Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 85 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 86 Valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta YMPJARAKL 87 Osallistuminen saukkokartoitukseen YMPJARAKL 88 Lausunto n kuntakeskuksen asemakaavan muutoksesta YMPJARAKL 89 Rakennuslupahakemus, R YMPJARAKL 90 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 9/2014 YMPJARAKL 91 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 92 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 93 Muut asiat YMPJARAKL 94 Oikaisuvaatimus koskien n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä suostumuksesta Lohjan ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiselle, ulkoilureitti toimituksenhakemiselle ja ulkoilureitin pitämiselle

2 Sivu 2 Nro 8/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuheenjohtaja Saapui 85 käsittelyn aikana klo Bardy Ann-Marie, jäsen Holmberg Johan, varajäsen Kämäräinen Paula, jäsen Maxenius Katarina, varajäsen Mäkinen Lea, jäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Suomalainen Jani, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laaksonen Merja, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja Nyberg Emilia, hallintosuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 85 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 85 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Emilia Nyberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset Paula Kämäräinen Katarina Maxenius JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Hallinnon suunnittelija Allekirjoitus Emilia Nyberg

3 Sivu 3 YMPJARAKL 85 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Käsittely: Päätös: Kokkonen saapui käsittelyn aikana. - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Paula Kämäräinen sekä Katarina Maxeniuksen; - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 94, oikaisuvaatimus koskien n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä suostumuksesta ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiselle, ulkoilureittitoimituksen hakemiselle ja ulkoilureitin pitämiselle. Asia käsiteltiin :n 89 jälkeen. = = =

4 Sivu 4 KH:65 /2014 YMPJARAKL 86 KH VALTUUSTOALOITE KOSKIEN PIKKALANLAHDEN KALATILANNETTA Varavaltuutettu Koroma-Hintikka, valtuutetut Penttinen, Haanpää, Parviainen, Svanfeldt, Nordström, Pesonen ja Laaksonen sekä varavaltuutettu Johansson ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Pikkalanlahden kalatilannetta. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen ympäristö- ja rakennuslautakunnan valmisteltavaksi ja edellyttää sen pyytämään lausuntoja asiasta tarpeen mukaan. Ehdotus hyväksyttiin. = = = YMPJARAKL 86 Valtuutetut Penttinen, Haanpää, Parviainen, Svanfeldt, Nordström, Pesonen ja Laaksonen sekä varavaltuutetut Koroma-Hintikka ja Johansson ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Pikkalanlahden kalatilannetta. Kunnanhallitus on päättänyt lähettää valtuustoaloitteen ympäristö- ja rakennuslautakunnan valmisteltavaksi ja edellyttää sen pyytämään lausuntoja asiasta tarpeen mukaan. Pikkalanlahden kalatilanne on herättänyt laajaa keskustelua ssa viime vuosina mm. ammattikalastukseen myönnettyjen lupien johdosta. Kunnanvaltuutettujen lisäksi paikalliset vapaa-ajankalastajat ja kalastusyrittäjät ovat huolestuneet Pikkalanlahden kuhakantojen tilasta ja poistopyynnin vaikutuksista kalakantoihin. Riista- ja kalatutkimuslaitos (RKTL) on antanut ammattikalastuslupien käsittelyn yhteydessä ELY-keskukselle lausunnon (683/401/2013), jossa se esittää, että tietoa rannikon kalakannoista ja niiden runsauteen vaikuttavista tekijöistä on riittävästi, jotta kaupallisen kalastuksen lupia voidaan myöntää. Samassa lausunnossaan RKTL kuitenkin toteaa, ettei se voi esittää yksityiskohtaisia saalis- tai kalastustietoja alueelta tietosuojasyistä, eikä käytössä olevien pyyntiruutukohtaisten tietojen perusteella voida tehdä erikseen Pikkalanlahtea koskevia päätelmiä. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n tutkimustulosta Pikkalanlahden kuhasaaliiden vähentymisestä 500 g:sta 60 g:aan vuosina RKTL pitää lähinnä suuntaa antavana.

5 Sivu 5 Pikkalan kalatilannetta koskevassa valtuustoaloitteessa esitetään, että kunnan tulisi vaikuttaa kalastuslupien myöntämiseen ja alueen valvontaa sekä ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin kalakannan riittävyyden varmistamiseksi Pikkalanlahdella ja sitä ympäröivillä vesialueilla. Ympäristövalvonta pyrkii vaikuttamaan mainittuihin asioihin, mutta toteaa, että Kirkkonummen-Porkkalan vesialueen omistajilla on kalastuslain mukainen oikeus määrätä kalastuksesta vesialueellaan (kalastuslaki 5 ) ja huomattavasti kuntaa suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kalastuslupien myöntämiseen, alueen valvontaan ja suunnitelmien laadintaan. Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle on palkattu oma kalastusvalvoja, jonka tehtävänä on valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Kalastusalue saa vuosittain ELY-keskukselta toimintarahaa. Kalastusalueen julkiset hallintotehtävät perustuvat kalastuslakiin. Kalastuslaissa kalastusalueelle annettuihin tehtäviin kuuluvat mm. kalastuksen valvonta (kalastuslaki 96 ), yleiskalastusoikeuden kieltäminen ja rajoittaminen määräajaksi (kalastuslaki 11 ), vesialueen vuokrauskehotus ammattikalastusta varten (kalastuslaki 16 ), asetuksessa määritellystä solmuvälistä poikkeaminen (kalastuslaki 32 ), pyydysten käyttökielto ja rajoittaminen (kalastuslaki 32 ja 37 ), asetuksesta poikkeavan ja muun alamitan määrääminen (kalastuslaki 35 ) ja rauhoituspiirin perustaminen tai lakkauttaminen (kalastuslaki 43 ja 46 ). Kalastusalueen on kalastuslain (286/1982) 79 :n mukaan otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää selvityksen kalastusalueen kalakantojen tilasta sekä kalavesien hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevat yleiset suuntaviivat. ELY-keskus pitää kalastusaluetta sopivimpana tahona organisoimaan kalatilannetta koskevan tutkimuksen ja hakemaan avustusmäärärahoja tutkimusta varten. n kunnanhallitus, ympäristö- ja rakennuslautakunta ja ympäristötarkastaja ovat osaltaan pyrkineet vaikuttamaan Pikkalanlahden kalatilanteeseen seuraavasti: -n kunnanhallitus on tehnyt päätöksen olla myöntämättä lupaa hoitokalastukseen kunnan vesialueella Pikkalanlahdella. -Ympäristötarkastaja on ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksessa esittänyt, että njoen vesistöä tulisi pitää lohi- ja siikapitoisena vesistönä uhanalaisten lohikalojen suojelun edistämiseksi. Lautakunta on muuttanut esityksen muotoon: Lautakunta kannattaa kohdistettuja suojelutoimia, mutta toimenpiteiden on oltava valvottavissa. Pienimuotoinen virkistyskalastus on sallittava. -n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on muistutuksellaan vastustanut uusien rysäkalastuslupien

6 Sivu 6 myöntämistä Pikkalanlahdelle, sillä kalastuksella saavutettavista hyödyistä ei ole riittävästi näyttöä. -Ympäristötarkastaja on neuvotellut kalakartoitusten tekemisestä ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden ja Kirkkonummen-Porkkalan -kalastusalueen kanssa. ELY-keskus on ollut kalakartoituksen kannalla ja todennut, että se voi mahdollisesti osallistua hankkeeseen muutaman tuhannen euron suuruisella osuudella. ELY-keskuksen avustusmäärärahat jaetaan vuoden alussa. Kalakantojen yleinen tila voidaan kartoittaa koeverkkokalastuksen ja siihen liittyvän raportoinnin ja seurannan avulla, jolloin kustannukset ovat arviolta Mikäli kuhakannoista halutaan tarkempaa tietoa ja niiden säilymistä on tarpeen edistää, on laadittava hoito-ohjelma, jonka kustannukset ovat kymmeniä tuhansia euroja. Tutkimuksissa voidaan hyödyntää jonkin verran aiempaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tuottamaa tietoa, kuten saaliskirjanpitoa. hyväksyi vuoden 2015 tulo- ja menoarvion käsittelyssä esittelijänä toimineen teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen, jolla ympäristövalvonnan toimisto- ja asiantuntijapalveluihin (mm. tutkimuksiin) varatut määrärahat pudotettiin :sta 7200 :oon. Nykyisiä menoja ei voida kattaa mainitulla summalla, eikä lisätutkimuksia ole mahdollista tehdä. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: Käsittely: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, - että kunnanvaltuusto palauttaa ympäristövalvonnan toimisto- ja asiantuntijapalveluihin (mm. tutkimuksiin) varatut määrärahat aiemmalle tasolleen ja myöntää lisämäärärahan Pikkalanlahden kalatilanteen tutkimuksia varten. - että kunnanvaltuusto ehdottaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle osallistumista kalakantojen tutkimusten rahoitukseen ja toimimista tutkimusten tilaajana ja avustusrahoituksen hakijana ELY-keskukselta. - että kunnanvaltuusto toimittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle tiedoksi valtuustoaloitteen käsittelyä koskevat pöytäkirjat. Puheenjohtaja ehdotti seuraavia muutoksia esittelijän päätösehdotukseen:

7 Sivu 7 - että kunnanvaltuusto suosittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle että se suorittaisi alueellaan kalakantojen tutkimuksen - että kunnanvaltuusto välittää tiedon Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle, että tutkimukseen on mahdollista saada rahoitusta ELYkeskukselta Koska tehtyä muutosehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Päätös: Ympäristö ja rakennuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, - että kunnanvaltuusto suosittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle että se suorittaisi alueellaan kalakantojen tutkimuksen. - että kunnanvaltuusto välittää tiedon Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle, että tutkimukseen on mahdollista saada rahoitusta ELYkeskukselta. = = =

8 Sivu 8 YMPJARAKL:502 /2014 YMPJARAKL 87 OSALLISTUMINEN SAUKKOKARTOITUKSEEN Saukko on vesielämään sopeutunut näätäeläin, joka rauhoitettiin Suomessa kokonaan vuonna Vaikka kanta onkin sittemmin elpynyt, on saukko yhä uhanalainen. Suomen saukkokannan koon arvioidaan olevan nykyisin noin yksilöä. Saukko on mainittu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteissä II ja IV. Liitteessä II luetellaan ne yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden esiintymispaikoille on perustettava erityinen suojelualue. Liitteessä IV on eläin- ja kasvilajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty automaattisesti, ilman erillistä suojelupäätöstä. njoen Natura-alueen yksi suojeluperuste on saukon esiintyminen alueella. Länsi-Uudellamaalla tehtiin saukkokartoitus vuosina Selvitysalue kattoi n, osan Vihdistä, Inkoosta ja Lohjasta, Kirkkonummen pohjoisosan ja Espoon luoteisosan. Viime vuosina saukosta on tehty havaintoja njoen alajuoksulla, Espoossa, Kirkkonummella, Inkoossa ja Lohjalla, mutta tarkemmat laskelmat ja systemaattinen havainnointi puuttuu. Riistakolmiolaskennat eivät riitä saukon kannan arviointiin. Saukkotutkimuksen tavoitteena on arvioida saukkokannan tila, koko ja levinneisyys Uudellamaalla. Maastokartoituksen tuloksista laaditaan raportti, joka julkaistaan artikkelina luonnonsuojelualan julkaisussa. Tiedon julkaisemisella halutaan edistää saukon suojelua. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina kirje Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: Saukko on luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji, ja se on luokiteltu myös kansallisesti uhanalaiseksi. Saukon esiintymisestä Uudellamaalla ei ole paljon tietoja, mutta ilmeisesti njoen vesistöalue on sen tärkein esiintymisalue. Saukkokannan nykytilasta, koosta ja levinneisyydestä tarvitaan lisää tietoa, jotta saukon suojelua voidaan edistää. osallistuu yhteistutkimushankkeeseen 1000 eurolla.

9 Sivu 9 Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

10 Sivu 10 TEKNLTK:480 /2013 YMPJARAKL 88 Oheismateriaali LAUSUNTO SIUNTION KUNTAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA Tekninen lautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa n kuntakeskuksen osayleiskaavan (n sydän) muutoksesta. Yleinen selostus hankkeesta n sydän-asemakaava vahvistettiin Tekninen lautakunta päätti , että keskustan alueen liikennejärjestelyjä tulee tarkentaa ja samalla tulee tarkistaa kaavamääräysten yksityiskohtia. Liikennejärjestelyiden osalta muutokset koskevat voimassaolevassa kaavassa olevaa Åke Tottintien ja Hästeskon puistotien välistä risteysaluetta. Risteysalueen muuttuneella linjauksella pyritään lopputulokseen, jossa pääasiallinen liikennevirta ohjataan luonnollisella tavalla Hästeskon puistotielle. Tätä tietä kulkee ajoneuvoliikenne Palonummelle, koska Åke Tottintie ei johda eteenpäin. Muutettu linjaus mahdollistaa myös yhdistelmäajoneuvojen helpomman kulun uudelle lämpökeskukselle. Kaavamääräyksiä on muutettu kerrostalokorttelien osalta, keskeisimmät muutokset ovat: - Maalattu betoni hyväksytään julkisivumateriaaliksi sisäpihan puolella - Näkyvät elementtisaumat hyväksytään sisäpihan puolella - Määräys julkisivun ja katon yhtymäkohdan korkeudesta katu- ja toripuolella poistetaan - Määräys yhdistettyjen parvekkeiden käyttämisestä melusuojana poistetaan niiltä osin kun sitä ei tarvita - Ensimmäisen kerroksen julkisivussa olevat suljetut osat hyväksytään silloin kun ne liittyvät väestönsuojiin. - Vaatimusta polkupyörien säilytykseen varatuista tiloista muutetaan niin, että ne perustuvat polkupyöräpaikkojen määrään eikä niille varattuun pinta-alaan. Kaavatilanne Alue on asemakaavoitettu, n sydän -asemakaava ( ) Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina luonnos asemakaavan muutoksesta Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström,

11 Sivu 11 puh , s-posti: Ehdotus: muistuttaa seuraavaa asemakaavaluonnoksesta: - Koska tiejärjestelyitä on muutettu niin, että pääväylä johtaa Hästeskon puistotielle, olisi luonnollista, että koko pääväylällä on sama nimi. Näin ollen lautakunta katsoo, että Hästeskon puistotien tulisi alkaa ntieltä. - Kaavamääräyksissä on kirjoitusvirheitä, jotka tulee korjata, ettei kaavaa tulkita väärin. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

12 Sivu 12 YMPJARAKL 89 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, R R HAKIJA MÄKINEN ERKKI Osoite KUUSITIE HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Osoite RAIVIONTIE EVITSKOG RN:o Kylä Kiinteistön nimi KARSKOG VIRVI Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rakennuspaikan pinta-ala 1,109 ha ASIA Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus TALOUSRAKENNUS / VARASTO Yhteenlaskettu pinta-ala 118 Laajennuksen yht.lask. pinta-ala Tilavuus 360 Laajennuksen tilavuus Kerrosala 118 Laajennuksen kerrosala Kerrosten lukumäärä 1 Ehdotus: EHDOT päättää myöntää anotun luvan alla mainituin ehdoin: Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä: Vastaavaa työnjohtajaa Kiinteistön vesi- ja viemäröintitöiden työnjohtajaa Ennen rakennusvaiheen aloittamista tulee esittää: Rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset vesi- ja viemäröintilaitteistoista

13 Sivu 13 salaojituksesta KATSELMUKSET Hakijan tulee työn edetessä varata seuraavat katselmukset: rakennuspaikan tarkastus loppukatselmus Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Käsittely: Päätös: Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen lisäten siihen seuraavat lauseet: ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää hakijalle maankäyttö- ja rakennuslain 144 mukaisen aloittamisoikeuden rakennuksen perustusten osalta. Hakijan tulee asettaa suuruinen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka rakennuslupapäätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Ympäristö-ja rakennuslautakunta päätti tämän jälkeen käsitellä esityslistan :n 94. ====== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antaminen Tämä päätös on annettu nähtävilläolon jälkeen, jolloin se katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituskirjelmällä, jonka muutoksenhakija itse, hänen valtuuttamansa asiamies tuo tai lähettää lähetin tai postin välityksellä valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, laskien siitä päivästä, jolloin päätös on annettu. Valituskirjelmään tulee liittää tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksenhakija haluaa vedota.

14 Sivu 14 YMPJARAKL 90 Oheismateriaali YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 9/2014 Syyskuun loppuun mennessä oli 68,3 % talousarvion mukaisista tuloista toteutunut ja 62,3 % talousarvion mukaisista menoista ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta. Lautakunnan tulot koostuvat pääosin rakennusvalvontamaksuista. Ne voidaan arvioida lähinnä olettamalla. On todennäköistä, että talousarvion mukaiset tulot eivät toteudu. Lautakunnan menot koostuvat pääosin henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi-syyskuun aikana toteutuneiden menojen perusteella on tilanne talousarviota ajatellen kunnossa. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä lautakunnan alaisten kustannuserien tiliraportit tammi-syyskuulta 2014 Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

15 Sivu 15 YMPJARAKL 91 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta toteaa, että - ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaiset viranhaltijat eivät ole tehneet edellisen kokouksen jälkeen sellaisia päätöksiä, jotka lautakunta voisi ottaa käsiteltäväkseen kuntalain 51 :n nojalla. Päätös: Ehdotuksen mukaan. = = =

16 Sivu 16 YMPJARAKL 92 TIEDOKSIANTOASIAT Oheismateriaali Rakennustarkastajan päätösluettelo : - Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat hakemukset, , Taneli Kiljunen: 108 Mäntylä Antti Sjundby gård Fanjunkarsintie 5, Pihavaja (Ilmoitus); 109 Peltonen Kauko Gestans Myllykyläntie 160, Jätevesijärj.uusiminen(Toimenpidelupa); 110 Kainulainen Aku Backa Myllykyläntie 99, Parveke-Katos (Toimenpidelupa); 111 Gottberg Carl Nordanvik RN:o 8:8, Talousrakennus (Jatkoaika). 112 Kalima Ingrid Sjundby gård Kiertotie 15, Vesikaton uusiminen (Toimenpidelupa); 113 Vikman Peter ja Anneli n asema Haaganrinne 9, Autokatos/varasto (Uudisrakennus); 114 Nieminen Jouni Bläsaby Kopulantie 134B, Varasto (Uudisrakennus); 115 Voutilainen Kaisu Sjundby gård RN:o 1:720, Omakotitalo (Jatkoaika); , Åke Ahlroth: 116 Baarman Gösta Fjällskifte Stenkullantie 30, Jätevesijärj.uusiminen (Toimenpidelupa); 117 Nordberg Gösta Suitia Stenkullantie 87, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); 118 Pyysalo Kalevi ja Ulla Myllykylä Niemenkyläntie 411, Jätevesijärj.uusiminen (Toimenpidelupa); 119 Sartonen Tuomas ja Parisaari-Sartonen Sanni Bollstad Palonummenmäki 5, Puuliiteri (Ilmoitus); 120 Karlsson Frey Sjundby Runoilijantie 4-6 A2, Varasto (Ilmoitus); , Åke Ahlroth 121 ja 122 Huovinen Markus Bollstad Lakkatie 78, Varasto (Uudisrakennus) ja Autokatos (Toimenpidelupa); 123 Rönnberg Pertti Karskog Lonoksenkumpu 9, vapaa-ajan asunto(uudisrakennus)korvaa luvan 08-19; 124 Isaksson Boris Backa Annilantie 156, Autotalli (Uudisrakennus); 125 Vallius Timo Gårdskulla Göstiksentie 50, Sauna (Uudisrakennus); 126 Eronen Mika Hästböle Hästbölentie 224, Sauna (Uudisrakennus); 127 Häggman Gösta Böle Itäinen Kuninkaantie 314 a, Jätevesijärj.uusiminen (Toimenpidelupa);

17 Sivu Salminen Risto Pappila Pappilantie 29, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); , Kenneth Flythström: 129 Engberg Anette Sunnanvik Sunnanvik 89, Sauna (Uudisrakennus); 130, 131 ja 132 Mononen Mikko ja Sannaliina Fågelvik Itäinen Kuninkaantie 200, Sauna, Autotalli ja Omakotitalo (Uudisrakennuksia); 133 Jokiaho Mauri Pikkala RN:o 1:44, Vapaa-ajan asunto (Jatkoaika); 134 Sundman Carl-Adolf Andby Näsevägen, 23 a, Aurinkopanelit (Ilmoitus); 135 Sundqvist Yngve Nyby Käpytikantie 22, Jätevesijärj. uusiminen (Toimenpidelupa); 136 Riippa Mika Munks Bäcksintie 72, Terassin lasitus (Ilmoitus); 137 Sepponen Anssi Sjundby Nummisuutarientie 14, Grillikota (Ilmoitus); - Hylätyt: - ei hylättyjä hakemuksia - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Peter Ekström lupa R, Stefan Wasström luvat T, T, T, T, T, T; Tuominen Jaakko lupa T, Esa Kivikangas lupa T, Kauko Järvenpää lupa R, Timo Parviainen lupa R, Asko Kärkkäinen lupa R, Anders Öhman lupa R, Joakim Hallman lupa R, Tuutti-Lindberg Katriina lupa R, Kari von Plato lupa R, Roger Falck lupa R, Ville Airas luvat R ja R, Asko Vainio lupa R, Erkki Saarinen lupa R, Nyman Harry lupa Muut rakennusvalvonnan tiedoksiantoasiat Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään (Dno:08170/13/4112) kumonnut ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen myöntää Henri Mannoselle suunnittelutarveratkaisu määräalalle tilalla Danzig (RN:o 4:135). Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina Helsingin hallinto-oikeuden päätös Nro 14/0665/5 (Dno:08170/13/4112) Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: kenneth.flythstrom(at)siuntio.fi

18 Sivu 18 Ympäristötarkastaja Anu Hynnisen päätösluettelo : - ei päätöksiä Muut ympäristö- ja maa-ainesyksikön tiedoksiantoasiat: (I) Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä jättänyt Rosk n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisajan pidentämistä koskevan asian käsittelyn sikseen. (II) Alueellisen ilmanlaadun seurannan raportti on julkaistu. Raportti on saatavana Uudenmaan ELY-keskuksen internet-sivuilta osoitteesta (III) Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä myöntänyt Kolavikenin laiturikerholle luvan laiturin pysyttämiseksi n Kolavikenissä. Päätös on luettavissa osoitteessa (IV) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antamallaan päätöksellä määrittänyt toimialueensa lohi- ja siikapitoiset vesistöt ja niiden osat sekä sellaiset lohi- ja siikapitoiset joet, joihin tulee soveltaa kalastusasetuksen 10 :n ja 12 :n mukaisia kalastusrajoituksia. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina ELY-keskuksen päätös Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

19 Sivu 19 YMPJARAKL 93 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Lautakunta keskusteli ilmasto-ohjelman luonnoksen julkaisemisesta kunnan kotisivuilla sekä n Löpö ja Lounas Oy:n ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, Bergvallen 11:1, tilanteesta. Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

20 Sivu 20 YMPJARAKL:195 /2014 YMPJARAKL 94 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ SUOSTUMUKSESTA LOHJAN ULKOILUREITTISUUNNITELMAN VAHVISTAMISELLE, ULKOILUREITTITOIMITUKSEN HAKEMISELLE JA ULKOILUREITIN PITÄMISELLE YMPJARAKL Liite 2 Lohjan kaupunki pyytää ulkoilulain 14 :n mukaisesti n kunnan suostumusta vahvistuttaa Lohjan eteläosien ulkoilureittisuunnitelma, hakea suunnitelman pohjalta ulkoilureittitoimitusta sekä toteuttaa ja ylläpitää osa ulkoilureitistä n kunnan alueella. Ulkoilulain (606/1973) mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä kunnan huolehtimaan toisen kunnan aluetta koskevan ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta, sen vahvistamisen hakemisesta, määräyksen hakemisesta ulkoilureittitoimitukseen ja ulkoilureitin pitämisestä, jos asianomainen kunta on tähän suostunut. Ulkoilureitti- toimituksen suorittaa maanmittauslaitos. Ulkoilureitistä arviolta 2373 m sijoittuu n puolelle, kiinteistölle Paturs. Kiinteistön omistaja on osallistunut ulkoilureittisuunnitelman valmisteluun ja sekä kiinteistön omistajalle että n kunnalle annetaan erityistiedoksianto muistutusten tekemiseksi ennen ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista. Reitin toteuttaminen ja ylläpito on täysin Lohjan kaupungin ja Lohjan liikuntakeskus Oy:n vastuulla. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä suostumuspyyntö Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Ehdotus: Päätös: n ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää antaa suostumuksena Lohjan eteläosien ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiselle, ulkoilureittitoimituksen hakemiselle ja ulkoilureitin toteuttamiselle ja pitämiselle. Ehdotuksen mukaan. = = = YMPJARAKL 94 Liite 1 n ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan antanut ulkoilulain 14 :n mukaisen suostumuksensa Lohjan eteläosien

21 Sivu 21 ulkoilureittisuunnitelman vahvistamiselle, ulkoilureittitoimituksen hakemiselle ja ulkoilureitin toteuttamiselle ja pitämiselle. Osa reitistä kulkee n puolella, kiinteistöllä Paturs. Kiinteistön omistaja on ollut mukana ulkoilureittisuunnitelman valmistelussa ja hänelle on annettu ulkoilulain 4 :n mukainen erityistiedoksianto muistutusten jättämistä varten ennen kuin ELY-keskus vahvistaa suunnitelman. Lohjan kaupunki on suostumuspyynnössään todennut, että reitin toteuttaminen ja ylläpito on täysin Lohjan kaupungin ja Lohjan liikuntakeskus Oy:n vastuulla. Kiinteistön Paturs omistaja on toimittanut kuntaan oikaisuvaatimuksen koskien n ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä Oikaisuvaatimuksessa maanomistaja on todennut, ettei hän ole hyväksynyt ulkoilureittisuunnitelmaa. Hän on jättänyt Lohjan kaupungille valituksen, jota ei ole kuitenkaan ole huomioitu suunnitelmassa. n ympäristö- ja rakennuslautakunta ei ole suostumusta antaessaan pyytänyt häneltä lausuntoa, eikä se ole tiedottanut häntä asian käsittelystä. Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös on ulkoilulain 14 :n mukainen suostumus sille, että elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi määrätä kunnan huolehtimaan toisen kunnan aluetta koskevan ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta, sen vahvistamisen hakemisesta, määräyksen hakemisesta ulkoilureittitoimitukseen ja ulkoilureitin pitämisestä. n ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen katsotaan olevan kuntalain 91 :n mukaista valmistelua eikä siitä voi tehdä näin ollen oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä vain kunnan viranomaisen lopullisesta päätöksestä. n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös suostumuksen antamisesta ei ole lopullinen päätös ulkoilureittiä koskevassa asiassa, jolla asia ratkaistaan. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan muutoksenhakuohjeet ovat olleet virheellisesti täytetty sen osalta, että niiden mukaan kyseisestä päätöksestä voisi tehdä oikaisuvaatimuksen. Muutoksenhakuohjetta on syytä muuttaa sen osalta, että päätös on kuntalain 91 :n tarkoittamaa valmistelua. Virheellisesti täytetty muutoksenhakuohje ei saa aiheuttaa valittajalle vahinkoa, mutta ei toisaalta luoda lisää oikeuksiakaan. Näin ollen se ei tee päätöksestä oikaisuvaatimuskelpoista, että muutoksenhaku on virheellisesti ohjeistettu muutoksenhakuohjeissa. Jos oikaisuvaatimus tehdään päätöksestä, joka on kuntalain 91 :n mukaista valmistelua tai täytäntöönpanoa tulee oikaisuvaatimus jättää tutkimatta.

22 Sivu 22 Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä oikaisuvaatimus Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Ehdotus: Päätös: jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska päätös josta oikaisuvaatimus on tehty on kuntalain 91 :n mukaista valmistelua, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Ehdotuksen mukaan. = = =

23 Sivu 23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 85 86, 88, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 87 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta Suitia 51 B kk, Pykälät: 87 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

24 Sivu 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 94 Hallintovalitus, pykälät: 89 Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 100 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 101 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 102 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-9/2011 SIVLTK 103 Muut asiat SIVLTK

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 26 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 27 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 28 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014 2015 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 29

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma nro 11/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Muut asiat Sivu 2 Nro 11/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 71 KH 72 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 16.30-17.33 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot