MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 195"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Aika klo 17:30-18:43 Paikka Kokoustila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hyökännummen koulun asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtäville 63 Suunnittelutarveratkaisu / Partanen / Sälinkään kylä, Haaralantie / / Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 64 Suunnittelutarveratkaisu / Mty Mäkihemmilä / Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie / / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 65 Poikkeamispäätös / kiinteistö Aurinkorinne / korttelin 442 tontti JP-Jonninen Oy:n rakennuslupahakemus As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen rakennuslupahakemus hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemalleen kiinteistölle osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä 68 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle annettuihin viiteen valitukseen, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy:n lupahakemuksen johdosta antamaa päätöstä nro 43/2015/1 69 Maankäyttölautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 217

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kosonen Jyrki puheenjohtaja Allonen Ilkka jäsen Poistui 64 käsittelyn ajaksi Kyrö Jaakko jäsen Liinamaa Reijo jäsen Poistui 67 käsittelyn ajaksi Martniku Sari varapuheenjohtaja Teppinen Marja jäsen Turunen Maarit jäsen Vuori Kalle jäsen Warras-Stjernvall Annika jäsen Muut Salmi Petri kh:n edustaja Poistui 63 ja 66 käsittelyiden ajaksi Lundell Seppo esittelijä Toimi kokouksen sihteerinä Sillfors Tapio asiantuntija Allekirjoitukset Jyrki Kosonen puheenjohtaja Seppo Lundell pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Marja Teppinen Jaakko Kyrö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, maankäytttöpalvelut II krs, ke klo 9-12

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maankäyttölautakunta 60 Päätösesitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maankäyttölautakunta hyväksyi esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Maankäyttölautakunta 61 Päätösesitys: Päätös: Maankäyttölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Marja Teppinen ja Jaakko Kyrö.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtäville Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen työ n:o 244 tarkoituksena on tutkia Hyökännummen koulun ja päiväkodin laajennustapa. Toimivuutta tutkitaan samanaikaisesti käynnissä olevan koulujen elinkaarihankkeen osana. Edullisuuden ja toimivuuden lisäksi painotetaan miljöön laatua, turvallisuutta sekä arvioidaan lähialueen kanssa muodostuvia kokonaisuuksia. ks. liite 1. OAS. Mäntsälän kunta omistaa alueen. (Valmistelija / Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh )) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asemakaavan ja asemakaavan laajennuksen laadinta käynnistetään yllämainituilla perusteilla. Samalla asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Hyökännummen koulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS työ n:o 302. Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa. Asemakaavoitettava pinta-ala on yhteensä n. 7,484 ha. Alue täydentää Hyökännummen yhdyskuntarakennetta sijoittuen taajaman länsireunaan, Mäntsälän kirkonkylälle on noin 20 km. Alueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä k-m2 vastaten aluetehokkuutta e=0,13. Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 5000 k-m2. Pääosa varataan yleisten palveluiden rakentamiseen koululle ja päiväkodille (YO). Koulua laajennetaan nykyisen koulun länsipuolelle, päiväkoti laajenee luontaisesti rauhallisimpaan osaan Rajatien päässä ja käyttää osaa koulun nykyisistä tiloista. Koillisosaan koulurakennuksen jatkeeksi varataan lämpökeskukselle tilaa erillisellä kaavamääräyksellä (sallii sijoituksen koulun suunnitelman mukaan). korttelin koko on 5,54 ha ja rakennusoikeutta varattiin 8500 k-m2 ja tonttitehokkuus e=0,15 Koulun pihat suuntautuvat kaakkoon ja lounaaseen tontin suojatuimmille osille, liikenne ja huolto vastaavasti Nummelantien ja Rajatien puolelle. Koulun ja päiväkodin kevyelle liikenteelle varattiin erilliset liittymät Rajatieltä. Polkupyörille osoitetaan säilytyspaikat 1 pp / 2 oppilasta. Koulukuljetuksille, linja- ja henkilöautot varattiin erillinen jättöpaikka koulun tontille pääsisäänkäynnin eteen, jolloin se ei häiritse liikennettä Nummelantiellä. Autopaikoitus sijoitettiin koulun osalta Nummelantien

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta reunaan tontin koillispäähän ja päiväkodin osalta Rajatien päähän. Nummelan- ja Rajatielle varattiin leveyttä rakentaa kevyen liikenteen reitit / jalkakäytävät ja katuistutuksia teiden kummallekin puolelle. Koulun ja päiväkodin jättöliikenne suunniteltiin erotettuna polkupyöräilystä ja jalankulusta. Katualuetta on yhteensä m2. Naapureina on omakotitaloja joten etäisyydet Rajatielle ja Nummelantielle rakennuksista pidettiin kuten aiemmin yli 30m. Nykyinen koulu on puuta ja harjakattoinen ja samoin tulevat laajennukset. Tontin reunavyöhykkeille istutetaan puita ja pensaita näkösuojaksi ja pehmentämään miljöötä, peltoalueen suuntaan kaakossa istutus toteutetaan kerroksellisena suojavyöhykkeenä. Tässä auttaa ko. vanhan peltoalueen alkanut vesoittuminen. Lisäksi koulun lähelle varataan senioriasumisen kortteli (ASE). Senioritalot 5 kpl toteutetaan I-kerroksisina rivitaloina. Korttelin pinta-ala on 7450 m2 rakennusoikeutena yhteensä 1500 k-m2 vastaten tonttitehokkuutta e=0,20. Rakennukset ovat harjakattoisia ja julkisivumateriaali on puu. Pihat suuntautuvat kaakkoon ja lounaaseen. Hyökännummen senioritalot ovat kunnallisia ja sijoittuvat koulun ja päiväkodin yhteyteen, jolloin talojen huollossa ja palveluissa voidaan tukeutua oleviin toimintoihin. Kaavatyön aikana tehtyjä täydennyksiä ja erityisesti huomattavaa: 1) Kaava-aluetta täydennettiin, koulun tontti ulottuu 20 kv sähkölinjaan asti pellolla. Laajennus tarvitaan ulkoliikuntaan kentille sekä koulun lähialue välituntipihoina. Kunta omistaa kokonaisuudessaan kaava-alueen. 2) Muutoksina nykyisiin asemakaavan lähialueen rajoihin ovat: Nummelan- ja Rajatien rajat koulun tontiin muuttuvat eli teiden leventäminen mahdollistuu. Perustelut kaavaselostus s , sekä seuraavat lisäykset: Kaavassa keskeisiä asioita ovat Nummelantien liikenneturvallisuus koulun kohdalla, tie tulee olemaan pääkokoojalenkin osa Taruman alueelle, josta jatkuen Ohkolantielle. Nummelantien mitoitus on riittämätön. Nummelantie mitoitettiin 22m levyiseksi ja varattiin liikennettä häiritsemätön oppilaiden jättöpaikka. Jättöpaikka mitoitettiin niin, että koulun tontille tulee oppilaiden odottelualue ja siitä 30:m levyinen linja-auton kääntymismahdollisuus Nummelantielle takaisin Kellokosken suuntaan, jonne liikenne koululta aina suuntautuu. Koulubussi tulee Kellokosken suunnasta lännestä ja palaa amaan suuntaan eikä se mahdu kääntymään Nummelantiellä. Ajoneuvoliikenteestä erotettu jättöalue on kokoojatiellä oleellinen liikenneturvallisuutta parantava järjestely, jolloin myöskään aamulla tai muulloinkaan Nummelantielle ei muodostu liikennesumppua. Huomioita Nummelantien levennys, liittymien sijoittelu ja kevyt liikenne: Koulun kohdalle saadaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Koulun sijoittuessa kauas tiestä ei se massiivisena rakennuksena riko omakotialueen tunnelmaa. Miljöötä parantavat myös Nummelantien leventämisen mahdollistamat kevytväylä koulun puolella ja katupuusto.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Liittymät asuntokatujen risteyksiä vastapäätä. Ajoradoista välikaistalla erotettu uusi kevyen liikenteen reitti koulun puolella. Istutuskaista koulun pihan rajalla. Jättöalue koulun tontilla. 3) Auto- ja kevyt liikenne eriytetään toisistaan Autoliikenne kootaan korttelin kulmiin koilliseen ja lounaaseen, kevyt liikenne länsikulmaan ja korttelin keskiosiin. Koulun jättöalue on mitoitettu samanaikaiselle linja- ja henkilöautojen ajolle. Jättöalueilla tulee olla korotettu reunakivi ajoneuvoalueen ja jalankulun rajalla. Päiväkodin jättöalue on mitoitettu vain henkilautoille korttelin lounaiskulmaan. Koulun ajoneuvoliittymät on määrätty asuntokatujen risteyksien kohdalle jolloin naapurihäiriöt ovat pienimmät mahdolliset ja turvallisuus paras. Koulun ja päiväkodin kaikki autopysäköinti on koottu korttelin koillispäähän. Raskas huoltoliikenne on koottu koillispäähän pysäköintialueen yhteyteen. Polkupyöräpaikat suositellaan sijoitettavaksi lähelle Nummelan- ja Rajatien risteystä. 4) Pääasiallinen julkisivumateriaali Periaatteena tulee olla, että rakennus on osa nykyistä puurakennusta. "Rakennusten julkisivujen käsittely: Julkisivujen pääasiallisena materiaalina on puu. Rakennuksen julkisivua täydentävissä osissa (kuten vuorilaudoissa, katoksissa, ikkunoissa, syöksytorvissa jne.) tulee käyttää julkisivun pääväriin liittyviä sävyjä. Suuria yhtenäisiä julkisivupintoja tulee välttää." 5) Katot Periaatteena on että koulun laajennuksen tulee näyttää Nummelan- ja rajateiltä katsoen harjakatolta ja osalta nykyistä koulurakennusta. HYÖKÄNNUMMEN KOULUN KATTEKALTEVUUS ON NYT 20 ASTETTA: => Käytetään harjakattoa, harja voi sijaita epäsymmetrisesti. => Nummelan- ja Rajatielle näkyvissä katoissa kaltevuus on 20 astetta. => Muissa kattojen osissa kaltevuus on vähintään 8 astetta " Rakennuksissa pitää käyttää harja- tai lapekattoa, harja voi sijaita epäsymmetrisesti. Nummelan- ja Rajatielle näkyvissä katoissa kaltevuus on 20 astetta. Muissa kattojen osissa kaltevuus on vähintään 8 asetetta. Katemateriaalin tulee olla tummaa." (valmistelija asemakaavains. Tapio Sillfors puh ) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, päivätty , asetettavaksi virallisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Käsittely: Päätös: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli kaavaa lautakunnalle. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä asemakaavaehdotuksen ja asettaa sen virallisesti nähtäville sekä pyytää viranomaislausunnot. Liite 1. Asemakaavaehdotus Liite 2. Asemakaavaselostus Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta S uunnittelutarveratkaisu / Partanen / Sälinkään kylä, Haaralantie / / Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 154/10.03/2015 Maankäyttölautakunta 63 HAKEMUS Hakija Partanen Seppo Rakennuspaikka Sälinkään kylä, Haaralantie 51 Piilokko pinta-ala 1,2060 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 35 m2 1 1 Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus: 124 m2 Olemassa olevien asuntojen lukumäärä: 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista. "Haetaan vapaa-ajan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Hanke ei haittaa alueelle käynnistettyä osayleiskaavoitusta." Veden hankinta "Oma porakaivo" Viemäröinti "Oma jätevesijärjestelmä. Saostuskaivo + imeytyskenttä. Kompostoiva vessa." Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä" "Matka lähimpään alakouluun 3,2 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 1:1222, 1:1470 ja 1:1471. Naapureilla ei ole huomautettavaa. SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1 VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäris tön ar viointi Hanke sijaitsee lähellä Sälinkään kyläalueen rajaa Haaralantien varrella. Tilan rajanaapureina on omakotitalo ja vapaa-ajan asuinrakennus sekä lähinaapurustossa Suojärventien varrella 2000-luvulla valmistuneita omakotitaloja. Tilalla sijaitsee vuonna 1984 valmistunut vakituisessa asuinkäytössä oleva vapaa-ajan asuinrakennus (35 m2) sekä useita talousrakennuksia (yht. 78,5 m2) ja saunarakennus (10,5 m2). Hankkeen tarkoituksena on muuttaa nykyinen asuinrakennus vakituiseksi asuinrakennukseksi. Lähimpään Sälinkään alakouluun on matkaa noin 3,2 km. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Haaralantieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää haja-asutus alueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (209/2011) vaatimuk set. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maa kuntakaa vassa alueelle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Sälinkään kyläkeskustan osayleiskaavoitus on aloitettu vuoden 2008 lopulla ja laajennettu Sälinkää-Soukkion osayleiskaavoitus vuoden 2013 alussa. Yleiskaava-arkkitehdin mukaan hanke ei haittaa Sälinkää-Soukkion osayleiskaavan laatimista. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kyseessä on olemassa oleva asuinrakennuspaikka. (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta suostuu hakemukseen seuraavin ehdoin: 1) Suunnittelutarveratkaisun lisäksi on haettava rakennuslupa. Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä määritetään kaikki rakennukselle tehtävät toimenpiteet, jotta nykyiset vakituisilta asuinrakennuksilta vaadittavat energia- ym. määräykset täyttyvät. PERUSTELUT Kyseessä on olemassa oleva asuinrakennuspaikka lähellä Sälinkään

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta kyläaluetta. Edellä mainituin ehdoin hanke ei ai heuta haittaa kaavoi tuk selle tai aluei den käy tön muul le jär jes tä mi selle. Hanke ei myös kään ai heu ta haitallista yh dys kun ta ke hi tys tä ei kä vaa ran na maan omis ta jien ta sa puoli sen koh te lun toteu tumis ta. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennus toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava ra kennuslupaviranomaisel ta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Petri Salmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsitttelyn ajaksi. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Mty Mäkihemmilä / Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie / / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 138/10.03/2015 Maankäyttölautakunta 64 HAKEMUS Hakija Mty Mäkihemmilä / Eerola Janne, Eerola Lauri ja Malmberg Essi Rakennuspaikka Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie 0,3000 ha:n määräala tilasta Mäkelä I pinta-ala 34,64 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Omakotitalo 250 m2 1,5 1 Talousrakennus 100 m2 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Tontti sijoittuu Ohkolan kyläkeskusalueelle. Lähinaapurustossa on useita omakotitaloja. Tontti on pellon reunassa, jossa joutomaa-alue sekä epäsopivaa viljelysmaata. Tontilla kulkee vesihuoltolaitoksen vesi ja viemäri." Veden hankinta "Liitytään vesihuoltolaitoksen verkostoon." Viemäröinti "Liitytään vesihuoltolaitoksen verkostoon." Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä." "Matka lähimpään alakouluun n. 1,5 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 3:61, 3:84, 3:59, 32:37, 32:36, 32:44, 49:2, 49:4 ja 5:46. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäris tön ar viointi Han ke si joittuu ky lä alueelle. Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee viljelykäytössä olevan pellon nurkkauksessa rajoittuen pohjois- ja itäsivultaan peltoon, länsisivultaan omakotitonttiin ja eteläsivultaan tiehen sekä omakotitonttiin. Määräalasta on peltoa noin 2450 m2 ja metsäkaistaa noin 550 m2. Rakennuspaikka sijoittuu kokonaan pellolle. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa omakotitalo (250 m2) ja talousrakennus (100 m2). Lähimpään Ohkolan ala kou luun on mat kaa noin 1,3 km. Omakotitalo sijoittuisi viljelykäytössä olevalle pellolle maisemallisesti näkyvään avoimeen peltomaisemaan. Koska kyseessä on rakentaminen pellolle, voidaan katsoa sen olevan vastoin Mäntsälän kunnan kielteistä kantaa pelloille rakentamisesta. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Vanhapirjolantieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, se on vesihuoltolain 10 :n mukaan liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maa kuntakaa vassa Ohkolan kylä on osoitettu kohdemerkinnällä kyläalueeksi. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi noudatetaan kunnanvaltuuston / 58 hyväksymää mitoitusta. Emä ti la tar kas te lussa tutkitaan emä ti lan las ken nal li set ra ken ta mis mah dol li suudet ti lasta jo muodostettujen ra ken nus paik ko jen jäl keen. Emätilalla tar koite taan tilaa, joka on ollut voimassa Laskennalliset rakentamismahdollisuudet mää räytyvät emätilan sijainnin ja mitoituspinta-alan mukaan. Vesi-, suo- ja muita rakentamiskelvottomia alueita ei lueta mukaan mitoituspinta-alaan. Peltoalasta huomioidaan puolet laskennallisia rakentamismahdollisuuksia laskettaessa. Emätilatarkastelussa eivät omistajan vaihdokset vaikuta rakentamismahdollisuuksiin. Emätilalla Mäkelä I (RN:o 32:1) on jäljellä laskennallisia rakentamismahdollisuuksia. Yksinään se, että emätilalla on mitoitustarkastelun perusteella laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, ei vielä oikeuta rakentamiseen. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella myös muille vastaavanlaisille hankkeille tulisi sallia vastaava rakentamismahdollisuus avoimeen peltomaisemaan.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta ei suostu hakemukseen. PERUSTELUT Omakotitalo sijoittuisi viljelykäytössä olevalle pellolle maisemallisesti näkyvään avoimeen peltomaisemaan. Koska kyseessä on rakentaminen pellolle, voidaan katsoa sen olevan vastoin Mäntsälän kunnan kielteistä kantaa pelloille rakentamisesta. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella myös muille vastaavanlaisille hankkeille tulisi sallia vastaava rakentamismahdollisuus avoimeen peltomaisemaan. Hanke ei täten täytä maankäyttö- ja rakennuslain 137 ehtoa, että rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumisen. Yksinään se, että emätilalla on mitoitustarkastelun perusteella laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, ei vielä oikeuta rakentamiseen. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 Käsittely: Kalle Vuori esitti Marja Teppisen kannattamana, että suunnittelutarveratkaisu myönnetään hakemuksen mukaisesti. Reijo Liinamaa esitti Jaakko Kyrön kannattamana esittelijän ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, joten asiasta täytyy äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kättennostoäänestystä. Päätösehdotusta kannattivat Reijo Liinamaa ja Jaakko Kyrö. Kalle Vuoren ehdotusta kannattivat Kalle Vuori, Annika Warras-Stjernvall, Maarit Turunen, Marja Teppinen, Sari Martniku ja Jyrki Kosonen. Kalle Vuoren tekemä ehdotus hyväksyttiin äänin 6-2. Muutosehdotuksen perustelut: Rakennuspaikka sijaitsee kyläalueella. Rakennuspaikka rajoittuu olemassaolevaan kiinteistöön ja rajoittuu peltoon vain kahdelta sivulta. Uudisrakennus muodostaa olemassaolevien rakennusten kanssa rakennusryhmän. Rakennuspaikan yksi sivu rajoittuu tiehen. Vesi- ja viemärilinja kulkee rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä, rakennus liittyy vesihuoltoverkostoon. VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua,

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti myöntää suunnittelutarveratkaisun hakemuksen mukaisesti. Ilkka Allonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus Liite 4. Valokuva 1 Liite 5. Valokuva 2

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Poikkeamispäätös / kiinteistö Aurinkorinne / korttelin 442 tontti 1 181/10/2015 Maankäyttölautakunta 65 Hakijat Kiinteistön Aurinkorinne omistajat Sirkka ja Antero Päivärinta Rakennuspaikka Mäntsälän kirkonkylän asemakaava-alue / Sahan alue - kiinteistö Aurinkorinne tontti Hakemus ja perustelut Tontin omistaja hakee poikkeamista asemakaavan ohjeellisesta tonttiajosta niin, että tontti jaetaan kahdeksi eri rakennuspaikaksi liitekartan osoittamalla tavalla. Maankäyttölautakunta on myöntänyt aiemman poikkeamisen vastaavasti. Maankäyttö- ja rakennuslain 174 :n mukaan poikkeamispäätös on voimassa enintään kaksi vuotta eli aiempi päätös on rauennut. Aiempaan päätöksen lisäyksenä haetaan se, että uusi poikkeava rakennusala sijoitetaan 15 metrin etäisyydelle naapurikiinteistöstä Mäkirinne , johon hakijat ovat hankkineet naapurin lausunnon ja suostumuksen poikkeamisesta (kiinteistö Mäkirinne 4:232, päivätty ). Tontin asemakaavan mukainen pinta-ala on noin m2 ja rakennusjärjestyksen mukaisesti tontista voidaan muodostaa siten kaksi yli m2:n suuruista rakennuspaikkaa. Valmistelijan lausunto SÄÄNNÖKSET, JOISTA POIKKEUS TARVITAAN MRL 58, rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Poikkeaminen asemakaavan ohjeellisesta tonttijaosta. Poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusalasta. KAAVATILANNE JA RAKENNUSPAIKKA Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta Asemakaavassa on ohjeellinen tonttijako ja asemakaavamääräys AP (asuinpientalojen korttelialue). Tontin pinta-ala on noin m2. Asemakaavassa määrätty rakennustehokkuusluku e=0,20 ja rakennusoikeus siten noin 486 k-m2. Tontin jakaminen kahdeksi eri tontiksi ei vaikeuta kaavan toteutumista. Tontin jakaminen on otettu huomioon rakennetun Puusepäntien kunnallistekniikan rakentamisessa. Uusien tonttien pinta-alat vastaavat alueen asemakaavan tonttien keskimääräistä kokoa. Rakennusalasta poikkeaminen mahdollistaa tontin takaosan

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta rakentamisen. Tontin jakaminen vastaa aiempaa maankäyttölautakunnan päätöstä. Rakennusalan poikkeamisessa voidaan huomioida naapurin lausunto ja sijoittaa rakentaminen 15 metrin etäisyydelle kiinteistön Mäkirinne rajasta. (Valmistelija / lisätietoja: maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus, p ) Vt. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta antaa suostumuksen poiketa ohjeellisesta tonttijaosta ja jakaa asemakaavan tontti kahdeksi eri tontiksi liitteenä olevan kartan mukaisesti sekä antaa suostumuksen poiketa asemakaavan rakennusalasta liitteenä olevan kartan mukaisesti siten että poikkeava rakennusala sijoittuu 15 metrin etäisyydelle naapurikiinteistöstä Mäkirinne Muodostettavien uusien tonttien tulee täyttää rakennusjärjestyksen mukainen pinta-ala vähintään m2. Tontin jakamisesta ei saa aiheutua lisäkustannuksia kunnalle eikä Mäntsälän Vedelle esim. kunnallisteknisten järjestelmien toteuttamiseksi. Lohkomiskulut ja muut mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset (mm. kunnallistekniikka) maksaa kiinteistön omistaja. Perustelut: Poikkeamiselle on erityisiä syitä ja poikkeaminen tapahtuu rakennusjärjestyksen mukaisesti eikä se vaikeuta asemakaavan toteutumista. Poikkeamispäätös vastaa aiempaa, mutta rauennutta maankäyttölautakunnan poikkeamispäätöstä. VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Poikkeamispäätös on voimassa MRL 174 :n mukaisesti kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Poikkeamispäätös tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Tämän päätöksen nojalla tehtävät kiinteistönmuodostamistoimitukset on suoritettava em. määräajan kuluessa. Tonteille tehtäviin rakennushankkeisiin hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Liite 1. Kartta tonttijako Liite 2. Kartta rakennusala

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta JP-Jonninen Oy:n rakennuslupahakemus Maankäyttölautakunta 66 JP-Jonninen Oy hakee rakennuslupaa neljän asunnon rivitalolle omistamalleen n m²:n määräalalle tilasta Kuusirinne Mäntsälän kunnan Ohkolan kylässä. Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Määräala on asemakaavan mukainen rakennuspaikka numero 3. Luvan hakija on suorittanut naapurien kuulemisen, kenelläkään ei ollut huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Kaavoittajalla ei ollut huomautettavaa hankeen johdosta. Hakemuksen mukaan määräalalle rakennetaan neljän perheen rivitalo, johon tulee kaksi 3h+k+saunaosasto 79 m² ja kaksi 2h+k+saunaosasto 59,5 m² sekä huoneistokohtaiset varastotilat. Rakennuksen runkorakenne ja julkisivuverhous ovat puuta, vesikate tummanharmaa betonitiilikate. Rakennus perustetaan teräspaalujen varaan. Pääasiallinen lämmitysmuoto on suora sähkölämmitys, huoneistot varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja lämmöntalteenotolla. Kaikkiin huoneistoihin tehdään takkavaraus myöhempää asennusta varten, varaus huomioidaan kantavissa rakenteissa. Rakennuksen energiatehokkuusluokka on C ja laskennallinen kokonaisenergiakulutus 145 kwh/m²/vuosi. Valmistelija / Lisätietoja: rakennustarkastaja Seppo Lundell, puh Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta myöntää JP Jonninen Oy.lle rakennusluvan neljän asunnon rivitalolle hakemuksen mukaisesti. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Petri Salmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1. Rakennuslupapäätöspöytäkirja

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen rakennuslupahakemus hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemalleen kiinteistölle osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä Maankäyttölautakunta 67 As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen hakee rakennuslupaa hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemilleen kiinteistöille ja Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 220 tontit 1 ja 2 osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä. Hakemuksen mukaan tilalle rakennetaan asuinkerrostalo, jossa on neljäja viisikerroksiset osat ja joiden välissä kaksikerroksinen osa, jonka katolla kattoterassi. Rakennuksen kokonaisala on 5216 m² ja tilavuus m³. Rakennukseen tulee 49 asuntoa ja hoivakotiosalle 40 asuntoa/asukaspaikkaa. Rakennuksen runko on betonia, Kivistöntien puoleinen julkisivu on rapattu, pihan puoleinen julkisivu elementtirakenteinen. Julkisivut maalataan suunnitelmissa esitetyin värisävyin. Vesikatteena tummanharmaa bitumikermi. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla ja paloilmoitinlaitteistolla. Laitteistojen suunnitelmat on hyväksytettävä pelastusviranomaisella ennen asennustöiden aloittamista Kohteelle on myönnetty poikkeamislupa autopaikoituksen määrästä, parvekerakenteista ja rakennusoikeuden vähäisestä ylittämisestä maankäyttölautakunnan kokouksessa Valmistelija / Lisätietoja: rakennustarkastaja Seppo Lundell, puh Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän maankäyttölautakunta myöntää As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4.n rakennusluvan hakemuksen mukaisesti. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Reijo Liinamaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1: Rakennuslupapäätös

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle annettuihin viiteen valitukseen, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy:n lupahakemuksen johdosta antamaa päätöstä nro 43/2015/1 297/11.00/2014 Maankäyttölautakunta 68 Viite : Vaasan hallinto-oikeus diaari n:o 00399/15/5109 Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Mäntsälän maankäyttölautakunnan vastinetta otsikossa mainitusta päätöksestä, joka on liitteenä. Päätöksestä ovat valittaneet Juhani Haavisto, Nummentien hoitokunta, Saharin yksityistien tiekunta, Sanna Nakkula ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Valitukset ovat liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antamallaan päätöksellä nro 43/2015/1 myöntänyt NCC Roads Oy:lle ympäristöluvan jätteiden kierrätysterminaalille Mäntsälän kunnan Nummisten ja Ohkolan kylään kiinteistöille , , ja Toiminnalle on myönnetty aloituslupa lukuun ottamatta tuhkan vastaanottoa. Ympäristölupa koskee kallion louhintaa ja murskaamista sekä kierrätysterminaalitoimintaa ja maa-ainesten loppusijoittamista. Maankaatopaikalle tuotavien maa-ainesten toiminnanaikainen kokonaismäärä on m3. Ne on lupapäätöksen mukaan välivarastoitava hakemuksessa esitetyillä alueilla ja käytettävä ottoalueen maisemointiin ja kaatopaikkatäyttöihin hakemuksen mukaisesti niin, että pohjavesipinnan alapuolelle jääviin täyttöihin käytetään vain puhtaita mineraalimaita. Ruokamultaa ja runsaasti humusta sisältävät maa-ainekset on sijoitettava täyttöjen ylimmäiseen kerrokseen. Valittajat ovat huolissaan erityisesti toiminnasta aiheutuvasta pohjaveden pilaantumisvaarasta, kun toiminta tapahtuu pohjaveden pinnan alapuolella. Lisäksi on huolta talousvesikaivojen vedenlaadusta, alueen kasvavasta liikennöinnistä ja sen tuomista häiriöistä. Lisäksi on moitittu tiedottamista ja kuulemista. Mäntsälän maankäyttölautakunta on antanut esillä olevastatncc Roadsin hakemuksesta oheisen lausunnon : "Mäntsälän kunta ei edelleenkään hyväksy esitetyn kaltaista massiivista erilaisten jätteiden loppuvarastointia kunnan alueelle, eikä varsinkaan pohja-vesipinnan alapuolelle. Kunta on edelleen vaihtoehto 0:n kannalla. Maakuntakaavaa laadittaessa noin vuosikymmen sitten, eivät sen paremmin kunta kuin kuntalaisetkaan todennäköisesti ole osanneet kuvitella alueen oikeasti muuttuvan jätteiden loppusijoituspaikaksi. Jos nyt laadittaisiin vastaavanlaista maakuntakaavaa, se todennäköisesti kohtaisi jyrkkää vasta-rintaa, eikä koskaan vahvistuisi nykyisellä merkinnällä. Hakemuksen liitteestä 8 ei riittävän selvästi ilmene, voiko yksittäinen

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta kuntalainen viedä alueella mahdollisen luvan mukaisia jätteitä korvausta vastaan, vai onko alue tarkoitettu vain NCC Roads Oy:n yhteistyökumppaneille." Valmistelija: kaavoitusjohtaja Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän maankäyttölautakunta kiittää vastinepyynnöstä, ja esittää, että valittajien esille tuomat huolet ja vaatimukset tutkitaan perusteellisesti ja otettaisiin vakavasti huomioon vesilain mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Maankäyttölautakunta on antamassaan lausunnossa myös vastustanut kyseessä olevaa hanketta ja on edelleen tuolloin antamansa lausunnon kannalla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös 43/2015/1 tulee kumota ja asia palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Aluehallintoviraston päätös Liite 2. Valitukset

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Maankäyttölautakunta 69 Maankäyttölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset: Peltolohkon vuokraaminen / Aromäki / Mikko Peuranpää Peltolohkojen , , ja vuokraaminen / kiinteistöt Taka-Anttila ja Alkumetsä / Juha Leppälä Omakotitalotontin myyntipäätös / Männikkö II Maankäyttö- ja esisopimuksen mukainen määräalojen luovutus- ja vaihtokirja / keskustan alue / Kesko Oyj / useita kiinteistöjä Maisematyölupahakemus / Sudentarhanmäki 17:16 Mäntsälä / Reijonen Johanna Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Ilmoitusasiat Maankäyttölautakunta 70 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeamispäätös / Kajan Jukka, Sundvall Sari / Mäntsälä, Hautjärvi, kiinteistö Ukuraniemi Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muk sen: Pykälät - Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Mäntsälän kunta Maankäyttölautakunta Heikinkuja MÄNTSÄLÄ faksi: (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Oikaisuvaatimuskirjassa on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus on vaatimuksentekijän tai laatijan omakätisesti allekir joitet tava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikaisua haetaan, alku peräi senä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä to distus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimuksen tekemiselle varattu mää räaika on luettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Pykälät - Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (hallin to-valitus): Pykälät 63, 64, 65, 66, 67, Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää. Muutoksenhakuaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Julkipanon jälkeen annetun päätöksen osalta asianosaisen ja kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi yllä mainittuna pää töksen antopäivänä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle kirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainitta va myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puo lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päi västä, josta va litusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkir jan ot tee seen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden käyntimaksu. Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytän töönpanoa: Pykälät 60, 61, 62, 68, 69, 70 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet - Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kir jal li nen oi kai suvaa timus, seuraaviin pykäliin ei saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät -

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Maankäyttölautakunta 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 16:00-20:10 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102 Yhdyskuntalautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 19.03.2014 klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-70 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 Rakennuslautakunta 30.09.2010 AIKA 19:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 329 199

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot