Tekninen lautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 55 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 56 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 5/2015 TEKNLTK 57 n Virkkula asemakaavahanke TEKNLTK 58 Åvallan myynti TEKNLTK 59 Vormön ostotarjous TEKNLTK 60 Satamaryhmän jäsenten nimeäminen TEKNLTK 61 Teknisen lautakunnan kokouspäivät syksyllä 2015 TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 8/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja Hanhikorpi Pirjo, jäsen Holmlund Åke, jäsen Heikkilä Risto, varajäsen Niskanen Lasse, jäsen Rahikainen Eljas, jäsen saapui klo käsittelyn aikana Rosengren Heidi, jäsen Muut läsnäolevat Laaksonen Merja, kunnanhallituksen pj. Skyttä Jorma, tekninen johtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Heidi Rosengren Pöytäkirjantarkastaja Lasse Niskanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Tekninen toimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Ann-Britt Latvala Toimistonhoitaja

3 Sivu 3 TEKNLTK 55 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Lautakunta - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjatarkastajiksi Heidi Rosengrenin ja Lasse Niskasen. ====

4 Sivu 4 TEKNLTK 56 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 5/2015 Oheismateriaalia Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutumaa on tarkasteltu tilanteen mukaan. Toimintatuottojen toteutumisessa on epävarmuustekijöitä. Ulkoiset toimintatuotot koostuvat mm. vesi- ja viemäri- ja niiden liittymismaksuista. Liittymämaksut eivät toteudu budjetoidulla tavalla. Tuloennuste sisältää myös huomattavia riskejä. Maankäyttösopimuksia ei ole vielä solmittu. Tonttikaupassa on hyviä ennakkotietoja, mutta kauppoja ei ole vielä tehty. Menopuoli näyttää pysyvän budjetissa. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina o talouden toteutumatilasto 5/2015 sekä investointien seurantataulukko Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Lautakunta päättää merkitä talouden seurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. ====

5 Sivu 5 TEKNLTK:626 /2014 TEKNLTK 57 SIUNTION VIRKKULA ASEMAKAAVAHANKE TEKNLTK Liite 2 Kunnanvaltuusto on päättänyt yhteistyösopimuksesta kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä. Sopimuksella on sovittu mm. asemakaavan muutoshankkeen käynnistämisestä. Asemakaavan muutos koskee ntien ja Haagantien risteyksen tuntumassa sijaitsevia kunnan omistamia kiinteistöjä , ja Voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty ) alueet on merkitty maatalousalueeksi, joka maatalousalueena käyttämisen päätyttyä varataan virkistysalueeksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: päättää - panna vireille kiinteistöjä , ja koskevan asemakaavan muutoksen; - kuuluttaa vireille tulosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - hyväksyä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisesti ja - tiedottaa kuulutuksen yhteydessä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisivuilla. Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK 57 Liitteet 1-10 Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylästä on laatinut Virkkulan seniorikylän asemakaavaluonnoksen.

6 Sivu 6 Kaava-alue on noin 3,5, ha alue ntien ja Haagantien risteyksessä. Alueelle on osoitettu noin k-m2 rakennusoikeutta, noin 3900 k-m2 palvelutalolle ja noin 4100 k-m2 asuin taloille. n. 5 % alueen kokonaisalasta on varattu maa- ja metsätalousalueeksi, jonka tarkoituksena on tarjota asukkaille mahdollisuus pienviljelyyn ja vastaaviin toimintoihin. Suunnittelualue liittyy olevaan liikenneverkkoon Haagantien kohdalla. Alue liittyy lähellä kulkeviin vesi- ja viemärilinjoihin. Tarkemmin hanke on kuvattu liitteiden kaavakartassa ja selostuksessa. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Kaavaselostus o Asemakaavakartta ja -merkinnät 1:2000 o Havainnekuva 1:2000 o Osallistumis- ja arviointisuunnitelma o Muutosalueen lähistön virkistysalueselvitys o pohjavesialueiden suojelusuunnitelma o Yleiskaavaote o Maakuntakaavaote o Inkoo- liikenneturvallisuussuunnitelma o Liikenne- ja palvelukaavio Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: päättää 1) asettaa kaavaluonnokset nähtäville 60 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siutia 51 B ) kuuluttaa kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa 3) pyytää luonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta: - n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta - n kunnan perusturvalautakunta - Uudenmaan ELY-keskus - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - Elisa - Caruna - Aluearkkitehti Rauli Ailus

7 Sivu 7 - Inkoon-n ympäristöyhdistys ry - n vammaisneuvosto - n kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf - rajanaapurit. päätti 1) asettaa kaavaluonnokset nähtäville 60 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siutia 51 B ) kuuluttaa kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa 3) pyytää luonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta: - n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta - n kunnan perusturvalautakunta - Uudenmaan ELY-keskus - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - Elisa - Caruna - Aluearkkitehti Rauli Ailus - Inkoon-n ympäristöyhdistys ry - n vammaisneuvosto - n kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf - rajanaapurit. ====

8 Sivu 8 TEKNLTK:423 /2012 TEKNLTK 58 ÅVALLAN MYYNTI TEKNLTK Oheismateriaali Teknisen lautakunnan johtosäännön 9 kohta 21 mukaan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Svartbäck: Svartbäckin kiinteistö koostuu lainhuutotodistuksien mukaan kahdesta alueesta: kiinteistötunnus , maapinta-ala 0,3232 hehtaaria sekä , maapinta-ala 0,7700 hehtaaria. Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Alue on osayleiskaavamerkinnän ja määräyksen mukaan P-aluetta. (Alueella voidaan rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti palvelujen ja hallinnon rakennuksia.) Kohde on SRmerkitty, joka tarkoittaa, että se on rakennuslain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu kohde tai alueen osa. Kauppakirjojen mukaan alueet on myyty n kunnalle Myyjinä ovat olleet Ragnar Karell ja Karl ja Anna Salovius. Kauppakirjaehtojen mukaan n kunta sitoutuu käyttämään aluetta kansakoulurakennuksien pystyttämiselle. Kauppakirjoissa ei ole mainintaa, että tila siirtyy takaisin myyjälle, mikäli käyttötarkoitus muuttuu. Koulurakennus rakennettiin Rakennus toimi alussa kouluna, mutta se on myöhemmin otettu käyttöön päiväkodiksi. Rakennuksen kylmä ullakkotila on vaurioitunut salamaniskusta aiheutuneessa tulipalossa vuonna Rakennuksen ollessa päiväkotitoiminnassa lähinnä henkilökunta on oireillut huonon sisäilman takia. Rakennus poistettiin päiväkotikäytöstä tämän takia joulukuussa Talossa tehtiin talvella mittavia tutkimuksia, joissa voitiin todeta sieni- ja sädesieni-itiöiden kohonneita pitoisuuksia, jotka ovat tyypillisiä tämän ikäisissä rakennuksissa käytetyn rakennustekniikan osalta. Myös tulipalossa käytetyllä sammutusvedellä on ollut mahdollista vaikutusta alapuolella ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteen purueristeessä todettuihin mikrobeihin.

9 Sivu 9 Rakennus on seissyt tyhjillään vuodesta 2008 lähtien lukuun ottamatta muutamaa kuukautta vuoden 2012 alusta, jolloin liikuntasalitila on toiminut taiteilijan ateljeena. Tällaisen talon pitäminen tyhjillään ei ole asianmukaista. Talo ränsistyy entisestään. Mikäli kunta ottaa sen omaan käyttöönsä, vaatii se laajaa kunnostamista, mitä ei tällä hetkellä ole huomioitu kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa. Ulkopuolista kiinnostusta on ollut talon ostamiselle. Talo soveltuu asuinkäyttöön. Tämän salliminen vaatii kuitenkin kaavamuutoksen. Talo sijaitsee kauniilla paikalla. Åvalla: Åvallan kiinteistötunnus Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Alue on osayleiskaavamerkinnän ja määräyksen mukaan A-aluetta. (Alueelle voidaan rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti erillispientalo talousrakennuksineen ja / tai sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta asumiselle haittaa.) Kohde on SR-merkitty, joka tarkoittaa, että se on rakennuslain tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu kohde. Maapinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 0,3232 hehtaaria. Yrkeshögskolan Sydvästin rakennusinsinööriopiskelijat ovat tehneet oppilastyönä kuntokartoituksen. Talo on tällä hetkellä lähinnä yhdistyksien ja seurojen käytössä. n partiolaisilla on talossa aktiivista toimintaa. Yhdistys- ja seuratoiminnalle tulee löytää korvaavia tiloja. Kunnan omistamiin ja hallinnoimiin kiinteistöihin tehtyjen kuntoluokitusten mukaan Åvallan kiinteistö on kuntoluokkaa yksi ja Svartbäckin kiinteistö luokkaa kaksi. Molempia on ehdotettu heti myytäviksi. Kuntoluokka yksi tarkoittaa, että talot ovat huonossa kunnossa ja vaativat mittavia korjaustoimenpiteitä, jotta niistä saadaan käyttökelpoisia. Talon tekniikka on olematon ja vanha sekä käyttöaste pieni. Jotta rakennuksen elinikä jatkuisi, vaatii se heti korjaustoimenpiteitä. Kuntoluokka kaksi tarkoittaa, että rakennukset vaativat korjaustoimenpiteitä. Rakennusmateriaalit ovat vanhoja, kuluneita ja epäkäytännöllisiä. Talotekniikka on puutteellinen. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy:n tekemä Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus,

10 Sivu 10 - oheismateriaalina päiväkodin sisäilman laatuun liittyvät jatkotoimenpiteet oheismateriaalina päivätty rakennuksen korjaamiseen liittyvät jatkotoimenpiteet. - oheismateriaalina kiinteistörekisterin karttatulosteet - oheismateriaalina Länsi-n osayleiskaavamerkinnät ja määräykset alueella. - oheismateriaalina ote katsauksesta Kunnan omistamat ja hallinnoimat kiinteistöt ja asunto-osakkeet Esittelijä: vt. tekninen johtaja Magnus Malmberg puh: , s- posti: Käsittely: Muutettu ehdotus: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - Svartbäckin ja Åvallan kiinteistöt myydään eniten tarjoavalle. - mahdollisille ostajille tulee selkeästi tuoda esille kaikki taloissa havaitut ongelmat ja todetut vauriot. Kiinteistönvälittäjälle annetaan toimeksianto kiinteistöjen myymiseksi. - sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta selvittävät Åvallan seura- ja yhdistystoiminalle korvaavia tiloja. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - Svartbäckin ja Åvallan kiinteistöt myydään, Svartbäckin myyntiehtoihin lisätään, että etuosto-oikeus perinneyhdistyksille, yleishyödyllisille säätiöille tai vastaavalle - mahdollisille ostajille tulee selkeästi tuoda esille kaikki taloissa havaitut ongelmat ja todetut vauriot. Kiinteistönvälittäjälle annetaan toimeksianto kiinteistöjen myymiseksi. - kunta velvollinen osoittamaan ensin korvaavia tiloja ennen myyntiä Åvallan seura- ja yhdistystoiminnalle. Muutetun ehdotuksen mukaan. === KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. asettaa Svartbäckin ja Åvallan kiinteistöt myyntiin ja 2. valtuuttaa teknisen lautakunnan huolehtimaan kiinteistöjen myynnistä ja tarkempien myyntiehtojen laatimisesta sekä 3. kehottaa teknistä lautakuntaa osoittamaan korvaavia tiloja Åvallan seura- ja yhdistystoiminnalle ennen kiinteistön myyntiä.

11 Sivu 11 Käsittely: Malmgren poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaisla ehdotti, että kohta 3 muutetaan muotoon: 3. kehottaa teknistä lautakuntaa osoittamaan korvaavia tiloja Åvallan seura- ja yhdistystoiminnalle. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Martin Laaksosen kannattamana ehdotti, että Svartbäckiä ei myydä, vaan Åvalla myydään ja Åvallan käyttäjät saavat käyttää Svartbäckiä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Martinin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 8 (Janhunen, Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho, Svanfeldt) 2 (Martin, Laaksonen). Ehdotus hyväksyttiin. === KV Käsittely: Oinonen von Essenin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Kunnanvaltuusto palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. === TEKNLTK Oheismateriaali Teknisen lautakunnan johtosäännön 9 kohta 21 mukaan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Åvalla: Åvallan kiinteistötunnus Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Alue on osayleiskaavamerkinnän ja määräyksen mukaan A-aluetta.

12 Sivu 12 (Alueelle voidaan rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti erillispientalo talousrakennuksineen ja / tai sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta asumiselle haittaa.) Kohde on SR-merkitty, joka tarkoittaa, että se on rakennuslain tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu kohde. Maapinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 0,3232 hehtaaria. Yrkeshögskolan Sydvästin rakennusinsinööriopiskelijat ovat tehneet oppilastyönä kuntokartoituksen. Talo on tällä hetkellä lähinnä yhdistyksien ja seurojen käytössä. n partiolaisilla on talossa aktiivista toimintaa. Yhdistys- ja seuratoiminnalle on tarkoitus osoittaa korvaavia tiloja. Kunnan omistamiin ja hallinnoimiin kiinteistöihin tehtyjen kuntoluokitusten mukaan Åvallan kiinteistö on kuntoluokkaa yksi. Kuntoluokka yksi tarkoittaa, että talot ovat huonossa kunnossa ja vaativat mittavia korjaustoimenpiteitä, jotta niistä saadaan käyttökelpoisia. Talon tekniikka on olematon ja vanha sekä käyttöaste pieni. Talossa on selvästi todettavissa voimakasta homeen hajua. Jotta rakennuksen elinikä jatkuisi, vaatii se heti korjaustoimenpiteitä. Edellä mainituista syistä on tarpeen osoittaa nykyisille käyttäjille korvaavia tiloja Åvallan kiinteistön tilalle. Kunnanvaltuusto on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle. Nyt Åvallan ja Svartbäckin myymiset on erotettu toisistaan erillisiksi pykäliksi ja Åvallan tapauksessa on tarkoituksenmukaista kartoittaa mahdollisia korvaavia tiloja Åvallan tämänhetkisille käyttäjille ennen varsinaista myyntiin laittamista. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina ote katsauksesta Kunnan omistamat ja hallinnoimat kiinteistöt ja asunto-osakkeet - oheismateriaalina kiinteistörekisterin karttatuloste. Esittelijä: rakennusmestari Magnus Malmberg puh: , s-posti: Lautakunta päättää - käydä yleiskeskustelun mahdollisista Åvallan kiinteistön korvaavista tiloista sen nykyisille käyttäjille - pyytää lausuntoa n kunnan sivistyslautakunnalta koskien korvaavien tilojen löytämistä Åvallan kiinteistön nykyisille käyttäjille toivoen, että sivistyslautakunta kuulee Åvallan käyttäjiä lausuntoa antaessaan.

13 Sivu 13 Käsittely: Jäsen Malmgren poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Käytiin yleiskeskustelu mahdollisista Åvallan kiinteistön korvaavista tiloista. Ehdotettiin, että otetaan yhteyttä nuorisoseuroihin ja seurakuntaan esim. Västanlid ja Edvardsberg voisivat olla vaihtoehtoja. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Muutettu ehdotus: Lautakunta päättää - että, yhteyttä otetaan nuorisoseuroihin ja seurakuntaan esim. Västanlid ja Edvardsberg voisivat olla vaihtoehtoja. - pyytää lausuntoa n kunnan sivistyslautakunnalta koskien korvaavien tilojen löytämistä Åvallan kiinteistön nykyisille käyttäjille toivoen, että sivistyslautakunta kuulee Åvallan käyttäjiä lausuntoa antaessaan. - Muutetun ehdotuksen mukaan. SIVLTK Oheismateriaalia ====== on kokouksessaan käsitellyt Åvallan kiinteistön myymistä ja korvaavien tilojen löytämisestä kiinteistössä toimiville seurojen, yhdistysten ja ryhmien toiminnalle. Teknisen lautakunnan johtosäännön 9 kohta 21 mukaan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. n kunnanvaltuusto on siirtänyt sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n nojalla päätösvallan tehtäväalueensa taksoista, maksuista, tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista sivistyslautakunnan tehtäväksi alkaen. Åvallan kiinteistö kuuluu sivistyslautakunnan hallinnoimiin tiloihin ja sivistysosasto myöntää vakiovuorot ja tilapäisvuorot yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille kaikkiin sivistyslautakunnan hallinnoimiin tiloihin sivistyslautakunnan n kunnan sivistyslautakunnan hallinnoimien tilojen käytön ja myöntämisen periaatteiden asiakirjan mukaisesti. Åvallassa toimii tällä hetkellä pääsääntöisesti n Koskikarat ry. Sivistystoimen johtaja on päättänyt, että n Koskikarat

14 Sivu 14 ry:llä on toistaiseksi lupa käyttää kokoontumistiloinaan Åvallan alakerrassa sijaitsevaa kahta isompaa huonetta ja yhtä pienempää huonetta. Lisäksi sillä on käytössään varastotila. Kiinteistössä sijaitseva keittiö on yhteiskäytössä muiden kiinteistöä käyttävien kanssa. Tilan käytöstä ei peritä vuokraa. Partiotoiminnan lisäksi Åvallan tiloja vuokrataan satunnaisesti mm. Kirkkonummen kansalaisopistolle. Partiolaisten tilatarpeet poikkeavat muiden yhdistysten ja järjestöjen tarpeista. Sivistystoimenjohtaja on pyytänyt n Koskikarat ry:n lippukunnanjohtaja Johanna Kanervalta tilankäyttöselvitystä ja saanut sen sähköpostitse Lippukunnanjohtaja on lausunnossaan todennut että jotta lippukunta voisi tarjota laadukasta toimintaa jäsenilleen, on erittäin tärkeää että kokoustila soveltuu partiotoimintaan. Partiokolon tulee olla luonteeltaan partiotoimintaa tukeva ja sijainnin puolesta erilaisia ulkoaktiviteetteja mahdollistava. Ryhmäkokojen sekä ohjelman toiminnallisuuden vuoksi kokoustilan tulee olla myös toimiva ja riittävän tilava. toiminnalle on myös tärkeää, että partiolaisten kalusto on samassa paikassa kokoustilojen kanssa koska kalustoa käytetään säännöllisesti niin kokouksissa kuin retkeilläkin. Lippukunnanjohtajan lausunnot ovat oheismateriaalina. Sivistysosastolla ei ole osoittaa partiotoiminnalle sopivia tiloja sivistyslautakunnan hallinnoimista tiloista. Lippukonnanjohtaja Kanerva on keskustellut n seurakunnan kirkkoherran kanssa mahdollisten tilojen löytämisestä. Seurakunnan omistuksessa oleva Friden - kiinteistö vapautuu toukokuussa 2013 ja seurakunta on ilmoittanut että haluaa vuokrata tiloja n Koskikarat ry:lle asialliseen hintaan kesäkuusta 2013 alkaen. Sivistystoimen johtaja on keskustellut asiasta kirkkoherran kanssa Sivistystoimi ei voi vuokrata tiloja yksittäisten yhdistysten tai yhteisöjen käyttöön vaan kaikkia tulee kohdella tasa-arvoisesti (koirakerho, motocrossrata). n Koskikarat ry voi jatkossakin hakea toiminta-avustusta sivistyslautakunnalta. Liitteet ja oheismateriaali: - oheismateriaalina lippukunnanjohtajan lausunnot Valmistelu: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh , Ehdotus Lautakunta päättää lausua tekniselle lautakunnalle, että - Åvallan kiinteistön myymisestä aiheutuu suurinta haittaa n Koskikarat ry:lle. Sivistyslautakunnalla ei ole osoittaa n Koskikarat ry:lle heidän toimintaansa soveltuvia tiloja

15 Sivu 15 - n seurakunta on ilmoittanut, että heillä on partiotoiminnalle sopivat tilat ja että seurakunta mielellään tekee yhteistyötä partiolaisten kanssa. Lippukunnanjohtaja Kanerva on ilmoittanut että kyseinen tilaratkaisu olisi heidän toimintaansa soveltuva - Sivistyslautakunta toivoo, että Åvallan myynti ajoitetaan syksylle 2013 niin, että n Koskikarat ry ehtivät muuttaa uusiin tiloihin Päätös Ehdotuksen mukaan = = = TEKNLTK Oheismateriaali Rakennuksessa on teetetty kuntotarkastus Tarkastuksen suoritti Raksystems Anticimex. Raportin perusteella rakennus on varsin huonokuntoinen ja vaatii mittavia korjaustoimenpiteitä. Kunnan ei ole tarkoituksenmukaista harkita rakennuksen kunnostamista tai miettiä sille uusia käyttötarkoituksia tulevaisuudenkaan tarpeita varten. Sivistyslautakunnan lausunnossa mainittu n Koskikarat ry on muuttanut uusiin tiloihin ja rakennuksella ei ole enää käyttäjiä. Kunnalle tarpeettomana kiinteistö tulisi asettaa myyntiin. Huonosta kunnosta huolimatta rakennus on korjauskelpoinen ja tämän kaltaisille vanhoille puurakennuksille on oma ostajakuntansa. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina kiinteistörekisterin karttaote sekä ote kuntotarkastusraportista (yhteenveto ja oleellisimmat havainnot) Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , s-posti: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se asettaa kiinteistön myyntiin; - sekä ehdottaa kunnanhallituksella ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa teknisen lautakunnan huolehtimaan kiinteistön myynnistä ja tarkempien myyntiehtojen laatimisesta sekä päättämään kiinteistövälittäjälle annettavasta toimeksiannosta. Ehdotuksen mukaan. ====

16 Sivu 16 KH Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina kiinteistörekisterin karttaote sekä ote kuntotarkastusraportista (yhteenveto ja oleellisimmat havainnot) Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. asettaa kiinteistön myyntiin sekä 2. valtuuttaa teknisen lautakunnan huolehtimaan kiinteistön myynnistä ja tarkempien myyntiehtojen laatimisesta sekä päättämään kiinteistönvälittäjälle annettavasta toimeksiannosta. Ehdotus hyväksyttiin. = = = KV Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. = = = TEKNLTK 58 Liite 11 Åvallan kiinteistö, rekisterinumero , on 3800 m2 jokirantaan rajoittuva tila, jolla on entinen kunnantalo. Sen kokonaisala on 380 m2. Rakennus on huonokuntoinen. Tilalla on kunnan jäteveden pumppaamo, joka myynnissä jää tilalle rasitteeksi. Åvallan vanha kunnantalo on ollut myynnissä jo pitkään. Viimeksi sitä on välittänyt VIVA Lkv. Hintapyyntö on ollut Åvalla ei ole herättänyt tähän asti minkäänlaista kiinnostusta. Nyt välittäjää ja kuntaa ovat lähestyneet tarjoajina Elina Mäntylä ja Pasi Jahtisaari, joidenka tarjous on euroa. Tarjoaja perustelee tarjouksessaan pyynnöstä poikkeavaa hintaa sillä, että rakennus on teknisen käyttöikänsä päässä, purkukuntoinen, mutta ei purettavissa suojelumerkinnän takia. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Elina Mäntylän ja Pasi Jahtisaaren ostotarjousliite Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: päättää myydä tilan Åvalla Elina Mäntylälle ja Pasi Jahtisaarelle hintaan

17 Sivu 17 Käsittely: Jäsen Holmlund ehdotti jäsen Niskasen kannattamana, että tekninen lautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Koska oli tehty ehdotus asian palauttamisesta, suoritettiin äänestys jäsen Holmlundin ehdotuksesta palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat ehdotusta jatkaa myyntiä palauttamatta asiaa uudelleen valmisteltavaksi äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Holmlundin ehdotusta palauttaa asiaa uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät ei. Äänestyksessä ehdotus jättää palauttamatta asiaa uudelleen valmisteltavaksi voitti äänin 5 (Pirjo Hanhikorpi, Heidi Rosengren, Risto Heikkilä, Eljas Rahikainen, Rabbe Dahlqvist) 2 (Åke Holmlund, Lasse Niskanen). Jäsen Rahikainen ehdotti jäsen Niskasen kannattamana, että tekninen lautakunta pudottaa pyyntihintaa euroon, tarjouksia saa antaa elokuun loppuun saakka. Pidettiin 5 min selvitystauko, jonka aikana tekninen johtaja soitti kiinteistövälittäjälle. Tämän jälkeen keskusteltiin jäsen Rahikaisen ehdotuksesta pudottaa pyyntihintaa euroon ja jatkaa tarjouksien jättöaika. Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että koska Rahikaisen ehdotusta ei vastustettu, lautakunta yksimielisesti päättää laittaa uusi pyyntihinta ja jatkaa tarjouksen jättöaikaa elokuun 21 päivään asti. päätti yksimielisesti että; - pyyntihinta pudotetaan euroon - tarjouksia otetaan vastaan elokuun 21 päivään asti. ====

18 Sivu 18 TEKNLTK:322 /2015 TEKNLTK 59 VORMÖN OSTOTARJOUS Liitteet n kunta omistaa Inkoon puolella olevasta Vormön saaresta n. 3,2 ha alueen. Alueella on voimassaa rantakaava, jossa se on merkitty VR ja LV merkinnöin retkeily- ja ulkoilualueeksi ja venevalkamaksi. Alueen käyttö on ollut viime aikoina vähäistä. Isännöitsijätoimisto Svensson Oy on tehnyt tarjouksen n kunnan omistamasta maa-alueesta Vormön saaressa Isännöitsijätoimisto Svensson Oy tarjoaa n kunnalle maa-alueesta Kunta on myös aiemmin saanut ostotarjouksia maa-alueesta. Kunnanhallitus on kuitenkin hylännyt ostotarjoukset mm ( ) ja Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ostotarjous o karttaote Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: päättää olla hyväksymättä liitteenä olevaa ostotarjousta. päätti olla hyväksymättä liitteenä olevaa ostotarjousta. ====

19 Sivu 19 KH:16 /2013 TEKNLTK 60 SATAMARYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN KH Kuntalain 17 :n mukaan kunnanhallitus, ja valtuuston päätöksen nojalla myös muut elimet, voivat asettaa toimikuntia hoitamaan tiettyä tehtävää. Kuntalain 19 :n mukaan näiden toimikuntien toimikausi on korkeintaan yhtä pitkä kuin ne asettaneen elimen toimikausi. Kunnanvaltuusto on valinnut uuden kunnanhallituksen kaudelle Kunnanhallituksella on ollut seuraavat toimikunnat: 1. elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 2. kunniamerkkitoimikunta 3. toimikunta teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen seurantaa varten 4. tienimitoimikunta 5. satamaryhmä. Elinkeino- ja maapoliittisessa toimikunnassa on ollut kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi n keskustalle ja Vihreälle liitolle on annettu mahdollisuus nimetä toimikuntaan varsinaiset ja varajäsenet. Viranhaltijoista elinkeino- ja maapoliittisessa toimikunnassa ovat olleet kunnanjohtaja, tekninen johtaja, maankäyttöinsinööri ja kehittämispäällikkö. Kunniamerkkitoimikunnassa on ollut kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunniamerkkitoimikunnan asioiden valmistelijana toimii henkilöstöpäällikkö. Toimikunnassa teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen seurantaa varten on ollut kaksi jäsentä. Toimikunnan asioiden valmistelijana toimii henkilöstöpäällikkö. Tienimitoimikunnassa on ollut neljä jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Tienimitoimikunnan asioiden valmistelijana toimii rakennustarkastaja. Tienimitoimikunta on tarkoituksenmukaisinta siirtää ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuuteen. Satamaryhmässä on ollut kaksi jäsentä, joista toinen on ollut kunnaninsinööri. Kunnaninsinöörin vakanssia ei enää ole olemassa. Satamaryhmä on tarkoituksenmukaisinta siirtää teknisen lautakunnan alaisuuteen.

20 Sivu 20 Lisäksi kunnanhallitus on asettanut ohjausryhmän talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi ja toimenpide-ehdotusten tekemiseksi. Ohjausryhmässä on ollut neljä jäsentä ja heille varajäsenet. Viranhaltijoina ohjausryhmässä ovat olleet kunnanjohtaja, osastopäälliköt, taloussuunnittelija ja talousasiantuntija. Ohjausryhmän nimi on tarpeen muuttaa taloustoimikunnaksi. Ohjausryhmän tehtäviä ei ole tarpeen muuttaa vaan taloustoimikunta vastaisi samoista tehtävistä, eli seuraisi tasapainotusohjelman tavoitteiden toteutumista ja tekisi toimenpideehdotuksia talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen alaisten toimikuntien päätöksenteosta on tarpeen raportoida kunnanhallitukselle. Tästä johtuen on tarpeen pyytää kunnanhallituksen alaisia toimikuntia raportoimaan toiminnastaan kunnanhallitukselle lähettämällä otteet pöytäkirjoista. Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedoksi kunnanhallitukselle saapuneisiin kirjeisiin, ilmoituksiin ja päätöksiin. Käsittely: Kunnanhallitus päättää - asettaa ja valita jäsenet vuosille seuraaviin toimikuntiin: 1. elinkeino- ja maapoliittiseen toimikuntaan 2. taloustoimikunta 3. kunniamerkkitoimikuntaan 4. toimikuntaan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen seurantaa varten; - pyytää ympäristö- ja rakennuslautakuntaa asettamaan tienimitoimikunnan; - pyytää teknistä lautakuntaa asettamaan satamaryhmän; - pyytää asettamiaan toimikuntia raportoimaan toiminnastaan kunnanhallitukselle lähettämällä pöytäkirjat tiedoksi kunnanhallitukselle. Esittelijä muutti ehdotusta sen osalta, että kunnanhallitus päättää pyytää teknistä lautakuntaa, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sijasta, asettamaan tienimitoimikunnan. Arto Varpio ehdotti Kristian Parviaisen kannattamana, että taloustoimikuntaa ei aseteta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Varpion ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 (Karell, Koroma-Hintikka, Malmgren, Martin, Nygård, Tanskanen, Laaksonen) 4 (Kaisla, Parviainen, Ryynänen, Varpio). Kunnanhallitus päätti asettaa ja valita jäsenet vuosille seuraaviin toimikuntiin:

21 Sivu Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Merja Laaksonen Kirsi Martin Anders Karell Stefan Svanfeldt Rabbe Dahlqvist Carl-Johan Gottberg Veikko Tanskanen Antero Honkasalo Kristian Parviainen Ilmari Kanniainen Kristiina Siikala-Lautjärvi Åke Holmlund Heikki Kaisla Kari Vierinen Tom Paasikivi Maria Koroma-Hintikka Karin Gottberg-Ek Eljas Rahikainen 2. Taloustoimikunta Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Arja Alho Antero Honkasalo Stefan Svanfeldt - Marjut Tassberg Arto Varpio Maria Koroma-Hintikka - Lisäksi pyydetään Vihreän liiton paikallisjärjestöä nimeämään yksi varajäsen. 3. Kunniamerkkitoimikunta Varsinaiset jäsenet Jouko hanhikorpi Rabbe Dahlqvist Arto Penttinen 4. Toimikunta teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen seurantaa varten Varsinaiset jäsenet Peppe Forsblom Veikko Tanskanen Lisäksi kunnanhallitus päätti - pyytää teknistä lautakuntaa asettamaan tienimitoimikunnan; - pyytää teknistä lautakuntaa asettamaan satamaryhmän; - pyytää asettamiaan toimikuntia raportoimaan toiminnastaan kunnanhallitukselle lähettämällä pöytäkirjat tiedoksi kunnanhallitukselle. ==== TEKNLTK 60 Oheismateriaalia n kunta, Asuntosäätiö ja n venekerho ry ovat vuonna 2000 tehdyllä ja vuonna 2007 tarkistetulla sopimuksella sopineet n kun-

22 Sivu 22 nan Störsvikissä Asuntosäätiön ja n kunnan mailla olevan sataman laajentamisesta, kehittämisestä ja toiminnan järjestämisestä. Sopijapuolten sovittiin asettavan venesataman toimintojen kehittämistä, koordinointia ja suunnittelua varten yhteistyöryhmäksi satamaryhmän, johon kukin sopijataho nimeää kaksi jäsentä. Kunta valitsee edustajistaan puheenjohtajan. n kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää teknistä lautakuntaa asettamaan satamaryhmän. Sopimuksen mukaan kunta nimeää kaksi jäsentä satamaryhmään. Kunnanhallituksen esittelytekstin mukaan satamaryhmän kahdesta kunnanedustajasta toinen on ollut kunnaninsinööri. Tätä virkaa ei enää ole eikä maankäyttöinsinöörin virka ole tällä hetkellä täytettynä. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina o sopimus vuodelta 2007 Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Käsittely: valitsee kaksi edustajaa satamaryhmään. Puheenjohtaja ehdotti, että satamaryhmän edustajaksi valitaan jäsen Kari Vierinen ja tekninen johtaja. nimitti kunnan edustajiksi satamaryhmään jäsen Kari Vierinen ja tekninen johtaja vuosille ====

23 Sivu 23 TEKNLTK 61 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT SYKSYLLÄ 2015 kokoontuu tiistaina 1.9, 29.9, 3.11 ja 1.12 klo kunnantalolla sillä edellytyksellä, että on käsiteltäviä asioita. Lisäkokouksia pidetään tarpeen vaatiessa. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: päättää pitää kokouksensa syksyllä 1.9, 29.9, 3.11 ja Ehdotuksen mukaan. ====

24 Sivu 24 TEKNLTK:131 /2015 TEKNLTK 62 TEKNISEN OSASTON PÄIVYSTYS Teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimiston johtosäännön 9 kohdan 21 mukaan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä sekä kunnan vesi-, viemäri- ja lämpöhuollosta. Kunnan tekninen osasto on vuosia ostanut osaston päivystyspalvelut sähköteknikko Christer Kvarnströmiltä. Kvarnström jäi kuitenkin eläkkeelle Syksyn 2014 ja talven 2015 aikana tekninen osasto on selvittänyt eri vaihtoehtoja päivystyksen järjestämiseksi. Osasto on muun muassa ollut yhteydessä naapurikuntiin Lohjaan, Inkooseen ja Kirkkonummeen. On osoittautunut mahdottomaksi ostaa palvelut naapurikunnilta. Tekninen osasto on päättänyt järjestää päivystyksen kunnan oman henkilöstön avulla, jotta jatkossakin pystyttäisiin tarjoamaan hyvät päivystyspalvelut. Päivystysringissä ovat mukana kiinteistöjen ja vesilaitoksen huoltomiehet sekä kunnan rakennusvalvoja ja kunnan rakennusmestari. Päivystys aloitettiin omalla henkilökunnalla kesäkuun alusta ja jatkuu toistaiseksi. Esittelijä: rakennusmestari Magnus Malmberg, puh , s-posti: kirjaa muutoksen päivystyksessä tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. ====

25 Sivu 25 TEKNLTK 63 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen johtaja Jorma Skyttä, :t 5-8 ajalta 19.5 : /2015 Vuosilomapäivän säästäminen /2015 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen tilaus Ramboll Oy:ltä /2015 Keittiöhenkilökunnan työajan muuttaminen keskimääräiseen yleistyöaikaan 38h 15min viikossa - 8/2015 Asunto-osakehuoneiston myynti Rakennusmestari Magnus Malmberg ajalta : - ei päätöksiä Käsittely: Esittelijän selostusosaan tehdyt muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Ehdotuksen mukaan. ====

26 Sivu 26 TEKNLTK 64 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi. Käsittely: keskusteli seuraavista ajankohtaisista asioista: - Viranomaisneuvottelusta ELY:n kanssa - Moottoripyöräradasta - Päivärinteen koulusta. merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. ====

27 Sivu 27 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 55 58, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 59 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: Suitia 51 B Pykälät: 59 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

28 Sivu 28 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

29 Sivu 29

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 61 Kokouksen järjestäytyminen KH 62 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus KH 63 Henkilöstötilinpäätös 2012 KH 64 KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 58 KH 59 KH 60 KH 61 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talousarviolainan nostaminen Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen KH 62 Sosiaaliasiamiehen

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto 1.1.2011 KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot