CE-merkinnän käynnistys yrityksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CE-merkinnän käynnistys yrityksessä"

Transkriptio

1 CE-merkinnän käynnistys yrityksessä ikkunat sisäänkäyntiovet julkisivujärjestelmät Markku Riihimäki

2 SMRY ry - CE-merkintäprojekti 1. Osapuolten työnjako jaetussa alkutestauksessa 2. Pakollisena/vapaaehtoisena merkinnässä ilmoitettavat perusominaisuudet järjestelmätoimittajien vastuualue 3. Varmennusjärjestelmät; alkutestaus, laadunvalvonta 4. Tuotannon sisäinen laadunvalvonta (FPC) järjestelmätoimittajien ja valmistajien tehtävät 5. CE-merkintään liittyvien menettelytapojen ohjeistus kuvausmalli (ekstranet) 6. Projektin toimijat Forster, Jansen, Nokian Profiilit, Purso, Schüco, Sapa Alufront, Avekmet, Normek, TM Teräs Innoriihi Oy SMRY ry. Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

3 CE-merkinnän aloitus Jaettu alkutestaus järjestelmätoimittajamalli ikkunat ja sisäänkäyntiovet julkisivujärjestelmät CE-merkintäprosessi ja sen osapuolet Mitä tuotteita koskee? Mitä tarkoittaa? Asetus - standardit kansalliset vaatimukset varmennusjärjestelmä Alkutestaus, suoritustasot, perusominaisuudet, ja niiden määrityksestä Suoritustasoilmoitus Tuotannon sisäinen laadunvalvonta Tuotteiden CE-merkintä Markku Riihimäki

4 CE-merkintä CE-merkki ei ole yleinen laatumerkki, vaan sillä ilmoitetaan yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen perusominaisuuksien varmennettuja suoritustasoja siinä on ilmoitettava sellaisten perusominaisuuksien suoritustasot, joihin kohdistuu kansallinen vaatimus dokumentoidulla tuotannon sisäisellä laadunvalvonnalla (FPC) varmennetaan se, että merkityt valmistettavat tuotteet ovat vähintään ilmoitettujen arvojen mukaisia tuotteen on oltava myös muuten standardin mukainen, myös elinkaaren aikaisia vaatimuksia Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

5 Säädöksiä, ohjeita, neuvontaa EU:n rakennustuoteasetus, osana suomalaista lainsäädäntöä, linkki 479&lan=FI Tuotestandardit, tähän projektiin liittyen SFS-EN A1:2010 SFS-EN 13830:2003 hankinta: Kansallisia soveltamisstandardeja valmisteilla mm. Ikkunat ja sisäänkäyntiovet Varmennusjärjestelmä, ks. seuraava sivu Kansalliset vaatimukset, mm. RakMK Tietoa CE-merkinnästä mm. TUKES, YM, VTT, RT, ja hen Helpdesk Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

6 Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen, AVCP Toimenpiteet AVCP-järjestelmä/suorittaja Tuotannon sisäinen laadunvalvonta (FPC) V V V V V Tehtaalta ohjelman mukaan otettujen näytteiden lisätestaus Suoritustason alkumääritys (ITT); testaus, laskenta, taulukkoarvot Tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen Pistokoetestaus enne tuotteen saattamista markkinoilla V V V ILAT ILAT V ILAT V ILAT ILAT ILLV ILAT ILAT ILLV ILAT V = valmistaja, L = testauslaboratorio, ILLV = ilmoitettu laitos, laadunvalvonta ILAT = ilmoitettu laitos, alkutestaus, 1 mm. ikkunat ja ovet Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

7 Kansallisia vaatimuksia Viranomaismääräykset asettavat eräiden tärkeiden ominaisuuksien suhteen minimi-perustason mm. lait ja asetukset (vrt. rakennus- ja maankäyttölaki) Suomen Rakennusmääräyskokoelma, RakMK asemakaavassa esitetyt vaatimukset, vrt. ääneneristävyys täydentäviä soveltamis- yms. ohjeita, paikallisviranomaisten ohjeet (vrt. vara-/hätäpoistumistie, palo-osastointi jne.) Kansallisten määräysten päivitysten yhteydessä myös vaatimuksien esitystapaa harmoni-soidaan eurooppalaisten sopimusten (direktiivit, standardit yms.) kanssa yhteensopiviksi. Seuraavassa esitetyt ikkunoiden ja sisäänkäyntiovien kansalliset vaatimukset ja vaatimusluokat perustuvat kansallisen soveltamisstandardin luonnokseen. Julkisivujärjestelmän osalta työversio; järjestelmätoimittajat viimeistelevät vaatimustiedot myöhemmin Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

8 Tuote suoritustasot tekniset asiakirjat Tuote (vrt. alkutestauksen suoritus) valmistajan oma, valmistajien yhteinen, suunnittelijan (vrt. järjestelmätoimittaja) kehittämä Alkutestaus ilmoitettu laitos tekninen erityisasiakirja (vrt. yksinkertaistetut menettelyt, mikroyritys) Tuotteiden suoritustasot Määritys-/testausraportit Tekniset asiakirjat tekninen tuote- ja valmistusdokumentaatio suoritustasomäärityksen soveltaminen merkinnässä Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

9 Jaettu alkutestaus - järjestelmätoimittajamalli Järjestelmätoimittaja Tuoterakenne ja kehitys Hyödyntämissopimus Rakennetieto, suoritustasomääritys Tekninen neuvonta, koulutus, järjestelmän auditointi ja myötävaikuttaminen Suoritustason määrityksen ohjeistus Valmistuksen ja laadunvalvonnan ohjelmat, kriteerit ja ohjeet Tuoterakenteen ja suoritustasoaineiston ylläpito ja päivitys Sovellusalue ja elinkaaren aikaisen kestävyyden edellyttämät ohjeet Valmistajayritys Soveltamisen ja valmistuksen puitteet Valmistajan tehtävät ja vastuu Suoritustasoilmoitus FPC-järjestelmän suunnittelu, täytäntöönpano ja toteutus Projektikohtainen suoritustasomääritys Tuotteiden valmistus, laadunvalvonta ja aineiston tallennus ja säilytys CE-merkintä ja merkinnänmukaisuuden osoittaminen Asiakasprosessiin liittyvät tehtävät, reklamaatiot yms. Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

10 Perusominaisuuksien määritys, periaatteita A-malli 1. Worst case - periaatteen soveltaminen; suoritustason määritys ko. tuoteperheen heikoimman tuotteen, tuotemallin, tai -osan (vrt. karmiaukko) perusteella; esim. tuulenpaineen kestävyys tuoteperheen heikoimmalla rakenteella ja suurimmalla karmiaukolla 2. Tuoterakennetta edustavan vertailuarvon käyttö; esim. U-arvo tai ääneneristävyys Ikkunoissa ja ovissa standardin mukaisen määrityksen soveltamisessa ongelmana laaja tuotemalli- ja kokovalikoima; ikkunoissa puitejaot, ovissa lasiaukot 2. Laskettu tuotekohtainen arvo; esim. julkisivujärjestelmässä rakenneosien mukainen laskettu U-arvo tai kuormituksen kestävyys Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

11 Kansalliset vaatimukset, ikkunat Nr Perusominaisuus SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa Palonkestävyys (E + EI) Savuntiiveys (S) 1,2 Tuulenpaineenkestävyys X 1 Paineen kestävyys 2 Puitteen poikkeama Ei sisälly tähän standardiin, ao standardi on valmisteilla. Kun tuottee-seen kohdistuu näihin ominaisuuksiin liittyvä kansallinen vaatimus, vaatimustenmukaisuus osoitetaan kansallisella tyyppihyväksynnällä. 4.2 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 2A 3B 3C 5 Sateenpitävyys X - myös tiivisteiden kestävyys ja vaihdettavuus 14 Ilmanpitävyys X - myös tiivisteiden kestävyys ja vaihdettavuus 7 Vaaralliset aineet - päästöt 9 Turvalaitteiden kestävyys Innoriihi - yksilöidyt Oy raja-arvot 4.5 ja 4.15 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 4.13 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 4.6 Tarvittaessa Kansalliset vaatimukset A 9A E Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

12 Kansalliset vaatimukset, ikkunat Nr Perusominaisuus SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa 10 Äänitekniset 4.11 Kun määräys-ten ominaisuudet X mukainen vaatimus 11 Lämmönläpäisykerroin X - jos kohteessa vaaditaan - myös eristyslasin pitkäaikaiskestävyys 12 Säteilyominaisuudet X - ikkunan gw-arvo Vaatimustaso Suomessa Ympäristöopas 108, Rakennusten ääneneristävyyden mitoittamine, vaatimustaso kaavamääräyksiin perustuvan kohdekohtaisen mitoituksen mukaan 4.12 ja 4.15 Kyllä RakMK, lämmönläpäisykertoimen vertailu- ja enimmäisarvot [W/m2 x K]: - lämpimät tilat 1,0, enintään 1,8 - puolilämpimät tilat 1,4, enintään 2,8 Kohdekohtaiseen energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut lämmönläpäisykertoimen arvot 4.13 Energiatehokkuusmääräykset RakMK - kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskenta 13 Säteilyominaisuudet X - valonläpäisykerroin (τ) 4.13 Energiatehokkuusmääräykset RakMK - kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskenta X Valmistaja voi korvata näiden ominaisuuksien suoritustason arvioinnin teknisellä erityisasiakirjalla, kun kyseessä on rakennusasetuksen tarkoittama yksinkertaistettu menettely. Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

13 NAS Ikkunoiden perusominaisuuksien määritys (Liite 1) Perusominaisuus Testaus/ määritys 10 Äänitekniset ominaisuudet Sovellusalue 1,23 x 1,48 PA 2,7 m 2 0 db 2,7 m 2 < PA 3,6 m 2-1 db 3,6 m 2 <PA 4,6 m 2-2 db 4,6 m 2 <PA -3 db Vaaditaanko Suomessa Kohteen mukaan Kansallinen vaatimus Kaavamääräys Ympäristöopas108 Määritys testaamalla tai käyttämällä taulukkoarvoja, A-mallin mukainen ikkuna. CE-merkinnässä suoritustaso ilmoitetaan suurimman ikkuna-aukon (vrt. korjausarvot) mukaisena vertailuarvona. Kiinteä ja yksipuitteinen avattava ikkuna - ikkunatyypin minimikarmissyvyys > muut suuremmat karmisyvyydet ( mm) Kaksipuitteinen ikkuna - karmisyvyys mm -> muut karmisyvyydet mm - karmisyvyys mm -> korjausarvo -3 db - rakennegeometrialtaan, lasitukseltaan ja tiivistykseltään yhtäläiselle kaksipuitteiselle puualumiini-ikkunalle voidaan soveltaa vastaavan puuikkunan ääneneristysarvoja, mutta ei toisin päin. Tuuletusluukkujen ja/tai umpiosien ääneneristävyyden arvo voidaan ilmoittaa a) CE-merkinnässä erillisinä arvoina tai b) valmistajan teknisessä informaatiossa, kokonaisuuden keskimääräinen ääneneristävyyden arvo saadaan pinta-alojen mukaan painotettuna keskiarvona. Markku Riihimäki NAS ikkunat ja ulko-ovet LASISEMINAARI Tampere

14 Kansalliset vaatimukset, sisäänkäyntiovet Nr Perusominaisuus SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa Palonkestävyys (E + EI) Savuntiiveys (S) Itsesulkeutuva (C), vain itsesulkeutuvat palo-ovet Ei sisälly tähän standardiin, ao standardi on valmisteilla. Kun tuottee-seen kohdistuu näihin ominaisuuksiin liittyvä kansallinen vaatimus, vaatimustenmukaisuus osoitetaan kansallisella tyyppihyväksynnällä. 1,2 Tuulenpaineenkestävyys X 4.2 Suositellaan Pientalo 2A 1 Paineen kestävyys Matala rakennus 3B 2 Puitteen poikkeama Korkea rakennus 3B 3 Sateenpitävyys X - myös tiivisteiden kestä-vyys ja vaihdettavuus 4.5 ja 4.15 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 2A 3A 4A 14 Ilmanpitävyys X - myös tiivisteiden kestävyys ja vaihdettavuus 5 Vaaralliset aineet - päästöt 4.14 ja 4.15 Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus 4.6 Tarvittaessa Kansalliset vaatimukset Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

15 Kansalliset vaatimukset, sisäänkäyntiovet Nr Perusominaisuus SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa 6 Iskunkestävyys - vain lasitetut ovet, joissa vahingoittumisriski, tarvittaessa molemmin puolin 7 Turvalaitteiden kestävyys - yksilöidyt raja-arvot 4.7 ja Kun määräysten mukainen vaatimus Korkeus ja leveys 4.9. Suositellaan 9 Varauloskäynnin avattavuus - poistumisteiden lukitut ovet, sisäpuolelta avaus 4.10 ja 4.15 Kun määräysten mukainen vaatimus 10 Äänitekniset 4.11 Kun määräysten ominaisuudet X mukainen vaatimus RakMK, F2 - julkiset tilat, luokka q (200 mm) - asuintilat NPD, turvalasin sijaan voidaan käyttää myös 6 mm:n tasolasia RakMK Ympäristöopas 108, Rakennusten ääneneristävyyden mitoittamine, vaatimustaso kaavamääräyksiin perustuvan kohdekohtaisen mitoituksen mukaan Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

16 Kansalliset vaatimukset, sisäänkäyntiovet Nr Perusominaisuus 11 Lämmönläpäisykerroin X - jos kohteessa vaaditaan - myös eristyslasin pitkäaikaiskestävyys SFS-EN A1 Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa 4.12 ja 4.15 Kyllä RakMK, lämmönläpäisykertoimen vertailuja enimmäisarvot [W/m 2 x K]: - lämpimät tilat 1,0, enintään 1,8 - puolilämpimät tilat 1,4, enintään 2,8 Kohdekohtaiseen energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut lämmönläpäisykertoimen arvot 12 Säteilyominaisuudet X - ikkunan g w -arvo 4.13 Energiatehokkuusmääräykset RakMK - kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskenta 13 Säteilyominaisuudet X - Valonläpäisykerroin (τ) 4.13 Energiatehokkuusmääräykset RakMK - kesäajan huonelämpötilan lämpötilalaskenta X Valmistaja voi korvata näiden ominaisuuksien suoritustason arvioinnin teknisellä erityisasiakirjalla, kun kyseessä on rakennusasetuksen tarkoittama yksinkertaistettu menettely. Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

17 Kansalliset vaatimukset, julkisivujärjestelmät Nr Perusominaisuus 1 Tuulenpaineen kestävyys SFS-EN 13830: 2003 ITT 4.1 Ilmoitettu laitos 2 Oma paino 4.2 Ilmoitet- tu laitos Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa Kyllä Suunnitteluarvo: etupinnan taipuma L/200 tai 15 mm, pienempi em. arvoista on määräävä(?) Mittaus standardin EN mukaan Kyllä Suunnitteluarvo (oman painon aiheuttama taipuma pystysuunnassa L/500 tai 3 mm, pienempi em. arvoista on määräävä(?) 3 Iskunkestävyys, ulkop. 4.3 Ilmoitettu laitos 4 Iskunkestävyys, sisäp. 5 Ilmanpitävyys - myös tiivisteiden kestävyys 6 Sateenpitävyys - myös tiivisteiden Innoriihi kestävyys Oy 4.4 Valmistaja 4.5 Valmistaja - RakMK, F2 turvamääräykset asettavat vaatimuksia lasiosien kestävyydelle ja törmäyksen ja/tai putoamisen aiheuttaman vahingoittumis-vaaran kannalta Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus Suositellaan Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus A 9A E Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

18 Kansalliset vaatimukset, julkisivujärjestelmät Nr Perusominaisuus SFS-EN 13830: 2003 Alkutestaus Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa 7 Äänitekniset ominaisuudet 4.6 Valmistaja Kun vaatimus Ympäristöopas 108, Rakennusten ääneneristävyyden mitoittamine, vaatimustaso kaavamääräyksiin perustuvan kohdekohtaisen mitoituksen mukaan 8 Lämmönläpäisykerroin - jos kohteessa vaaditaan - myös eristyslasin pitkäaikaiskestävyys 4.7 Valmistaja Kyllä RakMK, lämmönläpäisykertoimen vertailu- ja enimmäisarvot [W/m 2 x K]: Umpiseinä - lämpimät tilat 0,17, enintään 0,60 - puolilämpimät tilat 0,26, enintään 0,60 Ikkunat ja ovet - lämpimät tilat 1,0, enintään 1,8 - puolilämpimät tilat 1,4, enintään 2,8 Kohdekohtaiseen energiatehokkuuslaskentaan perustuvat muut lämmönläpäisykertoimen arvot Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

19 Kansalliset vaatimukset, julkisivujärjestelmät Nr Perusominaisuus SFS-EN 13830: 2003 Alkutestaus Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa? Palo-ominaisuudet - materiaalien palamattomuus, syttymisherkkyys, palon leviäminen 4.9. ja 4.10 Ilmoitettu laitos 1 Kun vaatimus RakMK 9 Palonkestävyys, Tiiveys (C) 4.8 Ilmoitettu laitos 1 Kun vaatimus RakMK 10 Palonkestävyys, tiiveys ja eristävyys (EI) Ilmoitettu laitos 1 Kun vaatimus RakMK 11 Tasapotentiaalisuus 4.13 Ilmoitettu laitos Kyllä Suunnitteluarvo 1 Kun kyseessä tuote, jonka paloteknistä käyttäytymistä hallitaan esim. muutosherkällä lisäaineistuksella tai orgaanisen aineen määrällä, edellytetään varmennusjärjestelmän 1 soveltamista: alkutestauksen lisäksi FPCjärjestelmän alkutarkastus, jatkuva valvonta ja arviointi Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

20 Kansalliset vaatimukset, julkisivujärjestelmät Nr Perusominaisuus SFS-EN 13830: 2003 Alkutestaus Vaatimus Suomessa Vaatimustaso Suomessa 12 Vaakakuorman kestävyys vaakasuuntainen henkilökuormituksen kesto, törmäyskuorma Kestävyys Tarvittaessa Kansalliset vaatimukset Vaaralliset aineet - päästöt sisäilmaan, maaperään Lasin lämpöshokin kestävyys 4.15 Valmistaja - - Kansalliset vaatimukset valmisteilla Vesihöyryn läpäisevyys Valmistaja Näille ominaisuuksille ei ole määrättyä teknistä ilmaisua, mutta mahdollisten vaatimusten yhteydessä yhteensopivuus tämän standardin liitteen (ZA) kanssa tulee varmistaa. Tältä osin ei tarvitse laittaa liittää tietoa CE-merkintään Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

21 Suoritustasoilmoitus Ilmoituksen numero Tuotetunniste (tai tuotetyyppi, jos yhdistelmäesitystapa) Tuotteen käyttökohde Tuotteen valmistajan (tai tavaramerkki) ja yhteystiedot Mahdollisesti valtuutettu edustaja, joka hoitaa osan valmistajalle kuuluvista tehtävistä (toimeksianto valmistajalta) Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmä (AVCP-luokka) Yhdenmukaistetun tuotestandardin (hen) tunniste Ko. standardin mukaiset (ZA.1) perusominaisuudet ja ilmoitetut arvot ja luokat tai npd-merkintä Ilmoitetun laitoksen id-numero ja nimi Valmistajan allekirjoitus tietojen oikeellisuuden vakuudeksi Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

22 SMRY ry, extranetin materiaali laadunvalvontajärjestelmän runkoteksti, järjestelmän kuvaus muutamia lomake-malleja luottamuksellisuus, salassapito soveltaminen vain yrityksen omaan käyttöön vastuu järjestelmän määräystenmukaisuudesta soveltajayrityksellä Muutokset, täydennykset - päivitys kullekin käyttäjälle lähetty kirjautumisohje, käyttäjätunnus ja salasana Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

23 FPC-järjestelmän sisältöaiheet Tuotannon sisäinen laadunvalvonta 1. Taustainformaatio järjestelmän kokonaisuus ja tavoitteet 2. Alkutarkastus ja käyttöönotto 3. Asiakirjat, dokumentit ja laadunvalvonta-aineisto 4. Organisaatio, koulutus ja perehdyttäminen 5. Suunnittelu, suoritustasot ja suoritustason määritys 6. Tuotteen käyttöalue, elinkaari 7. Tilaus, tallennus ja tuotannon ohjaus 8. Materiaalit, tuoteosat hankinta 9. Tuotanto ja laadunvalvonta 10. Ei-vaatimusten mukaiset tuotteet, reklamaatiot - korjaavat toimenpiteet 11. Tuotannon koneet ja laadunvalvonnan laitteet Liiteaineisto Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

24 FPC Alkutarkastus ja käyttöönotto Toimenpide, aihe Liite vastuuhenkilön nimeäminen järjestelmän suunnittelu ja valmistelu (vrt. malli ja ohjeistus) harjoittelu, koekäyttö alkutarkastus ja tarvittavat korjaukset virallinen käyttöönottohyväksyntä ja aloituspäätös muutokset järjestelmään Liite Liite vuosittainen sisäinen auditointi järjestelmätoimittajan myötävaikuttaminen ja osallistuminen HUOM. Linkit eivät ole lähetetyssä aineistossa, vaan extranetissä Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

25 FPC Asiakirjat, organisaatio ja koulutus Toimenpide, aihe Liite Asiakirjat sekä laadunvalvonta- ja muu aineisto järjestelmäasiakirjat laadunvalvonnan kirjaukset tuoterakenne yms. dokumentaatio yrityksen yleinen toiminta-aineisto Asiakirjojen ylläpito Asiakirjaluettelo Liite Asiakirjojen hallinta- ja ylläpitovastuut Organisaatio vastuut ja päätöksenteko organisaation koulutussuunnitelma Liite Liite Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

26 FPC Suunnittelu, suoritustasot ja käyttöalue/elinkaari Toimenpide, aihe Liite Suoritustasoaineisto järjestelmätoimittajat tekninen dokumentaatio: piirustukset, rakenneselosteet ja valmistusohjeet laadunvalvontaohje (-lomake) sekä tarkastusohjeet ja -kriteerit Suoritustasoilmoitus (ks. ohjeistus) tuotekohtaiset suoritustasot lausunto vaarallisista aineista, päästöt huoneilmaan ja maaperään Suoritustason määritys, suunnittelu suoritustasomäärityksen ja muun suunnittelun oikeellisuus, kuittaus Tuotteen käyttöalue ja elinkaari tuotteen käyttöalueen määritys, ominaisuuksien toteutuminen käyttöikä; käsittely- ja asennusohjeet, huolto- ja hoito sekä tuotteen päivitys: korjaukset ja tuoteosien uusiminen/vaihto Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

27 FPC Tilaus, tallennus, valmistuksen ohjaus ja hankinnat Toimenpide, aihe Liite Tilaus ja tallennus tuotetunniste (ominaisuusvariaatio) jäljitettävyyskytkentä ; tuote/asiakas valmistus komponentit ja materiaalit Tuotannon ohjaus tunnisteen mukainen merkintä (jäljitettävyys) tuoteosien tuotekohtainen tilaus vaatimus- yms. tiedon välittyminen valmistukseen Tuoteosien, materiaalien ja tarvikkeiden hankinta hyväksyntä ja käyttöönottomenettely, ohje hankintasopimus, tekniset spesifikaatiot ja tarkastukset hyväksyttyjen tuoteosien ja materiaalien luettelo Jäljitettävyys Liite Liite Liite Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

28 FPC Valmistus ja laadunvalvonta Toimenpide, aihe Liite Valmistus tuotannon layout valmistusohjeet - järjestelmätoimittaja valmistustiedon kertyminen, jäljitettävyys materiaalit, raaka-aineet, puolivalmisteet, jäljitettävyys Laadunvalvonta tunnisteen mukainen merkintä (jäljitettävyys) tuoteosien tuotekohtainen tilaus vaatimus- yms. tiedon välittyminen Tarkastukset ja testaus tarkastusohjeet ja kriteerit - järjestelmätoimittaja lopputarkastus (suunnitelman mukaan, katselmus) testaus; tuoteosat, materiaalit, lopputuotteen testit (?) laatu-/toimintapoikkeamien kirjaus ja käsittely; toimenpidekirjaus, pienet poikkeamat, oleelliset poikkeamat (ks. seuraava kohta) CE-merkintä ei-ce-merkittävät tuotteet Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

29 FPC ei-vaatimustenmukaiset tuotteet, reklamaatiot Toimenpide, aihe Liite Laatupoikkeamat tuoteosat, raaka-aineet ja varusteet prosessi: suunnittelu/suunnitelmat, käsittely, ohjeet ja asiakirjat, merkintä valmistus Asiakasreklamaatiot Kirjaus- ja raportointi tunnisteen mukainen merkintä (jäljitettävyys) tuoteosien tuotekohtainen tilaus vaatimus- yms. tiedon välittyminen Korjaavat toimenpiteet Prosessin/menettelyn muutos valmistusmenetelmänmuutos tuotteen tai tuoteosan/raaka-aineen muutos Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

30 FPC Tuotannon koneet ja tarkastuslaitteet ja -välineet Toimenpide, aihe Liite Tuotannon koneet ja laitteet koneluettelo; tarkastus- ja huoltokirjaukset koneitten asetteet, säännönmukaiset tarkastukset; suunnitelma ja suoritus tarkastus-, huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden ohjelmointi ennakointi Laadunvarmennuksen laitteet ja välineet luettelo huollon ja kunnossapidon ohjelmointi tarkastukset ja mittalaitteiden kalibrointi Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

31 FPC Etenemisvaiheet Toimenpide, aihe 1. Tuotteiden/tuotejärjestelmien valinta 2. Suoritustasoaineisto ja tekniset asiakirjat (järjestelmätoimittaja) 3. FPC-järjestelmä luonti, alkutarkastus ja henkilöstön koulutus 4. Järjestelmän aineisto ja välineet 5. Tuotteiden valinta - tuoteohjelma ominaisuusvariaatioineen 6. Suoritustasoilmoitus (DoP) 7. CE-merkinnän käynnistäminen 8. Seuranta ja korjaavat toimenpiteet: järjestelmä ja laadunvalvonnan suoritus 9. Järjestelmän ylläpito ja päivitykset 10. Järjestelmän edellyttämät käytännön toimenpiteet Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

32 Innoriihi Oy TKI TOIMINTA tuote- ja palvelukehitysprojektit, asiantuntijapalvelut oppimateriaali, tiedotus ja koulutus Markku Riihimäki Osaamisalueita mm. rakennustuoteteollisuus, rakentaminen, perusparannus levyrakenteet, ikkunat, ovet, elementit sovelluskehitys, rakentamisen prosessit rakennustuotteiden CE-merkintä, testaus, hyväksynnät Eija Riihimäki RAKENNUTTAJAKONSULTOINTI Rakennuttaminen ja rakennustyön valvonta palveluasunnot asunto- ja liikerakennukset, liike- ja teollisuusrakennukset Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja T

33 KIITOS Markku Riihimäki CE-merkinnän aloitus yrityksessä OHJEISTUS - KOULUTUS Tampere ja Helsinki 21 ja

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus. Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus. Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0 Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0 Mihin CE -merkintä perustuu EU:n rakennustuoteasetus CPR 305/2011 Rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 Asetus

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa Menettelytapaohje käytettäessä maahantuotuja CE-merkittyjä kantavia rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa 1 CE-merkintä perustuu direktiiviin ja asetukseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu v.

Lisätiedot

Johdanto Julkaisu 6, 2015

Johdanto Julkaisu 6, 2015 Johdanto Julkaisu 6, 2015 TRY:ssä on menossa kehityshanke Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt (TEP). TEP sisältää yhteensä 11 kehityskohdetta (WP: Work Package) ja standardeja SFS-EN 1090-1 ja

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet. CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy

Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet. CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy Tuotekohtaiset / yhteiset tarkastuslomakkeet CE-koulutus, Tampere 21.03.2013 Mika Koskinen, Schüco / Kimmo Auvinen, Onninen Oy Osion kouluttajat ovat Schüco Mika Koskinen Onninen Oy Mika Kortelainen Kimmo

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä

Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Riikka Ali-Raatikainen Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä Työn 1. tarkastaja ja ohjaaja: Professori Marko Torkkeli Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmankäsittelykoneet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

Lisätiedot

Tasauslaskentaopas 2007

Tasauslaskentaopas 2007 Tasauslaskentaopas 2007 Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen 13.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe 2 Sisältö Esipuhe...2 1 Johdanto...6 2 Määritelmiä ja käsitteitä...7 3 Määräystenmukaisuuden

Lisätiedot

LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com

LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI- laitteiden määräykset ja luokitukset! Laitteisiin vaikuttavat EU- säädökset - rakennustuoteasetus

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA

KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIITEASIAKIRJAT 3 2. YLEISTÄ 4 3. TERMIT, MÄÄRITELMÄT JA SYMBOLIT 4 4. VAATIMUKSET PUUTAVARALLE JA LIIMAUKSELLE

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Harmonisoitujen tuotestandardien muuttaminen CPR:n mukaisiksi Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008

Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämpö Kaukolämmön mittaus Energiateollisuus ry 2008 ET-Kaukolämpökansio 1/2 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS Tämä suositus käsittelee asiakkaille

Lisätiedot

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100,

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ÖSTERREICHISCHES I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K A-1010 Vienna, Schenkenstrasse 4 Puh. + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 5 5 0 Fax: + 4 3 ( 0 ) 1-5 3 3 6 4 2 3 E - m a i l : m a i l @ o i b. o r. a t Neuvoston

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot