KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 23. Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 17:00-19:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 26 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 29 VUODELTA HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA LIIKELAITOS KIIMINGIN ATERIAN LAKKAUTTAMINEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN 33 TOTEUTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 34 KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 14 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 37 PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 15 EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 42 PAIKKAKUNNALTA POISMUUTON JOHDOSTA / PASI KARVONEN 16 EROANOMUS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN 44 JÄSENYYDESTÄ / JUHA SCHÖNBERG 17 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN HENKILÖSTÖMITOITUSTA 45 KIIMINGIN VANHUSPALVELUISSA 18 VALTUUSTOALOITTEET 47

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Marjo 17:00-19:55 puheenjohtaja Simonen Pekka 17:00-19:55 2.varapuh.joht. Haho Erja 17:00-19:45 jäsen Oli käs. :t 8-16 Haipus Taisto 17:00-19:55 jäsen Hekkala Maija 17:00-19:55 jäsen Hildén Kari 17:00-19:55 jäsen Jussila Tapio 17:00-19:55 jäsen Kailo Kaarina 17:00-19:55 jäsen Kansanaho Sirpa 17:00-19:20 jäsen Oli käs. :t 8-10 Kokkoniemi Elina 17:00-19:55 jäsen Kontio Aki 17:00-19:55 jäsen Kontio Matti 17:00-19:55 jäsen Kuha Kalevi 17:00-19:55 jäsen Kutilainen Pertti 17:00-19:55 jäsen Luhtaanmäki Sami 17:00-19:55 jäsen Marjomaa Mikko 17:00-19:55 jäsen Mettovaara Janne 17:00-18:15 jäsen Oli käs. :t 8 ja 9 Mikkonen Mirja 17:00-19:55 jäsen Niemelä Eeva-Kaija 17:00-19:55 jäsen Peltokorpi Jorma 17:00-19:55 jäsen Postareff-Jurvelin Aila 17:00-19:55 jäsen Schönberg Juha 17:00-19:55 jäsen Tiri Kari 17:00-19:55 jäsen Tomperi Päivi 17:00-19:55 jäsen Toropainen Mairit 17:00-19:55 jäsen Valkama Lauri 17:00-19:55 jäsen Väänänen Martti 17:00-19:55 jäsen Mikkonen Sirkka-Liisa 17:00-19:55 varajäsen Rantala Ville 17:00-19:55 varajäsen Veijonen Pertti 17:00-19:55 varajäsen Laru Jari 17:00-19:55 varajäsen Hanhela Jorma 17:00-19:55 varajäsen Kyllönen Tapio 17:00-19:55 varajäsen Iisakka Eino 17:00-19:55 varajäsen POISSA Paju Paavo 1. varapuheenjoh taja Jurmu Matias jäsen Karvonen Pasi jäsen Ketola Heikki jäsen Niemi Reijo jäsen Partanen Pekka jäsen Pohjola Sirpa jäsen

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tuomaala Eija jäsen MUU Weisell Jukka 17:00-19:55 kunnanjohtaja Kantola Harri 17:00-19:55 hallintojohtaja/ pöytäkirjanpit Hankivuo Petteri 17:00-19:55 yhdyskuntajoh taja Keloneva Veli-Matti 17:00-19:55 talousjohtaja Aho Juha 17:00-19:55 sivistystoimenj ohtaja Tuhkanen Jari 17:00-19:05 henkilöstösihte eri Mäkikyrö Pasi 17:00-19:55 palvelujoht. rehtori Ukkola Mikko 17:00-19:55 palvelujoht. yhdyskuntains. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT 8-18 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Kailo ja Mikko Marjomaa sekä varalle Kari Hildén. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Marjo Korhonen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kaarina Kailo Mikko Marjomaa PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Kh Valmistelija: talousjohtaja Veli-Matti Keloneva, puh , sähköposti: Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitetietoineen. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tilinpäätös vuodelta 2011 on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden sekä annettujen suositusten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on kuvattu olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sekä toteutumisvertailut. Tilinpäätöslaskelmiin sisältyy kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernilaskelmat liitetietoineen. Eriytettyinä tilinpäätöksinä on esitetty liikelaitos Kiimingin Aterian tilinpäätös. Vuodelle 2011 laaditun talousarvion tulostavoite oli alun perin1 milj.. Kunnanvaltuusto teki kokouksessaan hyvinvointilautakunnan talousarvioon muutoksen, jonka seurauksena menoarvio kasvoi 1,5 milj.. Tämän muutoksen jälkeen tulostavoite oli 0,5 milj. alijäämäinen. Vuosi 2011 toteutui odotettua paremmin. Tulos oli 1,734 milj. euroa ylijäämäinen. Verotulot kokonaisuudessaan kasvoivat 2,3 prosenttia ja valtionosuudet 6,8 prosenttia. Toimintatuottojen toteutuminen oli 105,7 prosenttia ja toimintakulujen toteutuminen 102,9 prosenttia talousarviosta. Talousarvioon verrattuna henkilöstökulut ylittyivät 0,94 milj. euroa. Korkotaso oli vuonna 2011 alhainen joskin vähän korkeampi kuin edellisenä vuonna. Lyhyet korot olivat keskimäärin noin 1 % ja pitkät korot noin 2

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto % koko vuoden osalta. Tilannetta hyödynnettiin edelleen kattamalla lainatarve kuntatodistuksilla. Toteutumavertailuissa on esitetty tilaajalautakuntien ostamien palveluiden toteutuminen sekä palvelujohtokunnan talouden toteutuminen. Palvelujohtokunnan tulos vuodelta 2011 oli 0,28 milj. euroa ylijäämäinen, Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, poikkeamat ja perustelut on esitetty tilinpäätöksen toteutumisvertailussa Vuonna 2011 nettoinvestointien määrä oli 6,1 milj. euroa. Investointimenot kokonaisuudessaan olivat 6,5 milj. euroa ja investointien rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myyntitulot olivat 0,37 milj. euroa. Vuosikate (3,730 milj. euroa) riitti kattamaan poistot (1,996 milj. ) mutta vain osan nettoinvestoinneista. Kunnan lainakanta oli vuoden 2011 lopussa 36,557 milj. euroa ja asukasta kohden euroa. Tilinpäätösvertailu vuonna 2011 ja 2010 Milj Muutos Toimintakate 57,2 53,3 7,3 % Verotulot 40,8 39,9 2,3 % Valtionosuudet 20,6 19,3 6,8 % Vuosikate 3,7 5,9-37,3 % Tilikauden tulos 1,7 3,5-51,4 % Nettoinvestoinnit 6,1 2,9 3,2 milj. Lainakanta milj. 36,6 36,0 0,6 milj. Taseen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2011 lopussa oli 11,5 milj. euroa. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kj: Päätetään allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätös ja jättää tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi oikeuttaa talouspalvelut tekemään teknisluontoisia korjauksia ennen tilinpäätöksen jatkokäsittelyä saattaa tilinpäätös tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi esittää valtuustolle vuoden 2011 ylijäämän ,51 siirtämistä kunnan yli-/alijäämätilille. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tark.ltk Kiimingin kunnan vastuunalainen tilintarkastaja Rauno Lohi (Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy) on antanut päivätyn tilintarkastus ker to-

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto muk sen tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpää tök sen tar kas tuksesta, liite 1. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Pj: Kv 8 Esitetään valtuustolle, että se - merkitsee tiedoksi päivätyn tilintarkastuskertomuksen Kiimingin kunnan tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta - hyväksyy vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Hyväksyttiin yksimielisesti. Tasekirja 2011 jaetaan esityslistan mukana, tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 1. Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2011 ylijäämän ,51 siirtämistä kunnan yli-/alijäämätilille. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se - merkitsee tiedoksi päivätyn tilintarkastuskertomuksen Kiimingin kunnan tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta - hyväksyy vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 Tark.ltk Valmistelija: Toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , sähköposti: Pj: Tark.ltk Pj: Keskustellaan arviointikertomuksen laadinnasta, sovitaan toimintatapa ja työnjako. Päätettiin, että jäsenet lähettävät sihteerille tekstejä/kommenttejaan ar vioin ti kertomuksen laadintaa varten. Arviointikertomusta käsitellään ja kokouksessa Tarkastuslautakunnan arviointikertomusluonnos on liitteenä nro 2. Esitetään arviointikertomus vuodelta 2011 valtuustolle käsiteltäväksi liitteen nro 2 mukaisena. Esitetään lisäksi, että valtuusto edellyttää kunnanhallituksen ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 2. Tarkastuslautakunnan esitys: Esitetään arviointikertomus vuodelta 2011 valtuustolle käsiteltäväksi liitteen nro 2 mukaisena. Esitetään lisäksi, että valtuusto edellyttää kunnanhallituksen ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2011 Yhttmk Valmistelija: Jari Tuhkanen, puh , sähköposti: Henkilöstösihteeri esittelee henkilöstökertomuksen vuodelta LIITE 1 Hj: Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi Kh Kj: Kv 10 Henkilöstökertomus jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Esitetään henkilöstökertomus valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstökertomus jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään henkilöstökertomus valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kiimingin Ateria johtokunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LIIKELAITOS KIIMINGIN ATERIAN LAKKAUTTAMINEN KAjtk Valmistelija: ruokapalvelupäällikkö Anne Hautamäki, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan ateria- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet kuntien (Ou lu, Oulunsalo, Haukiopudas, Kiiminki ja Yli-Ii) palveluiden järjestämisensopimuksen mu kaan Ou lun alus tal le vuo den 2012 alus ta lukien. Kuntien virallinen yhdistyminen tapahtuu vuoden 2013 alussa. Liikelaitos Kiimingin Ateria on tuottanut kunnan sisäisenä liikelaitoksena Kiimingin kunnan ateriapalvelut vuoden 2011 loppuun saakka. Toimintojen siirtyminen Oulun kaupungin järjestämisvastuun alle ei mahdollista itsenäisen Liikelaitoksen asemaa Kiimingin kunnan sisäisenä liikelaitoksena. Liikelaitoksen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluvat valtuus tolle. Henkilöstön asemasta on sovittu kuntien yhdistymissopimuksessa, jossa määritellään työsuhdeturva kaikille vakinaisessa työ- ja virkasuhteessa oleville henkilöille siirtymäkauden 2017 loppuun saakka. Irtisanomisen perusteena ei voida käyttää taloudellisia eikä tuotannollisia syitä. Liikelaitos Kiimingin Aterian taseessa on omaa pääomaa yhteensä ,39 euroa, josta peruspääoman osuus on ,71 ja kertynyttä ylijäämää ,68 euroa. Ruopalv. Johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväk si, et tä Lii ke lai tos Kiimingin Ateria lakkautetaan samassa yhteydessä kun Kiimingin kunnan vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään. Liikelaitos Kiimingin Aterian lakkauttamisen myötä kunnan liikelaitokselle sijoittama omapääoma ja kertyneet ylijäämät yhteensä ,39 euroa palautetaan Kiimingin kunnalle. Johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväk si, et tä Lii ke lai tos Kiimingin Ateria lakkautetaan samassa yhteydessä kun Kiimingin kunnan vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään. Liikelaitos Kiimingin Aterian lakkauttamisen myötä kunnan liikelaitokselle sijoittama omapääoma ja kertyneet ylijäämät yhteensä ,39 euroa palautetaan Kiimingin kunnalle. Kh

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kiimingin Ateria johtokunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kj: Esitetään valtuustolle, et tä Lii ke lai tos Kii min gin Ate ria lak kau te taan samassa yh tey dessä kun Kii mingin kun nan vuo den 2011 ti lin päätös hyväksytään. Merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuustolle liikelaitos Kiimingin Ate rian lak kaut ta mi sen myö tä kun nan lii ke lai tokselle sijoittaman omapääoman ja kertyneiden ylijäämien ,39 pa lau tu mi nen Kii min gin kunnalle. Jätettiin yksimielisesti pöydälle. Kh Kj: Esitetään valtuustolle, että Liikelaitos Kiimingin Ateria lakkau tetaan samas sa yhteydessä kun Kiimingin kunnan vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään. Merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuustolle liikelaitos Kiimingin Aterian lakkauttamisen myötä kunnan liikelaitokselle sijoittaman peruspääoman ja kertyneiden ylijäämien ,39 palautuminen Kii mingin kunnalle. Kv 11 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että Liikelaitos Kiimingin Ateria lakkautetaan samassa yhteydessä kun Kiimingin kunnan vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään. Merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuustolle liikelaitos Kiimingin Aterian lakkauttamisen myötä kunnan liikelaitokselle sijoittaman peruspääoman ja kertyneiden ylijäämien ,39 palautuminen Kiimingin kunnalle. Hyväksyttiin yksimielisesti ja merkittiin tiedoksi.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2011 Kh Valmistelija: talousjohtaja Veli-Matti Keloneva, puh , sähköposti: Valtuusto hyväksyi Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Kunnanvaltuuston linjauksen mukaan talouden tasapainottamisohjelman toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Tasapainottamisohjelman mukaan tasapainottamistoimenpiteillä tavoiteltiin vuonna 2011 alun perin lisätuloja ja menosäästöjä , siis yhteensä Kun summista vähennetään Kiimingin Vesi Oy:n ja Kide:n säästötavoitteet, jää nettosäästötavoitteeksi vuodelle Toteutuneet lisätulot 2011 olivat ja toteutuneet menosäästöt Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 2011 jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Kj: Merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuustolle. Merkittiin tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuuustolle. Kv 12 Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 2011 jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuustolle. Kari Hildèn esitti, että talouden tasapainottamisohjelmaan tehdään seuraavat muutokset: Kohtien Jäälinmajan ja tontin myynti sekä Vuokratalo 1:n myynti, sarakkeisiin Toteutettu toimenpide/toteutettava toimenpide ja Mitä muuta toimenpide edellyttää kirjoitetut tekstit korvataan seuraavalla tekstillä: Valtuuston päätöksen mukaisesti Jäälin Majaa ja Vuokratalo 1:tä ei myydä. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei ilmoittanut vastustavansa tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti Kari Hildènin esitys.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 39/015/2012 Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on lähettänyt jäsenkuntien kunnanhallituksille seuraavan kirjeen: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen on tullut ajankohtaiseksi Oulun kaupungin monikuntaliitoksen johdosta. Vuoden 2013 alusta Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kun nat sekä Oulun kaupunki muodostavat uuden Oulun. Tässä yhtey dessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien lukumäärä las kee ny kyisestä 35 jäsenkunnasta 31:een (perussopimuksen kohta 3 ). Pe rus sopimuksen äänivaltaosuutta koskeva kohta esitetään muutettavaksi si ten, että yksittäisen kunnan asukaslukuun pohjautuva äänimäärä valtuus tossa voi olla enintään 33 prosenttiyksikköä nykyisen 20 prosenttiyksikön sijaan (perussopimuksen kohta 7 ). Perussopimuksen muutos astuisi voi maan Perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien asia. Perussopimus on kuntien välinen sopimus. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot, joissa asiasta päätetään normaaliin tapaan enemmistöpäätöksellä kuntalain 59 :ää noudattaen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää, että jäsenkuntien valtuustot käsittelevät perussopimuksen muutosehdotuksen mennessä. Voimassa olevan perussopimuksen 7, johon esitetään muutosta äänimäärän määräytymistä koskevaan kohtaan: Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaali Jäsenten lukumäärä vuonna tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhty män valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketussa ääni määrästä. Yli opiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valit taessa. Kj: Esitetään valtuustolle, että se toteaisi, että perussopimuksen 3 :ssä luetellut kuntayhtymän jäsenkunnat päivitetään vastaamaan tilannetta siten, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta poistetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien nimet hyväksyy perussopimuksen 7 :n muuttamisen ääni määrän määräyty mistä koskevilta osin seuraavaan muotoon: Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yh teenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Kv 13 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se toteaisi, että perussopimuksen 3 :ssä luetellut kuntayhtymän jäsenkunnat päivitetään vastaamaan tilannetta siten, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta poistetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien nimet hyväksyy perussopimuksen 7 :n muuttamisen äänimäärän määräytymistä koskevilta osin seuraavaan muotoon: Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kun-

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto nan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 46/015/2012 Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Oulun kaupunginhallituksen esitys : 229 OSEKK:n perussopimuksen päivittäminen ja OAMK:n yhtiöit tämisselvitykset, liite Konsernipalvelut, apulaiskaupunginjohtaja Kalervo Ukkola, p , talousjohtaja Jukka Wei sell, p , kehittämispäällikkö Marja Kariniemi, p , kaupunginlakimies Jukka Lampén, p ja hallintolaki mies Tuomas Möttönen, p kirjoittavat: Taustaa Oulun kaupunginhallitus on päättänyt, että - kaupunki tekee neuvottelujen ja selvitysten jälkeen koulutuk sen kuntayhty män kuntien valtuustoille esityksen perussopimuksen muu toksista - OAMK:n yhtiöittämisselvityksiä jatketaan niin, että alustava yhtiöittämissuunnitelma on hallituksen linjauksen mukaisesti valmis kesä kuussa - selvitykset raportoidaan yhdistymishallitukselle - lisäksi selvityksiä tehdään OSEKK:n toiminnan uudelleen jär jestelyistä. Oulun seudun koulutuksen kuntayhtymän (OSEKK) tehtävä on ylläpitää, järjestää ja antaa jäsenkun tien puolesta toimi- ja järjestämislupien mukaista ammatillista toisen as teen koulutusta sekä ammattikorkeakoululain tarkoittamaa korkeakoulu opetusta. Tehtävät määritellään perussopimuksessa. Oulun seudun koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen päivitystarve johtuu kahdesta merkittä västä asiasta: - nykyisten jäsenkuntien kuntarakenteen muutoksesta, kuntien yhdistymisis tä ja - valtioneuvoston linjaamasta ammattikorkeakoulu jen taloudelli sen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta niin, että ammat tikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten itsenäisiä oikeushenki löitä. Ensimmäisessä vaiheessa perussopimusta esitetään muutettavaksi vain niiltä osin kuin se on välttä mätöntä kuntajaon muutoksista johtuen. Ammattikorkeakoulujen taloudelli sen ja hallinnollisen uudistamisen edellyttämät sopimusmuutokset tuodaan myöhemmin päätettäväksi erikseen. Jäsenkunnat - kuntarakennemuutokset

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäseniä ovat seuraavat kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Kuivaniemi, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Raahe, Tyrnävä ja Yli - Ii. Jäsenkunnista Oulainen ja Raahe osallistuvat ainoastaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun tehtä vien hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Perussopimuksen päivityksessä huomioidaan jäsenkuntien kuntarakenteen muutokset. Iin ja Kuiva niemen kuntaliitos toteutui Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Ou lunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistetään perustamalla uusi Oulu Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tausta ja tarve Ammattikorkeakou lu-uudistuksia on suunniteltu pitkään. Vuonna 2010 valmistui opetus- ja kulttuuri ministeriön ammattikorkeakoulujen ohjauksen ja rahoituksen uu distamista koskeva selvitystyö. Ensisijaiseksi oikeushenkilö -muodoksi selvityksessä esitettiin osakeyhtiö-mallia. Selvityksessä todet tiin myös ammattikorkeakouluverkon hajanaisuus ja sirpaloituneisuus sekä koulutuksen liikatarjonta. Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuuta esitet tiin siirrettäväksi kokonaan kunnilta valtiolle. Selvityksen perusteella uudistuksen tulee tukea ammattikorkeakoulujen perustehtäviä; työelämäläh töistä koulutusta ja aluekehitystä palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Uudis tuksen myötä ammattikorkeakoulujärjestelmä on entistä laadukkaampi,vai kuttavampi ja kansainvälisempi. Hallituksen linjaukset ammattikorkeakoululaitoksen uudistamiseksi Hallitus on iltakoulussaan päättänyt ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisen periaatteista seuraavasti: 1. Ammattikorkeakoulut osakeyhtiöiksi 2. Valtion ohjaus nykyistä strategisemmaksi 3. Rahoitus siirtyy kokonaan valtiolle ja perusrahoituksen pitkä jänteisyys tur vataan 4. Ammattikorkeakoulujen johtamista ja hallintoa uudistetaan 5. Uusien osakeyhtiöiden muodostaminen OAMK:n yhtiöittämissuunnitelma Hallituksen linjauksen mukaisesti nykyiset ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät tekevät alustavan suunnitelman yhtiöiden muodostamisesta ministeriölle viimeistään elo kuussa Osakeyhtiöitä muodostavat tahot toimittavat vuoden 2012 loppuun mennessä ministeriölle luonnokset perustamissopimuksista, yhtiö järjestyksistä ja osakassopimuksista. Asiakirjoista tulee riittävällä tarkkuu della ilmetä tulevien ammattikorkeakoulujen menestyksekkään ja pitkäjän teisen toiminnan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset kuten yhtiön va kavaraisuus ja maksuvalmius.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on ohjeistanut yhtiöittämistä osana käytäviä tulosso pimusneuvotteluja, jota varten OAMK:n on toimitettava sopimusmateriaali Neuvottelujen yhteydessä keskustellaan toimilupakierroksesta ja siihen valmistautumisesta. Tuolloin on esitettävä yleispiirteinen yhtiöittä missuunnitelma, josta ilmenevät mm. yhtiöittämisen aikataulu, tavoitel lut/suunnitellut omistajuudet, tärkeimpien omaisuuserien käsittelyn suunni telma, suunniteltu hallituskokoonpano jne. OAMK ja Oulun kaupunki ovat jo 2011 yhdessä aloittaneet (laajat) yhtiöittämiseen liittyvät selvitystyöt, joista on yhteisneuvotteluissa raportoitu jäsenkuntia. Jäsenkuntien neuvottelut OAMK:n yhtiöittämisselvitysten käynnistämisestä sovittiin Oulun kaupungin ja OSEKK:n neuvonpidos sa Selvitys erilaisine taustaselvityksi neen sovittiin tehtäväksi yhteistyössä ja vaiheittain. AMK:n hallintouudistuksen ja perussopimuksen sisällön muutosta ja niiden aikataulua on esitelty kokonaisuudessaan OSEKK:n yhtymäkokouksessa Oulun kaupunki kutsui OSEKK:n jäsenkuntien edustajat yhteisneuvotteluun AMK:n hallintomallista ja siitä tehtävistä selvityksistä sekä perussopimuksen päivittämisestä ja Nyt valmisteltu esitys perussopimuksen päivityksestä jäsenkunnille perustuu tehtyihin selvityksiin ja jäsenkuntien yhteisneuvotteluissa linjattuihin lähtökohtiin. Keskeiset muutosehdotukset I KUNTAYHTYMÄN NIMI JA TEHTÄVÄT 2 Jäsenkunnat Jäsenkuntien nimet esitetään päivitettäväksi vastaamaan kuntarakennetta alkaen. II YHTYMÄKOKOUS 4 Toimikausi ja jäsenkuntien äänivalta Jäsenkuntien valitsemista edustajista koostuvan yhtymäkokouksen toimikaudeksi ehdotetaan kahta vuotta entisen neljän sijaan. Tämä johtuu siitä, että ammattikorkeakoulu tuksen hallintouudistuksen toteutumisen voi aiheuttaa merkittäviä muutok sia kuntayhtymän toimintaan ja hallintoon. III YHTYMÄHALLITUS 9 Kokoonpano ja toimikausi Oulun kaupunginhallituksen ehdottamista jäsenistä esitetään valittavaksi yhtymähallitukseen seitse män varsinaista jäsentä ja heille seitsemän hen-

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilökohtaista varajäsentä. Voimassa olevassa sopimuksessa Oulun kaupunginhallituksen ehdotta mista jäsenistä on valittu viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnanhallitusten ehdotta mista jäsenistä esitetään valittavaksi yhtymähallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Oulun ääniosuus muuttuu Uuden Oulun myötä 59,3 %:sta 77,8 %:iin. Näin ollen esitetään, että jat kossa yhtymähallituksen yhdeksästä jäsenestä seitsemän valitaan Uudes ta Oulusta. Muiden kuntien ääniosuus laskee 40,7 %:sta 22,2 %:iin, joka tarkoittaa kahta jäsenpaikkaa yhtymähallituksessa aikaisemman neljän paikan sijaan. Yhtymähallituksen toimikaudeksi ehdotetaan kahta vuotta entisen neljän sijaan. IV PERUSPÄÄOMA SEKÄ JÄSENKUNTIEN OSUUDET JA ASEMA Kuivaniemen ja Iin toteutuneen kuntaliitoksen ja tapahtuvan kuntaliitoksen vuoksi perustajakuntien sijoittamat pääomat on siirretty Iin ja Oulun peruspää omiin. Peruspääoman pienentyminen johtuu vuonna 2008 tilinpäätöksen yhteydessä tehtyyn oikaisuun, jossa koulukiinteistöjen virheellisiä tasear voja on korjattu. B-liite; Esitys uudeksi perussopimukseksi liitteet/muistio1611.pdf Päätösehdotus, apulaiskaupunginjohtaja Ukkola: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle ja muille OSEKK:n jäsenkuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät perussopimuksen muuttamisen liitteessä esitetyssä muodossa. Kaupunginhallituksen päätös : Päätösehdotus hyväksyttiin. Asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kj: Esitetään valtuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen muutokset liitteessä nro 1 esitetyssä muodossa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 14 Perussopimuksen muutokset liitteenä nro 3. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen muutokset liit-

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto teessä nro 3 esitetyssä muodossa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ PAIKKAKUNNALTA POISMUUTON JOHDOSTA / PASI KARVONEN 41/021/2012 Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Pasi Karvonen anoo eroa valtuutetun tehtävästä paikkakunnalta poismuuton johdosta alkaen. Pasi Karvosen muut luottamustehtävät, jotka päät ty vät myös, ovat seu raa vat: - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin yhtymävaltuusto, Mikko Marjomaan henkilökohtainen varajäsen - talous- ja strategiavaliokunta, Janne Mettovaaran henkilökohtainen varajäsen Luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa toimia luottamustehtävissä kunnassa silloin, kun hän on muuttanut pysyvästi paikkakunnalta. Kj: Esitetään valtuustolle, että - se hyväksyisi Pasi Karvosen eron luottamustehtävistä Kiimingin kun nas sa al kaen paikkakunnalta poismuuton johdosta - se toteaisi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Pasi Karvosen tilal le val tuu te tuk si 1. va ra val tuu tet tu Es ko Runtin jäljellä olevaksi toimi kau dek si saakka - se valitsisi uuden henkilön Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopii rin yh ty mä val tuus toon Mik ko Marjomaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toi mi kau den 2012 loppuun - se valitsisi uuden henkilön talous- ja strategiavaliokuntaan Janne Metto vaaran henkilökohtaiseksi varajäseneksi toi mi kau den 2012 loppuun Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 15 Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että - se hyväksyisi Pasi Karvosen eron luottamustehtävistä Kiimingin kunnassa alkaen paikkakunnalta poismuuton johdosta - se toteaisi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Pasi Karvosen tilalle valtuutetuksi 1. varavaltuutettu Esko Runtin jäljellä olevaksi toimikaudeksi saakka - se valitsisi uuden henkilön Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin yhtymävaltuustoon Mikko Marjomaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimi-

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kauden 2012 loppuun - se valitsisi uuden henkilön talous- ja strategiavaliokuntaan Janne Mettovaaran henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikauden 2012 loppuun Aki Kontio esitti, että talous- ja strategiavaliokuntaan Janne Mettovaaran henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikauden 2012 loppuun valitaan Taisto Haipus. Ero hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin Esko Runtin kutsuminen valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun. Todettiin, että esitys varajäsenen valitsemisesta Pohjois-Pohjanmaan eri tyis huol to pii rin yhtymävaltuustoon on tullut epähuomiossa esityslistalle, koska kyseistä toimielintä ei enää ole. Talous- ja strategiavaliokuntaan Janne Mettovaaran henkilökohtaisek si varajäseneksi toimikauden 2012 loppuun valittiin yksimielisesti Tais to Hai pus.

22 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROANOMUS YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / JUHA SCHÖNBERG 66/021/2012 Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Juha Schönberg anoo eroa yhdyskuntalautakunnan jäsenyydestä. Hän toimii lautakunnan puheenjohtajana. Pe rusteena erolle on kuntalain 36 :n 3 mo mentin mu kai nen esteellisyys toimia ko.lautakunnan jäsenenä. Esteellisyyden tarkempi syy selviää asian käsittelyprosessin aikana. Kj: Esitetään valtuustolle, että se - hyväksyy Juha Schönbergin eron yhdyskuntalautakunnan jäsenyydestä - valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen yhdyskuntalautakuntaan sen jäl jellä olevaksi toimikaudeksi - valitsee yhdyskuntalautakunnalle puheenjohtajan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 16 Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se - hyväksyy Juha Schönbergin eron yhdyskuntalautakunnan jäsenyydestä - valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen yhdyskuntalautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi - valitsee yhdyskuntalautakunnalle puheenjohtajan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mairit Toropainen esitti, että yhdyskuntalautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valitaan Sami Luhtaanmäki. Ero hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdyskuntalautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sa mi Luhtaanmäki.

23 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTOALOITE KOSKIEN HENKILÖSTÖMITOITUSTA KIIMINGIN VANHUSPALVELUISSA 312/020/2011 Hyv.ltk Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: ja palveluesimies, van hus työnjoh taja Päi vi Laukkanen, puh , sähköposti: Kaarin Kailo ja 13 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuusto aloitteen (liite 1) koskien vanhusten henkilöstömitoitusta vanhusten asu mispalveluissa Kii mingissä. Aloitteessa esitetään huoli siitä, että vanhus ten ostopalvelujen tarkastus toimintaa laiminlyötäisiin ja ettei henki löstömitoitus erito ten yk sityi sissä kodeissa vastaa vaadittua tasoa. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ( 603/1996) määrittelee yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytysten vaatimukset ( 3), valvontaa koskee luku ja laissa on lukuisia vaatimuksia seurantaan ja valvontaan liittyen ja jopa ohjeistusta toimintatavoista. Todetaan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Tarkastustoiminta on moniportainen ja Kiimingissä tarkastuksen kuntaosuus on ollut delegoituna sosiaali- ja terveysjohtajalle. Lain ohjeita ja määräyksiä on noudatettu. Jo kilpailutusvaiheessa on suljettu tarjoajista pois ne, jotka eivät täytä kaikkia laissa ja muissa määräyksissä vaadittavia ehtoja. Mm. henkilöstön kelpoisuus ja määrä, josta on olemassa AVIN ohjeet, ovat jatkuvan tarkastustoiminnan alla. Toimintayksiköt toimittavat vuosittain kunnalle toimintasuunnitelmat ja kertomukset. Tarkastusmuistiot on annettu lautakunnalle tiedoksi. Yhteistyökäynnit ja tarkastukset on tilaajan edustaja, sosiaali- ja terveysjohtaja tehnyt ostopalveluihin sekä yksin, yhteistyössä vanhustyönjohtajan tai AVIN (aiemmin lääninhallituksen tarkastajan) kanssa riippuen tilanteesta. Aloitusvaiheessa ja ongelmien ilmetessä yhteistyö AVIN ja tarvittaessa työsuojelupiirin kanssa on tarpeen. AVIN:n henkilöstömitoituksen vaatimus on ollut 0,53-0,55 vaihdellen asukkaiden hoitoisuuden (yhden vai kahden autettava) mukaan. Lisäksi on uutena tullut AVI:n vaade avustavan henkilökunnan osalta 0,1-0,15 vuoden 2012 alusta alkaen. Samasta ajankohdasta alkaen AVI on edellyttänyt yksikkökohtaisesti mitoituslaskelman kun aiemmin riitti koko talon hoitotyön mitoituslaskelma. Ongelma on siinä että henkilökunta kaikissa niin julkisissa kuin yksityisissäkin hoitokodeissa liikkuu talon sisällä päivittäisten tilantei den vaih te lui den mukaan joten talokohtainen mitoitus olisi tarkoituksenmu kai sempi. Kiiminkiläisissä palvelukodeissa on käyty viimeksi seuraavasti: Agatha Kodit, Pihlajaranta tarkastuskäynti muutoslupaan (yhden lisäpai kan saamiseksi) liittyen Yksikkö täytti hyvän asumispalvelun vaatimukset, ei aihetta huomautuksiin. Laajennuslupaa puollettiin. Edelliset yh-

24 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto teydenotot on oli kesällä 2010 ja , jolloin oli toimipiste muutta nut nykyisiin tiloihin. Käynneillä on aina keskusteltu henkilöstön määrästä ja työsuhdelajista. Käynneillä on aina haastateltu asukkaita. Henkilöstömitoitus vaihtelee nyt hoitotyön osalta 0,55-0,6 (yrittäjän työpanosta osittain käy tössä). Virekoti Kiiminki ja Ykköskoti tarkastuskäynti tehtiin viimeksi Sil loin teh tiin yh teis käyn ti AVI:n tarkastajan kanssa, koska henkilökunta oli in for moi nut riit tä mättö mästä mi toituksesta. Tarkastuksella todettiin että hen ki löstö mi toi tus oli tila päisesti yhdessä työvuorossa alittunut johtuen yhden työn teki jän poistu masta. Ti lanne oli kuitenkin korjautunut nopeasti. AVI:n edus taja oli tyyty väinen saa maansa vastaukseen. Tarkastuskertomus on annet tu lau takun nalle tiedok si. Sitä ennen on pidetty yhteistyöneuvottelut optio ajan hintaan liittyen on pidetty yhtei nen kehi tysko kous, joita on pidetty säännöllisesti vuosittain kunnan ja yksi kön välil lä. Käynneil lä on ai na haas tateltu asukkaita. Edellinen tarkastus käynti teh tiin , jossa neuvo teltiin option käytöstä ja tehtiin samalla tarkastus käynti yksi kössä asuvia haastatellen. Henkilöstömitoitus vaihtelee nyt hoito työn osalta 0,53 (mielenter veysyksikkö, avokuntoutusyksikkö) 0,55 (van husyksikkö, pal velukoti). Jaarankartanon asumispalveluissa AVI:n tarkastus on tehty viimeksi 2010 (tarkka pvä annetaan lautakunnassa). Tarkastuskertomus on annettu tiedoksi lautakunnalle. Tarkastuksen jälkeen saatiin yksi lähihoitaja lisää. Nyt mitoitus vaihtelee hoitotyön osalta 0,55 (palvelukoti) - 0,68 (hoivakoti, kahden autettavat). Stj. ehdotus: Hyväksytään yllä oleva selvitys vastauksena valtuustoaloitteeseen ja lähetetään se vastauksena kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Til.joht.: Kh Kj: Kv 17 Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Aloite jaetaan esityslistan liitemateriaaleissa. Merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuustolle. Merkittiin tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuustolle. Aloite jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallituksen esitys: Annetaan tiedoksi valtuustolle. Merkittiin tiedoksi.

25 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto VALTUUSTOALOITTEET Kv 18 Taisto Haipus ja 22 muuta valtuutettua jättivät liitteen nro 4 mukaisen aloitteen. Puheenjohtaja totesi aloitteen menevän kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

26 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ <Toimielin> Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Kokouspäivämäärä Hallintovalitus Muutoksenhakukiellot Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.1) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksenmukaisuusperusteella. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 12-14,17,18 HvalL 3 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Valitusviranomainen, postiosoite ja osoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, OULU, käyntiosoite Isokatu 4 Valitukset voi toimittaa myös sähköisesti tai fax-asiakirjoina telefaxnro , sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 eu roa. Kunnallisvalitus, pykälät: 8-11,15,16 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Hallintovalitus on tehtävä edellä todetun valitusajan kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: ) Jos päätökseen voidaan muun kuin kuntalain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voi tehdä.

27 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.