Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin."

Transkriptio

1 1. MUURAMEN LUKION KURSSIT OPPIAINEITTAIN Suluissa olevat kurssit voi suorittaa vain itsenäisesti. Tähdellä merkittyjä kursseja ei tarjota joka vuosi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssi johdattaa äidinkielen ja kirjallisuuden lukio-opintoihin: kurssilla perehdytään erilaisin teksti- ja viestintätaitoihin ja syvennetään ymmärrystä kielestä. Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla perehdytään asiatekstien kieleen, rakenteeseen ja merkityksiin. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla syvennetään tietoja kirjallisuudenlajeista sekä vahvistetaan analyysitaitoa. Tekstit ja vaikuttaminen Kurssilla keskitytään erityisesti vaikuttamaan pyrkivien tekstien kieleen, rakenteisiin ja merkityksiin. Teksti, tyyli ja konteksti Kurssi painottuu länsimaiseen kirjallisuuden historiaan sekä pohtivien tekstien tuottamiseen. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Kurssilla tutustutaan Suomen kirjallisuuden historiaan sekä pohdimme omaa kieliidentiteettiämme. ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssilla harjoitellaan erilaisten puhetilanteiden vaatimia taitoja sekä vahvistetaan esiintymisrohkeutta. Tekstitaitojen syventäminen Kurssi keskittyy päättökokeen tekstitaidon osuudessa vaadittujen tietojen ja taitojen vahvistamiseen. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssilla harjoitellaan päättökokeen esseeosuudessa vaadittuja taitoja. Kurssilla hyödynnetään ajankohtaisia aiheita

2 (ÄI 12) (ÄI13) Lukukurssi Kurssilla luetaan viisi kirjaa ja jokaisesta on kirjallinen tehtävä. Opettajan kanssa käydään noin tunnin keskustelu luetuista kirjoista. Luova kirjoittaminen Kurssi tehdään itsenäisesti ja/tai verkossa. Kurssi pohjautuu Särmä-sarjan tehtäväkirjaan Luova kirjoittaminen ja tutustuttaa monipuolisesti kirjoittamisen aihealueisiin. Kirjoitustehtäviin kuuluu tarinoita ja niiden katkelmia, runoja, draamaa, sarjakuvia ja journalistisia tekstejä PERUSKOULUN 5. LUOKALTA ALKANUT RUOTSI (RUA) RUA2 1 RUA2 2 RUA2 3 RUA2 4 RUA2 5 RUA2 6 Koulu ja vapaa-aika Kurssi on luonteeltaan niveltävä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. Aihepiireinä vapaa-aika, harrastukset ja koulunkäynti. Nuoret ja lähiympäristö Aihepiireinä koti ja asuminen, perhe, suku ja ystävät. Tukholman nähtävyydet ja palvelutilanteet. Painotetaan suullista harjoittelua. Kotimaani Aiheena Suomi ja suomenruotsalaisuus suhteessa muihin Pohjoismaihin. Tutustutaan kotimaahan suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Elinympäristömme Aihepiireinä mainonta ja joukkoviestimet sekä vaikuttaminen, politiikka ja vapaaehtoistyö. Tutustutaan Norjaan. Ihmissuhteet ja terveys Tekstit liittyvät ihmissuhteisiin, omaan terveyteen sekä omaan vakaumukseen. Tutustumme Islantiin ja Tanskaan. Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat lukevat valitsemansa kaunokirjallisen teoksen ja kirjoittavat siitä kirjaraportin. RUA2 7 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit

3 Puhumista harjoitellaan aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUA2 8 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Valmistaudutaan yo-kokeeseen. RUA2 9 Valmistaudutaan yo-kokeeseen harjoittelemalla kaikkia kokeen eri osa-alueita PERUSOPETUKSEN 7. LUOKALTA ALKANUT RUOTSI (RUB) RUB1 1 RUB1 2 RUB1 3 RUB1 4 RUB1 5 Koulu ja vapaa-aika Kurssi on luonteeltaan niveltävä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten vapaa-ajan harrastukset. Kurssi painottaa kielen suullista harjoittelua. Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista. Puheviestintä ja kirjoittaminen painottuvat. Aihepiireinä ovat nuoren elämä, opiskelu ja työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-aika. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssilla tehdään vaativampia kirjoitelmia ja suullisia harjoituksia sekä rakenteita. Tekstinymmärtämistaitoihin kiinnitetään myös erityisesti huomiota. Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Elämää yhdessä ja erikseen Kurssilla harjoitellaan vaativampia rakenteita sekä jatketaan vaativampien suullisten ja kirjallisten esitysten harjoittelua. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, elämänarvot, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Elinympäristömme Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita. Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. RUB1 6 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa

4 RUB1 7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Keskitytään erilaisten aiheeseen liittyvien tekstien käsittelyyn ja tuottamiseen. Tehdään runsaasti kuullunymmärtämis-, sanasto- ja rakenneharjoituksia. Kerrataan kielioppia. RUB1 8 RUB1 9 Kerrataan yo-kokeen kaikkia osa-alueita Kertauskurssi Kurssilla kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja kielioppia. Kurssi on tarkoitettu niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla on vaikeuksia ruotsin kielessä PERUSOPETUKSEN 3. LUOKALTA ALKANUT ENGLANTI (ENA1) ENA1 1 ENA1 2 ENA1 3 ENA1 4 ENA1 5 Young people s world: Living my life Nuori ja hänen maailmansa - perhe, suku, monikulttuurisuus, ystävyys, ulkonäkö, identiteetti, ihmissuhteet, asuminen, ruokakulttuuri. Freetime activities: Doing my thing Viestintä ja vapaa-aika - nuoren arkipäivä, hyvinvointi, harrastukset, matkailu, luonnossa liikkuminen, urheilu, musiikki, media, lukeminen. Education and work: Carving my future Opiskelu ja työ, opintojen merkitys, opiskelu meillä ja muualla, aikuisen opiskelu, juhlaperinteet, kesätyö, työpaikan hakeminen, vapaaehtoistyö, yrityksen perustaminen, omien kykyjen löytäminen, erilaisia ammatteja. Society and the surrounding world: Shaping a bigger picture Yhteiskunta ja ympäröivä maailma - rotukysymykset ja suvaitsevaisuus, suurkaupunkielämä, siirtolaisuus, mainonta, terrorismi ja turvallisuus, rikollisuus, elämän peruskysymykset ja uskonnot, parisuhteet. Culture: Reaching for the stars Kulttuuri laaja-alaisesti - kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva meillä ja muualla. ENA1 6 Science, technology and economy: Examining the facts Tiede, talous ja tekniikka - eri tieteenalat, tekniikan saavutuksia ja historiaa, viestintä, talouselämä

5 ENA1 7 Nature of the world: Exploring our planet Luonto ja kestävä kehitys - luonnon ja ihmisen välinen suhde, kestävä kehitys ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna. ENA1 8 Puhu ja ymmärrä paremmin Puhumisen kurssi, jossa erilaisten puheharjoitusten lisäksi suoritetaan Opetushallituksen suunnittelema ja ylläpitämä puhumisen koe. Tästä saa erillisen todistuksen. Sen lisäksi kurssilla tehdään yo-tutkintoon valmistavia harjoituksia osallistujien tarpeiden ja halujen mukaan. Varsinaista laajaa kirjallista loppukoetta kurssilla ei ole. ENA1 9 ENA1 10 Kurssilla harjoitellaan ylioppilastutkintoa varten kokeen eri tehtävätyyppejä ja koevihkojen tekemistä. Kurssilla kerrataan myös kielioppia, keskeistä sanastoa ja harjoitellaan kirjallista tuottamista. Kehity kirjoittajana kirjallisen viestinnän kurssi Tuotetaan kuusi erilaista tekstiä ja prosessoidaan niitä PERUSOPETUKSESSA 8. LUOKALTA ALKANUT SAKSA (SAB2) SB2 7 SAB2 8 Tiede ja tekniikka Kurssilla tutustutaan eri tieteen- ja tutkimusaloihin sekä tekniikkaan. Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja saksankielisessä kulttuurissa LUKIOSSA ALKAVA SAKSA (SAB3) SAB3 1 SAB3 2 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan yksinkertaisia arkipäivän viestintätilanteita. Näin asiat hoituvat Kurssilla opiskellaan matkailuun ja arkipäivään liittyvää kieltä, ns. turistisaksaa

6 SAB3 3 SAB3 4 SAB3 5 SAB3 6 SAB3 7 SAB30 8 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia. Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kulttuuri Syvennetään sekä saksankielisen että oman suomalaisen kulttuurin tuntemusta rinnakkain. Yhteinen maapallomme Kurssilla tarkastellaan maailmaa eri näkökulmista ja pohditaan ammatinvalintaan liittyviä asioita. SAB3 9 Abikertaus Valmistaudutaan tulevaan päättökokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskirjoitusten kaikkia eri osa-alueita. Kurssi on tarkoitettu sekä A2-saksan että B2/B3-saksan lukijoille LUKIOSSA ALKAVA RANSKA (RAB3) RAB3 1 RAB3 2 RAB3 3 Hyvää päivää, hauska tutustua Perehdytään ranskan kielen ominaispiirteisiin; äänteisiin ja kirjaimiin. Opitaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten, tervehtimistä, kiittämistä sekä tavallisissa palvelutilanteissa toimimista. Näin asiat hoituvat Aihepiireinä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet. Vapaa-aika ja lomasuunnitelmat. Maista ja kielistä puhuminen. Vapaa-aika, harrastukset ja arkielämä Aihepiirit liittyvät nuorten kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisua. Kurssilla kertautuu perusopetuksen ja lukion kahden ensimmäisen kurssin asiat

7 RAB3 4 RAB3 5 RAB3 6 RAB3 7 RAB3 8 RAB3 9 Ranskassa ja muualla Tutustutaan ranskalaisten elämään, tapoihin ja juhliin. Matkataan myös muihin ranskankielisiin maihin Ennen ja nyt Aihepiireinä terveys ja terveelliset elintavat, kotityöt sekä uskonnolliset erot. Opinnot ja tulevaisuus Suomalainen koulu, opiskelijaelämä ja työelämä. Tehdään ranskankielinen työpaikkahakemus ja CV. Kulttuuri Kurssin aiheina ovat Pariisi, ranskalainen taide, teatteri ja kirjallisuus. Meidän maailmamme Teksteissä tutustutaan Eurooppaan, ajankohtaisiin asioihin ja ympäristökysymyksiin. Valmistaudutaan yo-kokeeseen kertaamalla kielioppia ja harjoittelemalla kaikkia yokokeen osa-alueita LUKIOSSA ALKAVA ESPANJA (EAB3) EAB3 1* EAB3 2* EAB3 3* Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta

8 1.9. LUKIOSSA ALKAVA VENÄJÄ (VEB3) VEB3 1* VEB3 2* VEB3 3* Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) MAA 1 MAA 2 MAA 3 MAA 4 Funktiot ja yhtälöt Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio. Polynomifunktiot Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin ja polynomiyhtälön ratkaiseminen. Geometria Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Analyyttinen geometria Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta

9 MAA 5 MAA 6 MAA 7 MAA 8 MAA 9 MAA 10 Vektorit Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, suorat ja tasot avaruudessa. Todennäköisyys ja tilastot Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma. Derivaatta Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Juuri- ja logaritmifunktiot Juurifunktiot ja yhtälöt, eksponenttifunktiot ja yhtälöt, logaritmifunktiot ja yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono ja summa, geometrinen jono ja summa. Integraalilaskenta Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA 11 MAA 12 MAA 13 Lukuteoria ja logiikka Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeus ja pinta-ala. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit. MAA 14 Lukion pitkän matematiikan kertausta ja syventämistä

10 1.6. LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) MAB 1 MAB 2 MAB 3 MAB 4 MAB 5 MAB 6 Lausekkeet ja yhtälöt Yhtälöitä muotoillaan ja ratkaistaan liittyen jokapäiväisen elämän ongelmiin. Sisältönä: potenssit ja juuret, prosenttilaskua, polynomilaskuja, kuvaajien piirtämistä, verrannollisuutta, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Geometria Geometrisia ongelmia yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen alueelta. Tehtävät liittyvät tasoalueisiin ja avaruuskappaleisiin. Matemaattisia malleja Mallinnetaan reaalimaailman ongelmia funktioiden avulla. Käsitellään lineaarista ja eksponentiaalista mallia, potenssiyhtälöitä ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisua logaritmin avulla. Matemaattinen analyysi Derivaatan avulla tutkitaan funktioiden muutosnopeuksia, polynomifunktioiden kulkua ja polynomifunktioiden suurinta ja pienintä arvoa. Tilastot ja todennäköisyys Tutustutaan todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteisiin. Matemaattisia malleja II Käytetään lukujonoja ja summia käytännön ongelmatilanteita ratkaistaessa. Ratkotaan lineaarisia optimointitehtäviä. MAB 7 MAB 8 Talousmatematiikka Ratkotaan taloudellisiin kysymyksiin liittyviä tehtäviä: prosentti-, laina- ja vero-, kustannus- indeksi- ja rahaliikennelaskuja. Matemaattisia malleja III Käsitellään yksinkertaisia trigonometrisia yhtälöitä ja perehdytään vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteisiin. MAB 9 Kerrataan lukion kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä

11 1.7. FYSIIKKA (FY) FY 1 Fysiikka luonnontieteenä Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. FY 2 FY3 FY 4 FY 5 FY 6 FY 7 Lämpö Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, ja energiavarat. Aallot Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit ja ääni, melun terveysvaikutukset, kovalta ääneltä suojautuminen. Liikkeen lait Liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. Pyöriminen ja gravitaatio Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. Sähkö Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. Sähkömagnetismi Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran

12 avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuudenmäärittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus. FY 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö. FY 9 (FY 10) (FY 11) FY 12* Fysiikan perusteet, lämpö, aallot, liikkeen lait, sähkö, sähkömagnetismi, aine, säteily. Tähtitieteen ja avaruusfysiikan alkeet Aurinkokunta, tähtiavaruus, galaksiavaruus, maailmankaikkeus, gravitaatio ja taivaankappaleiden liike, avaruuden valloituksen historia, raketin laukaisu, asemalla työskentely ja aluksen laskeutuminen. Tähtitieteen perusteet Kurssilla tutustutaan tähtitieteen perusteisiin. Kurssi soveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta pitkän matematiikan ja fysiikan ensimmäisten kurssien asioiden hallinta olisi suotavaa. Aine ja säteily, jatkokurssi Opintoja hiukkastutkimuskeskuksessa CERNissä Sveitsissä ja itsenäisiä CERNin vierailua valmistelevia tehtäviä KEMIA (KE) KE 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Opiskellaan orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Tutustutaan erilaisiin seoksiin, ainemäärään ja konsentraatioon. KE 2 KE 3 KE 4 Kemian mikromaailma Tutustutaan atomien elektronirakenteisiin ja jaksolliseen järjestelmään. Perehdytään kuinka kemiallinen sidos vaikuttaa aineen ominaisuuksiin. Reaktiot ja energia Tutustutaan aineiden ominaisuuksiin ja tärkeimpiin reaktiotyyppeihin sekä reaktion nopeuteen vaikuttaviin tekijöihin. Metallit ja materiaalit Opiskellaan sähkökemiaa ja tutustutaan metallien ja epämetallien tärkeimpiin yhdisteisiin

13 KE 5 Reaktiot ja tasapaino Käsitellään kemiallisen reaktion tasapainoon liittyviä tehtäviä, liukoisuutta sekä phlaskuja. KE 6 KE 7* Kerrataan lukion kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä. Kemian ja fysiikan työkurssi Tutustutaan kemian ja fysiikan työmenetelmiin harjoitustöiden avulla BIOLOGIA (BI) BI 1 BI 2 Eliömaailma Biologisen elämän edellytykset, ominaisuudet ja ilmenemismuodot. Elämän kehittyminen nykyiseen monimuotoisuuteensa. Luonnontoiminta kokonaisuutena. Solu ja perinnöllisyys Solun rakenne ja toiminta, solujen lisääntyminen. Periytymisen perusteet. BI 3 BI 4 BI 5 Ympäristöekologia Luonnon monimuotoisuus. Ympäristövastuullinen elämäntapa. Ihmisen biologia Ihmisen rakenne ja elintoiminnot. Bioteknologia Geenitekniikka. Mikrobit ja niiden käyttö. BI 6 Opittujen tietojen kertaus ja syventäminen. BI 7* (BI 8) (BI 9) Biologiset tutkimusmenetelmät Maastoretkiä, laboratoriotöitä, tutkimusraportin kirjoittamisen harjoittelua. Kasvien lajintuntemus Kerätään tai valokuvataan 40 luonnonkasvia ja kootaan kansio perustietoineen. Lajintuntemustentti omien kasvien pohjalta. Elinympäristöämme tutkien ja kokien Ympäristöön liittyvä tutkimus ja sen raportoint

14 1.10. MAANTIEDE (GE) GE 1 GE 2 Sininen planeetta Luonnon olosuhteet maapallon eri osissa. Maan planetaarisuus, ilma-, vesi- ja kivikehän ilmiöt. Maapallon muuttuvat pinnanmuodot ja kasvillisuus. Yhteinen maailma Ihmisen toiminta planeetallamme syineen ja seurauksineen. GE 3 GE 4 Riskien maailma Maailmaamme uhkaavat asiat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Aluetutkimus Maantieteellisen tiedon esittämistavat. Paikkatietojärjestelmät ja niiden soveltamismahdollisuudet. Oma aluetutkimus. GE 5 (GE 7) Opittujen tietojen kertaus ja syventäminen. Geofysiikka Maapallon eri kehät ja niihin liittyvät maantieteellis-fysikaaliset ilmiöt. Maantieteen ja fysiikan yhteiskurssi. Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä USKONTO (UE) UE1 UE2 UE3 Uskonnon luonne ja merkitys Mikä on uskonto, mikä on Raamattu ja miten niitä voi ymmärtää. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Kristinuskon ja kirkkojen historiaa ja nykypäivää. Ihmisen elämä ja etiikka Hyvä elämä, oikea ja väärä. UE4 UE5 Uskontojen maailmat Maailmanuskontojen tutkimusta. Mihin suomalainen uskoo? Muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivään

15 UE6 (UE7) Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä. Raamattutieto Itsenäinen kurssi, jossa opiskelija tekee tutkielman valitsemistaan Raamatun teksteistä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) ET 1* ET 2* ET 3* Hyvä elämä Etsitään oikean ja hyvän elämän perustaa. Maailmankuva Pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvan eroja. Yksiö ja yhteisö Pohditaan yksilöä, yhteisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. (ET 4) (ET 5) Kulttuuriperintö ja identiteetti Kulttuuriperintö hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana. Maailman selittäminen katsomusperinteissä Erilaiset tavat selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä FILOSOFIA (FI) FI 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Länsimainen ajattelu ennen ja nyt - ja ennen kaikkea sinun ajattelusi. FI 2 Filosofinen etiikka Etiikan teoriaa ja käytännön kysymyksiä filosofian näkökulmasta

16 FI 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Olemisen, tiedon ja tietämisen filosofiaa. FI 4 Yhteiskuntafilosofia Valtion, yhteiskunnan ja politiikan filosofia. FI 5 Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä PSYKOLOGIA (PS) PS 1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus Psykologian perusteet, voiko ihmistä ymmärtää. PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 Ihmisen psyykkinen kehitys Ihmisen psyykkisen kehityksen monimuotoisuus elämänkaaren aikana. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Ihmisen tiedonkäsittely ja aivojen toiminta. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Motiivit, tunne-elämä ja toiminnanohjaus. Persoonallisuus ja mielenterveys Persoonallisuuden rakenne ja tutkimus sekä mielenterveys. PS 6 (PS 7) Aiempien kurssien tietojen kertausta ja syventämistä. Sosiaalipsykologia Itsenäinen kurssi, jossa tutustutaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen

17 1.15. HISTORIA (HI) HI 1 HI 2 HI 3 HI 4 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Ihmisen ja ympäristön suhde väestö-, sosiaali- ja taloushistoriaa näkökulmista esihistoriasta nykyaikaan. Eurooppalainen ihminen Eurooppalaisen kulttuurin kehittyminen: aatteiden, tieteiden, taiteiden, koulutuksen ja tapakulttuurin historiaa. Kansainväliset suhteet lukujen kansainvälistä politiikkaa. Ilmiöitä käsitellään taloudellisista ja ideologisista lähtökohdista käsin. Suomen historian käännekohtia Suomalaisen yhteiskunnan, demokratia, kulttuurin ja politiikan kehittyminen autonomiasta nykyaikaan. HI 5 HI 6 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Suomen kansakunnan synty ja kehitys Ruotsin vallan aikana kivikaudelta autonomiaan. Kulttuurien kohtaaminen Euroopan ulkopuolisten, etnisten kulttuurien tutkimista sekä erilaisten kulttuurien kohtaamisen arvioimista. HI 7 Kerrataan etenkin pakollisia kursseja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin YHTEISKUNTAOPPI (YH) YH 1 YH 2 YH 3 Yhteiskuntatieto Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet sekä vallankäyttö ja vaikuttaminen yhteiskunnassa. Taloustieto Talouden perusteet yksilön ja Suomen kansantalouden näkökulmista. Lakitieto Suomalainen oikeusjärjestys sekä arkipäivän kannalta tärkeitä lakeja ja viranomaisia. Opintokäynti käräjäoikeuteen

18 YH 4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Euroopan unionin toiminta, päätöksenteko ja vaikuttaminen sekä eurooppalaisuus nykypäivänä. YH 5 Kerrataan etenkin pakollisten kurssien sisältöjä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin TERVEYSTIETO (TE) Kurssien suoritusjärjestys: TE1 (pakollinen) suositellaan suoritettavaksi ennen syventäviä kursseja. Kurssien TE2, TE 3 ja TE 4 suoritusjärjestys on vapaa. TE 2 kurssia ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti kurssiin kuuluvien yhteistoiminnallisten työskentelytapojen vuoksi. TE 1 Terveyden perusteet Tavoitteena on ymmärtää terveyden merkitys, terveyden ja terveellisten elintapojen arvostaminen sekä terveystapojen ja tottumusten omaksuminen. TE 2 Nuoret, terveys ja arkielämä Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä keskustelu- ja argumentaatiotaitoja kehittävät työmuodot. Kurssia ei suositella suorittamaan itsenäisesti. TE 3 Terveys ja tutkimus Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tietoja syventäen terveydenhuoltoon, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa. Kurssiin kuuluu tutkivan oppimisen työ. TE4 Kerrataan ja syvennetään kurssien sisältöjä ja käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä

19 1.18. MUSIIKKI (MU) MU 1 MU 2 Musiikki ja minä Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta teoriaopetuksen ja käytännön musisoinnin avulla. Oman musiikkisuhteen pohdintaa. Perehdytään omiin mahdollisuuksiin musiikin kuluttajana ja tuottajana. Moniääninen Suomi Suomalainen perinne-, taide- ja populaarimusiikki ennen ja nyt. Katsaus eurooppalaiseen taidemusiikkiin ja sen vaikutukseen suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Suomalaista musiikkia soittaen, laulaen ja kuunnellen. (vuosittain tarjotaan kaksi kurssia kursseista 3, 4, 5) MU 3 Ovet auki musiikille Kurssilla tutustutaan syvällisemmin joihinkin musiikin lajeihin tai musiikkikulttuureihin (esim. pohjois- ja eteläamerikkalaisen musiikin pohjalta syntyneet musiikin lajit). Kehitetään musisointi- ja kuuntelutaitoja. MU 4 Musiikki viestii ja vaikuttaa Tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Perehdytään musiikin osuuteen esim. elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä. Tutkitaan musiikin vaikuttavuutta käytännön musisointia unohtamatta. MU 5 Musiikkiprojekti Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esim. pienimuotoinen konsertti, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Kurssi soveltuu myös lukiodiplomin suorittamiseen. (MU 6) MU 8 Musiikin lukiodiplomi Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Diplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu ja musiikkitoiminta. Näin ollen opiskelijan on sovittava lukiodiplomin suorittamisesta musiikinopettajan kanssa ensimmäisen syyslukukauden aikana. Lukion orkesteritoiminta Kouluvuoden aikana olevien juhlien musiikkiesitysten valinta, harjoittelu ja esittäminen. Lukion orkesteri toimii tarpeen mukaan. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on se, että opiskelija on aktiivisesti orkesteritoiminnassa mukana kaksi lukuvuotta

20 1.19. KUVATAIDE (KU) KU 1 KU 2 Minä, kuva ja kulttuuri Kuvailmaisun ja visuaalisen kulttuurin perusteet tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä kuvataiteen kursseista. Ympäristö, paikka ja tila Luonnonvarainen, rakennettu, sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtana. KU 3 KU 4 KU 5 Media ja kuvien viesti Median kuvaviestit ja graafinen suunnittelu tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Taiteen kuvista omiin kuviin (soveltuu myös itsenäisesti suoritettavaksi) Kuvataiteen ja kulttuurin historia tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Kurssin itsenäinen suoritus voi olla esimerkiksi kuvataiteisiin liittyvä kuvalliskirjallinen tutkielma tai portfolio. Itsenäiseen suoritukseen kuuluu myös kirjallinen tai suullinen koeosio kuvataiteen historiasta. Nykytaiteen työpaja Nykytaide ajankohtaisine ilmiöineen tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. KU 6* (KU 7) (KU 8) Kuvataiteen lukiodiplomikurssi Lukiodiplomi on opetushallituksen vuosittain laatima koe. Kokeeseen osallistujan tulee olla suorittanut vähintään neljä lukion kuvataiteen kurssia ennen diplomikurssin alkua. Kuvataiteen lukiodiplomitodistus laaditaan ylioppilastodistuksen liitteeksi. Tarkemmat tiedot opettajalta. Tarjotaan joka toinen vuosi. Tiloja ja taloja Ympäristösuunnittelu, arkkitehtuuri ja tilahavainto tarkastelun ja työskentelyn lähtökohtina. Portfoliokurssi oman erityisosaamisen alueelta Tämän kurssin voi suorittaa kuvallisessa harrastuksessaan pidemmälle ehtinyt, perustaidot jo hallitseva opiskelija tai opiskelijoiden pienryhmä

21 1.20. LIIKUNTA (LI) LI 1 LI 2 Taitoa ja kuntoa Kurssilla opiskelija jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista. Liikuntaa yhdessä ja erikseen Kurssilla opiskelija monipuolistaa lajitaitojaan ja tietojaan ja saa perustiedot kuntoohjelman laatimiseen. Kurssilla opetellaan vanhat tanssit. LI 3 LI 4 LI 5 Virkisty liikunnasta Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Yhdessä liikkuen Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Kuntoliikunta Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen. (LI 6) LI 7 LI8 Liikunnan lukiodiplomi Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan erillisenä, tarjottimen ulkopuolisena kurssina. Kurssi / opiskelu hajautetaan koko lukio-opiskelun ajalle. Kurssi aloitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä ja se päättyy kolmannen opiskeluvuoden helmikuussa. Kokoontumisajankohdat sovitaan opettajan kanssa erikseen. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään viiden liikuntakurssin suorittamista lukion aikana. Pallopelit Sisä- ja ulkopallopelit. Lajivalinnassa otetaan huomioon opiskelijaryhmän toiveet. Tavoitteena liikuntatietojen ja taitojen sekä yhteistyötaitojen kehittäminen. Yksilötanssikurssi Kurssilla tutustutaan eri yksilötanssilajeihin kuten showtanssiin, hiphoppiin, houseen, jazztanssiin, balettiin ja nykytanssiin. Sisällöt suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa

22 1.21. OPINTO-OHJAUS (OP) OP 1 Lukiolaisen opintie Opiskelu lukiossa, yo-kirjoitukset, jatko-opinnot ja työelämä. Kurssi hajaantuu kolmelle vuodelle. OP 2 Opiskelu, ammatinvalinta ja työelämä Syvennetään ammatinvalinnan perusteita, kuten itsetuntemusta, työelämä- ja koulutustietoutta. Tehdään työpaikkavierailuja. Yhden tai kahden päivän TET. Jokainen kurssilainen laatii itselleen jatkokoulutussuunnitelman YRITTÄJYYSKASVATUS (YR) Muuramen lukio tarjoaa opiskelijoilleen 10 kurssin laajuiset opinnot yrittäjyydestä kolmen vuoden aikana. Yksi näistä kursseista suoritetaan itsenäisesti (YR5 tai YR6). Yrittäjyysopinnoissa keskeistä on oppia projektien tekemisen kautta työnantajien arvostamia taitoja,kuten luovuutta, yhteistyötaitoja ja kokonaisuuden hallintaa. Projektit ovat opiskelijoiden itsensä ideoimia ja toteuttamia ja opettajan rooli on olla taustatukena. Ensimmäisen vuoden projekti on ohjatumpi ja muut omaehtoisempia. Yrittäjyysopintoja esitellään tarkemmin syksyllä koulun alkaessa. Vielä silloinkin voi päästä mukaan yrittäjyysopintoihin. Seuraavat kurssit voi suorittaa vaikka ei tekisi muita yrittäjyysopintoja (YR 5) Työkurssi Kurssin voi saada kerran tekemällä työtä vähintään 40 tuntia lukion aikana. Myös lukion aloittamisen jälkeisistä kesätöistä voi tehdä työkurssin. Pyydä yrityksestä työtodistus, josta selviää, milloin ja kuinka paljon työtunteja olet tehnyt. Tee perusteellinen raportointi työtehtävistäsi. Kuvaa, mitä olet tehnyt, mitä olet oppinut, miten olet kehittynyt työntekijänä ja toisaalta missä olet onnistunut tai epäonnistunut. Tee myös yritysesittely. Esittele työnantaja eli tee yrityksen, järjestön tai muun palkkaavan tahon liiketoimintakuvaus: mitä tekee, miten tekee ja kenelle tekee. Tähän yritysesittelyyn tulee liittää joitakin yrityksen talouteen liittyviä saatavilla olevia tunnuslukuja, kuten liikevaihto, tulos, vakavaraisuus ja omavaraisuusaste

23 (YR 6) Projektikurssi Opiskelija/opiskelijaryhmä suunnittelee, toteuttaa ja lopuksi raportoi haluamansa projektin, hankkeen tai tapahtuman ILMAISU (IT) IT 1 IT 2* IT 3 Ilmaisutaidon peruskurssi Vahvistetaan opiskelijan ilmaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan etsimään omia rajojaan. Kurssi koostuu erilaisista rentoutumis-, keskittymis-, eläytymis- ja imrovisaatioharjoituksista. Kurssi järjestetään vuorovuosin IT 2 kurssin kanssa. Ilmaisutaidon jatkokurssi Syvennetään ja monipuolistetaan opiskelijan ilmaisukykyä. Valmistetaan jokin esitys ryhmän toiveiden mukaan. Suositellaan suoritettavaksi IT 1:n jälkeen. Kurssi järjestetään vuorovuosin IT 1 kurssin kanssa. Ilmaisutaidon lisäkurssi Kurssin sisältö määräytyy ryhmän toiveiden mukaan. Se olla esimerkiksi elokuvan tekoa, nukketeatteria, improvisaatio- ja tarinateatteria. Kyseeseen voi tulla myös jokin yhteisprojekti. Tämän kurssin voi suorittaa myös osallistumalla jonkin teatteriryhmän produktioon ja pitämällä mukanaolostaan työpäiväkirjaa. Niille, jotka suorittavat teatteridiplomia, kurssiin kuuluu myös teatteritiedon tentti ja käsikirjoituksen laatiminen (opettaja ohjeistaa, arvioi ja antaa palautteen). Teatteridiplomi Teatterin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on taiteellisen oppimisprosessin vahvistaminen. Siinä pyritään draamallisten ja teatteri-ilmaisullisten taitojen vahvistamiseen, vuorovaikutustaitojen kartuttamiseen ja itsearvioinnin kehittämiseen. Jotta opiskelija voi osallistua teatteridiplomikurssille, hänellä on oltava suoritettuna vähintään kolme ilmaisutaidon tai draaman kurssia á 38 tuntia. Itse teatteridiplomikurssin kesto on 38 tuntia. Kurssin suorittamisessa vastuu on opiskelijalla ja ryhmällä, joka kurssia suorittaa. Suoritukseen kuuluu työsuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan pitäminen, korkeintaan 30 minuutin esityksen valmistaminen käsikirjoituksesta alkaen, palautekeskustelu ja prosessin kirjallinen loppuarviointi. Lukiodiplomin suorittamisesta saa arvosanan asteikolla 1 5. Diplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja merkitään kohtaan Lisätietoja KANSAINVÄLISYYS (KV)

24 KV 1-2 Kansainvälisyys Kansainvälisyyskurssin voi suorittaa seuraavilla tavoilla: 1. Kurssi järjestetään projektina, jolloin opiskelijaryhmä valmistaa tietyn projektin kansainvälisyys-teemasta. 2. Opiskelija on mukana tutustumismatkan järjestelyissä. Kurssin suorittamiseen liittyy matkan suunnittelu ja siitä raportointi sekä perehtyminen jonkun aineen aihepiiriin ko. maassa, esim. historiaan, maantietoon, biologiaan, musiikkiin, kieleen KESTÄVÄ KEHITYS (KEKE) KEKE1 KEKE2 KEKE3 Kestävä kehitys Perehdytään elämän monimuotoisuuteen ja kestävään elämäntapaan retkien, vierailujen ja erilaisten projektiluontoisten tehtävien kautta. Kurssin opetusmenetelmät ja pääsisällöt määritellään kurssin alussa keskittyen niihin asioihin, jotka opiskelijat itse kokevat tärkeiksi. Asioita lähestytään mahdollisimman käytännönläheisesti ja opinnot etenevät osittain kunkin opiskelijan itse määrittelemään tahtiin. Kestävän kehityksen jatkokurssi Jatketaan 1. kurssilla tutuksi tulleilla tavoilla kestävään kehitykseen liittyvien asioiden tutkimista ja toteuttamista koululla. Kurssiin liittyvät asiat ja toimintatavat määräytyvät 1. kurssin tavoin osittain opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Elämän ilmiöt ja kestävä kehitys Tarkastellaan opiskelijoiden valitsemia, ihmiseen tai hänen elinympäristöönsä liittyviä ilmiöitä. Niitä tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta eri oppiaineiden näkemyksiä yhdistellen. Työtä tehdään usean opiskelijan muodostamissa tiimeissä MUUT SOVELTAVAT KURSSIT TUR (ATP) Lukiolaisen turvakurssi Suomen kansallisen normaali- ja poikkeustilan järjestelyt. Turvallisuuspolitiikkaa ja sotilaallista maanpuolustusta, palo- ja pelastustoimintaa, toimiminen onnettomuustilanteessa, pärjääminen poikkeusoloissa, yleinen järjestys ja turvallisuus, ympäristön suojelu ja ihmissuhdekysymykset. Kurssiin sisältyy mahdollisesti yhteinen maasto-osuus. Kurssin järjestää Keski-Suomen maanpuolustuspiiri ry. Aktiivisen toiminnan passi Saat kurssisuorituksen, mikäli osallistut koulussa ja/tai koulun ulkopuolella erilaiseen toimintaan vähintään 38 tunnin verran ja kirjaat toimintasi passiin. Koulun toimintaan hyväksytään esim. oppilaskunnassa, Kisällissä tai tutorina toimiminen. Koulun ulkopuolisen toimintaan hyväksytään esim. järjestötoiminta ja tapahtumien järjestäminen. Tee lopuksi passiin koonti jokaisen toiminnan osa-alueesta, johon olet osallistunut. Passeja on kanslian eteisessä ja passista löydät lisää tietoa. Passi palautetaan rehtorille

25 (HAR) Harrastekurssi Opiskelijalla on mahdollisuus saada yksi kurssi lukioaikana osoittamalla harrastuneisuutta jossakin koulun ulkopuolisessa toiminnassa. Harrastekursseja on myönnetty mm. teatteriharrastuksesta, 4H-kerhosta, partionohjauksesta, aktiivisuudesta urheilussa tai muusta kerhotyöstä. Toimintaan tulee käyttää aikaa normaalin kurssin verran (38 h) ja siitä tehdään päiväkirja että raportti. Päiväkirjaan kirjataan tehdyt tunnit ja opiskelija kuvaa, mitä hän on tehnyt ja milloin. Raporttiin (2-3 sivua) tulee lajin/harrastuksen esittely, miten on tullut valinneeksi sen ja kyseisen harrastuksen merkitys omassa elämässä sekä mitä on sen kautta oppinut. Raportti ja päiväkirja palautetaan rehtorille. TVT (VAP) LUE AT1 Tutustutaan tietotekniikan perusteisiin ja sosiaaliseen mediaan. Opetellaan käyttämään sähköisen ylioppilaskokeen käyttöjärjestelmää ja sen sovelluksia. Vapaaehtoistyön kurssi Kurssin saaminen edellyttää vapaaehtoistyöntekijänä toimimista lukion aikana vähintään 38 tuntia. Teemme yhteistyötä Koskikodin kanssa, jossa voit esim. ulkoiluttaa vanhuksia, lukea heille tai tehdä pieniä kotiaskareita yhdessä vanhusten kanssa. Tehty vapaaehtoistyö kirjataan ja kokemuksista kirjoitetaan koonti. Lisätietoja opinto-ohjaajalta. Opiskelutekniikan kehittäminen LUE-kurssilla pyritään löytämään itseä eniten hyödyttävä opiskelutekniikka eri oppiaineisiin. Samalla pyritään vahvistamaan opiskelijan itsetuntemusta ja myönteistä minäkuvaa oppijana. Tieto- ja viestintätekniikan perusteet Tutustutaan tekstinkäsittelyn ja hallinnan perusteisiin sekä viestinnän, pilvipalveluiden, kuvankäsittelyn ja somen alkeisiin. Lisäksi tutustutaan tilastollisen tiedon käsittelyn ja ohjelmallisen ajattelun perusteisiin

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2016-2017 / VANHA OPS Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty.

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 1 7.4. Matematiikka 7.4.1. Matematiikka, lyhyt oppimäärä Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen

Lisätiedot

Valintaopas 2016 2017 Sievin lukio Aikuisten ops

Valintaopas 2016 2017 Sievin lukio Aikuisten ops Valintaopas 2016 2017 Sievin lukio Aikuisten ops SIEVIN LUKIO Jussinmäentie 2 B 85410 SIEVI http://peda.net/veraja/sievi/lukio s-posti: etunimi.sukunimi@sievi.fi Wilman osoite: https://edu.sievi.fi Rehtori

Lisätiedot

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5.

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5. 3.6 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Nykyisen huipputeknologian saavuttamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

Kurssivastaavuudet: wanha OPS

Kurssivastaavuudet: wanha OPS wbi1 Eliömaailma BI01 Elämä ja evoluutio wbi2 Solu ja perinnöllisyys BI03 Solu ja perinnöllisyys wbi3 Ympäristöekologia BI02 Ekologia ja ympäristö wbi4 Ihmisen biologia BI04 Ihmisen biologia wbi5 Bioteknologia

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa.

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Oppimateriaalit 2016 Lukio

Oppimateriaalit 2016 Lukio Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen Kpl ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Särmä (uudistettu, OPS 2016) Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 48 kk (online)

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT 2016-2017 Sivu 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1. kurssi Karhumäki ym Jukola. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tekstit ja vuorovaikutus. Digikirja SanomaPro 2. kurssi Karhumäki ym

Lisätiedot

tai sama kirja sähköisenä o/sarma/

tai sama kirja sähköisenä  o/sarma/ OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus 9789511234364 Otava o/sarma/ 9789511269885

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot