KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa."

Transkriptio

1

2 KAUKAMETSÄN OPISTON ARVOT Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa. VISIO 2012 Kaukametsän opisto on tunnettu ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnan näyttäjä Suomessa. PERUSTEHTÄVÄ Kaikkien väestö- ja ikäryhmien elinikäisen oppimisen tukeminen sekä sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen. PÄÄMÄÄRÄT Vapaan sivistystyön päämäärät ja tavoitteet Kansalaisopisto nähdään tärkeänä osana kaupunkilaisten peruspalveluja. Opetuksen tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisön henkistä ja aineellista hyvinvointia. Opiskelun myötä opitaan arvostamaan vapaa-ajan laadukasta ja mielekästä käyttöä sekä tiedostamaan arkipäivän kulttuurin merkitystä. Eri ikä- ja väestöryhmät pyritään ottamaan huomioon kurssien suunnittelussa. Opiston arvot eivät ole ristiriidassa moniarvoisemmaksi kehittyvän yhteiskunnan kanssa. Kurssit ovat avoimia maahanmuuttajille ja erityisryhmille. Elinikäisen oppimisen periaate toteutuu opiston opetusryhmissä. Opistossa se korostuu omaehtoisena ja henkilökohtaisena oppimisena ja kasvamisena ikään katsomatta. Kulttuurinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävä kehitys sisältyvät opetuksen tavoitteisiin, painottuen eri tavoin eri opetusalueilla. Opisto tarjoaa jatko- ja täydennysopintomahdollisuuksia sekä tukee tutkintoon tähtääviä toimintoja. Taiteen perusopetuksen päämäärät ja tavoitteet Kaukametsän opiston taiteen perusopetuksen eri muotojen päämäärät ja tavoitteet on kirjattu taiteenalakohteisiin opetussuunnitelmiin, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Kaukametsän opiston myyntipalvelukoulutuksen ja hanketoiminnan päämäärät ja tavoitteet Kaukametsän opiston myyntipalvelukulutuksen päämäärä on järjestää laadukasta koulutusta ja tuottaa parasta oppimateriaalia asiakaslähtöisesti, kilpailukykyisesti ja joustavasti. Tavoitteena on parantaa seutukunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä, parantaa opiston ulkoista kuvaa, hankkia tuloja opistolle ja työllistää opettajia. 2

3 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 1 Organisaatio ja hallinto 1.1 Kaukametsän opisto osana Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskusta 1.2 Sivistyslautakunta 2 Tavoitteet ja tulokset 3 Opiskelijat ja asiakkaat 3.1 Opiskelijat kerran laskettuna 3.2 Tilauskoulutuksen asiakkaat 4 Kurssitilastot 5 Luennot, luentosarjat ja seminaarit 5.1 Luennot 5.2 Luentosarjat 5.3 Seminaarit 6 Projektit ja kehittämishankkeet 6.1 Kajaanin ja lähialueen kansalaisopistoverkko Noste 6.2 Tietoyhteiskuntahankkeet 6.3 ISV, Itä-Suomen virtuaalikansalaisopisto (OPH) 6.5 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kajaanissa (OPH) 6.6 Monikulttuurisuus taito- ja taideaineissa kielen oppimisen apuvälineenä (OPH) Esitykset, näyttelyt, julkaisut ja muu toiminta 7.1 Esitykset 7.2 Näyttelyt 7.3 Julkaisutoiminta 7.4 Muu toiminta 8 Henkilöstö 8.1 Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö 8.2 Päätoimiset ja suunnittelijaopettajat 8.3 Tuntiopettajat 8.4 Henkilöstökoulutus 8.5 Henkilöstön muu toiminta 8.6 Tyky-toiminta 9 Toimipaikat 3

4 Rehtorin katsaus Opiston perustamisesta oli kulunut täydet 35 vuotta, joten vuosi oli opiston juhlavuosi. Opiston toiminta oli alkanut seuraavan syksynä Kajaanin maalaiskuntaan perustetusta opistosta tuli Kajaanin kaupungin kansalaisopisto kuntaliitoksen yhteydessä Opisto siirtyi nykyisiin tiloihin vuonna 1987, jolloin opisto sai nimensä Kaukametsän opisto. Kaukametsän opiston toiminnassa toteutuvat opiston arvot ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa. Toiminnan ja opiskelun myötä opitaan arvostamaan vapaa-ajan laadukasta ja mielekästä käyttöä sekä tiedostamaan arkipäivän kulttuurin merkitystä. Opistossa on tehty tärkeää yhteistyötä paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Koulutusta, luentoja ja seminaareja on toteutettu yhteistyönä. Opisto on ollut mukana ja toimijana useissa kokeilu- ja kehittämishankkeissa, joiden tavoitteena on ollut opistotyön laadun ja monipuolisuuden parantaminen. Opisto on tarjonnut koulutuspalveluja Kajaanissa, lähialueella ja oman maakunnan ulkopuolellekin monimuoto- ja verkko-opetuksen keinoin. Opistossa on panostettu maahanmuuttajien suomen kielen koulutustarjontaan Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen ostamana koulutuksena ja myös avoimena kansalaisopisto-opetuksena. Opistolla on tähän omat toimivat tilat ja näin on myös voitu hyödyntää tilojen käyttöastetta. Kaukametsän opisto tarjoaa ainoana mahdollisuuden yleisten kielitutkintojen suorittamiseen Kainuussa. Taiteen perusopetuksen koulut aloittivat uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisen koulutuksen syksyllä Koulut saivat uudet nimet, Kaukametsän visuaalisten taiteiden koulu ja Kaukametsän esittävien taiteiden koulu. Opiston ilmoittautumiskäytäntöä on uusittu siten, että opistoon on voinut ilmoittautua ennakkoon internetin kautta. Opiston opiskelijamäärä aleni edelliseen vuoteen verrattuna 10%:lla. Yhtenä syynä on kurssimaksujen korottaminen 10%:lla. Eila Parviainen 4

5 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1 Kaukametsän opisto osana Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskusta Kaukametsän Kongressi- ja kulttuurikeskus on Kajaanin kaupungin sivistys-toimialan tulosyksikkö, joka alayksiköitä ovat Kaukametsän opisto, Kainuun Musiikkiopisto sekä Kajaanin kaupungin kokous- ja kulttuuripalvelut. Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin ylläpitämä kansalaisopisto, jonka perustehtävänä on kaikkien väestö- ja ikäryhmien elinikäisen oppimisen tukeminen sekä sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen. Kaukametsän opistoon kuuluu lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta antavat koulut. Kaukametsän Visuaalisten taiteiden koulussa voi valita suuntautumisvaihtoehtoina Kaukametsän Käsityökoulun tai Kaukametsän Kuvataidekoulun. Kaukametsän esittävien taiteiden koulussa voi valita suuntautumisvaihtoehtoina Kaukametsän Sanataidekoulun tai Kaukametsän Musiikkikoulun. Taiteen perusopetus aikuisille - Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärän Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Visuaalisiksi taiteiksi luetaan arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö. Kaukametsän opistossa järjestää tilauskoulutuksena yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja työvoimahallinnon ostamia kursseja eri ainealueilta. 1.2 Sivistyslautakunta Kaukametsän opiston asioista päättää Kajaanin sivistyslautakunta, johon kuuluu 12 kaupungin valtuuston valitsemaa jäsentä ja kaupungin hallituksen edustaja. Lautakunnan tehtävät on määritelty Kajaanin kaupungin hallintosäännössä. Opiston asiat lautakunnalle esittelee sivistysjohtaja, valmistelee Kaukametsän johtaja ja laatii Kaukametsän opiston rehtori. Sivistyslautakunta Jäsenet Nyman Lauri, puh.joht. Haataja Minna, varapuh.joht. Hongisto Anja Huusko Henna-Mari Immonen Marjatta (ent. Korhonen) Karppinen Veli-Matti Kortelainen Jukka Koskensalmi Leila Leinonen Antti Ojala Katriina Vaarakallio Jouko Vammaskoski Osmo Huusko Vesa, kaup.hall. edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet Pokela Ilmari Väyrynen Tuula Lehto Arja Kyllönen Sari Granqvist-Pellinen Annikki Kuvaja Risto Järvelä Martti Mäkäräinen Raisa Ovaska Pekka Rantakurtakko Maarit (ent. Sivonen) Schroderus Antti Komulainen Tuomas 5

6 Sivistyslautakunnan Kaukametsän opistoa koskevat tärkeimmät päätökset. Lautakunnan kokous Kaukametsän opiston työvuoden työ- ja loma-ajat Kaukametsän opiston opetusryhmien aloitusmäärät Kaukametsän opiston opetussuunnitelma työvuonna Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat Kaukametsän Visuaalisten taiteiden koulu Kaukametsän Esittävien taiteiden koulu 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut TA 2006 TP 2006 Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos opetus - myyntipalvelukoulutus 3, , Vaos opiskelijoiden osuus asukkaista Koulutuspalvelut 5. Oppituntien määrä - vaos-opetus - myyntipalvelu (työv.) Henkilöstö - työtyytyväisyys Resurssit ja talous 6. Oppitunnin hinta - vaos-opetus kaup. netto - myyntipalvelukoulutus toimintatuotot 10, ei kyselyä 9, (4403) ei kyselyä 16,98 30,40 59,90 Määrärahat Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot

7 Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä Kaukametsän opiston talousvertailu Opisto Opisto Vaos-opetus Maksupalvelu yhteensä yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Valtionosuus * vapaa sivistystyö * Taiteen perusopetus Kaupungin netto-osuus netto-osuus % 25, ,3 0 Kaukametsän opiston vuokrat 2006 maksetut vuokrat tuntimäärä neliömäärä euroa / neliö , ,19 12,23 3 OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT 3.1Opiskelijat kerran laskettuna Opiston kurssit Työvoimapoliittinen koulutus - miehet miehet 80 - naiset naiset 118 Yhteensä 5967 Yhteensä 198 Kaukametsän opistossa oli vuonna 2006 opiskelijoita yhteensä 6593, joista naisia (71,3 %) ja miehiä (28,7 %). 7

8 3.2 Tilauskoulutuksen asiakkaat Kainuun työvoima ja elinkeinokeskus Kajaanin kaupunki UPM Kymmene Kainuun Marttapiiriliitto 4. KURSSITILASTO Tunnit ja kurssilaiset kursseittain Kalenterivuosi Toteut Miehiä Naisia OpYht 0000 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI SANATAIDE MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET SUOMI ENGLANTI SAKSA RANSKA VENÄJÄ ESPANJA ITALIA MUUT KIELET KULTTUURI, KIRJALLISUUS MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET AINEET MUU OPETUS, KASVATUS JA KOULUTUS TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ TERVEYDENHUOLTO MUU SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLTO MAJOITUS-JA RAVITSEMISALA KOTITALOUS KAUNEUDENHOITO LIIKUNTA TERVEYS MUU KOULUTUS Kalenterivuosi yhteensä Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan Toteut Miehiä Naisia OpYht Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus Muut koulutukset Kaikki yhteensä

9 5 LUENNOT, LUENTOSARJAT JA SEMINAARIT 5.1 Luentosarjat Matkailuoppaan peruskurssin yleisluennot to Reittisuunnittelu Kainuulainen matkailutuote Liikenneyhteydet Kajaaniin to Poliisi Palo- ja pelastustoimi to Kajaanin kirkot to Kalevalan ja runon maakunta Tervaperinne to Kainuulainen media to Kainuulainen ruoka Kainuulainen tekstiiliperinne Kainuulainen pukuperinne to Kainuun ja Kajaanin historia Keränen Jouni, ajomestari Kilpeläinen Kirsi, matkailuyrittäjä Turunen Kari, RTG Rönkkö Pertti, poliisipäällikkö Mylly Hannu, palopäällikkö Kajaanin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan edustajat Hongisto Anja, amanuenssi Piirainen Anneli, lehtori Seppo Turunen, toimittaja Tarvasaho Jura, päätoimittaja Lasse Laaksonen, Huk Lonkila Helena, FM Parviainen Eila, rehtori Heikkinen Reijo, dos Metsästäjätutkintoon valmentava luentosarja Teuvo Suutari ti 7.3. Metsästysoikeus, lainsäädäntö ja hallinto to 9.3. Lajituntemus, riistaekologia ja riistanhoito ti Metsästysmuodot ja ampuma-aseet to Hyvät metsästystavat, saaliin käsittely, kertaus Puolueiden näkökulmia kansalais-vaikuttamiseen ke Vasemmistoliitto Risto Kalliorinne, varapuheenjohtaja ma Sosialidemokraattinen puolue Perttu Puro, valtiosihteeri ke Vihreä liitto Erkki Pulliainen, kansanedustaja ma Suomen keskusta Paula Lehtomäki, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 9

10 la Kristillisdemokraatit Marja-Leena Kemppainen su Perussuomalaiset Timo Soini, kansanedustaja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kajaanissa luentosarja ma Tupakkariippuvuus Karin Iivonen ryhmäohjaaja/vertaiskouluttaja ke Ravitsemus ja työkyky Jaana Laitinen, erikoistutkija, dosentti, työterveyslaitos ma Liikettä kohti terveyttä Kati Kauravaara, Litm, Lo, kansalaistyöväenopistojen liitto KTOL 5.3 seminaarit la Paikallishistoria -seminaari Kylähistorian tutkimusmenetelmiä Jukka Partanen, FT, Joensuun yliopisto Kylähistoria Nurmeksesta Jukka Kokkonen, FT, Joensuun yliopisto Vuolijoen Käkilahden kylähistoria Aila Alasalmi, Käkilahden kyläyhdistys Manamansalon Saarikylän vaiheita Reijo Heikkinen, dosentti, Oulun yliopisto To Tupakasta vierottamisen info- ja koulutuspäivä Miksi tupakastavierottamista Karin Iivonen ryhmäohjaaja/vertaiskouluttaja Kansalaisopistot tupakasta vierottamistyössä Kati Kauravaara, Litm, Lo, kansalaistyöväenopistojen liitto KTOL Pe Käsityö, kieli ja kulttuuri Hankkeet opiston perustehtävän tukena Eila Parviainen, rehtori Maahanmuuttajakoulutus Kaukametsän opistossa. Toiminnallisia tapoja oppia kieltä Eeva Kilpeläinen, suunnittelijaopettaja Kulttuurien kohtaamisen portaat, askel askelmalta kohti luovaa integraatiota Eeva-Maija Lappalainen, KT, FM, Oulun yliopisto Käsityön sosiaalinen tilaus Nea Pitkänen, projektipäällikkö, KTOL Becoming Mora Visible -Opistot elämänhallintaa tukemassa Teija Enoranta, projektipäällikkö, KTOL, BMW projekti Suomen kieltä ja kädentaitoja perheoppimisprojektissa Aino Sahi, Kuopion kansalaisopisto to Kainuulainen joulunvietto ja sen ruokakulttuuri Lasse Laaksonen, kulttuurintutkija 10

11 6 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET 6.1 KAJAANIN JA LÄHIALUEEN KANSALAISOPISTOVERKOSTO Tietotekniikan ajokortti Noste-ohjelman avulla Noste-ohjelman tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyyteen. Verkostoon kuuluvat kansalaisopistot järjestävät atk-opetusta vuotiaille työssä oleville henkilöille. Koulutukseen kuuluvat valmentava koulutus A -ajokorttien ja AB -ajokorttien suorittamiseen sekä niihin kuuluvien tutkintojen suoritus. Oulun lääninhallituksen tukemana Hallinnoiva opisto: Kaukametsän opisto. Hankkeessa mukana: Sotkamon kansalaisopisto ja Paltamon kansalaisopisto Eila Parviainen, Eeva-Liisa Rautiainen ja 6.2 TIETOYHTEISKUNTAHANKKEET Oulun lääninhallituksen sivistysosasto on myöntänyt Kaukametsän opistolle tietoyhteiskuntataitojen tuki- ja neuvotteluhenkilöiden koulutukseen määrärahaa, jonka avulla on järjestetty atk-koulutusta eläkeläisille, maahanmuuttajille ja erityisryhmien ohjaajille. Eila Parviainen, Eeva-Liisa Rautiainen 6.3 ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIKANSALAISOPISTO (ISV) JATKOHANKE Verkko-opetuksen kehittämishanke Itä-Suomessa ja Kainuussa vuosina Kuopion kansalaisopiston hallinnoima, partrerina Kaukametsän opisto, Mikkelin kansalaisopisto, Joensuun seudun kansalaisopisto, Pieksämäen seutuopisto, Sisä-Savon kansalaisopisto, Etelä- Karjalan kansalaisopisto ja Linnalan opisto, Savonlinna. Lisätietoja Heli Karppinen 6.5 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KAJAANISSA Opetushallituksen tukemana järjestettiin Kajaanissa liikunta- ja ravitsemusaiheisia terveydenedistämiskursseja. Lisäksi laadittiin ravitsemuskasvatuksen oppimateriaali yhteistyössä KTOL:n kanssa. Syksyllä toteutetaan 2006 luentosarja, jonka aiheena ovat ravitsemus, liikunta ja tupakointi. Hanke päättyy Lisätietoja 6.6 MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ Opetushallituksen tukemana Yhteistyökumppanina Oulun yliopisto/kajaanin koulutusyksikkö, Eeva-Maija Lappalainen KT, BMV - projekti / Teija Enoranta 11

12 Monikulttuurinen käsityö-hanke, projektipäällikkö Nea Pitkänen Lisätietoja Heli Karppinen 6.7 II KUVATAIDEOPETTAJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS Opetusministeriön erillisrahoituksella Toteuttajat: Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Hämeenlinnan toimipiste Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Åbo Akeademin Pedagogiska fakultet Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio Jyväskylän Lyseon lukio Kaukametsän opisto Savonlinnan Taidelukio Vaasan Normaalilyseo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen laitos. Lisätietoja Liisa Linkola 6.8 AIKUINEN OPPIJANA HANKE Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut Edukai aloitti vuoden alussa Kainuun TE-keskuksen ESR-rahoittaman Aikuinen oppijana -hankkeen, jossa Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus mukana yhteistyökumppanina. Hanke päättyy Lisätietoja projektipäällikkö Seija Forsberg- Piirainen tai sekä Kaukametsän opiston rehtori Eila Parviainen puh tai 6.9 LAATUA KANSALAISEN LAUTASELLE Opetussuunnitelmasuosituksen laatiminen Opetusmateriaalin tuottaminen kahteen opetussuunnitelmasuosituksen opintojaksoon. Pilottikurssien järjestäminen opintojaksoista. Opistojen kotitalousopettajien koulutus opetusjaksojen toteuttamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on luoda kansalaisopistoverkostoille perusvalmiudet rakentaa uusi tavoitteellinen oppimiskokonaisuus teemasta elintarvikkeet, ruoka ja ravitsemus Kansalais- ja työväenopistojen liitto, Finfood, Kaukametsän opisto Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Liisa Väisänen, Eila Parviainen 6.10 BECOMING MORE VISIBLE Turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoimintaa kehittävä hanke. Projektin kohderyhmänä on vastaanottokeskusten ja kansalais- ja työväenopistojen henkilökunta. Toteuttajat: Kehittämiskumppanuuden muodostavat Turun, Tampereen, Vaasan ja Kajaanin vastaanottokeskukset, Kansalais- työväenopistojen liitto ry. Kajaanissa toimijoina ovat Kajaanin vastaanottokeskus, Maahanmuuttajapalvelut ja Kaukametsän opisto. Hankkeen kesto ESR:N EQUAL-yhteisöaloitehanke rahoituksella Lisätietoja 12

13 7 ESITYKSET, NÄYTTELYT, JULKAISUT JA MUU TOIMINTA 7.1Esitykset Kaukametsän kulttuuriviikko Kaukametsän opiston kevätkatselmus Kaukametsän opiston oppilaskonsertti Pirttikuoron konsertti 7.2 Näyttelyt Kaukametsän oppilastöiden näyttely Kaukametsän kulttuuriviikolla Opiskelijatöiden näyttelyt opiston aulojen vitriineissä Erikoiskäsityönäyttely, opettaja Sirpa Karjalainen, Toiminnallisen maahanmuuttajakoulutuksen näyttely Silkkinauhakirjonta, opettaja Aino Väisänen, Lasten taiteen perusopetuksen näyttely Kaukametsän kuvataidekoulun oppilastöiden jatkuva näyttely, Kajaanin lyseo Verkkonäyttely Kaukametsän opiston kotisivuilla aikuisten taiteen perusopetuksesta ja lasten Visuaalisten taiteiden koulun toiminnasta taiteet. Nuorisomessut Kajaanihalli / Lasten visuaalisten taiteiden koulu Kainuun naisen ja miehen kansallispuku, Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Kaukametsässä Julkaisutoiminta Käsityö, kieli ja kulttuuri, Eeva-Maija Lappalainen ja Sirpa Mikkonen, Kajaanin kaupunki/kaukametsän opisto. Kajaanin Offsetpaino 2007 Portaita alas askelma kerrallaan, Ravitsemus- ja terveyskasvatuksen opiskelijan tietopaketti, Kaino Kinnunen, Kajaanin kaupunki/kaukametsän opisto. Kajaanin Offsetpaino Muu toiminta Kalevalajuhla Juhlaesitelmänä oli FM Satu Hiltusen Kainuulainen tarinaperinne. Juhlassa palkittiin myös vuoden kainuulainen kirjailija. Juhla toteutettiin yhteistyössä Kajaanin Kalevalaiset naiset ry:n, Elias Lönnrot seura ry:n ja Lönnrot Instituutin kanssa. NaisGirls ja Eija-Riitta Airo-Karttusen lauluoppilaiden konsertti NaisGirls Kainuun Jazz-keväässä Yleiset kielitutkinnot Aikuisopiskelijaviikko

14 Kaukametsän opisto osallistui NOSTE -rekka tempaukseen Kajaani kauppatorilla syyskuussa Mukana opettajat Eeva-Liisa Rautiainen ja Kalle Loisa KAUKAMETSÄN OPISTON VUODEN AIKUISOPISKELIJAT Kajaanin Oikeutta Eläkeläisille ry Perustelu: *aktiivisia ja innostuneita ikäihmisiä, jotka osoittavat, että ikä ei ole este uusien asioiden oppimiselle *tietotekniikkaan ja sen uusimpiin tuotteisiinkaan ei suhtauduta ennakkoluuloisesti eikä varsinkaan peläten, vaan halutaan ottaa ne heti käyttöön (jäsenasioiden hoito, sähköposti, messenger, digikamerat) *yhdistyksen jäsenmäärä on n Viime talvena heistä osallistui ATK-kursseille 35 jäsentä, 20 aloittavien ryhmään ja 15 jatkoryhmään. *iloinen asenne teki opiskelun helpoksi ja hauskaksi 2. Heikki Hyvärinen Autopalvelu Hyvärisestä Perustelu: * Heikki toi Tietotekniikan ajokorttikoulutukseen paitsi itsensä, myös suuren joukon tuttaviaan, asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan * autoalan yrittäjänä Heikillä on laaja tuttavapiiri ja viime syksynä käynnistyneet koulutusryhmät syntyivät osittain hänen esittämänsä "suosittelun" perusteella. * huumori kukki myös tässä ryhmässä ja vauhditti opiskelua 8 HENKILÖSTÖ 8.1Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö 1. Hallinto Hallamaa Eila Parviainen Eila Snicker Eeva-Liisa Tradenomi, toimistosihteeri KM, KtyO, rehtori Merkonomi, MTi, tiedotussihteeri 8.2 Päätoimiset ja suunnittelijaopettajat Aunesluoma Pirjo KM, laulunopettaja, musiikin päätoiminen opettaja Karjalainen Mari FM, ilmaisutaidon päätoiminen opettaja Karppinen Heli KM, KtyO, käsityön päätoiminen opettaja Kilpeläinen Eeva FK, Kielten suunnittelijaopettaja Linkola Liisa TaM, KO, kuvataiteen suunnittelijaopettaja Meriläinen Minna TaM, artenomi, opettaja, kuvataideopettaja Pahkala Marja-Leena KteO, tekstiilityön päätoiminen opettaja Väisänen Liisa KM, KtaO, ravitsemus- ja terveyskasvatuksen päätoiminen opettaja Tegelberg Aulis Teknisen työn päätoiminen opettaja Tervonen Kalevi FM Kalevi Tervonen, Vuolijoen osasto 14

15 8.3 Tuntiopettajat Airo-Karttunen Eija-Riitta Alasalmi Aila Aldau Youssef Mohammed Antila Ritva Bagrova Natalia Ballini Marco Entiknap-Seppänen Kaisa Ermakova Galina Eskelinen Aikku Fahim Abderrahim Haapamäki-Haverinen Riikkalea Haapavaara Jari Harju Johanna Harju Juha Haukia Reijo Haataja Kari Heikkinen Larissa Heikkinen Reijo Heikkinen Ville Holopainen Laina Huhtahaara Samuel Huotari Ritva Hyrkäs Katja Hämäläinen Jenni Iivonen Karin Immonen Pirjo Junttila Elena Juntunen Kirsi Kaipainen Kalle Karhu Anne Kalliorinne Risto Karjalainen Sirpa Karppinen Veijo Karsikas Leo Karttunen Kyösti Kauppinen Laura Kauravaara Kati Kela Pekka Kemppainen Marja-Leena Kemppainen Marja-Leena Kemppainen Leena Orvokki Keränen Jorma Kinnunen Kaino Kokkonen Jukka Kontio Eija Korhonen Samuli Korkeala Nina Kovalainen Toni Kovalainen Urpo Kuusisto-Lukkari Kaarina Laakkonen Pekka Laitinen Jaana FM, lastentarhanopettaja, laulun opetus merkonomi, kylähistoria puuseppä, tulkki, isien ja poikien puutyö KM, ensiapukoulutus venäjä äidinkielenä kurssi lapsille hammasteknikko, italian kieli FK, englannin kieli, ranskan kieli tanssin opettaja, itäminen tanssi perushoitaja, lastenhoitokurssi yo, kitaransoitto kätilö, lastenhoitokurssi KteO, puutyöt KM, pianon soitto KK, kitaran soitto valokuvaaja, valokuvaus KK, Pirttikuoro opettaja, suomi vieraana kielenä, maahanmuuttajakoulutus dos, kylähistoria yo, taekwon-do terveydenhoitaja, jooga yhtyemuusikko, kitaran soitto artesaani, liikunta terveydenhoitaja, ensiapukoulutus musiikkipedagogi, pianon soitto vertaiskouluttaja, tupakasta vierottamisen kurssi FK, taidehistoria, aikuisten taiteen perusopetus filologi, suomi vieraana kielenä, maahanmuuttajakoulutus FM, suomi vieraana kielenä, maahanmuuttajakoulutus yo, taekwon-do Luokan opettaja, Liikunnan opettaja, liikunta Kansalaisvaikuttamisen luentosarja artesaani, tekstiilityö, kirjonta, koneneulonta huilun, klarinetin ja saksofonin soitto rakennuspiirtäjä, kuvanveisto FL, Ensemble-laulu italian kieli LO, Liikunnan opettaja, Liikettä kohti terveyttä Symppis orkesteri yo merkonomi, lasityöt Kansalaisvaikuttamisen luentosarja kirjeenvaihtaja, englannin kieli, ranskan kieli FT, UKK -luento restonomi, ravitsemus- ja terveyskasvatus FM, kylähistoria terveydenhoitaja, liikunta soiton opettaja, kontrabasson soitto sosiaalikasvattaja, lastenhoitokurssi Tai Ji teknisen työn opettaja, puutyöt keraamikko, keramiikka, kuvanveisto teknisen työn opettaja, huonekalujen entisöinti erikoistutkija, dosentti, terveellinen ravinto-luento 15

16 Laaksonen Lasse Lappalainen Eeva-Maija Leinonen Outi Levola Jukka Levy Satu Loisa Kalle Lonkila Helena Lukkari Anna Lämsä Terho Makkonen Eija Malinen Jari Mantere Henna Marjamaa Pekka Meriläinen Anne Mikkonen Sirpa Mustajärvi Marika Myllymäki Antti Mäkinen Antti Niemelä Kaarina Nilosaari Marika Nissi Anja perusopetus Nissinen Sanna-Mari Oksanen Elena Partanen Jukka Perez-Kallaskari Juha Pesonen Jaana Piirainen Anneli Pokela Esa Pasanen Margit Peltonen Johanna Piirainen Sakari Pulliainen Erkki Puro Perttu Raasakka-Ingve Ennekatariina Raig Kulle Rautiainen Arto Rautiainen Eeva-Liisa Ravelin Teija Riekki Aino Romppainen Päivikki Ronkainen Anne Räisänen Lasse Salomäki Irene Saren Sini Savolainen Liisa Savolainen Timo Snicker Pia Soini Timo Surma-Aho Timo Suutari Leila Syvävirta Eine Huk, ruokaperinne- ja ravitsemuskurssit KT, FM, yliopiston lehtori, kieli- ja kulttuurikoulutus kondiittori, leivontakurssit Oik.tiet.kand., Luonnossa liikkujan jokamiehenoikeudet luento lähihoitaja, lstenhoitokurssi Tradenomi, tietotekniikka, ajokorttikoulutus, maahanmuuttajakoulutus FM, kainuulaiset tekstiilit -luento opiskelija, italian kieli harmonikan soitto Huk, englannin kieli, saksan kieli, espanjan kieli, kielten verkkokurssit, maahanmuuttajakoulutus muusikko, Bändikoulu TaM, tekstiilitaide, kuvataidekoulu puutyöt viittomakielen tulkki amk, viittomakieli LO, KteO, kankaankudonta, sisustussuunnittelu pianon soitto teknisen työn opettaja, puutyöt FM, postimerkkikerho LO, maahanmuuttajakoulutus kuvataiteilija, grafiikka, piirustus ja maalaus kuntohoitaja, keramiikka, lasityöt, aikuisten taiteen pianon soitto tanssin opettaja, itämainen tanssi, aikuisbaletti FT, kylähistoria amk insinööri, espanjan kieli TeM, lausujakurssi FK, matkailuoppaan peruskurssi yo, sukututkimus mielenterveyshoitaja, tekstiiliveistoskurssit ravitsemusterapeutti, terveellisen ravinnon kurssi tanssinopettaja, lavatanssikurssit kansanedustaja, Kansalaisvaikuttamisen luento valtiosihteeri, Kansalaisvaikuttamisen luento musiikin opettaja, huilun soitto maisteri Tarton yliopisto, yleisluento muusikko, kitaran soitto, Bändikoulu DI, tietotekniikka, Noste -projekti psyk. ESH, terapeuttinen tanssi opiskelija Taideteollinen kk, kuvataidekoulu Huk, ruotsin kieli, suomi vieraana kielenä, maahanmuuttajakoulutus KM, jooga liikunnanohjaaja opisk. miesten liikunta FM, unkarin kieli FM, kankaankudonta, taiteen perusopetus artesaani, itsehoito, tekstiilityö musiikin opettaja, kitaran soitto artenomi, turkkuri, turkistyöt kansanedustaja, Kansalaisvaikuttamisen luento pianonsoitto, vapaa säestys puuseppä, huonekalujen entisöinti ja verhoilu kirjallisuus ja kirjoittaminen 16

17 Tampio Matti Thil Paula Tikkanen Minna Tolsa Markku Tuulenkari Kati Veikkanen Miia Veresova Olga Vesterinen Sakari Virkkunen Hannu Väisänen Aino erikoistekniikat draamakasvatuksen opiskelija, teatteri-ilmaisu LO, senioritanssi pianon soitto puuseppä, puutyöt KK, vauvasanataide koulutettu hieroja, liikunta musiikkipedagogi, musiikin historia, musiikin ilmaisu erityisopettaja, metallityöt kivityö, hopeatyö vaatetusteknologi, tekstiilityö, posliinin maalaus, 3. Kaukametsän hallinto, talous- ja vahtimestaripalvelut Kinnunen Päivi Kinnunen Tuula Lakaniemi Tapani Leppänen Irma toimistosihteeri, yleislaskutus toimistopäällikkö Kaukametsän tulosyksikön johtaja toimistosihteeri, henkilöstöasiat 8.4 Henkilöstökoulutus Rehtori Eila Parviainen - KTOL:n Tammiseminaari - Liikkeenjohdon PD koulutus Kajaanin Ammattikorkeakoulu Musiikin päätoiminen opettaja Pirjo Aunesluoma Liikkeenjohdon PD-koulutus, Kajaanin ammattikorkeakoulu Käsityön päätoiminen opettaja Heli Karppinen BMV koulutus, Kajaani Moodle oppimisalustana koulutus, Kajaani Digikuvaus, ISV hanke, Kuopio Hellewi kurssihallintaohjelma koulutus, Kajaani Portfoliokoulutus, Kajaani ISV seminaari, Kuopio ISV käsityönopettajien verkkokurssi -koulutus, Kuopio Liikkeen johdon PD koulutus Kajaanin Ammattikorkeakoulu ISV seminaari, Suonenjoki Kielten suunnittelijaopettaja Eeva Kilpeläinen Aikuinen oppijana koulutus Kuvataideopettaja Minna Meriläinen Taiten uusia ideoita taito- ja taideaineiden opetukseen 17

18 Tietokone opetuksessa, Turku. Opetushallituksen järjestämä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus. Kartonkigrafiikka, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki. IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti. Tuntiopettaja Sini Saren Taiten uusia ideoita taito- ja taideaineiden opetukseen Tietokone opetuksessa, Turku. Opetushallituksen järjestämä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus. 8.5 Henkilöstön muu toiminta Rehtori Eila Parviainen Kansalais- ja työväenopistojenliitto KTOL, hallituksen jäsen AITO työryhmä, Kajaanin maaseutu ohjausryhmä, Kajaanin sivistystoimialan edustaja Kajaanin vanhusneuvosto, Kajaanin sivistystoimialan edustaja Kainuun Akava, hallituksen jäsen Hankkeet opiston perustehtävän tukena -luento Kaamosseminaari Rovaniemi Kehittämishankkeet opiston perustehtävän tukena -luento, Helsinki. OPH:n hankeseminaari Musiikin opettaja Pirjo Aunesluoma Pappien ja kanttoreiden äänenmuodostuskurssi Paltamon Mieslahdessa Äänenkäytön koulutus Keskuskoulun musiikkiluokille05/06 Käsityön päätoiminen opettaja Heli Karppinen Kä-Ki-Ku oppimistyyli Kaukametsän opistossa Tampere, BMV seminaari Monikulttuurinen käsityö koulutus Helsinki, ISV seminaari Kajaani pe Kuvataideopettaja Minna Meriläinen Kuvataiteen koulutustoimikunta. KTOL:n edustaja, koulutustoimikunnan varajäsen. Ravitsemus- ja terveyskasvatuksen päätoiminen opettaja Liisa Väisänen Maakunnallinen terveyttä edistävä ravitsemus kansanterveyden tukena -työryhmän jäsen. Kainuun maakunta 8.6 Tyky-toiminta Vuonna 2006 Virkistyspäivä, retki maalle, toukokuu

19 Laivaretki Rehjansaaren ympäri, syyskuu 2006 Työhyvinvointi koulutus kaukametsäläisille, marras-joulukuu 2006 Kaukametsän opiston opettajien ja toimiston yhteinen jouluateria, joulukuu 2006 Kaukametsän henkilökunta on voinut osallistua opiston kursseille 50 % alennuksella. 9 TOIMIPAIKAT 1 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 2 Musiikkiopisto, Koskikatu 2 3 Kajaanin kuntokeskus 4 Kalevankatu 1 5 Kesäheinän Palvelukoti Uitonkatu 6 6 Kainuun ammattiopisto, Vuorikatu 2 7 Kainuun ammattiopisto, Kulttuuriala, Timperintie 3 8 Kuusanmäen Palvelukeskus, Kuusanmäki 9 Kaupungintalo, valtuustosali 10 Kansanpirtti 11 Kainuun ammattiopisto, Opintie 12 Kehitysvammaisten opetusyksikkö 13 Keskuskoulu 14 Kainuun keskussairaala 15 Kätönlahden koulu 16 Kajaanihalli 17 Lohtajan koulu 18 Vienankatu 5-7, tekstiilityötila 19 Kajaanin lyseo, Urho Kekkosen katu 1 20 UPM=Yhtyneet paperitehtaat 21 Hoikankangas 22 Kainuun Prikaati 22 Honkkari 23 Jormuan koulu 24 Kuluntalahden koulu 25 Mainuan koulu 30 Vuottolahti 31 Ounas 32 Koski 33 Kytökoski 34 Ojanperä 35 Kuusirannan koulu 36 Vuolijoki, Vuolijokisali 37 Vuolijoki, Ulpukka 38 Vuolijoki, Kunnantalon kahvio 39 Vuottolahti, koulu 40 Vuolijoen lukio, Uunimiehentie 8 19

20 Kuva: Pekka Agarth KAUKAMETSÄN OPISTO Koskikatu 4 B, KAJAANI Puh Kannen kuva: Meri Toivanen (Lasten taiteen perusopetus) Kuvaaja: Liisa Linkola 20

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 3 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 3 1.2 Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi OPINTO-OPAS 2010-2011 KAUKAMETSÄN OPISTO LUKIJALLE Kuva: Pekka Agarth Kansalaisopisto oppimisen iloa Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi on alkamassa uusin odotuksin ja oppimisen mahdollisuuksin. Vuodet

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS KEVÄT 2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Syyslukukaudella vietettiin Elinikäisen oppimisen kampanjaa nuorille ja aikuisille

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

Vuosi 2014 muutosten alku 2

Vuosi 2014 muutosten alku 2 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2014 muutosten alku 2 1. Organisaatio ja hallinto 5 1.1. Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 5 1.2. Sivistystoimen lautakunta 5 1.3. Valkeakoski-opiston organisaatio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

Joensuun seudun. kansalaisopisto. opinto-opas 2012 2013. JOENSUU kontiolahti LIPERI outokumpu POLVIJÄRVI

Joensuun seudun. kansalaisopisto. opinto-opas 2012 2013. JOENSUU kontiolahti LIPERI outokumpu POLVIJÄRVI Joensuun seudun kansalaisopisto ilmoittautuminen 4 luennot ja yhteisö 6 tietotekniikka 8 taiteen perusopetus 11 teatteri ja ilmaisu 17 kirjallisuus 18 kuvataide 19 musiikki 24 kielet 34 vip-kurssit 44

Lisätiedot

Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Kianta-Opisto. Toimintakertomus Kianta-Opisto Toimintakertomus 2014-2015 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI 2014-2015 Kianta-Opiston lukuvuosi 2014-2015 huipentui opiston 50-vuotisjuhlaan huhtikuussa. Suomussalmen kunnan väestö- ja asutusrakenteen

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013 2014 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013-14 Vapaa-aika-

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi OPINTO-OHJELMA 2013-2014 KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola Kansalaisopiston toimintaa yhdessä 6. lukuvuosi YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Koko Suomen väkiluku kasvoi vuonna 2003 edellisvuotta nopeammin. Väestö kuitenkin väheni yhdeksässä maakunnassa, joukossa Kainuu. Vaikka väen vähentyminen on hidastunut, on Kainuun

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 9.6.2009 Kajaanin kaupungin painatuskeskus Kajaani 2009 ISBN 978-951-800-322-2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 Kaupunginjohtajan katsaus...5

Lisätiedot

HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa!

HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa! HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa! Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

Hiiden Opisto opinto-opas 2012-2013

Hiiden Opisto opinto-opas 2012-2013 Hiiden Opisto opinto-opas 2012-2013 1 Melkein kaikkea ja vähän päälle Espanjalainen kevät, Saunaseminaari, Suomen kansallispuistot, Kahvakuulakurssi, Nummi-Pusulan mieslaulajat, Revontulilapaset, Pietarin

Lisätiedot

AURALAN SETLEMENTTI RY

AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2012 toimintamuotoja ja toimintaa sekä katseita vuoteen 2013. Kiitos Auralan monipuolisesta

Lisätiedot

AURALAN SETLEMENTTI RY

AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2011 toimintamuotoja ja toimintaa. Kiitos Auralan monipuolisesta palvelutarjonnasta kuuluu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015. Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI

VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015. Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015 Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI SISÄLLYSLUETTELO 1 KAJAANIN LUKIO... 5 1.1 TOIMINTA... 5 1.1.1 Lukuvuoden päättyessä... 5 1.1.2 Kuvataiteen kuulumisia... 7

Lisätiedot

ARVIOINTI JA TOTEUTUKSEN SEURANTA LIITTEET

ARVIOINTI JA TOTEUTUKSEN SEURANTA LIITTEET Kuva Pekka Agarth 1 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 NYKYTILA... 4 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö nyt.... 4 Tieto- ja viestintätekniikka opetussuunnitelmissa ja niiden käyttö opetuksen tukena... 5 Henkilöstön

Lisätiedot