Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (29) Kaupunginhallitus 20.01.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen Jukka Pulkkinen Minna Reijonen, varajäsen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta, klo Pekka Vähäkangas Markku Rossi, klo Sari Raassina, klo Irja Sokka, klo Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Markku Mattila, klo Tapio Räsänen, klo Juha Romppanen, Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja markkinointijohtaja henkilöstöjohtaja suunnittelujohtaja yleiskaavajohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat 19-30

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa Jukka Pulkkinen Hetti Rytsy Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 19 22, 26, osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin ja 27 28, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien ja osalta liite A

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2014 sekä kaavoituskatsaus Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien palvelurakenteiden integrointia ja yhteistoiminnan organisointia koskevan aiesopimuksen purkaminen Teknisen toimen palvelujen tuottaminen Maaningalle Kuopion romanityöryhmän asettaminen uudelleen * Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen USO2- teemaseminaari 8 26 Valtuustoaloite / Laitosruuan tähteiden hyötykäyttö ihmisille Uuden edustajan nimeäminen palkintolautakuntaan Määräalan ostaminen kiinteistöstä Tuomaala Karttulan vesiosuuskunnan lainantakaus * Kh:n tiedonantoja 27 Muutoksenhaku 2 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus 29 Sivu

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Jukka Pulkkinen ja Hetti Rytsy. Valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Jukka Pulkkinen ja Hetti Rytsy. Kokouksen alussa henkilöstöjohtaja Mattila oli kuultavana.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 9194/ /2013 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2014 sekä kaavoituskatsaus 2014 Kaupunkirakennelautakunta : Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoituksen vuoden 2014 työohjelma Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalvelujen keskeisimmät vuoden 2014 suunnittelu- ja työohjelmat on koottu yhdeksi asiakirjaksi. Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen laatima kaavoituskatsaus 2014 sisältyy Kuopiolainen -lehteen. Vuoden 2014 aikana kaavatyöt painottuvat edelleen kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen, lähiöiden ja keskustaajamien kehittämiseen sekä keskustaalueen kehittämishankkeisiin. Asemakaavoituksen työohjelman mukaan tonttitarjontatavoitetta toteuttavat mm. Saaristokaupungin kerros- ja rivitaloalueiden, Hiltulanlahden länsiosan sekä useiden täydennysrakentamisalueiden asemakaavatyöt Puijonlaaksossa, Särkiniemessä, Neulamäessä ja Julkulassa. Kaupungin kilpailukykyä edistetään mm. Savilahden ja jäähallin ympäristön asemakaavoituksella. Yksittäisiä yritystoimintaa ja asumista tukevia asemakaavan muutoksia on tekeillä keskustassa. Uusien kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä. Kunnallisteknisen suunnittelun vuoden 2014 suunnitteluohjelma Kunnallistekninen suunnittelu liittyy kiinteästi yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatöihin, joihin on varattava selvitysten edellyttämät resurssit. Selvitykset koskevat kaava-alueiden kunnallistekniikan kustannuksia, liikennettä ja siitä aiheutuvia vaikutuksia, mm. aluevarauksia, liikennemelua ym. Lisäksi kunnallisteknisen suunnittelu hoitaa investointikohteiden suunnittelua ja suunnitteluttamista. Suunnittelu vastaa myös satoihin liikennejärjestelmää koskeviin asiakaskyselyihin ja aloitteisiin. Asuntotuotantoa palvelevien Saaristokaupungin ja Hiltulanlahden asuntoalueiden ja täydennysrakentamisalueiden suunnittelu jatkuu. Kävelykeskustan toteutuksen vaatima suunnittelu jatkuu edelleen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 21 Joukkoliikenteen kilpailutuksen jälkeen toiminnan aloitus tuo muutoksia joukkoliikennepalveluihin. Suunnitteluohjelmaan sisältyy myös vesihuollon yleinen kehittäminen, mm. vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus. Jätevesiviemäreiden yleissuunnitelmia laaditaan Haminalahden ja Kurkimäen alueille. Viher- ja virkistysaluesuunnittelun vuoden 2014 suunnitteluohjelma Suunnitteluyksikkö vastaa yleis- ja asemakaavaan liittyvien luonto-, kasvillisuus ym. tarvittavien selvitysten teettämisestä, kaupunkiympäristön rakentamisen kustannusselvityksistä, yleisten virkistysalueiden toimivuudesta sekä aluevarauksista. Lisäksi suunnitteluyksikkö vastaa viher-, virkistys- ja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen suunnittelusta yhteisesti hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Merkittävimmät suunnittelukohteet ovat kaupunkikeskustan erilaisissa suunnitteluhankkeissa, Väinölänniemen vanhojen puistoalueiden suunnittelu, Sammakkolammenpuiston peruskunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen sekä Puijon urheilualueen yleissuunnitelman tarkistus. Lisäksi osallistutaan palveluverkostosuunnittelun tarvitsemaan virkistyspalvelusuunnitteluun. Resurssit Suunnitteluohjelma on kuluvan vuoden osalta varsin tiukka koko suunnittelupalveluissa henkilöstö- ja palvelujenostoresursseihin nähden. Kaavoitusohjelmaan ei resurssisyistä mahdu edelleenkään kaikki kaavatyöt, joista on tehty ulkopuolinen hakemus tai jotka muussa yhteydessä on todettu tarpeellisiksi, koska resursseja on varattu erityisesti tonttituotantoon, täydennysrakentamiskaavoitukseen ja kaupungin omaisuuden kehittämiseen. Kaavoitusohjelman laadinnan yhteydessä hakijoiden kanssa on neuvoteltu mm. kaavahankkeiden aikataulutavoitteista ja tiedotettu priorisointitarpeesta. Luettelo hakemuksista, joiden sisältämät kaavahankkeet eivät sisälly v kaavoitusohjelmaan, sisältyy esityslistan liiteaineistoon. Varsinaisten suunnittelutöiden lisäksi suunnittelupalvelujen työohjelmaan sisältyy erittäin runsaasti muita, mm. viranomaistehtäviä. Tämä muiden töiden tehtäväosuus on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Kuntaliitokset tuovat mukaan paitsi yhä laajemmat taajama-alueiden asemakaavojen tarkistukset, myös runsaasti teknisiä, mm. ajantasa-asemakaavojen ylläpitoon, nimistön, katujen, verkostojen ja yleisten alueiden hallintaan sekä rekisterien päivittämiseen ja tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä. Vaikutusten arviointi Työohjelmissa painottuvat ilmastopoliittisen ohjelman mukainen täydennysrakentaminen sekä kasvuohjelman tavoitteiden mukainen tonttitarjonta ja strategisten hankkeiden suunnittelu. Esitys Lautakunta hyväksyy suunnittelu- ja työohjelmat sekä kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta. Lautakunta esittää asemakaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 21 Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Merkitään, että pöydälle jaettiin korjattu versio liitteestä: Luettelo hakemuksista, joiden sisältämät kaavahankkeet eivät sisälly v asemakaavoitusohjelmaan. hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet /2013 Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelun suunnitteluohjelma /2013 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma /2013 Kaavoituskatsaus /2013 Työohjelman ulkopuolelle jäävät hakemukset /2013 Yleiskaavoitusohjelma 2014 Valmistelija Martti Lätti puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy vuoden 2014 kaavoituskatsauksen sekä merkitsee tiedoksi vuoden 2014 kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat. Suunnittelujohtaja Räsänen ja yleiskaavajohtaja Romppanen selostivat asiaa. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Raassina ja palvelualuejohtaja Tervehauta poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 1676/ /2012 Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien palvelurakenteiden integrointia ja yhteistoiminnan organisointia koskevan aiesopimuksen purkaminen Kehittämisjohtaja Heikki Helve Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut Kumppanuusselvityksen taustaa Kuopion ja Suonenjoen kaupungit ovat keskustelleet yhteisen toimintarakenteen mahdollisuuksista jo usean vuoden ajan. Vuonna 2008 valmisteltiin esitys pitkäjänteisen yhteistyön käynnistämiseksi ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseksi. Neuvottelujen pohjalta alkukesästä 2008 hyväksyttiin esitys strategisesta kumppanuusmallista. Keväällä 2009 hyväksyttiin esitys, jonka mukaan tehtävien jatkotoimenpiteiden linjauksien tulee perustua ajantasaiseen ja arvioituun tietoon. Kumppanuusmallin edistämiseksi nähtiin tarpeellisena tehdä palvelurakenteet kattavasti arvioiva tarkastelu, jossa selvitettäisiin yhteisten palvelurakenteiden luomisen vaikutus kummankin osapuolen tulevaisuuden kilpailukykyyn, talouteen ja palvelutarjontaan huomioiden Kuopion kaupungin palvelualueuudistustyö. Kumppanuusmallin jatkotoimien selvittämiseksi teetätettiin konsulttiselvitys palvelujärjestelmien integroitumisesta ja sen mahdollisesta tarkemmasta aikataulutuksesta tehtävittäin, millä tavalla palvelujärjestelmien yhdenmukaistaminen olisi perusteltua toteuttaa. Selvityksen tavoitteena oli, että Kuopion ja Suonenjoen yhteistoiminta-alueella kunnalliset toiminnat tulevat kuntien tahtojen mukaisesti toteutettua edullisesti, tehokkaasti ja asiakasnäkökulma huomioiden. Keskeisenä tavoitteena oli muun muassa, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien organisointi toteutetaan aukottomasti Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien yhteistoimintana. Konsulttiselvitysten valmistuttua valmisteltiin kaupunginhallitusten nimeämässä ohjausryhmässä asian etenemistä linjaava aiesopimus. Liitteenä oleva palvelurakenteiden integrointia ja yhteistoiminnan organisointia koskeva aiesopimus hyväksyttiin Kuopion ja Suonenjoen kaupunginvaltuustoissa Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen on selvitetty laajapohjaista palvelujen yhteistuottamisen mahdollisuuksia. Selvitystyö on kattanut kaikki toimialat. Tehdyt selvitykset sekä käydyt keskustelut osoittivat perustellusti kaupunkien kumppanuuden tiivistämisen. Kaupunkien tavoitteena oli yhdistää terveydenhuollon ja perusturvan palvelut vuoden 2013 alusta alkaen yhteistoimintaalueeksi, jonka isäntäkuntana olisi toiminut Kuopion kaupunki. Muiden kuntapalvelujen osalta suunniteltiin palvelujen yhteensovittamista vuoden 2015 alusta lukien. Kaupungit katsoivat, että kuntaliitostarkastelu on tulevaisuudessa mahdollinen ja selvityksen tekemiseen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusprosessiin liittyviä päätöksiä niin jatkovalmistelun kuin myös aikataulujen suhteen tehtiin vuosina Edellä kuvattu palvelujen yhteistoiminta ja kumppanuus

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 22 on perustunut Paras-lainsäädännön mukaiseen kokonaisuuteen. Laki kuntaja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) tuli voimaan ja oli voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Kuntarakennelaki (478/2013) Kuntarakennelaki (478/2013) tuli voimaan Lain keskeisin sisällöllinen muutos kuntajakolakiin (1698/2009) on lakiin lisätty uusi, määräaikainen 1a luku kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta vuosina Lain säännökset ohjaavat kuntarakenneuudistusta prosessina. Määräaikaisesti on säädetty kunnan velvollisuudesta osallistua kuntaliitosselvitykseen, selvitysalueiden muodostamisen perusteista ja niistä poikkeamisesta sekä selvityksen tekemisen aikataulusta. Kunnan velvollisuus osallistua kuntaliittoselvitykseen määräytyy kuntarakennelain selvitysperusteiden mukaan. Selvitysvelvollisuus on laaja ja koskee käytännössä kaikkia Manner-Suomen kuntia. Kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntarakennelain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä, mikäli yksikin kuntarakennelain 1 a luvun 4 c 4 f :ssä säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvitystarvetta. Vaikka yksikään selvitysperusteista ei tulisi sovellettavaksi yksittäiseen kuntaan, se ei kuitenkaan voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Selvityksistä päätetään kuntien valtuustoissa. Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusprosessin tavoittelema palvelurakenteiden integrointi on pitkittynyt niin, että toimintaa ohjaava lainsäädäntö on ennättänyt muuttua. Kuntarakennelain velvoittaman selvitysalueen muodostamiseen liittyvissä tunnustelukeskusteluissa kaupunkien poliittinen- ja virkamiesjohto ovat todenneet sopimuksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen viivästymisten ja ulkoisen toimintaympäristön muutosten johdosta perustelluksi purkaa vuonna 2009 hyväksytty aiesopimus. Asia tulee viedä valtuustojen päätettäväksi ennen kuntarakennelain mukaisten selvitysten käynnistymistä. Neuvotteluja voidaan jatkaa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Esitys Esitän kh:lle ja edelleen kv:lle, että Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien palvelurakenteiden integrointia ja yhteistoiminnan organisointia koskeva aiesopimus puretaan edellä mainituin perusteluin. Liitteet /2013 Aiesopimus Valmistelija Heikki Helve puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy kehittämisjohtajan ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 22 hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 282/ /2014 Teknisen toimen palvelujen tuottaminen Maaningalle 2014 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Maaningan kunnanhallitus on myöntänyt kunnan tekniselle johtajalle palkatonta virkavapaata väliseksi ajaksi. Teknisen johtajan tehtävien hoidosta on neuvoteltu sopimusluonnos Kuopion kaupungin kanssa, jota on täydennetty yksityisellä ostopalvelusopimuksella. Sopimusluonnoksessa Kuopio kaupunki tuottaa hajautetusti pääosan Maaningan kunnan teknisen johtajan työpanoksesta. Sopimukseen on nimetty vastuuhenkilöt kunkin tuotettavan palvelukokonaisuuden osalta. Sopimusluonnos liitteenä. Liitteet 7 282/2014 Sopimus teknisen toimen palvelujen tuottamisesta Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia kansliatoimenpitein. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 7666/ /2013 Kuopion romanityöryhmän asettaminen uudelleen Romanityöryhmän esitys: Kuopion kaupungissa toimineen romanityöryhmän toimikausi on päättynyt Ryhmä perustettiin valtuustokaudeksi ja sen puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen nimeämänä Pauli Ruotsalainen. Romanityöryhmä on kokoontunut epävirallisesti vielä toimintakautensa päättymisen jälkeen ja päättänyt tehdä esityksen Kuopion kaupunginhallitukselle ryhmän nimeämisestä uudestaan. Alun perin Kuopion paikallinen romanityöryhmä perustettiin Itä-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan esittäessä sitä Kuopion kaupunginhallitukselle. Työryhmässä on ollut sekä romaneja että valtaväestön edustajia, jotka ovat sitoutuneet ryhmän toimintaan ja edistäneet ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Romanityöryhmä on järjestänyt myös romanipäivät keväällä Työryhmän toiminta-ajatuksena on ollut avoin tiedonvaihto sekä kaupungin eri yksiköiden, että romaniväestön ja kaupungin välillä. Tämä on luonut edellytyksiä romanien elinolojen kohentamiseksi, romaninuorten koulunkäynnin turvaamiseksi ja on myös tuonut romanikulttuurin tuntemusta kaupungin eri yksiköihin. Romanityöryhmä on todennut, että tätä nykyä romanien asumisasiat ovat Kuopiossa erinomaisella tolalla. Sen sijaan romanityöryhmä näkee tärkeäksi työskennellä seuraavien asioiden eteen jatkossa: Romanityöryhmän tavoitteet valtuustokaudella Romaninuorten koulutuksen tukeminen Aikuisen ja nuoren romaniväestön työelämään sijoittumisen tukeminen Romanityöryhmä laatii toimintakaudelleen toimintasuunnitelman. Romanityöryhmä tekee yhteistyötä ja konsultoi mm. seuraavia toimijoita: Nuorten monialainen ohjaus ja palveluverkosto, Kuopion kaupungin ja Tukevasäätiön etsivä nuorisotyö, Kuopion perusopetuksen romanilasten koulunkäyntiä tukeva hanke sekä Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Rehti. Romanityöryhmän kokoonpanoksi esitetään seuraavaa: Puheenjohtaja, kaupunginhallitus nimeää Tenho Nikkinen Mertsi Hagert Seppo Hagert Orvokki Balzar

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 24 Sosiaalitoimiston edustaja, ehdotus Marja-Leena Hublin, sosiaalityöntekijä, Kuopion kaupunki Perusopetuksen edustaja, ehdotus Mika Kuitunen, rehtori, Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden edustaja Niiralan kulman edustaja, ehdotus Päivi Vanninen, asiakaspalvelupäällikkö, Niiralan kulma Savon ammatti- ja aikuisopiston edustaja, ehdotus Pirjo Rahunen, koulutuspäällikkö, Savon ammatti- ja aikuisopisto tai Marjatta Selkäinaho, erillisryhmien rehtori, Savon ammatti- ja aikuisopisto TE-toimiston edustaja sihteeri - kiertää palvelualueittain. Vuoron ehdotetaan siirtyvän hyvinvoinnin palvelualueelle. Taustaa romanityöryhmän asettamiselle: Suomeen on laadittu Suomen romanipoliittinen ohjelma; Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvitys 2009:48. Ohjelma sisällöltään on edelleen hyvin ajankohtainen ja siinä esiin nostetut teemat ovat edelleen tärkeitä. Romanipoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta elämän eri osa-alueilla valtavirtaistamalla yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen osaksi yhteiskunnan toimintoja. Visio 2017 (otteita); Vuona 2017 Suomi on edelläkävijä romaniväestön yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä Euroopassa. Tavoitteena on, että tehokkailla ja yhtäaikaisilla toimenpiteillä luodaan edellytykset romaniväestön ihmisoikeuksien ja sosioekonomisen aseman huomattavaksi parantumiseksi yhteiskunnassa, ja että romaniväestön vaikutusmahdollisuudet ja integroituminen yhteiskuntaan vahvistuvat, samalla kun romanikulttuuri ja identiteetti säilyvät elävinä ja kehittyvät. Romanipoliittisen ohjelman lähtökohtana on, että nykyinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä luo hyvän pohjan romaniväestön yhdenvertaisuuden edistämiselle. Lisäksi kaikilla viranomaistasoilla tarvitaan erityistoimenpiteitä romaniväestön osallisuuden ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Ohjelman periaatteena on myös romaniväestön toimijuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen romaniväestön omia vahvuuksia hyödyntäen. Käytännössä yhdenvertaisuus ja osallisuus toteutuvat arjessa ja paikallisella tasolla. Tästä syystä kuntien rooli korostuu yhdenvertaisuuden edistämisessä. Romaniväestön koulutukseen osallistumisen vahvistaminen ja yleinen koulutustason nostaminen ovat romanipoliittisen ohjelman ensisijaisia tavoitteita. Koulutus avaa ovet sekä työmarkkinoille ja laajemminkin yhteiskunnalliseen osallisuuteen täysivaltaisina kansalaisina. Sosioekonominen eriytyminen alkaa jo varhaislapsuudessa, minkä vuoksi romanilasten osallistuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on ensiarvoisen tärkeää.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 24 Osaa romaniväestöstä uhkaa syrjäytyminen, minkä vuoksi tarvitaan toimenpiteitä sekä lasten, nuorten, perheiden että vanhusten tukemiseksi. Romanipoliittisessa ohjelmassa on kuusi painopistealuetta romanien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 1) Romanilasten ja nuorten koulutukseen osallistumisen vahvistaminen 2) Aikuisten romaniväestön koulutukseen hakeutumisen vahvistaminen ja romanien työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen 3) Romaniväestön yhdenvertaisen kohtelun ja palveluihin pääsyn edistäminen 4) Romanikielen ja kulttuurin säilymisen ja kehittymisen tukeminen 5) Romaniväestön yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen 6) Romanipolitiikan kehittäminen ja romaniväestön osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. 1. asettaa Kuopion romanityöryhmän uudelleen vuodeksi 2014 esityksen mukaisesti, 2. nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja hänelle varajäsenen, 3. velvoittaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen nimeämään työryhmälle sihteerin ja 4. päättää, että työryhmän kokouksista maksetaan kokouspalkkiot luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 6 :n mukaan. Valtuuston puheenjohtaja Rossi ja valtuuston II varapuheenjohtaja Sokka poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Jäsen Röppänen ehdotti, että Heidi Komulainen nimetään työryhmän puheenjohtajaksi. Varajäsen Reijonen ehdotti, että Pauli Ruotsalainen nimetään työryhmän puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on pidettävä vaali. Äänestyslipuin suoritetussa vaalissa Heidi Komulainen sai 10 ääntä ja Pauli Ruotsalainen sai yhden äänen, joten Heidi Komulainen tuli nimetyksi työryhmän puheenjohtajaksi.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 24 Tämän jälkeen kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti Pauli Ruotsalaisen Heidi Komulaisen varajäseneksi. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 277/00.04/2012 Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen USO2-teemaseminaari Kuntaliiton ja Audiopro Oy:n yhteistyönä toteutettiin vuosina Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen-hanke, johon Kuopion kaupunkia pyydettiin mukaan kehittäjäkumppaniksi. päätti kokouksessaan , että Kuopion kaupunki lähtee mukaan hankkeeseen. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toimintakentän sekä saadun palautteen pohjalta käynnistettiin USO2-jatkohanke, joka toteutetaan vuoden 2013 alusta vuoden 2014 loppuun. USO2-hanke painottuu erityisesti strategisen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luottamushenkilötyön ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. Käytännössä hankkeen kautta tuetaan mm. seuraavia kuntajohtamisen osa-alueita: kuntastrategiaprosessit, strategian toimeenpano ja valtuustosopimukset, strategian seuranta ja arviointi, hyvä hallitustyöskentely sekä konsernirakenteet ja - ohjaus. Keskeisessä roolissa on myös verrokkikaupungeilta saatava benchmarking-tuki omaan johtamiseen, kehittämistyöhön ja käytettäviin työkaluihin. päätti kokouksessaan , että kaupunki lähtee mukaan USO2-jatkohankkeeseen. USO2-teemaseminaari järjestetään torstaina Helsingin Olympiastadionin monitoimitilassa. Seminaarin aiheena on: Tiukan talouden johtaminen poliittisen ja viranhaltijajohdon yhteistyönä. Seminaarin ohjelma jaetaan esityslistan liitteenä. Lisäksi viiteaineistona jaetaan ohjelma USO2:n Tanskan kuntajohtamisen ja kuntajärjestelmän opintomatkasta. Liitteet 8 277/2012 USO2-Teemaseminaarin ohjelma Viiteaineisto 1 277/2012 USO2 Tanskan opintomatkan ohjelma Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää edustajansa seminaariin.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 25 nimesi edustajikseen seminaariin Taisto Toppisen ja Harri Auvisen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 7908/ /2013 Valtuustoaloite / Laitosruuan tähteiden hyötykäyttö ihmisille Valtuustoaloite Kaija Räsänen ja 18 muuta valtuutettua: Laitosruokailussa tähteeksi jäänyt ruoka menee biojäteastiaan. Voisiko hävikkiruokaa saada ihmisten käyttöön? Jyväskylän kaupunki toteutti äskettäin kokeilun, jossa Vaajakummun koulussa myytiin eurolla jätteisiin menevää ruokaa lähinaapureille. Kokeilusta tuli pysyvä käytäntö. Hintaa on korotettu 1,5 euroon. Asiasta kertoi Kuopion Kaupunkilehti Jyväskylässä ruokapalvelut olivat yhteistyössä koulun rehtorin kanssa toteuttamassa asiaa. Kaupunkilehden mukaan Servican toimialajohtaja kokeilisi Jyväskylän mallia myös Kuopiossa. Ruuan myynnin lisäksi toisena vaihtoehtona olisi lahjoittaa ruokaa vapaaehtoistyöhön tai vähävaraisten auttamiseen. Me Kuopion kaupunginvaltuutetut esitämme, että laitosruuan hyötykäytössä ihmisille kokeiltaisiin Jyväskylän mallia ja että selvitettäisiin se, miten laitosten hävikkiruoka saataisiin pysyvästi ihmisten hyötykäyttöön Kuopiossa. Servica, Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vastaus aloitteeseen Valtuustoaloitteessa etsitään toimintamallia ja toimenpiteitä, miten tähteeksi jäänyttä ruokaa voitaisiin hyödyntää ihmisten ruuaksi. Osa aloitteessa mainitusta hyödyntämisestä toteutuu jo nykyisin, sillä kouluilla tähteeksi jäänyttä ruokaa voidaan myydä ruokailuajan päätyttyä henkilökunnalle. Ruokatuotannon tukena käytetään tuotannonohjausjärjestelmää, joka optimoi valmistettavat määrät ja valmistus pyritään jaksottamaan siten, että tähderuokaa ei jäisi. Luontevin tapa on tehdä yhteistyötä Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa kun lähdetään miettimään tähderuuan tarjoamista esimerkiksi koulun ympäristössä asuville ihmisille. Servica tarvitsee sopivan yhteistyökumppanin eli koulun, jossa asiaan suhtaudutaan myönteisesti. Rehtorilta tarvitaan lupa ruokasalin käyttöön ja ulkopuolisten henkilöiden asioimiseen koulun tiloissa. Servica ei voi ilman kasvun ja oppimisen palvelualueen sekä ko. koulujen tukea käynnistää toimintamallia, jossa koulun ulkopuoliset henkilöt vierailevat koulun tiloissa. Ehdotetut toimenpiteet Aloitteessa mainittuja toimenpiteitä on käsitelty seuraavissa suunnitelmissa tai niiden suhteen on meneillään seuraavia selvityksiä:

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 26 Servica ruokapalvelut on omalta osaltaan selvittänyt, missä toimintayksikössä tähderuuan tarjoamista pientä maksua vastaan voitaisiin lähteä kokeilemaan. Nämä yksiköt sijaitsevat lähellä asutuskeskittymiä ja ovat siten alueella asuvien helposti tavoitettavissa. Parhaiten tämä ruuan myynti hyötykäyttöön - toimintamalli toimii alueella, jonka koulun lähiympäristössä on asutusta ja potentiaalisia asiakkaita tähderuuan ostamiseen (esimerkiksi vanhuksia tai lapsiperheitä). Olemme lähestyneet muutamien koulujen rehtoreita ja tiedustelleet koulun mahdollisuutta lähteä mukaan kokeiluun, jossa mahdollisesti tähteeksi jäänyttä ruokaa myydään koulun ruokailuajan päättymisen jälkeen. Yhteistyökumppanin löydyttyä asian valmistelua ja suunnittelua voidaan jatkaa koulun rehtorin kanssa. Jatkamme tarkemmin kokeilun toteutuksen suunnittelua Kalevalan koulun rehtorin ja keittiön henkilökunnan kanssa. Samalla päätämme kokeilun tarkemmasta ajankohdasta. Ruokailuaika koulun ulkopuolisille henkilöille pitää rajata siten, että se ei haittaa koulun omaa ruokailua tai välipalan tarjoamista. Tähderuuan myymisestä tiedotetaan alueen asukkaita asukasyhdistyksen ja seurakunnan kautta sekä alueen julkisiin tiloihin (kirjasto, kaupat) jaettavalla tiedotteella. Koulujen loma-aikoina ei tähdemyyntiä toteuteta. Käytännössä voi olla myös päiviä, jolloin kouluilta ei jää ruokaa myytäväksi tai sitä ei riitä kaikille halukkaille ostajille. Tällöin asiasta tiedotetaan ruokasalin ovella, sillä ruokaa ei valmisteta tietoisesti liikaa tähdemyyntiä varten. Tähderuokaa myydään kokeilun aikana 1,50 hintaan, joka kattaa ylimääräisen ruokailijan aiheuttamat kustannukset, eli käytännössä näkkileivän, ruokajuoman ja levitteen hinnan. Kokeilun tarkoituksena on vähentää hukkaan heitettävän ruoan määrää ja biojätettä. Kokeilua tullaan seuraamaan ja sen toteutumista arvioimaan. Kokeilun on tarkoitus kestää vähintään 2 viikkoa, jotta ruokailusta saadaan riittävästi tietoa sen mahdollista laajentamista varten. Tähderuuan myynnin jatkamista tai laajentamista useampiin toimipisteisiin harkitaan kokeilusta saatujen tulosten perusteella. Haluamme saada kokemuksia pidemmältä ajalta ennen kuin lopullisia päätöksiä pysyvästä jatkosta tai käytännön laajentamisesta muihin pisteisiin tehdään. Myös tähderuuan lahjoittamista vapaaehtoistyöhön tai vähävaraisten auttamiseen voidaan lähteä suunnittelemaan tähderuuan myynnistä saatujen palautteiden perusteella. Tähderuuan lahjoittamiseen tarvitaan sopiva yhteistyötaho, joka hoitaa tähderuuan jakelun eteenpäin. Valmistelija Servica ruokapalvelut, kehittämispäällikkö Tuire Puranen puh tuire.puranen(at)servica.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 8795/ /2013 Uuden edustajan nimeäminen palkintolautakuntaan nimesi kokouksessaan Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun palkintolautakuntaan yhdeksi kaupungin edustajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantasen. Kantanen on pyytänyt eroa tehtävästä. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää uuden edustajan palkintolautakuntaan Pekka Kantasen tilalle. nimesi uudeksi edustajakseen palkintolautakuntaan Leila Savolaisen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 72/ /2014 Määräalan ostaminen kiinteistöstä Tuomaala Kaupunkirakennelautakunta : Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Tammikuun 3. päivänä on allekirjoitettu kauppakirja, jolla Kuopion kaupunki ja kiinteistön Tuomaala omistava perikunta sopivat Tahkovuorella sijaitsevan n. 33,77 ha:n suuruisen määräalan ostamisesta kaupungille. Kauppa tulee voimaan vasta kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Määräalan sijainti näkyy oheisesta kartasta. Kysymyksessä on keskeinen osa nykyisten rinnealueiden lounaispuolelle sijoittuvaa Välimäkeä, jonne laskettelurinteiden laajentaminen on ollut tavoitteena jo pidemmän aikaa. Nilsiän kaupunki on aikaisemmin ostanut osan Välimäen alueesta. Tämä kauppa yhdessä aikaisemmin ostettujen alueiden kanssa mahdollistaa kahden hissin ja 3-4 uuden rinteen rakentamisen. Kauppahinta vastaa rinnealueista aikaisemmin maksettuja hintoja. Tahkon hiihtohissejä pyörittävän Huippupaikat Oy:n kanssa on valmisteltu vuokrasopimus, jolla 40 ha:n alue (josta 27 ha tämän kaupan määräalasta) vuokrataan yhtiölle hiihtohissien ja rinteiden rakentamista varten. Vuosivuokra on ja vuokra-aika 50 v. Vuokrasopimus on käsiteltävänä kaupunkirakennelautakunnassa. Sopimus on tarkoitus Huippupaikat Oy:n puolesta allekirjoittaa ennen kaupunkirakennelautakunnan kokousta. Se tulee kaupunkia sitovaksi vasta kun maapohja on siirtynyt kaupungin omistukseen. Yhtiön tavoitteena on päästä nopeasti toteuttamaan hissi-investointi alueelle.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 28 valta alle :n maakaupoista on kiinteistöjohtajalla, kaupunkirakennelautakunnalla ja yli :n kaupoista kaupunginhallituksella. Vaikutusten arviointi Kaupan yritysvaikutukset ovat positiiviset sen mahdollistaman investoinnin antaessa tärkeän kehityssykäyksen Tahkon matkailualueelle. Ilmastovaikutuksia on vaikeampi arvioida. Lomamatkailu sinällään aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia, mutta kilpailevia hiihtokeskuksia eteläisempi sijainti saattaa myös vaikuttaa toisin päin, mikäli käyttäjiä siirtyy pohjoisen hiihtokeskuksista. Esitys Kaupunkirakennelautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi allekirjoitetun kaupan, jolla ostetaan Nilsiän kylässä sijaitsevasta Tuomaala-tilasta n. 33,77 ha:n suuruinen määräala euron hinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 9 72/2014 kauppakirja Valmistelija Heikki Hatakka puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 80/ /2014 Karttulan vesiosuuskunnan lainantakaus Kaupunkirakennelautakunta : Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä: Karttulan Vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta euron pankkilainalleen. Vesiosuuskunta tarvitsee pankkilainaa rahoittaakseen vuonna toteutettavaa vesihuoltohanketta Kuttakoskella ja mahdollisesti seuraavana Rääpys - Rytkyn alueella toteutettavaa vesi- ja viemärijohtojenrakennushanketta. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki antaa Karttulan vesiosuuskunnalle omavelkaisen takauksen euron pankkilainalle. Karttulan Vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeet, joihin rahoittamiseen tarvitaan lainaa. Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alue kattaa entisen Karttulan kunnan alueella ne haja-asutusalueet, joilla yhteisvedenhankinnan on katsottu olevan tarkoituksenmukaista. Osuuskunta toteuttaa viemäröintiä niille aluille, joille se on tarkoituksenmukaista. Osuuskunnan viemäröinnintoiminta-alue on laajenemassa tänä vuonna rakennettavien hankkeiden myötä myös Kuttakosken alueelle ja myöhemmin mahdollisesti Rääpys - Rytkyn alueelle. Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen muutos on vireillä. Karttulan Vesiosuuskunnan hallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa lainaa euroa kilpailutuksen perusteella. Lainan käyttötarkoitus on vesi- ja viemäriverkostojen rakennushankkeiden rahoitus rakennusaikana ja myöhemmin pitkäaikaisena osakkaiden lainaosuusrahoituksena. Meneillään on Kuttakosken rakennushanke, jonka kustannusarvio on 1,3 milj. euroa, seuraavana rakennettavana alueena on todennäköisesti Rääpys - Rytkyn alue. Rakennushankkeiden rahoitus muodostuu osittain ELY-keskuksen ja kaupungin myöntämistä avustuksista, jotka maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Alv-palautukset saadaan myös jälkikäteen osuuskunnalle takaisin, palautuksilla rahoitetaan osaltaan rakentamista. Osakkaiden liittymismaksujen omarahoitusosuudet ovat yksi osa rakentamisen rahoitusta, ja niiden laskutus ajoittuu vasta siihen, kun verkosto on käyttökunnossa itse kullakin alueella. Karttulan Vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupunkia myöntämään omavelkaisen takauksen euron lainalle, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Lainan myöntäjän ja muut tarkat tiedot ilmoitetaan niiden seikkojen selvittyä.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 29 Vaikutusten arviointi Ilmastovaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä viemäröinnin myötä olevien sakokaivojen tyhjennyksistä aiheutuvat liikennesuoritteet poistuvat. Yritysvaikutuksiltaan vesihuoltohanke on neutraali. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää antaa omavelkaisen takauksen Karttulan Vesiosuuskunnan enintään euron suuruiselle pankkilainalle vesihuoltohankkeiden rakentamiseen. Laina-aika on 10 vuotta, eli vuoden 2024 loppuun saakka. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 10 80/2014 Karttulan Vesiosuuskunnan lainantakaushakemus Asiakirjoissa Ote Karttulan Vesiosuuskunnan hallituksen pöytäkirjasta Valmistelija Päivi Rissanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. ehdottaa kv:lle kaupunkirakennelautakunnan esityksen hyväksyttäväksi. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Asianro 1/ /2014 Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet ym.: 6933/2013 Myönnetty suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen: Hiltulanlahti määräala 8821/2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt investointiavustusta enintään euroa Männistön, Tiihottaren, Itkonniemen ja Linnanpellon asuinalueen Pihkassa Männistöön -kehittämishankkeelle. 203/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuodelle Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue sekä talous- ja strategiapalvelu. 209/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä vuonna Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue sekä talous- ja strategiapalvelu. 213/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue sekä talous- ja strategiapalvelu. Tarina Golf Oy:n kirje koskien B-sarjan osakkeen muuntamista C-sarjan osakkeeksi. Jälj. palvelualuejohtaja Pirhonen ja talous- ja strategiapalvelu. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje: Luottamusmieskurssi Jälj. työnantajapalvelu. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 9/ Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/ Kuntien eläkevakuutuksen kirje: Palkkaperusteinen maksu vuosi Jälj. työnantajapalvelu ja talous- ja strategiapalvelu. Seuraavat pöytäkirjajäljennökset: - Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 9/ , - kaupunginjohtajan päätöskokouksesta 1/ , - Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksista 8/ ja 2/ S. Esityslistan liitteenä jaetaan lista viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista ajalta

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) 30 Esityslistan viiteaineistona jaetaan kaupunginjohtajan johtoryhmän täyttölupapäätökset Liitteet 11 Viranhaltijapäätökset ajalta Viiteaineisto 2 1/2014 Listaus myönnetyistä täyttöluvista Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (29) Muutoksenhakuohje Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (2 ) Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Postiosoite PL KUOPIO Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Puhelin Faksi Sähköposti Virka-aika talviaikaan , kesäaikaan Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (40) Kaupunkirakennelautakunta 15.01.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (40) Kaupunkirakennelautakunta 15.01.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (40) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:50 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (29) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (29) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (29) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 7/2015 1 (39) Kaupunginvaltuusto. Nro Liite/viite* Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 7/2015 1 (39) Kaupunginvaltuusto. Nro Liite/viite* Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 7/2015 1 (39) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Käsiteltävät asiat Nro Liite/viite* Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00 16:37 Paikka Vuorikatu 27, 2. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Niiranen, puheenjohtaja Esa Pitkänen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (32) Kasvun ja oppimisen lautakunta. - tilannekatsaus/ kouluverkostoselvityksen etenemisestä

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (32) Kasvun ja oppimisen lautakunta. - tilannekatsaus/ kouluverkostoselvityksen etenemisestä Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (32) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:01-18:02 Paikka Lisätietoja Vuorikatu 27, 2. kerroksen kokoushuone Opetusjohtaja Leena Auvinen esitteli asian 4 jälkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-15:40 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.11.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.11.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-16:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-20:10 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-23:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-17:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (31) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (31) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (31) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00 17:30 Paikka Vuorikatu 27, 2. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Niiranen, puheenjohtaja, 10 20

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot