TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y."

Transkriptio

1 D TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1961 HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y.

2 TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T T 0 R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1961 HELSINGISSÄ 1962 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L II T T 0 r.y.

3 SISÄLTÖ Hämeenlinna Kirjapaino Jaorli Johdanto Hallintoelimet Keskustoimisto Jäsenmaksujen suuruus.. Ulkomaiset edustukset..., ,..,..... Järjestö- ja valistustoiminta Järjestötyö.. Nuol'tentoiminta Valistustoiminta Ruotsinkielisen jaoston toiminta Naisten toiminta..... Kurssi-, koulutus- ja kilpailutoiminta Hiihto- ja Iiläenlaskutoiminta Jalka- ja jääpallo toiminta Jääkiekkotoimin ta Kansanurheilutoiminta Koripallotoiminta.... Len topallotoimin ta Luistelutoiminta Melontatoiminta Moottol'iurheilutoiminta Naisten yleisurheilutoiminta NYl'kkeilytoiminta Painitoiminta Painonnostotoiminta Pesäpallotoiminta.... Purjehdustoiminta Pyöl'äilytolmin ta Pöytätennistoiminta Retkeilytoiminta...,... ' Suunnistustoiminta Sivu () 11 12: 1~ , : 52: 5.f

4 SISÄLTÖ Hämeenlinna Kirjapaino Jaarli Johdanto Hallintoelimet Keskustoimisto Jäsenmaksujen suuruus Ulkomaiset edustukset " """"'" Järjestö- ja valistustoiminta Järjestötyö.. Nuorten toimin ta Valistustoimin ta Ruotsinkielisen jaoston toiminta Naisten toiminta Kurssi-. koulutus- ja kilpailutoiminta Hiihto- ja Iiläenlaskutoiminta Jalka- ja jääpallotoiminta Jääkiekkotoiminta Kansanurheilutoiminta Koripallotoiminta.. Len topallotoimin ta Luistelutoiminta Melontatoiminta Moottoriurheilutoiminta Naisten yleisurheilutoiminta Nyrkkeily toiminta Painitoiminta.... Painonnostotoimin ta Pesäpallotoiminta.. Purjehdustoiminta Pyöräilytofmin ta Pöytätennistoiminta Retkeilytoiminta...,. Suunnistustoiminta Sivu > 11 12: , , , 52: 54'

5 Uintitoiminta Voimistelutoiminta Yleisurheilu toiminta Julkaisutoiminta Kisakeskus Tilastoa eri urheilualojen harrastuksesta ja kilpailutoiminnasta Sivu KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1961 JOHDANTO Kertomusvuoden toiminnan päähuomio,kohdistui kurssi- ja koulutustyön painopisteen sijoittamiseen piiriporotaaseen, laajaan ja monipuoliseen kansainväliseen kosketukseen sekä huomattaviin saavutuksiin sekä joukkoluontoisissa tapahtumissa että kilpaurheilussa. Järjestöt yön alaan kuuluviin kysymyksiin ei hajoittajien otteen heikkenemisestä johtue~ tarvinnut uhrata niin suurta panosta kuin edellisinä lähivuosina. Urheilupoliittisissa kysymyksissä ei kertomusvuoden aikana tapahtunut maininnan arvoisia muutoksia mihinkään suuntaan, ikoska porvarillisen urheilujohdon enemmistö vieläkin onnistui estämään TUL:n suunnalta tulleiden yhteistyöaloitteiden toteutujinisen. Edellä sanotun lisäksi on paiikallaan todeta liiton johdon työssä kiinnitetyn huomiota pitkäjännitteiseen tulevan toiminnan hahmoitteluun. kuten kysymyksiin nuorten erämaaleiristä 1964, nuor.ten kesäkisoista VI Liittojuhlan yhteydessä ja ennen kaikkea päätökseen VI Liittojuhlan toteuttamisesta kesäkuussa Viimemainittua ratkaisua voidaan pitää vuoden 1961 merkittävimpänä,tulevaisuuden toimintaa koskevana toimenpi teenä. LIITTONEUVOSTO. BALLINTOELIMET. Liittoneuvostoon ovat pidetyn liittokokouksen vali~emina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Einar Friman, varapuheenjohtajina Jaakko Kankainen 'kuolemaansa 2.4. saakka ja Martti Järnberg 7.5. lähtien, jäseninä Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Heikki Taipale, RikU.

6 6 7 Laitinen, Oka Laukkanen, Viljo Kuivala, Pentti Kujamäki, Arvo Siekkeli, Viljam Rantanen, Erk!ki Saarinen, Eino Tammilehto, Touko Nurmi, Yrjö Nyström, Keijo Savolainen, Paavo Saaristo, Pauli Forss ja Pentti Honkasalo sekä varajäseninä Nii.lo Savutie, Albin Jaskio, Kullervo Mikkonen, Eero Kallio, Aili Liukkonen, Paavo Mäkelä, Onni Heiskala, Reino Väänänen, Reino Kangasmäki, Jaa'k'ko Hinkkanen, Eino Aaltonen, Matti Malin, Vilho Metso, Eero Teikari, Usko Oijala, Pentti Lamminen, Kaarlo VHtanen, Reino Andelin, Risto Lindfors, Mauri Tuomi ja Ensio Laine. - Liittoneuvoston kokouksesta järjestöosaston kertomuksessa. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan ovat kuuluneet varsinaisma jäseninä 1 puheenjohtaja Pekka Martin (7), II puheenjohtaja Unto Siivonen (16), III puheenjohtaja Erkki Puustinen (0), jäsenet Gre,ta Rajala-Rinne (7), Helvi Raatikainen (6), Viljo Kanerva (11), Henry Lindbergh (4), Lauri Nurmi (-), Vilho Hakola (6), Tauno Kaivo.Ia (14), Lennart Kivi (6) ja Paavo Aitio (11) sekä varajäseninä Valdemar SnälI (7), Vieno Aaltonen (15) ja Pentti Arvo (9). Suluissa kokous'käynnit. Liittotoimikunta on kokoontunut ker tomusvuoden aikana 17 kertaa ja pöytäkirjoihin on merkitty yhteensä 239 pylkälää. Sihteerinä ovat toimineet Keijo K. Viianen ja Matti Suhonen. Liittotoimikunnan apuelimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Pekka Martin (24) sekä jäseninä Unto Siivonen (23), Lennart Kivi (23 ), Henry Lindbergh (20), Tauno Kaivola 08\, Erkki Puustinen (17) ja Lauri Nurmi (-). Työvaliokunta on pitänyt 27 kokousta, joissa asioita on käsitelty 298. Muina liittotoimikunnan apueliminä ovat t oimineet urheilu- ja koulutusvaliokunta (UKV), järjestö- ja valistusasiain valiokunta (JVV) sekä kansainvälinen valiokunta (KVV), joista liilhemmin toimintakertomuksen ao. osastoissa. painonnostojaosto, pesälpallojaosto, purjehdusjaosto, pyöräily jaosto, PÖytätennisjaosto, retkeily jaosto, ruotsinkielinen jaosto, suunnistusjaosto, valistusjaosto, voimistelujaosto, yleisurheilujaosto, naistoimikunta ja nuorisovaliokun ta. PlIRIT. Liitossa olivat kel'tomusvuoden aikana seuraavat 14 piiriä: Häme, Karjala, Keski-Suoml, Kymenlaakso, Lappi, Oulu, Pohjanmaa, Saimaa, Satakunta (TUL:n Sata:kunnan toimikunta), Savo, Suur-Helsinki, Tampere, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. HENKILÖKUNTA. Yleinen osasto : KESKUSTOIMISTO. Toimistopäällikkö puheenjohtaja Pek'ka Martin. _ Julkaisutoiminta: TUL-Iehden päätoimittaja Väinö Montonen, toimitussihteeri Voitto Raatikainen saakka, toimi,ttaja Pekka Ollilainen, toimittaja Hannu Nieminen 4.9. saakka, toimittaja Kauno Karvinen 1.9. alkaen ja ilmoituspäällikkö Heikki Karvonen. _ Tiedoitustoiminta: tiedoituspäällik'kö Tapio Leväaho. _ Naisten toiminta: naissihteeri Inlkeri Niini 1.7. saakka, vt. sihteereinä Anita Mauno ja Raili Pakarinen sekä 1.9. alkaen Helvi Puukko, koulutusohjaajina Helvi Puukko 1.9. saakka, Raili Pakarinen ja Birgit Salo _ Toimisto: toimistosihteeri Meri LaJhtinen. JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT. Kertomusvuoden aikana olivat toiminnassa seuraavat toimikunnat ja jaostot: Hiihtojaosto, jalka- ja jäiilpallojaosto, jääkiekkojaosto. kansanul'heilujaosto, koripallojaosto, lentopallojaosto, luistelujaosto, melontajaosto, moottorijaosto, naisten Yleisurheilujaosto, nyrkkeily jaosto, painijaosto; Järj estö- ja talousosasto: Osastopäällikkö järjestöpäällikkö Keijo K. Viianen, järjestösihteeri Ma.tti Suhonen, valistussihteeri Veikko Oittinen saa:kka, nuorisosihteeri Toivo Mustonen, ruotsinkielisen jaoston sihteeri Kalevi Först sawkka sekä järjestöohjaajat Reino Vuorikoski, Eino Rahkonen, Veikko Behm saakka, Anita Mauno alkaen, Kaino Rantanen alkaen ja Usko Hakala alkaen.

7 8 9 Urheiluosasto ; Osastopäällikkö jaostopäällikkö Leo Huttunen, jaostosihteerit Lauri Alho, Osmo Heino, Valentin Kervinen, Urho Niemenlkari, Tapio Pöyhönen, Tuure Vuori ja Veikko Behm alkaen sekä koulutusohjaajat Taisto Kangasniemi ja Reino Evävaara saakka. Lähetykset: Postisiirtoläthetyksiä Kirjeitä Kiertokirjeitä 45, vastaten kirjeissä Postiennakkolähetyksiä kpl » » » Yhteensä kpl LIITON PALKKAA NAUTTIVAT TOIMIHENKILÖT. Toimistohenkilökunta : Puheenjohtaja 2 osastopäällikköä 7 jaostosihteeriä Järjestösihteeri Nuorisosihteeri Naissihteeri Tiedotuspäällikkö Päätoimittaja TOimitussihteeri Toimittaja Ilmoituspäällikkö 4 järjestöohjaajaa Toimistosihteeri Pääkirjanpi-täjä Kassanhoirtaja 8 toimistotyöntekijää 3 lähettiä Siivooja Valmentajat: KIRJEENVAIHTO. Saapuneet: Painivalmentaja Naisvoimistelun koulutusohjaaja Postisiirtolähetyksiä Arvolähe'tyksiä Kirjeitä kpl 943» » Yhteensä kpl REKISTERÖIMISASIAT. Seurojen rekisteröimis- ja muutosi1moituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 249. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS. Kertomusvuonna liitto peri jäsenseuroiltaan jäsenmaksuna mk 20; jokaiselta 17 vuotta täyttäneeltä jäseneltä. Seurat kantoivat jäseni1tään eri suuruisia jäsenmaksuja, mistä ne itse ovat päättäneet sääntöjensä mukaisesti. Piirit ovat perineet jäsenseuroiltaan piiriveroa. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Norges Idrettsforbund'in 100-vuotisjuhlassa Oslossa liiton edustajina Pekka Martin ja Henry Lindbergh. Neuvottelut urheilijavalhdosta DTSB:n kanssa Berliinissä _.- Liiton edustajina Lennart Kivi ja Leo Huttunen. ' Pohjoismaiden nuorisourheilujohtajien kokous 11.--: Oslossa. -- Liiton edustajana Outi Nurmi. CSIT:n kongressi Pariisissa. - Liiton edustajma Pekka Martin, Unto Siivonen ja Helvi Raatilkainen. Neuvottelut kansainvälisistä suunnistusasioista Kööpenhaminassa. - Liiton edustajana Lennart Kivi. Nuorisonohjaajien valtuuskunta Romaniassa. - Liiton edustajana Outi Nurmi. Kansainvälinen nuorisofoorumi , Moskovassa. - Liiton edustajana Ensio Laine. NuorisonohjaaHen valtuuskunta Neuvostoliitossa. - LUton edustajina Tuomo Yrölä, Vappu Mäkelä, Tenho Seitsonen ja Leo Chrons.

8 10 Kansainvälisen LentopallO'liitO'n ko'ngressi Marseillessa. Liiton edustajana Väinö MO'ntonen. PO'hjO'ismai~en urheilujo'htajien ko'nferenssi (FelleSkomitea) OslO'ssa. - LlltO'n edustajina Pelctca Martin ja Henry Lindbergh..jO'htajana TaunO' KaivO'la (9), jäseninä Pekka Martin (6), VienO' Aaltonen (!l) ja VilhO' HwkO'la (8). KO'kO'uksia 9, jo'issa käsitelty 89 asiaa. Sihteerinä O'n to'iminut Matti SuhO'nen. 11 YLEISTÄ. JÄRJESTÖ- JA VALISTUSTOIMINTA.. TUL:n järjeswllinen asema O'n kertomusvuo'den aikana vahvistunut. LIittO'a hajo'ittavien vo'imien O'te O'n ratkaisevasti herpautunut. PO'ikkeuks~~ muo'do'staa vain Satakunnan piiri, jossa O'n hajo'ittajilla Vielä jalan SIJaa. Säännöille ja järjeswdemo'kratialle vierain keino'in valtansa säilyttänyt piirin jo'hto' ylimääräisessä piirikdko'uksessa, sen jälkeen kun tarpeelliselta määräitä!ko'ko'usedustajia evättiin edustusoikeus, hankki valtuudet utt'tää piiri erääseen hajo'itusjärjestöön. Valtaosa piirin to'imivimmista seuroista O'n ko'ko'ustensa päätöksellä vaatinut piirin johto'a kutsumaan ko'o'lle ylimääräisen piirikoko'uksen hajo'itusjärjestöön liittymistä ko'skevaa päätöstä purkamaan. Nämä vaatimukset eivält kertomus ~O'den aikana jo'htaneet tuldk:seen. Turvatakseen 'TUL:n to'iminnan, JohO'n Satakunnan piirln jo'hto' ei vuo'si!kausiin O'le kiinn~ttäny,t tarpeellista huo'mio'ta, muo'do'stettiin piirin seuro'jen toimesta väliaikainen toimikunta, jo'ka liittoon kuuluvien seuro'jen yhdyssiteenä to'imien jo'htaa ja ylläpitää TUL:n toimintaa piirin alueella. KertO'musvuO'den aikana O'n liitosta jo'utunut ero'o'n 24 jäsenseuraa. Uusia O'n vastaavana aikana hyväksytty 29 O'llen seuraluku ke'r.to'musvuo' den päättyessä Jäsenmäärässä O'n niin i'kään tapahtunut no'usua, sen O'llessa vuo'den päättyessä yli JärjesWO'hjaajien to'iminta jo'uduttiin Ohjaamaan lähinnä Satakuntaan siellä syntyneen,tilanteen VUO'ksi. Niinpä seuro'issa suo'ritettava neuvo'ntatyö muiden piirien kohdalta jäi pääo'saltaan piirisihteeri en,tehtäväksi. J~rj~st~tO'imi.tsijain KO'uluttamista suo'ritettiin ensi Sijassa seuroissa ja pnreissa. KO'ulutustyÖ muo'do'stuikin erittäin tulokselliseksi, sillä sen avulla annettiin perustiedo't järjestötoimitsijain tehtävistä yli tuhannelle liitto'mme jäsenelle. JÄRJESTö- JA VALISTUSASIAINVALIOKUNTA, ValiO'kuntaan O'vat kuuluneet puheenjohtajana Lauri Nuruni, jo'ka sairauden VUO'ksi ei O'le VO'inut O'sallistua valio'kunnan työhön, varapuheen- LIlTTONEUVOSTO. JÄRJESTÖTYÖ. Tammikuun 15 päivänä pidettiin liitto'neuvo'ston ylimääräinen ko'ko'us, jossa käsiteltiin 1) liitto'to'imikunnan esitys valtuuksista myydä Riihimäen kaupungissa sijaitseva kiinteistö ja tontti sekä 2) urheilupo'liittinen tilanne. LiittO'neuvO'ston sääntömääräinen koko'us pidettiin touko'kuun 7 päivänä Kisakeskuksessa, POihjan pitäjässä. KO'kO'uksessa käsiteltiin 1) liito'n to'iminta- ja tilikerto'mukset vuo'delta 1960; 2) koko'ukselle,tehdyt esitykset muutoksista jao'stojen koko'o'npano'issa; 3) sääntöjen 10 :n mukaisessa järjestyksessä koko'ukselle esitetyt asiat ja 4) urheilupo'liittinen tilanne. KO'kO'uksessa O'livat saapuvilla sew'aavat liitto'neuvo'sto'n jäsenet: puheenjo'htaja Einar Friman, JO'hannes Luukkanen, Olavi JO'kela, KaukO' KO'rppi, EerO' KalliO', Heikki Taipale, Riku Laitinen, Oka Laukkanen, ViljO' Kuivala, Pentti Kujamäki, EinO' Tammilehto, UskO' Oijala, Yrjö Nyström, Martti Järnberg, KeijO' SavO'lainen, Pauli FO'rss ja Pentti HO'nkasalO'. JARJESTÖOHJAAJATYÖ. JärjestöO'hjaajien työ ko'hdistui suurelta O'salta Sat akunnan piirissä syntyneen tilanteen selvittelyyn. Siitä jo'htuen ei seurakäyntien yhteydessä tapahtuvaan ajanko'htaisten to'iminnallisten asio'iden selvittelyyn, en empää kuin seurrotoimi,tsijain neuvo'ntatyöhön, O'llut riittäviä mahdo'ilisuuksia. Heidän matkapäiviensä lukumäärä vaihteli KURSSITOIMINTA. Järjestötoimitsijain ko'uluttamiseksi toteutettiin kw'ssiohjelma seuro'issa, piireissä ja Kisakeskuksessa. SeurO'issa järjestettiin 62 peruskurssia, jo'issa O'sanO'ttajia yhteensä 580. Piireissä pidettiin 22 jätjestöto'imj.tsijain viiko'nlo'ppukurssia, jo'iden yhteinen O'sanO'ttajamäärä O'li 416. Kursseilla perehdytettiin O'sanO'ttajia lähinnä puheenjohtajan, sihteerin ja talo'udenho'itajan,tehtäviin, järjestöo'rganisaatio'o'n, tiedo'tusto'imintaan ja TUL:n

9 12 toimintaperiaatteisiin. Ohjauksesta ja luennoista vastasivat piirisihteerit ja järjestöohjaajat. Kisakeskuksessa pidetyllä järjestötolmitsijakurssilla oli 18 osanottajaa. NUORTEN TOIMINTA. NUORISOVALIOKUNTA. Nuorisovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Jukka Vesa (8), jäseninä Sointu Viianen (7), Outi Nurmi (6), Olavi Hänninen (7), Tuomo Salama (7), Leevi Raitaniemi (6), Uuno Nokelainen (6), Tuomo Yrölä (5), Aarne Selin (2) ja Juhani Hietanen (2) sekä liittotoimikunnan edustajana Greta Rajala-Rinne. Sihteerinä Toivo Mustonen. _. Kokouksia 8, käsitelty 72 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Jukka Vesa, Uuno Nokelainen, Juhani Hietanen ja Olavi Hänninen. Työvaliokunta on pitänyt 5 kokousta. KURSSI- JA NEUVONTATYÖ. Kertomusvuoden aikana järjestettiin seuraavat kurssit: - seuraohjaajakurssi KisakeSku'ksessa , osanottajia 28, ohjaajina Toivo Mustonen ja Sointu Viianen; - seuraohjaajakurssi Turussa , osanottajia 16, ohjaajana Toivo Mustonen. Nuorotenohja8ljien neuvottelutilaisuuksia pidettiin kertomusvuoden aikana 28, joissa osanottajia oli yhteensä 533. Luennoitsijana näissä -tilaisuuksissa toimi Toivo Mustonen. Lisäksi on nuorisosihteeri käynyt puhumassa 8 tilaisuudessa, joissa kuulijoita on ollut yhteensä noin LEIRITOIMINTA. Kisakeskuksen nuorisoleirialueella järjestettiin kertomusvuoden aikana seuraavat leirit: Perheleiri osanottajia 25 Uimarien leiri osanottajia 30 Tyttöjen urheiluleiri Poikien urheiluleiri 1 Poikien ul1heiluleiri II osanottajia osanottajia osanottajia Poikien urheiluleiri osanottajia 17 Varhaisnuorisoleiri osanottajia 80 Leireillä, joilla osanottajia oli yhteensä 462,,toimivat ohjaajina Jukka Vesa, Taisto Kangasniemi, Sointu Viianen, Heikki Marjonen, Heikki Jokela, Veik ko Hirvonen, Lauri Pakarinen, Kalevi Huisman, Mauno Nieminen, Klaus Jouttela, Birgit Salo, Toivo Lievonen, Aku Mattila, Jarl Lindroos, Keij'o Ihola,,Mikko Laine, Pentti Suonpää, Timo Ilonen, Kalle Aittomäki, Taisto Tuominen, Olli Mäki, Kaino Silander, Touko Nurmi, Torsti Saario ja Kalevi Borgman. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA. Pohjoismaiden nuorisourheilukomitean kokous Oslossa. - Liiton edustajana Outi Nurmi. Nuorisonohjaajava1tuuskunta Romaniassa. - Liiton edustajana Outi Nurmi. Pohjoismainen nuorisoleiri Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. - Liiton edustajina Juk!ka Vesa <Ieiriohjaajana), Aila Haavisto, Te1 1 ttu-liisa Jyrkinen, Lea Korpela., Ulla Mannelin, Per-Olof Ahlvik. Pertti Arlin ja Lasse Vikari. Nuorisonohjaajakurssi Oslossa. - Liiton edustajina Harry Kullberg, Börje Eklund ja Eskil Bergvik., Nuorisonohjaajavaltuuskunta Neuvostoliitossa. - Liiton edustajina Tuomo Yrölä, Vappu Mäkelä, Tenho Seitsonen ja Leo Chrons. SUOMEN NUORISON KULTTUURIKILPAILUT. Suomen nuorison kulttuuri'kilpailuissa Hämeenlinnassa saavuttiva,t liittomme edustajat seuraavat sijoitukset: Piirustukset: 4) Martta Lönnqvist. - Valokuvat (henkilö) : 2) Antero Närhi. _ Valokuvat (maisema): 1) Antero Nälrhi. - Seuralehdet: 6) Tunm Veikot. - Kisällilaulut: 3) Turun Kisa-Toverit. - Kansantanhut: ::n Turun Kisa-Toverit. - Ryhmätanssit: 1) Turun Kisa-Toverit. Varhaisnuorison kilpailuissa Mikkelissa saavuttivat liittomme edustajat seuraavat sijoitukset: Y'ksinlaulu (pojat): 6) Antti Hyvärinen. - Viulunsoitto: 2) Jukka Lievonen. - Pianonsoitto: 5) Antti Hyvärinen. - Kvartetit ja tertsetit: 2) Lahden Taimi. - Kisällilaulu (tytöt): 1) Turun Kisa-Toverit. - Perhos- ja keijuleikit: 1) Turun Kisa-Tovertt. MOlempien kilpailujen yhteispisteissä saavutti liittomme joukkue toisen sijan. 13

10 15 NUORTEN TAL\'IKISAT. Liittomme ja koko maamme nuorisotoiminnan huomattavimmaksi tapaht~a-ksi. muodostuivat Tampereella pidetyt TUL:n Nuorten T~lviklS~t, Jotka varsin epäedullisista sääolosuhteista huolimatta onnistulvat mm osanotolotaan kuin järjestelyiltäänkin erinomaisesti Talvikisojen osanottajamäärät lajeittain olivat seuraava-t:. Urheilukilpailut : - hiihto - mäenlasku - pikaluistelu - jääkiekko, 80 joukkuetta - päytätennis - jääpallo, 5 joukkuetta - kaunoluistelu - seuraohjaajia - toimitsijoita Kulttuurikilpailut : - ryhmätanssit, 29 ryhmää - yksintanssi - laulule~kit, 7 ryhmää ---' kansantanhut, 13 ryhmää - Itisällilaulut, 20 ryhmää - jouk'kolausunta, 5 ryhmää - puheet - lausunta - laulu - so~tto - valokuvat - kuvaa.matyöt - arvostelij at - toimi,tsijat - seuraohjaajat VALISTUSJAOSTO. VALISTUSTOIMINTA Yhteensä J~ostoon.~vat kuuluneet PUJheenjohtaj~na Helvi Raatikainen (3), jäsemna Leo Plltulainen (2), Marja-tta Kangas (2), Leo Kaspio (2), Juhani Hietanen (1), Sally Virtanen (1), Ensio Laine (1) ja Keijo Savolainen (-). Jaoston a-puelimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet Helvi Raatikainen (1), Leo Piitulainen (1), Leo Kaspio ( 1) sekä sihteeri Veikko Oittinen. Jaoston kokouksia on ollut kolme, joissa käsitelty 17 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet! VeiJklko Oittinen ja Matti Suhonen alkaen. Työvaliokunnan kokouksia yksi, jossa käsiteltiin 6 asiaa. KURSSI- JA NEUVONTATYÖ. Kisakeskuksessa järjestettiin seuraavat kurssit: Opintokerhokurssi Osanottajia 14, ohjaajina Veik'ko Oittinen ja Juhani Hietanen. Seuratoimitsijain lomakurssi , osanottajia 22, ohjaajana Veikko Oittinen. Kursseilla luennoitiin seuraavista aiheista:,työväen opintotyön perusteet, opiskelu ja urheiluseura-t, kerhotyöskentely, puhe- ja neuvottelutaito,. tiedotustoiminta, taloudenhoito, kunnallinen urheilupolitiikka, organisaatio ja ay-liikkeen tavoitteet. Luentojen lisäksi kurssilaiset suorittivat ry hmätyötä ja erilaisia harjoituksia. Luennoitsijoina toimivat Väinö Ruusala, Juhani Hietanen, Ve~ko Oittinen, Keijo Savolainen, Keijo Viianen, Pentti Reinonen, Oiva Hurme, Atte Haikonen, Uuno Nokelainen, Aito Anto ja Leo Piitulainen. NEUVOTTELU- JA LUENTOPÄIVÄT. Jaoston määrärahan turvin järjestettiin seuratoimitsijain neuvotteluja luentopäivät TUL:n Kymenlaakson ja Lapin piireissä. Kymenlaakson piirissä ko. päivät järjestettiin Osanottajia oli 13. Ohjelmaan sisältyivät luennot liiton valistus- ja kasvatustyöstä, opintoretkeilystä, seuratoimitsijain tehtävistä, opiskelusta seurassa, ur heilijan vastuusta ja kilpailutoiminnan järjestämisestä. Lapin piirissä neuvottelu- ja luentopäivät järjestettiin Kemissä Osanottajia 12. Ohjelma samansisältöinen edellisen kanssa. NEUVONTA- JA PROPAGANDATYÖ. Jaoston toimesta laadittiin seurojen käyttöön ohjelma-aineisoa sekä 'f'ul:n Päivän viettoa että joulujuhlia var,ten. Seurat käyttivät niitä runsaasti hyväkseen.

11 16 TUL:n Päivän pääjuhla Oulussa Sen järjestelystä vastasi TUL:n Oulun piiri. Juhla;puhujana esiintyi puheenjohtaja Pekka Martin. Piirijuhlia varten valmistettiin painettu piirijuhlajuliste. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA. Helsingin Visan 21-henkilöä käsittävä kansantanhujoukkue vieraili Rostock'issa, Itä-Saksassa. Joukkueella oli 7 esitystä. Joukkueen j o~tajana toimi Aarno Saarinen. Matkalla oli lisäjksi lentopalloilijoita, pamonnostajia, pöytätennispelaajia sekä turisteja, yhteensä 44 henkeä. Matkan johtajina,toimiva;t Väinö Montonen ja Matti Suhonen. LIITON ANSIOMERKIT. Liiton ansiomel1kki.toimikunnan, johon kuuluvat liittoneuvoston edustajina Ri ku Laitinen Kymenlaaikson piiristä ja Pauli Forss Varsinais Suomen piiristä sekä llit~toimilkunnan edustajina Unto Siivonen, ~kki Puustinen, Greta Rajala-Rinne ja Valdemar Snäll sekä sihteerinä Matti Suhonen, esityksestä liittotoimikunta myönsi seuraaville henkilöille TUL:n ansiomerkin: Hämeen piiri: Ahto Isaksson Herajoen Yritys, Armas Kivi Lahden Taimi ja Irja Laino Idänpään Toive. Keski-Suomen piiri: Toivo Pietiläinen Suolahden Umo ja Martta Joutsi Jyväskylän Tv. Naisvoimistelijat. Kymenlaakson piiri: Emi.l Kohvakka Karhulan Veikot ja Armas Turkia Kotkan Kiri. La;pin pii~i: Eero Hy,tönen Kemin Into. POhjanmaan piiri: Veikko Mänty Vaasan Toverit. Saimaan piiri: Aksel Kardell Savonlinnan Tv. Urheilijat. Savon piiri: Aarne Salo Haapakosken Pyrintö. Suur-Helsingin piiri: August Palkarinen Uintiseura Kuhat ja Kalle Viljamaa HelSingin Jyry. Satakunnan piiri: Tatu POhja Tyrvään Kisa. Tampereen piiri: Arvo Salminen Tampereen Kisa-Toverit, Aarne HalmE: Ylöjärven Ryhti ja Mirjam Nyström Viialan Pyry. Varsinais-Suomen piiri: Oiva Ruusunen Turun Veikot, Arvi Peltonen Littoisten Tv. Urheilijat ja Arvo Rannikko Salon Vilpas. TUL:n toimitsijat: Keijo Viianen Helsingin Visa, Helvi Puukko Jyväskylän Tv. Naisvoimistelijat ja Urho Niemenkari Helsingin Kotkat. RUOTSINKIELISEN JAOSTON TOIMINTA. RUOTSINKIELINEN JAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Ahti Fredriksson (4). jäseninä Erik Asplund (4), Fjala;r BjöI1kqvist (4). Eskil Bergvi'k (3), Gunnar Blomqvist (4), Bjarne Asten (2) ja Erik Lindholm (-). Liittotoimikunnan edustajana Henry Lindbergh (-). Sihteerinä on toiminut' saakka Kalevi Först. Kokouksia 4, käsitelty 37 asiaa. KURSSI- JA OHJAUSTOIMINTA. Ruotsinkielisten seurojen neuvottelutilaisuus Tolkkisissa 19.2., 16 osanottajaa. Kisäkeskuksessa 3.9. järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa oli 30 osanottajaa, edustaen 8 seuraa. Jaoston sihteeri on suorittanut käyntejä ruo,tsinkielisiin seuroihin, Joissa on neuvoteltu ruotsinkielisten seurojen yhteisestä kilpailutoiminnasta ja seurojen oman toiminnan kehittämisestä. Lisäksi on sihteeri suorittanut seuroissa neuvonta- ja valmennustyötä. KILPAILUTOIMINTA. Ruotsinkielisten seurojen hiihtomestaruuskilpailut pidettiin Tolkkisissa Osanottajia 87. Kesäkisat järjestettiin Kisakeskuksessa, osanottajia 150. TIEDOTUSTOIMINTA. Seuroille on lähetetty kiertokirjeitä. TUL-Iehdessä julkaistu ruotsinkielisenä»näin toim.imme»-palstaa. Sihteerin suorittamilla seurakäynneillä selvitetty ajankohtaisia asioita. ~AISTOIMIKUNTA. NAISTEN TOIMINTA. Naistoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Taimi Hirvonen 9.3. saakka ja 9.3. alkaen Greta Rajala-Rinne (8), jäseninä Hilkka Alanko (8), Eila Hautanen (4), Terttu HOl1'kasalo (5), Aino Huhtala (9), Eevi Kaasinen (3), Outi Nurmi (6), Helvi Oittinen (4), Piri Salo (9) ja liittotoimikunnan edustajana Vieno Aaltonen (6). 2 17

12 18 Naistoimj,kunta kokoontui kel'tomusvuoden aikana 10 kertaa ja käsitteli 84 asiaa. Naistoimi-kunnan työvaliokun,taan ovat kuuluneet puheenjohtajana Hilkka Alanko (7), jäseninä Aino Huhtala (5), Outi Nurmi (5), Pifi Salo (6) ja 9.3. alkaen Greta Rajala-Rinne (5). Työvaliokunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 51 asiaa. Naistoimrkunnan voimisteluvaliokuntaan ov8it kuuluneet puheenjohtajana Piri Salo (6), jäseninä Aino Huhtala (6), Eevi ikaasinen (3), Kirsti Karlsson (5) ja Helvi Oittinen (4). Voimisteluvaliokunta 'kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 39 asiaa. Naistoimiikunnan ja sen valiokuntien sihteereinä ovat toimineet Inkeri Niini 1.7. saa.kka, v.t. naissihteereinä Anita Mauno, Raili Pakarinen ja alkaen Helvi Puukko. KOULUTUSVOIMAT. Koulutusohjaajina ovat toimineet Raili Pakarinen ja Helvi Puukko, sekä Raili Pakarisen opiskelu- ja virkavapauden ajan Piri Salo. Raili Pakarinen toimi ohjaajana liiton, piirien ja seurojen järjestämässä 58:ss3o eri koulutustilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä voimistelijaa. Matkapäiviä 136. Helvi Puukko ohjasi 88 kurssia tai koulutustilaisuutta, joilla yhteensä osanottajaa, matkapäiviä 156. Piri Salo pi,ti 38 liittopäiväohjelmien opetustilaisuutta, joihin osallistui voimistelijaa. Naistoimikunnan järjestämillä kursseilla ja koulutustilaisuuksissa ovat seuraavat henkilöt toimineet ohjaa.jina ja luennoitsijoina: Aino Espo, Rauni KoSkinen, Vappu Mäkelä, Inkeri Niini, Elma Pyykiinen, Raija Riikkala, Liisa Ruohonen, Terttu Suni, Elli Särkkä, Maija Varmaala, Aarni Koskela, Tapio Leväaho, Yrjö Lindroos, Mauno Nieminen sekä naistoimikunnan jäsenet Greta Rajala-Rinne, Piri Salo, Helvi Oittinen, Eevi Kaa~inen, Hilkka Alanko, Outi Nurmi, Eila Hautanen, Ter,ttu Honkasalo ja Vieno Aa1tonen. Säestäjinä kursseilla ovat toimineet Sylvia Lehtoranta-Pietilä, Eine Töyri ja Eino Saa.ri. J.I LIITTOPÄIVÄT. TUL:n naisten ja tyttöjen II Liittopäivät vietettiin Turussa Naistoimikunta antoi juhlien pai-kallisen järjestelyn TUL:n Varsinais Suomen piirin ja sen naisjaoston tehtäväksi, mistä nämä selvisivät erit- täin loistavin arvosanoin. Litton jaostot vastasivat kukin omien lajiensa kilpailujen järjestämisestä. Paikallisiin Liittopäivätoimikuntiin kuuluiv8jt seuraavat henkilöt: _ JärjestelY toimikunta: Helvi Kivimäki, Terttu Hon'kasalo, Aino Lod, Alla Laaksonen, Saara Leino, Maire Raita, Eila Englund, Salli Lehtonen, Kerttu Aa1tonen, Va.ppu Mäkelä ja Ensio Laine. _ Muonitustoimikun,ta: Aino Lod, Saara Leino, Eila Englund, Elli Lehtonen ja Bertta Kangas. _ Majoitustoimikunta: Maire Raita, Aila Laaksonen, Lahja Palonen, Maija Hagman, Hertta Tel1ho ja Ensio Laine. _ Mainostoimikunta: Terttu Honkasalo, Pentti Honkasalo, Unto Tuominen, Vilho Nummila ja Ensio Laine. _ Juhlatoimikunta: Va.ppu Mä'kelä, Helvi Kivimäki, Ulla Joutsio, Lea Tammi ja Oili Livo sekä asiantuntijajäseninä piiriohjaajat Terttu Alho- 11en, Lea Valtanen, Pirklko Malmikko ja Marita Koskinen. Liittopäivätoimistossa työskentelivät Ensio Laine ja Ritva Lindman. sekä noin 2 viikon ajan Inkeri Niini ja Anita Mauno. Liittopäivien ohjelmaan sisä1tyi mm. kilpailuja naisten ja tyttöjen taitovoimistelussa, yleisurheilussa, kori- ja lentopallossa, uinnissa, suunnistuksessa ja pöytätenniksessä, 2 liikuntanäy,töstä Turun Konserttisalissa,. nuorten ilta Samppalinnan maauimalassa, yli osanottajan suorittama juhlamarssi kaupungin haliki sekä pääjuhla Turun Urheilupuistossa. Pääjuhlassa esltettiin seuraa va.t voimisteluesitykset : _ naisten vanneohjelma, laatinut ja ohjannut Piri Salo _ tyttöjen merimiesohjelma, laatinut ja ohjannut Eevi Kaasinen _ Ityttöjen nukke-ohjelma, laatinut ja ohjannut Elma Pyykönen _ ikinuorten ohjelma, laa.tinut ja ohjannut Liisa Ruohonen _ keilaohjelina (valiovoim.l, labltinut ja ohjannut Helvi Oittinen _ ikansantanhuja, laatinut ja ohjannut V8JPPU Mäkelä Valio-ohjelman ohjasi ja tarkasti Helvi Puukko piirin keskuspaikoissa pidetyissä,t ilaisuuksissa. KURSSI- JA VALMENNUSTOIMINTA. _ Liittopäiväohjelmien opetustilaisuus piiriohjaajille Kisakeskuksessa Osanottajia 27. Ohjaajina Piri Salo, Eevi Kaasinen, Liisa Ruohonen, ElIna Pyykönen, Helvi Oittinen, Raili Pakarinen ja Helvi Puukko, säestäjänä Sylvia Lehtoranlta-Pietilä. _ Liittopäivätanhujen opetus piiriohjaajille Kisakeskuksessa Osanottajia 14. Ohjaajana Vappu Mäkelä, säestäjänä Eino Saari. 19

13 20 - Valiovoimistelijain leiri ja karsinta tilaisuus Kisadceskuksessa Osanottajia 49. Ohjaajina Piri Salo, Rauni Koskinen ja Helvi Puukko, säestäjänä Eine Töyri, karsintatuomareina Helvi Kivimäki TuVi, Mirjam Nyström ViiP, Lahja Nykänen JTNV ja Aino Lauren PoPy. - Voimistelunjohtajakurssi Kisakeskuksessa , 20 osanottajaa. Ohjaajina Raili Pakarinen ja Helvi Puukko, säestäjänä Eine Töyri, luennoitsijana Inkeri Niini, Tapio Leväaho ja Yrjö Lindroos. - Ohjelmakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 25. Ohjaajina Maija Varmaala, Raili Riiikkala, Eevi Kaasinen, Eila Hautanen, Piri Salo, Terttu Suni, Liisa Ruohonen, Raili Pakarinen ja Helvi Puukko, säestäjänä Sylvia Lehtoranta-Pietilä. Taitovoimisteiu: - Taitovoimistelutyttöjen hiihtolomaleiri Kisakeskuksessa Osanottajia 33. Ohjaajina Raili Pakarinen ja Aino Espo. - Taitovoimistelun,tuomarikurssi Varalassa Osanottajia 8. Ohjaajina Aino HUJhtala ja Mauno Nieminen. _ Taitovoimistelijain valmennusleiri Tampereella Osanottajia 19. 'Ohjaajina Mauno Nieminen, Aino Huhtala ja Raili Pakarinen. NEUVOTTELU- JA VALISTUSTILAISUUDET. Naisten neuvottelukokous Kisakeskuksessa Osanottajina pllnen naisjaostojen edustajat, valiovoimistelijain leirin osanottajat sekä liittotoimi'kunnan ja naistoimikunnan edustajat, yhteensä 75 osanottajaa. Alustajina toimivat Greta Rajala-Rinne ja Pekka Martin.»Vireä viikonloppu» Kisaikeskuksessa Osanottajia 39. Alustajina ja ohjaajina Greta Rajala-Rinne, Hilklka Alanko, Piri Salo ja Elli Särkkä. Edellämainittujen neuvo'ttelutilaisuuksien lisäksi järjestettiin piirikunnalliset neuvottelupäivät 12 pai'k,kakunnalla, piirien naisjaostojen.toimiessa neuvottelupäivien emäntinä. Neuvottelupäivien yhteydessä järjestettiin melkein jokaisessa paikassa lii'kuntao'hjelmisto- ja toimitsijakurssit. Luennoitsijoina ja ohjaajina toimivat: Porissa (Satakunta) Greta Raj ala-rinne, Aino Huhtala ja Raili Pakarinen Pieksämäellä (Savo) Hilikka Alanko ja Piri Salo Tampereella (Tampere, Varsinais-Suomi ja Häme) Greta Raja. la-rinne, Terttu Hon'kasalo ja Hilkka Alanko Oulussa (Oulun piiri) Vieno Aaltonen, Aino Huhtala ja. Raili Pakarinen Vaasassa (Pohjanmaa) Greta Rajala-Rinne ja Raili Paltal'inen Karhulassa (Kymenlaa:kso) Outi Nurmi, Piri Salo ja Helvi Puukko Jyväskylässä (Keski-Suomi) Greta Raj ala-rinne, Helvi Oittinen ja Raili Pakarinen Imaltrankoski '(Saimaa) Outi Nurmi, Piri Salo ja Raili Pakarinen Joensuu (Karjala) Vieno Aaltonen ja Helvi Puukko Kemi (Lappi) Greta Rajala-Rinne ja Raili Pakarinen Kiljava (Suur-Helsinki) Vieno Aaltonen ja PIri Salo Koskenmäki (Uusimaa) Outi Nurmi, Eevi Kaasinen ja Helvi Puukko. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA. Naisvoimistelujoukkue Israelissa Hapoel-järjestön liittojuhlilla. Joukkueen johtajana toimi Greta Rajala-Rinne, säestäjänä Eine 'röyri, voimistelijoina Rauni Koskinen HJy (teknillinen johtaja), Anita Aalto POPy, Si'l'kka Malinen KTNV, Terttu Nenonen HJy, Ritva NUrr~l.l '!'upy, Kyllikki Dahl HKo, Arja Paavilainen KoKir ja Terttu Turkla KoKir. Helsingin Kotkien valioryhmä Itä-Saksassa neljällä paikkakunnalla. Itämeren -v-iikon tilaisuuksissa. Joukkueeseen kuuluivat Eevi Kaasinen' (johtaja), Kyllikki Dahl, Paula Joensola, Leila ToivO'kainen ja Sinikka Varonen. Naisvoimistelujoukkue Hollannissa, jossa se esiintyi Vierhoutenissa, Aamheimissa, Haagissa ja Rotterdamissa. Jouldtueen kokoonpano: Eila Hautanen (johtaja), Eino Huhtala (huoltaja), Raili Pakarinen <teknillinen johtaja), Eine Töyri <säestäjä) sekä voimistelijat Maija Liisa Pitkä HJy, Elli Hänninen SuolU, Anja Siili TuPy, Elsi Pessi TTNV. Sirkka Alhtee TTNV, Elma Hoffren KTNV, Ritva Laakkonen VTNV. Tuula Kiukkonen HJy, Ulla Oksanen KarVe, Paula Jukala TuVi, Arja Lindgren KoKir, Raili Parantainen ÄH, Eila österman TuVi, Eila Järvinen HJy, Leila Toivokainen HKo ja "Pirjo Kalliomäki TY. 21

14 22 KULTAISET JOHTAJAMERKIT. Liittopäivien :r liikunt~näytöksessä Turun Kl?nserttisalissa 3.6. jaettiin 12 kultaista vo,imistelunjohitajamerkkiä, jorrka saivat seuraavat henkilöt: Greta Rajala-Rinne, Laina Kuusinen RiihK-V, Hilja Waas KarhV, Vieno Hytönen KemI, Saail"a Kiljunen OuTa, Kaarin Salminen VTNV, Senja Salla saari TuomU, Helmi Keskiväli HJy, Anna Pynnönen n, Mirja Nyström ViiP, Helena Setälä TuVi ja Heivi Puukko JTNV. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. JOukkuevoimistelumestaruuskilpailuja ei Liittopäivien vuoksi järjestetty. Taitovoimistelun mestaruuskilpailut pidettiin Tampereella Järjestäjänä tolm~ Tampereen Sisu. Osanottajia Yhteensä 47. Tulokset : Naisten A-sarja: 1) Ritva Perovirta HTaV 70,85. Naisten B-sarja: 1) Terttu Savolainen TaSi 38,65, 2) Seija Aarnio VoV 37,70. Tyttöjen A-sarja: 1) Helsingin Jyry 110,35,2)" Pietarsaaren Into 109,45,' 3) Voikkaan Viesti 96,65. Tyttöjen B-sarja: 1) Helsingin Taitovoimistelijat 65,05, 2) ' Tampereen Sisu 60,35, 3) Voikkaan Viesti 59,55. KURSSI-, KOULUTUS- JA KILPAILUTOIMINTA.. Työväen Urheiluliiton koulutustoiminta suuntautui kertomusvuoden aikana ul1heiluhar rastuksen laajentamiseen ja ohjaajakoulutukseen, jota pyrittiin toteuttamaan lähinnä piiri- ja seuraportaissa. Piirien puitteissa tapahtuvaa kurssi- ja koulutustoimintaa lisättiin tuntuvasti ja sitä val"lten myönnettiin kurssiavustuksiakin huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Koulutustoim~nnan pääpainon siil"ltäminen piiripol"ltaaseen lisäsi tietenkin melkoisesti piirien ao. elimien ja niissä toimivien henkilöiden vastuuta ja työmäärää. Vaikka urheiluosaston taholta on piireissä pidetyissä ' piiritoimtkuntien ja jaostojen neuvottelutilaisuuksissa ja muutenkin pyritty lisäämään <koulutus- ja kilpailuasioita; hoitavien henkilöiden mää~ rää, kuten mm. pyrkimällä siirtämään eri.urheilualojen. asioiden hoidon piirisihteereiltä ja piiritoimistoilta entistä enemmän ao. urheilunalojen jaostoille, on kuitenkin mo.nissa piireissä vielä esiintynyt vaikeuksia' kurssi- ja koulvtussuutilnttelmien,toteuttamisessa. Myös liiton puitteissa on järjestetty kurssi- ja valmennustoimlntaa, joka on kohdistunut lähinnä piiri- ja. seuraohjaajiin sekä edustusurheilijoihin. Kertomusvuoden aikana järjestettiin liiton eri urheilujaostojen toimesta lähes 150 erilaista kurssia ja valmennuslei'riä, joissa osanottajia on ollut yhteensä noin Liiton valmentajat ja koulutusohjaajat sekä eri urheilunalojen piirivalmentajat ovat ker.tomusvuoden aikana pitäneet noin valmennus- ja neuvontatilaisuutta, joissa osanottajia on ollut yhteensä noin Vakinaiset koulutusohjaajat ovat Ikertomusvuoden. aikana olleet vain naisvoimistelijoilla ja painijoilla. Muilla aloilla on ohjaustyö hoidettu -tilapäisvalmentajien ja piirivalmentajavertkosron avulla. Nimenomaan piirivalmerrtajaverkoston kehittämiseen onkin kiinnitetty suurta huomiota. Ulkolaisia valmentajia on edelleenkin pyritty käy,ttämään hyväksi mahdollisuuksien mukaan. Niinpä syksyllä toimi kuukauden ohjaajana liiton ja piirien!kursseilla tunnettu tshekkiläinen koripallovalmentaja Ladislaw Krnac, joka ensiluokkaisilla taidoillaan antoi paljon uutta ikoripalloilijoillemme ja heidän ohjaajilleen. Toiminnallisina kohokohtina kertomusvuoden toiminnasta on aivan erikoisesti mainittava nuorison ja naisten suurtapaukset Tampereella ja Turussa. Nuorten talvikisat Tampereella ja naisten II Liibtopäivät Turussa keräsivät os!llnottajia yhteensä noin Molemmat tilaisuudet kilpailuineen ja näytöksineen onnistuivrut erinomaisesti ja niitä elävöitti sykähdyttävä TUL-henki. Muu kilpailutoiminta oli kertomusvuoden aikana vähintään yhtä laajaa kuin edellisenäkin vuonna, vaikka seurojen heikko taloudellinen asema, matkakulujen kalleus ja kilpailujen kannattamattomuus ovat haitanneet kilpailutoimintaa t untuvasti. Tulostasokin on jonkinverran jälleen noussut, josta parhaana todistuksena ovat 88 uutta TUL:n ennätystä. Ahkera;mpia ennätysten murskaajia ovat jälleen olleet uimarit, joiden tilille niitä kertyi 58 ja lisäksi vielä 37 uutta nuorten ennätystä. Kaikkiaan 8 uutta Suomen ennätystä ja 3 Pohjoismaiden ennätystä tehtiin myös kertomusvuoden ai,kana. Näistä kaikista vastasivat painonnostajat. Kansainvälinen toiminta on porvarillisten erikoisliittojen 'vastalauseista huolimatta jatkunut erittäin vilkkaana ja voidaanpa sanoa jopa ennätylksellisenä;kin. TUL:n urheilijoita kävi kertomusvuoden aikana 39 eri joukkueena 11 maassa yhteensä 428 henkilöä. Nämä maat olivat.j;n,(lu \"ostoliitto. DDR, Tshekkoslovakia,. Ltäyalta, Bulgaria, Hollanti, Ucl.I:a r i Puola, Israel, Ruotsi ja Norja. Ulkolaisia urheilijoita kävi Suomessa. 23

15 24 TUL:n vieraana 18 Joukkuetta 10 maasta yhteensä 163 henkilöä. Kansainvälisissä kilpailuissa saavuttivat urheilijamme Yhteensä 109 voiitoa. Kilpailu-, kurssi- ja koulutustoiminnasta yksityiskohtaisemmin eri urheilunalojen jaostojen kertomuksissa. URHEILU- JA KOULUTUSVALIOKUNTA. Liiton kurssi-, koulutus- ja kilpailutoimintaa on valvonut Uittotoimikurman apuelimekseen asettama urheilu- ja koulutusvaliokunta (UKV). Valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Unto Siivonen (15), sekä jäseninä Erkki Puustinen (9), Waldemar Snäll (14), Greta Rajala Rinne (9) ja Pentti Arvo (6). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Leo Hutltunen. Valiokunta 'piti kertomusvuoden aikana 16 kokousta, Joissa käsiteltim 137 asiaa. Piirivalmentajina ovat toimineet hiihdossa Erkki Siili, Heikki Koskinen, Vilinö Keronen, Valde Meriläinen, Leevi Perälä, Hannu Yrjönen, Matti Pumperi, Veijo Leinonen, Tauno Alikoski, Kauko Liedes, Mauno Kervinen, Leo Saario, Aarne Muhonen, Antti Vaittinen, Eino Ollikka, Erkki Laine, Unto Laamanen, Armas Neuvonen, Vilho Lehtinen, Kyösti Jantunen, Heikki Vähänen, Marldm Sopanen, Vätnö Nik'kinen ja Felix Matilainen sekä mäenlaskussa Pentti Mäkinen, Urpo Lindgren, Kauko Koivisto, Heikki Hurmalainen, Aht i Helin, Matti Salonen, Matti Suoniemi ja Kauko Y lipaa valniemi. Hiihdon ja mäenlaskun tuomarikouluttajina ovat toimineet Arvo Roiha, Ake Ahonen, Osmo Heino, Erkki Manninen, Onni Saarelainen, Olavi Hirvonen, Lauri Lehtonen, Matti Ahola, Sulo Hietala, Veikko Valtanen, I,eo Saario, Aarne Muhonen, Mauno Sivonen, Aarne Snellström, Juho Laukkanen, AlPo Halme, Toivo Häpninen, Kaarlo Rönnman, Alvar Tanninen, Matti Salonen; Väinö Nikkinen, Veijo Sahamies, Veikko Jalav.a ja Arvi Peltonen. 25 KANSAINVÄLINEN VALIOKUNTA. Liiton kansa invälistä urheilijavaihtoa ja toimintaa on valvonut Uittotoimikunnan liipuelimekseen asettama kansainvälinern valiokunta (KVV ). Valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (6) sekä jäseninä Helvi Raatikainen (5) ja Henry Lindbergh (3). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Leo Huttunen. Kokouksia on pidetty 6, joissa käsitelty 55 asiaa. HIIHTO- JA MÄENLASKUTOIMINTA. IDIHTOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohltajana Arvo Roiha (5), jäseninä Kalle Alho (5), Pentti Mäkinen (5), Ake Ahonen (4), Alpo Halme (4), Kaarlo Viitanen (4), Jukka Luukkanen (3) ja Eino Siren (1 ). Liittotoimikunnan edustajana ja sihteerinä Osmo Heino. Kokouksia 5, joissa käsitelty 61 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. TillliPäisinä valmen,tajina ovat toimineet hiihdossa Erkki Siili ja Felix Matilainen sekä mäenlaskussa Pentti Mäkinen, Ahti Helin ja Matti Salonen.' KURSSITOIMINTA. Kertomusvuoden aikana järjestettiin seuraavat kurssit ja leirit: Kurssin tai leirin n1mi Paikka ja Osanotto Ohjaajat aika Hiihdon piirivalmentahen Kisakeskus 11 Erkki Siili, Arvo neuvottelupäivät Roiha ja Osmo Heino Edustusmäenlaskijain LlIihti 18 Pentti Mäkinen, Ah.ti leiri Helin ja Osmo Heino N~9rten. hiihtäjien. leiri Kisake.skus 11 Felix Matilainen, Tuure , Vuori ja Osmo Heino Mäenlaskun tuomarikou- Mänttä 9 Pentti Mäkinen ja luttajakurssi Osmo Heino Edustushiihtäjien työleiri Kisakeskus 9 Erkki Siili ja Arvo Roiha Lisäksi on piireissä järjestetty seuraavia tilaisuuksia: - hiihdon valmennusleirejä 18, joissa osanottajia mäenlaskun valmennusleirejä 4, joissa osanottajia 56 - hiihdon ja mäenlaskun tuomariikursseja 28, joissa osanottaha 308.

16 26 27 KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailut: Hiihtolajit Ykspihlajassa Ykspihlaja,n Reiman järjestämänä. Mestarit:. 3xl0 km Valkeakosken Koskenpojat (P. Ruskolahti, T. Helin ja I. Heikkilä); naisten 3x5 km Tyrvään Kisa (Aili Haa;panen, Leena Vieras ja Elvi Kaaja) ; 15 km AntJti Hietikko YRe; 50 Ilml Antti Hietikko YRe; naisten 5 km Sylvi Ilonen TY; naisten 10 km Sylvi Ilonen TY; yli 35-v. 15 km Arvo Marjava InV. MäenlaSku ja yhdistetty kilpailut Mäntässä Mäintän Valon järjestämänä. Mestarit: Erikoismäenlasku Sauli Holma KauY ja yhdistetty kilpailu Ahti Helin MäV. Nuorten sarjat Tampereella nuorten t alvikisojen yhteydessä Mestarit: Tytöt v. 5 km Anneli Etholen HamP;,tytöt v. 3 km Helena Paavola MieM; pojat v. 15 km Keijo Bruce KarhV; pojat v. 10 km Reijo Kilpioja KuoV; pojat v. 5 km Markku Neuvonen InV; tytöt v. 3x3 km Karhulan Veikot; pojat v. 3x5 km KuOhun Vet o. Pojat v. erikoismäenlasku Arto Virtanen TahV; pojat v. yhdistetty kilpailu Erkki Aalto KankK; pojat v. erikoismäenlasku Osmo Partti VoiV; pojat v. yhdistetty kilpailu Olavi Laajanen M äv ja pojat v. erikoismäenlasku Mauri Kivinen TahV. Mäenlaskujoukkue Neuvostow,tossa Moskovassa ja Kaukolovassa Liiton edustajina Pentti Haikkala LaMP, Sauli Holma KauY, Pauli Jokinen TahV ja Veikko Fagerström Tl)hV. Joukkueen johtajana Tauno Kuusinen LaMP. MUU TOIMINTA. Liittomme on ollut edelleen kiinteästi mukana kansanhiihtojen järjestelytoiminnassa. Vaikka talvi oli sääsuhtettten vuoksi epäedullinen, kirjattiin kuitenkin kansanhiihtosuoritusta, josta liittomme seurojen osuus on noin EDUSTUKSET. Kansanhiihtojen järjestely,t oimikunnassa Osmo Heino, saakka Touko Nurmi ja lähtien Vilho Ha;kola. Kansanhiihtojen painatus- ja propagandatoimikunnassa puheenjohtajana Osmo Heino sekä merktki- ja palkintotoimikunnassa Vilho Hakola. Ampumahiihtoliiton johtokunnassa Tapio Leväaho sekä liittoneuvost ossa Arvo Roiha ja Osmo Heino. POhjoismaiden Hiihtokoulun neuvostossa Arvo Roiha. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Suome ssa: Neuvostoliiton mäenlaskujou!kkue (Juri Kuliev, Valentin Sbitnev ja Evgenin Kramin) kilpaili Mäntän Valon, Nokian P yryn ja Rovaniemen Lapin kilpailuissa. Neuvostoliiton hiihltojoukkue (Vasili Jolkin, I van Sourotsev, Jw i Sliandnev, Laurenti Ma,tvenko, Anatoli Kuznetsov ja Oleg Regot) kilpaili liittomme hiihtomestaruuskilpailuissa Ykspihlajassa Ulkomaill a: Hiihtojouk'kue Neuvostolmossa Jaru'omassa NeuvostoliLton Ammatti Yhdistysten Urheiluliiton mestaruuskilpailuissa Liiton edustajina Antti Hietikko YRe, Leo Piekkanen LoKV, Onni Sirviö KajK, Antti Kyllönen JyvT, Viljo Junkkari LeSi ja Martti Lahtinen MäV. ~oukkuee'n johtajana Kaarlo Virtanen Mä V ja h uoltajana AlpQ Halme TikK. TILASTOA. LuokiteI.tuja kilpailijoita yhteensä 896, joista naisia 172, miehiä 724 ja mäenlaskijoita 115. Luokite1tuja nuoria, tyttöjä ja poikia yhteensä Rekisteröityjä palkintotuomareita hiiihdossa ja m äenlaskussa yhteensä 976. JALKAPALLOJAOSTO. JALKA- JA JÄÄPALLOTOIMINTA. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Henry Lindbergh (5), jäseninä Voitto Jermilä (5), Eero Autio (6), Toivo Lievonen (41 ja Aairo L aa,kso (4). Liittotoimikunnan edustajana H enry Lindbergh. Jaoston sihteerinä Urho Niemenkari saakka ja,veikko Beh!rn alkaen. Jaosto on kokoontunut 6 kertaa ja kokouksissa on käsitejty 43 asiaa.

17 28 NEUVOTTELUTILAISUUDET. Jalkapalloseurojen edustajien neuvottelutilaisuus pidettiin Kisakeskuksessa 28.-:-29:10. Tilaisuuteen osallistui 56 edustajaa 35 seurasta. N~~~ot~elutl~alsuuksia piirien jalkapalloseurojen edustajille järjestettiin 9 pur~~sa. :11~iSUukSiin osallistui yhteensä 106 edustajaa 44 seurasta. Al~staJlna toimivat Henry Lindbergh, Voitto Jermilä, Toivo Lievonen ja. Vel'kko Behm. Kaikissa emo tilaisuuksissa neuvoteltiin oman jalkapallotoiminnan aloittamisesta. JÄAKIEKKOJÅOSTO. JÄÄKIEKKOTOIMINTA. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Pentti Arvo (5), jäseninä Aa,rre Salokangas (5), Martti Lehtoranta (6), Lars Lindholm (6) Arvo Kuusela (3), Väinö Montonen (2) ja Lauri Nurmi (-). Liittotoi~ikunnan edustajana Pentti Arvo. Sihteerinä on toiminut Tuw'e Vuori. Jaosto on kokoontunut 6 kertaa ja kokouksissa on käsitelty 50 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Tilapäisissä valmennustehtävissä on toiminut Martti Lehtoranta Tampereelta. Hän piti 5 tilaisuutta, joissa osanottajia oli 120. KURSSITOIMINTA. Kertomusvuoden aikana järjestettiin seuraavat kurssit ja leirit: Kurssi LiittojOukkueen leiri Sarjaseurojen neuvot,telupäivät Seuraohjaajakurssi Säämtöjen tulkintatilaisuus Paikka ja Osanotto Ohjaajat aika Helsinki 18 Ronald Samasto Kisakeskus Tampere 4.-'& Pentti Arvo, Kalevi Puolakka ja Tuure Vuori Martti Lehtoranta Tampere 16 Jalo Raudanpää ja Martti Lehtoranta.. LiS~Si on piirei~sä järjestetty Y'hteensä 42 tilaisuutta, joissa osanotta JIa 011 yhteensä 738. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruussarja pelattiin viidessä lohkossa, joissa yhteinen joukkuemäärä oli 26. Lohkovoittajiksi selviytyivät Porin Urheilu Toverit, Hämeenlinnan Kiri-Veikot, Tampereen Kisatoverit, Jyväskylän Pallokerho ja Peksämäen Pallosepot. Lohkovoittajien kesken suoritetun yksinkertaisen sarjan voitti Tampereen Kisa,toverit, joka näin toistamiseen voitti liiton jääkiekkomestaruuden. Joukkueessa pelasivat E. Karjalainen. J. Saurusvaara, R. Virola, 1. Virola, P. Järvenpää, R. Jokela, S. Kulokas, E. Peltonen, R. Lax, R. Mäenpää, J. Hilden, M. Tul'kia, M. Paju, F. Huhtakallio, H. Rustanius ja E. Multanen. Joukkueen huoltajana Martti Lehtoranta. A-juniorien mesta.ruuden vo~tti niinikään,toistamiseen Lielahden Kipinä. Nuorten Talvikisojen yhteydessä suoritettuihin nuorten otteluihin osallistui kaikkiaan 80 jouk1kuetta, joissa yhteensä 944 pelaajaa. B-juniOl'ien sarjan vottti Rwholan pyrkivä, C-juniorit Turun Jyry ja D-juniorit Ikurin Vire. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. NeuvostolHttolainen jääkiekkojou!kk~e Moskovan LokomDtiv oli TUL:n vieraana ja suoritti kaikkiaan viisi voitollista ottelua. Ottelut suoritettiin Hämeenlinnassa, Turussa, Forssassa, 1.3. Porissa ja 3.3. Tampereella. TUL:n liittojoukkue oli vierailulla Neuvostoliitossa, suorittaen matkallaan neljä häviöön päättynyttä ottelua. Liittojouk'kueen 'kokoonpano oli seuraava: K. Mäkeläinen TuWe, T. Kovanen JyPK, 1. Virola TKT, R. Virola TKT, V. Hirvonen HäKV, A. Lehtonen LieK, V. Lehtinen TuTe, E. Multanen TKT, M. Mustonen PiPS, T. Myorttinen PoV, O. Heik- 1:inen KajPS, J. Lahlti VehmU, M. Markkanen KTK, E. Niittynen PoUT, R. Laakso TuWe, E. Vartiainen VehmU, J. Halmilnen PoUT ja P. Savolainen KTK. Joukkueen johtwjina Einar Friman, Jorma SunelI, Lars Lindholm ja Martti Lehtoranta. Lisäksi vieraili Kuopion Työväen Kiekkoilijoiden seurajoukkue maaliskuussa Äänislinnassa ja Tampereen Kisatoverien seurajoukkue Karl-Marx-Stadissa DDR:ssä. KANSANURHEILUJAOSTO. KANSANURHEILUTOIMINTA. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Aarne Dahl (2), jäseninä Veilkko Peuhkuri (3), Juho Lajusuo (3), Ake Ahonen (3), Sakari Selin 29

18 30 31 (1). Paavo Karvonen (-) ja Pekka Ylivuori (- ). Liittotoimikunnan edustajana Vieno Aaltonen (2 ). Jaoston sihteerinä on toiminut Urho Niemenkari saakka ja Veikko Belhm alkaen. Kokouksia 3. joissa käsitelty 14 asiaa. KANSANURHEILUN MONIOTTELU. Jaoston järjestämä moniottelu. joka alkoi v saatiin päätökseen ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Kilpailuun osallistui 439 seuraa. joiden Yhteispistemäärä oli Kolme parasta seuraa olivat TOijalan Valpas pistettä. Porin Pyrintö pistettä ja Uimasew'a Kllihat pistettä. Piirien välisessä kilpailussa voitti A-sarjan Tampereen piiri pistemäärällä ja B sarjan Lapin piiri pistemä"rällä MUU TOIMINTA. Kansanhiihtotoiminta ei kehnojen sääolosuhteiden takia,tuottanur. aikaisempien vuosien veroista tulosta. mutta Kävellen Kuntoa-kilpailuun oli osanotto ilahduttavan runsas. TUL:n seurojen,toimesta järjestetyissä kansanhiihto- ja Kävellen Kuntoa-tilaisuuksissa kirjattiin Yhteensä suoritusta. PIffiIJUHLAT. Piirijuhlat järjestettiin 12 TUL:n piirissä. Joissa erilaisiin voimistelunäytöksiin. urheilukilpailuihin. otteluihin ja juhlakulkueisiin otti osaa henkilöä. KORIPALLOJAOSTO. KORIPALLOTOIMINTA. Koripallojaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi ( 7 ). jäseninä Vilho Hakola (6). Erkki Varonen (7). Esko Koivunen ( 6 ). Eero Salonen (7). Helge Nygren (7 ). Keijo K. Viianen (4) ja Kalevi Heinänen (-). Ltk:n edustajana Lennant Kivi ja sihteerinä Tapio Pöyhönen. Kokouksia on pidetty 10. joissa!käsitelty 110 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Tilapäisinä ohjaajina liiton ja piirien kursseilla ovat toim~neet E~~? Koivunen. Tapio Pöyhönen. Helge Nygren. Timo Ilonen. Penttl Suonpaa. Niilo Stenius. Seppo Lampela. Allan Vuori. seppo pöyhönen. Jukka Tam~. en Aulis Eränen Pentti Paju, Matti Nenonen. Kalevi Sylander. Penttl mm. '. T ' S ila Nummelin, MatJti Salo. Leo Chrons. Keijo voutilal~en. lffio. un : Pentti Turunen. Esko Lehtonen. Erkki Kotanen. Ralffio Lamml. ErkIn Lehtonen ja Ladislav Krnac. KURSSITOIMINTA. Kertomusvuoden aikana järjestettiin seuraavat kursstt ja leirit: Tilaisuus Paikka ja Osanotto Ohjaajat aika Pelaaja- ja ohjaaja:kurssi Kisakeskus 34 Esko Koivunen ja Tapio Pöyhönen Nuorten pelaajaleiri Kisakeskus 34 Pentti Suonpää ja Timo Ilonen Tuomarikurssi Tampere 17 Esko Koivunen ja Lennart Kivi Pelaaja- ja ohjaajwkurssi Helsinki 40 I.. Krnac Pelaaja- ja Qhjaaja>kurssi Tampere 45 L. Krnac Pelaaja- ja oihjaajatkurssi Kemi 35 L. Krnac Pelaaja- ja ohjaajwkurssi Kisakeskus 26 L. Krnac. H. Nygren ja '1'. pöyhönen Nuorten pelaajakoulutus Helsinki 40 M. Nenonen. P. Numme lin ja K. Sylander Nuorten pelaajatkoulutus Tampere 35 E. Koivunen ja R. Lammi Lisäksi,tuomari-. seuraohjaaja- ja pelaajakursseja on pidetty Muhok-. sella Kajaanissa. Karkkilassa (3). Hyvinkäällä (2), Häm~e~linnassa, Riilrtrnäellä. Raisiossa (2), Salossa (2). Piikkiössä (2), PalmlOssa (2). Turussa (4), Äänekoskella (3), Kotkassa (2 ). Keravalla. Suolahdessa, Uuraisissa Säynätsalossa (2), Turengissa, Kyröskoskella, Tampere~lla (5), JOkiO;Sissa, Somerolla ja Urjalassa. Osanottajia näissä ttilaisuukslssa oli 678 ja ohjaajina toimivat liiton ja piirien ohjaajat.

19 32 33 KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Liittojoukkue Neuvostoliitossa, jossa se suoritti 5 ottelua.,toukkueeseen kuuluivat Kalevi Sylander, Eero Salonen, Pauli Viitanel~, Kyösti Nuppola, Timo Ilonen, Pentti Nummelin, Pentti Paju, Lauri Toijonen, Erkki Aalto, Pentti Mäkinen, RawlO Järvinen ja Reijo Kataja sekä Tapio Leväaho johtajana, Tapio Pöyhönen huoltajana ja ESko Koivunen teknillisenä johtajana. Nuorten joukkue DDR:ssä, jossa se suoritti 8 ottelua. Joukkueeseen kuuluivat Ismo Siren, Mauri Virta, Keijo Laaksonen, Ilkka Hokkanen, Reijo Koistila, Hannu Jauhiainen, Pentti Kauppila, Ossi Virtanen, Valeri Hiltunen, Ari Lievo ja Jarmo Räsänen sekä Helge Nygren johtajana, Aulis Eränen huoltajana ja Jukka Tamminen teknillisene. j ohtajana. Spal'tak Sokolovo-joukkue Tshekkoslovaokiasta Suomessa, jossa ~e suoritti ottelut Helsingissä (tulos , Tampereella (88-45) ja Hyvinkäällä (108-43). P er u ssarja: Perussarjaan, joka pelattiin viidessä lohkossa kajksinkertaisena, osallistui 23 joukkuetta. Lohkojen voittajat olivat Helsingin Kiri-60, Forssan Alku, Karhulan Veikot, Raholan Pyrkivä ja Oulun suun Heitto. Lohkojen parhaat pelasivat keskenään karsintasarjan, josta Raholan Pyrkivä ja Äänekosken Huima selviytyivät mestaruussarjaan. Nuorten mestaruussarja : Nuorten mestaruussarjaan osallistui 15 joukkuetta, jotjka oli jaettu neljään lohkoon. Kuusi parasta joukkuetta pelasi loppusarjan, jossa sijoitus oli seuraava: 1) Kankaantaan Kisa, 2) Karkkilan Tv. Urheilijat, 3) ÄänekOSken Huima, 4) Pispalan Tarmo, 5) HelSingin Jyry ja 6) H elsmgin Visa. Kankaantaan Kisan joukkueessa pelasivat Rauno Vir.tanen, Ossi Virtanen, Seppo Lehto, Pekka Korkamäki, Pentti Pesonen, Pauli Saari, Reino Aalto ja Lasse Saarinen. TILASTOA. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Rekisteröityjä tuomareita 115 ja seuraohjaajia 26. Liiton mestaruussarja: Liiton mestaruus ratkaistiin kaksinkertaisella sarjalla, joka alkoi syk :SYllä 1960 ja päättyi keväällä Lopullinen sarjataulukko muodost ui seuraavaksi: Jyry Kisa PisTa HU HKu Visa KoK-V Into Helsingin JYJ>yn joukkueessa pelasivat Matti Nenonen, Eero Salonen, Pentti Nummelin, Kalevi Sylander, Lauri Toijonen, Valeri Hiltunen, Kalevi Kalliola, Matti Hyvärinen, Jal1lllo Räsänen, Tauno Lahti, Pauli Lindfors ja Raimo Bäcksträm. lentopallojaosto. LENTOPALLOTOIMINTA, Lentopalloj8lOstoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Eino Tammilehto (6), jäseninä Veikko Jalava (7), Usko Oijala (6), Aulis Tenhunen (6), Heikki Varjonen (2), Maire Tenilä (1 ) ja Arne Dahl (- ). Ltk:n edu& tajana Väinö Montonen (5) ja sihteerinä Tapio Pöyhönen. Kokouksia pidetty 8, joissa käsiteltiin 106 asiaa. Jaoston apuelimenä on toiminut valmennusvaliokun,ta, johon kuuluivat Veikko Jalava, Eero Loven, Reijo Mikkonen, Rei'jo Siren ja Leo Mörsky. Kokouksia pidetty 3, joissa käsiteltiin 25 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Kouluttajina ja luennoitsijoina ovat toiminee,t Leo Mörsky, Erkki Sunila, Pertti Laamanen, Erkki Apelli, Vei'kko Jalava, R eijo Mikkonen, Reijo Siren, Veikko Hiironen, Heikki Jokela, Olavi Kauhanen, Lars Savo - 3

20 3i nen, Sulo Mölsä, Leo Tahvanainen, Toivo Pulkkinen, Seppo Saarenkunnas, Ossi Nirkkonen, Aimo Roivas, Erkki Sunila, Matti Puumalainen, Matti Salo, Erik Asplund, Heikki Hyökki, Unto Angermaa, Olavi Friberg, Raimo Hellberg, Tarmo Kivilä, Toivo Grangvist, Reijo Koskinen, Ahti Mölsä, Leo Hirvelä ja Eero Loven. KURSSITOIMINTA. Kertomusvuoden aikana järjestettiin seuraavat kurssit, ja leirit.: Tilaisuus Paikka ja aika Osanotto Ohjaajat Tuomari- ja seura- Kisakeskus 14, Leo Mörsky ohjaajakurssi Naisten pelaaja- Kisakeskus 23 Pertti Laamanen ja kurssi Erkki Apelli Seuraohj aaj a- ja Kisakeskus 22 Leo Mörsky ja Erkki pelaajakurssi Sunila Piiriohjaaja- ja Kisakeskus 36 Veikko Jalava, Reijo Siren pelaajakurssi ja Reijo Mikkonen Nuorten leiri Kisakeskus 18 Veikko Hiironen ja Heikki Jokela Seuraohj aaj a- ja Kajaani 37 Leo MörskY tuomarikurssi Ohjaaja- ja pelaaja- Kisakeskus 18 Reijo Mikkonen ja kurssi Heikki Jokela Olavi Kauhanen suor!:tti 5 viikkoa kestäneen neuvontamatkan seuraaville paikkakunnille: Lohikoski, Lappeenranta, Karhula, Lahti, Raumti, Pori, Lohja, Kerava, Hyvinkää, Jokela, Karkkila, Koskenmäki. Tilaisuu:ksiin osallistui yhteensä 179 lentopalloilijaa. Lisäksi järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla seuraohjaaja-, tuomari- ja pelaajakursseja: Myllykoski (2), Karhula, Nakkila, Hämeenlinna (3), Urjala, Katuma, Lahti, Savonlinna (2), Perniö, Uusikaupunki, P a rainen, Piikkiö, Turku (8), Naantali, Paippinen, Masku, Tampere (3 ), Helsinki (6), Hyvinkää, Kalajoki, Virr8Jt, Jyskä, JyVäskylä (3), Lohikoski, Ritoniemi, Lievestuore, Kultala, KeIjo, Säynätsalo (12), Hankasalmi (3), Äänekoski (2), Parantala (2), Jämsänkoski (3), Joensuu, Lieksa, Pankakoski, Uimaharju, Järvenpää, Jokela, Keitele (3), Mikkeli (2), Pieksämäki, Viiala, Nokia, Pohjaslahti, Korkeakoski, PohjankYlä ja Kolho. Näille kursseille osallistui yhteensä lentopalloilijaa. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruussarjat: Liiton mestaruussarjoihin, jotka jälleen pelattiin talvikautena sisäpeleinä, osallistui yhteensä 76 joukkuetta. Tulokset muodostuivat seuraa "iksi: Miehet. - Miesten sarjan, jossa oli mukana 10 joukkuetta, lopullinen sarjataulukko oli seuraava: JSK (Tampere) POPY (Pori)... PiVi (Pirkkala) Riento (Helsinki).. Visa (Helsinki)... LuolK (H:linna) VaKP (V :koski) JoKi (Jokela). PisTa (Tampere) KerT (Kerava) Järvensivun Kisan joukkueessa pelasivat Pekka Vilen, Raimo Lehto, Lauri Syrjä, Olavi Kauhanen, Martti Nyyssönen, Seppo Janhunen, ReijO Siren ja Mikko Vääränen sekä huoltajana Veikko Jalava. Miesten B-sarja. - Sarjan pelasi loppuun 57 joukkuetta, jotka oli jaettu 12 lohkoon. 1 välieriin kelpuuteutiin 18 joukkuetta jaettuna viiteen lohkoon. Tämän jälkeen pelasi 9 joukkuetta II välierät, joissa Tyrvään Kisa, Turun Jyry ja Lappeenrannan Kiri pelasivat kes,kenään loppuottelut. Seuraavan vuoden mestaruussarjaan kelpuutettiin loppuottelujen jälkeen Tyrvään Kisa ja Turun Jyry. Naiset. - Sarjaan osallistui 3 joukkuetta ja mestaruuden voitti Tampereen Veikot. Joukkueessa pelasiv3it Maili Villberg, Eila Hagert, Mirja Villberg, Eira Salminen, Vuokko Kiiskinen ja Sinikka Laakso sekä huoltajana Pentti Kuvala. Tytöt. - Sarjaa ei kertomusvuoden aikana pel~ttu. Pojat. - Sarja pelattiin kahdessa lohkossa, joissa oli mukana yhteensä 5 joukkuetta. Mestaruuden voi1lti Pirkkalan Viri, jonka joukkueessa pelasiva't Eero Virtanen, Aimo puustinen, Juhani Katajamäki, Erkki Kivistö, Kalevi Varsilahti, Matti Kautto ja Jukka Sarkola sekä huoltajana Reijo Mikkonen. 35

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. Hrh-::JuHmo r.y. VUODELTA. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale

TOIMINTAKERTOMUS TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. Hrh-::JuHmo r.y. VUODELTA. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale Hrh-::JuHmo r.y. '[ YO\'L(~:-i 1-.r _:lu l::!.:..1 ppale TYÖV ÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1960 HELSINGISSÄ 1961 HOVÄE N U R HEI LU LIITTO R.Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R. Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1963 T Y 0 V Ä E N U R H E IL U LII TT 0

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R. Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1963 T Y 0 V Ä E N U R H E IL U LII TT 0 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R. Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1962 HELSINGISSÄ 1963 T Y 0 V Ä E N U R H E IL U LII TT 0 R.Y. TYÖV ÄE N URH E I LU LIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1962 HELSINGISSÄ 1 9 63 T

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO D 3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1958 sekä vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO HELSINGISSÄ 1959 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

TYÖ v Ä EN U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus. vuodelta HELSINGISSÄ 1964 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y.

TYÖ v Ä EN U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus. vuodelta HELSINGISSÄ 1964 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TYÖ v Ä EN U R HE L U L 1 T TOR. Y. Toimintakertomus vuodelta 1963 HELSNGSSÄ 1964 TYÖVÄEN URHELULTTO R.Y. SSÄLTÖ Helsinki 1964, Kirjapaino Kursiivi Oy Johdanto Hallintoelimet Keskustoimisto Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus. vuodelta HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY.

TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus. vuodelta HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY. TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus vuodelta 1964 HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY. Voi'l'okas vuosi Helsinki 1965 Kirjapaino Kursdivi Oy Vuosi 1964 muodostui monessakin mielessä

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 83 7 15 15 20 13 20 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 83 9 9 13 18 14 20 11 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 70 13 0 13 7 0 11 10

Lisätiedot

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet EKL:n rannaltaongintakilpailut 17.8.2017 Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet Miehet alle 70 Sija Nimi Kaloja 1 Keiteleen Eläkkeensaajat ry 1 3,726 Erkki Jurvanen 1,396 Esa Sormunen 0,808 Hannu Raittila

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

TOIMINTA 19 KERTOMUS 65

TOIMINTA 19 KERTOMUS 65 TOIMINTA 19 KERTOMUS 65 I u TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1966 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TUL-työn perusedellytysten turvaamisen jatkaminen ja edustusurheilun eteenpäinmeno

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot