Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digikansalaiseksi Olarin lukiossa"

Transkriptio

1 Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

2 Olarin lukion ipad-ryhmä 2013 Kuvat: Helmi Hytti

3 Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen opiskelua. Koulussamme käynnistettiin syyslukukaudella 2011 Opetushallituksen tuella pilottihanke tablettitietokoneiden hyödyntämiseksi lukio-opetuksessa ja arvioinnissa. Valitsimme tablettilaitteeksi Applen ipadin, koska siihen on ladattavissa parhaat opetukseen tarvittavat sovellukset. Olemme kehittäneet tablettitietokoneiden pedagogista käyttöä kahden lukuvuoden ajan lukiolaisten yhteiskäyttöön hankituilla noin sadalla ipadilla. Opetushallitus myönsi joulukuussa 2012 Olarin lukiolle lisärahoituksen hankkeen jatkoa varten. Tarkoituksena on kasvattaa lukiolaisista tulevaisuuden tietoyhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Myös ylioppilaskirjoitukset tulevat muuttumaan sähköisiksi, haluamme vastata tähän haasteeseen jo nyt opetuksessa ja arvioinnissa. Lukion aloittavalle tarjotaan mahdollisuus omaan ipadiin. Käsityksemme mukaan laitteesta tulee olemaan paljon hyötyä ja se tehostaa opiskelua. Suurin osa lukion oppikirjoista on nyt saatavilla digitaalisessa muodossa. Olarin lukiolainen voi ladata ensi vuoden lukiokirjat sähköisinä versioina omalle tablettilaitteelleen. Lisäksi matematiikan opetuksessa tarvittavan laskimen saa korvattua ipadille ladattavalla TI- Nspire CAS -sovelluksella. Tämä merkitsee huoltajille jonkin verran säästöjä. Myös ylioppilaskirjoitukset muuttuvat tietotekniikkaa hyödyntäviksi. Syksystä 2016 alkaen osa kirjoituksista tehdään jo sähköisesti. Olemme päätyneet suosittelemaan lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ipadtablettilaitetta: ipad2 16GB Wifi-laite. Suosittelemme näytön suojaamista suojakalvolla sekä suojakuorena toimivan näppäimistön hankintaa. Monet lukion tehtävät ja sähköiset kokeet vaativat pitkienkin tekstien kirjoittamista. Laitteen mukana annetaan myös itunes kortti (arvo 25 ), jonka avulla opiskelijan pitää ladata opiskelussa välttämättömät sovellukset Applen itunes-storesta. Näitä ovat Pages, Keynote ja imovie. Olarin lukiossa on hyvin toimiva langaton verkkoyhteys. Tablettilaitteen täysipainoiseen käyttöön kotioloissa tarvitaan siis wlan-yhteys (wifi). Myös joidenkin sähköisten oppimateriaalien lukeminen vaatii wlan-yhteyden (wifi).

4 Tarjoamme opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön ipad- tablettilaitetta panttia ja käyttömaksua vastaan. Pantti on 100,- sekä käyttömaksu 50,- / vuosi. Kolmena lukiovuonna yhteensä 150,-. Opiskelija voi lunastaa ipadin itselleen lukio-opintojensa päätteeksi. Lunastusmaksun summa on tällöin 38 + alv (70 ), tällöin pantti jää osaksi suoritusta. On välttämätöntä, että lukiolaisella on jokin päätelaite aina mukanaan koulussa. Jos opiskelija ei halua hankkia lukion tarjoamaa ipadia, vaan tuo mukanaan esimerkiksi kannettavan tietokoneen tai jonkin muun tablettilaitteen, edellyttää tämä opiskelijan omaa aktiivisuutta löytää vastaavat opiskelussa välttämättömät sovellukset omalta päätelaitteeltaan. Tablettilaitteiden käyttö eri oppiaineissa lukuvuonna Opiskelijan pitää ladata Olarin lukion opetussuunnitelma sekä miniops kotisivuilta oman ipadinsä ibooks sovellukseen. Äidinkieli Opiskelijat käyttävät lukion 1. vuosikurssilla Otavan Särmä-oppikirjan sähköistä versiota. Lisäksi käytössä ovat oppikirjasarjan kurssivihkot. Suullisten esitysten tukena opiskelijat käyttävät esimerkiksi Keynote-sovellusta ja kirjallisissa töissä Pages-sovellusta. Kielet Englannin ja B-ruotsin 1. vuoden kursseilla on käytössä sähköinen oppimateriaali. Oppimateriaalin sähköisestä muodosta huolimatta kotitehtävät tehdään konkreettisesti joko käytössä olevan materiaalin tarjoaman mahdollisuutta hyväksikäyttäen tai kurssivihkoon. Muiden kielten kursseilla ipadeja käytetään apuvälineenä. Esimerkiksi Notability ja Notes Pad-sovellukset sopivat muistiinpanojen tekemiseen ja Dropbox tallentamiseen ja jakamiseen. Kielten kursseilla käytetään lisäksi sovelluksia BookCreator, ComicLife, Popplet Notion, icab Mobile ja imovie sekä lisäksi käytetään YleArenaa ja SVTPlay:tä ja muuta verkkomateriaalia. Tuntikuulusteluissa voidaan käyttää Socrative-sovellusta. Matematiikka Matematiikassa käytetään ipadia opetuksen rinnalla aiheista riippuen. Mahdollisia käytettäviä sovelluksia ovat TI-Nspire CAS (Texas Instruments- symbolisen laskimen

5 tietokoneversio), Quick Graph, Math Graph, icrosss, joiden avulla asioiden sisäistäminen helpottuu. IPadia voidaan käyttää hyödyksi myös aineiston jakamisessa. Lyhyen matematiikan oppikirja on esigma ja pitkän matematiikan epyramidi. Fysiikka Opiskelijat käyttävät ipadeja mittausten tekemiseen ja kokeellisten tilanteiden videokuvaamiseen ja analysointiin. Mittausohjelmistona on Sparkvue HD ja videoiden analysointiin käytetään Video Physics -sovellusta. Fysiikassa käytetään Physica e-kirjaa. Kemia Lukion 1. vuosikurssilla voidaan käyttää vaihtoehtoisesti joko painettua kirjaa tai sähköistä kirjaa opiskelijan valinnan mukaan. Kemiassa laboratoriotöiden raportointia ja tutkimuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan ipadilla esimerkiksi Keynote ja Pages-sovelluksia apuna käyttäen. Opiskelijat ottavat myös kuvia/videoita laboratoriotutkimuksen aikana ja liittävät ne osaksi raportointia. Biologia Biologian kursseilla käytetään SanomaPron Bios-sarjan sähköisiä oppikirjoja. Intensiivikursseilla ipadia käytetään kokonaisvaltaisesti mm. tiedonetsintään ja töiden dokumentoimiseen. Keynote -sovellus on suositeltava. Maantiede Maantieteen kursseilla käytetään SanomaPron Geos-sarjan sähköisiä oppikirjoja. Historia ja yhteiskuntaoppi Historian kurssikirjat Otavan Forum 1 ja 2 hankitaan digitaalisessa muodossa ja ladataan opiskelijan ipadille. Opettaja antama kurssimateriaali jaetaan osin sähköisessä muodossa ja opiskelijat tallentavat ne oman ipadinsa ibookskirjahyllylle. Opiskelijat palauttavat työnsä sähköisesti etupäässä Fronterin välityksellä. Oppilasesityksissä käytetään muun muassa Pages, Keynote, Popplet ja Timelinebuilder -sovelluksia. Yhteiskuntaopin kurssikirja (Otavan Forum 1) hankitaan sähköisenä versiona. Kursseilla seurataan sähköistä mediaa käyttäen apuna digitaalisia sanomalehtiä ja Instapaper-

6 ohjelmaa. Opiskelijat hyödyntävät Fronteria ja Wordpress-blogialustaa mielipiteen muodostamisen ja verkkokeskustelun harjoittelussa. Opiskelija tekee tuntimuistiinpanonsa omalle ipadilleen. Sähköisiä oppimispäiväkirjoja tehdään BookCreator -ohjelman avulla. Historiassa ja yhteiskuntaopissa sähköistä arviointia käytetään osana jatkuvaa näyttöä ja koeviikolla kokeen osana. Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksessa opiskelijat lataavat Fronterissa olevat ohjauksessa käytettävät aineistot (OPO-opas, miniops, opinto-opas, erilaisia ohjauksessa käytettäviä lomakkeita tarpeen mukaan, ohjausmateriaalia vuosikurssittain, opinto-oppaan kalenteriosa) omalle ipadilleen. Ohjelmia, joita voidaan ohjauksessa hyödyntää ovat esim. Simplemind/ Mindjet / Popplet ja muut mahdolliset muistiinpano-ohjelmat, imovie (esim. haastattelut tms.) ja Dropbox (oma tili). Kuvataide Kuvataiteen kursseilla syntyvät luonnokset, muistiinpanot ja muut materiaalit sekä visuaaliset harjoitustyöt ja niiden itsearviointi kuvataan ja kootaan kuvallis-kirjalliseksi digitaaliseksi oppimispäiväkirjaksi, joka palautetaan arvioitavaksi kurssin lopussa. Oppimispäiväkirjan voi toteuttaa tekstinkäsittelyohjelman, kuvaesityssovelluksen tai muun kuvien ja tekstin taittamiseen soveltuvan ohjelman avulla. Lisäksi kursseilla voidaan soveltaa esimerkiksi kameraa, imovie-videoeditointisovellusta sekä erilaisia piirto- ja suunnitteluohjelmia. Musiikki Musiikin kursseilla käytetään GarageBand-ohjelmaa sekä muita sovelluksia opiskelijoiden kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti. Koulun laitteet ja niihin asennetut ohjelmat ovat opiskelijoiden käytössä eikä opiskelijoiden tarvitse hankkia musiikkiohjelmia omiin laitteisiinsa. Omia laitteitaan opiskelijat voivat käyttää esimerkiksi soitto- ja laulu ohjelmiston hakuun (tabulatuurit, soinnut, sanoitukset). Terveystieto TE01 kursseilla tullaan käyttämään seuraavia sovelluksia kirjallisiin töihin ja esityksiin: Pages, Keynote, Popplet ja Dropbox. Suullisiin esityksiin, äänittämiseen ja videointiin voidaan käyttää seuraavia sovelluksia: imovie, Book Creator ja Quick Voice. Opettaja käyttää sovelluksia: Pages, Keynote, Numbers. TE01 ja TE02 osa kurssista suoritetaan

7 Fronter alustalla. TE01 kurssille otetaan käyttöön myös sähköinen oppikirja Sanoma Pron Terve!. Liikunta Liikunnan kursseilla voidaan käyttää ipadin videointia opiskelijoiden arvioinnin tukena. Uskonto Uskonnossa käytetään muistiinpanojen ja oppilastöiden apuna ipadin Pages-, Keynote- ja Popplet- sovelluksia. Uskonnon 2 kurssilla käytetään lisäksi Timeline Builder - sovellusta. Uskonto 1 ja 2 kursseilla tehdään ipadin ja koulun sähköisen oppimisalustan Fronterin avulla kurssityö. Oppikirjana on Otavan Portti - sarja, jota ei toistaiseksi löydy sähköisenä versiona. Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustiedossa käytetään muistiinpanojen ja oppilastöiden apuna ipadin Pages, Keynote ja Popplet sovelluksia. ET1 - kurssilla tehdään ipadin ja koulun sähköisen oppimisalustan Fronterin avulla kurssityö joka tallennetaan kurssikohtaiselle alustalle oppimisalusta Fronteriin. Psykologia Psykologiassa käytetään muistiinpanojen, oppilastöiden ja ryhmätöiden apuna ipadin Pages-, Keynote-, Popplet-, ja Creative Book Builder - sovelluksia. Oppikirjana on Otavan PS - sarja, jota ei toistaiseksi löydy sähköisenä versiona. Filosofia Filosofiassa käytetään muistiinpanojen, oppilastöiden ja ryhmätöiden apuna ipadin Pages- Keynote- ja Popplet- sovelluksia. Filosofian 1 kurssilla tehdään filosofia- aiheinen kurssityö imovie tai Animation Creator- sovellusta apuna käyttäen. Kurssin aikana tehdyt työt tallennetaan koulun sähköiseen oppimisalusta Fronteriin. Kirjana käytetään SanomaPron Filo-ekirjaa. Päätös Olarin lukion tarjoamasta ipadista on tehtävä viimeistään mennessä. Opiskelija saa laitteen maksukuittia ja huoltajan sekä opiskelijan allekirjoittamaa sitoumus/sopimuspaperia vastaan ilmoittautumisen yhteydessä.

8 Ilmoittautumispäivinä 14. ja koululla on tarjolla myös laitteen käyttöönottoon liittyvää teknistä tukea kello Seuraavan kerran laitteen voi noutaa Syksyllä koulujen alettua opiskelijoille tarjotaan teknistä tukea ipadin käyttöönotossa. Suosittelemme, että opiskelija lataa laitteen ibooks kirjahyllyyn ipad käyttöoppaan: Opiskelijalle annetun itunes-kortin käyttöönotto edellyttää omalla Apple-ID:llä luotua itunes-tiliä. Opiskelija pääsee lataamaan ipadille niin maksullisia kuin maksuttomia ohjelmia. Kortilla tulee hankkia aluksi seuraavat maksulliset sovellukset: Pages kirjoitusohjelma, Keynote esitysohjelma, imovie-esitysohjelma. Kaikille lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään lukio-opintojen aluksi koulukohtainen soveltava Digikansalaisen perustaidot -kurssi. Kurssi valmentaa opiskelijan myös Espoossa käytössä olevan sähköisen oppimisalusta Fronterin käyttöön. Kurssista ja teknisestä tuesta annetaan opiskelijoille tarkemmat tiedot syyslukukauden alussa. Digiterveisin, Olarin lukion ipad-ryhmä Espoossa Kaisa Tikka, rehtori kaisa.tikka(at)espoo.fi p /

9

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa LUMAT 1(4), 2013 Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa Kirsi-Maria Vakkilainen Kemian lehtori, Olarin koulu ja lukio Päivi Forsström Kemian lehtori, Olarin koulu

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS SOTUNGIN ETÄLUKION KURSSITARJOTIN 2015 2016 Kuvataiteen kurssit eku1 2 ja terveystiedon kurssi ete1 ovat pakollisia niille, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa nuorten

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN. Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN. Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2011 Tämä koulutusopas on syntynyt Keski-Uudenmaan opintoohjaajien yhteistyönä. Ensimmäinen opas syksyllä 2007 valmistui

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 LUKION OSOITE JA PUHELINNUMEROT... 3 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY... 4 OPPIAINEET JA TUNTIJAKO... 5 Kurssitarjotin... 5 Wilma (https://wilma.pudasjarvi.fi)... 6

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Lukioon valmistava koulutus

Lukioon valmistava koulutus Lukioon valmistava koulutus (LUVA) OPISKELIJAN OPAS Kuusitie 3 67200 Kokkola Tämän oppaan omistaa: Oppaan työryhmä: Nina Aro, Eeva-Liisa Kiiskilä, Eija Varis (Kiviniityn lukio ja koulu) Kuvitus: Athena

Lisätiedot

Mäntsälän lukion esitevihko 2010-2011. Sisällysluettelo

Mäntsälän lukion esitevihko 2010-2011. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Mäntsälän lukio monien mahdollisuuksien lukio 3 Ilmaisua ja viestintää 5 Vieraiden kielten ja kulttuurien tuntemusta 5 Matemaattis-luonnontieteellistä osaamista 6 Yleissivistystä humanististen

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

LYSEONPUISTON LUKIO OPISKELIJA RYHMÄ

LYSEONPUISTON LUKIO OPISKELIJA RYHMÄ 1 LYSEONPUISTON LUKIO OPINTO-OPAS 2015 OPISKELIJA RYHMÄ 2 LYSEONPUISTON LUKIO... 3 PAINOPISTEALUEET... 4 TAIDEKASVATUS... 5 OPINTO-OHJAUS/OHJAUKSEN TYÖNJAKO... 5 OPISKELIJAKUNTA... 8 SUORITUSOHJEET...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) 15.4.2015 Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 2 HYVÄ LUKIOLAINEN... 3 KOULUN YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 KANSLIA... 4 TUNTIJAKO... 5 KIELIOHJELMA... 7 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TARKASTAMINEN... 7 KURSSITARJOTIN...

Lisätiedot

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 www.imatranyhteislukio.fi https://wilma.imatra.fi SISÄLLYSLUETTELO IMATRAN YHTEISLUKIO 1 1. YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUOSI 2015-2016 2 2. LUKION VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAKO, NUORTEN

Lisätiedot

1. JOHDANTOA 2 1.1 Tervetuloa Tietotien aikuislukioon 2 1.2 Tietotien lukio 3

1. JOHDANTOA 2 1.1 Tervetuloa Tietotien aikuislukioon 2 1.2 Tietotien lukio 3 1/32 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTOA 2 1.1 Tervetuloa Tietotien aikuislukioon 2 1.2 Tietotien lukio 3 2. OHJEITA OPISKELUUN 4 2.1 Ilmoittautumiskäytänteistä 4 2.2 Iltalukio-opetus 4 2.3 Toimipisteet 6 2.4

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 ATK - Kurssi 1: Perehdytään tietokoneen peruskäyttöön: tekstinkäsittely, Internet, sähköposti, taulukkolaskenta. Sopii kaikille jotka tarvitsevat opastusta näissä

Lisätiedot

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA Opintosuunnitelma Hahmottele suunnitelmasi koko lukioajalle. Voit muuttaa sitä opintojen edetessä. Seuraa opintojesi edistymistä ja muuta suunnitelmaasi tarvittaessa. Neuvottele

Lisätiedot