Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-11:30 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 123 pitäminen 66 Kokouksen työjärjestys Kuukausiraportti Kodinhoitajan vakanssin muuttaminen sairaanhoitajan 126 vakanssiksi 69 Vakanssien täyttäminen Varhaiskasvatuksen siirtyminen kuntiin Kärsämäen kunnan Selänteestä eroamista koskeva 131 Valtioneuvoston päätös 72 Ppky Selänteen organisaatio Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan ja 135 palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 138

2 PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Salo Jaana, Kärsämäki varajäsen Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. Leppänen Pekka Reisjärven kj. Kiiskilä Johanna esittelijä Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä POISSA Ruha Anne, Kärsämäki jäsen työeste Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Seija Koirikivi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jaana Salo Teuvo Nyman PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Selänteen toimistossa Seija Koirikivi

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 64 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 65 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Salo Kärsämäeltä ja Teuvo Nyman Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 66 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Asialista on kokouksen työjärjestys.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuukausiraportti 230/ /2014 KYHALL 67 Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Sisäisen valvonnan ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja talouden ja toiminnan toteutumista raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajan toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta jatkuvasti. Vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta tuotetaan kuukausiraportti kuntayhtymähallitukselle. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti jäsenkuntien maksuosuuksien kasvaneen 7,6 % ( , ,38 ) verrattuna vuoteen Vastaavanlaiseen kustannusten kasvuun ei ole varaa. Vuoden 2014 toimintakuluihin on varattu eli 3,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2013 toimintakulujen toteutuma on. Haapajärven kaupunki on esittänyt 1-2 miljoonan euron säästötavoitteen ja Pyhäjärven kaupunki euron säästötavoitteen tälle vuodelle. Säästötavoitteista on neuvoteltu molempien jäsenkuntien kanssa. Ajantasaisen raportoinnin savuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma kokousta edeltävältä päivältä. Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Poistot ja sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Raportti merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kodinhoitajan vakanssin muuttaminen sairaanhoitajan vakanssiksi 226/ /2014 KYHALL 68 Kodinhoitajan vakanssi (KH503)on vapautunut hoito- ja vanhuspalveluissa Reisjärven kotihoidossa työntekijän irtisanoutumisesta johtuen. Reisjärven kotihoidossa on kaksi (2) sairaanhoitajan vakanssia. Käytännössä yksi (1) sairaanhoitaja toimii kotihoidossa ja toinen osa-aikaisesti muistihoitajana. Muistihoitajan tehtäviin kuuluvat myös seniorineuvolan määräaikaiset terveystarkastukset. Kotihoidon yhden sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu sairaanhoitajan tehtävien lisäksi arkityön organisointi ja toiminnan ohjausjärjestelmässä työnjakajan tehtävät. Työ kotihoidossa on muuttunut yhä enenevässä määrin sairaanhoidollista osaamista vaativaksi ja ennaltaehkäisevää työtä korostavaksi. Kotisairaalatoiminnan käynnistyminen edellyttää sairaanhoidollista sairaanhoitajan työpanosta, mikä nykyisellään ei riitä. Sairaanhoitajan peruspalkka kuukaudessa on kotihoidossa Tva:n mukaan 2.306,38. Lähihoitajan vastaava 2.045,41 /kk. Erotus 260,97 /kk ja vuodessa 3.131,64. Kotihoidon kehittämiseksi esitetään yo. kodinhoitajan toimen muuttamista sairaanhoitajan toimeksi. (Valmistelija palvelujohtaja Salli Kumpulainen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) muuttaa kodinhoitajan vakanssin (KH503) sairaanhoitajan vakanssiksi, 2) aloittaa hakuprosessin uuden sairaanhoitajan tehtävään Reisjärven kotihoidossa ja 3) hyväksyä uuden sairaanhoitajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi tva:n mukaisesti 2.306,38 /kk. Asia jätettiin pöydälle.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Vakanssien täyttäminen 228/ /2014 KYHALL 69 Kuntayhtymähallitus on hyväksyessään Vuosisopimuksen ja talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman päättänyt, että päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen. Taloushallinto Selmassa on vapautunut kaksi laskentasihteerin (LASH104, LASH106) vakanssia. Taloushallinto antaa palvelut neljälle jäsenkunnalle ja Selänteelle. Ostoreskontran työtehtäviä hoitaa kolme henkilöä siten, että yksi laskentasihteeri hoitaa Selänteen ostolaskut ja kaksi laskentasihteeriä neljän jäsenkunnan ostolaskutuksen. Myyntireskontran työtehtävät on jaettu samalla periaatteella. Neljä laskentasihteeriä hoitaa jäsenkuntien ja Selänteen kirjanpidon kokonaisvaltaisesti sekä maksuliikenteen. Taloushallinnon tehtävien hoitaminen vaatii nykyisen henkilökuntavahvuuden. Reisjärven terveyskeskuksessa tulee avoimeksi fysioterapeutin (FYST500) vakanssi alkaen. Reisjärven terveyskeskuksessa työskentelee yksi kuntoutuksen ammattilainen. Terveyskeskuksen asiakkaat tarvitsevat fysioterapeutin palveluita lääkinnällisessä kuntoutuksessa esim. leikkausten jälkeen, apuvälineiden arvioinneissa, vuodeosastolla, kotihoidossa, palveluasumisessa sekä neuvola- ja kouluterveydenhuollossa. Fysioterapeutti toimii kuntoutuksen asiantuntijana terveyskeskuksessa. Fysioterapeutin toimenkuvaan kuuluvat yksilö- ja ryhmäohjaukset. Fysioterapeutin toiminnalla tuetaan kuntalaisten akuuttiluonteista ja kuntouttavaa toimintaa. Haapajärven neuvolassa tulee avoimeksi terveydenhoitajan (TH203) vakanssi alkaen. Terveydenhoitajia ppky Selänteessä on asetuksen vaatimaan työmäärään liian vähän, joten vakanssin täyttäminen on perusteltua. Työtehtäviä on jaettu terveydenhoitajien kesken jäsenkuntien alueella. Lisäksi perhekeskusta suunnitellaan siirrettäväksi varhaiskasvatuksesta Haapajärven neuvolan toiminnaksi ja vaatii henkilön suunnittelemaan paikallista toimintaa ja olemaan mukana perhekeskuksen työntekijöiden arjessa. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus antaa täyttöluvan seuraaville vakansseille: - laskentasihteeri (LASH104) - laskentasihteeri (LASH106) - fysioterapeutti (FYST500) - terveydenhoitaja (TH203)

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Päätös: Hyväksyttiin.

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus Varhaiskasvatuksen siirtyminen kuntiin 217/ /2014 KYHALL Selänteen perussopimuksen muuttamisesta jäsenkunnat ovat neuvotelleet vuoden 2013 aikana ja yhteenvetona neuvotteluista on tehty raportti. Perussopimusneuvottelujen mukaisesti varhaiskasvatus on kuntayhtymän perustamisvaiheessa kuulunut hallinnollisesti jokaisella jäsenkunnalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen, joten varhaiskasvatus siirtyi kuntayhtymän järjestämisvastuulle ja tehtäväksi muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Varhaiskasvatusta ohjaavaa uutta lainsäädäntöä edelleen valmistellaan valtakunnallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. Lainsäädännön ja valtakunnallisen ohjauksen myötä varhaiskasvatuksen järjestämisvastuu näyttää säilyvän kunnilla, mutta järjestävän hallintokunnan valinta näyttää jäävän kuntien vastuulle. Selänteen perussopimustyöryhmän raportin mukaisesti Selänteessä ollaan valmiita siirtämään varhaiskasvatus jäsenkuntien sivistys- ja opetuspalveluiden tehtäväksi ja vastuulle , mutta Selänteen perussopimuksen muutosta tämä ei tarvitse. Selänteen varhaiskasvatuksen esimiehet ovat jättäneet kannanoton perusteluineen varhaiskasvatuksen hallinnollisesta sijoittumisesta Selänteen kunnissa. (Liitteenä) Selänteen vuosisopimuksessa vuodelle 2014 on linjattu, että varhaiskasvatuksen siirtoa aletaan valmistella siten, että siirto tapahtuisi aikaisintaan Varhaiskasvatuksen organisaatiotyöryhmä on aloittanut valmistelun varhaiskasvatuksen siirtämiseksi jäsenkuntiin. Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää 1) valmistella varhaiskasvatuksen siirtämisen peruskuntien hoidettavaksi toiminnallisesti alkaen, 2) valmistella siirtyminen talousarviollisesti peruskunnille alkaen ja 3) vahvistaa varhaiskasvatuksen siirtymisajankohta peruskuntiin myöhemmin uuden varhaiskasvatuslain valmistelun vuoksi. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. Tämän jälkeen pidettiin ruokailutauko klo KYHALL 70 Varhaiskasvatuksen työryhmä on kokoontunut ja jatkanut valmisteluaan tavoitteena varhaiskasvatuksen siirtyminen jäsenkuntiin mahdollisimman hallitusti ja suunnitelmallisesti. Työryhmässä ovat mukana

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus jäsenkuntien sivistysjohtajat sekä Selänteen varhaiskasvatuksen esimiehet ja kuntayhtymän johtaja. Työryhmä päätti jakautua kunnallisiin työryhmiin ja tämä ryhmä jatkaa ohjausryhmänä koko valmistelutyölle. Työryhmän yhteiseksi linjaukseksi kokouksessa kirjattiin, että yhtymähallitukselle ja jäsenkunnille esitetään varhaiskasvatuksen siirtymisajankohdaksi Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa varhaiskasvatuksen peruskuntiin siirtymisajankohdaksi alkaen. Keskustelun kuluessa Jukka Tikanmäki esitti, että asian valmistelua jatkettaisiin ja seurataan lainsäädännön valmistelua, jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös. Teuvo Nyman kannatti Tikanmäen tekemää esitystä. Koska kokouksessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys puheenjohtaja ilmoitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja jotka kannattavat Tikanmäen tekemää, kannatettua esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä pohjaehdotus JAA sai kahdeksan (8) ääntä (Leskinen, Ekman, Aulis, Nevasaari, Ranua, Tuikka, Ahola, Salo) ja Tikanmäen esitys EI sai kolme (3) ääntä (Nyman, Tikanmäki, Muhonen). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen. Varhaiskasvatuksen peruskuntiin siirtymisajankohta on alkaen. Pöytäkirjantarkastajat Jaana Salo ja Teuvo Nyman toimivat ääntenlaskijoina.

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen kunnan Selänteestä eroamista koskeva Valtioneuvoston päätös 232/00.00/2014 KYHALL 71 Kärsämäen kunta on ilmoittanut ppky Selänteelle eroavansa kuntayhtymästä alkaen perustaen ilmoituksen valtuustonsa päätökseen Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa ja koska kyseessä oli perussopimuksen vastainen ilmoitus, on jäsenkuntien valtuustot käsitelleet asian. Jäsenkunnista Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit ja Reisjärven kunta ovat tehneet valtuustoissaan päätökset, etteivät hyväksy Kärsämäen eroa Kärsämäen kunta on jatkanut eroamisprosessiaan ja myös kilpailuttanut ulkoisen palveluntuottajan sote-palveluidensa tuottajaksi. Kärsämäen kunnanhallitus on tehnyt hankintapäätöksen ja allekirjoittanut palvelusopimuksen Kärsämäelle tuotettavien sote-palveluiden kokonaisuudesta alkaen. Valtioneuvosto on puuttunut asiaan ja toimittanut ppky Selänteelle tekemänsä päätöksen koskien Kärsämäen kunnan eroamista aikaisemmin ilmoittamastaan yhteistoiminnasta. Valtioneuvosto teki seuraavat päätökset: Päätös velvoittaa Kärsämäen kunta järjestämään perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminnassa Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin ja Reisjärven kunnan kanssa ajalla siten, kuin kunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta hyväksymässään yhteistoimintasopimuksessa Haapajärven kaupungin, Kärsämäen kunnan, Pyhäjärven kaupungin ja Reisjärven kunnan kesken. Kärsämäen kunta ei täytä päätöksillään puitelain mukaisia terveydenhuoltoa koskevia yhteistoimintavelvoitteita ja poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä aiemmin valtioneuvostolle ilmoittamastaan. Valtioneuvostolla on puitelain mukainen toimivalta velvoittaa kunta pysymään ilmoittamassaan yhteistoiminnassa terveydenhuollon osalta. Yhteistoiminta perustuu tässä tapauksessa kyseisten kuntien hyväksymään yhteistoimintasopimukseen. Päätös laitetaan pantavaksi täytäntöön heti. (VM osastopäällikkö Päivi Laajala ) Ppky Selänne on pyytänyt Valtioneuvoston päätöksen tulkintaan tarkennusta Valtiovarainministeriöstä ja päätöksen esittelijältä. Johtavat viranhaltijat ministeriöstä ovat tarkentaneet päätöstä ja ilmoittaneet sähköpostitse ja puhelimitse kuntayhtymän johtajalle, että Valtioneuvoston tekemä päätös tulee Kärsämäen kunnan tekemän päätöksen tilalle. Päätös tarkoittaa, että Kärsämäen kunnalla ei ole ollut oikeutta irtaantua Selänteestä eikä ole ollut oikeutta tehdä sopimuksia palvelujen tuottamisesta ulkoisen palveluntuottajan kanssa. Allekirjoitettu sopimus ei siten siirry Selänteelle. Valtioneuvoston päätöksellä on siten todettu toimivallan puuttuminen ja Kärsämäki vastaa itse sopimukseen liittyvistä vastuista.

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Päätöksen tulkinnasta VM:n edustajat vielä tarkensivat, että Selänne jatkaa Kärsämäellä sote-palveluiden järjestämistä ja tuottamistakin jälkeen. Jos Selänne haluaa ulkoisen palvelun tuottajan järjestämisvastuunsa alueelle, Selänteen on itse kilpailutettava tuottaja. Mikäli Kärsämäen kunta haluaa ulkoistaa sosiaalihuollon palvelut, on Kärsämäen ensin erottava siltä osin Selänteestä ja kilpailutettava vain sosiaalihuollon palvelut omana kokonaisuutenaan. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Valtioneuvoston päätöksen koskien Kärsämäen kunnan eroamista ppky Selänteestä ja toteaa, että ei ppky Selänteen järjestämisessä ja tuottamisessa Kärsämäen sote-palveluiden osalta tapahdu mitään muutoksia. Hyväksyttiin. Ennen asian käsittelyä jaettiin jäsenille Attendo Oy:n johtavan lakimiehen Matias Pälven kirje / Valtioneuvoston päätöksen merkitys ja hankintasopimuksen pysyvyys. Samoin ennen kokousta Jaana Salo jakoi jäsenille Kärsämäen kunnanhallituksen päätöksen / Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen selvittämisestä.

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Ppky Selänteen organisaatio /00.00/2014 KYHALL 72 Ppky Selänteen organisaation arviointi ja kehittämistyö on aloitettu yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti. Työn etenemistä on esitelty ohjausryhmänä toimivalle yhtymähallitukselle ja kaikkien jäsenkuntien valtuutetuille järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Valtuustoseminaarissa päädyttiin siihen, että organisaation hallintoa koskeva osuus voidaan jo viedä yhtymähallituksen käsittelyyn, mutta toiminnallisten rakenne- ja palvelukokonaisuuksien muutokset vaativat vielä valmistelua. Keskushallinnon henkilöstössä on tapahtumassa muutoksia vuoden 2014 aikana, joten on tarkoituksen mukaista vahvistaa tulevan organisaation rakenne ennen virkojen auki julistamista. Selänteen yhtymähallituksen organisaation kehittämistyölle asettamien talouden ja toiminnan tavoitteiden mukaisesti on organisaatiota pyritty keventämään ja sopeuttamaan jäsenkuntien kantokyvyn mukaiseksi. Selänteen organisaation on sopeuduttava sekä väestön kehittymiseen kuin myös palvelutarpeen muutoksiin. Alueen väestön kehitys on ollut laskeva, mutta mm. ikäihmisten määrä ei ole viime vuosina vähentynyt eikä tulevinakaan vuosina tule vähenemään. Alueen sairastavuus on maan keskitasoon nähden korkeampaa ja sekä terveyden- että sosiaalihuollon palveluiden tarve sen mukaisesti korkeaa. Uuden organisaation hallinto järjestetään kuntayhtymänä. Uudessa organisaatiossa ylin päätösvalta säilytetään jäsenkuntien valtuustoilla, jolloin vahva omistajaohjaus on turvattu. Kuntayhtymähallitus jatkaa aikaisemmassa tehtävässään, mutta yhtymähallituksen roolia kuntayhtymän yhteisenä toimielimenä tulee korostaa, jotta kuntayhtymän yhteiset tavoitteet ja yhtenäinen tapa toimia tuottaa tehokkaimmat ja kustannuksiltaan hallituimmat ratkaisut palveluiden tuottamiseen. Yhtymähallituksen jäsenet valitaan perussopimuksen mukaisesti. Palvelujohtajat vastaavat virkavastuullaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti omista palvelualueistaan: hyvinvointipalvelut, ikäihmisten palvelut, terveyspalvelut, ympäristö- ja rakennusvalvonta sekä tukipalveluyksikkö Selma. Palvelujohtajia uudessa mallissa on viisi (5), joista yksi on Selänteen talous- ja henkilöstöjohtaja, joka myös johtaa tukipalveluyksikkö Selmaa. Palvelupäälliköt vastaavat palveluyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta alueensa palvelujohtajalle. Uudessa mallissa palvelujohtajien määrä vähenee yhdellä ja palvelupäälliköitä vähennetään kolmella entiseen nähden. Selänteen hallintosääntö, delegointisäännöt ja palvelujohtajien ja -päälliköiden tehtävänkuvaukset sekä vastuun- ja työnjako tarkennetaan uuden mallin mukaiseksi myöhemmin.välttämättömänä tavoitteena on aikaisemman palvelulinjojen rajapintojen korostumisen murentaminen ja

16 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus vuorovaikutuksen lisääntyminen asiakaslähtöisten prosessien kautta. Liitteenä ppky Selänteen organisaatiomallin hallinnon rakenne. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy ppky Selänteen uuden organsiaation hallintoa koskevat muutokset esitetyllä tavalla. Uusi hallintomalli tulee voimaan Hyväksyttiin. Liitteet 1 Ppky Selänteen organisaatio

17 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan ja palvelujohtajien päätökset / /2014 KYHALL 73 Saatetaan tiedoksi kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan ja palvelujohtajien päätökset Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä henkilöstöpäätökset henkilöstöpäätökset 7-10 yleinen päätös hankintapäätös 2-2 Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen henkilöstöpäätökset työsopimukset ei ole yleispäätös ei ole viranhoitomääräys ei ole hankintapäätös ei ole henkilöstöpäätös 4-5 Palvelujohtaja Salli Kumpulainen työkokemuslisät ei ole henkilöstöpäätökset lomapäätökset 9-13 yleinen päätös (S) ei ole yleinen päätös ei ole työsopimukset hankinnat 1-3 Vs. palvelujohtaja Olli Kiiskilä henkilöstöpäätökset 5-8 lomapäätökset 1-60 työsopimukset 5-16 Palvelujohtaja Jorma Turunen viranhoitomääräykset ei ole henkilöstöpäätökset ei ole lomapäätökset yleinen päätös ei ole työkokemuslisäpäätökset ei ole hankintapäätökset ei ole Palvelujohtaja Minna Hattunen, alk. päivähoitoasiat henkilöstöpäätökset yleinen päätös 6-7

18 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus poissaolopäätökset työsopimukset Hyvinvointipalvelujohtaja Anita Laitinen, alk. henkilöstöpäätökset 8-9 hankintapäätökset 2-2 yleinen päätös asumismaksupäätökset palvelupäätökset poissaolopäätökset 1-27 Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Ilmoitusasiat KYHALL 74 Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat: Aluehallintovirasto, ilmoitus Asia: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Kataran Kuntoutuspalvelut Ky, Haapajärvi. Aluehallintovirasto, päätös / hallintokantelu. Haapajärven kaupunki, kaupunginhallitus Kaupungintalon toimistojen kesäajan toiminta. Pyhäjärven kaupunki, kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kanta Kärsämäen eroon Selänne-kuntayhtymästä. Oikeusministeriö Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu valtakunnalliseksi. Aluehallintovirasto, päätös Asia: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija/palvelun tuottaja: Pohjanmaan Helmi Hoivapalvelut Oy Kivikkotie 1 B Haapavesi. Aluehallintovirasto, ilmoitus Asia: Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Pohjanmaan Helmi Hoivapalvelut Oy Kivikkotie 1 B Haapavesi. Keva, yleiskirje Vuoden 2015 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista. Kärsämäen kunta, kunnanhallitus Siirtymävaiheen toimenpiteet Ppky Selänne/kunta. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 PÖYTÄKIRJA 4/ Kuntayhtymähallitus Muut asiat KYHALL 75 Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen käytti puheenvuoron alueellisesta ICT -yhteistyön mahdollisuuksista. Seuraava kokous pidetään Pyhäjärvellä.

21 PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisva litusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 64,65,66,67,68,70,73,74,75 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. HLL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja posti osoite Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Yhtymähallitus PL Haapajärvi sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 69,71,72 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus ja se on tekijän allekirjoitettava.

22 PÖYTÄKIRJA 4/ Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOSOITUS Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu vaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati muksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, Oulu sähköposti: Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie Helsinki puhelin: faksi: sähköposti: Va li tus aika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle kirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puoles ta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitus aika on luettava. Valitusasiakirjo jen toi mittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne eh tivät perille en nen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä vistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kul loinkin voi massa ole va oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2010 maksu on 89 euroa).

23 PÖYTÄKIRJA 4/ Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan ot teeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 268 141 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 268 141 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 11/2013 265 Kuntayhtymähallitus 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 09:00-13:25 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 KOKOUSTIEDOT Aika 17.9.2014 klo 17.00 18.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot