Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin."

Transkriptio

1 1. MUURAMEN LUKION KURSSIT OPPIAINEITTAIN Suluissa olevat kurssit voi suorittaa vain itsenäisesti. Tähdellä merkittyjä kursseja ei tarjota joka vuosi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssi johdattaa äidinkielen ja kirjallisuuden lukio-opintoihin: kurssilla perehdytään erilaisin teksti- ja viestintätaitoihin ja syvennetään ymmärrystä kielestä. Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla syvennetään tietoja kirjallisuudenlajeista sekä vahvistetaan analyysitaitoa. Tekstit ja vaikuttaminen Kurssilla keskitytään erityisesti vaikuttamaan pyrkivien tekstien kieleen, rakenteisiin ja merkityksiin. Teksti, tyyli ja konteksti Kurssi painottuu länsimaiseen kirjallisuuden historiaan sekä pohtivien tekstien tuottamiseen. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Kurssilla tutustutaan Suomen kirjallisuuden historiaan sekä pohdimme omaa kieliidentiteettiämme. ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssilla harjoitellaan erilaisten puhetilanteiden vaatimia taitoja sekä vahvistetaan esiintymisrohkeutta. Tekstitaitojen syventäminen Kurssi keskittyy päättökokeen tekstitaidon osuudessa vaadittujen tietojen ja taitojen vahvistamiseen. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssilla harjoitellaan päättökokeen esseeosuudessa vaadittuja taitoja. Kurssilla hyödynnetään ajankohtaisia aiheita

2 (ÄI 12) (ÄI13) Lukukurssi Kurssilla luetaan viisi kirjaa ja jokaisesta on kirjallinen tehtävä. Opettajan kanssa käydään noin tunnin keskustelu luetuista kirjoista. Luova kirjoittaminen Kurssi tehdään itsenäisesti ja/tai verkossa. Kurssi pohjautuu Särmä-sarjan tehtäväkirjaan Luova kirjoittaminen ja tutustuttaa monipuolisesti kirjoittamisen aihealueisiin. Kirjoitustehtäviin kuuluu tarinoita ja niiden katkelmia, runoja, draamaa, sarjakuvia ja journalistisia tekstejä PERUSKOULUN 5. LUOKALTA ALKANUT RUOTSI (RUA) RUA2 1 RUA2 2 RUA2 3 RUA2 4 RUA2 5 RUA2 6 Koulu ja vapaa-aika Kurssi on luonteeltaan niveltävä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. Aihepiireinä vapaa-aika, harrastukset ja koulunkäynti. Nuoret ja lähiympäristö Aihepiireinä koti ja asuminen, perhe, suku ja ystävät. Tukholman nähtävyydet ja palvelutilanteet. Painotetaan suullista harjoittelua. Kotimaani Aiheena Suomi ja suomenruotsalaisuus suhteessa muihin Pohjoismaihin. Tutustutaan kotimaahan suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Elinympäristömme Aihepiireinä mainonta ja joukkoviestimet sekä vaikuttaminen, politiikka ja vapaaehtoistyö. Tutustutaan Norjaan. Ihmissuhteet ja terveys Tekstit liittyvät ihmissuhteisiin, omaan terveyteen sekä omaan vakaumukseen. Tutustumme Islantiin ja Tanskaan. Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat lukevat valitsemansa kaunokirjallisen teoksen ja kirjoittavat siitä kirjaraportin. RUA2 7 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit

3 Puhumista harjoitellaan aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUA2 8 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Valmistaudutaan yo-kokeeseen. RUA2 9 Valmistaudutaan yo-kokeeseen harjoittelemalla kaikkia kokeen eri osa-alueita PERUSOPETUKSEN 7. LUOKALTA ALKANUT RUOTSI (RUB) RUB1 1 RUB1 2 RUB1 3 RUB1 4 RUB1 5 Koulu ja vapaa-aika Kurssi on luonteeltaan niveltävä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten vapaa-ajan harrastukset. Kurssi painottaa kielen suullista harjoittelua. Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista. Puheviestintä ja kirjoittaminen painottuvat. Aihepiireinä ovat nuoren elämä, opiskelu ja työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-aika. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssilla tehdään vaativampia kirjoitelmia ja suullisia harjoituksia sekä rakenteita. Tekstinymmärtämistaitoihin kiinnitetään myös erityisesti huomiota. Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Elämää yhdessä ja erikseen Kurssilla harjoitellaan vaativampia rakenteita sekä jatketaan vaativampien suullisten ja kirjallisten esitysten harjoittelua. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, elämänarvot, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Elinympäristömme Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita. Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. RUB1 6 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa

4 RUB1 7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Keskitytään erilaisten aiheeseen liittyvien tekstien käsittelyyn ja tuottamiseen. Tehdään runsaasti kuullunymmärtämis-, sanasto- ja rakenneharjoituksia. Kerrataan kielioppia. RUB1 8 RUB1 9 Kerrataan yo-kokeen kaikkia osa-alueita Kertauskurssi Kurssilla kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja kielioppia. Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla on vaikeuksia ruotsin kielessä PERUSOPETUKSEN 3. LUOKALTA ALKANUT ENGLANTI (ENA1) ENA1 1 ENA1 2 ENA1 3 ENA1 4 ENA1 5 Young people s world: Living my life Nuori ja hänen maailmansa - perhe, suku, monikulttuurisuus, ystävyys, ulkonäkö, identiteetti, ihmissuhteet, asuminen, ruokakulttuuri. Freetime activities: Doing my thing Viestintä ja vapaa-aika - nuoren arkipäivä, hyvinvointi, harrastukset, matkailu, luonnossa liikkuminen, urheilu, musiikki, media, lukeminen. Education and work: Carving my future Opiskelu ja työ, opintojen merkitys, opiskelu meillä ja muualla, aikuisen opiskelu, juhlaperinteet, kesätyö, työpaikan hakeminen, vapaaehtoistyö, yrityksen perustaminen, omien kykyjen löytäminen, erilaisia ammatteja. Society and the surrounding world: Shaping a bigger picture Yhteiskunta ja ympäröivä maailma - rotukysymykset ja suvaitsevaisuus, suurkaupunkielämä, siirtolaisuus, mainonta, terrorismi ja turvallisuus, rikollisuus, elämän peruskysymykset ja uskonnot, parisuhteet. Culture: Reaching for the stars Kulttuuri laaja-alaisesti - kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva meillä ja muualla. ENA1 6 Science, technology and economy: Examining the facts Tiede, talous ja tekniikka - eri tieteenalat, tekniikan saavutuksia ja historiaa, viestintä, talouselämä

5 ENA1 7 Nature of the world: Exploring our planet Luonto ja kestävä kehitys - luonnon ja ihmisen välinen suhde, kestävä kehitys ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna. ENA1 8 Puhu ja ymmärrä paremmin Puhumisen kurssi, jossa erilaisten puheharjoitusten lisäksi suoritetaan Opetushallituksen suunnittelema ja ylläpitämä puhumisen koe. Tästä saa erillisen todistuksen. Sen lisäksi kurssilla tehdään yo-tutkintoon valmistavia harjoituksia osallistujien tarpeiden ja halujen mukaan. Varsinaista laajaa kirjallista loppukoetta kurssilla ei ole. ENA1 9 ENA1 10 Kurssilla harjoitellaan ylioppilastutkintoa varten kokeen eri tehtävätyyppejä ja koevihkojen tekemistä. Kurssilla kerrataan myös kielioppia, keskeistä sanastoa ja harjoitellaan kirjallista tuottamista. Kehity kirjoittajana kirjallisen viestinnän kurssi Tuotetaan kuusi erilaista tekstiä ja prosessoidaan niitä PERUSOPETUKSESSA 8. LUOKALTA ALKANUT SAKSA (SAB2) SB2 7 SAB2 8 Tiede ja tekniikka Kurssilla tutustutaan eri tieteen- ja tutkimusaloihin sekä tekniikkaan. Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja saksankielisessä kulttuurissa LUKIOSSA ALKAVA SAKSA (SAB3) SAB3 1 SAB3 2 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan yksinkertaisia arkipäivän viestintätilanteita. Näin asiat hoituvat Kurssilla opiskellaan matkailuun ja arkipäivään liittyvää kieltä, ns. turistisaksaa

6 SAB3 3 SAB3 4 SAB3 5 SAB3 6 SAB3 7 SAB30 8 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia. Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kulttuuri Syvennetään sekä saksankielisen että oman suomalaisen kulttuurin tuntemusta rinnakkain. Yhteinen maapallomme Kurssilla tarkastellaan maailmaa eri näkökulmista ja pohditaan ammatinvalintaan liittyviä asioita. SAB3 9 Abikertaus Valmistaudutaan tulevaan päättökokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskirjoitusten kaikkia eri osa-alueita. Kurssi on tarkoitettu sekä A2-saksan että B2/B3-saksan lukijoille LUKIOSSA ALKAVA RANSKA (RAB3) RAB3 1 RAB3 2 RAB3 3 Hyvää päivää, hauska tutustua Perehdytään ranskan kielen ominaispiirteisiin; äänteisiin ja kirjaimiin. Opitaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten, tervehtimistä, kiittämistä sekä tavallisissa palvelutilanteissa toimimista. Näin asiat hoituvat Aihepiireinä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet. Vapaa-aika ja lomasuunnitelmat. Maista ja kielistä puhuminen. Vapaa-aika, harrastukset ja arkielämä Aihepiirit liittyvät nuorten kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisua. Kurssilla kertautuu perusopetuksen ja lukion kahden ensimmäisen kurssin asiat

7 RAB3 4 RAB3 5 RAB3 6 RAB3 7 RAB3 8 RAB3 9 Ranskassa ja muualla Tutustutaan ranskalaisten elämään, tapoihin ja juhliin. Matkataan myös muihin ranskankielisiin maihin Ennen ja nyt Aihepiireinä terveys ja terveelliset elintavat, kotityöt sekä uskonnolliset erot. Opinnot ja tulevaisuus Suomalainen koulu, opiskelijaelämä ja työelämä. Tehdään ranskankielinen työpaikkahakemus ja CV. Kulttuuri Kurssin aiheina ovat Pariisi, ranskalainen taide, teatteri ja kirjallisuus. Meidän maailmamme Teksteissä tutustutaan Eurooppaan, ajankohtaisiin asioihin ja ympäristökysymyksiin. Valmistaudutaan yo-kokeeseen kertaamalla kielioppia ja harjoittelemalla kaikkia yokokeen osa-alueita LUKIOSSA ALKAVA ESPANJA (EAB3) EAB3 1* EAB3 2* EAB3 3* Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta

8 1.9. LUKIOSSA ALKAVA VENÄJÄ (VEB3) VEB3 1* VEB3 2* VEB3 3* Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) MAA 1 MAA 2 MAA 3 MAA 4 Funktiot ja yhtälöt Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio. Polynomifunktiot Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin ja polynomiyhtälön ratkaiseminen. Geometria Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Analyyttinen geometria Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta

9 MAA 5 MAA 6 MAA 7 MAA 8 MAA 9 MAA 10 Vektorit Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, suorat ja tasot avaruudessa. Todennäköisyys ja tilastot Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma. Derivaatta Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Juuri- ja logaritmifunktiot Juurifunktiot ja yhtälöt, eksponenttifunktiot ja yhtälöt, logaritmifunktiot ja yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono ja summa, geometrinen jono ja summa. Integraalilaskenta Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA 11 MAA 12 MAA 13 Lukuteoria ja logiikka Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeus ja pinta-ala. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit. MAA 14 Lukion pitkän matematiikan kertausta ja syventämistä

10 1.6. LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) MAB 1 MAB 2 MAB 3 MAB 4 MAB 5 MAB 6 Lausekkeet ja yhtälöt Yhtälöitä muotoillaan ja ratkaistaan liittyen jokapäiväisen elämän ongelmiin. Sisältönä: potenssit ja juuret, prosenttilaskua, polynomilaskuja, kuvaajien piirtämistä, verrannollisuutta, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Geometria Geometrisia ongelmia yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen alueelta. Tehtävät liittyvät tasoalueisiin ja avaruuskappaleisiin. Matemaattisia malleja Mallinnetaan reaalimaailman ongelmia funktioiden avulla. Käsitellään lineaarista ja eksponentiaalista mallia, potenssiyhtälöitä ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisua logaritmin avulla. Matemaattinen analyysi Derivaatan avulla tutkitaan funktioiden muutosnopeuksia, polynomifunktioiden kulkua ja polynomifunktioiden suurinta ja pienintä arvoa. Tilastot ja todennäköisyys Tutustutaan todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteisiin. Matemaattisia malleja II Käytetään lukujonoja ja summia käytännön ongelmatilanteita ratkaistaessa. Ratkotaan lineaarisia optimointitehtäviä. MAB 7 MAB 8 Talousmatematiikka Ratkotaan taloudellisiin kysymyksiin liittyviä tehtäviä: prosentti-, laina- ja vero-, kustannus- indeksi- ja rahaliikennelaskuja. Matemaattisia malleja III Käsitellään yksinkertaisia trigonometrisia yhtälöitä ja perehdytään vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteisiin. MAB 9 Kerrataan lukion kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä

11 1.7. FYSIIKKA (FY) FY 1 Fysiikka luonnontieteenä Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. FY 2 FY3 FY 4 FY 5 FY 6 FY 7 Lämpö Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, ja energiavarat. Aallot Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit ja ääni, melun terveysvaikutukset, kovalta ääneltä suojautuminen. Liikkeen lait Liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. Pyöriminen ja gravitaatio Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. Sähkö Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. Sähkömagnetismi Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran

12 avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuudenmäärittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus. FY 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö. FY 9 (FY 10) (FY 11) FY 12* Fysiikan perusteet, lämpö, aallot, liikkeen lait, sähkö, sähkömagnetismi, aine, säteily. Tähtitieteen ja avaruusfysiikan alkeet Aurinkokunta, tähtiavaruus, galaksiavaruus, maailmankaikkeus, gravitaatio ja taivaankappaleiden liike, avaruuden valloituksen historia, raketin laukaisu, asemalla työskentely ja aluksen laskeutuminen. Tähtitieteen perusteet Kurssilla tutustutaan tähtitieteen perusteisiin. Kurssi soveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta pitkän matematiikan ja fysiikan ensimmäisten kurssien asioiden hallinta olisi suotavaa. Aine ja säteily, jatkokurssi Opintoja hiukkastutkimuskeskuksessa CERNissä Sveitsissä ja itsenäisiä CERNin vierailua valmistelevia tehtäviä KEMIA (KE) KE 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Opiskellaan orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Tutustutaan erilaisiin seoksiin, ainemäärään ja konsentraatioon. KE 2 KE 3 KE 4 Kemian mikromaailma Tutustutaan atomien elektronirakenteisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Perehdytään kuinka kemiallinen sidos vaikuttaa aineen ominaisuuksiin. Reaktiot ja energia Tutustutaan aineiden ominaisuuksiin ja tärkeimpiin reaktiotyyppeihin sekä reaktion nopeuteen vaikuttaviin tekijöihin. Metallit ja materiaalit Opiskellaan sähkökemiaa ja tutustutaan metallien ja epämetallien tärkeimpiin yhdisteisiin

13 KE 5 Reaktiot ja tasapaino Käsitellään kemiallisen reaktion tasapainoon liittyviä tehtäviä, liukoisuutta sekä phlaskuja. KE 6 KE 7* Kerrataan lukion kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä. Kemian ja fysiikan työkurssi Tutustutaan kemian ja fysiikan työmenetelmiin harjoitustöiden avulla BIOLOGIA (BI) BI 1 BI 2 Eliömaailma Biologisen elämän edellytykset, ominaisuudet ja ilmenemismuodot. Elämän kehittyminen nykyiseen monimuotoisuuteensa. Luonnontoiminta kokonaisuutena. Solu ja perinnöllisyys Solun rakenne ja toiminta, solujen lisääntyminen. Periytymisen perusteet. BI 3 BI 4 BI 5 Ympäristöekologia Luonnon monimuotoisuus. Ympäristövastuullinen elämäntapa. Ihmisen biologia Ihmisen rakenne ja elintoiminnot. Bioteknologia Geenitekniikka. Mikrobit ja niiden käyttö. BI 6 Opittujen tietojen kertaus ja syventäminen. BI 7* (BI 8) (BI 9) Biologiset tutkimusmenetelmät Maastoretkiä, laboratoriotöitä, tutkimusraportin kirjoittamisen harjoittelua. Kasvien lajintuntemus Kerätään tai valokuvataan 40 luonnonkasvia ja kootaan kansio perustietoineen. Lajintuntemustentti omien kasvien pohjalta. Elinympäristöämme tutkien ja kokien Ympäristöön liittyvä tutkimus ja sen raportoint

14 1.10. MAANTIEDE (GE) GE 1 GE 2 Sininen planeetta Luonnon olosuhteet maapallon eri osissa. Maan planetaarisuus, ilma-, vesi- ja kivikehän ilmiöt. Maapallon muuttuvat pinnanmuodot ja kasvillisuus. Yhteinen maailma Ihmisen toiminta planeetallamme syineen ja seurauksineen. GE 3 GE 4 Riskien maailma Maailmaamme uhkaavat asiat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Aluetutkimus Maantieteellisen tiedon esittämistavat. Paikkatietojärjestelmät ja niiden soveltamismahdollisuudet. Oma aluetutkimus. GE 5 (GE 7) Opittujen tietojen kertaus ja syventäminen. Geofysiikka Maapallon eri kehät ja niihin liittyvät maantieteellis-fysikaaliset ilmiöt. Maantieteen ja fysiikan yhteiskurssi. Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä USKONTO (UE) UE1 UE2 UE3 Uskonnon luonne ja merkitys Mikä on uskonto, mikä on Raamattu ja miten niitä voi ymmärtää. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Kristinuskon ja kirkkojen historiaa ja nykypäivää. Ihmisen elämä ja etiikka Hyvä elämä, oikea ja väärä. UE4 UE5 Uskontojen maailmat Maailmanuskontojen tutkimusta. Mihin suomalainen uskoo? Muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivään

15 UE6 (UE7) Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä. Raamattutieto Itsenäinen kurssi, jossa opiskelija tekee tutkielman valitsemistaan Raamatun teksteistä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) ET 1* ET 2* ET 3* Hyvä elämä Etsitään oikean ja hyvän elämän perustaa. Maailmankuva Pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvan eroja. Yksiö ja yhteisö Pohditaan yksilöä, yhteisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. (ET 4) (ET 5) Kulttuuriperintö ja identiteetti Kulttuuriperintö hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana. Maailman selittäminen katsomusperinteissä Erilaiset tavat selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä FILOSOFIA (FI) FI 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Länsimainen ajattelu ennen ja nyt - ja ennen kaikkea sinun ajattelusi. FI 2 Filosofinen etiikka Etiikan teoriaa ja käytännön kysymyksiä filosofian näkökulmasta

16 FI 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Olemisen, tiedon ja tietämisen filosofiaa. FI 4 Yhteiskuntafilosofia Valtion, yhteiskunnan ja politiikan filosofia. FI 5 Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä PSYKOLOGIA (PS) PS 1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus Psykologian perusteet, voiko ihmistä ymmärtää. PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 Ihmisen psyykkinen kehitys Ihmisen psyykkisen kehityksen monimuotoisuus elämänkaaren aikana. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Ihmisen tiedonkäsittely ja aivojen toiminta. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Motiivit, tunne-elämä ja toiminnanohjaus. Persoonallisuus ja mielenterveys Persoonallisuuden rakenne ja tutkimus sekä mielenterveys. PS 6 (PS 7) Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä. Sosiaalipsykologia Itsenäinen kurssi, jossa tutustutaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen

17 1.15. HISTORIA (HI) HI 1 HI 2 HI 3 HI 4 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Ihmisen ja ympäristön suhde väestö-, sosiaali- ja taloushistoriaa näkökulmista esihistoriasta nykyaikaan. Eurooppalainen ihminen Eurooppalaisen kulttuurin kehittyminen: aatteiden, tieteiden, taiteiden, koulutuksen ja tapakulttuurin historiaa. Kansainväliset suhteet lukujen kansainvälistä politiikkaa. Ilmiöitä käsitellään taloudellisista ja ideologisista lähtökohdista käsin. Suomen historian käännekohtia Suomalaisen yhteiskunnan, demokratia, kulttuurin ja politiikan kehittyminen autonomiasta nykyaikaan. HI 5 HI 6 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Suomen kansakunnan synty ja kehitys Ruotsin vallan aikana kivikaudelta autonomiaan. Kulttuurien kohtaaminen Euroopan ulkopuolisten, etnisten kulttuurien tutkimista sekä erilaisten kulttuurien kohtaamisen arvioimista. HI 7 Kerrataan etenkin pakollisia kursseja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin YHTEISKUNTAOPPI (YH) YH 1 YH 2 YH 3 Yhteiskuntatieto Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet sekä vallankäyttö ja vaikuttaminen yhteiskunnassa. Taloustieto Talouden perusteet yksilön ja Suomen kansantalouden näkökulmista. Lakitieto Suomalainen oikeusjärjestys sekä arkipäivän kannalta tärkeitä lakeja ja viranomaisia. Opintokäynti käräjäoikeuteen

18 YH 4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Euroopan unionin toiminta, päätöksenteko ja vaikuttaminen sekä eurooppalaisuus nykypäivänä. YH 5 Kerrataan etenkin pakollisten kurssien sisältöjä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin TERVEYSTIETO (TE) Kurssien suoritusjärjestys: TE1 (pakollinen) suositellaan suoritettavaksi ennen syventäviä kursseja. Kurssien TE2, TE 3 ja TE 4 suoritusjärjestys on vapaa. TE 2 kurssia ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti kurssiin kuuluvien yhteistoiminnallisten työskentelytapojen vuoksi. TE 1 Terveyden perusteet Tavoitteena on ymmärtää terveyden merkitys, terveyden ja terveellisten elintapojen arvostaminen sekä terveystapojen ja tottumusten omaksuminen. TE 2 Nuoret, terveys ja arkielämä Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä keskustelu- ja argumentaatiotaitoja kehittävät työmuodot. Kurssia ei suositella suorittamaan itsenäisesti. TE 3 Terveys ja tutkimus Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tietoja syventäen terveydenhuoltoon, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Kurssiin kuuluu tutkivan oppimisen työ. TE4 Kerrataan ja syvennetään kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä

19 1.18. MUSIIKKI (MU) MU 1 MU 2 Musiikki ja minä Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta teoriaopetuksen ja käytännön musisoinnin avulla. Oman musiikkisuhteen pohdintaa. Perehdytään omiin mahdollisuuksiin musiikin kuluttajana ja tuottajana. Moniääninen Suomi Suomalainen perinne-, taide- ja populaarimusiikki ennen ja nyt. Katsaus eurooppalaiseen taidemusiikkiin ja sen vaikutukseen suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Suomalaista musiikkia soittaen, laulaen ja kuunnellen. (vuosittain tarjotaan kaksi kurssia kursseista 3, 4, 5) MU 3 Ovet auki musiikille Kurssilla tutustutaan syvällisemmin joihinkin musiikin lajeihin tai musiikkikulttuureihin (esim. pohjois- ja eteläamerikkalaisen musiikin pohjalta syntyneet musiikin lajit). Kehitetään musisointi- ja kuuntelutaitoja. MU 4 Musiikki viestii ja vaikuttaa Tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Perehdytään musiikin osuuteen esim. elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä. Tutkitaan musiikin vaikuttavuutta käytännön musisointia unohtamatta. MU 5 Musiikkiprojekti Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esim. pienimuotoinen konsertti, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Kurssi soveltuu myös lukiodiplomin suorittamiseen. (MU 6) MU 8 Musiikin lukiodiplomi Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Diplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu ja musiikkitoiminta. Näin ollen opiskelijan on sovittava lukiodiplomin suorittamisesta musiikinopettajan kanssa ensimmäisen syyslukukauden aikana. Lukion orkesteritoiminta Kouluvuoden aikana olevien juhlien musiikkiesitysten valinta, harjoittelu ja esittäminen. Lukion orkesteri toimii tarpeen mukaan. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on se, että opiskelija on aktiivisesti orkesteritoiminnassa mukana kaksi lukuvuotta

20 1.19. KUVATAIDE (KU) KU 1 KU 2 Minä, kuva ja kulttuuri Kuvailmaisun ja visuaalisen kulttuurin perusteet tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä kuvataiteen kursseista. Ympäristö, paikka ja tila Luonnonvarainen, rakennettu, sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtana. KU 3 KU 4 KU 5 Media ja kuvien viesti Median kuvaviestit ja graafinen suunnittelu tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Taiteen kuvista omiin kuviin (soveltuu myös itsenäisesti suoritettavaksi) Kuvataiteen ja kulttuurin historia tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Kurssin itsenäinen suoritus voi olla esimerkiksi kuvataiteisiin liittyvä kuvalliskirjallinen tutkielma tai portfolio. Itsenäiseen suoritukseen kuuluu myös kirjallinen tai suullinen koeosio kuvataiteen historiasta. Nykytaiteen työpaja Nykytaide ajankohtaisine ilmiöineen tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. KU 6* (KU 7) (KU 8) Kuvataiteen lukiodiplomikurssi Lukiodiplomi on opetushallituksen vuosittain laatima koe. Kokeeseen osallistujan tulee olla suorittanut vähintään neljä lukion kuvataiteen kurssia ennen diplomikurssin alkua. Kuvataiteen lukiodiplomitodistus laaditaan ylioppilastodistuksen liitteeksi. Tarkemmat tiedot opettajalta. Tarjotaan joka toinen vuosi. Tiloja ja taloja Ympäristösuunnittelu, arkkitehtuuri ja tilahavainto tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Portfoliokurssi oman erityisosaamisen alueelta Tämän kurssin voi suorittaa kuvallisessa harrastuksessaan pidemmälle ehtinyt, perustaidot jo hallitseva opiskelija tai opiskelijoiden pienryhmä

21 1.20. LIIKUNTA (LI) LI 1 LI 2 Taitoa ja kuntoa Kurssilla opiskelija jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista. Liikuntaa yhdessä ja erikseen Kurssilla opiskelija monipuolistaa lajitaitojaan ja tietojaan ja saa perustiedot kuntoohjelman laatimiseen. Kurssilla opetellaan vanhat tanssit. LI 3 LI 4 LI 5 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Yhdessä liikkuen Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Kuntoliikunta Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen. (LI 6) LI 7 LI8 Liikunnan lukiodiplomi Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan erillisenä, tarjottimen ulkopuolisena kurssina. Kurssi / opiskelu hajautetaan koko lukio-opiskelun ajalle. Kurssi aloitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä ja se päättyy kolmannen opiskeluvuoden helmikuussa. Kokoontumisajankohdat sovitaan opettajan kanssa erikseen. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään viiden liikuntakurssin suorittamista lukion aikana. Pallopelit Sisä- ja ulkopallopelit. Lajivalinnassa otetaan huomioon opiskelijaryhmän toiveet. Tavoitteena liikuntatietojen ja taitojen sekä yhteistyötaitojen kehittäminen. Yksilötanssikurssi Kurssilla tutustutaan eri yksilötanssilajeihin kuten showtanssiin, hiphoppiin, houseen, jazztanssiin, balettiin ja nykytanssiin. Sisällöt suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa

22 1.21. OPINTO-OHJAUS (OP) OP 1 Lukiolaisen opintie Opiskelu lukiossa, yo-kirjoitukset, jatko-opinnot ja työelämä. Kurssi hajaantuu kolmelle vuodelle. OP 2 Opiskelu, ammatinvalinta ja työelämä Syvennetään ammatinvalinnan perusteita, kuten itsetuntemusta, työelämä- ja koulutustietoutta. Tehdään työpaikkavierailuja. Yhden tai kahden päivän TET. Jokainen kurssilainen laatii itselleen jatkokoulutussuunnitelman YRITTÄJYYSKASVATUS (YR) Muuramen lukio tarjoaa opiskelijoilleen 10 kurssin laajuiset opinnot yrittäjyydestä kolmen vuoden aikana. Yksi näistä kursseista suoritetaan itsenäisesti (YR5 tai YR6). Yrittäjyysopinnoissa keskeistä on oppia projektien tekemisen kautta työnantajien arvostamia taitoja,kuten luovuutta, yhteistyötaitoja ja kokonaisuuden hallintaa. Projektit ovat opiskelijoiden itsensä ideoimia ja toteuttamia ja opettajan rooli on olla taustatukena. Ensimmäisen vuoden projekti on ohjatumpi ja muut omaehtoisempia. Yrittäjyysopintoja esitellään tarkemmin syksyllä koulun alkaessa. Vielä silloinkin voi päästä mukaan yrittäjyysopintoihin. Seuraavat kurssit voi suorittaa vaikka ei tekisi muita yrittäjyysopintoja (YR 5) Työkurssi Kurssin voi saada kerran tekemällä työtä vähintään 40 tuntia lukion aikana. Myös lukion aloittamisen jälkeisistä kesätöistä voi tehdä työkurssin. Pyydä yrityksestä työtodistus, josta selviää, milloin ja kuinka paljon työtunteja olet tehnyt. Tee perusteellinen raportointi työtehtävistäsi. Kuvaa, mitä olet tehnyt, mitä olet oppinut, miten olet kehittynyt työntekijänä ja toisaalta missä olet onnistunut tai epäonnistunut. Tee myös yritysesittely. Esittele työnantaja eli tee yrityksen, järjestön tai muun palkkaavan tahon liiketoimintakuvaus: mitä tekee, miten tekee ja kenelle tekee. Tähän yritysesittelyyn tulee liittää joitakin yrityksen talouteen liittyviä saatavilla olevia tunnuslukuja, kuten liikevaihto, tulos, vakavaraisuus ja omavaraisuusaste

23 (YR 6) Projektikurssi Opiskelija/opiskelijaryhmä suunnittelee, toteuttaa ja lopuksi raportoi haluamansa projektin, hankkeen tai tapahtuman ILMAISU (IT) IT 1 IT 2* IT 3 Ilmaisutaidon peruskurssi Vahvistetaan opiskelijan ilmaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan etsimään omia rajojaan. Kurssi koostuu erilaisista rentoutumis-, keskittymis-, eläytymis- ja imrovisaatioharjoituksista. Kurssi järjestetään vuorovuosin IT 2 kurssin kanssa. Ilmaisutaidon jatkokurssi Syvennetään ja monipuolistetaan opiskelijan ilmaisukykyä. Valmistetaan jokin esitys ryhmän toiveiden mukaan. Suositellaan suoritettavaksi IT 1:n jälkeen. Kurssi järjestetään vuorovuosin IT 1 kurssin kanssa. Ilmaisutaidon lisäkurssi Kurssin sisältö määräytyy ryhmän toiveiden mukaan. Se olla esimerkiksi elokuvan tekoa, nukketeatteria, improvisaatio- ja tarinateatteria. Kyseeseen voi tulla myös jokin yhteisprojekti. Tämän kurssin voi suorittaa myös osallistumalla jonkin teatteriryhmän produktioon ja pitämällä mukanaolostaan työpäiväkirjaa. Niille, jotka suorittavat teatteridiplomia, kurssiin kuuluu myös teatteritiedon tentti ja käsikirjoituksen laatiminen (opettaja ohjeistaa, arvioi ja antaa palautteen). Teatteridiplomi Teatterin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on taiteellisen oppimisprosessin vahvistaminen. Siinä pyritään draamallisten ja teatteri-ilmaisullisten taitojen vahvistamiseen, vuorovaikutustaitojen kartuttamiseen ja itsearvioinnin kehittämiseen. Jotta opiskelija voi osallistua teatteridiplomikurssille, hänellä on oltava suoritettuna vähintään kolme ilmaisutaidon tai draaman kurssia á 38 tuntia. Itse teatteridiplomikurssin kesto on 38 tuntia. Kurssin suorittamisessa vastuu on opiskelijalla ja ryhmällä, joka kurssia suorittaa. Suoritukseen kuuluu työsuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan pitäminen, korkeintaan 30 minuutin esityksen valmistaminen käsikirjoituksesta alkaen, palautekeskustelu ja prosessin kirjallinen loppuarviointi. Lukiodiplomin suorittamisesta saa arvosanan asteikolla 1 5. Diplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja merkitään kohtaan Lisätietoja KANSAINVÄLISYYS (KV)

24 KV 1-2 Kansainvälisyys Kansainvälisyyskurssin voi suorittaa seuraavilla tavoilla: 1. Kurssi järjestetään projektina, jolloin opiskelijaryhmä valmistaa tietyn projektin kansainvälisyys-teemasta. 2. Opiskelija on mukana tutustumismatkan järjestelyissä. Kurssin suorittamiseen liittyy matkan suunnittelu ja siitä raportointi sekä perehtyminen jonkun aineen aihepiiriin ko. maassa, esim. historiaan, maantietoon, biologiaan, musiikkiin, kieleen KESTÄVÄ KEHITYS (KEKE) KEKE1 KEKE2 KEKE3 Kestävä kehitys Perehdytään elämän monimuotoisuuteen ja kestävään elämäntapaan retkien, vierailujen ja erilaisten projektiluontoisten tehtävien kautta. Kurssin opetusmenetelmät ja pääsisällöt määritellään kurssin alussa keskittyen niihin asioihin, jotka opiskelijat itse kokevat tärkeiksi. Asioita lähestytään mahdollisimman käytännönläheisesti ja opinnot etenevät osittain kunkin opiskelijan itse määrittelemään tahtiin. Kestävän kehityksen jatkokurssi Jatketaan 1. kurssilla tutuksi tulleilla tavoilla kestävään kehitykseen liittyvien asioiden tutkimista ja toteuttamista koululla. Kurssiin liittyvät asiat ja toimintatavat määräytyvät 1. kurssin tavoin osittain opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Elämän ilmiöt ja kestävä kehitys Tarkastellaan opiskelijoiden valitsemia, ihmiseen tai hänen elinympäristöönsä liittyviä ilmiöitä. Niitä tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta eri oppiaineiden näkemyksiä yhdistellen. Työtä tehdään usean opiskelijan muodostamissa tiimeissä MUUT SOVELTAVAT KURSSIT TUR (ATP) Lukiolaisen turvakurssi Suomen kansallisen normaali- ja poikkeustilan järjestelyt. Turvallisuuspolitiikkaa ja sotilaallista maanpuolustusta, palo- ja pelastustoimintaa, toimiminen onnettomuustilanteessa, pärjääminen poikkeusoloissa, yleinen järjestys ja turvallisuus, ympäristön suojelu ja ihmissuhdekysymykset. Kurssiin sisältyy mahdollisesti yhteinen maasto-osuus. Kurssin järjestää Keski-Suomen maanpuolustuspiiri ry. Aktiivisen toiminnan passi Saat kurssisuorituksen, mikäli osallistut koulussa ja/tai koulun ulkopuolella erilaiseen toimintaan vähintään 38 tunnin verran ja kirjaat toimintasi passiin. Koulun toimintaan hyväksytään esim. oppilaskunnassa, Kisällissä tai tutorina toimiminen. Koulun ulkopuolisen toimintaan hyväksytään esim. järjestötoiminta ja tapahtumien järjestäminen. Tee lopuksi passiin koonti jokaisen toiminnan osa-alueesta, johon olet osallistunut. Passeja on kanslian eteisessä ja passista löydät lisää tietoa. Passi palautetaan rehtorille

25 (HAR) Harrastekurssi Opiskelijalla on mahdollisuus saada yksi kurssi lukioaikana osoittamalla harrastuneisuutta jossakin koulun ulkopuolisessa toiminnassa. Harrastekursseja on myönnetty mm. teatteriharrastuksesta, 4H-kerhosta, partionohjauksesta, aktiivisuudesta urheilussa tai muusta kerhotyöstä. Toimintaan tulee käyttää aikaa normaalin kurssin verran (38 h) ja siitä tehdään päiväkirja että raportti. Päiväkirjaan kirjataan tehdyt tunnit ja opiskelija kuvaa, mitä hän on tehnyt ja milloin. Raporttiin (2-3 sivua) tulee lajin/harrastuksen esittely, miten on tullut valinneeksi sen ja kyseisen harrastuksen merkitys omassa elämässä sekä mitä on sen kautta oppinut. Raportti ja päiväkirja palautetaan rehtorille. TVT (VAP) LUE AT1 Tutustutaan tietotekniikan perusteisiin ja sosiaaliseen mediaan. Opetellaan käyttämään sähköisen ylioppilaskokeen käyttöjärjestelmää ja sen sovelluksia. Vapaaehtoistyön kurssi Kurssin saaminen edellyttää vapaaehtoistyöntekijänä toimimista lukion aikana vähintään 38 tuntia. Teemme yhteistyötä Koskikodin kanssa, jossa voit esim. ulkoiluttaa vanhuksia, lukea heille tai tehdä pieniä kotiaskareita yhdessä vanhusten kanssa. Tehty vapaaehtoistyö kirjataan ja kokemuksista kirjoitetaan koonti. Lisätietoja opinto-ohjaajalta. Opiskelutekniikan kehittäminen LUE-kurssilla pyritään löytämään itseä eniten hyödyttävä opiskelutekniikka eri oppiaineisiin. Samalla pyritään vahvistamaan opiskelijan itsetuntemusta ja myönteistä minäkuvaa oppijana. Tieto- ja viestintätekniikan perusteet Tutustutaan tekstinkäsittelyn ja hallinnan perusteisiin sekä viestinnän, pilvipalveluiden, kuvankäsittelyn ja somen alkeisiin. Lisäksi tutustutaan tilastollisen tiedon käsittelyn ja ohjelmallisen ajattelun perusteisiin

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen)

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen) VIHDIN LUKIO LUKUVUODEN 2010 2011 OPPIKIRJAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Käsikirja ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot