CE-merkinnän käynnistys yrityksessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CE-merkinnän käynnistys yrityksessä"

Transkriptio

1 CE-merkinnän käynnistys yrityksessä ikkunat sisäänkäyntiovet julkisivujärjestelmät Markku Riihimäki

2 SMRY ry - CE-merkintäprojekti 1. Osapuolten työnjako jaetussa alkutestauksessa 2. Pakollisena/vapaaehtoisena merkinnässä ilmoitettavat perusominaisuudet järjestelmätoimittajien vastuualue 3. Varmennusjärjestelmät; alkutestaus, laadunvalvonta 4. Tuotannon sisäinen laadunvalvonta (FPC) järjestelmätoimittajien ja valmistajien tehtävät 5. CE-merkintään liittyvien menettelytapojen ohjeistus kuvausmalli (ekstranet) 6. Projektin toimijat Forster, Jansen, Nokian Profiilit, Purso, Schüco, Sapa Alufront, Avekmet, Normek, TM Teräs Innoriihi Oy SMRY ry. Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

3 CE-merkinnän aloitus Jaettu alkutestaus järjestelmätoimittajamalli ikkunat ja sisäänkäyntiovet julkisivujärjestelmät CE-merkintäprosessi ja sen osapuolet Mitä tuotteita koskee? Mitä tarkoittaa? Asetus - standardit kansalliset vaatimukset varmennusjärjestelmä Alkutestaus, suoritustasot, perusominaisuudet, ja niiden määrityksestä Suoritustasoilmoitus Tuotannon sisäinen laadunvalvonta Tuotteiden CE-merkintä Markku Riihimäki

4 CE-merkintä CE-merkki ei ole yleinen laatumerkki, vaan sillä ilmoitetaan yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen perusominaisuuksien varmennettuja suoritustasoja siinä on ilmoitettava sellaisten perusominaisuuksien suoritustasot, joihin kohdistuu kansallinen vaatimus dokumentoidulla tuotannon sisäisellä laadunvalvonnalla (FPC) varmennetaan se, että merkityt valmistettavat tuotteet ovat vähintään ilmoitettujen arvojen mukaisia tuotteen on oltava myös muuten standardin mukainen, myös elinkaaren aikaisia vaatimuksia Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

5 Säädöksiä, ohjeita, neuvontaa EU:n rakennustuoteasetus, osana suomalaista lainsäädäntöä, linkki 479&lan=FI Tuotestandardit, tähän projektiin liittyen SFS-EN A1:2010 SFS-EN 13830:2003 hankinta: Kansallisia soveltamisstandardeja valmisteilla mm. Ikkunat ja sisäänkäyntiovet Varmennusjärjestelmä, ks. seuraava sivu Kansalliset vaatimukset, mm. RakMK Tietoa CE-merkinnästä mm. TUKES, YM, VTT, RT, ja hen Helpdesk Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

6 Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen, AVCP Toimenpiteet AVCP-järjestelmä/suorittaja Tuotannon sisäinen laadunvalvonta (FPC) V V V V V Tehtaalta ohjelman mukaan otettujen näytteiden lisätestaus Suoritustason alkumääritys (ITT); testaus, laskenta, taulukkoarvot Tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen Pistokoetestaus enne tuotteen saattamista markkinoilla V V V ILAT ILAT V ILAT V ILAT ILAT ILLV ILAT ILAT ILLV ILAT V = valmistaja, L = testauslaboratorio, ILLV = ilmoitettu laitos, laadunvalvonta ILAT = ilmoitettu laitos, alkutestaus, 1 mm. ikkunat ja ovet Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

7 Kansallisia vaatimuksia Viranomaismääräykset asettavat eräiden tärkeiden ominaisuuksien suhteen minimi-perustason mm. lait ja asetukset (vrt. rakennus- ja maankäyttölaki) Suomen Rakennusmääräyskokoelma, RakMK asemakaavassa esitetyt vaatimukset, vrt. ääneneristävyys täydentäviä soveltamis- yms. ohjeita, paikallisviranomaisten ohjeet (vrt. vara-/hätäpoistumistie, palo-osastointi jne.) Kansallisten määräysten päivitysten yhteydessä myös vaatimuksien esitystapaa harmoni-soidaan eurooppalaisten sopimusten (direktiivit, standardit yms.) kanssa yhteensopiviksi. Seuraavassa esitetyt ikkunoiden ja sisäänkäyntiovien kansalliset vaatimukset ja vaatimusluokat perustuvat kansallisen soveltamisstandardin luonnokseen. Julkisivujärjestelmän osalta työversio; järjestelmätoimittajat viimeistelevät vaatimustiedot myöhemmin Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

8 Tuote suoritustasot tekniset asiakirjat Tuote (vrt. alkutestauksen suoritus) valmistajan oma, valmistajien yhteinen, suunnittelijan (vrt. järjestelmätoimittaja) kehittämä Alkutestaus ilmoitettu laitos tekninen erityisasiakirja (vrt. yksinkertaistetut menettelyt, mikroyritys) Tuotteiden suoritustasot Määritys-/testausraportit Tekniset asiakirjat tekninen tuote- ja valmistusdokumentaatio suoritustasomäärityksen soveltaminen merkinnässä Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

9 Jaettu alkutestaus - järjestelmätoimittajamalli Järjestelmätoimittaja Tuoterakenne ja kehitys Hyödyntämissopimus Rakennetieto, suoritustasomääritys Tekninen neuvonta, koulutus, järjestelmän auditointi ja myötävaikuttaminen Suoritustason määrityksen ohjeistus Valmistuksen ja laadunvalvonnan ohjelmat, kriteerit ja ohjeet Tuoterakenteen ja suoritustasoaineiston ylläpito ja päivitys Sovellusalue ja elinkaaren aikaisen kestävyyden edellyttämät ohjeet Valmistajayritys Soveltamisen ja valmistuksen puitteet Valmistajan tehtävät ja vastuu Suoritustasoilmoitus FPC-järjestelmän suunnittelu, täytäntöönpano ja toteutus Projektikohtainen suoritustasomääritys Tuotteiden valmistus, laadunvalvonta ja aineiston tallennus ja säilytys CE-merkintä ja merkinnänmukaisuuden osoittaminen Asiakasprosessiin liittyvät tehtävät, reklamaatiot yms. Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

10 Perusominaisuuksien määritys, periaatteita A-malli 1. Worst case - periaatteen soveltaminen; suoritustason määritys ko. tuoteperheen heikoimman tuotteen, tuotemallin, tai -osan (vrt. karmiaukko) perusteella; esim. tuulenpaineen kestävyys tuoteperheen heikoimmalla rakenteella ja suurimmalla karmiaukolla 2. Tuoterakennetta edustavan vertailuarvon käyttö; esim. U-arvo tai ääneneristävyys Ikkunoissa ja ovissa standardin mukaisen määrityksen soveltamisessa ongelmana laaja tuotemalli- ja kokovalikoima; ikkunoissa puitejaot, ovissa lasiaukot 2. Laskettu tuotekohtainen arvo; esim. julkisivujärjestelmässä rakenneosien mukainen laskettu U-arvo tai kuormituksen kestävyys Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

11 Kansalliset vaatimukset, ikkunat Nr Perusominaisuus SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa Palonkestävyys (E + EI) Savuntiiveys (S) 1,2 Tuulenpaineenkestävyys X 1 Paineen kestävyys 2 Puitteen poikkeama Ei sisälly tähän standardiin, ao standardi on valmisteilla. Kun tuottee-seen kohdistuu näihin ominaisuuksiin liittyvä kansallinen vaatimus, vaatimustenmukaisuus osoitetaan kansallisella tyyppihyväksynnällä. 4.2 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 2A 3B 3C 5 Sateenpitävyys X - myös tiivisteiden kestävyys ja vaihdettavuus 14 Ilmanpitävyys X - myös tiivisteiden kestävyys ja vaihdettavuus 7 Vaaralliset aineet - päästöt 9 Turvalaitteiden kestävyys Innoriihi - yksilöidyt Oy raja-arvot 4.5 ja 4.15 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 4.13 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 4.6 Tarvittaessa Kansalliset vaatimukset A 9A E Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

12 Kansalliset vaatimukset, ikkunat Nr Perusominaisuus SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa 10 Äänitekniset 4.11 Kun määräys-ten ominaisuudet X mukainen vaatimus 11 Lämmönläpäisykerroin X - jos kohteessa vaaditaan - myös eristyslasin pitkäaikaiskestävyys 12 Säteilyominaisuudet X - ikkunan gw-arvo Vaatimustaso Suomessa Ympäristöopas 108, Rakennusten ääneneristävyyden mitoittamine, vaatimustaso kaavamääräyksiin perustuvan kohdekohtaisen mitoituksen mukaan 4.12 ja 4.15 Kyllä RakMK, lämmönläpäisykertoimen vertailu- ja enimmäisarvot [W/m2 x K]: - lämpimät tilat 1,0, enintään 1,8 - puolilämpimät tilat 1,4, enintään 2,8 Kohdekohtaiseen energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut lämmönläpäisykertoimen arvot 4.13 Energiatehokkuusmääräykset RakMK - kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskenta 13 Säteilyominaisuudet X - valonläpäisykerroin (τ) 4.13 Energiatehokkuusmääräykset RakMK - kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskenta X Valmistaja voi korvata näiden ominaisuuksien suoritustason arvioinnin teknisellä erityisasiakirjalla, kun kyseessä on rakennusasetuksen tarkoittama yksinkertaistettu menettely. Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

13 NAS Ikkunoiden perusominaisuuksien määritys (Liite 1) Perusominaisuus Testaus/ määritys 10 Äänitekniset ominaisuudet Sovellusalue 1,23 x 1,48 PA 2,7 m 2 0 db 2,7 m 2 < PA 3,6 m 2-1 db 3,6 m 2 <PA 4,6 m 2-2 db 4,6 m 2 <PA -3 db Vaaditaanko Suomessa Kohteen mukaan Kansallinen vaatimus Kaavamääräys Ympäristöopas108 Määritys testaamalla tai käyttämällä taulukkoarvoja, A-mallin mukainen ikkuna. CE-merkinnässä suoritustaso ilmoitetaan suurimman ikkuna-aukon (vrt. korjausarvot) mukaisena vertailuarvona. Kiinteä ja yksipuitteinen avattava ikkuna - ikkunatyypin minimikarmissyvyys > muut suuremmat karmisyvyydet ( mm) Kaksipuitteinen ikkuna - karmisyvyys mm -> muut karmisyvyydet mm - karmisyvyys mm -> korjausarvo -3 db - rakennegeometrialtaan, lasitukseltaan ja tiivistykseltään yhtäläiselle kaksipuitteiselle puualumiini-ikkunalle voidaan soveltaa vastaavan puuikkunan ääneneristysarvoja, mutta ei toisin päin. Tuuletusluukkujen ja/tai umpiosien ääneneristävyyden arvo voidaan ilmoittaa a) CE-merkinnässä erillisinä arvoina tai b) valmistajan teknisessä informaatiossa, kokonaisuuden keskimääräinen ääneneristävyyden arvo saadaan pinta-alojen mukaan painotettuna keskiarvona. Markku Riihimäki NAS ikkunat ja ulko-ovet LASISEMINAARI Tampere

14 Kansalliset vaatimukset, sisäänkäyntiovet Nr Perusominaisuus SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa Palonkestävyys (E + EI) Savuntiiveys (S) Itsesulkeutuva (C), vain itsesulkeutuvat palo-ovet Ei sisälly tähän standardiin, ao standardi on valmisteilla. Kun tuottee-seen kohdistuu näihin ominaisuuksiin liittyvä kansallinen vaatimus, vaatimustenmukaisuus osoitetaan kansallisella tyyppihyväksynnällä. 1,2 Tuulenpaineenkestävyys X 4.2 Suositellaan Pientalo 2A 1 Paineen kestävyys Matala rakennus 3B 2 Puitteen poikkeama Korkea rakennus 3B 3 Sateenpitävyys X - myös tiivisteiden kestä-vyys ja vaihdettavuus 4.5 ja 4.15 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 2A 3A 4A 14 Ilmanpitävyys X - myös tiivisteiden kestävyys ja vaihdettavuus 5 Vaaralliset aineet - päästöt 4.14 ja 4.15 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 4.6 Tarvittaessa Kansalliset vaatimukset Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

15 Kansalliset vaatimukset, sisäänkäyntiovet Nr Perusominaisuus SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa 6 Iskunkestävyys - vain lasitetut ovet, joissa vahingoittumisriski, tarvittaessa molemmin puolin 7 Turvalaitteiden kestävyys - yksilöidyt raja-arvot 4.7 ja Kun määräysten mukainen vaatimus Korkeus ja leveys 4.9. Suositellaan 9 Varauloskäynnin avattavuus - poistumisteiden lukitut ovet, sisäpuolelta avaus 4.10 ja 4.15 Kun määräysten mukainen vaatimus 10 Äänitekniset 4.11 Kun määräysten ominaisuudet X mukainen vaatimus RakMK, F2 - julkiset tilat, luokka q (200 mm) - asuintilat NPD, turvalasin sijaan voidaan käyttää myös 6 mm:n tasolasia RakMK Ympäristöopas 108, Rakennusten ääneneristävyyden mitoittamine, vaatimustaso kaavamääräyksiin perustuvan kohdekohtaisen mitoituksen mukaan Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

16 Kansalliset vaatimukset, sisäänkäyntiovet Nr Perusominaisuus 11 Lämmönläpäisykerroin X - jos kohteessa vaaditaan - myös eristyslasin pitkäaikaiskestävyys SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa 4.12 ja 4.15 Kyllä RakMK, lämmönläpäisykertoimen vertailuja enimmäisarvot [W/m 2 x K]: - lämpimät tilat 1,0, enintään 1,8 - puolilämpimät tilat 1,4, enintään 2,8 Kohdekohtaiseen energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut lämmönläpäisykertoimen arvot 12 Säteilyominaisuudet X - ikkunan g w -arvo 4.13 Energiatehokkuusmääräykset RakMK - kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskenta 13 Säteilyominaisuudet X - Valonläpäisykerroin (τ) 4.13 Energiatehokkuusmääräykset RakMK - kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskenta X Valmistaja voi korvata näiden ominaisuuksien suoritustason arvioinnin teknisellä erityisasiakirjalla, kun kyseessä on rakennusasetuksen tarkoittama yksinkertaistettu menettely. Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

17 Kansalliset vaatimukset, julkisivujärjestelmät Nr Perusominaisuus 1 Tuulenpaineen kestävyys SFS-EN 13830: 2003 ITT 4.1 Ilmoitettu laitos 2 Oma paino 4.2 Ilmoitet- tu laitos Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa Kyllä Suunnitteluarvo: etupinnan taipuma L/200 tai 15 mm, pienempi em. arvoista on määräävä(?) Mittaus standardin EN mukaan Kyllä Suunnitteluarvo (oman painon aiheuttama taipuma pystysuunnassa L/500 tai 3 mm, pienempi em. arvoista on määräävä(?) 3 Iskunkestävyys, ulkop. 4.3 Ilmoitettu laitos 4 Iskunkestävyys, sisäp. 5 Ilmanpitävyys - myös tiivisteiden kestävyys 6 Sateenpitävyys - myös tiivisteiden Innoriihi kestävyys Oy 4.4 Valmistaja 4.5 Valmistaja - RakMK, F2 turvamääräykset asettavat vaatimuksia lasiosien kestävyydelle ja törmäyksen ja/tai putoamisen aiheuttaman vahingoittumis-vaaran kannalta Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus A 9A E Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

18 Kansalliset vaatimukset, julkisivujärjestelmät Nr Perusominaisuus SFS-EN 13830: 2003 Alkutestaus Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa 7 Äänitekniset ominaisuudet 4.6 Valmistaja Kun vaatimus Ympäristöopas 108, Rakennusten ääneneristävyyden mitoittamine, vaatimustaso kaavamääräyksiin perustuvan kohdekohtaisen mitoituksen mukaan 8 Lämmönläpäisykerroin - jos kohteessa vaaditaan - myös eristyslasin pitkäaikaiskestävyys 4.7 Valmistaja Kyllä RakMK, lämmönläpäisykertoimen vertailu- ja enimmäisarvot [W/m 2 x K]: Umpiseinä - lämpimät tilat 0,17, enintään 0,60 - puolilämpimät tilat 0,26, enintään 0,60 Ikkunat ja ovet - lämpimät tilat 1,0, enintään 1,8 - puolilämpimät tilat 1,4, enintään 2,8 Kohdekohtaiseen energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut lämmönläpäisykertoimen arvot Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

19 Kansalliset vaatimukset, julkisivujärjestelmät Nr Perusominaisuus SFS-EN 13830: 2003 Alkutestaus Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa? Palo-ominaisuudet - materiaalien palamattomuus, syttymisherkkyys, palon leviäminen 4.9. ja 4.10 Ilmoitettu laitos 1 Kun vaatimus RakMK 9 Palonkestävyys, Tiiveys (C) 4.8 Ilmoitettu laitos 1 Kun vaatimus RakMK 10 Palonkestävyys, tiiveys ja eristävyys (EI) Ilmoitettu laitos 1 Kun vaatimus RakMK 11 Tasapotentiaalisuus 4.13 Ilmoitettu laitos Kyllä Suunnitteluarvo 1 Kun kyseessä tuote, jonka paloteknistä käyttäytymistä hallitaan esim. muutosherkällä lisäaineistuksella tai orgaanisen aineen määrällä, edellytetään varmennusjärjestelmän 1 soveltamista: alkutestauksen lisäksi FPCjärjestelmän alkutarkastus, jatkuva valvonta ja arviointi Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

20 Kansalliset vaatimukset, julkisivujärjestelmät Nr Perusominaisuus SFS-EN 13830: 2003 Alkutestaus Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa 12 Vaakakuorman kestävyys vaakasuuntainen henkilökuormituksen kesto, törmäyskuorma Kestävyys Tarvittaessa Kansalliset vaatimukset Vaaralliset aineet - päästöt sisäilmaan, maaperään Lasin lämpöshokin kestävyys 4.15 Valmistaja - - Kansalliset vaatimukset valmisteilla Vesihöyryn läpäisevyys Valmistaja Näille ominaisuuksille ei ole määrättyä teknistä ilmaisua, mutta mahdollisten vaatimusten yhteydessä yhteensopivuus tämän standardin liitteen (ZA) kanssa tulee varmistaa. Tältä osin ei tarvitse laittaa liittää tietoa CE-merkintään Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

21 Suoritustasoilmoitus Ilmoituksen numero Tuotetunniste (tai tuotetyyppi, jos yhdistelmäesitystapa) Tuotteen käyttökohde Tuotteen valmistajan (tai tavaramerkki) ja yhteystiedot Mahdollisesti valtuutettu edustaja, joka hoitaa osan valmistajalle kuuluvista tehtävistä (toimeksianto valmistajalta) Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmä (AVCP-luokka) Yhdenmukaistetun tuotestandardin (hen) tunniste Ko. standardin mukaiset (ZA.1) perusominaisuudet ja ilmoitetut arvot ja luokat tai npd-merkintä Ilmoitetun laitoksen id-numero ja nimi Valmistajan allekirjoitus tietojen oikeellisuuden vakuudeksi Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

22 SMRY ry, extranetin materiaali laadunvalvontajärjestelmän runkoteksti, järjestelmän kuvaus muutamia lomake-malleja luottamuksellisuus, salassapito soveltaminen vain yrityksen omaan käyttöön vastuu järjestelmän määräystenmukaisuudesta soveltajayrityksellä Muutokset, täydennykset - päivitys kullekin käyttäjälle lähetty kirjautumisohje, käyttäjätunnus ja salasana Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

23 FPC-järjestelmän sisältöaiheet Tuotannon sisäinen laadunvalvonta 1. Taustainformaatio järjestelmän kokonaisuus ja tavoitteet 2. Alkutarkastus ja käyttöönotto 3. Asiakirjat, dokumentit ja laadunvalvonta-aineisto 4. Organisaatio, koulutus ja perehdyttäminen 5. Suunnittelu, suoritustasot ja suoritustason määritys 6. Tuotteen käyttöalue, elinkaari 7. Tilaus, tallennus ja tuotannon ohjaus 8. Materiaalit, tuoteosat hankinta 9. Tuotanto ja laadunvalvonta 10. Ei-vaatimusten mukaiset tuotteet, reklamaatiot - korjaavat toimenpiteet 11. Tuotannon koneet ja laadunvalvonnan laitteet Liiteaineisto Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

24 FPC Alkutarkastus ja käyttöönotto Toimenpide, aihe Liite vastuuhenkilön nimeäminen järjestelmän suunnittelu ja valmistelu (vrt. malli ja ohjeistus) harjoittelu, koekäyttö alkutarkastus ja tarvittavat korjaukset virallinen käyttöönottohyväksyntä ja aloituspäätös muutokset järjestelmään Liite Liite vuosittainen sisäinen auditointi järjestelmätoimittajan myötävaikuttaminen ja osallistuminen HUOM. Linkit eivät ole lähetetyssä aineistossa, vaan extranetissä Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

25 FPC Asiakirjat, organisaatio ja koulutus Toimenpide, aihe Liite Asiakirjat sekä laadunvalvonta- ja muu aineisto järjestelmäasiakirjat laadunvalvonnan kirjaukset tuoterakenne yms. dokumentaatio yrityksen yleinen toiminta-aineisto Asiakirjojen ylläpito Asiakirjaluettelo Liite Asiakirjojen hallinta- ja ylläpitovastuut Organisaatio vastuut ja päätöksenteko organisaation koulutussuunnitelma Liite Liite Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

26 FPC Suunnittelu, suoritustasot ja käyttöalue/elinkaari Toimenpide, aihe Liite Suoritustasoaineisto järjestelmätoimittajat tekninen dokumentaatio: piirustukset, rakenneselosteet ja valmistusohjeet laadunvalvontaohje (-lomake) sekä tarkastusohjeet ja -kriteerit Suoritustasoilmoitus (ks. ohjeistus) tuotekohtaiset suoritustasot lausunto vaarallisista aineista, päästöt huoneilmaan ja maaperään Suoritustason määritys, suunnittelu suoritustasomäärityksen ja muun suunnittelun oikeellisuus, kuittaus Tuotteen käyttöalue ja elinkaari tuotteen käyttöalueen määritys, ominaisuuksien toteutuminen käyttöikä; käsittely- ja asennusohjeet, huolto- ja hoito sekä tuotteen päivitys: korjaukset ja tuoteosien uusiminen/vaihto Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

27 FPC Tilaus, tallennus, valmistuksen ohjaus ja hankinnat Toimenpide, aihe Liite Tilaus ja tallennus tuotetunniste (ominaisuusvariaatio) jäljitettävyyskytkentä ; tuote/asiakas valmistus komponentit ja materiaalit Tuotannon ohjaus tunnisteen mukainen merkintä (jäljitettävyys) tuoteosien tuotekohtainen tilaus vaatimus- yms. tiedon välittyminen valmistukseen Tuoteosien, materiaalien ja tarvikkeiden hankinta hyväksyntä ja käyttöönottomenettely, ohje hankintasopimus, tekniset spesifikaatiot ja tarkastukset hyväksyttyjen tuoteosien ja materiaalien luettelo Jäljitettävyys Liite Liite Liite Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

28 FPC Valmistus ja laadunvalvonta Toimenpide, aihe Liite Valmistus tuotannon layout valmistusohjeet - järjestelmätoimittaja valmistustiedon kertyminen, jäljitettävyys materiaalit, raaka-aineet, puolivalmisteet, jäljitettävyys Laadunvalvonta tunnisteen mukainen merkintä (jäljitettävyys) tuoteosien tuotekohtainen tilaus vaatimus- yms. tiedon välittyminen Tarkastukset ja testaus tarkastusohjeet ja kriteerit - järjestelmätoimittaja lopputarkastus (suunnitelman mukaan, katselmus) testaus; tuoteosat, materiaalit, lopputuotteen testit (?) laatu-/toimintapoikkeamien kirjaus ja käsittely; toimenpidekirjaus, pienet poikkeamat, oleelliset poikkeamat (ks. seuraava kohta) CE-merkintä ei-ce-merkittävät tuotteet Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

29 FPC ei-vaatimustenmukaiset tuotteet, reklamaatiot Toimenpide, aihe Liite Laatupoikkeamat tuoteosat, raaka-aineet ja varusteet prosessi: suunnittelu/suunnitelmat, käsittely, ohjeet ja asiakirjat, merkintä valmistus Asiakasreklamaatiot Kirjaus- ja raportointi tunnisteen mukainen merkintä (jäljitettävyys) tuoteosien tuotekohtainen tilaus vaatimus- yms. tiedon välittyminen Korjaavat toimenpiteet Prosessin/menettelyn muutos valmistusmenetelmänmuutos tuotteen tai tuoteosan/raaka-aineen muutos Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

30 FPC Tuotannon koneet ja tarkastuslaitteet ja -välineet Toimenpide, aihe Liite Tuotannon koneet ja laitteet koneluettelo; tarkastus- ja huoltokirjaukset koneitten asetteet, säännönmukaiset tarkastukset; suunnitelma ja suoritus tarkastus-, huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden ohjelmointi ennakointi Laadunvarmennuksen laitteet ja välineet luettelo huollon ja kunnossapidon ohjelmointi tarkastukset ja mittalaitteiden kalibrointi Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

31 FPC Etenemisvaiheet Toimenpide, aihe 1. Tuotteiden/tuotejärjestelmien valinta 2. Suoritustasoaineisto ja tekniset asiakirjat (järjestelmätoimittaja) 3. FPC-järjestelmä luonti, alkutarkastus ja henkilöstön koulutus 4. Järjestelmän aineisto ja välineet 5. Tuotteiden valinta - tuoteohjelma ominaisuusvariaatioineen 6. Suoritustasoilmoitus (DoP) 7. CE-merkinnän käynnistäminen 8. Seuranta ja korjaavat toimenpiteet: järjestelmä ja laadunvalvonnan suoritus 9. Järjestelmän ylläpito ja päivitykset 10. Järjestelmän edellyttämät käytännön toimenpiteet Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

32 Innoriihi Oy TKI TOIMINTA tuote- ja palvelukehitysprojektit, asiantuntijapalvelut oppimateriaali, tiedotus ja koulutus Markku Riihimäki Osaamisalueita mm. rakennustuoteteollisuus, rakentaminen, perusparannus levyrakenteet, ikkunat, ovet, elementit sovelluskehitys, rakentamisen prosessit rakennustuotteiden CE-merkintä, testaus, hyväksynnät Eija Riihimäki RAKENNUTTAJAKONSULTOINTI Rakennuttaminen ja rakennustyön valvonta palveluasunnot asunto- ja liikerakennukset, liike- ja teollisuusrakennukset Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja T

33 KIITOS Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

Helsinki 25.3.13. Panu Veijalainen / Nokian Profiilit Oy

Helsinki 25.3.13. Panu Veijalainen / Nokian Profiilit Oy Helsinki 25.3.13 Panu Veijalainen / Nokian Profiilit Oy Mistä komponenteista suoritustaso koostuu? NAS (National Application Standard), eli kansallinen soveltamisstandardi on tekeillä vasta ovi- ja ikkunastandardista

Lisätiedot

Käytännöntoimenpiteet. Hasse Lönnberg Sapa Building System

Käytännöntoimenpiteet. Hasse Lönnberg Sapa Building System Käytännöntoimenpiteet Hasse Lönnberg Sapa Building System CE-merkinnän Asiat voisi olla paljon huonommin! - SMRY:n tuki - Järjestelmätoimittajamalli - Toimittajien tuki ONNISTUMINEN VAATI SITOUTUMISTA,

Lisätiedot

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet 12.2.2015 Jorma S. Tiiri Tuotekehityspäällikkö Domus Yhtiöt Oy LOIMAA CE-merkintä Rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011 ja tuotestandardin SFS-EN 14351-1

Lisätiedot

Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet. CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy

Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet. CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy Osion kouluttajat ovat Schüco Mika Koskinen Onninen Oy Mika Kortelainen Kimmo

Lisätiedot

Tuotepassi. LK90eco ikkuna LK75eco ikkuna. Ikkunajärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti

Tuotepassi. LK90eco ikkuna LK75eco ikkuna. Ikkunajärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti Järjestelmä Tuoteperhe LK90eco ikkuna LK75eco ikkuna Kiinteät ikkunat Sisään aukeavat ikkunat Materiaalit Alumiini: EN-AW 6063 T5 Lämpökatkot: polyamidi + PU Tiivisteet: EPDM Tuotestandardi (hen: EN 14

Lisätiedot

Tuotepassi. LK78 ikkuna. Ikkunajärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti

Tuotepassi. LK78 ikkuna. Ikkunajärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti Järjestelmä Tuoteperhe Kiinteät t Aukeavat t ja luukut Materiaalit Pintakäsittely Lasi/ umpiosa Runkosyvyys Runkoleveys Alumiini: EN-AW 6063 T5 Lämpökatkot: polyamidi Tiivisteet: EPDM Anodisointi Pulverimaalaus

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Palo-ovien tuotehyväksyntä Suomessa

Palo-ovien tuotehyväksyntä Suomessa Palo-ovien tuotehyväksyntä Suomessa Rakennusalan standardit ja eurokoodit - seminaari 14.12.2017 Antti Koponen Palo-ovien CE-merkintä Palo-ovien harmonisoitu tuotestandardi EN 16034:2014 käsittelee vain

Lisätiedot

Tuotepassi. LK78 ovet LK78H ovet. Ovijärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti

Tuotepassi. LK78 ovet LK78H ovet. Ovijärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti Järjestelmä Tuoteperhe Materiaalit Pintakäsittely Lasi/ umpiosa Runkosyvyys Runkoleveys Ominaisuudet/ luokitus * Palonkestävyys (E / EI Savuntiiviys (S LK78 ovet LK78 ovet Lämpöeristetyt ulos- ja sisäänaukeavat

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Tuotepassi Ovijärjestelmä EN A1 mukaisesti

Tuotepassi Ovijärjestelmä EN A1 mukaisesti Järjestelmä Tuoteperhe LK90H ovet Lämpöeristetyt ulosaukeavat ovet ja pariovet Tuotestandardi (hen: Materiaalit Pintakäsittely Lasi/ umpiosa Runkosyvyys Runkoleveys Alumiini: EN-AW 6063 T5 Lämpökatkot:

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 26.3.2013 Heureka Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka oikeuttaa tuotteen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Koulutuksen sisältö 1. CE merkintä yleistä 2. Yrityksen toimenpiteet CE merkinnän käyttöönotossa 3. Standardin ja FPC manuaalin sisältö 12.8.2013 Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

SKOL:n tuotemäärittelyohjeistus. Jarmo Leskelä / Eurokoodi-seminaari

SKOL:n tuotemäärittelyohjeistus. Jarmo Leskelä / Eurokoodi-seminaari SKOL:n tuotemäärittelyohjeistus Jarmo Leskelä / 14.12.2017 Eurokoodi-seminaari Lakisääteiset tuotekelpoisuusvelvoitteet RAKENNUTTAJA Huolehtii että rakennustuotteiden (ARK+GEO+RAK+LVI) kelpoisuus tarkastetaan

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

NWE 2014, Tampere EN sertifiointi

NWE 2014, Tampere EN sertifiointi NWE 2014, Tampere 5.11.2014 EN 1090-1 sertifiointi Direktiivi (directive) (CPD 89/106/ETY) Vahvistetaan tavoitteet yhdelle, usealle tai kaikille jäsenvaltioille Ohjeistus kansalliselle lainsäätäjälle Jäsenvaltiot

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat Rakennusvalvonta Pvm pp.kk.vvvv Sivu 1(4) Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat 0. Soveltamisala Tässä PKS-menettelyssä vastuuhenkilö

Lisätiedot

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Ruukin Teräspaalupäivä 2013 EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö CE-merkinnän merkitys ja tavoitteet

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen CE-merkintä ja muut EU-säännökset LVI-suunnittelussa - hyväksytyistä tuotteista toimivaan kokonaisuuteen 25.1.2017 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Yleistä PANK-hyväksyntä täyttää tänä vuonna 17 vuotta PANK-hyväksyttyjä

Lisätiedot

Kaiteiden kelpoisuus. Rakentamisen standardit ja eurokoodit 2017 Timo Tikanoja. Rakennustuoteteollisuus RTT

Kaiteiden kelpoisuus. Rakentamisen standardit ja eurokoodit 2017 Timo Tikanoja. Rakennustuoteteollisuus RTT Kaiteiden kelpoisuus Rakentamisen standardit ja eurokoodit 2017 Timo Tikanoja Rakennustuoteteollisuus RTT Kaiteiden kelpoisuus Kaiteille/kaidejärjestelmille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia

Lisätiedot

EN 1090 kokemuksia kentältä

EN 1090 kokemuksia kentältä EN 1090 kokemuksia kentältä Mitä kaikkea vaatii? (vaatinut ) Tuotannolle (työohjeita) Toimihenkilöille (lomakkeita) Yritykselle (uusi toimintatapa) Paljonko tähän kaikkeen menee aikaa? Mitä siis konepajoissa

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusimmat. kiemurat. Paloseminaari Antti Koponen/Rakennusteollisuus RT ry

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusimmat. kiemurat. Paloseminaari Antti Koponen/Rakennusteollisuus RT ry Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusimmat kiemurat Paloseminaari 7.2.2017 Antti Koponen/Rakennusteollisuus RT ry Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan

Lisätiedot

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Harmonisoitujen tuotestandardien muuttaminen CPR:n mukaisiksi Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas Kiviainesten CE merkintä Infra alan laatupäivä 2017 27.9.2017 Tuuli Kunnas Rakennustuotteiden kelpoisuus Kohteessa käytettäviltä rakennustuotteilta edellytetään kelpoisuutta. Kelpoisuus on tuotteen soveltuvuutta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ

TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ TESTIMENETELMÄT JA TUOTEHYVÄKSYNTÄ Olavi Lilja Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, rakentamisen tulosalue Kasarminkatu 23, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO Tiivistelmä Tällä kirjoituksella esitellään

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä

NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä Naulalevyrakenteet Naulalevyrakenteet kuuluvat EN 14250 soveltamisalaan yleensä Poikkeuksia käsitellään näillä

Lisätiedot

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat 1 (7) Myönnetty: Voimassa: 23.11.2010 22.11.2015 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä Finnbuild-messut 2012 Kimmo Kaukanen kimmo.kaukanen@vtt.fi Puh. 020 722 4859 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Savupiipputuotteiden ominaisuudet osoitetaan

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä 1 Kiviainekset ja niiden CE-merkintä Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet PANK/Asfalttinormikoulutus 31.3.2011 2 Sisältö Rakennustuoteasetus ja harmonisoidut standardit Kiviaineksen CE-merkintä

Lisätiedot

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010 hen Help Desk Antti Koponen Rakennusteollisuus RT Rakennussektorin standardisointi Keskeiset standardisointialueet: - rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat yhdenmukaistetut

Lisätiedot

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS Sertifikaatti Nro 3269-01 on mydntdnyt tuotesertifikaatin yritykselle Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS osoittamaan, ettdi on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valrnistuksen laadunvarmistuksen

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet

Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet Rakennusalan standardit ja eurokoodit - seminaari 14.12.2017 Antti Koponen Kantavien rakennustuotteiden CE-merkintä Kantavia rakennustuotteita

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

Sisäänkäyntiovien ja julkisivujen CE-merkintä

Sisäänkäyntiovien ja julkisivujen CE-merkintä Timo Halonen Sisäänkäyntiovien ja julkisivujen CE-merkintä Opinnäytetyö Materiaalitekniikka Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Timo Halonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Tomi Toratti

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Tomi Toratti RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT Tomi Toratti Laki Asetus Määräykset, ohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus Suomen rakentamismäärayskokoelma, määräykset ja ohjeet:

Lisätiedot

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille 1.7.2013

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CEmerkintä,

Rakennustuotteiden CEmerkintä, Rakennustuotteiden CEmerkintä, seminaari LVI-suunnittelijan puheenvuoro Insinööritoimisto AX-LVI OY Urpo Koivula 16.1.2013 CE-merkinnän käyttöönotto on varmaankin edistystä, mutta tyyppihyväksynnän ja

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys )

CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys ) CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari 12.11.2015 Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys 16.11.2015) 1 CPR ja kaapelit EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR = Construction Product Regulation)

Lisätiedot

Betonielementit CE- merkitään alkaen

Betonielementit CE- merkitään alkaen Betonielementit CE- merkitään 1.7.2013- alkaen 25.9.2017 1 Rakennustuoteasetus sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 2 SUUNNITTELU EN 1990 VARMUUS EN 1991-X KUORMAT EN 1992-1-1 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013 Eurokoodiseminaari Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta Hemmo Sumkin 11.12.2013 Uusia suunnitteluasiakirjojen sisältöön vaikuttavia asioita YM asetus kantavista rakenteista - Eurokoodien vahva asema

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Valurautaiset viemäriputket ja -putkiyhteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus valurautaisten viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä Annettu

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot