Suomen luontokeskus Haltia Graafinen ohjeisto Hahmo Design Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen luontokeskus Haltia Graafinen ohjeisto 1.0. 2.2.2012 Hahmo Design Oy"

Transkriptio

1 Suomen luontokeskus Haltia Graafinen ohjeisto 1.0

2 Haltia / Graafinen ohjeisto 1.0 Sisällysluettelo 1 tunnus JA YDINILME 1.1 Tunnus, värillinen 1.2 Tunnus, mustavalkoinen 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tunnus, valokuvalliset variaatiot 1.5 Tunnus, graafiset variaatiot 1.6 Valokuvat viestinnässä 1.7 Tunnusvärit 1.8 Typografia / Haltia Logos 2 TUNNUSORIGINAALIT 2.1 Perus- ja vaakaversio 2.2 Kieliversiot 2.3 Perusversiot, mv 2.4 Kieliversiot, mv 2.5 Erikoisversiot pieneen kokoon

3 1.1 Tunnus, värillinen Haltian tunnus on näkymä suomalaiseen luontoon. Sen värimaailma kiertää kaikki vuodenajat talven sinisistä hetkistä syksyn ruskaan. tunnuksen osat Värillinen Haltia-tunnus koostuu merkkiosasta (kuvio) ja logotyypistä (Haltia-teksti) sekä tarvittessa käytettävästä logotyypin täydennysosasta (Suomen luontokeskus -teksti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi). tunnusversiot Perusversion lisäksi tunnuksesta löytyvät kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä erityinen vaaka-asettelu matalissa tiloissa käytettäväksi. oikeudet Tunnukseen Suomen luontokeskus Haltialla on yksinoikeus käyttää Haltiatunnusta kaikessa viestin nässään. Tunnusta ei saa muuttaa tai käyttää tästä graafisesta ohjeistosta poikkeavalla tavalla ilman Haltian ja Hahmo Design Oy:n lupaa. 20 mm ERIKOISVERSIO PIENEEN KOKOON Tunnuksesta käytetään erityisiä pieneen kokoon tehtyjä originaaleja, kun tunnuksen leveys on pystyasettelussa alle 20 mm.

4 1.2 Tunnus, mustavalkoinen Mustavalkoista tunnusta käytetään ainoastaan silloin, kun värillisen tunnuksen käyttö ei ole teknisesti mahdollista. Käyttö vaatii erityisluvan Haltian viestinnältä. tunnuksen osat Mustavalkoinen Haltia-tunnus koostuu logotyypistä (Haltia-teksti) sekä tarvittessa käytettävästä logotyypin täydennysosasta (Suomen luontokeskus -teksti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi). tunnusversiot Perusversion lisäksi tunnuksesta löytyvät kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. oikeudet Tunnukseen Suomen luontokeskus Haltialla on yksinoikeus käyttää Haltiatunnusta kaikessa viestin nässään. Tunnusta ei saa muuttaa tai käyttää tästä graafisesta ohjeistosta poikkeavalla tavalla ilman Haltian ja Hahmo Design Oy:n lupaa. 20 mm ERIKOISVERSIO PIENEEN KOKOON Tunnuksesta käytetään erityisiä pieneen kokoon tehtyjä originaaleja, kun tunnuksen leveys on alle 20 mm.

5 1.3 Tunnuksen käyttö SUOJA-ALUE KIELLETYT KÄYTTÖTAVAT tunnuksen SUOJA-ALUE Tunnusta ympäröi kaikissa sen käyttökohteissa suojaalue, jolle ei saa sijoittaa muita elementtejä. Suoja-alue on merkitty ylläolevaan kuvaan hiusviivana tunnuskentän ympärille. Suoja-alue on mukana jokaisessa tunnusoriginaalitiedostossa. Tunnusta ei saa venyttää siten, että sen suhteet muuttuvat. Tunnusta ei saa käyttää muissa kuin tässä ohjeistossa määritellyissä väreissä. tunnus SÄvy- tai valokuvapinnalla Värillinen tunnus on käytössä aina, kun se on teknisesti mahdollista. Värillistä tunnusta käytetään valkoisella pohjalla. Muulloin käytössä on joko musta tai valkoinen tunnus, riippuen siitä kumpi erottuu taustaväristä paremmin: vaalealla pinnalla käytetään mustaa ja tummalla pinnalla valkoista tunnusta. Valokuvan päälle musta tai valkoinen tunnus voidaan sijoittaa kohtaan, jossa sen alla ei ole häiritseviä elementtejä, ja joka muodostaa riittävän sävykontrastin tunnuksen kanssa. Värillistä tunnusta ei saa käyttää värillisellä pohjalla. Tunnus materiaali POhjalla Tunnus voidaan Haltian viestinnän valvonnassa sijoittaa materiaalien päälle (lasipinnat, metallit jne.) pohjan tummuudesta ja värisävystä riippuen joko mustana, valkoisena tai poikkeuksellisesti myös värillisenä. Värillistä tunnusta voidaan käyttää ainoastaan vaalealla neutraalisävyisellä tai harmaalla pohjalla. Materiaali pinnan tulee olla tasainen. Värillistä tunnusta ei saa sijoittaa valokuvan päälle.

6 1.4 Tunnus, valokuvalliset variaatiot Haltian viestinnän luvalla ja valvonnassa on perustunnuksen pohjalta mahdollista rakentaa variaatioita valokuvan kera. Yksittäisiä luontokohteita on mahdollista tuoda Haltian tunnukseen tämän sivun esimerkkien mukaisesti. Kuvia koskevat vaatimukset on kirjattu esimerkkien yhteyteen (ks. myös kohta 1.6, jossa puhutaan yleisesti Haltian viestinnässä käytettävistä valokuvista). Valokuvia tulee käyttää hallitusti ja ainoastaan rajatuissa sovel- luksissa; Haltia-brändin toimivuudelle on olennaista, ettei perustunnuksen asema Haltian varsinaisena tunnuksena vaarannu. Katsojalle ei saa jäädä epäselvyyttä siitä, mikä on Haltian varsinainen tunnus. Valokuvilla varioidut tunnukset ovat tunnuksen sovelluksia, eivät varsinaisia tunnuksia. Tyypillisiä kohteita, joissa varioituvuutta on suotavaa hyödyntää, ovat esim. erilaiset animaatiot sekä muut ilmesovellukset, joissa myös varsinainen perustunnus on selkeästi esillä omalla paikallaan. Katsojalle ei saa jäädä epäselvyyttä siitä, mikä on Haltian varsinainen tunnus. Esimerkit on poimittu Haltian tunnusanimaatiosta. Animaation ensimmäinen ruutu on perustunnus. Tunnusmuotojen sisään asemoitavaksi soveltuvat kuvat ovat kuten kaikki Haltian viestinnässä käytettävät valokuvat laadukkaita värikuvia, jotka näyttävät luonnon sellaisena kuin se aidoimmillaan on. Tavoitteena on tuottaa katsojalle tunne, että hän katsoo suoraan aitoa luontokohdetta. Hyvin valitut, erilaisia pintamaisia struktuureja (aallokko, lehvästö tms.) esittävät kuvat ovat ihanteellisia tunnusmuotojen kanssa käytettäväksi. Sivun valokuvat ylävasemmalta : Metsähallitus / Minna Koramo; Metsähallitus / Päivi Rosqvist; Pentti Sormunen; Metsähallitus / Saara Airaksinen Mikäli kuvassa on erottuva kohde (maiseman tai kasvin osa, eläimen pää tms.), tulee kuvan olla niin selkeä, että se kestää tiukan rajauksen tunnistettavana, ja että rajattu kohta muodostaa yhdessä tunnusmuodon kanssa mielenkiintoisen kokonaisuuden. Kuvien valinnassa (struktuuri, värit) tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne ole ristiriidassa tunnusgrafiikan kanssa. Tunnusmuotojen sisällä käytettävät kuvat tulee nähdä Haltian graafista kokonaisilmettä palvelevina: niillä on ilmeen muodostumisessa oleellinen osa, mutta toimiakseen osana kokonaisuutta niiden tulee olla graafiselle ilmeelle alisteisia. Näin ollen niiden valintaperusteet ovat toiset kuin viestinnässä käytettävien varsinaisten luontokuvien, joita ei ole tarkoitettu tunnusmuotojen sisään rajattaviksi.

7 1.5 Tunnus, graafiset variaatiot Haltian viestinnän luvalla ja valvonnassa on perustunnuksen pohjalta mahdollista rakentaa graafisia variaatioita. Tunnuksen merkkiosan (l. kuvio-osan) geometriset muodot tarjoavat lähtökohdan rikkaan ilmekokonaisuuden rakentamiselle, esimerkkinä ao. diaesityksen sisältösivujen alatunniste. Tunnusmuodoista rakennettuja variaatioita tulee kuitenkin käyttää hallitusti; Haltiabrändin toimivuudelle on olennaista, ettei perustunnuksen asema Haltian varsinaisena tunnuksena vaarannu. Katsojalle ei saa jäädä epäselvyyttä siitä, mikä on Haltian varsinainen tunnus. Varioidut tunnukset ovat tunnuksen sovelluksia, eivät varsinaisia tunnuksia. (Huom. Haltian kokonaisilme on rakennusvaiheessa: uusien sovellusten myötä tämä ohje täydentyy lisäesimerkein.) Katsojalle ei saa jäädä epäselvyyttä siitä, mikä on Haltian varsinainen tunnus. Vullam utat loretu modionse sequi Lorem Ipsum Dolor GIAM EUISSEQUAT / Dui tatem ipsustrud dolor / Feuguer aessecte magna / Eraesenim quisl iure facin hent iriusto et lum zrit lamcorem alis GIAM EUISSEQUAT / Accum vullaore corperilis alitatus nobit estempo sandus / Dui tatem ipsustrud dolor Haltian perustunnus esitellään diaesityksen etusivulla. / Feuguer aessecte magna / Eraesenim quisl iure facin iriusto et lum zrit lamcorem Vullam utat loreetu modionse sequi Sisältösivun alatunniste -variaatio rakentuu tunnuksen kolmesta, peräkkäin asetetusta merkkiosasta. Mekaanisen toiston välttämiseksi on palkin väritys vaihteleva. Vullam utat loreetu modionse sequi Esityksessä käytetään pääsääntöisesti kuvatonta alatunnistetta, mutta myös kuvalliset yllätyselementit ovat mahdollisia (vrt. tunnuksen valokuvalliset variaatiot, kohta 1.4). Valokuva : Metsähallitus / Minna Koramo

8 1.6 Valokuvat viestinnässä Haltian näyttelyiden kuvavalinnoista päättävät näyttelytuottajat ja -suunnittelijat. Muussa viestintäaineistossa konsultoidaan Haltian viestintää ja palveluhenkilöstöä. Kuvat välittävät tunteen aidon luonnon kosketuksesta. MinkälaiSIN KUVIN HALTIASTA VIESTITÄÄN? Haltian viestinnässä käytettävät kuvat on tarkkoja, teknisesti moitteetomia värikuvia, joita ei ole manipuloitu (normaalit värimäärittelyt yms. ovat sallittuja). Katsojalle tulee tunne, että hän katsoo suoraan aitoa luontokohdetta ja voi unohtaa elämyksen välittävän kuvaajan kameroineen. Kuvat ovat ikään kuin anatomisia tutkielmia luonnosta, vapaita ihmisen tekemistä tulkinnoista. Luonto nähdään kuvissa sellaisena kuin se aidoimmillaan on. Käytetyissä kuvissa on tasapaino luontokuvien (maisemakuvat, lajit, yksityiskohdat), ihmisiä luonnossa -kuvien sekä Haltian toiminnan esittelykuvien välillä. Kuvalajit määräytyvät sen aiheen mukaan, missä yhteydessä kuvia käytetään. Kuvat, joissa on ihmisiä luonnossa, tukevat tavoitetta houkutella ihmisiä lähtemään luontoon. Kuvista välittyy iloisuus ja hyvinvointi. Sivun valokuvat ylävasemmalta : Metsähallitus / Minna Koramo; Juha Saari; Metsähallitus / Lentokuva Vallas Oy; Barbro Wickström; Tuomas Heinonen; Pedacom Oy Ja minkälaisin ei? Vaikka kuva olisi kuinka upea, se ei välttämättä sovellu Haltian viestintään. Kohteen selkeys saattaa kärsiä valaistusolosuhteista tai muista kuvallisista tehokeinoista (terävyysalue, liike jne.).

9 1.7 Tunnusvärit Värijärjestelmistä Käyttötarkoitus (painotuote, näytöltä katseltava tuote jne.) määrää käytettävän värijärjestelmän. Esim. PowerPoint-esityksessä tai verkkosivulla RGB-muotoinen tunnus näyttää oikean väriseltä. CMYK 100, 43, 0, 0 RGB 0, 122, 194 (#0079c2) CMYK 37, 10, 0, 0 RGB 154, 200, 235 (#9ac7eb) CMYK 0, 0, 0, 0 RGB 255, 255, 255 (#ffffff) CMYK 0, 0, 0, 100 RGB 0, 0, 0 (#000000) CMYK-nelivärijärjestelmää käytetään painotöissä. Siinä värisävyt koostuvat neljästä perusväristä: syaani (=C), magenta (=M), keltainen (=Y) ja musta (=K). Eri värit muodostuvat, kun näitä neljää perusväriä painetaan rasteroimalla päällekkäin. RGB-järjestelmä on kuvaruutujen ja internetin värijärjestelmä. Siinä värisävyt koostuvat kolmesta perusväristä: punainen (=R), vihreä (=G) ja sininen (=B). VärIT JA tulostimet Huomaa, että värien toistuminen printattuna riippuu tulostinkohtaisista asetuksista: värit eivät välttämättä tulostu oikein. Tämä pätee myös tämän RGB-muodossa olevan ohjeen tulostettuun versioon. CMYK 23, 0, 0, 0 RGB 191, 231, 251 (#bee7fa) CMYK 13, 0, 50, 0 RGB 227, 234, 154 (#e3ea9a) CMYK 25, 0, 100, 0 RGB 203, 219, 42 (#cadb2a) CMYK 70, 0, 70, 40 RGB 37, 126, 83 (#257d53) CMYK 34, 0, 43, 0 RGB 172, 216, 168 (#abd7a8) CMYK 45, 0, 100, 0 RGB 154, 202, 60 (#99ca3c) CMYK 0, 65, 100, 10 RGB 222, 118, 28 (#de761c)

10 1.8 Typografia / Haltia Logos Haltian virallinen kirjainperhe on Haltia Logos. Siitä käytetään ao. kirjainleikkauksia. Typografian perusilme on keveä. Vähääkään isommat tekstit otsikot yms. ladotaan ohuimmilla leikkauksilla Thin ja Light. Näin vaikutelma säilyy haluttuna. AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd Haltia Logos Thin Haltia Logos Light Haltia Logos Book Haltia Logos Medium AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd Haltia Logos Thin Italic Haltia Logos Light Italic Haltia Logos Book Italic Haltia Logos Medium Italic ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?& $ /({[ ]})\*%# áàâãäăāąæéèëêēėęïíìî óòöôõœőúùüûůųűÿýþ çċćčġĝğđħĥĵłñŋŕŝšßßŧżźž Haltia Logos -kirjainperheen (ts. kaikki Haltia Logos -kirjainleikkaukset) on suunnitellut Erik Bertell. Haltia Logosin käyttö vaatii erillisen lisenssin. AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd Lucida Sans Regular Lucida Sans Italic Lucida Sans Demibold Lucida Sans Unicode ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz?& $ /({[ ]})\*% #áàâãäæéèëêïíìî óòöôõœúùüûÿýþçñšß ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz?& $ /({[ ]})\*% #áàâãäăāąæéèëêēėęïíìî óòöôõœőúùüûůųűÿýþçċćčġĝğđħĥĵłñŋŕŝšßŧżźž korvaava kirjainperhe 1: Lucida sans Jos Haltia Logos ei ole käytettävissä (www, sähköiset dokumentit), on ensisijainen korvaava kirjainperhe Lucida Sans. Korvaavien kirjainperheiden käyttö rajoittuu leipäteksteihin, pienikokoisimpiin väliotsikoihin yms. Isokokoisina niitä ei käytetä, jotta typografian keveä perusilme säilyisi. korvaava kirjainperhe 2: lucida sans unicode Jos Haltia Logos ja Lucida Sans eivät kumpikaan ole käytettävissä, tai jos Lucida Sansin merkistöä halutaan täydentää (saame), on korvaava kirjainperhe Lucida Sans Unicode. Kirjainmuodoiltaan Lucida Sans Unicode on identtinen Lucida Sansin kanssa, mutta siitä puuttuvat kursivoidut ja lihavoidut merkit. Koska ohjelmallisesti tehdyt kursivoinnit ja lihavoinnit vääristävät kirjainmuotoja (selaimet, MS Office), käytetään ensisijaisena korvaana kirjainperheenä Lucida Sansia. Korvaavien kirjainperheiden käyttö rajoittuu leipäteksteihin, pienikokoisimpiin väliotsikoihin yms. Isokokoisina niitä ei käytetä, jotta typografian keveä perusilme säilyisi. Lucida Sans Unicode löytyy nykyisin käytännössä jokaisesta PC-koneesta (peitto n. 100 %). Mikäli mikään määritellyistä kirjainperheistä (Haltia Logos, Lucida San, Lucida Sans Unicode) ei ole käytettävissä, järjestelmä ottaa käyttöön oman oletuskirjainperheensä.

11 Haltia / Graafinen ohjeisto 1.0 / Tunnusoriginaalit 2.1 Tunnusoriginaalit (perus- ja vaakaversio) SUOJA-ALUE CMYK haltia_cmyk.eps/pdf/jpg/tif/ai RGB haltia_rgb.eps/pdf/jpg/png/gif/ai (jpg-tiedostoista kolme kokoa) CMYK haltia_cmyk_horiz.eps/pdf/jpg/tif/ai RGB haltia_rgb_horiz.eps/pdf/jpg/png/gif/ai (jpg-tiedostoista kolme kokoa) Perusversion lisäksi tunnuksesta löytyy erityinen vaakaasettelu matalissa tiloissa käytettäväksi. TIEDOSTOMUODOISTA EPS (Encapsulated Postscript) EPS-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) EPS ei pääsääntöisesti ole sopiva. Huom! Tässä ohjeistossa mainituissa EPS-muotoisissa mustissa ja valkoisissa tunnusoriginaaleissa on läpinäkyvä tausta värillisissä versioissa taas valkoinen tausta. AI (Adobe Illustrator -tiedostotyyppi) -muotoisia tunnuksia käytetään pääasiassa tuotettaessa painettuja materiaaleja (offset, rotaatiopaino jne.). AI-muotoisen vektoritunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä Illustratorohjelmassa. Huom! Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) AI ei ole sopiva. PDF (Portable Document Format) PDF-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. TIF (TIFF, Tagged Image File Format) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. TIFF-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa JPG (JPEG, Joint Photographic Experts Group) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstikäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. JPEG-tiedosto on kuvanlaadultaan TIFF-tiedostoa huonompi. JPEG-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa PNG (Portable Network Graphics) tarkoitettu nettikäyttöön ja mm. tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tiedostomuotoa. PNG-muotoisen tunnuksen kokoa ei saa suurentaa, sillä suurennettaessa GIF (Graphics Interchange Format) tarkoitettu nettikäyttöön. GIFmuotoisen tunnuksen kokoa ei saa muuttaa, koska muunnettaessa sen laatu kärsii.

12 Haltia / Graafinen ohjeisto 1.0 / Tunnusoriginaalit 2.2 Tunnusoriginaalit (kieliversiot) SUOJA-ALUE CMYK haltia_fi_cmyk.eps/pdf/jpg/tif/ai TIEDOSTOMUODOISTA EPS (Encapsulated Postscript) EPS-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) EPS ei pääsääntöisesti ole sopiva. Huom! Tässä ohjeistossa mainituissa EPS-muotoisissa mustissa ja valkoisissa tunnusoriginaaleissa on läpinäkyvä tausta värillisissä versioissa taas valkoinen tausta. RGB haltia_fi_rgb.eps/pdf/jpg/png/gif/ai (jpg-tiedostoista kolme kokoa) AI (Adobe Illustrator -tiedostotyyppi) -muotoisia tunnuksia käytetään pääasiassa tuotettaessa painettuja materiaaleja (offset, rotaatiopaino jne.). AI-muotoisen vektoritunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä Illustratorohjelmassa. Huom! Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) AI ei ole sopiva. PDF (Portable Document Format) PDF-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. CMYK haltia_se_cmyk.eps/pdf/jpg/tif/ai RGB haltia_se_rgb.eps/pdf/jpg/png/gif/ai (jpg-tiedostoista kolme kokoa) TIF (TIFF, Tagged Image File Format) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. TIFF-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa JPG (JPEG, Joint Photographic Experts Group) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstikäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. JPEG-tiedosto on kuvanlaadultaan TIFF-tiedostoa huonompi. JPEG-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa CMYK haltia_en_cmyk.eps/pdf/jpg/tif/ai RGB haltia_en_rgb.eps/pdf/jpg/png/gif/ai (jpg-tiedostoista kolme kokoa) PNG (Portable Network Graphics) tarkoitettu nettikäyttöön ja mm. tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tiedostomuotoa. PNG-muotoisen tunnuksen kokoa ei saa suurentaa, sillä suurennettaessa GIF (Graphics Interchange Format) tarkoitettu nettikäyttöön. GIFmuotoisen tunnuksen kokoa ei saa muuttaa, koska muunnettaessa sen laatu kärsii.

13 Haltia / Graafinen ohjeisto 1.0 / Tunnusoriginaalit 2.3 Tunnusoriginaalit (perusversiot, mv) SUOJA-ALUE BLACK haltia_black.eps/pdf/jpg/tif/png/ai TIEDOSTOMUODOISTA EPS (Encapsulated Postscript) EPS-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) EPS ei pääsääntöisesti ole sopiva. Huom! Tässä ohjeistossa mainituissa EPS-muotoisissa mustissa ja valkoisissa tunnusoriginaaleissa on läpinäkyvä tausta värillisissä versioissa taas valkoinen tausta. WHITE haltia_white.eps/pdf/png/ai AI (Adobe Illustrator -tiedostotyyppi) -muotoisia tunnuksia käytetään pääasiassa tuotettaessa painettuja materiaaleja (offset, rotaatiopaino jne.). AI-muotoisen vektoritunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä Illustratorohjelmassa. Huom! Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) AI ei ole sopiva. PDF (Portable Document Format) PDF-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. TIF (TIFF, Tagged Image File Format) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. TIFF-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa JPG (JPEG, Joint Photographic Experts Group) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstikäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. JPEG-tiedosto on kuvanlaadultaan TIFF-tiedostoa huonompi. JPEG-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa PNG (Portable Network Graphics) tarkoitettu nettikäyttöön ja mm. tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tiedostomuotoa. PNG-muotoisen tunnuksen kokoa ei saa suurentaa, sillä suurennettaessa GIF (Graphics Interchange Format) tarkoitettu nettikäyttöön. GIFmuotoisen tunnuksen kokoa ei saa muuttaa, koska muunnettaessa sen laatu kärsii.

14 Haltia / Graafinen ohjeisto 1.0 / Tunnusoriginaalit 2.4 Tunnusoriginaalit (kieliversiot, mv) SUOJA-ALUE BLACK haltia_fi_black.eps/pdf/jpg/tif/png/ai WHITE haltia_fi_white.eps/pdf/png/ai TIEDOSTOMUODOISTA EPS (Encapsulated Postscript) EPS-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) EPS ei pääsääntöisesti ole sopiva. Huom! Tässä ohjeistossa mainituissa EPS-muotoisissa mustissa ja valkoisissa tunnusoriginaaleissa on läpinäkyvä tausta värillisissä versioissa taas valkoinen tausta. AI (Adobe Illustrator -tiedostotyyppi) -muotoisia tunnuksia käytetään pääasiassa tuotettaessa painettuja materiaaleja (offset, rotaatiopaino jne.). AI-muotoisen vektoritunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä Illustratorohjelmassa. Huom! Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) AI ei ole sopiva. BLACK haltia_se_black.eps/pdf/jpg/tif/png/ai WHITE haltia_se_white.eps/pdf/png/ai PDF (Portable Document Format) PDF-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. TIF (TIFF, Tagged Image File Format) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. TIFF-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa BLACK haltia_en_black.eps/pdf/jpg/tif/png/ai WHITE haltia_en_white.eps/pdf/png/ai JPG (JPEG, Joint Photographic Experts Group) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstikäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. JPEG-tiedosto on kuvanlaadultaan TIFF-tiedostoa huonompi. JPEG-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa PNG (Portable Network Graphics) tarkoitettu nettikäyttöön ja mm. tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tiedostomuotoa. PNG-muotoisen tunnuksen kokoa ei saa suurentaa, sillä suurennettaessa GIF (Graphics Interchange Format) tarkoitettu nettikäyttöön. GIFmuotoisen tunnuksen kokoa ei saa muuttaa, koska muunnettaessa sen laatu kärsii.

15 Haltia / Graafinen ohjeisto 1.0 / Tunnusoriginaalit 2.5 Tunnusoriginaalit (pieni koko) SUOJA-ALUE ERIKOISVERSIOt PIENEEN KOKOON Tunnuksesta käytetään erityisiä pieneen kokoon tehtyjä originaaleja, kun tunnuksen leveys on pystyasettelussa alle 20 mm (printti) tai 100 px (ruutukäyttö). 20 mm / 100 px CMYK haltia_cmyk_mini.eps/pdf/jpg/tif/ai RGB haltia_rgb_mini.eps/pdf/jpg/gif/ai 20 mm / 100 px BLACK haltia_black.eps/pdf/jpg/tif/ai TIEDOSTOMUODOISTA EPS (Encapsulated Postscript) EPS-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) EPS ei pääsääntöisesti ole sopiva. Huom! Tässä ohjeistossa mainituissa EPS-muotoisissa mustissa ja valkoisissa tunnusoriginaaleissa on läpinäkyvä tausta värillisissä versioissa taas valkoinen tausta. AI (Adobe Illustrator -tiedostotyyppi) -muotoisia tunnuksia käytetään pääasiassa tuotettaessa painettuja materiaaleja (offset, rotaatiopaino jne.). AI-muotoisen vektoritunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä Illustratorohjelmassa. Huom! Ns. työpöytäkäyttöön (tekstinkäsittely ym.) AI ei ole sopiva. PDF (Portable Document Format) PDF-muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa laadun kärsimättä. 20 mm / 100 px WHITE haltia_white.eps/pdf/ai TIF (TIFF, Tagged Image File Format) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. TIFF-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa JPG (JPEG, Joint Photographic Experts Group) -tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, tekstikäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tallennusmuotoa. JPEG-tiedosto on kuvanlaadultaan TIFF-tiedostoa huonompi. JPEG-muotoista tunnusta ei saa suurentaa, koska suurennettaessa 20 mm / 100 px CMYK haltia_cmyk_horiz_mini.eps/pdf/jpg/tif/ai RGB haltia_rgb_horiz_mini.eps/pdf/jpg/gif/ai PNG (Portable Network Graphics) tarkoitettu nettikäyttöön ja mm. tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat tätä tiedostomuotoa. PNG-muotoisen tunnuksen kokoa ei saa suurentaa, sillä suurennettaessa GIF (Graphics Interchange Format) tarkoitettu nettikäyttöön. GIFmuotoisen tunnuksen kokoa ei saa muuttaa, koska muunnettaessa sen laatu kärsii.

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013. Taideyliopisto Tunnusten ohjeistus 4.2.2013

TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013. Taideyliopisto Tunnusten ohjeistus 4.2.2013 1 TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013 2 SISÄLTÖ 3 Johdanto 6 Taideyliopiston brändiarkkitehtuurin periaate 7 Tunnukset (tekstilogot + X-merkki) 8 Tekstilogojen kieliversiot 9 Tunnusoriginaalit 10 Värin käyttö

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Joensuun yliopiston graafinen ilme

Joensuun yliopiston graafinen ilme Joensuun yliopiston graafinen ilme GRAAFINEN ILME Hallittu ja yhtenäinen graafinen ilme on erottamaton osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Se auttaa viestejä erottumaan muista ja helpottaa tunnistettavuutta.

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012 Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto versio 1.01, 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT 3 01 TUNNUS Tunnuksen osat ja versiot 4 Negatiiviversiot 5 Kieliversiot 6 Merkin käyttö 7 Suoja-alueet

Lisätiedot

Digitaalisen kuvan perusteet

Digitaalisen kuvan perusteet 1 Digitaalisen kuvan perusteet Analoginen versus digitaalinen Analoginen kuva, esimerkiksi diapositiivi tai paperikuva, sisältää jatkuvasävyisiä väripintoja ja yksityiskohtia. Tummuus- ja läpäisyarvojen

Lisätiedot

ILMOITUSOPAS. Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro. ilmoitusopas

ILMOITUSOPAS. Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro. ilmoitusopas ILMOITUSOPAS Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro ilmoitusopas 1 pikaopas Luettavuusongelmia syntyy, kun värillinen tai negatiiviteksti sijoitetaan värilliselle pohjalle.

Lisätiedot

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 2 7.1 0.2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 01 Tunnus Tunnus ja sen osat 3 Suoja-alueet 4 Musta ja valkoinen tunnus 5 English logo version 6 02 Tunnusvärit Tunnusvärit 7 03

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Kuvankäsittelyn aakkoset

Kuvankäsittelyn aakkoset MikroPC 14/98 ja Markus Huhtinen (NCP): Kuvankäsittelyn aakkoset Valokuvasta web-sivulle, kartasta taustakuvaksi Kuvankäsittelyn aakkoset Halvat skannerit ja digikamerat houkuttelevat WWW-julkaisijoita

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu Tiina Laaksonen JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto rauman kaupunki Graafinen ohjeisto 1 Sisältö 1. Värit...4 2. Vaakuna...5 2.1 Vaakunan käyttö...5 2.2 Vaakunaselitys...6 3. Tunnus...7 3.1 Ensisijainen tunnus...7 3.2 Toissijaiset tunnukset...8 3.3 Suoja-alue...9

Lisätiedot

TIEDOSTOFORMAATIT. Lyhyt selostus erilaisista tiedostoformaateista

TIEDOSTOFORMAATIT. Lyhyt selostus erilaisista tiedostoformaateista TIEDOSTOFORMAATIT Lyhyt selostus erilaisista tiedostoformaateista Herlokki Solmunen 0000000 31.1.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...1 2 Erilaiset toimistosovellusten formaatit...1 2.1 MS Office versioon

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot GRAAFINEN OHJEISTO Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenillä sekä niillä MTK:n ja SLC:n jäsenillä, joille Ruokatieto on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Tutustu huolella

Lisätiedot

OpenSpace NetEazer käytännön ohjeita

OpenSpace NetEazer käytännön ohjeita OpenSpace NetEazer käytännön ohjeita Yleistä... 4 Tietoturva... 5 OpenSpace NetEazer käyttäjärekisteri... 6 Muutamia selain käsitteitä... 8 Sivujen tekemisen aloittaminen:... 9 Ensimmäinen sivu... 11 Tiedotteet

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat Mikko Antila Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen Case: KL-Lavat Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot