opinto-ohjaajan OPAS kevään yhteishaku 2014 Turun ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "opinto-ohjaajan OPAS kevään yhteishaku 2014 Turun ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 opinto-ohjaajan OPAS kevään yhteishaku 2014 Turun ammattikorkeakoulu

2 2 MATKA ALKAA TÄSTÄ. Yhteishaku 2014 vieraskielisten koulutusten yhteishaku nuorten, aikuisten ja ylempien AMK-tutkintojen kevään yhteishaku vieraskielisten ylempien erillishaku Opon-opas löytyy myös sähköisenä osoitteessa: Haussa oleviin koulutusohjelmiin voit tutustua osoitteessa:

3 3 Sisällysluettelo NUORTEN TUTKINTOON JOHTA VA KOULUTUS yhteishaun aikataulu ja ohjeet 4 VALINNAN YLEISPERIAATTEET nuorten suomenkielinen tutkintoon johtava koulutus 5 KULTTUURiala 9 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ala 14 TEkniikan ja liikenteen alan 20 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN 30 JA HALLINNON ALAN

4 4 NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS yhteishaun aikataulu ja ohjeet Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakulomake täytetään osoitteessa Yhteishaussa voi hakea enintään neljään hakutoiveeseen. Hakija merkitsee hakulomakkeelle 1 4 hakutoivetta siinä järjestyksessä, jossa haluaa tulla valituksi. Hakutoivejärjestys on sitova eikä sitä voi muuttaa enää hakuajan jälkeen. Joihinkin koulutusohjelmiin hakemiseen kuuluu etukäteis tai ennakkotehtäviä tai lisälomakkeen täyttäminen hakuaikana. Myös valintakoe saattaa pohjautua ennakkoaineistoon. Hakijan tulee aina täyttää yhteishakulomake hakuaikana. Pelkän lisälomakkeen tai ennakko/ etukäteistehtävän palauttaminen ei riitä. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alussa. Kopiot haussa käytetyistä todistuksista tulee toimittaa hyväksymiskirjeen ohjeen mukaisesti opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen liitteenä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla hakevien on toimitettava jäljennökset tutkintotodistuksistaan jo hakuaikana. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ym. tarvittavat todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Hakija on itse vastuussa hakulomaketietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta koko hakuprosessin ajan. Kevään yhteishaku Kaikkien hakuun liittyvien asiapaperien tulee olla perillä ammattikorkeakoulussa viimeisenä hakupäivänä kello mennessä. Hakija on vastuussa siitä, että hakemus- ym. asiapaperit saapuvat perille määräajassa. Hakijan, joka hakee ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomailla suoritetulla tutkinnolla, on toimitettava kopio tutkintotodistuksesta (ulkom. tutkinnosta myös mahdollinen käännös) ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon mennessä. Näiden tutkintojen on oltava valmiiita/tutkintotodistukset päivätty hakuajan loppuun mennessä. Valintakokeet järjestetään Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan ja viimeistään Turun AMK ei julkaise listaa valituista verkkosivuillaan eikä ilmoita valinnoista sähköpostilla tai tekstiviesteillä. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle kello mennessä. JONOTUSOIKEUS Hakija voi jonottaa opiskelupaikkaa vain, jos hänet on hyväksytty opiskelijaksi viimeistään Jonottaa voi ainoastaan yhtä ylempää hakutoivetta tai toisessa yhteishaussa ollutta paikkaa, eikä kohdetta voi muuttaa jälkikäteen. Yhteishaun ulkopuolella oleviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Jonotusoikeus kannaattaa varmista korkeakoulusta ennen vastaanottoilmoituksen jättämistä. Jonotusoikeus päättyy Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen Hakija voi muuttaa hakutoivejärjestystä hakuajan päättymiseen asti. Muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti 1. hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakija voi täydentää hakemustaan hakuajan päätyttyä muiden tietojen kuin hakutoiveiden osalta seuraavasti: Todistusarvosanoja ja työkokemusta koskevat muutokset tai korjaukset, jotka on ilmoitettu kevään 2014 yhteishaussa mennessä, huomioidaan valittaessa hakijoita valintakokeisiin. Todistusarvosanoja ja työkokemusta koskevat muutokset tai korjaukset, jotka on ilmoitettu kevään 2014 yhteishaussa mennessä, huomioidaan lopullisessa opiskelijavalinnassa. LISÄTIETOA Ota yhteyttä: p. (02) (puhelinaika arkisin klo ja 14 15) Turun ammattkorkeakoulu Hakutoimisto (ICT-talo, A-siipi, toinen kerros) Joukahaisenkatu 3 A Turku

5 5 VALINNAN YLEISPERIAATTEET nuorten suomenkielinen tutkintoon johtava koulutus Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta. Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa. Arenen opiskelijavalintaprojektin työryhmä suosittelee, että koulutusohjelma käsitteestä luovutaan ja hakukohteita ei enää nimetä koulutusohjelmiksi. 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Yleisen hakukelpoisuuden koulutusohjelmiin antavat: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto (laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005) International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate tutkinto opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa viimeistään Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee - ammattitutkinnolla - erikoisammattitutkinnolla tai - ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hakija ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat: ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto Henkilö, joka on saavuttanut edellä selostetuin perustein kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluihin 1) suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetukseen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen tai 2) hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Työkokemuksen tulee olla hankittuna hakuajan päättymiseen mennessä. Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Ammattikorkeakoulussa voidaan tarvittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkeava, mutta koulutusta/ suuntautumisvaihtoehtoa sisällöllisesti lähellä oleva tutkinto tai kouluasteen ammatillinen koulutus.

6 6 Valinnan yleisperiaatteet 2 Koulutus ja tutkinto, jolla voi hakea 2.1 Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion vähimmäisoppimäärän (hakukoodi 9) Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuksen ja/tai ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan vuodesta 1990 alkaen ylioppilastutkintorekisteristä. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista numeroina todistukseen merkityistä arvosanoista. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat kopion arvosana-arvioinnistaan (Predicted Grades) mennessä ensisijaisen hakukohteensa hakutoimistoon. Hakukeväänä valmistuvan IB-hakijan opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen. Suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppakoulussa EB-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavien muuntotaulukoiden mukaisesti: EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava EB-tutkinto IB-tutkinto Reifeprüfungtutkinto Suomalainen ylioppilastutkinto Muu ainekohtainen Matematiikka koe 9,50 10,00 9,00 10,00 7 (Excellent) pistettä Laudatur 8,50 9,45 8,00 8,95 6 (Very good) pistettä Eximia cum laude approbatur 7,00 8,45 7,00 7,95 5 (Good) 8 9 pistettä Magna cum laude approbatur 6,00 6,95 6,00 6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä Cum laude approbatur 5,00 5,95 5,00 5,95 3 (Mediocre) 5 6 pistettä Lubenter approbatur 4,00 4,95 4,00 4,95 2 (Poor) 4 pistettä Approbatur EB-linjan päättötodistus Todistusarvosanojen muuntokaava IB-linjan päättötodistus Reifeprüfunglinjan päättötodistus * (Excellent) pistettä (Very good) pistettä (Good) 7 9 pistettä (Satisfactory) 5 6 pistettä (Mediocre) 3 4 pistettä (Poor) 1 2 pistettä 5 Lukion päättötodistus * Reifeprüfung-tutkinnon keskiarvo muunnetaan siten, että kokonaispistemäärä jaetaan 60:llä ja muunnetaan taulukon mukaan. (Esim. 520:60 ~ 8,67 mikä oheisen muuntotaulukon mukaan vastaa lukion päästötodistuksen numeroa 8.) 2.2 Ammatillinen perustutkinto/ koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (hakukoodi 4) Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, on hänen valittava, millä todistuksella hakee. Arvosanat otetaan ko. tutkintotodistuksesta. Myös näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon (120 ov) suorittaneet hakevat tässä ryhmässä. Näyttötutkinnon arvosanat otetaan näyttötutkintotodistuksesta. Ammatilliseen perustutkintoon valmistumassa oleva hakija käyttää viimeisintä väliaikaista todistusta. Valinta on kuitenkin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on suoritettu. Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon päättötodistuksen keskiarvo, joka lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on an-

7 Valinnan yleisperiaatteet 7 nettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Huom: alle kolmivuotisella ammatillisella perustutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle. 2.3 Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto (120 ov) (hakukoodi 7) Hakija, joka on suorittanut sekä ammatillisen perustutkinnon (120 ov) että ylioppilastutkinnon, voi hakea käyttäen jotakin seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista, ja valita näistä sen, joka tuottaa parhaan pistemäärän. a) Hakeminen ylioppilastutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan kohdassa 2.1 esitetyn pisteityksen mukaisesti. b) Hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan kohdan 2.2 mukaisesti. c) Hakeminen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvosta. 2.4 Ammatti- tai erikoisammattitutkinto (hakukoodi 5) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Hakutoimisto tekee toimitettujen kopioiden pohjalta päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. 2.5 Ulkomailla suoritettu tutkinto (hakukoodi A) Ulkomailla suoritettu tutkinto tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomailla suoritetulla tutkintotodistuksella hakevan on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tutkintojen on oltava suoritettuina viimeistään Todistuksen lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (hakukoodi B) Tässä ryhmässä voivat hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Valinta tehdään ammattikorkeakoulun ilmoittaman valintamenettelyn mukaisesti. Hakijan on toimitettava opintosuoritusote hakuajan päättymiseen mennessä kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin. 2.7 Ammattikorkeakoulu- / yliopistotutkinto Yhteishaussa ei voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistusta, vaan hakija hakee todistuksella, jota käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 2.8 Harkinnanvarainen valinta (hakukoodi 6) Ammattikorkeakoulu voi käyttää myös harkinnanvaraista valintaa, jos se katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän opintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa ei ole. Päätös perustuu ammattikorkeakoululakiin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. (L 564 /09, 20 2 mom.). Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva täyttää normaalisti yhteishaun hakulomakkeen. Koska kukin ammattikorkeakoulu arvioi harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen ja päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista, on hakijan otettava yhteyttä kaikkiin hakukohteina olevien ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin. Hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin.

8 8 Valinnan yleisperiaatteet 3 Opiskelijavalintojen muut periaatteet 3.1 Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen Hakija voi muuttaa hakutoivejärjestystään hakuajan päättymiseen asti. Muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti 1.hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakuajan päätyttyä hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa. Hakija voi viranomaisen kehotuksesta tai omasta aloitteestaan hallintolain (434/2003) 22 :n edellyttämällä tavalla täydentää hakemustaan myös hakuajan päätyttyä kuitenkin enintään asetuksessa (353/2003) tarkoitetun yhteishakurekisterin tietojen tallentamisen päättymiseen asti. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätettyä yhteishaun aikataulusta keväälle 2014 Opetushallitus antaa rekisterinpitäjän aikataulupäätöksen hakutoimistoille yhteishaun ja valintojen toteutusta varten. 3.2 Kielikoe Kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä ja josta kielestä hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä kokeessa. Koulusivistyskieleksi katsotaan tässä yhteydessä myös ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli ja josta kielestä hakijalla on todistuksessaan äidinkielen tai suomi (tai ruotsi) toisena kielenä arvosana. 3.3 Työkokemus Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain työkokemus, joka on kertynyt hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen työkokemuksen määrä täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Oman yrityksen harjoittamisesta hakijan tulee toimittaa dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus)- tai MYEL (viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus) -vakuutettu. 3.4 Valinta tasapisteissä olevien välillä Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakokeen tulos 3. kaikkien aineiden keskiarvo 4. koulumenestyspisteet 5. työkokemuspisteet Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Suomen perustuslain 6.2. :n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/ ) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin. Mikäli hakija em. seikkoihin liittyen tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. kutsun saatuaan hakijan tulee välittömästi toimittaa hakemus ao:n ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.

9 9 KULTTUURIALAn valintaperusteet nuorten tutkintoon johtava koulutus OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat kutsutaan valintakokeeseen koulumenestyksen tai etukäteen tehtävän näytön perusteella. Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia. Hakijan tulee perehtyä ammattikorkeakoulukohtaisiin hakuohjeisiin. Opiskelijavalinnan kokonaispisteityksessä on kulttuurialalla kaksi vaihtoehtoa sen mukaan käytetäänkö valinnassa koulumenestyspisteitä ja valintakoetta tai ainoastaan valintakoetta. Kummassakin vaihtoehdossa huomioidaan ensimmäinen hakutoive. Lopullinen opiskelijavalinta perustuu valintakokeeseen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettaviin pisteisiin. Lisäksi valintaan vaikuttaa opiskelijoiden jako musiikin koulutuksessa instrumenttiryhmiin ja muissa koulutuksissa erikoistumisaloihin, joiden opiskelijamäärät perustuvat työelämän tarpeiden arviointiin. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja. Valintapisteitys Valintapisteitys valintakokeen perusteella ilman koulumenestyspisteitä: Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa voidaan hakijalta pyytää ennakkoon ammattikorkeakoulun määrittelemä näyttö hakijan osaamisesta, jonka perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Tällöin hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteisnäytön perusteella, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Ensimmäinen hakutoive Yhteensä 95 pistettä 5 pistettä 100 pistettä KOULUMENESTYS Hakijat kutsutaan koulumenestyspisteiden perusteella valintakokeeseen mutta niitä ei huomioida lopullisessa pisteytyksessä. Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella Jos sinulla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), voit valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Merkitse arvosanat hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyrit.

10 10 Kulttuuriala, nuoret A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista, jotka on ilmaistu numeroina. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat L/E M CL B A Äidinkieli Lukion päättötodistuksen keskiarvo 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Pisteet B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2014 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos sinulla on useita ammatillisia tutkintoja, voit valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan todistusarvosanojen painottoman keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai, jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Ammatillinen tutkintotodistus Äidinkieli (arviointi 1-3) tai ammatillinen viestintä Äidinkieli (arviointi 1-5) tai ammatillinen viestintä Äidinkieli (arviointi 4-10) 10/ tai ammatillinen viestintä Pisteet Keskiarvon pisteasteikko on seuraava: Asteikko 1-3 Asteikko 1-5 Asteikko ,50 4,25 8, ,17 3,75 8, ,75 3,00 7, ,38 2,25 7, ,13 1,75 6,50 7 <1,13 < 1,25 < 6,00 0 Koulumenestyspisteet

11 Kulttuuriala, nuoret 11 C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat L/E M CL B A Äidinkieli Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1-3 2,50 2,17 1,75 1,38 1,13 asteikko 1-5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 asteikko ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Pisteet ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä. Valintakokeeseen sisältyvä näyttö Valintakokeeseen sisältyvä näyttö tulee toimittaa kunkin ammattikorkeakoulun ilmoittamana aikana. Näyttö arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Ennakkoon toimitettu näyttö ei vaikuta lopullisessa valinnassa. VALINTAKOE Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeen sisältö ja pisteytys ilmoitetaan ammattikorkeakoulujen hakijan oppaissa.

12 12 KULTTUURIALA nuorten tutkintoon johtava koulutus Esittävän taiteen koulutus Tanssinopettaja (AMK) Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Aloituspaikat 32 Ammattiopinnot koostuvat taiteellisen ilmaisun ja ammattitekniikoiden sekä ryhmän ohjaamisen ja opettamisen opinnoista. Tanssinopettajan tutkinto sisältää ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot. Opinnot antavat valmiuden oman taiteenalan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää taitojaan ja tietojaan taiteellisen kommunikaation välineenä, hallitsee taiteenalansa ammatilliset perusvaatimukset ja kykenee käyttämään näitä taiteellisiin ja opetuksellisiin päämääriin, hallitsee tarvittavan laitteiston ja välineistön käytön ja osaa hyödyntää modernia teknologiaa niin työskentelyyn, opetukseen kuin tiedonhankintaan, kykenee analysoimaan taiteenalansa teosta tai tekoa, luomaan ja toteuttamaan taidekasvatuksellisia kokonaisuuksia eri ikä- ja kohderyhmille ja pystyy työllistämään itseään monipuolisesti nukketeatterin, sirkuksen, tanssin ja teatterin ammateissa tekijänä, vetäjänä, opettajana tai yrittäjänä. viikolla Lisätietoja Veli-Pekka Teponoja puh Kuvataiteen koulutus Kuvataiteilija (AMK) Aloituspaikat 20 Kuvataiteen opinnoissa kehität omaa ilmaisuasi ja opit erilaisia nykytaiteen tekotapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitat katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Valmistuneena voit toimia itsenäisenä kuvataiteilijana ja alan asiantuntijana tai laaja-alaisesti valokuvan eri ammattikentillä. Kuvataiteessa haetaan kuvataiteen ja valokuvan suuntaaviin ammattiopintoihin. Kuvataide Opinnoissasi voit syventyä kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan. Laajennat osaamistasi mm. valokuvan ja videon ilmaisukeinoihin, ympäristö- ja yhteisötaiteisiin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Ammatillista identiteettiä vahvistat kuvataiteilijan työtä vastaavissa harjoitteluissa ja taideprojekteissa. Valokuva Opinnoissasi perehdyt valokuvan tekniikoihin digitaalisesta perinteiseen, laajennat näkemystäsi kuvataiteen opintojen, projektien, harjoittelun ja työpajojen kautta. Valmistuttuasi tunnet valokuvauksen tekniset ja ilmaisulliset mahdollisuudet. ja etukäteistehtävät Etukäteistehtävät julkaistaan osoitteessa Tehtävät palautetaan Taideakatemian opintotoimistoon klo mennessä.yhteisvalinnan hakemuksen lähettäneet ja etukäteistehtävät hyväksyttävästi suorittaneet kutsutaan valintakokeeseen; (kuvataide) tai (valokuva). Arviointiperusteina ovat visuaalisuus, omaperäisyys, ilmaisukyky ja sisältö. Lisätietoja Taina Erävaara (kuvataide), puh Ismo Luukkonen (valokuva), puh Media-alan koulutus Medianomi (AMK) Aloituspaikat 70 Taideakatemian monitaiteinen oppimisympäristö antaa ainutlaatuiset opiskelumahdollisuudet. Opiskelet itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Opit ottamaan vastuuta ammattilaisen tavoin työelämälähtöisissä ja kansainvälisissä opinnoissasi. Animaatio ja elokuva Valmistut animaatio- ja elokuva-alan työtehtäviin. Opit visuaalista tarinankerrontaa, käsikirjoittamista, kuvausta, valaisua, leikkaamista, äänisuunnittelua sekä tuotannon projektinhallintaa. Voit syventyä animaatioon, elokuvaan tai niiden tuottamiseen. Journalismi Valmistut toimittajaksi radioon, televisioon, lehteen tai verkkotoimitukseen. Tuotat journalistista sisältöä tekstillä, kuvalla, äänellä ja videolla.voit myös työskennellä mm. tiedottajna tai mediakasvattajana. Mainonnan suunnittelu AD, copywriter ja projektipäällikkö ovat mainos- ja digitoimistojen moottoreita. Konseptisuunnittelun, ideoinnin ja projektijohtamisen sekä mediat 360 kattavat markkinointiviestinnän opinnot valmentavat sinusta mainonnan monipuolisen tiimiosaajan. ja etukäteistehtävät Etukäteistehtävät julkaistaan osoitteessa Tehtävät palautetaan Taideakatemian opintotoimistoon klo mennessä. viikolla Lisätietoja Eero Linjama (elokuva) Samuel Raunio (journalismi) Erkki Mikkola (mainonnan suunnittelu)

13 Kulttuuriala, nuoret 13 Muotoilun koulutus Muotoilija (AMK) Aloituspaikat 20 Opiskelussa painottuvat visuaalisen ja kulttuurisen ajattelutavan kehittäminen, käytettävyys ja tuotekehitystaidot. Keskeistä on käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys, suunnitteluja muotoiluosaaminen sekä visuaalinen viestintä. Monipuoliset työelämäyhteydet ja projektit ovat kiinteä osa opiskelua, jossa henkilökohtaiset tavoitteesi painottuvat. Opiskelun aikana opit peilaamaan suunnittelutyötä kestävän kehityksen näkökulmiin. Sinulla on myös mahdollisuus luoda kansainvälisiä yhteyksiä sekä kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovalmiuksiasi. Valmistuneet muotoilijat toimivat teollisuuden palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Valintaan liittyy karsivat etukäteistehtävät, jotka tulevat nähtäväksi osoitteeseen yhteishakuajan jälkeen. Koulutusohjelman kaksipäiväinen valintakoe järjestetään touko- kesäkuun vaihteessa. Hakijalle kaksipäiväinen valintakoe järjestetään Lisätietoja Jouni Suvala puh Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) Aloituspaikat 12 Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laajaalaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia soiton-/ laulunopettajana tai teorian ja säveltapailun opettajana. Opinnot antavat myös valmiudet toimia erilaisissa muusikon tehtävissä, esimerkiksi orkesterimuusikkona, säestäjänä, kuorolaulajana tai solistina. Koulutuksen ytimessä ovat musiikillisen ilmaisun opinnot sekä pedagogiset ja musiikkiteoreettiset opinnot. Taideakatemian monitaiteinen ja inspiroiva ympäristö antaa opiskelijoille ainutlaatuiset mahdollisuudet osallistua erilaisiin yhteisproduktioihin. viikolla 21 Lisätietoja Eero Linjama Lisätietoja kulttuurialan hakumenettelystä Opinto-ohjaajat Muotoilun koulutusohjelma: Marja-Liisa Mäkinen, puh Muut kulttuurialan koulutusohjelmat: Tuija Mäntsälä, puh

14 14 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN valintaperusteet nuorten tutkintoon johtava koulutus OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja valintakoe. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys 30 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä 65 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset ja bioanalyytikon koulutukseen valituilta todistuksen riittävästä näkökyvystä ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyt lisäselvitykset terveydentilasta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa, jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja tai bioanalyytikon koulutukseen opiskelijaksi valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella tai muuhun terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan sopivana. KOULUMENESTYS Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat L/E M C B A Äidinkieli Paras kieli (pitkä tai lyhyt) Matematiikka* tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) *bioanalyytikon ja röntgenhoitajan koulutukseen hakevilla kuitenkin aina matematiikka Lukion päättötodistuksen keskiarvo 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Pisteet

15 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, nuoret 15 B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2013 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis opiskelupaikan vastaanoton viimeiseen päivään mennessä. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo Pisteasteikko on seuraava: Asteikko 1-3 Asteikko 1-5 Asteikko ,67 4,50 9, ,50 4,25 8, ,33 4,00 8, ,17 3,75 8, ,00 3,50 8, ,88 3,25 7, ,75 3,00 7, ,63 2,75 7, ,50 2,50 7, ,38 2,25 6, ,25 2,00 6,50 8 1,13 1,75 6,25 6 1,00 1,50 6,00 4 <1,50 < 6,00 0 Koulumenestyspisteet

16 16 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, nuoret C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus Arvosanat L/E M C B A Äidinkieli Paras kieli (pitkä tai lyhyt) Matematiikka* tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) *bioanalyytikon ja röntgenhoitajan koulutukseen hakevilla kuitenkin aina matematiikka Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1-3 2,33 2,00 1,75 1,50 1,25 asteikko 1-5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 asteikko ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Pisteet ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä. VALINTAKOE Valintakokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Hakijat valitaan kokeeseen koulumenestyksestä ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota (30 pistettä), sosiaalisia valmiuksia (15 pistettä) ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia (20 pistettä). Valintakokeen kaikista arviointikohteista on saatava hyväksytty tulos. voi sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, sekä yksilö- ja /tai ryhmätehtäviä. Ryhmä- ja yksilötehtävät voivat sisältää erilaisia osioita: esimerkiksi haastattelun, ryhmätilanteen, toiminnallisen ryhmäkokeen, psykologisen henkilöarvioinnin, aineistokokeen, kielikokeen tai kirjallisen kokeen. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Tehtävän ohjeistus on ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. tulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat Ammattikorkeakoulujen valintaoppaassa ja omissa Hakijan oppaissaan valintakoepäivät ja valintakokeen sisällön. Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä on 20 pistettä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintakoeryhmää. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden kutsun/valintakoeryhmä. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin saamaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin (tulos voi vaihdella koulutusten vaatimusten mukaisesti) valintayhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa. Luettelo valintayhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista löytyy osoitteesta

17 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, nuoret 17 Sosiaali- ja terveysalalle hakeneiden valintaan vaikuttaa myös SORA lain edellyttämät terveydentilan lisäselvitykset sekä tieto aikaisemmista opiskeluoikeuden peruuttamista koskevista päätöksistä. 1. valintakoeryhmä Bioanalyytikko, Bioanalytiker, Ensihoitaja, Förstavårdare, Hammasteknikko, Sairaanhoitaja, Sjukskötare, Terveydenhoitaja, Hälsovårdare, Kätilö, Barnmorska, Optometri, Optometrist, Röntgenhoitaja, Röntgenskötare, Suuhygienisti, Munhygienist 2. valintakoeryhmä Apuvälineteknikko, Fysioterapeutti, Fysioterapaut, Jalkaterapeutti, Fotterapeut, Naprapaatti, Osteopaatti, Osteopat, Toimintaterapeutti, Ergoterapeut 3. valintakoeryhmä Sosionomi, Socionom 4. valintakoeryhmä Kuntoutuksen ohjaaja, Geronomi 5. valintakoeryhmä Estenomi, Estenom Hakijan terveydentila Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Bioanalytiikko-koulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutukseen. Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista. Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

18 18 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA nuorten tutkintoon johtava koulutus Koulutukset turussa Bioanalyytikkokoulutus Bioanalyytikko (AMK) Aloituspaikat: 18 Bioanalyytikko on kliinisten tutkimusten ja laboratorioanalytiikan asiantuntija. Bioanalyytikon keskeisiä työtehtäviä ovat näytteenottotoiminta ja siihen liittyvä asiakaspalvelu, laboratorionäytteiden tutkiminen, laboratoriopalveluiden kehittäminen ja laadunhallinta. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu oman alan asiantuntijana ja konsulttina toimiminen sekä opetus- ja ohjaustehtävät. Suurin osa bioanalyytikoista toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa. Nykyään yhä useampi heistä sijoittuu myös lääketieteellisiin ja biotieteiden tutkimus- ja tuotantolaitoksiin sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviin Ensihoitajakoulutus Ensihoitaja (AMK) Aloituspaikat: 20 Ensihoitajana työskentelet osana ensihoitoketjua, tiiviissä yhteistyössä muun muassa hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. Työssäsi tarvitset stressinsietokykyä, tilanneherkkyyttä sekä päätöksentekotaitoja, joita opit koulutuksessa. Opit myös työskentelemään ensihoitotiimin jäsenenä ja potilaan hoitajana sekä itsenäisesti että lääkäriltä saamiesi hoitoohjeiden mukaisesti Fysioterapeuttikoulutus Fysioterapeutti (AMK) Aloituspaikat: 45 Fysioterapiaopinnoissa hankit valmiuksia liikkumisen ja toimintakyvyn arvioimiseen sekä asiakaslähtöisen fysioterapian suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi opit fysioterapian toteutukseen liittyviä terapia- ja ohjaustaitoja sekä fysioterapian kehittämis- ja johtamistaitoja. Opinnoissa painottuvat monipuolisen ammattitaidon saavuttaminen, oma aktiivinen ja vastuullinen toiminta, itsearviointi sekä jatkuva itsensä kehittäminen. Valmistuttuasi voit toimia sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä tai vanhainkodeissa. Voit toimia myös yrittäjänä ja/tai alan kehittämistehtävissä , hakijalle yksipäiväinen Kätilökoulutus Kätilö (AMK) Aloituspaikat: 20 Kätilöopinnoissa opiskelet seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä naistentautien hoitotyötä. Kätilö vastaa odottavan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä syntyvän lapsen ja perheen hyvinvoinnista. Kätilöt työskentelevät äitiys- ja perhesuunnitteluneuvoloissa, synnytysosastoilla, lapsivuodeosastoilla, äitiys- ja naistentautipoliklinikoilla sekä naistentautien vuodeosastoilla. Koulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen Sairaanhoitajakoulutus Sairaanhoitaja (AMK) Aloituspaikat TURKU: 70 Sairaanhoitajaopinnoissa opiskellaan hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, lääkehoitoa sekä potilaiden ja omaisten ohjausta. Sairaanhoitajat työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Turku: Sosionomikoulutus Sosionomi (AMK) Aloituspaikat: 45 Sosionomi tukee ja ohjaa yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen elämänhallintaa. Työalueita ovat varhaiskasvatus, lastensuojelu, vanhusja vammaistyö, sosiaaliturvaan liittyvä ohjaus ja neuvonta, päihde- ja mielenterveystyö ja kuntoutus. Opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä opintoja ja vaihtoehtoisia ammattiopintoja: Varhaiskasvatuksessa painottuu kasvatus- ja ohjaustyö. Varhaiskasvatuksen opinnot suoritettuaan opiskelija voi työskennellä lastentarhanopettajana. Lastensuojelun opinnoissa opiskellaan lasten, nuorten, vanhempien ja perheiden tukemista ja ohjausta. Aikuissosiaalityössä opiskellaan ohjausta, kuntoutusta sekä sosiaalipalvelujen kehittämistä ja johtamista. Toiminnallisissa menetelmissä opitaan työskentelytapoja joilla parannetaan yksilöiden, ryhmien, tiimien, yhteisöjen ja organisaatioiden hyvinvointia. Yksipäiväinen valintakoe ja sisältää soveltuvuusarvioinnin ja ryhmätilanteen.

19 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, nuoret 19 Suuhygienistikoulutus Suuhygienisti (AMK) Aloituspaikat: 22 Koulutuksesta saat valmiudet suun terveyden edistämiseen ja ylläpitoon, suun sairauksien ehkäisyyn ja varhaishoitoon, kuten hammaskiven poistoon. Koulutus valmistaa myös tiettyihin hammaslääketieteen erikoisalojen osaamistehtäviin, kuten oikomishoitoon. Opiskeluaikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat suun terveydenhuoltoa erilaisissa projekteissa ja tiimeissä. Osa käytännön opiskelusta toteutetaan kansanterveystyön suun terveydenhuollon yksikössä ja osa suuhygienistikoulutuksen omassa hoitoyksikössä, jossa opiskelija voi harjoitella hoitoja, asiakkaan ohjaamista sekä toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Toimintaterapeuttikoulutus Toimintaterapeutti (AMK) Aloituspaikat: 25 Toimintaterapeuttiopinnoissa opit tukemaan eri-ikäisiä asiakkaita päivittäisen elämän tilanteissa ja kehität kommunikointi- ja yhteistyötaitojasi. Terapiamenetelminä ovat usein arkipäivän tehtävät kuten ruuanlaitto, kodinhoito tai vapaa-ajan tehtävät. Toimintojen, esimerkiksi puutarhanhoidon, kuvallisen ilmaisun tai draaman avulla tuetaan asiakasta kehittämään taitojaan. Lasten terapiassa leikki on keskeinen toimintamuoto. Toimintaterapeutti osallistuu myös asiakkaan asuin- ja elinympäristön suunnitteluun sekä ohjaa asiakasta apuvälineiden valinnassa. Toimintaterapeutilta edellytetään pitkäjänteisyyttä, jatkuvaa itsensä kehittämistä ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että moniammatillisissa ryhmissä. Valmistuttuasi voit työskennellä lasten, aikuisten ja vanhusten kanssa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, toimintakeskuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Voit myös toimia yksityisyrittäjänä tai alan kehittämistehtävissä , hakijalle yksipäiväinen LISÄTIEDOT KOULUTUKSISTA Opinto-ohjaajat: Bioanalyytikko, ensihoitaja, kätilö, sairaanhoitaja (Turku), suuhygienisti: Erja Salminen p Fysioterapeutti, sosionomi, toimintaterapeutti Marja Naatula, p Koulutukset Salossa Sairaanhoitajakoulutus Sairaanhoitaja (AMK) Aloituspaikat SALO: 23 Sairaanhoitajaopinnoissa opiskellaan hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, lääkehoitoa sekä potilaiden ja omaisten ohjausta. Sairaanhoitajat työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Salo: Terveydenhoitajakoulutus Terveydenhoitaja (AMK) Aloituspaikat SALO: 20 Terveydenhoitajaopinnoissa saa valmiudet tukea perheitä ja yhteisöjä terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Terveydenhoitajat työskentelevät neuvoloissa, äitiysneuvoloissa sekä koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollossa. Koulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen. Salo: LISÄTIEDOT KOULUTUKSISTA Opinto-ohjaaja: Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (Salo) Päivi Härmä, p

20 20 TEkniikan ja liikenteen alan valintaperusteet nuorten tutkintoon johtava koulutus INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys 55 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä 35 pistettä Työkokemus 5 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja. KOULUMENESTYS Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Koulumenestyspisteet lasketaan seuraavin perustein: yksittäisistä aineista (äidinkieli, matematiikka, fysiikka tai kemia sekä paras pitkänä kirjoitettu kieli) ylioppilastutkintotodistuksesta kaikkien aineiden keskiarvo (painottamaton keskiarvo kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista) lukion päättötodistuksesta Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien ei tarvitse merkitä hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoja, sillä ne kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Ylioppilastutkinto, arvosanat L/E M C B A Pisteet Äidinkieli Matematiikka, pitkä * Matematiikka, lyhyt * Fysiikan reaalikoe ** Kemian reaalikoe ** Paras pitkänä kirjoitettu kieli * = enintään toinen ** = enintään toinen

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet 1 Onneksi olkoon, olet valinnut tutkittavaksesi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU. saimia.fi

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU. saimia.fi HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2014 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Erweko Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Skinnarilankatu 36 53850 Lappeenranta

Lisätiedot

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulun Hakijan opas KEVÄT 2014 Kevään 2014 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika:

Lisätiedot

23.3. 9.4. amkhaku.fi

23.3. 9.4. amkhaku.fi Mistä ammatista Sinä haaveilet? 2009 HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 2009 23.3. 9.4. amkhaku.fi Miltä kuulostaisi työ viestinnän parissa? Tai sosiaalialan, kuvataiteen tai ehkä rakennustekniikan? Satakunnan

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Hakijan opas KEVÄT 2012

Hakijan opas KEVÄT 2012 Hakijan opas KEVÄT 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu KEVÄÄN 2012 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Hakijan opas KEVÄT 2012 Nuorten koulutus Hakuaika: 5.3. 3.4.2012. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011 APPLICATION QUIDE SPRING 2011 Vieraskielisen nuorten koulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 3.1. 15.2.2011 Nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 7.3. 12.4.2011 KEVÄT 2011 1 OPISKELIJAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 HAKIJAN OPAS 2014 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Sosiaali-,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! HAKIJAN OPAS 2013 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu 2013...6 Tekniikan ja liikenteen ala...29 Insinööristä Insinööri (AMK) päivitysohjelma...29

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot