Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus"

Transkriptio

1 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus Kirja-ala. Kirjoitus Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus. Kirjansidonta. Kustannustoimi. Kirjakauppa. Kirjojen keräily Bibliografia Kirjastotoimi. Informatiikka Yleiset tietoteokset Yleiset kokoomateokset Yleiset kausijulkaisut Yleinen kulttuuripolitiikka Joukkotiedotus Lehdistöoppi Radio- ja televisiotoiminta Filosofia. Psykologia. Rajatieto Filosofian, psykologian ja rajatiedon yleisteokset Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat Filosofia Vanhan ajan, keskiajan ja uuden ajan filosofia Uusimman ajan ja nykyajan filosofia Itämainen filosofia Logiikka Psykologia Psyyken rakenne ja toiminnot. Havaintopsykologia Oppimisen psykologia Kieli-, kommunikaatio- ja ilmaisupsykologia Tunne- ja tahtotoiminnot Persoonallisuuden psykologia Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä Kehityspsykologia Lapsuuden ja nuoruuden psykologia Aikuisiän ja vanhuuden psykologia Ihmissuhteiden psykologia Rajatieto Parapsykologia Ufot Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma Astrologia Unikirjat Ennustaminen Tietoteoria. Tiedeoppi Etiikka. Moraalifilosofia Elämänfilosofia. Elämäntaito Yleinen estetiikka Uskonto Yleinen uskontotiede Uskonnonfilosofia Teosofia

2 Raamattu. Raamatuntutkimus Vanha testamentti Uusi testamentti Raamatun henkilöt Dogmatiikka. Kristillinen etiikka Jumala-käsite. Jumalan toiminta Kristologia. Jeesuksen elämä Kääntymys. Uskoon tuleminen Eskatologia Uskontunnustukset. Katekismukset. Kristillinen etiikka Kristillinen hartaudenharjoitus Rukous. Hartaudenharjoitus Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset Saarnat. Postillat Virret. Hengelliset laulut Käytännöllinen teologia. Sakraaliteologia. Kirkolliset toimitukset. Kirkolliset esineet ja symbolit Kristillinen opetus ja kasvatus Sielunhoito Diakonia. Sisälähetystyö. Evankelioiminen Kristillinen lähetystyö Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria Roomalaiskatolinen kirkko Ortodoksinen kirkko Protestanttiset kirkot ja yhteisöt Suomen evankelis-luterilainen kirkko Suomen herätysliikkeet Muut kristillisperäiset yhteisöt Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat Suomalais-ugrilaisten kansojen muinaisuskonnot ja mytologiat Antiikin uskonnot ja mytologiat Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -pohjoismaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat Itämaiset uskonnot ja mytologiat Juutalaisten uskonto ja mytologiat Islam Alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat Yhteiskunta Yleinen yhteiskuntatiede Sosiologia Sosiaaliset järjestelmät Yhteiskunnallinen futurologia Alueellinen sosiologia Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia Sosiaalipsykologia Perhesosiologia Kriminologia. Kriminaalisosiologia Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka Käytös- ja tapatieto Juhlien järjestäminen Tilastotiede Yleiset tilastot. Suomen yleiset tilastot. Väestötiede. Väestöpolitiikka

3 Valtio-oppi. Politiikka Poliittiset järjestelmät Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa Siirtolaiset. Pakolaiset Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa Ikäryhmien asema yhteiskunnassa Kansainvälinen politiikka Suomen ulkopolitiikka Kansainvälinen yhteistyö Rauhankysymys. Rauhantutkimus Oikeustiede Kansainvälinen oikeus Julkis- ja hallinto-oikeus Vero-oikeus. Kunnallisoikeus. Kirkko-oikeus Siviili- ja kauppaoikeus Perintö- ja testamenttioikeus Esine- ja velvoiteoikeus Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö Kauppaoikeus Talousoikeus Työoikeus Liikennelainsäädäntö Rikosoikeus Prosessioikeus. Oikeushallinto Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka Hallinto Kunnallishallinto. Paikallishallinto Palo-, pelastus- ja poliisitoimi. Yleinen turvallisuus Taloustiede. Kansantaloustiede Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet Työ. Työelämä Hinnat. Hintapolitiikka. Elintaso. Kulutus Raha. Valuutta Vakuutustoimi Julkinen talous. Finanssioppi Kansainvälinen talous. Maailmankauppa Suomen ulkomaankauppa Kehitysmaiden taloudelliset olot Sosiaalipolitiikka Työsuojelu. Ergonomia Sosiaaliturvapolitiikka Vanhusten huolto Vammaisten huolto Perhepolitiikka Päivähoito. Esiopetus Lasten ja nuorten huolto ja suojelu Asuntopolitiikka Päihdepolitiikka. Päihdehuolto Yksityinen avustus- ja huoltotyö. Kuluttajapolitiikka Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede Perhe- ja kotikasvatus Opetusoppi

4 Opiskelutekniikka Yliopistot. Korkeakoulut Koululaitos Peruskoulut Keskiasteen koulutus Toisen asteen koulutus. Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut Erikois- ja kokeilukoulut Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö Nuorisotyö Ammatinvalinta Maanpuolustus Suojeluskunta- ja lottajärjestöt Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa. Huolto Maavoimat. Maasodankäynti. Merivoimat. Merisodankäynti Ilmavoimat. Ilmasodankäynti Sotilaskoulutus Maantiede. Matkat. Kansatiede Maantiede Matkailu. Turismi Matkakuvaukset Eurooppa Varsinais-. Ahvenanmaa Uusimaa Häme. Keski- Satakunta Savo. Karjala Pohjanmaa Lappi Pohjoismaat Ruotsi Norja. Tanska. Islanti Keski-Eurooppa Brittein saaret Irlanti Etelä-Eurooppa Ranska Italia Espanja Portugali. Malta Balkanin maat Itä-Eurooppa. Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova Baltian maat. Puola Muut maanosat. Aasia Etu-Aasia Etelä-Aasia Kaakkois-Aasia IVY:n Aasian puoleiset alueet Keski- ja Itä-Aasia Afrikka Afrikan saaret Amerikka Väli-Amerikka

5 Etelä-Amerikka Australia ja Oseania Napamaat Kansatiede. Kulttuuriantropologia Euroopan kansojen kansatiede Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede Rakennukset Tekstiilit. Kansanpuvut. Korut Elinkeinot. Työ. Työkalut Kansantavat Juhlaperinne. Ruoka- ja juomaperinne Muiden kansojen kansatiede Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede Luonnontieteet Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet Ilman-, vesien- ja maaperän suojelu. Eläinsuojelu Matematiikka Lukuteoria. Aritmetiikka. Algebra. Geometria Analyysi. Todennäköisyyslaskenta Erityiset laskentamenetelmät Tähtitiede. Geodesia Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät Avaruustutkimus. Avaruuslennot Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus Fysiikka Yleinen ja teoreettinen fysiikka Mekaniikka. Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt Lämpö-, valo-, säteily-, väri- ja sähköoppi. Magnetismi Kemia Fyysinen maantiede. Geologia Geologia. Geomorfologia. Mineralogia. Petrologia. Kristallografia Paleontologia Meteorologia. Klimatologia Hydrologia Biologia Sytologia. Solubiologia Biokemia. Biofysiikka. Molekyylibiologia Perinnöllisyystiede Kehitysoppi. Evoluutio Biologinen antropologia Luonto-oppaat Ekologia. Eliömaantiede Kasvitiede Putkilokasvit Levät. Jäkälät. Sienet. Sammalet. Kasvianatomia. Kasvifysiologia. Kasvimorfologia. Kasviekologia. Kasvimaantiede Eläintiede Nisäkkäät Linnut Matelijat. Sammakkoeläimet Kalat Selkärangattomat

6 Eläinten elintavat Lääketiede. Terveydenhoito Lääketieteellinen biologia. Ihmisen anatomia. Ihmisen fysiologia Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia Yleinen terveydenhoito Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta. Hoitolaitokset Tapaturmantorjunta. Ensiapu Sosiaalilääketiede Urheilulääketiede Henkilökohtainen terveydenhoito Kauneudenhoito Kylvyt. Sauna Rentoutus. Uni. Unettomuus Ravinto-oppi. Ruokavaliot Seksologia Hoitomenetelmät Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot Lääkehoito. Lääkeaineoppi Kirurgia. Leikkaushoito Saattohoito Elimet. Taudit Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit Sisäelimet. Sisätaudit Syöpätaudit Hermosto. Neurologia Psykiatria Psyykkiset sairaudet Syömishäiriöt Psykoterapia. Mielenterveystyö Psykoanalyysi Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat. Luovuus- ja toimintaterapiat Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt Kriisipsykologia. Katastrofipsykologia. Surutyö Itsemurhat ja niiden ehkäisy Päihteiden ja piristeiden käyttö Gynekologia Allergiset taudit. Iho. Ihotaudit Aistinelimet. Silmätaudit. Kurkku-, nenä- ja korvataudit Lasten terveydenhoito. Lastentaudit Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit Hammaslääketiede Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous. Kotitalous. Liiketalous. Liikenne Sovelletut tieteet Keksinnöt. Patentit Energia Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka Systeemityö Ohjelmointi. Ohjelmointikielet Tietokoneet Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia

7 Internet. Intranet. Ekstranet Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne Audiovisuaalinen tekniikka Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka Mekaaninen teknologia. Metallin työstö Konetekniikka. Voitelutekniikka Voimakoneet. Moottorit. Nosto- ja kuljetuslaitteet. Hydrauliikka Liikennevälineet Autot Yksittäiset automerkit ja -mallit Moottoripyörät. Mopedit. Moottorikelkat Junat. Raitiovaunut. Metrovaunut. Polkupyörät Vesikulkuneuvot Ilmakulkuneuvot Liikennevälineiden pienoismallit Sähkötekniikka Elektroniikka Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Nahkateollisuus. Hienomekaaninen teollisuus Käsityö. Kotiteollisuus Puutyö Metallityö. Nahkatyö Tekstiilityö Kudonta Ompelu Koruompelu. Kirjonta Lasten vaatteiden ompelu ja neulonta Neulonta Virkkaus. Nypläys Solmeilu. Makramee. Fransut Kankaanpainanta. Kehrääminen. Karstaus. Värjäys Paperi- ja pahvityöt Muovailu. Keramiikkatyöt Lasimaalaus. Posliinimaalaus Leikkikalut Rakennustekniikka Talonrakennus LVI-työt. Sähkötyöt Rakennusten erillistilat. Pihan laatoitustyöt Rakennuksen kunnossapito Vesirakennus Kunnallistekninen ympäristönhuolto Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus Maanviljelys. Puutarhanhoito. Hyötykasvit Vihannes- ja juureskasvit Hedelmä- ja marjakasvit Koristekasvit Huonekasvit. Kukka-asetelmat Vilja- ja heinäkasvit. Yrtti- ja maustekasvit Muut hyötykasvit Viljelymenetelmät Kasvinsuojelu Kotieläintalous. Kotieläinten hoito Hevosten hoito

8 Nautojen, lampaiden ja vuohien hoito. Sikojen hoito. Siipikarjan hoito Lemmikkieläinten hoito Koirat Kissat Häkkilinnut Akvaariot Pikkunisäkkäät Matelijat. Sammakkoeläimet Poronhoito. Mehiläisten hoito. Turkistarhaus. Eläinlääketiede Metsätalous Metsien monikäyttö. Marjastus Sienestys Metsästys. Kalastus Metsästys Kalastus Elintarviketeollisuus. Nautintoaineteollisuus Kotitalous. Laitostalous Ruuanvalmistus. Ruokakulttuuri Säilöntä Kasvisruuat. Sieniruuat Liha-, lintu- ja kalaruuat Leipominen. Makeiset. Jälkiruuat Eri maiden ja alueiden ruokalajit ja ruokakulttuuri Tarjoilu Juomat Huonetilojen ja irtaimiston hoito Sisustusoppaat Hotelli- ja ravintolatalous. Suurkeittiöt. Ateriapalvelut Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne Liiketalouden hallinto Johtamisen tekniikka ja menetelmät Henkilöstöpolitiikka Toimistotyö. Toimistotekniikka Konekirjoitus. Tekstinkäsittely. Pikakirjoitus. Kauppakirjeenvaihto Liiketaloudellinen laskentatoimi Liiketaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus Markkinointi. Kauppa. Tavaraoppi. Materiaalitoiminnot Asiakaspalvelu. Myyntityö Mainonta. Organisaatioviestintä Liikenne. Maaliikenne Vesiliikenne Ilmaliikenne Posti Postimerkkeily Taiteet. Liikunta Taide. Taidehistoria Taidemuseot Taidenäyttelyt Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka Kansantaide. Alkuperäiskansojen taide Yleinen taidehistoria

9 Uudet taidemuodot. Tilataide. Performanssitaide. Tatuointi Arkkitehtuuri Rakennukset. Rakennustyypit Arkkitehtuurin historia Kuvanveistotaide Maalaustaide. Piirustustaide Piirustustaide Pilapiirrokset. Karikatyyrit Maalaustaide Aiheet piirustus- ja maalaustaiteessa Piirustus- ja maalaustaiteen historia Pohjoismaat Keski-Eurooppa Iso-Britannia. Irlanti Etelä-Eurooppa Itä-Eurooppa Aasia. Afrikka. Amerikka. Australia ja Oseania Grafiikka. Valokuvaus Grafiikka Kirjankuvitustaide Käyttögrafiikka Grafiikan historia Valokuvaus. Valokuvataide Aiheet valokuvataiteessa Valokuvauksen tekniikka. Valokuvausoppaat Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia Taideteollisuus. Taidekäsityö Sisustusarkkitehtuuri. Huonekalutaide Tekstiilitaide Lasitaide. Keramiikkataide Taidetaonta. Korutaide Koristetaide. Ornamentiikka. Paperitaide Taideteollisuuden ja taidekäsityön historia Näyttämötaide. Elokuvataide. Teatteritaide. Teatteri- ja näyttämötaiteen historia Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide Tanssi Seuratanssit. Tanssiurheilu Kansantanssit. Kansantanhut Elokuva. Elokuvataide Elokuvan lajit Elokuvan ja elokuvataiteen historia Muut maat Musiikki Musiikin oppimateriaalit Laulukokoelmat Yksinlaulu Lauluyhtyeet Kuorot

10 Näyttämömusiikki Oopperat Oopperoiden solistiset lauluosat Operetit. Musikaalit. Musiikkinäytelmät Elokuva-, televisio- ja videomusiikki Oratoriot. Passiot. Messut. Kantaatit. Motetit Liturginen musiikki Melodraamat : Etnomusiikki. Kansanmusiikki Pohjoismaat: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Keski-Eurooppa: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Brittein saaret: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Etelä-Eurooppa: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Balkanin alue: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Itä-Eurooppa: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Aasia. Afrikka. Amerikka. Australia: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Aasia: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Afrikka: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Amerikka: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Australia ja Oseania: Etnomusiikki. Kansanmusiikki Useiden valtioiden alueelle ulottuvat etniset musiikkikulttuurit. Etnomusiikki. Kansanmusiikki Yhtye- ja orkesterimusiikki Yhtyeet Kamariorkesterit Puhallinorkesterit Orkesterit Sinfoniat Konsertot Concerto grossot. Sinfonia concertantet soolosoittimille, yhtyeelle, orkesterille Konsertot yhdelle kosketin- tai näppäilysoittimelle Konsertot yhdelle jousisoittimelle Konsertot yhdelle puhallinsoittimelle Konsertot muille soolosoittimille Piano Urut Cembalo Harppu Kitara Harmonikka Kantele Viulu Alttoviulu Sello. Kontrabasso. Muut jousisoittimet Huilu Klarinetti. Oboe. Fagotti. Trumpetti. Muut vaskipuhaltimet Lyömäsoittimet. Muut soittimet Elektroakustinen musiikki Musiikkikulttuurien sulautumat. Populaarimusiikki Popmusiikki (Suomalaisten esittämä) Popmusiikki (Ulkomaisten esittämä) Rock (Ulkomaisten esittämä) Rock (Suomalaisten esittämä) Rock and roll. Rockabilly (Ulkomaisten esittämä) Rock and roll. Rockabilly (Suomalaisten esittämä)

11 Hard rock. Heavy rock (Suomalaisten esittämä) Hard rock. Heavy rock (Ulkomaisten esittämä) Folk Country Soul. Funk Hip hop. Rap (Suomalaisten esittämä) Hip hop. Rap (Ulkomaisten esittämä) Reggae. Ska Dance. Tekno Etninen pop Blues Jazz Traditionaalinen jazz Swing Bebop. Mainstream-jazz. Afrokuubalainen jazz Free jazz. Avantgarde jazz Third stream -jazz Fuusiomusiikki Etninen jazz Instrumentaalinen viihdemusiikki Suomenkielinen laulettu viihdemusiikki Ruotsinkielinen laulettu viihdemusiikki Saksankielinen laulettu viihdemusiikki Englanninkielinen laulettu viihdemusiikki Ranskan-, italian-, espanjan- ja portugalinkielinen laulettu viihdemusiikki Venäjänkielinen laulettu viihdemusiikki Muilla kielillä laulettu viihdemusiikki Suomenkielinen laulelmamusiikki Ruotsinkielinen laulelmamusiikki Saksankielinen laulelmamusiikki Englanninkielinen laulelmamusiikki Ranskan-, italian-, espanjan- ja portugalinkielinen laulelmamusiikki Venäjänkielinen laulelmamusiikki Muunkielinen laulelmamusiikki Hengellinen populaarimusiikki Spirituaalit. Gospelit Hengellinen pop- ja rockmusiikki Maailmanmusiikki New age -musiikki. Meditaatiomusiikki Musiikin historia Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit Liikunta. Urheilu Kesä-, talvi- ja vammaisolympialaisten yleinen historia Yleisurheilu Talviurheilu Uinti. Sukellus. Lainelautailu Soutu. Melonta. Purjehdus Hevosurheilu. Ratsastus Ammunta Voimailu. Itsepuolustus Pyöräily Voimistelu Palloilu Golf

12 Tennis. Keilailu Jääkiekko. Jääpallo Retkeily. Ulkoilu Suunnistus Vuorikiipeily Lentourheilu. Moottoriurheilu Autourheilu. Moottoripyöräurheilu Kuntoliikunta. Kuntourheilu Muut urheilu- ja liikuntamuodot Pelit. Leikit. Keräily Pelit Shakki Korttipelit. Seurapelit. Seikkailupelit. Roolipelit Leikit Tietokilpailut Taikatemput. Keräily Julkiset huvit Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset Suomenkieliset Kansanrunous Kansansadut. Kansantarinat Sananlaskut. Arvoitukset. Vertaukset Kansaneepokset Vieraskieliset runot Suomenkieliset runot Vieraskieliset näytelmät Suomenkieliset näytelmät Suomenkielinen kertomakirjallisuus Vironkielinen kertomakirjallisuus Ruotsinkielinen kertomakirjallisuus Saksankielinen kertomakirjallisuus Englanninkielinen kertomakirjallisuus Ranskankielinen kertomakirjallisuus Italiankielinen kertomakirjallisuus Espanjankielinen kertomakirjallisuus Portugalinkielinen kertomakirjallisuus Venäjänkielinen kertomakirjallisuus Suomenkieliset sadut Suomenkieliset kuvakirjat Suomenkieliset sarjakuvat Kirjallisuustiede Kirjailijan työ Yleinen kirjallisuushistoria Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus Sarjakuvien historia ja tutkimus Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus Viron-, unkarin- ja saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus

13 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus Romaanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Slaavilaisten ja balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Muiden indoeurooppalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus Kielitiede Suomen kieli Suomen kielen murteet Suomen kielen etymologia ja onomastiikka Viron kieli. Unkarin kieli. Saamen kieli Pohjoismaiset kielet Germaaniset kielet Englannin kieli Ranskan kieli Italian kieli Espanjan kieli Portugalin kieli Slaavilaiset ja balttilaiset kielet Venäjän kieli Muut indoeurooppalaiset kielet Muut kielet Viittomakieli Historia Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia Yleinen kulttuurihistoria Muoti ja muodin historia Yleinen sotahistoria Yleinen arkeologia Historian aputieteet. Yleinen kronologia ja kronografia. Rahatiede. Mitalitiede. Vaakunatiede. Sinettitiede. Kunniamerkit. Arvonimet Maailmanhistoria. Euroopan historia Suomen historia Esi- ja varhaishistoria. Keskiaika. Uskonpuhdistuksen aika. Ruotsin suurvaltaaika. Vapauden aika ja kustavilainen aika Autonomian aika Itsenäisyyden aika V V V Vuodesta Paikallishistoria Satakunta Pohjoismaiden historia Keski-Euroopan historia Brittein saarten historia Etelä-Euroopan historia Itä-Euroopan historia Muiden maanosien historia Afrikan historia Amerikan historia Henkilö- ja sukuhistoria

14 Elämäkerrat. Muistelmat Filosofit. Psykologit Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat Sotamuistelmat Maantieteilijät. Tutkimusmatkailijat. Kansatieteilijät Luonnontieteilijät. Lääketieteen edustajat Tekniikan, tuotantoelämän, kaupan ja talouselämän edustajat Kielitieteilijät. Kirjallisuudentutkijat Historioitsijat. Arkeologit. Löytöretkeilijät Elämäkerralliset hakuteokset Sukuhistoria. Sukututkimus

Toimihenkilöarkiston käsikirjaston luokitus

Toimihenkilöarkiston käsikirjaston luokitus Toimihenkilöarkiston käsikirjaston luokitus 0 YLEISTEOKSET, KIRJA-ALA, KIRJASTOTOIMI, YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA, JOUKKOTIEDOTUS 01 Bibliografiat 03 Tietosanakirjat 06 Yleinen kulttuuripolitiikka 06.1

Lisätiedot

NAISASIA (Kansatiede) 396

NAISASIA (Kansatiede) 396 NAISASIA (Kansatiede) 396 NAISEN ASEMA (Kansatiede) 396 NATO (Kansainvälinen oikeus) 541 NEEKERIKIELET (Kielitiede) 809.6 (lisäluku) =96 NEUVOSTOKIRJALLISUUS 88/89 (47) NEUVOSTOLIITON AASIANPUOLEINEN OSA

Lisätiedot

Hak./kirj. Tiedekunta/koulutus. 765/95 Kone- ja rakennustekniikka 27.05. - 28.05. 1015/144 Rakennettu ympäristö. 414/44 Kauppakorkeakoulu 04.06.

Hak./kirj. Tiedekunta/koulutus. 765/95 Kone- ja rakennustekniikka 27.05. - 28.05. 1015/144 Rakennettu ympäristö. 414/44 Kauppakorkeakoulu 04.06. v. Aaltoyliopisto 3S Insinööritieteiden korkeakoulu 290 Energia ja ympäristötekniikka 95 765/95 Kone ja rakennustekniikka 0 0/ Rakennettu ympäristö 5 / Kauppakorkeakoulu 367 Kauppatieteet SATvalinta kauppatieteisiin,

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 1( 63) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 34.75/63 12/30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa Rättsnotarie, Helsingfors och juris

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 1( 62) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 38.25/63 13.5/30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 74/102 48/70 Rättsnotarie, Helsingfors

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä / Materiaalipalvelu - Uutuusluettlo 24.6.2014 Sivu 1. Uutuusluettelo. 11 Avio-onnea kaikilla mausteilla K56960

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä / Materiaalipalvelu - Uutuusluettlo 24.6.2014 Sivu 1. Uutuusluettelo. 11 Avio-onnea kaikilla mausteilla K56960 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä / Materiaalipalvelu - Uutuusluettlo 24.6.2014 Sivu 1 Uutuusluettelo 03 Yleiset tietoteokset 1 Uskomattomia tositarinoita miehille / Teksti James Proud, Geoff Tibballs,

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012 Täyttöohjeet Svenskspråkiga ifyllningsanvisningar skickas vid behov Globalisaatio ja innovaatiot 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tutkimus ja

Lisätiedot

lehdet on sijoitettu eri osastoille

lehdet on sijoitettu eri osastoille 1 LUETTELOSSA KÄYTETYT LYHENTEET lehdet on sijoitettu eri osastoille Pääkirjasto Pääkirjaston aikuistenosasto, lehtilukusali NUL Pääkirjaston lastenosasto NUNN Pääkirjaston nuortenosasto Kirkonkylän kirjasto

Lisätiedot

Lehtiluettelo 2015. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Lehtiluettelo 2015. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Lehtiluettelo 2015 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2 3 AAKKOSELLINEN LUETTELO ½-lehti 70 PL A Aamulehti s PL,LA Aamun koitto 28 PL ABC+* 05 PL Aeroplane monthly eng 62 PL Agora* 38

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 27.09.2013 1( 28)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 27.09.2013 1( 28) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus

TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus Suomenkielinen versio Painos 2009 Euroopan komissio 01 - Koulutusteoria kasvatusteoria.. NT1 oppimisteoria.. RT kasvatustieteet kasvatustieteet.. NT1

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2015 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2015 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

KUVAUSAIHEITA KUVATTAVAKSI

KUVAUSAIHEITA KUVATTAVAKSI KUVAUSAIHEITA KUVATTAVAKSI Historia & Nostalgia - Historialliset kohteet - Nostalgista tyyliä edustavat ( retro ) - Kansanperinteet - Vanhat käyttöesineet / työkalut - Tyylit ja eri aikakaudet Koti & Asuminen

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta

Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta 16.4.04-15.4.2005 Yliopistokirjastojen kokoelmien tietokartta hanke http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/tietokartta_hankesuunnittelu.htm YLIOPISTOKIRJASTOJEN

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat (Liite Kansalliskirjaston kokoelmapolitiikan lukuun 3 Aineistojen valintaperiaatteet). Allaolevassa

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tämä kurssiopas sisältää kaikki Ruoveden Yhteiskoulun lukion kurssit. Lisää valittavia kursseja löydät seudulliselta verkkokurssitarjottimelta: www.seututarjotin.fi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli,

Lisätiedot

TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus

TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus TESE Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tesaurus Suomennen versio Painos 2009 Euroopan komissio aakkosellinen luettelo Aasia Etelä- Aasia Kaakkois- Aasia Keski- Aasia adoptio Afrikka eteläinen Afrikka

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3-4 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 RANSKA B2 6 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6-7 SAKSA B3 7 MATEMATIIKKA, PITKÄ

Lisätiedot

KESÄ 2015. yliopiston opinnot. Helsingin yliopisto

KESÄ 2015. yliopiston opinnot. Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto AVOIN YLIOPISTO avoimen yliopiston opinnot KESÄ 2015 Opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmissa www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta 1 Vietä opiskelukesä!

Lisätiedot

Antti Karisto ja Riikka Konttinen Kotiruokaa, kotikatua, kaukomatkailua. Tutkimus ikääntyvien elämäntyyleistä.

Antti Karisto ja Riikka Konttinen Kotiruokaa, kotikatua, kaukomatkailua. Tutkimus ikääntyvien elämäntyyleistä. Antti Karisto ja Riikka Konttinen Kotiruokaa, kotikatua, kaukomatkailua. Tutkimus ikääntyvien elämäntyyleistä. Liite 2. Koodausrungot ja vastausten lukumäärät. Kun ajattelette elämäänne, mitkä ovat olleet

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssin nimi ja numero ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssin nimi ja numero ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

LUKUVUOSI 2014-2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT. Liite 4

LUKUVUOSI 2014-2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT. Liite 4 LUKUVUOSI 2014-2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Liite 4 1 YLEISTÄ LV. 2014-2015 SUUNNITTELUSTA Lukuvuoden 2014-2015 suunnittelua ohjaa lähtökohtaisesti vuoden 2014 talousarvio ja sen myötä jonkin verran supistuvat

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen ÄIDINKIELI cvaiku Kuvita ja kirjoita Tuntimäärä 8. luokalla: 1t kuvataidetta, 1t äidinkieltä Arvostelu: hyväksytty / hylätty Alussa oli sana vai oliko se kuva... Kurssi on kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyökurssi,

Lisätiedot