VIRASTOT JA LAITOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRASTOT JA LAITOKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1968

2 SISÄLLYSLUETTELO Palkkalautakunnan toimisto Kiinteistövirasto Asuntotuotantokomitea Asunnonjakotoimikunta Kaupunkisuunnitteluvirasto Metronsuunnittelutoimisto Koulutustoimikunta Järjestelytoimisto Matkailutoimisto Hankintatoimisto

3 ALKULAUSE

4

5 1. Palkkalautakunnan toimisto ka] arj estelyltä. rättiin 29. pl:n Eero tava: 1

6 13. ten työntekijäin ja viranlialtijain jestön kesken tehty toimihenkilöiden työehtosopimus allekirj oituspöytäkirj öineen, allekirjoitettu 23.6., Suomen Laivanpäällystöliiton kesken tehty s/s Otson ja m/s Turson kansipäällystön työallekirjoitettu 23.6., tehdyt s/s Otson ja m/s Tu m/s Korkeasaaren ja hinaajien H-3:n ja >29 ( mk). Hylättyjä eläkeanomuksia oli 3., oli 120 ( mk) ja : 12 (9 193 mk). 5 ja 2

7 1. 22 :n 3 mom:in johdosta tehtyjä anomuksia hyväksyttiin 33. Sairausvakuutusasiat. To oli 541 ja jatkohakehyljöiden johdosta tehtiin 187, joista hylättiin varten tehtyjä lisä- 22, vastaten mk. Urakki kokoontui 8 kertaa. Erkki Salmio ja Ask, järjestelyins. Erkki Elomaa, tekn.joht. Matti Laamanen ja toim. pääll. Pentti oli Alpo Salo, palkkausins. Kyösti ja tarkast. Ola Filppu, joka nittu 60 ja muita 14. Sairaussijaisuusmäärärahat. 3

8 4 2. Kiinteistövirasto

9 13. 5

10 Muita i jatkettavaksi 38 (119) ja Irtisanottavaksi 38 (34) tontin ja alueen osalta. Luvan myön- 238 (203), joista suurin näyttelyjen järjestäjne. Ormuspellon n. 20 tonttia ja v artiokyian i n. KA ou tonttia 1 Käsittävät - ii 4.4. ii <w -ii 4-pien- Vartiokylän pyritään siten, että ' ja että vuokraaj vn- 4 at n 4- perustavat 4 -. n 4 4- lampoyntion, 1 ii ii *-rl-> 4 -! ii joica I sopivasti liittyvät ^,,^14-^4-^1-* 4- ii Y-rii 4- ja nuoitotentavat., on kiinnostanut pienyrittäjiä, mutta jo tässä vaiheessa oli havaittavissa vaijoten on odotetta- 6

11 79 (74) 50 (29) tai viemärijohtojen johtamisesta (12). Haltuunotto- ja työlupien lähetettiin 356 kirjettä, ja 27 pantiin luvut). väksyttiin 29 (15) rattiin' 44 (42) tilapäisvarastoaluetta ja irtisanottiin 15 (35) tontteja siistittiin. Mainittakoon, että tontjoista 47 on lykkäyksiä, jotka koskivat Pitoita varten tarvittavia työlupia hankittiin yhteensä :n on lähetetty maanomistajille yhteensä 10 (9). Rakennuslain 74 :n 1 mom:n korvauksia suoritettiin 164 (160) tajalle ja saman lain 71 :n 2 mom:n i 21 (13) maanomistajalle. 4«-» «, «ja toimitettiin oli havaittapiirros selvittä Vuosi I Pilari hallitukselle (Aravalle) toimitettujen anomusten määrän ja pilarin väritetty osa näistä hyväksytyt laina-anomukset. Vuoden aikana suoritettiin 375 (408) rekisteröityä tarkastusta, joista suurin osa oli lainoitettujen, ja toimitettiin 7

12 13. Siirtolapuutarhatoimiston toimesta harjoi- rat tuottivat n mk ja viljelyspals Yhteensä Menot tonttiosaston tileiltä olivat yhteensä

13 0.7 %, oli 8.3 % ja 7.6 %. Ohra o

14 2, korjuu ja käyttö liittyy surtyvat Käyttöön, joka edellytpois ottoa. ja suoritettujen jälkeen pinta-alaksi v:n 1966 lopussa Espoon teknikkopiirin alueelta Nuuksion Kolmperä ja Poikkipuoliaisen 205 ha. Näin piirin ii hädin. 10

15 13. ja ^ talvi oli erittäin Lunta oli täällä cm. Hakkuut ja muut talvella suoritettavat työt tulivat poikkeuksellisen kalliiksi ja hakkuiden tulokset jäivät Tämä vaikutti Tehdyt pystykaupat helpottivat osti Riihimäen Saha Oy. Paperipuut ostivat A. Ahlström Osakeyhtiö ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Kaupungin puutavara- ja polttoainetoimistolle myytiin melkein kaikki itse hankitut halot ja poikkeuksellisen paljon merkittävien tavaralajien, käytettävien tukipuiden ja räjäytystöissä tarvittujen peitepölkkyjen ja Työt pyritään suorittamaan keskitetysti. Leimikot myydään yleensä pystyyn, jolloin hakkuun suorittaa ostajayhtiö. Tämä menettely näyttää ulkotiloilla Pystyyn myyty tavara mer VAPOlle ja osaksi Enso-Gutzeitille. Täytemaata, hiekkaa ja soraa n m». 'x.xi-v.t.! l j 1 4- esitettävät luvut koskevat 11

16 2, Kii: f f f 500» 2 840» 1030» 760 kpl kpl 740» 1 440» kpl 880 m m m 3 780» 7 060» » 12

17 13

18 13. karttaotteita teistökauppoja ja»vaihtoja osalta ja korvaussumma oli kaikkiaan mk. Kertomusvuonna saatiin näitä korvauksia mk, johon sisältyi myös v maksettavaksi määrättyjä eriä. Vuoden aikana j atkettiin aikana mk, myös v havaittiin 1 029, 108 ja vaaittiin 106, pintavaaltusta suoritettiin 22.6 ha:n alalta, katu-, sähkö- ym. linjoja maastoon 54.. i km, rajan ja näyttöjä suoritettiin 734, merkittiin maastoon 776, sla suoritettiin 839, tonttij akoehdotuksia 134, tontinmittauksia ja rasitetoisuoritettiin 431 ja yleisen alueen 121, täydennettyjä tonttikarttoja sekä karttoja pääasiassa 921, todistuksia ja otteita annettiin ja pöytäkirjan jäljen Kah monna ryhperittäväksi i jakaantui lehdelle ja 7 lehteä täyperittäväksi 77 Kantakartan mittakaavassa 1:500 (Ka 0.5) lehtiä piirrettiin uudelleen 32 kpl ja kartasto, joka käsitti yht lehteä, pidettiin jatkuvasti ajan tasalla. Kanta- 1:1000 (Ka 1) uusia 30 kpl ja 16 kpl. 1:2000 (Ka 2) 1 uusi lehti ja 7 isemakaavan ponjakarttoja 1: kpl (yht ha:n alalta) ja kpl. Lisäksi valmistettiin 105 drillistä, pääasiassa A 4-kokoista sen pohj akarttaa. toa varten piirrettiin 14-lehtinen kantakartta 1:200 Ruoholahden ja Hakajohtojen 1:500 (Mjy 0.5) 20

19 13. Geotekn illinen toimisto 1:4000 (Vi 4) jatkuvasti ajan tiin 5 ja entisi otettiin sekä siitä että kaavassa 1:10000 (Vi 10), edellisestä ja jälkimmäisestä kpl. Uuden eleja 2 insinööriä, geologi, tätyöpäällikkö, 3 työnjohtajaa, mies, 8 9 pnrtajaa, sihteeri, kirjanpitaja, tonhoitaja ja lähetti, jotka kaikki olivat työ- saita. Osoitekartta; 1:10000 (Os 10) korjattiin ajan 18/K/Y 40 ja Os 10/K/Y 40) otettiin yht kpl:n suuruinen painos. Yleiskarttoja mittakaavassa 1:40000 ja 1:75000 (Y 40 ja Y 75) painatettiin kpl. Eri virastoja ja laitoksia varten valmistettiin karto- ja diagrammeja 45 kpl. Valo-, kuulto- ja siirtojäljennöksiä valmis , joista omaa , käyttöön 918. oli n mk. myytiin , joista oli opaskarttoja ja keskusta/ Karttakirjoja myyjä 291. Tulot ja tulot olivat mk, joista tuloja mk. Menot olivat mk. 15

20 2. Kiinteistövirasto 16

21 13. set olivat yht mk, josta pääosa eli n. 71 % oli palkkakustannuksia. Tutkikunnossapitoon käytettiin toisisältyvänä mk, muskaluston lisähankinkäytettiin mk.toimiston laskuoli mk, mikä Talo-osasto Osaston lukumäärä päättyessä oli 61. Avoi toimiston insinöörin Lisäksi siirtyi osaston hoitoon katu 9 ll:ssä sijaitseva liiketalo vuokrajohdosta sekä kau-. Yrjönkatu Saneeraustyöt jatkuivat < gintalossa ja ent. Privatbankenin talossa Unioninkatu 28. Puotilan kartanorakennus oli huonon kuntonsa vuoksi tyhjennetty kertomusvuoden syksyllä ja kysymys sen käytöstä oli vielä ratkaisematta. Perusparannustöistä mainittakoon Heisinginkatu 24:ssä (elintarvikekeskus) ja Työpajankatu 2:ssa (maidontarkastamo) olevien nuoriso- ja lastentalon Raumantie 5:ssäyhdistäminen Munkkivuoren kansakoulun lämmitysverkkoon, talon Palosuontie 2:ssa, jossa sijaitsi lastentarha, liittäminen vesi- ja viehuvilan lämmittäjiä, siivoojia, Kirvesja muita työntekijöitä yht. 372 henkilöä. Tähän sisältyvät myös ne 193 siivoojaa, joiden palkat talo-osasto peri eri virastoilta. korjaustöistä niemen poliisipiiri) suoritettu pidätettyjen laitteiden uusiminen, sekä Tennistalon (Fredrikinkatu 65) julkisivujen korjaaminen ja Huomattavin ja laajin purkutyö J oli Töölön sokeritehtaan joka sijaitsi Runeberginkatu 49:ssä. Kavennusten kor j auksnn käytettiin ] rahoja 2 - Hels. 17

22 2. Kiinteistövirasto 1) vuosikorj auksiin: mk mk Talousamomäärärahoja, talot » halit ja kioskit Yhteensä Siirtomäärärahoja sekä vuoden aikana ao. varoista eri tarkoituksiin myönnettyjä määrärahoja ) perusparannusluontoisiin korjauksiin: Yhteensä Taiousmäärärahoja pääomamenojen momentilta Siirtomäärärahoja pääomamenojen momenteilta aikaisemmilta vuosilta sekä vuoden aikana myönnettyjä määrärahoja ao. varoista Kaikkiaan Asuntoasiat. Lapsiperheiden asumistukea saavien määrä oli vuoden lopussa (ed. v ). Vuoden aikana osoitettiin talo-osaston hallinnassa oleviin huoneistoihin 104 (115) ruokakuntaa ja kiinteistöyhtiöiden hallinnassa oleviin huoneistoihin 160 (170) eli yht. 264 (285) ruokakuntaa. Siivoustoiminta. Edellisenä vuonna asetettu tavoite ryhmätyöskentelyyn siirtymisestä onnistui lähinnä henkilövaikeuksista johtuen vain rajoitetusti. Pinta-alaa siivoojaa kohti voitiin vuoden aikana lisätä mm. sen johdosta, että myönnettyjen koneliankintoj en ansiosta voitiin työmenetelmiä tarkistaa, jaettiin siivottavat pinta-alat uudelleen siivoojien kesken entistä tarkoituksenmukaisemmin sekä siirryttiin yksijakoiseen työaikaan, missä olosuhteet sen myönsivät. Siivoustoimen kehittämiseksi siirryttiin kokeilumielessä eräissä virastoissa osittaiseen ns. joka toisena päivänä tapahtuvaan siivoukseen. Näiden toimenpiteiden johdosta siivoushenkilöstön lukumäärä väheni n. 4 % (= 10 henkilöä). Ikkunanpesukustannusten tarkistamiseksi tehtiin useille ko. alan liikkeille tarjouspyyntöjä ja siirryttiin entistä enemmän käyttämään liikkeiden suorittamaa urakkatyötä. Näin saatiin syyskauden ikkunanpesukustannukset eräissä suurissa kohteissa alenemaan n %. Huoneistojen vuokrat. Asuinhuoneistoj a, joista perittiin käteisvuokraa, oli vuoden lopussa sekä liikehuoneistoja ja varastoja 371 eli yht Vuokrankannossa siirryttiin kertomusvuoden aikana ns. vuokranmaksulomakkeiden käyttöön entisten vuokrakirjojen asemesta. Vuoden aikana päätettiin eräiden asuinsekä liikehuoneisto] en vuokrien korottamisesta enintään 10 %, minkä oli määrä tulla voimaan Laskentatoimi ja kirjanpito. Sekä kertomusvuoden menoarvio että tilinpäätös olivat saatujen ohjeiden mukaisesti ensimmäisen kerran laaditut siten, että talokohtaisiin varsinaisiin menoihin sisältyivät osaston yleiskulut sekä lisäksi pääoman korko ja kuoletus. Mainontaa koskevat asiat. Vakinaisista 18

23 2. Kiinteistövirasto mainospaikoista saatiin tuloja ( ) mk sekä tilapäisten mainospaikkojen vuokrauksesta (17 260) mk. Tulojen ja menojen yhdistelmä. Talo-osasto: Käteisvuokrat Tilitysvuokrat Muut tulot Tulot Menot mk Yhteensä Kunnossapito-, käyttö- ja yleismenot Kiinteän käyttöomaisuuden korot ja poistot Yhteensä Tulojen ja menojen erotus Kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoiminta: Tulot Vuokrat kauppahalleista ym.: mk hallit kioskit toripaikat c Myyntipaikkojen vuokrat ja maksut erilaisista myyntiluvista Tilitysvuokrat Menot Yhteensä Kunnossapito-, käyttö- ja yleismenot Kiinteän käyttöomaisuuden korot ja poistot Yhteensä Tulojen ja menojen erotus A suntotuotantotoimisto Asuntotuotantotoimisto.valmisteli ja esitteli asuntotuotantokomitealle, teknilliselle jaostolle ja työmaatoimikunnille kaupungin asuntorakennustoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä toteutti asuntotuotantokomitean ja sen nimeämien jaostojen sekä toimikuntien kokouksissaan tekemät päätökset. Lisäksi toimi asuntotuotantotoimisto kiinteistölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanoelimenä kaupungin asuntolainoja koskevissa asioissa. Henkilökunta oli sopimuspalkkaisessa työsopimussuhteessa; palkat maksettiin asuntotuotantokomitean käyttöön myönnetyistä rakennuskustannusmäärärahoista ja kustannukset jaettiin asuntorakennusohjelmien kesken. Toimiston palveluksessa oli kertomusvuoden aikana 18 henkilöä. Selostuksessa asuntotuotantokomitean toiminnasta on lueteltu ne kertomusvuonna valmistuneet, keskeneräiset tai suunnitteluvaiheessa olleet rakennusohjelmat, joiden toimisto- ja työmaa-asioista asuntotuotantotoimisto komitean päätösten perusteella huolehti. Näiden tehtävien lisäksi toimisto hoiti rakennusohjelmien arava-asiat ja osallistui hankintakustannusten rahoitukseen tarvittavien ensisijaisten lainojen hankintaan, maksatti rahatoimiston välityksellä asuntotuotantokomitean hyväksymät rakennuskustannuslaskut sekä hyvitysten perimiset ja huolehti myönnettyjen lainojen nostamisesta ja tilittämisestä rahatoimistoon. Toimisto huolehti myös rakennusohjelmia varten kaupungin varoista myönnettyjen rakennusaikaisten lamojen rakennus- ja hoitokustannusten korkojen laskemisesta, komitean ja toimiston yleiskustannusten jakamisesta ja perimisestä sekä hyväksyttyjen lisä- ja muutostöiden tilaamisesta. Kertomusvuoden aikana merkittiin diaariin asuntotuotantokomitealle ja -toimistolle saa- 1.9

24 13. puneita kirjeitä yht Lähetettyjä kirjeitä oli 406. Toimisto laati ja painatti komit e an oh j eiden jota jaettiin eri viranomaisille ja Yhteenveto kiinteistöviraston menoista ja tuloista talousarvioon merkitty varsinaisia menoja mk. Lisäksi myönnettiin tai ylitysoikeuksia mk, joten määrärahoja oli käytettävissä kaikkiaan mk. Tilien mukaan käytettiin kaikkiaan mk, joten säästö oli mk. Varsinaisia tuloja oli talousarvioon merkitty i ! olivat tonttien ja Ryttylän kiinteistöjen myynnistä sekä maanhankintaiam tarkoituksim myydyistä tulot ja ja Talousarvioon oh merkitty: mk, josta summasta mk oli Tuloja kertyi kertomusvuonna myynnistä mk. Sekalaisissa pääomatuloissa oli merkitty mk kertyväksi korvauksena katumaasta sekä kadun ja kertyi kertomusvuonna mk. 20

25 3. Asuntotuotantokomitea kokouksista ja pöytäkirjat on v:n 1965 ja muut ovat v:n Usvatie 3:nl ja II rak.\ Ostostie 5 Vuoden Rakf ala m») m 2 1 Asuntohallituksen in (59.6) (76.1) (57.9) (60.2) (62.6) " v _«J. jaivat Rakf (64.2) ' 123 (58.2) (62.5) (63.0) (62.3)

26 ryhtyi Raki 7:n A-, B- ja C pinta- ala ala m 2 ) m 2 (68.4) 6:n A-rak. vaihe (62.5) :n A-rak.vaihe (59.8) (65.4) aloitettavaksi v:n 1967 syksyllä: joiden Arkkitehdit Hyvärinen & Harlo Arkkitehdit Helamaa & ArkKitenti pistettä eli 6.20 %. lytettiin käyttöohjeet. Rakennusk käyttöön oli 160 ja nan 170, joten v ja mk, mk käytettäväksi kaupungin varoista lainojen sekä kaupungin rakomitean käyttöön myöntämiä ao. rahoja sekä asuntohallitukselta ja eri ivaroj a.

27 13. jä lainoja raha- ja mk ja vitettyjen yhtiöiden nostettavaksi tyjä, myönnettyjä lainoja raha ja tiöiltä mk ja Valtiokonttorin asuntolainoja mk. Pienehköjä, heti maksettavia menoja varten oli komitealla josta toimisto piti ^ ^ ^ ki entisestään kiristänyt ja tästä oli luotonsaannin luoton tarve lisääntyi myöskin sen takia, että komitea joutui teriön. tonteilla, joiden; ei ollut vahvistettu ja joiden tapahtuisi jälkeen. Näissä Palkat ja palkkiot sosiaaliturvamaksuineen Toimistohuoneiston vuokra Auto- ja matkakulut Toimistokulut Julkaisukulut Muut varsinaiset ja yleiskulut Kiinteistö-oy kaari 7:n mus- ja valokopiomaksut, jotka siirrettiin yhtiön tilille v:n 1967 kir ten, että niitä osalta aravasemtys oli suoritettu toista 6.70 mk/m 2 ja kiinteistöyhtiöitä 0.02 mk/m 3. 23

28

29 4. Asunnonj akotoimikunta

30 5. Kaupunkisuunnitteluvirasto työpaikkojen V aika- ja määrää, auton omistusta jne. Myös maankäyttöön ja rakentamiseen kuuluvia kysyselvitettiin ko. tutkimuksen ohessa. ynteydessa laadit iaipohj autuva, kaikki sisältävä kokoaisliikennesuunnitelma, jonka odotettiin helpottavan liikennekysymysten oli 341. pykäläluku oli 284.

31 Virastopäällikön kertomusvuotena valmisoista mainittakoon kaupunginannettavat lausunnot uuden tutkimuksen suo-, Helsinkiä ympäröivästä I maaillinnoitusvyöhykkeestä Talosaaren alueen käyttösuunnitelman Ervi. Virkasuhteessa Osasto Vak. Tp. Työsc Yhteensä Lisäys v:een Yht _ Yleiskaavaosasto Koko henkilökunta ! 28 21, oli 67. Osaston ] siten, että t oltua 1.1. virkaa hoiti viransijainen. Osaston palvelukynteenveto] a en ja esityksistä. Tili-, palkka- ja henkilöasioita palkkalautakunnalle 185, tietojenkäsittelyvierailijoita kävi kaupunkiyht. 467, joista mm.. om 195, Saksan Liittotasavallasta 'ohjolsmaista 55, Itävallasta 30, Belvieraat olivat Japanista, 27

32 vahvistettujen voitu täysin tyydyttävästi selvitä. Osaston työtä. Monet ja 1940-luvuilta peräisin olevat ja kaavat olivat oli j atkuvaa, oli ja tällä jotka koskivat Kivija sen eraita Kortteleita arkkitehtia, (joista yksi puutarna-arkkitenti), yieiskaavatutkij a, tutki- ja, piirtäjä, toimistonhoitaja ja tilastoapu- Osasto käytti myös ulkopuolista josta mainittakoon Ark- & Savela ja Tuttujew. Osasto toimi kertomusvuotena talossa 5, jossa sillä oli käytettävissään 8 : käsittävä huoneisto, jonka yholi 250 m 2. Koska osasto joutui korjatut ase- isäasiainministeriön jo kävi

33 11. Ien voitiin luoda pohja tarkkaan ohjeltyölle. To pyrittiin muodosta oli mukana myös perehtyneitä asiantuntijoita. Työssä pyrittiin objektiivisin, jmaattisia malleja käyt-. selvittämään asutuksen, liike-elämän, ym. kaupunkitoimintojen tarvetta ja kehittämistä. vuoden loppupuolella väestöennusteen tarkistus. Tämä tapahtui siten, että arvioitiin a) asuinhuoneistojen pinta-alan todennäköinen määrä ohjevuosina 1980 ja 2000 ja b) johdettiin tästä todennäköisen jyysarvion (m 2 /asukas) toväestön määrä sekä c) väestön määrä edellisestä %- ^ tolia kaupunkilaisten virkistäytymistä ja vapaa-ajan viettoa koskeva perusselvitystyö, johon liittyi viher- ja suunnittelutyö. Lahdessa oli elokuun lo- Kaupunkiliiton nittua näyttelyn oli täyttämättä viä hoitivat kilöt. Vuoden aikana erosi yksi toimistoapulainen, ja näin virkaan valittiin osastolla työollut toimistoapulainen; ollut liikenneteknikon virka täytettiin valitsemalla siihen osaston 16. pl:n piirtäjän viran haltija, ja ko. piirtäjän virkaan valittiin henkilö osaston ulkopuolelta. palkattiin työsopimussuhyksi insinööri, liikenneteknikko, piirtäjä, tilastoapulainen ja toimistoharjoittelija. Osaston palveluksessa oli työsopimussuhopiskelijoita lähinnä tilastotehtävissä. vuotena kaupungin Aleksanterinkatu Osastolle kuuluvina tehtävinä tiin mm. kaupunkisuunnittelulautakunnan ja -viraston käsittelemiä liikenneasioita, laatiin esityksiä liikenneolojen kehittämiseksi aloitteita 56. esiteltiin 39 asiaa, joista aloitteita 7. Lisäksi osasto lähetti 159 kirjettä. kerto- Arkkitehtiliiton pyynnöstä. televään osastoon lähtien samat 16 virkaa, joista koko kertomusvuoden ajan oli täyttämättä li

34 5. Kaupunkisuunittelu virasto Vuoden aikana otettiin käyttöön ko. järjestelmään kuuluvat liikennevalot 28 risteyksessä ja aloitettiin myös keskusvalvomon rakentaminen rakennus viraston toimesta kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän esityksen pohjalta. Vuoden lopussa oli käytössä 808 pysäköintimittaria, joista 2 tunnin 786, 1 tunnin 10 ja % tunnin 30 kpl. Kertomusvuonna ostettiin 210 uutta pysäköintimittaria, mutta maahan saapumisen viivästymisen vuoksi niiden asentaminen jäi seuraavaan vuoteen. Tavanomaisten liikennetutkimusten lisäksi jatkettiin myös pysäköintiä ja liikenneonnettomuuksia koskevia tutkimuksia. Viimeksimainitussa tutkimuksessa selvitettiin onnettomuuksien kehitystä 15 vuoden ajalta n. 100 risteyksessä, ja kertomusvuonna valmistui osatutkimus, jossa oli yksityiskohtaisesti eritelty onnettomuudet 38 risteyksessä. Tutkimuksen tuloksiin perustuen pyrittiin toteutettavissa olevin toimenpitein parantamaan liikenneturvallisuutta. Edelleen järjestettiin mainittua liikenneonnettomuustutkimusta ja pysäköintikvsymyksiä koskeva tiedotustilaisuus lehdistön edustajille. Yhteenveto viraston tuloista ja menoista. Tulot. Asemakaavan muutoskarttoj en laatimispalkkiot olivat yht mk. Valokopiokarttojen myynnistä kertyi 432 mk. Tulot olivat yht mk. M e n o t. Palkkiot, palkkamenot sekä sosiaaliturvamaksut olivat yht mk, pysäköintimittarien hankintaan käytettiin mk, liikennevalojen asentamiseen mk, Keskustan asemakaavan kehittämiseen mk sekä maaperä- ja kallioperätutkimuksiin mk. Muut menot olivat yht mk. Kaikki menot yht. olivat mk. 30

35 6«Metronsuunnittelutoimisto Yleistä. Kaupungin valtuuston tekemä päätös julkisen henkilöliikenteen pitkän tähtäyksen kehittämisestä edellytti, että metronsuunnittelutoirnikunnan valmisteltavaksi määrätty esitys metro-ohjelman I vaiheesta käsiteltäisiin rinnan Helsingin kaupunkiseudun kokonaisliikennetutkiniiiksen kanssa, jonka suorittamisesta sovittiin Espoon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan kanssa ja johon osallistuivat tie- ja vesirakennushallitus ja Helsingin Seutukaavaliitto. Tutkimus annettiin Insinööritoimisto Smith & Polvisen tehtäväksi sopimuksin, jonka mukaan työ valmistuisi v:n 1967 lopussa. Metronsuunnittelutoimikunnan tavoitteena kertomusvuoden alkupuolella oli, että se voisi tehdä esityksensä ko. vaiheen, toteuttamispäätökseksi saatuaan kokonaisliikennetutkimuksen tuloksista tarpeelliset ennakkotiedot. Toimikunnan toisena päätehtävänä oli pitkäaikainen metron myöhempien vaiheiden tilanvarausten kehittäminen ja valvominen. Suunnitellun metroverkon ja sen toteuttamisvaiheiden perusteellinen tarkistaminen vaati metron suunnitteluun vaikuttavien kehitysennusteiden uudelleen laatimisen sopivin väliajoin. Jo laaditut selvitykset pohjautuivat ennusteisiin, jotka perustuivat vuosien tilastotietoihin ja noin v:n 1961 ajankohtaisina pidettyihin kaavoitus- yms. suunnitelmiin. Helsingin kaupunkiseudun kokonaisliikennetutkiniuksen tuloksena oli odotettavissa vastaavien, v:n 1966 tilastotietoihin ja saman vuoden ajankohtaisten maankäyttötietojen analysointiin perustuvia ennusteita, joiden pohjalla metroa koskevien ennusteiden suunniteltu ensimmäinen uusinta voitaisiin suorittaa. Tilanvarauksia tarkistettiin kertomusvuonna yksityiskohtaisesti monilla sellaisilla alueilla, joilla esim. asemakaavan laadinta oli vireillä. Liikenteen vaikeutuminen itäisiin esikaupunkeihin aiheutti sen, että metronsuunnittelutoimikunnan oli ryhdyttävä harkitsemaan toimenpiteitä, jotka parantaisivat mainitun suunnan julkisia liikenneyhteyksiä jo ennen metron koko I vaiheen suunnitelman toteuttamista. Kertomus vuoden alkupuolella tutkittiin useita erilaisia, mm. eri valtuustoaloitteissa ehdotettuja mahdollisuuksia lisätä nopeasti itäisten Esikaupunkien julkisen henkilöliikenteen kuljetuskykyä ja sujuvuutta, samoin tutkivat asiaa kaupungin muut ao. virastot. Selvitykset osoittivat, että metron rakentaminen Puotinharjusta Hakaniemeen olisi teknillisesti toteutettavissa n. kolmessa vuodessa ja että muunlaiset toimenpiteet eivät olisi sen nopeammin tai edullisemmin toteutettavissa. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaisinta rakentaa ko. metron osa mahdollisimman pian ja sen valmistumiseen mennessä tyytyä liikenneväylillä tehtävissä oleviin väliaika!din parannuksiin, jotka osaltaan helpottaisivat myös linj a-autoliikennettä. Sörnäisten Rantatien leventämistyö valmistui kertomusvuonna. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti päällystettiin kertomusvuoden kesällä Kulosaaren sillalla olevat metrokaistat moottoriajoneuvoliiken- 31

36 13. olivat riittämättömät katuväylät ja Sörnäisten niemen välillä f kapeus Siilitien ja Puotinharjun nustöin poistettavissa. Jälkimmäisessä pai- Hakaniemen-Puotinharjun metron rakentamisesta metron I na tehdyn selvityksen tulokset arvioineen julkaistiin syyskuussa ja kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään kaikkiin väittätoimenpiteisiin, jotta työt aloiniin että metrolinja kuntoon 1970-luvun kaupunginhallitukselle selvitykset sisältävä esitys,. voitaisiin päättää: tilattiin ulkopuoliselta työryhmältä perustellut ehdotukset metrovaunuja ja metron energiansyöttöverkkoa koskeviksi teknillisiksi erittelyiksi. Ne valmistuivat pääosiltaan vuoden loppuun mennessä. Teknillisiä tietoja kotija ulkomaisten tehtaiden metron käyttöön soveltuvista tuotteista pyydettiin lähettämällä tehtaille ja niiden kiertokirjeitä ja edustajien Ulkopuolisille annettiin tehtäväksi ja Kaupungin pitkän tähtäyksen nitelmaa varten vuosiksi laadittiin metron sijoitusohjelma tokselle selvitys tänä otettavien metron osien käyttötaloudesta. Valtuuston muutettua metron suunnitteluun myönnetyn määrärahan säästön käyttäväksi eräiden metron leikkaus- ja penger- Porvoontien ja Työ, joka täten tuli ratkaisevasti maksi kuin alkoi 196 valvomista, joihin Kaivokadun Tunneli Oy adessa luvan kävelytunne- Kaivokadun poikki tälle netroaseman yhtey-, Toimikunta ja sen toimisto < 32

37 11. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 17 ja asioita oli 171. nikunnan paaasiallinen tyo KesKittyi että esitys han käyttötarkoitusta muuttaen suorittamaan eraita tietyonon Kuulumattomia metroradan leikkaus- ja pengerrystöitä Porvoontien ja Viikintien risteykseen tietöiden yhteydessä ( , ). Kiepe Bahn Elektrik karissa ( , ); jaoston puheenjohtajaksi ( ) sekä perusteita, joiden: ja tia siitä, että pysyisivät vapaina. Täten toimisto teli ja antoi tie- ja rakeii Hakaniemi-Puotinharju tehtä- ( , 157, , ). ivallisiin toimenpiteisiin ryhtyliittyviä laitoksia ja järjestelyjä varten päämille»vain virastokayttoon» merkityn joka telmista sekä oli jateräiden yksityisaikana ei ollut otettu eikä vielä v ollut saatu. Työaloilla, joilla kyllin selvästi rajattuja teh- puolisille, palkattiin työtä ohjaamaan ja työvoima. Työvoitakia jäi v täytettäväksi. To ton työssä oli kertomusvuoden alussa tärlla uuden henkilökunnan perehdyttehtä\ 3 - Hels. 33

38 13. vuonna asiaa, joista : oli 994 sekä lähetettyjä. kirjeitä johtaja paatti työtilauksista ja hantyösopimuksen tekn.tri 22, tain li M N Yht. Johtaja 1 1 Hallinto-osasto Rakennusosasto Koneosasto 12 _ 12 Liikenneosasto Koko henkilökun ita oli yksi vi- 34

39 6. Metronsuunnittelutoimii

40 7. Koulutustoimikunta sit käsittivät 60 t ja hyväksyttiin 120. Hylättyjä oli 1.6 %. II jaksoa järhyväksyttiin 19. oli

41 Konekirjoituskokeita järjestettiin a kirjoitettiin 30, joiden johdolle ja Rastor Oy:ltä tilattu projektien 37

42 1. Koulutustoimi]!

43 8. Järjestelytoimisto

44 erityisesti henkilöstöasiain orgajosta valmistui ylityön pohjalla laadittu luonnos. Toinen merkittävä tehtävä oli tietojentoj enkäsittelyorganisaation josta valmistui selostus. Työ- Käsitteli + asian sir. : st-n tieto- pohjalta j arj estelyt oimist on hyväksyi j a esitti Tutkimustoiminta 40 tunnin työviikkoon siirtytentun jonka hyväksyi. 40 tunnin työviikkoon liittyen j ärj estelytolja koordinoi t e k n i 11 isluonteisten virastojen ja laitosten piirissä ajankäyttötutkimuksia, joiden tarkoituksena oli kartoittaa kehittämiskohteet Toimiston toi laitosta suoritti ai ankayttotutkimukset itse. Myös toimistotöiden ajankäyttötutkimuksia suoritettiin j äri. i avoitteena on selvittää tarve ja Hallinnollisten sekä konttori- ja ATK-toimintojen alueella ritett vi- 40

45 Kossuoritettiin myös ajan- Tehtävä liittyi 40 tunnin tystyön osittain tieto] enkasittely- Kal- ä urheilu- ja ja tilitoimen keskit- virastotalon, jakoa suoritetja rekisteritehtäviä sekä työnjohti laajemkilötietojen raportointia koskevaan tutkikonekirjanpito- ja Jär j estelyt oimist o avusti hoitolaitosten ja huoltorajan määrittelyssä sekä eri laitosten, kuten Itäise Ammattioppilaitoksissa suoritettiin organisaatiota, erityisesti talousasiain hoitoa koskeva tutkimus. Raportin siirtyi yli vuode; järjoka ottaa Järjestejärjestelyn kokeiluun sekä laati uuteen järja tekni Hoitolaitosten 41

46 8. Järjestelytoimisto Urheilu- ja ulkoiluviraston toimistotehtävien rationalisoimis- ja organisoimistutkimus aloitettiin. Kaupungin kiinteistöjä koskevan raportoinnin sekä tietojen rekisterien ja käsittelyn kehittämisessä avustettiin kiinteistövirastoa tehtävässä, jota suoritettiin kaupunginreviisorin aloitteesta. Tehtävä jatkui seuraavaan vuoteen mm. eri Pohjoismaista hankitun materiaalin pohjalta. Kiinteistöviraston taloosastoa avustettiin siivoustoiminnan organisoimisessa sekä kokeiluissa siivoustyön vähentämiseksi. Toimisto konsultoi palolaitoksen sääntökomitean kanssa sille aikaisemmin laatimansa palolaitoksen pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelman pohjalta sääntökomitean muotoillessa lopullista esitystään palolaitoksen ja sen organisaation kehittämiseksi. Järjestelytoimisto avusti teollisuustointa ja rakennustointa johtavien apulaiskaupunginjohtajien puheenjohdolla toimivaa virastopäälliköiden työryhmää, jonka tarkoituksena oli kehittää suunnittelutoimintaa teknillisluonteisten laitosten piirissä. Tähän liittyen avustettiin myös satamalaitosta, jolle kaupunginhallitus myönsi satamalautakunnan esityksestä lisäksi oikeuden käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita satamarakennusosaston suunnittelutoiminnan kehittämisessä. Tehtävät liittyivät 40 tunnin työviikon vaatimiin toimenpiteisiin. Satamalaitoksen piirissä aloitettiin satamalaitoksen taloutta koskeva tutkimus sekä satamalaitoksen pyynnöstä sen oman telakan tarpeellisuutta ja toiminnan suuntaamista koskeva tutkimus. Lisäksi suunniteltiin Helsingin tullikamarien siivouksen uudelleenjärjestely. Vesilaitosta avustettiin laitoksen rationalisoimissuunnitelmien laatimisessa sekä tutkittiin ja suunniteltiin varastonimikkeiden standardisoimista. Tiedotus- ja koulutustoiminta. Rationalisoimisalan tiedotus- ja koulutustoiminta liittyi läheisesti tutkimus- ja suunnittelutoimintaan ja palveli samaa päämäärää, so. toiminnan aktiivista kehittämistä, tavoitteena saada hallinto itse suorittamaan rationalisointia ja käyttämään tutkimuspalvelua hyväkseen. Toimiston viranhaltijat toimivat alustajina ja luennoitsijoina kaupunginhallituksen koulutustoimikunnan järjestämillä neuvottelupäivillä ja kursseilla sekä avustivat koulutuspäällikköä koulutustilaisuuksien suunnittelussa. Hallinnon johto- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille osoitetun tiedotuslehden»johdon TY» tavallista laajempi 16-sivuinen A-numero käsitteli suurten kunnallisten rakennuskohteiden suunnittelua sekä B-numero lähinnä konttoritekniikkaa. Lausuntoasiat. Toimisto antoi kertomusvuonna 153 (ed.v. 277) lausuntoa sekä lisäksi suoraan talousarviopäällikölle 25 virastoon tai laitokseen esitetyistä yht. 594 uudesta tp. virasta tai työsuhteisesta toimesta. Lausunnoista 45 % oli virkojen tarpeellisuutta koskevia, 17% työnluokitusta ym. palkkauksen perustana olevia tietoja koskevia sekä n. 15 % organisaatiota ja työmenetelmiä koskevia lausuntoja. Lausuntojen määrän väheneminen oli seurausta hallinnossa tapahtuneesta delegoinnista. Jatkuvat palvelutehtävät. Hallinnossa toimi 63 työturvallisuuselintä. Työturvallisuustoiminnassa järjestettiin kursseja ja valistustilaisuuksia yhteensä n. 750 henkilölle. Lisäksi suoritettiin työturvallilisuustarkastuksia ja niihin liittyvää neuvontaa lähes kaikkien virastojen ja laitosten työpaikoilla sekä koulujen oppilastyöpä joissa. Niinikään suoritettiin uusien, työturvallisuutta edistävien laitteiden ja menetelmien kokeiluja sekä jaettiin työpaikoille julisteita, varoitustauluja ja opaskirjasia. Liikennelaitoksessa järjestettiin jälleen työturvallisuuskilpailu. Kaupungin virastoissa ja laitoksissa sattui kertomusvuonna (ed.v ) lain mukaan korvattua työtapaturmaa. Näistä aiheu- 42

47 13. oli (52 592), invaliditeettiprosenttien summa 370 (445), minkä lisäksi 5 (3) tapaturmaa päätoli koko kaupungin osalta 11.8 (11.4) ja Lisäksi pidettiin yhteyttä i järjestelytoimistolta s ( ) mk. Aloitetoiminnassa tehtiin kertomusvuonna 32 (32) aloitetta. Aloitteiden Mn verran, sillä palkittuja aloitteita oli 13 (18) eh 34 (60) %. Palkkioiden oli 800 (2 430) mk, ja niiden suu li 140 (500) mk:sta 30 (20) mk:aan. Palkkioi- Lomakerationalisointia ohjättiin virastoissa ja laitoksissa järjestelyettä myös välittömästi, keitä koskeva Käyttöön. j arj est eiyt oimist ossa tiin 80 uutta lomaketta, joista n. 60% oli tai keskushallinnon käyttä- le järjestettiin työntutkijain a] ankayttotutkimuksia varten > mk. olivat Kaupungin muut rationalisoimi s e li m e t määrittelyn 43

48 13. Raki t o n järjestelytöin vi- Sähkölaitoksen järj estely toimisnallaan. Toimistoon kuuluivat työntutkijaos. J tarpeen määrittelyyn, tilankäytön luun ja 40 tunnin työviikkoon aj ankäyttötutkimuk- tuotanto- 'xxv kenittasiirtyi kertohoi- dettavaksi. Liikennelaitoksen Toimistotutkimusjaos tutki mm. velvoitekirjanpitoa ja tilausten valvontaa, käsittely- ja kirjojen käsittely- ja s j ärjestelyja ajankäyttö- Lisäksi tehtiin käytöntarkkailun Suoritettuja oli yht. 48. Kaasulaitoksen järjestely-ja las- työnjärjestelyyn ja r-rx-t 4--r -rx-*, 4-4 ^ 4 vat seka työntekijäin kevät tutkimukset ja 44

49 9«Matkailutoimisto henkilöä, joista kotioli ja ulkomaalaisia kautta tilattiin 262 linjaautoa, 10 vesibussia ja 273 opasta. Em. toi-

50

51 10. Hankintatoimisto 47

52 10. Hankintatoimi ville 1967 olivat yht hyväksyttäväksi yht. 7 jotka ^ ja kojeita.-niistä käsiteltyjen hankintojen arvo oli ( ) mk. kpl ja ( ) m (1 088) kpl ja ( ) mk (5 498) kpl ja ( ) ja isi 27 %. Jakeluvarasto toiminta vältti ' ( ) mk ja myynti' ( ) mk. oli 6.7 (5.7) ja kiertonopeus 54 (63) ja valokopiotyöt

53 11. Kaupunginarkisto käy- 4 - Hels.

54 50

55 51

56 11.

57 12. Tilastotoimisto lyoo elosta suoritti järjestelytoimisto 53

58 11. kirjaa (HKT VI)

59 12. Tilastotoimi oli käytettävissä yht olivat mk.

60 56 13

61 13. 57

62 14. Huoltokassa Varat Ta Kaupungi; Lisäys v Tilisaatavat Lisäys v ! ± % Velat Lisäys v ,

63 13. i y k s e t mk OI. xu. ICTOO ± % Lisäykset : m m ; ! (ed.v. 50) kpl kpl kpl ± %

64 15. Leski- ja orpoeläkekassa

65 61

66 62

67 13. sisältyi n m 2. Runkotyöoli 261 rakennusta, joiden oli n m 3, näissä oli oli aloittamatta joille oli, Näiden m 3, josta oli n m 3 oli m 3. Toisella sijalla tässä oli Mellunkylä, jossa oli runkotyöoli tästä 1 rakennuksia yhteensä m 3, 181 oli n v : vat asuin-, teollisuus- ja: oli a olevien ; oli m 3. Haagan nosti nelle sijalle Pohjois-Haagan jonka tilavuus yksin oli m 3. 63

68 16. Rakennustarkastus"virasto tilavuudeltaan m 3, oli myös Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen laajennus. Runkotyövaiheessa olevia rakennuksia oli lukumääräisesti eniten Pakilassa, yhteensä 30 rakennusta, joista suuri osa oli omakotirakennuksia. Sisätyövaiheessa oli kertomusvuoden päättyessä rakennuksia tilavuuden mukaan laskettuna eniten Kalliossa, jossa oli tässä vaiheessa m 8. Yksistään Kaupunginteatterin tilavuus oli tästä m 8. Toisella sijalla oli tässä ryhmässä Mellunkylä, m 3 ja kolmannella sijalla Vuosaari; m 3, jossa oli rakennuksia tässä vaiheessa' "ISO. Pohjolan toimitalon jälkeen toiseksi suurin uudisrakennus oli Oy Salmela Kalliossa, Siltasaarenkatu 18 20:ssä, tilavuudeltaan m 3. Kolmannella sijalla oli Kaupunginteatteri. Suurin käynnissä ollut saneeraustyö koski Kaupungintaloa, jonka tilavuus oli m 3. Henkilökunta. Tarkastusosaston 25. pl:n rakennusmestari Erik Lönngren siirtyi eläkkeelle 1.7. palveltuaan virastossa v:sta 1939 alkaen. Palveluksesta erosivat muualle siirtymisen takia ins. Olavi Laine 1.1., tarkast. Lars Eklund 1.2., arkkit. Terttu-Annikki Lavikainen sekä julkisivujen tarkast. Taina Laine Rakennuslupaosaston avoimiin virkoihin valittiin: arkkitehdit Ylermi Salminen 29. pl:n arkkitehdin virkaan 12.2., Kaj-Erik Salenius 30. plrn tarkastusarkkitehdin virkaan ja Olli Penttilä 30. pl:n julkisivujen tarkastajan virkaan , kaikki sopimuspalkoin. Tarkastusosaston 29. pl:n tarkastusinsinöörin virkaan valittiin dipl.ins. Matti Vasama 4.1. ja 27. pl:n insinöörin virkoihin insinöörit Eero Salonen ja Pentti Berg 15.1., kaikki sopimuspalkoin. Valvontaosaston toiseen valvontainsinöörin virkaan valittiin virkaa sijaisena hoitanut ins. Urho Kaiponen niin ikään sopimuspalkoin. Avoimiin rakennusmestareiden virkoihin valittiin viransijaisiksi rakennusmestarit Esko Attenberg lupaosastolle ja Arvo Halonen valvontaosastolle 1.12., lisäksi eräät rakennusmestarit siirtyivät osastolta toiselle. Viraston suorittamat tehtävät. Rakennusvalvonnan käytännöllisen suorittamisen helpottamiseksi oli kaupungin alue jaettuna läntiseen ja itäiseen valvonta-alueeseen. Tämä aluejako toteutettiin kaikilla teknillisillä osastoilla. Tarkastus- ja valvontaosaston suorittaman kenttävalvonnan selventämiseksi oli kumpikin valvonta-alue jaettuna valvontapiireihin. Valvontapiirejä oli kaikkiaan seitsemän. Vain tarkastusosaston rakennusmestareiden kohdalla voitiin toteuttaa järjestelmä, jossa yhden rakennusmestarin valvonnassa oli vain yksi piiri. Tarkastusosaston insinöörien ja valvontaosaston rakennusmestarien kohdalla jouduttiin eräiden henkilöiden hoidettavaksi antamaan kaksikin piiriä. Kansliaosasto huolehti muiden tehtäviensä lisäksi myös viraston tehtäväksi 1.5. alkaen annetusta rakennuslain mukaisten poikkeuslupahakemusten valmistelusta. Tehtävää hoitamaan otettiin rakennusmestari. Näitä hakemuksia käsiteltiin kertomusvuonna kaikkiaan 78 kpl. Tämä uusi palvelumuoto lisäsi kansliaosaston suoritettavaksi tulleen työn määrää. Keskusrekisterin pohjana ollut rakennuspaikkakohtainen arkistointij ärj estelmä osoittautui varsin käyttökelpoiseksi. Keskuskortin uusimistyö pantiin alulle vuoden lopulla. Kansliaosaston toimesta suoritettiin kertomusvuonna erityinen selvitys rakennuspiirustusten ym. arkistomateriaalin mikrofilmauksesta ja mikrofilmien kortistoimisesta ja arkistoimisesta turvallisuus-, tilansäästö- ja rationalisointitoimenpiteenä. Selvityksen tuloksena päätettiin ehdottaa arkistomateriaalin mikrofilmausta, minkä ensisijaisena tarkoituksena oli turvata arkiston säilyminen lukemiskelpoisessa kunnossa. Rakennuslupaosasto suoritti 64

69 rakenn n m 2 yms. tiloja. esitettyjen n m kpl ja kpl. Vm. pii- joka koski rakenpalonkestävyyttä ja sen edellyttäteriö antoi

70 kpl. toa varten johtajaa ja 22 puutteista tai epäkohdista. Ya ja rauenneita lupia selvitettiin 820 kpl. Lisäksi valvottiin : määräaikaisehtovalvottiin niin ikään ja muita kilin lupapäätöksiä. Eri henkilöiden, yhtiöiden ja viranomaisten pyynnöstä valmisteltiin osastolla 376 lausuntoa asuinrakennusten veronhuojennusta koskevissa asioissa. Liikevaihtoveron palauttamisesta tehtäviä valmisteltiin kahdeksan Kaupunginhallitus antoi viraston suontettavaksi tutkimuksen kaupungin sisääntuloväylien sekä muiden vasliittyi ehdotusten tekeminen ilmenevien puutteiden korjaamiseksi. Tutkimus, joka muodosti välittömän jatkon v ranta- ja valle tutkimukselle, suoritettiin aikana «8

71 16. pungin ja valtion asettamien toimikuntien työskentelyyn. Muu toiminta. Sen lisäksi, mitä edellä osastokolitaisesti todettiin, mainittakoon vielä, että rakennustarkastusvirastossa valmisteltiin maistraatin rakennusasioissa tekemät 84 muuta kuin lupapäätöstä ja että tarkastusja valvontaosasto yhteensä antoivat loppukatselmuksissa ja rakennusjärjestyksen 80 :n mukaisissa katselmuksissa annettujen määräysten lisäksi 312 määräystä rakentamisessa ja rakennuksissa havaituista puutteista ja epäkohdista. Lisäksi valvoivat em. osastot yhteensä 60 lupapäätöksissä asetettua m ä är ä ai kai se h t o a, 52 maistraatin rakennusasioissa tekemää muuta kuin lupapäätöstä, 379 loppukatselmuksissa annettua määräystä ja 210 muuta viraston antamaa määräystä. Muilta viranomaisilta hankittiin lausuntoja mm. seuraavasti: kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolta 378, terveydenhoitolautakunnalta ja -virastolta 15, palolautakunnalta ja -laitokselta 13, väestönsuojelulautakunnalta ja -toimistolta 32, rakennuskulttuuritoimikunnalta 10 j a muilta 18 lausuntoa. Virasto antoi maistraatille 28 lausuntoa käsiteltäviksi alistetuista rakennustarkastajan päätöksistä ja 358 lausuntoa muissa kuin lupahakemusta koskevissa asioissa sekä 25 lausuntoa muille virastoille, viranomaisille ja yksityisille. Rakennustarkastaja teki 75 päätöstä muissa kuin lupa-asioissa. Virasto teki maistraatille 66 aloitetta valvonnan yhteydessä todettujen virheiden johdosta ja 57 hallinnollista esitystä. Kaupunginhallitukselle tehtiin 43 aloitetta ja muille virastoille ja viranomaisille 56 aloitetta. Yleiskirjeitä saapui virastolle kertomusvuonna 444 ja virastosta lähti kirjeitä kaikkiaan Koulutustoiminta ja neuvontatyö. Viraston harjoittama koulutustoiminta oli sekä oman henkilökunnan kouluttamista että ulospäin suuntautuvaa neuvontatyötä. Virastossa pidettiin 25 osastopäälliköiden neuvottelutilaisuutta, joissa pyrittiin selvittämään sekä juoksevia asioita että viraston toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Henkilökunnan koulutusta suoritettiin kaikilla osastoilla siten, että osastopäälliköt pitivät omalla osastollaan henkilökunnan neuvottelutilaisuuksia, joissa pyrittiin luomaan yhtenäinen käytäntö valvontatoimenpiteiden laadussa ja laajuudessa. Ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi viraston teknillinen henkilökunta osallistui vuoden aikana useille erilaisille, mm. esijännitettyä betonia sekä ilman saastumista ja melua koskeville kursseille. Toimistohenkilökunta osallistui kaupunginhallituksen koulutustoimikunnan järjestämille kursseille. Rakentajien ja suunnittelijöiden informoinnista pyrittiin huolehtimaan julkaisemalla rakennustarkastaj an ohj eita, minkä lisäksi viraston henkilökunta harjoitti tarpeellista opastustoimintaa. Lisäksi saatettiin julkisuuteen 1.2. rakennustarkastaj an yleisohjeet. Rakennusj ärj estyksen muutosten valmistelu aloitettiin kertomusvuonna. Työn alla oheista erilaisista ohjeista, joiden lopullinen valmistuminen siirtyi myöhempään ajankohtaan, mainittakoon mm. muutospiirustuksia, pientalotonttien rakennusoikeuden tulkintaa, myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita sekä erityisesti ilmanvaihdon suunnittelua koskevat ohjeet. Yhtenäisen rakennusvalvontakäytännön aikaansaamiseksi viraston toimintaperiaatteisiin kuului erilaisten henkilökunnalle osoitettujen toimintaohjeiden antaminen. Milloin ohjeiden katsottiin palvelevan myös viraston asiakkaita, ne julkaistiin erilaisina rakennustarkastaj an ohjeina tai sisällytettiin määräajoin julkaistaviin rakennustarkastaj an yleisohjeisiin. Tulot ja menot. Rakennusvalvontamaksuista kertyi kaupungille tuloja

72 16.

73 17. Ulosottovirasto 1.1.li täytäntöönpano-osastoi- 16. pl:n tp. ulosottovirkaa tammipol.konst. Martti Virkoihin 16. pl:n tp ja Martti tapahtuivat v mm. seuulosottoapul. Matti Kekki 1.3. Osaston 11. pl:n Boström siirtyi 10. pl:n lukien ja vm. virja 16. pl:n»sottoapul. Erkki Pääkkö Jaakko pl:n Kerttu Toivo- la siirtyi eläkkeelle Maistraatti nimitti tp. laiset Erkki Pääkön ja Matti ] pl:n tp. ulos» ottoapul. Matti Kekki lukien ja vm. virkaan työnjoht. Taisto Nikkinen 1.9.

74 17, Ulosottovirasto Osaston 14. pl:n ulosottoapul. Artturi Launos siirtyi eläkkeelle Keskusosaston 7. pl:n toimistoapul Hilkka Holmström erosi virastaan LL lukien. Virkaan nimitettiin saman osaston 7. pl:n tp. toim.apul. Gurli Öblom 1.3. lukien ja vm. virkaan ts. toim.apul. Pirkko Kylämies 1.5. lukien. Vuoden alusta avoimeksi tulleeseen 7. pl:n tp. toimistoapulaisen virkaan nimitettiin rva Irma Saarimäki 1.5. lukien. Osaston 10. pl:n toim.apul. Sylvi Niemi siirtyi eläkkeelle Virkaan nimitettiin saman osaston 8. pl:n tp. toim.apul. Laila Lassfolk seuraavan vuoden alusta lukien. Erkki Savolainen, joka oli ollut virkavapaa asevelvollisuuden suorittamista varten, määrättiin viraston tp. vahtimestarin sij aiseksi lukien vuoden loppuun. Viraston henkilökunnan lukumäärä, palvelussuhde ja jakautuminen eri osastoille Ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: Vaki- Tilanaisia päisiä Toimi- Yhviran- viran- henki- teenhalti- Iialti- löitä sä joita joita cy A Q l I osasto Il»!) 39 x ) III» i) 15 i) IV» Keskusosasto Yhteensä Henkilökunnan lukumäärä lisääntyi siis kertomusvuoden aikana kahdella. Tähän oli ollut pakko mennä toimeksiantojen lukumäärän kasvun vuoksi. Viraston talous. Kertomusvuoden talousarviossa oli ulosottoviraston käyttöön myönnetty yhteensä mk. Vuoden varrella myönnettiin palkankorotuksista johtuneita menoja varten mk, joten käytettävissä oli kaikkiaan mk. Tästä Joista yksi avoinna. määrästä käytettiin mk ja käyttämättä jäi näin ollen mk. Viraston toiminta, Ulosottoviraston käytössä kertomusvuonna olleet huonetilat käsittivät yhteensä (ed.v ) m 2. Lisäyksenä edellisen vuoden tiloihin tulivat huonetilat: 74 m 2 Vuosaaressa Haapasaarentie 10 E, 49 m 2 Malmilla Malminraitti 30 sekä 32 m 2 Haagassa Pastori Jussilaisen tie 8. Keskusosastoon saapui postitse tai jätettiin toimistoon yhteensä (15 205) asiaa, joissa pyydettiin velkatuomion, päätöksen, maksamismääräyksen, aviopuolisolle tai lapselle suoritettavaa elatusapua koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa taikka vähittäismaksukaupasta annetun tai muun lain nojalla yksityisoikeudellisessa asiassa virka-apua. Nämä täytäntöönpano- ja virkaapuaslat jaettiin yksityisoikeudellisten säätäväin osastolle sekä esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle siten, että ensiksi mainitun osalle tuli asiaa eli 64.5 % koko määrästä ja viimeksi mainitun osaston osalle eli 35.5 %. Nämä osastot tilittivät keskusosastolle (34 883) erässä yhteensä ( ) mk. Keskusosasto tilitti kertomusvuonna yksityisoikeudellisissa asioissa hakijoille yhteensä ( ) mk. Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudellisia saamisia, joiden ulosmittaus tapahtui ilman tuomiota tai päätöstä, saapui kertomusvuonna keskusosastolle seuraavasti: Helsingin verovirastolta: tpi Veroj a j a niiden ennakkoj a Eri toimeksiantajilta: Helsingissä maksuunpantuj a erilaisia muita veroja ja maksuja Muilta paikkakunnilta: Julkisoikeudellisia saamisia, sakkoja ja korvauksia lukuun ottamatta Yhteensä

75 17, Ulosottovirasto Viraston perittäväksi jätettyjen julkisoikeudellisten saamisten yhteismäärä, sakkoja ja valtiolle tuomittuja korvauksia lukuun ottamatta, oli kertomusvuonna ( ) mk. Verosaatavain osaston sekä esikaupunkeja palkanulosmittausosaston toimesta perittiin ja tilitettiin keskusosastolle, minkä lisäksi maksuvelvolliset maksoivat viraston kassaan tai lähettivät postisiirron välityksellä julkisoikeudellisten saamisten suorituksia seuraavasti: Maksueriä Helsingin kaupungille vastaten Valtiolle » Helsingin seurakunnille » Helsingissä maksuunpantuja erilaisia muita julkisoikeudellisia saamisia » Muiden paikkakuntien toimeksiantajille » mk Yhteensä vastaten Näistä erästä ulosottoapulaiset perivät suoraan maksuvelvollisilta erää sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä erää ja Uudenmaan lääninkonttorin suorittamista valtionverojen palautuksista p 090 erää. Viraston toimistoon maksettiin erää ja postin välityksellä saapui erää. Kaikista maksuista oli kokonaissuorituksia ja osasuorituksia Helsingin kaupungin erikseen maksuunpantujen kunnallisverojen perintä päättyi varsinaisesti jo v:n 1965 lopussa veron vanhentumisen vuoksi. Helsingissä maksuunpantujen verojen osalta kertomusvuoden pakkoperintä ulosottoviraston toimesta osoitti perittyjen veroerien osalta laskua kpl, mutta rahassa nousua mk. Veroja perittiin kertomusvuonna yhteensä (43 479) erässä veronlisäyksineen ( ) mk eli erää enemmän (5 813 erää vähemmän) ja rahassa mk enemmän ( mk vähemmän) kuin edellisenä vuonna. Ulosottovirastoon saapuneita muita julkisoikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja valtiolle tuomittuja korvauksia käsittävien toimeksiantojen lukumäärä nousi kertomusvuonna kpl:11a ja markkamäärä mk:11a. V arattomuuden, tuntemattoman osoitteen tai muiden syiden vuoksi palautettiin perimiskortteja seuraavasti: Perimiskortteja kpl Valtion verojen jäämäluettelonotteita vastaten Helsingin kaupungin perimiskortteja 693» Seurakuntien perimiskorttej a 53» Sekalaisia veroja ja maksuja » Maaseudulta saapuneita toimeksiantoj a » Toisille paikkakunnille lähetettiin perittäviksi » mk Yhteensä vastaten

8. Järjestelytoimisto

8. Järjestelytoimisto 8. Järjestelytoimisto erityisesti henkilöstöasiain orgajosta valmistui ylityön pohjalla laadittu luonnos. Toinen merkittävä tehtävä oli tietojentoj enkäsittelyorganisaation josta valmistui selostus. Työ-

Lisätiedot

2. Kiinteistövirasto

2. Kiinteistövirasto 4 2. Kiinteistövirasto 13. 5 Muita i jatkettavaksi 38 (119) ja Irtisanottavaksi 38 (34) tontin ja alueen osalta. Luvan myön- 238 (203), joista suurin näyttelyjen järjestäjne. Ormuspellon n. 20 tonttia

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3.

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3. kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila nen 1.1.1970 lukien ja 10. pl:n ulosotto-. hoiti opisk. Kari Björklund Häärättiin hoitamaan vir- 1.1.-31.12.1970. Osaston Hugo Lindfors siirtyi 1.9. 10. pl:n Björklund

Lisätiedot

16. Ulosottovirasto. Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa. Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille,

16. Ulosottovirasto. Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa. Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille, Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuivat v. 1965 mm. seuraavat muutokset: Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille, varat. Gunnar Hertzille myönnettiin ero 31.12.1964 lukien,

Lisätiedot

Viraston palveluksessa oli vuoden päättyessä kaikkiaan 217 henkilöä, jotka jakautuivat osastoittain palvelussuhteen mukaan seuraavasti:

Viraston palveluksessa oli vuoden päättyessä kaikkiaan 217 henkilöä, jotka jakautuivat osastoittain palvelussuhteen mukaan seuraavasti: 431 39. Ulosottovirasto Organisaatio ja henkilökunta Virastopäällikkönä toimi v. 1974 johtava kaupunginvouti, varat. Erkki Hara, ja hänellä oli toimis- tossaan yksi vakinainen viranhaltija. Virastossa

Lisätiedot

17 Ulosottovirasto. Henkilökunta. Viraston henkilökunnassa tapahtuivat v. 1968 mm. seuraavat muutokset:

17 Ulosottovirasto. Henkilökunta. Viraston henkilökunnassa tapahtuivat v. 1968 mm. seuraavat muutokset: 17 Ulosottovirasto Henkilökunta. Viraston henkilökunnassa tapahtuivat v. 1968 mm. seuraavat muutokset: Yksityisoikeudellisten saatavain osaston 16. pl:n ulosottoapul. Pertti Saarelaisen tultua valituksi

Lisätiedot

16 Ulosottovirasto. Vakinaisia. Tilapäisiä viranhaltijoita viranhaltijoita Toimihenkilöitä Yhteensä

16 Ulosottovirasto. Vakinaisia. Tilapäisiä viranhaltijoita viranhaltijoita Toimihenkilöitä Yhteensä 16 Ulosottovirasto Henkilökunta. Avoinna oleviin virkoihin valittiin kertomusvuoden aikana seuraavat henkilöt: verosaatavain osastoon 9. pl:n tp. ulosottoapulaisen virkaan Arvo Suvesalmi 1.11. lukien toistaiseksi;

Lisätiedot

118 13. Ulosottolaitos

118 13. Ulosottolaitos 13. Ulosottolaitos Kertomusvuoden alusta lähtien toteutetun ulosottotoimen uudelleenjärjestelyn ja siitä voimassa olevien määräysten mukaan täytäntöönpanotoimi kaupungin koko alueella keskitettiin johtavan

Lisätiedot

16. Rakennustarkastusvirasto

16. Rakennustarkastusvirasto 16. Rakennustarkastusvirasto,.1967 myönnettyjen tila- Kertoyh-. i oli n. 3 447 000 m 3, mikä oli 18% Tällöin ko. luku oli 2 921 000 m 3. Myönnettyjen raken- tilavuus oli n..000 luvun oltua edelli- 3 251

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Yksityisoikeudellisten saatavain osasto: päällikkönä toiminut ensimmäinen kaupunginvouti, 14. pl:n ulosottoapulaisen virkaan

17. Ulosottovirasto. Yksityisoikeudellisten saatavain osasto: päällikkönä toiminut ensimmäinen kaupunginvouti, 14. pl:n ulosottoapulaisen virkaan Henkilökunta. V. 1970 oli virastossa edelleen 14 vakinaista ulosottomiehen virkaa. Johtavana kaupunginvoutina oli varat. Juho Ståhlberg eläkkeelle siirtymiseensä eli 31.12. saakka. Avoinna olleisiin virkoihin

Lisätiedot

Asuntotuotantotoimikuntaan ja

Asuntotuotantotoimikuntaan ja Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v. 1973 samat jäsenet kuin edellisenä vuonna, paitsi että sihteerinä toimi Lauri Rautiainen

Lisätiedot

14. Ulosottovirasto. Viraston henkilökunnan lukumäärä, palvelussuhde ja jakautuminen eri osastoille ilmenee seuraavasta yhdistelmästä:

14. Ulosottovirasto. Viraston henkilökunnan lukumäärä, palvelussuhde ja jakautuminen eri osastoille ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuivat v. 1963 mm. seuraavat muutokset: verosaatavain osaston ulosottoapul. Einar Hellström siirtyi eläkkeelle 1.1. alkaen, samoin ulosottoapul.

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto ;

17. Ulosottovirasto ; Henkilökunta. Vuonna 1971 oli virastossa edelleen 14 vakinaista ulosottomiehen virkaa. Johtavan kaupunginvoudin virkaan nimettiin 8.1. varat. Erkki Hara, mutta maistraatin 29.12.1970 tekemän päätöksen

Lisätiedot

12. Ulo sott o virasto

12. Ulo sott o virasto 12. Ulo sott o virasto Henkilökunta. Virastossa oli v. 1961 14 ulosottomiehen virkaa, joista yksi tilapäinen. Johtavana kaupunginvoutina oli edelleen varat. Juho Ståhlberg ja muina kaupunginvouteina samat

Lisätiedot

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8 26 3. Asuntotuotantokomitea Rakennusohjelmasta valmistui v:n 1968 aikana asuinhuoneistoja asuttavaan kuntoon 77 ja v:n 1969 aikana 132 asuinhuoneistoa. Lisäksi kertomusvuoden aikana valmistui asuttavaan

Lisätiedot

Asuntotuotantotoimikuntaan ja

Asuntotuotantotoimikuntaan ja 2. Asuntotuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v. 1972 samat jäsenet kuin edellisenäkin vuonna. Toimikunnan

Lisätiedot

3. Asunto tuotantotoimikunta

3. Asunto tuotantotoimikunta 3. Asunto tuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotan to toimikunnan kokoonpano oli v. 1971, joka oli toimikunnan 23. toimintavuosi, muuten sama kuin edellisenä vuonna,

Lisätiedot

15 Rakennustarkastus virasto

15 Rakennustarkastus virasto 15 Rakennustarkastus virasto Rakennustarkastusviraston uudelleenjärjestely toteutettiin 1.1.1964 alkaen. Kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan 27.11.1963 vahvistanut uuden johtosäännön, jonka mukaan virastossa,

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto 6. Järjestelytoimisto V:n 1958 aikana suoritettiin eräitä laajoja organisaatio- ja yleistutkimuksia, joita on selostettu tarkemmin jäljempänä. Useimmat näistä tutkimuksista olivat vuoden vaihtuessa vielä

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

16 Rakennustarkastusvirasto

16 Rakennustarkastusvirasto 16 Rakennustarkastusvirasto Yleistä. Rakennustarkastusviraston toiminta oli pääasiallisesti keskittynyt rakennuslain alaisen rakentamisen valvonnan suorittamiseen kaupungin alueella. Kun v. 1967 myönnettyihin

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

15. Huoneen vuokralautakunnat

15. Huoneen vuokralautakunnat 15. Huoneen vuokralautakunnat Helsingin kaupunki oli jaettuna huoneen-vuokrasäännöstelystä maaliskuun 17 p:nä 1949 annetun valtioneuvoston päätöksen 72 :n 2 mom:n ja helmikuun 15 p:stä 1951 lukien helmikuun

Lisätiedot

Ulosottolaitos. Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta

Ulosottolaitos. Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta VII. Ulosottolaitos Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta 1940 oli seuraava: Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkkailuosaston päätehtävänä oli edelleenkin valvoa

Lisätiedot

15. Rakennustarkastusvirasto

15. Rakennustarkastusvirasto 15. Rakennustarkastusvirasto Kaupunginvaltuuston 27.11.1963 vahvistaman rakennustarkastusviraston johtosäännön mukaista uutta organisaatiota on sovellettu 1.1.1964 alkaen eli siis v:n 1965 loppuun mennessä

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

6. Metrötoimisto. kuin oli Kehittelyssä, Käytettiin

6. Metrötoimisto. kuin oli Kehittelyssä, Käytettiin 6. Metrötoimisto Yleistä. Metrotoimikunta keskittyi v:n v. 1968 aloitet- Esitys yksityiskohtaiset tekselvitykset kuin oli Kehittelyssä, Käytettiin Metron rakentamispäätöksen johdosta toitehtävät lisääntyivät

Lisätiedot

VI. Ulosottolaitos. Ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta 1939 oli seuraava:

VI. Ulosottolaitos. Ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta 1939 oli seuraava: VI. Ulosottolaitos Ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta 1939 oli seuraava: Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkkailuosaston päätehtävänä oli edelleenkin valvoa toisen kaupunginvoudin

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (7) 289 Teollisuustontin vuokraaminen Laponte Oy:lle, Polar Forest Oy:lle ja Suomen Nostan Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Kivikko, tontti 47049/1) HEL 2013-006722

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat

3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat 3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat 2. Kaupunginhallitus- Maistraatti. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 47 955 mk hautausavun ja 7 668 mk vuosilomakorvauksen suorittamista

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat jaan jatkettaisiin ja tarvittaessa myös laajennettaisiin mainittujen erikoisselosteiden julkaisemista kaupungin huomattavista suunnitelmista. Lisäksi viitattiin kaupungin erittäin laajaan julkaisutoimintaan,

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/2015 1 (5) 125 Alueen vuokraaminen Sompasaaresta Artwave Surf Oy:lle aaltokone kokeilua varten HEL 2014-006478 T 10 01 01 04 S0110-233 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

16. Rakennustarkastus virasto

16. Rakennustarkastus virasto Yleistä. Rakennustarkastusviraston toiminta on pääasiallisesti keskittynyt rakennuslain alaisen rakentamisen valvontaan kaupungin alueella. Tämä valvonta on jakaantunut lupamenettelyyn, rakennustyön kenttävalvontaan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

5. Kaupunkisuunnitteluvirasto

5. Kaupunkisuunnitteluvirasto 5. Kaupunkisuunnitteluvirasto Vuosi 1967 oli kaupunkisuunnitteluviraston kolmas täysi toimintavuosi. 1.4.1964 toimintansa alkaneen viraston toimintamuotojen vakiintuminen jatkui ja kertomusvuoden aikana

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015 Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 96 ESPOON KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 96 ESPOON KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ rspoon KAUPIUNC,:,,IARMOTO FSBO STASARåN. ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 96 ESPOON KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto 6. Järjestelytoimisto Henkilökunta. Järjestelytoimiston henkilökuntaan kuuluivat v. 1955: toimistopäällikkö, 2 työntutkimusinsinööriä, 2 toimistotyöntutkijaa, 3 työntutkijaa ja toimistoapulainen. Lisääntyneiden

Lisätiedot

2. Asuntotuotantotoimikunta

2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Asuntotuotantotoiikunta Toiikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano Asuntotuotantotoiikunnan puheenjohtajana toii v. 1974 apul.kaup.joht. Veikko O. Järvinen, varapuheenjohtajana arkkit. Väinö Tuukkanen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

2. Kiinteistövirasto. siirtyivät eläkkeelle seuraavat lainoppinut avustaja Simo

2. Kiinteistövirasto. siirtyivät eläkkeelle seuraavat lainoppinut avustaja Simo 2. Kiinteistövirasto Kiinteistövirasto toimi nan alaisena. Viraston päällikkönä oli varat. Pentti Lehto. Kiinteistövirasto jakautui kanslia-, tontti-, maatalous-, metsä-, kaupunkimittaus- ja talo-osastoon.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kiinteistölautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kiinteistölautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (5) 394 Kiinteistöviraston tonttiosaston maanhankintatoimiston toimistopäällikön viran täyttäminen HEL 2011-001543 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta Vp/6 01.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta Vp/6 01.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) 571 Kiinteistöviraston tonttiosaston apulaisosastopäällikön viran täyttäminen HEL 2011-003819 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston tonttiosaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (6) 265 Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Oulunkylä, tontti 28105/32) HEL 2016-009127 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia. N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia. N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Er; r;sn', ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia,nkis-rc,?.,c1v N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 10.11.1982 hyväksymä YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 377 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle punavihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta toimivan suurmoskeijan kiirehtimisestä Helsinkiin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 267 Alueen vuokraus Rakennusliike Reponen Oy:lle varastointia varten Malminkartanosta (Honkasuo) HEL 2016-009047 T 10 01 01 04 S0133-127 Päätös Vuokranantaja Päättäjä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot