suomi EPP-ryhmän lehdistö- ja viestintäosasto Graafinen ohjeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "suomi EPP-ryhmän lehdistö- ja viestintäosasto Graafinen ohjeisto"

Transkriptio

1 suomi EPP-ryhmän lehdistö- ja viestintäosasto Graafinen ohjeisto Painos: 01/10/2012

2

3 Miksi graafinen ohjeisto laadittiin? EPP-ryhmä päätti toukokuussa 2011 yhdistää kaiken julkaisutoimintansa julkaisuryhmään, joka kuuluu lehdistö- ja viestintäosastoon. Ryhmän tehtävänä on varmistaa, että kaikissa julkaisuissa tuetaan EPP-ryhmän viestintää ja toimintaa, ja huolehtia graafisesta yhdenmukaisuudesta kaikissa EPP-ryhmän julkaisuissa. Viimeksi mainitun tavoitteen saavuttamiseksi päätettiin laatia graafinen ohjeisto, joka sisältää kaikki perussäännöt, jotka koskevat EPP-ryhmä graafisen identiteetin muodostavan grafiikan käyttöä. Graafisessa ohjeistossa määritellään logo: sen värit, sijoittaminen, mittasuhteet, eri kieliversiot, vaihtoehdot valkoista taustaa ja värillisiä taustoja vasten, käyttö yhdessä muiden logojen kanssa ja niin edelleen käytetyt kirjasinlajit eri tiedotusmateriaaleissa käytetyt vaihtelevat väripaletit kuvien ja kuvituksen valintaa sääntelevät periaatteet. Ohjeiston tavoitteena on olla helposti ymmärrettävä ja kattaa mahdollisimman monet asiayhteydet, joissa on noudatettava grafiikan käyttöön liittyviä sääntöjä, mutta jättää samalla riittävä liikkumavara, jotta olisi mahdollista kehittyä ajan myötä ja kattaa EPP-ryhmän monenlaiset julkaisut. Tämä ohjeisto on EPP-ryhmän kanssa työskenteleville suunnittelijoille ja painotyöntekijöille tarkoitettu käsikirja. Se toimii myös perustana malleille, joita kehitetään EPP-ryhmässä julkaistavia uutiskirjeitä varten. EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 3

4 EPP-ryhmän logo Le logo du Groupe PPE se décline en 2 versions: sydänkuvio ja EPP-ryhmän nimi (kuva 1) sydänkuvio, EPP-ryhmän nimi ja peruslinja (kuva 2) Sydänkuvion ei voida katsoa yksin muodostavan EPP-ryhmän logoa (katso sivu 7). (kuva 1) EPP-ryhmän logosta on myös olemassa eri värivaihtoehtoja sekä negatiivi- ja positiiviversio. Negatiivilla tarkoitetaan vaaleaa logoa tummalla taustalla ja positiivilla tummaa logoa vaalealla taustalla. (kuva 2) Logosta on olemassa kuusi värivaihtoehtoa: Negatiiviversio täysin valkoinen logo (kuva 3) täysin valkoinen logo sinisellä taustalla (kuva 4) valkoinen logo ja keltaiset tähdet (kuva 5) valkoinen logo ja keltaiset tähdet sinisellä taustalla (kuva 6) Positiiviversio täysin sininen logo valkoisella taustalla (kuva 7) sininen logo ja keltaiset tähdet valkoisella taustalla (kuva 8) Huom: Mikäli taustaväriä ei ole määritelty, taustan katsotaan olevan läpinäkyvä. Logosta on myös olemassa kaksi lisäversiota, mikä johtuu siitä, että jotkin julkaisut ovat ainoastaan mustavalkoisia: musta logo (kuva 9) valkoinen logo mustalla taustalla (kuva 10). 4 - EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

5 (kuva 3) (kuva 7) (kuva 4) (kuva 8) (kuva 5) (kuva 6) (kuva 9) (kuva 10) EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 5

6 Sydänkuvio, EPP-ryhmän nimi ja peruslinja Lienet huomannut, että EPP-ryhmän nimen ja sydänkuvion koko eivät ole samassa suhteessa logon edellä esitellyissä versioissa (kuvat 1 ja 2). Kyse ei ole virheestä tai aistiharhasta. (kuva 11) Se, että logon teksti on kuvassa 2 pienempi suhteessa sydänkuvion kokoon kuin kuvassa 1, johtuu peruslinjasta (joka muodostuu sanoista in the European Parliament ). Jos kuvitellaan, että nämä kaksi versiota sijoitetaan suorakulmion sisälle, suorakulmion korkeus on kummassakin logossa sama (kuva 11). Ei ole olemassa muita versioita, joissa teksti olisi yhtä suurikokoinen kuin sydänkuvio (kuva 12), keskitetty sydänkuvion alle (kuva 13) tai sijoitettu sydänkuviossa olevaan aukkokohtaan (kuva 14). (kuva 12) Kun EPP-ryhmän nimi mainitaan sydänkuvion rinnalla, se esitetään aina samalla tavalla kuin kuvissa 1 ja 2, ei millään muulla tavalla. (kuva 13) (kuva 14) On myös syytä huomata, että EPP-ryhmän nimi on englanniksi EPP Group ja että logo, jossa on sydän ja lyhenne EPP (kuva 15) EPPryhmän nimen sijaan, on virheellinen. (kuva 15) 6 - EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

7 Pelkkä sydänkuvio Kuten edellisellä sivulla todettiin (kuvat 1 ja 2), EPPryhmän logo muodostuu EPP-ryhmän nimestä ja sydänkuviosta tähtineen. Pelkkää sydänkuviota ei voida käyttää logona. Pelkän sydänkuvion käyttäminen logona ei ole sallittua. Pelkkää sydänkuviota on kuitenkin mahdollista käyttää seuraavissa tapauksissa: mainosmateriaalissa kuvituselementtinä taustaelementtinä (katso kyseinen kohta) kuvakkeena internetissä. On kuitenkin syytä huomata, että kuvakkeita lukuun ottamatta EPP ryhmän nimen ja/tai täydellisen logon on aina oltava näkyvissä. Logon mittasuhteet Logon tunnistamisen helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että logon oikeat mittasuhteet säilytetään asiakirjoissa, joihin se sisällytetään. Tästä syystä sitä ei saa venyttää tai litistää. Jos sen kokoa on muutettava, oikeat mittasuhteet on aina säilytettävä. EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 7

8 Logon värit Logossa on käytetty valkoisen värin lisäksi sinistä väriä ja keltaista sävyä. On pidettävä huoli siitä, että aina käytetään jäljempänä määriteltyjä värejä. Väreillä on eri arvoja riippuen siitä, näkyvätkö ne ruudulla vai painettuina. Tästä syystä on määriteltävä kaksi värikoodia, toinen internetiä ja toinen painatusta varten. Painatus Logon ensimmäinen väriversio on tarkoitettu painotuotteita, lehtiä, esitteitä, tekstiilipainatuksia ja muuta materiaalia, kuten pikkutavaroita, tarroja ynnä muita varten. Se ilmaistaan CMYK-arvoina. EPP-ryhmän logossa käytetty sininen väri on Pantone Reflex Blue C ja keltainen sävy Pantone Coated 137C. Pantone Reflex Blue C CMYK RGB Pantone Coated 137C CMYK RGB Internet Toinen väriversio määritetään RGB-arvoina ja heksadesimaalikoodina internetissä tapahtuvaa julkaisemista varten. Sinisen värin heksadesimaalikoodi: #002395, Keltaisen värin heksadesimaalikoodi: #FF9F EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

9 Logon värit (kuva 16) (kuva 17) (kuva 18) On tietysti varmistettava, että logo ei missään tapauksessa muutu siitä syystä, että käytetään muita kuin edellä määriteltyjä sinisen tai keltaisen sävyjä. Lukuun ottamatta käyttöä taustana (näyttöruudulla tai sivulla) on myös varmistettava, että logon opasiteetti säilyy 100-prosenttisena, jotta vältetään muiden kuin määriteltyjen värisävyjen ilmaantuminen (kuva 16). Värikuvaus on seuraavanlainen: mikäli logo ei ole yksivärinen eli sininen tai valkoinen, tähdet ovat keltaiset ja sydänkuvion muodostavat viivat siniset tai valkoiset. Värejä ei pidä missään tapauksessa käyttää toisinpäin (kuva 17). Oheiset esimerkit (kuvat 16 19) ovat näin ollen virheellisiä. (kuva 19) EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 9

10 Resoluutio Logo on saatavilla eri kuvaformaateissa ja erikokoisina versioina. Jos logo sisällytetään asiakirjaan, joka on tarkoitus painattaa, logon resoluution on oltava riittävän korkea valetoiston tai pikselöitymisen estämiseksi. Painatettavissa asiakirjoissa käytetään logoa, jonka resoluutio on 300 dpi. Käytettäessä logoa ruudulla olisi käytettävä 72 dpi:n versiota. Jos logon kokoa on muutettava, on valittava kohtalaisen suurikokoinen logo, jota voi tarvittaessa pienentää, ei missään tapauksessa päinvastoin. Mikäli pienikokoista logoa suurennetaan, kuvan laatu saattaa kärsiä eikä näkymä enää ole optimaalinen. Mikä logo mihinkin tarkoitukseen? Logo on saatavissa seuraavissa muodoissa: EPS Painatus JPG 72dpi PowerPoint, internet JPG 300dpi PowerPoint, Word PNG Internet, PowerPoint Koska on kyse vektoriformaatista, EPS-formaattia voidaan käyttää useimmissa sovelluksissa ja kokoa on mahdollistaa muuttaa laadun kärsimättä. Jos logoa pienennetään Wordissa, 300 dpi:n logo takaa paremman painojäljen kuin alkuperäisessä koossa oleva 72 dpi:n logo. PNG-formaatissa (ja joissakin logon versioissa EPS:ssä) on se hyvä puoli, että tausta on läpinäkyvä. Tästä saattaa olla hyötyä käytettäessä logoa internetissä tai sisällytettäessä se PowerPointesitykseen EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

11 Asemointi Kun logo sijoitetaan asiakirjaan, on aina otettava huomioon suoja-alue eli logon ympärille jäävä alue, joka on pidettävä tyhjänä varoen samalla sijoittamasta logoa liian lähelle sivun reunaa. (kuva 20) Tämä suoja-alue on joko näkyvissä (mikäli logo sijoitetaan sinistä taustaa vasten) tai näkymätön (läpinäkyvä tausta). Sydänkuvion yläosan ensimmäinen kaariviiva on kohta, jonka perusteella suoja-alue määritetään ohessa esitellyissä kolmessa versiossa: (kuva 21) e (kuva 22) Siinä logon versiossa, jossa on peruslinja, suojaalue alkaa tekstin in the European Parliament peruslinjan alta (kuva 20). Siinä logon versiossa, jossa on EPP-ryhmän nimi, suoja-alue alkaa nimen peruslinjan alta (kuva 21). Sivun reuna On myös syytä huomata, että suoja-alue on otettava huomioon, kun sydänkuviota käytetään pikkutavaroissa (kuva 22). LOREM IPSUM Ohessa on kaksi esimerkkiä tapauksista, joissa logon suoja-aluetta ei ole otettu huomioon. Tällaista asemointia on vältettävä! EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 11

12 Yhdistelminä käytetyt logot Pystysuora kohdistus Totesimme juuri, että logoa ympäröivää suojaaluetta on syytä noudattaa. Tämä on tärkeä sääntö, joka liittyy logon asemointiin. On myös noudatettava tiettyjä ohjeita, kun EPPryhmän logo sijoitetaan muiden (puolueiden, poliittisten ryhmien, eri järjestöjen ja niin edelleen) logojen yhteyteen. Niinpä julkaisuissamme, julisteissamme, lehtisissämme ynnä muissa EPP-ryhmän logo on aina sijoitettava ensimmäiseksi (koska luemme vasemmalta oikealle, kauimmaksi vasemmalle vaakasuoraan tai ylimmäksi pystysuoraan). Vaikka logosta on olemassa kolme eri versiota ja sen mittasuhteet vaihtelevat suhteellisesti kielestä toiseen (katso kohta Kieliversiot), logo ei saa olla sitä ympäröiviä logoja pienempi. Positiivilogoa (värillinen logo valkoisella/ läpinäkyvällä taustalla) käytetään yleensä, jos se sijoitetaan valkoista taustaa vasten. Negatiivilogoa (valkoinen ja keltainen sinisellä taustalla) käytetään yleensä, jos se sijoitetaan värillistä taustaa tai valokuvaa vasten. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen käyttää sinisellä taustalla olevaa negatiivilogoa, jotta sen voi sijoittaa valkoista taustaa vasten. Logojen välille ei ole määritelty pakollista suojaaluetta, vaan se riippuu tietysti kuhunkin julkaisuun liittyvistä seikoista. On vain varmistettava, että aukeaman sommittelun ja logon suoja-alueen välillä säilyy tasapaino EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

13 Vaakasuora kohdistus EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 13

14 Kieliversiot EPP-ryhmän logo on saatavilla 23 kielellä: bulgaria (BG) tšekki (CZ) saksa (DE) tanska (DA) kreikka (EL) englanti (EN) espanja (ES) viro (ET) suomi (FI) ranska (FR) kroatia (HR) unkari (HU) italia (IT) liettua (LT) latvia (LV) malta (MT) hollanti (NL) puola (PL) portugali (PT) romania (RO) slovakki (SK) sloveeni (SL) ruotsi (SV) EPP-ryhmän nimen pituus vaihtelee eri kielissä ja vie siis eri suuruisen tilan. Tämä on aina syytä pitää mielessä EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

15 Photoshopin tehosteiden välttäminen (kuva 23) (kuva 24 Photoshopin avulla kuviin on helppo lisätä tehosteita, kuten varjostuksia (kuvat 23 ja 24), väriliukua (kuvat 25 ja 26), reunustusta (kuvat 27 ja 28) tai kolmiulotteisuutta (kuvat 29 ja 30). Tällaiset tehosteet ovat kiellettyjä riippumatta siitä, käytetäänkö tasoja vai suodattimia. Jos logoon on lisättävä varjostusta esimerkiksi sen korostamiseksi katso varjostuksia koskevat ohjeet jäljempänä tällä sivulla. (kuva 25) Volyymi- ja väriliukutehosteet, joita on Photoshopin avulla mahdollista lisätä tasoihin, eivät paranna logoa ja saattavat haitata sen ymmärrettävyyttä ja tunnistamista. (kuva 26) (kuva 27) (kuva 28) (kuva 29) (kuva 30) Joissakin tapauksissa EPP-ryhmän logo saatetaan joutua sijoittamaan negatiivina (valkoinen, valkoinen ja keltainen) vaaleaa taustaväriä tai valokuvaa vasten. Tällöin on käytettävä kevyttä varjostusta, jotta logo erottuisi paremmin taustastaan. Suositellut varjostusarvot ovat: Adobe Photoshop -ohjelmassa: Colour (väri): # (oletusarvo) Opacity (opasiteetti): 75 % Blend mode (tasojen sekoittumistapa): Multiply (moninkertainen) Distance (etäisyys): 3 Spread (hajonta): 0 Size (koko): 5 Adobe Illustrator - tai InDesign-ohjelmassa: Opacity (opasiteetti): 75 % Blend mode (tasojen sekoittumistapa): Multiply X Offset (X Offset -paikannussäätö): 0.47 mm Y Offset (Y Offset -paikannussäätö): 0.47 mm Blur (sumennus): 0.47 mm Angle (kulma): 135 Colour (väri): #231F20 (oletusarvo) EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 15

16 Kirjasinlajit Myriad Pro Otsikot ja kansilehdet Myriad Pro -perheen kirjasinlajeja (kuva 31) käytetään: julkaisujen nimissä julkaisujen kansilehdille painetussa tekstissä julkaisujen otsikoissa ja alaotsikoissa julkaisujen takakansiin painetussa tekstissä (katso kyseinen kohta). Kirjasinkokoa ei määritellä tässä ohjeistossa, mikä johtuu siitä, että otsikoiden ja alaotsikoiden pituus vaihtelee, samoin kuin niiden yhteydessä esimerkiksi julkaisujen kansissa annettujen tietojen määrä. Jos tekstissä on otsikon lisäksi alaotsikko, ne on erotettava toisistaan alaotsikon kokoa vastaavalla rivivälillä. Myriad Pro Light Myriad Pro Light Italic Myriad Pro Regular Myriad Pro Italic Myriad Pro Semibold Myriad Pro Semibold Italic Myriad Pro Bold Myriad Pro Bold Italic Myriad Pro Black Myriad Pro Black Italic (kuva 31) Sisältö Sisällön luettavuuden parantamiseksi olisi käytettävä serif-kirjasinlajia. Otsikoita ei pidä missään tapauksessa laatia oheisilla serif-kirjasinlajeilla (kuva 32). Kirjasinkoko ja minimiriviväli on määritelty seuraavasti: Garamond koko: 12pt riviväli: 14pt Georgia koko: 11pt riviväli: 21pt Times koko: 12pt riviväli: 14pt Times New Roman koko: 12pt riviväli: 14pt 16 - EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

17 Esimerkkejä serif-fonteista Esimerkkejä Garamond Garamond italic Garamond bold Georgia Georgia italic Georgia bold Georgia bold italic Title Subtitle Issue Times Times italic Times bold Times bold italic Times New Roman Times New Roman italic Times New Roman bold Times New Roman bold italic (kuva 32) Aenean commodo ligula Loremp ipsum Nulla suscipit libero scelerisque risus viverra eget tempus odio blandit. Quisque nec magna et libero consequat pellentesque imperdiet vel dui. Nullam ante nulla, vehicula sed sagittis in, hendrerit ac nulla. Etiam pellentesque porta metus, quis tincidunt sapien pellentesque ac. Vivamus sed urna id est luctus pellentesque vitae nec velit. Nam sem purus, congue id tincidunt phaelus at, hendrerit id mauris. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris adipiscing commodo lorem quis consequat. Morbi venenatis eros eget nulla suscipit quis elementum enim aliquet. Sed sollicitudin sodales consectetur. EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 17

18 Väripaletti Opasiteetti 100 % Logossa käytettyyn Pantone Reflex Blue -värisävyn perusteella on laadittu väripaletti, joka koostuu kaikkiaan kymmenestä väristä kyseisen sinisen sävyn lisäksi. Paletin värejä käytetään EPP-ryhmän julkaisuissa. On hyvä, että käytössä on useita eri perusvärejä, jotta voidaan esimerkiksi CMYK RGB CMYK RGB erottaa eri luvut tai kappaleet julkaisussa tunnistaa nopeasti julkaisun kansilehti julkaisusarjasta. Noudattamalla sallittujen värien luetteloa estetään sellaisten värien käyttö, joita ei ole sallittu EPPryhmän julkaisuissa. Vähentämällä opasiteettia 20 prosenttiin on mahdollista luoda värisävyjä alkuperäiseen palettiin. Näitä sävyjä voidaan käyttää taustaväreinä julkaisuissa. Tämän opasiteettiasteen ansiosta taustateksti on hyvin luettavissa ja väri tunnistettavissa. Jos opasiteettia vähennetään entisestään, väri muuttuu niin läpikuultavaksi, että sitä on enää mahdoton erottaa, kun taas tekstiä on vaikea lukea, jos käytetään korkeampia arvoja. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

19 Opasiteetti 20 % Opasiteetti 100 % - Teksti consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 19

20 Värien käyttö Kuten oheisesta kuvasta näkyy (kuva 33), eri värit toimivat hyvin yhdessä logossa käytetyn Reflex Blue -värisävyn kanssa. Logo on aina vertailukohta ja tärkein perusta. Toisinaan on kuitenkin tarpeen lisätä valkoinen reuna tai varjostus värien korostamiseksi. On olemassa kaksi vaihtoehtoa, mitä tulee värien käyttöön sivujen taustaväreinä: joko yhtenäinen väritausta (opasiteetti 20 prosenttia paletin värien osalta, kuten edellä mainittiin) tai häivytetty tausta (kuva 34). Mikäli teksti- tai värielementtejä on sijoitettava rinnakkain muiden elementtien kanssa tai ne on sijoitettava taustaväriä vasten, on varmistettava tietynasteisen harmonian säilyminen ja vältettävä liian koristeellisia tehosteita, jotka eivät ole EPP-ryhmän visuaalisen identiteetin mukaisia (kuvat 35 38). (kuva 33) 20 - EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

21 Taustavärit, consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. (kuva 34), consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. Taustavärien käyttöön liittyvä kolmas taustatyyppi on tausta, joka muodostuu kuvasta. Käyttämällä taustakuvaa julkaisun sivuilla on mahdollista korostaa käsiteltävää aihetta ja lisätä sisällystä/rakennetta tyhjille sivuille. Selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi kuvaa ei pitäisi vain sijoittaa taustalle (kuva 34), vaikka sen opasiteettia vähennettäisiinkin (kuva 35). EPP-ryhmän väripaletista otetun sävyn mukaisen yksivärisen kuvan käyttäminen takaa parhaan lopputuloksen (kuva 36). Kuten värillisten taustojen kohdalla, kuvan opasiteetin olisi oltava 20 prosenttia. (kuva 35), consectetur adipiscing elit. Ut sed mauris ac est pellentesque tempor. Donec imperdiet sollicitudin sodales. Nunc cursus, odio tempor accumsan volutpat, orci orci egestas justo, eu aliquet mauris magna sed sapien. Integer sit amet est sed eros egestas interdum eu non justo. (kuva 36) EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 21

22 Taustana käytetty sydänkuvio Mikäli EPP-ryhmän logon sydänkuviota tai osaa sen muodostavista kaariviivoista (logoa on sallittua typistää graafisena elementtinä) käytetään sivun taustakuvana, on varmistettava, että ne ovat edelleen tunnistettavissa ja etteivät ne ole vääristyneitä. On vältettävä käyttämästä perspektiiviä ja poistamasta elementtejä, joiden avulla EPP-ryhmän logo on tunnistettavissa EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

23 Tässä on esimerkki julkaisun reunasta: Logon sydänkuvio graafisena elementtinä LOREM LOREM Vaikka logon suoja-alue onkin otettava huomioon (katso sivu 11), mikäli logoa käytetään graafisena elementtinä, noudatetaan vain yhtä sääntöä: sitä ei saa vääristää (kuva 37) (venyttää, kirjoittaa sen päälle, käyttää perspektiiviä) eikä kiertää (kuva 38), jotta se säilyy aina tunnistettavana. (kuva 37) Tässä on esimerkki lehtisen elementistä: LOREM LOREM (kuva 38) EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 23

24 Julkaisuja varten tarkoitetut ruudukot Julkaisuissa on käytettävä seuraavilla sivuilla esiteltyjä ruudukkoja. Kansilehdet Kansainvälisiä paperikokoja (DIN A) noudattavien julkaisujen kansilehdet perustuvat niin pystyformaatin (kuva 39) kuin vaakaformaatin (kuva 40) osalta sivun kolmiosaiseen pystysuuntaiseen jakoon ja kaksiosaiseen vaakasuuntaiseen jakoon. Näiden alueiden ansiosta kuvat ja tiedot on mahdollista asetella siten, että EPP ryhmä julkaisut ovat nopeasti tunnistettavissa. Mahdollisuuksia on monia, mutta ainoastaan ohessa esiteltyjen vaihtoehtojen käyttö sallitaan EPPryhmän julkaisuissa. (kuva 39) Alueen, jolla ei ole kuvaa, on aina muodostettava väriltään EPP-ryhmän sininen yhtenäinen väripinta. Väriliu un ja taustakuvien käyttöä on vältettävä. EPP-ryhmän logo ja otsikot on aina sijoitettava näille yhtenäisille väripinnoille. Takakanteen ei pidä missään tapauksessa sijoittaa kuvia, vaan sen on muodostettava yhtenäinen sininen väripinta ja siinä on annettava tietoa julkaisusta ja avustajista. (kuva 40) 24 - EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

25 Lorem ipsum dolor si amet consectetur adipiscing Lorem ipsum dolor si amet consectetur adipiscing (kuva 41) (kuva 43) (kuva 42) (kuva 44) EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 25

26 Elementtien asemointi kansilehdelle Logon sijainti ja koko ovat aina samat. 75 mm A4-kokoisella sivulla logon olisi oltava leveydeltään 75 mm (korkeus vaihtelee kieliversiosta riippuen) ja se olisi sijoitettava 17 mm:n päähän yhtenäisen väripinnan reunasta (sekä vasemmalla puolella että logon ylä- ja alapuolella). A5-formaatissa logo on kooltaan 55 mm ja marginaalit pysyvät ennallaan. Logo sijoitetaan aina yhtenäisen väripinnan vasempaan alanurkkaan (katso esimerkki edellisellä sivulla). Otsikoiden asemointi ja koko Koska otsikoiden ja alaotsikoiden pituus vaihtelee eri julkaisuissa kuten aiemmin totesimme tekstikokoa ei määritellä. Otsikoiden sijoittamisesta todettakoon, että niiden olisi aina alettava kansilehden ruudukon pystysuoralta viivalta (kuvat 39 ja 40). Tarkasteltaessa edellisen sivun esimerkkejä käy ilmi, että teksti alkaa täsmälleen sivun vasemman ja oikean puoliskon väliseltä rajalta (kuva 41). Tekstin ja yhtenäisen väripinnan rajan välisen marginaalin olisi oltava 17 mm, jotta teksti ja logot ovat sivun alareunaan nähden tasattuja käytettäessä vaakaformaattia. Lukuun ottamatta kansia, joissa on käytetty vaakaformaattia ja jossa kuva on sijoitettu alimpaan kolmannekseen (kuva 44), teksti alkaa aina 17 mm kuvan alta. Vain tässä tapauksessa tasaus alkaa alareunasta. Otsikoiden tekstin on oltava tasattu vasemmalle ja on aina varmistettava, että sivun oikeaan reunaan jää tilaa vähintään 17 mm EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

27 (kuva 45) (kuva 47) (kuva 46) (kuva 48) EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 27

28 Lisätietoa otsikoista On säilytettävä vastaava suhdeluku kuin sivun 25 esimerkeissä (kuvat 41 ja 44). Eri tekstielementtien tapauksessa on käytettävä oheisia kirjasinlajeja tekstien tärkeyden mukaan. Koot saattavat vaihdella tekstien pituudesta riippuen. Tekstin olisi aina oltava: valkoisella ilman tehosteita (esimerkiksi varjostusta) vasemmalle tasattu pienaakkosilla (ei milloinkaan pelkillä suuraakkosilla). Mahdollinen osaston nimi Myriad Pro Light -kirjasimella Otsikko Myriad Pro Bold -kirjasimella Alaotsikko Myriad Pro Semibold -kirjasimella Myriad Pro Italic 28 - EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

29 Takakannet Viimeisellä sivulla olevan logon alla on ilmoitettava seuraavat tiedot seuraavassa järjestyksessä: Julkaisija: Euroopan parlamentin EPP-ryhmä Toimittaja: vastaava yksikkö Osaston päällikkö: osaston päällikkö Koordinaattorit, avustajat Kuvaajat/kuvittajat Internetosoite: Tekijänoikeus: Euroopan parlamentin EPP-ryhmä Publié par : Editeur : Chef de service : Coordinateur : Artwork : Internet : Copyright : Groupe PPE au Parlement européen service responsable Jeff de Service John Smith Print service Groupe PPE au Parlement européen Tasauksen on aina alettava kannen vasemmasta alakulmasta: tekstialueen alapuolelle ja vasemmalle puolelle on jätettävä 17 mm:n marginaali. Logo on sijoitettava 17 mm:n päähän vasemmasta reunasta ja sillä on oltava samat mittasuhteet kuin kannessa. Tekstialue on tasattava kannen alareunan mukaisesti. Valkoisella kirjoitettu teksti rakentuu seuraavasti: Myriad Pro Semibold (11pt) otsikoissa yksi tabulointi (tai kaksi, kieliversiosta riippuen) Myriad Pro Regular (11pt ) leipätekstissä. EPP-ryhmän internet-sivujen QR-koodi (kuva 49) täytyy lisätä jokaisen julkaisun vasempaan yläkulmaan. Sen sivumitan on oltava 15 mm ja siinä säilytettävä samat marginaalit kuin alla, ks. malli seuraavalla sivulla (kuva 50). (kuva 49) EPP-ryhmän graafinen ohjeisto - 29

30 Julkaisija: Vastaava toimittaja: Koordinaattorit: Internet: Tekijänoikeus EPP-ryhmä Euroopan parlamentissa Julkaisuyksikkö Lehdistö- ja viestintäosaston päällikkö Osastopäällikkö tai vastaava koordinaattori EPP-ryhmä Euroopan parlamentissa (kuva 50) 30 - EPP-ryhmän graafinen ohjeisto

31

32 Julkaisija: Vastaava toimittaja: Koordinaattorit: Internet : Tekijänoikeus EPP-ryhmä Euroopan parlamentissa Julkaisuyksikkö Pedro Lopez de Pablo Lehdistö- ja viestintäosaston päällikkö Greet Gysen et Constantin Deaconescu EPP-ryhmä Euroopan parlamentissa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Graafinen ohjeisto 1.9.214 1 Ohjeiston sisältö 1 SYK-kuvio... 3 2 Yritystunnus 2.1 Logo... 4 2.2 Logon versiot... 5 2.3 Mittasuhteet ja suoja-alue... 6 2.4 Älä tee näin...

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

tampereen ilves graafinen ohjeisto

tampereen ilves graafinen ohjeisto tampereen ilves graafinen ohjeisto 1 konsepti Tampereen Ilveksen ilves-tunnus on kohderyhmissä hyvin tunnistettu. Tunnukseen on lisätty slogan -taitokiekkoa vuodesta 1931-. Tällä halutaan kuvata joukkueen

Lisätiedot

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS Tämän brändioppaan kaksi tehtävää: 1. Yhteinen viesti luomulle 2. Yhteinen tapa merkitä luomu 2 Tämän oppaan tekemiseen ja päivitykseen on käytetty Suomen valtion tukea. PÄIVITETTY

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO N 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE 5 1.1 Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 6

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

Typografia on sivujen suunnittelemisen ja asioiden esille

Typografia on sivujen suunnittelemisen ja asioiden esille Typografia on sivujen suunnittelemisen ja asioiden esille panemisen oppi. Se on syntynyt painetun viestinnän tekijöiden keskuudessa satojen vuosien kuluessa. Sovelluskehittäjät kohtaavat näitä oppeja suunnitellessaan

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke Graafinen ohje 2 SISÄLTÖ 3 Tunnus 4 Tunnuksen käyttö värillisen taustan ja valokuvan päällä Käyttö muiden tunnusten kanssa 5 Tunnuksen rasterielementin käyttö 6 Värit ja lisävärit 7 Typografia kutsuissa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ff Din regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ff Din bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

päivitetty 25.1.2013

päivitetty 25.1.2013 GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 25.1.2013 Tämä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkostohankkeen graafinen ohjeistus on laadittu avuksi kaikkien hankkeen graafisten tuotteiden suunnitteluun ja

Lisätiedot

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittavat toimintansa vuoden 2010 alussa osana perusteellista valtion aluehallinnon uudistusta. Uudet keskukset vastaavat niistä tehtävistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat Mikko Antila Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen Case: KL-Lavat Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit...

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit... Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6 VäriT 7 Käytettävät värit... 7 Typografia 8 Käytettävät fontit... 8 Kielletyt

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu Tiina Laaksonen JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot