Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 88 Työjärjestyksen hyväksyminen 89 Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 90 Suur-Savon Sähkö Oy/osakkeiden siirtyminen ja lunastusmenettely/osakkeet D415, D416, D Suur-Savon Sähkö Oy/osakkeiden siirtyminen ja lunastusmenettely/osakkeet D938, D939, D940 sekä H338, H339, H Maanomistajan lupa/jätekatoksen rakentaminen 93 Lausuntopyyntö/luonnos Oikeusministeriön asetukseksi 94 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä/tarkastuslautakunnan pöytäkirjan ja kuntayhtymän alustavan taloudellisen loppuselvityksen hyväksyminen 95 Urmaslahden asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen vieminen loppuun Suur-Savon energiasäätiö/ehdokkaan valinta 97 Urmaslahden venepaikkamaksut ja säännöt 98 Urmaslahden asuntotonttien myynti- ja vuokrausperusteet 99 Omakotitalonäyttelyyn osallistuville maksettavat kannustimet 100 Ilmoitusasiat 101 Kunnanjohtajan informaatioasiat 102 Tutkintapyynnön tekeminen poliisille Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen pj. Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Oinonen Risto Pesonen poistui klo Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Heidi Honkanen kunnanvaltuuston pj. Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj Juhani Manninen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 102 Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä , poistui klo Poissa Sigita Herrala 86 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 86 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Väisänen ja Maritta Oinonen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen Heli Rummukainen Seppo Ruhanen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 102 Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Seija Väisänen Maritta Oinonen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 88/ Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttin.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO Khall 89 / KuntaL 23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. KuntaL 56 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus SUUR-SAVON SÄHKÖ OY/OSAKKEIDEN SIIRTYMINEN JA LUNASTUSMENETTE- LY/OSAKKEET D415, D416, D417 Khall 90 / Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Saara Puputti on lahjoittanut erillisillä lahjakirjoilla Jaana Juosilalle osakekirjalla D415, Elsa Juosilalle osakekirjalla D416 ja Kerttu Juosilalle osakekirjalla D417 olevat Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkeet. Jokainen lahjoitus on ollut vastikkeeton. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 mukaan Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä. Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Lahjakirjoihin on kirjattu osakkeen arvoksi euroa. Tämä kirjaus ei kuitenkaan määrittele osapuolia sitovalla tavalla osakkeen käypää arvoa. Mikäli osakkeiden saaja ja osakkeiden lunastaja eivät pääse sopimukseen lunastushinnasta, erimielisyys voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään Lunastusvaatimuksesta tulee ilmetä minkä tai mitkä osakkeet lunastaja haluaa lunastaa. Mikäli useampi kunta vaatii saman osakkeen lunastusta, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa ko. osakkeen. Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä lunastusoikeutta.

6 Kunnanhallitus SUUR-SAVON SÄHKÖ OY/OSAKKEIDEN SIIRTYMINEN JA LUNASTUSMENETTE- LY/OSAKKEET D938, D939, D940 sekä H338, H339 ja H340 Khall 91/ Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Reijo Björnström on myynyt osakekirjoilla D938, D939, D940 (3 osaketta) sekä H338, H339 ja H340 (12 osaketta), yhteensä 15 Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta Murtoniemen Merkki Oy:lle. Osakkeet on myyty yhdellä kauppakirjalla, osakkeiden kauppahinta on ollut yhteensä euroa. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 mukaan Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä. Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta. Luovuttajien ja siirronsaajan sopima hinta on euroa. Murtoniemen Merkki Oy ei omista ennestään Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ja on siten yhtiöjärjestyksen tarkoittama uusi osakkeenomistaja. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään Lunastusvaatimuksesta tulee ilmetä minkä tai mitkä osakkeet lunastaja haluaa lunastaa. Mikäli useampi kunta vaatii saman osakkeen lunastusta, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa ko. osakkeen. Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä lunastusoikeutta.

7 Kunnanhallitus MAANOMISTAJAN LUPA/ JÄTEKATOKSEN RAKENTAMINEN Khall 92 / Asunto Oy Hirvensalmen Pihlajarinne, Asunto Oy Hirvensalmen Pihlajapuisto, Asunto Oy Hirvensalmen Pihlajapelto nimiset asunto-osakeyhtiöt hakevat maanomistajan lupaa Pihlajakumpu 7:317 tontille jätekatoksen rakentamista varten. Liite 1 Kyseiset asunto-osakeyhtiöt ovat korvaamassa nykyistä jätteen keräyspistettä uudella jätekatoksella, joka sijoittuisi liitteen 1 mukaisesti Hirvensalmen kunnan omistamalle tontille. Jätekatoksen ulkomitat käyvät myös ilmi liitteestä. Kunnanhallitus myöntää maanomistajan luvan liitteen mukaisen jätekatekatoksen toimenpideluvan hakemiselle omistamalleen Pihlajakumpu 7:317 tontille.

8 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ/LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI Khall 93 / Oikeusministeriö pyytää lausuntoa valmisteilla olevasta oikeusministeriön asetuksesta, jossa säädetään oikeusapupiireistä, oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista. Asetusluonnos ja sitä koskeva asetusmuistioluonnos ovat liitteenä (liitteet 2 ja 3) ja niistä käy tarkemmin ilmi ehdotetut muutokset (asetusluonnoksessa lisäksi merkitty punaisella) ja niiden perustelut. Molemmat luonnokset on valmisteltu oikeusministeriössä virkamiestyönä. Etelä-Savon oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen muodostaisivat nykyisen Mikkelin oikeusaputoimiston edunvalvontaalueen kunnat Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. Liitteet 2, 3 Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina sähköpostitse oikeusministeriöön Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa luonnoksesta.

9 Kunnanhallitus ETELÄ-SAVON KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ/TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖY- TÄKIRJAN JA KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVAN TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 94/ Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä lähettää kuntayhtymän jäsenkuntien kaupungin-/kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi: Liite 4 1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan, jossa tarkastuslautakunta esittää 1.1 tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi 1.2 jäsenkuntien valtuustoille, että kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä 1.3 että hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Kuntayhtymän alustavan taloudellisen loppuselvityksen Kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet tilintarkastuskertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myöntäneet hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2012 ja hyväksyneet alustavan loppuselvityksen ja kun jäsenkuntien valtuustojen päätökset ovat saaneet lainvoiman ja vuoden 2013 aikana syntyneet loppukulut on maksettu palauttaa kuntayhtymä jäljellä olevan peruspääoman jäsenkunnille peruspääoman suhteessa. Kunnanhallitus hyväksyy yllä mainitut asiakirjat ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 1. Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi, 2. Hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen, 3. Myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle, 4. Hyväksyy kuntayhtymän alustavan taloudellisen loppuselvityksen.

10 Kunnanhallitus URMASLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VIEMINEN LOPPUUN Tekn.ltk Urmaslahden asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen vieminen loppuun , jos ja kun messut toteutuu, vaiheistetaan seuraavasti: 1. vaihe Urmasrinne kadun rakentaminen pl ja päällysrakenteen rakentaminen pl sekä ja jk+pp-tie J1. Osuus kilpailussa, rakentaminen (elo-marraskuu) 2013, ei abpäällystettä. Osuudelle lisätään pl jätevesiviemäri, johon jatkossa kaava-alueen eteläpuoleiset haja-alueen kiinteistöt voivat yhteisellä paineviemärillä liittyä. Hinta n Pohjoinen LV-alue LV-alueen ruoppaus, tien ja kääntöpaikan rakentaminen, wcrakennus sekä nuotiopaikka. Laiturista pyydetään erillishinta optiona. Urakkakyselyt liikkeelle heti, kun AVIsta saadaan lupa vesistörakentamiseen. Rakentaminen toteutetaan syys-marraskuussa 2013, jos luvasta ei tule hidasteita vaihe Urmasrinne kadun rakentaminen pl Eli teiden yhdistäminen ylhäältä. Osuus kilpailutetaan elo-syyskuussa 2013, rakentaminen loppusyksy Ei ab-päällystettä, viimeistelytyöt kevätkesällä Laskenta-asiakirjat valmiina kesälomien jälkeen elokuussa, aikataulutus tarkennetaan tuolloin Uimaranta-alue. Vesialueen kivien poisto, tien ja kääntöpaikan rakentaminen, laituri sekä wc-rakennus. Laskenta-asiakirjojen laatiminen kesälomien jälkeen elokuussa, aikataulutus tarkennetaan tuolloin. AVIsta lupa vesistörakentamiseen, samassa luvassa pohjoisen LV-alueen kanssa. Rakentaminen loppuvuodesta vaihe Urmasrinne kadun rakentaminen pl Eli maantieltä alkava rakentamaton osuus.

11 Kunnanhallitus Kilpailutus ja rakentaminen syksy 2013, valmis toukokuu Vaihtoehtoisesti tielle vain kevyt ehostus. Tilanne tarkastetaan loppuvuodesta Eteläinen LV-alue LV-alueen ruoppaus, tien ja kääntöpaikan rakentaminen, wcrakennus sekä nuotiopaikka. Laiturista pyydetään erillishinta optiona. Kilpailutus talvella 2014 ja rakentaminen kevät Tilanne tarkastetaan loppuvuodesta AVIsta lupa vesistörakentamiseen, samassa luvassa pohjoisen LV-alueen kanssa Jätepiste Uusitaan aluekeräyspiste, mahdollisesti syväkeräysastiat kevät 2014, Tekn.joht. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle seuraavien määrärahalisäyksiä taloussuunnitelmaan 2013: Julkinen käyttöomaisuus 8525 Liikenneväylät Puistot ja muut yleiset alueet Perustelut: Vuoden 2013 varatuista määrärahoista on sidottu Kirkkotien rakentamisen loppuunsaattamiseksi ja Sysmälänniementien pinnoitteen uusimiseen. Lisämäärärahoilla voidaan käynnistää 2.vaiheen toteutuminen Urmaslahden asemakaava-alueella. 3. vaiheen rakentaminen voidaan toimittaa loppuun 2014 taloussuunnitelmassa ennakoiduilla määrärahoilla. Khall 95 / Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää vuoden 2013 talousarvioon seuraavat lisämäärärahat: Julkinen käyttöomaisuus 8525 Liikenneväylät Puistot ja muut yleiset alueet

12 Kunnanhallitus SUUR-SAVON ENERGIASÄÄTIÖ/ EHDOKKAAN VALINTA Khall 96 / Suur-Savon energiasäätiö on perustettu vuonna 1990 pääosin kuntaomisteisen Suur-Savon Sähkö Oy:n toimesta. Säätiön toiminta toiminnallisessa ja taloudellisessa mielessä käynnistyi vuoden 2001 alusta ja säätiölle valittiin valtuuskunta pääosin kuntien edustajista ja valinnoissa otettiin huomioon kuntien omistusosuus Suur-Savon Sähkö Oy:ssä. Mitään paikkakiintiöitä ei valtuuskuntaan ole virallisesti vahvistettu. Nykysääntöjen mukaan säätiön valtuuskunta täydentää itse itsensä ja valitsee hallituksen. Kun säätiö on muodostunut kuntataustaisesti, niin on tärkeää huolehtia siitä, että valtuuskunnan jäsenet edustavat kunkin kunnan näkemystä valittavista henkilöistä. Tällä halutaan varmistaa se, että kuntataustaisen säätiön omaisuutta ja toimintaa hoidetaan perustajatahojen tahdon mukaisesti. Säätiön hallitus haluaa varmistaa, että kaikissa kunnissa on tieto säätiön nykyisistä toimielimistä ja valintatavasta. Säätiön hallinnossa tulee noudattaa hyvää hallintotapaa ja varmistaa valintajärjestelmän avoimuus. Tavoitteena tulee olla säätiön edun varmistaminen valinnoissa. Liite 5 Säätiön hallitus saattaa sähköyhtiön kuntaomistajien tiedoksi tämän hetken valtuuskunnan kokoonpanon, joka on liitteessä 5, ja siinä näkyy tänä vuonna erovuoroiset henkilöt. Säätiön hallitus toivoo, että kunnissa käsitellään erovuoroisten jatko tai uudet ehdokkaat ja saatetaan ehdotuksen säätiön valtuuskunnan tiedoksi kirjallisesti mennessä. Varsinaisen valinnan tekee aina valtuuskunta ja se voi harkita valinnan toisinkin kuin kunta esittää. Säätiön valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa kesäkuussa ja kuntien esitykset toimitetaan valtuuskunnan käyttöön kirjallisesti. Valtuuskunnan jäsenten valinnassa on syytä valmistelussa huomioida tasa-arvon näkemykset ja yhteiskunnallisen edustavuus. Kunta voi tehdä myös vaihtoehtoisen esityksen, esim. mies/nainen. Säätiön sääntöjen mukaisesti valtuuskuntaan voidaan valita alle 65-vuotias henkilö. Kunnanhallitus valitsee ehdokkaansa Suur-Savon energiasäätiön valtuuskuntaan. Kunnanhallitus voi ohjeistuksen mukaisesti esittää vaihtoehtoisen esityksen, esim. mies/nainen. Keskustelun aikana Seija Väisänen esitti ehdokkaiksi Ahti Lindgreniä ja Maritta Oinosta. Pepe Hölttä esitti ehdokkaaksi Juhani Mannista.

13 Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että on ehdotettu yhtä naisehdokasta ja kahta miesehdokasta, ja että naisehdokkaaksi esitetään Maritta Oinosta ja miesehdokkaasta äänestetään. Maritta Oinonen hyväksyttiin naisehdokkaaksi. Puheenjohtaja totesi, että miesehdokkaita on kaksi, joten täytyy äänestää. Äänestystavaksi päätettiin lippuäänestys. Puheenjohtaja ehdotti ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Ehdotus hyväksyttiin. Äänestyksen tulos oli seuraava: Ahti Lindgren Juhani Manninen 5 ääntä 1 ääni Miesehdokkaaksi valitaan Ahti Lindgren. Kunnanhallitus ehdottaa Suur-Savon energiasäätiön valtuuskuntaan ehdokkaikseen Maritta Oinosta ja Ahti Lindgreniä.

14 Kunnanhallitus URMASLAHDEN VENEPAIKKAMAKSUT JA SÄÄNNÖT Khall 97 / Liite 6 Urmaslahteen rakennetaan vuoden 2013 ja 2014 aikana venepaikkoja poijullisin laiturein. Venepaikkoja on alussa rajoitetusti ja tarkoitettuna alussa vain kortteleiden ja kortteleiden käyttöön. LV- alueille rakennetaan nuotiopaikka, puukatos polttopuille ja verkon selvitys teline alueen käyttäjille. Aallonmurtaja tehdään olemassa olevista luonnonkivistä ja suoritetaan ruoppaus. Venevalkamien rakentaminen aloitetaan syksyllä 2013 pohjoisen valkaman rakentamisena. Tekninen toimisto on laatinut säännöt venepaikkojen käytöstä (liite 6) Hirvensalmella on vastaavia paikkoja ns. Suur-Savon rannassa, paikkoja on kaikkiaan 26 joista 16 on tarkoitettu pienveneille ja loput isommille moottoriveneille, pienvene paikoista peritään 145 / kausi (sis. alv 24 %) Ensi kesäksi suunnitellusta omakotinäyttely alueen tontti myynnin vetonaulaksi tulisi varata uusille asukkaille mahdollisuus veneen pitoon rakennettavilla venevalkamilla ja siihen tarjoushinta/kausi esim. kolme vuotta.. Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen toimiston laatimat venepaikkojen vuokraussäännöt sekä päättää, että 2014 pidettävien omakotitalonäyttelyiden aikana omakotitalon rakentaja saa venepaikan käyttöönsä 145 kolmeksi vuodeksi jonka jälkeen tulee maksaa vahvistetun taksan mukainen maksu/kausi. Nyt jo rakennettujen omakotitalojen osalta maksu on sama kolmelta vuodelta, jos osallistuu näyttelyyn esim. antamalla kiinteistönsä näyttely alueeksi.

15 Kunnanhallitus URMASLAHDEN ASUNTOTONTTIEN MYYNTI- JA VUOKRAUSPERUSTEET Khall 98/ Urmaslahden alueelle on vahvistettu tonttien myyntihinnat kunnanvaltuuston päätöksellä Tontteja ei ole lohkottu, vaan myynti on tapahtunut määräalan myyntinä. Omakotitalorakentamisen kallistuttua on tontin vuokrausmahdollisuudesta tullut selkeä kilpailutekijä rakentajien etsimisessä. Hirvensalmella ei tällä hetkellä ole ollut mahdollista vuokrata omakotitalotonttia. Tontin vuokraaminen edellyttää tonttien lohkomista ja vuokraehtojen määrittämistä. Mikäli lohkomaton tontti vuokrataan, ei sille ole mahdollista saada panttioikeutta. Urmaslahden alueen tonttien lohkomistoimitus on aloitettu. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat vuokraehdot Urmaslahden kaava-alueella: - vuokra-aika 50 vuotta - Omakotitalotontin perusvuokra vuodelta 4 % valtuuston vahvistamasta hinnasta - Tonttien perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (2012 syyskuu =100). Vuokra tarkistetaan vuosittain tammikuussa. - Vuokraoikeuden vapaa siirto-oikeus on edellytyksenä sille, että vuokraoikeuteen voidaan vahvistaa kiinnitys. Rakentamattoman tontin vuokraoikeudella keinottelun estämiseksi esitetään vahvistettavaksi lisäyksenä: Jos vuokraoikeus siirretään ilman etukäteen kunnalta saatua lupaa muulle kuin aviopuolisolle, rintaperilliselle, ottolapselle, vanhemmille tai sisaruksille ennen rakennusten valmistumista, vuokralainen on velvollinen suorittamaan kunnalle lisämaksuna vuosivuokran 50-kertaisena tai vaihtoehtoisesti kunnalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus. - Kunnalla on oikeus irtisanoa sopimus maanvuokralain (258/66) 21 ja 54 :issä mainituilla perusteilla. - Vuokralaiselle annetaan etuoikeus tontin uudelleenvuokraukseen vuokrakauden päätyttyä.

16 Kunnanhallitus Kunnalle asetetaan velvollisuus lunastaa vuokralaisen rakennukset ja rakennelmat. Lunastushinta on 60 % omaisuuden teknisestä arvosta. - Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti vuokrakauden aikana kunnan määräämästä hinnasta. - Rakentamisvelvoitteeksi määrätään 2 vuotta tontin vuokra-ajan alkamisesta. Mikäli tontti vuokrataan vuoden 2013 aikana, on rakentamisvelvoite kuitenkin sen mukainen, mitä omakotitalonäyttelyalueen tontinvarausehdoissa mainitaan. - Tontilla vuokraushetkellä olevat puut siirtyvät vuokralaisen omistukseen, mutta niitä ei saa vahingoittaa eikä kaataa ilman rakennustarkastajan lupaa. Rakennustyön ajaksi puut on tarpeellisin osin suojattava. - Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja - Vuokralainen on velvollinen hankkimaan vesi, - jätevesi ja laajakaistaliittymät ja suorittamaan niihin liittyvät maksut. - Sopimussakko vuokrausehtojen rikkomisen varalle: Sopimussakoksi asetetaan 10 kertaa vuosivuokra. - Tontin vuokraoikeus ja tontilla olevat rakennukset on mahdollista kiinnittää. Ylikiinnittämisen varalta vuokralaiselle asetetaan kiinnitysraja, jonka ylittyessä vuokralaisen on luovutettava kunnalle vakuus velvollisuuksiensa ja suoritustensa täyttämisen yms. vakuudeksi. Vuokrasopimus laaditaan Suomen Kuntaliiton vuokrasopimusmalleja vuodelta 1997 soveltaen.

17 Kunnanhallitus OMAKOTITALONÄYTTELYYN OSALLISTUVILLE MAKSETTAVAT KANNUSTIMET Khall 99/ Talon asettaminen näyttelykohteeksi aiheuttaa omistajalle häiriötä ja rajoittaa asunnon käyttöä. Omakotitalonäyttelyyn voivat osallistua uudet rakentajat sekä alueella jo asuvat valmiine taloineen. Kannustimet on tarkoitettu lisäämään näyttelyalueen kiinnostavuutta sekä lisäämään innostusta osallistua näyttelyyn valmiilla talolla. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat kannustimet: Kunta maksaa: - ennen tontin ostaneelle/vuokranneelle taholle, joka sitoutuu asettamaan näyttelykohteeksi käyttöön otetun uuden asunnon 3990 euroa. Tämän rahan voi käyttää lupamaksuihin ja vesi/jätevesiliittymiin tontin ostaneelle/ vuokranneelle taholle, joka asettaa näyttelykohteeksi rakennusvaiheessa olevan talon 1990 euroa. Tämän rahan voi käyttää lupamaksuihin ja vesi/jätevesiliittymiin. - Näyttelyalueen asukkaalle, joka asettaa jo valmistuneen asuntonsa näyttelykohteeksi 2500 euroa, jonka voi käyttää vapaavalintaisesti.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 100/ Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, työllisyyskatsaus 2. Opetushallitus, Yleisavustuksen myöntäminen kerhotoiminnan kerhotoiminnan kehittämiseen. 3. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän pöytäkirja 4. Etelä-Savon maakuntaliiton pöytäkirja Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja 7. Vaalijalan kuntayhtymän asialista Rakennuslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Merkittiin tiedoksi.

19 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 101 / Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja selosti kokoukselle Puulan lauttaliikennetiekunnan päivättyä hanketukihakemusta ja siihen liittyvää lainan takaushakemusta. Kunnanhallitus antoi asioista valmisteluohjeita. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Risto Pesonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo ja hallintojohtaja Heli Rummukainen klo

20 Kunnanhallitus TUTKINTAPYYNNÖN TEKEMINEN POLIISILLE Khall 102/ Etelä-Savon Työterveyshuollon työterveyslääkäri on ottanut yhteyttä kunnanjohtajaan ja kertonut Hirvensalmen kunnan työntekijän työterveyshuoltoon ottamasta yhteydestä, joka koskee kunnanvaltuuston Jyväskylässä pidetyssä valtuustoseminaarissa luottamushenkilön taholta tapahtuneesta tilanteesta. Koska kysymys on luottamushenkilön toiminnasta, on asiaa hoitanut valtuuston puheenjohtajisto. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä asiasta tutkintapyynnön Etelä-Savon poliisille. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian kohdalla pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Seppo Ruhanen.

21 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 86-91, 93, 95-96, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: 92, 94, Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013 Kunnanhallitus 30.9.2013 198 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 14 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot