SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 147

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 146. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 147"

Transkriptio

1 6/ Kulttuurilautakunta TID - AIKA kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Kulttuuri- ja kirjastoyksikön talousraportti 1-8/ Kirjaston maksut Ehdotus kulttuuri- ja kirjastoyksikön talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi Erityisnuoriso-ohjaajan työtehtävien uudelleen jakaminen Vuoden 2014 show'n aloittaminen Vuokra-avustuksen myöntäminen Urheiluseurojen kohdeavustusten myöntäminen Projektiavustus, Pargas Damkör Projektunderstöd, konstutställningen PARGAS - IDENTITÄT, Tatu Lertola Projektiavustus, Pargas Idrottsförening rf:n historiikkitoimikunta Viranhaltijapäätösten tiedoksi merkitseminen Ajankohtaiset asiat 169 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pide tään ylei sesti nähtä vänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Ini ön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Kyösti Kurvinen

2 6/ Kulttuurilautakunta TID - AIKA kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kurvinen Kyösti puheenjohtaja Markkula Mauno jäsen Järvinen Hanna jäsen läsnä klo 16:30-17:50 Lindeman Staffan jäsen Impilä Sanni jäsen läsnä klo 16:30-17:50 Jansén Tomas jäsen Bredenberg Felicia jäsen ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Isaksson Ann-Sofie esittelijä ja sihteeri läsnä 77-83, 85-86, Grunér Christer valmistelija esittelijä ja sihteeri 84, 87 Zilliacus Karolina esittelijä läsnä klo 16:30-17:35 Lundberg Ulrika esittelijä läsnä klo 16:30-17:35 Hilke Kaija khall:n edustaja FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Franck Anna varapuheenjohtaja Vuorinen Iiris jäsen Järvenpää Timo jäsen Wikman Calle jäsen UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Kyösti Kurvinen Ann-Sofie Isaksson Christer Grunér Ordförande/Puheenjohtaja Sekr./Siht , 85-86, Sekr./Siht. 84, 87 BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Mauno Markkula Staffan Lindeman PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT PÖYTÄKIRJA ON OLLUT

3 6/ NÄHTÄVÄNÄ Pargas stad/paraisten kaupunki Intygar/Todistaa: Anne Söderblom Kanslist/Kanslisti

4 6/ Kulttuurilautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kulttuurilautakunta 77 Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 6/ Kulttuurilautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Kulttuurilautakunta 78 Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauno Markkula ja Staffan Lindeman.

6 6/ Kulttuurilautakunta Esityslistan hyväksyminen Kulttuurilautakunta 79 Päätös Esityslista hyväksyttiin.

7 6/ Kulttuurilautakunta Kulttuuri- ja kirjastoyksikön talousraportti 1-8/ / /2013 Kulttuurilautakunta 80 Valmistelija Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Esittelijä Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Kulttuuri- ja kirjastoyksikön taloudellisesta tilanteesta 1-8/2013 on laadittu raportti. Raporttiin sisältyy analyysi talousarvion toteumasta mennessä sekä vuotta 2013 koskeva ennuste. Lisäksi analysoidaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Oheismateriaali Kulttuuriyksikön talousraportti 1-8/2013 Kirjastoyksikön talousraportti 1-8/2013 Ehdotus Päätös Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuuri- ja kirjastoyksikön talousraportit 1-8/2013. Ehdotus hyväksyttiin.

8 6/ Kulttuurilautakunta Kirjaston maksut 783/ /2013 Kulttuurilautakunta 81 Valmistelija Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Esittelijä Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Kirjaston perimiä maksuja ei yhtenäistetty vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä, vaan kukin kirjasto säilytti omat maksunsa. Maksut olivat lähes identtisiä Blanka-kirjastojen aikaisemmin tekemän päätöksen johdosta. Ainoa maksu, joka Länsi-Turunmaan kaupungin sisällä oli eri, oli 1 euron varausmaksu, joka maksetaan varattaessa kirja tai muuta aineistoa lainaustiskiltä tai verkosta. Kirjastojen käyttäjät ovat huomanneet tämän, eikä sitä voida pitää asukkaiden yhdenvertaisena kohteluna. Kirjastojen aineistokanta on yhä enemmän alkanut kiertää kirjastojen välillä, ja vuoden 2014 talousarvion tavoitteisiin on kirjattu yhteinen varausjono, mikä merkitsee aineiston vielä tiheämpää kiertoa. Ajatuksena on myös, että kirjastot alkavat pitää yhteisiä hankintakokouksia, jotka mahdollistavat tietyn erikoistumisen ja materiaalin osittaisen jakamisen ja tuovat pidemmän päälle säästöä. Maksu voidaan sen vuoksi poistaa sillä perusteella, että tiiviimpi yhteistyö kirjastojen välillä tuo säästöä hankintoihin. Varausmaksuista saadaan nyt tuloa noin euroa vuodessa. Myöhästymismaksut ovat 50 senttiä/laina/viikko kaikesta muusta aineistosta paitsi DVD- ja VHS-elokuvista, joiden myöhästymismaksu on 2 euroa/laina/viikko. Syynä eroon on se, että kun kirjastoihin alettiin ostaa elokuvia (ensin VHS ja myöhemmin DVD), ne olivat kalliita ja niiden määrä oli pieni. Ajatuksena oli, että korkeampi myöhästymismaksu varmistaisi sen, että elokuvat palautetaan ajoissa niin, että seuraava lainaaja saisi mahdollisuuden lainata niitä. Nykyisellään hinnat ovat laskeneet ja elokuvien tarjonta on suurempi sekä kirjastoissa että muiden kanavien kautta, minkä vuoksi elokuvien korkeampi myöhästymismaksu ei ole perusteltu. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Kirjaston kaikki maksut Varausmaksu (1 euroa) poistetaan. Elokuvien (DVD ja VHS) myöhästymismaksuksi muutetaan 50 senttiä/laina/viikko. Lasten elokuvien myöhästymismaksu on 0 euroa, kuten myös lasten ja nuorten osaston muun aineiston myöhästymismaksu. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 6/ Kulttuurilautakunta Ehdotus kulttuuri- ja kirjastoyksikön talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi / /2013 Kulttuurilautakunta 82 Valmistelija Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Paraisten kaupunginhallitus on :ssä 202 antanut ohjeet vuoden 2014 talousarvion laatimista varten. Talousarvion kehystä laadittaessa on lähtökohtana ollut, että toimintakulut ja tulot sopeutetaan odotettuihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä saadaan katettua suunnittelukaudella kaupunki pyrkii suunnittelukaudella investointiensa aikaisempaa laajempaan omarahoitukseen. Käyttötalousarvion tasapainottamiseksi kaupunginhallitus asettaa vuoden 2014 osastokohtaiset talousarviokehykset ja nettomäärärahat seuraavien kriteereiden pohjalta: toimintatulojen lisäys 3,46 % palkkakulujen lisäys 0,8 % palvelujen ostojen lisäys 1,98 % aineet, tarvikkeet ja tavarat, 0-budjetointi, poikkeustapauksissa enintään 1,7 % ei-lakisääteiset avustukset pienenevät tai niihin budjetoidaan enintään 0-kasvu inflaation arvioidaan vuonna 2013 olevan 2,1 %. Sivistysosaston nettotalousarvion kehys on euroa, mikä merkitsee 0,34 %:n nettolisäystä vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. KULTTUURIYKSIKKÖ

10 6/ Kulttuurilautakunta Kulttuuriyksikön talousarvioon sisältyvät kulttuuri, museot, liikunta ja nuorisotyö. 0,34 %:n kustannuslisäys merkitsee euron nettokustannusta. Toimenpideohjelmaan oli sisällytetty avustusten vähentäminen 5 %:lla. Kaupunginjohtaja ei ole antanut lupaa erityisnuoriso-ohjaajan viran haettavaksi julistamiseen, eikä erityisnuoriso-ohjaajan palkkaamiseen ole tässä talousarvioehdotuksessa sisällytetty määrärahaa, joka olisi noin euroa sisältäen henkilösivukulut. Ehdotus perustuu kulttuuriyksikön talousarvion supistamiseen -2,2 %:lla ( eurolla). Kulttuurin ja nuorisotyön vastuualueiden kustannuskuva vaihtelee suuresti vuodesta toiseen joka toinen vuosi toteutettavien nuorisoshow iden vuoksi; show iden kustannukset jakautuvat näiden kahden kustannuspaikan kesken. Tuotot kasvavat yhtäältä tuntuvasti sinä vuonna, jolloin show'lla on ensiesitys, mutta kustannuskuvakin näyttää erilaiselta, koska tärkeän osan show'ta muodostavat ääni ja valaistus ovat usein ostopalveluja, kun taas koreografia ja ompelut kuormittavat palkkoja ja toteutetaan ensiesitystä edeltävänä vuonna. Myös materiaalikustannukset ovat suuremmat niinä vuosina, jolloin on show n ensiesitys. Vuosi 2014 on ensimmäinen vuosi, jolloin elokuvateatteri Bio Sydväst toimii kahden kokonaisen kauden ajan (syksy ja kevät). Toiminta aloitettiin , ja vuoden 2014 kustannus- ja tulokuva on karkea arvio, koska toiminnasta on vielä liian vähän kokemusta. Kulttuuriyksikköä kuormittavat suuret, yhteensä euron sisäiset vuokrakustannukset. Osa kulttuuriyksikön talousarviota kuormittavista tiloista on rakennuksia, joissa yksiköllä itsellään on hyvin vähän toimintaa. Koska kulttuuriyksikkö ei ole saanut lisätä kustannuksiaan samaan tahtiin kuin vuokria on korotettu, vuokrat "syövät" toimintaan varattavat rahat.

11 6/ Kulttuurilautakunta Kiinteistöt, joissa yksiköllä itsellään tai yksikön vastuualueeseen kuuluvilla toiminnoilla on hyvin vähän toimintaa, ovat seuraavat: Framnäs, Nauvo vuokra vuonna ,94 Kommunalgården, Korppoo vuokra vuonna ,55 Luola, 90 %, Parainen vuokra vuonna ,40 Luolassa toimii osin kulttuuriyksikön vastuualueeseen kuuluvia yhdistyksiä, mutta vuokra on korkea suuren neliömäärän vuoksi. Korppoon Kommunalgårdenia kulttuuriyksikkö käyttää kerran joka toinen viikko elokuvatoimintaan ja sen lisäksi satunnaisesti ehkä 1-2 kertaa vuodessa. Nauvon Framnäsin omistaa Nagu ungdomsförening rf, mutta tehdyn sopimuksen nojalla kaupunki huolehtii rakennuksen ylläpidosta. Lisäksi kulttuurilautakunnan talousarviota kuormittaa Saaristokeskus Korpoströmin vuokra, vuosikustannus on noin euroa vuodessa. Kulttuuriyksiköllä itsellään on hyvin vähän toimintaa Saaristokeskuksessa, joka on yhä enemmän kehittynyt matkailulaitoksen suuntaan. Poikkeuksena ovat kesäkuukausina järjestettävät näyttelyt ja satunnaiset kulttuuritapahtumat, joita keskus tai korppoolaiset yhdistykset järjestävät. Liikuntapuolella suurin kustannuspaine kohdistuu liikuntapaikkojen kunnossapidon kustannuspaikkaan. Kustannuspaikka on viime vuosina ylittynyt %:lla. Tiukkojen talousarvio-ohjeiden vuoksi euron kunnossapitosumma pidetään samalla tasolla kuin vuonna KIRJASTOYKSIKKÖ Kirjastoyksikön talousarviossa on huomioitu seuraavaa: Avustukset ja tuet ovat arvioitu summa siitä, kuinka suuri osa jo myönnetyistä avustuksista siirretään vuodelle 2014 ja mahdollisista tulevista avustuksista

12 6/ Kulttuurilautakunta vuonna Henkilöstökuluista on vähennetty Mossalan lainausaseman henkilöstökulut toimenpideohjelman mukaisesti. Palvelujen ostoista on vähennetty kirjastovenetoiminnan kustannukset toimenpideohjelman mukaisesti. Materiaaleissa ja tarvikkeissa lisäys johtuu hankkeista, joiden tuotot on budjetoitu avustuksiin ja tukiin. Muiden toimintakulujen vähennys vastaa kulttuurilautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti lakkautetun Norrskatan lainausaseman sisäisiä vuokria. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Ehdotus kulttuuriyksikön vuoden 2014 talousarvioksi Ehdotus kirjastoyksikön vuoden 2014 talousarvioksi Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä ehdotukset kulttuuri- ja kirjastoyksikön talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi Tomas Jansén ehdotti, että erityisnuoriso-ohjaajan tehtävä tulee täyttää ja että työtaakkaa ei saa jakaa olemassa olevalle henkilökunnalle. Ehdotusta kannattivat Kyösti Kurvinen, Staffan Lindeman ja Mauno Markkula. Hanna Järvinen ehdotti lisäksi, että kulttuurilautakunta siirtää talousarviomäärärahoja niin, että erityisnuoriso-ohjaajan tehtävä voidaan täyttää talousarvioehdotuksen puitteissa ja että työtehtävä julistetaan haettavaksi heti, kun tämän vuoden talousarviossa on varattu siihen varat. Valmistelija yhtyi Tomas Jansénin ja Hanna Järvisen ehdotuksiin, ja kulttuurilautakunta päätti, että viranhaltijat tekevät kulttuuriyksikön talousarvioon määrärahasiirtoja niin, että erityisnuoriso-ohjaajan palkkaamiseen varataan varat valmistelijan talousarvioehdotuksen puitteissa. Kulttuurilautakunta hyväksyi muilta osin kulttuuri- ja kirjastoyksiköiden vuoden 2014 talousarviot ja vuosien taloussuunnitelmat. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus ja opetuspäällikkö Ulrika Lundberg poistuivat kokouksesta klo :n 82 käsittelyn jälkeen. Liite Tomas Jansénin ym. kirjelmä

13 6/ Kulttuurilautakunta Erityisnuoriso-ohjaajan työtehtävien uudelleen jakaminen 3980/ /2012 Kulttuurilautakunta 83 Valmistelija Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Esittelijä Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Erityisnuoriso-ohjaajalle myönnettiin ero alkaen. Kulttuurilautakunta sai varat erityisnuorisotyöntekijän palkkaamiseen syyskuusta 2012 alkaen. Vuoden aikana on kehitetty erilaisia toimintamuotoja kentällä esiintyvien tarpeiden pohjalta. Erityisnuorisotyöntekijä on tehnyt yhteistyötä muun muassa koulujen ja muiden viranomaisten kanssa. Kaupunginjohtaja on ilmoittanut, ettei erityisnuoriso-ohjaajan virkaa saa julistaa haettavaksi. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu siltä pohjalta, ettei erityisnuoriso-ohjaajaa palkata. Ns. kulttuuritiimi (koostuu kulttuuriyksikön työntekijöistä) on nyt keskustellut yhdessä siitä, miten työtehtävät voidaan jakaa työntekijöiden kesken ja mitkä työtehtävät jätetään tekemättä. 1. HELPPI - avoin nuorisoneuvontapiste (on ollut avoinna nuorille joka maanantai, jolloin nuoret ovat voineet tulla keskustelemaan, ei ajanvarausta) muuttuu puhelinnumeroksi, jossa joku on varmasti vastaamassa jonain tiettynä iltana viikosta. Puhelinta hoitaa ensisijaisesti vapaa-aikaohjaaja Johanna Järnström ja hänen poissa ollessaan joku toinen vapaa-aikaohjaaja. 2. Kouluyhteistyö - Vapaa-aikasihteerin sijainen Ronja Roms on saanut tehtäväksi yhdessä yläkoulujen kanssa etsiä jatkuvia yhteistyömuotoja, joissa tietoa voidaan jakaa vastavuoroisesti. Vapaa-aikasihteeri osallistaa puolestaan vapaa-aikaohjaajia erilaisiin ad hoc -ryhmiin, joita voi syntyä erilaisten koulussa tai vapaa-aikana esille nousevien asioiden ympärille. Koulussa tehtävää pitkäjännitteisempää työtä hankalien oppilasryhmien parissa ei voida jatkaa, vaan koulussa osallistutaan enemmän työhön, joka ei ole niin pitkäjännitteistä. 3. Stopp - Valomerkki on lastensuojelun kanssa tehtävää yhteistyötä, jossa erityisnuoriso-ohjaaja on osallistunut nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa pidettäviin tapaamisiin silloin, kun nuori on tavattu päihtyneenä tai alkoholia mukanaan. Nämä tapaamiset järjestetään useimmiten työajan ulkopuolella, jolloin vapaa-aikaohjaajilla ei ole mahdollisuutta olla läsnä, joten tämä yhteistyö on juuri nyt pantava jäihin. 4. Monialainen ryhmä - Vapaa-aikasihteeri (sijainen Ronja Roms) ja vapaa-aikaohjaaja Johanna Järnström osallistuvat ryhmän työhön. 5. Aktivan ohjausryhmä - Vapaa-aikaohjaajat Johanna Järnström/Peter Virtanen

14 6/ Kulttuurilautakunta osallistuvat ohjausryhmän kokouksiin. 6. Yli Hyvä Juttu -työryhmä. Vapaa-aikaohjaaja Peter Virtanen alkaa hoitaa työtä ryhmässä. 7. Tjejgrupp/Tyttökerho-toiminta. Erityisnuoriso-ohjaaja on pitänyt tyttö- ja poikakerhoja. Ryhmät ovat koostuneet nuorista, jotka ovat kokoontuneet yhteen erilaisten tarpeidensa pohjalta. Ryhmissä on keskusteltu erilaisista nuorten tärkeiksi kokemista asioista. Lisäksi on kokeiltu erilaisia harrastuksia. Jotta toiminta voidaan syksyllä käynnistää, on palkattava tuntihenkilökuntaa. 8. Ennaltaehkäisevä päihdetyö - Erityisnuoriso-ohjaaja on pitänyt päihteitä käsitteleviä oppitunteja 5-6-luokkalaisille kaikissa kouluissa ja säännöllisesti yläkoulussa. 8. luokalla toteutetaan aina ns. päihdeputki, joka rakentuu erilaisten tupakkaan, alkoholiin, muihin päihteisiin, itseluottamukseen ja liikenteeseen liittyvien asioiden ympärille. Vapaa-aikaohjaaja Johanna Järnström ottaa vastuun siitä, että nämä työtehtävät tulevat hoidetuiksi. Käytännön työhön osallistuvat kaikki vapaa-aikaohjaajat. Kokonaan pois jääviä töitä ovat pitkäjännitteinen työ hankalampien nuorten parissa sekä yksilökeskeisempi työ, jossa erityisnuoriso-ohjaaja on toiminut keskustelukumppanina nuorille, joilla on ollut tarvetta tavata aikuista. Vapaa-aikaohjaajat ovat luonnollisesti aikuisina läsnä monen nuoren elämässä työskennellessään nuorisotaloilla, mutta niissä on vaikea löytää aikaa yksilöllisille keskusteluille. Vapaa-aikaohjaajien työaika ei myöskään riitä esimerkiksi oppilaiden kanssa tehtäviin vierailuihin toisen asteen kouluihin, mahdollisille lääkärikäynneille tai tapaamisiin viranomaisten kanssa. Emme myöskään ole vielä löytäneet yhteistyömuotoja koulun kanssa, erityisnuoriso-ohjaaja oli aktiivisesti läsnä koulussa. Työ jonkinlaisen jatkuvuuden saamiseksi kyseiseen työhön kuitenkin jatkuu. Ehdotus Päätös Kulttuurilautakunta toteaa ja hyväksyy erityisnuoriso-ohjaajan työtehtävien uudelleen jakamisen. Tomas Jansén ehdotti, että kulttuurilautakunta toteaa ja hyväksyy erityisnuoriso-ohjaajan työtehtävien uudelleen jakamisen siihen asti, kunnes uusi erityisnuoriso-ohjaaja palkataan. Valmistelija yhtyi ehdotukseen ja lautakunta päätti Tomas Jansénin ehdotuksen mukaisesti.

15 6/ Kulttuurilautakunta Vuoden 2014 show'n aloittaminen 782/ /2013 Kulttuurilautakunta 84 Valmistelija Vapaa-aikasihteeri Christer Grunér, puh Esittelijä Vapaa-aikasihteeri Christer Grunér, puh Paraisten kaupunki on toteuttanut vuodesta 2000 lähtien joka toinen vuosi suuren nuorisotuotannon, ns. show'n. Vuonna 2014 on taas seuraavan show'n ensiesityksen aika. Työ seuraavan vuoden show'n parissa alkoi jo syksyllä 2012, jolloin lähetettiin ensimmäiset avustushakemukset eri rahastoille ja säätiöille. Kevään 2013 aikana on koottu ryhmä nuoria aloittamaan työ tulevan show'n parissa. Ryhmä luo konsepti-idean, keskustelee ilmoittautumisten järjestämisestä, keksii nimen ja ideoi ulkoasua ja sisältöä. Tarkoituksena on, että nuoret tekevät itse kaikki päätökset, jokainen show alkaa tyhjältä paperilta. Kyseiseen ryhmään kuuluvat: Hajat Husein, Oliwer Bäcklund, Peppi Karlsson, Viktor Korpela, Gustav Nyström, Adrian Rantala, Samuel Salminen ja Pinja Åberg. Ryhmän työhön ovat lisäksi osallistuneet Marika Ruokolahti, Tom Ridberg ja Ann-Sofie Isaksson. Voidakseen osallistua show'hun nuoren on käytävä vähintään seitsemättä luokkaa ja joko oltava Paraisten kaupungissa kirjoilla tai opiskeltava Paraisilla. Tänä vuonna halukkuudesta osallistua show'hun piti ilmoittaa viimeistään Ilmoittautuminen tapahtui tänä vuonna kirjallisesti ja show'hun ilmoittautui yhteensä 108 nuorta. Nuoret sitoutuvat viimeistään olemaan mukana show'ssa eli osallistumaan harjoituksiin ja kaikkiin näytöksiin. Ennen show'ta ei koskaan pidetä esiintymiskoetilaisuuksia, vaan kaikki nuoret saavat osallistua; sopivien tehtävien löytäminen jokaiselle nuorelle on ohjaajien tehtävä. Osa nuorista haluaa mieluummin työskennellä näyttämön takana vaatetuksen, mainosten tai tekniikan parissa. Koska nuorilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin osa-alueisiin, muun muassa PR-, vaatetus- ja tekniikkatehtäviä hoitamaan perustetaan ns. tiimejä. Jokaista tiimiä ohjaa joku aikuinen. Kulttuuriyksiköllä on lisäksi onni toimia harjoittelupaikkana kahdelle Åbo yrkesinstitutin opiskelijalle syyskuun 2013 ja tammikuun 2014 välisen ajan, heidän tehtävänään on osin solmia sponsorikontakteja. Molemmat näistä nuorista osallistuvat myös show'hun. Tällä hetkellä on menossa vaihe, jolloin vuorossa ovat yleiset draama-, tanssi- ja lauluharjoitukset. Harjoitusten aikana ohjaajat oppivat tuntemaan osallistujat ja heidän potentiaalinsa, mutta myös nuoret itse voivat ratkaista, haluavatko he olla mukana ja panostaa sen ajan, minkä projekti heiltä vaatii.

16 6/ Kulttuurilautakunta Lopputuotannon on luonnollisesti oltava ammattimainen ja hyvin harjoiteltu, mutta vähintään yhtä tärkeää kuin lopputuotanto on itse prosessi ensiesitykseen ja viimeiseen näytökseen asti. Prosessin aikana nuoret oppivat toimimaan tiimissä ja ottamaan vastuun tehtävistään. Prosessi kehittää ilmaisu- ja havainnointikykyä, koska esityksistä suuri osa saadaan luotua leikin ja improvisoinnin kautta. Nuoret saavat mahdollisuuden kehittää itseään ja heistä voi nähdä, kuinka show'hun osallistuminen kasvattaa heidän itseluottamustaan. Lisäksi syntyy paljon ystävyyssuhteita yli kielirajojen. Myös vanhempia osallistuu prosessiin, kun saamme apua lavasteiden rakentamisessa, vaatteiden ompelussa ja taukomyynnissä. Vanhemmilta toivotaan apua myös ilmoitusten hankkimisessa ohjelmalehtisiin ja vastaavissa tehtävissä. Taloudellisesti show't ovat aina pysyneet laaditussa budjetissa. Nykyisen laskusuhdanteen vuoksi odotettujen sponsorivarojen saaminen on haasteellista, mutta meillä oli nyt onni saada kaksi talouspuolen opiskelijaa, jotka pystyvät tosissaan syventymään sponsoreiden hankkimiseen harjoittelujaksonsa aikana kulttuuriyksikössä. Yleisötuotot tuntuvat melko varmoilta, koska yksistään suuri osallistujamäärä varmistaa suuren yleisön, koska perhe ja ystävät haluavat nähdä show'n. Vuoden 2014 nuorisoshow'n kokonaiskustannuksiksi on budjetoitu euroa. Kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle, nettokustannus kaupungille on noin euroa jakautuen nuorisotyön ja kulttuurin kesken, mikä merkitsee noin euroa kustannuspaikkaa kohden vuodessa. Suurimmat kustannukset muodostuvat luonnollisesti palkoista, koska show'ssa on osallisena monta aikuista syyskuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Lipputuotot ovat noin euroa. Vuoden 2014 show'hun on tähän mennessä saatu avustuksina euroa. Vuoden 2014 show'n nimi on Show Seven ja ensiesitys on , minkä jälkeen esitetään noin 20 näytöstä hiihtolomaan 2014 mennessä. Synopsisluonnos on jo olemassa, mutta lyhyesti kuvattuna show kertoo kykykilpailun nauhoituksista, joissa osallistujia päästään seuraamaan sekä näyttämön takana että edessä. Show on kulttuuriyksikön suurpanostus nuorisokulttuuriin ja show't ovat muodostuneet jonkinlaiseksi Paraisten nuorisokulttuurin tavaramerkiksi. Moni kunta tuleekin tutustumaan tapaamme työskennellä tämän prosessin parissa ja pyrkii samaan omassa kunnassaan. Liite Oheismateriaali Vuoden 2014 show'n budjetti Vuoden 2012 show'n (Show 006) taloudellinen tulos Vuoden 2012 show'n esittelyvihkonen ja siihen liittyvä DVD

17 6/ Kulttuurilautakunta Ehdotus Päätös Kulttuurilautakunta hyväksyy vuoden 2014 show'n budjetin ja sen pitämisen työn lähtökohtana. Jos budjetissa tapahtuu suurempia muutoksia, kulttuurilautakuntaa informoidaan asiasta. Kulttuuripäällikkö ilmoitti esteellisyydestä ja poistui :n 84 käsittelyn ajaksi. Kulttuurilautakunta hyväksyi valmistelijan ehdotuksen sillä lisäyksellä, että show'n markkinointia Paraisten kaupungin suomenkielisille koululaisille tulee lisätä ennen seuraavan show'n ilmoittautumisaikaa. Sanni Impilä ja Hanna Järvinen poistuivat kokouksesta klo :n 84 käsittelyn jälkeen.

18 6/ Kulttuurilautakunta Vuokra-avustuksen myöntäminen / /2013 Kulttuurilautakunta 85 Valmistelija Vapaa-aikasihteeri Christer Grunér, puh Esittelijä Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Liite Ehdotus Yhteenveto haetuista avustussummista ja ehdotuksen jakoperusteet Kulttuurilautakunta päättää myöntää vuokra-avustusta vuonna 2013 seuraavasti: Paraisten Voimistelu ja Urheiluseura Rehti ry 110 Korpo IK 10 Paraisten Badminton ry 525 Paraisten Ampujat ry 50 ParSport rf Pargas Idrottsförening rf Paraisten Nappulaliiga rf 125 Pargas Pingis 115 FC Bluff 0 Yhteensä Päätös Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Avustusta hakeneet yhdistykset

19 6/ Kulttuurilautakunta Urheiluseurojen kohdeavustusten myöntäminen / /2013 Kulttuurilautakunta 86 Valmistelija Vapaa-aikasihteeri Christer Grunér, puh Esittelijä Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Urheiluseurojen kohdeavustuksiin on tänä vuonna varattu yhteensä euroa. Opetusministeriö on päätöksellään nro 2352/70/80 antanut määräykset ja ohjeet urheiluseuroille myönnettävien avustusten jakoperusteista. Liite Ehdotus Yhteenveto haetuista avustussummista ja ehdotuksen jakoperusteet Kulttuurilautakunta päättää myöntää urheiluseuroille kohdeavustusta vuonna 2013 seuraavasti: Paraisten Badminton ry 280 Pargas Idrottsförening rf Paraisten Nappulaliiga ry 150 Paraisten Rehti ry 410 ParSport ry 0 Yhteensä Päätös Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Avustusta hakeneet yhdistykset

20 6/ Kulttuurilautakunta Projektiavustus, Pargas Damkör 45/ /2013 Kulttuurilautakunta 87 Valmistelija Vapaa-aikasihteeri Christer Grunér, puh Esittelijä Vapaa-aikasihteeri Christer Grunér, puh Pargas Damkör on jättänyt anomuksen euron projektiavustuksesta. "Pargas Damkör suunnittelee pitävänsä tänä syksynä 7. ja 9. syyskuuta konsertin 45. toimintavuotensa huipentumana. Konsertin punaisena lankana on naisen taidokas ja monisäikeinen elämä läpi vuosisatojen aina tähän päivään asti. Projektin budjetti Menot Palkkakulut Materiaalit Markkinointi Vuokrat 700 Muut Menot yhteensä Tulot Oma osuus Tuotot (liput ja vastaavat) Avustukset, jo saadut Avustukset, anottavat Tulot yhteensä Kyse on konsertista, jonka punaisena lankana on naisen taidokas ja monisäikeinen elämä läpi vuosisatojen aina tähän päivään asti. Konserttikokonaisuuden toteuttavat kuoron jäsenet yhdessä paikkakunnan kokeneiden toimijoiden Eivor (Skini) Lindgårdin, Tom (Riddo) Ridbergin ja valo- ja ääniteknikkona toimivan Tom Nurmen kanssa. Kuoro esittää tarinan kuoron itsensä valitsemien laulujen kautta. Tapahtumia kuljettaa eteenpäin vanhempi nainen, joka siirtää elämänkokemustaan ja elämänviisauksiaan lapsenlapselleen. Konsertti kestää arviolta runsaan tunnin. Lydia-nimisen konsertin toteuttamista varten kuoro on jakautunut eri työryhmiin, jotka vastaavat itse sisällöstä (tarina), rekvisiitasta, puvustuksesta, logistiikasta ja lavastuksesta sekä ääni- ja valotehosteista. Projekti käynnistyi suunnittelulla jo syksyllä 2011 ja se alkaa nyt muotoutua kokonaisuudeksi. Tavoitteena on luoda konserttikokonaisuus, joka on tarkoitus esittää yhteensä kolme kertaa: kaksi konserttia marraskuussa 2013 Paraisilla ja yksi konsertti jossain muualla Suomen ruotsinkielisellä alueella, mahdollisesti Ahvenanmaalla

21 6/ Kulttuurilautakunta tai Pohjanmaalla. Lydian musiikki, laulut ja rekvisiitta suunnitellaan ja luodaan niin, että kuoro voi käyttää niitä tulevaisuudessa uudestaan. Projektimme kohderyhmänä ovat kaikenikäiset musiikista kiinnostuneet ihmiset." Avustusmäärärahasta on jäljellä ( ) euroa euroa, joka oli alun perin varattu Rowlit-festivaalia varten. Ehdotus Kulttuurilautakunta päättää myöntää Pargas Damkörille euron projektiavustuksen Lydia-juhlakonserttia varten. Avustus maksetaan selvitystä vastaan. Päätös Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson ilmoitti esteellisyydestä ja poistui :n 87 käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Pargas Damkör rf

22 6/ Kulttuurilautakunta Projektunderstöd, konstutställningen PARGAS - IDENTITÄT, Tatu Lertola 45/ /2013 Kulttuurilautakunta 88 Beredare Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Föredragande Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Tatu Lertola har den lämnat in en ansökan om projektunderstöd på 1 855,50 för konstutställningen PARGAS - IDENTITÄT. "Att utifrån en fotoblogg med fokus på Pargas skapa en fotoutställning för Pargasbor (såklart också för andra!). Konstutställningen PARGAS - IDENTITÄT öppnas den 23 november i Cafe Axos lokaler så att också förbipasserande kan se på utställningen också kvällstid. En del av de utställda verken kommer att vara transparenta fotografier. Den röda tråden för utställningen är Pargas - stad & kommun. Fotoverken skildrar miljön i Pargas som den är Verken reflekterar Pargas stads speciella karaktär som en skärgårdsstad, gruvstad och landsbygd. En del av staden finns under jorden, också den delen kommer att visas på utställningen. Utställningen planeras bestå av 14 verk. Jag bjuder gärna in representanter och personal från staden till vernissagen. Dessutom önskar jag att Nordkalk har sina representanter på plats. Tanken är att vernissagen av fotoutställningen skulle äga rum samtidigt som julgatan i Pargas öppnas. Utgifter Utskrifter - Transparenta 1 424,00 - Tyg 424,00 - Papper 195, ,00 Bildbearbetning 420,00 Marknadsföring 125,00 Portokostnader 37,50 Resekostnader 180,00 Vernissage av utställningen 50,00 Totalt 2 855,50 Inkomster Egen investering 400,00 Åbo Underrättelser 100,00 Nordkalk 200,00 Axo 150,00 Försäljning av verk 150,00 Projektunderstöd från Pargas stad 1 855,50

23 6/ Kulttuurilautakunta ,50" Tatu Lertola (f. 1979) är en i Pargas bosatt fotograf som arbetar som freelancande journalist bl.a. för Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, Turun Sanomat, HBL, Iltalehti, Iltasanomat, Seura, Kotiliesi, ÅU m.fl. Därtill utför han även reklamfotografering. Han är styrelsemedlem i Suomen Lehtikuvaajat, medlem i bl.a. Finlands Journalistförbund och Turun Taiteilijaseura. Han har förutom i Finland hållit och deltagit i utställningar i bl.a. Holland, England och Belgien. Han har under det gångna året hållit en fotoblogg om Gruvstaden Pargas på Åbo Underrättelsers hemsida. Han vill i den bloggen visa staden med lite utomstående ögon. Delar av dessa bilder skulle nu ställas ut på Café Axo, dels så att vissa bilder kan ses från utsidan, andra bilder skulle hängas inne på caféet. Av anslaget för understöd återstår som ursprungligen reserverades för Rowlit festivalen. Förslag Beslut Kulturnämnden besluter bevilja Tatu Lertola Understödet betalas ut mot redovisning. Staffan Lindeman, understödd av Tomas Jansén föreslog att Tatu Lertola beviljas i projektunderstöd för utställningen PARGAS - INDENTITÄT. Beredningen drog bort sitt förslag och kulturnämnden beslöt enligt Staffan Lindemans förslag. Delgivning Tatu Lertola

24 6/ Kulttuurilautakunta Projektiavustus, Pargas Idrottsförening rf:n historiikkitoimikunta 763/ /2013 Kulttuurilautakunta 89 Valmistelija Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Esittelijä Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Pargas Idrottsförening rf:n historiikkitoimikunta on jättänyt anomuksen euron projektiavustuksesta. "Pargas Idrottsförening rf on kunniakkaan historian omaava yleisseura, joka harjoittaa toimintaansa molemmilla kansalliskielillä Paraisilla. Yhdistyksen rekisteröintikieli on ruotsi, mutta liikuntaa harrastamme monella kielellä. Urheiluseurassamme on seitsemän jaostoa, joilla kaikilla on omat hallituksensa, jotka raportoivat edelleen seuran keskushallinnolle. Pargas Idrottsföreningillä on noin jäsentä. Seura täyttää 100 vuotta vuonna Juhlavuotta juhlistetaan monella eri tavalla, muun muassa juhlahistoriikin laatimistyö on täydessä käynnissä. Seuran seitsemän jaoston pohja-aineistoon pohjautuvaa työtä koordinoivat historiikin kirjoittajat Dick ja Juho Karlsson. Kirjaan tulee painosivua ja sen on määrä valmistua keväällä Voidaksemme toteuttaa Paraisten paikallisesti, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan juhlahistoriikin anomme täten euron avustusta kustannusten kattamiseksi osittain. Se on alle puolet arvioiduista painatuskuluista. Vastaava anomus osoitetaan myös muille tahoille. Tarjoamme kaupungille 50 kirjaa, jotka kaupunki voi jakaa vierailleen; juhlahistoriikkia voidaan nimittäin pitää osana Paraisten seudun historiaa. Tämän vuoksi osoitamme anomuksemme kaupungille erillisenä vuotuisesta toiminta-avustuksesta. Budjetti Vastaavan toimittajan kulut Jaostokirjoittajien kulut 7 x Matkakulut yhteensä Materiaalikulut ja ostopalvelut yhteensä Ulkoasukulut + ladonta Kuvat ja kuvankäsittely Painatuskulut Muut ennakoimattomat hallinnolliset menot Kulut yhteensä Tähän mennessä saadut avustukset Omarahoitus, keskushallinto + jaostot 5 000

25 6/ Kulttuurilautakunta Säätiöiltä, rahastoilta ja kaupungilta anottavat avustukset Logomainokset kirjassa Tuotot yhteensä Tasattavat rahamäärät " Kulttuurilautakunta on tukenut historiikkien kirjoittamista ja julkaisemista, ja avustussumma on vaihdellut 400 ja euron välillä riippuen yhdistyksen toiminnan laajuudesta ja projektien kustannusarviosta. Pargas Idrottsförening on yksi kaupungin suurimmista yhdistyksistä, ja sen toiminta on ja on aina ollut laaja-alaista ja tavoittanut paljon ihmisiä. Pargas Idrottsföreningin 100-vuotinen historiikki on samalla osa paikkakunnan paikallista historiaa ja myös sellainen osa, jota ei normaalisti käsitellä kovin paljon historiankirjoissa. Avustusmäärärahasta on jäljellä ( ) euroa euroa, joka oli alun perin varattu Rowlit-festivaalia varten. Ehdotus Päätös Kulttuurilautakunta päättää myöntää Pargas Idrottsföreningin historiikkitoimikunnalle euron projektiavustuksen. Avustus maksetaan selvitystä vastaan. Tomas Jansén ehdotti Staffan Lindemanin kannattamana, että Pargas If:n historiikkitoimikunnalle myönnetään euron projektiavustus. Valmistelija veti pois ehdotuksensa ja kulttuurilautakunta päätti Tomas Jansénin ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksianto Pargas If:n historiikkitoimikunta

26 6/ Kulttuurilautakunta Viranhaltijapäätösten tiedoksi merkitseminen Kulttuurilautakunta 90 Valmistelija Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Esittelijä Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh Ehdotus Kulttuurilautakunta merkitsee seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet: Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isakssonin päätös: - 6/ : Virkavapaan myöntäminen, Tove Dahlén Palkkauspäätökset listan mukaan. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacuksen päätös: - 1/ : Virkavapaa-anomus, Jolanda Tirkkonen Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

27 6/ Kulttuurilautakunta Ajankohtaiset asiat Kulttuurilautakunta 91 - Ehdotukset kulttuuripalkinnon saajaksi tulee jättää kirjallisina lokakuun kuluessa. - Aloite skeittipuistosta.

28 6/ PARGAS STAD Datum för sammanträdet Kulturnämnden ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD och vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 i kommunallagen rättelseyrkan de inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Paragrafer: 77-80, 82, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. i kommunalla gen kan framställas över beslutet: Paragrafer: 81, Enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan fram s tällas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom munmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Kulturnämnden i Pargas stad, Strandvägen 28, Pargas Paragrafer: 81, Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av bes lutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rät tel seyrkan de kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anled ning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom mun medlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndig heten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, Åbo Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något an nat påvisas, ha fått del av beslutet sju da gar efter att brevet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mot tagningsbeviset eller som har antecknats i ett sär skilt delgivningsintyg. De som saken gäller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet av en plan eller en bygg nad sordning när beslutet har lagts fram offentligt. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften ska uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som förfat tat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas. Rättegångsavgift: Med stöd av 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna läm nas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT: Protokollet har lagts fram offentligt / Beslut har delgetts sakägaren med post / 2013 / har lämnats till sakäga ren / Beslut har anslagits / Mottagarens underskrift Utdragets riktighet bestyrks Delgivare

29 6/ Kokouspäivämäärä Kulttuurilautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 77-80, 82, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 81, Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Paraisten kaupungin kulttuurilautakunta, Rantatie 28, Parainen Pykälät: 81, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok sisaanti todistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomai nen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantito distukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviran omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO: Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi / Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2013 / on luovutettu asianosaiselle / Päätös on julkipantu / Vastaanottajan allekirjoitus Otteen oikeaksi todistaa Tiedoksiantaja

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24 2/2016 20 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.03.2016 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122 8/2015 119 AIKA 11.11.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Nauvon aluekonttori, Brinkastentie 1 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122 79 Esityslistan

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 107. 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta 108

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 107. 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta 108 7/2015 105 AIKA 12.10.2015 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 107 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta 108 70 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

TID - AIKA 19.10.2015 KL. - KLO 15:00-16:05 Kaupungintalo, Komentosilta (Valtuustosali), Rantatie 28, 21600 Parainen

TID - AIKA 19.10.2015 KL. - KLO 15:00-16:05 Kaupungintalo, Komentosilta (Valtuustosali), Rantatie 28, 21600 Parainen 9/2015 194 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.10.2015 TID - AIKA 19.10.2015 KL. - KLO 15:00-16:05 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta (Valtuustosali), Rantatie 28, 21600 Parainen 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 1/2016 1 AIKA 03.02.2016 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Saariston

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 4/2015 58 AIKA 12.05.2015 klo 17:09-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kajuutta 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 39 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 155. 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 156

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 155. 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 156 6/2014 152 Kulttuurilautakunta TID - AIKA 21.10.2014 kl./klo 16:30-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 155 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 31.03.2011 kl. 14:00-15:05 PLATS - PAIKKA Aluekonttori, Norrby 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 64 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 64 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 115 4/2016 111 Kulttuurilautakunta TID - AIKA 29.09.2016 kl./klo 16:30-17:55 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Kajuutta 64 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 114 65 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 1/2015 1 Korppoon lautakunta TID - AIKA 14.04.2015 kl./klo 16:00-17:50 PLATS - PAIKKA Korppoon aluekonttori, Kauppamiehentie 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 91. 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta 92

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 91. 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta 92 6/2015 89 AIKA 16.09.2015 klo 17:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, Kajuutta 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 91 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta 92 59 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 2/2015 1 Nauvon lautakunta TID - AIKA 29.04.2015 kl./klo 18:00-19:20 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17. 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17. 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 18 2/2015 15 Sivistyslautakunta TID - AIKA 01.04.2015 kl./klo 16:30-18:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 16.12.2014 klo 16.00 20.00 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) 16.20 20.00

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 32 3/2016 29 AIKA 20.04.2016 klo 17:00-19:10 PAIKKA Paraisten lukio, Pajbakantie 1 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 31 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 32 21 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 16 2/2016 13 AIKA 29.02.2016 klo 16:30-18:20 PAIKKA Merituulen päiväkoti, Tennbyntie 17 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta 16 11 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 5/2016 58 AIKA 14.06.2016 klo 17:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 61 40 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 100 3/2016 96 Kulttuurilautakunta TID - AIKA 24.05.2016 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 99 57 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 10 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 10 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen 4 2/2014 1 Iniön lautakunta TID - AIKA 09.06.2014 kl./klo 11:00-12:25 PLATS - PAIKKA Snäckan 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 10 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen 4 11 Esityslistan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 115 7/2016 111 Sivistyslautakunta TID - AIKA 17.11.2016 kl./klo 18:00-19:27 PLATS - PAIKKA Koivuhaan päiväkoti 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 114 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 112

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 112 5/2017 108 Kulttuurilautakunta TID - AIKA 05.09.2017 kl./klo 16:30-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 111 59 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 10 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 10 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 2/2015 1 Korppoon lautakunta TID - AIKA 26.11.2015 kl./klo 16:00-19:05 PLATS - PAIKKA Korppoon aluekonttori, Gluggen 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 115. 74 Pöytäkirjantarkastajien valinta 116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 115. 74 Pöytäkirjantarkastajien valinta 116 8/2014 113 AIKA 20.10.2014 klo 17:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, Kajuutta 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 115 74 Pöytäkirjantarkastajien valinta 116 75 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Iniön lautakunta TID - AIKA 27.05.2013 kl./klo 14:15-16:30 PLATS - PAIKKA Åselholm 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 16 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 17 Lautakunnan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi klo

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi 15.12.2016 klo 16.30 20.20 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen

TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen 2/2014 26 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2014 TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 PLATS - PAIKKA Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot