IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1"

Transkriptio

1 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kokousaika klo 15:00-15:45 Kokouspaikka Nätteporin auditorio Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Katsaus valmisteluasteen asioihin 6 4 Micropoliksen puhdastilojen laajentaminen 7 5 Iin Tennis Oy:n perustaminen 9 6 Kiinteistöverosta vapautuminen vv ja 2008/Kuivaniemen 12 kotiseutuyhdistys ry 7 Kiinteistöverosta vapautuminen/oijärven metsästysseura ry 13 8 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Tiedonantoasiat Kiireellisenä käsiteltävät asiat 17

2 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kokousaika klo 15:00-15:45 Kokouspaikka Nätteporin auditorio Saapuvilla olleet jäsenet LÄSNÄ Koskela Pekka 15:00-15:45 2. varapj. Viinamäki Veikko 15:00-15:45 3. varapj. Kehusmaa Eero 15:00-15:45 4. varapj. Aaltonen Reino 15:00-15:45 Alaraasakka Aili-Marja 15:00-15:45 Alaraasakka Kari 15:00-15:45 Hand Timo 15:00-15:45 Hyry Paula 15:00-15:45 Hytti Raimo 15:00-15:45 Höyhtyä Jaakko 15:00-15:45 Illikainen Susanna 15:00-15:45 Jokela Jari-Jukka 15:00-15:45 Jokela Kauko 15:00-15:45 Kalliorinne Erkki 15:00-15:45 Kalliorinne Hilkka 15:00-15:45 Keltamäki Sauli 15:00-15:45 Kestilä Pentti 15:00-15:45 Koistinen Mika 15:00-15:45 Lauri Jarmo 15:00-15:45 Leppälä Anne 15:00-15:45 Liedes Teijo 15:00-15:45 Miettunen Seppo 15:00-15:45 Muhojoki Juha 15:00-15:45 Mähönen Jouni 15:00-15:45 Mäkelä Mailis 15:00-15:45 Näätänen Sirpa 15:00-15:45 Parpala Kauko 15:00-15:45 Teppo Tapani 15:00-15:45 Tihinen Maarit 15:00-15:45 Tolonen Risto 15:00-15:45 Vakkuri Johanna 15:00-15:45 Valta Pekka 15:00-15:45 Veijola Saara 15:00-15:45 Ylitalo Martti 15:00-15:45 Kiuttu Kari 15:00-15:45 vara S. Tannisen tilalta Klaavuniemi Laina 15:00-15:45 vara P. Jokelan tilalta Maalismaa Maila 15:00-15:45 vara P. Mäenpään tilalta Miettunen Arja 15:00-15:45 vara R. Miettusen tilalta Soini Pentti 15:00-15:45 vara Lea Aallon tilalta Ukkola Tuomo 15:00-15:45 vara J. Haapalan tilalta MUU Tornberg Kyösti 15:00-15:45 kunnanjohtaja/esittelijä Kehus Markku 15:00-15:45 resurssijohtaja Virkkunen Liisa 15:00-15:45 pöytäkirjanpitäjä Hanhela H. Tapio 15:00-15:45 terveyspalvelujohtaja Kosonen Anu 15:00-15:45 henkilöstöpäällikkö Pimperi-Koivisto Leena 15:00-15:45 perhepalvelujohtaja

3 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöykiö Hannele 15:00-15:45 vanhuspalvelujohtaja Taskila Erkki 15:00-15:45 sivistyspalvelujohtaja POISSA Klasila Antero puheenjohtaja Haapala Juha 1. varapj. Aalto Lea Jokela Pentti Juopperi Paula Kaikkonen Impi Klaavuniemi Kari Kumpulainen Matti Miettunen Riikka Mäenpää Petteri Paakkola Simo Piukkula Rauha Tanninen Salme Vääräkangas Pentti Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja pää tös val tai sek si. Asiat 1-10 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjantarkastajiksi va lit tiin Raimo Hytti ja Erkki Kalliorinne. Pöytäkirjan allekirjoitus Pekka Koskela Puheenjohtaja Liisa Virkkunen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittely lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillam me. Iissä Raimo Hytti Erkki Kalliorinne Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Iin kunnanvirastolla klo Liisa Virkkunen Pöytäkirjanpitäjä

4 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kvalt 1 Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan: Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viittä (5) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin val tuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustau lulla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu julkaistaan netissä samana päivänä kun kokouskutsu lähete tään ja kokouksesta lähetetään tieto tekstiviestillä. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuustonpäätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista julkaistaan kunnan nettisivulla viisi (5) päivää ennen kokousta. Valtuusto voi päättää kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Valtuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan : Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämän valtuuston kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty val tuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on an nettu samana päivänä yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Li säksi kokouskutsu on julkaistu paikallislehti Rantapohjassa ja Lounais-Lappi-lehdessä. Tämän kokouksen kutsu on lähetetty tekstiviestinä valtuutetuille ja esityslista on julkaistu netissä Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtajan on todettava, onko valtuusto laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja Pekka Koskela. Todettiin, että paikalla oli 34 a ja 6 varaa, yhteensä 40.

5 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kvalt 2 Valtuuston työjärjestyksen 35 : mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua a, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Hytti ja Erkki Kalliorinne.

6 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Katsaus valmisteluasteen asioihin Kvalt 3 Kunnanjohtaja informoi kunnanvaltuustoa valmistelussa olevista sekä muistakin kuntaan ja kunnan toimintaan vaikuttavista asioista. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua ko. katsauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä. Katsauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä. Merkittiin tiedoksi seuraavat kunnanvaltuuston kokoukset: klo klo klo 17.00

7 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Micropoliksen puhdastilojen laajentaminen 357/11/45/2008 Khall 4 Iilaakson Teollisuuskylä Oy on neuvotellut Mikcell Oy:n kanssa heillä olevien puhdastilojen laajentamisesta. Yritys sijoittaa laajennettaviin puhdastiloihin uu den laserkoneen. Laserkone vaatii n. 60 m2 puhtausluokalla 100 olevaa tilaa. Tällä hetkellä Micropoliksessa ei tällaista vaatimustasoa olevaa puhdastilaa ole. Laajennuksen kustannusarvio on (alv 0%). Kustannusarvio koostuu suunnittelusta (n ), rakennusteknisistä töistä ja materiaaleista (n ) sekä lvis-materiaaleista ja -töistä, joihin sisältyy uuden kiertoilmakoneen ja vedenjäähdyttimen hankinta sekä HEPA-suodattimet (n ). Puhdastilan laajennus nostaa Micropoliksen arvoa ja pidentää osaltaan nykyisenkin puhdastilan käyttöikää. Hanke käynnistettäisiin välittömästi tammikuun alkupuolella ja toteutusaika on kolme kuukautta. Iilaakson Teollisuuskylä Oy voi toimia hankkeen operoijana (=te kee sopimuk set, hoitaa maksut urakoitsijoille ja laskuttaa ne kunnalta jälkikäteen toteutuman mukaisesti). Kunnalla on mahdollisuus hakea hankkeeseen inves tointitukea TE-keskukselta. Laajennuksen myötä yritys sitoutuu pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen. Yritys palkkaa heti lisää työvoimaa. Iilaakson Teollisuuskylä Oy esittää, että Iin kunta varaisi Micropoliksen puhdastilojen laajentamiseen ja valtuuttaisi Iilaakson Teollisuuskylä Oy:n toteuttamaan laajennus. Päätösehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Micropoliksen puhdastilojen laajentamiseen osoitetaan määräraha ja Iilaakson Teollisuuskylä Oy valtuutetaan toteuttamaan laajennus. Todetaan, että hankkeelle on haettu TE-keskukselta investointiavustusta. Hyväksyttiin. Kvalt 4 Hyväksyttiin. ote: Iilaakson Teollisuuskylä Oy/toimitusjohtaja Ari Alatossava, talouspalvelut

8 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 8

9 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Iin Tennis Oy:n perustaminen 336/02/50/2007 Khall 511 Iilaakson Teollisuuskylä Oy on tehnyt periaatepäätöksen, että Micropoliksen yhteyteen rakennetaan tenniskenttä. Kentän tarve on uuden kauppakeskuksen toteutu misen myötä tullut entistä ilmeisemmäksi. Kenttähankkeeseen ovat tulos sa mu kaan Kärkkäinen Express Oy, Inspex Oy, Iilaakson Teollisuuskylä Oy, Forssan Autokeidas Oy sekä 7 yksityishenkilöä, jotka merkitsevät kukin 1 osak keen à 1000 euroa. Kärkkäinen Express Oy merkitsee 3 yhtiöosaketta á 2000 euroa Inspex Oy 1 yhtiöosakkeen Iilaakson Teollisuuskylä Oy 1 yhtiöosakkeen Forssan Autokeidas Oy 1 yhtiöosakkeen. Iin kuntaa on kaavailtu hankkeeseen siinä roolissa, että kunta lahjoittaa kenttää varten tarvittavan maa-alueen apporttina yhtiölle. Maa-alueen arvo on 4000 euroa ja näin Iin kunta merkitsee 2 osaketta. Yhtiön osakepääoma on näin ollen euroa. Päätösehdotus (rj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iin kunta merkitsee 2 osaketta perustettavaan Iin Tennis Oy:öön. Apporttina Iin kunta luovuttaa noin 2000 m 2 :n suuruisen määräalan Pentinkangas -tilasta RN:o 274:0 Iin kunnan Etelä-Iin kylässä. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Merkittiin, että Kyösti Tornberg poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Khall 528 Lisäselvityksenä todetaan, että kunnan panostus tuo pelioikeuksia kuntalaisille ja kunnan työntekijöille 12 tuntia viikossa ma-pe klo ja la-su välisenä aikana sekä muulloin sen mukaan kuin yhtiön hallitus päät tää. Iilaakson Teollisuuskylä Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt, että yhtiö osallistuu hankkeeseen 1 yhtiöosakkeen eli 2000 euron panostuksella Päätösehdotus (rj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iin kunta merkitsee 2 osaketta perustettavaan Iin Tennis Oy:öön. Apporttina Iin kun luovuttaa noin 2000 m 2 :n suuruisen määräalan (4000 ) Pentinkangas -tilasta RN:o 274:0 Iin kunnan Etelä-Iin ky lässä. Keskustelun kuluessa Teijo Liedes esitti, että Iin kunta suhtautuu hankkeeseen

10 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ myönteisesti. Kunta ei lähde mukaan Iin Tennis Oy:öön sen sijaan kunta on valmis vuok raa maan sen tarvitseman maa-alueen. Susanna Illikainen kannatti Liedeksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotusta vastainen kannatettu esitys ja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestystä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestystapaesityksen. Kädennnostoäänestyksen tulos: Resurssijohtajan esitys (8 ääntä) Tihinen, Kumpulainen, Hyry, Vakkuri, Tolonen, Ylitalo, Määttä, Jokela. Liedeksen esitys (2 ääntä) Liedes, Illikainen. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys tuli päätökseksi. Todettiin, että Kyösti Tornberg ja Antero Klasila poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kvalt 5 Teijo Liedes esitti, että Iin kunta suhtautuu hankkeeseen myönteisesti mutta ei lähde mukaan Iin Tennis Oy:öön, sen sijaan kunta on valmis vuokraamaan sen tarvitseman maa-alueen. Susanna Illikainen, Erkki Kalliorinne ja Hilkka Kalliorinne kannattivat Liedeksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksen vastainen kannatettu esi tys ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestystapaesityksen. Äänestyksen tulos: Kunnanhallituksen esitys 27 ääntä ja Liedeksen esitys 13 ääntä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi. Äänestysluettelo nro 1. Merkittiin, että kunnanjohtaja jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. ote: Iilaakson Teollisuuskylä Oy/toimitusjohtaja Ari Alatossava, tekniset palvelut, talouspalvelut

11 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiinteistöverosta vapautuminen vv ja 2008/Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry 320/02/35/2007 Khall 7 Kiinteistöverosta vapautuminen vv ja 2008/Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry:n puheenjohtajan Antti Ellilän kirje : "Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry on entisen Kuivanimen kunnan alueella toimi va yleishyödyllinen yhteisö. Yhdistys toimii aktiivisesti. Se ylläpitää kotiseutumu seota, järjestää vuosittain kotiseutupäivät ja -retken, museon hoito- ja kunnostus tal koi ta, lauluiltoja sekä mui ta kotiseutuun liittyviä tapahtumia. Haemme vapautusta vuoden 2007kiinteistöverosta, joka on 49,13, jonka yhdis tys on jo maksanut. Haemme vapautusta myös vuoden 2008 kiinteistöverosta." Yhteisvaltuusto on kokouksessaan :ssä 81 vahvistaessaan kiinteistö veron suuruutta vuodelle 2007 hyväksynyt myös, että Muiden yleishyödyllisik si katsottavien yhdistysten vapauttamisen kiinteistöverosta ratkaisee valtuusto hake muksesta tapauskohtaisesti. Päätösehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää huomioiden kotiseutuyhdistyksen aktiivisen toiminnan uuden Iin kunnan ja Kuivaniemen kylän kulttuurityön hyväksi kunnanvaltuustolle vuosien 2007 ja 2008 kiinteistöverosta vapauttamista. Hyväksyttiin. Kvalt 6 Hyväksyttiin. Saara Veijola jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. ote: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry/antti Ellilä, Oulun verotoimisto

12 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiinteistöverosta vapautuminen/oijärven metsästysseura ry 342/02/35/2007 Khall 8 Oijärven Metsästysseura ry/jorma Hiltula anoo kirjeellä , että kunta myön täi si va pautuksen kiinteistöverosta vuodelta 2007: Oijärven Metsästys seura ry pyy tää, että Iin kunta vapauttaisi yhdistyksen kiinteistöveron mak susta hallit se miensa kiinteistöjen osalta (vero 352,54 eur.). Oijärven Metsästysseura ry on pääosin talkootyöllä kunnostanut Oijärven vahan kansakoulun ja pitänyt sen kunnosta huolta. Olemme myös resurssien mukaan pyrkinyt kehittä mään sen käyttömahdollisuuksia. Yh dis tyk sen ti loja ovat käyt täneet muut yh teisöt ja yksi tyiset hen kilöt. Useana syksynä muutamat Kuivaniemen ala-asteen koululaiset ovat aloittaneet syyslukukautensa vierailemalla tiloissamme ja viettä mällä hetken kotanuotiolla makkaran paiston merkeissä. Koulusta on tullut suo sittu kokous,-juhlien pi to paikka, jo ka vaatii seuralta ti lojen kunnos sapi toon jat kuvaa pa nostusta. Yhteisvaltuusto on kokouksessaan :ssä 81 vahvistaessaan kiinteistöveron suuruutta vuodelle 2007 hyväksynyt myös, että Muiden yleishyödyllisik si katsottavien yhdistysten vapauttamisen kiinteistöverosta ratkaisee valtuusto hakemuksesta tapauskohtaisesti. Päätösehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Oijärven Metsästysseura ry:lle myönnetään vapautus v kiinteistöverosta. Hyväksyttiin. Kvalt 7 Hyväksyttiin. ote: Oijärven Metsästysseura ry/jorma Hiltula, Oulun verotoimisto

13 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna /01/70/2008 Khall 15 Kuntalain 64 :n mukaan Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai semalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa tiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntalaissa tai Iin kunnan hallintosäännössä ei ole määritelty edellistä tarkem min siitä, mikä toimielin päättää ilmoitustavasta. Tällöin voidaan lähtökohtana pi tää sitä, että valtuus to päättää menettelytavoista sekä päätös vallan rajoista. Päätösehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Iin kunnassa noudatettavaksi vuoden 2008 ilmoitusten julkaisemisessa seuraavaa: Kunnan viralliset ilmoitukset vuonna 2008 julkaistaan kunnan julkisten kuu lutusten ilmoitustauluilla Iin kunnanvirastolla ja Kuivaniemi-talolla sekä kunnan www-sivuilla. Lisäksi viralliset ilmoitukset julkaistaan Rantapohja-, Lounais-Lappi ja Aslak lehdessä sekä tarvittaessa Sanomalehti Kalevassa. Ilmoituspäätöksen soveltamisohje: 1. Virkailmoitukset julkaistaan täyttävän viranomaisen harkinnan mukaisesti. Kunnanvaltuuston täytettävistä viroista päätöksen tekee kunnanhallitus. 2. Kuntayhtymien pöytäkirjojen nähtävillä olosta sekä oikeusviranomaisten päätöksiä koskevat kuulutukset julkaistaan pelkästään kunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja www-sivuilla. 3. Laajoista ilmoituksista voidaan julkaista pelkästään viittaus ilmoitustaululla julkaistavaan täydelliseen ilmoitukseen. Päätöksen soveltaminen yksittäistapaukseen jätetään kunnanhallituksen tai ko. toimialasta vastaavan toimielimen tehtäväksi. 4. Kunnan tervehdysilmoitukset rajoitetaan kuntaan liittyviin tai kunnassa järjestettäviin tapahtumiin liittyvään ilmoitteluun. 5. Kunnanvaltuuston kokousten aika, paikka ja asialista ilmoitetaan kunnan il moitustaululla sekä paikallislehti Rantapohjassa ja paikallislehti Aslakissa. 6. Ilmoitukset on julkaistava mahdollisuuksien mukaan myös joka talouteen jaettavassa kunnan tiedotuslehtisessä. Lisäksi valtuuston kokouskutsu ja esityslista lähetetään valtuutetuille, kunnan hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä esityslista lähetetään valtuustossa edustettujen puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille ja sihteereille sekä kunkin valtuustoryhmän neljälle ensimmäiselle varavaltuutetulle. Hyväksyttiin. Kvalt 8 Hyväksyttiin.

14 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ote: arkistosihteeri, palvelualueet

15 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Tiedonantoasiat Kvalt 9 1 Oulun työvoimapiirin lähettämä työnvälitystilasto, tilannekatsaus Iin kun nan osalta on seuraava: Ii marraskuu lokakuu työvoima työttömyysaste, % 11,5 12 työnhakijat yhteensä miehet naiset alle 20-vuotiaat 4 4 alle 25-vuotiaat yli 50-vuotiaat yli vuoden työttömänä vajaakuntoiset avoimet työpaikat Merkittiin tiedoksi.

16 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kiireellisenä käsiteltävät asiat Kvalt 10 Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut.

17 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ IIN KUNTA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saada tehdä kun nal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töön panoa. Pykälät 1-3, 9-10 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika p ä i vää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika p ä i vää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykä lät Va litusaika p ä i vää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

18 IIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laati jan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja pos tiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen vali tus ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postit se tai lähetin välityksel lä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi raston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite p y k ä lät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe rittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenha kijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 eu roa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkir janotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/2009 1 Kunnanvaltuusto 15.10.2009 AKA 18:00-18:15 PAKKA Korpitien koulun auditorio OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arffman Paavo 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 45 Heikkinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot