MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 195"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Aika klo 17:30-18:43 Paikka Kokoustila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hyökännummen koulun asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtäville 63 Suunnittelutarveratkaisu / Partanen / Sälinkään kylä, Haaralantie / / Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 64 Suunnittelutarveratkaisu / Mty Mäkihemmilä / Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie / / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 65 Poikkeamispäätös / kiinteistö Aurinkorinne / korttelin 442 tontti JP-Jonninen Oy:n rakennuslupahakemus As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen rakennuslupahakemus hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemalleen kiinteistölle osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä 68 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle annettuihin viiteen valitukseen, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy:n lupahakemuksen johdosta antamaa päätöstä nro 43/2015/1 69 Maankäyttölautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 217

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kosonen Jyrki puheenjohtaja Allonen Ilkka jäsen Poistui 64 käsittelyn ajaksi Kyrö Jaakko jäsen Liinamaa Reijo jäsen Poistui 67 käsittelyn ajaksi Martniku Sari varapuheenjohtaja Teppinen Marja jäsen Turunen Maarit jäsen Vuori Kalle jäsen Warras-Stjernvall Annika jäsen Muut Salmi Petri kh:n edustaja Poistui 63 ja 66 käsittelyiden ajaksi Lundell Seppo esittelijä Toimi kokouksen sihteerinä Sillfors Tapio asiantuntija Allekirjoitukset Jyrki Kosonen puheenjohtaja Seppo Lundell pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Marja Teppinen Jaakko Kyrö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, maankäytttöpalvelut II krs, ke klo 9-12

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maankäyttölautakunta 60 Päätösesitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maankäyttölautakunta hyväksyi esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Maankäyttölautakunta 61 Päätösesitys: Päätös: Maankäyttölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Marja Teppinen ja Jaakko Kyrö.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtäville Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen työ n:o 244 tarkoituksena on tutkia Hyökännummen koulun ja päiväkodin laajennustapa. Toimivuutta tutkitaan samanaikaisesti käynnissä olevan koulujen elinkaarihankkeen osana. Edullisuuden ja toimivuuden lisäksi painotetaan miljöön laatua, turvallisuutta sekä arvioidaan lähialueen kanssa muodostuvia kokonaisuuksia. ks. liite 1. OAS. Mäntsälän kunta omistaa alueen. (Valmistelija / Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh )) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asemakaavan ja asemakaavan laajennuksen laadinta käynnistetään yllämainituilla perusteilla. Samalla asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Hyökännummen koulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS työ n:o 302. Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa. Asemakaavoitettava pinta-ala on yhteensä n. 7,484 ha. Alue täydentää Hyökännummen yhdyskuntarakennetta sijoittuen taajaman länsireunaan, Mäntsälän kirkonkylälle on noin 20 km. Alueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä k-m2 vastaten aluetehokkuutta e=0,13. Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 5000 k-m2. Pääosa varataan yleisten palveluiden rakentamiseen koululle ja päiväkodille (YO). Koulua laajennetaan nykyisen koulun länsipuolelle, päiväkoti laajenee luontaisesti rauhallisimpaan osaan Rajatien päässä ja käyttää osaa koulun nykyisistä tiloista. Koillisosaan koulurakennuksen jatkeeksi varataan lämpökeskukselle tilaa erillisellä kaavamääräyksellä (sallii sijoituksen koulun suunnitelman mukaan). korttelin koko on 5,54 ha ja rakennusoikeutta varattiin 8500 k-m2 ja tonttitehokkuus e=0,15 Koulun pihat suuntautuvat kaakkoon ja lounaaseen tontin suojatuimmille osille, liikenne ja huolto vastaavasti Nummelantien ja Rajatien puolelle. Koulun ja päiväkodin kevyelle liikenteelle varattiin erilliset liittymät Rajatieltä. Polkupyörille osoitetaan säilytyspaikat 1 pp / 2 oppilasta. Koulukuljetuksille, linja- ja henkilöautot varattiin erillinen jättöpaikka koulun tontille pääsisäänkäynnin eteen, jolloin se ei häiritse liikennettä Nummelantiellä. Autopaikoitus sijoitettiin koulun osalta Nummelantien

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta reunaan tontin koillispäähän ja päiväkodin osalta Rajatien päähän. Nummelan- ja Rajatielle varattiin leveyttä rakentaa kevyen liikenteen reitit / jalkakäytävät ja katuistutuksia teiden kummallekin puolelle. Koulun ja päiväkodin jättöliikenne suunniteltiin erotettuna polkupyöräilystä ja jalankulusta. Katualuetta on yhteensä m2. Naapureina on omakotitaloja joten etäisyydet Rajatielle ja Nummelantielle rakennuksista pidettiin kuten aiemmin yli 30m. Nykyinen koulu on puuta ja harjakattoinen ja samoin tulevat laajennukset. Tontin reunavyöhykkeille istutetaan puita ja pensaita näkösuojaksi ja pehmentämään miljöötä, peltoalueen suuntaan kaakossa istutus toteutetaan kerroksellisena suojavyöhykkeenä. Tässä auttaa ko. vanhan peltoalueen alkanut vesoittuminen. Lisäksi koulun lähelle varataan senioriasumisen kortteli (ASE). Senioritalot 5 kpl toteutetaan I-kerroksisina rivitaloina. Korttelin pinta-ala on 7450 m2 rakennusoikeutena yhteensä 1500 k-m2 vastaten tonttitehokkuutta e=0,20. Rakennukset ovat harjakattoisia ja julkisivumateriaali on puu. Pihat suuntautuvat kaakkoon ja lounaaseen. Hyökännummen senioritalot ovat kunnallisia ja sijoittuvat koulun ja päiväkodin yhteyteen, jolloin talojen huollossa ja palveluissa voidaan tukeutua oleviin toimintoihin. Kaavatyön aikana tehtyjä täydennyksiä ja erityisesti huomattavaa: 1) Kaava-aluetta täydennettiin, koulun tontti ulottuu 20 kv sähkölinjaan asti pellolla. Laajennus tarvitaan ulkoliikuntaan kentille sekä koulun lähialue välituntipihoina. Kunta omistaa kokonaisuudessaan kaava-alueen. 2) Muutoksina nykyisiin asemakaavan lähialueen rajoihin ovat: Nummelan- ja Rajatien rajat koulun tontiin muuttuvat eli teiden leventäminen mahdollistuu. Perustelut kaavaselostus s , sekä seuraavat lisäykset: Kaavassa keskeisiä asioita ovat Nummelantien liikenneturvallisuus koulun kohdalla, tie tulee olemaan pääkokoojalenkin osa Taruman alueelle, josta jatkuen Ohkolantielle. Nummelantien mitoitus on riittämätön. Nummelantie mitoitettiin 22m levyiseksi ja varattiin liikennettä häiritsemätön oppilaiden jättöpaikka. Jättöpaikka mitoitettiin niin, että koulun tontille tulee oppilaiden odottelualue ja siitä 30:m levyinen linja-auton kääntymismahdollisuus Nummelantielle takaisin Kellokosken suuntaan, jonne liikenne koululta aina suuntautuu. Koulubussi tulee Kellokosken suunnasta lännestä ja palaa amaan suuntaan eikä se mahdu kääntymään Nummelantiellä. Ajoneuvoliikenteestä erotettu jättöalue on kokoojatiellä oleellinen liikenneturvallisuutta parantava järjestely, jolloin myöskään aamulla tai muulloinkaan Nummelantielle ei muodostu liikennesumppua. Huomioita Nummelantien levennys, liittymien sijoittelu ja kevyt liikenne: Koulun kohdalle saadaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Koulun sijoittuessa kauas tiestä ei se massiivisena rakennuksena riko omakotialueen tunnelmaa. Miljöötä parantavat myös Nummelantien leventämisen mahdollistamat kevytväylä koulun puolella ja katupuusto.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Liittymät asuntokatujen risteyksiä vastapäätä. Ajoradoista välikaistalla erotettu uusi kevyen liikenteen reitti koulun puolella. Istutuskaista koulun pihan rajalla. Jättöalue koulun tontilla. 3) Auto- ja kevyt liikenne eriytetään toisistaan Autoliikenne kootaan korttelin kulmiin koilliseen ja lounaaseen, kevyt liikenne länsikulmaan ja korttelin keskiosiin. Koulun jättöalue on mitoitettu samanaikaiselle linja- ja henkilöautojen ajolle. Jättöalueilla tulee olla korotettu reunakivi ajoneuvoalueen ja jalankulun rajalla. Päiväkodin jättöalue on mitoitettu vain henkilautoille korttelin lounaiskulmaan. Koulun ajoneuvoliittymät on määrätty asuntokatujen risteyksien kohdalle jolloin naapurihäiriöt ovat pienimmät mahdolliset ja turvallisuus paras. Koulun ja päiväkodin kaikki autopysäköinti on koottu korttelin koillispäähän. Raskas huoltoliikenne on koottu koillispäähän pysäköintialueen yhteyteen. Polkupyöräpaikat suositellaan sijoitettavaksi lähelle Nummelan- ja Rajatien risteystä. 4) Pääasiallinen julkisivumateriaali Periaatteena tulee olla, että rakennus on osa nykyistä puurakennusta. "Rakennusten julkisivujen käsittely: Julkisivujen pääasiallisena materiaalina on puu. Rakennuksen julkisivua täydentävissä osissa (kuten vuorilaudoissa, katoksissa, ikkunoissa, syöksytorvissa jne.) tulee käyttää julkisivun pääväriin liittyviä sävyjä. Suuria yhtenäisiä julkisivupintoja tulee välttää." 5) Katot Periaatteena on että koulun laajennuksen tulee näyttää Nummelan- ja rajateiltä katsoen harjakatolta ja osalta nykyistä koulurakennusta. HYÖKÄNNUMMEN KOULUN KATTEKALTEVUUS ON NYT 20 ASTETTA: => Käytetään harjakattoa, harja voi sijaita epäsymmetrisesti. => Nummelan- ja Rajatielle näkyvissä katoissa kaltevuus on 20 astetta. => Muissa kattojen osissa kaltevuus on vähintään 8 astetta " Rakennuksissa pitää käyttää harja- tai lapekattoa, harja voi sijaita epäsymmetrisesti. Nummelan- ja Rajatielle näkyvissä katoissa kaltevuus on 20 astetta. Muissa kattojen osissa kaltevuus on vähintään 8 asetetta. Katemateriaalin tulee olla tummaa." (valmistelija asemakaavains. Tapio Sillfors puh ) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, päivätty , asetettavaksi virallisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Käsittely: Päätös: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli kaavaa lautakunnalle. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä asemakaavaehdotuksen ja asettaa sen virallisesti nähtäville sekä pyytää viranomaislausunnot. Liite 1. Asemakaavaehdotus Liite 2. Asemakaavaselostus Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta S uunnittelutarveratkaisu / Partanen / Sälinkään kylä, Haaralantie / / Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 154/10.03/2015 Maankäyttölautakunta 63 HAKEMUS Hakija Partanen Seppo Rakennuspaikka Sälinkään kylä, Haaralantie 51 Piilokko pinta-ala 1,2060 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 35 m2 1 1 Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus: 124 m2 Olemassa olevien asuntojen lukumäärä: 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista. "Haetaan vapaa-ajan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Hanke ei haittaa alueelle käynnistettyä osayleiskaavoitusta." Veden hankinta "Oma porakaivo" Viemäröinti "Oma jätevesijärjestelmä. Saostuskaivo + imeytyskenttä. Kompostoiva vessa." Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä" "Matka lähimpään alakouluun 3,2 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 1:1222, 1:1470 ja 1:1471. Naapureilla ei ole huomautettavaa. SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1 VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäris tön ar viointi Hanke sijaitsee lähellä Sälinkään kyläalueen rajaa Haaralantien varrella. Tilan rajanaapureina on omakotitalo ja vapaa-ajan asuinrakennus sekä lähinaapurustossa Suojärventien varrella 2000-luvulla valmistuneita omakotitaloja. Tilalla sijaitsee vuonna 1984 valmistunut vakituisessa asuinkäytössä oleva vapaa-ajan asuinrakennus (35 m2) sekä useita talousrakennuksia (yht. 78,5 m2) ja saunarakennus (10,5 m2). Hankkeen tarkoituksena on muuttaa nykyinen asuinrakennus vakituiseksi asuinrakennukseksi. Lähimpään Sälinkään alakouluun on matkaa noin 3,2 km. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Haaralantieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää haja-asutus alueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (209/2011) vaatimuk set. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maa kuntakaa vassa alueelle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Sälinkään kyläkeskustan osayleiskaavoitus on aloitettu vuoden 2008 lopulla ja laajennettu Sälinkää-Soukkion osayleiskaavoitus vuoden 2013 alussa. Yleiskaava-arkkitehdin mukaan hanke ei haittaa Sälinkää-Soukkion osayleiskaavan laatimista. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kyseessä on olemassa oleva asuinrakennuspaikka. (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta suostuu hakemukseen seuraavin ehdoin: 1) Suunnittelutarveratkaisun lisäksi on haettava rakennuslupa. Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä määritetään kaikki rakennukselle tehtävät toimenpiteet, jotta nykyiset vakituisilta asuinrakennuksilta vaadittavat energia- ym. määräykset täyttyvät. PERUSTELUT Kyseessä on olemassa oleva asuinrakennuspaikka lähellä Sälinkään

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta kyläaluetta. Edellä mainituin ehdoin hanke ei ai heuta haittaa kaavoi tuk selle tai aluei den käy tön muul le jär jes tä mi selle. Hanke ei myös kään ai heu ta haitallista yh dys kun ta ke hi tys tä ei kä vaa ran na maan omis ta jien ta sa puoli sen koh te lun toteu tumis ta. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennus toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava ra kennuslupaviranomaisel ta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Petri Salmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsitttelyn ajaksi. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Mty Mäkihemmilä / Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie / / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 138/10.03/2015 Maankäyttölautakunta 64 HAKEMUS Hakija Mty Mäkihemmilä / Eerola Janne, Eerola Lauri ja Malmberg Essi Rakennuspaikka Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie 0,3000 ha:n määräala tilasta Mäkelä I pinta-ala 34,64 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Omakotitalo 250 m2 1,5 1 Talousrakennus 100 m2 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Tontti sijoittuu Ohkolan kyläkeskusalueelle. Lähinaapurustossa on useita omakotitaloja. Tontti on pellon reunassa, jossa joutomaa-alue sekä epäsopivaa viljelysmaata. Tontilla kulkee vesihuoltolaitoksen vesi ja viemäri." Veden hankinta "Liitytään vesihuoltolaitoksen verkostoon." Viemäröinti "Liitytään vesihuoltolaitoksen verkostoon." Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä." "Matka lähimpään alakouluun n. 1,5 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 3:61, 3:84, 3:59, 32:37, 32:36, 32:44, 49:2, 49:4 ja 5:46. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäris tön ar viointi Han ke si joittuu ky lä alueelle. Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee viljelykäytössä olevan pellon nurkkauksessa rajoittuen pohjois- ja itäsivultaan peltoon, länsisivultaan omakotitonttiin ja eteläsivultaan tiehen sekä omakotitonttiin. Määräalasta on peltoa noin 2450 m2 ja metsäkaistaa noin 550 m2. Rakennuspaikka sijoittuu kokonaan pellolle. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa omakotitalo (250 m2) ja talousrakennus (100 m2). Lähimpään Ohkolan ala kou luun on mat kaa noin 1,3 km. Omakotitalo sijoittuisi viljelykäytössä olevalle pellolle maisemallisesti näkyvään avoimeen peltomaisemaan. Koska kyseessä on rakentaminen pellolle, voidaan katsoa sen olevan vastoin Mäntsälän kunnan kielteistä kantaa pelloille rakentamisesta. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Vanhapirjolantieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, se on vesihuoltolain 10 :n mukaan liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maa kuntakaa vassa Ohkolan kylä on osoitettu kohdemerkinnällä kyläalueeksi. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi noudatetaan kunnanvaltuuston / 58 hyväksymää mitoitusta. Emä ti la tar kas te lussa tutkitaan emä ti lan las ken nal li set ra ken ta mis mah dol li suudet ti lasta jo muodostettujen ra ken nus paik ko jen jäl keen. Emätilalla tar koite taan tilaa, joka on ollut voimassa Laskennalliset rakentamismahdollisuudet mää räytyvät emätilan sijainnin ja mitoituspinta-alan mukaan. Vesi-, suo- ja muita rakentamiskelvottomia alueita ei lueta mukaan mitoituspinta-alaan. Peltoalasta huomioidaan puolet laskennallisia rakentamismahdollisuuksia laskettaessa. Emätilatarkastelussa eivät omistajan vaihdokset vaikuta rakentamismahdollisuuksiin. Emätilalla Mäkelä I (RN:o 32:1) on jäljellä laskennallisia rakentamismahdollisuuksia. Yksinään se, että emätilalla on mitoitustarkastelun perusteella laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, ei vielä oikeuta rakentamiseen. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella myös muille vastaavanlaisille hankkeille tulisi sallia vastaava rakentamismahdollisuus avoimeen peltomaisemaan.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta ei suostu hakemukseen. PERUSTELUT Omakotitalo sijoittuisi viljelykäytössä olevalle pellolle maisemallisesti näkyvään avoimeen peltomaisemaan. Koska kyseessä on rakentaminen pellolle, voidaan katsoa sen olevan vastoin Mäntsälän kunnan kielteistä kantaa pelloille rakentamisesta. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella myös muille vastaavanlaisille hankkeille tulisi sallia vastaava rakentamismahdollisuus avoimeen peltomaisemaan. Hanke ei täten täytä maankäyttö- ja rakennuslain 137 ehtoa, että rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumisen. Yksinään se, että emätilalla on mitoitustarkastelun perusteella laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, ei vielä oikeuta rakentamiseen. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 Käsittely: Kalle Vuori esitti Marja Teppisen kannattamana, että suunnittelutarveratkaisu myönnetään hakemuksen mukaisesti. Reijo Liinamaa esitti Jaakko Kyrön kannattamana esittelijän ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, joten asiasta täytyy äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kättennostoäänestystä. Päätösehdotusta kannattivat Reijo Liinamaa ja Jaakko Kyrö. Kalle Vuoren ehdotusta kannattivat Kalle Vuori, Annika Warras-Stjernvall, Maarit Turunen, Marja Teppinen, Sari Martniku ja Jyrki Kosonen. Kalle Vuoren tekemä ehdotus hyväksyttiin äänin 6-2. Muutosehdotuksen perustelut: Rakennuspaikka sijaitsee kyläalueella. Rakennuspaikka rajoittuu olemassaolevaan kiinteistöön ja rajoittuu peltoon vain kahdelta sivulta. Uudisrakennus muodostaa olemassaolevien rakennusten kanssa rakennusryhmän. Rakennuspaikan yksi sivu rajoittuu tiehen. Vesi- ja viemärilinja kulkee rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä, rakennus liittyy vesihuoltoverkostoon. VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua,

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti myöntää suunnittelutarveratkaisun hakemuksen mukaisesti. Ilkka Allonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus Liite 4. Valokuva 1 Liite 5. Valokuva 2

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Poikkeamispäätös / kiinteistö Aurinkorinne / korttelin 442 tontti 1 181/10/2015 Maankäyttölautakunta 65 Hakijat Kiinteistön Aurinkorinne omistajat Sirkka ja Antero Päivärinta Rakennuspaikka Mäntsälän kirkonkylän asemakaava-alue / Sahan alue - kiinteistö Aurinkorinne tontti Hakemus ja perustelut Tontin omistaja hakee poikkeamista asemakaavan ohjeellisesta tonttiajosta niin, että tontti jaetaan kahdeksi eri rakennuspaikaksi liitekartan osoittamalla tavalla. Maankäyttölautakunta on myöntänyt aiemman poikkeamisen vastaavasti. Maankäyttö- ja rakennuslain 174 :n mukaan poikkeamispäätös on voimassa enintään kaksi vuotta eli aiempi päätös on rauennut. Aiempaan päätöksen lisäyksenä haetaan se, että uusi poikkeava rakennusala sijoitetaan 15 metrin etäisyydelle naapurikiinteistöstä Mäkirinne , johon hakijat ovat hankkineet naapurin lausunnon ja suostumuksen poikkeamisesta (kiinteistö Mäkirinne 4:232, päivätty ). Tontin asemakaavan mukainen pinta-ala on noin m2 ja rakennusjärjestyksen mukaisesti tontista voidaan muodostaa siten kaksi yli m2:n suuruista rakennuspaikkaa. Valmistelijan lausunto SÄÄNNÖKSET, JOISTA POIKKEUS TARVITAAN MRL 58, rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Poikkeaminen asemakaavan ohjeellisesta tonttijaosta. Poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusalasta. KAAVATILANNE JA RAKENNUSPAIKKA Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta Asemakaavassa on ohjeellinen tonttijako ja asemakaavamääräys AP (asuinpientalojen korttelialue). Tontin pinta-ala on noin m2. Asemakaavassa määrätty rakennustehokkuusluku e=0,20 ja rakennusoikeus siten noin 486 k-m2. Tontin jakaminen kahdeksi eri tontiksi ei vaikeuta kaavan toteutumista. Tontin jakaminen on otettu huomioon rakennetun Puusepäntien kunnallistekniikan rakentamisessa. Uusien tonttien pinta-alat vastaavat alueen asemakaavan tonttien keskimääräistä kokoa. Rakennusalasta poikkeaminen mahdollistaa tontin takaosan

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta rakentamisen. Tontin jakaminen vastaa aiempaa maankäyttölautakunnan päätöstä. Rakennusalan poikkeamisessa voidaan huomioida naapurin lausunto ja sijoittaa rakentaminen 15 metrin etäisyydelle kiinteistön Mäkirinne rajasta. (Valmistelija / lisätietoja: maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus, p ) Vt. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta antaa suostumuksen poiketa ohjeellisesta tonttijaosta ja jakaa asemakaavan tontti kahdeksi eri tontiksi liitteenä olevan kartan mukaisesti sekä antaa suostumuksen poiketa asemakaavan rakennusalasta liitteenä olevan kartan mukaisesti siten että poikkeava rakennusala sijoittuu 15 metrin etäisyydelle naapurikiinteistöstä Mäkirinne Muodostettavien uusien tonttien tulee täyttää rakennusjärjestyksen mukainen pinta-ala vähintään m2. Tontin jakamisesta ei saa aiheutua lisäkustannuksia kunnalle eikä Mäntsälän Vedelle esim. kunnallisteknisten järjestelmien toteuttamiseksi. Lohkomiskulut ja muut mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset (mm. kunnallistekniikka) maksaa kiinteistön omistaja. Perustelut: Poikkeamiselle on erityisiä syitä ja poikkeaminen tapahtuu rakennusjärjestyksen mukaisesti eikä se vaikeuta asemakaavan toteutumista. Poikkeamispäätös vastaa aiempaa, mutta rauennutta maankäyttölautakunnan poikkeamispäätöstä. VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Poikkeamispäätös on voimassa MRL 174 :n mukaisesti kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Poikkeamispäätös tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Tämän päätöksen nojalla tehtävät kiinteistönmuodostamistoimitukset on suoritettava em. määräajan kuluessa. Tonteille tehtäviin rakennushankkeisiin hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Liite 1. Kartta tonttijako Liite 2. Kartta rakennusala

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta JP-Jonninen Oy:n rakennuslupahakemus Maankäyttölautakunta 66 JP-Jonninen Oy hakee rakennuslupaa neljän asunnon rivitalolle omistamalleen n m²:n määräalalle tilasta Kuusirinne Mäntsälän kunnan Ohkolan kylässä. Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Määräala on asemakaavan mukainen rakennuspaikka numero 3. Luvan hakija on suorittanut naapurien kuulemisen, kenelläkään ei ollut huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Kaavoittajalla ei ollut huomautettavaa hankeen johdosta. Hakemuksen mukaan määräalalle rakennetaan neljän perheen rivitalo, johon tulee kaksi 3h+k+saunaosasto 79 m² ja kaksi 2h+k+saunaosasto 59,5 m² sekä huoneistokohtaiset varastotilat. Rakennuksen runkorakenne ja julkisivuverhous ovat puuta, vesikate tummanharmaa betonitiilikate. Rakennus perustetaan teräspaalujen varaan. Pääasiallinen lämmitysmuoto on suora sähkölämmitys, huoneistot varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja lämmöntalteenotolla. Kaikkiin huoneistoihin tehdään takkavaraus myöhempää asennusta varten, varaus huomioidaan kantavissa rakenteissa. Rakennuksen energiatehokkuusluokka on C ja laskennallinen kokonaisenergiakulutus 145 kwh/m²/vuosi. Valmistelija / Lisätietoja: rakennustarkastaja Seppo Lundell, puh Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta myöntää JP Jonninen Oy.lle rakennusluvan neljän asunnon rivitalolle hakemuksen mukaisesti. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Petri Salmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1. Rakennuslupapäätöspöytäkirja

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen rakennuslupahakemus hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemalleen kiinteistölle osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä Maankäyttölautakunta 67 As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen hakee rakennuslupaa hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemilleen kiinteistöille ja Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 220 tontit 1 ja 2 osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä. Hakemuksen mukaan tilalle rakennetaan asuinkerrostalo, jossa on neljäja viisikerroksiset osat ja joiden välissä kaksikerroksinen osa, jonka katolla kattoterassi. Rakennuksen kokonaisala on 5216 m² ja tilavuus m³. Rakennukseen tulee 49 asuntoa ja hoivakotiosalle 40 asuntoa/asukaspaikkaa. Rakennuksen runko on betonia, Kivistöntien puoleinen julkisivu on rapattu, pihan puoleinen julkisivu elementtirakenteinen. Julkisivut maalataan suunnitelmissa esitetyin värisävyin. Vesikatteena tummanharmaa bitumikermi. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla ja paloilmoitinlaitteistolla. Laitteistojen suunnitelmat on hyväksytettävä pelastusviranomaisella ennen asennustöiden aloittamista Kohteelle on myönnetty poikkeamislupa autopaikoituksen määrästä, parvekerakenteista ja rakennusoikeuden vähäisestä ylittämisestä maankäyttölautakunnan kokouksessa Valmistelija / Lisätietoja: rakennustarkastaja Seppo Lundell, puh Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän maankäyttölautakunta myöntää As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4.n rakennusluvan hakemuksen mukaisesti. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Reijo Liinamaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1: Rakennuslupapäätös

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle annettuihin viiteen valitukseen, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy:n lupahakemuksen johdosta antamaa päätöstä nro 43/2015/1 297/11.00/2014 Maankäyttölautakunta 68 Viite : Vaasan hallinto-oikeus diaari n:o 00399/15/5109 Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Mäntsälän maankäyttölautakunnan vastinetta otsikossa mainitusta päätöksestä, joka on liitteenä. Päätöksestä ovat valittaneet Juhani Haavisto, Nummentien hoitokunta, Saharin yksityistien tiekunta, Sanna Nakkula ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Valitukset ovat liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antamallaan päätöksellä nro 43/2015/1 myöntänyt NCC Roads Oy:lle ympäristöluvan jätteiden kierrätysterminaalille Mäntsälän kunnan Nummisten ja Ohkolan kylään kiinteistöille , , ja Toiminnalle on myönnetty aloituslupa lukuun ottamatta tuhkan vastaanottoa. Ympäristölupa koskee kallion louhintaa ja murskaamista sekä kierrätysterminaalitoimintaa ja maa-ainesten loppusijoittamista. Maankaatopaikalle tuotavien maa-ainesten toiminnanaikainen kokonaismäärä on m3. Ne on lupapäätöksen mukaan välivarastoitava hakemuksessa esitetyillä alueilla ja käytettävä ottoalueen maisemointiin ja kaatopaikkatäyttöihin hakemuksen mukaisesti niin, että pohjavesipinnan alapuolelle jääviin täyttöihin käytetään vain puhtaita mineraalimaita. Ruokamultaa ja runsaasti humusta sisältävät maa-ainekset on sijoitettava täyttöjen ylimmäiseen kerrokseen. Valittajat ovat huolissaan erityisesti toiminnasta aiheutuvasta pohjaveden pilaantumisvaarasta, kun toiminta tapahtuu pohjaveden pinnan alapuolella. Lisäksi on huolta talousvesikaivojen vedenlaadusta, alueen kasvavasta liikennöinnistä ja sen tuomista häiriöistä. Lisäksi on moitittu tiedottamista ja kuulemista. Mäntsälän maankäyttölautakunta on antanut esillä olevastatncc Roadsin hakemuksesta oheisen lausunnon : "Mäntsälän kunta ei edelleenkään hyväksy esitetyn kaltaista massiivista erilaisten jätteiden loppuvarastointia kunnan alueelle, eikä varsinkaan pohja-vesipinnan alapuolelle. Kunta on edelleen vaihtoehto 0:n kannalla. Maakuntakaavaa laadittaessa noin vuosikymmen sitten, eivät sen paremmin kunta kuin kuntalaisetkaan todennäköisesti ole osanneet kuvitella alueen oikeasti muuttuvan jätteiden loppusijoituspaikaksi. Jos nyt laadittaisiin vastaavanlaista maakuntakaavaa, se todennäköisesti kohtaisi jyrkkää vasta-rintaa, eikä koskaan vahvistuisi nykyisellä merkinnällä. Hakemuksen liitteestä 8 ei riittävän selvästi ilmene, voiko yksittäinen

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta kuntalainen viedä alueella mahdollisen luvan mukaisia jätteitä korvausta vastaan, vai onko alue tarkoitettu vain NCC Roads Oy:n yhteistyökumppaneille." Valmistelija: kaavoitusjohtaja Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän maankäyttölautakunta kiittää vastinepyynnöstä, ja esittää, että valittajien esille tuomat huolet ja vaatimukset tutkitaan perusteellisesti ja otettaisiin vakavasti huomioon vesilain mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Maankäyttölautakunta on antamassaan lausunnossa myös vastustanut kyseessä olevaa hanketta ja on edelleen tuolloin antamansa lausunnon kannalla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös 43/2015/1 tulee kumota ja asia palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Aluehallintoviraston päätös Liite 2. Valitukset

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Maankäyttölautakunta 69 Maankäyttölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset: Peltolohkon vuokraaminen / Aromäki / Mikko Peuranpää Peltolohkojen , , ja vuokraaminen / kiinteistöt Taka-Anttila ja Alkumetsä / Juha Leppälä Omakotitalotontin myyntipäätös / Männikkö II Maankäyttö- ja esisopimuksen mukainen määräalojen luovutus- ja vaihtokirja / keskustan alue / Kesko Oyj / useita kiinteistöjä Maisematyölupahakemus / Sudentarhanmäki 17:16 Mäntsälä / Reijonen Johanna Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Ilmoitusasiat Maankäyttölautakunta 70 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeamispäätös / Kajan Jukka, Sundvall Sari / Mäntsälä, Hautjärvi, kiinteistö Ukuraniemi Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muk sen: Pykälät - Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Mäntsälän kunta Maankäyttölautakunta Heikinkuja MÄNTSÄLÄ faksi: (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Oikaisuvaatimuskirjassa on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus on vaatimuksentekijän tai laatijan omakätisesti allekir joitet tava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikaisua haetaan, alku peräi senä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä to distus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimuksen tekemiselle varattu mää räaika on luettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Pykälät - Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (hallin to-valitus): Pykälät 63, 64, 65, 66, 67, Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää. Muutoksenhakuaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Julkipanon jälkeen annetun päätöksen osalta asianosaisen ja kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi yllä mainittuna pää töksen antopäivänä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle kirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainitta va myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puo lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päi västä, josta va litusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkir jan ot tee seen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden käyntimaksu. Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytän töönpanoa: Pykälät 60, 61, 62, 68, 69, 70 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet - Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kir jal li nen oi kai suvaa timus, seuraaviin pykäliin ei saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät -

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 299

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 299 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 299 Maankäyttölautakunta 26.08.2015 Aika 26.08.2015 klo 17:30-19:00 Paikka Kunnanhallituksen huone, III krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 Kunnanhallitus 20.10.2014 Aika 20.10.2014 klo 15:00-18:28 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 281 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/2014 53 Rakennuslautakunta Aika 06.11.2014 klo 17:00-17:23 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Rakennuslautakunnan lausunto Hämenlinnan Hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen Kangasniemi Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Aika 26.04.2016, klo 15:01-15:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta. Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2015 Ympäristölautakunta Sivu 75 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 5.11.2015 klo 18.30 19.40 Isonkyrön

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot