Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto 34 * 70 Dixon-Lindell Susan, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto Kunnanviraston sulkeminen heinäkuussa kolmeksi viikoksi ja joulun jälkeiseksi ajaksi Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus / velkakirjan hyväksyminen Pornaisten maapoliittinen ohjelma Lausunto Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta Parkkojan koulun hakelämmityksen hinnantarkistus Peltoalueiden vuokratarjoukset Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Aurinkomäen palvelukeskus KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2008 Lempinen Tapani puheenjohtaja Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku, poissa Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha, poissa Rainio Ulla, Markku Rantalan varajäsen Nikula Merja, Juha Virkin varajäsen Sivu 66 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Putus Jaana Yrtti Seppo Haukkasalo Hannu Kaikkonen Timo kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Nurmi ja Ulla Rainio. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Tapani Lempinen Tuula Tanner Timo Kaikkonen :n 37 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Keijo Nurmi Ulla Rainio PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus LAHTI SEPPO, SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 33 ASIA Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Seppo Lahti Ukonojantie HALKIA puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kirveskoski, Rauhala niminen tila RN:o , pinta-ala 37,7750 ha. Rakennustoimenpide - Omakotitalon rakentaminen 180 krs-m2, kerrosten lukumäärä 1, asuntojen lukumäärä 1 sekä - ulkovaraston rakentaminen 50 krs-m2. Rakentamisrajoitus - Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella, jossa ei ole voimassa olevaa eikä suunnittelussakaan olevaa osayleiskaavaa eli rakennusjärjestyksen mukaan alue kuuluu suunnittelutarveratkaisun piiriin. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. Ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikka sijaitsee tilan muiden rakennusten läheisyydessä, tulee omaan asumistarkoitukseen. Tilalla sijaitseva vanha päärakennus on muutettu asumiskäytöstä varastorakennukseksi palvelukodin tarpeisiin../..

4 Kunnanhallitus Khall 33./.. Rakennuspaikka sijaitsee oman yksityistiemme varrella. Alueelle on suunnitteilla vesi- ja viemäriverkosto, johon rakennus liitetään putkistojen valmistuttua, aluksi rakennus liitetään palvelukodin vesijohtoon ja jätevesiä varten rakennetaan oma pienpuhdistamo, mikäli vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto ei ole silloin valmis kun rakennus otetaan käyttöön. Naapurien kuuleminen Naapureiden kuuleminen hoidetaan ennen lautakuntakäsittelyä. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Alue ei sisälly vireillä olevien kylien osayleiskaavojen alueelle. Samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa on tuotu käsittelyyn toinen hakemus, joka sijoittuu samalle tilalle ja joka käsitellään tässä samassa kokouksessa. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Hakemuksen mukainen tila, joka on rekisteröity vuonna 1937, sijoittuu Ukonojantien ympäristöön. Tilan alueella on Palvelukoti Rauha sekä vanha asuinrakennus, joka muutettiin palvelukodin rakentamisen yhteydessä varastorakennukseksi palvelukodin käyttöön. Vireillä olevien osayleiskaavojen mitoituskeskusteluissa on suunniteltu, että määritellään myös osayleiskaavojen ulkopuolisille alueille ohjeelliset mitoitusperusteet, jotka tulisivat olemaan osayleiskaavojen mitoitusperusteita tiukemmat. Osayleiskaavojen mitoitusperiaatteita ei ole vielä lopullisesti hyväksytty valtuustossa; hakemuksia osayleiskaava-alueilla arvioitaessa on käytetty luonnoksen mukaista mitoitusta. Osayleiskaavojen ulkopuolisilla alueilla rakennuspaikkojen määrä tilaa kohden olisi syytä kytkeä toiminta-alueisiin (vesiosuuskunnat): mikäli rakennuspaikka sisältyy hyväksytylle vesiosuuskunnan toimintaalueelle, laskettaisiin lupahakemuksen yhteydessä mitoitus kuten osayleiskaava-alueella, mutta hyväksyttäisiin yksi rakennuspaikka vähemmän kuin mitä määrä olisi tilan sijoittuessa osayleiskaava-alueelle. Mikäli rakennuspaikka sijoittuisi toiminta-alueen ulkopuolelle, laskettaisiin mitoitus kuten osayleiskaava-alueella, mutta hyväksyttäisiin vain ½ (puolet) siitä rakennuspaikkojen määrästä mitä määrä olisi tilan sijoittuessa osayleiskaava-alueelle. Toiminta-alueiden hyväksymiseen saakka./..

5 Kunnanhallitus Khall 33./.. arvioitaisiin hakemukset siltä pohjalta, että ne sijoittuvat toiminta-alueen ulkopuolelle. Toiminta-alueiden hyväksymisen jälkeen kuntaan toimitetut hakemukset arvioidaan tältä uudelta pohjalta. Mikäli Rauhalan tila sijoittuisi osayleiskaava-alueelle, olisi osayleiskaavojen luonnosvaiheen mukaan tilalla neljä rakennuspaikkaa. Yllä olevaan perustuen kunta voi tässä vaiheessa antaa myönteisen lausunnon kahteen hakemukseen. Palvelukoti katsotaan elinkeinotoiminnaksi eikä sitä lasketa käytetyksi rakennuspaikaksi; samalla tavalla palvelukodin yhteydessä sijaitseva vanha asuinrakennus, joka muutettiin varastokäyttöön, jää laskennan ulkopuolelle. Kahden haetun rakennuspaikan muodostaminen tilan alueelle ei vielä vaaranna maanomistajien yhdenvertaista kohtelua lupakäsittelyissä. Perustelut Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön eikä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16, 137 Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä edellä esitetyin perustein. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää hakijan hakemuksellaan esittämien perustelujen mukaisesti, että uudisrakennus liitetään vesihuoltoverkostoon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus DIXON-LINDELL SUSAN, SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 34 ASIA Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Susan Dixon-Lindell Sikiläntie ILOLA puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kirveskoski, määräala Rauhala nimisestä tilasta RN:o ; määräalan suuruus n m2 (koko tilan pinta-ala 37,7750 ha). Rakennustoimenpide Omakotitalon rakentaminen (1 asunto, 2 kerrosta ja 300 k-m2) sekä ulkovaraston (50 k-m2) rakentaminen. Rakentamisrajoitus - Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella, jossa ei ole voimassa olevaa eikä suunnittelussakaan olevaa osayleiskaavaa eli rakennusjärjestyksen mukaan alue kuuluu suunnittelutarveratkaisun piiriin. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. Ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikka sijaitsee olemassa olevien teiden yhteydessä ja sijaitsee metsätalousmaalla, josta metsä hakattu ja istutettu./..

7 Kunnanhallitus Khall 34./.. uusi kuusikko. Kantatilasta ei ole aiemmin erotettu yhtään rakennuspaikkaa. Rakennuspaikka sijaitsee Ukonojantien varrella, ei vaadi uusia tieyhteyksiä. Alueelle on suunnitteilla vesi- ja viemäriverkosto, johonka rakennus liitetään putkistojen valmistuttua. Naapurien kuuleminen Naapurilla (1 kpl) ei ole huomautettavaa. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Alue ei sisälly vireillä olevien kylien osayleiskaavojen alueelle. Samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa on tuotu käsittelyyn toinen hakemus, joka sijoittuu samalle tilalle ja joka käsitellään tässä samassa kokouksessa. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Hakemuksen mukainen tila, joka on rekisteröity vuonna 1937, sijoittuu Ukonojantien ympäristöön. Tilan alueella on Palvelukoti Rauha sekä vanha asuinrakennus, joka muutettiin palvelukodin rakentamisen yhteydessä varastorakennukseksi palvelukodin käyttöön. Vireillä olevien osayleiskaavojen mitoituskeskusteluissa on suunniteltu, että määritellään myös osayleiskaavojen ulkopuolisille alueille ohjeelliset mitoitusperusteet, jotka tulisivat olemaan osayleiskaavojen mitoitusperusteita tiukemmat. Osayleiskaavojen mitoitusperiaatteita ei ole vielä lopullisesti hyväksytty valtuustossa; hakemuksia osayleiskaava-alueilla arvioitaessa on käytetty luonnoksen mukaista mitoitusta. Osayleiskaavojen ulkopuolisilla alueilla rakennuspaikkojen määrä tilaa kohden olisi syytä kytkeä toiminta-alueisiin (vesiosuuskunnat): mikäli rakennuspaikka sisältyy hyväksytylle vesiosuuskunnan toimintaalueelle, laskettaisiin lupahakemuksen yhteydessä mitoitus kuten osayleiskaava-alueella, mutta hyväksyttäisiin yksi rakennuspaikka vähemmän kuin mitä määrä olisi tilan sijoittuessa osayleiskaava-alueelle. Mikäli rakennuspaikka sijoittuisi toiminta-alueen ulkopuolelle, laskettaisiin mitoitus kuten osayleiskaava-alueella, mutta hyväksyttäisiin vain ½ (puolet) siitä rakennuspaikkojen määrästä mitä määrä olisi tilan sijoittuessa osayleiskaava-alueelle. Toiminta-alueiden hyväksymiseen saakka arvioitaisiin hakemukset siltä pohjalta, että ne sijoittuvat toiminta-alueen./..

8 Kunnanhallitus Khall 34./.. ulkopuolelle. Toiminta-alueiden hyväksymisen jälkeen kuntaan toimitetut hakemukset arvioidaan tältä uudelta pohjalta. Mikäli Rauhalan tila sijoittuisi osayleiskaava-alueelle, olisi osayleiskaavojen luonnosvaiheen mukaan tilalla neljä rakennuspaikkaa. Yllä olevaan perustuen kunta voi tässä vaiheessa antaa myönteisen lausunnon kahteen hakemukseen. Palvelukoti katsotaan elinkeinotoiminnaksi eikä sitä lasketa käytetyksi rakennuspaikaksi; samalla tavalla palvelukodin yhteydessä sijaitseva vanha asuinrakennus, joka muutettiin varastokäyttöön, jää laskennan ulkopuolelle. Kahden haetun rakennuspaikan muodostaminen tilan alueelle ei vielä vaaranna maanomistajien yhdenvertaista kohtelua lupakäsittelyissä. Perustelut Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön eikä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16, 137 Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä edellä esitetyin perustein. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää hakijan hakemuksellaan esittämien perustelujen mukaisesti, että uudisrakennus liitetään vesihuoltoverkostoon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON SULKEMINEN HEINÄKUUSSA KOLMEKSI VIIKOKSI JA JOULUN JÄLKEISEKSI AJAKSI Khall 35 Viime vuosina on kunnanvirasto pidetty heinäkuussa 2-3 viikkoa suljettuna. Sosiaalipuolella on järjestetty päivystys. Viime kesänä kunnanvirasto oli suljettuna kolme viikkoa ( ). Lisäksi kunnanvirasto oli suljettuna Tänä kesänä on myös tarkoitus keskittää vuosilomia siten, että kunnanvirasto suljetaan kolmeksi viikoksi ja joulun jälkeisenä aikana viideksi päiväksi. Asiasta on keskusteltu kunnanviraston henkilöstön kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna välisen ajan ja sekä 2.1. ja Sosiaalipuolella järjestetään päivystys mainittuina aikoina. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 36 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Ote: Matti Leivoja, Jaana Putus ja Seppo Yrtti sekä yhteistyöjohtaja Kirsi Mononen 3 Valtuuston kokouksista tiedottaminen Ote: Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa 4 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen Ote: Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa sekä hallintokunnat 5 Kuuma-parlamentin jäsenten nimeäminen vuodeksi 2008 Ote: yhteistyöjohtaja Kirsi Mononen, Tapani Lempinen, Tuula Tanner, Matti Leivoja, Tuula Rusi, Juha Virkki, Terhi Niinikoski, Markku Rantala, Sari Janhunen, tiedoksi Anne Åhlberg 6 Vesilaitoksen pääomarahoitus Ote: kamreeri, kirjanpito, tarkastuslautakunta 7 Domargårdin jätteenkäsittelyalueen uuden ympäristöluvan edellyttämän vakuuden antaminen Uudenmaan ympäristökeskukselle Ote lainvoimaisuuden jälkeen: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Uudenmaan ympäristökeskus 8 Pornaisten kunnan ja Marcus Fredrikssonin välisen luovutuskirjan hyväksyminen Ote lainvoimaisuuden jälkeen: Marcus Fredriksson 9 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Mäntsälän Veden johtokuntaan Ote: Mäntsälän Vesi, Markku Savolainen ja Jukka Pietilä 10 Osakkeiden hankkiminen Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Forum Oy:ltä Ote: Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum ja kirjanpito./..

11 Kunnanhallitus Khall 36./.. Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUPSENKYLÄNTIEN TIEKUNNAN TAKAUSANOMUS / VELKAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 83 Kupsenkyläntien tiekunta on toimittanut kunnanhallitukselle päivätyn seuraavan sisältöisen takausanomuksen: Olemme tiekuntana rakennuttamassa Pornaisten Kupsenkylässä olevalle Kupsenkyläntielle Mustijoen ylittävää teräsbetonisiltaa. Sillalla korvataan 1961 rakennettu puurakenteinen silta, joka on tullut ns. tiensä päähän. Puusillalle on 2006 teetetty Tieliikennelaitoksen toimesta kuntokartoitus, missä sillan kunto on todettu erittäin huonoksi ja sillalle on siksi jouduttu asettamaan painorajoitukset jotka rajoittavat huomattavasti sillan yli tapahtuvaa liikennettä. Uudesta sillasta on Länsi-Suomen Ympäristölupavirastoon jätetty rakennuslupa-anomus, jonka kuulutusaika päättyi Uuden sillan rakentamisajankohdaksi on suunniteltu vuodenvaihde Sillan kustannusarvio ei vielä ole lopullinen, koska emme ole voineet vielä pyytää urakkatarjouksia. Alustava Tieliikelaitoksen arvio on n euroa. Tiehallintoon on jätetty 2006 avustusanomus ja sieltä on luvattu 75 % avustus. Avustusta saadaan sitä mukaan kuin projekti etenee, maksettuja kuluja vastaan. Joudumme ottamaan rakennusajaksi pankkilainaa, minkä tarkkaa määrää emme vielä tiedä, mutta koska tarvitsemme jatkuvasti rahaa projektin eteenpäinviemiseksi, olemme pakotetut ottamaan lainaa jo keväällä Suurin rahantarve ajoittuu kuitenkin rakentamisvaiheeseen ja tuolloin saamme rahaa Tiehallinnon avustuksena maksettujen kulujen mukaan. Lainan enimmäismäärä on enimmillään rakennusaikana euroa. Rakennusajan jälkeen joudumme vielä pitämään lainaa max euroa 5-7 vuoden ajan. Pyytäisimme kunnioittaen, että Pornaisten kunta suostuisi laina takaajaksi, sillä mielestämme on kohtuutonta, että yksittäinen tieosakas joutuisi takaamaan näin suurta lainaa. Pornaisissa Hannu Kolehmainen tiekunnan puheenjohtaja Esko Peltola hoitokunnan sihteeri./..

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 83./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi omavelkaisen takauksen Kupsenkyläntien tiekunnalle enintään euron lainalle enintään 7 vuoden maksuajalle. Lainan takaukselle asetetaan lisäksi seuraavat ehdot: - kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista - laina on kilpailutettava julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti - kunta perii lainan takauksesta vuosittain 0,1 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 29 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 37 Kunnanvaltuusto on :ssä 29 antanut omavelkaisen takauksen Kupsenkylän tiekunnalle euron lainalle 7 vuoden maksuajalle. Lainan takauksen yhtenä ehtona on hyväksytty, että kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista. Kupsenkylän tiekunta on allekirjoittanut velkakirjat, joilla Porvoon Osuuspankki on myöntänyt vesiosuuskunnalle euron luoton. Velkakirjat esitellään kokouksessa../..

14 Kunnanhallitus Khall 37./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Porvoon Osuuspankin ja Kupsenkylän tiekunnan välillä allekirjoitetut euron, nro , ja euron, nro , velkakirjat. Kunnanhallitukselle toimitettujen selvitysten perusteella laina on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus totesi tämän pykälän käsittelyn osalta esteellisiksi Tapani Lempisen, Sari Janhunen ja Tuula Rusin, jotka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokous valitsi tämän pykälän osalta puheenjohtajaksi Tuula Tannerin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus PORNAISTEN MAAPOLIITTINEN OHJELMA Khall 274 Kaj Mattila ja yhdeksän muuta valtuutettua on jättänyt päivätyn valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Pornaisten kuntaan laaditaan maapoliittinen ohjelma. Aloitteessa luetellaan myös varsin kattavasti asioita, joita kunnan tulisi linjata maapoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä. Kunnan maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan, luovuttamiseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, maanhallintaan sekä asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Maapolitiikka on kaavoituksen ohella osa kunnan suunnittelukokonaisuutta, jota kutsutaan maankäyttöpolitiikaksi. Maankäyttöpolitiikalla on suuri merkitys kunnan strategioiden toteuttamisessa. Se luo myös edellytykset kunnan menestykselliselle asunto- ja elinkeinopolitiikalle. Parhaimmillaan maankäyttöpolitiikka ja sen osana maapolitiikka myös noudattavat ja tukevat kunnan ympäristöpolitiikan periaatteita. Uudenmaan liitto on kuluvan vuoden aikana valmistellut kuntien käyttöön maapoliittisen ohjelman sisältörungon ja materiaalia, jonka avulla kunta voi rakentaa oman maapoliittisen ohjelmansa tai uudistaa sitä. Sisältörunkoon on koottu lähtökohtia, tavoitteita ja keinoja, joista kunta voi poimia omiin strategioihinsa sopivat. Tätä sisältörunkoa hyödyntäen maapoliittinen ohjelma on mahdollista valmistella kunnan omana työnä ja omaa asiantuntemusta käyttäen. Pornaisten maapoliittisen ohjelman laadinnan kannalta on hedelmällistä, että samanaikaisesti vuoden 2008 aikana on vireillä myös kunnan ympäristöohjelman laadinta sekä kunnan elinkeinostrategian tarkistaminen. Kuntaliitto on omalta osaltaan ohjeistanut maapoliittisen ohjelman valmisteluprosessia, tiedottamista ja tarkistamista seuraavasti: - päättäjille tulee tiedottaa maapolitiikan ajankohtaisista haasteista, tehtävistä, tavoitteista ja keinoista - päättäjien ja virkamiesten yhteinen maapoliittinen seminaari - tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntemuksen hankkiminen - luonnos maapoliittiseksi ohjelmaksi - kunnanvaltuusto hyväksyy maapoliittisen ohjelman./..

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 274./.. - asukkaille, maanomistajille ja yrityksille tulee tiedottaa maapoliittisesta ohjelmasta, sen tavoitteista, keinoista, vaikutuksista ja toteutumisesta - uusille päättäjille tulee tiedottaa maapolitiikasta ja maapoliittisesta ohjelmasta riittävästi - maapoliittista ohjelmaa tulee tarvittaessa tarkistaa - toiminnan pitkäjänteisyydestä ja tasapuolisuudesta on pidettävä kiinni ohjelmaa tarkistettaessa Em. ohjeistusta käytetään hyväksi Pornaisten kunnan maapoliittisen ohjelman valmisteluprosessia ja tiedottamista suunniteltaessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1. Pornaisten maapoliittisen ohjelman laadinta käynnistetään työn ohjelmoinnilla ja sisällön määrittelyllä, 2. ehdotus maapoliittisen ohjelman rungoksi, tarkennettu laadintaprosessin kuvaus sekä aikataulu käsitellään kunnanhallituksessa tammikuussa kunnan maapoliittista ohjelmaa käsitellään kunnanhallituksen ja valtuuston yhteisessä seminaarissa helmi-maaliskuun vaihteessa 2008, 4. kunnassa vireillä olevat osayleiskaavat tuodaan kaavaehdotuksina käsittelyyn ja nähtäville em. seminaarin jälkeen ja seminaarissa tehdyt linjaukset huomioon ottaen, 5. ohjelman valmistelutyöstä vastaa työryhmä, johon kunnanjohtajan lisäksi kuuluvat rakennuspäällikkö ja aluearkkitehti, 6. ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus, 7. maapoliittisen ohjelman valmistelutilanne annetaan tiedoksi valtuustolle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti../..

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt 134 Kunnanvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi. Khall 23 Kunnan maapoliittisen ohjelman laadinta on käynnistynyt. Yhteenveto toimenpiteistä tähän mennessä saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi ilman liitenumeroa. Työ jatkuu kunnanhallituksen, valtuuston ja kunnan johtoryhmän yhteisessä seminaarissa Tallinnassa Seminaarin keskeinen tavoite on päästä eteenpäin osayleiskaavatyössä siten, että kunnassa vireillä olevat osayleiskaavat on mahdollista tuoda kaavaehdotuksina käsittelyyn ja nähtäville seminaarin jälkeen ja seminaarissa tehdyt linjaukset huomioon ottaen. Maapoliittisen ohjelman valmistelu jatkuu muilta osin kevään aikana virkatyönä kunnanhallituksen ohjauksessa. Kokouksessa kunnanhallitukselle jaetaan ja esitellään maapoliittisen ohjelman sisältöön liittyvää aineistoa sekä alustavat seminaariohjelmaa ja koskevat suunnitelmat. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi maapoliittista ohjelmaa koskevat toimenpiteet sekä käy keskustelun ohjelman keskeisestä sisällöstä sekä pidettävän valtuustoseminaarin ohjelmasta ja tavoitteista. Maapoliittisen ohjelman valmistelua jatketaan käydyn keskustelun perusteella siten, että ohjelman sisältöluonnos sekä tarkennettu valmisteluaikataulu käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Tämä aineisto on siten valtuustoseminaarissa osanottajien käytettävissä ja arvioitavissa. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 38, liite 5 Kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltiin maapoliittisen ohjelman sisältöluonnosta. Kokouksessa esiteltyä sisältöä pidettiin kattavana, eikä siihen ole ollut tarvetta tehdä muutoksia../..

18 Kunnanhallitus Khall 38./.. Työ jatkuu siten, että kaikissa kevään 2008 kunnanhallituksen kokouksissa käsitellään maapoliittista ohjelmaa seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 3.3 lähtökohdat (luku 2) 17.3 seudullisen maankäytön yhteistyö (luku 4.7) 31.3 (tilipäätöskokous) 7.4 tavoitteet (luku 3) 21.4 raakamaan hankinta ja sopimukset (luvut ) 5.5 tontin luovutus ja kaavojen toteutumisen edistäminen (luvut ) 19.5 kaavoituksen ja maapolitiikan yhteensovittaminen sekä hajarakentaminen (luvut 4.6 ja 4.8) 2.6 kunnan maaomaisuuden hallinta, ohjelman seuranta ja johdanto (luvut 1, 4.3 ja 5) Valmistelutyö etenee rinnan osayleiskaavojen ja rakennusjärjestyksenvalmistelun kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maapoliittisen ohjelman sisällön liitteenä nro 5 olevan sisällysluettelon mukaisesti sekä esittelytekstiin kirjatun valmisteluaikataulun ohjeellisena. Asioiden valmistelujärjestyksestä voidaan perustelluista syistä poiketa. Ohjelman luonnos käsitellään kunnanhallituksessa kesäkuun loppuun mennessä. Ohjelman viimeistely ja hyväksymiskäsittely tapahtuu syksyn 2008 aikana. Kunnanhallitus keskustelee ja päättää menettelystä, jonka mukaan valtuusto ja valtuustoryhmät osallistuvat maapoliittisen ohjelman valmisteluun. Maapoliittisen ohjelman sisällysluettelo ja laadinta-aikataulu ovat pidettävässä valtuustoseminaarissa osanottajien käytettävissä ja arvioitavissa. Seminaarissa tehdään myös ohjelmaan sisältöä ja linjauksia koskeva taustakysely. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Khall 39 Uudenmaan tiepiiri on lähettänyt Pornaisten kunnan käyttöön ja mahdollista lausuntoa varten toiminta- ja taloussuunnitelmansa vuosille Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille perustuu miljoonan euron perustienpidon vuosittaiseen rahoitukseen. Suunnitelmassa korostuvat nykyisen tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuuden ja tiestön kunnon turvaaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Investointitarpeet ovat huomattavasti suuremmat kuin luvassa oleva rahoitus. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on peruskorjaushankkeiden listalla mainittu vain Mt 1492 Hinthaara-Laukkoski II 0,29 milj. euron hanke. Hallitus antaa vielä kuluvan helmikuun aikana eduskunnalle liikennepoliittisen selonteon, johon kirjattavat linjaukset ja toimenpiteet tulevat jatkossa ohjaamaan myös Uudenmaan tiepiirin toimintaa. Kuluvan kevään aikana tulevat kunnissa ja valtionhallinnossa käsittelyyn Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi sekä tähän kytkeytyvä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2017 (MAL 2017). Molempiin edellä mainittuihin liittyy niiden liikennehankkeiden oikeaaikainen toteuttaminen, jotka ovat tavoitteena olevan asuntotuotannon edellytyksenä. MAL ohjelmassa todetaankin Pornaisten osalta mm. seuraavaa: Taajaman keskeinen laajenemissuunta, missä kunnalla on merkittävä maanomistus, tukeutuu Pornainen-Nikkilä maantiehen (mt 1494). Tämän laajenemissuunnan ja koko kunnan asuntotuotannonkin kannalta merkittävä hanke on tämän maantien perusparantaminen ja siihen liittyvän kevytliikenneväylän rakentaminen. Ko. maantie toimii myös julkisen liikenteen pääreittinä. KUUMA -kuntien yhteistyöhön ja hallituksen käynnistyvään kehysriiheen liittyen kunnat ovat linjanneet ne liikenteen kärkihankkeet, joiden toteutus edellyttää sitoutumista ja suunnitelmallista rahoitusta osana Helsingin seudun liikennejärjestelmää. Kevyen liikenteen osalta KUU- MA alueen kärkihankkeiksi on valittu 14 kohdetta, joista on esimerkkinä nostettu esiin Pornaisten kohde Helsingintie välillä Porvoontien-Vähä- Laukkosken tie../..

20 Kunnanhallitus Khall 39./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Uudenmaan tiepiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavan lausunnon: Tienpidon rahoituskehys mahdollistaa vain lähinnä olemassa olevan tieverkon kunnossapidon sekä jo aloitettujen kehittämishankkeiden loppuunsaattamisen. Tätä rahoituskehystä tulee nostaa pääkaupunkiseudun asumisen aiesopimuksen ja MAL 2017 toteutusohjelman edellyttämällä tavalla. Pornaisten kunnan alueella Pornainen-Nikkilä maantien (mt 1494) perusparantaminen ja erityisesti tien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Porvoontien-Vähä-Laukkosken tie tulee ottaa mahdollisimman nopealla aikataululla Uudenmaan tiepiirin toimenpideohjelmaan. Pornaisten kunta ei pysty toteuttamaan valtion ja kuntien välisen asunto- ja tonttitarjonnan aiesopimusta siinä edellytetyllä tavalla, mikäli puuttuvan kevyen liikenteen väylän (1,7 km:n puuttuva osuus) toteutus oleellisesti viivästyy. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta PARKKOJAN KOULUN HAKELÄMMITYKSEN HINNANTARKISTUS Tekla 6 Parkkojan koulun lämmöntoimitussopimuksen mukaan lämpöenergian hintaa voidaan tarkistaa kalenterivuosittain. Lämpöenergian hinta on ollut 28,90 /MWh ALV 0 % lukien. Lämmöntoimittajat esittivät , että lämpöenergian hinta nostetaan nykyisestä 28,90 :sta/mwh ALV 0 % 30,50 :oon/ MWh ALV 0 %. Perusteluina on hakkeen hankinnan ja käsittelykustannusten kustannustason nousu. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Parkkojan koulun lämpöenergian hinnaksi 30,50 /MWh ALV 0 % alkaen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 40 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta PELTOALUEIDEN VUOKRATARJOUKSET Tekla 9 Tekninen lautakunta tarjosi vuokralle seuraavat Pornaisten kunnan omistamat peltoalueet: Yhteislaidun Laukkoski 4,41 ha Hietanen Laukkoski 2,73 ha Horma Laukkoski 2,62 Halmeenpelto 1 Laukkoski 2,22 ha Halmeenpelto 2 Laukkoski 1,08 ha Pelto vuokrataan seuraavin ehdoin: vuokra-aika pelto vuokrataan vain maatalouden ympäristötukeen ja luonnonhaittakorvaukseen sitoutuneelle viljelijälle vuokraajan on pidettävä alueen ojitus kunnossa ja huolehdittava pellon viljelykunnon ylläpitämisestä kunta voi tarvittaessa ottaa vuokratun alueen haltuunsa sovitusta vuokra-ajasta poiketen vuokra-ajan viimeisenä vuonna on suoritettava pellon syysmuokkaus kyntämällä, ellei muuta sovita tilatukioikeus palautuu omistajalle vuokrakauden jälkeen Kuulutus julkaistiin Uusimaa ja Viikkouutiset lehdissä ja tarjoukset piti palauttaa mennessä. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Korkeimman tarjouksen 411,00 /ha antoi Jani Hannula. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että peltoalueet vuokrataan Jani Hannulalle vuokrausehtojen mukaisesti. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin../..

23 Kunnanhallitus Khall 41 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että tilan Hietanen osalta varmistetaan vuokrasopimuksen teon yhteydessä, että tilan alueelle on mahdollista tehdä hiihtolatu. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 42 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Ympäristöministeriön päätös dnro YM11/512/2007, : Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus. Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös dnro UUS L , Rakentamista koskeva poikkeamispäätös, Hakija: Ari Turunen ja Minna Tynkkynen-Turunen, Tuusula Rakennuspaikka: Pornainen, Laukkoski. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 3/80/2007, : Kiinteistöjen arvonlisäverotuksen muutokset. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 28/80/2007, : Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna Nurmijärven kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Seudullisen sosiaalisen yrityksen Reservis Oy:n perustaminen. Nurmijärven kunnanvaltuuston päätös : Kuumaparlamentin jäsenten nimeäminen vuodeksi Energiamarkkinaviraston päätös dnro 1278/411/2007, : Sähkömarkkinalain (386/1995) 18 :n mukainen sähköjohdon rakentamislupa. Hakija: Porvoon Sähköverkko Oy, Porvoo. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan liiton kirje : Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rannikkoalueiden tulvavaarakartat. Kansan Sivistysrahaston Uudenmaan rahaston kirje : Avustushakemus vuoden 2008 toimintaan. Etelä-Suomen lääninhallituksen linjaliikennelupa 12055, päätösnro LNU5765A, Luvanhaltija: Oy Pohjolan Henkilöliikenne Ab. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje PTH8B, : Varautumisen perehdyttämistilaisuus kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, 20107/08../..

25 Kunnanhallitus Khall 42./.. Uudenmaan liitto: Uudenmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu 2/2008, Kunnanhallituksen päätös: Merkittiin.

26 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 35, 36, 38, 39, 40, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 33, 34, 37, 41 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 33, 34, 37, 41 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

27 91 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.3.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 23/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.12.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.4.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.6.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 66 136 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot