Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN 70 HYVINVOINTISUUNNITELMAN VUOSIEN SEURANTARAPORTTI 36 VALTUUSTOALOITTEITA / SIRPA MIKKONEN TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-MAALISKUU /PERUSTURVAN TOIMIALA 38 "VÄLKE " -VÄKIVALTATYÖN KÄYTÄNNÖN 76 TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN HAJA-ASUTUSALUEILLA 39 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA 77 SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS YHTEISPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 40 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 78 OSA-AIKAISESTI 41 PALKATON TYÖLOMA ILMOITUS SIVUTOIMESTA ILMOITUS YKSITYISESTÄ 81 SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA 44 PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYSTÄ 82 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT MUUTOKSET 45 ILMOITUSASIAT 89

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-19:30 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-19:30 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:00-19:30 jäsen Ruotsalainen Anu 17:00-19:30 jäsen Räsänen Martti A. 17:00-19:30 jäsen Räsänen Marja-Leena 17:00-19:30 varajäsen Vauhkonen Anna 17:00-19:30 jäsen POISSA Simelius Ulla-Maija jäsen Gustafsson Auvo khall pj MUU Paatero Ilkka 17:00-19:30 khall edustaja Tilus Riitta A. 17:00-19:30 kunnanjohtaja Pakarinen Riitta 17:00-17:45 asiantuntija Malmstedt Anneli 17:00-19:30 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:00-19:30 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Anna Vauhkonen ja Mika Laurikainen Valittiin Anna Vauhkonen ja Mika Laurikainen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Mariitta Rönkkö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Anna Vauhkonen Aika ja paikka: Kunnanvirastolla Mika Laurikainen :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA PALVELUISTA PETU 34 Kokouksen aluksi sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen esitteli perusturvalautakunnalle sosiaalitoimen toimintaa ja palveluja. Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedokseen.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN VUOSIEN SEURANTARAPORTTI 38/ /2013 PETU 35 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007, 12 ) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnan edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähinään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja talousuunnitelmaa laadittaessa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännän toteuttajille aiempaa parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista. Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jonka on laatinut kunnanhalliltuksen nimeämä moniammatillinen/poikkihallinnollinen työryhmä, on hyväksytty kunnanvaltuustossa (41 ). Perusturvalautakunta asetti suunnitelman seurantaryhmän, jonka työn tuloksena valmistui ensimmäinen seurantaraportti Raportin perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille seurantaraportti liitteenä no 1. Perusturvalautakunta 1. merkitsee Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuunitelman vuosille seurantaraportin tiedokseen 2. lähettää seurantaraportin tiedoksi sivistyslautakunnalle, kunnanhallitukselle/-valtuustolle ja Heinäveden seurakunnan lapsi- ja nuorisotyölle 3. nimeää edustajansa/puheenjohtajan seurantaryhmään 4. seurantaraportissa mainituista resursseista päätetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Perusturvalautakunta nimesi edustajakseen seurantaryhmään puheenjohtaja Osmo Puustisen, varalla

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta varapuheenjohtaja Matti Vihma. Pöytäkirjaan merkitään, että Riitta Pakarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Jakelu sivistyslautakunta kunnanhallitus Heinäveden seurakunta

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta VALTUUSTOALOITTEITA / SIRPA MIKKONEN VSTO Sirpa Mikkonen/KD valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteet 1. lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen jatkamisesta vuonna 2013 kustannusvaikutukseltaan /v 2. selvitettäväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, olisiko Heinäveden kunnassa mahdollisuus tarjota kaikille vuotiaille matalankynnyksen ennaltaehkäiseviä mielenterveyshoitajan "terveystarkastuksia" 1-2 kertaa, tarvittaessa myös lisäkertoja, sekä hakea aktiivisesti valtionavustuksia kohdennettuihin hankkeisiin. Aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 86 / KHALL Aloitteet ovat esityslistan liitteenä nro 5. Kj: Kunnanhallitus 1. toteaa lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen jatkamisen aloitteesta, valtuuston päätettyä kokouksessaan talousarvion käsittelyn yhteydessä, ettei kuntalisän maksamista jatketa, että ao. aloite ei anna nykyisessä taloudellisessa tilanteessa aihetta enempiin toimenpiteisiin; 2. siirtää perusturva- ja sivistyslautakuntien käsiteltäväksi aloitteen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi esitettyjen ennaltaehkäisevien mielenterveyshoitajan "terveystarkastusten" tarjoamiseksi sekä valtionavustusten hakemiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PETU 36 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Sirpa Mikkonen/KD valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimista. Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, olisiko Heinäveden kunnassa mahdollisuus tarjota kaikille vuotiaille matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä mielenterveyshoitajan terveystarkastuksia 1-2 kertaa, tarvittaessa myös useampia kertoja. Lisäksi esitetään, että kunta hakisi aktiivisesti avustuksia kohdennettuihin hankkeisiin.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille on asetettu yhdeksi tavoitteeksi, että psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien varhaista havaitsemista/puheeksiottoa kouluterveydenhuollossa parannetaan käyttämällä apuna haastattelu- ja kyselylomakkeita (mm. masennus-seula, kysely lähisuhdeväkivallasta ja päihteidenkäytöstä). Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportin ( ) mukaan em. tavoite on toteutunut. Heinäveden mielenterveysstrategian (2013) mukaan kaikki peruskoulun 8. luokan oppilaat ja lukion 1. vuosikurssin opiskelijat täyttävät BDI 13-masennusseulan. Mikäli masennusseulan tai päihdekyselyn tulokset ovat huolestuttavia, kouluterveydenhoitaja ja lääkäri ottavat asian puheeksi nuoren sekä heidän huoltajiensa kanssa. Tarvittaessa kouluterveydenhuollosta nuori ohjataan joko oman kunnan mielenterveysneuvolaan, perheneuvolan palveluihin tai hänelle laaditaan lähete erikoissairaanhoitoon. Heinävedellä kouluterveydenhoidossa on hyvät resurssit ja kouluterveydenhoitajana työskentelee ammattitaitoinen ja kokenut työntekijä. Kouluterveydenhoitajan luo on matala kynnys ja hän on helposti tavoitettavissa. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista. Vuodesta 2007 alkaen Heinävedellä osa kouluterveydenhoitajan työpanoksesta on suunnattu ehkäisevään työhön (esim. varattu aikaa keskusteluille, mahdollisuus tavata kouluterveydenhoitaja esim. viikoittain jne.) sekä työparityöskentelyyn lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Yhteistyö kouluterveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän sekä mielenterveysneuvolan ja perheneuvolan työntekijöiden kanssa on tiivistä. Nuoret saavat tarvittaessa ajan mielenterveyshoitajan vastaanotolle ja tarvittaessa mielenterveyshoitaja voi tavata nuoren tämän kotona tai koulun tiloissa. Myös lasten ja nuorten psykiatriselle poliklinikalle pääsy on kohtuullisen nopeaa. Pääosa mielenterveyshoitajien työpanoksesta suuntautuu aikuisten kanssa tehtävään työhön. Mikäli aloitteen mukaiset mielenterveyshoitajan terveystarkastukset 1-2 kertaa kaikille vuotiaille toteutettaisiin, järjestely vaatisi lisätyöntekijöitä. Nuorisolain muutoksessa (voimaanastuminen ) (laki 693/2010 ja HE 1/2010 vp) säädetään mm. etsivästä nuorisotyöstä. Laissa todetaan, että kunta tarvittaessa toteuttaa etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Heinävedellä nuorisotyön henkilöresurssit eivät ole lisääntyneet nuorisolain muutoksen myötä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportissa 2013 yhdeksi kehittämistavoitteeksi on asetettu etsivän nuorisotyön kehittäminen. Hyvinvointisuunnitelma v korostaa, että eri toimialojen kehittämistyö turvataan ensisijaisesti osallistumalla hankkeisiin ja varmistamalla, että työntekijöillä on riittävästi työaikaa kehittämishankkeisiin osallistumiseen. Seurantaraportin mukaan Heinävesi on mukana mm. tehostetun ja erityisen tuen ja oppilashuollon kehittämistoiminnassa. Lisäksi koulutoimi on saanut valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Valtakunnallisessa Kaste-ohjelmassa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluja kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Myös Heinäveden kunta on osallisena Kaste-hankkeessa. Sirpa Mikkosen aloite nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimista esityslistan liite no 2 ja oppilashuoltoryhmän yhteenveto Heinäveden lasten ja nuorten mielenterveyttä seuraavista palveluista esityslistan liite no 3. Perusturvalautakunta 1. toteaa, että jo nykyisissä kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa arvioidaan myöskin lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia 2. saattaa aloitteen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten 3. pyrkii hyödyntämään mahdollisia seudullisia/alueellisia hankkeita toiminnan kehittämisessä Jakelu hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-MAALISKUU 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA PETU 37 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2013 talousarvion toteutumisen raportoinnin ohjeis tuksen mukaan kirjanpidosta tulostettavat talous arvion toteutumat osastota solla 04 tulee saattaa tiedoksi perusturva lauta kunnalle vähintään kuusi ker taa vuodessa. vastaa siitä, että toimielin saa em. tiedot ja samalla esitykset korjaavista toimenpiteistä, mikäli toteutuminen poikkeaa käyttösuunnitelmasta. Koko perusturvan toimialan 1-3 kk toimintatuotot ovat eu roa (25,8 %), toimintakulut euroa (23,7 %) ja toimintakate euroa (23,5 %). Ohjeellinen käyttö-% on 25. Seuraavassa kirjanpidon mukaiset toimintatuotot ja toimintakulut (taso 04) Osasto Tuotot % Kulut % Kate % Toimeentu lotuki , , ,5 Elatusturva ,8 441,40 100, ,8 Päihdehuolto , , ,3 Vammaispalv , ,8 Kehitysvammah , , ,9 Lastensuojelu , , ,3 Kotipalv. ja ksh , , ,6 Päiväkeskus 606 8, , ,9 Kotona asumin , , ,5 Palv.as. ja ryko , , ,9 Vast.ottopalv , , ,0 Täyd. palv , , ,7 Vuodeosasto , , ,0 Erikoissair.hoito , ,4 Hammashuolto , , ,3 Hall. ja talous , ,1 Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tam mi-maaliskuu 2013 esityslistan liitteen no 4 mukaisesti tiedokseen.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta "VÄLKE " -VÄKIVALTATYÖN KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN HAJA-ASUTUSALUEILLA 36/13.01/2013 PETU 38 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) vuosien yhdeksi osaohjelmaksi on valittu riskiryhmien osallisuuden, hyvinvoinnin sekä terveyden parantumiseen liittyvien työmuotojen kehitäminen. Osaohjelmat on jaettu toimenpiteisiin, joilla edellä kuvatua tavoitetta on mahdollisuus lähesty. Yhtenä toimenpiteenä osaohjelmassa on osaamisen lisääminen väkivallan ehkäisemiseksi. Tarkemmin kuvattuna kehittämistyön tulisi tähdätä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamallin kehittämiseen, jossa huomioidaan STM:n entamat suositukset ja kuritusväkivallan ehkäisyn kansallinen toimintaohjelma. Kehittämistyön tarvoitteena on vahvistaa rakenteita ja osaamista väkivallan ja kuritusväkivallan ehkäisemiseksi. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan huomioarvo kasvaa myös piakkoin uudistuvassa sosiaalihuollon lainsäädännössä. Uudistusta suunnitteleva työryhmä perusteluissaan korostaa turvakotipalvelujen sekä niihin liittyvien avohuoltopalvelujen kehittämisen tarvetta siten, että kyseiset palvelut turvataan myös haja-asutusalueilla. Joensuun kaupunki THL:n tuella aloittanut edellä kuvatun mukaisen kehittämistyön lukien. Nykyisen rahoituksen päättymisen jälkeen on tarkoitus vuoden 2013 aikana valmistella vähintäänkin Pohjois-Karjalan maakunnan "kokoinen" väkivallan ehkäisytyön kehittämiseen tähtäävä hanke.hanke ulottuu mahdollisesti muiden Itä- Suomen ja Keski-Suomen maakuntien kanssa. Hankkeen hakuaika on ja Joensuun sosiaali- ja terveystoimi on lupautunut olemaan hankkeen hallinnoija koko Itä- ja Keski-Suomen osalta. Hankesuunnitelma liitteenä no 5. Joensuun kaupunki pyytää kuntien sitoumusta hankkeeseen mennessä hankehakemuksen mukaisilla omavastuuosuuksilla. Heinäveden kunnan omavastuuosuus on /vuosi. Perusturvalautakunta päättää sitoutua "Välke " -väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen haja-asutusaluella -hankkeeseen enintään esitetyllä omavastuuosuudella. Jakelu Joensuun kaupunki

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS YHTEISPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 39/ /2013 PETU 39 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Pohjois-Karjalassa alkaa lukien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoiton yhteispäivystys Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän järjestämänä. Kuntayhtymä tarjoaa virka-ajan ulkopuolista terveydenhuollon päivystystä maakunnan asukkaille Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, sopimus liitteenä no 6. Heinäveden kunnan asukkaiden (erityisesti kunnan pohjoisosassa asuvat kuntalaiset) käynnit lukien Joensuun päivystyksessä on tähän saakka mahdollistunut sopimukset Joensuun kaupungin ja PKSSK:n kanssa. Sopimukset on irtisanottu lukien. Selvitys Varkauden ja Joensuun päivystyskäynneistä vuonna 2012 liitteessä no 7. Perusturvalautakunta hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja kunnan välisen sopimuksen yhteispäivystyksen järjestämisestä liitteen no 6 mukaisesti. Jakelu PKSSK

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN OSA-AIKAISESTI PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana mennessä siten, että virka voidaan täyttää myöskin osa-aikaisesti. Pätevyysvaatimuksena virkaan on laillistetun lääkärin pätevyys. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaa on hakenut lääketieteen lisensiaatti Tiina Antoniina Puhakka. Hakemuksessa hän on ilmoittanut hakevansa virkaa osapäiväisesti, kuitenkin vähintään 10 työtuntiin viikossa. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. valita terveyskeskuslääkärin osa-aikaiseen virkaan lääketieteen lisensiaatti Antoniina Puhakan 4 kuukauden koeajalla 2. terveyskeskuslääkäri Antoniina Puhakan peruspalkaksi 10 tunnin työajalla 27,03 %/3.168,50 (hinnoittelukohta L1TK6100) 3. valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. PETU 40 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Antoniina Puhakka on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ottanut viran vastaan lukien. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta vahvistaa lääketieteen lisensiaatti Antoniina Puhakan valinnan terveyskeskuslääkärin osa-aikaiseen virkaan lukien.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta PALKATON TYÖLOMA 34/ /2013 PETU 41 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Seija Ollikainen hakee palkatonta työlomaa kotipalvelun lähihoitajan tehtävästä ajalle Hakemuksen perusteena on ammatillisen tiedon, taidon ja osaamisen laajentaminen, liite no 8. Vs. kotihoidon johtaja Virpi Eklund puoltaa työloman myöntämstä hakijan esittämän perusteen vuoksi, ja koska pätevä sijaine on tiedossa, liiteno 9. Hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta päätää alaisensa henkilöstön oslata virka- ja työvapaan myöntämisestä, jollei 11 :stä muuta johdu. Koska kysessä on harkinnanvarainen työloma, asiasta päättää lautakunta. Kunnanhallituksen lautakunnille antama ohjeellinen periaate on, että harkinnanvaraisia palkattomia virkavapaita/työlomia myönnettäisiin korkeintaan yhden kalenterivuoden ajaksi, elleivät erityiset perustelut muuta vaadi. Perusturvalautakunta myöntää lähihoitaja Seija Ollikaiselle palkatonta työlomaa ajalle Jakelu Ollikainen Seija palkanlaskenta

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ILMOITUS SIVUTOIMESTA 33/01.01/2013 PETU 42 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Vastaava sairaanhoitaja Virve Mikkonen on jättänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen sivutyöstä, liite no 10. Viranhaltijoiden sivutoimia koskevat määräykset ovat laissa kunnallisesta viranhaltijasta ( /304). Lain 8 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Muusta ( ei edellytä työajan käyttöä) kuin edellä tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työntantajalle. Sivutoimi ei saa haitata kunnallista toimintaa. Jotta työnantaja voi harkita, haittaako sivutoimi viranhaltijan virkatehtäviä tai viranomisen toimintaa, tulee jokaisen tehdä sivutoimestaan työnantajalle sivutoimi-ilmoitus. Virve Mikkosen sivutyöilmoituksen mukaan hän ei käytä sivutyöhön työaikaansa, ei tule esteelliseksi sivutyön vuoksi tehtävässään eikä se ole kilpailevaa toimintaa, joten estettä sivutyöilmoituksen hyväksymiselle ei ole. Hallintosäänntön 8 :n mukaan lautakunta päättää valmitsemansa henkilöiden sivutoimiluvasta. Perusturvalautakunta hyväksyy vastaava sairaanhoitaja Virve Mikkosen sivutyöilmoituksen. Jakelu Mikkonen Virve

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA 35/ /2013 PETU 43 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Toiminimi Mervin Olkkari / Mervi Hokka on jättänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Ilmoitus koskee toiminimen muutosta (entinen Wanha Olkkari) ja toimitilojen siirtymistä uusiin tiloihin. Toiminta sen sijaan ole ei muuttunut sisällöltään vuodesta 2008, jolloin toiminimi ensimmäisen kerran merkittiin aluehallinnon ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin. Palvelutoiminta on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua päivätoimintaa ja ikääntyville järjestettyä viriketoimintaa kerrostalossa olevissa toimitiloissa. Terveystarkastaja on hyväksynyt tilat esitettyyn toimintaan sopiviksi ja taloyhtiö on päivittämässä kevään aikana pelastussuunnitelman ja poistumisturvallisuusselvityksen. Toiminnasta vastaavalla on sosionomin (amk) tutkinto. Yksityisen palveluntuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluje, on tehtvävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (laki ykistyisistä sosiaalipalveluuista 922/ ). Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle 11 ja 12 :n nojalla saamansa tiedot (13 ). Perusturvalautakunta 1. merkitsee toiminimi Mervin Olkkarin ilmoituksen yksiyisestä sosiaalipalvelutoiminnasta tietoonsa saatetuksi 2. esittää aluehallintovirastolle, että toiminimi Mervin Olkkari merkitään yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin, koska esitettyjen asiakirjojen perusteella palvelu täyttää sille laissa säädetyt edellytykset. Jakelu aluehallintovirasto Mervin Olkkari

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYSTÄ JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT MUUTOKSET 120/ /2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija terveyskeskuksen vs.osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen, Varkaudentie 2, HEINÄVESI, puh , Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus on pöytäkirjan 197 :ssä antanut hallintokunnalle vuoden 2013 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset. Palkkausmenojen arvioidaan kasvavan sopimuskorotusten, palkka- ja rakenneliukumien myötä vuonna 2013 n. 2,3 %. Henkilösivukuluiksi arvioidaan KVTEL:n piirissä olevien osalta 31,2 %. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yleisperiaatteiden mukaan mm. muut toimintakulut kuin palkat saavat nousta korkeintaan 2 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta, elleivät verotulo- ja valtionosuusennusteet aiheuta leikkaustoimia. Tilinpäätösennusteen mukaan perusturvan toimintakulut ylittyvät yhteensä euroa ja olisivat siten yhteensä Tästä muiden kuin henkilöstökulujen osuus on euroa, mikä korotettuna 2 %:lla on euroa. Toimintatuotot on tarkastettava vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä vuoden 2012 talousarvion ja sen jälkeisen tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Koko perusturvan talousasrvioesityksen toimintatuotot yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS TA 2013 (esitys) henkilöstökulut muutos edell ,24 % ,52 % ,65 % muut toim.kulut

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta muutos edell. 1,84 % 8,20 % 1,80 % sisäiset vuokrat muutos edell ,45 % , ,76 % vyörytyserät muutos edell ,80 % , ,54 % yhteensä muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,32 % Esityslistan liitteen no 3 on perusturvan vuoden 2013 talousarvioesitys ja vuosien suunnitelma (eurot). Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitellään kokouksessa ja tulosyksiköiden esimiehet on kutsuttu kokoukseen. Esimiehiä pyydetään tarkistamaan talousarvioesityksissään hoivakodin henkilöstöresurssit, hammashoidon henkilöstöresurssit suhteessa aleneviin käyntimääriin ja lääkäripalvelujen järjestämisen kustannukset. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Talousarvioesitykseen sisältyy joitakin henkilöstälisäyksiä. Perusturvan toimialalle esitetään, että vakinaisen henkilöstön työlomien sijaisina määräaikaisilla työsopimuksilla toimineet 8 lähihoitajaa vakinaistetaan sijaismäärärahoista (yhteensä euroa) ns. vakinaiseksi varahenkilöiksi. Kotihoitoon esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäismitoituksen tasolle ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön, koska erityisesti lastensuojelun näkökulmasta perheiden tukemisen tarve on kasvanut. Palveluasuntojen ja ryhmäkotien henkilöstömitoituksen korjaamiseksi esitetään osa-aikainen (0,5) sairaanhoitaja. Kustannusvaikutus yhteensä euroa. Kunnanvaltuusto on sitoutunut henkilöstömitoitusten tarkistamiseen vähimmäistasolle hyväksyessään Ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuosille kokouksessaan

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Muisti- ja virikeohjaaja on esitetty palkattavaksi testamenttivaroin. Hoivakodin on arvioitu vapautuvan väistötiloina toimimisesta lukien ja tällöin hoivakotiin tulee palkata vakinainen henkilökunta. Esitys sisältää 16 lähihoitajan, 2 laitoshuoltajan ja 0,5 sairaanhoitajan palkkaamisen lukien, yhteensä euroa. Väistötiloina toimimisen aikana lisähenkilöinä hoivakodilla toimivat 5 määräaikaisesti palkattua lähihoitajaa. Talousarvioesityksessä on avohuollon tulosyksikköön varattu määräraha 2,5 lääkärityöpanoksen ostamisesta nykyiselta palveluntuottajalta opitota käyttäen. Kansanterveystyön vastaavan lääkärin työpanoksen ostamisesta Varkauden kaupungilta esitetään jatkettavan. Kotisairaanhoidon lääkäripalvelua varten on esitetty alkuvuoden osalle myöskin määräraha. Yhteensä edellä mainittuihin lääkäripalveluihin on esitetty euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulosyksikköön on varttu euron määräraha psykiatripalvelujen ostoon. Kunnanhallitus on alustavan talousarviovalmistelun perusteella vähentänyt perusturvan toimialan toimintamenoja henkilöstömenojen osalta euroa. Esimiehet ovat karsineet palkkamäärärahoja euroa siten, että palkkalaskelmia on tarkistettu, ateriankuljetus järjestetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa eikä sijaisjärjestelijän tehtävään palkata uutta henkilöä, vaan tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Talousarvioon sisältyy esitys, että kaikki perushoitaja-nimikkeellä olevat tehtävät muutetaan lähihoitajan tehtäviksi. Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Koko perusturvan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS TA 2013 ESITYS henkilöstökulut muutos edelli ,24,% ,52 % ,5 % muut toim. kulut muutos edell ,84 % ,20 % ,80 % sisäiset vuokrat muutos edell ,45 % ,00 % ,76 % vyörytyserät muutos edell ,80 % ,00 % ,54 % yhteensä muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,00 % Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan vuoden 2013

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta talousarvioesityksen ja vuosia koskevan taloussuunitelman liitteen no 1.1 ja kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti (käyttötalous) tulosyksiköittäin toimintatuotot, - kulut ja toimintakate eriteltyinä. Toimintatuo tot Toimintaku lut Toimintaka te Sosiaalityö Kotihoito Avohuolto Vuodeosasto Erikois sair.hoi to Hammashuolto Hallinto ja talous Yhteensä Toimintakatteen muutos on 4,6 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Kunnanvaltuusto päätös ( 84) Heinäveden kunnan vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi käsitti joitakin merkittäviä muutoksia perusturvalautakunnan esittämään talousarvioehdotukseen nähden: 1. Perusturvalautakunnan tulee selvittää ostopalvelusopimusten purkamista osittain vanhusten asumispalvelujen (2460) osalta. Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelujen menokohdalta vähennetään määrärahaa euroa. Mahdollisesti siirrettävät asiakkaat voidaan sijoittaa Heinäveden hoivakotiin. 2. Koko kunnan talousarviosta vähennetään henkilöstökuluja euroa, joka on 2.23 % palkoista ja 2,09 % sivukuluista. Em. vähennys on tehty valtuustolle tehdyssä esityksessä henkilöstömäärarahoihin. 3. Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä esitetyt henkilöstölisäykset päätetään Yritystaito Oy:n hoito- ja hoivatyön selvityksen jälkeen kunnanhallituksessa, jonka jälkeen perusturvalautakunta voi vahvistaa käyttösuunnitelmansa. Tämä vaikuttaa

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta kohdassa mainittuun henkilöstökuluvähennykseen. Yritystaito Oy:n selvitys Heinäveden hoito- ja hoivapalveluista valmistui Selvityksen aiheuttamista toimenpiteistä kunnanvaltuusto päätti: 1. perusturvalautakunnan esittämien uusien tehtävien ja määräaikaisten vakinaistamisen osalta kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtäväksi annettaan selvittää raportissa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset henkilöstölisäysten osalta. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset toimintatapojen muutokset ja mahdolliset toimitilojen käyttömuutokset, kuten laitospaikkojen vähentäminen ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset. Talousarvion liitteenä oleva suuunnitelma henkilöstön osalta merkitään pöytäkirjaan vain perusteena määrärahojen jakamisesta oikealle kustannuspaikalle. Määrärahan varaaminen tässä tilanteessa ei oikeuta luetteossa olevan henkilöstön työsuhteen muuttamiseen toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan henkilöstölisäykset ratkaistaan vuoden 2013 puolella yksityiskohtaisesti. Siivoustyön mitoitustyö on meneillään ja se tulee aiheuttamaan muutoksia henkilöstötarpeeseen ja tullee mahdollistamaan henkilöstön sijittamista toisin ja mahdollistaa myös henkilöstökulusäästöjä. Tältäkin osin asia raktakistaan yksityikohtaisesti vuoden 2013 puolella. Edellä mainitut selvitykset ja mahdolliset talousarviomäärärahohen muutokset tulee esittää valtuustolle huhtikuun loppuun mennessä. Vanhusten asumispalvelujen ostojen vähentämistä koskeva selvitys ja neuvottelut ovat käynnissä. Koska kunnan omien asumispalveluyksiköiden korjaustyöt ovat vielä kesken ja käytettävissä olevia tiloja joudutaan käyttämään ns. väistötiloina, on paikkojen järjestyminen omista yksiköistä haasteellista. Tarvittava euron säästö on asumispalveluissa saavutettavissa. Henkilöstökulujen euron vähennys koko kunnan talousarviosta merkitsee perusturvan toimialan osuudeksi noin euron henkilöstökulujen vähennystä. Tästä summasta vapaaehtoisin palkattomien vapaapäivien pitämisen kautta syntyvä säästö on vähäinen. Perusturvan koko toimialan henkilöstökulujen säästövaatimus on jyvitetty tulosyksiköittäin, joissa esimiehet henkilöstönsä kanssa ovat pohtineet säästökohteita. Esitykset säästöistä liitteessä no 3 ja henkilöstöluettelo liitteenä no 4. Merkittävin henkilöstömenojen säästöesitys koostuu hoivakodin henkilöstömenoista. Hoivakotiin ei palkata uutta henkilökuntaa lukien, kuten talousarviossa esitettiin. Sen sijaan selvitetään vuodeosaston yhden osaston siirtämistä henkilökuntineen hoivakodin toiseen siipeen tai muita mahdollisia vaihtoehtoja, joilla vanhusten hoito- ja

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta hoivapalvelujen kustannusnousua saataisiin pienennetyksi. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen säästöt otetaan hoivakodin uuden henkilöstön palkkausmenoista siten, että henkilökunta palkataan aikaisintaan lukien ja vain siinä tapauksessa, ettei toimintaa voida toteuttaa vaihtoehtoisein keinoin, vähennys ) Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäistasolle esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön lastensuojelun tarpeisiin, 8 määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi sijaismäärärahoilla ja muisti- ja virikeohjaaja esitetään palkattavaksi Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla. KHALL Esityslistan liitteenä - nro 34 on esitykset säästöistä - nro 35 on henkilöstöluettelo Kj: Kunnanhallitus palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen käsittelyä varten. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti PETU 44 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Helmikuun perusturvalautakunnan kokouksessa esillä olleet esimiesten henkilöstönsä kanssa esiteyt säästökohteet ovat tulosaluittain tarkentuneet. Niitä tarkennettiin jo yhteistyötoimikunnan piedettyyn kokoukseen. Siivoustyön mitoitus on siivouksen osalta valmistunut, mutta erityisesti vuodeosaston laitoshuoltajien tehtäviin kuuluvat muut työt ovat vielä esimiesten ja mitoittajan selvitettävinä. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, ettei laitoshuoltajien määrän vähentäminen edellä mainittuun mitoitukseen pohjautuen ole mahdollista. Hoivakodin toiminta, sen jälkeen kun se vapautuu palveluasuntojen

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta peruskorjauksen jälkeen väistötiloina toimimisesta, on työryhmän pohdittavana. Talousarvioon hoivakodin henkilökunnan palkkaukseen varatut määrärahat erityisesti työkierron kautta siirtyneen henkilökunnan osalta on tarkistuslaskennassa. Saavutettava säästö ei tule olemaan kunnanhallitukselle esitetyn euromäärän suuruinen. Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseen on tarkoituksenmukaista palata, kun vanhusten hoito- ja hoivapalveluita selvittävä työryhmä saa työnsä elokuun loppuun mennessä valmiiksi. Määräaikaisten lähihoitajien palkkaaminen vakinaisiksi varahenkilöiksi on lukumäärän osalta muuttunut, koska kaksi esitetyistä eivät ole enää kunnan palveluksessa. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen ( ) ja ostopalvelujen ( ) leikkaus toteutetaan liitteessä no 11 esittyjen toimenpiteiden avulla 2) kuusi määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi vakinaisiksi varahenkilöiksi perusturvan toimialalle sijaismäärärahoilla perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti lukien 3) muisti- ja virikeohjaaja palkataan Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla Jakelu kunnanhallitus

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 45 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Valtiokonttorin päätös /Dno 226/2011: Sotilasvammalain (404/48) 6 :n 4 momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisista avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Kansaneläkelaitoksen päätös : Heinäveden kunnan työntekijöilleen järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaaminen tilikaudelta Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö Leväniemen toimintakeskus ja Simset Oy: Toimintakertomus Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus : Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö. 5. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös : Aluehallintoviraston ratkaisu lääkäripalveluita koskevaan epäkohtailmoitukseen. 6. Sosiaali- ja terveyslan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus ja päätös : Ykstyisen terveydenhuollon palvelujen antaminen / DRA Sonsultin Oy. 7. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje : Kunniamerkkiehdotukset. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 39, 41, HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot