Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 asialista n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Tunturi-Lapin paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen osallistumisesta päättäminen 4. Lisämäärärahan myöntäminen kotipalveluun ja vanhustyöhön 5. Määrärahan myöntäminen ensilumen liikuntapaikkoja varten 6. Taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen 7. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 8. Muiden asioiden käsitteleminen 9. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään to klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Kosti Hietala Tämä kokouskutsu on pe julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Leena Iivari ilmoitustaulun hoitaja

2 Muonion kunta Esityslista/ 6/ n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Manu Friman jäsen Hanna Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Raija Lehtimäki Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Keijo Alatalo varajäsen (Timo Liikavainion tilalla) Pekka Seppänen (Mika Brännaren tilalla) Muut läsnäolijat Poissa kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sosiaaliosaston päällikkö Päivi Salminen teknisen osaston päällikkö Mauri Kivelä kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka sivistystoimenjohtajan sijainen Martti Kantola taloussihteeri Merja Hietala toiminnanjohtaja Laura Vilander 81 valtuutetut Mika Brännare ja Timo Liikavainio Laillisuus ja todettiin (79 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 9, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Pöytäkirjan tarkastus ke , kunnantalo Kari Malila Markku Vuollo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä to klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15 :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15 a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. valtaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut (19) ja varavaltuutetut (2). Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto valitsi tarkastajiksi Kari Malilan ja Markku Vuollon.

6 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 3 Tunturi-Lapin paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen osallistumisesta päättäminen Kunnanhallitus , 364 Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry (KKTM) on Leader-toimintaryhmä, joka toteuttaa Tunturi-Lapin kuntien alueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on säilyttää ja luoda työpaikkoja ja kehittää alueen kyliä. Yhdistys myöntää yritys- ja kehittämistukea aluetta kehittäviin hankkeisiin. KKTM on valmistellut Tunturi-Lapin paikallisen kehittämisen strategian vuosille maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti, ja sen lopullinen versio valmistuu joulukuussa. Tunturi-Lapin toiminnan painopisteet uudella ohjelmakaudella ovat paikalliset yhteisöt ja yrittäjyys, nuoret ja läheltä käsin -teema (bioenergia, luonnontuotteiden jatkojalostus, käsityöt). Rahoituksesta 70 % suunnataan paikallisten yhteisöjen ja yritysten kehittämiseen, 20 % nuorten hankkeisiin ja 10 % läheltä käsin -teemaan. KKTM:n rahoituskehys muodostuu EU:n, Suomen valtion ja Leader-toimintaryhmän toiminta-alueen kuntien osuuksista. Maa- ja metsätalousministeriö edellyttää, että maaseuturahaston rahoitustoiminnassa kuntien rahoituksen osuus on 20 % rahoituskehyksen julkisesta osuudesta. Kokonaisrahoituskehys uudelle ohjelmakaudelle on 7 miljoonaa euroa. Julkisen rahoituksen osuus on 65 % ( , ) ja yksityisrahoituksen osuus 35 % ( , ). Alueen kuntien rahoitusosuus jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa seuraavasti: Kittilä 44 %, Kolari 26,5 %, Muonio 16,5 % ja Enontekiö 13 %. Muonion kunnan osuus on yhteensä euroa eli euroa vuodessa, ja jos ministeriö myöntää rahoituksen 7 miljoonaa euroa suurempana, kuntien rahoitusosuutta tarkistetaan sen mukaisesti. Kuluvan toimintakauden kokonaisrahoituskehys oli hieman yli 6 miljoonaa euroa. KKTM pyytää kirjeellään (dnro 197), että kunta päättää mennessä Tunturi-Lapin paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen sitoutumisesta. Muista rahastoista yhdistys neuvottelee kuntien kanssa erilliset sopimukset. Strategialuonnoksesta on toimitettu kopio hallituksen esityslistan 18/2013 ohessa ja KKTM:n kirjeestä kopio on jaettu pidetyssä hallituksen kokouksessa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää sitoutua Tunturi- Lapin paikallisen kehittämisen vuosien ohjelmaan ja kunnan euron suuruiseen rahoitusosuuteen.

7 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 81 n esityslistan mukana on toimitettu kopio Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n toimittamasta strategialuonnoksesta. Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n toiminnanjohtaja Laura Vilander selosti uutta ohjelmakautta sekä strategian sisältöä ja maa- ja metsätalousministeriön siitä antamaa palautetta. Lopullinen versio tulee toimittaa ministeriölle ensi kesään mennessä. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

8 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 4 Lisämäärärahan myöntäminen kotipalveluun ja vanhustyöhön Kunnanhallitus , 366 Sosiaalitoimen talousarvion toteutuma ( ) osoittaa, että talousarviossa kotipalveluun ja vanhustyöhön osoitettu määräraha ei riitä. Omaishoidon kustannukset ylittyvät mm. omaishoidon tuen perusteiden muuttumisen takia ( ); ylitystä on myös omaishoitajien vapaiden järjestämiseen liittyvissä ostopalveluissa. Hoivaosaston erilliskorvausten määräraha on alimitoitettu, ja ruokapalveluhenkilön määrärahavaraus on talousarvion valmisteluvaiheessa jäänyt pois. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden toteutuma vaihtelee jonkin verran vuosittain; tänä vuonna kustannukset ylittyvät mm. kalliiden lääkkeiden takia. Hoitomaksuja kertyy hoivaosastolta noin euroa arvioitua enemmän, ja muussa tehostetussa palveluasumisessa säästyy noin euroa. Sosiaalilautakunta päätti (dnro 208/19.11.) esittää euron suuruisen ylityksen hyväksymistä, koska ylitystä ei pystytä kattamaan hallintokunnan muilta tehtäväalueilta. Käsitellessään mm. sosiaalitoimen määrärahoja ja niiden riittävyyttä hallitus merkitsi lautakunnan käsittelyyn menevän ylitysesityksen tiedoksi. Kunnan säännöt ja talousarvio Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota (kuntalain 65 ). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päättää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25. edellyttää, että muutokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa kuluvan vuoden talousarviota myöntämällä kotipalveluun ja vanhustyöhön euron suuruisen lisämäärärahan. Muutos katetaan lainanotolla. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 82 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

9 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 5 Määrärahan myöntäminen ensilumen liikuntapaikkoja varten Kunnanhallitus , 208 Muonioon on rakennettu valtionmaalle ja yksityismaille latureittejä noin 250 km ja moottorikelkkareittejä noin 400 km. Yhtenä latujen ylläpitäjänä toimii Muonion Paanat ry, ja toiminnan rahoittajia ovat kunta sekä eräät alueen yrittäjät ja vapaa-ajan asukkaat. Kunnanhallitus totesi kokouksessaan , että reitit ovat merkittäviä mm. alueen yritystoiminnalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Se katsoi, että Muonio on jatkossakin tunnettu laduistaan ja kelkkailumahdollisuuksistaan ja asetti reitistöjen ylläpidon rahoituksen ja laadun turvaamiseksi työryhmän. Sen toimikausi päättyy syyskuun lopussa ja tehtävänä on laatia esitys reittien ylläpitoon tarvittavasta rahoituksesta ja sen hankkimisesta vuoteen 2018 saakka valmistella esitys reitistöjen ylläpidosta ja siihen liittyvistä sopimuksista valmistella ehdotuksia, joilla lisätään reittien käyttäjien asiakastyytyväisyyttä arvioida, millä aikataululla ja rahoituksella latukone uusitaan. Muonion Paanat ry:n puheenjohtaja Pekka Veisto on esitellyt yhdistyksen tehtäviä ja taloudellista tilannetta pidetyssä reittityöryhmän kokouksessa. Yhdistyksen edustajat ovat selostaneet tilannetta myös pidetyssä työryhmän kokouksessa. Yhdistyksen hallitus viittaa kirjeessään 7.6. (dnro 98/10.6.) reittityöryhmän kokoukseen ja esittää, että kunta vastaa ylimääräisistä syksyn 2012 ensilumen kustannuksista ja kevään 2013 lumikasojen peittämiskustannuksista. Kirjeessään yhdistys täsmentää anomusta ja tuo esille toimenpiteitä toiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja lainan takaisinmaksun varmistamiseksi. Kirjeen liitteenä on aikaisempien vuosien talousarvioiden pohjalta laadittu vuosien talousarvio. Viime syksyn ensilumen kustannukset ovat ilman yhdistyksen omaa työtä ,32 ja kevään lumikasojen peittämiskustannukset euroa (vajaat euroa puruja). Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Yhdistykselle on maksettu vuoden 2012 lumetusavustus ja puolet kuluvan vuoden avustuksesta. Yhdistyksen toimittaman n mukaan viime vuoden ensilumen kustannukset olivat noin euroa ja kevään töiden noin euroa eli yhteensä vajaat euroa. Kunta on maksanut avustuksina euroa, joten jäljelle jää noin euroa (arvonlisävero 0 %). Yhdistyksellä on tehdyistä töistä velkaa muoniolaisille yrittäjille.

10 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Yhdistyksellä on tarkoitus mm. kehittää ja tehostaa vapaaehtoisten latumaksujen perimistä, ottaa käyttöön ensilumenmaksu ja kelkkauramaksu ja kehittää myyntituotteita. Myös muoniolaisille hiihtäjille esitetään latumaksua, jolloin kunnan maksama hoitoavustus olisi selkeästi toiminta-avustus eikä ns. kuntalaisten latumaksu. Majoitusliikkeiltä perittävä vuodepaikkoihin perustuva maksu on kohdistettu muihin kuin ensilumen latuihin. Kirjeestä 7.6. on toimitettu kopio valtuuston kokouskutsun mukana ja kirjeestä kopio toimitetaan hallituksen esityslistan ohessa. Kunnan säännöt ja talousarvio Kuluvan vuoden talousarviossa on lumetuskustannuksiin osoitettu euroa (arvonlisävero 0 %) yritysavustuksena ja moottorikelkkareitistöjen kunnossapitoon euroa (sisältää arvonlisäveron). Liikuntatoimella on varauksena ja euroa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota (kuntalain 65 ). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päättää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25. edellyttää, että muutokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Ehdotus Muutettu ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää aikaistaa jäljellä olevan lumetusavustuksen ja euron suuruisen korvauksen maksamista Muonion Paanat ry:lle. Hallitus ei tässä vaiheessa tee esitystä lisämäärärahan myöntämistä vaan jää odottamaan reittityöryhmän työn valmistumista. kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ensilumen peittämisen kustannusten ja lumen levittämisen ottamisen kunnan vastattavaksi kuluvana vuonna. Lisämäärärahaesitys valmistellaan seuraavaan valtuuston kokoukseen. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. Kunnanhallitus , 383 Reittityöryhmän työ päättyi syyskuun lopussa. Työryhmä päätti esittää mm. kunnan ja Muonion Paanat ry:n hallituksen keskeisiä avoimia ja rakenteellisia keskusteluja ja ensilumen latumaksun käyttöönottoa jo

11 Muonion kunta Esityslista/ 6/ kuluvana syksynä. Työryhmän jäsenillä on tarkoitus kokoontua tammikuussa miettimään, miten ensilumen levityksessä, maksuissa ja kisoissa on onnistuttu. Kunnanhallitus keskusteli työryhmän työstä, linjasi ensilumen latumaksujen perimistä ja oikeutti kunnanjohtajan neuvottelemaan mahdollisista poikkeamista. Päätöksen mukaan latumaksua peritään 20 euroa vuorokaudelta tai 100 euroa viikolta. Kokouksessaan hallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan selostuksen valmistelusta ja neuvotteluista, ja hallituksen kokouksessa liikunnanohjaaja selosti ensilumen harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita. Tuolloin todettiin mm., että etukäteen määritellään aika, jona ensilumen latumaksua peritään (2½ 3 viikkoa), ja että järjestelyihin ja maksuihin tulee saada selkeyttä. Viron hiihtojoukkueen päävalmentaja ja Lapland Hotels Oy:n toimitusjohtaja käyttivät pidetyssä valtuuston kokouksessa puheenvuoron mm. ensilumen hiihtotapahtumasta ja sen kehittämisestä sekä latumaksun käyttöönotosta. Valtuuston puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että toimintaa jatketaan ja latumaksut peritään jatkossakin; yhteistyö selvitetään kisatapahtuman jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi (dnro 148/20.8.) ensilumen kisoja varten erityisavustusta euroa. Kokoukseen mennessä saatujen tietojen mukaan kunnalle on syksyn ensilumesta aiheutunut kustannuksia yhteensä euroa ja osuus latumaksuista on euroa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa talousarviota myöntämällä yleishallinnolle euron suuruisen määrärahan ensilumen kustannuksiin ja merkitsemällä tuloksi euroa. Nettomenot katetaan lainanotolla. Keskustelussa viitattiin latumaksun valvonnan kustannuksiin ja useissa puheenvuoroissa todettiin, että valvonnan tulee perustua luottamukseen. Esillä oli myös seuraavan syksyn ensilumen latujen tekemiseen sitoutuminen, latumaksujen kohtuullistaminen ja reittityöryhmän suunnitelmat kokoontua alkuvuodesta arvioimaan tilannetta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 83 Käydyssä keskustelussa perättiin mm. selkeyttä ja jatkuvuutta ensilumen harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden järjestämiseen ja kustannustenjakoon sekä toiminnan läpinäkyvyyttä ja yrittäjien tasavertaista kohtelua. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

12 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 6 Taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen Kunnanhallitus , 273 Lainsäädäntö Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnan taloudenhoidosta ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on päävastuu myös talousarvion valmistelusta. Alkuvuodesta kunnan keskushallinnossa tulee laatia talousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen hallitus hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion ja -suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 65 sisältää säännökset myös talouden tasapainottamisesta ja alijäämän kattamisesta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntatalouden kehitysnäkymiä Osana maamme talouden tasapainottamistoimenpiteitä myös kuntien toimintaan ja talouteen kohdistetaan niin rakenteellisia kuin suoraan rahoituspohjaan vaikuttavia muutoksia. Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kestävä ja elinvoimainen kuntarakenne, jolla turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa. Uudistusta ohjaavassa lainsäädännössä otetaan käyttöön kuntauudistusta edistäviä välineitä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti ja kuntalain uudistus ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Suomen Kuntaliitto selostaa kesäkuun kuntatalousjulkaisussaan 2/2013 mm. yleistä taloudellista tilannetta sekä verotuksen ja valtionosuuksien muutoksia. Viime vuonna bruttokansantuote väheni 0,2 %, ja Suomen Pankki on arvioinut tämän vuoden talouskasvuksi 0,8 % ja ensi vuoden 0,7 %. Kuntaliitto on edellyttänyt valtion talousarvion valmistelussa, että kuntien tehtäviä ei laajenneta vaan velvoitteita supistetaan eikä kuntiin

13 Muonion kunta Esityslista/ 6/ suunnata lisäleikkauksia jo tehtyjen lisäksi ja että kuntien peruskorjausinvestointeja avustetaan vähintään 200 miljoonalla eurolla. (www.kunnat net Asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Kuntatalouden tilastot ja julkaisut > Julkaisut, kuntataloustiedotteet.) Valtiovarainministeriö on arvioinut, että ensi vuoden kokonaistuotanto lisääntyy runsaalla 1:llä ja seuravana vuonna noin 2 prosenttiyksiköllä. Ensi vuoden inflaatioennuste on 2,5 ja seuraavan vuoden 2 %. Kunta-alan ansiotasoindeksin kohoamisen arvioidaan hidastuvan tuntuvasti (3,6 > 1,8 %). Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna esim. peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 %, arvio tälle vuodelle 2,3 %. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat muutamaa edellistä vuotta nopeammin (lähes 4 %), sen sijaan yhteisöveron tilitykset alenivat merkittävästi (yli 27 %). Kevään kehysriihen ja myös aiemmat päätökset vaikuttavat kuntien verotuloihin ensi vuonna; mm. yhteisöverokantaa alennetaan 24,5 %:sta 20 %:iin ensi vuodesta alkaen. Muutoksia on tarkoitus korvata kuntakohtaisesti lisäämällä valtionosuutta ja muuttamalla kuntien jako-osuutta. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna vain pari prosentti kuluvaa vuotta enemmän. Kunnan taloustilanne Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista, ja sisäasiainministeriön asettamalta arviointiryhmältä saatiin kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 9 :n mukainen selvitys ja ehdotus palveluiden turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Arviointiryhmä ehdotti, että kunta toteuttaa kuntalain 65 :n mukaisen talouden tervehdyttämisohjelman, joka sisällytetään talousarvioon ja siihen liittyvään taloussuunnitelmaan. Suunnittelukaudella tilikausien yhteenlasketun tuloksen tulee olla vähintään 2,8 miljoonaa euroa ja taseeseen kertynyt alijäämä katettuna viimeistään vuoden 2013 lopussa. Lainakannan tulee olla alle vuoden 2006 tason suunnittelukauden lopussa. Taloussuunnitelmassa ja siihen liitetyssä talouden tasapainottamisohjelmassa kuluvan vuoden toimintakatteeksi on arvioitu noin , vuosikatteeksi ja ylijäämäksi euroa. Verotuloiksi on arvioitu 7,730 ja valtionavuiksi 8,008 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinneiksi on merkitty 2,238 ja lainakannaksi 8,168 miljoonaa euroa (3 420 euroa asukasta kohden). Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ei ensi vuodelle ole arvioitu merkittäviä muutoksia. Ohjelman mukaan alijäämät saadaan katettua mutta lainakanta kohoaa edelleen (3 795 euroa asukasta kohti). Talousarvion elokuun toteutuma osoittaa kuitenkin, että terveydenhuollon menot ovat jo nyt ylittyneet merkittävästi.

14 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti noin euron alijäämää, joten vuodenvaihteessa alijäämää oli yhteensä noin miljoona euroa. Talousarviokäsittelyssä valtuusto hyväksyi kuluvan vuoden lainanotoksi 2,2 miljoonaa euroa, josta on tarkoitus käyttää nykyisten lainojen takaisinmaksuun miljoona euroa. Tähän mennessä pitkäaikaista lainaa on nostettu 1,5 miljoonaa ja syksyn aikana on tarkoitus nostaa lisää euroa. Valtuusto päätti korottaa kuluvalle vuodelle tuloveroprosenttia 0,25:llä ja käytössä olevia kiinteistöveroprosentteja 0,05 prosenttiyksiköllä. Verotilaston ennakkotietojen mukaan kunnallisveroa kertyy viime vuodelta yli 6,3 miljoonaa (+0,7 %) ja yhteisöveroa vajaat 0,5 miljoonaa euroa (-17,7 %) ja veroja on tilitetty yli 6,6 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on euroa. Verontilityslain muutos tarkoittaa mm. jäännös- ja kiinteistöverotilitysten aikaistamista. Kunnanjohtaja on pyytänyt lautakunnilta talouden tasapainottamisesityksiä. Sosiaalilautakunta on hyväksynyt sosiaalitoimen suunnitelman ja sivistyslautakunta toimenpiteitä toiminnan suunnittelun pohjaksi. Taloussihteeri Merja Hietala on valmistellut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen, joka perustuu viime vuoden tilinpäätökseen, kuluvan vuoden talousarvioon ja puolen vuoden talousarvion toteutumaan sekä ensi vuoden meno- ja tulokehitystietoihin ja -ennusteisiin. Verotuloiksi on arvioitu 8 ja valtionosuuksiksi 8,4 miljoonaa euroa. Ohjeesta on toimitettu sähköpostitse kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Esityslistan ohessa on toimitettu paperituloste. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja sen mukaisesti päättää mm., että palveluissa selvitetään mahdollisimman tehokkaat ja kustannusvaikutuksiltaan edullisimmat toimintatavat taksat ja maksut tarkistetaan vastaamaan kustannuskehitystä palkkoihin varataan 2 %:n korotus, muutoin talousarvion raamina on vuoden 2013 toteutumaennusteen taso, kumpanakin suunnitelmavuotena korotusta 2 % hallintokuntien esitysten tulee olla valmiina viimeistään Ohjetta täydennetään, jos käyttötalouden meno- tai tulopohjassa tapahtuu merkittäviä muutoksia ja jos valtionosuus- tai verotusjärjestelmän perusteisiin ja ennusteisiin tulee olennaisia muutoksia. Muutettu ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja sen mukaisesti päättää mm., että palveluissa selvitetään mahdollisimman tehokkaat ja kustannusvaikutuksiltaan edullisimmat toimintatavat taksat ja maksut tarkistetaan vastaamaan kustannuskehitystä

15 Muonion kunta Esityslista/ 6/ palkkoihin varataan 1 %:n korotus, muutoin talousarvion raamina on vuoden 2013 toteutumaennusteen taso, kumpanakin suunnitelmavuotena korotusta 2 % hallintokuntien esitysten tulee olla valmiina viimeistään Ohjetta täydennetään, jos käyttötalouden meno- tai tulopohjassa tapahtuu merkittäviä muutoksia ja jos valtionosuus- tai verotusjärjestelmän perusteisiin ja ennusteisiin tulee olennaisia muutoksia. Taloussihteeri Merja Hietala selosti kunnan taloustilannetta ja ilmoitti, että terveystoimen määrärahat ovat jo ylittyneet ja näillä näkymin tilinpäätöksestä tulee alijäämäinen. Tarkkoja lukuja ei kuitenkaan vielä voi esittää, koska osa tuloista toteutuu vasta loppuvuodesta ja näyttää siltä, että verotuloja kertyy hieman arvioitua enemmän. Kokouksessa keskusteltiin mm. henkilöstömenoista ja palkkavarauksen riittävyydestä ja todettiin, että rakennemuutosratkaisut heijastuvat kuntiin ja heikentävät niiden tilannetta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. Kunnanhallitus , 334 Talousarvion sitovuustasona on tehtävätason nettomenot (toimintakate), investoinneissa nettomenot hankkeittain. Hallitus hyväksyi 2.9. talousarvion raamiksi vuoden 2013 toteutumaennusteen mukaisen tason palkkoihin 1 %:n korotus. Talousarviokehys on siten 15,75 miljoonaa euroa. Kunnanjohtaja on pyytänyt hallintokuntia tekemään esityksiä talouden tasapainottamiseksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Maaseutulautakunta 5.9., 4 Lautakunta hyväksyi kuluvan vuoden tasolla olevan talousarviopohjan. Elinkeinolautakunta 8.8., 5 Lautakunta vahvisti alustavan talous- ja toimintasuunnitelman ja täsmentää päätöstään lokakuun aikana. Maaseutupäällikkö toteaa kirjeessään 4.10., että esitys ei sisällä mitään merkittäviä menokorotuksia tai muutoksia. Sivistyslautakunta 1.10., 96 Lautakunnan esityksen mukaiset käyttötalousmenot ovat euroa ja toimintakate euroa. Lautakunta on esittänyt lasten kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamista kokeiluluontoisena ajalla Määrärahavaraus sisältyy talousarvioehdotukseen.

16 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Sosiaalilautakunta 22.8., 48, ja 3.10., 54 Lautakunnan esityksen mukaiset käyttötalousmenot ovat euroa ja toimintakate euroa. Oleellinen rakenteellinen muutos liittyy vanhusten palveluihin, joissa tavoitteena on tukea ikäihmisten mahdollisuutta asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tarkastuslautakunta , 33 Tarkastustoimen määrärahavaraus on yhteensä euroa. Tekninen lautakunta 9.10., Teknisen toimen menomäärärahat ovat ja tulot euroa, joten toimintakate on euroa (nousua 4,3 %). Lautakunnan päätöksen mukaan vielä tarvitaan tarkistuksia, jotta hallituksen asettamaan tavoitteeseen päästään. Ensi vuoden investointimenot ovat euroa (tulot , ) ja suunnitelmavuosien ja euroa. Tarkistetun kohdeluettelon mukaan ensi vuoden rakennus- ja korjaushankkeet ovat yhteensä euroa (tulot , ) ja kummankin suunnitelmavuoden euroa. Hallintokuntien valmistelun jälkeen kunnanjohtaja on tehnyt tarkistuksia yhteensä euroa, ja muita muutoksia on yhteensä euroa (kaikki muutokset , ). Ehdotusten ja tarkistusten perusteella toimintakate on noin (+5,7 %), vuosikate (+13,4 %) ja ylijäämä euroa. Vuosien talousanalyysistä toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Tekniseltä osastolta saadusta tarkistetusta investointisuunnitelmasta jaetaan kopio kokouksessa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa hallintokuntien määrärahaesitykset ja valmistellut tarkistukset tiedoksi ja keskustelee alustavasti taloussuunnitelmasta. Taloussihteeri Merja Hietala selosti kunnan taloustilannetta, taloussuunnitelman valmistelua ja hallintokuntien käsittelyn jälkeen tehtyjä tarkistuksia sekä kertyneen alijäämän kattamismahdollisuuksia. Hän toi esille myös merkittävimmät muutokset kuluvan vuoden talousarvioon. Taloussihteeri poistui ennen päätöksen tekemistä. Kokouksessa keskusteltiin mm. eräiden kiinteistöjen kunnosta, käyttötarkoituksen muutoksesta ja myymisestä ja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta noin 200 m:n matkalle. Useissa puheenvuoroissa todettiin, että talousarvio pitää rakentaa realistiseksi. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Kunnanhallitus , 365 Henkilöstösuunnitelma Marraskuun 2013 alun mukainen henkilöstömäärä on 165,03 (määräaikaisia 21). Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 160,99 ja suunnitelmavuosina 164,38 ja 166,38 (määräaikaisia 20) henkilöä. Hallinto-osaston henkilömääräksi on ensi vuodelle merkitty 27, sivistystoimen 79,65 ( 1,3), sosiaalitoimen 34,56 ( 3,74) ja teknisen toimen 19,78 (+1). Suunnitelmavuosille muutoksia on merkitty sivistystoimessa varhaiskasvatukseen (+1) ja sosiaalitoimessa vammaisten avustamiseen sekä vanhus- ja kehitysvammahuoltoon (+2,39 ja +2). Yleishallinto ja terveystoimi Kunnanhallitus vastaa yleishallinnon ja terveystoimen talousarvioehdotuksen valmistelusta. Yleishallinnon talousarviokohta sisältää mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen, kunnallisverotuksen, hallinto-osaston, toimistoyksikön, keskuskeittiön ja hanketoiminnan määrärahat. Kohta sisältää myös jäsenmaksut ja kunnan osuuden alueellisen pelastuslaitoksen ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n menoihin. Yleishallinto vastaa mm. keskitetyistä toiminnoista ja Asunto Oy Kulleron ja Kiinteistö Oy Kotikonnun taloudenhoidosta. Avustuksissa on euron suuruinen avustus sellaista kylää varten, jossa ei ole kunnan kiinteistöä. Ennalta kohdistamattomiin hankkeisiin (projekteihin) on merkitty euroa, Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n kautta toteutettavien hankkeiden kuntaosuuksiin euroa ja Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun ja Asunto Oy Kulleron tukemiseen euroa (tarkistettu, euroa päätöksessä 343/5.11.). Valmistelu sisältää varauksen myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustamalle ensilumitoiminnalle ja matkailustrategiahankkeelle sekä euron varauksen pelastuslaitoksen toimintaan (korotus 2,6 %). Kunnanjohtaja ratkaisee hallintosäännön 53 :ssä tarkoitettuihin hankkeisiin osallistumisen, jos talousarviossa on erikseen määritelty euromääräinen yläraja. Atk-vastaava Jukka Alatalolta saadun vuosien työasemien hankintasuunnitelman mukaan siirtyminen vuonna 2014 uuteen käyttöjärjestelmään edellyttää työaseman uusimista vuosittain, koska uudet käyttöjärjestelmät vaativat työasemilta tiettyä suorituskykytasoa. Koulujen atk-luokkien koneita uusittaessa määrä voi olla suurempi. Atk-palveluja myydään kansanterveystyön kuntayhtymälle. Tarkistusten jälkeen yleishallinnon menot ovat yhteensä euroa ja terveystoimen euroa; yleishallinnon tulot euroa. Terveystoimen merkittävin muutos on ympäristöterveydenhuollon hoitaminen neljän kunnan yhteistoimintasopimuksen perusteella siten, että isäntäkuntana toimii Sodankylän kunta. Ensihoitokustannusten laskutus

18 Muonion kunta Esityslista/ 6/ siirtyy ensi vuoden alusta erikoissairaanhoidon menoihin. Perusterveydenhuollon menoihin on merkitty euroa ja erikoissairaanhoidon menoihin euroa. Talousarvio ja tuloslaskelma Valmistellun talousarvioehdotuksen menot ovat euroa, josta käyttötalouden osuus on 85, investointien 9, rahoituksen 5 ja tuloslaskelman 1 %. Käyttötalousmenoista palvelujen ostojen osuus on 54 ja henkilöstömenojen 37 %. Toimintakate jakautuu hallintokunnittain seuraavasti: terveystoimi 40, sivistyslautakunta 26, sosiaalilautakunta 19, tekninen lautakunta ja yleishallinto 7 ja elinkeinolautakunta 1 %. Muut hallintokunnat jäävät alle prosentin osuuteen. Investointien nettomenot ovat 1,725 miljoonaa euroa kumpanakin suunnitelmavuotena 2 miljoonaa. Ensi vuonna rakennus- ja kunnostustöiden pääpaino on terveyskeskuksen peruskorjauksen II vaiheen käynnistämisessä, Rivitalo Tokan ja toimintakeskuksen kunnostamisessa ja kuntakeskuksen vesi- ja viemärilinjojen peruskorjauksessa sekä ulkoilureittien rakentamisessa. Myös kuntakeskuksen asemakaavojen tarkistamiseen on varauduttu. Tulot ovat euroa. Verotuloiksi on arvioitu 8,050 miljoonaa (+4,1 %) ja valtionosuuksiksi 8,492 miljoonaa euroa (+6 %). Kokonaistuloista verojen osuus on 37 % ja valtionosuuksien 39 %. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu euroa. Jos ensi vuodelle suunnitellut investointihankkeet toteutetaan, lainamäärä kasvaa eurolla eli euroon asukasta kohden. Vanhoja lainoja on tarkoitus lyhentää 1,1 miljoonalla ja korkomenoiksi on arvioitu euroa (lainakanta vajaat euroa). Kunnalla on Kuntarahoitus Oy:n kanssa sopimus 2,5 miljoonan euron suuruisesta kuntatodistusohjelmasta, jota on edullisen koron takia käytetty lyhytaikaisena rahoituksena. Kerässiepin kyläyhdistys ry on esittänyt, että kunta siirtää laajakaistahanketta varten myöntämänsä lainan ensi vuodelle, mihin varaudutaan MYÖS taloussuunnitelman rahoitusosassa. Talousarvioesityksen mukainen toimintakate on noin (+6,4 %), vuosikate ( 19,6 %), tilikauden tulos ja yli jäämä euroa. Kattamatonta alijäämää oli vuoden 2012 lopussa noin euroa (vesilaitos , ). Näillä näkymin kuluvalle vuodelle arvioitu ylijäämä ei toteudu. Esityslistan ohessa toimitetaan vuosien taloussuunnitelma.

19 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuosien taloussuunnitelman ja sen ensimmäisen vuoden talousarvion valmistelun mukaisena. Taloussihteeri Merja Hietala kertoi edellisen käsittelyn jälkeen tehdyistä tarkistuksista ja muutoksista. Hän poistui ennen päätöksen tekemistä. Kokouksessa keskusteltiin mm. kunnan perustehtävistä ja myös valtuuston hyväksymän kunnan talouden tasapainottamisohjelman läpikäymisestä ja uuden ohjelman laatimisesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 382 Taloussuunnitelman valmistelussa kunnan liikuntapaikkojen ja moottorikelkkareitistöjen määrärahat on siirretty alueidenkäytöstä liikuntatoimen puolelle. Kunta omistaa terveyskeskuskiinteistön, ja kiinteistökustannukset on siirretty kansanterveystyön kuntayhtymän taloussuunnitelmasta kunnan taloussuunnitelmaan. Tekninen lautakunta totesi kokouksessaan , että talousarvioehdotuksen sisältöön tarvitaan vielä tarkistuksia, jotta hallituksen asettamaan tavoitteeseen päästään, ja jatkoi taloussuunnitelman käsittelyä. Se päätti luopua kunnantalon, Monipalvelukeskus Kielan, varaston ja paloaseman tilojen siivouspalvelun ostamisesta ja hyväksyi tarkistetun investointiohjelman. Kuntakeskuksen päävedenottamo sijaitsee Ylimuonion Kalliosalmessa, varavedenottamo Hirsilaitavaarassa ja Kehävaarassa. Päävedenottamon vedenlaadun rautapitoisuus ylittää 2,25-kertaisesti asetetun raja-arvon, ja vesihuoltolaitoksen hoitaja on esittänyt uuden vedenottamon selvittämistä. Tekninen lautakunta päätti esittää, että hallituksen hyväksymään taloussuunnitelmaesitykseen sisältyvä kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen peruskorjaus jaetaan kahdeksi eri hankkeeksi ja linjojen peruskorjaukseen osoitetaan ja uuden vedenottamon tutkimiskustannuksiin euroa. Teknisen toimen ensi vuoden menot ovat ja tulot euroa (vesihuoltolaitoksen menot , ja tulot , ). Koskenrannan kylätoimikunta on uusinut aloitteensa kunnallisen viemäriverkoston ulottamisesta Koskenrannalle saakka (dnrot 181/ ja 214/ ). Kangosjärven koulukiinteistön jätevesien johtaminen on vuosikymmenten aikana aiheuttanut ongelmia alapuolella sijaitsevalle Koivulehdon tilalle. Jätevedenpuhdistamon rakentamisen jälkeen järveen

20 Muonion kunta Esityslista/ 6/ johdettu purkuputki tukkeutui, ja tekninen osasto huolehti sen avaamisesta. Maire Miettisen perikunta vaatii kunnalle saapuneella kirjeellä (dnro 149/21.8.) mm. lika- ja tarkastuskaivojen poistamista mennessä. Maanomistajien vaatimuksiin liittyvänä Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry on kunnalle saapuneessa kirjeessä esittänyt imeytyskentän rakentamiseen varautumista. Puhdistamo sijaitsee kyläyhdistyksen kunnalta vuokraamalla maa-alueella. Kummastakin esityksestä on toimitettu kopio tekniselle osastolle ja hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Tunturi-Lapin Kehitys ry esittää kirjeellään (dnro 158/3.9.) yksilövalmennuspalvelun jatkamista ensi vuoden alusta Tunturi-Lapin Kehitys ry:n tuottamana palveluna ja määrärahan varaamista kustannuksiin. Sivistysosasto on varautunut kustannuksiin esityksen mukaisesti. Hallituksen pitämän kokouksen jälkeen yleishallinnon henkilöstösuunnitelma on tarkistettu taloussuunnitelmaan otettujen määrärahojen mukaiseksi. Ehdotus kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esittämät tarkistukset ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuosien taloussuunnitelman ja sen ensimmäisen vuoden talousarvion valmistelun mukaisena. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen ja päätti, että talousarviossa varaudutaan imeytyskentän rakentamiseen Kangosjärven jätevedenpuhdistamolle., 84 Kunnanrakennusmestarin ilmoituksen mukaan kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen peruskorjaushankkeen määrärahoissa voidaan varautua imeytyskentän rakentamiseen Kangosjärven jätevedenpuhdistamolle. Perikunnan vaatimukseen ei ole erikseen talousarviossa varauduttu. Sosiaaliosaston henkilöstösuunnitelmassa on vanhushuoltoon merkitty väärä luku. Marraskuun alun toteutuman pitäisi olla 25, jolloin yhteismäärä on 158,38. Yleishallinnon henkilöstölisäys on jäänyt yhteismäärästä pois. Puheenjohtaja esitti, että ensin taloussihteeri ja kunnanjohtaja selostavat kunnan taloustilannetta ja taloussuunnitelmaa yleisesti, minkä jälkeen hallituksen puheenjohtaja ja valtuustoryhmät käyttävät puheenvuoron. Valtuusto hyväksyi menettelyn.

21 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Taloussihteeri Merja Hietala esitteli talousarvion rakennetta ja muutoksia kuluvaan vuoteen, ja kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki kertoi mm. palvelujen järjestämisestä ja valmisteilla olevasta kunnan talouden tasapainottamisohjelmasta. Hallituksen puheenjohtajana toimiva valtuutettu Sakari Silén viittasi mm. kylmäosaamiseen ja kaivostoimintaan ja edellytti perustavaa laatua olevien ratkaisujen etsimistä kuntatalouden vakauttamiseksi. Ryhmien puheenvuoron käyttivät Juha-Pekka Kangosjärvi, Raija Lehtimäki, Juha Niemelä, Manu Friman ja Pentti Reponiemi. Puheenvuoroissa ja yleiskeskustelussa tuli esille huoli kunnan taloustilanteesta ja kertyneen alijäämän kattamismahdollisuuksista ja todettiin, että terveydenhuollon menojen jatkuva lisääntyminen ja valtionosuus- ja soteuudistuksen keskeneräisyys vaikeuttavat talouden suunnittelua. Huomiota kiinnitettiin myös liialliseen säästämiseen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin. Asioiden hoitaminen edellyttää nykyaikaisempaa otetta, sähköisen tiedonkulun parantamista, yhteistyön tiivistämistä ja laajentamista ja yleensäkin positiivisen ilmapiirin luomista. Esillä oli myös aikuisväestöstä huolehtiminen, työpaikkojen ja asuntojen lisääminen, kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyminen ja korjaustöiden suunnittelun ja valvonnan parantaminen. Kaavoituksen ja uusien hankkeiden uskottiin parantavan työllisyyttä ja sitä kautta kunnan taloutta. Yleisesti perättiin pitkän aikavälin suunnitelmia, ja valtuusto edellytti, että ennen seuraavan talousarvion valmistelua tekninen osasto laatii kiinteistönhoitosuunnitelman. Yleiskeskustelun jälkeen taloussuunnitelma käytiin kohdittain läpi sitovalla tasolla. Valtuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelmaan tehdyt korjaukset ja päätti lisätä vesihuoltoinvestointeihin maininnan viemäriverkoston laajentamisesta Äijäkoskelle vuonna Muutoin valtuusto hyväksyi hallituksen taloussuunnitelma- ja talousarvioehdotuksen. Talousarvion summa on euroa.

22 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 7 Kiireellisten asioiden käsitteleminen Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä.

23 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 8 Muiden asioiden käsitteleminen 1. Kansanterveystyön kuntayhtymä Kunnanhallitus , 357 hyväksyi Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan jatkamisen viidellä vuodella ja hyväksyi myös perussopimusluonnoksen ja pääomakustannusten jakamisen. Enontekiön kunnanvaltuusto on päätynyt vastaaviin ratkaisuihin, ja perussopimus on allekirjoitettu. Kuntayhtymän johtava lääkäri Teemu Taulavuori oli kutsuttuna kunnanhallituksen kokouksessa 4.11., ja hän selosti mm. sopimuksen toimeenpanoa ja henkilöstötilannetta. Kokouksessa jaettiin kopio Muonion terveyskeskushenkilöstön toimittamasta kannanotosta, jossa todetaan mm., että koko terveyskeskuksen henkilökunta tukee Teemu Taulavuorta hänen työssään johtavana lääkärinä. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus ottaa asian tässä kokouksessa käsiteltäväkseen ja kuntayhtymän perussopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien huomattavien vaikeuksia takia päättää esittää Enontekiön kunnalle tilanteesta neuvottelemista. Hallitus esittää keskusteltavaksi mm. sopimuksen eräiden kohtien tai koko sopimuksen täytäntöönpanon siirtämisestä. Kunnanhallitus totesi, että terveyspalvelujen turvaamisen kannalta on tärkeää, että peruskunnat neuvottelevat tilanteesta, ja päätti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 372 Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee terveyspalvelujen järjestämisestä ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen täytäntöönpanosta käydyt neuvottelut ja kuntayhtymän henkilöstötilanteen tiedoksi ja päättää, että tilannetta selostetaan myös valtuutetuille seuraavassa valtuuston kokouksessa. Kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja selostivat Enontekiön kunnan edustajien kanssa käytyjä neuvotteluja. Keskustelussa oli esillä myös terveyskeskuksen vuodepaikkojen määrä ja sen edellyttämä henkilöstömitoitus. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

24 Muonion kunta Esityslista/ 6/ , 86 Hallituksen puheenjohtajana toimiva valtuutettu Sakari Silén totesi, että kummankin valtuuston hyväksymä perussopimus tulee voimaan ensi vuoden alusta ja sopimuksen yksityiskohtia voidaan hioa ensi vuoden aikana. 2. Kunnan kiinteistöt Mm ja pidetyissä valtuuston kokouksissa on keskusteltu terveyskeskuskiinteistön kunnosta sekä peruskorjauksissa tehdyistä virheistä ja rakentajan ja valvonnan vastuukysymyksistä. Myös valtuuston kokouksessa keskusteltiin kiinteistöstä ja puheenjohtaja ilmoitti, että teknisen osaston päällikkö selostaa tilannetta seuraavassa kokouksessa. Vanhoissa muovimatoissa on ollut pehmittimenä sellaisia aineita, jotka ovat pikku hiljaa imeytyneet betonilaattaan, ja uudet matot läpäisevät näitä höyryjä. Kevään aikana on otettu lisänäytteitä ja selvitetty mahdollisia vuotoja. Vastaavia ongelmia on tullut esille myös muualla Suomessa. Teknisen osaston päällikkö tekninen johtaja Mauri Kivelä ja kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka selostivat mm. esille tulleiden ongelmien syitä ja valmistajan vastuuta sekä teknisen osaston henkilöstötilannetta ja ulkopuolisen valvonnan tarvetta. Kivelä totesi, että rakennusvaiheessa ei ollut syytä epäillä silloin käytettyjä materiaaleja ja että ongelmat tulivat esille vasta uusien mattojen myötä, joten kyse ei ole puutteellisesta valvonnasta. Nyt korjausvaihtoehtona on uritetun kumimaton laittaminen tai kapselointi. 3. Valtuutettujen esille ottamat asiat Valtuutettu Markku Rauhala esitti Jari Muotkan kannattamana, että talousarviossa jääkiekkokaukaloa varten osoitettua euron määrärahaa ei käytetäkään peruskorjaukseen vaan ensin selvitetään rahoitusmahdollisuuksia ihan uuden kaukalon rakentamiseen. Puheenjohtaja totesi, että aloite etenee valmisteluun. Valtuutettu Kari Malila tiedusteli, miksi koulukeskuksen uusi skeittiramppi on betonia. Kunnanjohtaja ilmoitti ohjausryhmän luopuneen vanerista teknisen toimen esityksestä. Kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka totesi, että vanerisen rampin elinikä on kohtalaisen lyhyt ja myös muualla vastaavia rakenteita uusitaan ja materiaalina käytetään betonia.

25 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi. Hän kiitti yhteistyöstä ja toivotti Hyvää Joulua. Valitusosoitus on liitteenä nro 13.

26 Muonion kunta Valitusosoitus 1 (2) Kokouspäivämäärä Pykälä Liite Muutoksenhakukiellot Kiellon perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät 79, 80, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax Rovaniemen hallinto-oikeus osoite Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, Rovaniemi telefax sähköposti Kunnallisvalitus valitusaika pykälät päivää Hallintovalitus valitusaika pykälät Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax pykälät valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei oteta lukuun.

27 Muonion kunta Valitusosoitus 2 Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään notteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista 1.12.2014 n kokous Aika to klo 17.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot