TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO"

Transkriptio

1 D 3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1958 sekä vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO HELSINGISSÄ 1959 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y.

2 Työväen Urheiluliitto r.y:n toukokuun 24 p:nä 1959 pidettävän sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO 1. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja. 2. Suoritetaan nimenhuuto. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Valitaan kokoukselle: a) sihteeri, b) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja c) kolme ääntenlaskijaa (mahdolliset valiokunnat) 5. Päätetään puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudesta. 6. Vahvistetaan kokouksen asialuettelo. 7. Päätetään edustajien päivärahasta ja matkakorvauksista. 8. Käsitellään liiton toiminta- ja ' tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen vuodelta Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 10. Kokouksen päättäminen.

3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1958 HELSINGISSÄ 1959 TYOVÄEN URHEILULIITTO r. y.

4 SISÄLTö Sivu Johdanto Liiton hallinto elimet Keskustoimisto Jäsenmaksujen suuruus Ulkomaiset edustukset..... Kotimaiset edustukset Liiton järjestö- ja valistustoiminta Liiton järjestö- ja valistusasiainvaliokunta Liiton järjestötyö.... Liiton nuortentoiminta Liiton valistustoiminta Liiton ruotsinkielisen jaoston toiminta.... Liiton naisten toiminta V Liittojuhla Hämeenlinna Oy Hämeen Kansan Kirjapaino Kurssi-, koulutus- ja kilpailutoiminta Kurssi-, urheilu- ja koulutusvaliokunta.... Liiton hiihto- ja mäenlaskutoiminta Liiton jalkapallotoiminta Liiton jääkiekkotoiminta Liiton jääpallotoiminta.... Liiton koripallotoiminta.... Liiton lentopallotoiminta Liiton luistelutoiminta Liiton melontatoiminta Liiton moottoriurheilutoiminta Liiton nyrkkeily toiminta.... Liiton painitoiminta.... Liiton painonnostotoiminta ~ !-l 74

5 Sivu Liiton pesäpallotoiminta Liiton purjehdustoiminta Liiton pyöräily toiminta Liiton pöytätennistoiminta Liiton suunnistustoiminta Liiton uintitoiminta Liiton voimistelutoiminta , Liiton yleisurheilutoiminta Liiton naisten yleisurheilutoiminta Liiton kansanul'heilutoiminta Liiton retkeily toiminta Tilastoa kurssi-, valmennus-, opetus- ja valistustilaisuuksista Liiton julkaisutoiminta Kisakeskus Suoritettujen urheilumerkkien lukumäärä Jäsenmäärä KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1958 Vuoden 1958 toimintaa hallitsi kolme suurtapahtumaa; oman opiston, Kisakeskuksen, rakentaminen, kampanja liiton jäsenmäärän lisäämiseksi neljännesmiljoonaan ja kansainväliseen Nuorisoleiriin ja V Liittojuhlaan valmistautuminen. Kaksi ensinmainittua suurtapahtumaa vietiin myönteiseen lopputulokseen kertomusvuoden aikana. Eräitten yhteistoimintasopimusten haitallisista määräyksistä huolimatta vuosi muodostui kilpailu toiminnan osalta liiton historian vilkkaimmaksi. Joukkourheilun puolella päästiin niin erinomaisiin saavut.uksiin kuin osanottajaa moniottelussa, kilpailijaa massahiihdossa ja suorittajaa kansanhiihdoissa. Edustusurheilun puolella taasen todettakoon TUL:n jäsenten 156 maaotteluedustusta ja 83 Suomen mestaruutta. Myöskin kansainvälinen kilpai1ijavaihto ja,tkui vilkkaana omien veljesjärjestöjemme, ensisijaisesti Itävallan ASKön, sekä Neuvostoliiton, DDRn ja Tshekkoslovakian urheilu- ja ammattiyhdistysurheiluj ärjestöjen kanssa. Yhteistoimintatilanteessa ei vuoden aikana tapahtunut muita m~rkittäviä muutoksia kuin sopimuksen uudistaminen ja parantaminen pyöräilyssä, sekä yhteistyön päättyminen hiihdossa. TUL:n ponnis-. telut yhteistoiminnan laajentamiseksi kaikikia aloja käsittäväksi eivät mm. painin ja uinnin osalta vuoden 1958:kaan aikana johtaneet tulokseen. Jokapäiväisessä urheilu työssä jouduttiin yhä selvemmin toteamaan erityisesti yleisul'heilun, koripalloilun ja jääkiekkoilun sopimu&ten haitallisuus liittomme toimintaa ajatellen. Yhteistoimintakysymysten kehittämistä ajatellen muodostui liittoneuvoston ylimääräinen kokous merkittäväksi sen johdosta, että liittoneuvosto päätti esittää liittokokoukselle kaiken yhteistoiminnan katkaisemista, ellei liittokokoukseen J

6 8 mennessä saada aikaan ns. 7 kohdan ohjellhan pohjalle rakentuvia sopimuksia kaikille aloille. Liiton sisäinen eheys osoitti kertomusvuoden aikana ilahduttavia lisääntymisen ja parantumisen merkkejä. Näytti olevan kaikki mahdollisuudet voimien kokoamiseen ja rivien tiivistämisieen. TUL:n jäsenistö ja ystävät toivoivat hartaasti, että liiton itsenäisyydestä ja itsemääräämisoikeudesta tiukasti kiinnipitävä sekä oikeudenmukaisuuteen kaikkia liittoa tukevia kohtaan perustuva toimintapoliti1kka Johtaisi sisäisen eheyden kaikinpuoliseen palaamieeen. Vuoden loppupuolella liittoa hajoittama an pyrkivien voimien toimesta laaditut suunnitelmat seurojen ja piirien vuosikokouksia sekä liiton jäsenten hajoitusjärjestöön liittämistä varten kuitenkin paljastivat, että osittain omassa ympäristössämme, osittain siitä ulos siirtyneiden keskuudessa ei vieläkään anneta oikeata arvorl sisäisen eheyden merkitykselle. 'uudelleen päätään nostavista hajoitusilmiöistä huolimatta voidaan kuitenkin todeta liiton sisäisen tilanteen kehittyneen vuoden 1958 aikana huomattavasti parempaan suuntaan edellisvuoteen verrattuna. Oman merkityksensä tässä suhteessa muodostaa järjestöllisen selvyyden aikaansaamiseen Helsingin alueella tähtäävä ratkaisu sään..töjä ja päätöksiä rikkoneen Helsingin piirin erottamisesta ja uuden Suur-Helsingin piirin perustamisesta. LIITTONEUVOSTO. LIITON HALLINTOELIMET. Liittokokouksen valitseman liittoneuvoston kokoonpano: PuheenjOhtaja Einari Friman, varapuheenjohtaja Olavi Järvelä varsinaiset jäsenet Vilho Hakola, JOhannes Luukkanen, Olavi Jokela, ~auko Korppi, Jaakko Kankainen, Arvo Vainio, Einari Aro, Oka Laukkanen, Reino Kiiskinen, Pentti Kujamäki, Veikko Korhonen, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Reino Valkama, Martti Järnberg, Paavo Eertamo, Pauli Forss, Mauri Tuomi ja Väinö Kauranen (kuollut ) sekä varaj~net Veikko Monola, Antero Saarinen, Eero Vesa, Niilo Savutie, Sally Virtanen, Lauri Rönkkö, Aili Liukkonen, Toivo Penttilä, Tauno Kotiranta, Veijo Leinonen, Sakari Mikkola, Veikko Kulmala, Jaakko Hinkkanen, Matti Malin. Eino Aaltonen, Yrjö Nyström, Pentti Lamminen, Paavo Saaristo, Oiva Ruusunen, Ensio Laine ja Heikki Taipale. _ Liittoneuvoston kokouksista järjestöosaston kertomuksissa. LIITTOTOIMIKUNTA Liittotoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt (suluissa kokouskäynnit) : Varsinaiset jäsenet: liiton puheenjohta.ia Pekka Martin (18), II puheenjohtaja Unto Siivonen (18), III puheenjohtaja Erkkt Puustinen (14) sekä jäsenet Greta Rajala-Rinr.e (17), Helvi Raatikainen (11), Tauno Kaivola 115), Lauri Nurmi (11), Henry Lindbergh (14), Viljo Kanerva (8), Vieno Aaltonen (18), Lennart Kivi (19) ja Taimi Hirvonen (17). Varajäsenet Paavo Aitio 116), Unto Kei.ionen (9).ia Valdemar Snäll (19). Sihteerinä Leo Huttunen. Liittotoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 20 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 230 pykälää. Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, urheiluja koulutusvaliokunta sekä järjestö- ja valistusasiainvaliokunta. JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT. Vuoden! aikana olivat toiminnassa seuraavat urheilujaostot ja toimikunnat: Hiihtojaosto, jalkapallojaosto, jääkiekkojaosto, jääpallojaosto, koripallojaosto, lentopallojaosto, luistelujaosto, melontajaosto, moottorijaosto, naisten yleisurheilujaosto, nyrkkeily jaosto, painijaost o, painonnost0- jaosto, pesäpallojaosto, purjehdusjaosto, pyöräilyjaosto, pöytätennisjaosto 1 retkeily toimikunta, ruotsinkielinen jaosto, suunnistusjaosto, uintijaosto, valistusjaosto, voimistelujaosto, yleisurheilujaosto, kansanurheilutoimikunta, naistoimikunta ja nuorisovaliokunta. PIIRITOIMIKUNNAT. (ensinmainittu puheenjohtaja) Häme: Viljo Kanerva, Olavi Jokela, Adolf Ekholm, Sally Virtanen, Matti Mäkelä, Albin Salo, Aimo Simola, Lenni Salomaa ja Sulo Aalto. - Toiminnanohjaajana Erkki Manninen. - Kokouksia on pidetty 8. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, joka on kokoontunut 22 kertaa, Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen ja Lahden aluepiiritoimikunnat sekä nais-, nuorten-, yleisurheilu-, moottori-, hiihto-, pesäpallo-, nyrkkeily-, talous-, kasvatus-, suunnistus-, lentopallo-, paini-, painonnosto- ja uintijaostot. 9

7 10 Karjala: Kauko Korppi, Kullervo Mikkonen, Toivo Ylinen, Aimo RoLvas, Olavi Hirvonen, Kalevi Immonen, Leo Muhonen, Eero Kaikkonen, Arvo Muller ja Aili Simanainen. - Toiminnanohjaajana Onnt Saarelainen. - Kokouksia on pidetty 7. - Piiritoimikunnan apuelimenä ovat toimineet yleisurheilu-, hiihto-, luistelu-, voimailu-, palloilu-, nuoriso- ja naisjaostot. Keski-Suomi: Heikki Taipale, Paavo Merikoski, Jaakko Kankainen, Eero Kallio, Viljo Kataja, Emil Jokinen, Toivo Laukkala, Väinö Renvall, Kirsti Apilainen ja Pentti Laakkonen. - TOiminnanohjaajana Ake Ahonen. - Kokouksia on pidetty 8. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet paini-, hiiht.o-, 8uunnistus-, uinti-, pesäpallo-, valistus-, jääkiekko-, yleisurheilu-, lentopallo-, painonnosto-, nyrkkeily-, nais- ja nuorisojaostot. Kymenlaakso: Riku Laitinen, Paavo Mäkelä, Tauno Nuutilainen, Kalle Halonen, Emil Kohvalkka, Tauno Mänttäri, Sven Hansen, Ahti Nurminen, Onni Qvick ja Pauli Niemi..- Toiminnanohjaajana on toiminut vt:nä Torsti Saario ja 1.6. alkaen Matti Ahola. - Kokouksia OIli pidetty 5. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, joka on kokoontunut 10 kertaa, nais-, valistus-, kasvatus-, voimistelu-, lentopallo-, suunnistus-, paini-, nyrkkeily-, painonnosto-, uinti-, moottori-, yleisurheilu-, hiihto-, mäki- ja nuorisojaostot. Lappi: Onni Heiskala, Tauno Juutinen, Veijo Leinonen, Tauno Jakku, Eero Helistö, Kaarlo Siira, Janne Perkiö, Reino Pikkarainen, Aarne Varaniemi ja Pentti Vataja. - Toiminnanohjaajana Kauko Ojala. - Kokouksia on pidetty Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, voimailu-, yleisurheiiu-, palloilu-, nuoriso-, valistus-, koripallo-, lentopallo-, retkeiiy-, nyl-kkeily- ja luistelujaostot. Oulu: Sakari Mikkola, Viljo Kuivala, Eino Holappa, Leo Kuosmanen, Ahti Kiviaho, Esko Kemppainen, Niilo Räme, Juho Suorsa, Alpo Meriläinen ja Ismo Markus. - Toiminnanohjaajana Pentti Korpi. - Kokouksia on pi,detty Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, järjestö- ja valistusvaliokunta sekä hiihto-, koripallo-, lentopallo-, nais-, nuoriso-, nyrkkei,ly-, palloilu-, pesäpallo-, paini-, painonnosto-, voimistelu-, yleisurheilu- ja juhlajaostot. Pohjanmaa: Veikko Kulmala, Albin Paassola, Vilho Laitinen, Nils Nylund, Reino Kangasmäki, Dan Falk, Heikki Hopponen, Harald Selin, Lasse Iipponen ja Olle Malmb rg. - Toiminnanohjaajana Holger Öhman. - Kokouksia on pidetty Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä jalkapallo-, jääpallo-, jääkiekko-, koripallo-, lentopallo-, nais-, nuoriso-, nyrkkeily-, paini-, painorinosto-, pesäpallo-, pöytätennis-, retkeily-, kansanurheilu-, suunnistus-, talviurheilu-, uinti-, valistus-, voimistelu- ja yleisurheilujaostot. Saimaa: Arvo Siekkeli, Heikki Oksanen, Vilho Savolainen, Matti Kostiainen, Veikko Korhonen, Jaakko Hinkkanen, Veikko Aalto, Reino Kaatonen, Unto Niem.i ja Paavo Sunel!. - Toiminnanohjaajana Väinö Ripatti. _ Kokouksia on pidetty 9. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, voimistelu-, paini-, hiihto-, luistelu-, pyöräily-, yleisurheilu- ja pesäpallojaostot. Satakunta: Viljam Rantanen, Matti Malin, Erkk~ Saarinen, Hanna Sarkki, illjas Mäkelä, Jaakko Hakanen, Eino Aaltonen, TUomo TUomi, Heikki Reinikkala ja Juhani Salmi. - Toiminnanohjaajana Kauko Hulpio. - Kokouksi:a on pidetty 7. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, joka 0111 kokoontunut 7 kertaa, nais-, yleisurheilu-, ka.., vatus-, nuoriso-, paini-, nyrkkeily-, voimistelu-, pesäpallo-, koripalio-,. palnonnosto-, suunnistus-, lentopallo-, poika-, uinti-, moottori-, pöytätennis-, hiihto-, jääkiekko- ja retkeilyjaostot. Savo: Einari Friman, Arvo Ikonen, Kaarina Uimonen, Vilho Metso, Hugo Kohvakka, Aarne Salo, Pauli Asikainen, Martti Salmela, Martti Ojala ja Juho Laukkanen. - Toiminnanohjaajana Kauko Koivula. - Kokouksia on pidetty Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet 11

8 12 13 nais-, hiihto-, nuoriso-, painonnosto-, paml-, nyrkkeily-, palloilu-, uinti-, moottori-, suunnistus-, retkeily-, yleisurheilu-, voimistelu- ja jääkiekkojaostot. HENKILÖKUNTA. KESKUSTOIMISTO. Suur-Helsinki: Paavo Karvonen, Arvo Leinonen, Helli Kock, Veikko Virtanen, Voitto Jermilä, Väinö Viljanen, Osmo Nieminen, Touko Nurmi, Salme Väre ja Eino Jokinen. - Toiminnanohjaajana 1.9. saakka Atte Antikainen ja sitä ennen vt. sihteerinä Leo Huttunen. - Kokouksia on pidetty Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, lentopallo-, nais-, nuoriso-, nyrkkeily-, paini-, painonnosto- ja pöytätennisjaostot. Tampere: Erkki Puustinen, Viljo Renfurs, Erkki Piililä, Martti Järnberg, Tapani Jokihaara, Yrjö Nyström, Juho Lajusuo, Pentti Heinonen, Kaarlo Rönnmalli ja Meeri Multamäki. - TOiminnanohjaajana Veikko Jalava. - Kokouksia on pidetty PiIritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, pyöräily-, nyrkkeily-, suunnistus-, voimistelu-, lentopallo-, paini-, hlihto-, moottori- ja yleisurheilujaostot. Uusimaa: Eino Haapanen, Olavi Putkonen, Paavo Saaristo, Matti Leivo, Esko Helle, Kauko Virtanen, Petter Björklöf, Matti Pesonen, Eliel Trygg ja Kalle Johansson. - TOiminnanohjaajana saakka Vilho Grönlund ja senjälkeen vt:nä Matti Leivo. - Kokouksia on pidetty 11. Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, nais-, paini-, palloilu-, nuoriso- Ja suunnistusjaostot. Yleisurheilu-, suunnistus-, koripallo-, painonnosto-, luistelu-, jääkiekko": ja nyrkkeilyjaostot ovat yhteistoimintasopimusten mukaisesti yhteisiä SVUL:n piirien kanssa. Varsinais-Suomi: Mauri Tuomi, Aarne Heinonen, Pauli Forss, Ensio Laine, Pentti HonkasaIo, Arvi Peltonen, Allan Niemi, Kaino Nieminen, Pentti Korpiranta ja TImari Lakkisto. - Toiminnanohjaajana Tuure Vuori. - Kokouksia on pidetty Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet hiihto-, painonnosto-, nyrkkeily-, paini-, yleisurheilu-, suunnistus-, pesäpallo-, pöytätennis-, lentopallo-, jääkiekko-, valistus-, nais-, nuoriso- ja kevätjuhlaj'aostot. Yleiset asiat: Toimistopäällikkönä on toiminut puhoondohtaja Pekka Martin. - Toimistosihteeri Meri Lahtinen. --< Julkaisutoiminta: Päätoimittaja Väinö Montonen, toimittaja Voitto Raatikainen, Lasse Arvo o.t.o:na saakka sekä toimitusharjoittelijat Pekka Ollilainen ja Hannu Nieminen saakka. - Tiedoitussihteeri Pentti Arvo o.t.o. - TImoitusten hoitaja Heikki Karvonen. Osa s toi (taloudellinen toiminta): Pääkirjanpitäjä Anna-Liisa Nisen ja kassanhoitaja Helvi Lindström. Osa s toi I (jaostotoimd: Osaston päällikkö jaostopäällikkö Leo Huttunen, jaostosihteerit Valentin Kervinen, Urho NiemenkCiri, Osmo Heino, Tapio Pöyhöne n ja Eeli Simula saakka. - Valmentajat: Reino Evävaara, Soini Jantunen saakka ja Arvi Jormakka 1.9. alkaen, Veikko Tarvainen saakka ja Taisto Kangasniemi 1.5. alkaen. Osa s toi II (järjestö- ja valistustoimirlta): Osastonpäällikkö järjestöpäällikkö Keijo K. Viianen, I nuoriso- ja valistussihteerl Toivo Mustonen, II nuoriso- ja valistussihteeri Veikko Oittinen (samalla Kiva-lehden toimittaja), ruotsinkielisen jaoston vt. sihteeri Meri Lahtinen, järjestäohjaajat Matti Suhonen, Reino Vuorikoski, Eino Rahkonen, Onni Saarelainen ja Torsti Saario. Osa s toi V (naisten toiminta): Naissihteeri Aira Heinänen, Naisten Urheilulehden toimittaja Mirjam Montonen, koulutusohjaajat Helvi Puukko ja Raili Pakarinen. LIITON PALKKAA NAUTTIVAT TOIMIHENKILöT. Toimistohenkilökunta : PUheen.iohtaj a Jaostopäällikkö 5 jaostosihteeriä.

9 14 Valmentajat : Järjestöpäällikkö 2 nuoriso- ja valistussihte.eriä Naissihteeri Toimistosihteeri Tiedoitussihteeri TUL-Iehden päätoimittaja 1 TUL-Iehden tc;>imittaja 1 toimitusharjoittel1ja Kiva-lehden toimittaja Naisten Urheilulehden toimittaja TImoitushankkija Pääkirj anpitäj ä Kassanhoi taj a 7 toimistotyöntekijää 1 lähetti 5 järjestöohjaajaa. 1 suvooja 1 painlvalmentaja 1 nyrkkeilyvalmentaja 1 luisteluvalmentaja 2 naisvoimistelun koulutusohjaajaa 2 tilapäistä jääkiekkovalmentajaa 6 lentopallovalmentajaa 4 pesäpallovalmentajaa 1 tilapäinen koripallovalmentaja 1 nyrkkeilyvalmentaja 1 1 KIRJEENVAIHTO. Saa puneet: painonnostovalmentaj a uintivalmentaja Postisiirtolähetyksiä Arvolähetyksiä Kirjeitä Lehtien tilauskirjeitä kpl (}() kpl Lähetykset: Postisiirtolähetyksiä Kirjeitä Kiertokirjeitä 77, vastaten kirjeissä Postiennakkolähetyksiä REKISTERÖIMISASIAT kpl a kpl Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 262. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS. Vuonna 1958 kannettiin jäsenmaksuna 20 mk 17 vuotta täyttänyttä jäsentä kohti. SeuTat kantoivat jäseniltään eri suuruisia jäsenmaksuja, minkä lisäksi perittiin erikoinen piu ivero. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Kansainvälinen talviurheiluviikko Oberhofissa Edustajana Viljo Kanerva. Helsinki-Basel-reitin esittelylento Edustajana Unto Siivonen.. SNE:n nuorisovaltuuskunta Puolassa Edustajana Toivo Mustonen. Neuvostoliiton Ammattiliittojeru Urheilukomitean kutsuma valtuuskunta Edustajina Erkki Puustinen ja Tauno Kaivola. POhjoismaisen Nuorisourheilukomitean kokous Oslossa _ Edustajana Outi Nurmi. Ranskan työläisurheilun 50-vuotisjuhla Pariisissa _ Edustajana Leo Huttunen. Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (IAAF) kongressi Tukholmassa. - Edustajana Unto Siivonen. Saksan demoktaattisen urheilun. 10-vuotisjuhla Berliinissä Edustajana Vieno Aaltonen. Kansainväliseru' Nyrkkeilyliiton AIBA:n kongressi Leipzigissä. - Edustajana Ilmo Lounasheimo. 15

10 16 17 Valmentaja- ja lehtimiesvaltuuskllnta Neuvostoliitossa Edustajina Keijo K. Viianen, Viljo Halme, Matti Suhonen, Erkki Manninen, Sanni Mantere, Toini Ekman, Erkki Ukkola, Juho Lajusuo ja Veikko Tarvainen. Lomaliitto r.y. KOTIMAISET EDUSTUKSET. Hallintoneuvosto: Pekka Martin (Keijo K. Viianen). Otaniemen UrheUusäätiö: Valtuuskunta: Unto Siivonen (Veikko Oittinen),. Lauri Nurmi (Tauno O. Kaivola), Paavo Aitio (TQivo Mustonen), Keijo K. Viianen (Leo Huttunen) ja Lennart Kivi (Vilho Hakola). Johrtlokunta: Keijo K. Viianen j:l/ Leo' Huttunen (Veikko Oittinen ja Eeli Simula). Stadion-säätiö. Edustajisto: Pekka Martin, Unto Siivonen, Lauri Nurmi, Henry Lindbergh, Vilho Hakola, Tauno O. Kaivola, Paavo Aitio, Toivo Mustonen, Väinö Koivula, Leo Huttunen, Greta Rajala-Rinne, Lennart Kivi, Helvi Raatikainen, Olavi Järvelä ja Keijo K. Viianen. Hallitus: Unto Siivonen ja Lennart Kivi. Tilintarkastaja : Eino Raunio. Urheilumuseosäätiö. JOhtokunta: Helvi Raatikainen (Väinö Koivula). Työväen Matkailuliitto. Edustajisto: Leo Huttunen, Keijo K. Viianen, Eeli Simula, Veikko Oittinen ja Toivo Mustonen sekä varalla Helvi Puukko, Meri Lahtinen, Aira Heinänen, Urho Niemenkari ja Osmo Heino. JOhtokunta: Greta Rajala-Rinne. Työväen Sivistysliitto. Edustajisto: Helvi Raatikainen, Aira Heinänen, Vieno Aaltonen, Leo Huttunen, Väinö Montonen, Toivo Mustonen, varalla Greta Rajala Rinne, Lennart Kivi, Lauri Nurmi, Osmo Heino, Helvi Puukko ja Meri: Lahtinen. Liittotoimikunta: Veikko Oittinen. Veikkaustoimisto. Hallintoneuvosto: Unto Siivonen, Erkki Puustinen ja Lennart Kivi. Johtokunta: Lauri Nurmi. Tllintarkastaja: Viljo Kanerva. TyöväenYhteisöjen Keskus. Hallintoneuvosto: Lauri Nurmi (Erkki Puustinen). Hallintoneuvoston valmistava valiokunta: Pekka Martin. Tilintarkastaja: Keijo K. Viianen. Kansan Matkatoimisto. Johtokunta: Pekka Martin. Valtion rautateiden urheilutoimikunta. Ilmo Lounasheimo. Jääkentt~äätiö. Edu...<>tajisto: Keijo K. Viianen ja Pentti Arvo. Hallitus: Lauri Nurmi. Nyrkkeilylääkintätoimikunta. Ilmo Lounasheimo. Kansanhiihto. Toivo Pulkkinen ja Osmo Heino. Tilintarkastaja : Keijo K. Viianen. Keinojää r.y. Edustajisto: Lauri Nurmi ja Keijo K. Viianen. Hallitus: Lauri Nurmi (Keijo K. Viianen). Allotria-filmin lyhytelokuvatoimikunta. Neuvottelukunta: Toivo Mustonen (Keijo K. Viianen). Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto. Edustajisto: Leo Huttunen ja Toivo Mustonen. Kauppalaivaston Urheilutoimikunta. Leo Huttunen. 2

11 18 Suomen Retkeilymajajärjestö. Edustajisto: Eeli Simula. Hallitus: Veikko Oittinen. Suomen Nuorisojänjestön Edustajisto. Hallitus: Toivo Mustonen (Veikko Oittinen). Pohjola-Norden. Aira Heinänen. Kansainvälinen työläisurheilukomitea (CSIT). Työvaliokunta: Helv1 Raatikainen. Tapaturmatorjuntayhdistys. Osmo Heino., Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Johtokunta: Toivo Mustonen. YLEISTÄ. LIITON JÄRJESTö- JA VALISTUSTOIMINTA. Liiton järjestötoiminta kehittyi kertomusvuoden aikana suotuisaan suuntaan ja seurojen sekä jäsenistön lukumäärät nousivat ennätyslukuihin. Syksyllä alkanut jäsenhankintakampa.nja lisäsi eräiden seurojen jäsenistön lukumäärää jopa 50 prosentilla. Liiton jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa & jäsentä ja seuraluku Kulune en toimintavuoden aikana joutui liittoneuvosto päätöksellääj!1 erottamaan TUL:n Helsingin piirin liitosta, koska piirin johto ei noudattanut liittotoimikunnan päätöksiä eikä piirin sääntöjä, vaan piti edelleen piirin johdossa henkilöitä, jotka ovat SVUL:n jäseniä sekä piirin jäsenyydessä SVUL:n erikoisliittojen jäsenseuroja. Tämä liittoneuvoston erottamispäätös oli omiaan selvittämään Helsingin työläisurheiluväen toimintaa. Suur-Helsingin piiriin, joka helsinkiläisten seurojen toimesta perustettiin helmikuun 23 päivänä, on liittynyt 63 seuraa. Piiri hyväksyttiin liittoneuvoston kokouksessru 8.3. liiton jäsenjärjestäksi. Järjestöosaston koulutustoimintaa oli pakko taloudellisten vaikeuksien vuoksi supistaa, ja niinpä järjestöohjaajien työ kentällä keskittyi pääasiassa seuratoimitsijain opastamiseen sekä jäsenhankintakampanjan hoitamiseen. JÄRJESTö- JA VALISTUSASIAINVALIOKUNTA. Valiokuntaan ovat kuuluneet Lauri Nurmi t19) puheenjohtajana sekä muina jäse,ninä Pekka Martin (3), Erkki Puustinen (4), Helvi Raatikainen (3), Vilho Hakola (2), Valdemar Snäll (6) ja Tauno Kaivola (-). Sihteerinä on toiminut Veikko Oittinen saakka ja sen jälkeen Keijo K. Viianen. Kokouksia 20, käsitettiin 183 asiaa. LllTTONEUVOSTO. LIITON JÄRJESTÖTYÖ. Liittoneuvosto oli kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään TUL:n Helsingin piirin ja sen ympäristön seurojen toiminnassa syntynyttä tilannetta. Kun TUL:n Helsingin piiri r.y. ei toistuneista kehoituksista huolimatta suostunut toimimaan Työväen Urheiluliitto r.y :n ja Työväen Urheiluliitto r.y:n Helsingin piiri r.y:n sääntöjen ja TUL:n p eriaatteiden mukaisesti, ja kun liiton jäsenseurat HTNV, Käpylän Kunto, Helsingin Visa ja Helsingin Jyry perustivat TUL:n Suur Helsingin piiri r.y:n, jonka liittotoimikunta hyväksyi 8.3. liiton jäsenjärjestöksi, päätti liittoneu vosto: 1) vahvistaa liittotoimikunnan toimenpiteet TULm Suur-Helsingin piiri r.y:n hyväksymisestä liiton jäsenjärjestöksi; 2) määrätä TUL:n Suur-Helsingin piiri r.y :l1e rajat, joiden mukaan Sen toimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Helsinki, Helsingin mlk, Kirkkonummi, Inkoo, Espoo, Sipoo, Kauniainen, Porvoo ja Porvoon mlk.;. 3) muuttaa tällä päätöksellä aikaisemmat piirirajoja koskevat päätökset siten, että,tähän asti TUL:n Helsingin piirin alueeseen kuuluneet Askolan ja Pornaisten kunnat siirretään TUL:n Uudenmaan piirin alueeseen ja TUL:n Uudenmaan piirin alueeseen kuulunut Helsingin mlk. siirretään TUL:n Suur-Helsingin piirin alueeseen; 4) että TUL:n H elsingin piiri r.y. -nimisellä järjestöllä ei lähtien ole toiminta-aluetta TUL:n. organisatiossa; 5) kehoittaa edelleen 2-kohdassa mainittujen kuntien alueella toimivia Työväen Urheiluliitto r.y:n jäsenseuroja liittymään TUL:n Suur H elsingin piiri r.y:n jäseniksi ja 3-kohdassa mainittujen kuntien alueel1 ll 19

12 20 toimivia Jasenseuroja liittymään TUL:n Uudenmaan piiri r.y:n jäseniksi, jotta seurat turvaisivat mahdollisuutensa olla mukana TUL:n omassa sekä TUL:n ja erikoisliittojen välisillä yhteistoim1ntasopimuksilla määritellyssä toiminnassa. Kokouksessa olivat paikalla seuraavat liittoneuvoston jä'senet: puheenjohtaja Einari Friman, varapuheenjohtaja Olavi Järvelä sekä jäsenet Vilho Hakola, Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Heikki Taipale, Einari Aro, Oka Laukkanen, Sakari Mikkola, Pentti Kujamäki, Jaakko Hinkkanen, Yrjö Ny&tröm, Martti Järnberg, Paavo Saaristo. Pauli Forss ja Mauri TUomi. Liittoneuvoston sääntömääräinen, kokous pidettiin Helsingissä huhtikuun 13 päivänä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksessa olivat saapuvilla seuraavat liittoneuvoston jäsenet: puheenjohtaja Einari Friman, varapuheenjohtaja Olavi Järvelä sekä jäsenet Vilho Hakola, Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Heikki Taipale, Jaakko Kankainen, Oka Laukkanen, Reino Kiiskinen, Pentti Kujamäki, Jaakko Hinkkanen, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Yrjö Nyström, Martti! Järnberg, Paavo Saaristo, Pauli Forss ja Mauri TUom!. Liittoneuvoston toinen ylimääräinen kokous oli kutsuttu koolle käsittelemään yhteistoimintakysymyksiä ja Työväen Urheiluliitto r.y. Hel&ingin piiri r.y:n erottamista liiton jäsenyydestä. Liittoneuvosto totesi kokouksessaan TUL:n Helsingin piirin jatkuvasti syyllistyneen omien ja liiton sääntöjen rlkkomisiin, pitäen piirin jäsenyydessä SVUL:n erikoisliittoihin &iirtyneitä TUL:n kuulumattomia seuroja ja sallien piiri toimikuntaan kuulua henkilöitä, jotka. ovat SVUL:n erikoisliiton jäseniä. Kun lisäksi liittoneuvoston yumäjäräinen kokous maaliskuun 8 pnä oli todennut, ettei TUL:n Helsingin piirillä ole toiminta-aluetta TUL:n piiriorganisatiossa, TUL:n Suur-Helsingin piirin toimiessa alueena liiton seurojen yhdyssiteenä, katsoi liittoneuvosto vanhan piirin olerpassaolon tarpeettomaksi ja päätti sen johdosta erottaa Työväen Urheiluliitto r.y:n Helsingin piiri r.y:n liiton jäsenyydestä. Yhteistoimintakysymystä käsitellessään liittoneuvo&to päätti kehoittaa liittotoimikuntaa vielä kerran tarjoamaan muille urheilujärjestöille neuvotteluja nyt voimassaolevien yhteistoimintasopimusten parantamiseksi ja uusien sopimusten valmistelemiseksi ilman yhteistyötä olevilla aloilla seuraavan Ohjelman pohjalla: 1) Sopimuksissa ei saa olla. määräyksiä, jotka kieltävät kummankaan osapuolen oikeuden omaan toimintaan. 2) Yhteisestä toiminnasta aiheutuvat kulut suorittaa kumpikin osapuoli todellisten kustaililusten mukaisesti. Mahdolliset tulot on oikeudenmukaisella tavalla jaettava osa.puolten kesken. 3) Kaikki yhteistä toimintaa koskevat asiat on käsiteltävä ja päätettävä yhteisissä elimissa. 4) Osapuolten voimasuhteiden yhteisissä elimissä tulee niin liiton kuin piiriportai.ssakin perustua urheilulliseen voinlaan. 5) Yh<teisten elimien tehtävm sopimuksissa on täsmällisesti määrättälvä. 6) Kumpikin osapuoli hoitaa itse yhteydet omiin jäsenseuroihinsa. 7) Sopimukset on tehtävä kaikilla liiton ohjelmassa olevilla urheilualoilla. Edelleen liittoneuvosto päätti esittää vuonna 1959 kokoontuvalle sääntömääräiselle liittokokoukselle, että ellei edellämainitun ohjelman mukaisia sopimuksia kaikille aloille saada syntymään liittokokoukseen mennessä, liittokokous päättäisi katkaista yhteistoiminnan muitten urheilujärjestö;en kan5sa ja samalla purkaisi liittokokouksessa vuonna 1955 tehdyt yhteistoimintaa koskevat päätökset kaikilta osilta. Edellämainitun mahdollisuuden va,ralta liittoneuvosto kehoittaa Uittotoimikuntaa hyvissä ajoin suorittamaan valmistelut TUL:n itsenäisen urheilutoiminnan t.urvaamiseksi. Kokouksessa olivat saapuvilla seuraavat liittoneuvoston jäsenet: puheenjohtaja Einari Friman, jäsenet Vilho Hakola, Johannes Luukkanen, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Jaakko Kankainen, Heikki Taipale, Oka Laukkanen, Reino Kiiskinen, Veikko Kulmala, Jaakko Hinkkanen, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, YrjÖ' Nyström, Martti Järnberg, Paavo Saaristo, Pauli Forss ja Ensio Laine. JÄRJESTÖOHJAAJATYÖ. Järjestöohjaajien työ kohdistui pääa~iallisesti seuratoimitsijain neuvontaan ja seurojen. kokouksissa käyn teihin sekä jäsenkampanjan hoitamiseen. Järjestöohjaajien matkapäivien lukumäärä v aikana oli kesklmäälrin , työn tapahtues...c:.a JVV:n ja piirien laatimien ohjel- mien mukaisesti eri piirien alueilla. PIIRITOiMISTOJEN TARKASTUKSET.,/"' Vuoden aikana järjestöpäällikkö kävi tarka~tuskäynni1lä Kymenlaakson, Keski-Suomen, ja Karjalan piiritoimistoissa 21

13 22 YLEISTÄ. LIITON NUORTENTOIMINTA. Kulunut toimintakausi oli nuorimvaliokunnan työ saralla varsin tuloksellinen. Järjestötoiminnallisella puolella on seurojen toiminta huomattavasti aktivisoitunut, josta. on seurauksena ollut entistä lukuisampien nuorten liittyminen liittomme nuorisotoimintaan. Erikoisesti on syytä mainita seurojen nuortenohjaajien työn entisestään huomattava tehostuminen. Suurimpana toimintasaavutuksenamme on mainittava Nuorten Pallokisat, joissa liittomme nuoriso jälleen näytti esimerkkiä. NUORISOVALIOKUNTA. Nuorisovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Outi Nurmi (6) sekä jäseninä Terttu Leivo (5), Kirsti Karlsson (4), Raili Vesa (3), Pauli Koskinen (3), Olavi Hänninen (5) ja Pentti Kymensalo (6). Liittotoimikunna,n edustaja.na Greta Rajala-Rinne ja Sihteerinä Toivo Mustonen. - Kokouksia 6, käsitelty 37 asdaa. Apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, joka on pitänyt 7 kokousta ja käsitellyt 37 asiaa, sekä leiritoimikunta, joka on pitäny,t 2 kokousta ja käsitellyt 8 asiaa. KURSSITOIMINTA. Liiton kurssit: Nuortenohjaajakurssit (osanottajia 27) ja (o'sanottajia 30) Kisakeskuksessa. Ohjaajina toimivat Toivo Mustonen, Sointu Viianen, PiTi Salo ja Soini Jantunen. Neuvottelupäivät: NuortenohJaajieIlJ neuvottelupäivät järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: Riihimäki, Pieksänmäki, Mikkeli, 2.6. Hämeenlinna, 7.6. Valkeakoski, Hämeenlinna, Hämeenlinna, Helsinki, Riihimäki, Jyväskylä, Rauma, Tampere, Helsinki, Kemi, Oulu, Kajaani, Varkaus, Joensuu ja Kotka. Tilaisuuksissa oli osanottajia yhteensä 455. Liiton edustajina olivat niissä Toivo Mustonen ja Veikko Oittinen. Lisäksi ovat nuorisovaliokurman edustajat toimineet luennoitsijoina valistusohjaajien, retkeilyohjaajien ja piirisihteerien kurssi- ja neuvottelutilaisuuksissa, joissa osanottajia on ollut yhteensä 145. Nuorisopuhujia on nuorisovaliokunnan toimesta välitetty lään, Pohdaslahdelle, Joutsenoon, Harvialaan, Kellokoskelle, kelle, Kotkaan, Karhulaan ja Hels;inkiin. LEIRITOIMINTA. Nuorisourheilijain leirit: 23 Jyväsky Äänekos- Kisakeskuksen leitialueella järjestettiin seuraavat nuorisourheilijain leirit: P 0 i kai e i r i Osanottajia Ohjaaja _ suunnistus... 7 Matti Leikas - nyrkkeily ; Bruno Ahlberg ja Soini Jantunen Po'ikaleiri voimistelu lentopallo paini koripallo pesäpallo Tyttöleiri yleisurheilu voimistelu uinti Tyttöleiri pesäpallo lentopallo koripallo Lauri Vaaja Matti Mestola Heikki Marjonen Eero Paakkari Antti Pennanen Elli Kahila Piti Salo Tainw Kaukonen Antti Pennanen Raija Laamanen Hilkka Hakola Kaikkien leirien yleisohjaajina toimivat Soini Jantunen ja Pekka Karvonen. Pohjoismainen nuorisoleiri: PohjoiSlIllainen nuorisourheilijain leiri pidettiin Solvallan Urheiluopistossa. Leirillä oli osanottajia TUL:sta 6 nuorta: ja 4 ohjaajaa. Yhtenä leriohjaajana toimi Toivo Mustonen.

14 24 NUORTEN PALLOKISAT. Liittomme ensimmäiset Nuorten Pallokisat järjestettiin Hämeenlinna.ssa, jossa niiden järjestelyitellitävistä vastasivat yhdessä liiton nuoriovaliokunnan kanssa TUL:n Hämeen piirin seuraohjaajat ja toimitsijat. Kisat olivat osanottonsa kuin järjestelyjensäkin puolesta erinomaiset. Kokonaisuudessaan muodostui Pallokisoista ehythenkinen urheiiutilaisuus ja suuri nuorisourheilijoiden juhla. Kisojen ohjelma: Ballokisojen ohjelmaan kuuluivat lentopallo, jalkapallo, pesäpallo, koripallo, sulkapallo, pöytätennis ja vesipallo. Lisäksi olivat ohjelmassa nuortenohjaajien neuvottelupäivät, nuotioilta ja päättäjäisjuhla. Osanotto: YLEISTÄ. Nuortenohjaajia Kilpailijoita YleiSÖä nuotioillassa Yleisöä pääjuhlassa LIITON VALISTUSTOIMINTA. Liiton valistustoimintaan on kuluneenakin toimintakautena vaikuttanut urheilupoliittinen tilanne. Kuitenkin on jaoston toimesta järjestettyjä tilaisuuksia kohtaan tunnettu jatkuvaa kiinnostusta. Kursseille on ollut runsaasti pyrkijöitä ja järjesjtetyiliä neuvottelu- j.a luentopäivillä on osanotto ollut kiitettävä. VALISTUSJAOS'.I10. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Viljo Kosonen (2) sekä muina jäseninä Helvi Raatikainen (1), Arvi Kiviaho (4), Väinö Ruusala (3), Leo Kaspio (3) ja Ensio Laine (3). Ltk:n edustajana Taimi Hirvonen (2) ja sihteerinä Veikko Oittinen. - Kokouksia 4, joissa käsitelty 36 asiaa. Jaoston keskuudessa toimi työvaliokunta, johon kuuluivat Viljo Kosonen (2), Helvi Raatikainen (1) ja Väinö Ruusala (2). Työvaliokunta piti kaksi kokousta ja käsitt.eli 14 asiaa. KURSSI- JA NEUVONTATYö. Jaoston toimesta ja yhteistyössä Varsinais-Suomen purm kanssa järjestettiin seurojen edustajille neuvottelu- ja luentopäivät Turussa Osanottajia 32. Neuvottelupäivillä pidettiin seuraavat luennot: Ajankohtaista urheilupolitiikassa (Paavo Aitio), Aatteellinen kasvatustyö TUL:ssa (Veikko Oittinen), Ajankohtaista naisten toiminnassa (Irma Rannikko), TUL työväenliikkeen osana (Ensio Laine), Yhteistoimintasopimukset ja niiden soveltaminen (Tuure Vuori), Ajankohtaista nuorten toiminnassa (Veikko Oittinen), Kunnallinen urheilupolitiikka ja TUL (Pauli Forss) ja Piirijuhliin valmistautuminen (Ensio Laine). Ohjelmaohjaajien kurssi Tampereella Ohjaajana Anni Vallantio Päivillä perehdyttiin näyttämöiliseen toimintaan ja suulliseen esitykseen. Osanottajia 31. Neuvottelu- ja luentopäivät Jyväskylässä Osanottajia yhteensä 28. Neuvuttelupäivillä pidettiin seuraavat alustukset: Seurojen tiedotustoiminta (Veikko Oittinen), Veikkausvarat ja nhden anominen (Ake Ahonen), TUL:n kasvatusperiaatteet ja ajankohtaista TUL:n nuorten toiminnassa (Veikko Oittinen), Ajankohtaista Keski-Suomen piirin toiminnassa (Ake Ahonen) sekä Piirin nuortentoiminnan ajankohtaisia kysymyksiä (Jorma SunelI). Ohjelmaohjaajien kurssi Lieksassa Osanottajia 28. Kurssin ohjaajana toimi opintoneuvoja Anni Vallanti ja luennoitsijoina Onni Saarelainen, Väinö Nevalainen ja Veikko Oittinen. Ohjelmatoimintaan liittyvien luentojen ja harjoitusten lisäksi kuultiin luennot TUL:n periaatteista, seurojen tiedoitustoiminnasta sekä piirin ja aluejärjestötoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Yhtei.stoiminnassa Pohjanmaan piirin kanssa järjestettiin neuvottelu- ja luentopäiviä seuraavilla paikkakunnilla: Vaasa, Kaskinen, Perälä, '.reuva, Jurva, Kurikka, Isokyrö, Vaasa, VoItti, Alajärvi, Pietarsaari, Ykspihlaja, Seinäjoki, Lapua ja Vimpeli. Tilaisuuksissa kuultiin alustukset TUL:n synnystä ja periaatteista, y'hteistoimintasopimuksista ja niiden soveltamisesta sekä valmistautumisesta liiton -lo-v. juhliin. Luennoitsijoina 10imivat Veikko Oittinen, Holger Öhman, Veikko Kulmala ja Niilo Tuomivirta. Neuvottelu- ja luentopäivät Riihimäellä Osanottajia 56. Päi. villä pidettiin seuraavat alustukset: Yleisurheilun yhteistoimintasopimukset ja niiden soveltaminen (Unto Siivonen), TUL:n julkaisutoiminta (Veikko Oittinen), Jäsenhankintakampanja ja sen aiheuttamat toimenpiteet (Erkki Manninen), Valmistautuminen V Liittojuhlaan (Veikko Oittinen), Säästötoiminnasta (A. Savolainen). 25

15 26 Kynänkäytön ja puhetaidon kurssi Kisakeskuksessa Osanottajina seurojen johtokuntien jäseniä eri puolilta maata yhteensä 18 henkilöä. Kurssilla käsiteltiin seuratoiminnassa tarvittavaa kirjeenvaihtoa, erilaisten anomuksien ja hakemuksien laadintaa, seurojen tiedoitustoimintaa, uutisten lahdintaa, puhetaitoa ja ihmistuntemusta sekä TUL:n ja työväenliikkeen periaatekysymyksiä.. Lisäksi suorittivat kurssilaiset erilaisia kirjallisia puhe- ja kokousharjoituksia. Luennoitsijoina toimivat Arvi Hautamäki, Janne Hakulinen, Meri Lahtinen, Airil Heinänen, Toivo Mustonen, Väinö Montonen, Urho Niemenkari ja Veikko Oittinen, joka toimi kurssin ohjaajana. PROPAGANDATYö. Jaoston toimesta on kuluneen vuoden aikana välitetty runsaasti puhujia seurojen eri tilaisuuksiin, valmistettu erilaista puhemateriaalia sekä toimitettu ohjelma-aineistoksi näytelmiä, pakinoita, kisällilauluja, runoja, filmejä jne. Liiton vuosipäivää varten valmistettiin niinikään ohjelma-aineistoa, joka sisälsi runoja, näytelmiä, pakinan, kisällilauluja sekä puheen. Ohjelmaa tilasivat seurat varsin runsaasti. Liiton toimesta kutsuttiin koolle eri keskusjärjestöjen edustajien yhteinen neuvottelutilaisuus, jossa pohdittiin seurojen ja yhdistysten järjestämien tanssi- ja ohjelmatilaisuuksien kannattavuutta. Asiaa valmistelemaan asetettiin eri keskusjärjestöjen edustajista tohnikunta, jonka puheenjohtajana toimi Keijo K. Viianen ja sihteerinä Veikko Oittinen. Työnsä tuloksena toimikunta laati kirjelmän, jossa yhdistyksiä ja seuroja kehoitettiin toimimaan yhteistyössä keskenään niin, ettei väärä kilpailu tällä alalla tuhoaisi järjestöjen ansaitsemismahdollisuuksia. KERHOTOIMINTA. Seurojen opintokerhojen toiminta on kulkenut tasaisesti eteenpäin. Jaoston kahtena edellisenä vuotena valmistamat kirjekurssit ovat saaneet opintokerhojen keskuudessa tyydyttävän vastaanoton. LIITON ANSIOMERKIT. Liiton ansiomerkkitoimikun'l1an, johon kuuluivat liittoneuvoston edustajina Veikko Kulmala Pohjanmaan piiristä ja Aarne Nummelin Hämeen piiristä sekä liitto toimikunnan edustajina Unto Siivonen, Erkki Puustinen, Greta Rajala-Rinne ja Valdemar Snäll sekä ~ihteerinä Veikko Oittinen, esityksestä liittotoimikunta myönsi seuraaville henkilöille TUL:n kultaisen ansiomerkin: Helsingin piiri: Paul Koponen Helsingin Kotkat ja Kalervo Löfberg Helsingin Kisatoverit. Hämeen piiri: Jafet Lindberg Riihimäen Pyrkivä ja Martti Salminen Riihimäen Kiista-Veikot. Karjalan piiri: Viktor Turpeinen Jcensuun Yritys. Keski-Suomen piiri: Sylvi Piilonen Jyväskylän Tv. Naisvoimistelijat, Eelis Lahtinen Inhan Taimi ja Ake Ahonen Jyväskylän Toverit. Kymenlaakson piiri: Väinö Rouvinen Popinniemen Ponnistus ja Rauha Vuorisalo Kotkan Kisailijat. Lapin piiri: Otto Niskala Lautiosaaren Kisatoverit. Pohjanmaan piiri: Albin Paassola Vaasan Toverit. Saimaan piiri: Vilho Savolainen Lappeenrannan Tv. Urheilijat ja Eino Pitkänen Tainionkosken Tähti. Satakunnan piiri: Pauli Laven Harjavallan Tv. Urheilijat. Sa'Von piiri: Eino Hämäläinen Haapakosken Pyrintö. Tampereen piiri: Lauri Heinonen Mäntän Valo, Esteri Poikkilinja Tampereen Kisatoyerit ja Ivar Lax Rantaperkiön Isku. Uudenmaan piiri: Johan Forssman Lohjan Louhi. Varsinais-Suomen piiri: Niilo Kankare Turun Jyry ja Villiam Salo Turun Pyrkivä. SUOMEN URHEILUN ANSIORISTIT JA ANSIOMITALIT. Työväen Urheiluliiton ja Valtion Urheilulautakunnan esityksestä on Opetusministeriö myöntänyt seuraaville Työväen Urheiluliiton jäsenille Suomen urheilun ansioristin ja ansiomitalin: Helsingin piiri: Nimi Andersin, Soini Koponen, Paul Josef Arenius, Artturi G. Tähtinen, Arvo J. Hämeen piiri: Jokela, Olavi Holm, Eino Valto I, Seura Helsingin Kotkat Helsingin ikotkat Helsingin Kotkat Helsingin Kotkat TUL:n Hämeen piiri Herajoen Yritys Isaksson, Kaarlo A. H. Herajoen Yritys Jokinen, Katri Olga Parolan Visa 27 Suomen urheilun hopeinen ansiomitali kullatuin ristein hopeinen ansioristi pronssinen ansiomitali :. hopeinen ansioristi hopeinen ansiomitali kullatuin ristein )} )}

16 28 Nimi Lehti, Kalle Kustaa Seura Parolan Visa Mahonen, Väinö Lahden Sampo Sol, Aune, Riihimäen Kiista-V. Tupala, Aleksi Fredrik Parolan Visa Haanperä, Sulo Kalle Hämeen Moottori-1M. Hakakoski, Viljo Herajoen Yritys Järvinen, Eino Forssan Alku Kaisla, Eila Riihimäen Kiista-V. Lehtinen, Urho Olavi Hämeen Moottori-M. Lehtonen, Hellin Riihimäen Pyrkivä Raita, Eino Olavi Forssan Alku Salminen, Toivo N. Oitin Vesa Sivonen, Eino Rii:himäen Pyrkivä Virta, Lennart Riihimäen Pyrkivä Virtanen, Armas Riihimäen Kiista-V. Virtanen, Tyyne Maria TUL:n Hämeen piiri Karjalan piiri: Suomen urheilun hopeinen ansiomitali kullatuin ristein hopeinen ansiomitali :. :. pronssinen ansiomitali :. :. :. :. Saarelainen, Veikko L. Joensuun PallQ-Toverit hopeinen ansiomitali Sarkkinen, Aarne P. Kärkkäinen, Juho Lieksan Into Jongun Junkkarit kullatuin ristein, hopeinen ansiomitali Honkanen, Matti Lieksan Into pronssine n ansiomitali Kettunen, Väinö Joensuun Yritys :. Pyykänen, Hannes,Lieksan Into Keski-Suomen piiri: Kankainen, Jaakko O. Äänekosken Huima Karvonen, Ilmari Jyväskylän Veikot Nyholm, Voitto Ilmari Äänekosken Huima Salminen, Urho A. Hawpamäen Visa Teikari, Väinö Jyväskylän Veikot Halinen, Eemil Jyväskylän Veikot Kulmala, Lyydia Jyväskylän Veikot Lampinen, Urho Olavi Haapamäen Visa Lehto, Toivo Jyväskylän Veikot Nyholm, Valpas K. Äänekosken Huima Oikari, Rau'Q.a Jyväskylän Veikot Oksanen, Sulo Jyväskylän Veikot Sinipaasi, Aaku Äänekosken Huima, :. :., :. hopeinen ansioristi :. hopeinen ansiomitali :. pronssinen ansiomitali :., :. :. Kymenlaakson piiri: Nimi Kokkola, Veikko J. Nikander, Karl VeikkO' Laitinen, Riku Lehtoranta, Helga R. Nironen, Lauri Tainio, Leevi Tommola, Norbert A. Aalto, Ilmari Grönholm, Paavo V. Hietala, Hannes Hytönen, Evald Kaipiainen, Yrjö Kuusela, Eino Ristola, Harald Säde, Paavo Tukiainen, Aarne V. Viik, Toivo Lapin piiri: Karppinen, Petter W. Kinnunen, Villehard Saarinen, Eelis H. Arvila, Emil Halttu, Hannes Kiimalainen, Kalle V. Lehikoinen, Väinö H. Minkkinen, Eelis Prykäri, Senja Saimaan piiri: Hukka, Lyyli Jäppinen, Kosti Koskelainen, Jussi Pihlaja, Emil Savolainen, Maria S. Siik, J a1mari Turunen, Otto Armas Vepsäläinen, Oskari Seura TUL:n K:laakson piiri Karhulan Veikot Kotkan /Kiri Karhulan Veikot. Karhulan Urheilijat Karhulan Urheilijat Karhulan Tv. Nyrkkeil. Karhulan Urheilijat Kotkan Kiri Karhulån Veikot Karhulan Veikot Popinniemen Ponnistus Kotkan Kiri Kotkan Kiri Kotkan Kiri Popinniemen Ponnistus Popinniemen Ponnistus Karihaaran Visa Kemin Into Rovaniemen Lappi Karihaaran Visa Karihaaran Visa Rovaniemen Lappi Rovaniemen Lappi Veitsiluodon Kisaveikot Karihaaran Visa Tainionkosken Tähti Vuoksenniskan Vesa L :rannan Tv. Urheilijat Tainionkosken Tähti Tainionkosken Tähti Tainionkosken Tähti Joutsenon Kataja Vuoksenniskan Vesa Suomen urheilun 29 kultainen ansioristi hopeinen ansioristi hopeinen ansiomitali kullatuin ristein :. hopeinen ansiomitali :. pronssinen ansiomitali :. :., :. hopeinen ansiomitali pronssinen ansiomitali, :. pronssinen ansiomitali,

17 30 Satakunnan piiri: Nimi Ranne, Toivo Anton Friman, Yrjö Alarik Karismaa, Selma Lehtinen, Kaarlo S. / Nyström, Eero Antero Savon piiri: Korhonen, Erkki J. Korhonen, Lauri L. Helander, August Hämäläinen, Eino I. Korhonen, Martti Lappalainen, Eelis Tiihonen, Kaarlo M. Karvinen, Uuno Turpeinen, Väinö Tampereen piiri: Liinamaa, Robert A. Lempinen, Lars Virtanen, Eino Olavi Kanerva, Olavi W. Pohja, Matti Tapani Sopanen, Urho V. Uudenmaan piiri: Seura Porin Veto Porin Veto Porin Veto Porin Pyrintö Porin Pyrintö,Kuopion' Kisa-Veikot Kuopion Kisa-Veikot TUL:n Savon piiri Haapakosken Pyrintö Maaningan Riento TlJiL:n Savon piiri Kuopion Kisa-Veikot TU.L:n Savon piiri Kuopion Kisa-Veikot Mäntän Valo Kuljun Jyry Mäntän Valo Finlayson & Co Finlayson & Co Tampereen Tv, Nyrkk. Eertamo, Paavo Lohjan Louhi Karhu, Tuomas E. Lohjan Louhi Silen, Johannes J. Lohjan Louhi Sohlberg, Johannes E. Lohjan Louhi Lindroos, Oskar Lohjan Louhi Sederholm, Kalle Lohjan Louhi Varsinais-Suomen piiri : Helin, Toivo Armas Salon Vilpas Iltanen, Paavo Edvard Salon Vilpas Salo, William Aarne Turun Pyrkivä Jokinen, Eero Erland Turun Tv, Voimailijat Rosama, Kustaa Emil Turun Tv. Voimailijat Suomen urheilun hopeinen ansiomitali pronssinen ansiomitali hopeinen ansioristi hopeinen ansiomitali kullatuin ristein hopeinen ansiomitali pronssinen ansiomitali kultainen ansioristi hopeinen ansiomitali pronssinen ansiomitali hopeinen ansioristi hopeinen ansiomitali pronssinen ansiomitali hopeinen ansiomitali ' pronssinen ansiomitali LIITON RUOTSINKIELISEN JAOSTON TOIMINTA. YLELSTA. Ruotsalaisen jaoston toiminta on lähinnä keskittynyt yhteyden pitämiseen ruotsalaisväestön kanssa. Riittävän kiinnostuksen puut.teessa seuratoimitsijakursseista oli luovuttava, Eräiden yhteensatturnien takia ei Karjaalla suunniteltuun viikonloppukurssiin saatu riittävästi osanottajia, jo,ten sitä samoinkuin KemiölIe suunniteltua kurssia ei voitu toteuttaa. Neuvottelupäivät pidettiin Kisakeskuksessa välisenä aikana 9:n seuran ollessa edustettuna 22 osanottajalla. Näillä neuvottelupäivillä pohdittiin eri toimintamahdollisuuksia ja tärkein paätös oli järjestää ensi kesänä Aminneforssissa ruotsalaisväestön urheilupäivä. Helsingin piirin asia on häirinnyt Porvoon seudun seurcjlm toimintaa, niinpä näistä seuroista ei ollut lainkaan edustajaa neuvottelupäivilläkään. Työtä naisten mukaansaamiseksi on jatkettu. Muutama ruotsalaistyttö osallistui jälleen naistoimikunnan järjestämille voimisteluohjaajien kursseille. Opintokerhotoiminnan hyväksi on jaosto toimittanut ruotsinkielistä" luentoaineistoa. Ruotsalainen tiedoituslehti on myöslgn uudelleen ilmestynyt ja on jaoston toimesta muutenkin annettu ruotsinkielistä tiedoitusta enemmän kuin aikaisemmin. RUOllSJ!NK1ELINEN JAOSTO. Jaostoon on kuulunut puheenjohtajana Bruno Sundman (2) saakka, sen jälkeen varapuheenjohtaja Valdemar Heinström (1), sekä jäseninä Erik Asplund (2), Erik Sandström (2) ja Boris Lindfors (2). Sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Meri Lahtinen, Kokouksia 3, käsitelty 21 asiaa. YLEISTÄ. LIITON NAISTEN TOIMINTA. Kertomusvuonna liiton naisten toiminta oli vaiherikas. Kevätkaudella valmistauduttiin liiton joukkuevoimistelun me staruuskilpailuihin ja samanaikaisesti seurojen naiset valmistivat liinavaaf.teet kesällä valmistuneeseen ikisakeskukseemme, Kesän kurssit kyettiin jo pitämään oman katon alla, Syksy aloitettiin sekä liiton että piirikunnallisten ohjelmistokurssien merkeissä ja lokakuusta marraskuun loppuun saakka opeteltiin 31

18 32 V Liittojuhlan yhteisvoimisteluohjelmia. Viimemainittuihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 427 ohjaajaa eri seuroista. Koulutu.~ohjaajat ovat jatkuvasti kiertäneet ja tulokset ovat selvästi nähtävissä toimintalukujen nousussa. NAISTOIMIKUNTA. Naistoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Greta Rajala Rinne (0), varapuheenjohtajana Taimi Hirvonen (10) sekä jäseninä Helvi Raatikainen (5), Aino Huhtala (9), Piri Salo (6), Eevi Kaasinen (7), Hilkka Alanko (8), Irma Rannikko (5), Anni Flinck (1). Liittotoimikunnan edustajana Vieno Aaltonen (5). Kokouksia 10, käsiteltyjä asioita '19. Naistoimikunnan alavaliokuntina ovat toimineet työvaliokunta ja voimisteluvaliokunta. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Greta Rajala Rinne (11) puheenjohtajana sekä jäseninä Taimi Hirvonen (11), Helvi Raatikainen (7) ja Anni Flinck (2). Kokouksia 11, käsiteltyjä asioita 5;~. Voimisteluvaliokuntaan ovat kuuluneet Taimi Hirvonen (7) puheenjohtajana sekä jäseninä Aino Huhtala (6), Piri Salo (7), Kirsti Karlsson (6) ja Anni Kivistö (5). Naistoimikunnan sihteerinä on toiminut ajalla ja J Aira Heinänen sekä V.t. sihteereinä Helvi Puukko ajalla ja ja Raili Pakarinen ajalla KOULUTUSVOIMAT. Liiton naisten ja tyttöjen koulutusohjaajana ovat toimineet Helvi Puukko ja Raili Pakarinen. Naistoimikunnan järjestämillä kursseilla ja muissa koulutustilaisuuksissa ovat seuraavat henkilöt toimineet ohjaajina ja luennoitsijujna: Vieno Aaltonen, Sylvia Ehlert, Aira Heinänen, Taimi Hirvonen, Aino Huhtala, Hella Janowski, Eevi Kaasinen, Kirsti Karlsson, Syl.via Lehtoranta-Pietilä, Pekka Martin, Pirkko Mäkelä, Elma Pyykönen, Helvi Raatikainen, Greta Rajala-Hinne, Piri Salo ja Maija Varmaala. KURSSI- JA VALMBNNUSTYö. Ohj aaj akurssit: Naistoimikunta järjesti kaksi 10-päiväistä voimistelunohjaajakurssia Kisakeskuksessa. 1 kurssi pidettiin ja sille osallistui 39 osanottajaa. Ohjaajina toimivat Helvi Puukko ja Raili Pakarinen sekä luennoitsijoina ja ohjaajina Greta Rajala-Rinne, Helvi Raatikainen, Taimi Hirvonen ja Piri Salo. II kurssi pidettiin ] , osanottajia 31, ohjaajina toinlivat Helvi Puukko ja Raili Pakarinen, luennoitsijoina Helvi Raatikainen ja Aira Heinänen. Taitovoimisteluohjauksesta huolehtivat itäsaksalaiset ohjaåjat Hella Janowski ja Sylvia Ehl rt. Tämän lisäksi koulutusohjaaja Puukko piti alkeisohjaajakurssin Saimaan piir~ssä Tainionkoskella. Ohjelmakurssit ja muut neuvontatilaisuudet: Naistoimikunta järjesti Helsingissä ohjelmistokurssit, joille osallistui 57 ohjaajaa. Ohjaajina toimivat Piri Salo, Maija Varmaa'la, Pirkko Mäkelä, Kirsti Karlsson, Eevi Kaasinen, Helvi Puukko ja Raili Pakarinen. Piirikunnallisia ohjelmakursseja koulutusohjaajat ovat pitäneet Varsinais-Suomen piirissä (37 osanottajaa 10 seurasta); Tampereen. piirissä (49 osanottajaa 15 seurasta); Varsinais Suomen piirissä (37 osanottajaa 10 seurasta); Kymenlaakson piirissä (14 osanottajaa 3 seurasta); Keski-Suomen piirissä (20 osanottajaa 2 seurasta); Varsinais-Suomen piirissä (41 osanottajaa 9 seurasta). Koulutusohjaaja Puukolle kertyi matkapäiviä 127 ja hänen valmennustilaisuuksiinsa osallistui 1163 voimistelijaa. Koulutusohjaaja Pakarisen matkapäiviä oli 141 ja valmennustilaisuuksiin osallistui 2174 voimistelijaa. Taitovoimistelijoille järjestettiin Kisakeskuksessa neuvontapäivät, joilla ohjaajina toimivat itä-saksalaiset Hella Janowski ja Sylvia Ehlert sekä Raili Pakarinen. Osanottajia yhteensä 24. Poninhäntäisten pinnakilvan voittajien leiri järjestettiin Kisakeskuksessa Leirille osallistui 27 tyttöä ja ohjaajana toimi Helvi Puukko. Liittojuhlaohjelmien neuvontatilaisuudet: Syksyllä aloitettiin ikinuorten sekä naisten ja tyttöjen V Liittojuhlan yhteisvoimisteluohjelmien harjoitukset, jotka pidettiin 8 eri paikkakunnalla kutsumalla kunkin seuran ohjaajat valmennukseen. Yhteensä 427 ohjaajaa osa'llistui näihin tilaisuuksiin, jotka pidehiin seuraavilla paikkakunnilla: Karhulassa Kymenlaakson piiri. 36 ohjaajaa Tampereel'la Tampereen ja Pohjanmaan piirit. 109 ohjaajaa Helsingissä Suur-<Helsingin piiri. 27 ohjaajaa. 33 3

19 Pieksämäellä Savon ja Saimaan piirit. 61 ohjaajaa Tampereella Hämeen ja Satakunnan piirit. 65 ohjaajaa Pieksämäellä Karjalan ja Keski-Suomen piirit. 38 ohjaajaa Oulussa Oulun ja Lapin piirit. 44 ohjaajaa Kisakeskuksessa Varsinais-Suomen ja Uudenmaan piirit. 47 ohjaajaa. Ohjelmien ohjaajina toimivat ohjelmien laatijat Taimi Hirvonen ja Piri Salo sekä koulutusohjaajat Puukko ja Pakarinen. KOTIMAINEN KELPAliLUTOIMINTA. Naisten ja tyttöjen joukkuevoimistelumestaruuskilpailut järjestettiin Turussa Turun Visojen ja Turun Pyrkivän järjestäminä. Kilpailuihm osallistui 23 joukkuetta. Tulokset: Naisten A-sarja: 1) Helsingin Jyry 9,8, 2) Jyväskylän TNV 9,75 ja 3) Porin Pyrintö 9,5. Parhaasta ohjelmasta palkittiin Elma Pyykönen Helsingin Jyry. Naisten B-sarja: 1) Kotkan Kisailijat 3,95, 2) Helsingin Jyry 8,8 ja 3) Pieksämäen Kisattaret 8,65. Tyttöjen sarja: 1) Turun Pyrkivä 8,5, 2) Elannon Isku 8,25 ja 3) Helsingin Jyry 8,05. Naisten ja tyttöjen taitovoimistelumestaruuskilpailut järjesti naistoimikunta Kisakeskuksessa Tulokset: Naisten A-sarja: 1) Pirkko Nieminen TK-V 7'1,,55, 2) Kaarina Valtonen HTNV 72,65 ja 3) Sisko Salonen HJy 69,15. Naisten B-sarja: 1) Terttu Savolainen TK-V 32,4. Tyttöjen A-sarja: 1) Pirkko Pulkkinen HJy 39,85, 2) Riitta. Mäkinen 'DK-V 36,5 ja 3) Ritva Lehmusvaara 36,15. Joukkuemestaru'llden voitti 'I1K-V pistemäärä'llä 108,8. Tyttöjen B-sarja: 1) Eva Linna HJy 25,35, 2) Pirkko Lavi HJy 24,3 ja 3) Sirpa Suomi TuPy 24,05. Joukkuekilpailun voitti Helsingin Jyry pistemäärällä 72,80. Taitovoimistelun mestaruuskilpailuihin osallistui 23 kilpailijatarta. SM-taitovoimisteluki1pailuissa Pirkko Nieminen sijoittui A-sarjassa toiseksi ja B-sarjassa Virpi Suursalmi, TK-V, toiseksi. KAlNSAlNV ÄLINEJN KlJLP AILJUTOIiMI>NT A. Taitovoimistelun MlM-kilpailuissa Moskovassa kilpailleessa Suomen joukkueessa voimistelivat Pirkko Nieminen, TK-V. joka osoittautui joukkueen parhaaksi, ja Kaarina Valtonen, HTNV. KANSAINVÄLINEN EDUSTUS ( välisenä aikana vieraili Helsingin Jyryn joukkue osittain liiton avustamana Pariisissa FSGT:n 50-vuotisjuhlilla esiintyen kolme kertaa. Joukkueessa voimistelivat Sirkka Ahonen, Raija Falck, Anja Harko, Terttu Nenonen, Pirkko Pyykönen, Onerva Salenius, Tuija Suiander, Laila Tuuminen, Lea Virmanen ja Rauni Winter. Joukkueen johtajana toimi Elma Pyykönen ja säestäjänä Eine Töyri välisenä aikana vieraili TUL:n 52-henkinen naisvoimistelujoukkue Brysselissä osallistuen kansainväliseen työläisurheilujuhlaan. Joukkue koostui 30-henkisestä Varsinais-Suomen piirin joukkueesta, jonka johtajana toimi Helvi Kivimäki, sekä TUL:n muiden piirien voimistelijattarista karsinnalla valitusta 22-henkisestä joukkueesta, jonka teknillisenä johtajana oli Elli Särkkä JTNV, matkan johtajana Meeri Multamäki TTNV ja säestäjä Schura Tähtinen.. Joukkueen kokoonpano: Aila Harvala TY, Elma Hoffren KTNV, Kerttu Häkkinen TY, Tuula Kolehmainen KoKis, Taina Koskinen HKo, Pirkko Mikkola KoKis, Lahja Nykänen JTNV, Arja Paavilainen KoKis, Raili Pakarinen HTNV, Elsi Pessi TTNV, Anneli Pykälinen JTNV, Maija-Liisa Relander PiKi, Varpu Sorsa KoKis, Arja Syrjä TK-V, Ritva Särkkä JTNV, Heljä Tohmo PoPy, Sinikka Varonen HTNV ja Marjaana Vesanoja HPo. V-Suomen piirin joukkue Sirkka Terho, Anja KokkQ, Paula Laine, Tuula Jukala ja Aino Lod Turun Visat, Terttu Honkasalo, Lea Virtanen, Terttu Alhonen, Ritva Riihimäki, Lea Valtanen, Maija Hagman, Raija Lempinen ja Ulla Joutsio Turun Pyrkivä, Marita Aro, Sirpa Rannikko, Tuula Vainio, Leila Lehmussalo, Raili Nurmio, Irja Lepo, Aira Lehmussalo ja Vappu Mäkelä Turun Kisa-Toverit, Kaarina Aaltonen Turun Veikot, Maija-Liisa Vaaja, Anita Andersson, Anja Lindvall ja Raili Aaltonen Turun Jyry, Paula Aho Turun Rientävä, Sirkka Virta Piikkiön Kehitys. KULTAISET VOIMISTELUNJOHTAJAMERKIT VUONNA Joukkuevoimistelumestaruuskilpailujen yhteydessä Turussa jaettiin seuraaville henkilöille kultai>et voimistelunjohtajamerkit: Lempi Backlund KTNV, Eeva Heinonen RTU, Stiina Helistö KarV, Helmi Hentunen TiuPy, Elli Hiililä TY, Eila Hieto HäK, Martta Kadenius OTa, Ida Kallio Eli, Helga Kosunen KTNV, Saara Laakso VaaT, Greta Laitinen PsI, Sal'Ii Lehtonen SalV, Ilmi Niemelä KoKis, Iines Parviainen VTNV, Martta Seppänen RTU, Helmi Virtanen OrivTu ja Sirkka Virta PiiK. 35

20 36 YLEISTA. V LIITTOJUHLA. Kolmivuot.is.en toimintasuunnitelman huipentumana edellytettiin liiton 40-v~otIsJuhlavuonna 1959 järjestettäväksi merkittäviä urheilu ~apahtumla. Suunnitelma kiteytyi V Liittojuhlan ja VII- Talviurheilu Juhlan järjestämispäätökseen, jonka liittotoimikunta teki kertomusvuoden keväällä. Tätä ennen oli jo tutkittu edellytyksiä ja luotu alustava suunnitelma liittojuhlan järjestämiseksi. Talviurheilujuhlan. ajankohdaksi vahvistettiin 7.-8" 2 Myo"h emmln. s~un~lltelmaa tarkistettiin siten, että hiihtolajien osalta järjestetään kllp.~lu~ HyvinkääUä ja pikaluistelun osalta Oulussa.... r:llttojt:~lan ajankohdaksi vahvistettiin sekä sen yhteydessä JarJestettavän kansainvälisen nuorisoleirin alkamisajankohdaksi ORGAlNISATIO. A. Päätösvaltaelimet. 1. Liittojuhlajärjestelyjen korkein päätösvaltaelin on liittotoimikunta,.~ok~ normaalikokouksissaan käsitteli myös liittojuhla-asioita. 2. LuttoJuhlan työvaliokuntana toimi liittotoimikunnan työvaliokunta, joka käsitteli liittojuhla-asioita normaalikokouksissaan. B. Toi m e e n pan 0 eli m e t. 1. Kilp.ailuja~sto ( = UKV): puheenjohtaja Lennart Kivi, jäsenet G:~ta RaJala-Rlnne, Unto Siivonen, Helge Nygren, Olavi Hänninen ja VlIJo Kanerva. Jaoston sihteerinä Leo Huttunen. 2. Näy tösj aosto: puheenjohtaja Valdemar Snäll Vilho Hakola Taimi Hirvonen, Olavi Hänninen ja Yrjö Ahtio. Jao~ton sihteerinä 'Veikko Oittinen..3. Tiedoitusjaosto: puheenjohtaja Lauri Nurmi, jäsenet Henry Lmdbergh, Väinö Montonen, Arne Dahl ja Veikko Tarvainen. Jaoston sihteerinä asti Pentti Arvo. 4. Talousjaosto: puheenjohtaja Osmo Oksanen, jäsenet Pentti Honkasalo ja Matti Kanerva. Jaoston sihteerinä Keijo K. Viianen. 5. Huoltojaosto: puheenjohtaja P aavo Aitio, jäsenet Antti Hietanen, Mauri Reutsalo ja Urho Niemenkari - viimeksimainittu myös sihteerinä. 6. Leirijaosto: puheenjohtaja Olavi Hänninen, jäsenet Outi Nurmi, Touko Nurmi, Pentti Kymensalo, Matti Kangas, Eeli Simula, Pekka Ylivuori, Kauko Aittomäki ja Leevi Raitaniemi. - Jaoston sihteerinä Toivo Mustonen. 7. VII Talviurheilujuhlan järjestely toimikunnat Hiihto: puheenjohtaja Paavo Mikkola, jäsenet Eino Luukkonen, Yrjö Tossava, Heikki Johansson, Eino Haapanen, Erkki Manninen, Toivo Pulkkinen, Osmo Heino, Unto Aarniola, Väinö Nikkinen, Väinö Suominen, Olli Putkonen, Martti Vuorinen, Aarne Henrikson, Viljo Halme, Lauri Kuokkanen, Urpo Lindgren. Sihteerinä Eino Mutanen. Luistelu: puheenjohtaja Otto Karhi sekä jäsenet Reino Kiiskinen, Jarmo Kettumäki, Sakari M~kkola, Niilo Rämet, Leo Kuosmanen, Toivo Kiljunen, Martti Ala-Nikula. Sihteerinä P~!lltti,Korpi. SUORITETUT TOIMENPITEET. Talo u s toi m i n t a. Talousjaoston tehtäviin on kuulunut Liittojuhlan yleinen taloudellinen suunnittelu- ja järjestelytyö. Varojen keruusta aiheutuvat toimenpiteet sekä erilaisten hankintojen toimeenpano. Valitettavasti jaoston suunnitelmat eivät kaikelta osaltaan johtaneet tulokseen valtiovallan suhtauduttua kielteisesti suunnitelmissa olleeseen suurarpajaisten järjestämiseen. Näytöstoiminta: Näytösj&oston toimesta laadittiin alustavat suunnitelmat yhteisvoimisteluohjelmien ja juhlatilaisuuksien suhteen. Yhteisvoimisteluohjelmat va1mistuivat syyskesällä ja niiden laadinnnsta ovat vastanneet: Taimi Hirvonen naisten ja ikinuorten yhteir' esitys, Piri Salo tyttöjen yhteisesitys, Maija Varmaala naisten valioesitys, Eevi Kaasinen tyttöjen valio esitys, Åke Suomi miesten yhteisesitys ja Kalevi Ruusunen poikien yhteisesitys. Ohjelmat toimitettiin piirien välityksellä seuroille. Liittojuhlan naisten ja tyttöjen yhteisvoimisteluohjaajina ovat toi~ mineet Helvi Puukko ja Raili Pakarinen sekä miesten ja poikien Åke Suomi ja Kalevi Ruusunen. Syyskaudella järjestettiin Kisakeskuksessa piiriohjaajakurssit mies- ' ten ja poikien piiriohjaajille. Naisten osalta järjestettiin 8 eri tilaisuutta, joissa ohjattiin seuraohjaajia. Näihin tilaisuuksiin saapui 231 seurasta 427 ohjaajaa. Kilpailutoiminta: KilpaiIuohjelmaa toteutetaan mahdollisimman laajalla pohjalla. Tämä on aiheuttanut kilpailujaoston osalta vaikeuksia kokonaisohjel- 37

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y. D TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1961 HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y. TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T T 0 R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1961 HELSINGISSÄ 1962 T Y 0 V Ä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus. vuodelta HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY.

TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus. vuodelta HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY. TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T TOR. Y. Toimintakertomus vuodelta 1964 HELSINGISSÄ 1965 TYOV ÄEN URHEILULIITTO RY. Voi'l'okas vuosi Helsinki 1965 Kirjapaino Kursdivi Oy Vuosi 1964 muodostui monessakin mielessä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1967 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Merkityksellinen toimintavuosi Toimintavuonna saavutettiin urheilupoliittinen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOr.,l":::N UR! {EI' U'~I~.JASTO 118;'0 TYöVÄEN URDEIL ULII1.TO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1970 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. Menestyksellinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN 'JRH 'J J STO j '" II g)../ TYöVÄEN URHEILULIITrO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tasaista e tenemistä Helsinki 1971 Kirjapaino Kursiivi Oy Toimintavuotta

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN 951-9375-17-1 PT-paino Oy - Oulu 1980 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys.........................................

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. I, I Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y. KERTOMU S TYöVÄEN URHEILULIITON TOIMlNN ASTA VUONNA 1939. JOHDANTO.

Lisätiedot

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 12. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä Liiton toiminta- ja tilikertomukset vv. 1953, 1954 ja 1955 SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN NUORISO

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen.i Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 11. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä «Liiton toiminta- ja tilikertomukset w. 1950, 1951 ja 1952 LAPPEENRANNASSA 1953 KANSAN TYÖN

Lisätiedot

Juniorernas verksamhetstävling. * Distriktet hade endast två representanter. Tävlingen distrikten emellan:

Juniorernas verksamhetstävling. * Distriktet hade endast två representanter. Tävlingen distrikten emellan: . 39. M. Vartiainen JuPS, Joensuu... (9,2-64-240-29,1-63) 40. O. Fast PKärpät, Satakunda... (8,3-35- 15-27,5-75) 41. R. Ikonen JoKu, Saimen... (8,7-135- 27,2-71) 42. E. Hara JuPS, Joensuu... (8,0-130-

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

Tilintarkastajat. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet konttoripäälliköt O. Bogomoloff ja T. Laine, varalla johtaja L. Klärieh ja ekonomi

Tilintarkastajat. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet konttoripäälliköt O. Bogomoloff ja T. Laine, varalla johtaja L. Klärieh ja ekonomi Lindblom, A. Pohjonen. Lapin piiri: J. H enriksson, H. Siekkinen, A. Autio. K eski-suomen piiri: V. Vuokko, S. Parviainen. Oulun piiri: j. K ettumäki, V. Hautamäki, Hj. Tammelin. Liinsi-Uudenmcum piiri:

Lisätiedot