Kunnanhallitus 6/ (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/ (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asko Mustonen Veli Haaranen Harri Kaituri Osmo Korhonen Margaretha Kähäri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Jorma Tanskanen n puheenjohtaja Jorma Huttunen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Leila Karttunen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Harri Kaituri Osmo Korhonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 174 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 85 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 86 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Harri Kaiturin ja Osmo Korhosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 175 Kunnanhallitus / LUKIEN VOIMAAN TULEVA KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO Khall. 87 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta 686/2010 on tullut voimaan Kysymys on rakentamispalveluiden käännetystä arvolisäverosta. Lain tarkoituksena on estää rakentamispalveluiden harmaata taloutta siten, että tiettyjen rakentamispalveluiden myyntitilanteessa veron maksaa ostaja eikä myyjä. Kunnat ovat käännetyn arvonlisäveron piirissä, mikäli ne myyvät rakentamispalveluita muutoin kuin satunnaisesti. Käännetty arvonlisävero koskee jälkeen alkavia uusia sopimuksia. Kunta ei kuitenkaan tule käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin, mikäli kunta myy rakentamispalvelua ainoastaan satunnaisesti tai mikäli toiminta on vähäistä (raja euroa, AVL 3 ). Mikäli kunta myy rakentamispalvelua muutoin kuin satunnaisesti tulee kunta käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin ostamiensa rakentamispalveluiden osalta. Polvijärven kunnan myymät rakentamispalvelut ovat olleet vähäisiä ja niiden myynti on ollut satunnaista. Olennaista asiassa on se, että kunta määrittelee oman arvonlisäverovelvollisuutensa, jotta kunta voi ilmoittaa rakentamispalveluiden myyjille sen, tuleeko näiden lähettää kunnalle laskut arvonlisäverollisina vai ilman arvonlisäveroa. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Polvijärven kunta ei kuulu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin, koska kunta myy toimin-nassaan rakentamispalvelua ainoastaan satunnaisesti ja lisäksi toiminta on vähäistä.

4 176 Kunnanhallitus / Polvijärven kunnalle rakentamispalveluiden ostajana tulee toimittaa arvonlisäverolliset laskut kuten tähänkin saakka. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 177 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Nro Sivu Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / JOENSUUN SEUDUN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN Maaseutultk 16 Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan Lain 4 mukaan kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä maatalousyrittäjää. Kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä. Edellä mainituista vaatimuksista on mahdollista myöntää poikkeus laissa erikseen säädetyillä perusteilla. Joensuun seudun seutuhallitus on antanut maaseututyöryhmän tehtäväksi valmistella esitys maaseutuhallinnon järjestämiseksi. Maaseututyöryhmä on valmistellut liitteen mukaisen periaatelinjauksen yhteistoiminta-alueen sopimukselle. Esityksen mukaan Joensuun seudulle perustettaisiin yksi yhteis-toiminta-alue, jonka isäntäkunnaksi tulisi Liperi. Myös Joensuun kaupungin hallinnosta on viestitetty halukkuutta toimia isäntäkuntana. Joensuun seudulle on mahdollista muodostaa yksi tai mahdollisin poikkeus-luvin kaksi yhteistoiminta-aluetta. Seutuhallitus on pyytänyt maaseututyöryhmää selvittämään Joensuun seudun kunnilta, mikä näiden mielestä ensisijaisin vaihtoehto isäntäkunnaksi, mitä ja miten maaseudun kehittämistehtäviä yhteistoiminta-alueella tulisi hoitaa ja onko kunnassa muita kuin maaseutuhallinnon tehtäviä, joita haluttaisiin maaseututoimiston henkilöstön sopimuksen mukaan hoitavan. Vastaukset on pyydetty mennessä. Lausuntopyyntö esityslistan liitteenä.

6 Kunnanhallitus / Polvijärven kunnassa maaseututoimisto hoitaa viljelijätukihallinnon ja maa-seutuelinkeinoviranomaistehtävät. Sopimukseen perustuen maaseutusihteeri hoitaa Outokummun kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät. Maaseututoimisto hoitaa em. lisäksi 1. Maaseudun ja maaseutuyritysten kehittämistehtäviä ja niihin liittyviä toimenpiteitä. 2. Leader-toimintaan liittyviä tehtäviä. 3. Maaseudun alueellisiin ja maakunnallisiin kehittämishankkeisiin liittyviä tehtäviä. 4. Kunnan elinkeinorahaan liittyviä tehtäviä.

7 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Nro Sivu Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Ehdotus Maaseutulautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle 1. Ensisijaisin vaihtoehto Joensuun seudulle on perustaa yksi yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkunta olisi Liperi. Liperin sijainti on keskeinen ja se on kuntana panostanut voimakkaasti maaseudun kehittämiseen. Liperillä on myös kokemusta lomitushallinnon alueellisesta hoitamisesta. 2. Kahden yhteistoiminta-alueen vaihtoehdossa Polvijärvi, Liperi, Outokumpu ja Juuka muodostavat luontevan kokonaisuuden, jonka isäntäkuntana toimisi Polvijärvi. 3. Yhteistoiminta-alueelle tulisi perustaa yhteinen lautakunta, joka vastaa hallinnon asianmukaisesta hoitamisesta, maaseudun kehittämisestä, alueellisesta hanketoiminnasta ja jossa olisi riittävä edustus jokaisesta yhteistoiminta-alueen kunnasta. Polvijärven kunta siirtää maataloushankkeiden kuntaraha-osuudet yhteisen lautakunnan päätettäväksi samoin periaattein kuten Joensuun seudun Leaderin kuntarahaosuudet. 4. Polvijärven kunnan tukihallinnon lisäksi yhteistoiminta-alueen nimetty/ nimetyt maaseutusihteerit ja toimistohenkilöstö hoitavat yhteistoiminta-sopimuksen mukaisesti Polvijärven kunnan alueella 1. Maaseudun ja maaseutuyritysten kehittämistehtäviä ja niihin liittyviä toimenpiteitä. 2. Leader-toimintaan liittyviä tehtäviä.

8 Kunnanhallitus / Maaseudun alueellisiin ja maakunnallisiin kehittämishankkeisiin liittyviä tehtäviä. 4. Kunnan elinkeinorahaan liittyviä tehtäviä. 5. Polvijärven kunta edellyttää, että isäntäkunta käy vähintään kerran vuodessa sopijakuntien kanssa kahdenkeskiset neuvottelut, joissa todetaan maaseutuhallinnon ja maaseudun kehittämisen tavoitteiden toteutuminen ja sovitaan seuraavan vuoden kuntakohtaiset tavoitteet.

9 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Nro Sivu Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Khall. 169 Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana maaseutusihteeri esitti lisättäväksi ehdotukseen kohdan 6. seuraavasti: Polvijärven kunta edellyttää kaikissa yhteistoiminta-aluemalleissa, että Polvijärvellä on oma maaseutuhallinnon toimipiste. Keskustelun aikana Risto Njöd esitti, että maataloushankkeiden kuntarahoitusosuudet säilyisivät jatkossakin Polvijärven kunnan päätettävissä, eikä niitä siirrettäisi yhteisen maaseutulautakunnan päätettäväksi. Samoin Risto Njöd esitti, että ensisijaisena vaihtoehtona pidetään Outokumpu-Polvijärvi-Liperi ja Juuka alueen muodostamaa kokonaisuutta. Puheenjohtaja päätettyä keskustelun hän totesi, että lautakunta yksimielisesti päättää lisätä kohdan 6. maaseutusihteerin esittämässä muodossa. Puheenjohtaja totesi, että Risto Njödin tekemiä muutosesityksiä ei ole kannatettu. Lautakunta hyväksyi esityksen lisättynä kohdalla 6. Polvijärven kunta edellyttää kaikissa yhteistoiminta-aluemalleissa, että Polvijärvellä on oma maaseutuhallinnon toimipiste. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta seuraavaa: 1. Polvijärven kunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana vaihtoehtona yhteistoiminta-aluetta, johon

10 Kunnanhallitus / kuuluvat vuoden 2013 alusta lukien Polvijärvi, Liperi, Juuka ja Outokumpu. Alue muodostaa sellaisen luontevan kokonaisuuden, jossa maaseutuhallinnon tehtävät on mahdollista järjestää lainsäädännön määräysten mukaisesti ja jossa palvelujen saavutettavuus voidaan turvata.

11 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Esitetylle yhteistoiminta-alueelle Polvijärven sijainti on keskeinen, joten Polvijärven kunta esittää isäntäkunnaksi Polvijärveä. Lisäperusteluina on, että Polvijärven kunta jo nyt myy maaseutusihteerin palvelut Outokummun kaupungille ja tästä yhteistyöstä on saatu myönteiset kokemukset. Julkisia palveluja uudelleen järjestettäessä tähänastisena käytäntönä on ollut, että pääasiassa isäntäkuntana toimivat suuret kunnat, mutta maaseutuhallintoa uudelleen järjestettäessä on nyt mahdollista huomioida kuntien tasapuolinen kohtelu ja erityisesti Polvijärven kunnan maatalousvaltainen elinkeinorakenne. 2. Polvijärven kunta kannattaa yhteisen lautakunnan perustamista. Lautakunnan keskeisin tehtävä on vastata maaseutuhallinnon asianmukaisesta hoitamisesta ja maaseudun kehittämistehtävistä kuntien erikseen sopimalla tavalla. 3. Yhteisen maaseutuhallinnon tehtäviin on Polvijärven kunnan osalta sisällytettävä maaseutuelinkeinon kehittämistehtävät ja palvelut on järjestettävä Polvijärvellä sijaitsevassa toimipisteessä. 4. Polvijärven kunta pitää kunnan talousarviossa maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviin varattavat määrärahat, joiden käytöstä päätetään kunnan omassa organisaatiossa. 5. Polvijärven kunnalla ei ole muita kuin maaseutuhallinnon tehtäviä, jotka haluttaisiin hoitaa uudessa organisaatiossa.

12 Kunnanhallitus / Päätös Käydyn keskustelun aikana Asko Mustonen esitti Raili Tanskasen kannattamana, että asiassa hyväksytään maaseutulautakunnan lausunto sellaisenaan. Raija Suvanto ja Heli Routa-Mutanen kannattivat esittelijän ehdotusta.

13 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Asko Mustosen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä, 5 EI - ääntä ja yksi tyhjää. JAA äänestivät Raija Suvanto, Heli Routa-Mutanen ja Veli Haaranen. EI äänestivät Asko Mustonen, Raili Tanskanen, Jorma Tanskanen, Harri Kaituri ja Esko Tanskanen. Tiina Mustonen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt Asko Mustosen esityksen. Liite nro 1. Khall. 88 Joensuun kaupunkiseudun seutuhallitus on päättänyt esittää Joensuun ja Outokummun kaupungeille sekä Ilomantsin, Juuan, Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven kunnille, että mainitut kunnat päättäisivät perustaa lukien maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (2010) 4 mukaisen yhteistoiminta-alueen, jonka

14 Kunnanhallitus / nimenä olisi Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alue. Samalla seutuhallitus esittää, että edellä mainitut kunnat ja kaupungit hyväksyisivät yhteistoimintasopimuksen, jolla määritellään maaseutuhallinnon järjestämisperiaatteet.

15 Kunnanhallitus / Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoimintaalueella toimii noin maatilaa. Tavoitteena on tuottaa hallintopalvelut lähipalveluperiaatteella. Jokaisessa sopijakunnassa on hallinto-palveluja varten toimipiste. Sopijakuntien vakinaisessa virka- ja toimisuhteessa oleva henkilöstö siirtyy isäntäkunnan Liperin palvelukseen. Liperin kunnan maaseutulautakunta, johon jokainen sopijakunta valitsee edustajan, vastaa maaseutuhallinnon toimivuudesta jatkossa. Maaseutuhankkeiden kuntarahaosuuksiin kunnat sitoutuvat osoittamaan vähintään 120 euroa kunnan alueella olevaa maatilaa kohden. Polvijärven kunnan kantana asiaa valmisteltaessa on ollut, että maaseutuhallinnon siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan viiden vuoden irtisanomissuojaa. Muut kunnat eivät ole valmistelussa kannattaneet tätä linjausta. Polvijärven kunnan maaseutulautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että sopimus hyväksytään. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - Polvijärven kunta liittyy Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkuntana on Liperin kunta - Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoimintasopimus hyväksytään liitteen mukaisena. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

16 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khall. 89 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

17 Kunnanhallitus / JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ PÄIVI RÄSÄSEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut johtavan sosiaalityöntekijän virkaan Päivi Räsäsen. Hän aloittaa työt Edellisen johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka oli 3.156,09 euroa kuukaudessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa johtava sosiaalityöntekijä Päivi Räsäsen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.156,09 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI ZINAIDA ENOJÄRVEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 91 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut terveyskeskuslääkärin virkaan Zinaida Enojärven. Hän on aloittanut vakinaisessa virassa lukien. Toisella terveyskeskuslääkärillä tehtäväkohtainen palkka on 4.302,65 euroa kuukaudessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa terveyskeskuslääkäri Zinaida Enojärven tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4.302,65 euroa kuukaudessa lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus / ASUNTO OY POLVIJÄRVEN KOIVULEHDOSSA SIJAITSEVAN KUNNAN AUTOPAIKAN KÄYTTÖOIKEUS Khall. 92 Polvijärven kunnalla on Asunto Oy Polvijärven Koivulehdossa yksi osakehuoneisto, joka on sosiaalitoimen tukiasuntona. Osakehuoneistoon kuuluu sisäpihalla sijaitseva autopaikka. Taloyhtiön autopaikat ovat muutoin sisäpihalla, paitsi yhden, alunperin liikehuoneistoksi tarkoitetun osakehuoneiston autopaikat sijaitsevat Haavikontien puolella oven edessä kevyenliikenteen väylän vieressä. Haavikontien puolella oleville autopaikoille meno tapahtui aluksi suoraan Haavikontieltä ja myöhemmässä vaiheessa kevyenliikenteen väylää pitkin. ELY-keskus on nyt kieltänyt ajoneuvolla ajon kevyenliikenteen väylää pitkin edellä mainituille autopaikoille. Taloyhtiön sisäpiha on ahdas eikä taloyhtiöllä ole siellä käytettävissä korvaavaa auto-paikkaa Haavikontien puolella ajokiellossa oleville autopaikoille. Sisäpihalla on vain yksi vieraspaikka osakehuoneistoihin kuuluvien paikkojen lisäksi. Kunnan omistaman osakehuoneiston vuokralaisilla ei ole koskaan ollut autoa, eikä autopaikkaa näin ollen ole tarvittu. Asunto Oy Polvijärven Koivulehdon hallitus on pyytänyt kunnalta, että kunta antaisi taloyhtiölle luvan käyttää kunnan omistaman osakehuoneiston autopaikkaa Haavikontien puolella olevien autopaikkojen sijasta. Toimenpiteeseen on annettu väliaikainen lupa ja sähkö kunnan autopaikalle on kytketty siten, että sähkö menee alunperin liikehuoneistona olevan huoneiston mittarista.

20 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa taloyhtiölle toistaiseksi luvan käyttää Polvijärven kunnan omistaman osakehuoneiston autopaikkaa korvaamaan Haavikontien puolella olevia autopaikkoja. Kulkuyhteyden mahdollisuus Haavikontien puoleisille autopaikoille tarkastellaan käynnistyvässä asemakaavan tarkistusprosessissa ottaen huomioon liikenneturvallisuus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus / SELONTEKO ALOITTEISTA VUODELTA 2010 Khall. 93 n työjärjestyksessä ja kunnan hallintosäännössä on määrätty aloitteiden käsittelystä. n työjärjestyksen mukaan kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan, jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Aloite nro 1 aloite kannustinrahan maksamisesta polvijärveläisille opiskelijoille heidän säilyttäessään kotipaikkansa Polvijärvellä. Aloite nro 2 aloite omaishoitajien huomioimisesta.

22 Kunnanhallitus / Aloite nro 3 aloite lukiolaisten solumuotoisesta asumisesta Polvijärvellä. Aloite nro 4 aloite Sotkuman koulun lämmitysjärjestelmään maa-lämpökaivojen rakentamiseksi aloitettavan koulurakennuksen maansiirtotöiden yhteydessä. Aloite nro 5 aloite Polvijärven kunnan Vuokratalo osakeyhtiön omistamien huonokuntoisten kiinteistöjen purkamisesta. Aloite nro 6 aloite siitä, että kh/kv ryhtyisi toimenpiteisiin niin sanotun vauvarahan maksamiseksi polvijärveläisille perheille syntyneille lapsille, summa voisi olla esim. 250 euroa. Aloite nro 7 aloite koulujen säilymisen oppilasrajoista. Aloitteessa todetaan: n hyväksymän periaatteen mukaan koulun lakkauttaminen laitetaan vireille, jos sen oppilasmäärä on laadittavan oppilasennusteen mukaan jäämässä alle 20 oppilaan seuraavan täyden lukuvuoden alussa. Linjauksen mukaan ko. päivämäärän jälkeen kouluun tulleita oppilaita ei enää huomioida. Hyvän hallintotavan mukaan kuulemisaikana on vielä huomioitava mahdolliset koulupiirin alueella olevat/tulevat oppilaat oppilasennusteeseen.

23 Kunnanhallitus / Ehdotus seuraavaa: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi aloitteiden johdosta Aloite nro 1 Kunnanhallitus on todennut, että aloitteen mukainen kannustinraha tarkoittaisi noin euron menoa vuodessa eikä kunnan vuoden 2011 talousarviossa ole tähän kustannukseen varauduttu. Kunnan taloudenhoidon peruslinjana on ollut, että uusien käyttö-menojen avaamiseen suhtaudutaan pidättäytyväisesti. Asiaan palataan v talousarvion yhteydessä. Aloite nro 2 Polvijärvellä on ollut käytäntönä vuosittain maksetun omaishoidontuen lisäksi, että omaishoitajat ovat saaneet Polvijärven kunnalta vuosittain maksusitoumuksen, jonka omaishoitaja on voinut käyttää palveluiden ostoon. Kyse on jo vakiintuneesta käytännöstä ja omaishoidontuen lisäksi maksettu summa on vaihdellut välillä euroa/omaishoitaja/vuosi. Aloite nro 3 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta pyrkii muun muassa lukion kotisivuilla tuomaan esille kunnan valmiuden tarvittaessa Polvi-järven lukiolaisten asuntoasian järjestämiseen. Rehtorin mukaan kesän aikana ei ole tullut kyselyjä asunnoista tai työaikojen muutoksista. Elokuusta 2010 alkaen on tehty lukion oppilastuntien pituuden muutos 75 minuutin pituisiksi. Ensi kokemuksia opiskelijoilta oli kysytty ja palaute oli ollut erittäin positiivista. Asuntoa oli ilmoittanut mahdollisesti tarvitsevansa yksi lukiolainen.

24 Kunnanhallitus / Aloite nro 4 Tekninen lautakunta on todennut, ettei aloitteen johdosta ryhdytä toimenpiteisiin maalämpökaivojen rakentamiseksi. Aloite nro 5 Asia on selvitettävänä Vuokrataloyhtiöllä. Aloite nro 6 Kunnanhallitus on katsonut, että lapsiperheille suunnattujen peruspalveluiden turvaaminen katsotaan tässä taloustilanteessa tärkeämmäksi. Kunnanhallitus on katsonut, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Aloite nro 7 Asia on selvitettävänä sivistyslautakunnalla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus / LÄHIHOITAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 94 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut neljään lähihoitajan toimeen Anu Kaltiaisen, Tiina Nygrenin, Minna Tanskasen ja Helena Leskisen. Polvijärven kunnan vakinaisilla lähihoitajilla on tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistettu 1.894,63 euroa kuukaudessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa lähihoitajien Anu Kaltiaisen, Tiina Nygrenin, Minna Tanskasen ja Helena Leskisen tehtävä-kohtaiseksi palkaksi 1.894,63 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, JOKA LIITTYY MONDO MINERALS B.V.BRANCH FINLANDIN KARNUKAN KAIVOS- HANKKEESEEN POLVIJÄRVELLÄ Khall. 95 Pohjois-Karjalan ELY-keskus pyytää Polvijärven kunnanhallituksen lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (486) 94) mukaisesta ympäristövaikutusten arviointi-selostuksesta, joka liittyy Mondo Minerals B.V.Branch Finlandin Karnukan kaivoshankkeeseen Polvijärvellä. YVA-laissa ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuoro-vaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen samoin kuin yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunki-kuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntä-miseen. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on pyytänyt lausunnon erikseen kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja tekniseltä lauta-kunnalta. Lausunto on pyydetty toimittamaan ELY-keskukseen mennessä. Esityslistan liitteenä on tiivistelmä asiasta. Karnukan kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnanvirastossa ja kunnanhallituksen kokouksessa.

27 Kunnanhallitus / Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa arviointiselostuksesta. Ehdotus Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

28 Kunnanhallitus / ASUNTO OY VÄLITIEN KARNUKAN HAKEMUS KÄYTTÖOIKEUDESTA Khall. 96 Asunto Oy Välitien Karnukan puolesta isännöitsijä Riitta Jolkkonen on lähettänyt vuoden 2010 lopulla seuraavan anomuksen: Asunto Oy Välitien Karnukan, osoite Välitie 3 B, yhtiökokous päätti hakea käyttöoikeutta naapuritontin puolelta autopaikoituksen järjestämiseksi. Käyttöoikeuden saaminen naapuritontin puolelta mahdollistaisi neljän auto-lämmitystolpan asentamisen eli lämmityspaikat kahdeksalle autolle. Samalla parkkialue sijoittuisi hieman kauemmas rakennuksesta. Käynti parkkipaikalle tapahtuisi entisen liittymän kautta. Kiinteistössä on 14 asuntoa. Nykyisin käytössä on kaksi lämmitystolppaa eli lämmityspaikat neljälle autolle sekä kaksi vieraspaikkaa etupihan puolella. Esityslistan liitteenä on kopio kirjeen liitteenä olleesta asemakuvasta. Asunto Oy Välitien Karnukan ja Asunto Oy:n Jääskelänpihan välissä on Polvijärven kunnan omistama rakentamaton noin m 2 :n suuruinen rivitalotontti, jonka rakennustehokkuus on 0,25. Hakemuksesta on keskusteltu kunnan teknisen osaston kanssa ja rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen on esittänyt lausuntonaan, että jos tontille löytyisi rakentaja ei parkkipaikkaa pidä antaa toisen yhtiön käyttöön. Mikäli tonttia ei käytetä rakentamiseen niin paikat voi vuokrata, mutta silloinkin sopimukseen pitää laittaa ehto sopimuksen päättymisestä, mikäli tontti tarvitaan muuhun käyttöön.

29 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta ei tässä vaiheessa luovuta käyttöoikeutta Asunto Oy Välitien Karnukalle auto-paikoituksen järjestämiseen, koska kunnan omistaman rivitalo-tontin käyttöä rakentamiseen tullaan tarkastelemaan Kirkonkylän asemakaavan tarkistuksen yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

30 Kunnanhallitus / TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VERKKOLAMMEN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OTTAMALLE LAINALLE Khall. 97 Sotkumassa sijaitsevan Verkkolammen yksityistien tiekunta on päättänyt suorittaa tien peruskorjauksen ja hyväksynyt Metsä-keskus Pohjois-Karjalan tarjouksen tien perusparannuksesta. Metsäkeskuksen hyväksytyn tarjouksen kustannusarvio on euroa. Verkkolammen yksityistien kuivatukseen ja kantavuuden parantamiseen sekä kaarteiden oikaisuun on Pohjois-Savon ELY-keskus myöntänyt valtionavustusta enintään euroa. Tiekunta on kokouksessaan päättänyt ottaa vastaan myönnetyn valtionavun, anoa työn toteuttamiselle jatkoaikaa saakka ja pyytää lainatarjouksen Polvijärven Osuuspankista sekä anoa lainan takuuta Polvijärven kunnalta. Polvijärven Osuuspankin lainatarjous on seuraavanlainen: Luoton määrä Viitekorko Korkomarginaali Kokonaiskorko Korontarkistus Toimitusmaksu Luottoaika Vakuus Muut ehdot euroa 12 kk EB 360-korko, jonka arvo on ,057 % 1,00 %-yksikköä yli viitekoron 3,057 %. Korko on indikatiivinen ja tarkentuu lainan nostohetkellä vuoden kuluttua nostopäivästä 250,00 euroa 10 vuotta Polvijärven kunnan takaus Viitekorko vapaasti valittavissa

31 Kunnanhallitus / Polvijärven kunta on kannustanut tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeiden toteuttamiseen ja kunta on aiemmin antanut vastaavia takauksia Halkovaaran ja Pitkäsenlahden yksityistien tiekunnille. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Verkkolammen yksityistien tiekunnan Polvijärven Osuuspankilta ottamalle edellä mainitulle euron lainalle myönnetään Polvijärven kunnan takaus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 98 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 7-9/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 20-22/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 12-16/2011 ja päätös henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta 7/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 20-22/ yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen päätökset 21-24/ vs. kanslisti Päivi Laakkosen päätökset 14-15/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 24-31/ johtava sosiaalityöntekijä Marjut Pennasen päätös 30/ avohoidon esimies Leila Karttusen päätökset 44-63/ laitoshoidon esimies Raija Laineen päätökset 57-97/ päiväkodin johtaja Kirsti Tanskasen päätökset 56-73/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan virkavapauspäätökset nrot 31, ja 67/vv/2011, toimenhoidon keskeytyspäätökset nrot 27-36/th/2011, päätöspöytäkirjapäätökset 18-22A/2011 ja päätös palkkaukseen vaikuttavista palveluvuosista 2011/ Kokouspöytäkirjoja: - tekninen lautakunta

33 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Nuorisotoimi/Nuorten työpaja Tilittäjänä Sirpa Halonen. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. 4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakentamista koskeva poikkeamispäätös POKELY/860/07.01/ ELY-keskus myöntää poikkeamisen. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti Harri Kaiturin esityksestä antaa kunnan metsienhoitotoimikunnan tehtäväksi toimeenpanna Ahdin asuntoalueen ja teollisuusalueen puuston myyntiä ja raivausta.

34 Kunnanhallitus / NUORTEN TYÖPAJAN OHJAAJA JANNE IKOSELLE PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN Khall. 99 Nuorten työpajan ohjaaja Janne Ikonen on hakenut työlomaa ajalle , jonka ajan hän on ilmoittanut olevansa määräaikaisessa toisessa työpaikassa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää Janne Ikoselle palkatonta työlomaa anomuksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa luvan sijaisen palkkaamiseen ko. ajalle kuitenkin siten, että tulee huomioida työpajan mahdollinen kesäajan kiinnioloaika. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

35 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 88, 93, 97 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 85-87, 89-92, 94-96, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

36 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 85-87, 89-92, 94-96, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

37 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

38 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

39 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU nro sivu Kunnanhallitus 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite 89 liite PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta lukien voimaan tuleva käännetty arvonlisävero Joensuun seudun maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen perustaminen Talousarvion toteutuminen ajalta ja verotilitykset Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Räsäsen tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Terveyskeskuslääkäri Zinaida Enojärven tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Asunto Oy Polvijärven Koivulehdossa sijaitsevan kunnan autopaikan käyttö Selonteko aloitteista vuodelta 2010 Lähihoitajien tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä

40 Kunnanhallitus / PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Asko Mustonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

41 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite 95 liite 96 liite Asia Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka liittyy Mondo Minerals B.V.Branch Finlandin Karnukan kaivoshankkeeseen Polvijärvellä Asunto Oy Välitien Karnukan hakemus käyttöoikeudesta Takauksen myöntäminen Verkkolammen yksityistien tiekunnan ottamalle lainalle Ilmoitusasiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä

42 Kunnanhallitus / PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Asko Mustonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

43 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 85 Ei toimenpiteitä 86 Ei toimenpiteitä 87 Ote tekninen lautakunta, ote kirjanpito 88 Asia valtuuston käsiteltäväksi 89 Ote kirjanpito 90 Ote Päivi Räsänen, ote palkat 91 Ote Zinaida Enojärvi, ote palkat 92 Ote Asunto Oy Polvijärven Koivulehto, ote tekninen lautakunta, ote asuntoasiainhoitoja 93 Asia valtuuston käsiteltäväksi 94 Ote palkat, ote Anu Kaltiainen, ote Tiina Nygren, ote Minna Tanskanen, ote Helena Leskinen 95 Ote Pohjois-Karjalan ELY-keskus 96 Ote Asunto Oy Välitien Karnukka, ote tekninen toimisto 97 Asia valtuuston käsiteltäväksi 98 Ote metsienhoitotoimikunta: ote kunnanjohtaja 99 Ote Janne Ikonen, palkat, Sirpa Halonen

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen.

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2005 412 (- 436) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. elokuuta 2005 klo 16.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot