Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN 70 HYVINVOINTISUUNNITELMAN VUOSIEN SEURANTARAPORTTI 36 VALTUUSTOALOITTEITA / SIRPA MIKKONEN TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-MAALISKUU /PERUSTURVAN TOIMIALA 38 "VÄLKE " -VÄKIVALTATYÖN KÄYTÄNNÖN 76 TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN HAJA-ASUTUSALUEILLA 39 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA 77 SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS YHTEISPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 40 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 78 OSA-AIKAISESTI 41 PALKATON TYÖLOMA ILMOITUS SIVUTOIMESTA ILMOITUS YKSITYISESTÄ 81 SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA 44 PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYSTÄ 82 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT MUUTOKSET 45 ILMOITUSASIAT 89

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-19:30 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-19:30 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:00-19:30 jäsen Ruotsalainen Anu 17:00-19:30 jäsen Räsänen Martti A. 17:00-19:30 jäsen Räsänen Marja-Leena 17:00-19:30 varajäsen Vauhkonen Anna 17:00-19:30 jäsen POISSA Simelius Ulla-Maija jäsen Gustafsson Auvo khall pj MUU Paatero Ilkka 17:00-19:30 khall edustaja Tilus Riitta A. 17:00-19:30 kunnanjohtaja Pakarinen Riitta 17:00-17:45 asiantuntija Malmstedt Anneli 17:00-19:30 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:00-19:30 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Anna Vauhkonen ja Mika Laurikainen Valittiin Anna Vauhkonen ja Mika Laurikainen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Mariitta Rönkkö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Anna Vauhkonen Aika ja paikka: Kunnanvirastolla Mika Laurikainen :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA PALVELUISTA PETU 34 Kokouksen aluksi sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen esitteli perusturvalautakunnalle sosiaalitoimen toimintaa ja palveluja. Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedokseen.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN VUOSIEN SEURANTARAPORTTI 38/ /2013 PETU 35 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007, 12 ) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnan edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähinään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja talousuunnitelmaa laadittaessa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännän toteuttajille aiempaa parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista. Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jonka on laatinut kunnanhalliltuksen nimeämä moniammatillinen/poikkihallinnollinen työryhmä, on hyväksytty kunnanvaltuustossa (41 ). Perusturvalautakunta asetti suunnitelman seurantaryhmän, jonka työn tuloksena valmistui ensimmäinen seurantaraportti Raportin perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille seurantaraportti liitteenä no 1. Perusturvalautakunta 1. merkitsee Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuunitelman vuosille seurantaraportin tiedokseen 2. lähettää seurantaraportin tiedoksi sivistyslautakunnalle, kunnanhallitukselle/-valtuustolle ja Heinäveden seurakunnan lapsi- ja nuorisotyölle 3. nimeää edustajansa/puheenjohtajan seurantaryhmään 4. seurantaraportissa mainituista resursseista päätetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Perusturvalautakunta nimesi edustajakseen seurantaryhmään puheenjohtaja Osmo Puustisen, varalla

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta varapuheenjohtaja Matti Vihma. Pöytäkirjaan merkitään, että Riitta Pakarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Jakelu sivistyslautakunta kunnanhallitus Heinäveden seurakunta

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta VALTUUSTOALOITTEITA / SIRPA MIKKONEN VSTO Sirpa Mikkonen/KD valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteet 1. lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen jatkamisesta vuonna 2013 kustannusvaikutukseltaan /v 2. selvitettäväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, olisiko Heinäveden kunnassa mahdollisuus tarjota kaikille vuotiaille matalankynnyksen ennaltaehkäiseviä mielenterveyshoitajan "terveystarkastuksia" 1-2 kertaa, tarvittaessa myös lisäkertoja, sekä hakea aktiivisesti valtionavustuksia kohdennettuihin hankkeisiin. Aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 86 / KHALL Aloitteet ovat esityslistan liitteenä nro 5. Kj: Kunnanhallitus 1. toteaa lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen jatkamisen aloitteesta, valtuuston päätettyä kokouksessaan talousarvion käsittelyn yhteydessä, ettei kuntalisän maksamista jatketa, että ao. aloite ei anna nykyisessä taloudellisessa tilanteessa aihetta enempiin toimenpiteisiin; 2. siirtää perusturva- ja sivistyslautakuntien käsiteltäväksi aloitteen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi esitettyjen ennaltaehkäisevien mielenterveyshoitajan "terveystarkastusten" tarjoamiseksi sekä valtionavustusten hakemiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PETU 36 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Sirpa Mikkonen/KD valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimista. Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, olisiko Heinäveden kunnassa mahdollisuus tarjota kaikille vuotiaille matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä mielenterveyshoitajan terveystarkastuksia 1-2 kertaa, tarvittaessa myös useampia kertoja. Lisäksi esitetään, että kunta hakisi aktiivisesti avustuksia kohdennettuihin hankkeisiin.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille on asetettu yhdeksi tavoitteeksi, että psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien varhaista havaitsemista/puheeksiottoa kouluterveydenhuollossa parannetaan käyttämällä apuna haastattelu- ja kyselylomakkeita (mm. masennus-seula, kysely lähisuhdeväkivallasta ja päihteidenkäytöstä). Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportin ( ) mukaan em. tavoite on toteutunut. Heinäveden mielenterveysstrategian (2013) mukaan kaikki peruskoulun 8. luokan oppilaat ja lukion 1. vuosikurssin opiskelijat täyttävät BDI 13-masennusseulan. Mikäli masennusseulan tai päihdekyselyn tulokset ovat huolestuttavia, kouluterveydenhoitaja ja lääkäri ottavat asian puheeksi nuoren sekä heidän huoltajiensa kanssa. Tarvittaessa kouluterveydenhuollosta nuori ohjataan joko oman kunnan mielenterveysneuvolaan, perheneuvolan palveluihin tai hänelle laaditaan lähete erikoissairaanhoitoon. Heinävedellä kouluterveydenhoidossa on hyvät resurssit ja kouluterveydenhoitajana työskentelee ammattitaitoinen ja kokenut työntekijä. Kouluterveydenhoitajan luo on matala kynnys ja hän on helposti tavoitettavissa. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista. Vuodesta 2007 alkaen Heinävedellä osa kouluterveydenhoitajan työpanoksesta on suunnattu ehkäisevään työhön (esim. varattu aikaa keskusteluille, mahdollisuus tavata kouluterveydenhoitaja esim. viikoittain jne.) sekä työparityöskentelyyn lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Yhteistyö kouluterveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän sekä mielenterveysneuvolan ja perheneuvolan työntekijöiden kanssa on tiivistä. Nuoret saavat tarvittaessa ajan mielenterveyshoitajan vastaanotolle ja tarvittaessa mielenterveyshoitaja voi tavata nuoren tämän kotona tai koulun tiloissa. Myös lasten ja nuorten psykiatriselle poliklinikalle pääsy on kohtuullisen nopeaa. Pääosa mielenterveyshoitajien työpanoksesta suuntautuu aikuisten kanssa tehtävään työhön. Mikäli aloitteen mukaiset mielenterveyshoitajan terveystarkastukset 1-2 kertaa kaikille vuotiaille toteutettaisiin, järjestely vaatisi lisätyöntekijöitä. Nuorisolain muutoksessa (voimaanastuminen ) (laki 693/2010 ja HE 1/2010 vp) säädetään mm. etsivästä nuorisotyöstä. Laissa todetaan, että kunta tarvittaessa toteuttaa etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Heinävedellä nuorisotyön henkilöresurssit eivät ole lisääntyneet nuorisolain muutoksen myötä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportissa 2013 yhdeksi kehittämistavoitteeksi on asetettu etsivän nuorisotyön kehittäminen. Hyvinvointisuunnitelma v korostaa, että eri toimialojen kehittämistyö turvataan ensisijaisesti osallistumalla hankkeisiin ja varmistamalla, että työntekijöillä on riittävästi työaikaa kehittämishankkeisiin osallistumiseen. Seurantaraportin mukaan Heinävesi on mukana mm. tehostetun ja erityisen tuen ja oppilashuollon kehittämistoiminnassa. Lisäksi koulutoimi on saanut valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Valtakunnallisessa Kaste-ohjelmassa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluja kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Myös Heinäveden kunta on osallisena Kaste-hankkeessa. Sirpa Mikkosen aloite nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimista esityslistan liite no 2 ja oppilashuoltoryhmän yhteenveto Heinäveden lasten ja nuorten mielenterveyttä seuraavista palveluista esityslistan liite no 3. Perusturvalautakunta 1. toteaa, että jo nykyisissä kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa arvioidaan myöskin lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia 2. saattaa aloitteen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten 3. pyrkii hyödyntämään mahdollisia seudullisia/alueellisia hankkeita toiminnan kehittämisessä Jakelu hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-MAALISKUU 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA PETU 37 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2013 talousarvion toteutumisen raportoinnin ohjeis tuksen mukaan kirjanpidosta tulostettavat talous arvion toteutumat osastota solla 04 tulee saattaa tiedoksi perusturva lauta kunnalle vähintään kuusi ker taa vuodessa. vastaa siitä, että toimielin saa em. tiedot ja samalla esitykset korjaavista toimenpiteistä, mikäli toteutuminen poikkeaa käyttösuunnitelmasta. Koko perusturvan toimialan 1-3 kk toimintatuotot ovat eu roa (25,8 %), toimintakulut euroa (23,7 %) ja toimintakate euroa (23,5 %). Ohjeellinen käyttö-% on 25. Seuraavassa kirjanpidon mukaiset toimintatuotot ja toimintakulut (taso 04) Osasto Tuotot % Kulut % Kate % Toimeentu lotuki , , ,5 Elatusturva ,8 441,40 100, ,8 Päihdehuolto , , ,3 Vammaispalv , ,8 Kehitysvammah , , ,9 Lastensuojelu , , ,3 Kotipalv. ja ksh , , ,6 Päiväkeskus 606 8, , ,9 Kotona asumin , , ,5 Palv.as. ja ryko , , ,9 Vast.ottopalv , , ,0 Täyd. palv , , ,7 Vuodeosasto , , ,0 Erikoissair.hoito , ,4 Hammashuolto , , ,3 Hall. ja talous , ,1 Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tam mi-maaliskuu 2013 esityslistan liitteen no 4 mukaisesti tiedokseen.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta "VÄLKE " -VÄKIVALTATYÖN KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN HAJA-ASUTUSALUEILLA 36/13.01/2013 PETU 38 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) vuosien yhdeksi osaohjelmaksi on valittu riskiryhmien osallisuuden, hyvinvoinnin sekä terveyden parantumiseen liittyvien työmuotojen kehitäminen. Osaohjelmat on jaettu toimenpiteisiin, joilla edellä kuvatua tavoitetta on mahdollisuus lähesty. Yhtenä toimenpiteenä osaohjelmassa on osaamisen lisääminen väkivallan ehkäisemiseksi. Tarkemmin kuvattuna kehittämistyön tulisi tähdätä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamallin kehittämiseen, jossa huomioidaan STM:n entamat suositukset ja kuritusväkivallan ehkäisyn kansallinen toimintaohjelma. Kehittämistyön tarvoitteena on vahvistaa rakenteita ja osaamista väkivallan ja kuritusväkivallan ehkäisemiseksi. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan huomioarvo kasvaa myös piakkoin uudistuvassa sosiaalihuollon lainsäädännössä. Uudistusta suunnitteleva työryhmä perusteluissaan korostaa turvakotipalvelujen sekä niihin liittyvien avohuoltopalvelujen kehittämisen tarvetta siten, että kyseiset palvelut turvataan myös haja-asutusalueilla. Joensuun kaupunki THL:n tuella aloittanut edellä kuvatun mukaisen kehittämistyön lukien. Nykyisen rahoituksen päättymisen jälkeen on tarkoitus vuoden 2013 aikana valmistella vähintäänkin Pohjois-Karjalan maakunnan "kokoinen" väkivallan ehkäisytyön kehittämiseen tähtäävä hanke.hanke ulottuu mahdollisesti muiden Itä- Suomen ja Keski-Suomen maakuntien kanssa. Hankkeen hakuaika on ja Joensuun sosiaali- ja terveystoimi on lupautunut olemaan hankkeen hallinnoija koko Itä- ja Keski-Suomen osalta. Hankesuunnitelma liitteenä no 5. Joensuun kaupunki pyytää kuntien sitoumusta hankkeeseen mennessä hankehakemuksen mukaisilla omavastuuosuuksilla. Heinäveden kunnan omavastuuosuus on /vuosi. Perusturvalautakunta päättää sitoutua "Välke " -väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen haja-asutusaluella -hankkeeseen enintään esitetyllä omavastuuosuudella. Jakelu Joensuun kaupunki

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS YHTEISPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 39/ /2013 PETU 39 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Pohjois-Karjalassa alkaa lukien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoiton yhteispäivystys Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän järjestämänä. Kuntayhtymä tarjoaa virka-ajan ulkopuolista terveydenhuollon päivystystä maakunnan asukkaille Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, sopimus liitteenä no 6. Heinäveden kunnan asukkaiden (erityisesti kunnan pohjoisosassa asuvat kuntalaiset) käynnit lukien Joensuun päivystyksessä on tähän saakka mahdollistunut sopimukset Joensuun kaupungin ja PKSSK:n kanssa. Sopimukset on irtisanottu lukien. Selvitys Varkauden ja Joensuun päivystyskäynneistä vuonna 2012 liitteessä no 7. Perusturvalautakunta hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja kunnan välisen sopimuksen yhteispäivystyksen järjestämisestä liitteen no 6 mukaisesti. Jakelu PKSSK

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN OSA-AIKAISESTI PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana mennessä siten, että virka voidaan täyttää myöskin osa-aikaisesti. Pätevyysvaatimuksena virkaan on laillistetun lääkärin pätevyys. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaa on hakenut lääketieteen lisensiaatti Tiina Antoniina Puhakka. Hakemuksessa hän on ilmoittanut hakevansa virkaa osapäiväisesti, kuitenkin vähintään 10 työtuntiin viikossa. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. valita terveyskeskuslääkärin osa-aikaiseen virkaan lääketieteen lisensiaatti Antoniina Puhakan 4 kuukauden koeajalla 2. terveyskeskuslääkäri Antoniina Puhakan peruspalkaksi 10 tunnin työajalla 27,03 %/3.168,50 (hinnoittelukohta L1TK6100) 3. valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. PETU 40 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Antoniina Puhakka on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ottanut viran vastaan lukien. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta vahvistaa lääketieteen lisensiaatti Antoniina Puhakan valinnan terveyskeskuslääkärin osa-aikaiseen virkaan lukien.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta PALKATON TYÖLOMA 34/ /2013 PETU 41 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Seija Ollikainen hakee palkatonta työlomaa kotipalvelun lähihoitajan tehtävästä ajalle Hakemuksen perusteena on ammatillisen tiedon, taidon ja osaamisen laajentaminen, liite no 8. Vs. kotihoidon johtaja Virpi Eklund puoltaa työloman myöntämstä hakijan esittämän perusteen vuoksi, ja koska pätevä sijaine on tiedossa, liiteno 9. Hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta päätää alaisensa henkilöstön oslata virka- ja työvapaan myöntämisestä, jollei 11 :stä muuta johdu. Koska kysessä on harkinnanvarainen työloma, asiasta päättää lautakunta. Kunnanhallituksen lautakunnille antama ohjeellinen periaate on, että harkinnanvaraisia palkattomia virkavapaita/työlomia myönnettäisiin korkeintaan yhden kalenterivuoden ajaksi, elleivät erityiset perustelut muuta vaadi. Perusturvalautakunta myöntää lähihoitaja Seija Ollikaiselle palkatonta työlomaa ajalle Jakelu Ollikainen Seija palkanlaskenta

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ILMOITUS SIVUTOIMESTA 33/01.01/2013 PETU 42 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Vastaava sairaanhoitaja Virve Mikkonen on jättänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen sivutyöstä, liite no 10. Viranhaltijoiden sivutoimia koskevat määräykset ovat laissa kunnallisesta viranhaltijasta ( /304). Lain 8 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Muusta ( ei edellytä työajan käyttöä) kuin edellä tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työntantajalle. Sivutoimi ei saa haitata kunnallista toimintaa. Jotta työnantaja voi harkita, haittaako sivutoimi viranhaltijan virkatehtäviä tai viranomisen toimintaa, tulee jokaisen tehdä sivutoimestaan työnantajalle sivutoimi-ilmoitus. Virve Mikkosen sivutyöilmoituksen mukaan hän ei käytä sivutyöhön työaikaansa, ei tule esteelliseksi sivutyön vuoksi tehtävässään eikä se ole kilpailevaa toimintaa, joten estettä sivutyöilmoituksen hyväksymiselle ei ole. Hallintosäänntön 8 :n mukaan lautakunta päättää valmitsemansa henkilöiden sivutoimiluvasta. Perusturvalautakunta hyväksyy vastaava sairaanhoitaja Virve Mikkosen sivutyöilmoituksen. Jakelu Mikkonen Virve

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA 35/ /2013 PETU 43 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Toiminimi Mervin Olkkari / Mervi Hokka on jättänyt perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Ilmoitus koskee toiminimen muutosta (entinen Wanha Olkkari) ja toimitilojen siirtymistä uusiin tiloihin. Toiminta sen sijaan ole ei muuttunut sisällöltään vuodesta 2008, jolloin toiminimi ensimmäisen kerran merkittiin aluehallinnon ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin. Palvelutoiminta on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua päivätoimintaa ja ikääntyville järjestettyä viriketoimintaa kerrostalossa olevissa toimitiloissa. Terveystarkastaja on hyväksynyt tilat esitettyyn toimintaan sopiviksi ja taloyhtiö on päivittämässä kevään aikana pelastussuunnitelman ja poistumisturvallisuusselvityksen. Toiminnasta vastaavalla on sosionomin (amk) tutkinto. Yksityisen palveluntuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluje, on tehtvävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (laki ykistyisistä sosiaalipalveluuista 922/ ). Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle 11 ja 12 :n nojalla saamansa tiedot (13 ). Perusturvalautakunta 1. merkitsee toiminimi Mervin Olkkarin ilmoituksen yksiyisestä sosiaalipalvelutoiminnasta tietoonsa saatetuksi 2. esittää aluehallintovirastolle, että toiminimi Mervin Olkkari merkitään yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin, koska esitettyjen asiakirjojen perusteella palvelu täyttää sille laissa säädetyt edellytykset. Jakelu aluehallintovirasto Mervin Olkkari

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYSTÄ JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT MUUTOKSET 120/ /2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija terveyskeskuksen vs.osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen, Varkaudentie 2, HEINÄVESI, puh , Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus on pöytäkirjan 197 :ssä antanut hallintokunnalle vuoden 2013 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset. Palkkausmenojen arvioidaan kasvavan sopimuskorotusten, palkka- ja rakenneliukumien myötä vuonna 2013 n. 2,3 %. Henkilösivukuluiksi arvioidaan KVTEL:n piirissä olevien osalta 31,2 %. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yleisperiaatteiden mukaan mm. muut toimintakulut kuin palkat saavat nousta korkeintaan 2 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta, elleivät verotulo- ja valtionosuusennusteet aiheuta leikkaustoimia. Tilinpäätösennusteen mukaan perusturvan toimintakulut ylittyvät yhteensä euroa ja olisivat siten yhteensä Tästä muiden kuin henkilöstökulujen osuus on euroa, mikä korotettuna 2 %:lla on euroa. Toimintatuotot on tarkastettava vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä vuoden 2012 talousarvion ja sen jälkeisen tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Koko perusturvan talousasrvioesityksen toimintatuotot yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS TA 2013 (esitys) henkilöstökulut muutos edell ,24 % ,52 % ,65 % muut toim.kulut

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta muutos edell. 1,84 % 8,20 % 1,80 % sisäiset vuokrat muutos edell ,45 % , ,76 % vyörytyserät muutos edell ,80 % , ,54 % yhteensä muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,32 % Esityslistan liitteen no 3 on perusturvan vuoden 2013 talousarvioesitys ja vuosien suunnitelma (eurot). Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitellään kokouksessa ja tulosyksiköiden esimiehet on kutsuttu kokoukseen. Esimiehiä pyydetään tarkistamaan talousarvioesityksissään hoivakodin henkilöstöresurssit, hammashoidon henkilöstöresurssit suhteessa aleneviin käyntimääriin ja lääkäripalvelujen järjestämisen kustannukset. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Talousarvioesitykseen sisältyy joitakin henkilöstälisäyksiä. Perusturvan toimialalle esitetään, että vakinaisen henkilöstön työlomien sijaisina määräaikaisilla työsopimuksilla toimineet 8 lähihoitajaa vakinaistetaan sijaismäärärahoista (yhteensä euroa) ns. vakinaiseksi varahenkilöiksi. Kotihoitoon esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäismitoituksen tasolle ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön, koska erityisesti lastensuojelun näkökulmasta perheiden tukemisen tarve on kasvanut. Palveluasuntojen ja ryhmäkotien henkilöstömitoituksen korjaamiseksi esitetään osa-aikainen (0,5) sairaanhoitaja. Kustannusvaikutus yhteensä euroa. Kunnanvaltuusto on sitoutunut henkilöstömitoitusten tarkistamiseen vähimmäistasolle hyväksyessään Ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuosille kokouksessaan

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Muisti- ja virikeohjaaja on esitetty palkattavaksi testamenttivaroin. Hoivakodin on arvioitu vapautuvan väistötiloina toimimisesta lukien ja tällöin hoivakotiin tulee palkata vakinainen henkilökunta. Esitys sisältää 16 lähihoitajan, 2 laitoshuoltajan ja 0,5 sairaanhoitajan palkkaamisen lukien, yhteensä euroa. Väistötiloina toimimisen aikana lisähenkilöinä hoivakodilla toimivat 5 määräaikaisesti palkattua lähihoitajaa. Talousarvioesityksessä on avohuollon tulosyksikköön varattu määräraha 2,5 lääkärityöpanoksen ostamisesta nykyiselta palveluntuottajalta opitota käyttäen. Kansanterveystyön vastaavan lääkärin työpanoksen ostamisesta Varkauden kaupungilta esitetään jatkettavan. Kotisairaanhoidon lääkäripalvelua varten on esitetty alkuvuoden osalle myöskin määräraha. Yhteensä edellä mainittuihin lääkäripalveluihin on esitetty euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulosyksikköön on varttu euron määräraha psykiatripalvelujen ostoon. Kunnanhallitus on alustavan talousarviovalmistelun perusteella vähentänyt perusturvan toimialan toimintamenoja henkilöstömenojen osalta euroa. Esimiehet ovat karsineet palkkamäärärahoja euroa siten, että palkkalaskelmia on tarkistettu, ateriankuljetus järjestetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa eikä sijaisjärjestelijän tehtävään palkata uutta henkilöä, vaan tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Talousarvioon sisältyy esitys, että kaikki perushoitaja-nimikkeellä olevat tehtävät muutetaan lähihoitajan tehtäviksi. Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Koko perusturvan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS TA 2013 ESITYS henkilöstökulut muutos edelli ,24,% ,52 % ,5 % muut toim. kulut muutos edell ,84 % ,20 % ,80 % sisäiset vuokrat muutos edell ,45 % ,00 % ,76 % vyörytyserät muutos edell ,80 % ,00 % ,54 % yhteensä muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,00 % Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan vuoden 2013

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta talousarvioesityksen ja vuosia koskevan taloussuunitelman liitteen no 1.1 ja kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti (käyttötalous) tulosyksiköittäin toimintatuotot, - kulut ja toimintakate eriteltyinä. Toimintatuo tot Toimintaku lut Toimintaka te Sosiaalityö Kotihoito Avohuolto Vuodeosasto Erikois sair.hoi to Hammashuolto Hallinto ja talous Yhteensä Toimintakatteen muutos on 4,6 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Kunnanvaltuusto päätös ( 84) Heinäveden kunnan vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi käsitti joitakin merkittäviä muutoksia perusturvalautakunnan esittämään talousarvioehdotukseen nähden: 1. Perusturvalautakunnan tulee selvittää ostopalvelusopimusten purkamista osittain vanhusten asumispalvelujen (2460) osalta. Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelujen menokohdalta vähennetään määrärahaa euroa. Mahdollisesti siirrettävät asiakkaat voidaan sijoittaa Heinäveden hoivakotiin. 2. Koko kunnan talousarviosta vähennetään henkilöstökuluja euroa, joka on 2.23 % palkoista ja 2,09 % sivukuluista. Em. vähennys on tehty valtuustolle tehdyssä esityksessä henkilöstömäärarahoihin. 3. Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä esitetyt henkilöstölisäykset päätetään Yritystaito Oy:n hoito- ja hoivatyön selvityksen jälkeen kunnanhallituksessa, jonka jälkeen perusturvalautakunta voi vahvistaa käyttösuunnitelmansa. Tämä vaikuttaa

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta kohdassa mainittuun henkilöstökuluvähennykseen. Yritystaito Oy:n selvitys Heinäveden hoito- ja hoivapalveluista valmistui Selvityksen aiheuttamista toimenpiteistä kunnanvaltuusto päätti: 1. perusturvalautakunnan esittämien uusien tehtävien ja määräaikaisten vakinaistamisen osalta kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtäväksi annettaan selvittää raportissa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset henkilöstölisäysten osalta. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset toimintatapojen muutokset ja mahdolliset toimitilojen käyttömuutokset, kuten laitospaikkojen vähentäminen ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset. Talousarvion liitteenä oleva suuunnitelma henkilöstön osalta merkitään pöytäkirjaan vain perusteena määrärahojen jakamisesta oikealle kustannuspaikalle. Määrärahan varaaminen tässä tilanteessa ei oikeuta luetteossa olevan henkilöstön työsuhteen muuttamiseen toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan henkilöstölisäykset ratkaistaan vuoden 2013 puolella yksityiskohtaisesti. Siivoustyön mitoitustyö on meneillään ja se tulee aiheuttamaan muutoksia henkilöstötarpeeseen ja tullee mahdollistamaan henkilöstön sijittamista toisin ja mahdollistaa myös henkilöstökulusäästöjä. Tältäkin osin asia raktakistaan yksityikohtaisesti vuoden 2013 puolella. Edellä mainitut selvitykset ja mahdolliset talousarviomäärärahohen muutokset tulee esittää valtuustolle huhtikuun loppuun mennessä. Vanhusten asumispalvelujen ostojen vähentämistä koskeva selvitys ja neuvottelut ovat käynnissä. Koska kunnan omien asumispalveluyksiköiden korjaustyöt ovat vielä kesken ja käytettävissä olevia tiloja joudutaan käyttämään ns. väistötiloina, on paikkojen järjestyminen omista yksiköistä haasteellista. Tarvittava euron säästö on asumispalveluissa saavutettavissa. Henkilöstökulujen euron vähennys koko kunnan talousarviosta merkitsee perusturvan toimialan osuudeksi noin euron henkilöstökulujen vähennystä. Tästä summasta vapaaehtoisin palkattomien vapaapäivien pitämisen kautta syntyvä säästö on vähäinen. Perusturvan koko toimialan henkilöstökulujen säästövaatimus on jyvitetty tulosyksiköittäin, joissa esimiehet henkilöstönsä kanssa ovat pohtineet säästökohteita. Esitykset säästöistä liitteessä no 3 ja henkilöstöluettelo liitteenä no 4. Merkittävin henkilöstömenojen säästöesitys koostuu hoivakodin henkilöstömenoista. Hoivakotiin ei palkata uutta henkilökuntaa lukien, kuten talousarviossa esitettiin. Sen sijaan selvitetään vuodeosaston yhden osaston siirtämistä henkilökuntineen hoivakodin toiseen siipeen tai muita mahdollisia vaihtoehtoja, joilla vanhusten hoito- ja

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta hoivapalvelujen kustannusnousua saataisiin pienennetyksi. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen säästöt otetaan hoivakodin uuden henkilöstön palkkausmenoista siten, että henkilökunta palkataan aikaisintaan lukien ja vain siinä tapauksessa, ettei toimintaa voida toteuttaa vaihtoehtoisein keinoin, vähennys ) Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäistasolle esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön lastensuojelun tarpeisiin, 8 määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi sijaismäärärahoilla ja muisti- ja virikeohjaaja esitetään palkattavaksi Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla. KHALL Esityslistan liitteenä - nro 34 on esitykset säästöistä - nro 35 on henkilöstöluettelo Kj: Kunnanhallitus palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen käsittelyä varten. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti PETU 44 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Helmikuun perusturvalautakunnan kokouksessa esillä olleet esimiesten henkilöstönsä kanssa esiteyt säästökohteet ovat tulosaluittain tarkentuneet. Niitä tarkennettiin jo yhteistyötoimikunnan piedettyyn kokoukseen. Siivoustyön mitoitus on siivouksen osalta valmistunut, mutta erityisesti vuodeosaston laitoshuoltajien tehtäviin kuuluvat muut työt ovat vielä esimiesten ja mitoittajan selvitettävinä. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, ettei laitoshuoltajien määrän vähentäminen edellä mainittuun mitoitukseen pohjautuen ole mahdollista. Hoivakodin toiminta, sen jälkeen kun se vapautuu palveluasuntojen

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta peruskorjauksen jälkeen väistötiloina toimimisesta, on työryhmän pohdittavana. Talousarvioon hoivakodin henkilökunnan palkkaukseen varatut määrärahat erityisesti työkierron kautta siirtyneen henkilökunnan osalta on tarkistuslaskennassa. Saavutettava säästö ei tule olemaan kunnanhallitukselle esitetyn euromäärän suuruinen. Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseen on tarkoituksenmukaista palata, kun vanhusten hoito- ja hoivapalveluita selvittävä työryhmä saa työnsä elokuun loppuun mennessä valmiiksi. Määräaikaisten lähihoitajien palkkaaminen vakinaisiksi varahenkilöiksi on lukumäärän osalta muuttunut, koska kaksi esitetyistä eivät ole enää kunnan palveluksessa. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen ( ) ja ostopalvelujen ( ) leikkaus toteutetaan liitteessä no 11 esittyjen toimenpiteiden avulla 2) kuusi määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi vakinaisiksi varahenkilöiksi perusturvan toimialalle sijaismäärärahoilla perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti lukien 3) muisti- ja virikeohjaaja palkataan Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla Jakelu kunnanhallitus

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 45 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Valtiokonttorin päätös /Dno 226/2011: Sotilasvammalain (404/48) 6 :n 4 momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisista avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Kansaneläkelaitoksen päätös : Heinäveden kunnan työntekijöilleen järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaaminen tilikaudelta Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö Leväniemen toimintakeskus ja Simset Oy: Toimintakertomus Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus : Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö. 5. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös : Aluehallintoviraston ratkaisu lääkäripalveluita koskevaan epäkohtailmoitukseen. 6. Sosiaali- ja terveyslan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus ja päätös : Ykstyisen terveydenhuollon palvelujen antaminen / DRA Sonsultin Oy. 7. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje : Kunniamerkkiehdotukset. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 39, 41, HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

MÄÄRÄAIKAISTEN TEHTÄVIEN VAKINAISTAMINEN PERUSTURVAN TOIMIALALLA

MÄÄRÄAIKAISTEN TEHTÄVIEN VAKINAISTAMINEN PERUSTURVAN TOIMIALALLA Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 141 Perusturvalautakunta 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:34-18:31 PAIKKA Valamon luostari, Ravintola Trapesan kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2014 OSASTOTASOLLA

Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2014 OSASTOTASOLLA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 130 Sivistyslautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 18:10-19:25 PAIKKA Monitoimitalo, Kenttätie 6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2012 TA-

Otsikko Sivu 69 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2012 TA- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 134 Perusturvalautakunta 09.11.2011 AIKA 09.11.2011 klo 17:00-21:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 TERVEYSPALVELUIDEN LIITTYMINEN earkistoon 2012 104 55 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 54 TERVEYSPALVELUIDEN LIITTYMINEN earkistoon 2012 104 55 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 101 Perusturvalautakunta 17.10.2012 AIKA 17.10.2012 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 12 LISÄMÄÅRÄRAHA HEINÄVEDEN HOIVAKODIN HENKILÖS-

Otsikko Sivu 12 LISÄMÄÅRÄRAHA HEINÄVEDEN HOIVAKODIN HENKILÖS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 19 Perusturvalautakunta 27.02.2012 AIKA 27.02.2012 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 LISÄMÄÅRÄRAHA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot