Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin."

Transkriptio

1 1. MUURAMEN LUKION KURSSIT OPPIAINEITTAIN Suluissa olevat kurssit voi suorittaa vain itsenäisesti. Tähdellä merkittyjä kursseja ei tarjota joka vuosi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssi johdattaa äidinkielen ja kirjallisuuden lukio-opintoihin: kurssilla perehdytään erilaisin teksti- ja viestintätaitoihin ja syvennetään ymmärrystä kielestä. Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla syvennetään tietoja kirjallisuudenlajeista sekä vahvistetaan analyysitaitoa. Tekstit ja vaikuttaminen Kurssilla keskitytään erityisesti vaikuttamaan pyrkivien tekstien kieleen, rakenteisiin ja merkityksiin. Teksti, tyyli ja konteksti Kurssi painottuu länsimaiseen kirjallisuuden historiaan sekä pohtivien tekstien tuottamiseen. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Kurssilla tutustutaan Suomen kirjallisuuden historiaan sekä pohdimme omaa kieliidentiteettiämme. ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssilla harjoitellaan erilaisten puhetilanteiden vaatimia taitoja sekä vahvistetaan esiintymisrohkeutta. Tekstitaitojen syventäminen Kurssi keskittyy päättökokeen tekstitaidon osuudessa vaadittujen tietojen ja taitojen vahvistamiseen. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssilla harjoitellaan päättökokeen esseeosuudessa vaadittuja taitoja. Kurssilla hyödynnetään ajankohtaisia aiheita

2 (ÄI 12) (ÄI13) Lukukurssi Kurssilla luetaan viisi kirjaa ja jokaisesta on kirjallinen tehtävä. Opettajan kanssa käydään noin tunnin keskustelu luetuista kirjoista. Luova kirjoittaminen Kurssi tehdään itsenäisesti ja/tai verkossa. Kurssi pohjautuu Särmä-sarjan tehtäväkirjaan Luova kirjoittaminen ja tutustuttaa monipuolisesti kirjoittamisen aihealueisiin. Kirjoitustehtäviin kuuluu tarinoita ja niiden katkelmia, runoja, draamaa, sarjakuvia ja journalistisia tekstejä PERUSKOULUN 5. LUOKALTA ALKANUT RUOTSI (RUA) RUA2 1 RUA2 2 RUA2 3 RUA2 4 RUA2 5 RUA2 6 Koulu ja vapaa-aika Kurssi on luonteeltaan niveltävä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. Aihepiireinä vapaa-aika, harrastukset ja koulunkäynti. Nuoret ja lähiympäristö Aihepiireinä koti ja asuminen, perhe, suku ja ystävät. Tukholman nähtävyydet ja palvelutilanteet. Painotetaan suullista harjoittelua. Kotimaani Aiheena Suomi ja suomenruotsalaisuus suhteessa muihin Pohjoismaihin. Tutustutaan kotimaahan suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Elinympäristömme Aihepiireinä mainonta ja joukkoviestimet sekä vaikuttaminen, politiikka ja vapaaehtoistyö. Tutustutaan Norjaan. Ihmissuhteet ja terveys Tekstit liittyvät ihmissuhteisiin, omaan terveyteen sekä omaan vakaumukseen. Tutustumme Islantiin ja Tanskaan. Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat lukevat valitsemansa kaunokirjallisen teoksen ja kirjoittavat siitä kirjaraportin. RUA2 7 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit

3 Puhumista harjoitellaan aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUA2 8 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Valmistaudutaan yo-kokeeseen. RUA2 9 Valmistaudutaan yo-kokeeseen harjoittelemalla kaikkia kokeen eri osa-alueita PERUSOPETUKSEN 7. LUOKALTA ALKANUT RUOTSI (RUB) RUB1 1 RUB1 2 RUB1 3 RUB1 4 RUB1 5 Koulu ja vapaa-aika Kurssi on luonteeltaan niveltävä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten vapaa-ajan harrastukset. Kurssi painottaa kielen suullista harjoittelua. Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista. Puheviestintä ja kirjoittaminen painottuvat. Aihepiireinä ovat nuoren elämä, opiskelu ja työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-aika. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssilla tehdään vaativampia kirjoitelmia ja suullisia harjoituksia sekä rakenteita. Tekstinymmärtämistaitoihin kiinnitetään myös erityisesti huomiota. Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Elämää yhdessä ja erikseen Kurssilla harjoitellaan vaativampia rakenteita sekä jatketaan vaativampien suullisten ja kirjallisten esitysten harjoittelua. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, elämänarvot, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Elinympäristömme Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita. Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. RUB1 6 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa

4 RUB1 7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Keskitytään erilaisten aiheeseen liittyvien tekstien käsittelyyn ja tuottamiseen. Tehdään runsaasti kuullunymmärtämis-, sanasto- ja rakenneharjoituksia. Kerrataan kielioppia. RUB1 8 RUB1 9 Kerrataan yo-kokeen kaikkia osa-alueita Kertauskurssi Kurssilla kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja kielioppia. Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla on vaikeuksia ruotsin kielessä PERUSOPETUKSEN 3. LUOKALTA ALKANUT ENGLANTI (ENA1) ENA1 1 ENA1 2 ENA1 3 ENA1 4 ENA1 5 Young people s world: Living my life Nuori ja hänen maailmansa - perhe, suku, monikulttuurisuus, ystävyys, ulkonäkö, identiteetti, ihmissuhteet, asuminen, ruokakulttuuri. Freetime activities: Doing my thing Viestintä ja vapaa-aika - nuoren arkipäivä, hyvinvointi, harrastukset, matkailu, luonnossa liikkuminen, urheilu, musiikki, media, lukeminen. Education and work: Carving my future Opiskelu ja työ, opintojen merkitys, opiskelu meillä ja muualla, aikuisen opiskelu, juhlaperinteet, kesätyö, työpaikan hakeminen, vapaaehtoistyö, yrityksen perustaminen, omien kykyjen löytäminen, erilaisia ammatteja. Society and the surrounding world: Shaping a bigger picture Yhteiskunta ja ympäröivä maailma - rotukysymykset ja suvaitsevaisuus, suurkaupunkielämä, siirtolaisuus, mainonta, terrorismi ja turvallisuus, rikollisuus, elämän peruskysymykset ja uskonnot, parisuhteet. Culture: Reaching for the stars Kulttuuri laaja-alaisesti - kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva meillä ja muualla. ENA1 6 Science, technology and economy: Examining the facts Tiede, talous ja tekniikka - eri tieteenalat, tekniikan saavutuksia ja historiaa, viestintä, talouselämä

5 ENA1 7 Nature of the world: Exploring our planet Luonto ja kestävä kehitys - luonnon ja ihmisen välinen suhde, kestävä kehitys ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna. ENA1 8 Puhu ja ymmärrä paremmin Puhumisen kurssi, jossa erilaisten puheharjoitusten lisäksi suoritetaan Opetushallituksen suunnittelema ja ylläpitämä puhumisen koe. Tästä saa erillisen todistuksen. Sen lisäksi kurssilla tehdään yo-tutkintoon valmistavia harjoituksia osallistujien tarpeiden ja halujen mukaan. Varsinaista laajaa kirjallista loppukoetta kurssilla ei ole. ENA1 9 ENA1 10 Kurssilla harjoitellaan ylioppilastutkintoa varten kokeen eri tehtävätyyppejä ja koevihkojen tekemistä. Kurssilla kerrataan myös kielioppia, keskeistä sanastoa ja harjoitellaan kirjallista tuottamista. Kehity kirjoittajana kirjallisen viestinnän kurssi Tuotetaan kuusi erilaista tekstiä ja prosessoidaan niitä PERUSOPETUKSESSA 8. LUOKALTA ALKANUT SAKSA (SAB2) SB2 7 SAB2 8 Tiede ja tekniikka Kurssilla tutustutaan eri tieteen- ja tutkimusaloihin sekä tekniikkaan. Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja saksankielisessä kulttuurissa LUKIOSSA ALKAVA SAKSA (SAB3) SAB3 1 SAB3 2 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan yksinkertaisia arkipäivän viestintätilanteita. Näin asiat hoituvat Kurssilla opiskellaan matkailuun ja arkipäivään liittyvää kieltä, ns. turistisaksaa

6 SAB3 3 SAB3 4 SAB3 5 SAB3 6 SAB3 7 SAB30 8 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia. Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kulttuuri Syvennetään sekä saksankielisen että oman suomalaisen kulttuurin tuntemusta rinnakkain. Yhteinen maapallomme Kurssilla tarkastellaan maailmaa eri näkökulmista ja pohditaan ammatinvalintaan liittyviä asioita. SAB3 9 Abikertaus Valmistaudutaan tulevaan päättökokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskirjoitusten kaikkia eri osa-alueita. Kurssi on tarkoitettu sekä A2-saksan että B2/B3-saksan lukijoille LUKIOSSA ALKAVA RANSKA (RAB3) RAB3 1 RAB3 2 RAB3 3 Hyvää päivää, hauska tutustua Perehdytään ranskan kielen ominaispiirteisiin; äänteisiin ja kirjaimiin. Opitaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten, tervehtimistä, kiittämistä sekä tavallisissa palvelutilanteissa toimimista. Näin asiat hoituvat Aihepiireinä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet. Vapaa-aika ja lomasuunnitelmat. Maista ja kielistä puhuminen. Vapaa-aika, harrastukset ja arkielämä Aihepiirit liittyvät nuorten kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisua. Kurssilla kertautuu perusopetuksen ja lukion kahden ensimmäisen kurssin asiat

7 RAB3 4 RAB3 5 RAB3 6 RAB3 7 RAB3 8 RAB3 9 Ranskassa ja muualla Tutustutaan ranskalaisten elämään, tapoihin ja juhliin. Matkataan myös muihin ranskankielisiin maihin Ennen ja nyt Aihepiireinä terveys ja terveelliset elintavat, kotityöt sekä uskonnolliset erot. Opinnot ja tulevaisuus Suomalainen koulu, opiskelijaelämä ja työelämä. Tehdään ranskankielinen työpaikkahakemus ja CV. Kulttuuri Kurssin aiheina ovat Pariisi, ranskalainen taide, teatteri ja kirjallisuus. Meidän maailmamme Teksteissä tutustutaan Eurooppaan, ajankohtaisiin asioihin ja ympäristökysymyksiin. Valmistaudutaan yo-kokeeseen kertaamalla kielioppia ja harjoittelemalla kaikkia yokokeen osa-alueita LUKIOSSA ALKAVA ESPANJA (EAB3) EAB3 1* EAB3 2* EAB3 3* Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta

8 1.9. LUKIOSSA ALKAVA VENÄJÄ (VEB3) VEB3 1* VEB3 2* VEB3 3* Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) MAA 1 MAA 2 MAA 3 MAA 4 Funktiot ja yhtälöt Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio. Polynomifunktiot Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin ja polynomiyhtälön ratkaiseminen. Geometria Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Analyyttinen geometria Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta

9 MAA 5 MAA 6 MAA 7 MAA 8 MAA 9 MAA 10 Vektorit Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, suorat ja tasot avaruudessa. Todennäköisyys ja tilastot Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma. Derivaatta Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Juuri- ja logaritmifunktiot Juurifunktiot ja yhtälöt, eksponenttifunktiot ja yhtälöt, logaritmifunktiot ja yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono ja summa, geometrinen jono ja summa. Integraalilaskenta Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA 11 MAA 12 MAA 13 Lukuteoria ja logiikka Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeus ja pinta-ala. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit. MAA 14 Lukion pitkän matematiikan kertausta ja syventämistä

10 1.6. LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) MAB 1 MAB 2 MAB 3 MAB 4 MAB 5 MAB 6 Lausekkeet ja yhtälöt Yhtälöitä muotoillaan ja ratkaistaan liittyen jokapäiväisen elämän ongelmiin. Sisältönä: potenssit ja juuret, prosenttilaskua, polynomilaskuja, kuvaajien piirtämistä, verrannollisuutta, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Geometria Geometrisia ongelmia yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen alueelta. Tehtävät liittyvät tasoalueisiin ja avaruuskappaleisiin. Matemaattisia malleja Mallinnetaan reaalimaailman ongelmia funktioiden avulla. Käsitellään lineaarista ja eksponentiaalista mallia, potenssiyhtälöitä ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisua logaritmin avulla. Matemaattinen analyysi Derivaatan avulla tutkitaan funktioiden muutosnopeuksia, polynomifunktioiden kulkua ja polynomifunktioiden suurinta ja pienintä arvoa. Tilastot ja todennäköisyys Tutustutaan todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteisiin. Matemaattisia malleja II Käytetään lukujonoja ja summia käytännön ongelmatilanteita ratkaistaessa. Ratkotaan lineaarisia optimointitehtäviä. MAB 7 MAB 8 Talousmatematiikka Ratkotaan taloudellisiin kysymyksiin liittyviä tehtäviä: prosentti-, laina- ja vero-, kustannus- indeksi- ja rahaliikennelaskuja. Matemaattisia malleja III Käsitellään yksinkertaisia trigonometrisia yhtälöitä ja perehdytään vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteisiin. MAB 9 Kerrataan lukion kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä

11 1.7. FYSIIKKA (FY) FY 1 Fysiikka luonnontieteenä Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. FY 2 FY3 FY 4 FY 5 FY 6 FY 7 Lämpö Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, ja energiavarat. Aallot Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit ja ääni, melun terveysvaikutukset, kovalta ääneltä suojautuminen. Liikkeen lait Liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. Pyöriminen ja gravitaatio Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. Sähkö Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. Sähkömagnetismi Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran

12 avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuudenmäärittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus. FY 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö. FY 9 (FY 10) (FY 11) FY 12* Fysiikan perusteet, lämpö, aallot, liikkeen lait, sähkö, sähkömagnetismi, aine, säteily. Tähtitieteen ja avaruusfysiikan alkeet Aurinkokunta, tähtiavaruus, galaksiavaruus, maailmankaikkeus, gravitaatio ja taivaankappaleiden liike, avaruuden valloituksen historia, raketin laukaisu, asemalla työskentely ja aluksen laskeutuminen. Tähtitieteen perusteet Kurssilla tutustutaan tähtitieteen perusteisiin. Kurssi soveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta pitkän matematiikan ja fysiikan ensimmäisten kurssien asioiden hallinta olisi suotavaa. Aine ja säteily, jatkokurssi Opintoja hiukkastutkimuskeskuksessa CERNissä Sveitsissä ja itsenäisiä CERNin vierailua valmistelevia tehtäviä KEMIA (KE) KE 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Opiskellaan orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Tutustutaan erilaisiin seoksiin, ainemäärään ja konsentraatioon. KE 2 KE 3 KE 4 Kemian mikromaailma Tutustutaan atomien elektronirakenteisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Perehdytään kuinka kemiallinen sidos vaikuttaa aineen ominaisuuksiin. Reaktiot ja energia Tutustutaan aineiden ominaisuuksiin ja tärkeimpiin reaktiotyyppeihin sekä reaktion nopeuteen vaikuttaviin tekijöihin. Metallit ja materiaalit Opiskellaan sähkökemiaa ja tutustutaan metallien ja epämetallien tärkeimpiin yhdisteisiin

13 KE 5 Reaktiot ja tasapaino Käsitellään kemiallisen reaktion tasapainoon liittyviä tehtäviä, liukoisuutta sekä phlaskuja. KE 6 KE 7* Kerrataan lukion kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä. Kemian ja fysiikan työkurssi Tutustutaan kemian ja fysiikan työmenetelmiin harjoitustöiden avulla BIOLOGIA (BI) BI 1 BI 2 Eliömaailma Biologisen elämän edellytykset, ominaisuudet ja ilmenemismuodot. Elämän kehittyminen nykyiseen monimuotoisuuteensa. Luonnontoiminta kokonaisuutena. Solu ja perinnöllisyys Solun rakenne ja toiminta, solujen lisääntyminen. Periytymisen perusteet. BI 3 BI 4 BI 5 Ympäristöekologia Luonnon monimuotoisuus. Ympäristövastuullinen elämäntapa. Ihmisen biologia Ihmisen rakenne ja elintoiminnot. Bioteknologia Geenitekniikka. Mikrobit ja niiden käyttö. BI 6 Opittujen tietojen kertaus ja syventäminen. BI 7* (BI 8) (BI 9) Biologiset tutkimusmenetelmät Maastoretkiä, laboratoriotöitä, tutkimusraportin kirjoittamisen harjoittelua. Kasvien lajintuntemus Kerätään tai valokuvataan 40 luonnonkasvia ja kootaan kansio perustietoineen. Lajintuntemustentti omien kasvien pohjalta. Elinympäristöämme tutkien ja kokien Ympäristöön liittyvä tutkimus ja sen raportoint

14 1.10. MAANTIEDE (GE) GE 1 GE 2 Sininen planeetta Luonnon olosuhteet maapallon eri osissa. Maan planetaarisuus, ilma-, vesi- ja kivikehän ilmiöt. Maapallon muuttuvat pinnanmuodot ja kasvillisuus. Yhteinen maailma Ihmisen toiminta planeetallamme syineen ja seurauksineen. GE 3 GE 4 Riskien maailma Maailmaamme uhkaavat asiat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Aluetutkimus Maantieteellisen tiedon esittämistavat. Paikkatietojärjestelmät ja niiden soveltamismahdollisuudet. Oma aluetutkimus. GE 5 (GE 7) Opittujen tietojen kertaus ja syventäminen. Geofysiikka Maapallon eri kehät ja niihin liittyvät maantieteellis-fysikaaliset ilmiöt. Maantieteen ja fysiikan yhteiskurssi. Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä USKONTO (UE) UE1 UE2 UE3 Uskonnon luonne ja merkitys Mikä on uskonto, mikä on Raamattu ja miten niitä voi ymmärtää. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Kristinuskon ja kirkkojen historiaa ja nykypäivää. Ihmisen elämä ja etiikka Hyvä elämä, oikea ja väärä. UE4 UE5 Uskontojen maailmat Maailmanuskontojen tutkimusta. Mihin suomalainen uskoo? Muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivään

15 UE6 (UE7) Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä. Raamattutieto Itsenäinen kurssi, jossa opiskelija tekee tutkielman valitsemistaan Raamatun teksteistä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) ET 1* ET 2* ET 3* Hyvä elämä Etsitään oikean ja hyvän elämän perustaa. Maailmankuva Pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvan eroja. Yksiö ja yhteisö Pohditaan yksilöä, yhteisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. (ET 4) (ET 5) Kulttuuriperintö ja identiteetti Kulttuuriperintö hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana. Maailman selittäminen katsomusperinteissä Erilaiset tavat selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä FILOSOFIA (FI) FI 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Länsimainen ajattelu ennen ja nyt - ja ennen kaikkea sinun ajattelusi. FI 2 Filosofinen etiikka Etiikan teoriaa ja käytännön kysymyksiä filosofian näkökulmasta

16 FI 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Olemisen, tiedon ja tietämisen filosofiaa. FI 4 Yhteiskuntafilosofia Valtion, yhteiskunnan ja politiikan filosofia. FI 5 Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä PSYKOLOGIA (PS) PS 1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus Psykologian perusteet, voiko ihmistä ymmärtää. PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 Ihmisen psyykkinen kehitys Ihmisen psyykkisen kehityksen monimuotoisuus elämänkaaren aikana. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Ihmisen tiedonkäsittely ja aivojen toiminta. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Motiivit, tunne-elämä ja toiminnanohjaus. Persoonallisuus ja mielenterveys Persoonallisuuden rakenne ja tutkimus sekä mielenterveys. PS 6 (PS 7) Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä. Sosiaalipsykologia Itsenäinen kurssi, jossa tutustutaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen

17 1.15. HISTORIA (HI) HI 1 HI 2 HI 3 HI 4 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Ihmisen ja ympäristön suhde väestö-, sosiaali- ja taloushistoriaa näkökulmista esihistoriasta nykyaikaan. Eurooppalainen ihminen Eurooppalaisen kulttuurin kehittyminen: aatteiden, tieteiden, taiteiden, koulutuksen ja tapakulttuurin historiaa. Kansainväliset suhteet lukujen kansainvälistä politiikkaa. Ilmiöitä käsitellään taloudellisista ja ideologisista lähtökohdista käsin. Suomen historian käännekohtia Suomalaisen yhteiskunnan, demokratia, kulttuurin ja politiikan kehittyminen autonomiasta nykyaikaan. HI 5 HI 6 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Suomen kansakunnan synty ja kehitys Ruotsin vallan aikana kivikaudelta autonomiaan. Kulttuurien kohtaaminen Euroopan ulkopuolisten, etnisten kulttuurien tutkimista sekä erilaisten kulttuurien kohtaamisen arvioimista. HI 7 Kerrataan etenkin pakollisia kursseja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin YHTEISKUNTAOPPI (YH) YH 1 YH 2 YH 3 Yhteiskuntatieto Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet sekä vallankäyttö ja vaikuttaminen yhteiskunnassa. Taloustieto Talouden perusteet yksilön ja Suomen kansantalouden näkökulmista. Lakitieto Suomalainen oikeusjärjestys sekä arkipäivän kannalta tärkeitä lakeja ja viranomaisia. Opintokäynti käräjäoikeuteen

18 YH 4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Euroopan unionin toiminta, päätöksenteko ja vaikuttaminen sekä eurooppalaisuus nykypäivänä. YH 5 Kerrataan etenkin pakollisten kurssien sisältöjä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin TERVEYSTIETO (TE) Kurssien suoritusjärjestys: TE1 (pakollinen) suositellaan suoritettavaksi ennen syventäviä kursseja. Kurssien TE2, TE 3 ja TE 4 suoritusjärjestys on vapaa. TE 2 kurssia ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti kurssiin kuuluvien yhteistoiminnallisten työskentelytapojen vuoksi. TE 1 Terveyden perusteet Tavoitteena on ymmärtää terveyden merkitys, terveyden ja terveellisten elintapojen arvostaminen sekä terveystapojen ja tottumusten omaksuminen. TE 2 Nuoret, terveys ja arkielämä Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä keskustelu- ja argumentaatiotaitoja kehittävät työmuodot. Kurssia ei suositella suorittamaan itsenäisesti. TE 3 Terveys ja tutkimus Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tietoja syventäen terveydenhuoltoon, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Kurssiin kuuluu tutkivan oppimisen työ. TE4 Kerrataan ja syvennetään kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä

19 1.18. MUSIIKKI (MU) MU 1 MU 2 Musiikki ja minä Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta teoriaopetuksen ja käytännön musisoinnin avulla. Oman musiikkisuhteen pohdintaa. Perehdytään omiin mahdollisuuksiin musiikin kuluttajana ja tuottajana. Moniääninen Suomi Suomalainen perinne-, taide- ja populaarimusiikki ennen ja nyt. Katsaus eurooppalaiseen taidemusiikkiin ja sen vaikutukseen suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Suomalaista musiikkia soittaen, laulaen ja kuunnellen. (vuosittain tarjotaan kaksi kurssia kursseista 3, 4, 5) MU 3 Ovet auki musiikille Kurssilla tutustutaan syvällisemmin joihinkin musiikin lajeihin tai musiikkikulttuureihin (esim. pohjois- ja eteläamerikkalaisen musiikin pohjalta syntyneet musiikin lajit). Kehitetään musisointi- ja kuuntelutaitoja. MU 4 Musiikki viestii ja vaikuttaa Tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Perehdytään musiikin osuuteen esim. elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä. Tutkitaan musiikin vaikuttavuutta käytännön musisointia unohtamatta. MU 5 Musiikkiprojekti Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esim. pienimuotoinen konsertti, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Kurssi soveltuu myös lukiodiplomin suorittamiseen. (MU 6) MU 8 Musiikin lukiodiplomi Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Diplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu ja musiikkitoiminta. Näin ollen opiskelijan on sovittava lukiodiplomin suorittamisesta musiikinopettajan kanssa ensimmäisen syyslukukauden aikana. Lukion orkesteritoiminta Kouluvuoden aikana olevien juhlien musiikkiesitysten valinta, harjoittelu ja esittäminen. Lukion orkesteri toimii tarpeen mukaan. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on se, että opiskelija on aktiivisesti orkesteritoiminnassa mukana kaksi lukuvuotta

20 1.19. KUVATAIDE (KU) KU 1 KU 2 Minä, kuva ja kulttuuri Kuvailmaisun ja visuaalisen kulttuurin perusteet tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä kuvataiteen kursseista. Ympäristö, paikka ja tila Luonnonvarainen, rakennettu, sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtana. KU 3 KU 4 KU 5 Media ja kuvien viesti Median kuvaviestit ja graafinen suunnittelu tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Taiteen kuvista omiin kuviin (soveltuu myös itsenäisesti suoritettavaksi) Kuvataiteen ja kulttuurin historia tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Kurssin itsenäinen suoritus voi olla esimerkiksi kuvataiteisiin liittyvä kuvalliskirjallinen tutkielma tai portfolio. Itsenäiseen suoritukseen kuuluu myös kirjallinen tai suullinen koeosio kuvataiteen historiasta. Nykytaiteen työpaja Nykytaide ajankohtaisine ilmiöineen tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. KU 6* (KU 7) (KU 8) Kuvataiteen lukiodiplomikurssi Lukiodiplomi on opetushallituksen vuosittain laatima koe. Kokeeseen osallistujan tulee olla suorittanut vähintään neljä lukion kuvataiteen kurssia ennen diplomikurssin alkua. Kuvataiteen lukiodiplomitodistus laaditaan ylioppilastodistuksen liitteeksi. Tarkemmat tiedot opettajalta. Tarjotaan joka toinen vuosi. Tiloja ja taloja Ympäristösuunnittelu, arkkitehtuuri ja tilahavainto tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Portfoliokurssi oman erityisosaamisen alueelta Tämän kurssin voi suorittaa kuvallisessa harrastuksessaan pidemmälle ehtinyt, perustaidot jo hallitseva opiskelija tai opiskelijoiden pienryhmä

21 1.20. LIIKUNTA (LI) LI 1 LI 2 Taitoa ja kuntoa Kurssilla opiskelija jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista. Liikuntaa yhdessä ja erikseen Kurssilla opiskelija monipuolistaa lajitaitojaan ja tietojaan ja saa perustiedot kuntoohjelman laatimiseen. Kurssilla opetellaan vanhat tanssit. LI 3 LI 4 LI 5 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Yhdessä liikkuen Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Kuntoliikunta Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen. (LI 6) LI 7 LI8 Liikunnan lukiodiplomi Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan erillisenä, tarjottimen ulkopuolisena kurssina. Kurssi / opiskelu hajautetaan koko lukio-opiskelun ajalle. Kurssi aloitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä ja se päättyy kolmannen opiskeluvuoden helmikuussa. Kokoontumisajankohdat sovitaan opettajan kanssa erikseen. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään viiden liikuntakurssin suorittamista lukion aikana. Pallopelit Sisä- ja ulkopallopelit. Lajivalinnassa otetaan huomioon opiskelijaryhmän toiveet. Tavoitteena liikuntatietojen ja taitojen sekä yhteistyötaitojen kehittäminen. Yksilötanssikurssi Kurssilla tutustutaan eri yksilötanssilajeihin kuten showtanssiin, hiphoppiin, houseen, jazztanssiin, balettiin ja nykytanssiin. Sisällöt suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa

22 1.21. OPINTO-OHJAUS (OP) OP 1 Lukiolaisen opintie Opiskelu lukiossa, yo-kirjoitukset, jatko-opinnot ja työelämä. Kurssi hajaantuu kolmelle vuodelle. OP 2 Opiskelu, ammatinvalinta ja työelämä Syvennetään ammatinvalinnan perusteita, kuten itsetuntemusta, työelämä- ja koulutustietoutta. Tehdään työpaikkavierailuja. Yhden tai kahden päivän TET. Jokainen kurssilainen laatii itselleen jatkokoulutussuunnitelman YRITTÄJYYSKASVATUS (YR) Muuramen lukio tarjoaa opiskelijoilleen 10 kurssin laajuiset opinnot yrittäjyydestä kolmen vuoden aikana. Yksi näistä kursseista suoritetaan itsenäisesti (YR5 tai YR6). Yrittäjyysopinnoissa keskeistä on oppia projektien tekemisen kautta työnantajien arvostamia taitoja,kuten luovuutta, yhteistyötaitoja ja kokonaisuuden hallintaa. Projektit ovat opiskelijoiden itsensä ideoimia ja toteuttamia ja opettajan rooli on olla taustatukena. Ensimmäisen vuoden projekti on ohjatumpi ja muut omaehtoisempia. Yrittäjyysopintoja esitellään tarkemmin syksyllä koulun alkaessa. Vielä silloinkin voi päästä mukaan yrittäjyysopintoihin. Seuraavat kurssit voi suorittaa vaikka ei tekisi muita yrittäjyysopintoja (YR 5) Työkurssi Kurssin voi saada kerran tekemällä työtä vähintään 40 tuntia lukion aikana. Myös lukion aloittamisen jälkeisistä kesätöistä voi tehdä työkurssin. Pyydä yrityksestä työtodistus, josta selviää, milloin ja kuinka paljon työtunteja olet tehnyt. Tee perusteellinen raportointi työtehtävistäsi. Kuvaa, mitä olet tehnyt, mitä olet oppinut, miten olet kehittynyt työntekijänä ja toisaalta missä olet onnistunut tai epäonnistunut. Tee myös yritysesittely. Esittele työnantaja eli tee yrityksen, järjestön tai muun palkkaavan tahon liiketoimintakuvaus: mitä tekee, miten tekee ja kenelle tekee. Tähän yritysesittelyyn tulee liittää joitakin yrityksen talouteen liittyviä saatavilla olevia tunnuslukuja, kuten liikevaihto, tulos, vakavaraisuus ja omavaraisuusaste

23 (YR 6) Projektikurssi Opiskelija/opiskelijaryhmä suunnittelee, toteuttaa ja lopuksi raportoi haluamansa projektin, hankkeen tai tapahtuman ILMAISU (IT) IT 1 IT 2* IT 3 Ilmaisutaidon peruskurssi Vahvistetaan opiskelijan ilmaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan etsimään omia rajojaan. Kurssi koostuu erilaisista rentoutumis-, keskittymis-, eläytymis- ja imrovisaatioharjoituksista. Kurssi järjestetään vuorovuosin IT 2 kurssin kanssa. Ilmaisutaidon jatkokurssi Syvennetään ja monipuolistetaan opiskelijan ilmaisukykyä. Valmistetaan jokin esitys ryhmän toiveiden mukaan. Suositellaan suoritettavaksi IT 1:n jälkeen. Kurssi järjestetään vuorovuosin IT 1 kurssin kanssa. Ilmaisutaidon lisäkurssi Kurssin sisältö määräytyy ryhmän toiveiden mukaan. Se olla esimerkiksi elokuvan tekoa, nukketeatteria, improvisaatio- ja tarinateatteria. Kyseeseen voi tulla myös jokin yhteisprojekti. Tämän kurssin voi suorittaa myös osallistumalla jonkin teatteriryhmän produktioon ja pitämällä mukanaolostaan työpäiväkirjaa. Niille, jotka suorittavat teatteridiplomia, kurssiin kuuluu myös teatteritiedon tentti ja käsikirjoituksen laatiminen (opettaja ohjeistaa, arvioi ja antaa palautteen). Teatteridiplomi Teatterin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on taiteellisen oppimisprosessin vahvistaminen. Siinä pyritään draamallisten ja teatteri-ilmaisullisten taitojen vahvistamiseen, vuorovaikutustaitojen kartuttamiseen ja itsearvioinnin kehittämiseen. Jotta opiskelija voi osallistua teatteridiplomikurssille, hänellä on oltava suoritettuna vähintään kolme ilmaisutaidon tai draaman kurssia á 38 tuntia. Itse teatteridiplomikurssin kesto on 38 tuntia. Kurssin suorittamisessa vastuu on opiskelijalla ja ryhmällä, joka kurssia suorittaa. Suoritukseen kuuluu työsuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan pitäminen, korkeintaan 30 minuutin esityksen valmistaminen käsikirjoituksesta alkaen, palautekeskustelu ja prosessin kirjallinen loppuarviointi. Lukiodiplomin suorittamisesta saa arvosanan asteikolla 1 5. Diplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja merkitään kohtaan Lisätietoja KANSAINVÄLISYYS (KV)

24 KV 1-2 Kansainvälisyys Kansainvälisyyskurssin voi suorittaa seuraavilla tavoilla: 1. Kurssi järjestetään projektina, jolloin opiskelijaryhmä valmistaa tietyn projektin kansainvälisyys-teemasta. 2. Opiskelija on mukana tutustumismatkan järjestelyissä. Kurssin suorittamiseen liittyy matkan suunnittelu ja siitä raportointi sekä perehtyminen jonkun aineen aihepiiriin ko. maassa, esim. historiaan, maantietoon, biologiaan, musiikkiin, kieleen KESTÄVÄ KEHITYS (KEKE) KEKE1 KEKE2 KEKE3 Kestävä kehitys Perehdytään elämän monimuotoisuuteen ja kestävään elämäntapaan retkien, vierailujen ja erilaisten projektiluontoisten tehtävien kautta. Kurssin opetusmenetelmät ja pääsisällöt määritellään kurssin alussa keskittyen niihin asioihin, jotka opiskelijat itse kokevat tärkeiksi. Asioita lähestytään mahdollisimman käytännönläheisesti ja opinnot etenevät osittain kunkin opiskelijan itse määrittelemään tahtiin. Kestävän kehityksen jatkokurssi Jatketaan 1. kurssilla tutuksi tulleilla tavoilla kestävään kehitykseen liittyvien asioiden tutkimista ja toteuttamista koululla. Kurssiin liittyvät asiat ja toimintatavat määräytyvät 1. kurssin tavoin osittain opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Elämän ilmiöt ja kestävä kehitys Tarkastellaan opiskelijoiden valitsemia, ihmiseen tai hänen elinympäristöönsä liittyviä ilmiöitä. Niitä tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta eri oppiaineiden näkemyksiä yhdistellen. Työtä tehdään usean opiskelijan muodostamissa tiimeissä MUUT SOVELTAVAT KURSSIT TUR (ATP) Lukiolaisen turvakurssi Suomen kansallisen normaali- ja poikkeustilan järjestelyt. Turvallisuuspolitiikkaa ja sotilaallista maanpuolustusta, palo- ja pelastustoimintaa, toimiminen onnettomuustilanteessa, pärjääminen poikkeusoloissa, yleinen järjestys ja turvallisuus, ympäristön suojelu ja ihmissuhdekysymykset. Kurssiin sisältyy mahdollisesti yhteinen maasto-osuus. Kurssin järjestää Keski-Suomen maanpuolustuspiiri ry. Aktiivisen toiminnan passi Saat kurssisuorituksen, mikäli osallistut koulussa ja/tai koulun ulkopuolella erilaiseen toimintaan vähintään 38 tunnin verran ja kirjaat toimintasi passiin. Koulun toimintaan hyväksytään esim. oppilaskunnassa, Kisällissä tai tutorina toimiminen. Koulun ulkopuolisen toimintaan hyväksytään esim. järjestötoiminta ja tapahtumien järjestäminen. Tee lopuksi passiin koonti jokaisen toiminnan osa-alueesta, johon olet osallistunut. Passeja on kanslian eteisessä ja passista löydät lisää tietoa. Passi palautetaan rehtorille

25 (HAR) Harrastekurssi Opiskelijalla on mahdollisuus saada yksi kurssi lukioaikana osoittamalla harrastuneisuutta jossakin koulun ulkopuolisessa toiminnassa. Harrastekursseja on myönnetty mm. teatteriharrastuksesta, 4H-kerhosta, partionohjauksesta, aktiivisuudesta urheilussa tai muusta kerhotyöstä. Toimintaan tulee käyttää aikaa normaalin kurssin verran (38 h) ja siitä tehdään päiväkirja että raportti. Päiväkirjaan kirjataan tehdyt tunnit ja opiskelija kuvaa, mitä hän on tehnyt ja milloin. Raporttiin (2-3 sivua) tulee lajin/harrastuksen esittely, miten on tullut valinneeksi sen ja kyseisen harrastuksen merkitys omassa elämässä sekä mitä on sen kautta oppinut. Raportti ja päiväkirja palautetaan rehtorille. TVT (VAP) LUE AT1 Tutustutaan tietotekniikan perusteisiin ja sosiaaliseen mediaan. Opetellaan käyttämään sähköisen ylioppilaskokeen käyttöjärjestelmää ja sen sovelluksia. Vapaaehtoistyön kurssi Kurssin saaminen edellyttää vapaaehtoistyöntekijänä toimimista lukion aikana vähintään 38 tuntia. Teemme yhteistyötä Koskikodin kanssa, jossa voit esim. ulkoiluttaa vanhuksia, lukea heille tai tehdä pieniä kotiaskareita yhdessä vanhusten kanssa. Tehty vapaaehtoistyö kirjataan ja kokemuksista kirjoitetaan koonti. Lisätietoja opinto-ohjaajalta. Opiskelutekniikan kehittäminen LUE-kurssilla pyritään löytämään itseä eniten hyödyttävä opiskelutekniikka eri oppiaineisiin. Samalla pyritään vahvistamaan opiskelijan itsetuntemusta ja myönteistä minäkuvaa oppijana. Tieto- ja viestintätekniikan perusteet Tutustutaan tekstinkäsittelyn ja hallinnan perusteisiin sekä viestinnän, pilvipalveluiden, kuvankäsittelyn ja somen alkeisiin. Lisäksi tutustutaan tilastollisen tiedon käsittelyn ja ohjelmallisen ajattelun perusteisiin

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3-4 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 RANSKA B2 6 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6-7 SAKSA B3 7 MATEMATIIKKA, PITKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS

PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS 2015 2016 Kirjolankatu 5 59100 Parikkala PARIKKALAN LUKIO Sähköpostiosoitteet: kanslia rehtori opettajat kotisivu etunimi.sukunimi@edu.parikkala.fi etunimi.sukunimi@edu.parikkala.fi

Lisätiedot

ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013

ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013 ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssilla perehdytään tekstien perustekijöihin (tavoitteeseen, vastaanottajaan,

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2014-2015. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2014-2015. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2014-2015 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2015-2016 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 13

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei toisin mainita. PAKOLLISET KURSSIT 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Kurssilla syvennetään tekstikäsitystä

Lisätiedot

Lukion markkinointityöryhmä Miisa Helkkula, puh. 050 5761 855 Petri Mannonen, puh. 050 3150 322 Anu Ala-Krekola-Suni, puh. 050 4336 348.

Lukion markkinointityöryhmä Miisa Helkkula, puh. 050 5761 855 Petri Mannonen, puh. 050 3150 322 Anu Ala-Krekola-Suni, puh. 050 4336 348. 1 Liedon lukio rehtori: Jyrki Saarnia, puh. 050 3722 747 opinto-ohjaaja: Anu Ala-Krekola-Suni, puh. 050 4336 348 kanslia (02) 4873 3325 sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@lieto.fi www.edu.lieto.fi/lukio

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. Pakolliset kurssit

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. Pakolliset kurssit KURSSIESITE 2014 JOHDANTO Kurssiesitevihkosen tarkoituksena on helpottaa ja tehostaa opiskelun suunnittelua ja ajoitusta ja lukion oppimäärän kokonaisuuden hahmottumista. Aine- ja kurssikohtaiset selosteet

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot