KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 21.9.2015 483"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen Sampo Laitala Jonna Voutila Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) Henkilökohtaiset varajäsenet: Anita Urpilainen Tapio Pekkarinen Marko Kinnunen (Teerisalo) Jonna Leppänen Marjatta Koivukoski Joonas Kinnunen Rauno Kinnunen () () () () (x) () () Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto pj I vpj II vpj III vpj Esko Pelkonen Mikko Ihanti Leo Urpilainen Olavi Tuikkanen (x) (x) (-) (x) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Pekka Kanervio Marja Lehtonen (x) (x) kunnanjohtaja, esittelijä sivistystoimen päällikkö, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. :t , joista 267 käsiteltiin kiireellisenä puheenjohtajan tiedusteltua sopiiko ko. pykälän käsittely tässä kokouksessa. Kunnanhallitukselle sopi. Tarkastusvuorossa ovat Manu Toikkanen ja Kari-Pekka Urpilainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Manu Toikkanen ja Kari-Pekka Urpilainen. Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa kokouksen jälkeen Puheenjohtaja Anitta Hakkarainen Tarkastusaika: Marja Lehtonen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto, klo Allekirjoitus Kunnanjohtaja Pekka Kanervio

2 ASIALISTA 255 YKSITTÄISEN SAATAVAN POISTAMINEN TALOUDEN SEURANTARAPORTTI VM:N KYSELY KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISESTÄ LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNETUN LAIN ERÄIDEN VELVOITTEIDEN VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI ANNETUSTA LAISTA KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN KUNTARAKENNESELVITYS VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA, SOPIMUKSEN JATKAMINEN OPTIOVUODEN AJAN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO / KUNNANVALTUUSTON KOKOUS INVESTOINTIEN TOTEUTUMA AJALTA TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA KIRJEET MUUT ASIAT MRL MUKAINEN KINNULAN KUNNAN LAUSUNTO KINNULAN KUNNAN TILAPALVELUN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

3 YKSITTÄISEN SAATAVAN POISTAMINEN Tekninen lautakunta Vs. kunnanrakennusmestarin ehdotus Tekninen lautakunta Liite 7 Kari ja Maini Väisänen ovat myyneet omakotitalonsa jossa heillä oli aravalainaa. Lainan loppuun maksun yhteydessä maksettava velkasumma tarkistettiin valtionkonttorilta ja heiltä jäi ilmoittamatta vuosia lykätyt korot, yhteensä 4.777,61. Lainasta on tehty liitteenä olevan maksuohjelma joka maksetaan 6 vuoden aikana takaisin kunnalle. Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan velkakirja ja masuohjelman ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyi , 172 Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös , 200 Liite 7 päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. hyväksyi päätösehdotuksen. Kari ja Maini Väisänen eivät ole hoitaneet sopimuksen mukaista velvoitettaan. Sopimuksen mukaan heidän piti maksaa kuukausittain korkoa pois. Viimeinen maksu olisi ollut Kinnulan kunta ei ole seurannut maksun suoritusta. Laki saatavien perinnästä 4 mukaan Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perinnässä on suhtauduttava vastuullisesti maksujärjestelyihin. Vanhentunutta tai muusta syystä lakannutta saatavaa ei saa periä. Luotonantajan velvollisuuksista kuluttajaa kohtaan maksuviivästystilanteissa käsitellään kuluttajansuojalain 7 luvun 13 :ssä kohdassa 5, jonka mukaan luotonantaja antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymisen tai syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi sekä suhtautuu vastuullisesti maksujärjestelyihin. Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta siitä, kun velka erääntyy tai kun velkoja voi esittää velalliselle maksuvaatimuksen. Yleinen vanhentumisaika voidaan keskeyttää. Yleistä vanhentumislakia sovelletaan aina,

4 jollei muualla lainsäädännössä säädetä toisin (Laki velan vanhentumisesta 4). Vanhentuminen voidaan katkaista perintätoimilla. Kinnulan kunta ei kuitenkaan ole perinyt saatavaa sen alkamisen jälkeen. Sopimuksen mukainen koron viimeinen maksuaika on ollut Kinnulan kunta ión huomauttanut maksamattomasta velasta kesäkuussa 2015, ennen kuin viimeisestä erästä on kulunut kolmea vuotta. On kuitenkin kiistanalaista olisiko kunnalla tuolla perusteella oikeutta koko velkamäärään, joten kunnan on selvintä todeta saatava poistettavaksi. Hallintosäännön 5 kohdan 9 mukaan kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää kunnan yli suuruisen yksittäisten saatavien poistamisesta. Asiaan liittyvät asiakirjat on nähtävillä kokouksessa (ei julkinen, syy yksityisyyden suoja, asiakirjat liitetään alkuperäiseen pöytäkirjaan) Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös poistaa Kari ja Maini Väisäsen 4.777,61 yksittäisen korkosaatavan vanhentuneena. Markku Toikkanen esitti, että asia jätetään pöydälle ja selvitetään asiaan liittyvät vastuut ja vastuuvakuutukset. Jonna Laulumaa, Virpi Piispanen ja Sampo Laitala kannattivat Markku Toikkasen esitystä. Koska kokouksessa jätettiin kannatettu esitys asian pöydälle jättämisestä, puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta ja avasi keskustelun pöydälle jättämistä. Puheenjohtaja tiedusteli, onko kunnanhallitus yksimielinen asian pöydälle jättämisestä. ilmoitti olevansa pöydälle jättämisestä yksimielinen. päätti jättää asian pöydälle selvitystyötä varten. Toimenpiteet Muutoksenhaku Ote Kari Väisänen ja Maini Väisänen Oikaisuvaatimus Kunnanhallituksen tehtäväksi annosta on selvitetty edellä mainitussa asiassa laskutuksessa tapahtunutta viivästymistä. Alun perin itse lainan maksuun liittyen Valtionkonttori on lähettänyt tiedon vain pääoman ly-

5 hentämisestä. Aravalainaan liittyvä korko on ilmennyt myöhemmin. Koron maksamisesta on tehty sopimus, jonka mukaan korkovelalliset hoitavat maksamisen itse kuukausimaksuna ilman erillistä laskutusta. Ongelmaksi on muodostunut maksujen seuranta. Kirjanpito on tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti useamman kerran viimeisen kolmen vuoden aikana pyytänyt toimimaan aravalainan korkoasiassa, jotta saatavat eivät roikkuisi kirjanpidossa. Pyynnöt eivät ole tuottaneet mainittavaa tulosta. Laskujen maksun seuranta on ollut kahden eri ihmisen vastuulla johtuen ajan laskutusajan pituudesta. Syntyneestä virheestä johtuen Kinnulan kunnassa ei tehdä jatkossa maksusopimuksia, jotka perustuisivat omaehtoiseen maksamiseen (poislukien vuokrat), vaan maksut hoidetaan laskuttamalla. Kunnanjohtaja on antanut huomautuksen laskutuksen seuraamisen virheistä (viranhaltijapäätös 59/2015). Selvityksen perusteella aravalaskutuksen osalta ei ole odotettavissa lisäriskejä. Kinnulan kunnan vastuuvakuutus koskee vain johtoryhmän jäseniä, johtavia viranhaltijoita ja kunnanhallituksen, yhteensä 15 henkilöä, joten vakuutusturva ei kata tätä tapausta. Myöskään vakuutusehtojen perusteella vakuutusyhtiö ei välttämättä olisi korvausvelvollinen ja omavastuu yksittäisissä vahinkotapahtumissa on vähintään Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh poistaa Kari ja Maini Väisäsen 4.777,61 yksittäisen korkosaatavan vanhentuneena. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. OTE Asianosaiset Oikaisuvaatimus

6 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI , 256 Liite 1, Talouden seurantaraportti 8/2015 Kunnanhallitukselle esitetään talouden seurantaraportti ajalle Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalle hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Muutoksenhakukielto (valmistelua)

7 VM:N KYSELY KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMI- SESTÄ , 257 VM kysyy kunnilta tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä - vastaa viim Valtiovarainministeriö on avannut sähköisen kyselyn, jolla tarkennetaan peruskuntien näkemyksiä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä. Vastauksia hyödynnetään hallitusohjelman mukaisessa tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman valmistelussa. Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus vähentää kuntien kustannuksia miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Kysely on avoinna syyskuun loppuun saakka. Kunnista toivotaan vastauksia laajasti eri toimialojen edustajilta. KT Kuntatyönantajat toivoo, että myös henkilöstöhallinnon edustajat vastaavat. Kyselyssä tiedustellaan mm. vastaajan näkemyksiä henkilöstön kelpoisuusehtoihin ja henkilöstörakennetta koskeviin normeihin. Linkki sähköiseen kyselyyn kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä: https://www.webropolsurveys.com/s/75f85655bad02d5e.par Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh antaa seuraavan kunnan hallintoa koskevan yleisvastauksen Valtiovarainministeriön kyselyyn: 1. Mitä lakisääteisiä tehtäviä tai palveluja tulisi poistaa kuntien tehtävistä? Kukin hallintokunta vastaa osaltansa. Käsitellään lautakunta/jaos tasolla. 2. Mitä lakisääteisiä tehtäviä voitaisiin supistaa tai keventää ja miltä osin? Kukin hallintokunta vastaa osaltansa. Käsitellään lautakunta/jaos tasolla. Piilovelvoitteet ja piilokustannukset: Keskushallinnon tasolla velvoitteena on työllisyyden hoito. Työllisyyden hoito on valutettu piilovelvoitteena kuntien vastuulle ilman minkäänlaisia resursseja tai työkaluja. Tällaisten velvoitteiden siirtoa voidaan pitää vastuuttomana valtion toimintana. Myös monien

8 muiden valtion palveluiden hoitaminen ovat valumassa kuntien tehtäviksi (esimerkiksi yhteispalvelupiste, josta tulee vain vuokrakorvaus). Myös eri ohjauspalvelut ovat lisääntymässä. Velvoitteiden mukana tulee olla siihen liittyvä rahoitus. Kustannusvaikutus on tehtävä todellisten kustannusten mukaisesti, vaikka takautuvasti kustannuksia seuraten. Kustannusvaikutusten vähättely on lainsäätäjien harhaanjohtamista ja laskun maksaa kolmas osapuoli. 3. Mitä lakisääteisiä palveluja koskevia menettelytapavelvoitteita tulisi vähentää? Suositukset muuttuvat käytännössä määräyksiksi, joita tulee noudattaa ja joita aletaan valvoa. Ryhmäkokosuositukset ovat esimerkiksi muuttuneet käytännössä määräyksiksi. Tässä on mitä suurimmassa määrin kyse tuottavuudesta. Moninkertaiset mitoitukset vaikeuttavat toimintaa (tilakoko, varustelutaso, henkilöstömitoitus yms.). Tärkeintä on toiminnan turvallisuus ja terveydelliset vaikutukset, ei mittatikut. Monikertainen valvonta eri toimijoiden taholta on suuri kustannusvaikutukseltaan. Suurin säästö tulisi kuitenkin kuntien ulkopuolella, kun virkamiehiä voitaisiin vähentää valionhallinnossa valvontaa keskittämällä. Isommissa kunnissa voisi olla henkilöstövaikutuksiakin Myös eri asioissa kaksinkertainen kuulemisvelvollisuus hidastaa päätöksentekoa varsinkin kaavoitusasioissa. Kunnalla pitäisi jo kaavoitusoikeuden mukaisesti olla helpompi muuttaa kaavaa joka koskee sen oman maan käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa tai yleishyödyllisessä toiminnassa Vaatimus erilaisten suunnitelmien tekemisestä on varsinkin pienessä kunnassa erittäin vaativa tehtävä. Kaikkien suunnitelmien tarpeellisuudesta ei välttämättä ole edes tietoa. Hyvän strategian ja valmiussuunnitelman tulisi kattaa keskeiset asiat kunnan toiminnassa. 4. Mitkä henkilöstön kelpoisuusehdot tai henkilöstörakennetta koskevat normit johtavat kunnassanne lisäkustannuksiin tai käytännön ongelmatilanteisiin? Kukin hallintokunta vastaa osaltansa. Käsitellään lautakunta/jaos tasolla. 5. Missä lakisääteisissä asioissa kuntanne tarvitsisi lisää toimintavapautta?

9 Lainsäädännön trendinä on ajan myötä täsmentyä luvulla tehdyt supistetut lait ovat saaneet lisäyksiä niin, että ne on edellisten lakien tasolla laajuudella mitattuna. Lainsäädäntöön ei tulisi sisällyttää toimintatapaohjeita, vaan vain se mitä tulee tehdä. Myös lisääntyvät määräajat asioiden toteuttamiselle tuottavat vaikeuksia, varsinkin, kun ne saattavat olla hyvinkin lyhyitä eivätkä esimerkiksi huomioi hyvässä valmistelussa tapahtuvaa kuulemista. Myös palveluiden saamisen aikarajat ovat valvonnan kohteena ja aiheuttavat subjektiivisia oikeuksia, joista pidetään kiinni ja tuottavat valistussuman. Valitusmahdollisuuksia tulisi rajoittaa kunnallisessa päätöksenteossa esimerkiksi siinä tapauksessa, että on kunnan jäsen vaikka ei asukkaan kunnassa. Tällöin valitusvapauden tulisi koskea vain asioita, jotka koskevat suoraan kunnan jäsentä. 6. Millaisia kokeiluja kuntanne haluaisi tehdä? Kokeilujen kautta nykyinen hallitus ei saa sellaisia tuloksia, joilla saataisiin näkyvää tulosta. Työllistämiseen liittyvissä asioissa olisi hyvä päästä kokeilemaan joustavampaa palkan ja tukien yhteensovittamista. 7. Missä asioissa lakisääteisten kunnallisten maksujen maksupolitiikkaa tulisi vapauttaa? Kukin hallintokunta vastaa osaltansa. Käsitellään lautakunta/jaos tasolla. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Vastaus syötetään kyselyyn Muutoksenhakukielto (valmistelua)

10 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNE- TUN LAIN ERÄIDEN VELVOITTEIDEN VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI AN- NETUSTA LAISTA , 258 Liite 2, Paras-lain jatko Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 :ää siten, että lain voimassaoloaikaa jatketaan 2 vuodella. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ovat mainitun lain perusteella voimassa vuoden 2016 loppuun. Lain tarkoituksena on ollut varmistaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteutumiseen saakka. Sen vuoksi ehdotetaan, että kunta- ja palvelurakenneuudistukseen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun. Yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkamisella turvattaisiin alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen mukaiset uudet järjestämisvastuulliset organisaatiot aloittavat toimintansa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa lain muuttamisesta niin, että se on voimassa vuoden 2018 loppuun asti palveluiden turvaamiseksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Vastaus kyselyyn Muutoksenhakukielto (valmistelua)

11 KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN KUNTARAKENNESELVITYS , 134 Kinnulan kunta on yhdessä Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kanssa päättänyt hakea poikkeusta selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Valtiovarainministeriä on pyytänyt poikkeamisalueen ympäryskunnilta lausuntoja selvitysalueeseen mahdollisesta liittymisestä. Kannonkosken ja Kivijärven kunnat ovat lausunnoissaan ilmaisseet liittymisen kolmen kunnan selvitysalueeseen olevan mahdollista. Valtiovarainministeriö on päättänyt myöntää poikkeuksen kuntarakennelain 4 c :ssä säädetyn palveluperusteen osoittamasta alueesta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin muodostamalle selvitysalueelle. Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi, puh Asian käsittely tapahtuu vs. kunnanjohtajan ollessa estyneenä tulemaan kokoukseen kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus Päätös Toimenpiteet Muutoksenhaku Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen päätösehdotus Päätös merkitsee valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen, sekä saattaa päätöksen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen Seuraavaan valtuustoon Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 6, Valtiovarainministeriön päätös Kunnanvaltuusto merkitsee valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Toimenpiteet Muutoksenhaku , 259 Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 3, Kuntarakenneselvityksen loppuraportti Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren kaupunki ovat toteuttaneet kuntarakennelain mukaisen selvityk-

12 sen. Kuntarakenneselvityksessä on tarkasteltu alueen nykytilaa, tulevaisuuden muutospaineita sekä määritelty erilaisia etenemisen vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Jatkon kannalta on olennaista, että yhdistymissopimusneuvotteluihin jatkavat ne kunnat, joilla on aito tahto uudesta kunnasta tai uudesta Wiitaunionista neuvottelemiseen. Tämän selvityksen pohjalta kunnat tekevät päätökset siitä, miten selvitystyössä edetään ja mihin rakenteiden muutoksista neuvotteluun kunta osallistuu: 1. Ei rakennemuutoksia ja mahdollisesti yksittäinen yhteistyö 2. Uusi Kunta (yhdistymissopimuksen valmistelu ja neuvottelu) 3. Uusi Wiitaunioni (yhteistoimintasopimuksen valmistelu ja neuvottelu) Kunnanvaltuuston iltakoulun tuli ottaa alustava kanta eri vaihtoehtoihin kesäkuun loppuun mennessä. Kesäkuussa kuntien valtuustot pitivät iltakoulut, joissa syntyi seuraavat epäviralliset ehdotukset: Kannonkoski Kannonkosken kunta tekee tällä hetkellä paljon yhteistyötä monilla tehtäväalueilla ja moneen suuntaan. Yhteistyön lisääminen ja syventäminen nähtiin jatkossakin parhaaksi vaihtoehdoksi, mutta laajemmalla alueella. Esitetty selvitysalue nähdään liian pieneksi mm tulevaisuuden isojen haasteiden vuoksi ja lisäksi luontaisempia yhteistyösuuntia löytyy myös muiden seutukunnan kuntien suuntaan. Kivijärvi Kivijärven kunta jatkaa nykyisellä linjallaan kuntien yhteistyön syventämisessä ottaen etenkin huomioon, että valtakunnallinen sote-ratkaisu on edelleen keskeneräinen. Erityisenä mahdollisuutena yhteistyön syventämisessä nähtiin Kivijärven altaan elinkeinollinen hyödyntäminen. Pihtipudas Kuntarakenteen säilyminen nykyisellään nähdään edelleen parhaana vaihtoehtona. Itsenäinen kunta nähdään tärkeäksi siinäkin vaiheessa, jos sote-asiat siirtyvät pois paikallistasolta. Paikallisesti voidaan parhaiten kehittää alueen elinkeinoelämää ja työpaikkoja. Raporttiluonnoksessa ei ole esitetty riittävää taloudellisia visioita siitä, miten kuntien yhdistäminen parantaisi kuntien tilannetta. Viitasaari Viitasaari on valmis harkitsemaan erityisesti uutta kuntajakoa selvitysalueen kuntien tai niistä joidenkin kuntien kanssa.

13 Kinnulan valtuuston alustava kanta iltakoulussa oli, että Kinnulan kunnanvaltuustoon iltakoulu ei nähnyt edellytyksiä muille vaihtoehdoille kuin nykyisen kaltaiselle yksittäisen yhteistyön jatkamiselle. Yksittäinen yhteistyö on jo laajaa, mutta sen puitteissa voidaan löytää mahdollisia uusia yhteistyön alueita. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh esittää kunnanvaltuustolle, että 1) Kinnulan kunta toteaa, että kuntarakennelakiin perustuva kuntarakenteen selvitysvelvollisuus on tehdyn selvityksen kautta täytetty ja selvitystä ei enää jatketa 2) Kinnulan kunta jatkaa itsenäisenä kuntana eikä jatka selvitysprosessia yhdistymisneuvotteluihin 3) Kinnulan kunta on valmis yhteistyön lisäämiseen niillä osa-alueilla, joissa sen voidaan katsoa tuovan lisäarvoa yhteistyöhön osallistuville. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Seuraavaan valtuustoon Muutoksenhakukielto (valmistelua)

14 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN Perusturvajaos Kinnulan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka on kumonnut kunnanhallituksen päätöksen (päätösnumero 14/0650/3). Perusturvajaos on kokouksessaan tehnyt esityksen Kinnulan kunnanhallitukselle vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämisestä. on käsitellyt asiaa kokouksessaan ( 24) ja hyväksynyt perusturvajaoksen päätösehdotuksen. Tämän jälkeen asiasta on tehty oikaisuvaatimus Kinnulan kunnanhallitukselle, asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa Kokouksessa kunnanhallitus päätti kumota tekemänsä virheellisen päätöksen tasa-arvolain vastaisena ja palautti asian uudelleen perusturvajaoksen valmisteluun. Lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609) on kirjattu, että kunnallisissa toimielimissä -lukuun ottamatta valtuustoa- tulee olla naisia ja miehiä vähintään 40 prosenttia. Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluissa säädetyssä laissa (2012/980) säädetään vanhusneuvostosta. Kunnan on em. lain 11 :n mukaan asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vastaavasti laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 13 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston. Kinnulan vanhus- ja vammaisneuvosto: Pauli Salonpää, puheenjohtaja Pirkko Leppänen, Keski-Suomen muistiyhdistys ry Heikki Dahlbacka, Kinnulan sotaveteraanit ja sotainvalidit Olavi Tuikkanen, Kinnulan vapaat eläkeläiset Juhani Räihä, Kinnulan rauhanyhdistyksen eläkeläiset Marjatta Suominen, Eläkeliiton Kinnulan yhdistys Marketta Rouvinen, yksityishenkilö Seija Kinnunen (Jääjoki), yksityishenkilö Tasa-arvolain mukaisesti esitetyssä kokoonpanossa on nyt yhtä paljon miehiä ja naisia. Sosiaalijohtajan päätösehdotus Perusturvajaos esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: 1.) nimeää Kinnulaan vanhus- ja vammaisneuvoston.

15 ) Vanhus- ja vammaisneuvosto valitaan aina valtuustokausittain uudelleen. 3.) Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt (kaikki ovat ilmaisseet suostumuksensa tehtävään) Pauli Salonpää, puheenjohtaja Pirkko Leppänen, Keski-Suomen muistiyhdistys ry Heikki Dahlbacka, Kinnulan sotaveteraanit ja sotainvalidit Olavi Tuikkanen, Kinnulan vapaat eläkeläiset Juhani Räihä, Kinnulan rauhanyhdistyksen eläkeläiset Marjatta Suominen, Eläkeliiton Kinnulan yhdistys Marketta Rouvinen, yksityishenkilö Seija Kinnunen (Jääjoki), yksityishenkilö Puheenjohtaja Pauli Salonpää jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi klo (intressijäävi). Aulis Hämäläinen toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. Päätös Toimenpiteet Valitusoikeus , 260 Perusturvajaos hyväksyi päätösehdotuksen. Hyväksyttäväksi: kunnanhallitus Ei valitusoikeutta/ valmistelussa Perusturvajaos on tehnyt esityksen uudesta vanhus- ja vammaisneuvostosta. Uusi esitys vastaa myös tasa-arvolain vaatimuksia. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh ) Vanhus- ja vammaisneuvosto valitaan aina valtuustokausittain uudelleen. 2) Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt Pauli Salonpää, puheenjohtaja Pirkko Leppänen, Keski-Suomen muistiyhdistys ry Heikki Dahlbacka, Kinnulan sotaveteraanit ja sotainvalidit Olavi Tuikkanen, Kinnulan vapaat eläkeläiset Juhani Räihä, Kinnulan rauhanyhdistyksen eläkeläiset Marjatta Suominen, Eläkeliiton Kinnulan yhdistys Marketta Rouvinen, yksityishenkilö Seija Kinnunen (Jääjoki), yksityishenkilö hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. OTE valituille Oikaisuvaatimus

16 KESKI-SUOMEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA, SOPIMUKSEN JATKAMI- NEN OPTIOVUODEN AJAN , 261 Liite 4, Selvitys velkaneuvonnasta Liite 5, Velkaneuvontatilasto Liite 6, Talouden toteuma 2015 ja talousarvio 2016 Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnan sopimuskuntien yhteistyökokous pidettiin Kokouksen jälkeen kuntien kanssa on tehty sopimus talous- ja velkaneuvontapalvelusta. Sopimuksen perusteella kuntien osuutena laskutetaan talous- ja velkaneuvonnan kustannukset, joita valtion korvaukset eivät kata. Kukin kunta maksaa osuutensa asukasluvun perusteella. Yhteistyösopimus on tehty määräaikaiseksi kattamaan vuodet 2014 ja Osapuolet ovat varanneet oikeuden optiovuoteen, joka kattaa vuoden Optiovuosi tulee voimaan automaattisesti, mikäli osapuolet eivät toisin ilmoita vuoden 2015 syyskuun loppuun mennessä. Velkaneuvonta on lievästi ylittänyt vuoden 2015 talousarvion ja Kinnulan kunta joutuu korvaamaan alijäämää 291. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh päättää jatkaa velkaneuvontasopimusta vuoden 2016 ajan. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Päätös ei aiheuta toimenpiteitä, sopimus jatkuu automaattisesti, jos sitä ei irtisanota Oikaisuvaatimus

17 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO / KUNNANVALTUUS- TON KOKOUS , 262 Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksen Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen on ennen valtuuston päätösten täytäntöönpanoa valvottava päätösten laillisuutta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös panematta täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet kuntalain mukaisessa järjestyksessä, eivätkä ole muutoinkaan lain vastaisia, eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi. päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön, kun ne ovat lainvoimaisia. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Muutoksenhakukielto (toimeenpanoa)

18 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA AJALTA Tekninen lautakunta , 46 Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus Päätös Toimenpiteet , 263 Liite 2. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi investointien toteutuman ajalta , lisäksi toteutuma saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Tekninen lautakunta hyväksyy kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Kunnanhallitukselle Liite 7 Investointien toteuma on kokouksessaan palauttanut tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi investointien toteuman seurannan ajalta , koska investointisuunnitelma ei ollut nähtävissä investointivertailussa. Asian on saatettu kuntoon kirjanpidossa ja tekninen lautakunta on käsitellyt investointien toteuman ajalta , joka näin saatetaan hallitukselle tiedoksi. Edelliseen toteuman vertailuun ajalta ei näin ollen ole syytä palata takaisin. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh merkitsee tiedoksi investointien toteuman ajalta Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kunnanhallitus merkitsee tiedoksi investointien toteuman ajalta ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Seuraavaan valtuustoon. Muutoksenhalukielto (valmistelua)

19 TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ , 264 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanjohtaja: :t 62 - Kunnansihteeri: :t Sosiaalijohtaja: :t Johtava hoitaja: :t Ylilääkäri :t merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä käytä niiden osalta otto-oikeuttaan. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Tuikkanen jääväsi itsensä johtavan hoitajan viranhaltijapäätöksen 216 käsittelyn ajaksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus

20 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA KIRJEET , 265 Seuraavat kokouspöytäkirjat ja kirjeet ovat saapuneet kunnanhallitukselle. SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Hallitus SAAPUNEET KIRJEET: Viitasaaren kaupunki, Ote pöytäkirjasta , Ympäristötoimen valmiussuunniltelma, AVI, Äitienpäiväkunniamerkit 2016 Kuntarahoitus, Kuntarahoitus laskee liikenteeseen AT1-muotoisen pääomalainen ELY, Kantatien 58 parantaminen Kangaskylän kohdalla, Kinnula. Yleiseen liikenteeseen luovutettava tieosa Valtionkonttori, Ilmoitus takaajalle velallisen maksuviivästyksestä ELY, Lausunto Kinnulan kunnan kirkonkylän asemakaava-alueelle sijoittuvan korttelin 36 asemakaavan muuttamista koskeva valmisteluvaiheen päivitystä (päiväkodin) asemakaavaluonnoksesta Viitasaaren kaupunki, Perusturvalautakunta STM:n lausuntopyyntö kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamiseksi annetusta laista - Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti Wiitaunionin ja Kinnulan yhteistoiminta-alueen perusturvatoimialan sisäinen tarkastus 2015 / Sosiaalityö

21 AVI, Lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, Sosiaalipalvelut Jyväsharju Oy / Katajarinne Tiera, Kutsu Tiera Verkkokaupan lanseeraustilaisuuteen Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh merkitsee edellä mainitut kokouspöytäkirjat ja kirjeet tiedokseen. Merkitään pöytäkirjaan, että Marjatta Koivukoski jääväsi itsensä Valtionkonttorin kirjelmän käsittelyn ajaksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Muutoksenhakukielto (valmistelua)

22 MUUT ASIAT , 266 päättää keskustella muista mahdollisista asioista. Kunnanjohtaja tiedotti elektronisen tiedonhallintajärjestelmän vaihtoehdoista. Kunnanjohtaja tiedotti saappaanheiton MM-kilpailujen pitämisestä heinäkuussa Kunnanjohtaja tiedusteli Suomi 100-vuotta (2017) juhlajärjestelyihin osallistumisesta. Kunnanjohtaja tiedotti Kinnulan kunnan kotisivujen uudistamisasiasta. Muutoksenhakukielto (valmistelua)

23 MRL MUKAINEN KINNULAN KUNNAN LAUSUNTO KINNULAN KUNNAN TILAPALVELUN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA , 267 Kinnulan kunnanhallitus päätän antaa MRL 173 mukaisen kunnan lausunnon Keski-Suomen ELY keskuksen toimivaltaan kuuluvasta Kinnulan kunnan tilapalvelun poikkeamishakemuksesta. Poikkeamishakemuksessa esitetyt lähtötiedot: Hakija: Kinnulan kunta, tilapalvelu Keskustie 45, KINNULA puh / kunnanrakennusmestari Rakennuspaikan sijainti ja kohdetiedot: Kunta: Kinnula (256) Kylä: 401, Kinnula Osoite: Silkkiperäntie 13 Tila: Kolmiopala RN:o: Kortteli: 36 Kaavallinen tilanne: asemakaava Tontin käyttötarkoitus: AO, asuinpientalojen korttelialue sekä P, puistoalue. Rakennushanke ja kerrosala: Päiväkodin rakentaminen 475 m 2 Rakennuspaikan käytetty rakennusoikeus: Korttelialueella ei rakennuksia. Hakemuksessa esitetyt perustelut, lisätiedot ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista: Päiväkodin rakentaminen tiivistää julkisten palvelujen sijoittumista vierekkäin. Samalla hyödynnetään jo rakennettua katu- ja kevytväyläverkostoa sekä leikkialuetta. Maisema säilyy lähes entisenlaisena laajojen peltoalueiden johdosta. Rakennusrajoitus, josta poikkeusta haetaan: Kyseessä on poikkeaminen MRL 58.1 määräyksestä (eli asemakaavan määräyksistä poikkeaminen). Alueella on voimassa asemakaava, jonka mukaisesti hakemuksen mukainen rakennuspaikka on osin puistoaluetta. Hanke ei ole asemakaavan mukainen käyttötarkoitukseltaan. Naapurien kuuleminen, lausunnot ja asian käsittely: Hakemuksen johdosta naapurit on kuultu kirjallisesti eikä muistutuksia

24 ole jätetty. Perikuntien osalta allekirjoittanut osakas on informoinut muita osakkaita. Hakemuksessa esitetyt kohteen muut lähtötiedot: Lausunnon perustelut: Poikkeamisen toimivalta kuuluu Keski-Suomen ELY keskukselle MRL 171 tarkoittamalla tavalla. Päiväkodin rakentaminen suunnitellulle alueelle tiivistää keskusta-alueen palveluntuotantoa ja käyttää hyväksi jo rakennettua kunnallistekniikkaa. Korttelialueesta on käynnistynyt kaavanmuutos, jonka luonnos on nähtävillä välisen ajan. Naapurit on kuultu eikä hakemuksen johdosta ole jätetty muistutuksia. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Sovelletut säännökset: MRL 53 MRL 58 MRL MRL 171 MRL 172 MRL 173 MRL 176 Valmistelija: Petri Syrjä, puh Lausuntonaan Kinnulan kunnanhallitus esittää, että Kinnulan kunta puoltaa haettua poikkeamista. Kinnulan kunta pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ratkaisemaan poikkeamisen kokonaisuudessaan. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. OTE ELY

25 Muutoksenhakukielto (valmistelua)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 24 1.12.2014 621 Kokousaika 1.12.2014 klo 17.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.4.2014 245 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 20.34 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 2/12.3.2015 43 Kokousaika Torstai 12.3.2015 klo 19.00* 21.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä - = poissa Kunnanvirasto, valtuustosali

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1 Nro 01/08.03.2012 1 Kokousaika 08.03.2012 klo 19.13 21:31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2006 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

Lisätiedot