Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 58 KH 59 KH 60 KH 61 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talousarviolainan nostaminen Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen KH 62 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 KH 63 KH 64 KH 65 KH 66 KH 67 KH 68 KH 69 KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön muuttaminen Perusturvalautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, uuden jäsenen ja puheenjohtajan valinta (Lindström) Kutsuntalautakunnan jäsenen ja hänen varamiehensä nimeäminen Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Europarlamenttivaalien 2014 ulkomainontapaikat Valtuustoaloite koskien linja-autopysäkkien katoksia Valtuustoaloite koskien koirapuiston rakentamista Valtuustoaloite koskien suojatien rakentamista Jokitien ja ntien risteykseen Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 4/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Koroma-Hintikka Maria, jäsen Siikala-Lautjärvi Kristiina, varajäsen Martin Kirsi, jäsen Nygård Johanna, varajäsen Parviainen Kristian, jäsen Sneck Minna, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Muut läsnä olevat Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Nordström Marcus, KV:n I varapuheenjohtaja Penttinen Arto, KV:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Löfbacka Mikko, hallintojohtaja Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä Kristian Parviainen pöytäkirjantarkastaja Anders Karell pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 58 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kristian Parviaisen ja Anders Karellin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 59 TALOUDEN SEURANTA on hyväksynyt kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kunnanhallituksessa kuntatasolla ja lautakunnissa toimielintasolla. Maaliskuussa 2014 n kunnan tilikauden tulos on talousarvioennusteen mukaan euroa ja lainakanta/asukas 31.3 on ollut euroa. Talousarviosta on toteutunut toimintakatteeseen nähden 27,2 prosenttia, verotuloihin nähden 26,2 % ja valtionosuuksiin nähden 25,2 %. Maaliskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 25,00 %. Osastot ennustavat, että toimintakatteen osalta pysytään talousarviossa. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden seuranta Ehdotus: merkitsee tiedoksi talousseurannan. merkitsi tiedoksi talousseurannan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH:210 /2014 KH 60 TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa rahoitusosaan sisältyy 7 miljoonan euron pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallitus päättää talousarviolainojen ottamisesta talousarviossa vahvistetuissa rajoissa. n kunta on pyytänyt kunnan lainarakenteen muuttamiseksi ja rakennusinvestointien rahoitusta varten 10 vuoden kestoisesta 7 miljoonan euron kiinteäkorkoisesta talousarviolainasta tarjoukset seuraavilta rahoituslaitoksilta: Aktia Pankki Oyj, Svenska Handelsbanken AB, KEVA, Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Danske Bank Oyj ja Ålands Bankenilta. Rahoituslaitoksien tulee jättää lainatarjouksensa n kunnalle klo 13 mennessä. Lainatarjouspyynnön mukaisesti n kunnalla on oikeus valita vastaanotetuista lainatarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Pitkäaikainen kiinteäkorkoinen laina on nykyisessä markkinatilanteessa riskiprofiililtansa paras vaihtoehto n kunnalle. Vaihtuvakorkoisten lainojen viitekoron ennustaminen on pitkällä aikavälillä erittäin spekulatiivista ja siksi sitä ei voida pitää riskipitoisuutensa takia kunnalle soveliaana. Myös n kunnan lyhytaikaiset lainat ovat kaikki lyhyihin viitekorkoihin sidonnaisia, joten on taloudellisesti tarkoituksenmukaista korkoriskin hajauttamiseksi sitoa talousarviolaina kiinteään korkoon. Kiinteäkorkoisen lainan avulla kunnan lainasalkun korkoriskiä saadaan pienennettyä ja vähennettyä kunnan maksuvalmiusriskiä lyhytaikaisia lainoja lyhentämällä. Määräaikaan mennessä kuntaan saapui neljä lainatarjousta. Saaduista lainatarjouksista ainoastaan Kuntarahoitus Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj tarjosivat lainatarjouspyynnön mukaista 10 vuoden kiinteäkorkoista lainaa. Lainarahoitustarjouksista Kuntarahoituksen tarjous oli edullisin. Kuntarahoitus oli myös ainut lainantarjoaja, joka ei perinyt lainannosto- ja hoitokuluja. Täten Kuntarahoituksen lainatarjous on n kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kunnan pitkäaikaisten lainojen korkojakauma on seuraava: Pitkäaikaiset lainat Pääoma Osuus % Vaihtuvat viitekorot ,4 % Kiinteät korot ,6 % Yhteensä % Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 Lainanoton jälkeen pitkäaikaisten lainojen korkojakauma olisi seuraava: Pitkäaikaiset lainat Pääoma Osuus % Vaihtuvat viitekorot ,05 % Kiinteät korot ,95 % Yhteensä % n kunnalla on ollut pitkäaikaisten lainojen lisäksi lyhytaikaista lainaa yhteensä 8,15 miljoonaa euroa. Nyt nostettavalla 7 miljoonan euron pitkäaikaisella lainalla on tarkoitus vähentää kunnan lyhytaikaisia lainoja sekä rahoittaa niitä kunnan vuoden 2014 investointeja, joita kunnan vuosikate ei pysty kattamaan. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina tarjousten avauspöytäkirja, joka sisältää tarjouspyynnön ja tarjousten vertailun Ehdotus: päättää nostaa euroa 10 vuoden talousarviolainaa Kuntarahoitus Oyj -nimiseltä rahoitusyhtiöltä indikatiivisella kiinteällä korolla 2,1 % p.a. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan sopimaan yksityiskohtaisemmin lainan nostoajankohdasta ja muista lainaan liittyvistä asioista sekä allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 TEKNLTK:180 /2014 KH 61 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHA URHEILUHALLIN VALAISTUKSEN UUSIMISEEN TEKNLTK Urheiluhallin valaistuskiskojen ripustus on osoittautunut vaurioituneeksi. Ajan myötä kasvava riski on, että ripustus pettää ja valaisimia putoaa kentälle. Ripustuksen korjaaminen edellyttää noin 30 vuotta vanhojen valaisimien irtikytkemistä ja irrottamista. Samalla on tarkoituksenmukaista vaihtaa lamput nykyaikaisiin energiatehokkaisiin lamppuihin. Työn kustannus on noin euroa. Energiansäästön myötä investoinnin takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Vuodelle 2014 osoitettuja urheiluhallin kunnallistekniikan rakentamisen määrärahoja ei tulla käyttämään täysimääräisinä kuluvan vuoden aikana, koska hanke käynnistyy suunniteltua myöhemmin. Näin ollen vuoden 2014 investointien kokonaissumma ei tämän investointimäärärahan myötä kasva. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta(at)siuntio.fi Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että - urheiluhallin valaistuksen uusimiseen myönnetään euron investointimääräraha. KH 61 Ehdotus: Ehdotuksen mukaan. ==== Vuoden 2014 talousarvion investointisuunnitelmassa ei ole investointikohdetta urheiluhallin valaistuksen uusimiseen eikä sille ole myönnetty määrärahaa. Teknisen lautakunnan ehdotus määrärahan myöntämiseksi urheiluhallin valaistuksen uusimiseen käsitellään talousarviomuutoksena. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - muuttaa vuoden 2014 talousarvion investointisuunnitelmaan lisäten siihen urheiluhallin valaistuksen uusimisen investointikohteen ja myöntää investointikohteelle euroa investointimäärärahaa. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 PERUSTLTK:200 /2014 KH 62 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 PTLTK Liite 3 Vuonna 2013 sosiaaliasiamiestoiminnan piirissä olivat Hyvinkään ja Lohjan kaupungit, n kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviainen (Vihti ja Karkkila) ja Mustijoen perusturva (Mäntsälä ja Pornainen). Sosiaalitaidossa työskentelee kokoaikainen sosiaaliasiamies, jonka toimipaikka on Järvenpäässä. Asiakastapaamisia varten kunnat järjestävät tiloja sosiaaliasiamiehen käyttöön. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Selvitys kuvaa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa sosiaaliasiamiehelle kuntalaisilta tulleiden yhteydenottojen pohjalta. Sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä yleensä silloin, kun asiakas tarvitsee yleistä neuvontaa tai ohjausta sosiaalipalveluissa tai asiointi sosiaalitoimessa ei ole sujunut asiakkaan odotusten mukaisesti. Selvityksestä välittyvä kuva on sen vuoksi negatiivisempi kuin jos asiakkaan asemaa ja oikeuksien toteutumista tarkasteltaisiin kaikkien sosiaalitoimessa asioineiden antaman palautteen pohjalta. Sosiaaliasiamies on puolueeton ja riippumaton toimija. Asiamies ei tee päätöksiä, vaan hän neuvoo ja opastaa asiakkaita sekä avustaa tarvittaessa päätökseen liittyvässä muutoksenhaussa. Sosiaaliasiamiehen toiminta ei ulotu kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinotoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvojan palveluihin. Näitä asioissa koskevissa yhteydenotoissa sosiaaliasiamies ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen puoleen. Sosiaaliasiamies tekee vuosittain selvityksen kunnan- tai kaupunginhallitukselle niistä asioista, joita vuoden aikana on tullut esiin asiakkaiden yhteydenotoissa. Selvityksessä tuodaan tämän aineiston perusteella esille nousseita kehittämisehdotuksia, joilla sosiaalihuollon rakenteita ja toimintatapoja voitaisiin kehittää. Konkreettisemmalle tasolle vietynä selvityksen voidaan ajatella olevan osa sosiaalihuollon asiakaspalautejärjestelmää sekä parhaimmillaan toimivan sosiaalihuollon kehittämistoiminnan yhtenä tietoperustana Asiakkaiden yhteydenotot sosiaaliasiamieheen ovat vuoteen 2012 saakka kasvaneet vuosittain melko tasaisesti. Vuonna 2013 yhteydenottojen määrä on ensimmäistä kertaa laskenut edellisvuoteen verrattuna (10 %). Yhteydenottoja oli 477 kun vuonna 2012 niitä oli 524. Koska asiakasmäärät ovat selvästi kasvaneet edellisvuodesta, on yhteydenottojen määrän lasku suhteellisesti vieläkin suurempi edellisvuoteen nähden. Toimeentulotukea koskevien yhteydenottojen osuus kaikista yhteydenotoista laski viime vuonna edelleen edellisvuoden noin 50 prosentista hieman alle 40 prosenttiin. Las- Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 tensuojelua koskevien yhteydenottojen määrä oli edellisvuonna yli neljännes kaikista yhteydenotoista, mutta palasi viime vuonna takaisin 15 %:n tuntumaan. Vammaispalvelua koskevat yhteydenotot ovat sen sijaan kasvaneet edellisvuoden 15,5 %:sta viime vuoden 22 %:iin. Ikääntyneiden palveluja koskevat yhteydenotot ovat niin ikään hieman kasvaneet, eli edellisvuoden 5,5 %:sta viime vuoden 6,5 %:iin. On kuitenkin syytä muistaa, että ikääntyneiden palveluja koskeva neuvonta- ja ohjaustarve sekä tyytymättömyyden ilmaisu kanavoituu myös potilasasiamiehille. sta otettiin viime vuoden aikana yhteyttä sosiaaliasiamieheen 14 kertaa (19 v ja 23 v. 2011) Uusia asiakkaita oli 9 (7 v. 2012). Yhteydenotoista puolet koski toimeentulotukea ja muilta tehtäväalueilta oli vain yksittäisiä yhteydenottoja. Toimeentulotuesta otettiin yhteyttä kuusi kertaa sataa asiakastaloutta kohden ja asiakastalouksia toimeentulotuessa oli 119. Lautakunta käsitteli viime vuonna kaksi oikaisuvaatimuspyyntöä. Lähes puolessa yhteydenotoista oli syynä päätöksiin tai sopimuksiin liittyvät asiat. Jonotus- tai käsittelyajoista tuli ainoastaan yksi yhteydenotto. Kukaan ei valittanut epäasiallisesta kohtelusta. Vammaispalvelujen asiakkaina oli viime vuonna ssa 93 henkeä mukaan lukien kehitysvammaiset ja kuljetuspalvelujen asiakkaat. Lastensuojelussa asiakkaita oli yhteensä 70. ssa ei tehty viime vuonna yhtään Sosiaalihuollon asiakaslain mukaista muistutusta. Valituksia Hallinto-oikeuteen tai kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle tai aluehallintovirastoonei niin ikään ollut yhtään. Sosiaaliasiamiehen havaintojen mukaan pitäisi kehittää viranomaisen neuvontavelvollisuus ja asiakkaan oikeus saada selvitys eri toimenpidevaihtoehdoista. Viranomaisen neuvontavelvollisuus konkretisoituu palveluperiaatteen kautta. Kunnalla on velvollisuus antaa asiakkaalle asianmukaista palvelua, ja osana tätä myös tarpeellista neuvontaa asian hoidossa. Neuvontavelvollisuus käsittää opastamisen ja tiedusteluihin vastaamisen. Velvollisuudella ymmärretään menettelyssä neuvominen, mutta myös aineellinen neuvominen. Ilman asiakkaan pyyntöäkin viranomainen on velvollinen neuvomaan asiakasta, jos hän huomaa, että neuvontaa tarvitaan asian osalta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. Kunta on myös velvollinen informoimaan eri toimenpidevaihtoehdoista. Kunta ottaa nämä kehittämisasiat kehitettäväkseen. Liitteet: - liitteenä 3 on Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää merkitä sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2013 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Ehdotuksen mukaan. KH 62 Liite 1 Ehdotus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2013 tiedoksi. merkitsi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2013 tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 KH:524 /2012 KH 63 PTLTK PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kunnanvaltuusto on hyväksynyt perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön. Koska terveyspalvelun johtotehtävistä vastaavaa johtavaa lääkäriä ei ole, on tämä kokonaisuus kuulunut suoraan perusturvajohtajan alaisuuteen. Tilanne voi olla haavoittuvainen niissä yksiköissä, joissa ei ole lähiesimiestä, johon henkilökunta voi olla yhteydessä ja joka voi koko ajan osallistua toiminnan kehittämiseen. Näitä yksiköitä ovat fysioterapia ja neuvola. Suunterveydenhuollossa on vastaava hammaslääkäri ja lääkärinvastaanottotoiminta hoidetaan yksityisen palvelutuottajan toimesta. Lääkärinvastaanottotoiminnan vastuu on suoraan perusturvajohtajalla. Perusturvajohtaja on viranhaltijapäätöksellä 16 (DNro 194/2014) muuttanut vanhuspalvelupäällikön virkanimikkeen hoitopalvelupäälliköksi alkaen. Virkanimike muutetaan vastaamaan hänen hoitamiaan työtehtäviä. Hoitopalvelupäällikön tehtäväkenttä kattaa sekä vanhus- että terveyspalvelut ja näin ollen hänen vastuualueensa laajenee ja hänellä on mahdollisuudet laajempaan käsitykseen koko perusturvaosaston toiminnasta. Hoitopalvelupäällikkö ei sosiaalipalvelupäällikön tavoin osallistu varsinaiseen kliiniseen työskentelyyn ja näin ollen hänellä on paremmat mahdollisuudet hoitaa hallinnollisia tehtäviä. Ihannetilanteessa hoitopalvelupäällikkö toimisi perusturvajohtajan sijaisena. Peruturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 8 tulee tehdä seuraavia muutoksia: Perusturvajohtaja johtaa perusturvaosastoa. Perusturvajohtajan sijaisena toimii hoitopalvelupäällikkö. Perusturvaosasto muodostuu seuraavista tulosalueista: 1. terveyspalvelut, johtajana perusturvajohtaja siinä tapauksessa, ettei kunnassa ole johtavaa lääkäriä 2. sosiaalipalvelut, johtajana sosiaalipalvelupäällikkö 3. vanhuspalvelut sekä terveyspalvelujen yksiköt fysioterapia- ja neuvolatoiminta, johtajana hoitopalvelupäällikkö. Perusturvajohtajan alaisuudessa on lisäksi perusturvatoimisto Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 11 päätetään johtavan lääkärin tehtävistä. Tähän tulee lisätä, että mikäli kunnalla ei ole johtavaa lääkäriä näistä tehtävistä vastaa perusturvajohtaja. Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 13 päätetään vanhuspalvelupäällikön tehtävistä. Otsikko pitää muuttaa kuulumaan Hoitopalvelupäällikkö ja tekstin kuuluu olla seuraava: Hoitopalvelupäällikön tehtävänä on vanhuspalveluiden tulosalueen sekä terveyspalveluiden yksiköiden fysioterapia- ja neuvolatoimintojen johtaminen. Tulosalue vastaa kotihoito-, sairaala- ja pitkäaikaishoitopalveluista ja kehittää ennaltaehkäiseviä toimintoja iäkkäille sekä terveyspaleluiden yksiköiden fysioterapia- ja neuvolatoiminnoista. Hoitopalvelupäällikkö 1. myöntää tutkimusluvat 2. valmistelee tulosalueensa osalta talousarvion ja taloussuunnitelman 3. huolehtii korvausten ja muiden hakemusten vireillepanosta 4. järjestää tarkastuksia, katselmuksia ja tilaisuuksia 5. myöntää luvan tulosalueen tilojen luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaan 6. päättää tulosalueen henkilöstön koulutuksesta 7. päättää tulosalueen tilojen aukioloajoista Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntöön tehdään seuraavat muutokset: 8 Organisaatio ja johtaminen: Perusturvajohtaja johtaa perusturvaosastoa. Perusturvajohtajan sijaisena toimii hoitopalvelupäällikkö. Perusturvaosasto muodostuu seuraavista tulosalueista: 1. terveyspalvelut, johtajana perusturvajohtaja siinä tapauksessa, ettei kunnassa ole johtavaa lääkäriä 2. sosiaalipalvelut, johtajana sosiaalipalvelupäällikkö 3. vanhuspalvelut sekä terveyspalvelujen yksiköt fysioterapia- ja neuvolatoiminta, johtajana hoitopalvelupäällikkö. Perusturvajohtajan alaisuudessa on lisäksi perusturvatoimisto. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu Johtava lääkäri Johtavan lääkärin tehtävänä on terveyspalveluiden tulosalueen johtaminen. Mikäli kunnassa ei ole johtavaa lääkäriä hoitaa perusturvajohtaja nämä tehtävät. Tulosalue vastaa 1. terveydenhuoltolain mukaan kunnalle säädetyistä tehtävistä, ellei tehtävää ole toimialan johtosäännössä määrätty jonkin muun osaston tai tulosalueen tehtäväksi, 2. sairaankuljetuksen, tartuntatautien torjunnan sekä seulontojen ja muiden joukkotarkastusten järjestämisestä, 3. lääkinnällisestä kuntoutuksesta, ellei tehtävää ole johtosäännössä määrätty jonkin muun tulosalueen tehtäväksi, 4. erikoissairaanhoidon järjestämiseen kuuluvista kunnan hoidettaviksi säädetyistä tehtävistä sekä erikoissairaanhoidon ja terveyspalvelujen tulosalueen välisen yhteistyön kehittämisestä. Johtava lääkäri 1. myöntää tutkimusluvat 2. valmistelee tulosalueensa osalta talousarvion ja taloussuunnitelman 3. huolehtii korvausten ja muiden hakemusten vireillepanosta 4. järjestää tarkastuksia, katselmuksia ja tilaisuuksia 5. myöntää luvan tulosalueen tilojen luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaan 6. päättää tulosalueen henkilöstön koulutuksesta 7. päättää tulosalueen tilojen aukioloajoista. 13 Hoitopalvelupäällikkö Hoitopalvelupäällikön tehtävänä on vanhuspalveluiden tulosalueen sekä terveyspalveluiden yksiköiden fysioterapia- ja neuvolatoimintojen johtaminen. Tulosalue vastaa kotihoito-, sairaala- ja pitkäaikaishoitopalveluista ja kehittää ennaltaehkäiseviä toimintoja iäkkäille sekä terveyspaleluiden yksiköiden fysioterapia- ja neuvolatoiminnoista. Hoitopalvelupäällikkö 1. myöntää tutkimusluvat 2. valmistelee tulosalueensa osalta talousarvion ja taloussuunnitelman 3. huolehtii korvausten ja muiden hakemusten vireillepanosta 4. järjestää tarkastuksia, katselmuksia ja tilaisuuksia 5. myöntää luvan tulosalueen tilojen luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaan 6. päättää tulosalueen henkilöstön koulutuksesta 7. päättää tulosalueen tilojen aukioloajoista Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 Hoitopalvelupäällikkö Cathrinne Wetterstrand poistui tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän osalta perusturvajohtaja Benita Öberg. Käsittely: Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen. Muutettu päätösehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntöön tehdään seuraavat muutokset: 8 Organisaatio ja johtaminen: Perusturvajohtaja johtaa perusturvaosastoa. Perusturvajohtajan sijaisena toimii hoitopalvelupäällikkö. Perusturvaosasto muodostuu seuraavista tulosalueista: 1. terveyspalvelut, johtajana perusturvajohtaja siinä tapauksessa, ettei kunnassa ole johtavaa lääkäriä 2. sosiaalipalvelut, johtajana sosiaalipalvelupäällikkö 3. vanhuspalvelut sekä terveyspalvelujen yksiköt fysioterapia- ja neuvolatoiminta, johtajana hoitopalvelupäällikkö. Perusturvajohtajan alaisuudessa on lisäksi perusturvatoimisto. 11 Johtava lääkäri Johtavan lääkärin tehtävänä on terveyspalveluiden tulosalueen johtaminen. Mikäli kunnassa ei ole johtavaa lääkäriä hoitaa perusturvajohtaja nämä tehtävät. Tulosalue vastaa 1. terveydenhuoltolain mukaan kunnalle säädetyistä tehtävistä, ellei tehtävää ole toimialan johtosäännössä määrätty jonkin muun osaston tai tulosalueen tehtäväksi, 2. sairaankuljetuksen, tartuntatautien torjunnan sekä seulontojen ja muiden joukkotarkastusten järjestämisestä, 3. lääkinnällisestä kuntoutuksesta, ellei tehtävää ole johtosäännössä määrätty jonkin muun tulosalueen tehtäväksi, 4. erikoissairaanhoidon järjestämiseen kuuluvista kunnan hoidettaviksi säädetyistä tehtävistä sekä erikoissairaanhoidon ja terveyspalvelujen tulosalueen välisen yhteistyön kehittämisestä. Johtava lääkäri 1. myöntää tutkimusluvat 2. valmistelee tulosalueensa osalta talousarvion ja taloussuunnitelman 3. huolehtii korvausten ja muiden hakemusten vireillepanosta 4. järjestää tarkastuksia, katselmuksia ja tilaisuuksia Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu myöntää luvan tulosalueen tilojen luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaan 6. päättää tulosalueen henkilöstön koulutuksesta 7. päättää tulosalueen tilojen aukioloajoista. 13 Hoitopalvelupäällikkö Hoitopalvelupäällikön tehtävänä on vanhuspalveluiden tulosalueen sekä terveyspalveluiden yksiköiden fysioterapia- ja neuvolatoimintojen johtaminen. Tulosalue vastaa kotihoito-, sairaala- ja pitkäaikaishoitopalveluista ja kehittää ennaltaehkäiseviä toimintoja iäkkäille sekä terveyspaleluiden yksiköiden fysioterapia- ja neuvolatoiminnoista. Hoitopalvelupäällikkö 1. myöntää tutkimusluvat 2. valmistelee tulosalueensa osalta talousarvion ja taloussuunnitelman 3. huolehtii korvausten ja muiden hakemusten vireillepanosta 4. järjestää tarkastuksia, katselmuksia ja tilaisuuksia 5. myöntää luvan tulosalueen tilojen luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaan 6. päättää tulosalueen henkilöstön koulutuksesta 7. päättää tulosalueen tilojen aukioloajoista 8. toimii perusturvajohtajan sijaisena. KH 63 Ehdotus: Muutetun päätösehdotuksen mukaan. Oheismateriaali ja liitteet -oheismateriaalina on perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö, johon on merkitty nyt ehdotettavaksi tehtävät muutokset ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se muuttaa perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntöä pykälien 8, 11 ja 13 osalta kuulumaan seuraavasti: 8 Organisaatio ja johtaminen: Perusturvajohtaja johtaa perusturvaosastoa. Perusturvajohtajan sijaisena toimii hoitopalvelupäällikkö. Perusturvaosasto muodostuu seuraavista tulosalueista: 1. terveyspalvelut, johtajana perusturvajohtaja siinä tapauksessa, ettei kunnassa ole johtavaa lääkäriä 2. sosiaalipalvelut, johtajana sosiaalipalvelupäällikkö Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu vanhuspalvelut sekä terveyspalvelujen yksiköt fysioterapia- ja neuvolatoiminta, johtajana hoitopalvelupäällikkö. Perusturvajohtajan alaisuudessa on lisäksi perusturvatoimisto. 11 Johtava lääkäri Johtavan lääkärin tehtävänä on terveyspalveluiden tulosalueen johtaminen. Mikäli kunnassa ei ole johtavaa lääkäriä hoitaa perusturvajohtaja nämä tehtävät. Tulosalue vastaa 1. terveydenhuoltolain mukaan kunnalle säädetyistä tehtävistä, ellei tehtävää ole toimialan johtosäännössä määrätty jonkin muun osaston tai tulosalueen tehtäväksi, 2. sairaankuljetuksen, tartuntatautien torjunnan sekä seulontojen ja muiden joukkotarkastusten järjestämisestä, 3. lääkinnällisestä kuntoutuksesta, ellei tehtävää ole johtosäännössä määrätty jonkin muun tulosalueen tehtäväksi, 4. erikoissairaanhoidon järjestämiseen kuuluvista kunnan hoidettaviksi säädetyistä tehtävistä sekä erikoissairaanhoidon ja terveyspalvelujen tulosalueen välisen yhteistyön kehittämisestä. Johtava lääkäri 1. myöntää tutkimusluvat 2. valmistelee tulosalueensa osalta talousarvion ja taloussuunnitelman 3. huolehtii korvausten ja muiden hakemusten vireillepanosta 4. järjestää tarkastuksia, katselmuksia ja tilaisuuksia 5. myöntää luvan tulosalueen tilojen luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaan 6. päättää tulosalueen henkilöstön koulutuksesta 7. päättää tulosalueen tilojen aukioloajoista. 13 Hoitopalvelupäällikkö Hoitopalvelupäällikön tehtävänä on vanhuspalveluiden tulosalueen sekä terveyspalveluiden yksiköiden fysioterapia- ja neuvolatoimintojen johtaminen. Tulosalue vastaa kotihoito-, sairaala- ja pitkäaikaishoitopalveluista ja kehittää ennaltaehkäiseviä toimintoja iäkkäille sekä terveyspaleluiden yksiköiden fysioterapia- ja neuvolatoiminnoista. Hoitopalvelupäällikkö 1. myöntää tutkimusluvat 2. valmistelee tulosalueensa osalta talousarvion ja taloussuunnitelman 3. huolehtii korvausten ja muiden hakemusten vireillepanosta 4. järjestää tarkastuksia, katselmuksia ja tilaisuuksia Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu myöntää luvan tulosalueen tilojen luovuttamisesta tai vuokraamisesta ulkopuolisten käyttöön perusturvalautakunnan päättämien periaatteiden mukaan 6. päättää tulosalueen henkilöstön koulutuksesta 7. päättää tulosalueen tilojen aukioloajoista 8. toimii perusturvajohtajan sijaisena. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 KH:248 /2014 KH 64 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS, UUDEN JÄSENEN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA (LINDSTRÖM) Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi perusturvalautakuntaan: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Lindström Bo Karppinen Reijo Dahlström Kaj Alopaeus Jari Elo Tuula Honkasalo Marja-Liisa Kaisla Sirpa Huittinen Mervi Mäenpää Mika Parkkisenniemi Johanna Nordenswan-Lindén Eva Ekström Kerstin Petterson-Perklén Nina Rönnberg Darling Tarnanen Keijo Korhonen Reijo Pekkinen Vesa-Matti Halonen Pekka Kunnanvaltuusto on edelleen päättänyt, että lautakunnan puheenjohtajana toimii Bo Lindström ja varapuheenjohtajana Kaj Dahlström. Perusturvalautakunnan jäsen ja puheenjohtaja Bo Lindström on menehtynyt Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön mukaan perusturvalautakunnassa on 9 jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja riittävä määrä varapuheenjohtajia. Puheenjohtajat valitaan toimielimeen jäseniksi valittujen keskuudesta. Lautakunnat valitaan valtuustokaudeksi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valittaessa jäseniä kunnallisiin elimiin on voimassa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Sitä vastoin ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä on oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei koske myöskään erikseen puheenjohtajistoa. Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka 1) kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaa on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon. Kuntalain 34 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ei kuitenkaan ole: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Ehdotus: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. toteaa Bo Lindströmin luottamustoimen päättyneeksi 2. valitsee uuden jäsenen perusturvalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 KH:228 /2014 KH 65 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENEN JA HÄNEN VARAMIEHENSÄ NIMEÄMINEN Asevelvollisten kutsunnat järjestetään n kunnan osalta Aleksis Kiven koulussa. Asevelvollisuuslain 22 :n mukaan kunnan on nimettävä edustaja ja tarvittava määrä varaedustajia hänelle kutsuntalautakuntaan. Kunnan edustajan kutsuntalautakunnassa oli vuonna 2013 Kristian von Essen. Hänen varaedustajansa oli Heikki Kaisla. Vuonna 2011 otettiin käyttöön nuorisolain mukainen etsivä nuorisotyötoiminta Uudenmaan aluetoimiston kutsunnoissa. Etsivän nuorisotyön onnistuminen ja laadukkaiden kutsuntapäätösten toteutuminen edellyttää, että kunnat valitsevat edustajia kutsuntalautakuntiin sellaisista henkilöistä, jotka toimivat nuorten parissa tai ovat hyvin perillä nuorten asioista. Ehdotus: nimittää edustajan ja tälle varaedustajan kutsuntalautakuntaan vuodelle päätti nimetä kunnan edustajaksi Heikki Kaislan ja varaedustajaksi Kristian Parviaisen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 KH:240 /2014 KH 66 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Kuntien Tiera Oy on tietohallintopalveluja tuottava osakeyhtiö, jonka omistaa yli 200 kuntaa tai kuntayhtymää. Kuntien Tiera Oy pyytää nimeämään kokousedustajan tiistaina klo Helsingissä pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen lähettämällä valtakirja viimeistään osoitteeseen Vuonna 2013 kunnan kokousedustajana oli kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen. Ehdotus: päättää nimetä kokousedustajan Kuntien Tiera Oy:n järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. päätti nimetä kokousedustajaksi kehittämispäällikkö Antti- Pekka Röntysen. tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lautakunta Kunnanvaltuusto

22 Sivu 22 KH:13 /2014 KH 67 EUROPARLAMENTTIVAALIEN 2014 ULKOMAINONTAPAIKAT päätti vuoden 2009 europarlamenttivaalien edellä, että kunta asettaa vaalimainostelineet yhteen paikkaan jokaisella äänestysalueella. Jokaisella puolueella tai poliittisella ryhmittymällä, joka osallistui vaaleihin, oli lupa käyttää korkeintaan kahta tauluista jokaisella paikalla. päätti vuoden 2012 kunnallisvaalin osalta seuraavanlaisesta ulkomainontapaikkojen sijoittelusta: I eli pohjoinen äänestysalue - Kahvimaantien ja Yöviläntien risteys II eli keskimmäinen äänestysalue - As. Oy Kassarantaa vastapäätä kirkonkylässä III eli läntinen äänestysalue - ent. urheilukentän ja Lappersintien välissä IV eli kuntakeskuksen äänestysalue - liikekeskuksen edessä V eli eteläinen äänestysalue - Pikkala Port Samaa ulkomainontapaikkojen sijoittelua voidaan käyttää myös 2014 europarlamenttivaaleissa. Europarlamenttivaalien osalta ulkomainonta suositellaan alkavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli Ennakkoäänestys pidetään kotimaassa Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina klo Ehdotus: päättää 1. pystyttää vuoden 2014 europarlamenttivaalien ulkomainontatelineet alla oleviin paikkoihin siten, että jokaisella puolueella tai poliittisella ryhmittymällä, joka asettaa ehdokkaan vaaleihin, on lupa käyttää korkeintaan kahta tauluista jokaisella paikalla: I eli pohjoinen äänestysalue - Kahvimaantien ja Yöviläntien risteys II eli keskimmäinen äänestysalue - As. Oy Kassarantaa vastapäätä kirkonkylässä Lautakunta Kunnanvaltuusto

23 Sivu 23 III eli läntinen äänestysalue - ent. urheilukentän ja Lappersintien välissä IV eli kuntakeskuksen äänestysalue - liikekeskuksen edessä V eli eteläinen äänestysalue - Pikkala Port 2. antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi asettaa mainostelineet yllä mainittuihin paikkoihin mennessä ja 3. että vaalimainonta kunnan asettamissa telineissä on europarlamenttivaaleissa 2014 maksutonta. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

24 Sivu 24 KH:206 /2014 KH 68 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN LINJA-AUTOPYSÄKKIEN KATOKSIA Valtuutettu Kokkonen ja varavaltuutettu Johansson ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien nuorten palkkaamista kesätyöhön tai työharjoitteluun tehtävänään linja-autopysäkkien katoksien valmistaminen ja asentaminen. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina valtuustoaloite koskien nuorten palkkaamista kesätyöhön tai harjoitteluun valmistamaan ja asentamaan linja-autopysäkkien katoksia. Ehdotus: päättää lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

25 Sivu 25 KH:207 /2014 KH 69 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KOIRAPUISTON RAKENTAMISTA Valtuutetut Pesonen ja Linnala ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien koirapuiston rakentamista n keskustan läheisyyteen. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina valtuustoaloite koskien koirapuiston rakentamista. Ehdotus: päättää lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

26 Sivu 26 KH:209 /2014 KH 70 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN SUOJATIEN RAKENTAMISTA JOKITIEN JA SIUNTIONTIEN RISTEYKSEEN Valtuutetut Pesonen ja Linnala ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien suojatien rakentamista Jokitien ja ntien risteykseen. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina valtuustoaloite koskien suojatien rakentamista Jokitien ja ntien risteykseen Ehdotus: päättää lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

27 Sivu 27 KH 71 Ehdotus: KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA katsoo, etteivät valtuuston tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia, joten päätökset pannaan täytäntöön. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

28 Sivu 28 KH 72 Ehdotus: LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Ympäristö- ja rakennuslautakunta 3/ , 4/ Tekninen lautakunta 3/ Perusturvalautakunta 3/ Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Edustajan nimeäminen vesi ja rakennus ry:n kevätkokoukseen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskuksen varsinaiseen yhtiökokoukseen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Kehittämispäällikön viran määräaikainen täyttäminen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntämien Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

29 Sivu 29 KH 73 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Ehdotus: merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta Kutsuntalautakunnan jäsenen ja hänen varamiehensä nimeäminen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi Lausunto: luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Slussen asemakaavasta n Strösvikissä Eteva kuntayhtymä Kutsu Eteva kuntayhtyhmän yhtymäkokoukseen Helsingin hallinto-oikeus Lausuntopyyntö kaava-asiasta tehtyyn kunnallisvalitukseen Kunta-asunnot Oy Ilmoitus lunastusoikeudesta Kuntaliitto Yleiskirje 6/80/2014 Terveydenhuollon valinnanvapaus ja laatutieto Kuntien Tiera Oy Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Maanmittauslaitos Lausuntopyyntö suunnitelmasta Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja aukioloajoista n Venekerho Sjundeå Båtklubb ry Ostotarjous venesataman ja Vormön virkistysalueen ostamisesta Sydkustens landskapsförbund r.f. Liittokokousasiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Lausuntopyyntö liittyen kuluttajaturvallisuuden ohjeisiin Lautakunta Kunnanvaltuusto

30 Sivu 30 Uudenmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Maakuntahallituksen pöytäkirja Uudenmaan vaalipiirilautakunta Kirje kuntien keskusvaalilautakunnille Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Valtuuskunnan kokouskutsu (tiedoksi) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista merkitsi kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

31 Sivu 31 KH 74 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Käsittely: merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. keskusteli seuraavista asioista: - valtuustoryhmien nimet ja valtuutettujen istumajärjestys - pakolaisten vastaanottaminen - n vapputapahtuma - Kaakkois-n kaavoitus - urheilukentän käyttömahdollisuudet sekä kulkuluvat ja ovikoodit kunnan kiinteistöihin merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

32 Sivu 32 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 58, 59, 61-64, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 60, Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunnanhallitus Puistopolku SIUNTIO Pykälät: 60, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: - Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Lautakunta Kunnanvaltuusto

33 Sivu 33 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: - Hallintovalitus, pykälät: - Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: - Pykälät:- Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Lautakunta Kunnanvaltuusto

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto 1.1.2011 KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot