ENERGIAKOULUTUS. Ohjeita tulevaisuuden energian käyttäjille EUROOPAN KOMISSIO. Energian ja liikenteen pääosasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIAKOULUTUS. Ohjeita tulevaisuuden energian käyttäjille EUROOPAN KOMISSIO. Energian ja liikenteen pääosasto"

Transkriptio

1 ENERGIAKOULUTUS Ohjeita tulevaisuuden energian käyttäjille Energian ja liikenteen pääosasto EUROOPAN KOMISSIO

2 Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2006 ISBN Euroopan yhteisöt, 2006 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Teksti on laadittu Kuvat: Euroopan yhteisö, Samantha Carney, Hugh Jenkins, Brysselin energiavirasto Erityiskiitokset European School Brussels II -koulun opettajille, oppilaille ja oppilaiden vanhemmille heidän osallistumisestaan valokuvauksiin. Printed in Belgium

3 ENERGIAKOULUTUS Energiankäytön opettelua Eurooppalaisilla on vastassaan useita haasteita tulevina vuosina. Lastemme ja lastenlastemme täytyy elää ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten kanssa. Samaan aikaan tänne on tuotava yhä enemmän energiaa Euroopan ulkopuolelta fossiilisten polttoainevarastojen tyhjentyessä nopeasti ja niiden hinnan kohotessa korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Monista ihmisistä tuntuu, etteivät he kykene vastaamaan näihin haasteisiin. He kokevat, etteivät he voi yksilöinä vaikuttaa asioihin eivätkä tehdä muutoksia. Kollektiivisesti voimme kuitenkin luoda todellisia vaikutuksia, ja jokainen voi osallistua käyttämällä energiaa entistä tehokkaammalla tavalla. Voimme saavuttaa suuria muutoksia pienentämällä energiankulutustamme valitsemalla energiatehokkaampia kodinkoneita ja vähemmän energiaa kuluttavia palveluita sekä varmistamalla, että emme tuhlaa energiaa. Uskon henkilökohtaisesti, että Eurooppa voi pienentää todellista energiankulutustaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ilman kompromisseja suorituskyvyssä. Tähän päästään kuluttajatottumusten muutoksilla ja panostamalla entistä tehokkaampiin energiateknologioihin saavuttaen siten enemmän tuloksia vähemmällä. Tämä on järkevää niin koko yhteiskunnan kuin yritysten, yksilöiden ja perheiden kannalta. Pienempi energiankulutus tarkoittaa myös pienempää energialaskua. En kuitenkaan kannata vapaaehtoista energiasäännöstelyä, vaan ihmisten tulisi yksinkertaisesti ajatella omaa energiankäyttöään. Sammuta televisio älä jätä sitä valmiustilaan. Käytä energiansäästölamppuja. Eristä asuntosi katto. Ostaessasi uuden auton valitse polttoainetaloudellinen ja vähemmän saastuttava malli ja pidä autosi renkaissa aina oikea paine. Ja kävele, pyöräile tai käytä julkisia kulkuvälineitä, aina kun se on järkevää. Saatat miettiä, miten lapset liittyvät tähän. Vaikka nämä tehtävät ovat meidän aikuisten vastuulla, koulutusaloitteet ovat tärkeässä asemassa tähän aiheeseen liittyvän tietoisuuden parantamisessa. Olen toiminut aiemmin opettajana, rehtorina sekä Latvian koulutusministerinä, joten tiedän, millainen vaikutus tällaisilla aloitteilla saattaa olla nuoriin. Olen myös tietoinen vaikutuksesta, joka inspiroituneilla lapsilla voi olla perheisiinsä ja muuhun aikuisväestöön. Tämä lehtinen esittelee energiahaasteen, korostaa koulutuksen asemaa toimintatapojen muutoksessa sekä osoittaa, kuinka jotkut nuoret ovat jo vaikuttaneet asioihin. Tapaustutkimukset eri puolilta Eurooppaa osoittavat, mitä on mahdollista saavuttaa, ja toivonkin, että ne toimivat inspiraation lähteenä monelle uudelle projektille. Entistä parempi energiatehokkuus on yksi päätavoitteistani. Eurooppa voi saavuttaa tämän tavoitteen vain, jos tavoitteesta tulee kaikkien yhteinen päämäärä. Olen varma siitä, että yhdessä lastemme kanssa voimme vaikuttaa tulevaisuuteen. Andris Piebalgs Euroopan energiakomissaari 1

4

5 ENERGIAKOULUTUS Sisällys Komissaari Piebalgsin alkusanat 1 Energia ja Eurooppa 4 Energiakoulutus tarkoitus ja tavoitteet 7 Tapaustutkimus: Aurinko Rathenowin kouluissa 10 Voiko energiakoulutus muuttaa toimintatapojamme? 11 Tapaustutkimus: Lapsissa on voimaa! 14 Energiakoulutus on kustannustehokasta 15 Tapaustutkimus: RES-koulutus kukoistaa Espanjassa 17 Tapaustutkimus: Italialainen keikka 18 Eri osallistujat ja tehtävät 19 Mitä ovat energiavirastot? 22 Tapaustutkimus: Energiabussi 23 Lapset vastaavat 24 Tapaustutkimus: Motivaatio Meathin maakunnassa 27 Toteutuksen rajoitukset 28 Tapaustutkimus: Opiskelijat säästävät 30 Mikä on EU:n tehtävä? 31 Tapaustutkimus: Kids4Energy 35 Lisätietoja ja resursseja

6 Energia ja Eurooppa Euroopassa on kasvava energiantarve. Tällä hetkellä EU tuo yli 50 prosenttia käyttämästään energiasta Euroopan ulkopuolelta pääasiassa öljyn ja kaasun muodossa usein poliittisesti epävakailta alueilta. Tämä Euroopan energialasku vastaa noin 240 miljardin euron negatiivista kauppatasetta joka vuosi. Nykyisten suuntausten mukaan, ilman varmaa tietoa ydinvoiman vaikutuksesta tulevaisuudessa, on ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä EU joutuu tuomaan Euroopan ulkopuolelta 70 prosenttia tarvitsemastaan energiasta. Unionin 25 jäsenvaltiossa kulutetaan vuosittain energiaa miljoonan öljytonnin edestä, mikä vastaa 500:aa miljardia euroa tai yli tuhatta euroa henkilöä kohden vuosittain. Vuoteen 2015 mennessä Euroopan energiatarve saattaa nousta miljoonaan tonniin. Myös energian maailmanlaajuinen tarve kasvaa kehittyvien maiden, kuten Intian ja Kiinan, noustessa merkittäviksi taloudellisiksi vaikuttajiksi. On erittäin todennäköistä, että energian hinta jatkaa nousuaan erityisesti jatkuvasti vähenevien fossiilisten polttoaineiden ollessa kyseessä. Energiankulutus on myös EU-alueen kasvihuonekaasupäästöjen suurin vaikuttaja (78 %) kolmasosa tästä määrästä muodostuu kuljetuksessa käytetystä energiasta. Eurooppa on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Kioton sopimuksen mukaisesti osana maailmanlaajuista pyrkimystä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Riippuvuus tuontienergiasta, korkeat hinnat ja ympäristömuutos muodostavat todellisen uhan Euroopan menestykselle tulevaisuudessa. Tähän haasteeseen voidaan vastata kahdella tavalla: vähentämällä tarvetta ja lisäämällä uusien, uusiutuvien energialähteiden osuutta. Eurooppa panostaa uusiin, uusiutuviin energiateknologioihin, jotka monipuolistavat tarjontaa ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Energiayhtälön tarvepuoli on myös yhtä tärkeässä asemassa, mikä täytyy huomioida EU:n politiikassa. Kuva 1. Energian kokonaiskulutuksen ennuste vuoteen 2020 saakka (EU-25) Mtoe (miljoonaa öljytonnia vastaava energiamäärä) Uusiutuvat Ydinvoima Maakaasu Öljy Kiinteät Lähde: PRIMES baseline, European energy and transport Scenarios on key drivers, Euroopan komissio, 2004.

7 ENERGIAKOULUTUS Enemmän tuloksia vähemmällä Energiatehokkuuden parantaminen ei tarkoita sitä, että kansalaisten on luovuttava toiminnoistaan energian säästämiseksi. Päinvastoin uuden teknologian ja entistä tehokkaampien menetelmien vuoksi ihmisten toimintamahdollisuudet lisääntyvät ja elintaso paranee eikä mukavuudesta tarvitse tinkiä. Factor 4 -raportin ( 1 ) mukaan voisimme parantaa resurssituottavuuttamme nelinkertaiseksi, toisin sanoen käyttämistämme rajallisista luonnon resursseista saataisiin neljä kertaa enemmän tuottoa. Energiatehokkuuden parantaminen ei siten tarkoita ainoastaan kustannusten vähentämistä ja kannattavuutta, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden edistää taloudellista kasvua ja luoda työpaikkoja. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa EU:n energiapolitiikkaa. Äskettäin julkaistun Vihreä kirja energiatehokkuudesta ( 2 ) -asiakirjan avulla pyritään asettamaan energiatehokkuus kaikkien eurooppalaisten asialistalle. Siinä hahmotellaan käytännön toimenpiteet, joiden avulla EU-maiden energiankulutusta voidaan laskea 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Näihin kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin kuuluvat energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönotto ja kuluttajatottumusten muuttaminen. Kasvuennustukset huomioon ottaen se palauttaisi EU-25-maat takaisin vuoden 1990 energiankulutustasolle, jolloin säästyneen energian määrä vastaisi Saksan ja Suomen nykyistä yhdistettyä kulutusta. Puolet näistä säästöistä voidaan saavuttaa, jos jäsenvaltiot ottavat kokonaan käyttöön rakennuksia, kodinkoneita ja energiapalveluita koskevan eurooppalaisen lainsäädännön. Loput kymmenen prosenttia on riippuvaista kaikkien kansalaisten ajatuksista ja osallistumisen määrästä; edellytyksenä on, että ihmiset muuttavat toimintatapojaan. Energian yhä tehokkaampi käyttö koskettaa kaikkia yhdyskunnan sektoreita talouselämästä, palveluntarjoajista, kaupoista sekä rakennus- ja liikennealasta aina yksittäisiin kotitalouksiin saakka jokainen voi vaikuttaa. Kaikilla yhteiskunnan tasoilla kansallisista, alueellisista ja paikallisista päättäjistä pankkeihin, kansainvälisiin instituutioihin ja yksittäisiin kansalaisiin on oma tehtävänsä. Vihreässä kirjassa esitetyt vaihtoehdot voivat säästää koko Euroopan alueen energiakuluissa noin 60 miljardia euroa ja tuoda yksittäiselle kotitaloudelle euron vuotuiset säästöt. Energiatehokkuus voi tuoda todellisia etuja kotitalouksien energialaskuihin ja parantaa kaikkien Euroopan kansalaisten jokapäiväistä elämää. Se voi myös tehostaa työllisyyttä ja kasvua uusien energiateknologioiden kehityksen kautta sekä auttaa Eurooppaa täyttämään Kioton sopimuksen sitoumukset uhan vähentämiseksi tulevia sukupolvia varten. Toimintatapojen muutos Energiatehokkuus on laaja käsite. Vihreässä kirjassa on määritelty kaksi aluetta: parempaa energiankäyttöä tehokkaampien energiateknologioiden kautta ja energiansäästöä lisäämällä kuluttajien tietoisuutta sekä muuttamalla toimintatapoja. Viime aikoihin saakka energiatehokkuutta on ajateltu pääasiassa teknologiapainotteisesti: hyödyntämällä kehittyneintä teknologiaa energiankulutus vähenee sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Esimerkkeinä voidaan mainita talon vanhan kuumavesivaraajan vaihtaminen uuteen, kolmanneksen vähemmän energiaa kuluttavaan malliin, energiansäästölamppujen käyttäminen sekä ( 1 ) Factor 4 Doubling wealth, halving resource use, raportti Rooman klubille, Ernst Ulrich von Weizsäcker, ( 2 ) Vihreä kirja energiatehokkuudesta Enemmän tuloksia vähemmällä, KOM(2005)

8 ÄLYKÄSTÄ ENERGIAHUOLTOA kodinkoneiden valmiustilassa pitämisen välttäminen. Sähkölaitteiden valmiustilan lisääntynyt käyttö nostaa kotitalouksien energialaskuja jopa kymmenen prosenttia se pieni punainen valo näkyy siis merkkinä rahojesi kulumisesta. Politiikkaa on laajennettu yhä suurempiin yhteiskunnallisiin toimintoihin, kuten koulutusalalle, sillä uudella teknologialla ei ole juurikaan vaikutusta, jos sitä ei osata hyödyntää. Kuluttajien toimintatapojen muuttamisen lähtökohtana täytyy olla tietoisuus energian säästämisellä saavutettavista yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista eduista. Tämän alueen poliittisiin toimintoihin kuuluvat julkisen liikenteen parantaminen vaihtoehtona yksityisautoilulle sekä koulutusaloitteet, joiden avulla kotitaloudet voivat vähentää lämmityskulujaan, kun parannetaan lämmöneristystä ja käytetään termostaattia oikein. Ajoneuvojen rengaspaineiden säännöllinen tarkistus on toinen esimerkki yksikin alipaineinen rengas voi lisätä auton polttoainekulutusta jopa neljä prosenttia. Mihin koulutusta tarvitaan? 1990-luvulla energiatehokkuuden vuotuinen kehitys oli 1,4 prosenttia tämä luku on kuitenkin laskenut, ja se on nykyään tasaisesti 0,5 prosenttia. Uusia pyrkimyksiä vaaditaan. On ensisijaisen tärkeää, että kansalaiset ovat energiatietoisia, ja koulujen koulutus- ja tiedotusaloitteet ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Koulutuksella on strateginen tehtävä energiatehokkuuden parantamisessa. Koulutus on alue, jolla jäsenvaltioilla on tietenkin yksinomainen toimivalta, mutta komission tehtävänä on kehittää tämän alueen toimintoja, joiden avulla jaetaan olemassa olevaa tietoa ja ohjelmia sekä edistetään hyväksi todettuja menetelmiä. Tämän alueen nykyiset ja tulevat työt esitellään tämän kirjasen lopussa. Intelligent Energy Europe (EIE) -ohjelma tukee ei-teknologisia toimintoja energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttämiseksi. Ohjelman tavoitteena on edistää kestävää energiakehitystä tasapainoisesti toimitusturvallisuuden, kilpailukyvyn ja ympäristönsuojelun välillä jaetulla tuella. EIE toteutetaan vuosina , ja sillä on neljä päätoimintoa: SAVE parantaa energiatehokkuutta ja energian järkevää käyttöä rakennuksissa ja teollisuudessa. Altener edistää uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuottamisessa sekä niiden integroinnissa paikallisten järjestelmien kanssa. STEER tukee kuljetusenergia-aloitteita, kuten polttoainetoimitusten monipuolistamista. Coopener tukee uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tehokkuutta kehitysmaissa. Energiakoulutusta rahoittavan ohjelman päätoiminto on horisontaalinen avaintoiminto 2 (ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti). Koulutushankkeita rahoittaa myös SAVE: vertikaalinen avaintoiminto 2 sosiaalisen asuntotuotannon muutokset (koulutusta ja harjoituksia asukkaille, asuntoyhdistyksille jne.) ja STEER: vertikaalinen avaintoiminto 9 poliittiset järjestelyt energiatehokasta kuljetusta varten (kuljetustoimintatapojen merkitysten opetus lapsille ja opiskelijoille). Ohjelman toinen vaihe jaksoa varten laaditaan osaksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme), joka tukee Euroopan pieniä ja keskisuuria yrityksiä Lissabonin strategian mukaisesti. Yksi ohjelman viimeaikaisista aloitteista on vuosina suoritettava Sustainable Energy Europe -hanke, jonka tavoitteena on edistää energiatietoisuutta ja kehittää kestävien energialähteiden tuotantoa ja käyttöä.

9 ENERGIAKOULUTUS Energiakoulutus tarkoitus ja tavoitteet Koulussa tapahtuvat energiatietoisuutta edistävät aloitteet ja muutokseen kannustaminen yhdistyvät opetussuunnitelman useilla eri osaalueilla. Ne voidaan yhdistää biologian, yhteiskuntatieteen ja fysiikan opintoihin sekä myös eettisiin näkökulmiin. Aihe soveltuu käytännön opintoihin sekä teoreettiseen laskentaan. Sillä on merkittävä historiallinen merkitys sekä laaja-alainen vaikutus taiteen, kulttuurin ja tieteen tulkintaan. Sen avulla voidaan inspiroida nuorisoa ja heidän laajempaa yhteiskunnallista yhteisöään, kuten ystäviä ja perheenjäseniä. Koulutus on toiminta-alue, jossa päätökset kurssin sisällöstä, resurssien määrityksestä ja ajoituksesta tehdään tietysti kansallisella ja usein myös alueellisella tasolla. Kulttuuriset näkökulmat, ikä ja kansalliset prioriteetit vaikuttavat opetusympäristöön ja sen menettelytapoihin. Energiakysymykset, kuten monet muutkin ongelmat, koskevat kuitenkin koko Eurooppaa, joten niiden sisällyttäminen opetusohjelmaan tulisi tapahtua koko Euroopan laajuisesti. Opetuksen tulisi silti keskittyä paikalliseen toimintaan oppilaiden taustan mukaan. Energia ja sen tuotanto, muuttaminen ja käyttäminen vaikuttavat jo nyt suuresti ympäristöllisiin opintoihin. Energiakoulutuksen tulee yhdistää energia, ympäristö ja talous antaen perusteet järjellistä päätöksentekoa varten. Monet ympäristöasioita käsittelevät koulutuskurssit sisältävät myös tietoja energiasta, mutta yleensä ainoastaan kestävän kehityksen näkökulmasta. On kuitenkin olemassa tarve kehittää erityisiä energiakoulutusohjelmia, jotka asettavat perusteet nykyisten ja tulevaisuuden energian kuluttajien toimintatapojen pysyvälle muutokselle. Näiden kurssien ei tule keskittyä ainoastaan energiankäytön haittoihin, vaan tämän rajallisen resurssin arvoon. Mitkä olisivat tämän energiakoulutuksen tavoitteet? Kuka osallistuisi näille kursseille? Ja mitä metodeja niissä käytettäisiin? Kahteen jälkimmäiseen kysymykseen vastataan myöhemmin tässä kirjasessa, mutta energiakoulutuksella on kolme yleistavoitetta: 1) yhteiskunnan ja yksilöiden toimintamahdollisuuksien tunnistaminen 2) tietoisuuden parantaminen ongelmista ja niiden taustoista 3) toiminnoilla saavutettavan hyödyn selostaminen. 6 7

10 1 Tehtävät Yhteiskunnan eri osien tehtäviä energiankäytössä täytyy korostaa kaikissa opetusaloitteissa. Tietoisuus energiasta, jota käytämme yksilöinä, perheinä, kotitalouksina, opiskelijoina tai organisaatioina, on erittäin tärkeää kuten on myös vaikutus, joka saadaan aikaan säästämällä energiaa sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. Yksilöillä on keskeinen rooli järkevän ja tehokkaan energiankäytön varmistamisessa. Koulutus voi tarjota perusteet ymmärtämiselle ja toimia tiedotuskanavana, jotta kansalaiset voivat tehdä perusteltuja valintoja ja olla tietoisia energian tuhlaamisen haitoista. Jokainen voi vaikuttaa ja valita tehokkaimmat teknologiat työpaikalle ja kotiin varmistaen siten, että kodit, työpaikat ja ajoneuvot ovat mahdollisimman energiatehokkaita. Opiskelijoita tulee kannustaa kehittämään ehdotuksia yhteiskunnan energiaongelmien ratkaisemista varten. 2 Tietoisuuden parantaminen Tärkeintä on parantaa kaikenikäisten opiskelijoiden tietoisuutta energian keskeisestä asemasta nykyelämässä, sen tuotannosta, siirrosta ja käytöstä sekä näiden prosessien seurauksista. Tähän sisältyy tietoisuus luonnosta sekä menneiden ja tulevien energiakriisien vaikutuksesta. Nykyisten ja tulevien erilaisten energialähteiden (sekä uusiutuvien että uusiutumattomien) tehon, kustannusten ja vaikutusten sekä niiden käytön seuraamusten ymmärtäminen voi kehittää kouluikäisille lapsille arvokkaita kykyjä. Tämä kattaa kaikki osa-alueet (sosiokulttuurisen, taloudellisen, ympäristöllisen jne.), mutta sen tulee myös kuvata energian paikallista saatavuutta ja vaatimuksia yhdessä paikallisten ilmasto- ja kulttuuriominaisuuksien kanssa. Samanaikaisesti opetuksellisen sisällön tulee vastata kansallisia ja kansainvälisiä prioriteetteja sekä heijastaa ajattele maailmanlaajuisesti toimi paikallisesti -iskulauseen arvoja. Ymmärtämällä nykyisen energiapolitiikan avulla luotujen toimintojen seuraamuksia opiskelijat oppivat tunnistamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja oman paikallisen tilanteensa mukaan, jotka ovat kestäviä, käytännöllisiä ja edullisia. Vanhemmat opiskelijat voivat myös ehdottaa vaihtoehtoisia poliittisia strategioita.

11 ENERGIAKOULUTUS Koulutusohjelman tulee tarjota tasapainoisesti teoriaa ja käytännön näkökulmia sisältäen luentoja, esittelyjä, käytännön harjoituksia, suunnittelua sekä valmistusta resurssien ja paikallisten vaatimusten mukaan (katso tapaustutkimus Aurinko Rathenowin kouluissa ). On myös suositeltavaa, että uudessa aloitteessa kurssin rakenne on joustava ja dynaamisesti mukautuva, sillä olosuhteet, teknologia ja vaatimukset kehittyvät. Energiakoulutuksen tulee myös kehittää käytännön taitoja, joista on hyötyä myöhemmin työelämässä. Suoraan käytettävissä olevat taidot, joilla on yhteys energiasektorin nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin, voivat olla tärkeä kannuste kurssien perustamiselle. 3 Edut Koulutusaloitteiden täytyy havainnollistaa selkeästi toimintatapojen muutoksilla saavutettavat positiiviset seuraukset, toisin sanoen energiatietoisuuden kannattavuus. Energian säästäminen säästää myös rahaa. Muutamalla yksinkertaisella seikalla voidaan saavuttaa merkittäviä vuotuisia säästöjä. Henkilökohtainen etu on perusluonteinen tekijä ihmisten motivoimiseksi. Mutta henkilökohtainen etu yhdessä positiivisen, havainnollistettavan yhteiskunnallisen edun kanssa on vieläkin parempi ja kestävämpi motivaation lähde. Alhaisempi energian kokonaiskulutus ja puhtaamman energian käyttäminen auttavat todistetusti vähentämään saasteiden määrää ja tuovat mukanaan myös terveysetuja. Uusien energiateknologioiden käyttöönotto, jossa Eurooppa on johtava maanosa, on hyvä uutinen Euroopan työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 8 9

12 AURINKO RATHENOWIN KOULUISSA AJATUS... Rathenowin kaupunki itäisessä Saksassa on ollut aktiivinen energiatehokkuuden edistäjä jo useita vuosia. Paikallinen energiavirasto perustettiin vuonna 1996, ja se on vuodesta 1997 ajanut uudenlaista energianhallintahanketta kouluissa. Hanke on täysin integroitu opintosuunnitelmaan, ja se yhdistää oppilaat, opettajat ja koulun muun henkilökunnan hauskojen ja käytännönläheisten energiansäästöprojektien kautta. Uusi piirre on, että 80 prosenttia koulujen saavuttamasta energiansäästöstä palautetaan kouluille uusien energiansäästöhankintojen ja muiden toimintojen rahoittamiseksi. Hankkeeseen kuuluu kouluissa rakennettava 1 kilowatin (kw:n) aurinkokennojärjestelmä, joka kuuluu fysiikan opetussuunnitelmaan käytännön osana. Aurinkokennot kytketään koulun sähkönsyöttöön, jolloin ne voivat säästää keskivertokoulun sähkönkulutuksessa 800 kilowattituntia (kwh) vuodessa. Uusi ajatus on, että aurinkokennojen päivittäistä tehoa valvotaan tietokoneella, josta tieto lähetetään Internetin kautta aurinkovoimajärjestölle. Tämä tiedonjako yhdistää hankkeessa mukana olevat koulut.... TULOS Tähän mennessä kaikki Rathenowin yhdeksän hankkeeseen osallistuvaa koulua ovat osoittaneet merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa. Hankkeen kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen yksilölliset säästöt olivat prosenttia ja kokonaishyöty oli euroa. Hankkeen arviointi on osoittanut, että opiskelijat ja opettajat ovat nyt paljon tietoisempia energia-asioista sekä koulussa että opetusympäristön ulkopuolella. Rathenowissa aurinkokennoja toimitetaan yhä useammalle koululle; toimintaa laajennetaan myös päiväkoteihin.

13 ENERGIAKOULUTUS Voiko energiakoulutus muuttaa toimintatapojamme? Koulutuksemme aikana omaksumme suuren osan ajatuksistamme ja tiedoistamme sekä muodostamme perustan aikuisiän käyttäytymisellemme. Koulutusjärjestelmillä on mahdollisuus vaikuttaa yksilöiden asenteisiin altistamalla heidät uusille ajatuksille ja käsitteille sekä antamalla opiskelijoille sosiaalisia ja analyyttisiä taitoja, joiden avulla voidaan tehdä järjellisiä päätöksiä. Käyttäytyminen on yksi muuttujista, jotka ovat suoraan yhteydessä yksilölliseen energiankulutukseen. Energiankäytön yksilöllisiä tarpeita määrittelevät useat eri tekijät, joista tärkeimpiä ovat asenne, tulotaso ja energiahinnoittelu. Epäsuoraan vaikuttavia tekijöitä ovat energiapolitiikka (verotus mukaan lukien) ja teknologian saatavuus, sillä ne vaikuttavat hinnoitteluun ja tulotasoon. Perinteisesti hallitukset ovat pyrkineet muuttamaan käyttäytymistapoja korkeampien energiahintojen, verotuksen tai uusien teknologioiden pakollisen käyttöönoton avulla. Pysyviä muutoksia käyttäytymiseen saavutetaan kuitenkin vain silloin, kun yksilöt toimivat oma-aloitteisesti etujen saavuttamiseksi eivätkä ulkoisia tekijöitä käyttämällä. Yksi esimerkki tästä on öljykriisin jälkeinen vähentynyt polttoaineenkulutus hintojen noustessa. Hintojen jälleen laskiessa myös kulutus lisääntyi, mikä osoittaa, että muutos käyttäytymisessä johtui ainoastaan korkeammista hinnoista. Käyttäytymistapojen muuttaminen edellyttää siis uusia arvoja, jotka koskevat yhteiskunnan kaikkia tasoja. Koulutus voi selkeästi vaikuttaa asenteisiin ja muuttaa siten käyttäytymistapoja, mutta se voi myös rohkaista yksilöitä muuttamaan käyttäytymistapojaan, kun annetaan tietoa energiapolitiikasta ja teknologiasta. Teoria Opetus- ja oppimisprosesseissa käytetään yleensä kahta lähestymistapaa: opetuksellisia malleja, jotka liittyvät taitojen ja tietojen suoraan hankkimiseen, sekä psykologisia malleja, jotka hyödyntävät asenneteoriaa. Yleisesti energiatietoisuuden koulutusjärjestelmät muodostuvat useista eri vaiheista. Ensimmäisessä vaiheessa ne tarjoavat energiaan liittyviä tietoa ja taitoja. Näin nuoria rohkaistaan muodostamaan omat mielipiteensä energiasta. Tämä saavutetaan tekemällä päätöksiä ja toimimalla niiden mukaisesti. Tämä voimakas suhde tiedonhankinnan ja käyttäytymistapoja muuttavan toiminnan välillä on yleisesti tunnettu, vaikka kaikki tutkimukset eivät sitä tuekaan. On suositeltavaa, että energiakoulutusprosessien tukena käytetään myös psykologisia metodeja, jotka voivat motivoida lapsia sosiaalisessa viitekehyksessä. Erityisen hyviä tuloksia on saavutettu projektilähtöisenä oppimisena tunnetulla metodilla, jossa lapset analysoivat tilanteet, etsivät vastauksia ongelmiin ja tarjoavat niihin ratkaisuja

14 Käytäntö Myös sitoutumispedagogiaksi kutsuttu psykologinen metodi on osoittanut käytännön arvonsa erityisesti huolellisen valmistelun kanssa käytettäessä. Tämän prosessin tärkein tavoite on rohkaista yksilöitä ottamaan vastuu, omaksumaan aihe ja muuttamaan siten itse omia käyttäytymistapojaan sekä sisäistämään hankkeen takana olevat arvot. Erinomainen esimerkki tästä lähestymistavasta on uusiutuvia energialähteitä edistävän EU-rahoitteisen Altener-ohjelman yhteydessä kehitetty hanke. Tämä hanke oli nimeltään Force for Energy by Children (katso tapaustutkimus Lapsissa on voimaa! ), ja se suoritettiin yhdeksällä Euroopan alueella, joihin kuului myös Ranskassa Provence-Alpes-Côte d Azurin alue, jonka ryhmää johti professori R. V. Joule. Yksitoista peruskoulua osallistui tähän tutkimuslähtöiseen toimintaan, jonka tavoitteena oli edistää yhdeksänja kymmenenvuotiaiden lasten ekologiatietoista käyttäytymistä. Edistettäviin käyttäytymistapoihin kuuluivat muun muassa suihkussa käyminen kylvyn sijaan, juoksevan veden maltillinen käyttäminen hampaidenpesun yhteydessä jne. Hanke toteutettiin lukuvuotena , ja siihen osallistui 700 lasta sekä 28 opettajaa, jotka olivat erityisesti koulutettuja sitoutumispedagogian alalla. Tavoitteena oli myös muodostaa lasten kautta yhteys perheisiin ja parantaa siten myös perheenjäsenten tietoisuutta energian säästämisestä, kuten television sammuttamisesta valmiustilan käyttämisen sijaan. Hankkeen aikana tarkkailtiin energiatehokkuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvän tietoisuuden parantumista yleisellä tasolla. Professori Joule kuvailee onnistumisen avaintekijöitä seuraavasti: Oikeantyyppinen kommunikaatio on tärkeää ei riitä, että prosessissa varmistetaan se, kuka sanoo, mitä, kenelle ja millä tavalla, vaan myös yksilön mahdollisuudet täytyy ilmaista selkeästi. Lisätietoa Joulen ajatuksista löytyy hänen asiakirjastaan Des intentions aux actes citoyens ( 3 ). ( 3 ) Joule, R. V. (2004); Des intentions aux actes citoyens, Cerveau & Psycho, 7, sivut

15 ENERGIAKOULUTUS Huumori hyödyllinen työkalu Huumori on toinen opetus- ja oppimisprosesseissa hyödyllinen työkalu, jonka avulla voidaan muuttaa käyttäytymistapoja. Norjassa huumori on tärkeä perusta kansalliselle The Rainmakers -konseptille, joka perustuu kansallisen energiaviraston Enova SF:n suorittaman laajan koulujen ja television välisen yhteistyön tuomaan kokemukseen. Tämä menestyksekäs norjalainen konsepti lähestyy lapsia heidän omalla alueellaan käyttäen apuna kilpailuja, pelejä ja ryhmätyöskentelyä vastausten löytämiseksi, jolloin ei hyödynnetä suoranaista opetusta vaan enemmänkin oppimista tekemisen kautta. Hankkeessa hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia toimintoja, esimerkiksi koulu-, kerho- ja Internet-tapahtumia sekä energia-aiheisia televisio-ohjelmia kuten tosi-tv-formaattiin perustuvaa TV-sarjaa The Energy Challenge. Myöhemmin luotiin The Rainmakers -konsepti, joka sisältää muun muassa nämä kaikki elementit sekä muodostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja tuotemerkin lasten mielenkiinnon saavuttamiseksi TV-tapahtumien, Internetin ja kaikkiin Norjan peruskouluihin jaettavan materiaalin muodossa. Tämän kansallisen konseptin koordinaattorina ja Enova SF:n edustajana toimiva Liv Lindseth kiteyttää, että hankkeella oli positiivinen vaikutus lasten elämään asianmukaisen huumorin, vuorovaikutteisuuden ja sitoutumisen kautta. Hankkeen arviointi osoitti vakuuttavia positiivisia vaikutuksia ja käyttäytymistapojen muutoksia, ja Lindseth uskookin, että television käyttäminen mediana on kustannustehokkaampaa kuin pelkästään perinteisten opetuskanavien käyttäminen, sillä näin saavutetaan merkittävästi suurempi yleisö

16 LAPSISSA ON VOIMAA! AJATUS... Force for Energy by Children (FEE) -hanke yhdisti yhdeksän energiavirastoa kahdeksassa maassa vuosina 2002/2003. Altener-ohjelma tuki tätä kansainvälistä pyrkimystä, jonka tavoitteena oli parantaa vuotiaiden koululaisten tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista ja järkevästä energiankäytöstä. Hankkeen kautta koulut muodostivat energiaa käsittelevän aiheen, jota opiskeltiin koko lukuvuoden ajan. Tukimateriaaliin kuului harjoituskirjoja ja dokumentteja, energiauutisia sekä verkkosivusto (Rexnet), jonka avulla eri maiden koulut voivat vaihtaa tietoja. Työskentely kouluissa oli projektiluonteista, ja siihen kuului alustava tiedonkeräysvaihe, useita vierailuja ja harjoituksia, joiden avulla opiskelijat muodostivat omia käsityksiään, sekä lopuksi julkisen näyttelyn muodostaminen. Harjoituksiin sisältyi kotona ja koulussa käytettävän energian tarkkailua.... TULOS FEE-hankkeeseen osallistuneet maat olivat Belgia, Kreikka, Ranska, Italia, Portugali, Ruotsi sekä Yhdistynyt kuningaskunta, ja yhteensä osallistuvia kouluja oli sata. Eri maissa painotettiin hankkeen aikana hieman eri asioita, mutta kaikki maat raportoivat samankaltaisista onnistumisista, ja useat maat ovat jatkaneet tämäntyyppisen aloitteen parissa. Belgiassa Brysselin energiavirastolla on nyt käynnissä pysyvä FEE-hanke paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon tukemana. Tärkeä osa hanketta oli sen aikaansaama yhteiskunnallinen osallistuminen. Lapset omaksuivat selkeästi vastuun energiatietoisuudesta, mikä vaikutti myös heidän perheenjäseniinsä ja ystäviinsä.

17 ENERGIAKOULUTUS Energiakoulutus on kustannustehokasta Energiakoulutus on tällä hetkellä kaikkein kustannustehokkain tapa säästää energiaa ja edistää energiatehokkuutta. Useat tutkimukset eri puolilta maailmaa tukevat tätä havaintoa. Tässä on kaksi esimerkkiä. Brasilia Brasilian hallitus käynnisti kansallisen sähkönsäästöohjelman (Procel) vuonna Procelin avulla rahoitettiin valtion ja paikallisten toimijoiden, valtion virastojen, yksityisten yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten energiatehokkuushankkeita. Vuodesta 1998 lähtien Procelin ydinbudjetti apurahoja, henkilöstöä ja konsultteja varten on ollut noin 20 miljoonaa dollaria sekä hankkeiden rahoitusta varten noin 140 miljoonaa dollaria vuosittain. Arvioitiin, että Procelin kumulatiiviset toiminnot vuodesta 1998 lähtien ovat säästäneet noin 5,3 terawattituntia vuodessa (TWh/v) tämä vastaa noin 1,8:aa prosenttia Brasilian kokonaissähkönkulutuksesta. Lisäksi Procelin ansiosta energiantuotanto lisääntyi vuoden aikana suoritettujen voimalaitosparannusten vuoksi noin 1,4 TWh. Säästyneen sähkön ja lisääntyneen tuotannon ansiosta vältyttiin rakentamasta noin megawatin (MW) tuotantolaitos, Taulukko 1. Kustannusanalyysi eri toiminnoista energiankäytön vähentämiseksi Brasiliassa vuonna 1999 Toiminta Säästetty energia Investoinnit 1999 Kustannustehokkuus (GWh/v) (tuhatta USD) (USD/kWh) Opetus 69,71 744,86 0,01 Koulutus Teollisuus Julkinen valaistus Julkiset rakennukset Hävikki Asuminen Kauppa 8,89 64,02 172,87 21,68 368,01 21,99 17,86 187, , , , , , ,55 0,02 0,06 0,09 0,13 0,14 0,15 0,15 Lähde: Procel. Taulukko on sovitettu teoksesta Energy Education: breaking up rational energy use, Dias et al., Energy Policy 32 (2004), s Alkuperäistiedot löytyvät osoitteesta

18 joka olisi aiheuttanut noin 3,1 miljardin dollarin investoinnit uusiin voimalaitoksiin sekä kuljetus- ja jakeluverkostoihin. Vuonna 1999 suoritettiin Procelin kattava budjetti- ja toiminta-analyysi, joka osoitti, että koulutus- ja opetustoiminnot olivat huomattavasti kustannustehokkaampia kuin muut aloitteet ja yli kaksi suuruusluokkaa tehokkaampia kuin yleiset markkinointimenetelmät (katso taulukko 1). Belgia Brysselin ympäristövirasto (IBGE-BIM) ( 4 ) toimii ympäristö- ja energia-asioiden valvojana Brysselin pääkaupunkialueella, jossa asuu hieman alle miljoona ihmistä. IBGE-BIM toimii Brysselin asukkaiden edustajana kaikissa asuinympäristöön vaikuttavissa asioissa sekä regulatiivisena tutkimus-, suunnittelu-, neuvonta- ja tiedotuselimenä. Se myöntää myös lupia ja toimii tarkkailevana ja säätelevänä tahona. Sillä on Brysselissä toimivalta jätteiden, ilmanlaadun, melun, puistojen ja metsien, veden, maaperän sekä energian alueilla. Monet aiheet koskettavat näitä alueita, ja instituutti onkin laatinut osana säännöllistä ilmanlaatuun liittyvää tutkimustaan toimintosarjan, joka vähentää energiankulutusta ja siten myös CO 2 -päästöjä. Brysselin alueen lukemat osoittavat, että pelkästään muuttamalla asuintalojen lämmityskäytäntöjä mikä ei vaatisi lainkaan investointeja voitaisiin vähentää kotitalouksien energiankulutusta lähes kolme prosenttia. Verrattuna muihin toimintoihin, kuten eristeiden asentamiseen tai vanhojen kuumavesivaraajien vaihtamiseen, käyttäytymistapojen muuttamisen kustannus-hyötysuhde on poikkeuksellisen hyvä. Suhteellisen edullisen mutta silti tehokkaan kommunikoinnin sekä koulutuksen laajan ulottuvuuden osoittavat myös kaksi tapaustutkimusesimerkkiä: RESkoulutus kukoistaa Espanjassa ja Italian keikka. ( 4 )

19 ENERGIAKOULUTUS RES-KOULUTUS KUKOISTAA ESPANJASSA AJATUS... Lounais-Espanjassa Extremaduran alueen Agenexenergiavirasto loi Uusiutuvat energialähteet kouluissa (RES Renewable Energy resources at School) -hankkeen osaksi kampanjaa, jonka tavoitteena oli edistää viraston toimintaa ja muodostaa yhteistyöverkostoja alueella. Hanke toteutettiin vuoden 2003 alkupuoliskon aikana, ja sen kohderyhmänä olivat perusasteen ja toisen asteen vuotiaat oppilaat. Tarkoituksena oli tavoittaa nuorten ihmisten mielikuvitus ja mielenkiinto esittelemällä heille uusiutuvan energian, tehokkuuden ja energiansäästön nykytila, yhteiskunnan kohtaamat energiaan liittyvät haasteet sekä optimistinen vaihtoehto tulevaisuudennäkymäksi. Aloitetta tukivat Badajozin ja Cáceresin alueiden paikalliset viranomaiset.... TULOS Hankkeeseen osallistui kymmenen koulua, ja se tavoitti lähes tuhat oppilasta. Esitykset suunniteltiin täydentämään koulutusohjelmaa erityisesti tieteen opiskelun kannalta; niitä voitiin mukauttaa soveltumaan eri-ikäisille opiskelijoille. Luentojen aikana opiskelijat saivat käytännön tietoja eri aurinkoenergiamateriaaleista, ja kaikille osallistujille jaettiin tietokirjanen, jonka avulla tavoitettiin myös oppilaiden perheenjäsenet ja ystävät. Jokainen osallistunut koulu sai myös esitteen, jossa esitellään Euroopan uusiutuvien energialähteiden käytön vaikutukset. Agenexin työ osoitti, että alueen kouluilla ei ollut riittävästi tietoa uusiutuvista energialähteistä. Useat koulut olivat kuitenkin halukkaita yhdistämään energiaopintoja koulutusohjelmiinsa, ja ne osoittivat kiinnostusta uusiutuvien energialähteiden esittelemiseksi. Tämä edullinen hanke on helposti toistettavissa

20 ITALIALAINEN KEIKKA AJATUS... Vuonna 2002 Anconan alueella Italiassa käynnistettiin Energia koulussa (Energy at School) -hanke, jonka tavoitteena oli tuoda alueen lukioihin energiaa käsitteleviä oppitunteja. Hanke toteutettiin kouluttamalla kolme esittelijää, jotka pitivät hyvin pohjustetun esityksen käyttäen apuna dokumentteja ja audiovisuaalisia välineitä. Opiskelijoille ja opettajille laadittiin opetus- ja promootiomateriaalia sekä lehtisiä, jotka käsittelivät energiansäästöä ja uusiutuvia energialähteitä. Kolme esittelijää osallistui paikallisen energiaviraston Agenzia per il Risparmio Energetico di Anconan järjestämälle kolmipäiväiselle koulutuskurssille, jonka jälkeen hanke käynnistettiin yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa huomattavien paikallisten energiayritysten tukemana. Virasto huolehti myös kouluvierailujen ja niihin liittyvien tapahtumien logistisista järjestelyistä.... TULOS Vuoden 2002 aikana toteutettuun hankkeeseen osallistui noin 700 opiskelijaa ja 50 opettajaa 32 luennon aikana, ja lisäksi opiskelijat tekivät 11 vierailua paikalliseen tuulivoimalaan. Kouluissa järjestetyt esitykset suunniteltiin kestämään noin 90 minuuttia, mutta useissa kouluissa aikataulua jouduttiin pidentämään opiskelijoiden ja opettajien runsaiden kysymysten vuoksi. Hanke arvioitiin täydellisesti opiskelijoiden ja opettajien erillisten kyselylomakkeiden avulla; organisaatiossa ja tukimateriaalissa havaittiin useita kehityskohteita. Hankkeen vaikutus Anconan kouluihin oli merkittävä ja erittäin positiivinen. Hanketta on tämän jälkeen toistettu vuosittain.

21 ENERGIAKOULUTUS Eri osallistujat ja tehtävät Energiakoulutuksen alueella on useita eri osallistujia ja tärkeitä tehtäviä. Jokaisen osallistujan täytyy kuitenkin ymmärtää myös muiden tehtävät ja työskennellä yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisprosessi on monimutkainen, ja energiakoulutuksessa täytyy ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten opiskelijoiden aiemmat tiedot energiankäytöstä, ikä, sukupuoli ja kulttuurinen tausta. Vaikka tämä kirjanen keskittyy nuoreen väestöön, potentiaalinen opiskelijayleisö käsittää koko Euroopan väestön. Sen vuoksi on hyödyllistä pohtia, kuinka tämä yleisö voidaan segmentoida ja miten voidaan kehittää sopivia koulutusohjelmia sekä määrittää eri osallistujien tehtävät. Luokittelussa voidaan käyttää neljää määrettä: kohderyhmä, koulutustaso, taitotaso ja oppimistapa. Kohderyhmät voidaan määrittää opiskelijoihin (kattaa laajan ikäjakauman), työelämän ammattilaisiin sekä yleiseen väestöön. Koulutustaso voidaan luokitella neljällä tasolla: perusaste, toinen aste, korkea-aste ja jatkokoulutus. Taitotaso voi olla esimerkiksi tutkija, insinööri, mekaanikko, teknikko tai perustava, kun taas oppimistapa voi olla virallinen tai epävirallinen. Nuorten ihmisten organisoitua opetusta tapahtuu kahdella taholla: koulussa ja kotona. Koulu edustaa tietysti virallista opetusympäristöä, jossa oppilailta edellytetään läsnäoloa, tarkkaavaisuutta ja (toivon mukaan) oppimishalua. Koulussa lapset odottavat saavansa koulutusta

22 Koulussa Nuorten virallisessa koulutusympäristössä voidaan tunnistaa neljä pääosallistujaa: Lapset ja nuoret nuoret ihmiset ovat itse tärkeimpiä osallistujia. Heidän täytyy olla prosessin keskipisteessä suunniteltaessa ja toteutettaessa energiakoulutusohjelmaa, jossa otetaan huomioon ikä, sukupuoli, kulttuurierot ja koulutustaso. Opettajat tärkein väylä tiedon ja inspiraation jakamiseksi. Opettajien innokas suhtautuminen aiheeseen on tärkeää tiedon ja uusien arvojen omaksumisen kannalta, sillä heillä on viime käden valta opetussuunnitelman toteuttamisessa ja luokassa käytettävien metodien valinnassa. Opettajia on erilaisia, aivan kuten oppilaitakin, joten heitä täytyy lähestyä joustavasti avun tarjoamiseksi. Kokemus osoittaa, että opetuksen laatu ja oppimiskokemus ovat parempia, kun opettajat mukauttavat ja säätelevät heille toimitettua materiaalia täysin valmiiden materiaalien käyttämisen sijaan. Opetuksen sisältö on pitkäkestoisempaa, todennäköisemmin toistettavissa sekä myös paremmin selitettävissä ja havainnollistettavissa, koska opettaja on omaksunut asian. Koulutuspoliittiset päättäjät heidän tehtävänään on kehittää sopivia malleja, jotka mahdollistavat ja rohkaisevat koulutushankkeita energian säästämiseksi ja tietoisuuden kehittämiseksi. Paikalliset ja alueelliset toimijat, kuten paikallinen virkavalta, ympäristö-, kuljetusja energiaorganisaatiot, tulee ottaa osaksi hanketta. Alueelliset ja paikalliset energiavirastot energiavirastot (katso laatikko Mitä ovat energiavirastot? ) ovat kehittäneet yhdessä paikallisten osallistujien kanssa useita aloitteita eri koulutustasoilla. Virastojen tulee olla tärkeässä asemassa koulutusaloitteissa, sillä ne toimivat koko Euroopan laajuisesti ja voivat tarjota kouluille neuvoja ja tietoa resursseista. Virastot ovat myös tietenkin tärkeitä toimijoita koulujen ulkopuolella, katso esimerkiksi tapaustutkimusta Energiabussi.

23 ENERGIAKOULUTUS Koulun ulkopuolella Koulun ulkopuolella tietojen tarjoaminen edellyttää erilaisia viestejä ja metodeja. Viestit tulee esittää viihteellisemmin kouluympäristön ulkopuolisten toimijoiden (vanhempien, nuoriso-ohjaajien, median erityisesti television yms.) kautta. Onnistuneen epävirallisen energiakoulutusaloitteen, kuten televisio-ohjelman, tuottamiseksi on tärkeää yhdistää tiedot energiasta, kohderyhmästä ja esityksestä ammattitaitoiseen mediaviestintään sekä käyttää opetusalan asiantuntijoiden apua. Menestyksen päätekijöinä ovat idealistinen tavoite luoda positiivinen vaikutus nuorten elämään ja toisaalta heidän osallistumisensa, mielenkiintonsa ja viihtyvyytensä varmistaminen. Energiakoulutuksessa täytyy huomioida myös muita yhteiskunnan ryhmiä perusasteen ja toisen asteen oppilaiden lisäksi. Yksi muista ryhmistä on työelämän ammattilaiset. Tämän ryhmän tärkeimpiä vaikuttajia ovat energia-asiantuntijat ja edunsaajia energiaammattilaiset. Tästä ryhmästä voisimme nostaa esiin opettajien ja energianhallinta-alalla työskentelevien ihmisten koulutuksen, sillä he voivat esitellä kestävää energiantuotantoa toiminnoissaan. Energiaopetus on myös tärkeää sisällyttää eri ammattiryhmien koulutusohjelmiin. Keskeisiä ammattiryhmiä ovat muun muassa arkkitehdit, suunnittelijat, kuljetusalan taloustieteilijät jne. sekä tietyt uudenlaiset ammattiryhmät, jotka tarjoavat yhteiskunnalle palveluitaan, kuten uusiutuvien energialähteiden asennusta ja energianeuvontaa

24 Viimeisenä on suuren aikuisyleisön koulutus. Tämä edellyttää, että kaikkien tasojen energiaorganisaatiot toimivat yhdessä viestinnän ammattilaisten kanssa luodakseen ohjelmia, jotka puhuttelevat suurta yleisöä. Tähän tulee sisältyä paikallisia ja kansallisia markkinointitapoja, jotka painottavat yksilön vastuuta, kunnioitusta ja yhteisen hyvän tavoittelua sekä antavat tietoa yksilöllisistä investointimahdollisuuksista ja niiden vaikutuksesta energiatehokkuuteen. Mitä ovat energiavirastot? Paikalliset ja alueelliset energiavirastot tukevat hyväksi havaittujen energianhallintamenetelmien käyttöä, kannattavat kestävää kehitystä ja tarjoavat tietoa, opastusta sekä muita paikallisiin energiatarpeisiin liittyviä palveluita. Ne toimivat puolueettomasti energia-asioissa sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Paikalliset ja alueelliset energiavirastot toimivat paikallisten tilanteiden, taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden sekä paikallisen alueen maantieteellisen koon mukaan. Mitä energiavirastot tekevät? Paikalliset ja alueelliset osallistujat, kuten energiantuottajat ja -kuluttajat, julkisen sektorin tai yritysten edustajat sekä laitteistotoimittajat, saavat paikallisilta ja alueellisilta energiavirastoilta useita palveluita. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat: energianhallinta-asioihin liittyvää tietoa, neuvontaa ja koulutusta tukea paikallisten/alueellisten energiasuunnitelmien käyttöönotossa julkisten ja yksityisten rakennusten energiatarkastuksia tietoisuutta tehokkuudesta, uusiutuvista energialähteistä ja siirtoasioista energianhallintaan rohkaisevan rahoituksen etsintää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Paikalliset viranomaiset saavat paikalliselta ja alueelliselta energiavirastolta laaja-alaista tietoa kaikista energian osaalueista, teknistä tukea energiahankkeiden ja perusrakenteiden kehityksessä sekä apua näiden tietojen jakamisessa. Paikallinen ja alueellinen energiavirasto toimii yhteytenä Euroopan verkostojen välillä sekä välikätenä paikallisille, alueellisille ja kansallisille osallistujille. Euroopassa on noin 400 paikallista ja alueellista energiavirastoa. Lähimmän toimipisteen löydät osoitteesta

25 ENERGIAKOULUTUS ENERGIABUSSI AJATUS... Puolassa on erittäin suuri tarve saada tietoa ja teknistä tukea järkevän energiankäytön kaikista osa-alueista. Tiedon jakaminen paikallisella tasolla on vaativa tehtävä, joten ajatus mobiilista ja joustavasta kattavasta tietolähteestä puolalaisesta energiabussista on otettu erittäin hyvin vastaan. Tarkoitusta varten mukautettu linja-auto esittelee uusiutuvia energiamuotoja ja tarjoaa ihmisille kattavasti materiaalia aiheesta. Sen mukana kulkee myös teknisiä asiantuntijoita, jotka järjestävät työpajoja ja seminaareja ammattilaisille ja yleisölle. Bussin vierailusta eri yhteisöihin tiedotettiin 30 sekunnin pituisella TVmainoksella. Hankkeen käynnisti Puolan kansallinen energiansäästövirasto yhdessä puolalaisen energiayhtiön ja saksalaisten sekä alankomaalaisten yhteistyökumppanien kanssa....tulos Vuoden 2003 syyskuusta lähtien energiabussi on vieraillut yli 200:ssa Puolan kunnassa ja ottanut vastaan yli vierailijaa. Siinä on järjestetty noin 35 seminaaria ja työpajaa eri energia-aiheista, ja se on osallistunut useisiin tapahtumiin, kuten joka vuosi Poznanissa järjestettäville ympäristöteknologiaa käsitteleville POLEKO-messuille. Osallistumislukemat ovat reilusti suuremmat kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, ja ne nousevat yhä, sillä bussia on pyydetty jo vierailemaan useissa kunnissa. Kävijäkysely osoittaa, että lähes 30 prosenttia kävijöistä aikoi käyttää saamiaan tietoja välittömästi ja että 56 prosenttia kävijöistä aikoi käyttää niitä tulevaisuudessa. Lisäksi suurin osa kävijöistä ilmaisi jakavansa saamansa tiedot perheensä ja ystäviensä kanssa

26 Lapset vastaavat On selvää, että opetus- ja oppimisprosesseissa on tärkeintä keskittyä itse koulutusaloitteen kohteeseen: lapsiin. Lapset ovat tulevaisuuden päättäjiä ja erittäin vastaanottavaisia uusille ideoille ja toimintatavoille. Koulutuspyrkimykset eivät kuitenkaan tuota ainoastaan aineettomia etuja joskus tulevaisuudessa. Lasten kautta saavutetaan todistetusti välittömiä ja kestäviä energiaa säästäviä toimintatapoja. He voivat esitellä uusia tapoja kotioloissa ja myös myöhemmin työelämässä. Kestävän energian keskus (CSE Centre for Sustainable Energy) on todistanut, että lapsille suunnatulla energiatietoisuuden koulutusohjelmalla voi olla merkittävä vaikutus kotitalouksiin. Tämä Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva organisaatio ( 5 ) suoritti itsenäisen analyysin ohjelmansa Energy Matters energy education hitting home tuloksista. Kyseinen ohjelma kehitettiin Lontoossa ja se toimitettiin koko Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle. Aloitteessa opettajille toimitettiin koulutusmateriaalit harjoituksineen ja tukineen paikallisten energiakouluttajien kautta. Paremmin kuin ammattilaiset... Ohjelma vastasi Yhdistyneen kuningaskunnan opetussuunnitelman erityisiin tieteen ja maantiedon opiskelua koskeviin ehtoihin, ja se sisälsi yhteyksiä myös muihin opetusaloihin, kuten kestävän kehityksen, luku- ja kirjoitustaidon, matematiikan sekä yhteiskuntataitojen opintoihin. Energy Matters toimitettiin noin oppilaalle 500:ssa eri koulussa. Ohjelman arviointi osoitti, että jopa kahdeksan- ja yhdeksänvuotiaat lapset voivat toimia tehokkaina energianeuvojina perheilleen. Arvioinnissa todettiin, että 76 prosenttia ohjelmaan osallistuneiden oppilaiden perheistä paransi energiansäästötapojaan. Tämä on parempi tulos kuin energianeuvonnan ammattilaiset ovat saavuttaneet. Perheet arvostelivat lastensa vaikutuksen lähes kaksinkertaiseksi verrattuna muiden tietolähteiden vaikutukseen, ja keskimäärin perheessä tehtiin 3,5 lasten aikaansaamaa energiansäästötoimintoa. ( 5 )

27 ENERGIAKOULUTUS... ja pitkäkestoisesti Itse asiassa kaikki kyselyyn osallistuneet oppilaat sanoivat, että he olivat tehneet useita eri asioita energian säästämiseksi sekä kotona että koulussa, ja he myös aikoivat jatkaa samalla linjalla. Useimpien osallistuneiden koulujen henkilökunta raportoi oppilaiden ja henkilökunnan tehneen useita toimintoja energiankulutuksen alentamiseksi Energy Matters -aloitteen vuoksi. Lisäksi useimmissa ohjelmaan osallistuneissa kouluissa tehtiin myös joitakin investointeja energian säästämiseksi. Osa tästä oli suoraa tulosta henkilökunnan osallistumisesta hankkeeseen. Osallistuminen rohkaisi myös koulun muuta henkilökuntaa varmistamaan, että energian säästäminen otetaan huomioon koulujen tulevissa huolto- ja kehityspäätöksissä. Yksi selitys lasten selkeälle vaikutukselle vanhempiinsa on se, että ymmärtäessään energiatehokkuuden kaltaista konseptia heikosti yksilöt vertaavat omaa käyttäytymistapaansa muihin yksilöihin ja toisaalta luottavat tutuilta henkilöiltä saamaansa tietoon. Nämä ovat kaksi suurinta vaikuttajaa heidän päätöksentekoonsa, ja lapset toimivat luotettavana tietokanavana toimintatapamuutoksia koskevissa päätöksissä. Tehokkaita oppitunteja CSE-hanke osoittaa laadukkaan energiakoulutuksen todellisen vaikutusvallan kotitalouksien energiansäästön kannalta koko Euroopan alueella. Energiakoulutuksen tulee olla energiatiedotuksen ja energiatehokkuuden markkinoinnin rinnalla ensisijainen väline luotaessa poliittisia prioriteetteja ja rahoitusohjelmia. Kaikki koulutukselliset ohjelmat täytyy kuitenkin yhdistää ajan tasalla oleviin resursseihin, harjoituksiin ja opettajien tukimateriaaleihin, jotta opettajat voivat esittää asiansa vakuuttavasti ja oikeilla tiedoilla. CSE on osoittanut, että viesti ei tee haluttua vaikutusta, jos lapsia kohdellaan passiivisina vastaanottajina jos heille saarnataan ja jos kommunikaatio rajoittuu vain pikaiseen keskusteluun tuntemattoman aikuisen kanssa aamukokoontumisessa tai opetusryhmässä

28 Lapsia tulee kohdella ympäristöasioiden päätöksentekijöinä. He ovat avoimia uusille ajatuksille ja luonnollisesti kiinnostuneita ympäröivän maailman tutkimisesta ja ymmärtämisestä. Jos heille tarjotaan resurssit, joiden avulla he voivat hankkia tietoa, arvioida tuloksia ja muodostaa omia johtopäätöksiä, oikeiden vaihtoehtojen hahmottaminen helpottuu ja he valitsevat toiminnot, jotka he kokevat omikseen ja haluavat jakaa muiden kanssa. Tätä voidaan ajatella tulkintana dialogista ja sitoutumiskonseptista, joka valtaa alaa useilla tieteen popularisoinnin alueilla. Se on myös kaikkein tehokkain lähestymistapa ja opettajien suosiossa, sillä se tarjoaa itsessään selkeitä opetusarvoja kehittämällä analyyttisiä taitoja ja päätöksentekokykyä erillään energiansäästöteemasta. Euroopan laajuinen ManagEnergyn järjestämä koulutusalan energiansäästöaloitteiden kustannustehokkuuskysely osoitti myös, että käytännön tekeminen ja kokeellinen työskentely on kustannustehokkain lähestymistapa. Tähän kuului laboratorio-opetusta, energiatehokkuuden mittausta koulussa, yksinkertaisia uusiutuvien energiamuotojen asennuksia, energiatarkastuksia sekä energiankulutuksen valvontaa. Esimerkki monitahoisesta lähestymistavasta löytyy tapaustutkimuksesta Motivaatio Meathin maakunnassa.

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ Tavoite: Oppilaat tietävät, mistä saa tietoa laitteiden energiankulutuksesta ja he ovat tietoisia energiamerkinnän sisällöstä. Oppilaat ymmärtävät mitä etua on valita A-luokan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä ilmaston suojelemiseksi. Puhekuplakuvat on kerätty kesän

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

The Covenant capacity -hanke

The Covenant capacity -hanke The Covenant capacity -hanke Paikallishallinnon osaamisen kehittäminen ilmasto- ja energia-asioissa suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan Laura Heikkilä koulutuskoordinaattori, FCG Koulutus ja konsultointi

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30.3.2012 2011/0274(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6 SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tavoite: Laskea eri sähkölaitteiden energiankulutuksia. Ymmärtää käsite kilowattitunti (kwh) ja kuinka se lasketaan. Ryhtyä toimeen sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Tehtävä: Käytämme

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA Enontekiön Sähkö Oy ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA 1 Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.12.2011 Finlandia talo, Helsinki 2 Johdanto Energianeuvonnalla vastuulliset energiayhtiöt

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Energiansäästökotitalouksissa

Energiansäästökotitalouksissa Energiansäästökotitalouksissa Energianeuvoja Sanna Moilanen, Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto Popento 6.5 seminaari Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 9.5.2011 1 Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Mistä sähkö ja lämpö virtaa?

Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Sähköä ja kaukolämpöä tehdään fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Fossiiliset polttoaineet Fossiiliset polttoaineet

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Sähkökyselyn tulokset

Sähkökyselyn tulokset Hankkeen energiaosion yhteenveto Hanna Kuusela 22.11.2011 Yhteistyössä: Siipikarjan tuottajat Sähkökyselyn tulokset Vastaus-% 56 Vuosikulutuksen keskiarvo oli 81,8 MWh / v Kaikkien hankkeen 136 tilan kokonaiskulutukseksi

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena EP-TOPO, webinaari 5.4.2017 Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Jussi Kivistö ja Seppo Hölttä Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Tiivistelmä Johdanto Kuka maksaa ja miten? 111 Opiskelijarahoitusjärjestelmät ja tehokkuus 112

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 TERVETULOA! Jouni Ponnikas Kajaanin yliopistokeskus, AIKOPA 6.5.2011 Ilmasto muuttuu Väistämätön muutos johon on sopeuduttava ja jota on hillittävä, mutta joka luo myös uutta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille Erityisasiantuntija Risto Jokela ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arviointi Tiedot kerättiin kaksivaiheisella ositetulla otannalla 98 suomenkielisestä

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Energiapolitiikan tärkeys II. Kiireellisten toimien tarve III. Neljä

Lisätiedot

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050 Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Energiasektorin globaali kehitys Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Maailman primäärienergian kulutus polttoaineittain, IEA New Policies Scenario* Mtoe Current policies scenario 20

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

3,72%* Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana. Kuntarahoitus Oyj Soili Helminen

3,72%* Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana. Kuntarahoitus Oyj Soili Helminen Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana Soili Helminen 1 Kuntarahoitus Oyj Lainakanta 20,9 miljardia euroa* Suomen 2. suurin rahoituslaitos* Liikevoitto 95,9 miljoonaa euroa*

Lisätiedot