Kunnanhallitus 6/ (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/ (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asko Mustonen Veli Haaranen Harri Kaituri Osmo Korhonen Margaretha Kähäri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Jorma Tanskanen n puheenjohtaja Jorma Huttunen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Leila Karttunen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Harri Kaituri Osmo Korhonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 174 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 85 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 86 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Harri Kaiturin ja Osmo Korhosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 175 Kunnanhallitus / LUKIEN VOIMAAN TULEVA KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO Khall. 87 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta 686/2010 on tullut voimaan Kysymys on rakentamispalveluiden käännetystä arvolisäverosta. Lain tarkoituksena on estää rakentamispalveluiden harmaata taloutta siten, että tiettyjen rakentamispalveluiden myyntitilanteessa veron maksaa ostaja eikä myyjä. Kunnat ovat käännetyn arvonlisäveron piirissä, mikäli ne myyvät rakentamispalveluita muutoin kuin satunnaisesti. Käännetty arvonlisävero koskee jälkeen alkavia uusia sopimuksia. Kunta ei kuitenkaan tule käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin, mikäli kunta myy rakentamispalvelua ainoastaan satunnaisesti tai mikäli toiminta on vähäistä (raja euroa, AVL 3 ). Mikäli kunta myy rakentamispalvelua muutoin kuin satunnaisesti tulee kunta käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin ostamiensa rakentamispalveluiden osalta. Polvijärven kunnan myymät rakentamispalvelut ovat olleet vähäisiä ja niiden myynti on ollut satunnaista. Olennaista asiassa on se, että kunta määrittelee oman arvonlisäverovelvollisuutensa, jotta kunta voi ilmoittaa rakentamispalveluiden myyjille sen, tuleeko näiden lähettää kunnalle laskut arvonlisäverollisina vai ilman arvonlisäveroa. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Polvijärven kunta ei kuulu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin, koska kunta myy toimin-nassaan rakentamispalvelua ainoastaan satunnaisesti ja lisäksi toiminta on vähäistä.

4 176 Kunnanhallitus / Polvijärven kunnalle rakentamispalveluiden ostajana tulee toimittaa arvonlisäverolliset laskut kuten tähänkin saakka. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 177 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Nro Sivu Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / JOENSUUN SEUDUN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN Maaseutultk 16 Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan Lain 4 mukaan kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä maatalousyrittäjää. Kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä. Edellä mainituista vaatimuksista on mahdollista myöntää poikkeus laissa erikseen säädetyillä perusteilla. Joensuun seudun seutuhallitus on antanut maaseututyöryhmän tehtäväksi valmistella esitys maaseutuhallinnon järjestämiseksi. Maaseututyöryhmä on valmistellut liitteen mukaisen periaatelinjauksen yhteistoiminta-alueen sopimukselle. Esityksen mukaan Joensuun seudulle perustettaisiin yksi yhteis-toiminta-alue, jonka isäntäkunnaksi tulisi Liperi. Myös Joensuun kaupungin hallinnosta on viestitetty halukkuutta toimia isäntäkuntana. Joensuun seudulle on mahdollista muodostaa yksi tai mahdollisin poikkeus-luvin kaksi yhteistoiminta-aluetta. Seutuhallitus on pyytänyt maaseututyöryhmää selvittämään Joensuun seudun kunnilta, mikä näiden mielestä ensisijaisin vaihtoehto isäntäkunnaksi, mitä ja miten maaseudun kehittämistehtäviä yhteistoiminta-alueella tulisi hoitaa ja onko kunnassa muita kuin maaseutuhallinnon tehtäviä, joita haluttaisiin maaseututoimiston henkilöstön sopimuksen mukaan hoitavan. Vastaukset on pyydetty mennessä. Lausuntopyyntö esityslistan liitteenä.

6 Kunnanhallitus / Polvijärven kunnassa maaseututoimisto hoitaa viljelijätukihallinnon ja maa-seutuelinkeinoviranomaistehtävät. Sopimukseen perustuen maaseutusihteeri hoitaa Outokummun kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät. Maaseututoimisto hoitaa em. lisäksi 1. Maaseudun ja maaseutuyritysten kehittämistehtäviä ja niihin liittyviä toimenpiteitä. 2. Leader-toimintaan liittyviä tehtäviä. 3. Maaseudun alueellisiin ja maakunnallisiin kehittämishankkeisiin liittyviä tehtäviä. 4. Kunnan elinkeinorahaan liittyviä tehtäviä.

7 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Nro Sivu Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Ehdotus Maaseutulautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle 1. Ensisijaisin vaihtoehto Joensuun seudulle on perustaa yksi yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkunta olisi Liperi. Liperin sijainti on keskeinen ja se on kuntana panostanut voimakkaasti maaseudun kehittämiseen. Liperillä on myös kokemusta lomitushallinnon alueellisesta hoitamisesta. 2. Kahden yhteistoiminta-alueen vaihtoehdossa Polvijärvi, Liperi, Outokumpu ja Juuka muodostavat luontevan kokonaisuuden, jonka isäntäkuntana toimisi Polvijärvi. 3. Yhteistoiminta-alueelle tulisi perustaa yhteinen lautakunta, joka vastaa hallinnon asianmukaisesta hoitamisesta, maaseudun kehittämisestä, alueellisesta hanketoiminnasta ja jossa olisi riittävä edustus jokaisesta yhteistoiminta-alueen kunnasta. Polvijärven kunta siirtää maataloushankkeiden kuntaraha-osuudet yhteisen lautakunnan päätettäväksi samoin periaattein kuten Joensuun seudun Leaderin kuntarahaosuudet. 4. Polvijärven kunnan tukihallinnon lisäksi yhteistoiminta-alueen nimetty/ nimetyt maaseutusihteerit ja toimistohenkilöstö hoitavat yhteistoiminta-sopimuksen mukaisesti Polvijärven kunnan alueella 1. Maaseudun ja maaseutuyritysten kehittämistehtäviä ja niihin liittyviä toimenpiteitä. 2. Leader-toimintaan liittyviä tehtäviä.

8 Kunnanhallitus / Maaseudun alueellisiin ja maakunnallisiin kehittämishankkeisiin liittyviä tehtäviä. 4. Kunnan elinkeinorahaan liittyviä tehtäviä. 5. Polvijärven kunta edellyttää, että isäntäkunta käy vähintään kerran vuodessa sopijakuntien kanssa kahdenkeskiset neuvottelut, joissa todetaan maaseutuhallinnon ja maaseudun kehittämisen tavoitteiden toteutuminen ja sovitaan seuraavan vuoden kuntakohtaiset tavoitteet.

9 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Nro Sivu Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Khall. 169 Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana maaseutusihteeri esitti lisättäväksi ehdotukseen kohdan 6. seuraavasti: Polvijärven kunta edellyttää kaikissa yhteistoiminta-aluemalleissa, että Polvijärvellä on oma maaseutuhallinnon toimipiste. Keskustelun aikana Risto Njöd esitti, että maataloushankkeiden kuntarahoitusosuudet säilyisivät jatkossakin Polvijärven kunnan päätettävissä, eikä niitä siirrettäisi yhteisen maaseutulautakunnan päätettäväksi. Samoin Risto Njöd esitti, että ensisijaisena vaihtoehtona pidetään Outokumpu-Polvijärvi-Liperi ja Juuka alueen muodostamaa kokonaisuutta. Puheenjohtaja päätettyä keskustelun hän totesi, että lautakunta yksimielisesti päättää lisätä kohdan 6. maaseutusihteerin esittämässä muodossa. Puheenjohtaja totesi, että Risto Njödin tekemiä muutosesityksiä ei ole kannatettu. Lautakunta hyväksyi esityksen lisättynä kohdalla 6. Polvijärven kunta edellyttää kaikissa yhteistoiminta-aluemalleissa, että Polvijärvellä on oma maaseutuhallinnon toimipiste. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta seuraavaa: 1. Polvijärven kunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaana vaihtoehtona yhteistoiminta-aluetta, johon

10 Kunnanhallitus / kuuluvat vuoden 2013 alusta lukien Polvijärvi, Liperi, Juuka ja Outokumpu. Alue muodostaa sellaisen luontevan kokonaisuuden, jossa maaseutuhallinnon tehtävät on mahdollista järjestää lainsäädännön määräysten mukaisesti ja jossa palvelujen saavutettavuus voidaan turvata.

11 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Esitetylle yhteistoiminta-alueelle Polvijärven sijainti on keskeinen, joten Polvijärven kunta esittää isäntäkunnaksi Polvijärveä. Lisäperusteluina on, että Polvijärven kunta jo nyt myy maaseutusihteerin palvelut Outokummun kaupungille ja tästä yhteistyöstä on saatu myönteiset kokemukset. Julkisia palveluja uudelleen järjestettäessä tähänastisena käytäntönä on ollut, että pääasiassa isäntäkuntana toimivat suuret kunnat, mutta maaseutuhallintoa uudelleen järjestettäessä on nyt mahdollista huomioida kuntien tasapuolinen kohtelu ja erityisesti Polvijärven kunnan maatalousvaltainen elinkeinorakenne. 2. Polvijärven kunta kannattaa yhteisen lautakunnan perustamista. Lautakunnan keskeisin tehtävä on vastata maaseutuhallinnon asianmukaisesta hoitamisesta ja maaseudun kehittämistehtävistä kuntien erikseen sopimalla tavalla. 3. Yhteisen maaseutuhallinnon tehtäviin on Polvijärven kunnan osalta sisällytettävä maaseutuelinkeinon kehittämistehtävät ja palvelut on järjestettävä Polvijärvellä sijaitsevassa toimipisteessä. 4. Polvijärven kunta pitää kunnan talousarviossa maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviin varattavat määrärahat, joiden käytöstä päätetään kunnan omassa organisaatiossa. 5. Polvijärven kunnalla ei ole muita kuin maaseutuhallinnon tehtäviä, jotka haluttaisiin hoitaa uudessa organisaatiossa.

12 Kunnanhallitus / Päätös Käydyn keskustelun aikana Asko Mustonen esitti Raili Tanskasen kannattamana, että asiassa hyväksytään maaseutulautakunnan lausunto sellaisenaan. Raija Suvanto ja Heli Routa-Mutanen kannattivat esittelijän ehdotusta.

13 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Asko Mustosen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä, 5 EI - ääntä ja yksi tyhjää. JAA äänestivät Raija Suvanto, Heli Routa-Mutanen ja Veli Haaranen. EI äänestivät Asko Mustonen, Raili Tanskanen, Jorma Tanskanen, Harri Kaituri ja Esko Tanskanen. Tiina Mustonen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt Asko Mustosen esityksen. Liite nro 1. Khall. 88 Joensuun kaupunkiseudun seutuhallitus on päättänyt esittää Joensuun ja Outokummun kaupungeille sekä Ilomantsin, Juuan, Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven kunnille, että mainitut kunnat päättäisivät perustaa lukien maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (2010) 4 mukaisen yhteistoiminta-alueen, jonka

14 Kunnanhallitus / nimenä olisi Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alue. Samalla seutuhallitus esittää, että edellä mainitut kunnat ja kaupungit hyväksyisivät yhteistoimintasopimuksen, jolla määritellään maaseutuhallinnon järjestämisperiaatteet.

15 Kunnanhallitus / Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoimintaalueella toimii noin maatilaa. Tavoitteena on tuottaa hallintopalvelut lähipalveluperiaatteella. Jokaisessa sopijakunnassa on hallinto-palveluja varten toimipiste. Sopijakuntien vakinaisessa virka- ja toimisuhteessa oleva henkilöstö siirtyy isäntäkunnan Liperin palvelukseen. Liperin kunnan maaseutulautakunta, johon jokainen sopijakunta valitsee edustajan, vastaa maaseutuhallinnon toimivuudesta jatkossa. Maaseutuhankkeiden kuntarahaosuuksiin kunnat sitoutuvat osoittamaan vähintään 120 euroa kunnan alueella olevaa maatilaa kohden. Polvijärven kunnan kantana asiaa valmisteltaessa on ollut, että maaseutuhallinnon siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan viiden vuoden irtisanomissuojaa. Muut kunnat eivät ole valmistelussa kannattaneet tätä linjausta. Polvijärven kunnan maaseutulautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että sopimus hyväksytään. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - Polvijärven kunta liittyy Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkuntana on Liperin kunta - Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoimintasopimus hyväksytään liitteen mukaisena. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

16 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khall. 89 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

17 Kunnanhallitus / JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ PÄIVI RÄSÄSEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut johtavan sosiaalityöntekijän virkaan Päivi Räsäsen. Hän aloittaa työt Edellisen johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka oli 3.156,09 euroa kuukaudessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa johtava sosiaalityöntekijä Päivi Räsäsen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.156,09 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI ZINAIDA ENOJÄRVEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 91 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut terveyskeskuslääkärin virkaan Zinaida Enojärven. Hän on aloittanut vakinaisessa virassa lukien. Toisella terveyskeskuslääkärillä tehtäväkohtainen palkka on 4.302,65 euroa kuukaudessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa terveyskeskuslääkäri Zinaida Enojärven tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4.302,65 euroa kuukaudessa lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus / ASUNTO OY POLVIJÄRVEN KOIVULEHDOSSA SIJAITSEVAN KUNNAN AUTOPAIKAN KÄYTTÖOIKEUS Khall. 92 Polvijärven kunnalla on Asunto Oy Polvijärven Koivulehdossa yksi osakehuoneisto, joka on sosiaalitoimen tukiasuntona. Osakehuoneistoon kuuluu sisäpihalla sijaitseva autopaikka. Taloyhtiön autopaikat ovat muutoin sisäpihalla, paitsi yhden, alunperin liikehuoneistoksi tarkoitetun osakehuoneiston autopaikat sijaitsevat Haavikontien puolella oven edessä kevyenliikenteen väylän vieressä. Haavikontien puolella oleville autopaikoille meno tapahtui aluksi suoraan Haavikontieltä ja myöhemmässä vaiheessa kevyenliikenteen väylää pitkin. ELY-keskus on nyt kieltänyt ajoneuvolla ajon kevyenliikenteen väylää pitkin edellä mainituille autopaikoille. Taloyhtiön sisäpiha on ahdas eikä taloyhtiöllä ole siellä käytettävissä korvaavaa auto-paikkaa Haavikontien puolella ajokiellossa oleville autopaikoille. Sisäpihalla on vain yksi vieraspaikka osakehuoneistoihin kuuluvien paikkojen lisäksi. Kunnan omistaman osakehuoneiston vuokralaisilla ei ole koskaan ollut autoa, eikä autopaikkaa näin ollen ole tarvittu. Asunto Oy Polvijärven Koivulehdon hallitus on pyytänyt kunnalta, että kunta antaisi taloyhtiölle luvan käyttää kunnan omistaman osakehuoneiston autopaikkaa Haavikontien puolella olevien autopaikkojen sijasta. Toimenpiteeseen on annettu väliaikainen lupa ja sähkö kunnan autopaikalle on kytketty siten, että sähkö menee alunperin liikehuoneistona olevan huoneiston mittarista.

20 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa taloyhtiölle toistaiseksi luvan käyttää Polvijärven kunnan omistaman osakehuoneiston autopaikkaa korvaamaan Haavikontien puolella olevia autopaikkoja. Kulkuyhteyden mahdollisuus Haavikontien puoleisille autopaikoille tarkastellaan käynnistyvässä asemakaavan tarkistusprosessissa ottaen huomioon liikenneturvallisuus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus / SELONTEKO ALOITTEISTA VUODELTA 2010 Khall. 93 n työjärjestyksessä ja kunnan hallintosäännössä on määrätty aloitteiden käsittelystä. n työjärjestyksen mukaan kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan, jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Aloite nro 1 aloite kannustinrahan maksamisesta polvijärveläisille opiskelijoille heidän säilyttäessään kotipaikkansa Polvijärvellä. Aloite nro 2 aloite omaishoitajien huomioimisesta.

22 Kunnanhallitus / Aloite nro 3 aloite lukiolaisten solumuotoisesta asumisesta Polvijärvellä. Aloite nro 4 aloite Sotkuman koulun lämmitysjärjestelmään maa-lämpökaivojen rakentamiseksi aloitettavan koulurakennuksen maansiirtotöiden yhteydessä. Aloite nro 5 aloite Polvijärven kunnan Vuokratalo osakeyhtiön omistamien huonokuntoisten kiinteistöjen purkamisesta. Aloite nro 6 aloite siitä, että kh/kv ryhtyisi toimenpiteisiin niin sanotun vauvarahan maksamiseksi polvijärveläisille perheille syntyneille lapsille, summa voisi olla esim. 250 euroa. Aloite nro 7 aloite koulujen säilymisen oppilasrajoista. Aloitteessa todetaan: n hyväksymän periaatteen mukaan koulun lakkauttaminen laitetaan vireille, jos sen oppilasmäärä on laadittavan oppilasennusteen mukaan jäämässä alle 20 oppilaan seuraavan täyden lukuvuoden alussa. Linjauksen mukaan ko. päivämäärän jälkeen kouluun tulleita oppilaita ei enää huomioida. Hyvän hallintotavan mukaan kuulemisaikana on vielä huomioitava mahdolliset koulupiirin alueella olevat/tulevat oppilaat oppilasennusteeseen.

23 Kunnanhallitus / Ehdotus seuraavaa: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi aloitteiden johdosta Aloite nro 1 Kunnanhallitus on todennut, että aloitteen mukainen kannustinraha tarkoittaisi noin euron menoa vuodessa eikä kunnan vuoden 2011 talousarviossa ole tähän kustannukseen varauduttu. Kunnan taloudenhoidon peruslinjana on ollut, että uusien käyttö-menojen avaamiseen suhtaudutaan pidättäytyväisesti. Asiaan palataan v talousarvion yhteydessä. Aloite nro 2 Polvijärvellä on ollut käytäntönä vuosittain maksetun omaishoidontuen lisäksi, että omaishoitajat ovat saaneet Polvijärven kunnalta vuosittain maksusitoumuksen, jonka omaishoitaja on voinut käyttää palveluiden ostoon. Kyse on jo vakiintuneesta käytännöstä ja omaishoidontuen lisäksi maksettu summa on vaihdellut välillä euroa/omaishoitaja/vuosi. Aloite nro 3 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta pyrkii muun muassa lukion kotisivuilla tuomaan esille kunnan valmiuden tarvittaessa Polvi-järven lukiolaisten asuntoasian järjestämiseen. Rehtorin mukaan kesän aikana ei ole tullut kyselyjä asunnoista tai työaikojen muutoksista. Elokuusta 2010 alkaen on tehty lukion oppilastuntien pituuden muutos 75 minuutin pituisiksi. Ensi kokemuksia opiskelijoilta oli kysytty ja palaute oli ollut erittäin positiivista. Asuntoa oli ilmoittanut mahdollisesti tarvitsevansa yksi lukiolainen.

24 Kunnanhallitus / Aloite nro 4 Tekninen lautakunta on todennut, ettei aloitteen johdosta ryhdytä toimenpiteisiin maalämpökaivojen rakentamiseksi. Aloite nro 5 Asia on selvitettävänä Vuokrataloyhtiöllä. Aloite nro 6 Kunnanhallitus on katsonut, että lapsiperheille suunnattujen peruspalveluiden turvaaminen katsotaan tässä taloustilanteessa tärkeämmäksi. Kunnanhallitus on katsonut, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Aloite nro 7 Asia on selvitettävänä sivistyslautakunnalla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus / LÄHIHOITAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 94 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut neljään lähihoitajan toimeen Anu Kaltiaisen, Tiina Nygrenin, Minna Tanskasen ja Helena Leskisen. Polvijärven kunnan vakinaisilla lähihoitajilla on tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistettu 1.894,63 euroa kuukaudessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa lähihoitajien Anu Kaltiaisen, Tiina Nygrenin, Minna Tanskasen ja Helena Leskisen tehtävä-kohtaiseksi palkaksi 1.894,63 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, JOKA LIITTYY MONDO MINERALS B.V.BRANCH FINLANDIN KARNUKAN KAIVOS- HANKKEESEEN POLVIJÄRVELLÄ Khall. 95 Pohjois-Karjalan ELY-keskus pyytää Polvijärven kunnanhallituksen lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (486) 94) mukaisesta ympäristövaikutusten arviointi-selostuksesta, joka liittyy Mondo Minerals B.V.Branch Finlandin Karnukan kaivoshankkeeseen Polvijärvellä. YVA-laissa ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuoro-vaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen samoin kuin yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunki-kuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntä-miseen. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on pyytänyt lausunnon erikseen kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja tekniseltä lauta-kunnalta. Lausunto on pyydetty toimittamaan ELY-keskukseen mennessä. Esityslistan liitteenä on tiivistelmä asiasta. Karnukan kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnanvirastossa ja kunnanhallituksen kokouksessa.

27 Kunnanhallitus / Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa arviointiselostuksesta. Ehdotus Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

28 Kunnanhallitus / ASUNTO OY VÄLITIEN KARNUKAN HAKEMUS KÄYTTÖOIKEUDESTA Khall. 96 Asunto Oy Välitien Karnukan puolesta isännöitsijä Riitta Jolkkonen on lähettänyt vuoden 2010 lopulla seuraavan anomuksen: Asunto Oy Välitien Karnukan, osoite Välitie 3 B, yhtiökokous päätti hakea käyttöoikeutta naapuritontin puolelta autopaikoituksen järjestämiseksi. Käyttöoikeuden saaminen naapuritontin puolelta mahdollistaisi neljän auto-lämmitystolpan asentamisen eli lämmityspaikat kahdeksalle autolle. Samalla parkkialue sijoittuisi hieman kauemmas rakennuksesta. Käynti parkkipaikalle tapahtuisi entisen liittymän kautta. Kiinteistössä on 14 asuntoa. Nykyisin käytössä on kaksi lämmitystolppaa eli lämmityspaikat neljälle autolle sekä kaksi vieraspaikkaa etupihan puolella. Esityslistan liitteenä on kopio kirjeen liitteenä olleesta asemakuvasta. Asunto Oy Välitien Karnukan ja Asunto Oy:n Jääskelänpihan välissä on Polvijärven kunnan omistama rakentamaton noin m 2 :n suuruinen rivitalotontti, jonka rakennustehokkuus on 0,25. Hakemuksesta on keskusteltu kunnan teknisen osaston kanssa ja rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen on esittänyt lausuntonaan, että jos tontille löytyisi rakentaja ei parkkipaikkaa pidä antaa toisen yhtiön käyttöön. Mikäli tonttia ei käytetä rakentamiseen niin paikat voi vuokrata, mutta silloinkin sopimukseen pitää laittaa ehto sopimuksen päättymisestä, mikäli tontti tarvitaan muuhun käyttöön.

29 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta ei tässä vaiheessa luovuta käyttöoikeutta Asunto Oy Välitien Karnukalle auto-paikoituksen järjestämiseen, koska kunnan omistaman rivitalo-tontin käyttöä rakentamiseen tullaan tarkastelemaan Kirkonkylän asemakaavan tarkistuksen yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

30 Kunnanhallitus / TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VERKKOLAMMEN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN OTTAMALLE LAINALLE Khall. 97 Sotkumassa sijaitsevan Verkkolammen yksityistien tiekunta on päättänyt suorittaa tien peruskorjauksen ja hyväksynyt Metsä-keskus Pohjois-Karjalan tarjouksen tien perusparannuksesta. Metsäkeskuksen hyväksytyn tarjouksen kustannusarvio on euroa. Verkkolammen yksityistien kuivatukseen ja kantavuuden parantamiseen sekä kaarteiden oikaisuun on Pohjois-Savon ELY-keskus myöntänyt valtionavustusta enintään euroa. Tiekunta on kokouksessaan päättänyt ottaa vastaan myönnetyn valtionavun, anoa työn toteuttamiselle jatkoaikaa saakka ja pyytää lainatarjouksen Polvijärven Osuuspankista sekä anoa lainan takuuta Polvijärven kunnalta. Polvijärven Osuuspankin lainatarjous on seuraavanlainen: Luoton määrä Viitekorko Korkomarginaali Kokonaiskorko Korontarkistus Toimitusmaksu Luottoaika Vakuus Muut ehdot euroa 12 kk EB 360-korko, jonka arvo on ,057 % 1,00 %-yksikköä yli viitekoron 3,057 %. Korko on indikatiivinen ja tarkentuu lainan nostohetkellä vuoden kuluttua nostopäivästä 250,00 euroa 10 vuotta Polvijärven kunnan takaus Viitekorko vapaasti valittavissa

31 Kunnanhallitus / Polvijärven kunta on kannustanut tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeiden toteuttamiseen ja kunta on aiemmin antanut vastaavia takauksia Halkovaaran ja Pitkäsenlahden yksityistien tiekunnille. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Verkkolammen yksityistien tiekunnan Polvijärven Osuuspankilta ottamalle edellä mainitulle euron lainalle myönnetään Polvijärven kunnan takaus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 98 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 7-9/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 20-22/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 12-16/2011 ja päätös henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta 7/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 20-22/ yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen päätökset 21-24/ vs. kanslisti Päivi Laakkosen päätökset 14-15/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 24-31/ johtava sosiaalityöntekijä Marjut Pennasen päätös 30/ avohoidon esimies Leila Karttusen päätökset 44-63/ laitoshoidon esimies Raija Laineen päätökset 57-97/ päiväkodin johtaja Kirsti Tanskasen päätökset 56-73/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan virkavapauspäätökset nrot 31, ja 67/vv/2011, toimenhoidon keskeytyspäätökset nrot 27-36/th/2011, päätöspöytäkirjapäätökset 18-22A/2011 ja päätös palkkaukseen vaikuttavista palveluvuosista 2011/ Kokouspöytäkirjoja: - tekninen lautakunta

33 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Nuorisotoimi/Nuorten työpaja Tilittäjänä Sirpa Halonen. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. 4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakentamista koskeva poikkeamispäätös POKELY/860/07.01/ ELY-keskus myöntää poikkeamisen. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti Harri Kaiturin esityksestä antaa kunnan metsienhoitotoimikunnan tehtäväksi toimeenpanna Ahdin asuntoalueen ja teollisuusalueen puuston myyntiä ja raivausta.

34 Kunnanhallitus / NUORTEN TYÖPAJAN OHJAAJA JANNE IKOSELLE PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN Khall. 99 Nuorten työpajan ohjaaja Janne Ikonen on hakenut työlomaa ajalle , jonka ajan hän on ilmoittanut olevansa määräaikaisessa toisessa työpaikassa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää Janne Ikoselle palkatonta työlomaa anomuksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa luvan sijaisen palkkaamiseen ko. ajalle kuitenkin siten, että tulee huomioida työpajan mahdollinen kesäajan kiinnioloaika. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

35 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 88, 93, 97 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 85-87, 89-92, 94-96, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

36 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 85-87, 89-92, 94-96, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

37 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

38 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

39 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU nro sivu Kunnanhallitus 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite 89 liite PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta lukien voimaan tuleva käännetty arvonlisävero Joensuun seudun maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen perustaminen Talousarvion toteutuminen ajalta ja verotilitykset Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Räsäsen tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Terveyskeskuslääkäri Zinaida Enojärven tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Asunto Oy Polvijärven Koivulehdossa sijaitsevan kunnan autopaikan käyttö Selonteko aloitteista vuodelta 2010 Lähihoitajien tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä

40 Kunnanhallitus / PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Asko Mustonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

41 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite 95 liite 96 liite Asia Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka liittyy Mondo Minerals B.V.Branch Finlandin Karnukan kaivoshankkeeseen Polvijärvellä Asunto Oy Välitien Karnukan hakemus käyttöoikeudesta Takauksen myöntäminen Verkkolammen yksityistien tiekunnan ottamalle lainalle Ilmoitusasiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä

42 Kunnanhallitus / PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Asko Mustonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

43 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 85 Ei toimenpiteitä 86 Ei toimenpiteitä 87 Ote tekninen lautakunta, ote kirjanpito 88 Asia valtuuston käsiteltäväksi 89 Ote kirjanpito 90 Ote Päivi Räsänen, ote palkat 91 Ote Zinaida Enojärvi, ote palkat 92 Ote Asunto Oy Polvijärven Koivulehto, ote tekninen lautakunta, ote asuntoasiainhoitoja 93 Asia valtuuston käsiteltäväksi 94 Ote palkat, ote Anu Kaltiainen, ote Tiina Nygren, ote Minna Tanskanen, ote Helena Leskinen 95 Ote Pohjois-Karjalan ELY-keskus 96 Ote Asunto Oy Välitien Karnukka, ote tekninen toimisto 97 Asia valtuuston käsiteltäväksi 98 Ote metsienhoitotoimikunta: ote kunnanjohtaja 99 Ote Janne Ikonen, palkat, Sirpa Halonen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nuorisovaltuusto 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 15:00-15:47 Paikka Vapaa-aikatalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 19/2006 586 (- 595) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. joulukuuta 2006 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79)

Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79) Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79) Aika Tiistaina 7.10.2014 klo 18.30-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talo, luokka 210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha Antikainen Hannu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus Asialista. 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus Asialista. 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys... PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kunnanhallitus 26.5.2014 Asialista 79. Kuukanniemen kouluremontin korjausurakan tilanneselvitys...80 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2014 LEMIN KUNTA 85 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 26.5.2014

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tekninen lautakunta 07.02.2017 Aika 07.02.2017 klo 18:00-19:20 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri. Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 13/2010 378 (- 398) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. syyskuuta 2010 klo 17.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 9/ Maakuntahallitus Hakemisto

Pöytäkirja 9/ Maakuntahallitus Hakemisto Pöytäkirja 9/2015 210 Maakuntahallitus 21.09.2015 Hakemisto Sivu 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 212 142 Pöytäkirjan tarkastajat 213 143 Sopimus 9.9.2015 214 Pöytäkirja 9/2015 211 Maakuntahallitus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 35 Sivistyslautakunta 20.04.2017 Aika 20.04.2017 klo 18:30-20:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot