KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa."

Transkriptio

1

2 KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa. VISIO 2012 Kaukametsän opisto on tunnettu ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnan näyttäjä Suomessa. PERUSTEHTÄVÄ Kaikkien väestö- ja ikäryhmien elinikäisen oppimisen tukeminen sekä sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen. PÄÄMÄÄRÄT Vapaan sivistystyön päämäärät ja tavoitteet Kansalaisopisto nähdään tärkeänä osana kaupunkilaisten peruspalveluja. Opetuksen tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisön henkistä ja aineellista hyvinvointia. Opiskelun myötä opitaan arvostamaan vapaa-ajan laadukasta ja mielekästä käyttöä sekä tiedostamaan arkipäivän kulttuurin merkitystä. Eri ikä- ja väestöryhmät pyritään ottamaan huomioon kurssien suunnittelussa. Opiston arvot eivät ole ristiriidassa moniarvoisemmaksi kehittyvän yhteiskunnan kanssa. Kurssit ovat avoimia maahanmuuttajille ja erityisryhmille. Elinikäisen oppimisen periaate toteutuu opiston opetusryhmissä. Opistossa se korostuu omaehtoisena ja henkilökohtaisena oppimisena ja kasvamisena ikään katsomatta. Kulttuurinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävä kehitys sisältyvät opetuksen tavoitteisiin, painottuen eri tavoin eri opetusalueilla. Opisto tarjoaa jatko- ja täydennysopintomahdollisuuksia sekä tukee tutkintoon tähtääviä toimintoja. Taiteen perusopetuksen päämäärät ja tavoitteet Kaukametsän opiston taiteen perusopetuksen eri muotojen päämäärät ja tavoitteet on kirjattu taiteenalakohteisiin opetussuunnitelmiin, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Kaukametsän opiston myyntipalvelukoulutuksen ja hanketoiminnan päämäärät ja tavoitteet Kaukametsän opiston myyntipalvelukulutuksen päämäärä on järjestää laadukasta koulutusta ja tuottaa parasta oppimateriaalia asiakaslähtöisesti, kilpailukykyisesti ja joustavasti. Tavoitteena on parantaa seutukunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä, parantaa opiston ulkoista kuvaa, hankkia tuloja opistolle ja työllistää opettajia. 2

3 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 1 Organisaatio ja hallinto 1.1 Kaukametsän opisto osana Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskusta 1.2 Sivistyslautakunta 2 Tavoitteet ja tulokset 3 Opiskelijat ja asiakkaat 3.1 Opiskelijat kerran laskettuna 3.2 Tilauskoulutuksen asiakkaat 4 Kurssitilastot 5 Luennot, luentosarjat ja seminaarit 5.1 Luennot 5.2 Luentosarjat 5.3 Seminaarit 6 Projektit ja kehittämishankkeet 6.1 Kajaanin ja lähialueen kansalaisopistoverkko Noste 6.2 Tietoyhteiskuntahankkeet 6.3 ISV, Itä-Suomen virtuaalikansalaisopisto (OPH) 6.5 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kajaanissa (OPH) 6.6 Monikulttuurisuus taito- ja taideaineissa kielen oppimisen apuvälineenä (OPH) Esitykset, näyttelyt, julkaisut ja muu toiminta 7.1 Esitykset 7.2 Näyttelyt 7.3 Julkaisutoiminta 7.4 Muu toiminta 8 Henkilöstö 8.1 Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö 8.2 Päätoimiset ja suunnittelijaopettajat 8.3 Tuntiopettajat 8.4 Henkilöstökoulutus 8.5 Henkilöstön muu toiminta 8.6 Tyky-toiminta 9 Toimipaikat 3

4 Rehtorin katsaus Opiston perustamisesta oli kulunut täydet 35 vuotta, joten vuosi oli opiston juhlavuosi. Opiston toiminta oli alkanut seuraavan syksynä Kajaanin maalaiskuntaan perustetusta opistosta tuli Kajaanin kaupungin kansalaisopisto kuntaliitoksen yhteydessä Opisto siirtyi nykyisiin tiloihin vuonna 1987, jolloin opisto sai nimensä Kaukametsän opisto. Kaukametsän opiston toiminnassa toteutuvat opiston arvot ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa. Toiminnan ja opiskelun myötä opitaan arvostamaan vapaa-ajan laadukasta ja mielekästä käyttöä sekä tiedostamaan arkipäivän kulttuurin merkitystä. Opistossa on tehty tärkeää yhteistyötä paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Koulutusta, luentoja ja seminaareja on toteutettu yhteistyönä. Opisto on ollut mukana ja toimijana useissa kokeilu- ja kehittämishankkeissa, joiden tavoitteena on ollut opistotyön laadun ja monipuolisuuden parantaminen. Opisto on tarjonnut koulutuspalveluja Kajaanissa, lähialueella ja oman maakunnan ulkopuolellekin monimuoto- ja verkko-opetuksen keinoin. Opistossa on panostettu maahanmuuttajien suomen kielen koulutustarjontaan Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen ostamana koulutuksena ja myös avoimena kansalaisopisto-opetuksena. Opistolla on tähän omat toimivat tilat ja näin on myös voitu hyödyntää tilojen käyttöastetta. Kaukametsän opisto tarjoaa ainoana mahdollisuuden yleisten kielitutkintojen suorittamiseen Kainuussa. Taiteen perusopetuksen koulut aloittivat uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisen koulutuksen syksyllä Koulut saivat uudet nimet, Kaukametsän visuaalisten taiteiden koulu ja Kaukametsän esittävien taiteiden koulu. Opiston ilmoittautumiskäytäntöä on uusittu siten, että opistoon on voinut ilmoittautua ennakkoon internetin kautta. Opiston opiskelijamäärä aleni edelliseen vuoteen verrattuna 10%:lla. Yhtenä syynä on kurssimaksujen korottaminen 10%:lla. Eila Parviainen 4

5 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1 Kaukametsän opisto osana Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskusta Kaukametsän Kongressi- ja kulttuurikeskus on Kajaanin kaupungin sivistys-toimialan tulosyksikkö, joka alayksiköitä ovat Kaukametsän opisto, Kainuun Musiikkiopisto sekä Kajaanin kaupungin kokous- ja kulttuuripalvelut. Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin ylläpitämä kansalaisopisto, jonka perustehtävänä on kaikkien väestö- ja ikäryhmien elinikäisen oppimisen tukeminen sekä sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen. Kaukametsän opistoon kuuluu lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta antavat koulut. Kaukametsän Visuaalisten taiteiden koulussa voi valita suuntautumisvaihtoehtoina Kaukametsän Käsityökoulun tai Kaukametsän Kuvataidekoulun. Kaukametsän esittävien taiteiden koulussa voi valita suuntautumisvaihtoehtoina Kaukametsän Sanataidekoulun tai Kaukametsän Musiikkikoulun. Taiteen perusopetus aikuisille - Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärän Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Visuaalisiksi taiteiksi luetaan arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö. Kaukametsän opistossa järjestää tilauskoulutuksena yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja työvoimahallinnon ostamia kursseja eri ainealueilta. 1.2 Sivistyslautakunta Kaukametsän opiston asioista päättää Kajaanin sivistyslautakunta, johon kuuluu 12 kaupungin valtuuston valitsemaa jäsentä ja kaupungin hallituksen edustaja. Lautakunnan tehtävät on määritelty Kajaanin kaupungin hallintosäännössä. Opiston asiat lautakunnalle esittelee sivistysjohtaja, valmistelee Kaukametsän johtaja ja laatii Kaukametsän opiston rehtori. Sivistyslautakunta Jäsenet Nyman Lauri, puh.joht. Haataja Minna, varapuh.joht. Hongisto Anja Huusko Henna-Mari Immonen Marjatta (ent. Korhonen) Karppinen Veli-Matti Kortelainen Jukka Koskensalmi Leila Leinonen Antti Ojala Katriina Vaarakallio Jouko Vammaskoski Osmo Huusko Vesa, kaup.hall. edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet Pokela Ilmari Väyrynen Tuula Lehto Arja Kyllönen Sari Granqvist-Pellinen Annikki Kuvaja Risto Järvelä Martti Mäkäräinen Raisa Ovaska Pekka Rantakurtakko Maarit (ent. Sivonen) Schroderus Antti Komulainen Tuomas 5

6 Sivistyslautakunnan Kaukametsän opistoa koskevat tärkeimmät päätökset. Lautakunnan kokous Kaukametsän opiston työvuoden työ- ja loma-ajat Kaukametsän opiston opetusryhmien aloitusmäärät Kaukametsän opiston opetussuunnitelma työvuonna Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat Kaukametsän Visuaalisten taiteiden koulu Kaukametsän Esittävien taiteiden koulu 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut TA 2006 TP 2006 Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos opetus - myyntipalvelukoulutus 3, , Vaos opiskelijoiden osuus asukkaista Koulutuspalvelut 5. Oppituntien määrä - vaos-opetus - myyntipalvelu (työv.) Henkilöstö - työtyytyväisyys Resurssit ja talous 6. Oppitunnin hinta - vaos-opetus kaup. netto - myyntipalvelukoulutus toimintatuotot 10, ei kyselyä 9, (4403) ei kyselyä 16,98 30,40 59,90 Määrärahat Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot

7 Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä Kaukametsän opiston talousvertailu Opisto Opisto Vaos-opetus Maksupalvelu yhteensä yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Valtionosuus * vapaa sivistystyö * Taiteen perusopetus Kaupungin netto-osuus netto-osuus % 25, ,3 0 Kaukametsän opiston vuokrat 2006 maksetut vuokrat tuntimäärä neliömäärä euroa / neliö , ,19 12,23 3 OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT 3.1Opiskelijat kerran laskettuna Opiston kurssit Työvoimapoliittinen koulutus - miehet miehet 80 - naiset naiset 118 Yhteensä 5967 Yhteensä 198 Kaukametsän opistossa oli vuonna 2006 opiskelijoita yhteensä 6593, joista naisia (71,3 %) ja miehiä (28,7 %). 7

8 3.2 Tilauskoulutuksen asiakkaat Kainuun työvoima ja elinkeinokeskus Kajaanin kaupunki UPM Kymmene Kainuun Marttapiiriliitto 4. KURSSITILASTO Tunnit ja kurssilaiset kursseittain Kalenterivuosi Toteut Miehiä Naisia OpYht 0000 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI SANATAIDE MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET SUOMI ENGLANTI SAKSA RANSKA VENÄJÄ ESPANJA ITALIA MUUT KIELET KULTTUURI, KIRJALLISUUS MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET AINEET MUU OPETUS, KASVATUS JA KOULUTUS TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ TERVEYDENHUOLTO MUU SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLTO MAJOITUS-JA RAVITSEMISALA KOTITALOUS KAUNEUDENHOITO LIIKUNTA TERVEYS MUU KOULUTUS Kalenterivuosi yhteensä Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan Toteut Miehiä Naisia OpYht Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus Muut koulutukset Kaikki yhteensä

9 5 LUENNOT, LUENTOSARJAT JA SEMINAARIT 5.1 Luentosarjat Matkailuoppaan peruskurssin yleisluennot to Reittisuunnittelu Kainuulainen matkailutuote Liikenneyhteydet Kajaaniin to Poliisi Palo- ja pelastustoimi to Kajaanin kirkot to Kalevalan ja runon maakunta Tervaperinne to Kainuulainen media to Kainuulainen ruoka Kainuulainen tekstiiliperinne Kainuulainen pukuperinne to Kainuun ja Kajaanin historia Keränen Jouni, ajomestari Kilpeläinen Kirsi, matkailuyrittäjä Turunen Kari, RTG Rönkkö Pertti, poliisipäällikkö Mylly Hannu, palopäällikkö Kajaanin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan edustajat Hongisto Anja, amanuenssi Piirainen Anneli, lehtori Seppo Turunen, toimittaja Tarvasaho Jura, päätoimittaja Lasse Laaksonen, Huk Lonkila Helena, FM Parviainen Eila, rehtori Heikkinen Reijo, dos Metsästäjätutkintoon valmentava luentosarja Teuvo Suutari ti 7.3. Metsästysoikeus, lainsäädäntö ja hallinto to 9.3. Lajituntemus, riistaekologia ja riistanhoito ti Metsästysmuodot ja ampuma-aseet to Hyvät metsästystavat, saaliin käsittely, kertaus Puolueiden näkökulmia kansalais-vaikuttamiseen ke Vasemmistoliitto Risto Kalliorinne, varapuheenjohtaja ma Sosialidemokraattinen puolue Perttu Puro, valtiosihteeri ke Vihreä liitto Erkki Pulliainen, kansanedustaja ma Suomen keskusta Paula Lehtomäki, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 9

10 la Kristillisdemokraatit Marja-Leena Kemppainen su Perussuomalaiset Timo Soini, kansanedustaja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kajaanissa luentosarja ma Tupakkariippuvuus Karin Iivonen ryhmäohjaaja/vertaiskouluttaja ke Ravitsemus ja työkyky Jaana Laitinen, erikoistutkija, dosentti, työterveyslaitos ma Liikettä kohti terveyttä Kati Kauravaara, Litm, Lo, kansalaistyöväenopistojen liitto KTOL 5.3 seminaarit la Paikallishistoria -seminaari Kylähistorian tutkimusmenetelmiä Jukka Partanen, FT, Joensuun yliopisto Kylähistoria Nurmeksesta Jukka Kokkonen, FT, Joensuun yliopisto Vuolijoen Käkilahden kylähistoria Aila Alasalmi, Käkilahden kyläyhdistys Manamansalon Saarikylän vaiheita Reijo Heikkinen, dosentti, Oulun yliopisto To Tupakasta vierottamisen info- ja koulutuspäivä Miksi tupakastavierottamista Karin Iivonen ryhmäohjaaja/vertaiskouluttaja Kansalaisopistot tupakasta vierottamistyössä Kati Kauravaara, Litm, Lo, kansalaistyöväenopistojen liitto KTOL Pe Käsityö, kieli ja kulttuuri Hankkeet opiston perustehtävän tukena Eila Parviainen, rehtori Maahanmuuttajakoulutus Kaukametsän opistossa. Toiminnallisia tapoja oppia kieltä Eeva Kilpeläinen, suunnittelijaopettaja Kulttuurien kohtaamisen portaat, askel askelmalta kohti luovaa integraatiota Eeva-Maija Lappalainen, KT, FM, Oulun yliopisto Käsityön sosiaalinen tilaus Nea Pitkänen, projektipäällikkö, KTOL Becoming Mora Visible -Opistot elämänhallintaa tukemassa Teija Enoranta, projektipäällikkö, KTOL, BMW projekti Suomen kieltä ja kädentaitoja perheoppimisprojektissa Aino Sahi, Kuopion kansalaisopisto to Kainuulainen joulunvietto ja sen ruokakulttuuri Lasse Laaksonen, kulttuurintutkija 10

11 6 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET 6.1 KAJAANIN JA LÄHIALUEEN KANSALAISOPISTOVERKOSTO Tietotekniikan ajokortti Noste-ohjelman avulla Noste-ohjelman tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyyteen. Verkostoon kuuluvat kansalaisopistot järjestävät atk-opetusta vuotiaille työssä oleville henkilöille. Koulutukseen kuuluvat valmentava koulutus A -ajokorttien ja AB -ajokorttien suorittamiseen sekä niihin kuuluvien tutkintojen suoritus. Oulun lääninhallituksen tukemana Hallinnoiva opisto: Kaukametsän opisto. Hankkeessa mukana: Sotkamon kansalaisopisto ja Paltamon kansalaisopisto Eila Parviainen, Eeva-Liisa Rautiainen ja 6.2 TIETOYHTEISKUNTAHANKKEET Oulun lääninhallituksen sivistysosasto on myöntänyt Kaukametsän opistolle tietoyhteiskuntataitojen tuki- ja neuvotteluhenkilöiden koulutukseen määrärahaa, jonka avulla on järjestetty atk-koulutusta eläkeläisille, maahanmuuttajille ja erityisryhmien ohjaajille. Eila Parviainen, Eeva-Liisa Rautiainen 6.3 ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIKANSALAISOPISTO (ISV) JATKOHANKE Verkko-opetuksen kehittämishanke Itä-Suomessa ja Kainuussa vuosina Kuopion kansalaisopiston hallinnoima, partrerina Kaukametsän opisto, Mikkelin kansalaisopisto, Joensuun seudun kansalaisopisto, Pieksämäen seutuopisto, Sisä-Savon kansalaisopisto, Etelä- Karjalan kansalaisopisto ja Linnalan opisto, Savonlinna. Lisätietoja Heli Karppinen 6.5 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KAJAANISSA Opetushallituksen tukemana järjestettiin Kajaanissa liikunta- ja ravitsemusaiheisia terveydenedistämiskursseja. Lisäksi laadittiin ravitsemuskasvatuksen oppimateriaali yhteistyössä KTOL:n kanssa. Syksyllä toteutetaan 2006 luentosarja, jonka aiheena ovat ravitsemus, liikunta ja tupakointi. Hanke päättyy Lisätietoja 6.6 MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ Opetushallituksen tukemana Yhteistyökumppanina Oulun yliopisto/kajaanin koulutusyksikkö, Eeva-Maija Lappalainen KT, BMV - projekti / Teija Enoranta 11

12 Monikulttuurinen käsityö-hanke, projektipäällikkö Nea Pitkänen Lisätietoja Heli Karppinen 6.7 II KUVATAIDEOPETTAJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS Opetusministeriön erillisrahoituksella Toteuttajat: Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Hämeenlinnan toimipiste Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Åbo Akeademin Pedagogiska fakultet Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio Jyväskylän Lyseon lukio Kaukametsän opisto Savonlinnan Taidelukio Vaasan Normaalilyseo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen laitos. Lisätietoja Liisa Linkola 6.8 AIKUINEN OPPIJANA HANKE Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut Edukai aloitti vuoden alussa Kainuun TE-keskuksen ESR-rahoittaman Aikuinen oppijana -hankkeen, jossa Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus mukana yhteistyökumppanina. Hanke päättyy Lisätietoja projektipäällikkö Seija Forsberg- Piirainen tai sekä Kaukametsän opiston rehtori Eila Parviainen puh tai 6.9 LAATUA KANSALAISEN LAUTASELLE Opetussuunnitelmasuosituksen laatiminen Opetusmateriaalin tuottaminen kahteen opetussuunnitelmasuosituksen opintojaksoon. Pilottikurssien järjestäminen opintojaksoista. Opistojen kotitalousopettajien koulutus opetusjaksojen toteuttamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on luoda kansalaisopistoverkostoille perusvalmiudet rakentaa uusi tavoitteellinen oppimiskokonaisuus teemasta elintarvikkeet, ruoka ja ravitsemus Kansalais- ja työväenopistojen liitto, Finfood, Kaukametsän opisto Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Liisa Väisänen, Eila Parviainen 6.10 BECOMING MORE VISIBLE Turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoimintaa kehittävä hanke. Projektin kohderyhmänä on vastaanottokeskusten ja kansalais- ja työväenopistojen henkilökunta. Toteuttajat: Kehittämiskumppanuuden muodostavat Turun, Tampereen, Vaasan ja Kajaanin vastaanottokeskukset, Kansalais- työväenopistojen liitto ry. Kajaanissa toimijoina ovat Kajaanin vastaanottokeskus, Maahanmuuttajapalvelut ja Kaukametsän opisto. Hankkeen kesto ESR:N EQUAL-yhteisöaloitehanke rahoituksella Lisätietoja 12

13 7 ESITYKSET, NÄYTTELYT, JULKAISUT JA MUU TOIMINTA 7.1Esitykset Kaukametsän kulttuuriviikko Kaukametsän opiston kevätkatselmus Kaukametsän opiston oppilaskonsertti Pirttikuoron konsertti 7.2 Näyttelyt Kaukametsän oppilastöiden näyttely Kaukametsän kulttuuriviikolla Opiskelijatöiden näyttelyt opiston aulojen vitriineissä Erikoiskäsityönäyttely, opettaja Sirpa Karjalainen, Toiminnallisen maahanmuuttajakoulutuksen näyttely Silkkinauhakirjonta, opettaja Aino Väisänen, Lasten taiteen perusopetuksen näyttely Kaukametsän kuvataidekoulun oppilastöiden jatkuva näyttely, Kajaanin lyseo Verkkonäyttely Kaukametsän opiston kotisivuilla aikuisten taiteen perusopetuksesta ja lasten Visuaalisten taiteiden koulun toiminnasta taiteet. Nuorisomessut Kajaanihalli / Lasten visuaalisten taiteiden koulu Kainuun naisen ja miehen kansallispuku, Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Kaukametsässä Julkaisutoiminta Käsityö, kieli ja kulttuuri, Eeva-Maija Lappalainen ja Sirpa Mikkonen, Kajaanin kaupunki/kaukametsän opisto. Kajaanin Offsetpaino 2007 Portaita alas askelma kerrallaan, Ravitsemus- ja terveyskasvatuksen opiskelijan tietopaketti, Kaino Kinnunen, Kajaanin kaupunki/kaukametsän opisto. Kajaanin Offsetpaino Muu toiminta Kalevalajuhla Juhlaesitelmänä oli FM Satu Hiltusen Kainuulainen tarinaperinne. Juhlassa palkittiin myös vuoden kainuulainen kirjailija. Juhla toteutettiin yhteistyössä Kajaanin Kalevalaiset naiset ry:n, Elias Lönnrot seura ry:n ja Lönnrot Instituutin kanssa. NaisGirls ja Eija-Riitta Airo-Karttusen lauluoppilaiden konsertti NaisGirls Kainuun Jazz-keväässä Yleiset kielitutkinnot Aikuisopiskelijaviikko

14 Kaukametsän opisto osallistui NOSTE -rekka tempaukseen Kajaani kauppatorilla syyskuussa Mukana opettajat Eeva-Liisa Rautiainen ja Kalle Loisa KAUKAMETSÄN OPISTON VUODEN AIKUISOPISKELIJAT Kajaanin Oikeutta Eläkeläisille ry Perustelu: *aktiivisia ja innostuneita ikäihmisiä, jotka osoittavat, että ikä ei ole este uusien asioiden oppimiselle *tietotekniikkaan ja sen uusimpiin tuotteisiinkaan ei suhtauduta ennakkoluuloisesti eikä varsinkaan peläten, vaan halutaan ottaa ne heti käyttöön (jäsenasioiden hoito, sähköposti, messenger, digikamerat) *yhdistyksen jäsenmäärä on n Viime talvena heistä osallistui ATK-kursseille 35 jäsentä, 20 aloittavien ryhmään ja 15 jatkoryhmään. *iloinen asenne teki opiskelun helpoksi ja hauskaksi 2. Heikki Hyvärinen Autopalvelu Hyvärisestä Perustelu: * Heikki toi Tietotekniikan ajokorttikoulutukseen paitsi itsensä, myös suuren joukon tuttaviaan, asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan * autoalan yrittäjänä Heikillä on laaja tuttavapiiri ja viime syksynä käynnistyneet koulutusryhmät syntyivät osittain hänen esittämänsä "suosittelun" perusteella. * huumori kukki myös tässä ryhmässä ja vauhditti opiskelua 8 HENKILÖSTÖ 8.1Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö 1. Hallinto Hallamaa Eila Parviainen Eila Snicker Eeva-Liisa Tradenomi, toimistosihteeri KM, KtyO, rehtori Merkonomi, MTi, tiedotussihteeri 8.2 Päätoimiset ja suunnittelijaopettajat Aunesluoma Pirjo KM, laulunopettaja, musiikin päätoiminen opettaja Karjalainen Mari FM, ilmaisutaidon päätoiminen opettaja Karppinen Heli KM, KtyO, käsityön päätoiminen opettaja Kilpeläinen Eeva FK, Kielten suunnittelijaopettaja Linkola Liisa TaM, KO, kuvataiteen suunnittelijaopettaja Meriläinen Minna TaM, artenomi, opettaja, kuvataideopettaja Pahkala Marja-Leena KteO, tekstiilityön päätoiminen opettaja Väisänen Liisa KM, KtaO, ravitsemus- ja terveyskasvatuksen päätoiminen opettaja Tegelberg Aulis Teknisen työn päätoiminen opettaja Tervonen Kalevi FM Kalevi Tervonen, Vuolijoen osasto 14

15 8.3 Tuntiopettajat Airo-Karttunen Eija-Riitta Alasalmi Aila Aldau Youssef Mohammed Antila Ritva Bagrova Natalia Ballini Marco Entiknap-Seppänen Kaisa Ermakova Galina Eskelinen Aikku Fahim Abderrahim Haapamäki-Haverinen Riikkalea Haapavaara Jari Harju Johanna Harju Juha Haukia Reijo Haataja Kari Heikkinen Larissa Heikkinen Reijo Heikkinen Ville Holopainen Laina Huhtahaara Samuel Huotari Ritva Hyrkäs Katja Hämäläinen Jenni Iivonen Karin Immonen Pirjo Junttila Elena Juntunen Kirsi Kaipainen Kalle Karhu Anne Kalliorinne Risto Karjalainen Sirpa Karppinen Veijo Karsikas Leo Karttunen Kyösti Kauppinen Laura Kauravaara Kati Kela Pekka Kemppainen Marja-Leena Kemppainen Marja-Leena Kemppainen Leena Orvokki Keränen Jorma Kinnunen Kaino Kokkonen Jukka Kontio Eija Korhonen Samuli Korkeala Nina Kovalainen Toni Kovalainen Urpo Kuusisto-Lukkari Kaarina Laakkonen Pekka Laitinen Jaana FM, lastentarhanopettaja, laulun opetus merkonomi, kylähistoria puuseppä, tulkki, isien ja poikien puutyö KM, ensiapukoulutus venäjä äidinkielenä kurssi lapsille hammasteknikko, italian kieli FK, englannin kieli, ranskan kieli tanssin opettaja, itäminen tanssi perushoitaja, lastenhoitokurssi yo, kitaransoitto kätilö, lastenhoitokurssi KteO, puutyöt KM, pianon soitto KK, kitaran soitto valokuvaaja, valokuvaus KK, Pirttikuoro opettaja, suomi vieraana kielenä, maahanmuuttajakoulutus dos, kylähistoria yo, taekwon-do terveydenhoitaja, jooga yhtyemuusikko, kitaran soitto artesaani, liikunta terveydenhoitaja, ensiapukoulutus musiikkipedagogi, pianon soitto vertaiskouluttaja, tupakasta vierottamisen kurssi FK, taidehistoria, aikuisten taiteen perusopetus filologi, suomi vieraana kielenä, maahanmuuttajakoulutus FM, suomi vieraana kielenä, maahanmuuttajakoulutus yo, taekwon-do Luokan opettaja, Liikunnan opettaja, liikunta Kansalaisvaikuttamisen luentosarja artesaani, tekstiilityö, kirjonta, koneneulonta huilun, klarinetin ja saksofonin soitto rakennuspiirtäjä, kuvanveisto FL, Ensemble-laulu italian kieli LO, Liikunnan opettaja, Liikettä kohti terveyttä Symppis orkesteri yo merkonomi, lasityöt Kansalaisvaikuttamisen luentosarja kirjeenvaihtaja, englannin kieli, ranskan kieli FT, UKK -luento restonomi, ravitsemus- ja terveyskasvatus FM, kylähistoria terveydenhoitaja, liikunta soiton opettaja, kontrabasson soitto sosiaalikasvattaja, lastenhoitokurssi Tai Ji teknisen työn opettaja, puutyöt keraamikko, keramiikka, kuvanveisto teknisen työn opettaja, huonekalujen entisöinti erikoistutkija, dosentti, terveellinen ravinto-luento 15

16 Laaksonen Lasse Lappalainen Eeva-Maija Leinonen Outi Levola Jukka Levy Satu Loisa Kalle Lonkila Helena Lukkari Anna Lämsä Terho Makkonen Eija Malinen Jari Mantere Henna Marjamaa Pekka Meriläinen Anne Mikkonen Sirpa Mustajärvi Marika Myllymäki Antti Mäkinen Antti Niemelä Kaarina Nilosaari Marika Nissi Anja perusopetus Nissinen Sanna-Mari Oksanen Elena Partanen Jukka Perez-Kallaskari Juha Pesonen Jaana Piirainen Anneli Pokela Esa Pasanen Margit Peltonen Johanna Piirainen Sakari Pulliainen Erkki Puro Perttu Raasakka-Ingve Ennekatariina Raig Kulle Rautiainen Arto Rautiainen Eeva-Liisa Ravelin Teija Riekki Aino Romppainen Päivikki Ronkainen Anne Räisänen Lasse Salomäki Irene Saren Sini Savolainen Liisa Savolainen Timo Snicker Pia Soini Timo Surma-Aho Timo Suutari Leila Syvävirta Eine Huk, ruokaperinne- ja ravitsemuskurssit KT, FM, yliopiston lehtori, kieli- ja kulttuurikoulutus kondiittori, leivontakurssit Oik.tiet.kand., Luonnossa liikkujan jokamiehenoikeudet luento lähihoitaja, lstenhoitokurssi Tradenomi, tietotekniikka, ajokorttikoulutus, maahanmuuttajakoulutus FM, kainuulaiset tekstiilit -luento opiskelija, italian kieli harmonikan soitto Huk, englannin kieli, saksan kieli, espanjan kieli, kielten verkkokurssit, maahanmuuttajakoulutus muusikko, Bändikoulu TaM, tekstiilitaide, kuvataidekoulu puutyöt viittomakielen tulkki amk, viittomakieli LO, KteO, kankaankudonta, sisustussuunnittelu pianon soitto teknisen työn opettaja, puutyöt FM, postimerkkikerho LO, maahanmuuttajakoulutus kuvataiteilija, grafiikka, piirustus ja maalaus kuntohoitaja, keramiikka, lasityöt, aikuisten taiteen pianon soitto tanssin opettaja, itämainen tanssi, aikuisbaletti FT, kylähistoria amk insinööri, espanjan kieli TeM, lausujakurssi FK, matkailuoppaan peruskurssi yo, sukututkimus mielenterveyshoitaja, tekstiiliveistoskurssit ravitsemusterapeutti, terveellisen ravinnon kurssi tanssinopettaja, lavatanssikurssit kansanedustaja, Kansalaisvaikuttamisen luento valtiosihteeri, Kansalaisvaikuttamisen luento musiikin opettaja, huilun soitto maisteri Tarton yliopisto, yleisluento muusikko, kitaran soitto, Bändikoulu DI, tietotekniikka, Noste -projekti psyk. ESH, terapeuttinen tanssi opiskelija Taideteollinen kk, kuvataidekoulu Huk, ruotsin kieli, suomi vieraana kielenä, maahanmuuttajakoulutus KM, jooga liikunnanohjaaja opisk. miesten liikunta FM, unkarin kieli FM, kankaankudonta, taiteen perusopetus artesaani, itsehoito, tekstiilityö musiikin opettaja, kitaran soitto artenomi, turkkuri, turkistyöt kansanedustaja, Kansalaisvaikuttamisen luento pianonsoitto, vapaa säestys puuseppä, huonekalujen entisöinti ja verhoilu kirjallisuus ja kirjoittaminen 16

17 Tampio Matti Thil Paula Tikkanen Minna Tolsa Markku Tuulenkari Kati Veikkanen Miia Veresova Olga Vesterinen Sakari Virkkunen Hannu Väisänen Aino erikoistekniikat draamakasvatuksen opiskelija, teatteri-ilmaisu LO, senioritanssi pianon soitto puuseppä, puutyöt KK, vauvasanataide koulutettu hieroja, liikunta musiikkipedagogi, musiikin historia, musiikin ilmaisu erityisopettaja, metallityöt kivityö, hopeatyö vaatetusteknologi, tekstiilityö, posliinin maalaus, 3. Kaukametsän hallinto, talous- ja vahtimestaripalvelut Kinnunen Päivi Kinnunen Tuula Lakaniemi Tapani Leppänen Irma toimistosihteeri, yleislaskutus toimistopäällikkö Kaukametsän tulosyksikön johtaja toimistosihteeri, henkilöstöasiat 8.4 Henkilöstökoulutus Rehtori Eila Parviainen - KTOL:n Tammiseminaari - Liikkeenjohdon PD koulutus Kajaanin Ammattikorkeakoulu Musiikin päätoiminen opettaja Pirjo Aunesluoma Liikkeenjohdon PD-koulutus, Kajaanin ammattikorkeakoulu Käsityön päätoiminen opettaja Heli Karppinen BMV koulutus, Kajaani Moodle oppimisalustana koulutus, Kajaani Digikuvaus, ISV hanke, Kuopio Hellewi kurssihallintaohjelma koulutus, Kajaani Portfoliokoulutus, Kajaani ISV seminaari, Kuopio ISV käsityönopettajien verkkokurssi -koulutus, Kuopio Liikkeen johdon PD koulutus Kajaanin Ammattikorkeakoulu ISV seminaari, Suonenjoki Kielten suunnittelijaopettaja Eeva Kilpeläinen Aikuinen oppijana koulutus Kuvataideopettaja Minna Meriläinen Taiten uusia ideoita taito- ja taideaineiden opetukseen 17

18 Tietokone opetuksessa, Turku. Opetushallituksen järjestämä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus. Kartonkigrafiikka, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki. IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti. Tuntiopettaja Sini Saren Taiten uusia ideoita taito- ja taideaineiden opetukseen Tietokone opetuksessa, Turku. Opetushallituksen järjestämä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus. 8.5 Henkilöstön muu toiminta Rehtori Eila Parviainen Kansalais- ja työväenopistojenliitto KTOL, hallituksen jäsen AITO työryhmä, Kajaanin maaseutu ohjausryhmä, Kajaanin sivistystoimialan edustaja Kajaanin vanhusneuvosto, Kajaanin sivistystoimialan edustaja Kainuun Akava, hallituksen jäsen Hankkeet opiston perustehtävän tukena -luento Kaamosseminaari Rovaniemi Kehittämishankkeet opiston perustehtävän tukena -luento, Helsinki. OPH:n hankeseminaari Musiikin opettaja Pirjo Aunesluoma Pappien ja kanttoreiden äänenmuodostuskurssi Paltamon Mieslahdessa Äänenkäytön koulutus Keskuskoulun musiikkiluokille05/06 Käsityön päätoiminen opettaja Heli Karppinen Kä-Ki-Ku oppimistyyli Kaukametsän opistossa Tampere, BMV seminaari Monikulttuurinen käsityö koulutus Helsinki, ISV seminaari Kajaani pe Kuvataideopettaja Minna Meriläinen Kuvataiteen koulutustoimikunta. KTOL:n edustaja, koulutustoimikunnan varajäsen. Ravitsemus- ja terveyskasvatuksen päätoiminen opettaja Liisa Väisänen Maakunnallinen terveyttä edistävä ravitsemus kansanterveyden tukena -työryhmän jäsen. Kainuun maakunta 8.6 Tyky-toiminta Vuonna 2006 Virkistyspäivä, retki maalle, toukokuu

19 Laivaretki Rehjansaaren ympäri, syyskuu 2006 Työhyvinvointi koulutus kaukametsäläisille, marras-joulukuu 2006 Kaukametsän opiston opettajien ja toimiston yhteinen jouluateria, joulukuu 2006 Kaukametsän henkilökunta on voinut osallistua opiston kursseille 50 % alennuksella. 9 TOIMIPAIKAT 1 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 2 Musiikkiopisto, Koskikatu 2 3 Kajaanin kuntokeskus 4 Kalevankatu 1 5 Kesäheinän Palvelukoti Uitonkatu 6 6 Kainuun ammattiopisto, Vuorikatu 2 7 Kainuun ammattiopisto, Kulttuuriala, Timperintie 3 8 Kuusanmäen Palvelukeskus, Kuusanmäki 9 Kaupungintalo, valtuustosali 10 Kansanpirtti 11 Kainuun ammattiopisto, Opintie 12 Kehitysvammaisten opetusyksikkö 13 Keskuskoulu 14 Kainuun keskussairaala 15 Kätönlahden koulu 16 Kajaanihalli 17 Lohtajan koulu 18 Vienankatu 5-7, tekstiilityötila 19 Kajaanin lyseo, Urho Kekkosen katu 1 20 UPM=Yhtyneet paperitehtaat 21 Hoikankangas 22 Kainuun Prikaati 22 Honkkari 23 Jormuan koulu 24 Kuluntalahden koulu 25 Mainuan koulu 30 Vuottolahti 31 Ounas 32 Koski 33 Kytökoski 34 Ojanperä 35 Kuusirannan koulu 36 Vuolijoki, Vuolijokisali 37 Vuolijoki, Ulpukka 38 Vuolijoki, Kunnantalon kahvio 39 Vuottolahti, koulu 40 Vuolijoen lukio, Uunimiehentie 8 19

20 Kuva: Pekka Agarth KAUKAMETSÄN OPISTO Koskikatu 4 B, KAJAANI Puh Kannen kuva: Meri Toivanen (Lasten taiteen perusopetus) Kuvaaja: Liisa Linkola 20

Maailma avautuu aivan erilaisena hänelle, joka haluaa oppia aktiivisesti ja omaehtoisesti

Maailma avautuu aivan erilaisena hänelle, joka haluaa oppia aktiivisesti ja omaehtoisesti Rehtorin katsaus Maailma avautuu aivan erilaisena hänelle, joka haluaa oppia aktiivisesti ja omaehtoisesti Kaukametsän opisto tarjosi toimintavuonna 2007 aiheita ja tilaisuuksia uuden oppimiseen tai jo

Lisätiedot

Rehtorin katsaus. Eila Parviainen

Rehtorin katsaus. Eila Parviainen Rehtorin katsaus Kulunut työvuosi oli opistolle työntäyteinen ja Kajaanin epävakaan taloustilanteen vuoksi haastava. Kurssimaksujen korottaminen 15-20 prosentilla ja koko lukuvuoden kestävien kurssien

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

TAITO, TAIDE JA KIELI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA hanke vuosina 2007-2008 Kaukametsän opistolla

TAITO, TAIDE JA KIELI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA hanke vuosina 2007-2008 Kaukametsän opistolla TAITO, TAIDE JA KIELI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA hanke vuosina 2007-2008 Kaukametsän opistolla LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Hankevastaava Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani heli.karppinen@kajaani.fi

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Halonen Kaisa Haapasalmentie 939,82335 Rasivaara * 040-586 0205 Hirvonen Tuure Varpasalontie

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAHVISTAMA EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ Leppävirta Suomen Keskusta r.p.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAHVISTAMA EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ Leppävirta Suomen Keskusta r.p. Suomen Keskusta r.p. 16 Mustonen, Marjo-Nina 2 Harald, Markus taidelasi järjestyksenvalvoja 17 Nousiainen, Tiina lehtori farmaseutti 3 Havukainen, Heikki H 18 Ollikainen, Reijo, insinööri 4 Havukainen,

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013

SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013 SIPOON KANSALAISOPISTO - SIBBO MEDBORGARINSTITUT SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013 KURSSIEN TUNNIT /suunnitelma Syksy Kevät 11 TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI 1101110 Sipoon Sointu 33 33 Pirkko

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain

Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain MIEHET Kajaanin Kipinä: Henri Väyrynen KajKi 1991 : 10,92 +1,5 Kajaani 27.7. Pituus: 7,74 +1,3 Lappeenranta 4.6. 7,53 +0,8 Lahti 15.6.

Lisätiedot

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 18.6.2014 48 SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Paraisten kunta-alue Musiikki sl kl yht. 110106 Timangit - seniorikuoro 22 22 44 Leena Tuomi

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010)

KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010) KAINUUN VAKUUTUSPIIRIN VAIKEAVAMMAISTEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUK- SEN TERAPIAPALVELUN TUOTTAJAT 1.1.2011-31.12.2014 (2.12.2010 diaari nro 14/331/2010) MUSIIKKITERAPIA Ari Hyvönen T:mi Musiikkiterapia Pekka

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

LOPStuki2016 Uusi lukio. Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke

LOPStuki2016 Uusi lukio. Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke Päivite'y 10.9.2015 LOPStuki2016 Uusi lukio Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke Toimintaympäristön muutokset Lukion opetussuunnitelma

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen PÖYTÄKIRJA Suomussalmen kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 31.10.2012 klo 18.00 vahvistanut Suomussalmen kunnassa 28.10.2012 toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen. Kunnanvaltuuston jäseniksi

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

3.-6. luokkien uintikisat

3.-6. luokkien uintikisat Uintitulokset 1 (8) 3.-6. luokkien uintikisat 5.2.2015 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Katri Oksa Kätönlahden 20.54 2 Elisa Mattila Keskus 22.12 3 Veera Juntunen Nakertajan 22.71 4 Veera Kyllönen 23.60

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Hirvonen Tuure Varpasalontie 555A, 82310 Oravisalo etunimi.sukunimi@raakkyla.fi 0400-985

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

SM-KIISKIPILKKI 2017, OULUNJÄRVI MIEHET NIMI SEURA TULOS

SM-KIISKIPILKKI 2017, OULUNJÄRVI MIEHET NIMI SEURA TULOS MIEHET NIMI SEURA TULOS 1 Jani Orava Rautaruukin Urheilukalastajat 2799 2 Raine Kortet Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat 2569 3 Ismo Karhunen Rautaruukin Urheilukalastajat 92 4 Tomi Etelä-Aho Lapuan Seudun

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010

XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010 XVI Hyvä Kajaani Vartti 24.4.2010 1/5 (NHä p. 040 551 9974) Järj. TekU - Kajaani MIEHET Neljännesmaraton - 10,55 km: Aikaisemmat tulokset 1 Kanervo Juha VaVa 36.34 37:23 37:28 37.34 36.57 39.30 2 Kumpulainen

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

KAINUUN TALVIKISAT 2010

KAINUUN TALVIKISAT 2010 KAINUUN TALVIKISAT 00 MYL tettu 0.0.0 klo.07.7 Sivu 8 Toni Närväinen Paavo Puurunen 707 7899 Liperin Hiihtoseura.9,., +,0 7 7 Heikki Palosaari Alexander Schwarz 8088 7 Vuokatti Ski Team Ka.9,9.,8 +0, +,

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Koulutuksen eri moduulit 1. Lukion toimintakulttuurin uudistaminen (Moduuli 1) 1. Arviointi sähköinen arviointi? 2. Ainerajat ylittävä yhteistyö Aineopettajien

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 27.09.2012

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 27.09.2012 KV-2012 EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 28.10.2012 LIPERIN KUNTA 27.09.2012 Suomen Keskusta r.p. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Asikainen, Harri Maanviljelijä, sorkkahoitaja Eronen, Tapani

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot