VIRASTOT JA LAITOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRASTOT JA LAITOKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1968

2 SISÄLLYSLUETTELO Palkkalautakunnan toimisto Kiinteistövirasto Asuntotuotantokomitea Asunnonjakotoimikunta Kaupunkisuunnitteluvirasto Metronsuunnittelutoimisto Koulutustoimikunta Järjestelytoimisto Matkailutoimisto Hankintatoimisto

3 ALKULAUSE

4

5 1. Palkkalautakunnan toimisto ka] arj estelyltä. rättiin 29. pl:n Eero tava: 1

6 13. ten työntekijäin ja viranlialtijain jestön kesken tehty toimihenkilöiden työehtosopimus allekirj oituspöytäkirj öineen, allekirjoitettu 23.6., Suomen Laivanpäällystöliiton kesken tehty s/s Otson ja m/s Turson kansipäällystön työallekirjoitettu 23.6., tehdyt s/s Otson ja m/s Tu m/s Korkeasaaren ja hinaajien H-3:n ja >29 ( mk). Hylättyjä eläkeanomuksia oli 3., oli 120 ( mk) ja : 12 (9 193 mk). 5 ja 2

7 1. 22 :n 3 mom:in johdosta tehtyjä anomuksia hyväksyttiin 33. Sairausvakuutusasiat. To oli 541 ja jatkohakehyljöiden johdosta tehtiin 187, joista hylättiin varten tehtyjä lisä- 22, vastaten mk. Urakki kokoontui 8 kertaa. Erkki Salmio ja Ask, järjestelyins. Erkki Elomaa, tekn.joht. Matti Laamanen ja toim. pääll. Pentti oli Alpo Salo, palkkausins. Kyösti ja tarkast. Ola Filppu, joka nittu 60 ja muita 14. Sairaussijaisuusmäärärahat. 3

8 4 2. Kiinteistövirasto

9 13. 5

10 Muita i jatkettavaksi 38 (119) ja Irtisanottavaksi 38 (34) tontin ja alueen osalta. Luvan myön- 238 (203), joista suurin näyttelyjen järjestäjne. Ormuspellon n. 20 tonttia ja v artiokyian i n. KA ou tonttia 1 Käsittävät - ii 4.4. ii <w -ii 4-pien- Vartiokylän pyritään siten, että ' ja että vuokraaj vn- 4 at n 4- perustavat 4 -. n 4 4- lampoyntion, 1 ii ii *-rl-> 4 -! ii joica I sopivasti liittyvät ^,,^14-^4-^1-* 4- ii Y-rii 4- ja nuoitotentavat., on kiinnostanut pienyrittäjiä, mutta jo tässä vaiheessa oli havaittavissa vaijoten on odotetta- 6

11 79 (74) 50 (29) tai viemärijohtojen johtamisesta (12). Haltuunotto- ja työlupien lähetettiin 356 kirjettä, ja 27 pantiin luvut). väksyttiin 29 (15) rattiin' 44 (42) tilapäisvarastoaluetta ja irtisanottiin 15 (35) tontteja siistittiin. Mainittakoon, että tontjoista 47 on lykkäyksiä, jotka koskivat Pitoita varten tarvittavia työlupia hankittiin yhteensä :n on lähetetty maanomistajille yhteensä 10 (9). Rakennuslain 74 :n 1 mom:n korvauksia suoritettiin 164 (160) tajalle ja saman lain 71 :n 2 mom:n i 21 (13) maanomistajalle. 4«-» «, «ja toimitettiin oli havaittapiirros selvittä Vuosi I Pilari hallitukselle (Aravalle) toimitettujen anomusten määrän ja pilarin väritetty osa näistä hyväksytyt laina-anomukset. Vuoden aikana suoritettiin 375 (408) rekisteröityä tarkastusta, joista suurin osa oli lainoitettujen, ja toimitettiin 7

12 13. Siirtolapuutarhatoimiston toimesta harjoi- rat tuottivat n mk ja viljelyspals Yhteensä Menot tonttiosaston tileiltä olivat yhteensä

13 0.7 %, oli 8.3 % ja 7.6 %. Ohra o

14 2, korjuu ja käyttö liittyy surtyvat Käyttöön, joka edellytpois ottoa. ja suoritettujen jälkeen pinta-alaksi v:n 1966 lopussa Espoon teknikkopiirin alueelta Nuuksion Kolmperä ja Poikkipuoliaisen 205 ha. Näin piirin ii hädin. 10

15 13. ja ^ talvi oli erittäin Lunta oli täällä cm. Hakkuut ja muut talvella suoritettavat työt tulivat poikkeuksellisen kalliiksi ja hakkuiden tulokset jäivät Tämä vaikutti Tehdyt pystykaupat helpottivat osti Riihimäen Saha Oy. Paperipuut ostivat A. Ahlström Osakeyhtiö ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Kaupungin puutavara- ja polttoainetoimistolle myytiin melkein kaikki itse hankitut halot ja poikkeuksellisen paljon merkittävien tavaralajien, käytettävien tukipuiden ja räjäytystöissä tarvittujen peitepölkkyjen ja Työt pyritään suorittamaan keskitetysti. Leimikot myydään yleensä pystyyn, jolloin hakkuun suorittaa ostajayhtiö. Tämä menettely näyttää ulkotiloilla Pystyyn myyty tavara mer VAPOlle ja osaksi Enso-Gutzeitille. Täytemaata, hiekkaa ja soraa n m». 'x.xi-v.t.! l j 1 4- esitettävät luvut koskevat 11

16 2, Kii: f f f 500» 2 840» 1030» 760 kpl kpl 740» 1 440» kpl 880 m m m 3 780» 7 060» » 12

17 13

18 13. karttaotteita teistökauppoja ja»vaihtoja osalta ja korvaussumma oli kaikkiaan mk. Kertomusvuonna saatiin näitä korvauksia mk, johon sisältyi myös v maksettavaksi määrättyjä eriä. Vuoden aikana j atkettiin aikana mk, myös v havaittiin 1 029, 108 ja vaaittiin 106, pintavaaltusta suoritettiin 22.6 ha:n alalta, katu-, sähkö- ym. linjoja maastoon 54.. i km, rajan ja näyttöjä suoritettiin 734, merkittiin maastoon 776, sla suoritettiin 839, tonttij akoehdotuksia 134, tontinmittauksia ja rasitetoisuoritettiin 431 ja yleisen alueen 121, täydennettyjä tonttikarttoja sekä karttoja pääasiassa 921, todistuksia ja otteita annettiin ja pöytäkirjan jäljen Kah monna ryhperittäväksi i jakaantui lehdelle ja 7 lehteä täyperittäväksi 77 Kantakartan mittakaavassa 1:500 (Ka 0.5) lehtiä piirrettiin uudelleen 32 kpl ja kartasto, joka käsitti yht lehteä, pidettiin jatkuvasti ajan tasalla. Kanta- 1:1000 (Ka 1) uusia 30 kpl ja 16 kpl. 1:2000 (Ka 2) 1 uusi lehti ja 7 isemakaavan ponjakarttoja 1: kpl (yht ha:n alalta) ja kpl. Lisäksi valmistettiin 105 drillistä, pääasiassa A 4-kokoista sen pohj akarttaa. toa varten piirrettiin 14-lehtinen kantakartta 1:200 Ruoholahden ja Hakajohtojen 1:500 (Mjy 0.5) 20

19 13. Geotekn illinen toimisto 1:4000 (Vi 4) jatkuvasti ajan tiin 5 ja entisi otettiin sekä siitä että kaavassa 1:10000 (Vi 10), edellisestä ja jälkimmäisestä kpl. Uuden eleja 2 insinööriä, geologi, tätyöpäällikkö, 3 työnjohtajaa, mies, 8 9 pnrtajaa, sihteeri, kirjanpitaja, tonhoitaja ja lähetti, jotka kaikki olivat työ- saita. Osoitekartta; 1:10000 (Os 10) korjattiin ajan 18/K/Y 40 ja Os 10/K/Y 40) otettiin yht kpl:n suuruinen painos. Yleiskarttoja mittakaavassa 1:40000 ja 1:75000 (Y 40 ja Y 75) painatettiin kpl. Eri virastoja ja laitoksia varten valmistettiin karto- ja diagrammeja 45 kpl. Valo-, kuulto- ja siirtojäljennöksiä valmis , joista omaa , käyttöön 918. oli n mk. myytiin , joista oli opaskarttoja ja keskusta/ Karttakirjoja myyjä 291. Tulot ja tulot olivat mk, joista tuloja mk. Menot olivat mk. 15

20 2. Kiinteistövirasto 16

21 13. set olivat yht mk, josta pääosa eli n. 71 % oli palkkakustannuksia. Tutkikunnossapitoon käytettiin toisisältyvänä mk, muskaluston lisähankinkäytettiin mk.toimiston laskuoli mk, mikä Talo-osasto Osaston lukumäärä päättyessä oli 61. Avoi toimiston insinöörin Lisäksi siirtyi osaston hoitoon katu 9 ll:ssä sijaitseva liiketalo vuokrajohdosta sekä kau-. Yrjönkatu Saneeraustyöt jatkuivat < gintalossa ja ent. Privatbankenin talossa Unioninkatu 28. Puotilan kartanorakennus oli huonon kuntonsa vuoksi tyhjennetty kertomusvuoden syksyllä ja kysymys sen käytöstä oli vielä ratkaisematta. Perusparannustöistä mainittakoon Heisinginkatu 24:ssä (elintarvikekeskus) ja Työpajankatu 2:ssa (maidontarkastamo) olevien nuoriso- ja lastentalon Raumantie 5:ssäyhdistäminen Munkkivuoren kansakoulun lämmitysverkkoon, talon Palosuontie 2:ssa, jossa sijaitsi lastentarha, liittäminen vesi- ja viehuvilan lämmittäjiä, siivoojia, Kirvesja muita työntekijöitä yht. 372 henkilöä. Tähän sisältyvät myös ne 193 siivoojaa, joiden palkat talo-osasto peri eri virastoilta. korjaustöistä niemen poliisipiiri) suoritettu pidätettyjen laitteiden uusiminen, sekä Tennistalon (Fredrikinkatu 65) julkisivujen korjaaminen ja Huomattavin ja laajin purkutyö J oli Töölön sokeritehtaan joka sijaitsi Runeberginkatu 49:ssä. Kavennusten kor j auksnn käytettiin ] rahoja 2 - Hels. 17

22 2. Kiinteistövirasto 1) vuosikorj auksiin: mk mk Talousamomäärärahoja, talot » halit ja kioskit Yhteensä Siirtomäärärahoja sekä vuoden aikana ao. varoista eri tarkoituksiin myönnettyjä määrärahoja ) perusparannusluontoisiin korjauksiin: Yhteensä Taiousmäärärahoja pääomamenojen momentilta Siirtomäärärahoja pääomamenojen momenteilta aikaisemmilta vuosilta sekä vuoden aikana myönnettyjä määrärahoja ao. varoista Kaikkiaan Asuntoasiat. Lapsiperheiden asumistukea saavien määrä oli vuoden lopussa (ed. v ). Vuoden aikana osoitettiin talo-osaston hallinnassa oleviin huoneistoihin 104 (115) ruokakuntaa ja kiinteistöyhtiöiden hallinnassa oleviin huoneistoihin 160 (170) eli yht. 264 (285) ruokakuntaa. Siivoustoiminta. Edellisenä vuonna asetettu tavoite ryhmätyöskentelyyn siirtymisestä onnistui lähinnä henkilövaikeuksista johtuen vain rajoitetusti. Pinta-alaa siivoojaa kohti voitiin vuoden aikana lisätä mm. sen johdosta, että myönnettyjen koneliankintoj en ansiosta voitiin työmenetelmiä tarkistaa, jaettiin siivottavat pinta-alat uudelleen siivoojien kesken entistä tarkoituksenmukaisemmin sekä siirryttiin yksijakoiseen työaikaan, missä olosuhteet sen myönsivät. Siivoustoimen kehittämiseksi siirryttiin kokeilumielessä eräissä virastoissa osittaiseen ns. joka toisena päivänä tapahtuvaan siivoukseen. Näiden toimenpiteiden johdosta siivoushenkilöstön lukumäärä väheni n. 4 % (= 10 henkilöä). Ikkunanpesukustannusten tarkistamiseksi tehtiin useille ko. alan liikkeille tarjouspyyntöjä ja siirryttiin entistä enemmän käyttämään liikkeiden suorittamaa urakkatyötä. Näin saatiin syyskauden ikkunanpesukustannukset eräissä suurissa kohteissa alenemaan n %. Huoneistojen vuokrat. Asuinhuoneistoj a, joista perittiin käteisvuokraa, oli vuoden lopussa sekä liikehuoneistoja ja varastoja 371 eli yht Vuokrankannossa siirryttiin kertomusvuoden aikana ns. vuokranmaksulomakkeiden käyttöön entisten vuokrakirjojen asemesta. Vuoden aikana päätettiin eräiden asuinsekä liikehuoneisto] en vuokrien korottamisesta enintään 10 %, minkä oli määrä tulla voimaan Laskentatoimi ja kirjanpito. Sekä kertomusvuoden menoarvio että tilinpäätös olivat saatujen ohjeiden mukaisesti ensimmäisen kerran laaditut siten, että talokohtaisiin varsinaisiin menoihin sisältyivät osaston yleiskulut sekä lisäksi pääoman korko ja kuoletus. Mainontaa koskevat asiat. Vakinaisista 18

23 2. Kiinteistövirasto mainospaikoista saatiin tuloja ( ) mk sekä tilapäisten mainospaikkojen vuokrauksesta (17 260) mk. Tulojen ja menojen yhdistelmä. Talo-osasto: Käteisvuokrat Tilitysvuokrat Muut tulot Tulot Menot mk Yhteensä Kunnossapito-, käyttö- ja yleismenot Kiinteän käyttöomaisuuden korot ja poistot Yhteensä Tulojen ja menojen erotus Kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoiminta: Tulot Vuokrat kauppahalleista ym.: mk hallit kioskit toripaikat c Myyntipaikkojen vuokrat ja maksut erilaisista myyntiluvista Tilitysvuokrat Menot Yhteensä Kunnossapito-, käyttö- ja yleismenot Kiinteän käyttöomaisuuden korot ja poistot Yhteensä Tulojen ja menojen erotus A suntotuotantotoimisto Asuntotuotantotoimisto.valmisteli ja esitteli asuntotuotantokomitealle, teknilliselle jaostolle ja työmaatoimikunnille kaupungin asuntorakennustoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä toteutti asuntotuotantokomitean ja sen nimeämien jaostojen sekä toimikuntien kokouksissaan tekemät päätökset. Lisäksi toimi asuntotuotantotoimisto kiinteistölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanoelimenä kaupungin asuntolainoja koskevissa asioissa. Henkilökunta oli sopimuspalkkaisessa työsopimussuhteessa; palkat maksettiin asuntotuotantokomitean käyttöön myönnetyistä rakennuskustannusmäärärahoista ja kustannukset jaettiin asuntorakennusohjelmien kesken. Toimiston palveluksessa oli kertomusvuoden aikana 18 henkilöä. Selostuksessa asuntotuotantokomitean toiminnasta on lueteltu ne kertomusvuonna valmistuneet, keskeneräiset tai suunnitteluvaiheessa olleet rakennusohjelmat, joiden toimisto- ja työmaa-asioista asuntotuotantotoimisto komitean päätösten perusteella huolehti. Näiden tehtävien lisäksi toimisto hoiti rakennusohjelmien arava-asiat ja osallistui hankintakustannusten rahoitukseen tarvittavien ensisijaisten lainojen hankintaan, maksatti rahatoimiston välityksellä asuntotuotantokomitean hyväksymät rakennuskustannuslaskut sekä hyvitysten perimiset ja huolehti myönnettyjen lainojen nostamisesta ja tilittämisestä rahatoimistoon. Toimisto huolehti myös rakennusohjelmia varten kaupungin varoista myönnettyjen rakennusaikaisten lamojen rakennus- ja hoitokustannusten korkojen laskemisesta, komitean ja toimiston yleiskustannusten jakamisesta ja perimisestä sekä hyväksyttyjen lisä- ja muutostöiden tilaamisesta. Kertomusvuoden aikana merkittiin diaariin asuntotuotantokomitealle ja -toimistolle saa- 1.9

24 13. puneita kirjeitä yht Lähetettyjä kirjeitä oli 406. Toimisto laati ja painatti komit e an oh j eiden jota jaettiin eri viranomaisille ja Yhteenveto kiinteistöviraston menoista ja tuloista talousarvioon merkitty varsinaisia menoja mk. Lisäksi myönnettiin tai ylitysoikeuksia mk, joten määrärahoja oli käytettävissä kaikkiaan mk. Tilien mukaan käytettiin kaikkiaan mk, joten säästö oli mk. Varsinaisia tuloja oli talousarvioon merkitty i ! olivat tonttien ja Ryttylän kiinteistöjen myynnistä sekä maanhankintaiam tarkoituksim myydyistä tulot ja ja Talousarvioon oh merkitty: mk, josta summasta mk oli Tuloja kertyi kertomusvuonna myynnistä mk. Sekalaisissa pääomatuloissa oli merkitty mk kertyväksi korvauksena katumaasta sekä kadun ja kertyi kertomusvuonna mk. 20

25 3. Asuntotuotantokomitea kokouksista ja pöytäkirjat on v:n 1965 ja muut ovat v:n Usvatie 3:nl ja II rak.\ Ostostie 5 Vuoden Rakf ala m») m 2 1 Asuntohallituksen in (59.6) (76.1) (57.9) (60.2) (62.6) " v _«J. jaivat Rakf (64.2) ' 123 (58.2) (62.5) (63.0) (62.3)

26 ryhtyi Raki 7:n A-, B- ja C pinta- ala ala m 2 ) m 2 (68.4) 6:n A-rak. vaihe (62.5) :n A-rak.vaihe (59.8) (65.4) aloitettavaksi v:n 1967 syksyllä: joiden Arkkitehdit Hyvärinen & Harlo Arkkitehdit Helamaa & ArkKitenti pistettä eli 6.20 %. lytettiin käyttöohjeet. Rakennusk käyttöön oli 160 ja nan 170, joten v ja mk, mk käytettäväksi kaupungin varoista lainojen sekä kaupungin rakomitean käyttöön myöntämiä ao. rahoja sekä asuntohallitukselta ja eri ivaroj a.

27 13. jä lainoja raha- ja mk ja vitettyjen yhtiöiden nostettavaksi tyjä, myönnettyjä lainoja raha ja tiöiltä mk ja Valtiokonttorin asuntolainoja mk. Pienehköjä, heti maksettavia menoja varten oli komitealla josta toimisto piti ^ ^ ^ ki entisestään kiristänyt ja tästä oli luotonsaannin luoton tarve lisääntyi myöskin sen takia, että komitea joutui teriön. tonteilla, joiden; ei ollut vahvistettu ja joiden tapahtuisi jälkeen. Näissä Palkat ja palkkiot sosiaaliturvamaksuineen Toimistohuoneiston vuokra Auto- ja matkakulut Toimistokulut Julkaisukulut Muut varsinaiset ja yleiskulut Kiinteistö-oy kaari 7:n mus- ja valokopiomaksut, jotka siirrettiin yhtiön tilille v:n 1967 kir ten, että niitä osalta aravasemtys oli suoritettu toista 6.70 mk/m 2 ja kiinteistöyhtiöitä 0.02 mk/m 3. 23

28

29 4. Asunnonj akotoimikunta

30 5. Kaupunkisuunnitteluvirasto työpaikkojen V aika- ja määrää, auton omistusta jne. Myös maankäyttöön ja rakentamiseen kuuluvia kysyselvitettiin ko. tutkimuksen ohessa. ynteydessa laadit iaipohj autuva, kaikki sisältävä kokoaisliikennesuunnitelma, jonka odotettiin helpottavan liikennekysymysten oli 341. pykäläluku oli 284.

31 Virastopäällikön kertomusvuotena valmisoista mainittakoon kaupunginannettavat lausunnot uuden tutkimuksen suo-, Helsinkiä ympäröivästä I maaillinnoitusvyöhykkeestä Talosaaren alueen käyttösuunnitelman Ervi. Virkasuhteessa Osasto Vak. Tp. Työsc Yhteensä Lisäys v:een Yht _ Yleiskaavaosasto Koko henkilökunta ! 28 21, oli 67. Osaston ] siten, että t oltua 1.1. virkaa hoiti viransijainen. Osaston palvelukynteenveto] a en ja esityksistä. Tili-, palkka- ja henkilöasioita palkkalautakunnalle 185, tietojenkäsittelyvierailijoita kävi kaupunkiyht. 467, joista mm.. om 195, Saksan Liittotasavallasta 'ohjolsmaista 55, Itävallasta 30, Belvieraat olivat Japanista, 27

32 vahvistettujen voitu täysin tyydyttävästi selvitä. Osaston työtä. Monet ja 1940-luvuilta peräisin olevat ja kaavat olivat oli j atkuvaa, oli ja tällä jotka koskivat Kivija sen eraita Kortteleita arkkitehtia, (joista yksi puutarna-arkkitenti), yieiskaavatutkij a, tutki- ja, piirtäjä, toimistonhoitaja ja tilastoapu- Osasto käytti myös ulkopuolista josta mainittakoon Ark- & Savela ja Tuttujew. Osasto toimi kertomusvuotena talossa 5, jossa sillä oli käytettävissään 8 : käsittävä huoneisto, jonka yholi 250 m 2. Koska osasto joutui korjatut ase- isäasiainministeriön jo kävi

33 11. Ien voitiin luoda pohja tarkkaan ohjeltyölle. To pyrittiin muodosta oli mukana myös perehtyneitä asiantuntijoita. Työssä pyrittiin objektiivisin, jmaattisia malleja käyt-. selvittämään asutuksen, liike-elämän, ym. kaupunkitoimintojen tarvetta ja kehittämistä. vuoden loppupuolella väestöennusteen tarkistus. Tämä tapahtui siten, että arvioitiin a) asuinhuoneistojen pinta-alan todennäköinen määrä ohjevuosina 1980 ja 2000 ja b) johdettiin tästä todennäköisen jyysarvion (m 2 /asukas) toväestön määrä sekä c) väestön määrä edellisestä %- ^ tolia kaupunkilaisten virkistäytymistä ja vapaa-ajan viettoa koskeva perusselvitystyö, johon liittyi viher- ja suunnittelutyö. Lahdessa oli elokuun lo- Kaupunkiliiton nittua näyttelyn oli täyttämättä viä hoitivat kilöt. Vuoden aikana erosi yksi toimistoapulainen, ja näin virkaan valittiin osastolla työollut toimistoapulainen; ollut liikenneteknikon virka täytettiin valitsemalla siihen osaston 16. pl:n piirtäjän viran haltija, ja ko. piirtäjän virkaan valittiin henkilö osaston ulkopuolelta. palkattiin työsopimussuhyksi insinööri, liikenneteknikko, piirtäjä, tilastoapulainen ja toimistoharjoittelija. Osaston palveluksessa oli työsopimussuhopiskelijoita lähinnä tilastotehtävissä. vuotena kaupungin Aleksanterinkatu Osastolle kuuluvina tehtävinä tiin mm. kaupunkisuunnittelulautakunnan ja -viraston käsittelemiä liikenneasioita, laatiin esityksiä liikenneolojen kehittämiseksi aloitteita 56. esiteltiin 39 asiaa, joista aloitteita 7. Lisäksi osasto lähetti 159 kirjettä. kerto- Arkkitehtiliiton pyynnöstä. televään osastoon lähtien samat 16 virkaa, joista koko kertomusvuoden ajan oli täyttämättä li

34 5. Kaupunkisuunittelu virasto Vuoden aikana otettiin käyttöön ko. järjestelmään kuuluvat liikennevalot 28 risteyksessä ja aloitettiin myös keskusvalvomon rakentaminen rakennus viraston toimesta kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän esityksen pohjalta. Vuoden lopussa oli käytössä 808 pysäköintimittaria, joista 2 tunnin 786, 1 tunnin 10 ja % tunnin 30 kpl. Kertomusvuonna ostettiin 210 uutta pysäköintimittaria, mutta maahan saapumisen viivästymisen vuoksi niiden asentaminen jäi seuraavaan vuoteen. Tavanomaisten liikennetutkimusten lisäksi jatkettiin myös pysäköintiä ja liikenneonnettomuuksia koskevia tutkimuksia. Viimeksimainitussa tutkimuksessa selvitettiin onnettomuuksien kehitystä 15 vuoden ajalta n. 100 risteyksessä, ja kertomusvuonna valmistui osatutkimus, jossa oli yksityiskohtaisesti eritelty onnettomuudet 38 risteyksessä. Tutkimuksen tuloksiin perustuen pyrittiin toteutettavissa olevin toimenpitein parantamaan liikenneturvallisuutta. Edelleen järjestettiin mainittua liikenneonnettomuustutkimusta ja pysäköintikvsymyksiä koskeva tiedotustilaisuus lehdistön edustajille. Yhteenveto viraston tuloista ja menoista. Tulot. Asemakaavan muutoskarttoj en laatimispalkkiot olivat yht mk. Valokopiokarttojen myynnistä kertyi 432 mk. Tulot olivat yht mk. M e n o t. Palkkiot, palkkamenot sekä sosiaaliturvamaksut olivat yht mk, pysäköintimittarien hankintaan käytettiin mk, liikennevalojen asentamiseen mk, Keskustan asemakaavan kehittämiseen mk sekä maaperä- ja kallioperätutkimuksiin mk. Muut menot olivat yht mk. Kaikki menot yht. olivat mk. 30

35 6«Metronsuunnittelutoimisto Yleistä. Kaupungin valtuuston tekemä päätös julkisen henkilöliikenteen pitkän tähtäyksen kehittämisestä edellytti, että metronsuunnittelutoirnikunnan valmisteltavaksi määrätty esitys metro-ohjelman I vaiheesta käsiteltäisiin rinnan Helsingin kaupunkiseudun kokonaisliikennetutkiniiiksen kanssa, jonka suorittamisesta sovittiin Espoon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan kanssa ja johon osallistuivat tie- ja vesirakennushallitus ja Helsingin Seutukaavaliitto. Tutkimus annettiin Insinööritoimisto Smith & Polvisen tehtäväksi sopimuksin, jonka mukaan työ valmistuisi v:n 1967 lopussa. Metronsuunnittelutoimikunnan tavoitteena kertomusvuoden alkupuolella oli, että se voisi tehdä esityksensä ko. vaiheen, toteuttamispäätökseksi saatuaan kokonaisliikennetutkimuksen tuloksista tarpeelliset ennakkotiedot. Toimikunnan toisena päätehtävänä oli pitkäaikainen metron myöhempien vaiheiden tilanvarausten kehittäminen ja valvominen. Suunnitellun metroverkon ja sen toteuttamisvaiheiden perusteellinen tarkistaminen vaati metron suunnitteluun vaikuttavien kehitysennusteiden uudelleen laatimisen sopivin väliajoin. Jo laaditut selvitykset pohjautuivat ennusteisiin, jotka perustuivat vuosien tilastotietoihin ja noin v:n 1961 ajankohtaisina pidettyihin kaavoitus- yms. suunnitelmiin. Helsingin kaupunkiseudun kokonaisliikennetutkiniuksen tuloksena oli odotettavissa vastaavien, v:n 1966 tilastotietoihin ja saman vuoden ajankohtaisten maankäyttötietojen analysointiin perustuvia ennusteita, joiden pohjalla metroa koskevien ennusteiden suunniteltu ensimmäinen uusinta voitaisiin suorittaa. Tilanvarauksia tarkistettiin kertomusvuonna yksityiskohtaisesti monilla sellaisilla alueilla, joilla esim. asemakaavan laadinta oli vireillä. Liikenteen vaikeutuminen itäisiin esikaupunkeihin aiheutti sen, että metronsuunnittelutoimikunnan oli ryhdyttävä harkitsemaan toimenpiteitä, jotka parantaisivat mainitun suunnan julkisia liikenneyhteyksiä jo ennen metron koko I vaiheen suunnitelman toteuttamista. Kertomus vuoden alkupuolella tutkittiin useita erilaisia, mm. eri valtuustoaloitteissa ehdotettuja mahdollisuuksia lisätä nopeasti itäisten Esikaupunkien julkisen henkilöliikenteen kuljetuskykyä ja sujuvuutta, samoin tutkivat asiaa kaupungin muut ao. virastot. Selvitykset osoittivat, että metron rakentaminen Puotinharjusta Hakaniemeen olisi teknillisesti toteutettavissa n. kolmessa vuodessa ja että muunlaiset toimenpiteet eivät olisi sen nopeammin tai edullisemmin toteutettavissa. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaisinta rakentaa ko. metron osa mahdollisimman pian ja sen valmistumiseen mennessä tyytyä liikenneväylillä tehtävissä oleviin väliaika!din parannuksiin, jotka osaltaan helpottaisivat myös linj a-autoliikennettä. Sörnäisten Rantatien leventämistyö valmistui kertomusvuonna. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti päällystettiin kertomusvuoden kesällä Kulosaaren sillalla olevat metrokaistat moottoriajoneuvoliiken- 31

36 13. olivat riittämättömät katuväylät ja Sörnäisten niemen välillä f kapeus Siilitien ja Puotinharjun nustöin poistettavissa. Jälkimmäisessä pai- Hakaniemen-Puotinharjun metron rakentamisesta metron I na tehdyn selvityksen tulokset arvioineen julkaistiin syyskuussa ja kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään kaikkiin väittätoimenpiteisiin, jotta työt aloiniin että metrolinja kuntoon 1970-luvun kaupunginhallitukselle selvitykset sisältävä esitys,. voitaisiin päättää: tilattiin ulkopuoliselta työryhmältä perustellut ehdotukset metrovaunuja ja metron energiansyöttöverkkoa koskeviksi teknillisiksi erittelyiksi. Ne valmistuivat pääosiltaan vuoden loppuun mennessä. Teknillisiä tietoja kotija ulkomaisten tehtaiden metron käyttöön soveltuvista tuotteista pyydettiin lähettämällä tehtaille ja niiden kiertokirjeitä ja edustajien Ulkopuolisille annettiin tehtäväksi ja Kaupungin pitkän tähtäyksen nitelmaa varten vuosiksi laadittiin metron sijoitusohjelma tokselle selvitys tänä otettavien metron osien käyttötaloudesta. Valtuuston muutettua metron suunnitteluun myönnetyn määrärahan säästön käyttäväksi eräiden metron leikkaus- ja penger- Porvoontien ja Työ, joka täten tuli ratkaisevasti maksi kuin alkoi 196 valvomista, joihin Kaivokadun Tunneli Oy adessa luvan kävelytunne- Kaivokadun poikki tälle netroaseman yhtey-, Toimikunta ja sen toimisto < 32

37 11. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 17 ja asioita oli 171. nikunnan paaasiallinen tyo KesKittyi että esitys han käyttötarkoitusta muuttaen suorittamaan eraita tietyonon Kuulumattomia metroradan leikkaus- ja pengerrystöitä Porvoontien ja Viikintien risteykseen tietöiden yhteydessä ( , ). Kiepe Bahn Elektrik karissa ( , ); jaoston puheenjohtajaksi ( ) sekä perusteita, joiden: ja tia siitä, että pysyisivät vapaina. Täten toimisto teli ja antoi tie- ja rakeii Hakaniemi-Puotinharju tehtä- ( , 157, , ). ivallisiin toimenpiteisiin ryhtyliittyviä laitoksia ja järjestelyjä varten päämille»vain virastokayttoon» merkityn joka telmista sekä oli jateräiden yksityisaikana ei ollut otettu eikä vielä v ollut saatu. Työaloilla, joilla kyllin selvästi rajattuja teh- puolisille, palkattiin työtä ohjaamaan ja työvoima. Työvoitakia jäi v täytettäväksi. To ton työssä oli kertomusvuoden alussa tärlla uuden henkilökunnan perehdyttehtä\ 3 - Hels. 33

38 13. vuonna asiaa, joista : oli 994 sekä lähetettyjä. kirjeitä johtaja paatti työtilauksista ja hantyösopimuksen tekn.tri 22, tain li M N Yht. Johtaja 1 1 Hallinto-osasto Rakennusosasto Koneosasto 12 _ 12 Liikenneosasto Koko henkilökun ita oli yksi vi- 34

39 6. Metronsuunnittelutoimii

40 7. Koulutustoimikunta sit käsittivät 60 t ja hyväksyttiin 120. Hylättyjä oli 1.6 %. II jaksoa järhyväksyttiin 19. oli

41 Konekirjoituskokeita järjestettiin a kirjoitettiin 30, joiden johdolle ja Rastor Oy:ltä tilattu projektien 37

42 1. Koulutustoimi]!

43 8. Järjestelytoimisto

44 erityisesti henkilöstöasiain orgajosta valmistui ylityön pohjalla laadittu luonnos. Toinen merkittävä tehtävä oli tietojentoj enkäsittelyorganisaation josta valmistui selostus. Työ- Käsitteli + asian sir. : st-n tieto- pohjalta j arj estelyt oimist on hyväksyi j a esitti Tutkimustoiminta 40 tunnin työviikkoon siirtytentun jonka hyväksyi. 40 tunnin työviikkoon liittyen j ärj estelytolja koordinoi t e k n i 11 isluonteisten virastojen ja laitosten piirissä ajankäyttötutkimuksia, joiden tarkoituksena oli kartoittaa kehittämiskohteet Toimiston toi laitosta suoritti ai ankayttotutkimukset itse. Myös toimistotöiden ajankäyttötutkimuksia suoritettiin j äri. i avoitteena on selvittää tarve ja Hallinnollisten sekä konttori- ja ATK-toimintojen alueella ritett vi- 40

45 Kossuoritettiin myös ajan- Tehtävä liittyi 40 tunnin tystyön osittain tieto] enkasittely- Kal- ä urheilu- ja ja tilitoimen keskit- virastotalon, jakoa suoritetja rekisteritehtäviä sekä työnjohti laajemkilötietojen raportointia koskevaan tutkikonekirjanpito- ja Jär j estelyt oimist o avusti hoitolaitosten ja huoltorajan määrittelyssä sekä eri laitosten, kuten Itäise Ammattioppilaitoksissa suoritettiin organisaatiota, erityisesti talousasiain hoitoa koskeva tutkimus. Raportin siirtyi yli vuode; järjoka ottaa Järjestejärjestelyn kokeiluun sekä laati uuteen järja tekni Hoitolaitosten 41

46 8. Järjestelytoimisto Urheilu- ja ulkoiluviraston toimistotehtävien rationalisoimis- ja organisoimistutkimus aloitettiin. Kaupungin kiinteistöjä koskevan raportoinnin sekä tietojen rekisterien ja käsittelyn kehittämisessä avustettiin kiinteistövirastoa tehtävässä, jota suoritettiin kaupunginreviisorin aloitteesta. Tehtävä jatkui seuraavaan vuoteen mm. eri Pohjoismaista hankitun materiaalin pohjalta. Kiinteistöviraston taloosastoa avustettiin siivoustoiminnan organisoimisessa sekä kokeiluissa siivoustyön vähentämiseksi. Toimisto konsultoi palolaitoksen sääntökomitean kanssa sille aikaisemmin laatimansa palolaitoksen pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelman pohjalta sääntökomitean muotoillessa lopullista esitystään palolaitoksen ja sen organisaation kehittämiseksi. Järjestelytoimisto avusti teollisuustointa ja rakennustointa johtavien apulaiskaupunginjohtajien puheenjohdolla toimivaa virastopäälliköiden työryhmää, jonka tarkoituksena oli kehittää suunnittelutoimintaa teknillisluonteisten laitosten piirissä. Tähän liittyen avustettiin myös satamalaitosta, jolle kaupunginhallitus myönsi satamalautakunnan esityksestä lisäksi oikeuden käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita satamarakennusosaston suunnittelutoiminnan kehittämisessä. Tehtävät liittyivät 40 tunnin työviikon vaatimiin toimenpiteisiin. Satamalaitoksen piirissä aloitettiin satamalaitoksen taloutta koskeva tutkimus sekä satamalaitoksen pyynnöstä sen oman telakan tarpeellisuutta ja toiminnan suuntaamista koskeva tutkimus. Lisäksi suunniteltiin Helsingin tullikamarien siivouksen uudelleenjärjestely. Vesilaitosta avustettiin laitoksen rationalisoimissuunnitelmien laatimisessa sekä tutkittiin ja suunniteltiin varastonimikkeiden standardisoimista. Tiedotus- ja koulutustoiminta. Rationalisoimisalan tiedotus- ja koulutustoiminta liittyi läheisesti tutkimus- ja suunnittelutoimintaan ja palveli samaa päämäärää, so. toiminnan aktiivista kehittämistä, tavoitteena saada hallinto itse suorittamaan rationalisointia ja käyttämään tutkimuspalvelua hyväkseen. Toimiston viranhaltijat toimivat alustajina ja luennoitsijoina kaupunginhallituksen koulutustoimikunnan järjestämillä neuvottelupäivillä ja kursseilla sekä avustivat koulutuspäällikköä koulutustilaisuuksien suunnittelussa. Hallinnon johto- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille osoitetun tiedotuslehden»johdon TY» tavallista laajempi 16-sivuinen A-numero käsitteli suurten kunnallisten rakennuskohteiden suunnittelua sekä B-numero lähinnä konttoritekniikkaa. Lausuntoasiat. Toimisto antoi kertomusvuonna 153 (ed.v. 277) lausuntoa sekä lisäksi suoraan talousarviopäällikölle 25 virastoon tai laitokseen esitetyistä yht. 594 uudesta tp. virasta tai työsuhteisesta toimesta. Lausunnoista 45 % oli virkojen tarpeellisuutta koskevia, 17% työnluokitusta ym. palkkauksen perustana olevia tietoja koskevia sekä n. 15 % organisaatiota ja työmenetelmiä koskevia lausuntoja. Lausuntojen määrän väheneminen oli seurausta hallinnossa tapahtuneesta delegoinnista. Jatkuvat palvelutehtävät. Hallinnossa toimi 63 työturvallisuuselintä. Työturvallisuustoiminnassa järjestettiin kursseja ja valistustilaisuuksia yhteensä n. 750 henkilölle. Lisäksi suoritettiin työturvallilisuustarkastuksia ja niihin liittyvää neuvontaa lähes kaikkien virastojen ja laitosten työpaikoilla sekä koulujen oppilastyöpä joissa. Niinikään suoritettiin uusien, työturvallisuutta edistävien laitteiden ja menetelmien kokeiluja sekä jaettiin työpaikoille julisteita, varoitustauluja ja opaskirjasia. Liikennelaitoksessa järjestettiin jälleen työturvallisuuskilpailu. Kaupungin virastoissa ja laitoksissa sattui kertomusvuonna (ed.v ) lain mukaan korvattua työtapaturmaa. Näistä aiheu- 42

47 13. oli (52 592), invaliditeettiprosenttien summa 370 (445), minkä lisäksi 5 (3) tapaturmaa päätoli koko kaupungin osalta 11.8 (11.4) ja Lisäksi pidettiin yhteyttä i järjestelytoimistolta s ( ) mk. Aloitetoiminnassa tehtiin kertomusvuonna 32 (32) aloitetta. Aloitteiden Mn verran, sillä palkittuja aloitteita oli 13 (18) eh 34 (60) %. Palkkioiden oli 800 (2 430) mk, ja niiden suu li 140 (500) mk:sta 30 (20) mk:aan. Palkkioi- Lomakerationalisointia ohjättiin virastoissa ja laitoksissa järjestelyettä myös välittömästi, keitä koskeva Käyttöön. j arj est eiyt oimist ossa tiin 80 uutta lomaketta, joista n. 60% oli tai keskushallinnon käyttä- le järjestettiin työntutkijain a] ankayttotutkimuksia varten > mk. olivat Kaupungin muut rationalisoimi s e li m e t määrittelyn 43

48 13. Raki t o n järjestelytöin vi- Sähkölaitoksen järj estely toimisnallaan. Toimistoon kuuluivat työntutkijaos. J tarpeen määrittelyyn, tilankäytön luun ja 40 tunnin työviikkoon aj ankäyttötutkimuk- tuotanto- 'xxv kenittasiirtyi kertohoi- dettavaksi. Liikennelaitoksen Toimistotutkimusjaos tutki mm. velvoitekirjanpitoa ja tilausten valvontaa, käsittely- ja kirjojen käsittely- ja s j ärjestelyja ajankäyttö- Lisäksi tehtiin käytöntarkkailun Suoritettuja oli yht. 48. Kaasulaitoksen järjestely-ja las- työnjärjestelyyn ja r-rx-t 4--r -rx-*, 4-4 ^ 4 vat seka työntekijäin kevät tutkimukset ja 44

49 9«Matkailutoimisto henkilöä, joista kotioli ja ulkomaalaisia kautta tilattiin 262 linjaautoa, 10 vesibussia ja 273 opasta. Em. toi-

50

51 10. Hankintatoimisto 47

52 10. Hankintatoimi ville 1967 olivat yht hyväksyttäväksi yht. 7 jotka ^ ja kojeita.-niistä käsiteltyjen hankintojen arvo oli ( ) mk. kpl ja ( ) m (1 088) kpl ja ( ) mk (5 498) kpl ja ( ) ja isi 27 %. Jakeluvarasto toiminta vältti ' ( ) mk ja myynti' ( ) mk. oli 6.7 (5.7) ja kiertonopeus 54 (63) ja valokopiotyöt

53 11. Kaupunginarkisto käy- 4 - Hels.

54 50

55 51

56 11.

57 12. Tilastotoimisto lyoo elosta suoritti järjestelytoimisto 53

58 11. kirjaa (HKT VI)

59 12. Tilastotoimi oli käytettävissä yht olivat mk.

60 56 13

61 13. 57

62 14. Huoltokassa Varat Ta Kaupungi; Lisäys v Tilisaatavat Lisäys v ! ± % Velat Lisäys v ,

63 13. i y k s e t mk OI. xu. ICTOO ± % Lisäykset : m m ; ! (ed.v. 50) kpl kpl kpl ± %

64 15. Leski- ja orpoeläkekassa

65 61

66 62

67 13. sisältyi n m 2. Runkotyöoli 261 rakennusta, joiden oli n m 3, näissä oli oli aloittamatta joille oli, Näiden m 3, josta oli n m 3 oli m 3. Toisella sijalla tässä oli Mellunkylä, jossa oli runkotyöoli tästä 1 rakennuksia yhteensä m 3, 181 oli n v : vat asuin-, teollisuus- ja: oli a olevien ; oli m 3. Haagan nosti nelle sijalle Pohjois-Haagan jonka tilavuus yksin oli m 3. 63

68 16. Rakennustarkastus"virasto tilavuudeltaan m 3, oli myös Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen laajennus. Runkotyövaiheessa olevia rakennuksia oli lukumääräisesti eniten Pakilassa, yhteensä 30 rakennusta, joista suuri osa oli omakotirakennuksia. Sisätyövaiheessa oli kertomusvuoden päättyessä rakennuksia tilavuuden mukaan laskettuna eniten Kalliossa, jossa oli tässä vaiheessa m 8. Yksistään Kaupunginteatterin tilavuus oli tästä m 8. Toisella sijalla oli tässä ryhmässä Mellunkylä, m 3 ja kolmannella sijalla Vuosaari; m 3, jossa oli rakennuksia tässä vaiheessa' "ISO. Pohjolan toimitalon jälkeen toiseksi suurin uudisrakennus oli Oy Salmela Kalliossa, Siltasaarenkatu 18 20:ssä, tilavuudeltaan m 3. Kolmannella sijalla oli Kaupunginteatteri. Suurin käynnissä ollut saneeraustyö koski Kaupungintaloa, jonka tilavuus oli m 3. Henkilökunta. Tarkastusosaston 25. pl:n rakennusmestari Erik Lönngren siirtyi eläkkeelle 1.7. palveltuaan virastossa v:sta 1939 alkaen. Palveluksesta erosivat muualle siirtymisen takia ins. Olavi Laine 1.1., tarkast. Lars Eklund 1.2., arkkit. Terttu-Annikki Lavikainen sekä julkisivujen tarkast. Taina Laine Rakennuslupaosaston avoimiin virkoihin valittiin: arkkitehdit Ylermi Salminen 29. pl:n arkkitehdin virkaan 12.2., Kaj-Erik Salenius 30. plrn tarkastusarkkitehdin virkaan ja Olli Penttilä 30. pl:n julkisivujen tarkastajan virkaan , kaikki sopimuspalkoin. Tarkastusosaston 29. pl:n tarkastusinsinöörin virkaan valittiin dipl.ins. Matti Vasama 4.1. ja 27. pl:n insinöörin virkoihin insinöörit Eero Salonen ja Pentti Berg 15.1., kaikki sopimuspalkoin. Valvontaosaston toiseen valvontainsinöörin virkaan valittiin virkaa sijaisena hoitanut ins. Urho Kaiponen niin ikään sopimuspalkoin. Avoimiin rakennusmestareiden virkoihin valittiin viransijaisiksi rakennusmestarit Esko Attenberg lupaosastolle ja Arvo Halonen valvontaosastolle 1.12., lisäksi eräät rakennusmestarit siirtyivät osastolta toiselle. Viraston suorittamat tehtävät. Rakennusvalvonnan käytännöllisen suorittamisen helpottamiseksi oli kaupungin alue jaettuna läntiseen ja itäiseen valvonta-alueeseen. Tämä aluejako toteutettiin kaikilla teknillisillä osastoilla. Tarkastus- ja valvontaosaston suorittaman kenttävalvonnan selventämiseksi oli kumpikin valvonta-alue jaettuna valvontapiireihin. Valvontapiirejä oli kaikkiaan seitsemän. Vain tarkastusosaston rakennusmestareiden kohdalla voitiin toteuttaa järjestelmä, jossa yhden rakennusmestarin valvonnassa oli vain yksi piiri. Tarkastusosaston insinöörien ja valvontaosaston rakennusmestarien kohdalla jouduttiin eräiden henkilöiden hoidettavaksi antamaan kaksikin piiriä. Kansliaosasto huolehti muiden tehtäviensä lisäksi myös viraston tehtäväksi 1.5. alkaen annetusta rakennuslain mukaisten poikkeuslupahakemusten valmistelusta. Tehtävää hoitamaan otettiin rakennusmestari. Näitä hakemuksia käsiteltiin kertomusvuonna kaikkiaan 78 kpl. Tämä uusi palvelumuoto lisäsi kansliaosaston suoritettavaksi tulleen työn määrää. Keskusrekisterin pohjana ollut rakennuspaikkakohtainen arkistointij ärj estelmä osoittautui varsin käyttökelpoiseksi. Keskuskortin uusimistyö pantiin alulle vuoden lopulla. Kansliaosaston toimesta suoritettiin kertomusvuonna erityinen selvitys rakennuspiirustusten ym. arkistomateriaalin mikrofilmauksesta ja mikrofilmien kortistoimisesta ja arkistoimisesta turvallisuus-, tilansäästö- ja rationalisointitoimenpiteenä. Selvityksen tuloksena päätettiin ehdottaa arkistomateriaalin mikrofilmausta, minkä ensisijaisena tarkoituksena oli turvata arkiston säilyminen lukemiskelpoisessa kunnossa. Rakennuslupaosasto suoritti 64

69 rakenn n m 2 yms. tiloja. esitettyjen n m kpl ja kpl. Vm. pii- joka koski rakenpalonkestävyyttä ja sen edellyttäteriö antoi

70 kpl. toa varten johtajaa ja 22 puutteista tai epäkohdista. Ya ja rauenneita lupia selvitettiin 820 kpl. Lisäksi valvottiin : määräaikaisehtovalvottiin niin ikään ja muita kilin lupapäätöksiä. Eri henkilöiden, yhtiöiden ja viranomaisten pyynnöstä valmisteltiin osastolla 376 lausuntoa asuinrakennusten veronhuojennusta koskevissa asioissa. Liikevaihtoveron palauttamisesta tehtäviä valmisteltiin kahdeksan Kaupunginhallitus antoi viraston suontettavaksi tutkimuksen kaupungin sisääntuloväylien sekä muiden vasliittyi ehdotusten tekeminen ilmenevien puutteiden korjaamiseksi. Tutkimus, joka muodosti välittömän jatkon v ranta- ja valle tutkimukselle, suoritettiin aikana «8

71 16. pungin ja valtion asettamien toimikuntien työskentelyyn. Muu toiminta. Sen lisäksi, mitä edellä osastokolitaisesti todettiin, mainittakoon vielä, että rakennustarkastusvirastossa valmisteltiin maistraatin rakennusasioissa tekemät 84 muuta kuin lupapäätöstä ja että tarkastusja valvontaosasto yhteensä antoivat loppukatselmuksissa ja rakennusjärjestyksen 80 :n mukaisissa katselmuksissa annettujen määräysten lisäksi 312 määräystä rakentamisessa ja rakennuksissa havaituista puutteista ja epäkohdista. Lisäksi valvoivat em. osastot yhteensä 60 lupapäätöksissä asetettua m ä är ä ai kai se h t o a, 52 maistraatin rakennusasioissa tekemää muuta kuin lupapäätöstä, 379 loppukatselmuksissa annettua määräystä ja 210 muuta viraston antamaa määräystä. Muilta viranomaisilta hankittiin lausuntoja mm. seuraavasti: kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolta 378, terveydenhoitolautakunnalta ja -virastolta 15, palolautakunnalta ja -laitokselta 13, väestönsuojelulautakunnalta ja -toimistolta 32, rakennuskulttuuritoimikunnalta 10 j a muilta 18 lausuntoa. Virasto antoi maistraatille 28 lausuntoa käsiteltäviksi alistetuista rakennustarkastajan päätöksistä ja 358 lausuntoa muissa kuin lupahakemusta koskevissa asioissa sekä 25 lausuntoa muille virastoille, viranomaisille ja yksityisille. Rakennustarkastaja teki 75 päätöstä muissa kuin lupa-asioissa. Virasto teki maistraatille 66 aloitetta valvonnan yhteydessä todettujen virheiden johdosta ja 57 hallinnollista esitystä. Kaupunginhallitukselle tehtiin 43 aloitetta ja muille virastoille ja viranomaisille 56 aloitetta. Yleiskirjeitä saapui virastolle kertomusvuonna 444 ja virastosta lähti kirjeitä kaikkiaan Koulutustoiminta ja neuvontatyö. Viraston harjoittama koulutustoiminta oli sekä oman henkilökunnan kouluttamista että ulospäin suuntautuvaa neuvontatyötä. Virastossa pidettiin 25 osastopäälliköiden neuvottelutilaisuutta, joissa pyrittiin selvittämään sekä juoksevia asioita että viraston toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Henkilökunnan koulutusta suoritettiin kaikilla osastoilla siten, että osastopäälliköt pitivät omalla osastollaan henkilökunnan neuvottelutilaisuuksia, joissa pyrittiin luomaan yhtenäinen käytäntö valvontatoimenpiteiden laadussa ja laajuudessa. Ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi viraston teknillinen henkilökunta osallistui vuoden aikana useille erilaisille, mm. esijännitettyä betonia sekä ilman saastumista ja melua koskeville kursseille. Toimistohenkilökunta osallistui kaupunginhallituksen koulutustoimikunnan järjestämille kursseille. Rakentajien ja suunnittelijöiden informoinnista pyrittiin huolehtimaan julkaisemalla rakennustarkastaj an ohj eita, minkä lisäksi viraston henkilökunta harjoitti tarpeellista opastustoimintaa. Lisäksi saatettiin julkisuuteen 1.2. rakennustarkastaj an yleisohjeet. Rakennusj ärj estyksen muutosten valmistelu aloitettiin kertomusvuonna. Työn alla oheista erilaisista ohjeista, joiden lopullinen valmistuminen siirtyi myöhempään ajankohtaan, mainittakoon mm. muutospiirustuksia, pientalotonttien rakennusoikeuden tulkintaa, myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita sekä erityisesti ilmanvaihdon suunnittelua koskevat ohjeet. Yhtenäisen rakennusvalvontakäytännön aikaansaamiseksi viraston toimintaperiaatteisiin kuului erilaisten henkilökunnalle osoitettujen toimintaohjeiden antaminen. Milloin ohjeiden katsottiin palvelevan myös viraston asiakkaita, ne julkaistiin erilaisina rakennustarkastaj an ohjeina tai sisällytettiin määräajoin julkaistaviin rakennustarkastaj an yleisohjeisiin. Tulot ja menot. Rakennusvalvontamaksuista kertyi kaupungille tuloja

72 16.

73 17. Ulosottovirasto 1.1.li täytäntöönpano-osastoi- 16. pl:n tp. ulosottovirkaa tammipol.konst. Martti Virkoihin 16. pl:n tp ja Martti tapahtuivat v mm. seuulosottoapul. Matti Kekki 1.3. Osaston 11. pl:n Boström siirtyi 10. pl:n lukien ja vm. virja 16. pl:n»sottoapul. Erkki Pääkkö Jaakko pl:n Kerttu Toivo- la siirtyi eläkkeelle Maistraatti nimitti tp. laiset Erkki Pääkön ja Matti ] pl:n tp. ulos» ottoapul. Matti Kekki lukien ja vm. virkaan työnjoht. Taisto Nikkinen 1.9.

74 17, Ulosottovirasto Osaston 14. pl:n ulosottoapul. Artturi Launos siirtyi eläkkeelle Keskusosaston 7. pl:n toimistoapul Hilkka Holmström erosi virastaan LL lukien. Virkaan nimitettiin saman osaston 7. pl:n tp. toim.apul. Gurli Öblom 1.3. lukien ja vm. virkaan ts. toim.apul. Pirkko Kylämies 1.5. lukien. Vuoden alusta avoimeksi tulleeseen 7. pl:n tp. toimistoapulaisen virkaan nimitettiin rva Irma Saarimäki 1.5. lukien. Osaston 10. pl:n toim.apul. Sylvi Niemi siirtyi eläkkeelle Virkaan nimitettiin saman osaston 8. pl:n tp. toim.apul. Laila Lassfolk seuraavan vuoden alusta lukien. Erkki Savolainen, joka oli ollut virkavapaa asevelvollisuuden suorittamista varten, määrättiin viraston tp. vahtimestarin sij aiseksi lukien vuoden loppuun. Viraston henkilökunnan lukumäärä, palvelussuhde ja jakautuminen eri osastoille Ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: Vaki- Tilanaisia päisiä Toimi- Yhviran- viran- henki- teenhalti- Iialti- löitä sä joita joita cy A Q l I osasto Il»!) 39 x ) III» i) 15 i) IV» Keskusosasto Yhteensä Henkilökunnan lukumäärä lisääntyi siis kertomusvuoden aikana kahdella. Tähän oli ollut pakko mennä toimeksiantojen lukumäärän kasvun vuoksi. Viraston talous. Kertomusvuoden talousarviossa oli ulosottoviraston käyttöön myönnetty yhteensä mk. Vuoden varrella myönnettiin palkankorotuksista johtuneita menoja varten mk, joten käytettävissä oli kaikkiaan mk. Tästä Joista yksi avoinna. määrästä käytettiin mk ja käyttämättä jäi näin ollen mk. Viraston toiminta, Ulosottoviraston käytössä kertomusvuonna olleet huonetilat käsittivät yhteensä (ed.v ) m 2. Lisäyksenä edellisen vuoden tiloihin tulivat huonetilat: 74 m 2 Vuosaaressa Haapasaarentie 10 E, 49 m 2 Malmilla Malminraitti 30 sekä 32 m 2 Haagassa Pastori Jussilaisen tie 8. Keskusosastoon saapui postitse tai jätettiin toimistoon yhteensä (15 205) asiaa, joissa pyydettiin velkatuomion, päätöksen, maksamismääräyksen, aviopuolisolle tai lapselle suoritettavaa elatusapua koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa taikka vähittäismaksukaupasta annetun tai muun lain nojalla yksityisoikeudellisessa asiassa virka-apua. Nämä täytäntöönpano- ja virkaapuaslat jaettiin yksityisoikeudellisten säätäväin osastolle sekä esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle siten, että ensiksi mainitun osalle tuli asiaa eli 64.5 % koko määrästä ja viimeksi mainitun osaston osalle eli 35.5 %. Nämä osastot tilittivät keskusosastolle (34 883) erässä yhteensä ( ) mk. Keskusosasto tilitti kertomusvuonna yksityisoikeudellisissa asioissa hakijoille yhteensä ( ) mk. Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudellisia saamisia, joiden ulosmittaus tapahtui ilman tuomiota tai päätöstä, saapui kertomusvuonna keskusosastolle seuraavasti: Helsingin verovirastolta: tpi Veroj a j a niiden ennakkoj a Eri toimeksiantajilta: Helsingissä maksuunpantuj a erilaisia muita veroja ja maksuja Muilta paikkakunnilta: Julkisoikeudellisia saamisia, sakkoja ja korvauksia lukuun ottamatta Yhteensä

75 17, Ulosottovirasto Viraston perittäväksi jätettyjen julkisoikeudellisten saamisten yhteismäärä, sakkoja ja valtiolle tuomittuja korvauksia lukuun ottamatta, oli kertomusvuonna ( ) mk. Verosaatavain osaston sekä esikaupunkeja palkanulosmittausosaston toimesta perittiin ja tilitettiin keskusosastolle, minkä lisäksi maksuvelvolliset maksoivat viraston kassaan tai lähettivät postisiirron välityksellä julkisoikeudellisten saamisten suorituksia seuraavasti: Maksueriä Helsingin kaupungille vastaten Valtiolle » Helsingin seurakunnille » Helsingissä maksuunpantuja erilaisia muita julkisoikeudellisia saamisia » Muiden paikkakuntien toimeksiantajille » mk Yhteensä vastaten Näistä erästä ulosottoapulaiset perivät suoraan maksuvelvollisilta erää sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä erää ja Uudenmaan lääninkonttorin suorittamista valtionverojen palautuksista p 090 erää. Viraston toimistoon maksettiin erää ja postin välityksellä saapui erää. Kaikista maksuista oli kokonaissuorituksia ja osasuorituksia Helsingin kaupungin erikseen maksuunpantujen kunnallisverojen perintä päättyi varsinaisesti jo v:n 1965 lopussa veron vanhentumisen vuoksi. Helsingissä maksuunpantujen verojen osalta kertomusvuoden pakkoperintä ulosottoviraston toimesta osoitti perittyjen veroerien osalta laskua kpl, mutta rahassa nousua mk. Veroja perittiin kertomusvuonna yhteensä (43 479) erässä veronlisäyksineen ( ) mk eli erää enemmän (5 813 erää vähemmän) ja rahassa mk enemmän ( mk vähemmän) kuin edellisenä vuonna. Ulosottovirastoon saapuneita muita julkisoikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja valtiolle tuomittuja korvauksia käsittävien toimeksiantojen lukumäärä nousi kertomusvuonna kpl:11a ja markkamäärä mk:11a. V arattomuuden, tuntemattoman osoitteen tai muiden syiden vuoksi palautettiin perimiskortteja seuraavasti: Perimiskortteja kpl Valtion verojen jäämäluettelonotteita vastaten Helsingin kaupungin perimiskortteja 693» Seurakuntien perimiskorttej a 53» Sekalaisia veroja ja maksuja » Maaseudulta saapuneita toimeksiantoj a » Toisille paikkakunnille lähetettiin perittäviksi » mk Yhteensä vastaten

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 3 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 19 6 9 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III 1. Palkkalautakunnan toimisto * 1 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOTJALAITOKSET JULKAISEMA HELSINKI 1971

HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOTJALAITOKSET JULKAISEMA HELSINKI 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOTJALAITOKSET 4 968 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 97 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Alkulause.... Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto *

Lisätiedot

VI RASTOTJA LAITOKSET

VI RASTOTJA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VI RASTOTJA LAITOKSET 6 1970 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1973 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat. 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto 3. Asuntotuotantotoimikunta

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 7 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1974 SI S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkusanat 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 8 1972 jyelsingin KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1975 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto 6. Järjestelytoimisto Toiminnan pääpaino v. 1956 oli erilaisissa rationalisoimistutkimuksissa, jotka kohdistuivat organisaatio-, työmenetelmä- ja järjestelykysymyksiin. Huomattava osa toimistotutkimuksista

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 9 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto Yleistä. Laajimmista tutkimuksista v. 1963 mainittakoon sairaansijatarpeen tutkimus, suurten kunnallisten rakennuskohteiden ennakkosuunnittelua koskeva selvitys, laitossuunnittelu sairaala- ja sosiaalihallinnon

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 10 1974 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMA HELSINKI 1978 ISBN 951-771 -044-5 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset -julkaisu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 76 1963 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1966 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 67 1954 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1956 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 81 1968 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1970 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 72 1959 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1962 Paasîpaino, Helsinki 1962, SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 96 puheenjohtajana dipl.ins. Terttu Raveala, varapuheenjohtajana os.pääll Valtter Laitinen sekä

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 79 1966 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1968 Paasipaino, Helsinki 1968 ALKULAUSE Tämä julkaisu on toimitettu toisen kerran samaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1961 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1960 Paasípaíno, Helsinki I960 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 224

2. Kaupunginhallitus 224 120 2. Kaupunginhallitus 224 Hakulinen ja fil. kand. Christoffer Schildt sekä varajäseniksi kontt. pääll. Konsti Järnefelt, maaherratar Hellä Meltti ja toimitsija Aune Seme. Suomen Taiteilijaseura oli

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO 78 1965 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkulause I. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 74 1961 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1964 Paasipaino, Helsinki 1964 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 77 1964 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1969 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 73 1960 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1963 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 74 1961 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1964 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1959 / SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 76 1963 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1966 Paasipaino, Helsinki 1966 S I S Ä L L Y S LU E TTE 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 Työväen Kirjapaino, Helsinki 1958. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot