METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto"

Transkriptio

1

2 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin Faksi Sähköposti Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, Helsinki PL 4011, Metropolia Julkaisija METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Bulevardi 31, Helsinki Vaihde Teksti ja toimitus Päätoimittaja Hakutoimisto Viestintäyksikkö Päivi Mahkonen Sirkku Mäntyniemi Minna Vikström Kristiina Ilmanen Laila Inborr Anne Lahti Satu Orkola Päivi Vermilä Kannet Zeeland Society Oy Ulkoasu Mainospalvelu Kristasta Oy, AD Krista Jännäri Valokuvat Metropolian kuvapankki Paino Hämeen Kirjapaino Oy, Lisätietoja hakemisesta ja mahdollisista muutoksista saat Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilta

3 Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Syksyllä 2010 alkaviin koulutuksiin haetaan kevään 2010 yhteishaussa ja keväällä 2011 alkaviin koulutuksiin haetaan syksyn 2010 yhteishaussa. Tässä oppaassa esitellään suomen- ja englanninkieliset nuorten koulutusohjelmat. Kevään yhteishaussa koulutusohjelmia on ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa yhteensä 49, joista 9 on englanninkielisiä. Lisäksi on 14 koulutusohjelmaa, joista 2 on englanninkielisiä, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa jotka esitellään aikuiskoulutuksen Hakijan oppaassa Koulutusaloja on neljä, jotka ovat kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne. Osassa koulutusaloista tarjotaan opetusta myös englanniksi. Tutkintoon valmistutaan 3,5 4,5 vuodessa. Ammattikorkeakoulun opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos, joka vastaa 60 opintopistettä. Metropolia Ammattikorkeakoulu hyödyntää koulutuksissaan eri opetuspisteidensä tiloja, laboratorioita ja laitteita tarjoten opiskelijoilleen innovatiivisen, nykyaikaisen ja laadukkaan oppimisympäristön. Opiskelijat tekevät projekteissa yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden sekä pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Pääkaupunkiseudun etuna on runsas harjoittelu- ja työpaikkojen määrä. Yhteistyöoppilaitoksemme eri puolilla maailmaa tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opiskelijavaihdon kautta. Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelijoille tarjoutuu näköala suomalaiseen huipputeknologiaan, työelämään ja kansainväliseen toimintaan. Vapaa-ajan tarjonta on laajaa, kuten kirjastot, museot, teatterit ja konsertit sekä monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Toimipisteemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita, jotka voivat toimia työmarkkinoilla kehittämis-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. 3

4 Sisältö KULTTUURIALA Elokuva ja televisio...6 Esittävä taide...7 Konservointi...8 Kulttuurituotanto...9 Muotoilu...10 Musiikki...12 Pop/jazz-musiikki...14 Vaatetusala...16 Viestintä...17 Hakeminen kulttuurialan koulutusohjelmiin...19 LIIKETALOUDEN ALA Liiketalous...21 Hakeminen liiketalouden koulutusohjelmaan...22 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Apuvälinetekniikka...26 Bioanalytiikka...27 Ensihoito...28 Fysioterapia...29 Hammastekniikka...30 Hoitotyö: kätilö...31 Hoitotyö: sairaanhoitaja...32 Hoitotyö: terveydenhoitaja...33 Jalkaterapia...34 Optometria...35 Osteopatia...36 Radiografia ja sädehoito...37 Sosiaaliala...38 Suun terveydenhuolto...39 Toimintaterapia...40 Vanhustyö...41 Hakeminen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmiin...42 Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen valintakoeyhteistyö...46 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Auto- ja kuljetustekniikka...48 Automaatiotekniikka...50 Bio- ja elintarviketekniikka...51 Hyvinvointiteknologia...52 Kemiantekniikka...53 Kone- ja tuotantotekniikka...54 Laboratorioala...56 Maanmittaustekniikka...57 Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka...58 Mediatekniikka...59 Rakennusalan työnjohto...60 Rakennustekniikka...62 Sähkötekniikka...64 Talotekniikka...65 Tietotekniikka...66 Tuotantotalous...69 Hakeminen tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmiin...71 HAKEMINEN Metropolia Ammattikorkeakoulu, nuorten yhteishaun valintaperusteet Ammattikorkeakoulujen yhteishaku 2010, aikataulut...78 Hakukelpoisuus...79 Mistä tietoa?...80 Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös...81 Opiskelupaikan vastaanottaminen Metropolia Ammattikorkeakoulussa...81 Muu Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutustarjonta...83 SIJAINTI Ammattikorkeakoulujen hakutoimistojen yhteystiedot...84 Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien sijainnit

5 KULTTUURI Elokuva ja televisio Esittävä taide Konservointi Kulttuurituotanto Muotoilu Musiikki Pop/jazz-musiikki Vaatetusala Viestintä 5

6 Elokuvan ja television koulutusohjelma Medianomi (AMK) Koulutusohjelman ammatilliset suuntautumiset tarjoavat sinulle mahdollisuuden erikoistua kuvan, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai tv- ja radiotyön opintoihin. Voit työskennellä elokuva- tai tv-tuotannoissa, radiossa tai muulla audiovisuaalisella alalla. KUVAUS JA LEIKKAUS Kuvauksen ja leikkauksen suuntautuminen kouluttaa sinut kuvasuunnitteluun, kuvausryhmässä työskentelyyn sekä kuvan jälkityön eri vaiheisiin. Kuvapainotteisissa opinnoissa syvennät osaamistasi elokuvakerronnassa, kuvailmaisussa, kameratekniikassa, valaisussa, leikkauksessa sekä kuvan jälkikäsittelyssä. KÄSIKIRJOITTAMINEN Käsikirjoituspainotteisissa opinnoissa saat valmiuksia kehittää ja kirjoittaa televisio- sekä elokuvakäsikirjoituksia. Syvennät osaamistasi sekä yksin että erikokoisten kirjoittajatiimien jäsenenä työskentelyssä. TELEVISIO- JA RADIOTYÖ TV- ja radiotyön ammatillinen suuntautuminen kouluttaa sinut sisältötuotannon tehtäviin televisioon, radioon ja tuotantoyhtiöihin. Koulutuksessa painottuvat journalistiset valmiudet, audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun suunnittelu ja toteutus, monikameratyöskentely sekä työprosessin hallinta. TUOTANTO Tuotantopainotteiset opinnot antavat sinulle valmiuksia elokuva- ja televisiotuotantojen projektinhallintaan. Erikoistuminen perehdyttää sinut suunnitteluun, organisointiin, taloushallintoon, alan sääntely- ja sopimuskäytäntöihin, vuorovaikutus- ja johtamistaitoihin sekä työskentelyyn kansainvälisissä ympäristöissä. ÄÄNI Äänipainotteisissa opinnoissa saat valmiuksia äänisuunnitteluun, kuvausryhmässä työskentelyyn sekä elokuvan äänityön eri vaiheiden hallintaan. Syvennät osaamistasi äänikerronnassa, ääni-ilmaisussa, äänitekniikassa sekä äänen jälkikäsittelyssä. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Suuntautumisvaihtoehdot Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Elokuvan ja television koulutusohjelma Medianomi (AMK) Kuvaus ja leikkaus, käsikirjoittaminen, televisio- ja radiotyö, tuotanto, ääni. 40 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4 vuotta / 240 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. 6

7 Esittävän taiteen koulutusohjelma Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Teatteri-ilmaisun ohjaajana olet monipuolinen draaman ammattilainen. Osaamisesi keskiössä ovat teatterityön perustaidot: ohjaaminen, käsikirjoittaminen ja esiintyjyys sekä niiden soveltaminen taiteellisena toimijana erilaisissa toimintaympäristöissä. Omaat perusvalmiudet teatterityön tekemiseen tuotannollisesta taiteelliseen työhön. Osaamisessasi keskeistä on eri esitysmuotojen käytännön tuntemus ja draaman soveltamisen taidot eri elämän alueille. Opintojen aikana perehdyt mm. improvisaatioon, tarinateatteriin, forum-teatteriin, draamatyöpajoihin ja esityksellisiin tutkielmiin sekä tutustut esittävän taiteen historiaan ja nykysuuntauksiin. Teatteri-ilmaisun ohjaajana toimit ohjaus-, opetus- ja taiteellisissa tehtävissä. Työskentelet yhteistyössä eri alan ammattilaisten kanssa ja valmistat draamallisia kokonaisuuksia kunkin ryhmän tarpeisiin valitsemalla teatterityökalupakistasi oikeat välineet kulloiseenkin tilanteeseen. Tulevaisuuden työpaikkojasi voivat olla mm. ammatti- ja harrastajateatterit, kulttuuriorganisaatiot, erilaiset yhteisöt ja yhdistykset, projektit, julkisen sektorin laitokset (kuten museot, päiväkodit, koulut, sosiaali- ja nuorisotoimi), ilmaisukasvatusta antavat tahot tai voit perustaa oman yrityksen. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Esittävän taiteen koulutusohjelma Tutkintonimike Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 23 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja Opintojen kesto ja laajuus 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä. Valintakokeen päivät ja Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet 7

8 Konservoinnin koulutusohjelma Konservaattori (AMK) Konservoinnin koulutusohjelmasta valmistuttuasi ammattitaitosi perustuu kädentaitojen ohella laajaan teoreettiseen, tekniseen ja tieteelliseen osaamiseen. HISTORIALLISET INTERIÖÖRIT Historiallisten interiöörien suuntautumisvaihtoehdosta valmistuttuasi vastaat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten sisätilojen säilyttämisestä ja hoidosta. Ammattialaasi kuuluvat rakennusten koriste- ja seinämaalaukset, maali-, tapetti-, kipsi-, kivi- ja rappauspinnat. Opinnoissasi syvennyt perinteisten pintamateriaalien ja tekniikoiden ohella maalien side- ja pigmenttianalyyseihin, materiaalitutkimukseen, museotyöskentelyyn sekä varsinaiseen konservointityöhön kulttuurihistoriallisissa rakennuskohteissa. Tavoitteenasi on rakennusten sisätilojen säilyttäminen värityksineen, materiaaleineen ja työtapoineen. Valmistuttuasi toimit konservaattorina rakennusten konservointiin ja restaurointiin keskittyneissä yrityksissä, konservointikeskuksissa, museoissa, valtion ja kuntien asiantuntijatehtävissä tai itsenäisenä konservointialan yrittäjänä. PAPERIKONSERVOINTI Paperikonservaattorina vastaat paperipohjaisen aineiston konservoinnin laajasta kirjosta, mm. asiakirjat, kirjat, paperipohjainen taide, valokuvat ja erilaiset painotuotteet. Opinnoissasi syvennyt paperikemian ja kuituanalytiikan sekä erilaisten konservointimenetelmien ohella kirjansidontaan, taidegrafiikka- ja valokuvamenetelmiin ja museo- tai arkistotyöskentelyyn. Tavoitteenasi on konservoida ja säilyttää paperipohjaista aineistoa tuleville sukupolville. Valmistuttuasi toimit paperikonservaattorina arkistoissa, museoissa, konservointikeskuksissa, alan asiantuntijana julkisella sektorilla tai konservointialan yrittäjänä. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Suuntautumisvaihtoehdot Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Konservoinnin koulutusohjelma Konservaattori (AMK) Historialliset interiöörit Paperikonservointi 20 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4 vuotta / 240 op Lummetie 2, Vantaa, Tikkurila Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet 8

9 Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (AMK) Valmistuttuasi olet kulttuuriprojektien ja -palveluiden mahdollistaja. Pidät huolta siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä. Organisoit ja johdat tuotannollista toimintaa. Olet erikoistunut jo opiskeluaikanasi tiettyyn kulttuurilajiin ja/tai tuotannon alueeseen ja/tai kohderyhmään. Yksilöllinen ammattitaitosi on paras kilpailuetusi kulttuuritoiminnan kentällä. Valmistuttuasi toimit kulttuurin tuotteistamiseen ja käytännön organisointiin liittyvissä tehtävissä. Kaltaisiasi monitaitoisia ja työtä pelkäämättömiä käytännön toimijoita tarvitaan. Halutessasi voit myös jatkaa opintoja kulttuurituottajan ylempään amk-tutkintoon ja saada maisteritutkintoa vastaavan pätevyyden. Ennen jatkoopintoihin hakeutumista tarvitset lisäksi työkokemusta. Kulttuurituottajana tulet työskentelemään mm. kulttuuritapahtumien ja festivaalien tuottajana, mainosja tapahtumatoimistoissa, media-alalla, matkailupalveluiden tuottajana, kulttuuriviennin parissa, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä sekä kulttuurialan yrittäjänä. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Kulttuurituotannon koulutusohjelma Kulttuurituottaja (AMK) 15 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4 vuotta / 240 op Hämeentie 161, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä. Valintakokeen päivät ja Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet 9

10 Muotoilun koulutusohjelma Muotoilija (AMK) Muotoilualan palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti erityisesti pääkaupunkiseudulla, joka on muodostunut muotoilualan keskittymäksi. Muotoilu on osa innovaatiotoimintaa, jonka avulla tehdään menestystuotteita ja niitä tukevia palveluja. Muotoilu on yhä keskeinen osa Suomen kulttuurista julkikuvaa. Muotoilun koulutusohjelmassa voit opiskella muotoilija (AMK) koulutuksen neljässä suuntautumisvaihtoehdossa: sisustussuunnittelu, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu ja vaatetussuunnittelu. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä kansallisella ja kansainvälisellä työkentällä. Muotoiluosaaminen, tekninen ja käytännön osaaminen sekä teoreettinen ja liiketaloudellinen osaaminen ovat vahvuuksiasi tulevilla työmarkkinoilla. Muotoilijana toimit elinkeinoelämän ja teollisuuden palveluksessa suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä tai muotoilualan yrittäjänä. SISUSTUSSUUNNITTELU Sisustussuunnittelijana sinulla on laajat perustiedot tilojen erilaisista käyttötarkoituksista, ympäristöjen hyvästä laadusta ja kulttuurisista arvoista. Hallitset väri-, pinta-, materiaali- ja tuotantosuunnittelua. Sinulla on muotoilualan teknistä ja käytännön osaamista painottuen tila-, valaistus- ja kalustesuunnitteluun. Työsi on luovaa tila-, valaistus-, kaluste- ja rakennesuunnittelua. Hallitset projekteja luonnoksista toteutussuunnitelmiin. Toimit rakennusalan erikoissuunnittelijana julkisissa ja yksityisissä kohteissa yhteistyössä tilaajan, käyttäjän, arkkitehdin ja muiden rakennusalan erikoissuunnittelijoiden kanssa. Työpaikkojasi ovat suunnittelutoimistot, julkiset rakennuttajat, virastot, muotoilu- ja sisustusalan liikeyritykset ja lehdet. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä. TEKSTIILISUUNNITTELU Tekstiilisuunnittelijana sinulla on valmiudet toimia tekstiiliin painottuneilla muotoilun ammattialoilla. Tuote- ja tekstiilisuunnittelun ohella työtehtäviisi kuuluu erilaisten pintamateriaalien suunnittelua sekä niiden tuotteistamista ja tuotantoon saattamista sekä myynti-, markkinointi- ja koordinointitehtäviä sekä lehdistötyötä. Valmistuttuasi hallitset ammatin edellyttämiä suunnittelutaitoja. Visuaalisen suunnittelun ohella hallitset tekstiilialan kokonaiskonseptointia, tuotannonsuunnittelua, materiaali- ja valmistusteknologiaa sekä markkinointia. Tekstiilisuunnittelijana työskentelet projekti-, ohjaus- ja suunnittelutehtävissä, toimien liike-elämän palveluksessa tai alan yrittäjänä. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi suunnittelija, tuotekehittäjä, tuotepäällikkö, sisäänostaja, projektimyyjä tai sisustustoimittaja. 10

11 TEOLLINEN MUOTOILU Teollisena muotoilijana olet tuotesuunnittelija, jolla on kokonaisvaltainen näkemys muotoilutoiminnasta osana yritysten liiketoimintaa. Hallitset ammatin kannalta olennaisia tieto- ja taitosisältöjä, kuten visuaalisen ympäristön havainnointia, muotoilun kommunikaatiotaitoja, käyttäjäkeskeistä ongelmanratkaisua, konseptisuunnittelua, materiaali- ja valmistusteknologiaa ja kolmiulotteista muodonantoa. Teollisena muotoilijana työtehtäviisi kuuluu suunnitella teollisesti valmistettavia sarjatuotteita, joissa tuotteen käyttäjäkeskeiset, toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet yhdistyvät tuotannollisiin ja taloudellisiin arvoihin. Työskentelet monialaisissa tuotekehitysryhmissä suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. VAATETUSSUUNNITTELU Vaatetussuunnittelijana olet pukeutumisen ja muodin asiantuntija. Osaat suunnitella yrityksille liiketoimintakonseptin mukaisia ja asiakkaan tarpeet huomioivia vaatteita ja mallistoja Suunnittelijana hallitset vaatteen rakenteeseen, toimivuuteen sekä valmistukseen ja alihankintaan liittyvän osaamisen. Työtehtäviisi kuuluu myös tuotteiden värien ja materiaalien valinta sekä suunniteltujen tuotteiden hyväksyttäminen tuotetiimissä. Vastaat omalta osaltasi tuotteiden teknisestä ja kaupallisesta laadusta. Toimintaympäristönäsi on vaatetusteollisuus, suunnittelutoimistot, kansainvälistynyt muotikauppa sekä alan hankinta-, markkinointi- ja myyntiorganisaatiot tai itsenäinen yrittäjä. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Suuntautumisvaihtoehdot Opintojen kesto ja laajuus Muotoilun koulutusohjelma Muotoilija (AMK) Sisustussuunnittelu Tekstiilisuunnittelu Teollinen muotoilu Vaatetussuunnittelu 45 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Lummetie 2, Vantaa, Tikkurila Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Valintakokeen päivät 8.6. ja Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet 11

12 Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) Valmistut laaja-alaiseksi musiikin ammattilaiseksi, joka luo elinvoimaista musiikkikulttuuria ja siihen liittyvää koulutusta. Valmistut haastavaan musiikkipedagogin ammattiin erikoistumisalueenasi joku seuraavista: soiton- tai laulunopetus vapaan säestyksen opetus vanhan musiikin opetus kuoron- ja yhtyeenjohto varhaisiän musiikkikasvatus säveltapailun ja musiikinteorian opetus Valmistuttuasi olet oman osaamisalueesi ja soittimesi taitajana kehittämässä musiikkielämäämme ja oman alasi pedagogiikkaa. Pedagogin suuntautumisvaihtoehdossa saat vahvan musiikillisen osaamisen lisäksi yleisen opettajankelpoisuuden, mikä pätevöittää sinut toimimaan opettajana kaikilla eri koulutusasteilla. Koulutus antaa sinulle myös kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa tai koti- ja ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmissa. Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle monipuoliset musiikilliset valmiudet sekä kelpoisuuden toimia erilaisissa musiikkialan opetustehtävissä esim. musiikkioppilaitoksissa sekä työväen- ja kansalaisopistoissa. Koulutuksen tavoitteena on luoda sinusta oman soittimesi ja erityisalueesi taitaja, joka osaa hyödyntää vankkaa pedagogista osaamistaan monenlaisissa tehtävissä. Saat opintojesi aikana paljon kokemusta oman musiikillisen ja pedagogisen osaamisesi soveltamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) 43 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4,5 vuotta / 270 op Ruoholahdentori 6, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Valintakokeen päivät Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet 12

13 Musiikin koulutusohjelma Muusikko (AMK) Valmistut laaja-alaiseksi musiikin ammattilaiseksi, joka luo elinvoimaista musiikkikulttuuria ja siihen liittyvää koulutusta. Valmistut haastavaan muusikon ammattiin erikoistumisalueenasi joku seuraavista: orkesteri- ja/tai kamarimusiikki säestys ja korrepetitio laulu Valmistuttuasi olet oman osaamisalueesi ja soittimesi taitajana kehittämässä musiikkielämäämme. Ammatissasi sinulta vaaditaan joustavuutta ja monipuolista osaamista pystyäksesi vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. Siksi olet painottanut opintojesi sisältöä runsaiden vaihtoehtoisten opintojen avulla esimerkiksi vanhaan tai uuteen musiikkiin, improvisointiin, oopperaan tai pedagogiikkaan ja etsinyt sitä kautta itsellesi ominaisinta toimintakenttää. Koulutus antaa sinulle myös kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa tai koti- ja ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmissa. Muusikon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuttuasi olet monipuolinen alasi ammattilainen, jonka muusikontaitoja arvostetaan esim. orkestereissa, yhtyeissä, kuoroissa, teattereissa ja musiikkioppilaitoksissa erikoistumisalastasi riippuen orkesteri- ja kamarimuusikkona, säestäjänä, korrepetiittorina tai laulajana. Osana opintojasi saat kokemusta myös tilaisuuksien ja konserttien suunnittelusta ja järjestämisestä nämä ovat keskeisiä taitoja tulevaisuuden työelämässä, jossa edellytetään muusikon omaa aktiivista panosta työtilaisuuksien luomisessa ja löytämisessä. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Musiikin koulutusohjelma TutkintonimikeMuusikko (AMK) Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa 10 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4,5 vuotta / 270 op Ruoholahdentori 6, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Valintakokeen päivät Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet 13

14 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) POP/JAZZ-MUSIIKKIPEDAGOGIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdosta valmistut rytmimusiikkia ja sen opetusmenetelmiä laajasti tuntevaksi musiikinopettajaksi. Pop/jazz-musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdossa voit suuntautua joko soiton-, laulun- tai teorianopettajaksi. Soitonopettajan tai laulunopettajan syventävät opinnot antavat sinulle pätevyyden toimia instrumentin opettajana ja pienyhtyeen ohjaajana. Teorianopettajan syventävät opinnot puolestaan antavat sinulle pätevyyden toimia musiikinteorian ja säveltapailun opettajana sekä erilaisten yhtyekokoonpanojen ohjaajana. Teorianopettajana perehdyt myös säveltämiseen, sovittamiseen ja orkesterin johtamiseen. Musiikkipedagogina toimit musiikin perusopetuksen tai ammatillisen toisen asteen musiikki- tai muun oppilaitoksen palveluksessa tai yksityisellä opetussektorilla. Koulutus antaa sinulle myös erittäin hyvät valmiudet toimia esittävänä ja/tai luovana säveltaiteilijana. Pop/jazz-musiikkipedagogin tutkinto sisältää yleiseen opettajan kelpoisuuteen vaadittavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Musiikkipedagogi (AMK) 24 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4,5 vuotta / 270 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Lisätietoja Katso sivu 19. Katso nettisivuiltamme ennakkotehtävää koskevia ohjeita. Katso valintaperusteet 14

15 Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Muusikko (AMK) POP/JAZZ-MUUSIKON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Pop/jazz-musiikin koulutusohjelman muusikon suuntautumisvaihtoehdosta valmistut monipuoliseksi, rytmimusiikin eri tyylilajeja taitavaksi asiantuntijaksi. Pop/jazz-muusikon suuntautumisvaihtoehdossa voit valita yhden kolmesta eri ammatillisesta suuntautumisesta. Instrumentalistin syventävistä opinnoista valmistuneena toimenkuvaasi kuuluu pääasiallisesti soittaminen tai laulaminen. Säveltäjä-sovittajana hallitset niin luovan kuin esittävänkin säveltaiteen ilmaisukeinot. Musiikintuottaja/ -teknologina kykenet toimimaan sekä äänisuunnittelijan tehtävissä, ääni- ja multimedia-alan sisällöntuottajana että erilaisten musiikkituotantojen suunnittelijana ja toteuttajana. Pop/jazz-muusikoksi valmistuttuasi toimit tyypillisesti freelancerina tai yksityisyrittäjänä vaativissa orkesteri-, yhtye- tai studiomuusikon tehtävissä, esiintyvänä taiteilijana, musiikintuottajana, musiikkiteknologina tai säveltäjä-sovittajana, ammatillisesta suuntautumisestasi riippuen. Musiikintuottaja/-teknologina voit työllistyä myös erilaisten kulttuurilaitosten palvelukseen. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Muusikko (AMK) 18 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4,5 vuotta / 270 op Arabiankatu 2, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Lisätietoja Katso sivu 19. Katso nettisivuiltamme ennakkotehtävää koskevia ohjeita. Katso valintaperusteet 15

16 Vaatetusalan koulutusohjelma Vestonomi (AMK) Vaatetusalan koulutusohjelmasta valmistut vestonomiksi ja olet vaatetusbisneksen laaja-alainen asiantuntija suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Hallitset vaatteen muodon-, tuotannon- ja laadunhallinnan sekä valikoimasuunnittelun. Hallitset myös vaatteen valmistuttamiseen ja alihankintaan liittyvän ohjeistuksen ja mitoituksen. Sinulla on syvällinen materiaalituntemus ja tietämys käyttötarkoituksiinsa soveltuvista materiaaleista. Vestonomina sinulla on valmiudet seurata trendejä ja ennakoida tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Näitä taitoja hyödynnät kaupallistuneen vaatetusalan osto- ja markkinointitehtävissä. Valmistuttuasi toimit suunnittelu- tai ostotiimin jäsenenä esimerkiksi mallimestarina/kaavakoordinaattorina, mallistosuunnittelun assistenttina, tuotesihteerinä, ostajana, ostoassistenttina, maahantuojana tai edustajana. Laaja-alaisen koulutuksen saaneena olet monipuolinen tiimiosaaja, mikä mahdollistaa sinulle myös henkilökohtaisen profiloitumisen vaatetusalalla. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Vaatetusalan koulutusohjelma Vestonomi (AMK) 17 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 4 vuotta / 240 op Lummetie 2, Vantaa (Tikkurila) Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Ennakkotehtävät Valintakokeen päivät Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä. 16

17 Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) Viestinnän koulutusohjelman kolme ammatillista suuntautumista, 3D-animointi ja -visualisointi, graafinen suunnittelu sekä digitaalinen viestintä, tarjoavat sinulle monipuoliset mahdollisuudet kehittyä vahvaksi digitaalisen median ja visuaalisen suunnittelun asiantuntijaksi. Valmistuttuasi medianomiksi olet yhteistyökykyinen ja viestintätaitoinen ammattilainen, joka hallitsee oman suuntautumisalansa mediasisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen. 3D-ANIMOINTI JA -VISUALISOINTI 3D-animoinnin ja -visualisoinnin erikoisosaajana toimit tehtävissä, jotka liittyvät esimerkiksi kolmiulotteiseen visualisointiin, erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen, hahmoanimaatioon, reaaliaikaisen 3Dgrafiikan tuottamiseen, liikkuvan kuvan jälkikäsittelyyn tai digitaalisten erikoistehosteiden tuotantoon. Voit työskennellä 3D-tuotantojen suunnittelu- ja toteutusprosessin eri vaiheissa ja sinulla on tuotannoissa tarvittavaa projektinhallinnallista osaamista. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi peli- tai viihdeteollisuudessa, TV- ja elokuvatuotannoissa, erilaisissa suunnittelutoimistoissa, mainosalalla, opetusmateriaalin tuotannossa tai tieteen popularisoinnissa ja tutkimuksessa. Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi suunnittelija, visualisoija, tuottaja tai tutkimusassistentti. GRAAFINEN SUUNNITTELU Graafisena suunnittelijana olet perehtynyt sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Hallitset kuvallisen ilmaisun ja ajattelun teorioita, ymmärrät graafisen teollisuuden tuotantoprosesseja ja hallitset niiden valmisteluun käytettävien tietokoneohjelmien käytön. Graafisen suunnittelun ammattilaisena työskentelet asiantuntijana graafisen muotoilun laajalla alueella: graafisena suunnittelijana, kuvittajana tai taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä tai kirjankustantamoissa sekä pakkausten ja mainonnan suunnittelijana ja toteuttajana mainos- ja suunnittelutoimistoissa. Työsi voi olla myös uusmediatuotannossa, jossa toimit sähköisen viestinnän ja vuorovaikutteisen median suunnittelun ja toteutuksen ammattilaisena. 17

18 DIGITAALINEN VIESTINTÄ Digitaalisen viestinnän ammattilaisena hallitset verkkojulkaisemisen, käyttöliittymien ja käytettävyyden sekä mediasuunnittelun työkenttää laaja-alaisesti, ja voit sijoittua työelämään hyvin monipuolisiin tehtäviin. Erityisalueenasi voi olla konseptisuunnittelu, verkkoteknologiat, interaktiosuunnittelu, visuaalinen suunnittelu tai tuottaminen. Digitaalisen mediatuotannon työskentelyprosessien hallinta ja tuotannolliset taidot antavat valmiuksia myös projektien johtamiseen liittyvään työhön. Työllistyt valmistumisesi jälkeen erilaisiin digitaalisen viestinnän asiantuntijatehtäviin, kuten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon, yritysviestintään ja projektinhallintaan. Tehtäväsi voivat liittyä vaikkapa käyttöliittymien ja vuorovaikutteisuuden suunnitteluun, visuaalisen ilmeen suunnitteluun, käsikirjoittamiseen, sisällöntuotantoon tai verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin. Voit työskennellä esimerkiksi viestintä- tai suunnittelutoimistossa, yritysten ja yhteisöjen viestintä- tai markkinointiosastolla tai mainosalalla. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Suuntautumisvaihtoehdot Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) Digitaalinen viestintä 3D-animointi ja -visualisointi Graafinen suunnittelu Opintojen kesto ja laajuus Kevään haku 34 (digitaalinen viestintä) 18 (3D-animointi ja -visualisointi) 18 (graafinen suunnittelu) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja. 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Hämeentie 161, Helsinki Lummetie 2, Vantaa, Tikkurila Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Ennakkotehtävät Julkaistaan Metropolia Ammatti korkea koulun verkkosivuilla mennessä. Valintakokeen päivät Tarkat ajat ilmoitetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun nettisivuilla. Lisätietoja Katso sivu 19. Katso valintaperusteet 18

19 Hakeminen kulttuurialan koulutusohjelmiin 1. Täytä ammattikorkeakoulujen yhteishaun nettilomake (www.amkhaku.fi) klo mennessä. 2. Perehdy huolellisesti sen koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon valintaperusteisiin, johon olet hakeutumassa. 3. Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, mikäli haet yhteen tai useampaan oheisessa taulukossa mainittuihin Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurialan koulutusohjelmiin. Toimita yhteishakulomakkeen (ks. kohta 1) lisäksi taulukossa esitetyt asiakirjat ja mahdolliset ennakkotehtävät haku aikana viimeistään klo mennessä Metropolia Ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Koulutusohjelmien perustietolomakkeet ja ennakkotehtävät ovat saatavissa: nettiosoitteesta Valmiin hakumateriaalin on oltava Metropolia Ammattikorkeakoulun hakutoimistossa viimeistään klo mennessä (postileima ei riitä): Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hakutoimisto Bulevardi 29, Helsinki, PL 4011, Metropolia VALINTAKOE Lopullinen opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeen perusteella. Valituksi tulemiseen vaaditaan vähintään 50 pistettä asteikolla pistettä. Valintakokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle ja koulutukseen. Ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa suoritetut, asianomaisen koulutusohjelman oma valintakoe hyväksytään. Valintakoetuloksia ei luovuteta muiden ammattikorkeakoulujen käyttöön. Valintakoetulos on voimassa vain kyseisen haun ajan. Aloituspaikkoja ei jaeta pohjakoulutusryhmille vaan valinta suoritetaan pistejärjestyksessä. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan hakukelpoisuuden. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Hakemuksen liitteet Tuloste tai kopio nettilomakkeesta Koulutusohjelmakohtainen perustietolomake Koulutusohjelmakohtaiset ennakkotehtävät Elokuvan ja television koulutusohjelma kyllä kyllä kyllä Esittävän taiteen koulutusohjelma kyllä kyllä kyllä Konservoinnin koulutusohjelma ei kyllä ei Kulttuurituotannon koulutusohjelma kyllä kyllä kyllä Muotoilun koulutusohjelma ei kyllä ei Musiikin koulutusohjelma ei kyllä ei Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma kyllä kyllä kyllä Vaatetusalan koulutusohjelma kyllä kyllä kyllä Viestinnän koulutusohjelma kyllä kyllä kyllä 19

20 LIIKETALOUS Tradenomi 20

21 Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Tradenomiksi valmistuttuasi teet yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa joko Suomessa tai ulkomailla. Yrityksen eri osa-alueet kuten markkinointi, logistiikka, talous ja rahoitus sekä työyhteisön kehittäminen tulevat sinulle tutuiksi opintojen aikana. Tradenomina sinulla on monipuolinen ja vahva osaaminen yritysmaailmassa. Sinulla on hyvät valmiudet viestintään, tietotekniikkaan ja projektityöskentelyyn. Opintojesi aikana syvennät osaamistasi suuntautumalla joko markkinointiin ja logistiikkaan, talouteen ja rahoitukseen tai esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen. Halutessasi voit kasvattaa opintojesi aikana kulttuurien tuntemusta ja kielitaitoasi vaihto-opiskelijana yhteistyökorkeakouluissamme ympäri maailmaa. Opiskelet liiketaloutta työelämää ja elämässä menestymistä varten. Tradenomina sinulla on mahdollisuus työskennellä monipuolisesti yritysten ja yhteisöjen sekä julkisen sektorin vaativissa esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Koulutus antaa sinulle myös hyvät henkilökohtaiset valmiudet tulevaisuuden työyhteisön jäsenenä. Uran alussa tehtävänimikkeenäsi voi olla esimerkiksi markkinointi-, vienti- tai rahoitusassistentti, asiakas- tai tuoteryhmävastaava, henkilöstövalmentaja tai koulutussuunnittelija. Myöhemmin asiantuntija- ja esimiestehtävissä nimikkeesi voi olla muun muassa logistiikka-, markkinointi- tai talouspäällikkö, rahoitusasiantuntija, viestintäkoordinaattori, henkilöstön kehittäjä tai henkilöstöpäällikkö. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Liiketalouden koulutusohjelma Tutkintonimike Tradenomi Suuntautumisvaihtoehdot Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen Markkinointi ja logistiikka Talous ja rahoitus 148 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja Opintojen kesto ja laajuus 3,5 vuotta / 210 op Opetus osoitteessa Leiritie 1, Vantaa, Myyrmäki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Valintakokeen päivä Lisätietoja Katso s

22 Hakeminen liiketalouden koulutusohjelmiin Liiketalouden koulutusohjelman valintaperusteet vuonna 2010 VALINTAPISTEET Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys Ensimmäinen hakutoive Valintakoe Työkokemus Yhteensä 55 pistettä 5 pistettä 35 pistettä 5 pistettä 100 pistettä Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja. KOULUMENESTYS Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat L/E M C B A Äidinkieli Paras kieli pitkä (lyhyt) (6) (4) (2) (1) (0) Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet 8,00 7,50 7,00 6,50 6,

23 B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2010 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Näyttönä ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Pisteasteikko on seuraava: Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko 4 10 Koulumenestyspisteet 2,67 2,50 2,33 2,17 2,00 1,88 1,75 1,63 1,50 1,38 1,25 1,13 1,00 <1,00 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 <1,50 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 <6, C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat L/E M C B A Äidinkieli Paras kieli pitkä (lyhyt) (6) (4) (2) (1) (0) Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla kirjoittaneilla reaali)

24 Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo Asteikko 1 3 2,33 2,00 1,75 1,50 1,25 Asteikko 1 5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Asteikko ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Pisteet ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä. VALINTAKOE Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 5 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa kaikki liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat koulutusohjelmat hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Liiketalouden koulutusohjelman valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa keskiviikkona klo Valtakunnallisessa liiketalouden koulutusohjelman valintakokeessa on kol me osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p) ja matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (10 p). Kokeesta voi saada enintään 35 pistettä. Ennakkoaineisto on luettavissa osoitteessa Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia, varsinainen koeaika on kaksi tuntia. Valintakokeen suorittaminen ulkomailla, katso TYÖKOKEMUS Työkokemuksen perusteella hakija voi saada opiskelijavalinnassa enintään 5 pistettä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Tässä otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana hankittu työkokemus. Sen ei välttämättä tarvitse olla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta. Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Pisteitä saadakseen hakija merkitsee työkokemuksen määrän täysinä kuukausina hakemukseen. Tätä varten osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut työkokemuksestaan virheellisiä tietoja. 24

25 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka Ensihoito Fysioterapia Hammastekniikka Hoitotyö: -kätilö - sairaanhoitaja - terveydenhoitaja Jalkaterapia Optometria Osteopatia Radiografia ja sädehoito Sosiaaliala Suun terveydenhuolto Toimintaterapia Vanhustyö 25

26 Apuvälinetekniikan koulutusohjelma Apuvälineteknikko (AMK) Apuvälineteknikkona olet yksilöllisen apuvälinehuollon monipuolinen osaaja. Teknisellä apuvälineosaamisellasi edistät ja ylläpidät asiakkaasi toimintakykyä ja osallistumista arjen eri tilanteissa. Apuvälineratkaisujen suunnittelu, tekninen valmistaminen ja lopputuloksen arviointi on sitä sinun ominta ammattiosaamista. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia yhteistyössä muiden kuntoutusalan ammattiryhmien kanssa. Työhösi kuuluu apuvälinetarpeen arviointia ja toimintakyvyn mittaamista, ongelmien kartoittamista ja ratkaisujen löytämistä. Valmistat mm. yksilöllisiä raajaproteeseja ja erilaisia ortooseja (tukilaitteita). Sopivuus ja toimivuus ovat asioita, joihin pyrit luovuus ja rohkea innovatiivisuus ovat kykyjä, joita sinulta edellytetään. Vastaat apuvälineen käyttöön liittyvästä ohjaamisesta ja opastamisesta, olet asiakassuuntautunut ja suunnitelmallinen. Toimit esimies- ja johtamistehtävissä tai olet teknisesti suuntautunut kuntoutusalan ammattilainen. Valmistumisesi jälkeen työskentelet apuvälineitä ja -palveluja tuottavissa yrityksissä, apuvälineklinikoilla, proteesipajoilla tms. Toimit suunnittelu- ja valmistelutehtävissä, joko toisen palveluksessa tai yksityisyrittäjänä. Sairaaloiden ja kuntoutuslaitosten apuvälineyksiköt ovat mahdollisia työpaikkojasi. Voit suuntautua myös myynti- ja markkinointitehtäviin. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Apuvälinetekniikan koulutusohjelma Tutkintonimike Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Apuvälineteknikko (AMK) 22 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja 3,5 vuotta / 210 op Vanha viertotie 23, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Valintakokeen päivät Valtakunnallinen valintakoeyhteistyö Mukana yhteistyössä, valintakoeryhmä 2 (sivu 46) Valintakoe Katso valintakokeeseen liittyvät tiedot Metropolian nettisivuilta, Lisätietoja Katso s. 42. Katso valintaperusteet 26

27 Bioanalytiikan koulutusohjelma Bioanalyytikko (AMK) Bioanalyytikko on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, joka toimii moniammatillisissa tiimeissä. Keskeisiä tehtäviäsi bioanalyytikkona ovat näytteenotto, laboratoriotutkimusten suorit taminen, niihin liittyvä asiakaspalvelu sekä laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Teet tutkimuksia pääasiassa automaattisilla laitteilla, joissa selvitetään asiak kaiden fysiologista tai biologista tilaa elin-, kudos-, solu- tai molekyylitasolla. Käytössäsi ovat nykyaikaiset labora to rio tutkimusmenetelmät ja -laitteet. Laboratoriotutkimukset ovat joko näyte- tai potilastutki muk sia. Näytetutkimuksessa otat asiakkaasta näytteen, joka kuvaa elimistön toimintaa. Potilastutkimuksessa mittaat elimistön toimintaa suoraan potilaasta. Monissa bioanalyytikon tehtävissä tarvitset teknistä osaamista sekä kädentaitoja. Esimerkiksi pienten näytemäärien annostelu ja näytteenottotekniikka edellyttävät hyvää hienomotoriikkaa. Mikroskopointi puolestaan edellyttää hyvää visuaalista hahmottamista, jossa merkittävänä tekijänä on värien ja erilaisten rakenteiden erottaminen. Bioanalyytikkona työskentelet terveysasemien ja sairaaloiden laboratori oissa. Bioanalyytikot työskentelevät myös lääketieteellisissä tutkimusryhmissä sekä terveydenhuolto- ja labo ratorioalan tuotteita myyvissä yrityksissä. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Opintojen kesto ja laajuus Opetus osoitteessa Hakeminen Valintakokeen päivät Valtakunnallinen valintakoeyhteistyö Valintakoe Bioanalytiikan koulutusohjelma Bioanalyytikko (AMK) 28 (kevään haku) 28 (syksyn haku) 3,5 vuotta / 210 op Vanha viertotie 23, Helsinki Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku syksyn 2010 yhteishaku (kevät) (syksy) Lisätietoja Katso s. 42. Katso valintaperusteet Mukana yhteistyössä, valintakoeryhmä 1 (sivu 46) Katso valintakokeeseen liittyvät tiedot Metropolian nettisivuilta, 27

28 Ensihoidon koulutusohjelma Ensihoitaja (AMK) Olet ensihoitotyön asiantuntija. Vastaat äkillisesti sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden hoidosta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Tuet ja ohjaat potilaita saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään erilaisissa akuuteissa tilanteissa. Ensihoitotyön kehittäminen on mahdollista monitieteellisen tietoperustasi ja käytännön kokemuksesi perusteella. Työssäsi ensihoitajana kohtaat eri ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia potilaita ja heidän läheisiään. Sinulta edellytetään tilanneherkkyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, stressin sietokykyä ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä äkillisesti muuttuvissa tilanteissa. Ensihoidon koulutusohjelmasta valmistut sekä ensihoitajaksi että sairaanhoitajaksi. Voit työskennellä paitsi ambulansseissa niin myös esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla, teho-osastoilla tai leikkaus- ja anestesiaosastoilla. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Ensihoidon koulutusohjelma Tutkintonimike Ensihoitaja (AMK) 26 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja Opintojen kesto ja laajuus 4 vuotta / 240 op Opetus osoitteessa Tukholmankatu 10, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Valintakokeen päivät Valtakunnallinen valintakoeyhteistyö Mukana yhteistyössä, valintakoeryhmä 1 (sivu 46) Valintakoe Katso valintakokeeseen liittyvät tiedot Metropolian nettisivuilta, Lisätietoja Katso s. 42. Katso valintaperusteet 28

29 Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK) Fysioterapeutin ammatti on monipuolinen, ihmisläheinen ja haasteellinen. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät sinulta tiedonhankintataitoja, itseohjautuvuutta, luovuutta ja joustavuutta. Kyky itsenäiseen päätöksentekoon ja yhteistyöhön on myös tarpeen. Fysioterapeutin työssä korostuu tutkiva ja kehittävä työote. Opinnoissasi painottuvat ihmisen käyttäytymiseen, liikunta- ja toimintakykyyn sekä niiden ohjaamiseen ja harjoittamiseen liittyvät tiedot ja taidot. Harjoittelu käytännön aidoissa asiakastilanteissa ohjaa tietäsi monipuoliseen asiakaslähtöiseen asiantuntijuuteen. Fysioterapeuttina toimit erilaisissa tehtävissä asiakkaiden kanssa sekä asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä. Työssäsi edistät ja tuet yksilöiden ja ryhmien terveyttä, liikunta-, toiminta- ja työkykyä ja olet mukana kehittämässä asuin- ja elinympäristöjä. Tulevaisuuden fysioterapeuttina hallitset myös yrittäjyyteen, osaamisesi markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja. Fysioterapeuttina voit työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimessa. Koulutuksesi mahdollistaa ammatissa toimimisen myös ulkomailla. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Tutkintonimike Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK) 25 (kevään haku) 25 (syksyn haku) Opintojen kesto ja laajuus 3,5 vuotta / 210 op Opetus osoitteessa Hakeminen Valintakokeen päivät Valtakunnallinen valintakoeyhteistyö Valintakoe Lisätietoja Katso s. 42. Katso valintaperusteet Vanha viertotie 23, Helsinki Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku syksyn 2010 yhteishaku (kevät) ja (syksy) Mukana yhteistyössä, valintakoeryhmä 2 (sivu 46) Katso valintakokeeseen liittyvät tiedot Metropolian nettisivuilta, 29

30 Hammastekniikan koulutusohjelma Hammasteknikko (AMK) Suun terveydenhuolto on väestön suun ja hampaiden hoitamista sekä purentaelinten kuntouttamista. Tekemäsi proteesit ja hoitokojeet edistävät asiakkaan hyvinvointia. Keskeinen osa työtäsi on hammasproteesien valmistusta sekä hampaiden oikomishoidossa ja purentaelimien toi minnallisten häiriöiden hoidossa tarvittavien kojeiden tek nistä toteutusta. Työsi on perusluonteeltaan suurta tarkkuutta vaativaa käsityötä. Perintei sestä käsityöstä poiketen käytät toiminnassasi tekniikkaa ja pitkälle automatisoituja koneita. Kädentaitojen lisäksi työsi edellyttää muodon ja estetiikan tajua sekä teknis-loogista ajattelua. Teet kiinteää yhteistyötä hammaslääkärin kanssa. Saatat erikoistua joihinkin seuraavista erityisaloista: kruunu- ja siltaprotetiikka, hammaskeramia, yhdistelmäprotetiikka, keinojuuriprotetiikka, irtoprotetiikka, oikomiskojeet tai leuka- ja kasvoprotetiikka. Teknologia alallasi edistyy nopeasti, siksi seuraat myös alasi ulkomaista kehitystä. Voit työskennellä hammaslaboratoriossa, todennäköisimmin kuitenkin omistamassasi yrityksessä. Hakutiedot Koulutusohjelman nimi Hammastekniikan koulutusohjelma Tutkintonimike Hammasteknikko (AMK) 26 (kevään haku) Syksyn haussa ei aloituspaikkoja Opintojen kesto ja laajuus 3,5 vuotta / 210 op Opetus osoitteessa Mannerheimintie 172, Helsinki Hakeminen Ammattikorkeakoulujen kevään 2010 yhteishaku Valintakokeen päivät Valtakunnallinen valintakoeyhteistyö Ei mukana yhteistyössä Valintakoe Katso valintakokeeseen liittyvät tiedot Metropolian nettisivuilta, Lisätietoja Katso s. 42. Katso valintaperusteet 30

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Kevään 2015 yhteishaku 7. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 17.3. 9.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 HAKIJAN OPAS 2013 SISÄLLYS Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 Luonnonvara-ala 11 Liiketalouden ala 17 Tekniikan ala 23 Sosiaali- ja terveysala 41 Matkailu- ja ravitsemisala 55 Kulttuuriala

Lisätiedot

23.3. 9.4. amkhaku.fi

23.3. 9.4. amkhaku.fi Mistä ammatista Sinä haaveilet? 2009 HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 2009 23.3. 9.4. amkhaku.fi Miltä kuulostaisi työ viestinnän parissa? Tai sosiaalialan, kuvataiteen tai ehkä rakennustekniikan? Satakunnan

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet 1 Onneksi olkoon, olet valinnut tutkittavaksesi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU. saimia.fi

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU. saimia.fi HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2014 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Erweko Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Skinnarilankatu 36 53850 Lappeenranta

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat.

Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat. HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma, Helsinki Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! HAKIJAN OPAS 2013 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu 2013...6 Tekniikan ja liikenteen ala...29 Insinööristä Insinööri (AMK) päivitysohjelma...29

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 HAKIJAN OPAS 2014 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Sosiaali-,

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Sisältö. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Sisältö. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Sisältö Lukijalle 5 Lahden ammattikorkeakoulun hakukalenteri 6 Liiketalouden koulutusohjelma 8 Degree Programme in International Business 12 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 13 Degree Programme in Business

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Master s Degree programme conducted in English - Ammatilliset

Lisätiedot

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE Tässä oppaassa esitellään syksyllä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot