Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus"

Transkriptio

1 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus Kirja-ala. Kirjoitus Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus. Kirjansidonta. Kustannustoimi. Kirjakauppa. Kirjojen keräily Bibliografia Kirjastotoimi. Informatiikka Yleiset tietoteokset Yleiset kokoomateokset Yleiset kausijulkaisut Yleinen kulttuuripolitiikka Joukkotiedotus Lehdistöoppi Radio- ja televisiotoiminta Filosofia. Psykologia. Rajatieto Filosofian, psykologian ja rajatiedon yleisteokset Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat Filosofia Vanhan ajan, keskiajan ja uuden ajan filosofia Uusimman ajan ja nykyajan filosofia Itämainen filosofia Logiikka Psykologia Psyyken rakenne ja toiminnot. Havaintopsykologia Oppimisen psykologia Kieli-, kommunikaatio- ja ilmaisupsykologia Tunne- ja tahtotoiminnot Persoonallisuuden psykologia Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä Kehityspsykologia Lapsuuden ja nuoruuden psykologia Aikuisiän ja vanhuuden psykologia Ihmissuhteiden psykologia Rajatieto Parapsykologia Ufot Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma Astrologia Unikirjat Ennustaminen Tietoteoria. Tiedeoppi Etiikka. Moraalifilosofia Elämänfilosofia. Elämäntaito Yleinen estetiikka Uskonto Yleinen uskontotiede Uskonnonfilosofia Teosofia

2 Raamattu. Raamatuntutkimus Vanha testamentti Uusi testamentti Raamatun henkilöt Dogmatiikka. Kristillinen etiikka Jumala-käsite. Jumalan toiminta Kristologia. Jeesuksen elämä Kääntymys. Uskoon tuleminen Eskatologia Uskontunnustukset. Katekismukset. Kristillinen etiikka Kristillinen hartaudenharjoitus Rukous. Hartaudenharjoitus Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset Saarnat. Postillat Virret. Hengelliset laulut Käytännöllinen teologia. Sakraaliteologia. Kirkolliset toimitukset. Kirkolliset esineet ja symbolit Kristillinen opetus ja kasvatus Sielunhoito Diakonia. Sisälähetystyö. Evankelioiminen Kristillinen lähetystyö Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria Roomalaiskatolinen kirkko Ortodoksinen kirkko Protestanttiset kirkot ja yhteisöt Suomen evankelis-luterilainen kirkko Suomen herätysliikkeet Muut kristillisperäiset yhteisöt Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat Suomalais-ugrilaisten kansojen muinaisuskonnot ja mytologiat Antiikin uskonnot ja mytologiat Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -pohjoismaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat Itämaiset uskonnot ja mytologiat Juutalaisten uskonto ja mytologiat Islam Alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat Yhteiskunta Yleinen yhteiskuntatiede Sosiologia Sosiaaliset järjestelmät Yhteiskunnallinen futurologia Alueellinen sosiologia Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia Sosiaalipsykologia Perhesosiologia Kriminologia. Kriminaalisosiologia Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka Käytös- ja tapatieto Juhlien järjestäminen Tilastotiede Yleiset tilastot. Suomen yleiset tilastot. Väestötiede. Väestöpolitiikka

3 Valtio-oppi. Politiikka Poliittiset järjestelmät Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa Siirtolaiset. Pakolaiset Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa Ikäryhmien asema yhteiskunnassa Kansainvälinen politiikka Suomen ulkopolitiikka Kansainvälinen yhteistyö Rauhankysymys. Rauhantutkimus Oikeustiede Kansainvälinen oikeus Julkis- ja hallinto-oikeus Vero-oikeus. Kunnallisoikeus. Kirkko-oikeus Siviili- ja kauppaoikeus Perintö- ja testamenttioikeus Esine- ja velvoiteoikeus Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö Kauppaoikeus Talousoikeus Työoikeus Liikennelainsäädäntö Rikosoikeus Prosessioikeus. Oikeushallinto Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka Hallinto Kunnallishallinto. Paikallishallinto Palo-, pelastus- ja poliisitoimi. Yleinen turvallisuus Taloustiede. Kansantaloustiede Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet Työ. Työelämä Hinnat. Hintapolitiikka. Elintaso. Kulutus Raha. Valuutta Vakuutustoimi Julkinen talous. Finanssioppi Kansainvälinen talous. Maailmankauppa Suomen ulkomaankauppa Kehitysmaiden taloudelliset olot Sosiaalipolitiikka Työsuojelu. Ergonomia Sosiaaliturvapolitiikka Vanhusten huolto Vammaisten huolto Perhepolitiikka Päivähoito. Esiopetus Lasten ja nuorten huolto ja suojelu Asuntopolitiikka Päihdepolitiikka. Päihdehuolto Yksityinen avustus- ja huoltotyö. Kuluttajapolitiikka Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede Perhe- ja kotikasvatus Opetusoppi

4 Opiskelutekniikka Yliopistot. Korkeakoulut Koululaitos Peruskoulut Keskiasteen koulutus Toisen asteen koulutus. Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut Erikois- ja kokeilukoulut Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö Nuorisotyö Ammatinvalinta Maanpuolustus Suojeluskunta- ja lottajärjestöt Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa. Huolto Maavoimat. Maasodankäynti. Merivoimat. Merisodankäynti Ilmavoimat. Ilmasodankäynti Sotilaskoulutus Maantiede. Matkat. Kansatiede Maantiede Matkailu. Turismi Matkakuvaukset Eurooppa Varsinais-. Ahvenanmaa Uusimaa Häme. Keski- Satakunta Savo. Karjala Pohjanmaa Lappi Pohjoismaat Ruotsi Norja. Tanska. Islanti Keski-Eurooppa Brittein saaret Irlanti Etelä-Eurooppa Ranska Italia Espanja Portugali. Malta Balkanin maat Itä-Eurooppa. Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova Baltian maat. Puola Muut maanosat. Aasia Etu-Aasia Etelä-Aasia Kaakkois-Aasia IVY:n Aasian puoleiset alueet Keski- ja Itä-Aasia Afrikka Afrikan saaret Amerikka Väli-Amerikka

5 Etelä-Amerikka Australia ja Oseania Napamaat Kansatiede. Kulttuuriantropologia Euroopan kansojen kansatiede Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede Rakennukset Tekstiilit. Kansanpuvut. Korut Elinkeinot. Työ. Työkalut Kansantavat Juhlaperinne. Ruoka- ja juomaperinne Muiden kansojen kansatiede Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede Luonnontieteet Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet Ilman-, vesien- ja maaperän suojelu. Eläinsuojelu Matematiikka Lukuteoria. Aritmetiikka. Algebra. Geometria Analyysi. Todennäköisyyslaskenta Erityiset laskentamenetelmät Tähtitiede. Geodesia Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät Avaruustutkimus. Avaruuslennot Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus Fysiikka Yleinen ja teoreettinen fysiikka Mekaniikka. Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt Lämpö-, valo-, säteily-, väri- ja sähköoppi. Magnetismi Kemia Fyysinen maantiede. Geologia Geologia. Geomorfologia. Mineralogia. Petrologia. Kristallografia Paleontologia Meteorologia. Klimatologia Hydrologia Biologia Sytologia. Solubiologia Biokemia. Biofysiikka. Molekyylibiologia Perinnöllisyystiede Kehitysoppi. Evoluutio Biologinen antropologia Luonto-oppaat Ekologia. Eliömaantiede Kasvitiede Putkilokasvit Levät. Jäkälät. Sienet. Sammalet. Kasvianatomia. Kasvifysiologia. Kasvimorfologia. Kasviekologia. Kasvimaantiede Eläintiede Nisäkkäät Linnut Matelijat. Sammakkoeläimet Kalat Selkärangattomat

6 Eläinten elintavat Lääketiede. Terveydenhoito Lääketieteellinen biologia. Ihmisen anatomia. Ihmisen fysiologia Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia Yleinen terveydenhoito Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta. Hoitolaitokset Tapaturmantorjunta. Ensiapu Sosiaalilääketiede Urheilulääketiede Henkilökohtainen terveydenhoito Kauneudenhoito Kylvyt. Sauna Rentoutus. Uni. Unettomuus Ravinto-oppi. Ruokavaliot Seksologia Hoitomenetelmät Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot Lääkehoito. Lääkeaineoppi Kirurgia. Leikkaushoito Saattohoito Elimet. Taudit Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit Sisäelimet. Sisätaudit Syöpätaudit Hermosto. Neurologia Psykiatria Psyykkiset sairaudet Syömishäiriöt Psykoterapia. Mielenterveystyö Psykoanalyysi Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat. Luovuus- ja toimintaterapiat Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt Kriisipsykologia. Katastrofipsykologia. Surutyö Itsemurhat ja niiden ehkäisy Päihteiden ja piristeiden käyttö Gynekologia Allergiset taudit. Iho. Ihotaudit Aistinelimet. Silmätaudit. Kurkku-, nenä- ja korvataudit Lasten terveydenhoito. Lastentaudit Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit Hammaslääketiede Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous. Kotitalous. Liiketalous. Liikenne Sovelletut tieteet Keksinnöt. Patentit Energia Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka Systeemityö Ohjelmointi. Ohjelmointikielet Tietokoneet Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia

7 Internet. Intranet. Ekstranet Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne Audiovisuaalinen tekniikka Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka Mekaaninen teknologia. Metallin työstö Konetekniikka. Voitelutekniikka Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet. Hydrauliikka Liikennevälineet Autot Yksittäiset automerkit ja -mallit Moottoripyörät. Mopedit. Moottorikelkat Junat. Raitiovaunut. Metrovaunut. Polkupyörät Vesikulkuneuvot Ilmakulkuneuvot Liikennevälineiden pienoismallit Sähkötekniikka Elektroniikka Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Nahkateollisuus. Hienomekaaninen teollisuus Käsityö. Kotiteollisuus Puutyö Metallityö. Nahkatyö Tekstiilityö Kudonta Ompelu Koruompelu. Kirjonta Lasten vaatteiden ompelu ja neulonta Neulonta Virkkaus. Nypläys Solmeilu. Makramee. Fransut Kankaanpainanta. Kehrääminen. Karstaus. Värjäys Paperi- ja pahvityöt Muovailu. Keramiikkatyöt Lasimaalaus. Posliinimaalaus Leikkikalut Rakennustekniikka Talonrakennus LVI-työt. Sähkötyöt Rakennusten erillistilat. Pihan laatoitustyöt Rakennuksen kunnossapito Vesirakennus Kunnallistekninen ympäristönhuolto Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus Maanviljelys. Puutarhanhoito. Hyötykasvit Vihannes- ja juureskasvit Hedelmä- ja marjakasvit Koristekasvit Huonekasvit. Kukka-asetelmat Vilja- ja heinäkasvit. Yrtti- ja maustekasvit Muut hyötykasvit Viljelymenetelmät Kasvinsuojelu Kotieläintalous. Kotieläinten hoito Hevosten hoito

8 Nautojen, lampaiden ja vuohien hoito. Sikojen hoito. Siipikarjan hoito Lemmikkieläinten hoito Koirat Kissat Häkkilinnut Akvaariot Pikkunisäkkäät Matelijat. Sammakkoeläimet Poronhoito. Mehiläisten hoito. Turkistarhaus. Eläinlääketiede Metsätalous Metsien monikäyttö. Marjastus Sienestys Metsästys. Kalastus Metsästys Kalastus Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus Kotitalous. Laitostalous Ruuanvalmistus. Ruokakulttuuri Säilöntä Kasvisruuat. Sieniruuat Liha-, lintu- ja kalaruuat Leipominen. Makeiset. Jälkiruuat Eri maiden ja alueiden ruokalajit ja ruokakulttuuri Tarjoilu Juomat Huonetilojen ja irtaimiston hoito Sisustusoppaat Hotelli- ja ravintolatalous. Suurkeittiöt. Ateriapalvelut Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne Liiketalouden hallinto Johtamisen tekniikka ja menetelmät Henkilöstöpolitiikka Toimistotyö. Toimistotekniikka Konekirjoitus. Tekstinkäsittely. Pikakirjoitus. Kauppakirjeenvaihto Liiketaloudellinen laskentatoimi Liiketaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus Markkinointi. Kauppa. Tavaraoppi. Materiaalitoiminnot Asiakaspalvelu. Myyntityö Mainonta. Organisaatioviestintä Liikenne. Maaliikenne Vesiliikenne Ilmaliikenne Posti Postimerkkeily Taiteet. Liikunta Taide. Taidehistoria Taidemuseot Taidenäyttelyt Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka Kansantaide. Alkuperäiskansojen taide Yleinen taidehistoria

9 Uudet taidemuodot. Tilataide. Performanssitaide. Tatuointi Arkkitehtuuri Rakennukset. Rakennustyypit Arkkitehtuurin historia Kuvanveistotaide Maalaustaide. Piirustustaide Piirustustaide Pilapiirrokset. Karikatyyrit Maalaustaide Aiheet piirustus- ja maalaustaiteessa Piirustus- ja maalaustaiteen historia Pohjoismaat Keski-Eurooppa Iso-Britannia. Irlanti Etelä-Eurooppa Itä-Eurooppa Aasia. Afrikka. Amerikka. Australia ja Oseania Grafiikka. Valokuvaus Grafiikka Kirjankuvitustaide Käyttögrafiikka Grafiikan historia Valokuvaus. Valokuvataide Aiheet valokuvataiteessa Valokuvauksen tekniikka. Valokuvausoppaat Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia Taideteollisuus. Taidekäsityö Sisustusarkkitehtuuri. Huonekalutaide Tekstiilitaide Lasitaide. Keramiikkataide Taidetaonta. Korutaide Koristetaide. Ornamentiikka. Paperitaide Taideteollisuuden ja taidekäsityön historia Näyttämötaide. Elokuvataide. Teatteritaide. Teatteri- ja näyttämötaiteen historia Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide Tanssi Seuratanssit. Tanssiurheilu Kansantanssit. Kansantanhut Elokuva. Elokuvataide Elokuvan lajit Elokuvan ja elokuvataiteen historia Muut maat Musiikki Musiikin oppimateriaalit Laulukokoelmat Yksinlaulu Lauluyhtyeet Kuorot

10 Näyttämömusiikki Oopperat Oopperoiden solistiset lauluosat Operetit. Musikaalit. Musiikkinäytelmät Elokuva-, televisio- ja videomusiikki Oratoriot. Passiot. Messut. Kantaatit. Motetit Liturginen musiikki Melodraamat : Etnomusiikki. Kansanmusiikki Pohjoismaat: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Keski-Eurooppa: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Brittein saaret: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Etelä-Eurooppa: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Balkanin alue: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Itä-Eurooppa: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Aasia. Afrikka. Amerikka. Australia: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Aasia: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Afrikka: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Amerikka: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Australia ja Oseania: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Useiden valtioiden alueelle ulottuvat etniset musiikkikulttuurit. Etnomusiikki. Kansanmusiikki Yhtye- ja orkesterimusiikki Yhtyeet Kamariorkesterit Puhallinorkesterit Orkesterit Sinfoniat Konsertot Concerto grossot. Sinfonia concertantet soolosoittimille, yhtyeelle, orkesterille Konsertot yhdelle kosketin- tai näppäilysoittimelle Konsertot yhdelle jousisoittimelle Konsertot yhdelle puhallinsoittimelle Konsertot muille soolosoittimille Piano Urut Cembalo Harppu Kitara Harmonikka Kantele Viulu Alttoviulu Sello. Kontrabasso. Muut jousisoittimet Huilu Klarinetti. Oboe. Fagotti. Trumpetti. Muut vaskipuhaltimet Lyömäsoittimet. Muut soittimet Elektroakustinen musiikki Musiikkikulttuurien sulautumat. Populaarimusiikki Popmusiikki (Suomalaisten esittämä) Popmusiikki (Ulkomaisten esittämä) Rock (Ulkomaisten esittämä) Rock (Suomalaisten esittämä) Rock and roll. Rockabilly (Ulkomaisten esittämä) Rock and roll. Rockabilly (Suomalaisten esittämä)

11 Hard rock. Heavy rock (Suomalaisten esittämä) Hard rock. Heavy rock (Ulkomaisten esittämä) Folk Country Soul. Funk Hip hop. Rap (Suomalaisten esittämä) Hip hop. Rap (Ulkomaisten esittämä) Reggae. Ska Dance. Tekno Etninen pop Blues Jazz Traditionaalinen jazz Swing Bebop. Mainstream-jazz. Afrokuubalainen jazz Free jazz. Avantgarde jazz Third stream -jazz Fuusiomusiikki Etninen jazz Instrumentaalinen viihdemusiikki Suomenkielinen laulettu viihdemusiikki Ruotsinkielinen laulettu viihdemusiikki Saksankielinen laulettu viihdemusiikki Englanninkielinen laulettu viihdemusiikki Ranskan-, italian-, espanjan- ja portugalinkielinen laulettu viihdemusiikki Venäjänkielinen laulettu viihdemusiikki Muilla kielillä laulettu viihdemusiikki Suomenkielinen laulelmamusiikki Ruotsinkielinen laulelmamusiikki Saksankielinen laulelmamusiikki Englanninkielinen laulelmamusiikki Ranskan-, italian-, espanjan- ja portugalinkielinen laulelmamusiikki Venäjänkielinen laulelmamusiikki Muunkielinen laulelmamusiikki Hengellinen populaarimusiikki Spirituaalit. Gospelit Hengellinen pop- ja rockmusiikki Maailmanmusiikki New age -musiikki. Meditaatiomusiikki Musiikin historia Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit Liikunta. Urheilu Kesä-, talvi- ja vammaisolympialaisten yleinen historia Yleisurheilu Talviurheilu Uinti. Sukellus. Lainelautailu Soutu. Melonta. Purjehdus Hevosurheilu. Ratsastus Ammunta Voimailu. Itsepuolustus Pyöräily Voimistelu Palloilu Golf

12 Tennis. Keilailu Jääkiekko. Jääpallo Retkeily. Ulkoilu Suunnistus Vuorikiipeily Lentourheilu. Moottoriurheilu Autourheilu. Moottoripyöräurheilu Kuntoliikunta. Kuntourheilu Muut urheilu- ja liikuntamuodot Pelit. Leikit. Keräily Pelit Shakki Korttipelit. Seurapelit. Seikkailupelit. Roolipelit Leikit Tietokilpailut Taikatemput. Keräily Julkiset huvit Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset Suomenkieliset Kansanrunous Kansansadut. Kansantarinat Sananlaskut. Arvoitukset. Vertaukset Kansaneepokset Vieraskieliset runot Suomenkieliset runot Vieraskieliset näytelmät Suomenkieliset näytelmät Suomenkielinen kertomakirjallisuus Vironkielinen kertomakirjallisuus Ruotsinkielinen kertomakirjallisuus Saksankielinen kertomakirjallisuus Englanninkielinen kertomakirjallisuus Ranskankielinen kertomakirjallisuus Italiankielinen kertomakirjallisuus Espanjankielinen kertomakirjallisuus Portugalinkielinen kertomakirjallisuus Venäjänkielinen kertomakirjallisuus Suomenkieliset sadut Suomenkieliset kuvakirjat Suomenkieliset sarjakuvat Kirjallisuustiede Kirjailijan työ Yleinen kirjallisuushistoria Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus Sarjakuvien historia ja tutkimus Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus Viron-, unkarin- ja saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

13 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus Romaanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Slaavilaisten ja balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Muiden indoeurooppalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Kielitiede Suomen kieli Suomen kielen murteet Suomen kielen etymologia ja onomastiikka Viron kieli. Unkarin kieli. Saamen kieli Pohjoismaiset kielet Germaaniset kielet Englannin kieli Ranskan kieli Italian kieli Espanjan kieli Portugalin kieli Slaavilaiset ja balttilaiset kielet Venäjän kieli Muut indoeurooppalaiset kielet Muut kielet Viittomakieli Historia Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia Yleinen kulttuurihistoria Muoti ja muodin historia Yleinen sotahistoria Yleinen arkeologia Historian aputieteet. Yleinen kronologia ja kronografia. Rahatiede. Mitalitiede. Vaakunatiede. Sinettitiede. Kunniamerkit. Arvonimet Maailmanhistoria. Euroopan historia Suomen historia Esi- ja varhaishistoria. Keskiaika. Uskonpuhdistuksen aika. Ruotsin suurvaltaaika. Vapauden aika ja kustavilainen aika Autonomian aika Itsenäisyyden aika V V V Vuodesta Paikallishistoria Satakunta Pohjoismaiden historia Keski-Euroopan historia Brittein saarten historia Etelä-Euroopan historia Itä-Euroopan historia Muiden maanosien historia Afrikan historia Amerikan historia Henkilö- ja sukuhistoria

14 Elämäkerrat. Muistelmat Filosofit. Psykologit Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat Sotamuistelmat Maantieteilijät. Tutkimusmatkailijat. Kansatieteilijät Luonnontieteilijät. Lääketieteen edustajat Tekniikan, tuotantoelämän, kaupan ja talouselämän edustajat Kielitieteilijät. Kirjallisuudentutkijat Historioitsijat. Arkeologit. Löytöretkeilijät Elämäkerralliset hakuteokset Sukuhistoria. Sukututkimus

Pääkirjaston lainat osastoittain v. 2012

Pääkirjaston lainat osastoittain v. 2012 Pääkirjasto Pääkirjaston lainat osastoittain v. 212 lehtisali 4 % varasto 1 % muut 1 % musiikki 8 % nuoret 21 % aikuiset 65 % Kierto osastoittain NK 18,3 N 4,18 A 2,95 M 2,78 CEL 1,95 S 1,64 K,73 MV,11

Lisätiedot

Toimihenkilöarkiston käsikirjaston luokitus

Toimihenkilöarkiston käsikirjaston luokitus Toimihenkilöarkiston käsikirjaston luokitus 0 YLEISTEOKSET, KIRJA-ALA, KIRJASTOTOIMI, YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA, JOUKKOTIEDOTUS 01 Bibliografiat 03 Tietosanakirjat 06 Yleinen kulttuuripolitiikka 06.1

Lisätiedot

AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014

AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014 AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014 0 YLEISTÄ A 001 A 001.8 A 001.89 A 002 A 003 A 004 A 007 A 008 A 02 A 028 A 06 A 069 A 07 A 08 Tiede. Tieteenfilosofia. Tieteen historia Tieteen

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

Tiedekirjasto Pegasuksen avokokoelmien hyllyluokitus

Tiedekirjasto Pegasuksen avokokoelmien hyllyluokitus Tiedekirjasto Pegasuksen avokokoelmien hyllyluokitus 3.1.2012 AIHEENMUKAINEN sijainti / hyllyluokan nimi KOKOELMA / 1. krs signumtarra YLEISTÄ P 00 Tiede ja kulttuuri. Tiedepolitiikka P 001.81 Tutkimustyön

Lisätiedot

AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014

AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014 AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014 0 YLEISTÄ A 001 A 001.8 A 001.89 A 002 A 003 A 004 A 007 A 008 A 02 A 028 A 06 A 069 A 07 A 08 Tiede. Tieteenfilosofia. Tieteen historia Tieteen

Lisätiedot

MUSIIKKIOSASTON HYLLYOPAS. Aakkosellinen hakemisto s. 4-8

MUSIIKKIOSASTON HYLLYOPAS. Aakkosellinen hakemisto s. 4-8 MUSIIKKIOSASTON HYLLYOPAS Aakkosellinen hakemisto s. 4-8 HYLLY 1 nuotit (luokat 77, 78-78.42) laulukirjat, yksinlaulu, lauluyhtyeet, kuoromusiikki, oopperoiden, operettien ja musikaalien sekä yksittäisten

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä

Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä Mistä löytyy eläinkirjoja? Marjatta Lehtonen projektityöntekijä Tavoitteet ja lähtökohdat Etsiminen pyritään tekemään asiakkaalle helpoksi Hyllytys saa vaikeutua jonkin verran Kirjoihin ei tehdä merkintöjä

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

akku alkuaine antiikki arkkitehtuuri arvo aurinkokunta basso biologia diagrammi ekosysteemi elektroniikka elinympäristö eliö eläin elämä elämänkatsomus energia eräretki esihistoria evoluutio fotosynteesi

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä PIKI-kirjastoissa 1kpl vain, jos teos on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. Jos Tampereella on

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 2.8.2000 AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 01 Nukkuminen 010 Erittelemätön nukkuminen 011 Nukkuminen 012 Valvominen

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

NAISASIA (Kansatiede) 396

NAISASIA (Kansatiede) 396 NAISASIA (Kansatiede) 396 NAISEN ASEMA (Kansatiede) 396 NATO (Kansainvälinen oikeus) 541 NEEKERIKIELET (Kielitiede) 809.6 (lisäluku) =96 NEUVOSTOKIRJALLISUUS 88/89 (47) NEUVOSTOLIITON AASIANPUOLEINEN OSA

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

KAUNOKIRJALLISUUS... 2 KERTOMAKIRJALLISUUS... 2 SARJAKUVAT... 2 TIETOKIRJALLISUUS... 2 1 FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO... 3 2 USKONTO...

KAUNOKIRJALLISUUS... 2 KERTOMAKIRJALLISUUS... 2 SARJAKUVAT... 2 TIETOKIRJALLISUUS... 2 1 FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO... 3 2 USKONTO... Ylöjärven kaupunginkirjasto Uutuusluettelo 14.12.2015 Uutuudet ajalla 1.11.2015-30.11.2015 Uutuuksia: 60 nimekettä Yksikkö: Kurun kirjasto Osasto: Aikuistenosasto Sisällysluettelo KAUNOKIRJALLISUUS...

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Puhuttujen kielten tulkkaus Viittomakielentulkki Elokuva ja televisio Journalismi Konservointi Kulttuurituotanto

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

5.11.2013. Tammelan kirjastoauto

5.11.2013. Tammelan kirjastoauto TAMMELAN KUNNANKIRJASTO UUTUUSLUETTELO 1 / 5 5.11. Uutuusteokset ajalta: Uutuuksia: Pisteryhmä: 01.10. - 31.10. 39 nimekettä Tammelan kirjastoauto 2 / 5 Aikuisten tietokirjallisuus 0 Yleisteokset. Kirja-ala.

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus 1 (61) H Arkeologia Pääaine Arkeologia ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 12 Pääaine Total 32 12 44 Sivuaine Hum.tdk:n antamat merkinnät KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana

Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana Tiedonhallintasuunnitelma. Mitä, miksi ja miten? Jarmo Laine 27.11.2009 1 1.12.2009 Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana Tieteellisten toimikuntien järjestelmä ja maamme tärkein tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

OPETUSHALLINNON KOULUTUSALALUOKITUS, AIKUISKOULUTUSSOVELLUS

OPETUSHALLINNON KOULUTUSALALUOKITUS, AIKUISKOULUTUSSOVELLUS OPETUSHALLINNON KOULUTUSALALUOKITUS, AIKUISKOULUTUSSOVELLUS Luokituksella kerätään tiedot ei-tutkintotavoitteisena aikuiskoulutuksena järjestetyn koulutuksen opetustunneista. Tunnit luokitellaan koulutuksen

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Tiedekunta Laitos Oppiaine/Koulutusohjelma Tieteenala Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

2.1.2014. Hartolan kunnankirjasto

2.1.2014. Hartolan kunnankirjasto HARTOLAN KUNNANKIRJASTO UUTUUSLUETTELO 1 / 5 2.1.2014 Uutuusteokset ajalta: Uutuuksia: Pisteryhmä: 01.12. - 31.12. 40 nimekettä Hartolan kunnankirjasto 2 / 5 Aikuisten tietokirjallisuus 0 Yleisteokset.

Lisätiedot