäröi Adamin pimeydellä, ja teki väkivaltaa Eevalle ja näin syntyvät maailmaan ensimmäiset lapset, Eloim ja Iave. Näin alkaa sukupuolielämä ja teknogonia (lasten synnyttäminen). Kirje opettaa sielujen pelastustiestä, jolla luojademonin teot tullaan tekemään tyhjiksi. Kirjeistä Timoteukselle ja Tiitukselle näkyy millainen oli tuon ajan tilanne. Harhaopettajat opettivat jumalattomia satuja (1Tim.4:7), sukuluetteloita (1Tim.1:4; Tit.3:9). He kiistivät Jumalan hyvän luomistyön ja avioliiton merkityksen (1Tim. 4:1-5). Kirjeissä naisen arkipäiväinen työ ja avioliitto kohotetaan suureksi hyveeksi (Tit.2:4-). 1 Tim.3:1-13: Tämä sana on varma: joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön. 2. Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, 3. ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahanahne, vaan lempeä ja sopuisa. 4. Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus. 5. Jos joku ei osaa pitää huolta omasta perheestään, kuinka hän voisi huolehtia Jumalan seurakunnasta? 6. Hän ei saa olla vastakääntynyt, jotta hän ei ylpistyisi eikä joutuisi tuomittavaksi Paholaisen kanssa. 7. Hänen on nautittava myös ulkopuolisten arvonantoa, jottei hänestä puhuttaisi pahaa ja jottei hän lankeaisi Paholaisen virittämään ansaan. 8. Myös seurakunnanpalvelijoiden on oltava arvokkaita ja vilpittömiä. He eivät saa käyttää liikaa viiniä eivätkä tavoitella omaa hyötyään. 9. Heidän tulee tuntea uskon salaisuus ja pitää omatuntonsa puhtaana. 10. Myös heidät on ensin tutkittava, ja kun heidät on todettu moitteettomiksi, he saavat ryhtyä hoitamaan tehtäväänsä. 11. Samoin tulee naisten olla arvokkaita, eivätkä he saa puhua muista pahaa. Heidän on oltava raittiita ja kaikessa luotettavia. 12. Seurakunnanpalvelijan on oltava yhden vaimon mies, ja hänen on pidettävä hyvää huolta lapsistaan ja perheväestään. 13. Ne, jotka hoitavat virkansa hyvin, saavat arvostetun aseman ja voivat rohkeasti julistaa uskoa Kristukseen Jeesukseen. Jakeissa 3:1-13 puhutaan siitä, miten seurakunnan työntekijöiden elämän on oltava kaikin tavoin esimerkillistä. Miehellä saattoi tuolloin olla useita vaimoja. Mies, jolla oli useita vaimoja, ei voinut olla seurakunnan työntekijä [seurakunnan kaitsija tai seurakuntapalvelija], koska hän olisi antanut vääränlaisen esimerkin seurakunnalle. Jakeessa 3:11 puhutaan naisista, jotka toimivat seurakunnan työssä [Esim. Iso Raamatun Tietosanakirja: Seurakuntapalvelija s. 104: On todennäköistä, että vaimot (gyne, nainen vaimo) ei viittaa diakonien vaimoihin, vaan naisiin, joilla oli diakonin virka. ] Tällainen seurakunnan työssä toimiva nainen oli esimerkiksi naisseurakuntapalvelija Foibe (Room.16:1). Seurakunnassa työskenteleville naisille annetaan myös laatukriteerejä, koska heidänkin elämänsä tuli olla esimerkkeinä. Oli harvinaista, että naisella olisi ollut yhtaikaa useita aviomiehiä, vaikka miehellä saattoi olla useampi vaimo. Siksi käsittääkseni laatukriteerit ovat toisenlaisia. Miehistä sanotaan muun muassa, että heidän tuli olla yhden vaimon miehiä, raittiita, vilpittömiä eivätkä he saaneet tavoitella omaa etuaan. Seurakunnassa palvelevista naisista sanotaan, että heidän tulee olla raittiita, luotettavia ja arvokkaita eivätkä he saa puhua muista

4 pahaa. Lopuksi todetaan: Ne, jotka hoitavat virkansa hyvin, saavat arvostetun aseman ja voivat rohkeasti julistaa uskoa Kristukseen Jeesukseen (1 Tim.3:13). Vaikka ajattelisimme, että kohdassa oleva maininta naisista ei tarkoittaisi naisseurakuntapalvelijoita, emme pääse siitä mihinkään, että alkuseurakunnassa oli seurakuntapalvelijoina myös naisia. Joten tekstin ajatus ei voi olla se, että seurakuntapalvelijan tulee olla mies. Siksi myös edellä oleva kuvaus seurakunnan kaitsijasta ei ymmärtääkseni painota sitä, että hänen tulee olla mies, vaan millaista hänen vaelluksena tulisi olla. 1 Tim. 5:9-13ssa puhutaan seurakunnan palvelukseen otettavista leskistä. Saattaa olla, että tekstin jatko puhuessaan vanhimmista [vanhimmat, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, ansaitsevat sekä kunnioituksen että taloudellisen tuen, varsinkin ne, jotka tekevät työtä sananjulistajina ja opettajina], viittaa myös heihin. Vaikka tekstissä käsitellään leskien avustamista, laatukriteerit viittaavat siitä, että nämä luetteloon kelpaavat lesket toimivat seurakunnan tehtävissä. 1 Kor.11:2-16; 1 Kor. 14:33b-36 1 Kor.11:2-16: Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. 3. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. 4. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä. 5. Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. 6. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. 7. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. 8. Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, 9. eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. 10. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia. 11. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, 12. sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. 13. Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin. 14. Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi 15. mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi. 16. Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla. Yksi kaikkein eniten huomiota herättäneistä asioista alkuseurakunnassa oli varmasti naisen elämässä tapahtunut suunnaton muutos. Kreikkalaisessa filosofiassa pohdittiin, onko naisella sielua. Juutalaisuudessa ei voitu ajatellakaan, että naista olisi opetettu samalla tavalla kuin miestä. Jeesus teki tässä kohden jotain ennenkuulumatonta. Hän opetti myös naisia. Hän antoi naisten jopa seurata itseään matkoilla (esim. Luuk.8:1-3,10:38-42, Joh.4:7-26, 11:20-27). Juutalaisuudessa naisia ei hyväksytty todistajiksi oikeuteen, mutta Jeesus teki naisista ensimmäisiä ylösnousemuksen todistajia. Naista ei laskettu niiden kymmenen joukkoon, joka oli alaraja synagogan jumalanpalveluksen viettoon. Kristillisessä seurakunnassa naiset sitä vastoin osallistuivat sekä rukoukseen että profetoimiseen (1 Kor.11:5). Naiset myös toimivat eri tavoin seurakunnan työssä (Room.16:1-2,3,6,12; Fil.4:2-3). Nyt Korintin seurakunnassa jotkut naiset olivat yrittäneet soveltaa väärin kristityn vapauden periaatetta tuomalla seurakuntaan tavan rukoilla ja profetoida pää peittämättömänä. Jos juutalainen nainen kulki tukka hajallaan julkisella paikalla, sitä pidettiin niin häpeällisenä, että hänen miehensä saattoi ottaa sen tähden eron. Vain yleiset naiset kulkivat pää verhoamattomana. Myös kreikkalaiset naiset, lukuun ottamatta temppelin papittaria, pitivät huntua tai sitoivat tukan julkisella paikalla liikkuessaan. Kun jotkut Korintin seurakunnan naiset esiintyivät tukka sitomattomana tai peittämättömänä, he häpäisivät miehensä he toimivat kuin prostituoidut. Heidän toimintansa oli yhtä

5 häpeällistä kuin jos he olisivat ajaneet päänsä paljaaksi. Näin tehtiin joskus rangaistukseksi jostakin rikoksesta tai surun merkiksi. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa (exusia: voima, oikeus, arvovalta) merkkiä enkeleiden takia (10). Enkelitkin ovat läsnä kristillisessä seurakunnassa. Seurakunnan tulee vaeltaa pyhyydessä - oikein. Väärien johtopäätösten välttämiseksi Paavali huomauttaa, että luomisjärjestyksestä johtuva miehen ja naisen ero, joka vaikuttaa heidän pukeutumiseensa, ei tietenkään vaikuta heidän jumalasuhteeseensa ja uskonnolliseen asemaansa (11-12). Mies ja nainen ovat samassa asemassa Jumalan edessä. Molemmat ovat riippuvaisia toisistaan ja Jumalasta. Nainen luotiin miehestä, mutta mies syntyy naisesta. Toista ei ole ilman toista. Paavali toivoo, että korinttilaiset itse päättelisivät mikä on sopivaa ja mikä ei. Muissa seurakunnissa eivät naiset olleet ottaneet käytäntöä esiintyä pää peittämättömänä, joten korinttilaistenkaan ei tässä pitäisi väittää vastaan, vaan toimia niin kuin muissakin seurakunnissa (13-16). 1 Kor.14:28-40: Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja Jumalalle. 29 Samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. 30. Jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta. 31. Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua (KR38: jotta kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta). 32. Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan (KR 38: Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset (hypotasso), 33. sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, 34. naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia ( KR 38: vaan olkoot alamaisia (hypotasso), niin kuin lakikin sanoo. 35. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. 36. Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne? 37. Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. 38. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä. 39. Veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa älkääkä estäkö kielillä puhumista. 40. Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä. Luvussa 11 Paavali on sanonut miten naisten tulee olla pukeutuneita, kun he profetoivat seurakunnan kokouksissa, etteivät he olisi loukkaukseksi. 1 Kor.14:31n mukaan profetoiminen on muun muassa opetusta ja kehotusta (KR38). Miksi Paavali sanoo ja jopa samassa kirjeessä, että naisten on oltava vaiti seurakunnan kokouksessa? Paavali käsittelee näissä luvuissa (11-14) seurakunnan kokoontumisiin liittyviä ongelmatilanteita. Puhuessaan niille, jotka puhuvat kielillä, vaikka ei ole tulkitsijaa, hän sanoo: puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti (14:28). Puhuessaan epäjärjestystä aiheuttavasta profetoinnista, Paavali käyttää samaa ilmaisua ja toteaa: jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen edellisen puhujan tulee vaieta (14:30). Paavali myös toteaa, että profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset (hypotasso) (KR38) Toisin sanoen profeettojen tulee olla seurakunnassa toisille profeetoille alamaisia. Samaa sanaa hypotassoo Paavali käyttää myös puhuessaan naisista 14:34: heidän on oltava alamaisia. Osa tutkijoista päättelee, että nämä rinnakkaisuudet vaikenemista ja alamaisuutta koskevissa määräyksissä viittaavat siihen, että sekasortoa aiheuttavan profetoimisen ja kielilläpuhumisen ongelma oli erityisen näkyvä Korintin seurakunnan naisten keskuudessa ja että Paavalin kehotukset on ymmärrettävä tätä taustaa vastaan. Olisivatko naiset esittäneet häiriten kysymyksiä miehilleen? Mitä tarkoittaa kreikan verbi laleo (puhua)? On esitetty ajatus, että käsitellessään naisen puhumista seurakunnan kokouksessa, Paavali käyttäisi sanaa, joka tarkoittaa nimenomaan opettajana, saarnaajana toimimista. Näin selitettäessä todetaan, että

6 verbiä laleo (puhua) käytetään Uudessa testamentissa julkista puhumista, julistamista ja opettamista tarkoittavana terminä (esim. Matt.9:18; 10:20; 12:46; Luuk.5:4; 9:11; Joh.8:12; Apt.4:1; 1 Kr 2:6,7). Mutta verbiä laleo käytetään myös esimerkiksi seuraavissa Uuden testamentin kohdissa: Matt.9:33 (kun Jeesus oli parantanut mykän, tämä puhui); Matt.12:46-47 (laleo verbiä käytetään paitsi Jeesuksen opetuksesta myös, kun sanotaan, että Jeesuksen äiti ja veljet halusivat puhua hänen kanssaan); Luuk.12:3: mitä korvaan kuiskaatte ; Matt.26:13: tullaan kertomaan (puhumaan), mitä hän teki ; Ef.4: Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta ; Ef.5:19: Veisatkaa yhdessä psalmeja ( puhuen keskenänne psalmeilla ); Ilm.10:3: puhui seitsemän ukkosta ; 2 Kor.11:23: puhun kuin järjetön. Herran käsky Paavalin sanonta tämä on Herran käsky (jae 37), viittaa ymmärtääkseni koko tekstiin (1 Kor.14:28-40). Jeesus oli moneen otteeseen käskenyt opetuslapsia palvelemaan toinen toisiaan, olemaan nöyriä (alamaisia) toisiaan kohtaan (esim. Joh.13:13-17; Matt.10:42-45). Naiset alkuseurakunnassa Roomalaiskirjeen luvussa 16 Paavali luettelee monia naisia, jotka ovat nähneet paljon vaivaa Herran työssä. Olisiko tosiaan niin, että tuo vaivannäkö Herran työssä ei sisältänyt opettamista seurakunnan kokoontumisissa. Tai kun Paavali sanoi Filippin seurakunnan naisista, Euodiasta ja Syntykestä, että he ovat hänen kanssaan taistelleet evankeliumin puolesta, miten nämä naiset toimivat. Eivätkö he julistaneet tai opettaneet? (Fil.4:2-3) Olisiko niin, että vaikka Paavali sanoi Priscasta ja Aquilasta, että he olivat hänen työtovereitaan (Room.16:3-5), ja Apostolien teoissa kerrotaan, miten Prisca ja Aquilla perehdyttivät Apolloksen tarkemmin Jumalan tiehen (Apt.18:26), niin Priscan ja Aquilan kodissa kokoontuvassa seurakunnassa, Prisca ei perehdyttänyt seurakuntalaisia Jumalan tiehen. Kun on esitetty ajatus, että nainen voi puhua muissa seurakunnan kokouksissa, mutta ei jumalanpalveluksessa, taustalla on ikään kuin ajatus siitä, että jo alkuseurakunnassa olisi ollut jako jumalanpalvelukset ja muut seurakunnan kokoukset. Uudessa testamentissa ei mikään viittaa sellaiseen jaotteluun. Jos naisen olisi pitänyt olla vaiti seurakunnan kokouksissa, niin Paavali toimi hyvin ajattelemattomasti, kun hän lähetti Foiben Roomaan. Paavalin esittämä suositus Foibesta viittaa siihen, että tämä vei kirjeen Rooman seurakunnalle. (Room.16:16:1-2) Miksi Paavali ei antanut tehtävää jollekin miehelle? Paavali oli varmasti keskustellut kirjeen sisällöstä Foiben kanssa, niin, että tämä pystyisi vastaamaan seurakuntalaisten esittämiin kysymyksiin. On todennäköistä, että Foibe on Rooman seurakuntien kokouksissa keskustellut kirjeen nostattamista kysymyksistä, opettanut seurakuntalaisia. Jos ajattelemme, että Raamatunkohdat 1 Kor.14:34-35 ja 1 Tim.2:12 kieltäisivät naisen puhumisen seurakunnan kokouksissa, niin looginen johtopäätös olisi se, että nainen ei voi puhua missään seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa. On epäloogista ajatella, että nainen ei voi pitää 20 minuutin opetuspuhetta (tai vielä eriskummallisempaa - toimittaa liturgiaa) seurakunnan kokoontumisessa, jota kutsumme jumalanpalvelukseksi, mutta hän voi hyvin pitää tunnin raamattuopetuksen samalla joukolle sen jälkeen. Apostolisuus Naispappeudesta keskusteltaessa, esitetään usein ajatus, että Jeesus valitsi apostoleiksi kaksitoista miestä ja että pappeus perustuu muun muassa näiden kahdentoista valintaan. Ymmärtääkseni nuo 12 olivat ikään kuin uuden Jumalan kansan (juutalaisista ja pakanoista koostuvan) kantaisät ja juuri siksi Jeesus valitsi 12 miestä. Vielä Ilmestyskirjassakin kerrotaan, että Uuden

7 Jerusalemin [perille päässeen seurakunnan] porteissa on kahdentoista Israelin sukukunnan nimet (Ilm.21:12, 2,9-10). Jaakobin (Israelin) kaksitoista poikaa ja heistä syntyneet heimot olivat pelastushistorian alku, portti. Uuden Jerusalemin muurissa oli kaksitoista peruskiveä, ja niissä kaksitoista nimeä, Karitsan kahdentoista apostolin nimet (Ilm.21:14). Jeesus valitsi ne kaksitoista erityisiksi ylösnousemuksensa todistajiksi. Heidän tuli olla sellaisia miehiä, jotka olivat olleet koko Jeesuksen julkisen toiminnan ajan olleet hänen seurassaan (Apt.1:20-26). Jeesus valitsi heidät seurakunnan perustuksen laskijoiksi: Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. 21. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, 22. ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. (Ef.2:20-22). Kreikan sana apostolos on suomeksi käännettynä lähetetty, lähetti, lähettiläs. Sana tulee verbistä apostello (lähettää, lähettää menemään). Kun me puhumme apostoleista, ajattelemme yleensä niitä kahtatoista ja Paavalia, jotka Jeesus valitsi aivan erityiseen lähetystehtävään ensimmäisten kristillisten seurakuntien perustajina (Apt.1:21-22; Ilm.21:12,14). Mutta Uudessa testamentissa kerrotaan myös muista apostoleista; lähetystyöntekijöistä: Apt.14:14; 1 Kor.16:5; 1 Tess.2:6-7; Room.6:7. Filippiläiskirjeen luvussa 2:25 on sana apostoli jostakin syystä käännetty lähetiksi, vaikka se muualla jätetään kääntämättä: Nyt minun kuitenkin täytyy lähettää teidän luoksenne veljemme Epafroditos, työja taistelutoverini. Hän on myös teidän lähettinne (apostolon), joka tuli palvelemaan minua ollessani avun tarpeessa. Toisessa Korinttilaiskirjeessä Paavali puhuu myös vääristä apostoleista, jotka eivät julista oikein evankeliumia (2 Kor.11:4-5; 12-13). Uusi testamentti puhuu siis paitsi noista kahdestatoista erityiseen, ainutlaatuiseen, tehtävään asetetusta apostolista, myös monista muista apostoleista, lähetetyistä, läheteistä, lähetystyöntekijöistä. 1 Kor.12:27-28: Jumala on jotkut seurakunnan jäsenet asettanut lähetin (apostolin) tehtävään. Mutta lähetystyö, evankeliumin julistaminen kaikille luoduille, on koko seurakunnalle annettu tehtävä. Missä merkityksessä Paavali käyttää sanaa Kephale. Kephale tarkoittaa ruumiinosana päätä. Manfred T Brauch, Suorat Sanat, Paavalin opetuksen vaikeita kohtia, 1989, Perussanoma Oy s.128- Pää (kephale) 1 Kor.11:3,8-12. Perusteellisin kreikan sanakirja, joka kattaa Kreikan kirjallisuuden noin vuodesta 900 ekr. vuoteen 600 jkr., luettelee useita kuvaannollisia merkityksiä sanalle kephale, mutta niiden joukossa ei ole ainoatakaan määritelmää, joka viittaisi siihen, että sanalla olisi jokapäiväisessä kreikan kielessä merkitys arvoltaan korkeampi, jonkin yläpuolella, johtaja tai valta. Vasta sanakirjan vuonna 1879 ilmestyneessä kahdeksannessa uudistetussa laitoksessa metaforisten merkitysten luettelon viimeisenä kohtana on ihmisistä, päällikkö. Tämän määritelmän tueksi tai havainnollistamiseksi ei kuitenkaan esitetä yhtään lainausta kirjallisuudesta. Tämän vuoksi määritelmää ei todistusaineiston puutteessa ole otettu mukaan myöhempiin painoksiin. Sanalle kephale oli jokapäiväisessä kreikan kielessä kuitenkin mm. merkitykset alkuperä, lähde, lähtökohta, sekä kruunu, täydellistyminen, täyttymys. Sanaa kephale ei käytetä myöskään muualla Uudessa testamentissa viittaamaan valtaa käyttävään henkilöön. Sitä ei myöskään käytetä kohdissa, joissa puhutaan perhekunnan päästä, isännästä (katso esim. Matt.10:25; 13:52; Luuk.13:25; 14:21) Paavalin käyttämän sanan pää taustalla oleva merkitys on siis joko lähde, alkuperä tai huippu, kruunu, täyttymys. Kristus on miehen elämän lähde (kaikki on luotu Kristuksessa). Mies on naisen elämän lähde (nainen luotiin miehen kylkiluusta). Sen, että lähde on tässä oikea käännös vahvistaa Paavalin puhe miehen ja naisen elämän alkuperästä, lähteestä, hänen vedotessaan luomiskertomukseen. Jumala on kaiken elämän lähde. Tämän vuoksi Kristuksen elämän lähde on Jumala.

VIRKAKYSYMYS JA RAAMATTU

VIRKAKYSYMYS JA RAAMATTU VIRKAKYSYMYS JA RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Rusojuurenkuja 5 C 01300 VANTAA puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@jippii.fi 1. JOHDANTO Virkakysymys on ollut viime vuosikymmenten vakituinen kuuma

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Jumala antoi valan siemenestä. 42 Luterilainen 2/2006

MARTTI LUTHER. Jumala antoi valan siemenestä. 42 Luterilainen 2/2006 42 Luterilainen 2/2006 MARTTI LUTHER Jumala antoi valan siemenestä Missään muussa Pyhän Raamatun paikassa emme muuten saa lukea Jumalan vannoneen, vain tässä (1 Moos. 22:16, toim. huom.) Tästä ovat saaneet

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään?

Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään? 1 Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään? Miksi Raamatun lukeminen on tärkeää? Jotain Raamatun tärkeydestä meille opettaa se miten Jeesus suhtautui siihen: Matt.5:18: Jeesus sanoi, että Raamatusta

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

uskon ja ajattelun avuksi

uskon ja ajattelun avuksi uskon ja ajattelun avuksi 1/2009 Suomalainen saarna kriisissä? Øivind Andersen: Julistuksen päämäärät ja vaikutuskeinot Simo Kiviranta: Luterilainen herätysjulistus Minulla ei ole tavallisesta jumalanpalveluksesta

Lisätiedot

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Sisällys Johdanto Yleistä tietoa Raamatusta ja ihmisen sekä Jumalan välisestä suhteesta Työkaluja Raamatun tutkimiseen Vanhan Testamentin käännösvirheistä

Lisätiedot

Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas

Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas Mailis Janatuisen teksteistä muokannut Outi Paukkunen Tämän oppaan kysymykset on suunnattu pääasiassa 10-12-vuotiaille, mutta hätätilassa niitä voi käyttää 7-14

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

69. Raamattuluento: Raitis usko

69. Raamattuluento: Raitis usko 1 Sievissä 10. tammikuuta 2015 www.sanaveli.com veli.tuomi@gmail.com 69. Raamattuluento: Raitis usko Alkurukous Aluksi Raittiista uskosta ei ole helppo luennoida, sillä vain harvalla meistä jotka uskovat

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 4/2010

Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 4/2010 Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 4/2010 KJuhana Pohjola P Ä Ä K I R J O I T U S Kenen valtuuksin? Mitä jos joku Suomen armeijan upseeri

Lisätiedot

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 2 SUOSITTELEN TÄTÄ KIRJAA Kirjan kirjoittajan, Marko Lindin Jumalan Valtakunnan työtoverina, olen saanut

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Seventh Seal 63-0324E William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Seitsemäs sinetti Jeffersonville, IN, USA 24.3.1963, iltakokous Esittely William Branhamin

Lisätiedot

2 2005 Diakonian tutkimus tutkimus

2 2005 Diakonian tutkimus tutkimus 2 2005 Diakonian tutkimus Diakonian tutkimus Pääkirjoitus Artikkelit Kari Latvus, Kolme näkökulmaa vantaalaiseen diakonian tutkimukseen... 67 Ismo Dunberg, Nöyrä auttaja vai välikäsi? Varhaiskristillisen

Lisätiedot

Sairaiden parantuminen

Sairaiden parantuminen Sairaiden parantuminen Uskon sankareiden sairaudet ja kuolema Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan, Timoteukselle hän antoi ohjeeksi ottaa vähän viiniä usein toistuvien vatsavaivojen hoitamiseksi,

Lisätiedot

Narsistinen persoonallisuushäiriö Raamatussa, kirkossa ja sielunhoidossa

Narsistinen persoonallisuushäiriö Raamatussa, kirkossa ja sielunhoidossa 1 Suomen teologinen instituutti Raimo Mäkelä 29.11.2006 Narsistinen persoonallisuushäiriö Raamatussa, kirkossa ja sielunhoidossa 1. Luonnehäiriöisen muotokuva kolmen vuosituhannen takaa Sanat vaihtelevat

Lisätiedot

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Kansi: Simon Deweyn maalaus Light and Truth

Lisätiedot

KRISTUS ISLAMISSA, kirjoittanut Ahmed Deedat

KRISTUS ISLAMISSA, kirjoittanut Ahmed Deedat KRISTUS ISLAMISSA, kirjoittanut Ahmed Deedat Jeesuksen laita Jumalan edessä on totisesti sama kuin Aatamin: Hän loi hänet maasta ja sanoi sitten Hänelle: Ole! ja hän oli. Pyhä Koraani 3:59 LUKU 1 TV-VäITTELY

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish Christ Is The Mystery of God Revealed 63-0728 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Kristus on Jumalan salaisuus paljastettuna Jeffersonville, IN,

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish Marriage And Divorce 65-0221M William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Avioliitto ja avioero Jeffersonville, Indiana, USA 21.2.1965, aamukokous Esittely

Lisätiedot

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 7/13/13 When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 Hei kaikki, eräs pastori kertoi seurakunnalleen, että jos nopeusrajoitus

Lisätiedot

Kesäraamis 2008. Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan. Mailis Janatuinen

Kesäraamis 2008. Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan. Mailis Janatuinen Kesäraamis 2008 Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan Sisällysluettelo Mailis Janatuinen 1.6.08 KUTSU JUMALAN VALTAKUNTAAN Luuk. 19:1-10 8.6.08 KADONNUT

Lisätiedot