ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 13:00-14:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA 5 TARKASTUSTAPA 3 VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN 6 VAALI 4 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN 7 VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 5 VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 8 6 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 9 7 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI 10 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI 11 9 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI EDUSTAJAN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN 16 LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 13 EDUSTAJAN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON 17 KUNTAPÄIVILLE 14 JÄSENTEN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN 18 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON 15 JÄSENTEN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN 19 ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON 16 JÄSENTEN VALITSEMINEN KALAJOKILAAKSON 20 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON 17 JÄSENEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN 21 KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTAAN 18 JÄSENEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN SEUDUN 22 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTAAN 19 KALAJOEN YLÄASTEEN JA LUKION JOHTOKUNNAN 23 JÄSENEN VALITSEMINEN 20 JÄSENEN VALITSEMINEN JOKILAAKSOJEN 24 PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTAAN 21 JÄSENEN VALITSEMINEN SIEVIN KUNNAN 25 LOMITUSPALVELUJEN LAUTAKUNTAAN 22 JÄSENTEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN 26 SEUTUKUNTAYHDISTYS RY:N SEUTUVALTUUSTOON 23 KAHDEN LAUTAMIEHEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN 27 KÄRÄJÄOIKEUTEEN 24 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN 28

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN 29 VALITSEMINEN 26 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN 30 VESIKOLMIO OY:N LAINALLE 27 VALTUUSTOALOITTEET 32

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Brax Anna-Leena 13:00-14:10 pj Isomaa Matti 13:00-14:10 I vpj Kähtävä Simo 13:00-14:10 II vpj Hannula Kaija 13:00-14:10 jäsen Hemmilä Virpi 13:00-14:10 jäsen Huttunen Pauli 13:00-14:10 jäsen Isokääntä Marja 13:00-14:10 jäsen Isotalus Juhani 13:00-14:10 jäsen Jokela Aino 13:00-14:10 jäsen Jutila Eija 13:00-14:10 jäsen Kauppila Pentti 13:00-14:10 jäsen Kiimamaa Veikko 13:00-14:10 jäsen pj. 1-4 Mattila Tapio 13:00-14:10 jäsen Nahkala Jarmo 13:00-14:10 jäsen Nurkkala Sauli 13:00-14:10 jäsen Simi Olavi 13:00-14:10 jäsen Taka-Eilola Tuomo 13:00-14:10 jäsen Takalo Antti 13:00-14:10 jäsen Tanska Teemu 13:00-14:10 jäsen Vellonen Jukka 13:00-14:10 jäsen Autio Helinä 13:00-14:10 varajäsen Olander Hans 13:00-14:10 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 13:00-14:10 pöytäkirjanpitäjä POISSA Takkunen Miika jäsen ALLEKIRJOITUKSET Veikko Kiimamaa Anna-Leena Brax Anna-Liisa Isotalus Puheenjohtaja 1-4 Puheenjohtaja 5-27 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaija Hannula Virpi Hemmilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston keskustoimistossa klo 9-15.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 1 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja läsnäolevien jäsen ten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSTAPA Kvalt 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Hannula ja Virpi Hemmilä. Pöy täkirja tarkastetaan kunnanvirastossa

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Valtuuston työjärjestyksen 26 :n 1 momentin mukaan valtuusto valit see toi mi kaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jossa on kolme jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen sekä määrätä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kvalt 3 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudekseen vuosille seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen Matti Isomaa, pj Eija Jutila, vpj Simo Kähtävä henkilökohtainen varajäsen Juhani Isotalus Kaija Hannula Jukka Vellonen.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI Khall Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudekseen vuosille Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimieli sesti. Kvalt 4 Valtuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen vuosille valtuuston puheenjohtajaksi Anna-Leena Braxin, 1. varapuheenjohtajaksi Matti Isomaan ja 2. varapuheenjohtajaksi Simo Kähtävän.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN Khall Kuntalain 54 :n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes altuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuinkuntalain 64 :ssä säädetään. Tuon lainkohdan mukaan kunnan ilmoi tuk set saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lulla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä taval la. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokouskutsu julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi Alavieska-lehdessä ja tarpeen mukaan muissakin lehdissä. Kvalt 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN Khall Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi julkaista kunnan ilmoitukset julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Alavieska-lehdessä ja tarpeen mukaan muissakin lehdissä. Viranhakuilmoitusten julkaisusta päättää viran auki julistava toimielin. Kvalt 6 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa nämä tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita vuosiksi keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä määrätä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kvalt 7 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet: Risto Jokela Jorma Kotka Heleena Soukka Aila Korpinen Pentti Alatalo pj. vpj. ja varajäsenet: Maarit Jutila Lahja Kivimaa Aarne Auerrinne Lauri Lehmonen Eeva Isokääntä.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai sääti öön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita tarkastuslautakuntaan vuosiksi neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen noudattaen kuntalain, tarkastussäännön ja tasa-arvolain säännöksiä sekä määräisi yhden jäsenistä puheen johtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kvalt 8 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet varsinainen jäsen Juhani Isotalus, pj. Jukka Vellonen, vpj. Maarit Karhula Maarit Jutila henkilökohtainen varajäsen Matti Isomaa Eija Marjakangas Olavi Simi Terhi Vääräkoski.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Khall Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 35 :ssä. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita vuosiksi kunnanhallitukseen kahdeksan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon kuntalain ja tasa-arvolain säännökset. Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsisi kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nämä valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kvalt 9 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallitukseen vuosiksi seuraavat jäsenet:

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ varsinainen jäsen Tapio Mattila, pj. Sauli Nurkkala, vpj. Marja Isokääntä Eija Jutila Kaija Hannula Virpi Hemmilä Pauli Huttunen Tuomo Taka-Eilola henkilökohtainen varajäsen Tenho Marjakangas Teijo Visuri Aino Jokela Helinä Autio Päivi Ojala Meeri Rinta-Jouppi Antti Takkunen Seppo Maarala.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Hallintosäännön 2 :ssä todetaan Alavieskan kunnan toimielimet ja niiden kokoonpano. Sivistyslautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita sivistyslautakuntaan toimikaudeksi kahdeksan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon kun talain ja tasa-arvolain säännökset. Kvalt 10 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Jarmo Nahkala, pj. Virpi Hemmilä, vpj. Pentti Kauppila Aino Jokela Antti Takalo Helinä Autio Tuula Krapu Jukka Vellonen Jari Lastikka Jaana Suuntala Heikki Kauppila Marja Isokääntä Matti Isomaa Tuija Somero Jari Savukoski Maritta Öljymäki-Maarala.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Hallintosäännön 2 :ssä todetaan Alavieskan kunnan toimielimet ja niiden kokoonpano. Ympäristölautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita ympäristölautakuntaan toimikaudeksi kahdeksan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon kuntalain ja tasa-arvolain säännökset. Kvalt 11 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti ympäristölautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Olavi Simi, pj. Teemu Tanska, vpj. Jani Hannus Outi Saari Marja-Liisa Vierimaa Hannele Auno Tuija Tikkanen Jari Jutila henkilökohtainen varajäsen Lauri Heikkilä Veikko Pudas Risto Anias Eija Jutila Päivi Jutila Mervi Jutila Mailis Tikkanen Jarmo Konu.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EDUSTAJAN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN Khall Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 4 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen väestötietolain 18 :n mukaisesti kunnallisvaaleja edeltävän vuoden viimeisen päivän mukaisen asukasluvun perusteella siten, että kunta valitsee yhden edustajan alkavaa 5000 asukasta kohden. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. Perussopimuksen 5 :ssä todetaan, että edustajainkokous pidetään kun nal lis vaa lien jäl kei sen vuo den huh ti kuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 8 :n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Kvalt 12 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen seuraavat edustajat varsinainen edustaja Olavi Simi henkilökohtainen varaedustaja Matti Isomaa.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EDUSTAJAN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLE Khall Suomen Kuntaliitto ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät, pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Kuntaliiton valtuusto kutsuu kirjeellään kuntapäivät koolle Jy väs ky lään. Ko kouspaikkana on Jyväskylän Paviljonki, Messukatu 10. Jäsenkunnat saavat valita liiton sään töjen pe rus teella edus tajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mu kaan. Jä sen kunta voi vali ta varsinaisille edustajille tarpeellisen mää rän vara edustajia. Alle 4000 asukkaan kunnat valitsevat yhden edustajan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Suomen Kuntaliiton kuntapäiville yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Kvalt 13 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Suomen Kuntaliiton kuntapäiville seuraavat edustajat: varsinainen edustaja Anna-Leena Brax varaedustaja Marja Isokääntä.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON Khall Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: asukkaita 2000 tai vähemmän asukkaita jäsen 2 jäsentä jne. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kvalt 14 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi seuraavat jäsenet varsinainen jäsen Eija Jutila Tapio Mattila henkilökohtainen varajäsen Marja Isokääntä Sauli Nurkkala.

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON Khall Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuustoon jäsenet. Enintään 8000 asukkaan kunta valitsee valtuustoon kaksi jäsentä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi Kvalt 15 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoo toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Marja Isokääntä Juhani Isotalus henkilökohtainen varajäsen Virpi Hemmilä Teemu Tanska.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN KALAJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON Khall Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi jäsen kutakin alkavaa kolmea tuhatta asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi Kvalt 16 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Kaija Hannula Juhani Isotalus henkilökohtainen varajäsen Anna-Leena Brax Pentti Kauppila.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTAAN Khall Ylivieskan kansalaisopiston johtokunnan johtosäännön 3 :n mukaan Ylivieskan kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan viisi jäsentä ja Alavieskan ja Sievin kunnanvaltuustot kumpikin yhden jäsenen sekä kukin valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan kansalaisopiston johtokuntaan toimikaudeksi Kvalt 17 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Ylivieskan kansalaisopiston joh to kun taan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Matti Isomaa henkilökohtainen varajäsen Jarmo Nahkala.

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTAAN Khall Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan johtosäännön 3 :n mukaan oppilaitoksen sijaintikaupungin valtuusto valitsee johtokuntaan neljä jäsentä ja toimintakuntien kunnanvaltuustot yhden jäsenen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi Kvalt 18 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Päivi Takkunen henkilökohtainen varajäsen Maila Rasmus.

23 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KALAJOEN YLÄASTEEN JA LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja tälle varajäsenen Kalajoen yläasteen ja lukion johtokuntaan vuosiksi Jäsenen ja varajäsenen tulee olla oppilaan huoltajia. Kvalt 19 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Kalajoen yläasteen ja lukion johtokuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Jarmo Nahkala henkilökohtainen varajäsen Maarit Karhula.

24 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTAAN Khall Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 :n mukaan pelastuslaitoksen hallintoa varten Ylivieskan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan, joka toimii Ylivieskan kaupunginhallituksen alaisena. Kukin kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenehdokkaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jokainen yli asukkaan kunta nimeää johtokuntaan kaksi jäsenehdokasta ja varajäsentä. Ylivieskan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan kuntien esityksistä. Pelastustoimen johtokunta on asemaltaan kuntalain 77 :n tarkoittama yhteinen toimielin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi nimetä ehdokkaan ja tälle varaehdokkaanjokilaaksojen pelastuslaitoksen joh tokun taan toimikaudeksi Kvalt 20 Kunnanvaltuusto nimesi yksimielisesti Jokilaaksojen pelastus lai toksen johtokuntaan toimikaudeksi seuraavat ehdokkaat: varsinainen ehdokas Sauli Nurkkala henkilökohtainen varaehdokas Kaija Hannula.

25 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN SIEVIN KUNNAN LOMITUSPALVELUJEN LAUTAKUNTAAN Khall Sievin kunta hoitaa sopimusperusteisesti myös Ylivieskan ja Alavieskan kuntien maatalouslomituspalvelut. Lomitushallinnon siirron yhteydessä perustettiin Sievin kunnan organisaatioon lomituspalvelujen lautakunta, johon kukin kunta valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Sievin kunnan lomituspalvelujen lautakuntaan toimikaudeksi kaksi jä sentä ja heil le hen ki lö koh tai set va ra jä se net. Kvalt 21 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Sievin kunnan lomituspalvelujen lautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Miika Takkunen Liisa Rahko henkilökohtainen varajäsen Antti Takalo Ritva Jääskelä.

26 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS RY:N SEUTUVALTUUSTOON Khall Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n sääntöjen mukaan kuntien valtuustot valitsevat seutuvaltuuston jäsenet. Valtuutettuja va li taan yk si kustakin seutukunnan kunnasta sekä lisäksi yksi edustaja kuta kin alkavaa kolmeatuhatta asukasta kohti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n seutuvaltuustoon toimikaudeksi kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kvalt 22 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n seutuvaltuustoon toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Eija Jutila Olavi Simi henkilökohtainen varajäsen Kaija Hannula Juhanni Isotalus.

27 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KAHDEN LAUTAMIEHEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN KÄRÄJÄOIKEUTEEN Khall Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei myöskään saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita kaksi käräjäoikeuden lautamiestä vuosiksi Kvalt 23 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti lautamiehiksi Ylivieskan käräjäoikeuteen vuosiksi Raija Jutilan ja Juhani Rahkon.

28 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN Khall Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita riittävän määrän henkilöitä, kuitenkin vähintään kuusi, kiinteistötoimen uskotuiksi miehiksi vuosiksi Kvalt 24 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistötoimen uskotuiksi miehiksi vuosiksi seuraavat: Risto Anias Juha J. Isokääntä Heimo Takalo Risto Isokääntä Ritva Jääskelä Lauri Jaakola Kauko Koutonen Heikki Niemi Matti Viitamaa Ismo Takkunen Simo Kähtävä.

29 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 :n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on vähintään viisi ja enintään 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten määrän vahvistaa lääninhallitus. Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia, lääninhallitus määrää, kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kustakin kunnasta valitaan. Poliisin hallintorakenteen uudistuksessa säädettyjen uusien poliisilaitosten aloittaessa toimintansa , myös näiden yhteydessä toimivat poliisin neuvottelukunnat tulee määritellä uudelleen. Oulun lääninhallitus on päätöksellään vahvistanut poliisin neuvottelukuntiin nimettävien kuntien jäsenten määrät siten, että Alavies kan kunnalla on yksi jäsen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neu vottelu kunnassa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan vuosiksi Kvalt 25 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Jani Hannus henkilökohtainen varajäsen Antti Takalo.

30 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VESIKOLMIO OY:N LAINALLE Khall Vesikolmio Oy anoo päivätyllä kirjeellään Alavieskan kunnan omavelkaista takausta Kuntien eläkevakuutukselta ottamalleen lainalle, jonka suuruus on euroa. Vas taa vasti yh tiö hakee Ka la joen kau pun gin omavelkais ta ta kaus ta Kun tien elä ke va kuutuk sen euron suuruiselle lai nal le. Ve si kol mio Oy:n toi mintaperi aatteiden mukaan takausta hae taan niiltä omista jakun nil ta, joi ta kul loinkin rahoitettava hanke palve lee. Haettavan lainan laina-aika on 10 vuotta ja korko sidotaan 6 kuu kauden eu ri borkorkoon 0,00 %:n marginaalilla. Laina käytetään Ala vieskan ja Kalajoen välisen siirtoviemärin raken tamiseen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi myöntää omavelkaisen takauksen Vesikolmio Oy:n Kuntien Eläkevakuutukselta ottamalle euron suuruiselle lainalle. Khall Valtuusto on kokouksessaan :n kohdalla päättänyt palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen valmistelua varten. Vesikolmio Oy on toimittanut kunnanhallitukselle uuden päivätyn kirjeen, jossa se ilmoittaa päättäneensä ottaa euroa kuutena erillisenä omistuksen suhteessa jaettuna lainana, joille pyydetään omistaja kuntien omavelkainen takaus. Alavieskan kunnan osalta takausta haetaan Kuntien eläkevakuutukselta otettavalle euron lainalle, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko sidotaan 6 kuukauden euriborkorkoon. Korkomarginaali on 0,00 %. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi myöntää omavelkaisen takauksen Vesikolmio Oy:n Kuntien eläkevakuutukselta ottamalle euron suuruiselle lainalle. Kvalt 26

31 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

32 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto VALTUUSTOALOITTEET Kvalt 27 Valtuustoaloitteita ei jätetty.

33 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä(t) 1-27 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät 27 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja vali- Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. tusaika Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusviranomaisen postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät 3-26 Hallintovalitus, pykälät xxxx Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät xxxx xxxx Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Sivu käyntiosoite Isokatu 4, Oulu Valitusaika 30 päivää Valitusaika xxxx päivää Valitusaika xxxx päivää Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, va lituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä ar kipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tettävä niin ajoissa, että ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päätty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin vali tusviranomaiselle, vastaanottajan ni mi, osoi te ja pos ti osoi te Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeuden käyntimaksu, 82 euroa/ Liitetään pöytäkirjaan

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) Tekninen lautakunta 21.12.2011 AIKA 21.12.2011 klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Sivistyslautakunta 19.08.2008 AIKA 19.08.2008 klo 18:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 42 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 1. Otsikko Sivu 28 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 1. Otsikko Sivu 28 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Kunnanvaltuusto 30.09.2008 AIKA 30.09.2008 klo 19:00-21:00 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 29

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 (11) Kunnanvaltuusto 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Kunnanhallitus 06.09.2010 AIKA 06.09.2010 klo 18:30-21:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 107 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (14) Kunnanvaltuusto 13.01.2014 AIKA 13.01.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalilain 13 :n mukaan keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 (13)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 (13) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 (13) Sivistyslautakunta 10.05.2011 AIKA 10.05.2011 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2008 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Sivistyslautakunta 18.03.2008 AIKA 18.03.2008 klo 18:30-21:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 21.5.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14 Kunnanvaltuusto 23.03.2015 AIKA 23.03.2015 18:00-18:45 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot