Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet

2

3 Sisällysluettelo TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA TERVEYSTARKASTUKSET (TEV) SOVELTAMISALA Liikenneturvallisuustehtävät Muut tehtävät MÄÄRITELMÄT TERVEYDENTILAN ARVIOINTI Ylstä Terveystarkastukset Työhönsijoitustarkastus työtä tai koulutusta aloitettaessa Määräaikaiset terveystarkastukset Muut terveystarkastukset Terveystarkastuksen sisältö Asiantuntijalääkärin sopivuuslausunto YLEISTÄ TERVEYDENTILAVAATIMUKSISTA TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVISSÄ Sairaudet, jotka muodostavat esteen liikenneturvallisuustehtävään Sairaudet, jotka muodostavat tilapäisen esteen liikenneturvallisuustehtävään.. tai aiheuttavat terveydentilan seurantatarpeen Muut sairaudet tai tilat, jotka voivat aiheuttaa riskin liikenneturvallisuudelle Aistivaatimukset Näköä koskevat vaatimukset Muut näköaistiin liittyvät vaatimukset Kuuloa ja puhetta koskevat vaatimukset TERVEYDENTILAVAATIMUKSET MUISSA TEHTÄVISSÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET...12 Liite...13 TERVEYSTARKASTUSTEN TEKEMINEN (TTO) SOVELTAMISALA JA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA Soveltamisala Tausta TERVEYDENTILAA KOSKEVAT ILMOITUKSET TERVEYDENTILAN ARVIOINTI Työhönsijoitustarkastukset Työhönsijoitustarkastus työtä tai koulutusta aloitettaessa eli... työhöntulotarkastus (TEV 3.2.1) Liikkuvan kaluston kuljettajat Vaihtotyö, liikenteenohjaus ja ratatyön liikenneturvallisuudesta.... vastaavan henkilön tehtävät Turvamiehen ja turvalaittta asentavan ja huoltavan henkilön tehtävät Määräaikaistarkastukset (MAT) Määräaikaistarkastus 25-vuotiaana (TEV ) ja 25 ikävuoden jälkeen ikävuoteen asti (TEV )

4 Liikkuvan kaluston kuljettajat Vaihtotyö, liikenteenohjaus ja ratatyön liikenneturvallisuudesta.... vastaavan henkilön tehtävät Turvamiehen ja turvalaittta asentavan ja huoltavan henkilön tehtävät Määräaikaistarkastus 40-vuotiaana ja 40 ikävuoden jälkeen (TEV ) Liikkuvan kaluston kuljettajat Vaihtotyö, liikenteenohjaus ja ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaavan.... henkilön tehtävät Turvamiehen ja turvalaittta asentavan ja huoltavan henkilön tehtävät Muut terveystarkastukset Terveystarkastus liikenneturvallisuuteen vaikuttavan sairauden johdosta... (TEV ) Terveystarkastus onnettomuuden vaaratilanteen tai onnettomuuden jälkeen... (TEV ) Terveystarkastus, kun tehtävä on keskeytynyt vähintään vuodeksi (TEV ) Terveystarkastus erivapauteen liittyen (TEV ) Terveystarkastuksen muut syyt (TEV ) TYÖTERVEYSHOITAJAN TEKEMÄN TERVEYSTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN TEKEMÄN TERVEYSTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN TERVEYSTARKASTUKSEN LOMAKKEET Rautatiejärjestelmän tehtävänkuvauslomake terveystarkastusta varten Rautatiejärjestelmän esitietolomake terveystarkastusta varten Rautatiejärjestelmän työterveyshoitajan terveystarkastuspalaute Rautatiejärjestelmän lausuntopyyntö asiantuntijalääkärille henkilön sopivuudesta tehtävään Rautatiealan asiantuntijalääkärin lausunto sopivuudesta tehtävään...49 OHJE TERVEYDENTILAN ARVIOINNISTA JA ERIVAPAUDEN HAKEMISESTA TERVEYDENTILAVAATIMUKSIIN YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVÄT JA ERÄÄT MUUT TEHTÄVÄT Liikenneturvallisuustehtävät Muut tehtävät VASTUUT Toiminnanharjoittajan vastuu Henkilön oma vastuu TERVEYDENTILAN ARVIOINTI Terveystarkastukseen saapuminen Terveystarkastuksen tekeminen Asiantuntijalääkärin sopivuuslausunto ERIVAPAUS TERVEYDENTILAVAATIMUKSISTA LISÄTIEDOT...56 Liite

5 MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste TRAFI/14949/ /2010 Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 19 5 momentti Kumoaa Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilavaatimukset (TEV) (Rautatieviraston määräys diaaritunniste RVI/829/414/2006) Muuttaa - TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA TERVEYSTARKASTUKSET (TEV) 5

6 1 SOVELTAMISALA Tätä määräystä sovelletaan 1.1 kohdassa mainittuja liikenneturvallisuustehtäviä sekä 1.2 kohdassa mainittuja muita tehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilavaatimuksiin ja terveystarkastuksiin. Terveydentilavaatimuksia kuitenkaan sovelleta Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä Suomen valtion raja-alueella ja raja-asemilla liikenneturvallisuustehtäviä hoitavaan toisen valtion rautatieyrityksen henkilöstöön. Terveydentilavaatimuksia myöskään sovelleta metro-, raitiovaunu- ja pikaraitiotiejärjestelmiin. 1.1 Liikenneturvallisuustehtävät 1) Liikkuvan kaluston kuljettaminen 2) Vaihtotyö 3) Liikenteenohjaus 4) Ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaaminen 1.2 Muut tehtävät 1) Turvamiehen tehtävä 2) Turvalaittta asentavan ja huoltavan henkilön tehtävä 2 MÄÄRITELMÄT Työterveyshuollon ammattihenkilö on sellainen työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tarkoitettu työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) mukaisesti hyväksynyt terveystarkastuksien tekemistä varten. Terveystarkastuksella tarkoitetaan työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaista terveystarkastusta, jonka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä työterveyshuollon ammattihenkilö tekee henkilölle ennen kuin hän aloittaa tehtävässä, määrävuosin määräaikaisena terveystarkastuksena, tai kun henkilön terveydentila sitä muutoin vaatii. Asiantuntijalääkärillä tarkoitetaan laillistettua lääkäriä, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) mukaisesti hyväksynyt toimimaan lain tarkoittamana rautatiealan asiantuntijalääkärinä terveydentilan ja liikennekelpoisuuden arviointia sekä arviointimenettelyä varten. Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) mukaista rautatieyritystä, museoliikennettä harjoittavaa yritystä tai yhtsöä, yksityisraiteella toimivaa yritystä tai yhtsöä, radanpitoa harjoittavaa yritystä ja Liikennevirastoa. 3 TERVEYDENTILAN ARVIOINTI 3.1 Ylstä Terveydellinen kelpoisuus tehtävään on arvioitava henkilölle suoritettavalla 3.2 kohdassa tarkoitetulla terveystarkastuksella, jonka voi tehdä vain Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä työterveyshuollon ammattihenkilö. 6

7 Terveystarkastuksen tekee aina työterveyslääkäri, jos henkilöllä on tai epäillään olevan joku sairaus tai sairauden oire, muissa tilantssa tarkastuksen voi tehdä myös työterveyshoitaja työterveyslääkärin valvonnassa. Työhönsijoitustarkastuksen tekevät kuitenkin aina sekä työterveyshoitaja että työterveyslääkäri. Terveystarkastuksessa saatujen tutkimustulosten sekä asiantuntijalääkärin tarpeelliseksi katsomien muiden terveydentilatietojen perusteella asiantuntijalääkäri antaa tehtävää koskevan sopivuuslausunnon. 3.2 Terveystarkastukset Työhönsijoitustarkastus työtä tai koulutusta aloitettaessa 1) Terveystarkastus on tehtävä ennen kuin henkilö aloittaa liikenneturvallisuustehtävässä tai 1.2 kohdassa tarkoitetussa muussa tehtävässä, tai ennen kuin hän aloittaa näitä tehtäviä sisältävän koulutuksen. Tarkastuksen saa tehdä aikaisintaan neljä (4) kuukautta ennen työn tai koulutuksen alkua. 2) Terveystarkastus on tehtävä, kun henkilö siirtyy toiseen 1) kohdassa tarkoitettuun tehtävään ja työtehtävät muuttuvat olennaisesti Määräaikaiset terveystarkastukset 1) Määräaikainen terveystarkastus on tehtävä sen vuoden aikana, kun tehtävää hoitava henkilö täyttää 25 vuotta. 2) Määräaikainen terveystarkastus on tehtävä sen jälkeen vähintään viiden (5) vuoden väln 40 ikävuoteen asti. Henkilön täytettyä 40 vuotta määräaikainen terveystarkastus on tehtävä vähintään kolmen (3) vuoden väln 61 ikävuoteen asti ja sen jälkeen joka (1) vuosi 68 ikävuoteen asti. Liikkuvan kaluston kuljettajalle määräaikainen terveystarkastus on kuitenkin tehtävä vähintään kolmen (3) vuoden väln 55 ikävuoteen asti ja sen jälkeen joka (1) vuosi 68 ikävuoteen asti. (Liite) Määräaikainen terveystarkastus on tehtävä sen vuoden aikana, kun henkilö täyttää tässä tarkoitetun ikävuoden Muut terveystarkastukset Terveystarkastus on tehtävä myös silloin, kun: 1) henkilöllä on todettu tai hänellä epäillään olevan liikenneturvallisuuteen vaikuttava sairaus, vamma tai oire, ja asiantuntijalääkäri on määrittänyt seurantatarpeen liikenneturvallisuussyistä. 2) henkilö on ollut osallisena onnettomuuden vaaratilanteessa tai onnettomuudessa, ja on syytä epäillä henkilön sairauksien, oirden, sairauspoissaolojen tai muun syyn perusteella, että henkilön terveydentila on vaikuttanut tapahtuneeseen. 3) henkilön työskentely tehtävässä on keskeytynyt vähintään yhden (1) vuoden ajaksi. 4) henkilöllä on erivapaus, ja hänen työtehtävänsä muuttuvat erivapauden myöntämisen jälkeen, tai erivapauden saanut henkilö siirtyy toiseen työympäristöön, vaikka työtehtävä pysyy samana. 5) henkilön terveydentila vaatii terveystarkastuksen tekemistä esiin tullden sairauden oirden tai sairauspoissaolojen takia. Sairaustapauksissa, joissa sairausloma on kestänyt yli 30 vuorokautta, 7

8 asiantuntijalääkäri harkitsee, onko terveystarkastus tehtävä. Terveystarkastus on tehtävä, kun toiminnanharjoittaja, työterveyshuollon ammattihenkilö tai asianomainen itse epäilee, että henkilön terveydentila täytä terveydentilavaatimuksia. 3.3 Terveystarkastuksen sisältö Terveystarkastuksen tulee sisältää ylsen terveydentilan, näkö- ja kuuloaistin tutkimisen sekä liikenneturvallisuuskelpoisuuteen vaikuttavien sairauksien poissulkemisen. Asiantuntijalääkäri voi määritellä terveystarkastuksen sisällön kuitenkin erikseen, jos henkilön terveydentila sitä vaatii. Tarkastus on tehtävä kliinisillä tutkimuksilla ja muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä. Terveystarkastuksessa on tehtävä tutkimukset alkoholin ja muun huumaavan aineen käytön toteamiseksi työterveyshuoltolain (1383/2001) määrittelemällä tavalla. Terveystarkastus on tehtävä Liikenteen turvallisuusviraston terveystarkastuksen tekemisestä antaman määräyksen (TTO) mukaisesti. Terveystarkastukset ovat määrämuotoisia. Niissä on käytettävä Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamia lomakkta. 3.4 Asiantuntijalääkärin sopivuuslausunto Asiantuntijalääkärin tulee antaa henkilölle tehdyn terveystarkastuksen tutkimustulosten perusteella lausunto terveydentilavaatimusten täyttymisestä ja henkilön terveydellisestä sopivuudesta tehtävään. Asiantuntijalääkäri voi pyytää henkilöä, jolle terveystarkastus on tehty, hankkimaan asiantuntijalääkärin tarpeelliseksi katsomat erikoislääkärin lausunnot, tai muut tarvittavat lisäselvitykset, jos jo toimitetut tiedot vät ole riittäviä sopivuusarvion tekemiseen. Asiantuntijalääkärin tulee sopivuuslausunnossa määritellä, onko henkilö terveydentilansa puolesta sopiva, tietyin rajoituksin sopiva, tai sopimaton tehtävään. Henkilön terveydellinen kelpoisuus on määräaikainen. Asiantuntijalääkärin tulee sopivuuslausunnossa aina määritellä seuraavan terveystarkastuksen ajankohta. Sopivuuslausunto on voimassa enintään sen vuoden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää ikävuoden, jona määräaikainen terveystarkastus on tehtävä. Jos henkilöllä on tehtävien hoitamiseen vaikuttavia sairauksia tai oirta, jotka edetessään voivat vaarantaa liikenneturvallisuuden, on terveydentilaa seurattava tiheämmin. Tarkastetulle henkilölle on annettava tieto seuraavan terveystarkastuksen sisällöstä ja sen syystä, jos kyseessä on muu tarkastus kuin määräaikainen terveystarkastus. Sopivuuslausunto on annettava tarkastetulle henkilölle itselleen sekä toiminnanharjoittajalle. Sopivuuslausunnon perusteena olleet yksityiskohtaiset terveystarkastuksen tutkimustulokset annetaan vain tarkastetulle henkilölle. Toiminnanharjoittajalle annettavassa lausunnossa todetaan ainoastaan henkilön sopivuus kysseen tehtävään, mahdolliset rajoitukset työtehtävässä ja erivapaudet. Sopivuuslausunto on toimitettava myös Liikenteen turvallisuusvirastoon rekisteröimistä varten. Lausunto saa sisältää tarkastetun henkilön terveydentilaan liittyviä salassa pidettäviä tietoja. Lausunnon voi Liikenteen turvallisuusvirastoon toimittaa asiantuntijalääkäri, toiminnanharjoittaja tai tarkastettu henkilö itse. 8

9 4 YLEISTÄ TERVEYDENTILAVAATIMUKSISTA Liikenneturvallisuustehtävässä tai 1.2 kohdassa tarkoitetussa muussa tehtävässä saa toimia vain henkilö, jolla on riittävät fyysiset ja henkiset toimintaedellytykset tehtävän suorittamiseen. Lisäksi edellytetään, että henkilö on käynyt toiminnanharjoittajan järjestämissä terveystarkastuksissa ja, että hänellä on voimassa oleva asiantuntijalääkärin antama sopivuuslausunto terveydentilavaatimusten täyttymisestä. Liikenneturvallisuustehtävässä tai 1.2 kohdassa tarkoitetussa muussa tehtävässä saa toimia, jos henkilön sairaus, vika, vamma, muu toimintakyvyn hkentyminen tai muu vastaava ominaisuus olennaisesti hkentää hänen kykyään toimia pysyvästi tai väliaikaisesti kyssessä tehtävässä. Muulla ominaisuudella tarkoitetaan henkilön psykologisia ominaisuuksia, jotka vät ole sairauksia vätkä välttämättä johdu sairauksista. Näitä ovat henkilön persoonallisuuteen liittyvät luonteenpiirteet tai vastaavat skat, kuten esimerkiksi taipumus ottaa riskejä tai impulsiivinen käyttäytyminen. Tehtävässä saa toimia henkilö, jonka veren alkoholipitoisuus on alkoholin nauttimisesta kohonnut tai joka on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta niin, että sitä on hänen elimistössään havaittava määrä. Tehtävää saa hoitaa myöskään henkilö, joka sairauden tai väsymyksen johdosta tai muusta sellaisesta syystä voi hoitaa tehtävää liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Tehtävän hoitamiseen vaikuttavia lääkeainta (kolmiolääkktä) saa käyttää ainoastaan, jos asiantuntijalääkäri tai työterveyshuollon ammattihenkilöksi hyväksytty työterveyslääkäri hyväksyy niiden käytön tehtävien suorittamisen yhteydessä. Hyväksyminen voidaan antaa lääkärinlausunnolla, lääkemääräykseen tehdyllä merkinnällä tai muussa kirjallisessa muodossa, esimerkiksi kirjaamalla se työterveyshuollon terveyskertomukseen. Jos tehtävän hoitamiseen vaikuttavan lääkkeen lääkemääräys on saatu muualta kuin rautatiealan asiantuntemusta omaavasta työterveyshuollosta, on hyväksyminen hankittava työterveyshuollon ammattihenkilöksi hyväksytyltä työterveyslääkäriltä tai asiantuntijalääkäriltä. 5 TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVISSÄ Näitä vaatimuksia sovelletaan kaikkiin liikenneturvallisuustehtäviin. 5.1 Sairaudet, jotka muodostavat esteen liikenneturvallisuustehtävään 1) Insuliinihoitoa vaativa sokeritauti; tablettihoitoinen sokeritauti silloin, kun se on aiheuttanut lisätaudin tai niukan verensokerin oireyhtymän. 2) Sydän- tai verisuonisairaus, verenkiertohäiriö tai verenpainetauti, jotka tajunnanhäiriöiden, lisätautien, kipujen tai muiden oirden vuoksi haittaavat tai estävät asianomaisen toimintaa kohtauksen aikana ja vaarantavat liikenneturvallisuuden. 3) Kaikki psykoottiset häiriöt, psykoottiset mielialahäiriöt, elimelliset aivo-oireyhtymät; persoonallisuushäiriöt, joihin liittyy impulssikontrollin häiriö; muut psykiatriset sairaudet, jos ne vaarantavat liikenneturvallisuuden. 4) Epilepsia; muut vastaavat sairaudet ja kohtaukselliset tajunnan häiriöt, jotka aiheuttavat äkillisen toimintakyvyn menetyksen, hkentävät huomiokykyä tai keskittymistä, alentavat vireystilaa tai 9

10 huonontavat harkintakykyä. Myös yksittäinen tajuttomuus-kouristuskohtaus on este liikenneturvallisuustyölle, vaikka sille altistavat tekijät voitaisiin poistaa. 5) Pysyvää, toistuvaa tai muuten liikenneturvallisuutta vaarantavaa, vaikeaa huimausta tai tasapainohäiriöitä aiheuttavat oireet ja sairaudet. 6) Alkoholi- ja muu päihderiippuvuus, joka vaarantaa liikenneturvallisuuden; lääkkden tai päihtden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät. 7) Vireystilan häiriöt, jotka vaarantavat liikenneturvallisuuden, kuten vaikeat unihäiriöt, vaikea unettomuus, vaikeat uniapneat, narkolepsiat ja vastaavat tilat. 8) Havaintokykyyn, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn ja muistiin vaikuttavat aivovammat ja muut kognitiiviset häiriöt, jotka aiheuttavat pysyvän liikenneturvallisuutta vaarantavan haitan, joka ole lievä. 9) Parkinsonin tauti, MS-tauti, kohtaukselliset näköhäiriöt ja muut sairaudet, sairauden oireet, vammat tai hoitotoimenpiteet, jotka alentavat vireystilaa tai huonontavat huomio- ja harkintakykyä ja vaarantavat liikenneturvallisuuden. 5.2 Sairaudet, jotka muodostavat tilapäisen esteen liikenneturvallisuustehtävään tai aiheuttavat terveydentilan seurantatarpeen Tilapäisen esteen voi muodostaa mikä tahansa sairaus, tauti tai oire, joka aiheuttaa määräajaksi työkyvyttömyyden liikenneturvallisuustyöhön. Jos henkilöllä on sairaus, oire tai toiminnan häiriö, joka arviointihetkellä vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta voi edetessään sen tehdä, on asiantuntijalääkärin seurattava henkilön terveydentilaa ja annettava asiantuntija-arvioonsa perustuva määräaikainen sopivuuslausunto liikenneturvallisuustehtäviin. Seurannassa noudatetaan asiantuntijalääkärden kokouksissa hyväksyttyjä periaattta sekä huomioidaan lääketieteen kehitys. Seurattavia sairauksia on seuraavissa tautiluokitusryhmissä: 1) Umpierityssairaudet 2) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 3) Hermoston sairaudet 4) Silmän ja sen apuelinten sairaudet 5) Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 6) Verenkiertoelinten sairaudet 7) Päähän kohdistuneet tapaturmat 8) Muut sairauden oireet, sairaudet, sairauden merkit ja tapaturmat, jotka voivat vaarantaa liikenneturvallisuuden. Kun henkilö sairastaa yllä olevassa luettelossa mainittua tautia tai oiretta, hän voi jatkaa liikenneturvallisuustyössä, jos asiantuntijalääkäri pitää häntä edelleen määräaikaisesti sopivana, kä sairaus, oire tai hoito vaaranna liikenneturvallisuutta. Henkilön on toimitettava asiantuntijalääkärille tämän määrittämät tutkimus- ja hoitotulokset, terveydentilan seurantatiedot sekä erikoislääkärin lausunnot hyvissä ajoin ennen kelpoisuuden päättymistä. Määräaikaisen sopivuuden edellytyksenä on hyvässä hoitotasapainossa 10

11 oleva sairaus ilman lisätauteja sekä hyvän hoitokäytännön mukainen hoito- ja seurantasuunnitelma, jota asianomainen henkilö on sitoutunut noudattamaan. 5.3 Muut sairaudet tai tilat, jotka voivat aiheuttaa riskin liikenneturvallisuudelle Raskaus Raskaus itsessään ole este liikenneturvallisuustyölle, mutta se saattaa aiheuttaa oirta, jotka voivat olla este työnteolle, vaikka kyseessä on luonnollinen tila kä sairaus. Työterveyslääkärin on tarvittaessa varmistauduttava siitä, ett raskaudesta johtuvista oirsta tai sairaudesta ole haittaa liikenneturvallisuudelle. Työterveyslääkärin, raskaana olevan työntekijän ja toiminnanharjoittajan on tarvittaessa neuvoteltava työhönsijoituksesta keskenään. 5.4 Aistivaatimukset Näköä koskevat vaatimukset 1) Liikkuvan kaluston kuljettaminen Yhtsnäön on oltava vähintään 1.0 laslla tai ilman laseja. Huonomman silmän näön on oltava vähintään 0.5 laslla tai ilman laseja. Lasikorjaus voi olla enintään +5 dioptria tai -8 dioptria. 2) Vaihtotyö, liikenteenohjaus ja ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaaminen Yhtsnäön on oltava vähintään 0.8 laslla tai ilman laseja. Huonomman silmän näön on oltava vähintään 0.3 laslla tai ilman laseja. Lasikorjaus voi olla enintään +5 dioptria tai -8 dioptria Muut näköaistiin liittyvät vaatimukset Liikenneturvallisuustehtävää hoitavalla henkilöllä saa olla näössä tai näkökyvyssä sairaudesta aiheutuvaa poikkeavuutta, joka voi vaarantaa liikenneturvallisuuden, kuten häikäisyherkkyyttä, hämäränäön tai hämärään sopeutumisen ongelmia, kaksoiskuvia tai silmän toimintaa haittaavaa muuta sairautta. Näkökenttien tulee olla normaalit molemmissa silmissä. Kontrastinäön on oltava hyvä. Värinäön tulee olla normaali. Lähinäön on oltava riittävä työtehtävien turvalliseen suorittamiseen. Silmälaseja tai vaihtoehtoisesti piilolaseja on käytettävä työssä, jos vaadittu näöntarkkuus saavutetaan vain niillä. Silmälasit tai piilolasit vät saa haitata liikenneturvallisuustyön suorittamista. Piilolasit on sallittu, jos niitä voidaan käyttää vaivatta koko työvuoron ajan. Tällöin työssä on aina oltava sankalasit varalasna. Värillisiä piilolinssejä tai väriä vaihtavia linssejä (fotokromaattisia linssejä) saa käyttää. Työssä käytettävissä silmälasssa hyväksytään enintään 15 % tummennus. Aurinkolasssa hyväksytään enintään 75 % tummennus. Linssivärin tulee olla sellainen neutraali väri, joka muuta värien näkemistä. UV-suodatinlinssit sallitaan. 11

12 Taittovirheen korjauslkkauksen ja linssi-istutteen asettamisen jälkeen lkkauksen jälkitila saa jättää sellaisia jälki-ilmiöitä, jotka vaarantavat liikenneturvallisuuden. Lkkauksen jälkeen asiantuntijalääkärin tulee antaa sopivuuslausunto asiantuntijalääkärin määrittelemän silmälääkärin tekemän tutkimuksen perusteella. Asiantuntijalääkärin on lkkauksen jälkeen myös seurattava liikenneturvallisuustehtävää hoitavan henkilön näkökykyä asiantuntijalääkärin määräämin väliajoin silmälääkärin tekemän tutkimuksen avulla Kuuloa ja puhetta koskevat vaatimukset Liikenneturvallisuustehtävässä vaatimukset työtä tai koulutusta aloitettaessa ovat: Taajuuksien 0,5, 1 ja 2 khz kynnysten on oltava 20 db tai paremmat. Taajuuden 3 khz kynnyksen on oltava 35 db tai parempi. Taajuuden 4 khz kynnyksen on oltava 40 db tai parempi. Vaatimukset koskevat molempia korvia. Vaatimukset työssä ollessa, kun henkilö on ollut liikenneturvallistyössä vähintään viisi (5) vuotta ovat: Taajuuksien 0, 5 ja 1 khz kynnysten on oltava 40 db tai paremmat. Taajuuden 2 khz kynnyksen on oltava 45 db tai parempi. Taajuuden 3 ja 4 khz kynnyksen on oltava 60 db tai parempi. Vaatimukset koskevat molempia korvia. Kuulolaitetta saa käyttää. Henkilöllä saa olla puheen ymmärrettävyyttä häiritsevää puheen tuoton vikaa. 6 TERVEYDENTILAVAATIMUKSET MUISSA TEHTÄVISSÄ Turvamiehen ja turvalaittta asentavan ja huoltavan henkilön tehtävässä noudatetaan kohdan terveydentilavaatimuksia. Aistivaatimusten osalta noudatetaan mitä kohdassa määrätään näköä koskevista vaatimuksista muissa liikenneturvallisuustehtävissä. Lisäksi noudatetaan kohdan muita näköaistiin liittyviä vaatimuksia sekä kohdan kuuloa ja puhetta koskevia vaatimuksia. 7 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että alle 40-vuotiaalle liikkuvan kaluston kuljettajalle tehdään määräaikaisia terveystarkastuksia siten, että määräaikaistarkastusten väli on tämän määräyksen mukainen viimstään ja että siirtymäaikana määräaikaistarkastusten väli ylitä viittä vuotta. ylijohtaja Olli Lindroos päälakimies Henrika Räsänen 12

13 Liite Liikkuvan kaluston kuljettajien määräaikaistarkastukset 2010 alkaen tarkastukset 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 56 jne vuosittain Vanhat tarkastukset 25, 30, 35, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 62 jne vuosittain Siirtymäaika vuotialle vuosina Vahvennetulla isolla "ylimääräiset tarkastukset" Syntymävuosi Mat ikä 1995 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 75 13

14 MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste TRAFI/14950/ /2010 Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 20 6 momentti Kumoaa Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveystarkastusten tekemistä koskeva ohjsto (TTO) (Rautatieviraston määräys diaaritunniste RVI/830/002/2006) Muuttaa TERVEYSTARKASTUSTEN TEKEMINEN (TTO) 14

15 1 SOVELTAMISALA JA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA 1.1 Soveltamisala Tätä määräystä sovelletaan 1 kohdassa mainittuja liikenneturvallisuustehtäviä sekä 2 kohdassa mainittuja muita tehtäviä hoitavien henkilöiden terveystarkastuksiin. Määräystä kuitenkaan sovelleta Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä Suomen valtion raja-alueella ja raja-asemilla liikenneturvallisuustehtäviä hoitavaan toisen valtion rautatieyrityksen henkilöstöön. Määräystä myöskään sovelleta metro-, raitiovaunu- ja pikaraitiotiejärjestelmiin. 1. Liikenneturvallisuustehtävät 1) Liikkuvan kaluston kuljettaminen 2) Vaihtotyö 3) Liikenteenohjaus 4) Ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaaminen 2. Muut tehtävät 1) Turvamiehen tehtävä 2) Turvalaittta asentavan ja huoltavan henkilön tehtävä 1.2 Tausta Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on antaa määräykset Terveystarkastusten tekemisestä (TTO). Liikenteen turvallisuusvirasto on myös antanut määräyksen Terveydentilavaatimukset ja terveystarkastukset (TEV) (TRAFI/14949/ /2010). TEV:ssa on määräykset rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden ja TEV 1.2 kohdassa mainittujen muita tehtäviä hoitavien henkilöiden terveystarkastuksista, terveydentilavaatimukset sekä aistivaatimukset. TTO:ssa määritellään tarkemmin näissä tehtävissä toimivien henkilöiden terveystarkastusten tekeminen. Terveystarkastuksen tulee sisältää ylsen terveydentilan, näkö- ja kuuloaistin tutkimisen sekä liikenneturvallisuuskelpoisuuteen vaikuttavien sairauksien poissulkemisen. Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä rautatiealan asiantuntijalääkäri (jäljempänä asiantuntijalääkäri) voi tarvittaessa määritellä terveystarkastuksen sisällön erikseen, jos tutkittavan terveydentila sitä vaatii. Tarkastus tehdään kliinisillä tutkimuksilla ja muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä. Terveystarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentila täyttää rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain terveydentilavaatimukset sekä TEV:ssa määrätyt terveydentilavaatimukset. Muut työterveyshuoltolain (1383/2001) velvoitteet tulee huomioida muuten. Terveystarkastus voidaan tehdä vain sellaisella työterveysasemalla, jossa työskentelevät työterveyshuollon ammattihenkilöt Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt tehtävään. Terveystarkastuksen voi suorittaa vain Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä ammattihenkilö, työterveyshoitaja tai työterveyslääkäri. Hyväksytyt työterveyshuollon ammattihenkilöt löytyvät Liikenteen turvallisuusviraston Internetsivuilta 15

16 Terveystarkastukset ovat määrämuotoisia. Liikenneturvallisuustehtävien ja TEV 1.2 kohdassa tarkoitettujen muiden tehtävien terveystarkastuksissa on käytettävä Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamia lomakkta. Peruslomakkeet löytyvät osoitteesta Terveystarkastusten sisältö vaihtelee eri ikäja ammattiryhmillä, joka on huomioitava tarkastusta tehtäessä. Terveystarkastuksen tulokset ja siihen liittyvät asiapaperit lähetetään tutkittavan luvalla asiantuntijalääkärille sopivuuslausuntoa varten. Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymät asiantuntijalääkärit löytyvät viraston Internet-sivuilta Työterveyshuollon ammattihenkilöille TTO:ssa anneta yksityiskohtaisia ohjta terveystarkastusten eri toimenpitden tekemiseen, vaikka itse tarkastusprosessi on tarkkaan kuvattu. Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo, että työterveyshoitajien ja -lääkärden peruskoulutus ja liikennelääketieteellinen jatkokoulutus ovat antaneet riittävät valmiudet niiden tekemiseen. Terveystarkastusten sisältämiä tutkimusmenetelmiä on mm. terveydenhuollon käsikirjoissa. TTO:ssa kuvataan kussakin terveystarkastuksessa käytettävät lomakkeet, työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin tekemien tarkastusten kulku sekä tarvittavat laboratoriotutkimukset ja palautelomakkden täyttäminen. Lomakemallit ovat liitteenä. Liikenteen turvallisuusvirasto päivittää tarvittaessa TTO:ta ja informoi muutoksista työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijalääkärtä. 2 TERVEYDENTILAA KOSKEVAT ILMOITUKSET Jos työterveyshuollon ammattihenkilö epäilee, että liikenneturvallisuustehtävää hoitavan tai TEV 1.2 kohdassa mainittuja muita tehtäviä hoitavan henkilön terveydentila täytä TEV:ssa määrättyjä terveydentilavaatimuksia, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta asiantuntijalääkärille. Jos asiantuntijalääkäri toteaa, että tehtävää hoitava henkilö täytä terveydentilavaatimuksia, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ennen edellä tarkoitettujen ilmoitusten tekemistä tehtävää hoitavalle henkilölle on kerrottava velvollisuudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta hänen toimintakykyynsä. Edellä tarkoitetussa ilmoituksessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä, että ilmoituksen kohteena oleva henkilö täytä terveydentilavaatimuksia. 3 TERVEYDENTILAN ARVIOINTI Terveystarkastusjärjestelmä on kolmiportainen siten, että 1) työterveyshuollon ammattihenkilö tekee terveystarkastuksen, 2) asiantuntijalääkäri arvioi sen jälkeen terveystarkastuksen tulosten ja mahdollisten lisäselvitysten perusteella sopivuuden tehtävään ja 3) Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää erivapauden tietyin ehdoin tilanteessa, jossa terveydentilavaatimukset vät täyty, mutta muutoin voidaan varmistua siitä, että liikenneturvallisuutta vaaranneta. Terveystarkastus suoritetaan tehtävän vaativuustason mukaan. Terveystarkastuksen perusrakenne on aina samanlainen. Tarkastusprosessi alkaa toiminnanharjoittajan täyttämällä tehtävänkuvauksella (6.1 kohta), joka lähetetään työterveysasemalle sen jälkeen kun aika terveystarkastusta varten on varattu. Tehtävänkuvausta tarvita, jos siitä ole erillistä mainintaa. Tehtävänkuvauksesta ilmenee millaisesta tarkastuksesta on kyse, ja sen perusteella voidaan määrittää tarkastuksen tarkempi sisältö. 16

17 Tutkittava täyttää ennen tarkastukseen tuloa etukäteen esitietolomakkeen (6.2 kohta), ja tuo sen mukanaan työterveysasemalle. Esitietolomake keskittyy liikenneturvallisuuden ja liikennelääketieteen kannalta merkittäviin kysymyksiin. Tarkastuksen suorittava työterveyshoitaja käy kyselyn tutkittavan kanssa läpi ja tarkentaa liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohdat (4 luku) ja kirjaa ne tutkittavan terveyskertomukseen. Työterveyshoitaja suorittaa tarkastukseen kuuluvat mittaukset ja täyttää palautelomakkeen (6.3 kohta). Palautelomakkeeseen kirjataan mittausten tulokset. Palautelomake voidaan täyttää paperiversiona tai sähköisesti ja sitten tulostaa allekirjoitusta varten. Muut havainnot kirjataan työterveysasemalla käytössä olevaan terveyskertomukseen, josta teksti tulostetaan palautteen liitteeksi, samoin annettu ohjanta, seurantasuunnitelmat ja jatkotoimenpiteet. Työterveyshoitajan terveystarkastuspalaute sisältää siten aina palautelomakkeen ja terveyskertomuksen. Kirjaaminen tehdään työterveyshoitajan tekemän terveystarkastuksen (4 luku) mukaisesti, jolloin varmistetaan se, että liikennelääketieteen kannalta merkittävät asiat tulevat huomioiduksi. Palautteeseen kuuluva työkykyindeksi täytetään erikseen paperiversiona. Huomattava, että työkykyindeksiä käytetä kaikissa tarkastuksissa. Alkoholinkäyttöä selvitetään AUDIT-kyselyllä. Se liitetään aina asiantuntijalääkärille meneviin terveystarkastusasiakirjoihin. Mikäli tarkastuksessa ilmenee vireystilaan liittyviä ongelmia, täytetään muisti- ja unihäiriöitä koskevat kyselylomakkeet. Poikkeuksena ovat onnettomuus- ja läheltäpititilantden jälkset sekä toiminnanharjoittajan pyytämät terveydentilaselvitykset, joissa nämä kyselylomakkeet täytetään aina. Onnettomuuden vaaratilanteen tai onnettomuuden jälkeen tehtävän terveystarkastuksen yhteydessä täytetään myös Beck Depression Inventory (BDI)-lomake. Tarkastukseen kuuluvat laboratoriotutkimukset otetaan paastoarvoina, ell näytteenotto-ohjeessa muuta mainita. Viitearvot ilmoitetaan aina. Liikkuvan kaluston kuljettajilta otetaan tarkastuksissa lepo-ekg. Osassa terveystarkastuksia työterveyshoitajan tekemä tarkastus on riittävä, osassa vaaditaan sekä työterveyshoitajan että työterveyslääkärin tekemä tarkastus ja osaan riittää, että vain työterveyslääkäri tekee tarkastuksen. Jos työterveyshoitajan tekemässä tarkastuksessa ole todettu mitään poikkeavaa, kä työterveyslääkärin tarkastus ole pakollinen, terveystarkastusasiakirjat lähetetään tutkittavan luvalla asiantuntijalääkärille, joka antaa tutkimustulosten ja mahdollisten lisäselvitysten perusteella sopivuuslausunnon. Jos työterveyshoitajan tekemässä tarkastuksessa todetaan poikkeavaa, tutkittava ohjataan työterveyslääkärille, joka tekee terveydentila-arvion annetun rungon mukaan (5 luku). Työterveyslääkärin lausunto ja terveystarkastukseen liittyvät muut asiapaperit lähetetään tutkittavan luvalla sopivuuslausuntoa varten asiantuntijalääkärille. Samoin toimitaan niissä tapauksissa, joissa ainoastaan työterveyslääkäri on tehnyt tarkastuksen ja antanut lausunnon. Työterveyslääkärin lausunnon tekemiseen voidaan käyttää työterveysasemalla käytössä olevaa terveyskertomusohjelmaa ja tulostaa teksti palautteeksi. Lausunnon minimisisällöstä on annettu runko (5 luku), koska tarkoituksena on yhtenäistää lausuntokäytäntöjä ja muodostaa kokonaiskuva tutkittavan terveydentilasta liikennelääketieteellisestä näkökulmasta. Määrämuotoinen lausunnon rakenne varmistaa sen, 17

18 että kaikki liikenneturvallisuuden kannalta tarpeelliset asiat tulevat huomioiduiksi, ja samalla asiapaperta käsittelevä asiantuntijalääkäri saa selkeän kuvan sekä tutkittavan työoloista, ylsestä terveydentilasta että mahdollisesta käsiteltävästä ongelmasta. Työterveyslääkärin on otettava kantaa tutkittavan sopivuuteen kysseen tehtävään, mutta kanta sido asiantuntijalääkäriä. Työterveysasema lähettää tutkittavan luvalla kaikki terveystarkastusasiakirjat asiantuntijalääkärille, joka arvioi näiden tietojen perusteella henkilön sopivuuden tehtävään. Mikäli asiantuntijalääkäri katsoo, että tiedot vät riitä sopivuusarvioon, hän voi pyytää tutkittavaa hankkimaan lisäselvityksiä. Asiantuntijalääkäri antaa asiantuntijalääkärin lausunnon lomakkeella (6.5 kohta) tai muun Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän lausuntomallin mukaisen asiantuntijalääkärin lausunnon, joka on voimassa lausunnossa mainitun määräajan. Lausunto lähetetään tutkittavalle ja toiminnanharjoittajalle sekä tiedoksi tarkastuksen tehneelle työterveysasemalle. Toiminnanharjoittajalle lähetettävä lausunto saa sisältää salassa pidettäviä tietoja, vaan asiantuntijalääkäri ottaa siinä kantaa ainoastaan sopivuuteen tehtävänkuvauksessa kuvattuun tehtävään sekä mahdollisiin rajoittsiin. Toiminnanharjoittajalle tarkoitettua lausuntopyyntölomaketta (6.4 kohta) käytetään onnettomuus- tai onnettomuuden vaaratilantssa sekä tapauksissa, joissa toiminnanharjoittaja epäilee, että työntekijän terveydentila täytä vaatimuksia. Värinäkö tutkitaan Ishiharan väritauluilla tauluston mukana olevan käyttöohjeen mukaan. Jos värinäkötutkimuksessa on poikkeava löydös, tehdään jatkotutkimuksena Farnsworth Panel D15 testi. Testi voidaan tehdä työterveysasemalla tai silmälääkärin vastaanotolla. Myös Precision Vision PV 16- testiä voi käyttää. 18

19 3.1 Työhönsijoitustarkastukset Työhönsijoitustarkastus työtä tai koulutusta aloitettaessa eli työhöntulotarkastus (TEV 3.2.1) Liikkuvan kaluston kuljettajat Tarkastus on tehtävä aikaisintaan 4 kuukautta ennen liikenneturvallisuustyön tai liikenneturvallisuustyötä sisältävän koulutuksen alkua. Tähän ryhmään kuuluvat myös terveystarkastukset tilantssa, joissa työtehtävä pysyy samana, mutta toiminnanharjoittaja vaihtuu (TEV ). Tarkastus on myös tehtävä ennen toiseen työhön siirtymistä ja kun työtehtävät muuttuvat olennaisesti (TEV ). Tarkastus on tehtävä uuden tehtävän mukaisesti. LOMAKKEET Tehtävänkuvaus Esitietolomake Työterveyshoitajan terveystarkastuspalaute Työkykyindeksi (TKI) AUDIT Audiogramma TARKASTUKSEN KULKU Työterveyshoitajan tarkastus Tarkastuksen syyn ja tehtävän tarkistaminen tehtävänkuvauksesta Henkilöllisyyden varmistaminen Esitietolomakkeen läpikäynti Pituus Paino Painoindeksi (BMI) Verenpaine Laboratoriokokeet: Paastoverensokeri Veren lipidit S-CDT Lääke- ja huumeseula Työkykyindeksi (TKI) AUDIT Värinäkö Näkökentät Kaukonäkö Lähinäkö Audiogramma EKG Työterveyslääkärin tarkastus Työterveyslääkärin ja asiantuntijalääkärin määräämät lisätutkimukset tarvittaessa. Asiantuntijalääkärin arviointi ja sopivuuslausunto 19

20 Vaihtotyö, liikenteenohjaus ja ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaavan henkilön tehtävät Tarkastus on tehtävä aikaisintaan 4 kuukautta ennen liikenneturvallisuustyön tai liikenneturvallisuustyötä sisältävän koulutuksen alkua. Tähän ryhmään kuuluvat myös terveystarkastukset tilantssa, joissa työtehtävä pysyy samana, mutta toiminnanharjoittaja vaihtuu. (TEV ) Tarkastus on myös tehtävä ennen toiseen työhön siirtymistä ja kun työtehtävät muuttuvat olennaisesti (TEV ). Tarkastus on tehtävä uuden tehtävän mukaisesti. LOMAKKEET Tehtävänkuvaus Esitietolomake Työterveyshoitajan terveystarkastuspalaute Työkykyindeksi (TKI) AUDIT Audiogramma TARKASTUKSEN KULKU Työterveyshoitajan tarkastus Tarkastuksen syyn ja tehtävän tarkistaminen tehtävänkuvauksesta Henkilöllisyyden varmistaminen Esitietolomakkeen läpikäynti Pituus Paino Painoindeksi (BMI) Verenpaine Laboratoriokokeet: Paastoverensokeri Veren lipidit S-CDT Lääke- ja huumeseula Työkykyindeksi (TKI) AUDIT Värinäkö Näkökentät Kaukonäkö Lähinäkö Audiogramma Työterveyslääkärin tarkastus Työterveyslääkärin ja asiantuntijalääkärin määräämät lisätutkimukset tarvittaessa. Asiantuntijalääkärin arviointi ja sopivuuslausunto 20

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET AMMATILLISISSA PERUSTUTKINNOISSA. Määräys 27/011/2015

OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET AMMATILLISISSA PERUSTUTKINNOISSA. Määräys 27/011/2015 OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET AMMATILLISISSA PERUSTUTKINNOISSA Määräys 27/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 S I S Ä L TÖ OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Lisätiedot