Paikkatieto vähittäiskaupan suunnittelun ja ohjauksen tukena: SYKEn aineistot ja tilastot HSY:n paikkatietoseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatieto vähittäiskaupan suunnittelun ja ohjauksen tukena: SYKEn aineistot ja tilastot HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013"

Transkriptio

1 Paikkatieto vähittäiskaupan suunnittelun ja ohjauksen tukena: SYKEn aineistot ja tilastot HSY:n paikkatietoseminaari Antti Rehunen Rakennetun ympäristön yksikkö Ympäristöpolitiikkakeskus Suomen ympäristökeskus SYKE

2 SYKE vähittäiskaupan suunnittelua tukevien tietojen yhdistelijänä ja tuottajana Tilastokeskus, yritysrekisteri Toimipaikkatiedot Väestörekisterikeskus Väestötietojärjestelmän rakennustiedot Maanmittauslaitos, Liikennevirasto Maastotietokannan rakennustiedot, liikenneverkko Tilastokeskus Luokitukset Väestö-, rakennusja työpaikkatiedot Kauppaketjut ja markkinatutkimusyhtiöt Myymälätiedot, asiointitiedot Kunnat, konsultit, tutkimuslaitokset Erillisaineistot, tutkimustulokset S Y K E Kaupan volyymi ja kehitys eri alueilla Kaupan volyymi ja kehitys eri alueilla, saavutettavuus Kaupan ohjauksen opas- ja tukimateriaali Tietopohja, aluerajaukset, analyysimallit Yhdyskuntarakenneanalyysit Saavutettavuus- ja palvelutasotiedot Maakuntien liitot, mm. Uudenmaan liitto Kunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, HSY Ympäristöministeriö, ELY-keskukset Kaupan konsultit Kaupan alan yritykset, kiinteistösijoittajat Kansalaiset Maakuntakaavojen kaupan ratkaisut Toimipaikkatiedot yleiskaavoituksessa Kaupan sijainnin ohjaus Palveluverkkoselvitykset Toimipaikkaverkon suunnittelu Asuinpaikan valinta, arjen sujuvuus

3 SYKEn tekemiä ja tulevia tarkasteluja 1. Keskusta-alueiden ja kaupan alueiden rajaaminen 2. Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijaintirakennusten tiedot 3. Kaupan volyymi ja rakentaminen eri alueilla 4. Kaupan alue- ja yhdyskuntarakenteellinen sijoittuminen 5. Palvelurakenne ja palvelujen saavutettavuus tieverkkoa pitkin 6. Kaupan oppaan tukimateriaali -verkkosivut Lähtökohtana koko maan kattavat tiedot Taustalla useita tutkimus- ja kehittämishankkeita: Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa Palveleva maaseutu? Maaseudun palvelujen saavutettavuus vakituisten ja vapaaajan asukkaiden näkökulmasta Vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 2012 Keskustojen elinvoimaisuus ja asema yhdyskuntarakenteessa 2013 Kaupan oppaan www-pohjainen tukimateriaali 2013

4 1. SYKEn keskustarajaus YKR-ruututietojen avulla Keskusta tunnistetaan alueena, jossa sijaitsee ympäröivää aluetta selkeästi tiiviimmin eri toimintoja Lähtötietona YKR 250x250 m ruututiedot eri toimialojen työpaikoista, vähittäiskaupan työpaikoista ja väestöstä Rajaus on tehty paikkatietomenetelmin ja siinä tunnistetaan sekä ydinkeskukset että alakeskukset ja pienemmät keskittymät Keskustan ruuduissa on kävelyetäisyydellä vähittäiskaupan tarjontaa, monipuolisesti erilaisia yksityisiä ja julkisia palveluita sekä tiiviisti asutusta Kehitetyt menetelmät ovat määrällisiä mittareita, jatkotyö vaatii tilastollisen menetelmän tueksi myös paikallisuuteen perustuvaa laadullista tarkastelua.

5

6 Keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet Lyhyen kävelymatkan päähän toisistaan sijoittuvien suurten ja keskikokoisten kaupparakennusten muodostama alue Vähintään 50 työntekijän kaupan alueita keskustojen ulkopuolella Suomessa on noin 160 kappaletta. Kaupan alueiuden rajauksessa vähintään viiden työpaikan tai kerrosneliömetrin kaupparakennusten ympärille on muodostettu puskurivyöhyke, jonka koko on metriä kaupan koon mukaan. Vyöhykkeet on yhdistetty toisiinsa, ja näin muodostuneista yhtenäisistä alueista on valittu varsinaiset kaupan alueet työpaikkamäärän perusteella. Kaupan alueista on muodostettu myös ruutupohjaisia aluerajauksia. Alueet nimetään. 6

7 Keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet 7

8 2. Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijaintirakennusten tiedot KAIKKI RAKENNUKSET KAUPAN RAKENNUKSET KAUPAN TOIMIPAIKAT SYKEssä on yhdistetty Tilastokeskuksen yritysrekisterin vähittäiskaupan toimipaikat Väestötietojärjestelmän rakennustietoihin sekä täydennetty ja korjailtu sijaintitietoja. 8

9 Kaupparakennusten työpaikkamäärä ja pohjapinta-ala KAUPAN TYÖPAIKAT KAUPAN SIJAINTIRAKENNUSPOLYGONIEN ALA Lähde: Tilastokeskuksen yritysrekisteri Lähde: Maanmittauslaitoksen maastotietokanta ja Tilastokeskuksen yritysrekisteri 9

10

11 Kaupan volyymi ja rakentaminen eri alueilla Kaupan toimipaikkoihin saa yhdistettyä sijaintirakennuksen kerrosalatiedon Pitää eritellä rakennukset, joissa kauppa on pääasiallinen käyttömuoto, erilleen esim. kivijalkakaupasta. Ei ole tietoa rakennuksen kerrosalan jakautumista kaupan ja muiden toimintojen kesken Toimipaikoista on tiedossa henkilöstön suuruusluokka. Pääosasta toimipaikkoja on saatavilla tieto tarkasta henkilöstömäärästä. Kerrosalan ja henkilöstömäärän perusteella voidaan tunnistaa myös vähittäiskaupan suuryksikköä vastaavat kaupan rakennukset. YKR:n ruutuaineistossa kaupan työpaikkamäärä, mutta ei toimialajakoa. 11

12 Tietopuutteiden hallinta Tietoa erikoistavarakaupan toimipaikkojen myyntialasta ei ole saatavilla kuin erillisten inventointien avulla Kerrosala, henkilöstömäärä ja asiointimäärä korreloivat keskenään hyvin vahvasti. Puuttuvia tietoja voi korvata toisella aineistolla. Toimialakohtainen erittely parantaa tarkkuutta. Keskustojen ulkopuolisilla kaupan alueilla koko rakennus on yleensä kaupan käytössä, jolloin kerrosalatieto kertoo myös myyntialasta. Keskusta-alueilla on helpompaa kiinnittää huomiota vain suuriin kaupan rakennuksiin ja hyödyntää esim. kaupan toimipaikka- ja työpaikkamäärätietoja. 12

13 Kerrosalat, työpaikat ja asiointi kaupan alueilla Keskusta-alue tai keskustan ulkopuolinen kaupan alue Yritysrekisterin toimipaikkojen sijainti- Yritysrekisterin rakennusten kerrosala toimipaikkojen 2011 (rakennukset, henkilöstömäärä, joissa pääkäyttömuoto) osin arvio, 2011 Vähittäiskaupan työpaikat YKR 2009 Muiden keskustahakuisten palvelujen työpaikat YKR 2009 SVT Kauppaasiointi 2011, laskennallisia kertoja vuodessa SVT Palveluasiointi 2011, laskennallisia kertoja vuodessa Hattula Parola Hämeenlinna Keskusta Hämeenlinna Tiiriö Janakkala Turenki Jyväskylä Keljo Jyväskylä Keskusta Jyväskylä Palokka Jyväskylä Seppälä Jyväskylä Tikkakoski Jyväskylä Vaajakoski Laukaa Keskusta Muurame Keskusta Kangasala Keskusta Kangasala Prisma Lempäälä Ideapark Lempäälä Keskusta Nokia Citymarket Nokia Keskusta Pirkkala Citymarket Pirkkala Keskusta Tampere Eteläinen Tampere Hervanta Tampere Keskusta Tampere Koivistonkylä Tampere Lielahti Tampere Linnainmaa Tampere Turtola Toijala Keskusta Valkeakoski Keskusta Ylöjärvi Elovainio Ylöjärvi Keskusta Porvoo Keskusta Porvoo Kuninkaanportti

14 Kaupan sijaintirakennusten kerrosalasumma ja 2000-luvulla rakennetut maakunnittain Päivittäis- ja erikoistavarakauppa yhteensä Tilaa vaativa erikoistavarakauppa ja moottoriajoneuvokauppa yhteensä 2000-luvulla rakennettu päivittäis- ja erikoistavarakauppa 2000-luvulla rakennettu tilaa vaativa erikoistavarakauppa ja moottoriajoneuvokauppa MAAKUNTA Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa KOKO MAA

15 rakennusten kerrosala yhteensä Myymälä- ja liikerakennusten rakentaminen Myymälä-, liike-, tavaratalo- ja kauppakeskusrakennusten yhteen laskettu kerrosala kokoluokittain ja valmistumisvuoden mukaan vähintään k-m k-m k-m k-m k-m rakennuksen valmistumisvuosi LÄHDE: VRK/VTJ 4/2010 Viime vuosina on tapahtunut kasvua etenkin paljon tilaa vaativan kaupan, kauppakeskusten ja hypermarketien rakentamisessa. Pääosa kaupan myyntialasta sijaitsee myymälä-, liike-, tavaratalo- ja kauppakeskusrakennuksissa. Myymälärakennusten lisäksi vähittäiskaupan toimipaikat sijoittuvat myös muun muassa toimisto-, asuin-, varasto- ja teollisuusrakennuksiin. Monet autokaupat 15 ovat kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennuksissa.

16 4. Kaupan alue- ja yhdyskuntarakenteellinen sijoittuminen Tutkimus keskustojen ja kaupan alueiden vaikutusalueista eri toimialaryhmissä Lähtötiedot TNS Gallup Oy:n vuosina 2006 ja 2011 tekemistä suurista vaikutusaluetutkimuksista Asuinpaikan tarkin tarkastelutaso on postinumeroalue Pohdintaa: Kaupan seudullisuuden määrittely Pienten seutu- ja alakeskusten asema Valtakunnallisesti yksi suurimmista muutoksista kuntien välisessä asioinnissa on ollut Lempäälän Ideaparkin ja Ylöjärven Elovainion kauppakeskusten rakentaminen Ideaparkin asiakkaista n. 70 % tulee oman kunnan ulkopuolelta, Elovainiossa n. 40 %. Suhteellisesti suurimpia asiointimenetyksiä Ideaparkin takia ovat kokeneet Lempäälän muiden alueiden ohella Valkeakosken keskusta ja Akaa (Toijala)

17 Kaupan työpaikkojen sijainti keskustoissa ja eri etäisyyksillä niistä sekä yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä YKRkaupunkiseuduilla vuonna 2009 Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Erikoistavarakauppa Tilaa vaativa erikoistavarakauppa Autokauppa Maatalouskauppa Huoltoasemakaupppa Keskusta m m m Kirkonkyläkeskus Muualla 0 % 50 % 100 % Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Erikoistavarakauppa Paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa Moottoriajoneuvokauppa Huoltoasemakaupppa Keskustojen ja alakeskusten jalankulkuvyöhyke Jalankulun reunavyöhyke Joukkoliikennevyöhyke Autovyöhyke Muualla SYKE, YKR/SYKE ja TK, Tilastokeskuksen yritysrekisteri. Työntekijämäärä on arvio osassa toimipaikkoja. Kauppatiedot ovat vuodelta % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 17

18 Kaupan työpaikkojen sijainti keskustoissa ja keskustojen ulkopuolisilla kaupan alueilla YKR-kaupunkiseuduilla vuonna 2009 Keskustassa tai alakeskuksessa Kaupan keskittymässä keskustan ulkopuolella Muualla kuin keskustassa tai kaupan keskittymissä Helsinki Tampere Turku Oulu Lahti Jyväskylä Pori Kuopio Kotka-Hamina Hyvinkää-Riihimäki Vaasa Joensuu Lappeenranta Kouvola Rovaniemi Hämeenlinna Kemi-Tornio Seinäjoki Mikkeli Porvoo Rauma Kokkola Lohja Kajaani Imatra Salo Savonlinna Forssa Varkaus Pietarsaari Raahe Valkeakoski Iisalmi Heinola 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 18

19 Asutusrakenne, palvelurakenne, keskustatoimintojen ja kaupan työpaikkojen sijoittuminen 19

20 5. Palvelujen ja palvelukeskittymien saavutettavuus tieverkkoa pitkin 20

21 Maaseudun keskusten luokittelu useimmin käytettyjen palvelujen sijainnin ja kokoluokan perusteella PALVELUT MAASEUDUN KESKUKSISSA Pikkukaupunkikeskus Iso kuntatason palvelukeskittymä Pieni kuntatason palvelukeskittymä Iso kylätai asuinalue -keskus Pieni kylä- tai asuinalue -keskus Valintamyymälä 100 % 100 % 100 % 96 % 75 % Pieni supermarket 100 % 100 % 70 % 21 % 4 % Suuri supermarket 97 % 94 % 14 % 9 % 1 % Hypermarket 22 % 7 % 0 % 2 % 0 % Alakoulu 100 % 100 % 99 % 69 % 54 % Yläkoulu 100 % 98 % 87 % 16 % 7 % Lukio 97 % 92 % 45 % 4 % 2 % Kirjasto 100 % 99 % 98 % 67 % 18 % Terveyskeskus 100 % 98 % 93 % 36 % 3 % Apteekki 100 % 99 % 94 % 34 % 1 % Postin myyntipiste 100 % 100 % 100 % 85 % 56 % Huoltoasema 100 % 93 % 74 % 33 % 18 % Alkon myymälä 100 % 93 % 22 % 1 % 1 % Tavaratalo, halpahalli 86 % 57 % 11 % 5 % 2 % Vaatekauppa 100 % 89 % 40 % 6 % 2 % Kenkäkauppa 92 % 60 % 10 % 1 % 0 % Urheiluvälinekauppa 97 % 73 % 30 % 3 % 1 % Kirjakauppa 86 % 61 % 14 % 2 % 0 % Kelloseppä/koruliike 100 % 71 % 13 % 3 % 1 % Optikko 100 % 87 % 14 % 2 % 1 % Kukkakauppa 92 % 77 % 43 % 13 % 2 % Huonekalukauppa 94 % 59 % 9 % 5 % 2 % Kodintekniikkaliike 97 % 66 % 29 % 2 % 1 % Rautakauppa 92 % 70 % 35 % 7 % 2 % Isompi rautakauppa 75 % 51 % 12 % 6 % 1 % Autokauppa 100 % 94 % 47 % 14 % 7 %

22 6. Kaupan oppaan tilasto- ja karttamuotoinen tukimateriaali 1. Aluerajaukset ja karttasarja aluerajauksista kaupunkiseuduittain Keskusta-alueet Keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet Aluerajaukset ovat ruutupohjaisia ja ne on myös nimetty. 2. Kaupan tilastot keskusta-alueilta ja keskustojen ulkopuolisilta kaupan alueilta Kaupan sijaintirakennusten kerrosala Kaupan työpaikkamäärä (YKR) Kaupan työpaikkamäärä toimialaryhmittäin (osin laskennallinen) Kaupan laskennallinen kerrosala (mahdollinen tieto, jos luotettavuus kohtalainen) Kaupan kerrosalan ja työpaikkamäärän muutos Kaupan rakennusten pohjapinta-ala (maastotietokannan rakennuksista) Asiointisumma TNS Gallupin SVT2011-aineiston perusteella (riittävän yleistetty tieto, jotta julkaistavissa) 3. Tilastot asutuksen ja kaupan kehityksestä kunnittain, seutukunnittain ja maakunnittain Myymälärakentaminen Asukaskehitys / ostovoiman kehitys Kaupan sijoittuminen pääkeskukseen ja pienempiin keskuksiin 4. Suuryksiköiden koko ja vaikutusalueen laajuus -matriisi (myöhemmin!) Ohjearvoja seudullisuuden määrittelyyn eri alueilla (myöhemmin!) 5. Esimerkkejä kaupan ratkaisuista (YM:n vastuulla) 22

23 KIITOS! Lisätietoa: -> Yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa uusia tuloksia valmistuu YKR-sivustolle kevään aikana 23

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKON NYKYTILA JA MITOITUSTARPEET 2030 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKON NYKYTILA JA MITOITUSTARPEET 2030 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKON NYKYTILA JA MITOITUSTARPEET 2030 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030 B:70 ISBN

Lisätiedot

KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 8.8.2014 LOIMAAN OSAYLEISKAAVAN JA TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa SOTKAMON KUNTA Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (31) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 2 Julkaisun tekijä: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Etukannen kuva: Kainuun liitto ISBN 978-952-6685-13-7 ISSN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:10

Lisätiedot

Pirkanmaan palveluverkko 2040

Pirkanmaan palveluverkko 2040 Maakuntakaava 2040 Pirkanmaan palveluverkko 2040 MKH 19.1.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2015 ISBN 978-951-590-314-3 Kuvat Ilpo Tammi Taitto Ilpo Tammi Sisällys 1. Johdanto 4 2. Tavoitteet

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Jyväskylän kaupunki OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Loppuraportti 2.7.2010 OSA 2: Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 1 ALKUSANAT Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys 20.5.2009 Huittinen Kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö...2 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...6 1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet... 6 1.2. Tutkimusalue... 7 1.3. Aineistot... 9 2. Kauppa Huittisissa...10

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Loviisa ja Lapinjärvi

Loviisa ja Lapinjärvi 7.6.2011 Loviisa ja Lapinjärvi Kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet... 7 1.2. Tutkimusalue... 8 2. Kauppa Loviisassa ja Lapinjärvellä...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4332-P21449 FCG

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA

VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2015 Palvelualojen ammattiliitto ry Santasalo Ky Teksti Valokuvat Takakannen henkilökuvat Graafinen suunnittelu, taitto Rahoittaja Kustantaja Painopaikka

Lisätiedot