Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta. Aika klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali."

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Aika klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvion toteutuma Taloussäännön 2 :n mukaiset muutokset vuoden talousarvioon 97 Lisätalousarvio v (erikoissairaanhoito) Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Auttaja-aslakkien työsuhteiden jatkaminen v Hoivatyöntekijän työsuhteen jatkaminen v Toiminnanohjaajan toimen täyttäminen v Lähihoitajan sijaisuus ajalle (tehostettu palveluasuminen) 103 Laitosapulaisen (osa-aikainen 80 %) toimen täyttäminen Terveydenhoitajan viran täyttäminen Sisäiset ateriahinnat vuodelle Ateriahinnat vuodelle Lausunto STM:lle perusterveydenhuollon 173 ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä 108 Tiedoksi saatettavat asiat Muut kokouksessa esille tulleet asiat (terveyskeskusavustajan toimi, tehostetun palveluasumisyksikön toimien kelpoisuusehdot, saamen kielen kielilisä ja saamenkieliset terveydenhoitajan palvelut) 177

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Katekeetta Antti 10:00-11:50 Puheenjohtaja Lukkari Henna 10:00-11:50 Varapuheenjohtaja Halonen Markku 10:00-11:50 Jäsen Eriksen Kati 10:00-11:50 Varajäsen Poissa Pieski Maarit Kirsti Jäsen ilmoittanut olevansa estynyt Seppänen Maiju-Ilona Jäsen ilmoittanut olevansa estynyt Nieminen Satu-Marjut Jäsen Ilmoittanut olevansa estynyt Lohi Juha Jäsen Aikio Mika Kh:n edustaja Porsanger Veikko Kh:n puheenjohtaja Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Länsman Inga Varajäsen Isola Antero Varajäsen Kitti Mia Varajäsen ilmoittanut olevansa estynyt Morottaja Pentti Varajäsen Pieski Hans Varajäsen Kannisto Kati Varajäsen Inkinen Sari Päivähoidon ohjaaja Konttinen-Niemelä Pirjo Vast. hammaslääkäri Nikkanen Marja-Liisa Osastonhoitaja Muu Viberg Maila 10:00-11:50 Esittelijä, perusturvajohtaja Aikio Leena 10:00-11:50 Tulkki Lehmonen Raija 10:00-11:50 Pöytäkirjanpitäjä Eriksen Heidi 10:00-11:50 Vastaava lääkäri Puustinen Anu 10:00-11:50 Avopalvelun ohjaaja Allekirjoitukset Antti Katekeetta pöytäkirjanpitäjä RaijaLehmonen puheenjohtaja Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Utsjoki Allekirjoitukset Kati Eriksen Markku Halonen

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Paikka ja pvm Ilmoitustaulun hoitaja Minna Lukkari

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Petultk 92 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätövaltaiseksi.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Petultk 93 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valitaan Kati Eriksen ja Markku Halonen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Petultk 94 Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. Päätettiin ottaa lisäasiana käsittelyyn saamenkieliset terveydenhoitopalvelut.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Talousarvion toteutuma / /2011 Petultk 95 Liitteenä talousarvion toteutuma (keskeneräinen, tilanne). Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen toteutuman ajalta (keskeneräinen, tilanne). Liitteet Liite 1 Talousarvion toteutuma

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Taloussäännön 2 :n mukaiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon 179/ /2013 Petultk 96 Lautakunta voi taloussäännön 2 :n mukaisesti päättää tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista. Muutokset saavat olla enintään 10% lautakunnan kokonaismenoista. Perusturvalautakunta ( ) on vuoden 2014 talousarvioon hyväksynyt taloussäännön 2 :n mukaisia määrärahasiirtoja yhteensä Marraskuun talousarvion toteutuman (keskeneräinen) mukaan joissakin tehtävissä menot ylittyvät ja toisissa taas alittuvat. Tämän toteutuman ja loppuvuoden arvion mukaan esitetään tehtäväksi taloussäännön 2 :n mukaisia määrärahasiirtoja oheisen liitteen mukaisesti yhteensä Perusturvalautakunta hyväksyy taloussäännön 2 mukaiset määrärahasiirrot. Liitteet Liite 2 Taloussäännön 2 :n mukaiset määrärahasiirrot

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lisätalousarvio v (erikoissairaanhoito) 179/ /2013 Petultk 97 Marraskuun talousarvion toteuman mukaan (keskeneräinen) erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat eivät riitä. Toteutumassa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat lokakuun loppuun asti. Perusturvalautakunta esittää valtuustolle euron lisämäärärahan erikoissairaanhoidolle kohtaan

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna / /2011 Petultk 98 Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman prosenttiluvun mukaisesti. Omaishoidontuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on alkaen 384,67 euroa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkoihin noin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden 0,96 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot alkaen: 1. Ryhmä: 769,33 euroa 2. Ryhmä: 629,59 euroa 3. Ryhmä: 480,12 euroa 4. Ryhmä: 384,67 euroa Sijaishoitopalkkiot alkaen: - 95,00 euroa/vuorokausi, jos hoito on ympärivuorokauden sitovaa - 52,78euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on vähintään 3 kertaa vuorokaudessa - 21,15 euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on 1-2 vuorokaudessa. Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidontuen hoito- ja sijaishoitopalkkiot vuodelle Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Auttaja-aslakkien työsuhteiden jatkaminen v / /2011 Petultk 99 Auttaja-Aslakkien toimintaan on saatu valtionavustusta vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Valtionavustus on ollut 75 % Utsjoen ja Karigasniemen auttaja-aslakkien toimintamenoista. Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetusta määrärahasta v ovat Tehtävissä ovat toimineet Utsjoella Klemet Halonen ja Karigasniemellä Jouni Esa Nousuniemi ja molemmat ovat halukkaita jatkamaan tehtävien hoitamista myös vuonna Heidän työsopimuksensa on vuosittain uusittu rahoituspäätöksen tultua. Valmistelija: Avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta jatkaa Klemet Halosen ja Jouni Esa Nousuniemen työsuhdetta sillä edellytyksellä, että toimintaan saadaan rahoitus. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Hoivatyöntekijän työsuhteen jatkaminen v / /2011 Petultk 100 Hoivatyöntekijän toimintaan on saatu valtionavustusta vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Valtionavustus on ollut 75% toimintamenoista. Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetusta määrärahasta v on Tehtävässä on toiminut vuonna 2014 Armi Rasmus ja hän on halukas jatkamaan hoivatyöntekijän toimessa vuonna Armi Rasmuksella ei ole tehtävään toivottua sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, mutta hän on osoittanut suoriutuvan kiitettävästi hoivatyöntekijän toimen hoitamisesta. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee Armi Rasmuksen hoivatyöntekijän toimeen ajalle sillä edellytyksellä, että toimeen saadaan rahoitus. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Toiminnanohjaajan toimen täyttäminen v / /2011 Petultk 101 Toiminnanohjaajan toimi (edellyttäen että toimeen saadaan vuosittain määräytyvä rahoitus) on haettavana päättyvällä hakuajalla. Työ alkaa ja kestää saakka. Toimeen valittavalta toivotaan sosiaali- tai terveysalan tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan valita siihen soveltuva henkilö. Hakijalta edellytetään pohjoissaamen kielen taitoa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa on neljän kuukauden koeaika Annetaan kokouksessa. Lisävalmistelu: Toiminnanohjaajan toimeen ei saapunut yhtään hakemusta. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jatkaa toimen hakuaikaa. Perusturvalautakunta siirtää toimen täyttämisen avopalvelunohjaajalle. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lähihoitajan sijaisuus ajalle (tehostettu palveluasuminen) 86/ /2014 Petultk 102 Lähihoitajan toimen sijaisuus ajalle on haettavana päättyvällä hakuajalla. Toimen sijoituspaikka on Utsjoen sosiaali- ja terveystoimi, ensisijainen sijoituspaikka on tehostettu palveluasuminen. Lähihoitaja työtehtävät ovat pääsääntöisesti muistisairaiden vanhusten perushoitoa sekä toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitämistä. Työ on kaksivuorotyötä. Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtävänmukainen palkka 2128,49 /kk. Sijaisuudessa on neljän kuukauden koeaika. Annetaan kokouksessa. Lisävalmistelu: Hakuaikana saapui kaksi hakemusta. Toinen hakijoista täyttää hakuehdot. Valmistelija: avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) valita sijaisuuteen lähihoitaja Jenni Kokkosen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2128,49 euroa/kuukausi 3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 4) että sijaisuuteen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Laitosapulaisen (osa-aikainen 80 %) toimen täyttäminen 193/ /2014 Petultk 103 Laitosapulaisen osa-aikainen (80%) toimi on ollut haettava päättyneellä hakuajalla. Toimen sijoituspaikka on Utsjoen sosiaali- ja terveystoimi, ensisijainen sijoituspaikka terveyskeskus. Laitosapulaisen tehtäviin kuuluvat terveyskeskuksen ja terveydenhoidon toimitilojen puhtaanapito sekä välinehuolto. Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto ja/tai riittävä työkokemus. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Palkkaus KVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaan mennessä on tullut kolme hakemusta, hakemusasiakirjat toimitetaan oheismateriaalina lautakunnan jäsenille. Yksi hakija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Perusturvalautakunta päättää 1) valita laitosapulaisen osa-aikaiseen (80%) toimeen Sari Hytösen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1884,76 (100% työaika) 3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 4) että toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Terveydenhoitajan viran täyttäminen 194/ /2014 Petultk 104 Terveydenhoitajan virka alkaen on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Vaatimuksena terveydenhoitajan virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus, tai sitä vastaava rekisteröinti. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Tehtävien hoitamiseksi oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön. Terveydenhoitajan toimenkuvaan kuuluvat lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvolat, kouluterveyden- ja kotisairaanhoito ja sairasvastaanottoa. Työterveyshuollon osaaminen ja kokemus katsotaan hakijan eduksi. Terveyskeskuksessa on käytössä Effica-terveyskertomusjärjestelmä. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2.567,64 /kk. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaan mennessä on tullut kolme hakemusta. Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot. Hakemusasiakirjat lähetetään esityslistan mukana oheismateriaalina lautakunnan jäsenille. Perusturvajohtaja ja vastaava lääkäri haastattelevat hakijat ennen kokousta. Annetaan kokouksessa. Lisävalmistelu : Perusturvajohtaja ja vastaava lääkäri ovat haastatelleet kaikki hakijat. Perusturvalautakunta päättää 1) valita terveydenhoitajan virkaan Kirsi Pyhäjärven 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.567,74 3) että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa 4) että virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sisäiset ateriahinnat vuodelle / /2011 Petultk 105 Liitteenä sisäiset ateriahinnat vuodelle Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset sisäiset ateriamaksut alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Liitteet Liite 3 Sisäiset ateriahinnat vuodelle 2015

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ateriahinnat vuodelle / /2011 Petultk 106 Utsjoen avopalvelukeskuksen keittiön ateriahinnat v. 2015: Lounas 6,00 6,00 Kevyt lounas (salaatti, leipä, juoma) - 4,00 Lounas (eläkeläinen) 5,00 5,00 Kokopäiväateria 11,55 11,55 Vierasateria 9,50 9,50 Päivällinen 4,40 4,40 Aamupala 2,70 2,70 Iltapala 1,65 1,65 kahvi, tee 1,10 1,10 Päiväkahvi 1,5 Salaattiannos 1,65 1,65 Pulla, leipä 1,90 1,90 Sämpylä 3,00 3,00 Kakkuannos 3,40 3,40 Lasten ateriahinta (Sirman koulu ja päiväkoti) 4,80 5,00 Kehitysvammaisten ateriahinnat 2014 Asiakas 2014 Sote 2015 Asiakas 2015 Sote Aamupala 0,65 1,95 0,70 2,00 Lounas 1,25 3,45 1,40 3,60 Päiväkahvi - - 0,40 1,10 Päivällinen 1,15 2,95 1,20 3,20 Iltapala 0,50 1,10 0,50 1,15 Edustustarjoilu perushinta*2 Pakkauslisä 0,50 /annos (ei vanhusten ateria) Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Utsjoen avopalvelukeskuksen ateriamaksut alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lausunto STM:lle perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä 189/ /2014 Petultk 107 Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetuksella säädetään pääperiaatteet päivystyspalvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja laadusta. Sillä pyritään takaamaan väestölle mahdollisimman yhdenvertaiset, laadukkaat ja turvalliset päivystyspalvelut koko maassa. Asetus tulee voimaan , synnytysten ja lastentautien osalta Asetuksen mukaan ympärivuorokautiset päivystykset on järjestettävä pääsääntöisesti yhteispäivystyksenä. Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan sellaista ympärivuorokautisesti toimivaa päivystysyksikköä, jossa on sekä perusterveydenhuollon että erikoisalojen lääkäreiden palveluja. Käytännössä ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä on jatkossa tarjolla sairaaloissa. Lapin sairaanhoitopiiri on valmistellut yhteispäivystyksen perustamisen Rovaniemelle. Asetuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää hakemuksesta luvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämiseen poikkeustapauksissa, kuten pitkien etäisyyksien alueella. Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on hakenut STM:ltä pysyvää poikkeuslupaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen lähtien. Samalla se on pyytänyt Utsjoen kuntaa toimittamaan lausuntonsa Inarin hakemukseen suoraan sosiaali- ja terveysministeriöön mahdollisimman pian. Perusturvajohtaja on antanut seuraavan lausunnon STM:lle: "Inarin kunta hakee pysyvää poikkeuslupaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämiseen. Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt Utsjoen kuntaa toimittamaan oman lausuntonsa Inarin hakemukseen suoraan sosiaali- ja terveysministeriöön. Utsjoen perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Utsjoen terveyskeskuksessa on 1,5 lääkärin virkaa. Virka-ajan ulkopuolinen perusterveydenhuollon päivystys on hoidettu sopimuksella Inarin kunnan kanssa siten, että utsjokiset voivat hakeutua Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen samoin kuin inarilaiset. Myös Ivalon vuodeosastolle on tarvittaessa mahdollista sijoittaa utsjokisia potilaita, ja muukin yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveystoimien välillä on vakiintunutta. Utsjoella on noin 1260 asukasta, jotka jakautuvat pääasiassa kolmeen kylään: Utsjoelle, Karigasniemeen ja Nuorgamiin. Lisäksi asu-

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta tusta on Tenon ja Utsjoen jokivarsilla sekä Pulmankijärvellä. Yli puolet kunnan väestöstä on saamelaisia, Utsjoki on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Ivalon ja Utsjoen välimatka on 165 km, Nuorgamin kylältä ja Pulmankijärveltä Ivaloon on yli 200 km. Jo nämä välimatkat ovat kiireellisessä sairas- tai onnettomuustapauksessa sietokyvyn äärirajoilla. Rovaniemelle Nuorgamista kertyy matkaa yli 500 km. Kunnan alueella on yksi ambulanssi. Utsjoen kunta pitää perusterveydenhuollon päivystyksen säilymistä Ivalossa välttämättömänä. Päivystyksen siirtyminen Rovaniemelle heikentäisi merkittävästi Utsjoen kuntalaisten tasavertaisuutta ja turvallisuutta nykyiseen tilanteeseen ja maan muuhun väestöön verrattuna. Ivalon terveyskeskuksessa, jossa myös Utsjoen lääkäri ajoittain päivystää, on pohjoisten alueiden ja saamelaisen kulttuurin tuntemusta, mikä osaltaan luo turvallisuutta potilastilanteisiin." Perusturvalautakunta merkitsee päivystyksen muutokset ja perusturvajohtajan sosiaali- ja terveysministeriölle antaman lausunnon tiedoksi.

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Petultk 108 Aluehallintovirasto - Lapin vammaistyöryhmän kokouksen pöytäkirja Päätös Utsjoen kunnan perusturvalautakunnan antamaan selvitykseen koskien perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn odotusajoista ja sekä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaisemisesta internetissä - Päätös liittyen Valviran valtakunnalliseen lastensuojelun henkilöstöselvitukseen Utsjoen kunnassa on alkaen lastensuojelun henkilöstö/ sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavan viranhaltijan palvelut. Kuntatyönantajat - Terveyskeskushammaslääkärien toimenpideluettelo lukien Kuntaliitto - Asiantuntijalausunto , Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet sekä toimenpiteet kuntapalveluiden kustannusseurantaa koskevien tilastojen sekä terveyspalveluiden laatua kuvaavien julkisten rekistereiden laatimiseksi. Kunnanhallitus Toimielimien päätökset, Varhaiskasvatuksen yhdistäminen sivistystoimen hallinnonalaan Utsjoen kunnassa - Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Saamelaiskäräjät - Aluehallintoviraston päätös koskien saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen (pl.päivähoito) turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytön vahvistaminen vuodelle Muistio ; Saamelaisten kielipesätoiminnan ja muun saamen kieliä elvyttävän toiminnan rahoitus vuonna Sopimusneuvottelut saamenkielisten sotepalvelujen sekä saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitettujen valtionavustusten käytöstä 2015 Valvira - Valviran päätös Terameri kuntoutus Oy - Valviran päätös ja ilmoitus Valmius Hyvinvointiin Group Oy THL - Tilastoraportti, Perusterveydenhuolto 2013: Koululaisten käynnit kouluterveydenhuollossa lisääntyivät vuonna 2013 ( tiedot:

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Tilastoraportti, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2013: Yhä harvempi vanhus tai kehitysvammainen on laitoshoidossa (tiedot: - Tilastojulkistus, Lastensuojelun käsittelyajat : Lastensuojeluilmoituksista yli 90 prosenttia käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa Sosiaali- ja terveysministeriö - Kuntainfo 5/2014, Toimeentulotuki lukien - Kuntainfo 6/2014, Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat Kuntainfo 7/2014, Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 Viran/ toimen vastaanottoílmoitukset -Haapanen Anne, sairaanhoitajan viran vastaanottaminen Tikka Ada, hammaslääkärin viran vastaanottaminen Valtiovarainministeriö: - Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5 Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun mukaiset asiakirjat. Talousarvioehdotuksessa v on varattu määrärahoja kahden saamenkielisen lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen, valtuusto käsittelee talousarvion Mikäli talousarvio hyväksytään ehdotuksen mukaisena, niin valtuutetaan perusturvajohtaja hakemaan täyttöluvat kh:lta ja tekemään toinen oppisopimus. Toinen oppísopimuskoulutus laitetaan hakuun.

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Muut kokouksessa esille tulleet asiat (terveyskeskusavustajan toimi, tehostetun palveluasumisyksikön toimien kelpoisuusehdot, saamen kielen kielilisä ja saamenkieliset terveydenhoitajan palvelut) Petultk 109 Keskusteltiin seuraavista asioista: Terveyskeskusavustajan toimi - Osa-aikaisen terveyskeskusavustajan toimen muuttamista kokoaikaiseksi selvitetään ja tuodaan perusturvalautakunnalle jatkokäsittelyyn. Tehostetun palveluasumisyksikön toimien kelpoisuusehdot - Jatkossa tehostetun palveluasumisyksikön toimien kelpoisuusehdoksi asetetaan ehdoton saamen kielentaitovaatimus. Saamen kielen kielilisän korottaminen - Kielilisän suuruus esitetään korotettavaksi ja korotettua saamen kielilisää ehdotetaan maksettavaksi sosiaali- ja terveystoimen saamenkielilisille työntekijöille. Korotetulla saamen kielilisällä pyritään saamaan saamenkielisiä työntekijöitä avoimiin toimiin ja virkoihin. Selvitetään kielilisän suuruus ruotsinkielisille työntekijöille ruotsinkielisellä alueella. Asia valmistellaan ja tuodaan perusturvalautakunnalle jatkokäsittelyyn. Saamenkielisten terveyspalvelujen tilanne - Saamenkielisen terveydenhoitajan palveluihin on saatu vuosittain avustusta saamelaiskäräjien kautta - selvitetään mahdollisuutta hoitaa ostopalveluina saamenkielisen terveydenhoitajan palvelut ja avustuksen käyttömahdollisuutta ostopalveluihin. Yllä olevat asiat valmistellaan perusturvalautakunnalle käsiteltäviksi.

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101,105, 106,107,108, 109, 110. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 99, 100, 102, 103, 104. HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät 99, 100, 102, 103, 104. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Utsjoen perusturvalautakunta aika PL UTSJOKI Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

27 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.05.2015 klo 10:30-12:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 Perusturvalautakunta 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 12:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot