ENERGIAKOULUTUS. Ohjeita tulevaisuuden energian käyttäjille EUROOPAN KOMISSIO. Energian ja liikenteen pääosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIAKOULUTUS. Ohjeita tulevaisuuden energian käyttäjille EUROOPAN KOMISSIO. Energian ja liikenteen pääosasto"

Transkriptio

1 ENERGIAKOULUTUS Ohjeita tulevaisuuden energian käyttäjille Energian ja liikenteen pääosasto EUROOPAN KOMISSIO

2 Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2006 ISBN Euroopan yhteisöt, 2006 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Teksti on laadittu Kuvat: Euroopan yhteisö, Samantha Carney, Hugh Jenkins, Brysselin energiavirasto Erityiskiitokset European School Brussels II -koulun opettajille, oppilaille ja oppilaiden vanhemmille heidän osallistumisestaan valokuvauksiin. Printed in Belgium

3 ENERGIAKOULUTUS Energiankäytön opettelua Eurooppalaisilla on vastassaan useita haasteita tulevina vuosina. Lastemme ja lastenlastemme täytyy elää ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten kanssa. Samaan aikaan tänne on tuotava yhä enemmän energiaa Euroopan ulkopuolelta fossiilisten polttoainevarastojen tyhjentyessä nopeasti ja niiden hinnan kohotessa korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Monista ihmisistä tuntuu, etteivät he kykene vastaamaan näihin haasteisiin. He kokevat, etteivät he voi yksilöinä vaikuttaa asioihin eivätkä tehdä muutoksia. Kollektiivisesti voimme kuitenkin luoda todellisia vaikutuksia, ja jokainen voi osallistua käyttämällä energiaa entistä tehokkaammalla tavalla. Voimme saavuttaa suuria muutoksia pienentämällä energiankulutustamme valitsemalla energiatehokkaampia kodinkoneita ja vähemmän energiaa kuluttavia palveluita sekä varmistamalla, että emme tuhlaa energiaa. Uskon henkilökohtaisesti, että Eurooppa voi pienentää todellista energiankulutustaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ilman kompromisseja suorituskyvyssä. Tähän päästään kuluttajatottumusten muutoksilla ja panostamalla entistä tehokkaampiin energiateknologioihin saavuttaen siten enemmän tuloksia vähemmällä. Tämä on järkevää niin koko yhteiskunnan kuin yritysten, yksilöiden ja perheiden kannalta. Pienempi energiankulutus tarkoittaa myös pienempää energialaskua. En kuitenkaan kannata vapaaehtoista energiasäännöstelyä, vaan ihmisten tulisi yksinkertaisesti ajatella omaa energiankäyttöään. Sammuta televisio älä jätä sitä valmiustilaan. Käytä energiansäästölamppuja. Eristä asuntosi katto. Ostaessasi uuden auton valitse polttoainetaloudellinen ja vähemmän saastuttava malli ja pidä autosi renkaissa aina oikea paine. Ja kävele, pyöräile tai käytä julkisia kulkuvälineitä, aina kun se on järkevää. Saatat miettiä, miten lapset liittyvät tähän. Vaikka nämä tehtävät ovat meidän aikuisten vastuulla, koulutusaloitteet ovat tärkeässä asemassa tähän aiheeseen liittyvän tietoisuuden parantamisessa. Olen toiminut aiemmin opettajana, rehtorina sekä Latvian koulutusministerinä, joten tiedän, millainen vaikutus tällaisilla aloitteilla saattaa olla nuoriin. Olen myös tietoinen vaikutuksesta, joka inspiroituneilla lapsilla voi olla perheisiinsä ja muuhun aikuisväestöön. Tämä lehtinen esittelee energiahaasteen, korostaa koulutuksen asemaa toimintatapojen muutoksessa sekä osoittaa, kuinka jotkut nuoret ovat jo vaikuttaneet asioihin. Tapaustutkimukset eri puolilta Eurooppaa osoittavat, mitä on mahdollista saavuttaa, ja toivonkin, että ne toimivat inspiraation lähteenä monelle uudelle projektille. Entistä parempi energiatehokkuus on yksi päätavoitteistani. Eurooppa voi saavuttaa tämän tavoitteen vain, jos tavoitteesta tulee kaikkien yhteinen päämäärä. Olen varma siitä, että yhdessä lastemme kanssa voimme vaikuttaa tulevaisuuteen. Andris Piebalgs Euroopan energiakomissaari 1

4

5 ENERGIAKOULUTUS Sisällys Komissaari Piebalgsin alkusanat 1 Energia ja Eurooppa 4 Energiakoulutus tarkoitus ja tavoitteet 7 Tapaustutkimus: Aurinko Rathenowin kouluissa 10 Voiko energiakoulutus muuttaa toimintatapojamme? 11 Tapaustutkimus: Lapsissa on voimaa! 14 Energiakoulutus on kustannustehokasta 15 Tapaustutkimus: RES-koulutus kukoistaa Espanjassa 17 Tapaustutkimus: Italialainen keikka 18 Eri osallistujat ja tehtävät 19 Mitä ovat energiavirastot? 22 Tapaustutkimus: Energiabussi 23 Lapset vastaavat 24 Tapaustutkimus: Motivaatio Meathin maakunnassa 27 Toteutuksen rajoitukset 28 Tapaustutkimus: Opiskelijat säästävät 30 Mikä on EU:n tehtävä? 31 Tapaustutkimus: Kids4Energy 35 Lisätietoja ja resursseja

6 Energia ja Eurooppa Euroopassa on kasvava energiantarve. Tällä hetkellä EU tuo yli 50 prosenttia käyttämästään energiasta Euroopan ulkopuolelta pääasiassa öljyn ja kaasun muodossa usein poliittisesti epävakailta alueilta. Tämä Euroopan energialasku vastaa noin 240 miljardin euron negatiivista kauppatasetta joka vuosi. Nykyisten suuntausten mukaan, ilman varmaa tietoa ydinvoiman vaikutuksesta tulevaisuudessa, on ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä EU joutuu tuomaan Euroopan ulkopuolelta 70 prosenttia tarvitsemastaan energiasta. Unionin 25 jäsenvaltiossa kulutetaan vuosittain energiaa miljoonan öljytonnin edestä, mikä vastaa 500:aa miljardia euroa tai yli tuhatta euroa henkilöä kohden vuosittain. Vuoteen 2015 mennessä Euroopan energiatarve saattaa nousta miljoonaan tonniin. Myös energian maailmanlaajuinen tarve kasvaa kehittyvien maiden, kuten Intian ja Kiinan, noustessa merkittäviksi taloudellisiksi vaikuttajiksi. On erittäin todennäköistä, että energian hinta jatkaa nousuaan erityisesti jatkuvasti vähenevien fossiilisten polttoaineiden ollessa kyseessä. Energiankulutus on myös EU-alueen kasvihuonekaasupäästöjen suurin vaikuttaja (78 %) kolmasosa tästä määrästä muodostuu kuljetuksessa käytetystä energiasta. Eurooppa on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Kioton sopimuksen mukaisesti osana maailmanlaajuista pyrkimystä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Riippuvuus tuontienergiasta, korkeat hinnat ja ympäristömuutos muodostavat todellisen uhan Euroopan menestykselle tulevaisuudessa. Tähän haasteeseen voidaan vastata kahdella tavalla: vähentämällä tarvetta ja lisäämällä uusien, uusiutuvien energialähteiden osuutta. Eurooppa panostaa uusiin, uusiutuviin energiateknologioihin, jotka monipuolistavat tarjontaa ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Energiayhtälön tarvepuoli on myös yhtä tärkeässä asemassa, mikä täytyy huomioida EU:n politiikassa. Kuva 1. Energian kokonaiskulutuksen ennuste vuoteen 2020 saakka (EU-25) Mtoe (miljoonaa öljytonnia vastaava energiamäärä) Uusiutuvat Ydinvoima Maakaasu Öljy Kiinteät Lähde: PRIMES baseline, European energy and transport Scenarios on key drivers, Euroopan komissio, 2004.

7 ENERGIAKOULUTUS Enemmän tuloksia vähemmällä Energiatehokkuuden parantaminen ei tarkoita sitä, että kansalaisten on luovuttava toiminnoistaan energian säästämiseksi. Päinvastoin uuden teknologian ja entistä tehokkaampien menetelmien vuoksi ihmisten toimintamahdollisuudet lisääntyvät ja elintaso paranee eikä mukavuudesta tarvitse tinkiä. Factor 4 -raportin ( 1 ) mukaan voisimme parantaa resurssituottavuuttamme nelinkertaiseksi, toisin sanoen käyttämistämme rajallisista luonnon resursseista saataisiin neljä kertaa enemmän tuottoa. Energiatehokkuuden parantaminen ei siten tarkoita ainoastaan kustannusten vähentämistä ja kannattavuutta, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden edistää taloudellista kasvua ja luoda työpaikkoja. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa EU:n energiapolitiikkaa. Äskettäin julkaistun Vihreä kirja energiatehokkuudesta ( 2 ) -asiakirjan avulla pyritään asettamaan energiatehokkuus kaikkien eurooppalaisten asialistalle. Siinä hahmotellaan käytännön toimenpiteet, joiden avulla EU-maiden energiankulutusta voidaan laskea 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Näihin kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin kuuluvat energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönotto ja kuluttajatottumusten muuttaminen. Kasvuennustukset huomioon ottaen se palauttaisi EU-25-maat takaisin vuoden 1990 energiankulutustasolle, jolloin säästyneen energian määrä vastaisi Saksan ja Suomen nykyistä yhdistettyä kulutusta. Puolet näistä säästöistä voidaan saavuttaa, jos jäsenvaltiot ottavat kokonaan käyttöön rakennuksia, kodinkoneita ja energiapalveluita koskevan eurooppalaisen lainsäädännön. Loput kymmenen prosenttia on riippuvaista kaikkien kansalaisten ajatuksista ja osallistumisen määrästä; edellytyksenä on, että ihmiset muuttavat toimintatapojaan. Energian yhä tehokkaampi käyttö koskettaa kaikkia yhdyskunnan sektoreita talouselämästä, palveluntarjoajista, kaupoista sekä rakennus- ja liikennealasta aina yksittäisiin kotitalouksiin saakka jokainen voi vaikuttaa. Kaikilla yhteiskunnan tasoilla kansallisista, alueellisista ja paikallisista päättäjistä pankkeihin, kansainvälisiin instituutioihin ja yksittäisiin kansalaisiin on oma tehtävänsä. Vihreässä kirjassa esitetyt vaihtoehdot voivat säästää koko Euroopan alueen energiakuluissa noin 60 miljardia euroa ja tuoda yksittäiselle kotitaloudelle euron vuotuiset säästöt. Energiatehokkuus voi tuoda todellisia etuja kotitalouksien energialaskuihin ja parantaa kaikkien Euroopan kansalaisten jokapäiväistä elämää. Se voi myös tehostaa työllisyyttä ja kasvua uusien energiateknologioiden kehityksen kautta sekä auttaa Eurooppaa täyttämään Kioton sopimuksen sitoumukset uhan vähentämiseksi tulevia sukupolvia varten. Toimintatapojen muutos Energiatehokkuus on laaja käsite. Vihreässä kirjassa on määritelty kaksi aluetta: parempaa energiankäyttöä tehokkaampien energiateknologioiden kautta ja energiansäästöä lisäämällä kuluttajien tietoisuutta sekä muuttamalla toimintatapoja. Viime aikoihin saakka energiatehokkuutta on ajateltu pääasiassa teknologiapainotteisesti: hyödyntämällä kehittyneintä teknologiaa energiankulutus vähenee sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Esimerkkeinä voidaan mainita talon vanhan kuumavesivaraajan vaihtaminen uuteen, kolmanneksen vähemmän energiaa kuluttavaan malliin, energiansäästölamppujen käyttäminen sekä ( 1 ) Factor 4 Doubling wealth, halving resource use, raportti Rooman klubille, Ernst Ulrich von Weizsäcker, ( 2 ) Vihreä kirja energiatehokkuudesta Enemmän tuloksia vähemmällä, KOM(2005)

8 ÄLYKÄSTÄ ENERGIAHUOLTOA kodinkoneiden valmiustilassa pitämisen välttäminen. Sähkölaitteiden valmiustilan lisääntynyt käyttö nostaa kotitalouksien energialaskuja jopa kymmenen prosenttia se pieni punainen valo näkyy siis merkkinä rahojesi kulumisesta. Politiikkaa on laajennettu yhä suurempiin yhteiskunnallisiin toimintoihin, kuten koulutusalalle, sillä uudella teknologialla ei ole juurikaan vaikutusta, jos sitä ei osata hyödyntää. Kuluttajien toimintatapojen muuttamisen lähtökohtana täytyy olla tietoisuus energian säästämisellä saavutettavista yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista eduista. Tämän alueen poliittisiin toimintoihin kuuluvat julkisen liikenteen parantaminen vaihtoehtona yksityisautoilulle sekä koulutusaloitteet, joiden avulla kotitaloudet voivat vähentää lämmityskulujaan, kun parannetaan lämmöneristystä ja käytetään termostaattia oikein. Ajoneuvojen rengaspaineiden säännöllinen tarkistus on toinen esimerkki yksikin alipaineinen rengas voi lisätä auton polttoainekulutusta jopa neljä prosenttia. Mihin koulutusta tarvitaan? 1990-luvulla energiatehokkuuden vuotuinen kehitys oli 1,4 prosenttia tämä luku on kuitenkin laskenut, ja se on nykyään tasaisesti 0,5 prosenttia. Uusia pyrkimyksiä vaaditaan. On ensisijaisen tärkeää, että kansalaiset ovat energiatietoisia, ja koulujen koulutus- ja tiedotusaloitteet ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Koulutuksella on strateginen tehtävä energiatehokkuuden parantamisessa. Koulutus on alue, jolla jäsenvaltioilla on tietenkin yksinomainen toimivalta, mutta komission tehtävänä on kehittää tämän alueen toimintoja, joiden avulla jaetaan olemassa olevaa tietoa ja ohjelmia sekä edistetään hyväksi todettuja menetelmiä. Tämän alueen nykyiset ja tulevat työt esitellään tämän kirjasen lopussa. Intelligent Energy Europe (EIE) -ohjelma tukee ei-teknologisia toimintoja energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttämiseksi. Ohjelman tavoitteena on edistää kestävää energiakehitystä tasapainoisesti toimitusturvallisuuden, kilpailukyvyn ja ympäristönsuojelun välillä jaetulla tuella. EIE toteutetaan vuosina , ja sillä on neljä päätoimintoa: SAVE parantaa energiatehokkuutta ja energian järkevää käyttöä rakennuksissa ja teollisuudessa. Altener edistää uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuottamisessa sekä niiden integroinnissa paikallisten järjestelmien kanssa. STEER tukee kuljetusenergia-aloitteita, kuten polttoainetoimitusten monipuolistamista. Coopener tukee uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tehokkuutta kehitysmaissa. Energiakoulutusta rahoittavan ohjelman päätoiminto on horisontaalinen avaintoiminto 2 (ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti). Koulutushankkeita rahoittaa myös SAVE: vertikaalinen avaintoiminto 2 sosiaalisen asuntotuotannon muutokset (koulutusta ja harjoituksia asukkaille, asuntoyhdistyksille jne.) ja STEER: vertikaalinen avaintoiminto 9 poliittiset järjestelyt energiatehokasta kuljetusta varten (kuljetustoimintatapojen merkitysten opetus lapsille ja opiskelijoille). Ohjelman toinen vaihe jaksoa varten laaditaan osaksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme), joka tukee Euroopan pieniä ja keskisuuria yrityksiä Lissabonin strategian mukaisesti. Yksi ohjelman viimeaikaisista aloitteista on vuosina suoritettava Sustainable Energy Europe -hanke, jonka tavoitteena on edistää energiatietoisuutta ja kehittää kestävien energialähteiden tuotantoa ja käyttöä.

9 ENERGIAKOULUTUS Energiakoulutus tarkoitus ja tavoitteet Koulussa tapahtuvat energiatietoisuutta edistävät aloitteet ja muutokseen kannustaminen yhdistyvät opetussuunnitelman useilla eri osaalueilla. Ne voidaan yhdistää biologian, yhteiskuntatieteen ja fysiikan opintoihin sekä myös eettisiin näkökulmiin. Aihe soveltuu käytännön opintoihin sekä teoreettiseen laskentaan. Sillä on merkittävä historiallinen merkitys sekä laaja-alainen vaikutus taiteen, kulttuurin ja tieteen tulkintaan. Sen avulla voidaan inspiroida nuorisoa ja heidän laajempaa yhteiskunnallista yhteisöään, kuten ystäviä ja perheenjäseniä. Koulutus on toiminta-alue, jossa päätökset kurssin sisällöstä, resurssien määrityksestä ja ajoituksesta tehdään tietysti kansallisella ja usein myös alueellisella tasolla. Kulttuuriset näkökulmat, ikä ja kansalliset prioriteetit vaikuttavat opetusympäristöön ja sen menettelytapoihin. Energiakysymykset, kuten monet muutkin ongelmat, koskevat kuitenkin koko Eurooppaa, joten niiden sisällyttäminen opetusohjelmaan tulisi tapahtua koko Euroopan laajuisesti. Opetuksen tulisi silti keskittyä paikalliseen toimintaan oppilaiden taustan mukaan. Energia ja sen tuotanto, muuttaminen ja käyttäminen vaikuttavat jo nyt suuresti ympäristöllisiin opintoihin. Energiakoulutuksen tulee yhdistää energia, ympäristö ja talous antaen perusteet järjellistä päätöksentekoa varten. Monet ympäristöasioita käsittelevät koulutuskurssit sisältävät myös tietoja energiasta, mutta yleensä ainoastaan kestävän kehityksen näkökulmasta. On kuitenkin olemassa tarve kehittää erityisiä energiakoulutusohjelmia, jotka asettavat perusteet nykyisten ja tulevaisuuden energian kuluttajien toimintatapojen pysyvälle muutokselle. Näiden kurssien ei tule keskittyä ainoastaan energiankäytön haittoihin, vaan tämän rajallisen resurssin arvoon. Mitkä olisivat tämän energiakoulutuksen tavoitteet? Kuka osallistuisi näille kursseille? Ja mitä metodeja niissä käytettäisiin? Kahteen jälkimmäiseen kysymykseen vastataan myöhemmin tässä kirjasessa, mutta energiakoulutuksella on kolme yleistavoitetta: 1) yhteiskunnan ja yksilöiden toimintamahdollisuuksien tunnistaminen 2) tietoisuuden parantaminen ongelmista ja niiden taustoista 3) toiminnoilla saavutettavan hyödyn selostaminen. 6 7

10 1 Tehtävät Yhteiskunnan eri osien tehtäviä energiankäytössä täytyy korostaa kaikissa opetusaloitteissa. Tietoisuus energiasta, jota käytämme yksilöinä, perheinä, kotitalouksina, opiskelijoina tai organisaatioina, on erittäin tärkeää kuten on myös vaikutus, joka saadaan aikaan säästämällä energiaa sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. Yksilöillä on keskeinen rooli järkevän ja tehokkaan energiankäytön varmistamisessa. Koulutus voi tarjota perusteet ymmärtämiselle ja toimia tiedotuskanavana, jotta kansalaiset voivat tehdä perusteltuja valintoja ja olla tietoisia energian tuhlaamisen haitoista. Jokainen voi vaikuttaa ja valita tehokkaimmat teknologiat työpaikalle ja kotiin varmistaen siten, että kodit, työpaikat ja ajoneuvot ovat mahdollisimman energiatehokkaita. Opiskelijoita tulee kannustaa kehittämään ehdotuksia yhteiskunnan energiaongelmien ratkaisemista varten. 2 Tietoisuuden parantaminen Tärkeintä on parantaa kaikenikäisten opiskelijoiden tietoisuutta energian keskeisestä asemasta nykyelämässä, sen tuotannosta, siirrosta ja käytöstä sekä näiden prosessien seurauksista. Tähän sisältyy tietoisuus luonnosta sekä menneiden ja tulevien energiakriisien vaikutuksesta. Nykyisten ja tulevien erilaisten energialähteiden (sekä uusiutuvien että uusiutumattomien) tehon, kustannusten ja vaikutusten sekä niiden käytön seuraamusten ymmärtäminen voi kehittää kouluikäisille lapsille arvokkaita kykyjä. Tämä kattaa kaikki osa-alueet (sosiokulttuurisen, taloudellisen, ympäristöllisen jne.), mutta sen tulee myös kuvata energian paikallista saatavuutta ja vaatimuksia yhdessä paikallisten ilmasto- ja kulttuuriominaisuuksien kanssa. Samanaikaisesti opetuksellisen sisällön tulee vastata kansallisia ja kansainvälisiä prioriteetteja sekä heijastaa ajattele maailmanlaajuisesti toimi paikallisesti -iskulauseen arvoja. Ymmärtämällä nykyisen energiapolitiikan avulla luotujen toimintojen seuraamuksia opiskelijat oppivat tunnistamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja oman paikallisen tilanteensa mukaan, jotka ovat kestäviä, käytännöllisiä ja edullisia. Vanhemmat opiskelijat voivat myös ehdottaa vaihtoehtoisia poliittisia strategioita.

11 ENERGIAKOULUTUS Koulutusohjelman tulee tarjota tasapainoisesti teoriaa ja käytännön näkökulmia sisältäen luentoja, esittelyjä, käytännön harjoituksia, suunnittelua sekä valmistusta resurssien ja paikallisten vaatimusten mukaan (katso tapaustutkimus Aurinko Rathenowin kouluissa ). On myös suositeltavaa, että uudessa aloitteessa kurssin rakenne on joustava ja dynaamisesti mukautuva, sillä olosuhteet, teknologia ja vaatimukset kehittyvät. Energiakoulutuksen tulee myös kehittää käytännön taitoja, joista on hyötyä myöhemmin työelämässä. Suoraan käytettävissä olevat taidot, joilla on yhteys energiasektorin nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin, voivat olla tärkeä kannuste kurssien perustamiselle. 3 Edut Koulutusaloitteiden täytyy havainnollistaa selkeästi toimintatapojen muutoksilla saavutettavat positiiviset seuraukset, toisin sanoen energiatietoisuuden kannattavuus. Energian säästäminen säästää myös rahaa. Muutamalla yksinkertaisella seikalla voidaan saavuttaa merkittäviä vuotuisia säästöjä. Henkilökohtainen etu on perusluonteinen tekijä ihmisten motivoimiseksi. Mutta henkilökohtainen etu yhdessä positiivisen, havainnollistettavan yhteiskunnallisen edun kanssa on vieläkin parempi ja kestävämpi motivaation lähde. Alhaisempi energian kokonaiskulutus ja puhtaamman energian käyttäminen auttavat todistetusti vähentämään saasteiden määrää ja tuovat mukanaan myös terveysetuja. Uusien energiateknologioiden käyttöönotto, jossa Eurooppa on johtava maanosa, on hyvä uutinen Euroopan työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 8 9

12 AURINKO RATHENOWIN KOULUISSA AJATUS... Rathenowin kaupunki itäisessä Saksassa on ollut aktiivinen energiatehokkuuden edistäjä jo useita vuosia. Paikallinen energiavirasto perustettiin vuonna 1996, ja se on vuodesta 1997 ajanut uudenlaista energianhallintahanketta kouluissa. Hanke on täysin integroitu opintosuunnitelmaan, ja se yhdistää oppilaat, opettajat ja koulun muun henkilökunnan hauskojen ja käytännönläheisten energiansäästöprojektien kautta. Uusi piirre on, että 80 prosenttia koulujen saavuttamasta energiansäästöstä palautetaan kouluille uusien energiansäästöhankintojen ja muiden toimintojen rahoittamiseksi. Hankkeeseen kuuluu kouluissa rakennettava 1 kilowatin (kw:n) aurinkokennojärjestelmä, joka kuuluu fysiikan opetussuunnitelmaan käytännön osana. Aurinkokennot kytketään koulun sähkönsyöttöön, jolloin ne voivat säästää keskivertokoulun sähkönkulutuksessa 800 kilowattituntia (kwh) vuodessa. Uusi ajatus on, että aurinkokennojen päivittäistä tehoa valvotaan tietokoneella, josta tieto lähetetään Internetin kautta aurinkovoimajärjestölle. Tämä tiedonjako yhdistää hankkeessa mukana olevat koulut.... TULOS Tähän mennessä kaikki Rathenowin yhdeksän hankkeeseen osallistuvaa koulua ovat osoittaneet merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa. Hankkeen kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen yksilölliset säästöt olivat prosenttia ja kokonaishyöty oli euroa. Hankkeen arviointi on osoittanut, että opiskelijat ja opettajat ovat nyt paljon tietoisempia energia-asioista sekä koulussa että opetusympäristön ulkopuolella. Rathenowissa aurinkokennoja toimitetaan yhä useammalle koululle; toimintaa laajennetaan myös päiväkoteihin.

13 ENERGIAKOULUTUS Voiko energiakoulutus muuttaa toimintatapojamme? Koulutuksemme aikana omaksumme suuren osan ajatuksistamme ja tiedoistamme sekä muodostamme perustan aikuisiän käyttäytymisellemme. Koulutusjärjestelmillä on mahdollisuus vaikuttaa yksilöiden asenteisiin altistamalla heidät uusille ajatuksille ja käsitteille sekä antamalla opiskelijoille sosiaalisia ja analyyttisiä taitoja, joiden avulla voidaan tehdä järjellisiä päätöksiä. Käyttäytyminen on yksi muuttujista, jotka ovat suoraan yhteydessä yksilölliseen energiankulutukseen. Energiankäytön yksilöllisiä tarpeita määrittelevät useat eri tekijät, joista tärkeimpiä ovat asenne, tulotaso ja energiahinnoittelu. Epäsuoraan vaikuttavia tekijöitä ovat energiapolitiikka (verotus mukaan lukien) ja teknologian saatavuus, sillä ne vaikuttavat hinnoitteluun ja tulotasoon. Perinteisesti hallitukset ovat pyrkineet muuttamaan käyttäytymistapoja korkeampien energiahintojen, verotuksen tai uusien teknologioiden pakollisen käyttöönoton avulla. Pysyviä muutoksia käyttäytymiseen saavutetaan kuitenkin vain silloin, kun yksilöt toimivat oma-aloitteisesti etujen saavuttamiseksi eivätkä ulkoisia tekijöitä käyttämällä. Yksi esimerkki tästä on öljykriisin jälkeinen vähentynyt polttoaineenkulutus hintojen noustessa. Hintojen jälleen laskiessa myös kulutus lisääntyi, mikä osoittaa, että muutos käyttäytymisessä johtui ainoastaan korkeammista hinnoista. Käyttäytymistapojen muuttaminen edellyttää siis uusia arvoja, jotka koskevat yhteiskunnan kaikkia tasoja. Koulutus voi selkeästi vaikuttaa asenteisiin ja muuttaa siten käyttäytymistapoja, mutta se voi myös rohkaista yksilöitä muuttamaan käyttäytymistapojaan, kun annetaan tietoa energiapolitiikasta ja teknologiasta. Teoria Opetus- ja oppimisprosesseissa käytetään yleensä kahta lähestymistapaa: opetuksellisia malleja, jotka liittyvät taitojen ja tietojen suoraan hankkimiseen, sekä psykologisia malleja, jotka hyödyntävät asenneteoriaa. Yleisesti energiatietoisuuden koulutusjärjestelmät muodostuvat useista eri vaiheista. Ensimmäisessä vaiheessa ne tarjoavat energiaan liittyviä tietoa ja taitoja. Näin nuoria rohkaistaan muodostamaan omat mielipiteensä energiasta. Tämä saavutetaan tekemällä päätöksiä ja toimimalla niiden mukaisesti. Tämä voimakas suhde tiedonhankinnan ja käyttäytymistapoja muuttavan toiminnan välillä on yleisesti tunnettu, vaikka kaikki tutkimukset eivät sitä tuekaan. On suositeltavaa, että energiakoulutusprosessien tukena käytetään myös psykologisia metodeja, jotka voivat motivoida lapsia sosiaalisessa viitekehyksessä. Erityisen hyviä tuloksia on saavutettu projektilähtöisenä oppimisena tunnetulla metodilla, jossa lapset analysoivat tilanteet, etsivät vastauksia ongelmiin ja tarjoavat niihin ratkaisuja

14 Käytäntö Myös sitoutumispedagogiaksi kutsuttu psykologinen metodi on osoittanut käytännön arvonsa erityisesti huolellisen valmistelun kanssa käytettäessä. Tämän prosessin tärkein tavoite on rohkaista yksilöitä ottamaan vastuu, omaksumaan aihe ja muuttamaan siten itse omia käyttäytymistapojaan sekä sisäistämään hankkeen takana olevat arvot. Erinomainen esimerkki tästä lähestymistavasta on uusiutuvia energialähteitä edistävän EU-rahoitteisen Altener-ohjelman yhteydessä kehitetty hanke. Tämä hanke oli nimeltään Force for Energy by Children (katso tapaustutkimus Lapsissa on voimaa! ), ja se suoritettiin yhdeksällä Euroopan alueella, joihin kuului myös Ranskassa Provence-Alpes-Côte d Azurin alue, jonka ryhmää johti professori R. V. Joule. Yksitoista peruskoulua osallistui tähän tutkimuslähtöiseen toimintaan, jonka tavoitteena oli edistää yhdeksänja kymmenenvuotiaiden lasten ekologiatietoista käyttäytymistä. Edistettäviin käyttäytymistapoihin kuuluivat muun muassa suihkussa käyminen kylvyn sijaan, juoksevan veden maltillinen käyttäminen hampaidenpesun yhteydessä jne. Hanke toteutettiin lukuvuotena , ja siihen osallistui 700 lasta sekä 28 opettajaa, jotka olivat erityisesti koulutettuja sitoutumispedagogian alalla. Tavoitteena oli myös muodostaa lasten kautta yhteys perheisiin ja parantaa siten myös perheenjäsenten tietoisuutta energian säästämisestä, kuten television sammuttamisesta valmiustilan käyttämisen sijaan. Hankkeen aikana tarkkailtiin energiatehokkuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvän tietoisuuden parantumista yleisellä tasolla. Professori Joule kuvailee onnistumisen avaintekijöitä seuraavasti: Oikeantyyppinen kommunikaatio on tärkeää ei riitä, että prosessissa varmistetaan se, kuka sanoo, mitä, kenelle ja millä tavalla, vaan myös yksilön mahdollisuudet täytyy ilmaista selkeästi. Lisätietoa Joulen ajatuksista löytyy hänen asiakirjastaan Des intentions aux actes citoyens ( 3 ). ( 3 ) Joule, R. V. (2004); Des intentions aux actes citoyens, Cerveau & Psycho, 7, sivut

15 ENERGIAKOULUTUS Huumori hyödyllinen työkalu Huumori on toinen opetus- ja oppimisprosesseissa hyödyllinen työkalu, jonka avulla voidaan muuttaa käyttäytymistapoja. Norjassa huumori on tärkeä perusta kansalliselle The Rainmakers -konseptille, joka perustuu kansallisen energiaviraston Enova SF:n suorittaman laajan koulujen ja television välisen yhteistyön tuomaan kokemukseen. Tämä menestyksekäs norjalainen konsepti lähestyy lapsia heidän omalla alueellaan käyttäen apuna kilpailuja, pelejä ja ryhmätyöskentelyä vastausten löytämiseksi, jolloin ei hyödynnetä suoranaista opetusta vaan enemmänkin oppimista tekemisen kautta. Hankkeessa hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia toimintoja, esimerkiksi koulu-, kerho- ja Internet-tapahtumia sekä energia-aiheisia televisio-ohjelmia kuten tosi-tv-formaattiin perustuvaa TV-sarjaa The Energy Challenge. Myöhemmin luotiin The Rainmakers -konsepti, joka sisältää muun muassa nämä kaikki elementit sekä muodostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja tuotemerkin lasten mielenkiinnon saavuttamiseksi TV-tapahtumien, Internetin ja kaikkiin Norjan peruskouluihin jaettavan materiaalin muodossa. Tämän kansallisen konseptin koordinaattorina ja Enova SF:n edustajana toimiva Liv Lindseth kiteyttää, että hankkeella oli positiivinen vaikutus lasten elämään asianmukaisen huumorin, vuorovaikutteisuuden ja sitoutumisen kautta. Hankkeen arviointi osoitti vakuuttavia positiivisia vaikutuksia ja käyttäytymistapojen muutoksia, ja Lindseth uskookin, että television käyttäminen mediana on kustannustehokkaampaa kuin pelkästään perinteisten opetuskanavien käyttäminen, sillä näin saavutetaan merkittävästi suurempi yleisö

16 LAPSISSA ON VOIMAA! AJATUS... Force for Energy by Children (FEE) -hanke yhdisti yhdeksän energiavirastoa kahdeksassa maassa vuosina 2002/2003. Altener-ohjelma tuki tätä kansainvälistä pyrkimystä, jonka tavoitteena oli parantaa vuotiaiden koululaisten tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista ja järkevästä energiankäytöstä. Hankkeen kautta koulut muodostivat energiaa käsittelevän aiheen, jota opiskeltiin koko lukuvuoden ajan. Tukimateriaaliin kuului harjoituskirjoja ja dokumentteja, energiauutisia sekä verkkosivusto (Rexnet), jonka avulla eri maiden koulut voivat vaihtaa tietoja. Työskentely kouluissa oli projektiluonteista, ja siihen kuului alustava tiedonkeräysvaihe, useita vierailuja ja harjoituksia, joiden avulla opiskelijat muodostivat omia käsityksiään, sekä lopuksi julkisen näyttelyn muodostaminen. Harjoituksiin sisältyi kotona ja koulussa käytettävän energian tarkkailua.... TULOS FEE-hankkeeseen osallistuneet maat olivat Belgia, Kreikka, Ranska, Italia, Portugali, Ruotsi sekä Yhdistynyt kuningaskunta, ja yhteensä osallistuvia kouluja oli sata. Eri maissa painotettiin hankkeen aikana hieman eri asioita, mutta kaikki maat raportoivat samankaltaisista onnistumisista, ja useat maat ovat jatkaneet tämäntyyppisen aloitteen parissa. Belgiassa Brysselin energiavirastolla on nyt käynnissä pysyvä FEE-hanke paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon tukemana. Tärkeä osa hanketta oli sen aikaansaama yhteiskunnallinen osallistuminen. Lapset omaksuivat selkeästi vastuun energiatietoisuudesta, mikä vaikutti myös heidän perheenjäseniinsä ja ystäviinsä.

17 ENERGIAKOULUTUS Energiakoulutus on kustannustehokasta Energiakoulutus on tällä hetkellä kaikkein kustannustehokkain tapa säästää energiaa ja edistää energiatehokkuutta. Useat tutkimukset eri puolilta maailmaa tukevat tätä havaintoa. Tässä on kaksi esimerkkiä. Brasilia Brasilian hallitus käynnisti kansallisen sähkönsäästöohjelman (Procel) vuonna Procelin avulla rahoitettiin valtion ja paikallisten toimijoiden, valtion virastojen, yksityisten yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten energiatehokkuushankkeita. Vuodesta 1998 lähtien Procelin ydinbudjetti apurahoja, henkilöstöä ja konsultteja varten on ollut noin 20 miljoonaa dollaria sekä hankkeiden rahoitusta varten noin 140 miljoonaa dollaria vuosittain. Arvioitiin, että Procelin kumulatiiviset toiminnot vuodesta 1998 lähtien ovat säästäneet noin 5,3 terawattituntia vuodessa (TWh/v) tämä vastaa noin 1,8:aa prosenttia Brasilian kokonaissähkönkulutuksesta. Lisäksi Procelin ansiosta energiantuotanto lisääntyi vuoden aikana suoritettujen voimalaitosparannusten vuoksi noin 1,4 TWh. Säästyneen sähkön ja lisääntyneen tuotannon ansiosta vältyttiin rakentamasta noin megawatin (MW) tuotantolaitos, Taulukko 1. Kustannusanalyysi eri toiminnoista energiankäytön vähentämiseksi Brasiliassa vuonna 1999 Toiminta Säästetty energia Investoinnit 1999 Kustannustehokkuus (GWh/v) (tuhatta USD) (USD/kWh) Opetus 69,71 744,86 0,01 Koulutus Teollisuus Julkinen valaistus Julkiset rakennukset Hävikki Asuminen Kauppa 8,89 64,02 172,87 21,68 368,01 21,99 17,86 187, , , , , , ,55 0,02 0,06 0,09 0,13 0,14 0,15 0,15 Lähde: Procel. Taulukko on sovitettu teoksesta Energy Education: breaking up rational energy use, Dias et al., Energy Policy 32 (2004), s Alkuperäistiedot löytyvät osoitteesta

18 joka olisi aiheuttanut noin 3,1 miljardin dollarin investoinnit uusiin voimalaitoksiin sekä kuljetus- ja jakeluverkostoihin. Vuonna 1999 suoritettiin Procelin kattava budjetti- ja toiminta-analyysi, joka osoitti, että koulutus- ja opetustoiminnot olivat huomattavasti kustannustehokkaampia kuin muut aloitteet ja yli kaksi suuruusluokkaa tehokkaampia kuin yleiset markkinointimenetelmät (katso taulukko 1). Belgia Brysselin ympäristövirasto (IBGE-BIM) ( 4 ) toimii ympäristö- ja energia-asioiden valvojana Brysselin pääkaupunkialueella, jossa asuu hieman alle miljoona ihmistä. IBGE-BIM toimii Brysselin asukkaiden edustajana kaikissa asuinympäristöön vaikuttavissa asioissa sekä regulatiivisena tutkimus-, suunnittelu-, neuvonta- ja tiedotuselimenä. Se myöntää myös lupia ja toimii tarkkailevana ja säätelevänä tahona. Sillä on Brysselissä toimivalta jätteiden, ilmanlaadun, melun, puistojen ja metsien, veden, maaperän sekä energian alueilla. Monet aiheet koskettavat näitä alueita, ja instituutti onkin laatinut osana säännöllistä ilmanlaatuun liittyvää tutkimustaan toimintosarjan, joka vähentää energiankulutusta ja siten myös CO 2 -päästöjä. Brysselin alueen lukemat osoittavat, että pelkästään muuttamalla asuintalojen lämmityskäytäntöjä mikä ei vaatisi lainkaan investointeja voitaisiin vähentää kotitalouksien energiankulutusta lähes kolme prosenttia. Verrattuna muihin toimintoihin, kuten eristeiden asentamiseen tai vanhojen kuumavesivaraajien vaihtamiseen, käyttäytymistapojen muuttamisen kustannus-hyötysuhde on poikkeuksellisen hyvä. Suhteellisen edullisen mutta silti tehokkaan kommunikoinnin sekä koulutuksen laajan ulottuvuuden osoittavat myös kaksi tapaustutkimusesimerkkiä: RESkoulutus kukoistaa Espanjassa ja Italian keikka. ( 4 )

19 ENERGIAKOULUTUS RES-KOULUTUS KUKOISTAA ESPANJASSA AJATUS... Lounais-Espanjassa Extremaduran alueen Agenexenergiavirasto loi Uusiutuvat energialähteet kouluissa (RES Renewable Energy resources at School) -hankkeen osaksi kampanjaa, jonka tavoitteena oli edistää viraston toimintaa ja muodostaa yhteistyöverkostoja alueella. Hanke toteutettiin vuoden 2003 alkupuoliskon aikana, ja sen kohderyhmänä olivat perusasteen ja toisen asteen vuotiaat oppilaat. Tarkoituksena oli tavoittaa nuorten ihmisten mielikuvitus ja mielenkiinto esittelemällä heille uusiutuvan energian, tehokkuuden ja energiansäästön nykytila, yhteiskunnan kohtaamat energiaan liittyvät haasteet sekä optimistinen vaihtoehto tulevaisuudennäkymäksi. Aloitetta tukivat Badajozin ja Cáceresin alueiden paikalliset viranomaiset.... TULOS Hankkeeseen osallistui kymmenen koulua, ja se tavoitti lähes tuhat oppilasta. Esitykset suunniteltiin täydentämään koulutusohjelmaa erityisesti tieteen opiskelun kannalta; niitä voitiin mukauttaa soveltumaan eri-ikäisille opiskelijoille. Luentojen aikana opiskelijat saivat käytännön tietoja eri aurinkoenergiamateriaaleista, ja kaikille osallistujille jaettiin tietokirjanen, jonka avulla tavoitettiin myös oppilaiden perheenjäsenet ja ystävät. Jokainen osallistunut koulu sai myös esitteen, jossa esitellään Euroopan uusiutuvien energialähteiden käytön vaikutukset. Agenexin työ osoitti, että alueen kouluilla ei ollut riittävästi tietoa uusiutuvista energialähteistä. Useat koulut olivat kuitenkin halukkaita yhdistämään energiaopintoja koulutusohjelmiinsa, ja ne osoittivat kiinnostusta uusiutuvien energialähteiden esittelemiseksi. Tämä edullinen hanke on helposti toistettavissa

20 ITALIALAINEN KEIKKA AJATUS... Vuonna 2002 Anconan alueella Italiassa käynnistettiin Energia koulussa (Energy at School) -hanke, jonka tavoitteena oli tuoda alueen lukioihin energiaa käsitteleviä oppitunteja. Hanke toteutettiin kouluttamalla kolme esittelijää, jotka pitivät hyvin pohjustetun esityksen käyttäen apuna dokumentteja ja audiovisuaalisia välineitä. Opiskelijoille ja opettajille laadittiin opetus- ja promootiomateriaalia sekä lehtisiä, jotka käsittelivät energiansäästöä ja uusiutuvia energialähteitä. Kolme esittelijää osallistui paikallisen energiaviraston Agenzia per il Risparmio Energetico di Anconan järjestämälle kolmipäiväiselle koulutuskurssille, jonka jälkeen hanke käynnistettiin yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa huomattavien paikallisten energiayritysten tukemana. Virasto huolehti myös kouluvierailujen ja niihin liittyvien tapahtumien logistisista järjestelyistä.... TULOS Vuoden 2002 aikana toteutettuun hankkeeseen osallistui noin 700 opiskelijaa ja 50 opettajaa 32 luennon aikana, ja lisäksi opiskelijat tekivät 11 vierailua paikalliseen tuulivoimalaan. Kouluissa järjestetyt esitykset suunniteltiin kestämään noin 90 minuuttia, mutta useissa kouluissa aikataulua jouduttiin pidentämään opiskelijoiden ja opettajien runsaiden kysymysten vuoksi. Hanke arvioitiin täydellisesti opiskelijoiden ja opettajien erillisten kyselylomakkeiden avulla; organisaatiossa ja tukimateriaalissa havaittiin useita kehityskohteita. Hankkeen vaikutus Anconan kouluihin oli merkittävä ja erittäin positiivinen. Hanketta on tämän jälkeen toistettu vuosittain.

21 ENERGIAKOULUTUS Eri osallistujat ja tehtävät Energiakoulutuksen alueella on useita eri osallistujia ja tärkeitä tehtäviä. Jokaisen osallistujan täytyy kuitenkin ymmärtää myös muiden tehtävät ja työskennellä yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisprosessi on monimutkainen, ja energiakoulutuksessa täytyy ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten opiskelijoiden aiemmat tiedot energiankäytöstä, ikä, sukupuoli ja kulttuurinen tausta. Vaikka tämä kirjanen keskittyy nuoreen väestöön, potentiaalinen opiskelijayleisö käsittää koko Euroopan väestön. Sen vuoksi on hyödyllistä pohtia, kuinka tämä yleisö voidaan segmentoida ja miten voidaan kehittää sopivia koulutusohjelmia sekä määrittää eri osallistujien tehtävät. Luokittelussa voidaan käyttää neljää määrettä: kohderyhmä, koulutustaso, taitotaso ja oppimistapa. Kohderyhmät voidaan määrittää opiskelijoihin (kattaa laajan ikäjakauman), työelämän ammattilaisiin sekä yleiseen väestöön. Koulutustaso voidaan luokitella neljällä tasolla: perusaste, toinen aste, korkea-aste ja jatkokoulutus. Taitotaso voi olla esimerkiksi tutkija, insinööri, mekaanikko, teknikko tai perustava, kun taas oppimistapa voi olla virallinen tai epävirallinen. Nuorten ihmisten organisoitua opetusta tapahtuu kahdella taholla: koulussa ja kotona. Koulu edustaa tietysti virallista opetusympäristöä, jossa oppilailta edellytetään läsnäoloa, tarkkaavaisuutta ja (toivon mukaan) oppimishalua. Koulussa lapset odottavat saavansa koulutusta

22 Koulussa Nuorten virallisessa koulutusympäristössä voidaan tunnistaa neljä pääosallistujaa: Lapset ja nuoret nuoret ihmiset ovat itse tärkeimpiä osallistujia. Heidän täytyy olla prosessin keskipisteessä suunniteltaessa ja toteutettaessa energiakoulutusohjelmaa, jossa otetaan huomioon ikä, sukupuoli, kulttuurierot ja koulutustaso. Opettajat tärkein väylä tiedon ja inspiraation jakamiseksi. Opettajien innokas suhtautuminen aiheeseen on tärkeää tiedon ja uusien arvojen omaksumisen kannalta, sillä heillä on viime käden valta opetussuunnitelman toteuttamisessa ja luokassa käytettävien metodien valinnassa. Opettajia on erilaisia, aivan kuten oppilaitakin, joten heitä täytyy lähestyä joustavasti avun tarjoamiseksi. Kokemus osoittaa, että opetuksen laatu ja oppimiskokemus ovat parempia, kun opettajat mukauttavat ja säätelevät heille toimitettua materiaalia täysin valmiiden materiaalien käyttämisen sijaan. Opetuksen sisältö on pitkäkestoisempaa, todennäköisemmin toistettavissa sekä myös paremmin selitettävissä ja havainnollistettavissa, koska opettaja on omaksunut asian. Koulutuspoliittiset päättäjät heidän tehtävänään on kehittää sopivia malleja, jotka mahdollistavat ja rohkaisevat koulutushankkeita energian säästämiseksi ja tietoisuuden kehittämiseksi. Paikalliset ja alueelliset toimijat, kuten paikallinen virkavalta, ympäristö-, kuljetusja energiaorganisaatiot, tulee ottaa osaksi hanketta. Alueelliset ja paikalliset energiavirastot energiavirastot (katso laatikko Mitä ovat energiavirastot? ) ovat kehittäneet yhdessä paikallisten osallistujien kanssa useita aloitteita eri koulutustasoilla. Virastojen tulee olla tärkeässä asemassa koulutusaloitteissa, sillä ne toimivat koko Euroopan laajuisesti ja voivat tarjota kouluille neuvoja ja tietoa resursseista. Virastot ovat myös tietenkin tärkeitä toimijoita koulujen ulkopuolella, katso esimerkiksi tapaustutkimusta Energiabussi.

23 ENERGIAKOULUTUS Koulun ulkopuolella Koulun ulkopuolella tietojen tarjoaminen edellyttää erilaisia viestejä ja metodeja. Viestit tulee esittää viihteellisemmin kouluympäristön ulkopuolisten toimijoiden (vanhempien, nuoriso-ohjaajien, median erityisesti television yms.) kautta. Onnistuneen epävirallisen energiakoulutusaloitteen, kuten televisio-ohjelman, tuottamiseksi on tärkeää yhdistää tiedot energiasta, kohderyhmästä ja esityksestä ammattitaitoiseen mediaviestintään sekä käyttää opetusalan asiantuntijoiden apua. Menestyksen päätekijöinä ovat idealistinen tavoite luoda positiivinen vaikutus nuorten elämään ja toisaalta heidän osallistumisensa, mielenkiintonsa ja viihtyvyytensä varmistaminen. Energiakoulutuksessa täytyy huomioida myös muita yhteiskunnan ryhmiä perusasteen ja toisen asteen oppilaiden lisäksi. Yksi muista ryhmistä on työelämän ammattilaiset. Tämän ryhmän tärkeimpiä vaikuttajia ovat energia-asiantuntijat ja edunsaajia energiaammattilaiset. Tästä ryhmästä voisimme nostaa esiin opettajien ja energianhallinta-alalla työskentelevien ihmisten koulutuksen, sillä he voivat esitellä kestävää energiantuotantoa toiminnoissaan. Energiaopetus on myös tärkeää sisällyttää eri ammattiryhmien koulutusohjelmiin. Keskeisiä ammattiryhmiä ovat muun muassa arkkitehdit, suunnittelijat, kuljetusalan taloustieteilijät jne. sekä tietyt uudenlaiset ammattiryhmät, jotka tarjoavat yhteiskunnalle palveluitaan, kuten uusiutuvien energialähteiden asennusta ja energianeuvontaa

24 Viimeisenä on suuren aikuisyleisön koulutus. Tämä edellyttää, että kaikkien tasojen energiaorganisaatiot toimivat yhdessä viestinnän ammattilaisten kanssa luodakseen ohjelmia, jotka puhuttelevat suurta yleisöä. Tähän tulee sisältyä paikallisia ja kansallisia markkinointitapoja, jotka painottavat yksilön vastuuta, kunnioitusta ja yhteisen hyvän tavoittelua sekä antavat tietoa yksilöllisistä investointimahdollisuuksista ja niiden vaikutuksesta energiatehokkuuteen. Mitä ovat energiavirastot? Paikalliset ja alueelliset energiavirastot tukevat hyväksi havaittujen energianhallintamenetelmien käyttöä, kannattavat kestävää kehitystä ja tarjoavat tietoa, opastusta sekä muita paikallisiin energiatarpeisiin liittyviä palveluita. Ne toimivat puolueettomasti energia-asioissa sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Paikalliset ja alueelliset energiavirastot toimivat paikallisten tilanteiden, taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden sekä paikallisen alueen maantieteellisen koon mukaan. Mitä energiavirastot tekevät? Paikalliset ja alueelliset osallistujat, kuten energiantuottajat ja -kuluttajat, julkisen sektorin tai yritysten edustajat sekä laitteistotoimittajat, saavat paikallisilta ja alueellisilta energiavirastoilta useita palveluita. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat: energianhallinta-asioihin liittyvää tietoa, neuvontaa ja koulutusta tukea paikallisten/alueellisten energiasuunnitelmien käyttöönotossa julkisten ja yksityisten rakennusten energiatarkastuksia tietoisuutta tehokkuudesta, uusiutuvista energialähteistä ja siirtoasioista energianhallintaan rohkaisevan rahoituksen etsintää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Paikalliset viranomaiset saavat paikalliselta ja alueelliselta energiavirastolta laaja-alaista tietoa kaikista energian osaalueista, teknistä tukea energiahankkeiden ja perusrakenteiden kehityksessä sekä apua näiden tietojen jakamisessa. Paikallinen ja alueellinen energiavirasto toimii yhteytenä Euroopan verkostojen välillä sekä välikätenä paikallisille, alueellisille ja kansallisille osallistujille. Euroopassa on noin 400 paikallista ja alueellista energiavirastoa. Lähimmän toimipisteen löydät osoitteesta

25 ENERGIAKOULUTUS ENERGIABUSSI AJATUS... Puolassa on erittäin suuri tarve saada tietoa ja teknistä tukea järkevän energiankäytön kaikista osa-alueista. Tiedon jakaminen paikallisella tasolla on vaativa tehtävä, joten ajatus mobiilista ja joustavasta kattavasta tietolähteestä puolalaisesta energiabussista on otettu erittäin hyvin vastaan. Tarkoitusta varten mukautettu linja-auto esittelee uusiutuvia energiamuotoja ja tarjoaa ihmisille kattavasti materiaalia aiheesta. Sen mukana kulkee myös teknisiä asiantuntijoita, jotka järjestävät työpajoja ja seminaareja ammattilaisille ja yleisölle. Bussin vierailusta eri yhteisöihin tiedotettiin 30 sekunnin pituisella TVmainoksella. Hankkeen käynnisti Puolan kansallinen energiansäästövirasto yhdessä puolalaisen energiayhtiön ja saksalaisten sekä alankomaalaisten yhteistyökumppanien kanssa....tulos Vuoden 2003 syyskuusta lähtien energiabussi on vieraillut yli 200:ssa Puolan kunnassa ja ottanut vastaan yli vierailijaa. Siinä on järjestetty noin 35 seminaaria ja työpajaa eri energia-aiheista, ja se on osallistunut useisiin tapahtumiin, kuten joka vuosi Poznanissa järjestettäville ympäristöteknologiaa käsitteleville POLEKO-messuille. Osallistumislukemat ovat reilusti suuremmat kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, ja ne nousevat yhä, sillä bussia on pyydetty jo vierailemaan useissa kunnissa. Kävijäkysely osoittaa, että lähes 30 prosenttia kävijöistä aikoi käyttää saamiaan tietoja välittömästi ja että 56 prosenttia kävijöistä aikoi käyttää niitä tulevaisuudessa. Lisäksi suurin osa kävijöistä ilmaisi jakavansa saamansa tiedot perheensä ja ystäviensä kanssa

26 Lapset vastaavat On selvää, että opetus- ja oppimisprosesseissa on tärkeintä keskittyä itse koulutusaloitteen kohteeseen: lapsiin. Lapset ovat tulevaisuuden päättäjiä ja erittäin vastaanottavaisia uusille ideoille ja toimintatavoille. Koulutuspyrkimykset eivät kuitenkaan tuota ainoastaan aineettomia etuja joskus tulevaisuudessa. Lasten kautta saavutetaan todistetusti välittömiä ja kestäviä energiaa säästäviä toimintatapoja. He voivat esitellä uusia tapoja kotioloissa ja myös myöhemmin työelämässä. Kestävän energian keskus (CSE Centre for Sustainable Energy) on todistanut, että lapsille suunnatulla energiatietoisuuden koulutusohjelmalla voi olla merkittävä vaikutus kotitalouksiin. Tämä Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva organisaatio ( 5 ) suoritti itsenäisen analyysin ohjelmansa Energy Matters energy education hitting home tuloksista. Kyseinen ohjelma kehitettiin Lontoossa ja se toimitettiin koko Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle. Aloitteessa opettajille toimitettiin koulutusmateriaalit harjoituksineen ja tukineen paikallisten energiakouluttajien kautta. Paremmin kuin ammattilaiset... Ohjelma vastasi Yhdistyneen kuningaskunnan opetussuunnitelman erityisiin tieteen ja maantiedon opiskelua koskeviin ehtoihin, ja se sisälsi yhteyksiä myös muihin opetusaloihin, kuten kestävän kehityksen, luku- ja kirjoitustaidon, matematiikan sekä yhteiskuntataitojen opintoihin. Energy Matters toimitettiin noin oppilaalle 500:ssa eri koulussa. Ohjelman arviointi osoitti, että jopa kahdeksan- ja yhdeksänvuotiaat lapset voivat toimia tehokkaina energianeuvojina perheilleen. Arvioinnissa todettiin, että 76 prosenttia ohjelmaan osallistuneiden oppilaiden perheistä paransi energiansäästötapojaan. Tämä on parempi tulos kuin energianeuvonnan ammattilaiset ovat saavuttaneet. Perheet arvostelivat lastensa vaikutuksen lähes kaksinkertaiseksi verrattuna muiden tietolähteiden vaikutukseen, ja keskimäärin perheessä tehtiin 3,5 lasten aikaansaamaa energiansäästötoimintoa. ( 5 )

27 ENERGIAKOULUTUS... ja pitkäkestoisesti Itse asiassa kaikki kyselyyn osallistuneet oppilaat sanoivat, että he olivat tehneet useita eri asioita energian säästämiseksi sekä kotona että koulussa, ja he myös aikoivat jatkaa samalla linjalla. Useimpien osallistuneiden koulujen henkilökunta raportoi oppilaiden ja henkilökunnan tehneen useita toimintoja energiankulutuksen alentamiseksi Energy Matters -aloitteen vuoksi. Lisäksi useimmissa ohjelmaan osallistuneissa kouluissa tehtiin myös joitakin investointeja energian säästämiseksi. Osa tästä oli suoraa tulosta henkilökunnan osallistumisesta hankkeeseen. Osallistuminen rohkaisi myös koulun muuta henkilökuntaa varmistamaan, että energian säästäminen otetaan huomioon koulujen tulevissa huolto- ja kehityspäätöksissä. Yksi selitys lasten selkeälle vaikutukselle vanhempiinsa on se, että ymmärtäessään energiatehokkuuden kaltaista konseptia heikosti yksilöt vertaavat omaa käyttäytymistapaansa muihin yksilöihin ja toisaalta luottavat tutuilta henkilöiltä saamaansa tietoon. Nämä ovat kaksi suurinta vaikuttajaa heidän päätöksentekoonsa, ja lapset toimivat luotettavana tietokanavana toimintatapamuutoksia koskevissa päätöksissä. Tehokkaita oppitunteja CSE-hanke osoittaa laadukkaan energiakoulutuksen todellisen vaikutusvallan kotitalouksien energiansäästön kannalta koko Euroopan alueella. Energiakoulutuksen tulee olla energiatiedotuksen ja energiatehokkuuden markkinoinnin rinnalla ensisijainen väline luotaessa poliittisia prioriteetteja ja rahoitusohjelmia. Kaikki koulutukselliset ohjelmat täytyy kuitenkin yhdistää ajan tasalla oleviin resursseihin, harjoituksiin ja opettajien tukimateriaaleihin, jotta opettajat voivat esittää asiansa vakuuttavasti ja oikeilla tiedoilla. CSE on osoittanut, että viesti ei tee haluttua vaikutusta, jos lapsia kohdellaan passiivisina vastaanottajina jos heille saarnataan ja jos kommunikaatio rajoittuu vain pikaiseen keskusteluun tuntemattoman aikuisen kanssa aamukokoontumisessa tai opetusryhmässä

28 Lapsia tulee kohdella ympäristöasioiden päätöksentekijöinä. He ovat avoimia uusille ajatuksille ja luonnollisesti kiinnostuneita ympäröivän maailman tutkimisesta ja ymmärtämisestä. Jos heille tarjotaan resurssit, joiden avulla he voivat hankkia tietoa, arvioida tuloksia ja muodostaa omia johtopäätöksiä, oikeiden vaihtoehtojen hahmottaminen helpottuu ja he valitsevat toiminnot, jotka he kokevat omikseen ja haluavat jakaa muiden kanssa. Tätä voidaan ajatella tulkintana dialogista ja sitoutumiskonseptista, joka valtaa alaa useilla tieteen popularisoinnin alueilla. Se on myös kaikkein tehokkain lähestymistapa ja opettajien suosiossa, sillä se tarjoaa itsessään selkeitä opetusarvoja kehittämällä analyyttisiä taitoja ja päätöksentekokykyä erillään energiansäästöteemasta. Euroopan laajuinen ManagEnergyn järjestämä koulutusalan energiansäästöaloitteiden kustannustehokkuuskysely osoitti myös, että käytännön tekeminen ja kokeellinen työskentely on kustannustehokkain lähestymistapa. Tähän kuului laboratorio-opetusta, energiatehokkuuden mittausta koulussa, yksinkertaisia uusiutuvien energiamuotojen asennuksia, energiatarkastuksia sekä energiankulutuksen valvontaa. Esimerkki monitahoisesta lähestymistavasta löytyy tapaustutkimuksesta Motivaatio Meathin maakunnassa.

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Energiapolitiikan tärkeys II. Kiireellisten toimien tarve III. Neljä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen Itä-Suomen yliopisto Esme Glauert Institute of Education, London, UK Fani Stylianidou, Ellinogermaniki

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen!

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! Kansallinen StarT-hanke 2016 2018 Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! StarTin keskiössä ovat Taitavat lapset ja nuoret Suomen Tulevaisuuden Tekijät Jokainen voi olla Tähti www.luma.fi/start Päätavoitteena

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot