MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 195"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Aika klo 17:30-18:43 Paikka Kokoustila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hyökännummen koulun asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtäville 63 Suunnittelutarveratkaisu / Partanen / Sälinkään kylä, Haaralantie / / Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 64 Suunnittelutarveratkaisu / Mty Mäkihemmilä / Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie / / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 65 Poikkeamispäätös / kiinteistö Aurinkorinne / korttelin 442 tontti JP-Jonninen Oy:n rakennuslupahakemus As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen rakennuslupahakemus hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemalleen kiinteistölle osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä 68 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle annettuihin viiteen valitukseen, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy:n lupahakemuksen johdosta antamaa päätöstä nro 43/2015/1 69 Maankäyttölautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 217

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kosonen Jyrki puheenjohtaja Allonen Ilkka jäsen Poistui 64 käsittelyn ajaksi Kyrö Jaakko jäsen Liinamaa Reijo jäsen Poistui 67 käsittelyn ajaksi Martniku Sari varapuheenjohtaja Teppinen Marja jäsen Turunen Maarit jäsen Vuori Kalle jäsen Warras-Stjernvall Annika jäsen Muut Salmi Petri kh:n edustaja Poistui 63 ja 66 käsittelyiden ajaksi Lundell Seppo esittelijä Toimi kokouksen sihteerinä Sillfors Tapio asiantuntija Allekirjoitukset Jyrki Kosonen puheenjohtaja Seppo Lundell pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Marja Teppinen Jaakko Kyrö Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, maankäytttöpalvelut II krs, ke klo 9-12

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maankäyttölautakunta 60 Päätösesitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maankäyttölautakunta hyväksyi esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Maankäyttölautakunta 61 Päätösesitys: Päätös: Maankäyttölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Marja Teppinen ja Jaakko Kyrö.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtäville Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen työ n:o 244 tarkoituksena on tutkia Hyökännummen koulun ja päiväkodin laajennustapa. Toimivuutta tutkitaan samanaikaisesti käynnissä olevan koulujen elinkaarihankkeen osana. Edullisuuden ja toimivuuden lisäksi painotetaan miljöön laatua, turvallisuutta sekä arvioidaan lähialueen kanssa muodostuvia kokonaisuuksia. ks. liite 1. OAS. Mäntsälän kunta omistaa alueen. (Valmistelija / Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh )) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asemakaavan ja asemakaavan laajennuksen laadinta käynnistetään yllämainituilla perusteilla. Samalla asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Hyökännummen koulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS työ n:o 302. Maankäyttölautakunta Hyökännummen koulun asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa. Asemakaavoitettava pinta-ala on yhteensä n. 7,484 ha. Alue täydentää Hyökännummen yhdyskuntarakennetta sijoittuen taajaman länsireunaan, Mäntsälän kirkonkylälle on noin 20 km. Alueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä k-m2 vastaten aluetehokkuutta e=0,13. Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 5000 k-m2. Pääosa varataan yleisten palveluiden rakentamiseen koululle ja päiväkodille (YO). Koulua laajennetaan nykyisen koulun länsipuolelle, päiväkoti laajenee luontaisesti rauhallisimpaan osaan Rajatien päässä ja käyttää osaa koulun nykyisistä tiloista. Koillisosaan koulurakennuksen jatkeeksi varataan lämpökeskukselle tilaa erillisellä kaavamääräyksellä (sallii sijoituksen koulun suunnitelman mukaan). korttelin koko on 5,54 ha ja rakennusoikeutta varattiin 8500 k-m2 ja tonttitehokkuus e=0,15 Koulun pihat suuntautuvat kaakkoon ja lounaaseen tontin suojatuimmille osille, liikenne ja huolto vastaavasti Nummelantien ja Rajatien puolelle. Koulun ja päiväkodin kevyelle liikenteelle varattiin erilliset liittymät Rajatieltä. Polkupyörille osoitetaan säilytyspaikat 1 pp / 2 oppilasta. Koulukuljetuksille, linja- ja henkilöautot varattiin erillinen jättöpaikka koulun tontille pääsisäänkäynnin eteen, jolloin se ei häiritse liikennettä Nummelantiellä. Autopaikoitus sijoitettiin koulun osalta Nummelantien

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta reunaan tontin koillispäähän ja päiväkodin osalta Rajatien päähän. Nummelan- ja Rajatielle varattiin leveyttä rakentaa kevyen liikenteen reitit / jalkakäytävät ja katuistutuksia teiden kummallekin puolelle. Koulun ja päiväkodin jättöliikenne suunniteltiin erotettuna polkupyöräilystä ja jalankulusta. Katualuetta on yhteensä m2. Naapureina on omakotitaloja joten etäisyydet Rajatielle ja Nummelantielle rakennuksista pidettiin kuten aiemmin yli 30m. Nykyinen koulu on puuta ja harjakattoinen ja samoin tulevat laajennukset. Tontin reunavyöhykkeille istutetaan puita ja pensaita näkösuojaksi ja pehmentämään miljöötä, peltoalueen suuntaan kaakossa istutus toteutetaan kerroksellisena suojavyöhykkeenä. Tässä auttaa ko. vanhan peltoalueen alkanut vesoittuminen. Lisäksi koulun lähelle varataan senioriasumisen kortteli (ASE). Senioritalot 5 kpl toteutetaan I-kerroksisina rivitaloina. Korttelin pinta-ala on 7450 m2 rakennusoikeutena yhteensä 1500 k-m2 vastaten tonttitehokkuutta e=0,20. Rakennukset ovat harjakattoisia ja julkisivumateriaali on puu. Pihat suuntautuvat kaakkoon ja lounaaseen. Hyökännummen senioritalot ovat kunnallisia ja sijoittuvat koulun ja päiväkodin yhteyteen, jolloin talojen huollossa ja palveluissa voidaan tukeutua oleviin toimintoihin. Kaavatyön aikana tehtyjä täydennyksiä ja erityisesti huomattavaa: 1) Kaava-aluetta täydennettiin, koulun tontti ulottuu 20 kv sähkölinjaan asti pellolla. Laajennus tarvitaan ulkoliikuntaan kentille sekä koulun lähialue välituntipihoina. Kunta omistaa kokonaisuudessaan kaava-alueen. 2) Muutoksina nykyisiin asemakaavan lähialueen rajoihin ovat: Nummelan- ja Rajatien rajat koulun tontiin muuttuvat eli teiden leventäminen mahdollistuu. Perustelut kaavaselostus s , sekä seuraavat lisäykset: Kaavassa keskeisiä asioita ovat Nummelantien liikenneturvallisuus koulun kohdalla, tie tulee olemaan pääkokoojalenkin osa Taruman alueelle, josta jatkuen Ohkolantielle. Nummelantien mitoitus on riittämätön. Nummelantie mitoitettiin 22m levyiseksi ja varattiin liikennettä häiritsemätön oppilaiden jättöpaikka. Jättöpaikka mitoitettiin niin, että koulun tontille tulee oppilaiden odottelualue ja siitä 30:m levyinen linja-auton kääntymismahdollisuus Nummelantielle takaisin Kellokosken suuntaan, jonne liikenne koululta aina suuntautuu. Koulubussi tulee Kellokosken suunnasta lännestä ja palaa amaan suuntaan eikä se mahdu kääntymään Nummelantiellä. Ajoneuvoliikenteestä erotettu jättöalue on kokoojatiellä oleellinen liikenneturvallisuutta parantava järjestely, jolloin myöskään aamulla tai muulloinkaan Nummelantielle ei muodostu liikennesumppua. Huomioita Nummelantien levennys, liittymien sijoittelu ja kevyt liikenne: Koulun kohdalle saadaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Koulun sijoittuessa kauas tiestä ei se massiivisena rakennuksena riko omakotialueen tunnelmaa. Miljöötä parantavat myös Nummelantien leventämisen mahdollistamat kevytväylä koulun puolella ja katupuusto.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Liittymät asuntokatujen risteyksiä vastapäätä. Ajoradoista välikaistalla erotettu uusi kevyen liikenteen reitti koulun puolella. Istutuskaista koulun pihan rajalla. Jättöalue koulun tontilla. 3) Auto- ja kevyt liikenne eriytetään toisistaan Autoliikenne kootaan korttelin kulmiin koilliseen ja lounaaseen, kevyt liikenne länsikulmaan ja korttelin keskiosiin. Koulun jättöalue on mitoitettu samanaikaiselle linja- ja henkilöautojen ajolle. Jättöalueilla tulee olla korotettu reunakivi ajoneuvoalueen ja jalankulun rajalla. Päiväkodin jättöalue on mitoitettu vain henkilautoille korttelin lounaiskulmaan. Koulun ajoneuvoliittymät on määrätty asuntokatujen risteyksien kohdalle jolloin naapurihäiriöt ovat pienimmät mahdolliset ja turvallisuus paras. Koulun ja päiväkodin kaikki autopysäköinti on koottu korttelin koillispäähän. Raskas huoltoliikenne on koottu koillispäähän pysäköintialueen yhteyteen. Polkupyöräpaikat suositellaan sijoitettavaksi lähelle Nummelan- ja Rajatien risteystä. 4) Pääasiallinen julkisivumateriaali Periaatteena tulee olla, että rakennus on osa nykyistä puurakennusta. "Rakennusten julkisivujen käsittely: Julkisivujen pääasiallisena materiaalina on puu. Rakennuksen julkisivua täydentävissä osissa (kuten vuorilaudoissa, katoksissa, ikkunoissa, syöksytorvissa jne.) tulee käyttää julkisivun pääväriin liittyviä sävyjä. Suuria yhtenäisiä julkisivupintoja tulee välttää." 5) Katot Periaatteena on että koulun laajennuksen tulee näyttää Nummelan- ja rajateiltä katsoen harjakatolta ja osalta nykyistä koulurakennusta. HYÖKÄNNUMMEN KOULUN KATTEKALTEVUUS ON NYT 20 ASTETTA: => Käytetään harjakattoa, harja voi sijaita epäsymmetrisesti. => Nummelan- ja Rajatielle näkyvissä katoissa kaltevuus on 20 astetta. => Muissa kattojen osissa kaltevuus on vähintään 8 astetta " Rakennuksissa pitää käyttää harja- tai lapekattoa, harja voi sijaita epäsymmetrisesti. Nummelan- ja Rajatielle näkyvissä katoissa kaltevuus on 20 astetta. Muissa kattojen osissa kaltevuus on vähintään 8 asetetta. Katemateriaalin tulee olla tummaa." (valmistelija asemakaavains. Tapio Sillfors puh ) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, päivätty , asetettavaksi virallisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Käsittely: Päätös: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli kaavaa lautakunnalle. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä asemakaavaehdotuksen ja asettaa sen virallisesti nähtäville sekä pyytää viranomaislausunnot. Liite 1. Asemakaavaehdotus Liite 2. Asemakaavaselostus Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta S uunnittelutarveratkaisu / Partanen / Sälinkään kylä, Haaralantie / / Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 154/10.03/2015 Maankäyttölautakunta 63 HAKEMUS Hakija Partanen Seppo Rakennuspaikka Sälinkään kylä, Haaralantie 51 Piilokko pinta-ala 1,2060 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi 35 m2 1 1 Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus: 124 m2 Olemassa olevien asuntojen lukumäärä: 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista. "Haetaan vapaa-ajan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Hanke ei haittaa alueelle käynnistettyä osayleiskaavoitusta." Veden hankinta "Oma porakaivo" Viemäröinti "Oma jätevesijärjestelmä. Saostuskaivo + imeytyskenttä. Kompostoiva vessa." Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä" "Matka lähimpään alakouluun 3,2 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 1:1222, 1:1470 ja 1:1471. Naapureilla ei ole huomautettavaa. SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1 VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäris tön ar viointi Hanke sijaitsee lähellä Sälinkään kyläalueen rajaa Haaralantien varrella. Tilan rajanaapureina on omakotitalo ja vapaa-ajan asuinrakennus sekä lähinaapurustossa Suojärventien varrella 2000-luvulla valmistuneita omakotitaloja. Tilalla sijaitsee vuonna 1984 valmistunut vakituisessa asuinkäytössä oleva vapaa-ajan asuinrakennus (35 m2) sekä useita talousrakennuksia (yht. 78,5 m2) ja saunarakennus (10,5 m2). Hankkeen tarkoituksena on muuttaa nykyinen asuinrakennus vakituiseksi asuinrakennukseksi. Lähimpään Sälinkään alakouluun on matkaa noin 3,2 km. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Haaralantieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää haja-asutus alueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (209/2011) vaatimuk set. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maa kuntakaa vassa alueelle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Sälinkään kyläkeskustan osayleiskaavoitus on aloitettu vuoden 2008 lopulla ja laajennettu Sälinkää-Soukkion osayleiskaavoitus vuoden 2013 alussa. Yleiskaava-arkkitehdin mukaan hanke ei haittaa Sälinkää-Soukkion osayleiskaavan laatimista. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kyseessä on olemassa oleva asuinrakennuspaikka. (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta suostuu hakemukseen seuraavin ehdoin: 1) Suunnittelutarveratkaisun lisäksi on haettava rakennuslupa. Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä määritetään kaikki rakennukselle tehtävät toimenpiteet, jotta nykyiset vakituisilta asuinrakennuksilta vaadittavat energia- ym. määräykset täyttyvät. PERUSTELUT Kyseessä on olemassa oleva asuinrakennuspaikka lähellä Sälinkään

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta kyläaluetta. Edellä mainituin ehdoin hanke ei ai heuta haittaa kaavoi tuk selle tai aluei den käy tön muul le jär jes tä mi selle. Hanke ei myös kään ai heu ta haitallista yh dys kun ta ke hi tys tä ei kä vaa ran na maan omis ta jien ta sa puoli sen koh te lun toteu tumis ta. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennus toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava ra kennuslupaviranomaisel ta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Petri Salmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsitttelyn ajaksi. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Mty Mäkihemmilä / Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie / / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 138/10.03/2015 Maankäyttölautakunta 64 HAKEMUS Hakija Mty Mäkihemmilä / Eerola Janne, Eerola Lauri ja Malmberg Essi Rakennuspaikka Ohkolan kylä, Vanhapirjolantie 0,3000 ha:n määräala tilasta Mäkelä I pinta-ala 34,64 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Omakotitalo 250 m2 1,5 1 Talousrakennus 100 m2 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Tontti sijoittuu Ohkolan kyläkeskusalueelle. Lähinaapurustossa on useita omakotitaloja. Tontti on pellon reunassa, jossa joutomaa-alue sekä epäsopivaa viljelysmaata. Tontilla kulkee vesihuoltolaitoksen vesi ja viemäri." Veden hankinta "Liitytään vesihuoltolaitoksen verkostoon." Viemäröinti "Liitytään vesihuoltolaitoksen verkostoon." Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä." "Matka lähimpään alakouluun n. 1,5 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 3:61, 3:84, 3:59, 32:37, 32:36, 32:44, 49:2, 49:4 ja 5:46. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäris tön ar viointi Han ke si joittuu ky lä alueelle. Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee viljelykäytössä olevan pellon nurkkauksessa rajoittuen pohjois- ja itäsivultaan peltoon, länsisivultaan omakotitonttiin ja eteläsivultaan tiehen sekä omakotitonttiin. Määräalasta on peltoa noin 2450 m2 ja metsäkaistaa noin 550 m2. Rakennuspaikka sijoittuu kokonaan pellolle. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa omakotitalo (250 m2) ja talousrakennus (100 m2). Lähimpään Ohkolan ala kou luun on mat kaa noin 1,3 km. Omakotitalo sijoittuisi viljelykäytössä olevalle pellolle maisemallisesti näkyvään avoimeen peltomaisemaan. Koska kyseessä on rakentaminen pellolle, voidaan katsoa sen olevan vastoin Mäntsälän kunnan kielteistä kantaa pelloille rakentamisesta. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Vanhapirjolantieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, se on vesihuoltolain 10 :n mukaan liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maa kuntakaa vassa Ohkolan kylä on osoitettu kohdemerkinnällä kyläalueeksi. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi noudatetaan kunnanvaltuuston / 58 hyväksymää mitoitusta. Emä ti la tar kas te lussa tutkitaan emä ti lan las ken nal li set ra ken ta mis mah dol li suudet ti lasta jo muodostettujen ra ken nus paik ko jen jäl keen. Emätilalla tar koite taan tilaa, joka on ollut voimassa Laskennalliset rakentamismahdollisuudet mää räytyvät emätilan sijainnin ja mitoituspinta-alan mukaan. Vesi-, suo- ja muita rakentamiskelvottomia alueita ei lueta mukaan mitoituspinta-alaan. Peltoalasta huomioidaan puolet laskennallisia rakentamismahdollisuuksia laskettaessa. Emätilatarkastelussa eivät omistajan vaihdokset vaikuta rakentamismahdollisuuksiin. Emätilalla Mäkelä I (RN:o 32:1) on jäljellä laskennallisia rakentamismahdollisuuksia. Yksinään se, että emätilalla on mitoitustarkastelun perusteella laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, ei vielä oikeuta rakentamiseen. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella myös muille vastaavanlaisille hankkeille tulisi sallia vastaava rakentamismahdollisuus avoimeen peltomaisemaan.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta ei suostu hakemukseen. PERUSTELUT Omakotitalo sijoittuisi viljelykäytössä olevalle pellolle maisemallisesti näkyvään avoimeen peltomaisemaan. Koska kyseessä on rakentaminen pellolle, voidaan katsoa sen olevan vastoin Mäntsälän kunnan kielteistä kantaa pelloille rakentamisesta. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella myös muille vastaavanlaisille hankkeille tulisi sallia vastaava rakentamismahdollisuus avoimeen peltomaisemaan. Hanke ei täten täytä maankäyttö- ja rakennuslain 137 ehtoa, että rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumisen. Yksinään se, että emätilalla on mitoitustarkastelun perusteella laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, ei vielä oikeuta rakentamiseen. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 Käsittely: Kalle Vuori esitti Marja Teppisen kannattamana, että suunnittelutarveratkaisu myönnetään hakemuksen mukaisesti. Reijo Liinamaa esitti Jaakko Kyrön kannattamana esittelijän ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, joten asiasta täytyy äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kättennostoäänestystä. Päätösehdotusta kannattivat Reijo Liinamaa ja Jaakko Kyrö. Kalle Vuoren ehdotusta kannattivat Kalle Vuori, Annika Warras-Stjernvall, Maarit Turunen, Marja Teppinen, Sari Martniku ja Jyrki Kosonen. Kalle Vuoren tekemä ehdotus hyväksyttiin äänin 6-2. Muutosehdotuksen perustelut: Rakennuspaikka sijaitsee kyläalueella. Rakennuspaikka rajoittuu olemassaolevaan kiinteistöön ja rajoittuu peltoon vain kahdelta sivulta. Uudisrakennus muodostaa olemassaolevien rakennusten kanssa rakennusryhmän. Rakennuspaikan yksi sivu rajoittuu tiehen. Vesi- ja viemärilinja kulkee rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä, rakennus liittyy vesihuoltoverkostoon. VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua,

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti myöntää suunnittelutarveratkaisun hakemuksen mukaisesti. Ilkka Allonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus Liite 4. Valokuva 1 Liite 5. Valokuva 2

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Poikkeamispäätös / kiinteistö Aurinkorinne / korttelin 442 tontti 1 181/10/2015 Maankäyttölautakunta 65 Hakijat Kiinteistön Aurinkorinne omistajat Sirkka ja Antero Päivärinta Rakennuspaikka Mäntsälän kirkonkylän asemakaava-alue / Sahan alue - kiinteistö Aurinkorinne tontti Hakemus ja perustelut Tontin omistaja hakee poikkeamista asemakaavan ohjeellisesta tonttiajosta niin, että tontti jaetaan kahdeksi eri rakennuspaikaksi liitekartan osoittamalla tavalla. Maankäyttölautakunta on myöntänyt aiemman poikkeamisen vastaavasti. Maankäyttö- ja rakennuslain 174 :n mukaan poikkeamispäätös on voimassa enintään kaksi vuotta eli aiempi päätös on rauennut. Aiempaan päätöksen lisäyksenä haetaan se, että uusi poikkeava rakennusala sijoitetaan 15 metrin etäisyydelle naapurikiinteistöstä Mäkirinne , johon hakijat ovat hankkineet naapurin lausunnon ja suostumuksen poikkeamisesta (kiinteistö Mäkirinne 4:232, päivätty ). Tontin asemakaavan mukainen pinta-ala on noin m2 ja rakennusjärjestyksen mukaisesti tontista voidaan muodostaa siten kaksi yli m2:n suuruista rakennuspaikkaa. Valmistelijan lausunto SÄÄNNÖKSET, JOISTA POIKKEUS TARVITAAN MRL 58, rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Poikkeaminen asemakaavan ohjeellisesta tonttijaosta. Poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusalasta. KAAVATILANNE JA RAKENNUSPAIKKA Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta Asemakaavassa on ohjeellinen tonttijako ja asemakaavamääräys AP (asuinpientalojen korttelialue). Tontin pinta-ala on noin m2. Asemakaavassa määrätty rakennustehokkuusluku e=0,20 ja rakennusoikeus siten noin 486 k-m2. Tontin jakaminen kahdeksi eri tontiksi ei vaikeuta kaavan toteutumista. Tontin jakaminen on otettu huomioon rakennetun Puusepäntien kunnallistekniikan rakentamisessa. Uusien tonttien pinta-alat vastaavat alueen asemakaavan tonttien keskimääräistä kokoa. Rakennusalasta poikkeaminen mahdollistaa tontin takaosan

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta rakentamisen. Tontin jakaminen vastaa aiempaa maankäyttölautakunnan päätöstä. Rakennusalan poikkeamisessa voidaan huomioida naapurin lausunto ja sijoittaa rakentaminen 15 metrin etäisyydelle kiinteistön Mäkirinne rajasta. (Valmistelija / lisätietoja: maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus, p ) Vt. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta antaa suostumuksen poiketa ohjeellisesta tonttijaosta ja jakaa asemakaavan tontti kahdeksi eri tontiksi liitteenä olevan kartan mukaisesti sekä antaa suostumuksen poiketa asemakaavan rakennusalasta liitteenä olevan kartan mukaisesti siten että poikkeava rakennusala sijoittuu 15 metrin etäisyydelle naapurikiinteistöstä Mäkirinne Muodostettavien uusien tonttien tulee täyttää rakennusjärjestyksen mukainen pinta-ala vähintään m2. Tontin jakamisesta ei saa aiheutua lisäkustannuksia kunnalle eikä Mäntsälän Vedelle esim. kunnallisteknisten järjestelmien toteuttamiseksi. Lohkomiskulut ja muut mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset (mm. kunnallistekniikka) maksaa kiinteistön omistaja. Perustelut: Poikkeamiselle on erityisiä syitä ja poikkeaminen tapahtuu rakennusjärjestyksen mukaisesti eikä se vaikeuta asemakaavan toteutumista. Poikkeamispäätös vastaa aiempaa, mutta rauennutta maankäyttölautakunnan poikkeamispäätöstä. VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Poikkeamispäätös on voimassa MRL 174 :n mukaisesti kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Poikkeamispäätös tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Tämän päätöksen nojalla tehtävät kiinteistönmuodostamistoimitukset on suoritettava em. määräajan kuluessa. Tonteille tehtäviin rakennushankkeisiin hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Liite 1. Kartta tonttijako Liite 2. Kartta rakennusala

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta JP-Jonninen Oy:n rakennuslupahakemus Maankäyttölautakunta 66 JP-Jonninen Oy hakee rakennuslupaa neljän asunnon rivitalolle omistamalleen n m²:n määräalalle tilasta Kuusirinne Mäntsälän kunnan Ohkolan kylässä. Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Määräala on asemakaavan mukainen rakennuspaikka numero 3. Luvan hakija on suorittanut naapurien kuulemisen, kenelläkään ei ollut huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Kaavoittajalla ei ollut huomautettavaa hankeen johdosta. Hakemuksen mukaan määräalalle rakennetaan neljän perheen rivitalo, johon tulee kaksi 3h+k+saunaosasto 79 m² ja kaksi 2h+k+saunaosasto 59,5 m² sekä huoneistokohtaiset varastotilat. Rakennuksen runkorakenne ja julkisivuverhous ovat puuta, vesikate tummanharmaa betonitiilikate. Rakennus perustetaan teräspaalujen varaan. Pääasiallinen lämmitysmuoto on suora sähkölämmitys, huoneistot varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja lämmöntalteenotolla. Kaikkiin huoneistoihin tehdään takkavaraus myöhempää asennusta varten, varaus huomioidaan kantavissa rakenteissa. Rakennuksen energiatehokkuusluokka on C ja laskennallinen kokonaisenergiakulutus 145 kwh/m²/vuosi. Valmistelija / Lisätietoja: rakennustarkastaja Seppo Lundell, puh Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta myöntää JP Jonninen Oy.lle rakennusluvan neljän asunnon rivitalolle hakemuksen mukaisesti. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Petri Salmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1. Rakennuslupapäätöspöytäkirja

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen rakennuslupahakemus hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemalleen kiinteistölle osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä Maankäyttölautakunta 67 As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 c/o Onnentaival Pornainen hakee rakennuslupaa hoivakodin ja asuinkerrostalon rakentamiselle hallitsemilleen kiinteistöille ja Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 220 tontit 1 ja 2 osoitteessa Kivistöntie Mäntsälä. Hakemuksen mukaan tilalle rakennetaan asuinkerrostalo, jossa on neljäja viisikerroksiset osat ja joiden välissä kaksikerroksinen osa, jonka katolla kattoterassi. Rakennuksen kokonaisala on 5216 m² ja tilavuus m³. Rakennukseen tulee 49 asuntoa ja hoivakotiosalle 40 asuntoa/asukaspaikkaa. Rakennuksen runko on betonia, Kivistöntien puoleinen julkisivu on rapattu, pihan puoleinen julkisivu elementtirakenteinen. Julkisivut maalataan suunnitelmissa esitetyin värisävyin. Vesikatteena tummanharmaa bitumikermi. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla ja paloilmoitinlaitteistolla. Laitteistojen suunnitelmat on hyväksytettävä pelastusviranomaisella ennen asennustöiden aloittamista Kohteelle on myönnetty poikkeamislupa autopaikoituksen määrästä, parvekerakenteista ja rakennusoikeuden vähäisestä ylittämisestä maankäyttölautakunnan kokouksessa Valmistelija / Lisätietoja: rakennustarkastaja Seppo Lundell, puh Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän maankäyttölautakunta myöntää As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4.n rakennusluvan hakemuksen mukaisesti. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Reijo Liinamaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Liite 1: Rakennuslupapäätös

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle annettuihin viiteen valitukseen, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy:n lupahakemuksen johdosta antamaa päätöstä nro 43/2015/1 297/11.00/2014 Maankäyttölautakunta 68 Viite : Vaasan hallinto-oikeus diaari n:o 00399/15/5109 Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Mäntsälän maankäyttölautakunnan vastinetta otsikossa mainitusta päätöksestä, joka on liitteenä. Päätöksestä ovat valittaneet Juhani Haavisto, Nummentien hoitokunta, Saharin yksityistien tiekunta, Sanna Nakkula ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Valitukset ovat liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antamallaan päätöksellä nro 43/2015/1 myöntänyt NCC Roads Oy:lle ympäristöluvan jätteiden kierrätysterminaalille Mäntsälän kunnan Nummisten ja Ohkolan kylään kiinteistöille , , ja Toiminnalle on myönnetty aloituslupa lukuun ottamatta tuhkan vastaanottoa. Ympäristölupa koskee kallion louhintaa ja murskaamista sekä kierrätysterminaalitoimintaa ja maa-ainesten loppusijoittamista. Maankaatopaikalle tuotavien maa-ainesten toiminnanaikainen kokonaismäärä on m3. Ne on lupapäätöksen mukaan välivarastoitava hakemuksessa esitetyillä alueilla ja käytettävä ottoalueen maisemointiin ja kaatopaikkatäyttöihin hakemuksen mukaisesti niin, että pohjavesipinnan alapuolelle jääviin täyttöihin käytetään vain puhtaita mineraalimaita. Ruokamultaa ja runsaasti humusta sisältävät maa-ainekset on sijoitettava täyttöjen ylimmäiseen kerrokseen. Valittajat ovat huolissaan erityisesti toiminnasta aiheutuvasta pohjaveden pilaantumisvaarasta, kun toiminta tapahtuu pohjaveden pinnan alapuolella. Lisäksi on huolta talousvesikaivojen vedenlaadusta, alueen kasvavasta liikennöinnistä ja sen tuomista häiriöistä. Lisäksi on moitittu tiedottamista ja kuulemista. Mäntsälän maankäyttölautakunta on antanut esillä olevastatncc Roadsin hakemuksesta oheisen lausunnon : "Mäntsälän kunta ei edelleenkään hyväksy esitetyn kaltaista massiivista erilaisten jätteiden loppuvarastointia kunnan alueelle, eikä varsinkaan pohja-vesipinnan alapuolelle. Kunta on edelleen vaihtoehto 0:n kannalla. Maakuntakaavaa laadittaessa noin vuosikymmen sitten, eivät sen paremmin kunta kuin kuntalaisetkaan todennäköisesti ole osanneet kuvitella alueen oikeasti muuttuvan jätteiden loppusijoituspaikaksi. Jos nyt laadittaisiin vastaavanlaista maakuntakaavaa, se todennäköisesti kohtaisi jyrkkää vasta-rintaa, eikä koskaan vahvistuisi nykyisellä merkinnällä. Hakemuksen liitteestä 8 ei riittävän selvästi ilmene, voiko yksittäinen

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta kuntalainen viedä alueella mahdollisen luvan mukaisia jätteitä korvausta vastaan, vai onko alue tarkoitettu vain NCC Roads Oy:n yhteistyökumppaneille." Valmistelija: kaavoitusjohtaja Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän maankäyttölautakunta kiittää vastinepyynnöstä, ja esittää, että valittajien esille tuomat huolet ja vaatimukset tutkitaan perusteellisesti ja otettaisiin vakavasti huomioon vesilain mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Maankäyttölautakunta on antamassaan lausunnossa myös vastustanut kyseessä olevaa hanketta ja on edelleen tuolloin antamansa lausunnon kannalla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös 43/2015/1 tulee kumota ja asia palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Aluehallintoviraston päätös Liite 2. Valitukset

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Maankäyttölautakunta 69 Maankäyttölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset: Peltolohkon vuokraaminen / Aromäki / Mikko Peuranpää Peltolohkojen , , ja vuokraaminen / kiinteistöt Taka-Anttila ja Alkumetsä / Juha Leppälä Omakotitalotontin myyntipäätös / Männikkö II Maankäyttö- ja esisopimuksen mukainen määräalojen luovutus- ja vaihtokirja / keskustan alue / Kesko Oyj / useita kiinteistöjä Maisematyölupahakemus / Sudentarhanmäki 17:16 Mäntsälä / Reijonen Johanna Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Maankäyttölautakunta Ilmoitusasiat Maankäyttölautakunta 70 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeamispäätös / Kajan Jukka, Sundvall Sari / Mäntsälä, Hautjärvi, kiinteistö Ukuraniemi Vs. kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muk sen: Pykälät - Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Mäntsälän kunta Maankäyttölautakunta Heikinkuja MÄNTSÄLÄ faksi: (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Oikaisuvaatimuskirjassa on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus on vaatimuksentekijän tai laatijan omakätisesti allekir joitet tava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikaisua haetaan, alku peräi senä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä to distus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimuksen tekemiselle varattu mää räaika on luettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Pykälät - Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (hallin to-valitus): Pykälät 63, 64, 65, 66, 67, Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää. Muutoksenhakuaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Julkipanon jälkeen annetun päätöksen osalta asianosaisen ja kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi yllä mainittuna pää töksen antopäivänä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle kirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainitta va myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puo lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päi västä, josta va litusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkir jan ot tee seen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden käyntimaksu. Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytän töönpanoa: Pykälät 60, 61, 62, 68, 69, 70 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet - Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kir jal li nen oi kai suvaa timus, seuraaviin pykäliin ei saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät -

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta

Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta 9 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 34 11.03.2015 Maankäyttölautakunta 136 18.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Aalto / Ohkolan kylä, Fastintie / 505-410-25-28 / Omakotitalon rakentaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 299

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 299 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 299 Maankäyttölautakunta 26.08.2015 Aika 26.08.2015 klo 17:30-19:00 Paikka Kunnanhallituksen huone, III krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 55 Kuntakehityslautakunta 26.06.2017 Aika 26.06.2017 klo 16:50-17:02 Paikka VSS-tilat, I krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Ympäristölautakunta Sivu 52

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Ympäristölautakunta Sivu 52 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Ympäristölautakunta Sivu 52 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.5.2017 klo 18.30 19.53 Isonkyrön

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 111 Kaavoituslautakunta 09.06.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 113 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 114 66 RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot