Uudenmaan liiton vuoden 2013 hallinnoimien projektien hankekuvausten yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan liiton vuoden 2013 hallinnoimien projektien hankekuvausten yhteenveto"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton vuoden 2013 hallinnoimien projektien hankekuvausten yhteenveto Asumisen ja rakentamisen pysyvien energianeuvontakonseptien koordinoinniksi, edistämiseksi ja jalkauttamiseksi Uudellamaalla Hankkeella oli kolme päätavoitetta: alueen energianeuvonnan toimijoiden yhteistyön ja verkostojen aktivoiminen ja edistäminen, energianeuvonnan hyvien käytäntöjen ja kokemusten kerääminen sekä maakunnallisen energianeuvonnan yhteistyöryhmän perustaminen. Lisäksi tavoitteena oli, että maakunnan energianeuvonta saavuttaa pysyvyyttä ja jatkuu jossain muodossa myös hankkeen jälkeen. Hankkeen merkittävimmät tulokset saavutettiin maakunnan energianeuvonnan toimijoiden yhteistyön aktivoinnissa ja verkostojen edistämisessä. Laaja-alainen maakunnan energianeuvonnan yhteistyöryhmä on lisännyt tietämystä energianeuvonnasta, herättänyt keskustelua, tehnyt toimijoita tutummiksi toisilleen ja kaventanut raja-aitoja toimijoiden välillä. Lisäksi aktiivinen ja toimiva yhteistyöryhmä on luonut mahdollisuuksia erilaisten konkreettisten energianeuvonnan yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen ja edistänyt pysyvien energianeuvonnan käytäntöjen jalkautumista alueelle. Hankkeessa Uudenmaan liitto on ollut ensimmäisten maakunnan liittojen joukossa kehittämässä maakunnallista energianeuvontaa. Kokemuksia maakunnallisen energianeuvontaverkoston rakentamisesta ja koordinoinnista voidaan hyödyntää myös muissa maakunnissa, joissa energianeuvontaa pyritään kehittämään maakunnalliseksi. Energianeuvonnan pysyvyys oli yksi hankkeen tärkeistä kriteereistä. Hankkeen aikana on energianeuvonta saavuttanut vankempaa jalansijaa maakunnassa. Tästä on osoituksena Uudenmaan liiton energianeuvonnan liittyminen mukaan Motivan valtakunnalliseen energianeuvonnan verkostoon vuosina Maakunnallisen, konkreettisen energianeuvonnan jalkautuminen turvaa energianeuvonnan minimitason maakunnassa ja mahdollistaa toiminnan tulevan jalkautumiseen seuduille ja kuntiin. Hankkeen tuloksena on konkreettista energianeuvontaa helpompi lähteä toteuttamaan Uudellamaalla. Yhteistyökuvioiden rakentaminen on huomattavasti helpompaa tuttujen toimijoiden kanssa. Hyvät ja onnistuneet neuvontatapahtumat voidaan myös levittää yhteistyöryhmän kautta tehokkaasti laajemmalle. Energianeuvontakumppanuuden ja yhteistyön vahvistaminen Uudellamaalla Hankkeen tavoitteena on järjestää konkreettista asukkaiden energianeuvontaa osana Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa ja Motivan koordinoimaa kansallista energianeuvontaverkostoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään Uudenmaan energianeuvonnan toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista. Hankkeen aikana järjestetään noin kahdeksan kymmenen energianeuvonnan tapahtumaa. Kaikki tapahtumat pyritään toteuttamaan yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi yhteistyötä ja verkostoja vahvistetaan hankkeen koordinoiman Uudenmaan energianeuvonnan yhteistyöryhmän kanssa. Hanke tarjoaa Uudenmaan asukkaille myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen energianeuvontaan. Neuvontaa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse ja puhelimitse. Myös verkkoviestintää pyritään kehittämään.

2 Nuoren yrittäjyyden edistäminen Uudellamaalla EER Alueiden komitea valitsi Uudenmaan Euroopan yrittäjyysalueeksi (EER) vuodeksi Teemavuoden tueksi perustettiin projekti Nuoren yrittäjyyden edistäminen Uudellamaalla EER Projektin tehtävänä oli verkottaa ja kannustaa keskeisiä toimijoita yhteistyöhön yrittäjyyden edistämiseksi Uudellamaalla, painopisteenä luovat alat. Uudenmaan ELY-keskus rahoitti projektia Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Uudenmaan liitto toimi projektia hallinnoivana organisaationa. Osatoteuttajina projektissa olivat Aalto yliopisto, Culminatum Innovation Oy Ltd, Laureaammattikorkeakoulu ja Uudenmaan yrittäjät. Projekti koostui kuudesta työpaketista, jotka muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden. Kullekin työpaketille oli nimetty vastuullinen toteuttajataho. Uudenmaan liiton osuus projektissa oli työpaketti 1: Koordinointi, tiedotus ja EER-yhteistyö sekä työpaketti 2: Yrittäjyyskampanjointi. Projektin päätavoitteina oli yleisen yrittäjyystietoisuuden lisääminen, opiskelijoiden kiinnostuneisuuden lisääminen yrittäjätoimintaa kohtaan sekä EER-vuoden tunnetuksi tekeminen. Projekti päättyi heinäkuussa Projekti onnistui erittäin hyvin ja sen aikana saatiin selkeitä tuloksia aikaan. Uudenmaan liiton näkyvin toimenpide projektissa oli vuoden 2012 yleisurheilun EM-kisojen yhteydessä järjestetty luovien yrittäjien tori Olympiastadionilla. Merkittävimpiä tuloksia saavutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun toisen asteen opiskelijoille toteuttamalla kyselytutkimuksella. Kyselytutkimuksessa selvitettiin nuorten yrittäjyysintoa sekä asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Projektin loppuraportointi valmistuu lokakuun 2013 loppuun mennessä. Maakunnan tietovarannot (TIETO) Tavoitteena on ensivaiheessa koota erityisesti strategisen maankäytön suunnittelun ml. valtion ja Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seurannan edellyttämää, seututasoista tietopohjaa yhteistyössä seudun tiedon- ja palveluntuottajien kanssa. Hankkeessa tutkitaan myös kuntien tarpeet paikkatietopohjaisten tietovarantojen hyödyntämisen osalta. Tavoitteena on löytää Uudenmaan kunnille ja ensi vaiheessa erityisesti KUUMA -seudun kunnille tarkoituksenmukainen tapa koota ja välittää valtakunnallisesti, maakunnassa, seudulla ja kunnissa tarvittavaa, suunnittelua palvelevaa paikkatietopohjaista tietoa. Hankkeessa otetaan huomioon myös paikkatietojen yhteiskäyttö, sekä Inspire-direktiivin asettamat vaatimukset kunnille. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet hyödyntää mm. Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunaa, SADe ohjelman ja KRYSP projektin tuotteita ja palveluita, sekä rajapintoja kuntatasoiseen rekisteridataan. Olemassa olevat järjestelmät hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on se, että paikkatiedot ovat laajasti erilaisten toimijoiden saatavissa. Tämä osaltaan edistää seudun kilpailukykyä. Maakunnan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin Uudenmaan liitto valmistelee 4. vaihemaakuntakaavaa, jossa yhtenä aiheena on viherrakenne. Kesäkuussa 2013 käynnistynyt hanke on osa laajempaa 4. vaihemaakuntakaavan taustaselvitystä Uudenmaan viherrakenne Hanke täydentää maakunnallisen viherrakenteen suunnitteluun tarvittavia tietoja luonnonympäristöjen muodostaman viherrakennekokonaisuuden ja sen ihmisille tuottamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden näkökulmista. Hankkeen tulokset ovat osa maakuntakaavan tausta-aineistoa.

3 Hankkeessa testataan uusien paikkatietopohjaisten menetelmien soveltuvuutta maakuntakaavoitukseen ja kehitetään uuden tiedon perusteella viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita koskevia maakuntakaavamerkintöjä ja määräyksiä. Hankkeen tulokset tullaan esittämään viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita koskevina karttoina. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Uudenmaan liiton lisäksi Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hankkeessa käytetään Helsingin yliopistossa kehitettyä Zonationsuojelusuunnitteluohjelmaa sekä Suomen ympäristökeskuksessa kehitettyä GreenFramemenetelmää, jolla pyritään tunnistamaan ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaali. Uudenmaan liitossa suunnittelijana työskentelevän Elise Lohmanin viherkehää koskeva diplomityö sisältyy hankkeeseen. Työ käsittelee pääkaupunkia ympäröivää viherkehää virkistyskäyttö-näkökulmasta. Kohti Etelä-Suomen vesien ja Itämeren parempaa tilaa (VEDET) projekti Projekti on Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen yhteistoiminta-alueen liittojen yhteishanke, jolla edistetään hallitusohjelman tavoitteita vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanon varmistamisesta. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ja Hämeen ELYkeskusten sekä alueen kuntien ja sidosryhmien kanssa. Projekti koostuu hankkeen koordinoinnista ja kolmesta osahankkeesta. Osahankkeet on jaettu konkreettisiin toimenpiteisiin, joille on määritetty vastuutahot, yhteistyötahot sekä mahdolliset rahoituskanavat. Osahankkeiden toimenpiteet ovat: 1. Haja-asutuksen jätevesineuvonnan laajentaminen kaikkiin yhteistoiminta-alueen kuntiin 2. Haja-asutuksen neuvontahankkeiden koordinointi, tiedonhallinta ja viestintä 3. Hulevesien hallinnan toimintamallien kehittäminen alueen kunnissa 4. Hulevesien kokonaisvaltainen hallinnan kehittäminen osana kunnan maankäytön suunnittelua 5. Pohjavesialueiden rakenneselvitysten tekeminen 6. Pohjavesiyhteistyön toimintamallin luominen ja tiedotus pohjavesiasioista Osahankkeiden tulee olla käynnistysvalmiudessa heti EU- ohjelmakauden alkaessa. Rahoituksesta riippuen osahankkeiden toimenpiteet ajoittuvat vuosille Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään kuntien, ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja muiden toimijoiden keskuudessa jo hankkeen aikana. Toimintamallit voidaan ottaa huomioon myös laadittaessa haja-asutuksen jätehuoltoa, hulevesien hallintaa tai pohjavesien suojelua koskevia valtakunnallisia uusia ohjeita ja oppaita. Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) Baltic Sea Region Programme Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Itämeren alueen ja Suomen kilpailukykyä parantamalla Itämeren alueen itäisen osan saavutettavuutta. Hanke paneutuu ongelmiin, jotka liittyvät alueen riittämättömiin ja kehittymättömiin liikenneyhteyksiin etenkin pohjois etelä-suunnassa. RBGC- eli Pietari Helsinki Tallinna Varsova Berliini-kasvukäytävän kehittäminen tukeutuu tulevaan nopeaan ja suoraan Rail Baltica-ratayhteyteen.

4 Hankkeessa paneudutaan eri maiden kuljetusjärjestelmien yhteensopivuuden ja yhteistyön ongelmiin, jotka nykyään muodostavat suuria haasteita tavara- ja henkilöliikenteelle Rail Balticareitillä. Projektissa luodaan edellytyksiä hyödyntää alueen potentiaalia taloudelliseen kasvuun keskeisenä yhteyskäytävänä Euroopan, Venäjän ja Aasian välisissä globaaleissa kauppavirroissa. Projekti myös edistää toimivien logistiikka- ja kuljetusverkostojen kehittymistä pohjois eteläsuunnassa vihreän kasvukäytävän periaatteiden mukaisesti. Hanke sisältää kansainvälistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tukea logistiikkapalvelujen tuottajia edistämään eri kuljetusmuotoja käyttäviä yhteyksiä ja kestävää henkilö- ja tavaraliikennettä. Kesäkuussa 2013 hyväksyttiin Berliinissä yhteinen Rail Baltica -kasvustrategia ja partnereiden yhteinen julkilausuma Rail Baltica Memorandum, joilla sovittiin yhteistyön jatkamisesta. Uudenmaan liitto on hankkeessa osatoteuttaja. Hankkeen pääpartneri on Helsingin kaupunki. Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios (HTTransPlan) Interreg IV A Central Baltic ohjelma Tavoitteena on tuottaa analyysi, jonka avulla voitaisiin parantaa Helsinki Tallinnakaksoiskaupunkiseudun liikenneyhteyksiä. Hankkeessa työstetään neljä skenaariota liikennejärjestelmän kehittämiselle ja niihin liittyvälle kaupunkisuunnittelulle. Skenaariotyö perustuu liikkumisselvityksiin, hankkeeseen osallistuvien yliopistojen tutkimustyöhön ja hankkeen osapuolten työryhmätyöskentelyyn. Lisäksi laaditaan selvitys Helsingin ja Tallinnan välisistä talousvirroista. Hanke päättyi vuoden 2013 huhtikuussa yhteiseen visioon ja yhteisesti sovittuun kehittämispolkuun liikenteen kehittämisestä ja kaupunkisuunnittelusta. Kehittämispolku johtaa sopimukseen 3 5:stä strategisesta projektista, joiden toteuttamisen viranomaiset ja muut osalliset voivat aloittaa Suomenlahden molemmin puolin. Hankkeessa on 14 partneria ja pääpartnerina toimii NPA Helsinki-Tallinn Euregio. Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) Baltic Sea Region Programme Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä paremmin yhteen pohjoisimman Euroopan, Barentsin alue mukaan lukien, suuret luonnonvarat ja niiden kasvava hyödyntäminen sekä kasvava teollinen tuotanto Itämeren alueen ja Keski-Euroopan jatkojalostamiseen, teollisiin tuotantoketjuihin ja markkinoihin. Pääpaino on Suomen ja Ruotsin läpi kulkevissa pääradoissa ja molempien maiden satamissa. Hankkeessa on 28 partneria. Hankkeen pääpartneri on Region Västerbotten. Hankkeessa pyritään rautatie- ja merikuljetuksia painottaen kehittämään eri liikennemuotoja käyttäviä kuljetusketjuja sekä parantamaan logistiikkakeskittymiä ja terminaaleja kuljetuskäytävän ja sen pohjois etelä- ja itä länsisuuntaisten jatkeiden suunnissa. Hankkeessa selvitetään myös ratkaisuja rajanylitysten helpottamiseen, pilotoidaan erityyppisten kuljetusten ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja, tutkitaan käytävän infrastruktuurin vaikutusta teollisuuteen ja alueelliseen taloudelliseen kasvuun sekä perustetaan logistiikka-alan yhteistyöverkosto käytävän kuljetusjärjestelmän parantamiseen ja optimaaliseen käyttöön. Hanke tähtää parempaan kansainväliseen infrastruktuurin suunnitteluun ja logistiseen yhteistyöhön yhteisen BGLCkuljetusstrategian avulla.

5 ENPI Climate Proof Living Environment (CLiPLivE) Uudenmaan liitto on mukana EU:n ENPI-hankkeessa Climate Proof Living Environment (CLiPLivE). Hankkeessa selvitetään ilmastonmuutoksen geologisia ja ympäristövaikutuksia. Hanke käynnistyi helmikuussa 2012 ja kestää 30 kuukautta. Pääpartneri hankkeessa on St. Petersburg City Government State Company MINERAL. Muita partnereita ovat Pietarin ympäristökomitea, VSEGEI (Geologinen tutkimuslaitos Pietarissa) ja Suomesta Uudenmaan liiton lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Kymenlaakson liitto. Hankkeessa identifioidaan rakennettuun ympäristöön kohdistuvia ilmastonmuutoksesta aiheutuvia geologisia ja ympäristöriskejä sekä etsitään keinoja ehkäistä ja sopeutua näihin muutoksiin seudullisella ja paikallisella tasolla. Hankkeessa jatketaan GTK:n aiemmassa Life-projektissa (GeoInforM) kehitettyä riskimatriisimenetelmää. Geologiset riskit ovat Suomenlahden pohjukassa oleellisesti erilaiset (ja suuremmat) kuin Suomen rannikolla, joten menetelmää kehitetään ottamalla huomioon alueiden erilaiset ominaispiirteet. Syksyllä 2012 projektille avattiin nettisivut Hankkeen tulokset tullaan esittämään myös kartoilla. Innovative Services for International Talents-Easier Access to the CBSR (EXPAT) EU Central Baltic, Interreg IV A EXPAT -hankkeella tuetaan kansainvälisen osaavan työvoiman ja opiskelijoiden asettumista keskisen Itämeren maihin. Osaavan työvoiman saaminen ja maassa viihtyminen on tärkeä Uudenmaan ja Itämeren maiden kilpailukykyyn, työvoiman riittävyyteen ja yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttava tekijä. Maakuntasuunnitelman mukaisesti hanke tukee toimintaa, joka edistää uusien yritysten syntymistä, riittävää työvoiman saantia, alueen kilpailukykyä ja kansainvälistymistä sekä työssäkäyvien että opiskelevien maahanmuuttajien kotouttamista osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Lisäksi hanke selventää maakuntaliiton roolia kansainvälisiin osaajiin liittyvässä asiassa. Hankkeesta ja sen tuloksista kootaan loppuraportti. Network of STRAits Interreg IV C (NOSTRA) EAKR Interreg IVC-rahoitteinen kolmivuotinen hanke , jossa on mukana partnereita eri puolilta Eurooppaa. Ympäristöryhmän kokous toimii Uudenmaan osalta hankkeen paikallisena kokouksena. Hankkeen tavoitteena on jakaa merten salmia kehystävien alueiden ja kuntien hyviä käytäntöjä biodiversiteetin ja luonnon perintökohteiden säilyttämiseksi merialueilla ja rannikolla sekä tehdä käytäntöjen pohjalta konkreettisia kehittämistoimenpide-esityksiä. Tarkoituksena on kehittää kansalliset rajat ylittävien ympäristökysymysten hallinnointia ja sen koordinointia. EAKR-ohjelman tekninen tuki EAKR-ohjelman teknistä tukea on käytetty ohjelmakauden aikana Etelä-Suomen EAKR-ohjelman hallinnointiin, rahoitettujen hankkeiden valvontaan ja hanketoteuttajien ohjeistamiseen sekä ohjelmaviestintään liittyviin tehtäviin.

Uudenmaan liitossa vuonna 2014 hallinnoitavien projektien kuvaukset

Uudenmaan liitossa vuonna 2014 hallinnoitavien projektien kuvaukset Uudenmaan liitossa vuonna 2014 hallinnoitavien projektien kuvaukset Uudenmaan energianeuvonta 2014 1.1.2014-31.12.2014 Uudenmaan energianeuvontahankkeen tavoitteena on tarjota konkreettista, luotettavaa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu Hyvien käytäntöjen opas Salmien ylittävän yhteisen hallinnoinnin kehittäminen biodiversiteetin ja luonnonperinnön säilyttämiseksi www.nostraproject.eu Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tietoa

Lisätiedot

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 1/2013 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan S. 18 Mineraalialan yhteistyö kokoaa

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos Nähtävillä 20.1. 20.2.2015 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council //

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma EHDOTUS 9.12.2013 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Tavoitteet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne-

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma LUONNOS 25.11.2013 klo 13.15 LUONNOS 2.12.2013 klo 10.30 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko: Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 2.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2011... 3 2. Järjestötoiminta... 5 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen

Lisätiedot

4/2011. www.pirkanmaa.fi. Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Itämeriyhteistyöstä. maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN

4/2011. www.pirkanmaa.fi. Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Itämeriyhteistyöstä. maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN 4/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Itämeriyhteistyöstä maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN NÄKÖALAPAIKALLA Esa Halme Maakuntajohtaja Heimomaakunnat, vanhat maakunnat,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot