ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 13:00-14:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA 5 TARKASTUSTAPA 3 VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN 6 VAALI 4 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN 7 VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 5 VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 8 6 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 9 7 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI 10 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI 11 9 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI EDUSTAJAN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN 16 LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 13 EDUSTAJAN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON 17 KUNTAPÄIVILLE 14 JÄSENTEN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN 18 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON 15 JÄSENTEN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN 19 ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON 16 JÄSENTEN VALITSEMINEN KALAJOKILAAKSON 20 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON 17 JÄSENEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN 21 KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTAAN 18 JÄSENEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN SEUDUN 22 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTAAN 19 KALAJOEN YLÄASTEEN JA LUKION JOHTOKUNNAN 23 JÄSENEN VALITSEMINEN 20 JÄSENEN VALITSEMINEN JOKILAAKSOJEN 24 PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTAAN 21 JÄSENEN VALITSEMINEN SIEVIN KUNNAN 25 LOMITUSPALVELUJEN LAUTAKUNTAAN 22 JÄSENTEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN 26 SEUTUKUNTAYHDISTYS RY:N SEUTUVALTUUSTOON 23 KAHDEN LAUTAMIEHEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN 27 KÄRÄJÄOIKEUTEEN 24 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN 28

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN 29 VALITSEMINEN 26 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN 30 VESIKOLMIO OY:N LAINALLE 27 VALTUUSTOALOITTEET 32

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Brax Anna-Leena 13:00-14:10 pj Isomaa Matti 13:00-14:10 I vpj Kähtävä Simo 13:00-14:10 II vpj Hannula Kaija 13:00-14:10 jäsen Hemmilä Virpi 13:00-14:10 jäsen Huttunen Pauli 13:00-14:10 jäsen Isokääntä Marja 13:00-14:10 jäsen Isotalus Juhani 13:00-14:10 jäsen Jokela Aino 13:00-14:10 jäsen Jutila Eija 13:00-14:10 jäsen Kauppila Pentti 13:00-14:10 jäsen Kiimamaa Veikko 13:00-14:10 jäsen pj. 1-4 Mattila Tapio 13:00-14:10 jäsen Nahkala Jarmo 13:00-14:10 jäsen Nurkkala Sauli 13:00-14:10 jäsen Simi Olavi 13:00-14:10 jäsen Taka-Eilola Tuomo 13:00-14:10 jäsen Takalo Antti 13:00-14:10 jäsen Tanska Teemu 13:00-14:10 jäsen Vellonen Jukka 13:00-14:10 jäsen Autio Helinä 13:00-14:10 varajäsen Olander Hans 13:00-14:10 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 13:00-14:10 pöytäkirjanpitäjä POISSA Takkunen Miika jäsen ALLEKIRJOITUKSET Veikko Kiimamaa Anna-Leena Brax Anna-Liisa Isotalus Puheenjohtaja 1-4 Puheenjohtaja 5-27 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaija Hannula Virpi Hemmilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston keskustoimistossa klo 9-15.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 1 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja läsnäolevien jäsen ten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSTAPA Kvalt 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Hannula ja Virpi Hemmilä. Pöy täkirja tarkastetaan kunnanvirastossa

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Valtuuston työjärjestyksen 26 :n 1 momentin mukaan valtuusto valit see toi mi kaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jossa on kolme jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen sekä määrätä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kvalt 3 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudekseen vuosille seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen Matti Isomaa, pj Eija Jutila, vpj Simo Kähtävä henkilökohtainen varajäsen Juhani Isotalus Kaija Hannula Jukka Vellonen.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI Khall Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudekseen vuosille Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimieli sesti. Kvalt 4 Valtuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen vuosille valtuuston puheenjohtajaksi Anna-Leena Braxin, 1. varapuheenjohtajaksi Matti Isomaan ja 2. varapuheenjohtajaksi Simo Kähtävän.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN Khall Kuntalain 54 :n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes altuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuinkuntalain 64 :ssä säädetään. Tuon lainkohdan mukaan kunnan ilmoi tuk set saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lulla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä taval la. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokouskutsu julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi Alavieska-lehdessä ja tarpeen mukaan muissakin lehdissä. Kvalt 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN Khall Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi julkaista kunnan ilmoitukset julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Alavieska-lehdessä ja tarpeen mukaan muissakin lehdissä. Viranhakuilmoitusten julkaisusta päättää viran auki julistava toimielin. Kvalt 6 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa nämä tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita vuosiksi keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä määrätä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kvalt 7 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet: Risto Jokela Jorma Kotka Heleena Soukka Aila Korpinen Pentti Alatalo pj. vpj. ja varajäsenet: Maarit Jutila Lahja Kivimaa Aarne Auerrinne Lauri Lehmonen Eeva Isokääntä.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai sääti öön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita tarkastuslautakuntaan vuosiksi neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen noudattaen kuntalain, tarkastussäännön ja tasa-arvolain säännöksiä sekä määräisi yhden jäsenistä puheen johtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kvalt 8 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet varsinainen jäsen Juhani Isotalus, pj. Jukka Vellonen, vpj. Maarit Karhula Maarit Jutila henkilökohtainen varajäsen Matti Isomaa Eija Marjakangas Olavi Simi Terhi Vääräkoski.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Khall Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 35 :ssä. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita vuosiksi kunnanhallitukseen kahdeksan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon kuntalain ja tasa-arvolain säännökset. Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsisi kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nämä valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kvalt 9 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallitukseen vuosiksi seuraavat jäsenet:

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ varsinainen jäsen Tapio Mattila, pj. Sauli Nurkkala, vpj. Marja Isokääntä Eija Jutila Kaija Hannula Virpi Hemmilä Pauli Huttunen Tuomo Taka-Eilola henkilökohtainen varajäsen Tenho Marjakangas Teijo Visuri Aino Jokela Helinä Autio Päivi Ojala Meeri Rinta-Jouppi Antti Takkunen Seppo Maarala.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Hallintosäännön 2 :ssä todetaan Alavieskan kunnan toimielimet ja niiden kokoonpano. Sivistyslautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita sivistyslautakuntaan toimikaudeksi kahdeksan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon kun talain ja tasa-arvolain säännökset. Kvalt 10 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Jarmo Nahkala, pj. Virpi Hemmilä, vpj. Pentti Kauppila Aino Jokela Antti Takalo Helinä Autio Tuula Krapu Jukka Vellonen Jari Lastikka Jaana Suuntala Heikki Kauppila Marja Isokääntä Matti Isomaa Tuija Somero Jari Savukoski Maritta Öljymäki-Maarala.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI Khall Hallintosäännön 2 :ssä todetaan Alavieskan kunnan toimielimet ja niiden kokoonpano. Ympäristölautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita ympäristölautakuntaan toimikaudeksi kahdeksan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon kuntalain ja tasa-arvolain säännökset. Kvalt 11 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti ympäristölautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Olavi Simi, pj. Teemu Tanska, vpj. Jani Hannus Outi Saari Marja-Liisa Vierimaa Hannele Auno Tuija Tikkanen Jari Jutila henkilökohtainen varajäsen Lauri Heikkilä Veikko Pudas Risto Anias Eija Jutila Päivi Jutila Mervi Jutila Mailis Tikkanen Jarmo Konu.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EDUSTAJAN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN Khall Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 4 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen väestötietolain 18 :n mukaisesti kunnallisvaaleja edeltävän vuoden viimeisen päivän mukaisen asukasluvun perusteella siten, että kunta valitsee yhden edustajan alkavaa 5000 asukasta kohden. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. Perussopimuksen 5 :ssä todetaan, että edustajainkokous pidetään kun nal lis vaa lien jäl kei sen vuo den huh ti kuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 8 :n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Kvalt 12 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen seuraavat edustajat varsinainen edustaja Olavi Simi henkilökohtainen varaedustaja Matti Isomaa.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EDUSTAJAN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLE Khall Suomen Kuntaliitto ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät, pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Kuntaliiton valtuusto kutsuu kirjeellään kuntapäivät koolle Jy väs ky lään. Ko kouspaikkana on Jyväskylän Paviljonki, Messukatu 10. Jäsenkunnat saavat valita liiton sään töjen pe rus teella edus tajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mu kaan. Jä sen kunta voi vali ta varsinaisille edustajille tarpeellisen mää rän vara edustajia. Alle 4000 asukkaan kunnat valitsevat yhden edustajan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Suomen Kuntaliiton kuntapäiville yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Kvalt 13 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Suomen Kuntaliiton kuntapäiville seuraavat edustajat: varsinainen edustaja Anna-Leena Brax varaedustaja Marja Isokääntä.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON Khall Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: asukkaita 2000 tai vähemmän asukkaita jäsen 2 jäsentä jne. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kvalt 14 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi seuraavat jäsenet varsinainen jäsen Eija Jutila Tapio Mattila henkilökohtainen varajäsen Marja Isokääntä Sauli Nurkkala.

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN POHJOIS-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON Khall Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuustoon jäsenet. Enintään 8000 asukkaan kunta valitsee valtuustoon kaksi jäsentä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi Kvalt 15 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoo toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Marja Isokääntä Juhani Isotalus henkilökohtainen varajäsen Virpi Hemmilä Teemu Tanska.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN KALAJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON Khall Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi jäsen kutakin alkavaa kolmea tuhatta asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi Kvalt 16 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Kaija Hannula Juhani Isotalus henkilökohtainen varajäsen Anna-Leena Brax Pentti Kauppila.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTAAN Khall Ylivieskan kansalaisopiston johtokunnan johtosäännön 3 :n mukaan Ylivieskan kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan viisi jäsentä ja Alavieskan ja Sievin kunnanvaltuustot kumpikin yhden jäsenen sekä kukin valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan kansalaisopiston johtokuntaan toimikaudeksi Kvalt 17 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Ylivieskan kansalaisopiston joh to kun taan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Matti Isomaa henkilökohtainen varajäsen Jarmo Nahkala.

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTAAN Khall Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan johtosäännön 3 :n mukaan oppilaitoksen sijaintikaupungin valtuusto valitsee johtokuntaan neljä jäsentä ja toimintakuntien kunnanvaltuustot yhden jäsenen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi Kvalt 18 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Päivi Takkunen henkilökohtainen varajäsen Maila Rasmus.

23 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KALAJOEN YLÄASTEEN JA LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja tälle varajäsenen Kalajoen yläasteen ja lukion johtokuntaan vuosiksi Jäsenen ja varajäsenen tulee olla oppilaan huoltajia. Kvalt 19 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Kalajoen yläasteen ja lukion johtokuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Jarmo Nahkala henkilökohtainen varajäsen Maarit Karhula.

24 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTAAN Khall Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 :n mukaan pelastuslaitoksen hallintoa varten Ylivieskan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan, joka toimii Ylivieskan kaupunginhallituksen alaisena. Kukin kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenehdokkaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jokainen yli asukkaan kunta nimeää johtokuntaan kaksi jäsenehdokasta ja varajäsentä. Ylivieskan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan kuntien esityksistä. Pelastustoimen johtokunta on asemaltaan kuntalain 77 :n tarkoittama yhteinen toimielin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi nimetä ehdokkaan ja tälle varaehdokkaanjokilaaksojen pelastuslaitoksen joh tokun taan toimikaudeksi Kvalt 20 Kunnanvaltuusto nimesi yksimielisesti Jokilaaksojen pelastus lai toksen johtokuntaan toimikaudeksi seuraavat ehdokkaat: varsinainen ehdokas Sauli Nurkkala henkilökohtainen varaehdokas Kaija Hannula.

25 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN SIEVIN KUNNAN LOMITUSPALVELUJEN LAUTAKUNTAAN Khall Sievin kunta hoitaa sopimusperusteisesti myös Ylivieskan ja Alavieskan kuntien maatalouslomituspalvelut. Lomitushallinnon siirron yhteydessä perustettiin Sievin kunnan organisaatioon lomituspalvelujen lautakunta, johon kukin kunta valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Sievin kunnan lomituspalvelujen lautakuntaan toimikaudeksi kaksi jä sentä ja heil le hen ki lö koh tai set va ra jä se net. Kvalt 21 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Sievin kunnan lomituspalvelujen lautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Miika Takkunen Liisa Rahko henkilökohtainen varajäsen Antti Takalo Ritva Jääskelä.

26 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS RY:N SEUTUVALTUUSTOON Khall Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n sääntöjen mukaan kuntien valtuustot valitsevat seutuvaltuuston jäsenet. Valtuutettuja va li taan yk si kustakin seutukunnan kunnasta sekä lisäksi yksi edustaja kuta kin alkavaa kolmeatuhatta asukasta kohti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n seutuvaltuustoon toimikaudeksi kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kvalt 22 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n seutuvaltuustoon toimikaudeksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Eija Jutila Olavi Simi henkilökohtainen varajäsen Kaija Hannula Juhanni Isotalus.

27 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KAHDEN LAUTAMIEHEN VALITSEMINEN YLIVIESKAN KÄRÄJÄOIKEUTEEN Khall Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei myöskään saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita kaksi käräjäoikeuden lautamiestä vuosiksi Kvalt 23 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti lautamiehiksi Ylivieskan käräjäoikeuteen vuosiksi Raija Jutilan ja Juhani Rahkon.

28 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN Khall Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita riittävän määrän henkilöitä, kuitenkin vähintään kuusi, kiinteistötoimen uskotuiksi miehiksi vuosiksi Kvalt 24 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistötoimen uskotuiksi miehiksi vuosiksi seuraavat: Risto Anias Juha J. Isokääntä Heimo Takalo Risto Isokääntä Ritva Jääskelä Lauri Jaakola Kauko Koutonen Heikki Niemi Matti Viitamaa Ismo Takkunen Simo Kähtävä.

29 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 :n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on vähintään viisi ja enintään 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten määrän vahvistaa lääninhallitus. Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia, lääninhallitus määrää, kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kustakin kunnasta valitaan. Poliisin hallintorakenteen uudistuksessa säädettyjen uusien poliisilaitosten aloittaessa toimintansa , myös näiden yhteydessä toimivat poliisin neuvottelukunnat tulee määritellä uudelleen. Oulun lääninhallitus on päätöksellään vahvistanut poliisin neuvottelukuntiin nimettävien kuntien jäsenten määrät siten, että Alavies kan kunnalla on yksi jäsen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neu vottelu kunnassa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi valita yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan vuosiksi Kvalt 25 Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen Jani Hannus henkilökohtainen varajäsen Antti Takalo.

30 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VESIKOLMIO OY:N LAINALLE Khall Vesikolmio Oy anoo päivätyllä kirjeellään Alavieskan kunnan omavelkaista takausta Kuntien eläkevakuutukselta ottamalleen lainalle, jonka suuruus on euroa. Vas taa vasti yh tiö hakee Ka la joen kau pun gin omavelkais ta ta kaus ta Kun tien elä ke va kuutuk sen euron suuruiselle lai nal le. Ve si kol mio Oy:n toi mintaperi aatteiden mukaan takausta hae taan niiltä omista jakun nil ta, joi ta kul loinkin rahoitettava hanke palve lee. Haettavan lainan laina-aika on 10 vuotta ja korko sidotaan 6 kuu kauden eu ri borkorkoon 0,00 %:n marginaalilla. Laina käytetään Ala vieskan ja Kalajoen välisen siirtoviemärin raken tamiseen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi myöntää omavelkaisen takauksen Vesikolmio Oy:n Kuntien Eläkevakuutukselta ottamalle euron suuruiselle lainalle. Khall Valtuusto on kokouksessaan :n kohdalla päättänyt palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen valmistelua varten. Vesikolmio Oy on toimittanut kunnanhallitukselle uuden päivätyn kirjeen, jossa se ilmoittaa päättäneensä ottaa euroa kuutena erillisenä omistuksen suhteessa jaettuna lainana, joille pyydetään omistaja kuntien omavelkainen takaus. Alavieskan kunnan osalta takausta haetaan Kuntien eläkevakuutukselta otettavalle euron lainalle, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko sidotaan 6 kuukauden euriborkorkoon. Korkomarginaali on 0,00 %. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi myöntää omavelkaisen takauksen Vesikolmio Oy:n Kuntien eläkevakuutukselta ottamalle euron suuruiselle lainalle. Kvalt 26

31 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

32 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto VALTUUSTOALOITTEET Kvalt 27 Valtuustoaloitteita ei jätetty.

33 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä(t) 1-27 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät 27 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja vali- Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. tusaika Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusviranomaisen postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät 3-26 Hallintovalitus, pykälät xxxx Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät xxxx xxxx Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Sivu käyntiosoite Isokatu 4, Oulu Valitusaika 30 päivää Valitusaika xxxx päivää Valitusaika xxxx päivää Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, va lituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä ar kipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tettävä niin ajoissa, että ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päätty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin vali tusviranomaiselle, vastaanottajan ni mi, osoi te ja pos ti osoi te Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeuden käyntimaksu, 82 euroa/ Liitetään pöytäkirjaan

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Puheenjohtaja. Teuvo Manner Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.01.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18) Kunnanhallitus 23.01.2012 AIKA 23.01.2012 klo 18:30-20:32 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1 Kunnanhallitus 14.09.2009 AIKA 14.09.2009 klo 18:30-19:45 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 139 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kunnanhallitus 01.03.2010 AIKA 01.03.2010 klo 18:30-20:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2009 243 KOKOUSAIKA 11.5.2009 klo 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kanteleen Voima Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot