Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 asialista n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Tunturi-Lapin paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen osallistumisesta päättäminen 4. Lisämäärärahan myöntäminen kotipalveluun ja vanhustyöhön 5. Määrärahan myöntäminen ensilumen liikuntapaikkoja varten 6. Taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen 7. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 8. Muiden asioiden käsitteleminen 9. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään to klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Kosti Hietala Tämä kokouskutsu on pe julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Leena Iivari ilmoitustaulun hoitaja

2 Muonion kunta Esityslista/ 6/ n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Manu Friman jäsen Hanna Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Raija Lehtimäki Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Keijo Alatalo varajäsen (Timo Liikavainion tilalla) Pekka Seppänen (Mika Brännaren tilalla) Muut läsnäolijat Poissa kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sosiaaliosaston päällikkö Päivi Salminen teknisen osaston päällikkö Mauri Kivelä kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka sivistystoimenjohtajan sijainen Martti Kantola taloussihteeri Merja Hietala toiminnanjohtaja Laura Vilander 81 valtuutetut Mika Brännare ja Timo Liikavainio Laillisuus ja todettiin (79 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 9, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Pöytäkirjan tarkastus ke , kunnantalo Kari Malila Markku Vuollo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä to klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15 :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15 a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. valtaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut (19) ja varavaltuutetut (2). Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto valitsi tarkastajiksi Kari Malilan ja Markku Vuollon.

6 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 3 Tunturi-Lapin paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen osallistumisesta päättäminen Kunnanhallitus , 364 Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry (KKTM) on Leader-toimintaryhmä, joka toteuttaa Tunturi-Lapin kuntien alueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on säilyttää ja luoda työpaikkoja ja kehittää alueen kyliä. Yhdistys myöntää yritys- ja kehittämistukea aluetta kehittäviin hankkeisiin. KKTM on valmistellut Tunturi-Lapin paikallisen kehittämisen strategian vuosille maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti, ja sen lopullinen versio valmistuu joulukuussa. Tunturi-Lapin toiminnan painopisteet uudella ohjelmakaudella ovat paikalliset yhteisöt ja yrittäjyys, nuoret ja läheltä käsin -teema (bioenergia, luonnontuotteiden jatkojalostus, käsityöt). Rahoituksesta 70 % suunnataan paikallisten yhteisöjen ja yritysten kehittämiseen, 20 % nuorten hankkeisiin ja 10 % läheltä käsin -teemaan. KKTM:n rahoituskehys muodostuu EU:n, Suomen valtion ja Leader-toimintaryhmän toiminta-alueen kuntien osuuksista. Maa- ja metsätalousministeriö edellyttää, että maaseuturahaston rahoitustoiminnassa kuntien rahoituksen osuus on 20 % rahoituskehyksen julkisesta osuudesta. Kokonaisrahoituskehys uudelle ohjelmakaudelle on 7 miljoonaa euroa. Julkisen rahoituksen osuus on 65 % ( , ) ja yksityisrahoituksen osuus 35 % ( , ). Alueen kuntien rahoitusosuus jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa seuraavasti: Kittilä 44 %, Kolari 26,5 %, Muonio 16,5 % ja Enontekiö 13 %. Muonion kunnan osuus on yhteensä euroa eli euroa vuodessa, ja jos ministeriö myöntää rahoituksen 7 miljoonaa euroa suurempana, kuntien rahoitusosuutta tarkistetaan sen mukaisesti. Kuluvan toimintakauden kokonaisrahoituskehys oli hieman yli 6 miljoonaa euroa. KKTM pyytää kirjeellään (dnro 197), että kunta päättää mennessä Tunturi-Lapin paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen sitoutumisesta. Muista rahastoista yhdistys neuvottelee kuntien kanssa erilliset sopimukset. Strategialuonnoksesta on toimitettu kopio hallituksen esityslistan 18/2013 ohessa ja KKTM:n kirjeestä kopio on jaettu pidetyssä hallituksen kokouksessa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää sitoutua Tunturi- Lapin paikallisen kehittämisen vuosien ohjelmaan ja kunnan euron suuruiseen rahoitusosuuteen.

7 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 81 n esityslistan mukana on toimitettu kopio Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n toimittamasta strategialuonnoksesta. Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n toiminnanjohtaja Laura Vilander selosti uutta ohjelmakautta sekä strategian sisältöä ja maa- ja metsätalousministeriön siitä antamaa palautetta. Lopullinen versio tulee toimittaa ministeriölle ensi kesään mennessä. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

8 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 4 Lisämäärärahan myöntäminen kotipalveluun ja vanhustyöhön Kunnanhallitus , 366 Sosiaalitoimen talousarvion toteutuma ( ) osoittaa, että talousarviossa kotipalveluun ja vanhustyöhön osoitettu määräraha ei riitä. Omaishoidon kustannukset ylittyvät mm. omaishoidon tuen perusteiden muuttumisen takia ( ); ylitystä on myös omaishoitajien vapaiden järjestämiseen liittyvissä ostopalveluissa. Hoivaosaston erilliskorvausten määräraha on alimitoitettu, ja ruokapalveluhenkilön määrärahavaraus on talousarvion valmisteluvaiheessa jäänyt pois. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden toteutuma vaihtelee jonkin verran vuosittain; tänä vuonna kustannukset ylittyvät mm. kalliiden lääkkeiden takia. Hoitomaksuja kertyy hoivaosastolta noin euroa arvioitua enemmän, ja muussa tehostetussa palveluasumisessa säästyy noin euroa. Sosiaalilautakunta päätti (dnro 208/19.11.) esittää euron suuruisen ylityksen hyväksymistä, koska ylitystä ei pystytä kattamaan hallintokunnan muilta tehtäväalueilta. Käsitellessään mm. sosiaalitoimen määrärahoja ja niiden riittävyyttä hallitus merkitsi lautakunnan käsittelyyn menevän ylitysesityksen tiedoksi. Kunnan säännöt ja talousarvio Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota (kuntalain 65 ). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päättää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25. edellyttää, että muutokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa kuluvan vuoden talousarviota myöntämällä kotipalveluun ja vanhustyöhön euron suuruisen lisämäärärahan. Muutos katetaan lainanotolla. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 82 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

9 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 5 Määrärahan myöntäminen ensilumen liikuntapaikkoja varten Kunnanhallitus , 208 Muonioon on rakennettu valtionmaalle ja yksityismaille latureittejä noin 250 km ja moottorikelkkareittejä noin 400 km. Yhtenä latujen ylläpitäjänä toimii Muonion Paanat ry, ja toiminnan rahoittajia ovat kunta sekä eräät alueen yrittäjät ja vapaa-ajan asukkaat. Kunnanhallitus totesi kokouksessaan , että reitit ovat merkittäviä mm. alueen yritystoiminnalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Se katsoi, että Muonio on jatkossakin tunnettu laduistaan ja kelkkailumahdollisuuksistaan ja asetti reitistöjen ylläpidon rahoituksen ja laadun turvaamiseksi työryhmän. Sen toimikausi päättyy syyskuun lopussa ja tehtävänä on laatia esitys reittien ylläpitoon tarvittavasta rahoituksesta ja sen hankkimisesta vuoteen 2018 saakka valmistella esitys reitistöjen ylläpidosta ja siihen liittyvistä sopimuksista valmistella ehdotuksia, joilla lisätään reittien käyttäjien asiakastyytyväisyyttä arvioida, millä aikataululla ja rahoituksella latukone uusitaan. Muonion Paanat ry:n puheenjohtaja Pekka Veisto on esitellyt yhdistyksen tehtäviä ja taloudellista tilannetta pidetyssä reittityöryhmän kokouksessa. Yhdistyksen edustajat ovat selostaneet tilannetta myös pidetyssä työryhmän kokouksessa. Yhdistyksen hallitus viittaa kirjeessään 7.6. (dnro 98/10.6.) reittityöryhmän kokoukseen ja esittää, että kunta vastaa ylimääräisistä syksyn 2012 ensilumen kustannuksista ja kevään 2013 lumikasojen peittämiskustannuksista. Kirjeessään yhdistys täsmentää anomusta ja tuo esille toimenpiteitä toiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja lainan takaisinmaksun varmistamiseksi. Kirjeen liitteenä on aikaisempien vuosien talousarvioiden pohjalta laadittu vuosien talousarvio. Viime syksyn ensilumen kustannukset ovat ilman yhdistyksen omaa työtä ,32 ja kevään lumikasojen peittämiskustannukset euroa (vajaat euroa puruja). Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Yhdistykselle on maksettu vuoden 2012 lumetusavustus ja puolet kuluvan vuoden avustuksesta. Yhdistyksen toimittaman n mukaan viime vuoden ensilumen kustannukset olivat noin euroa ja kevään töiden noin euroa eli yhteensä vajaat euroa. Kunta on maksanut avustuksina euroa, joten jäljelle jää noin euroa (arvonlisävero 0 %). Yhdistyksellä on tehdyistä töistä velkaa muoniolaisille yrittäjille.

10 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Yhdistyksellä on tarkoitus mm. kehittää ja tehostaa vapaaehtoisten latumaksujen perimistä, ottaa käyttöön ensilumenmaksu ja kelkkauramaksu ja kehittää myyntituotteita. Myös muoniolaisille hiihtäjille esitetään latumaksua, jolloin kunnan maksama hoitoavustus olisi selkeästi toiminta-avustus eikä ns. kuntalaisten latumaksu. Majoitusliikkeiltä perittävä vuodepaikkoihin perustuva maksu on kohdistettu muihin kuin ensilumen latuihin. Kirjeestä 7.6. on toimitettu kopio valtuuston kokouskutsun mukana ja kirjeestä kopio toimitetaan hallituksen esityslistan ohessa. Kunnan säännöt ja talousarvio Kuluvan vuoden talousarviossa on lumetuskustannuksiin osoitettu euroa (arvonlisävero 0 %) yritysavustuksena ja moottorikelkkareitistöjen kunnossapitoon euroa (sisältää arvonlisäveron). Liikuntatoimella on varauksena ja euroa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota (kuntalain 65 ). Talousarvio ei sido valtuustoa itseään, joten se voi päättää mahdollisista muutoksista. Hallintosäännön 25. edellyttää, että muutokset esitetään talousarviovuoden aikana; sen jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksessa. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Ehdotus Muutettu ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää aikaistaa jäljellä olevan lumetusavustuksen ja euron suuruisen korvauksen maksamista Muonion Paanat ry:lle. Hallitus ei tässä vaiheessa tee esitystä lisämäärärahan myöntämistä vaan jää odottamaan reittityöryhmän työn valmistumista. kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ensilumen peittämisen kustannusten ja lumen levittämisen ottamisen kunnan vastattavaksi kuluvana vuonna. Lisämäärärahaesitys valmistellaan seuraavaan valtuuston kokoukseen. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. Kunnanhallitus , 383 Reittityöryhmän työ päättyi syyskuun lopussa. Työryhmä päätti esittää mm. kunnan ja Muonion Paanat ry:n hallituksen keskeisiä avoimia ja rakenteellisia keskusteluja ja ensilumen latumaksun käyttöönottoa jo

11 Muonion kunta Esityslista/ 6/ kuluvana syksynä. Työryhmän jäsenillä on tarkoitus kokoontua tammikuussa miettimään, miten ensilumen levityksessä, maksuissa ja kisoissa on onnistuttu. Kunnanhallitus keskusteli työryhmän työstä, linjasi ensilumen latumaksujen perimistä ja oikeutti kunnanjohtajan neuvottelemaan mahdollisista poikkeamista. Päätöksen mukaan latumaksua peritään 20 euroa vuorokaudelta tai 100 euroa viikolta. Kokouksessaan hallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan selostuksen valmistelusta ja neuvotteluista, ja hallituksen kokouksessa liikunnanohjaaja selosti ensilumen harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita. Tuolloin todettiin mm., että etukäteen määritellään aika, jona ensilumen latumaksua peritään (2½ 3 viikkoa), ja että järjestelyihin ja maksuihin tulee saada selkeyttä. Viron hiihtojoukkueen päävalmentaja ja Lapland Hotels Oy:n toimitusjohtaja käyttivät pidetyssä valtuuston kokouksessa puheenvuoron mm. ensilumen hiihtotapahtumasta ja sen kehittämisestä sekä latumaksun käyttöönotosta. Valtuuston puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että toimintaa jatketaan ja latumaksut peritään jatkossakin; yhteistyö selvitetään kisatapahtuman jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi (dnro 148/20.8.) ensilumen kisoja varten erityisavustusta euroa. Kokoukseen mennessä saatujen tietojen mukaan kunnalle on syksyn ensilumesta aiheutunut kustannuksia yhteensä euroa ja osuus latumaksuista on euroa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa talousarviota myöntämällä yleishallinnolle euron suuruisen määrärahan ensilumen kustannuksiin ja merkitsemällä tuloksi euroa. Nettomenot katetaan lainanotolla. Keskustelussa viitattiin latumaksun valvonnan kustannuksiin ja useissa puheenvuoroissa todettiin, että valvonnan tulee perustua luottamukseen. Esillä oli myös seuraavan syksyn ensilumen latujen tekemiseen sitoutuminen, latumaksujen kohtuullistaminen ja reittityöryhmän suunnitelmat kokoontua alkuvuodesta arvioimaan tilannetta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 83 Käydyssä keskustelussa perättiin mm. selkeyttä ja jatkuvuutta ensilumen harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden järjestämiseen ja kustannustenjakoon sekä toiminnan läpinäkyvyyttä ja yrittäjien tasavertaista kohtelua. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

12 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 6 Taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen Kunnanhallitus , 273 Lainsäädäntö Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 :n mukaan kunnan taloudenhoidosta ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on päävastuu myös talousarvion valmistelusta. Alkuvuodesta kunnan keskushallinnossa tulee laatia talousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen hallitus hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion ja -suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 65 sisältää säännökset myös talouden tasapainottamisesta ja alijäämän kattamisesta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntatalouden kehitysnäkymiä Osana maamme talouden tasapainottamistoimenpiteitä myös kuntien toimintaan ja talouteen kohdistetaan niin rakenteellisia kuin suoraan rahoituspohjaan vaikuttavia muutoksia. Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kestävä ja elinvoimainen kuntarakenne, jolla turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa. Uudistusta ohjaavassa lainsäädännössä otetaan käyttöön kuntauudistusta edistäviä välineitä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti ja kuntalain uudistus ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Suomen Kuntaliitto selostaa kesäkuun kuntatalousjulkaisussaan 2/2013 mm. yleistä taloudellista tilannetta sekä verotuksen ja valtionosuuksien muutoksia. Viime vuonna bruttokansantuote väheni 0,2 %, ja Suomen Pankki on arvioinut tämän vuoden talouskasvuksi 0,8 % ja ensi vuoden 0,7 %. Kuntaliitto on edellyttänyt valtion talousarvion valmistelussa, että kuntien tehtäviä ei laajenneta vaan velvoitteita supistetaan eikä kuntiin

13 Muonion kunta Esityslista/ 6/ suunnata lisäleikkauksia jo tehtyjen lisäksi ja että kuntien peruskorjausinvestointeja avustetaan vähintään 200 miljoonalla eurolla. (www.kunnat net Asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Kuntatalouden tilastot ja julkaisut > Julkaisut, kuntataloustiedotteet.) Valtiovarainministeriö on arvioinut, että ensi vuoden kokonaistuotanto lisääntyy runsaalla 1:llä ja seuravana vuonna noin 2 prosenttiyksiköllä. Ensi vuoden inflaatioennuste on 2,5 ja seuraavan vuoden 2 %. Kunta-alan ansiotasoindeksin kohoamisen arvioidaan hidastuvan tuntuvasti (3,6 > 1,8 %). Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna esim. peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 %, arvio tälle vuodelle 2,3 %. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat muutamaa edellistä vuotta nopeammin (lähes 4 %), sen sijaan yhteisöveron tilitykset alenivat merkittävästi (yli 27 %). Kevään kehysriihen ja myös aiemmat päätökset vaikuttavat kuntien verotuloihin ensi vuonna; mm. yhteisöverokantaa alennetaan 24,5 %:sta 20 %:iin ensi vuodesta alkaen. Muutoksia on tarkoitus korvata kuntakohtaisesti lisäämällä valtionosuutta ja muuttamalla kuntien jako-osuutta. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna vain pari prosentti kuluvaa vuotta enemmän. Kunnan taloustilanne Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista, ja sisäasiainministeriön asettamalta arviointiryhmältä saatiin kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 9 :n mukainen selvitys ja ehdotus palveluiden turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Arviointiryhmä ehdotti, että kunta toteuttaa kuntalain 65 :n mukaisen talouden tervehdyttämisohjelman, joka sisällytetään talousarvioon ja siihen liittyvään taloussuunnitelmaan. Suunnittelukaudella tilikausien yhteenlasketun tuloksen tulee olla vähintään 2,8 miljoonaa euroa ja taseeseen kertynyt alijäämä katettuna viimeistään vuoden 2013 lopussa. Lainakannan tulee olla alle vuoden 2006 tason suunnittelukauden lopussa. Taloussuunnitelmassa ja siihen liitetyssä talouden tasapainottamisohjelmassa kuluvan vuoden toimintakatteeksi on arvioitu noin , vuosikatteeksi ja ylijäämäksi euroa. Verotuloiksi on arvioitu 7,730 ja valtionavuiksi 8,008 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinneiksi on merkitty 2,238 ja lainakannaksi 8,168 miljoonaa euroa (3 420 euroa asukasta kohden). Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ei ensi vuodelle ole arvioitu merkittäviä muutoksia. Ohjelman mukaan alijäämät saadaan katettua mutta lainakanta kohoaa edelleen (3 795 euroa asukasta kohti). Talousarvion elokuun toteutuma osoittaa kuitenkin, että terveydenhuollon menot ovat jo nyt ylittyneet merkittävästi.

14 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti noin euron alijäämää, joten vuodenvaihteessa alijäämää oli yhteensä noin miljoona euroa. Talousarviokäsittelyssä valtuusto hyväksyi kuluvan vuoden lainanotoksi 2,2 miljoonaa euroa, josta on tarkoitus käyttää nykyisten lainojen takaisinmaksuun miljoona euroa. Tähän mennessä pitkäaikaista lainaa on nostettu 1,5 miljoonaa ja syksyn aikana on tarkoitus nostaa lisää euroa. Valtuusto päätti korottaa kuluvalle vuodelle tuloveroprosenttia 0,25:llä ja käytössä olevia kiinteistöveroprosentteja 0,05 prosenttiyksiköllä. Verotilaston ennakkotietojen mukaan kunnallisveroa kertyy viime vuodelta yli 6,3 miljoonaa (+0,7 %) ja yhteisöveroa vajaat 0,5 miljoonaa euroa (-17,7 %) ja veroja on tilitetty yli 6,6 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on euroa. Verontilityslain muutos tarkoittaa mm. jäännös- ja kiinteistöverotilitysten aikaistamista. Kunnanjohtaja on pyytänyt lautakunnilta talouden tasapainottamisesityksiä. Sosiaalilautakunta on hyväksynyt sosiaalitoimen suunnitelman ja sivistyslautakunta toimenpiteitä toiminnan suunnittelun pohjaksi. Taloussihteeri Merja Hietala on valmistellut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen, joka perustuu viime vuoden tilinpäätökseen, kuluvan vuoden talousarvioon ja puolen vuoden talousarvion toteutumaan sekä ensi vuoden meno- ja tulokehitystietoihin ja -ennusteisiin. Verotuloiksi on arvioitu 8 ja valtionosuuksiksi 8,4 miljoonaa euroa. Ohjeesta on toimitettu sähköpostitse kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Esityslistan ohessa on toimitettu paperituloste. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja sen mukaisesti päättää mm., että palveluissa selvitetään mahdollisimman tehokkaat ja kustannusvaikutuksiltaan edullisimmat toimintatavat taksat ja maksut tarkistetaan vastaamaan kustannuskehitystä palkkoihin varataan 2 %:n korotus, muutoin talousarvion raamina on vuoden 2013 toteutumaennusteen taso, kumpanakin suunnitelmavuotena korotusta 2 % hallintokuntien esitysten tulee olla valmiina viimeistään Ohjetta täydennetään, jos käyttötalouden meno- tai tulopohjassa tapahtuu merkittäviä muutoksia ja jos valtionosuus- tai verotusjärjestelmän perusteisiin ja ennusteisiin tulee olennaisia muutoksia. Muutettu ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja sen mukaisesti päättää mm., että palveluissa selvitetään mahdollisimman tehokkaat ja kustannusvaikutuksiltaan edullisimmat toimintatavat taksat ja maksut tarkistetaan vastaamaan kustannuskehitystä

15 Muonion kunta Esityslista/ 6/ palkkoihin varataan 1 %:n korotus, muutoin talousarvion raamina on vuoden 2013 toteutumaennusteen taso, kumpanakin suunnitelmavuotena korotusta 2 % hallintokuntien esitysten tulee olla valmiina viimeistään Ohjetta täydennetään, jos käyttötalouden meno- tai tulopohjassa tapahtuu merkittäviä muutoksia ja jos valtionosuus- tai verotusjärjestelmän perusteisiin ja ennusteisiin tulee olennaisia muutoksia. Taloussihteeri Merja Hietala selosti kunnan taloustilannetta ja ilmoitti, että terveystoimen määrärahat ovat jo ylittyneet ja näillä näkymin tilinpäätöksestä tulee alijäämäinen. Tarkkoja lukuja ei kuitenkaan vielä voi esittää, koska osa tuloista toteutuu vasta loppuvuodesta ja näyttää siltä, että verotuloja kertyy hieman arvioitua enemmän. Kokouksessa keskusteltiin mm. henkilöstömenoista ja palkkavarauksen riittävyydestä ja todettiin, että rakennemuutosratkaisut heijastuvat kuntiin ja heikentävät niiden tilannetta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. Kunnanhallitus , 334 Talousarvion sitovuustasona on tehtävätason nettomenot (toimintakate), investoinneissa nettomenot hankkeittain. Hallitus hyväksyi 2.9. talousarvion raamiksi vuoden 2013 toteutumaennusteen mukaisen tason palkkoihin 1 %:n korotus. Talousarviokehys on siten 15,75 miljoonaa euroa. Kunnanjohtaja on pyytänyt hallintokuntia tekemään esityksiä talouden tasapainottamiseksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Maaseutulautakunta 5.9., 4 Lautakunta hyväksyi kuluvan vuoden tasolla olevan talousarviopohjan. Elinkeinolautakunta 8.8., 5 Lautakunta vahvisti alustavan talous- ja toimintasuunnitelman ja täsmentää päätöstään lokakuun aikana. Maaseutupäällikkö toteaa kirjeessään 4.10., että esitys ei sisällä mitään merkittäviä menokorotuksia tai muutoksia. Sivistyslautakunta 1.10., 96 Lautakunnan esityksen mukaiset käyttötalousmenot ovat euroa ja toimintakate euroa. Lautakunta on esittänyt lasten kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamista kokeiluluontoisena ajalla Määrärahavaraus sisältyy talousarvioehdotukseen.

16 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Sosiaalilautakunta 22.8., 48, ja 3.10., 54 Lautakunnan esityksen mukaiset käyttötalousmenot ovat euroa ja toimintakate euroa. Oleellinen rakenteellinen muutos liittyy vanhusten palveluihin, joissa tavoitteena on tukea ikäihmisten mahdollisuutta asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tarkastuslautakunta , 33 Tarkastustoimen määrärahavaraus on yhteensä euroa. Tekninen lautakunta 9.10., Teknisen toimen menomäärärahat ovat ja tulot euroa, joten toimintakate on euroa (nousua 4,3 %). Lautakunnan päätöksen mukaan vielä tarvitaan tarkistuksia, jotta hallituksen asettamaan tavoitteeseen päästään. Ensi vuoden investointimenot ovat euroa (tulot , ) ja suunnitelmavuosien ja euroa. Tarkistetun kohdeluettelon mukaan ensi vuoden rakennus- ja korjaushankkeet ovat yhteensä euroa (tulot , ) ja kummankin suunnitelmavuoden euroa. Hallintokuntien valmistelun jälkeen kunnanjohtaja on tehnyt tarkistuksia yhteensä euroa, ja muita muutoksia on yhteensä euroa (kaikki muutokset , ). Ehdotusten ja tarkistusten perusteella toimintakate on noin (+5,7 %), vuosikate (+13,4 %) ja ylijäämä euroa. Vuosien talousanalyysistä toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Tekniseltä osastolta saadusta tarkistetusta investointisuunnitelmasta jaetaan kopio kokouksessa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa hallintokuntien määrärahaesitykset ja valmistellut tarkistukset tiedoksi ja keskustelee alustavasti taloussuunnitelmasta. Taloussihteeri Merja Hietala selosti kunnan taloustilannetta, taloussuunnitelman valmistelua ja hallintokuntien käsittelyn jälkeen tehtyjä tarkistuksia sekä kertyneen alijäämän kattamismahdollisuuksia. Hän toi esille myös merkittävimmät muutokset kuluvan vuoden talousarvioon. Taloussihteeri poistui ennen päätöksen tekemistä. Kokouksessa keskusteltiin mm. eräiden kiinteistöjen kunnosta, käyttötarkoituksen muutoksesta ja myymisestä ja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta noin 200 m:n matkalle. Useissa puheenvuoroissa todettiin, että talousarvio pitää rakentaa realistiseksi. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Kunnanhallitus , 365 Henkilöstösuunnitelma Marraskuun 2013 alun mukainen henkilöstömäärä on 165,03 (määräaikaisia 21). Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 160,99 ja suunnitelmavuosina 164,38 ja 166,38 (määräaikaisia 20) henkilöä. Hallinto-osaston henkilömääräksi on ensi vuodelle merkitty 27, sivistystoimen 79,65 ( 1,3), sosiaalitoimen 34,56 ( 3,74) ja teknisen toimen 19,78 (+1). Suunnitelmavuosille muutoksia on merkitty sivistystoimessa varhaiskasvatukseen (+1) ja sosiaalitoimessa vammaisten avustamiseen sekä vanhus- ja kehitysvammahuoltoon (+2,39 ja +2). Yleishallinto ja terveystoimi Kunnanhallitus vastaa yleishallinnon ja terveystoimen talousarvioehdotuksen valmistelusta. Yleishallinnon talousarviokohta sisältää mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen, kunnallisverotuksen, hallinto-osaston, toimistoyksikön, keskuskeittiön ja hanketoiminnan määrärahat. Kohta sisältää myös jäsenmaksut ja kunnan osuuden alueellisen pelastuslaitoksen ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n menoihin. Yleishallinto vastaa mm. keskitetyistä toiminnoista ja Asunto Oy Kulleron ja Kiinteistö Oy Kotikonnun taloudenhoidosta. Avustuksissa on euron suuruinen avustus sellaista kylää varten, jossa ei ole kunnan kiinteistöä. Ennalta kohdistamattomiin hankkeisiin (projekteihin) on merkitty euroa, Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n kautta toteutettavien hankkeiden kuntaosuuksiin euroa ja Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun ja Asunto Oy Kulleron tukemiseen euroa (tarkistettu, euroa päätöksessä 343/5.11.). Valmistelu sisältää varauksen myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustamalle ensilumitoiminnalle ja matkailustrategiahankkeelle sekä euron varauksen pelastuslaitoksen toimintaan (korotus 2,6 %). Kunnanjohtaja ratkaisee hallintosäännön 53 :ssä tarkoitettuihin hankkeisiin osallistumisen, jos talousarviossa on erikseen määritelty euromääräinen yläraja. Atk-vastaava Jukka Alatalolta saadun vuosien työasemien hankintasuunnitelman mukaan siirtyminen vuonna 2014 uuteen käyttöjärjestelmään edellyttää työaseman uusimista vuosittain, koska uudet käyttöjärjestelmät vaativat työasemilta tiettyä suorituskykytasoa. Koulujen atk-luokkien koneita uusittaessa määrä voi olla suurempi. Atk-palveluja myydään kansanterveystyön kuntayhtymälle. Tarkistusten jälkeen yleishallinnon menot ovat yhteensä euroa ja terveystoimen euroa; yleishallinnon tulot euroa. Terveystoimen merkittävin muutos on ympäristöterveydenhuollon hoitaminen neljän kunnan yhteistoimintasopimuksen perusteella siten, että isäntäkuntana toimii Sodankylän kunta. Ensihoitokustannusten laskutus

18 Muonion kunta Esityslista/ 6/ siirtyy ensi vuoden alusta erikoissairaanhoidon menoihin. Perusterveydenhuollon menoihin on merkitty euroa ja erikoissairaanhoidon menoihin euroa. Talousarvio ja tuloslaskelma Valmistellun talousarvioehdotuksen menot ovat euroa, josta käyttötalouden osuus on 85, investointien 9, rahoituksen 5 ja tuloslaskelman 1 %. Käyttötalousmenoista palvelujen ostojen osuus on 54 ja henkilöstömenojen 37 %. Toimintakate jakautuu hallintokunnittain seuraavasti: terveystoimi 40, sivistyslautakunta 26, sosiaalilautakunta 19, tekninen lautakunta ja yleishallinto 7 ja elinkeinolautakunta 1 %. Muut hallintokunnat jäävät alle prosentin osuuteen. Investointien nettomenot ovat 1,725 miljoonaa euroa kumpanakin suunnitelmavuotena 2 miljoonaa. Ensi vuonna rakennus- ja kunnostustöiden pääpaino on terveyskeskuksen peruskorjauksen II vaiheen käynnistämisessä, Rivitalo Tokan ja toimintakeskuksen kunnostamisessa ja kuntakeskuksen vesi- ja viemärilinjojen peruskorjauksessa sekä ulkoilureittien rakentamisessa. Myös kuntakeskuksen asemakaavojen tarkistamiseen on varauduttu. Tulot ovat euroa. Verotuloiksi on arvioitu 8,050 miljoonaa (+4,1 %) ja valtionosuuksiksi 8,492 miljoonaa euroa (+6 %). Kokonaistuloista verojen osuus on 37 % ja valtionosuuksien 39 %. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu euroa. Jos ensi vuodelle suunnitellut investointihankkeet toteutetaan, lainamäärä kasvaa eurolla eli euroon asukasta kohden. Vanhoja lainoja on tarkoitus lyhentää 1,1 miljoonalla ja korkomenoiksi on arvioitu euroa (lainakanta vajaat euroa). Kunnalla on Kuntarahoitus Oy:n kanssa sopimus 2,5 miljoonan euron suuruisesta kuntatodistusohjelmasta, jota on edullisen koron takia käytetty lyhytaikaisena rahoituksena. Kerässiepin kyläyhdistys ry on esittänyt, että kunta siirtää laajakaistahanketta varten myöntämänsä lainan ensi vuodelle, mihin varaudutaan MYÖS taloussuunnitelman rahoitusosassa. Talousarvioesityksen mukainen toimintakate on noin (+6,4 %), vuosikate ( 19,6 %), tilikauden tulos ja yli jäämä euroa. Kattamatonta alijäämää oli vuoden 2012 lopussa noin euroa (vesilaitos , ). Näillä näkymin kuluvalle vuodelle arvioitu ylijäämä ei toteudu. Esityslistan ohessa toimitetaan vuosien taloussuunnitelma.

19 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuosien taloussuunnitelman ja sen ensimmäisen vuoden talousarvion valmistelun mukaisena. Taloussihteeri Merja Hietala kertoi edellisen käsittelyn jälkeen tehdyistä tarkistuksista ja muutoksista. Hän poistui ennen päätöksen tekemistä. Kokouksessa keskusteltiin mm. kunnan perustehtävistä ja myös valtuuston hyväksymän kunnan talouden tasapainottamisohjelman läpikäymisestä ja uuden ohjelman laatimisesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 382 Taloussuunnitelman valmistelussa kunnan liikuntapaikkojen ja moottorikelkkareitistöjen määrärahat on siirretty alueidenkäytöstä liikuntatoimen puolelle. Kunta omistaa terveyskeskuskiinteistön, ja kiinteistökustannukset on siirretty kansanterveystyön kuntayhtymän taloussuunnitelmasta kunnan taloussuunnitelmaan. Tekninen lautakunta totesi kokouksessaan , että talousarvioehdotuksen sisältöön tarvitaan vielä tarkistuksia, jotta hallituksen asettamaan tavoitteeseen päästään, ja jatkoi taloussuunnitelman käsittelyä. Se päätti luopua kunnantalon, Monipalvelukeskus Kielan, varaston ja paloaseman tilojen siivouspalvelun ostamisesta ja hyväksyi tarkistetun investointiohjelman. Kuntakeskuksen päävedenottamo sijaitsee Ylimuonion Kalliosalmessa, varavedenottamo Hirsilaitavaarassa ja Kehävaarassa. Päävedenottamon vedenlaadun rautapitoisuus ylittää 2,25-kertaisesti asetetun raja-arvon, ja vesihuoltolaitoksen hoitaja on esittänyt uuden vedenottamon selvittämistä. Tekninen lautakunta päätti esittää, että hallituksen hyväksymään taloussuunnitelmaesitykseen sisältyvä kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen peruskorjaus jaetaan kahdeksi eri hankkeeksi ja linjojen peruskorjaukseen osoitetaan ja uuden vedenottamon tutkimiskustannuksiin euroa. Teknisen toimen ensi vuoden menot ovat ja tulot euroa (vesihuoltolaitoksen menot , ja tulot , ). Koskenrannan kylätoimikunta on uusinut aloitteensa kunnallisen viemäriverkoston ulottamisesta Koskenrannalle saakka (dnrot 181/ ja 214/ ). Kangosjärven koulukiinteistön jätevesien johtaminen on vuosikymmenten aikana aiheuttanut ongelmia alapuolella sijaitsevalle Koivulehdon tilalle. Jätevedenpuhdistamon rakentamisen jälkeen järveen

20 Muonion kunta Esityslista/ 6/ johdettu purkuputki tukkeutui, ja tekninen osasto huolehti sen avaamisesta. Maire Miettisen perikunta vaatii kunnalle saapuneella kirjeellä (dnro 149/21.8.) mm. lika- ja tarkastuskaivojen poistamista mennessä. Maanomistajien vaatimuksiin liittyvänä Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry on kunnalle saapuneessa kirjeessä esittänyt imeytyskentän rakentamiseen varautumista. Puhdistamo sijaitsee kyläyhdistyksen kunnalta vuokraamalla maa-alueella. Kummastakin esityksestä on toimitettu kopio tekniselle osastolle ja hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Tunturi-Lapin Kehitys ry esittää kirjeellään (dnro 158/3.9.) yksilövalmennuspalvelun jatkamista ensi vuoden alusta Tunturi-Lapin Kehitys ry:n tuottamana palveluna ja määrärahan varaamista kustannuksiin. Sivistysosasto on varautunut kustannuksiin esityksen mukaisesti. Hallituksen pitämän kokouksen jälkeen yleishallinnon henkilöstösuunnitelma on tarkistettu taloussuunnitelmaan otettujen määrärahojen mukaiseksi. Ehdotus kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esittämät tarkistukset ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuosien taloussuunnitelman ja sen ensimmäisen vuoden talousarvion valmistelun mukaisena. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen ja päätti, että talousarviossa varaudutaan imeytyskentän rakentamiseen Kangosjärven jätevedenpuhdistamolle., 84 Kunnanrakennusmestarin ilmoituksen mukaan kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen peruskorjaushankkeen määrärahoissa voidaan varautua imeytyskentän rakentamiseen Kangosjärven jätevedenpuhdistamolle. Perikunnan vaatimukseen ei ole erikseen talousarviossa varauduttu. Sosiaaliosaston henkilöstösuunnitelmassa on vanhushuoltoon merkitty väärä luku. Marraskuun alun toteutuman pitäisi olla 25, jolloin yhteismäärä on 158,38. Yleishallinnon henkilöstölisäys on jäänyt yhteismäärästä pois. Puheenjohtaja esitti, että ensin taloussihteeri ja kunnanjohtaja selostavat kunnan taloustilannetta ja taloussuunnitelmaa yleisesti, minkä jälkeen hallituksen puheenjohtaja ja valtuustoryhmät käyttävät puheenvuoron. Valtuusto hyväksyi menettelyn.

21 Muonion kunta Esityslista/ 6/ Taloussihteeri Merja Hietala esitteli talousarvion rakennetta ja muutoksia kuluvaan vuoteen, ja kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki kertoi mm. palvelujen järjestämisestä ja valmisteilla olevasta kunnan talouden tasapainottamisohjelmasta. Hallituksen puheenjohtajana toimiva valtuutettu Sakari Silén viittasi mm. kylmäosaamiseen ja kaivostoimintaan ja edellytti perustavaa laatua olevien ratkaisujen etsimistä kuntatalouden vakauttamiseksi. Ryhmien puheenvuoron käyttivät Juha-Pekka Kangosjärvi, Raija Lehtimäki, Juha Niemelä, Manu Friman ja Pentti Reponiemi. Puheenvuoroissa ja yleiskeskustelussa tuli esille huoli kunnan taloustilanteesta ja kertyneen alijäämän kattamismahdollisuuksista ja todettiin, että terveydenhuollon menojen jatkuva lisääntyminen ja valtionosuus- ja soteuudistuksen keskeneräisyys vaikeuttavat talouden suunnittelua. Huomiota kiinnitettiin myös liialliseen säästämiseen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin. Asioiden hoitaminen edellyttää nykyaikaisempaa otetta, sähköisen tiedonkulun parantamista, yhteistyön tiivistämistä ja laajentamista ja yleensäkin positiivisen ilmapiirin luomista. Esillä oli myös aikuisväestöstä huolehtiminen, työpaikkojen ja asuntojen lisääminen, kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyminen ja korjaustöiden suunnittelun ja valvonnan parantaminen. Kaavoituksen ja uusien hankkeiden uskottiin parantavan työllisyyttä ja sitä kautta kunnan taloutta. Yleisesti perättiin pitkän aikavälin suunnitelmia, ja valtuusto edellytti, että ennen seuraavan talousarvion valmistelua tekninen osasto laatii kiinteistönhoitosuunnitelman. Yleiskeskustelun jälkeen taloussuunnitelma käytiin kohdittain läpi sitovalla tasolla. Valtuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelmaan tehdyt korjaukset ja päätti lisätä vesihuoltoinvestointeihin maininnan viemäriverkoston laajentamisesta Äijäkoskelle vuonna Muutoin valtuusto hyväksyi hallituksen taloussuunnitelma- ja talousarvioehdotuksen. Talousarvion summa on euroa.

22 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 7 Kiireellisten asioiden käsitteleminen Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä.

23 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 8 Muiden asioiden käsitteleminen 1. Kansanterveystyön kuntayhtymä Kunnanhallitus , 357 hyväksyi Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan jatkamisen viidellä vuodella ja hyväksyi myös perussopimusluonnoksen ja pääomakustannusten jakamisen. Enontekiön kunnanvaltuusto on päätynyt vastaaviin ratkaisuihin, ja perussopimus on allekirjoitettu. Kuntayhtymän johtava lääkäri Teemu Taulavuori oli kutsuttuna kunnanhallituksen kokouksessa 4.11., ja hän selosti mm. sopimuksen toimeenpanoa ja henkilöstötilannetta. Kokouksessa jaettiin kopio Muonion terveyskeskushenkilöstön toimittamasta kannanotosta, jossa todetaan mm., että koko terveyskeskuksen henkilökunta tukee Teemu Taulavuorta hänen työssään johtavana lääkärinä. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus ottaa asian tässä kokouksessa käsiteltäväkseen ja kuntayhtymän perussopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien huomattavien vaikeuksia takia päättää esittää Enontekiön kunnalle tilanteesta neuvottelemista. Hallitus esittää keskusteltavaksi mm. sopimuksen eräiden kohtien tai koko sopimuksen täytäntöönpanon siirtämisestä. Kunnanhallitus totesi, että terveyspalvelujen turvaamisen kannalta on tärkeää, että peruskunnat neuvottelevat tilanteesta, ja päätti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 372 Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee terveyspalvelujen järjestämisestä ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen täytäntöönpanosta käydyt neuvottelut ja kuntayhtymän henkilöstötilanteen tiedoksi ja päättää, että tilannetta selostetaan myös valtuutetuille seuraavassa valtuuston kokouksessa. Kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja selostivat Enontekiön kunnan edustajien kanssa käytyjä neuvotteluja. Keskustelussa oli esillä myös terveyskeskuksen vuodepaikkojen määrä ja sen edellyttämä henkilöstömitoitus. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

24 Muonion kunta Esityslista/ 6/ , 86 Hallituksen puheenjohtajana toimiva valtuutettu Sakari Silén totesi, että kummankin valtuuston hyväksymä perussopimus tulee voimaan ensi vuoden alusta ja sopimuksen yksityiskohtia voidaan hioa ensi vuoden aikana. 2. Kunnan kiinteistöt Mm ja pidetyissä valtuuston kokouksissa on keskusteltu terveyskeskuskiinteistön kunnosta sekä peruskorjauksissa tehdyistä virheistä ja rakentajan ja valvonnan vastuukysymyksistä. Myös valtuuston kokouksessa keskusteltiin kiinteistöstä ja puheenjohtaja ilmoitti, että teknisen osaston päällikkö selostaa tilannetta seuraavassa kokouksessa. Vanhoissa muovimatoissa on ollut pehmittimenä sellaisia aineita, jotka ovat pikku hiljaa imeytyneet betonilaattaan, ja uudet matot läpäisevät näitä höyryjä. Kevään aikana on otettu lisänäytteitä ja selvitetty mahdollisia vuotoja. Vastaavia ongelmia on tullut esille myös muualla Suomessa. Teknisen osaston päällikkö tekninen johtaja Mauri Kivelä ja kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka selostivat mm. esille tulleiden ongelmien syitä ja valmistajan vastuuta sekä teknisen osaston henkilöstötilannetta ja ulkopuolisen valvonnan tarvetta. Kivelä totesi, että rakennusvaiheessa ei ollut syytä epäillä silloin käytettyjä materiaaleja ja että ongelmat tulivat esille vasta uusien mattojen myötä, joten kyse ei ole puutteellisesta valvonnasta. Nyt korjausvaihtoehtona on uritetun kumimaton laittaminen tai kapselointi. 3. Valtuutettujen esille ottamat asiat Valtuutettu Markku Rauhala esitti Jari Muotkan kannattamana, että talousarviossa jääkiekkokaukaloa varten osoitettua euron määrärahaa ei käytetäkään peruskorjaukseen vaan ensin selvitetään rahoitusmahdollisuuksia ihan uuden kaukalon rakentamiseen. Puheenjohtaja totesi, että aloite etenee valmisteluun. Valtuutettu Kari Malila tiedusteli, miksi koulukeskuksen uusi skeittiramppi on betonia. Kunnanjohtaja ilmoitti ohjausryhmän luopuneen vanerista teknisen toimen esityksestä. Kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka totesi, että vanerisen rampin elinikä on kohtalaisen lyhyt ja myös muualla vastaavia rakenteita uusitaan ja materiaalina käytetään betonia.

25 Muonion kunta Esityslista/ 6/ asia 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi. Hän kiitti yhteistyöstä ja toivotti Hyvää Joulua. Valitusosoitus on liitteenä nro 13.

26 Muonion kunta Valitusosoitus 1 (2) Kokouspäivämäärä Pykälä Liite Muutoksenhakukiellot Kiellon perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät 79, 80, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax Rovaniemen hallinto-oikeus osoite Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, Rovaniemi telefax sähköposti Kunnallisvalitus valitusaika pykälät päivää Hallintovalitus valitusaika pykälät Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax pykälät valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei oteta lukuun.

27 Muonion kunta Valitusosoitus 2 Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään notteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 23/2012. Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtulantie 8, 07820 Porlammi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 23/2012. Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtulantie 8, 07820 Porlammi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 23/2012 Kokousaika 12.12.2012 klo 19.35 19.38 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtulantie 8, 07820 Porlammi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 20/

Muonion kunta Esityslista/ 20/ Muonion kunta Esityslista/ 20/2017 465 Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 17.35 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015 Kunnanhallituksen kokous 32 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 33 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 34 Eräiden virkojen ja toimien täyttölupa 35 Muut Muonion kunta Esityslista/ 3/2015

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/ Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Teuvo Tolvanen. Merja Hietala taloussihteeri 1 10

Muonion kunta Esityslista/ 1/ Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Teuvo Tolvanen. Merja Hietala taloussihteeri 1 10 Muonion kunta Esityslista/ 1/2016 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika klo 16.30 18.15 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Tarja Salo jäsen Teuvo

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 158 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Paikka: TORSTAINA 4.1.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot