elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja"

Transkriptio

1 AIKA Keskiviikko kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Sirpa Hietala muun päätoimisen henkilöstön edustaja Petri Kainulainen päätoimisten opettajien edustaja Juha Laitinen muun päätoimisen henkilöstön edustaja Merja Miettinen elinkeino- ja muun työelämän edustaja Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja Severi Siidorov päätoimisten opiskelijoiden edustaja Jarkko Surakka päätoimisten opettajien edustaja Kaija Sääski osaamisaluejohtaja, johdon edustaja Henna Tuomainen päätoimisten opiskelijoiden edustaja Mervi Vidgrén rehtori, esittelijä/puheenjohtaja POISSA LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUTETUT Päivi Diov Merja Laituri-Korhonen pöytäkirjanpitäjä, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö vs. talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl OSAKEYHTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA kpl TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS TOIMINNAN VÄLIKATSAUS SYKSYN 2014 YHTEISHAKUJEN HAKIJAMÄÄRÄT 9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Mervi Vidgrén puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Juha Laitinen pöytäkirjantarkastaja Hannu Porasmaa pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti syyskauden 2014 kokousajankohdista ja -paikoista kokouksessaan (5 ). Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille eli seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus on toimivaltainen, kun sen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla enemmän kuin puolet. Rehtorin esitys Päätös Todetaan 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuus 3) kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin. Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Rehtorin esitys Päätös Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Rehtorin esitys Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Laitinen ja Hannu Porasmaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Laitinen ja Hannu Porasmaa. Sivu 6

7 5 OSAKEYHTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio on Savonian kokonaisuutta tarkasteleva kokonaisuus. Koulutusvastuualueilla sekä korkeakoulupalveluissa tehdään tarkentavat tulos- ja palvelusopimukset, joissa on yksilöidymmät tavoitteet. Lisäksi tehdään tiimisopimukset alkaen Savonia-ammattikorkeakoulu toimii osakeyhtiönä. Osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Yhtiökokous käsittelee asiaa marraskuun kokouksessaan. - Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä vuosien taloussuunnitelma (TTS 2015) Vuoden 2015 toiminnasta Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnollinen osakeyhtiö on perustettu heinäkuussa Yhtiöittämisen toinen vaihe toteutuu vuoden vaihteessa, kun kuntayhtymä siirtää ammattikorkeakoululain vaatimusten mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminnallisen kokonaisuuden varoineen ja velkoineen jäsenkuntiensa kautta Savonia ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. Samaan aikaan Savoniassa otetaan käyttöön uusi johtamisjärjestelmä ja uudistunut palvelumalli. Vuonna 2015 Savonian laatujärjestelmä auditoidaan Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen vähentyessä Savoniassa pyritään kasvattamaan liiketoiminnan (ml. osaamisen viennin) rahoitusta sekä ylläpitämään vahvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Haasteena on tulevan rakennerahastokauden käyntiin lähteminen sekä omarahoituksen järjestyminen hanketoimintaan. Strategiakauden keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu sekä koulutuksen että TKI-toiminnan rahoitusmittareiden myönteinen kehitys. Johtamisen tueksi keskeistä on ajantasaisen toiminta- ja taloustiedon tuottaminen sekä sen monipuolinen hyödyntäminen. Henkilöstöstrategisten tavoitteiden toteuttamisessa vuoden 2015 toiminnassa painottuvat yhteistoiminnalliseen toimintakulttuuriin perustuvan tiimitoimintamallin käyttöönotto. Tutkintotiimien osalta siihen vahvasti kytkeytyy opetushenkilöstön työaikasuunnittelun uudistaminen. Lisäksi kehitetään tavoitteellista toimintaa tukeva palkitsemismalli sekä työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden ja käytäntöjen parantaminen ja monipuolistaminen. Osakeyhtiöön siirtyminen edellyttää uusiin työehtosopimuksiin soveltuvan palkkausjärjestelmän kehittämistä ja henkilöstöasioita koskevien menettelyohjeiden uudistamista. Henkilöstön koulutuksessa painottuvat ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi tiimivalmennukset ja esimiehille suunnatut esimiestyön valmennukset sekä uudistuviin työkäytäntöihin liittyvät koulutukset koulutusvastuiden ja palvelujen tulossopimuksissa yksilöityjen painopistealueiden mukaisesti. Sivu 7

8 Vuoden 2015 taloudesta Talousarvion tulot perustuvat perusrahoituksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön syyskuussa 2015 toimittamiin suuntaa antaviin arvioon perusrahoituksen kehittymisestä vuosina : Savonian arvio Perusrahoitus tulee siis edelleen laskemaan vuoden 2014 tasosta (40,7 milj. euroa) vuosien aikana yli 3 miljoonaa euroa. Kokonaislasku vuodesta 2013 alkaen saavuttaa jo lähes 5 miljoonaa euroa. Suurin lasku toteutuu vuosien 2014 ja 2015 rahoituksessa: molempien vuosien välillä laskua kertyy noin 3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen. Investointiosassa osakeyhtiön hallitus hyväksyy ensisijaisesti kustannusarviot sekä vuotuiset määrärahat investointien pääryhmittäin. Lisäksi osakeyhtiön johtosäännön mukaisesti yli euron investoinnit käsitellään hallituksessa. Mikäli vuoden 2014 investoinnit eivät toteudu suunnitellun kokoisena ja siirtyvät toteutettavaksi vuodelle 2015, huomioidaan tämä vuonna 2015 ilman eri käsittelyä määrärahan lisäyksenä. Tällaisia vuoden vaihteen yli meneviä investointeja ovat mm. Microkadun palvelukeskuksen valmistuminen ja taloudellinen loppuselvitys, Opistotien saneeraus sekä muotoilun koulutusalan muutto saneerattuihin tiloihin laite- ja kalustehankintoineen. Vuoden 2015 suunnitellut investoinnit ovat 5 milj. euroa, rahoitusosuuksien jälkeen 3,7 milj. euroa. Kuntayhtymään jäävien Sairaalakadun ja Osmajoentien kiinteistöjen myynnistä saatavat varat tullaan sijoittamaan osakeyhtiöön osakassopimuksen mukaisesti käytettäväksi ammattikorkeakoululain edellyttämällä tavalla. Toimitilastrategian mukaista tilatarkastelua jatketaan vuonna 2015 ja se tulee vaikuttamaan vuodesta 2017 alkaen investointisuunnitelmiin. Suunnittelukauden investoinnit rahoitetaan suurimmaksi osaksi niitä varten kassaan kerrytetyillä aikaisempien tilikausien voittovaroilla eli omalla pääomarahoituksella. Pitkäaikaiset korolliset velat maksetaan loppuun vuoden 2017 aikana. Uutta lainaa ei tarvita. Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy omalta osaltaan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015 sekä vuosien taloussuunnitelman (TTS 2015) ja tekee edelleen osakeyhtiölle ehdotuksen liitteenä olevan vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman käsittelystä ja hyväksymisestä ja päättää ottaa mukaan ne täydennykset, jotka kokouksessa tuodaan käsittelyyn täydennyksinä. Hallitus myös osaltaan valtuuttaa rehtorin tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 6 TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) toteutunut taloustilanne ja tulos sekä investoinnit ja vuodelle 2014 laadittu arvio tuloksesta esitetään tässä ja liitteissä kokonaistasoisena ja osaamisaluekohtaisena. Taloustilanteessa kokonaistuloksesta voidaan sitovien minimitavoitteiden osalta todeta seuraavaa: Toimintatuotot/toimintakulut suhdeluku on 106,5 % eli edelleen yli koko tilikauden tavoitteen 105 % Vuosikatteen kertymä on tasaisen budjetin mukainen euroa ja tilikauden tavoite euroa on alkuvuoden perusteella selvästi saavutettavissa. Välitilinpäätösvaiheen tilikauden tulos ylittää ajankohdan mukaisen tavoitteen johtuen erityisesti siitä, että Savonia on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) yksikköhintarahoitusta vuodelle 2014 noin 1,0 milj. euroa enemmän kuin budjetointivaiheessa oli tiedossa ja myös siksi, että toimitilakustannukset ja investointien poistot ovat selvästi budjetoitua pienemmät. Toiseen suuntaan, tulosta rasittaen vaikuttaa osin henkilöstökustannusten suuruus, joka on ollut toimintavuoden aikana kuitenkin hallittua ja täysin tiedossa, koska vastaavasti on ollut tiedossa, että OKM:n yksikköhintarahoitusta saadaan alun perin suunniteltua enemmän. Osaamisalueiden ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tulokset 1-8/2014 olivat seuraavat: Hyvinvointialan osaamisalueen vuosikatteen toteuma parani edelleen ja on euroa, talousarvion tavoite euroa; tilikauden tulostoteuma euroa myös parani ja sen tavoite oli euroa. Siten osaamisalue saavutti molemmat em. talouden tavoitteensa. Osaamisaluejohtaja katsoo, että asetettu tulostavoite saavutetaan vuonna Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen vuosikatteen toteuma on euroa ja se parani, mutta osaamisalue ei saavuttanut talousarvion tavoitetta euroa. Tilikauden tulostoteuma parani alijäämäisestä tilanteesta plussalle ja on euroa, vaikkakin jäi tavoitteesta, joka oli euroa. Siten osaamisalue jäi edellä mainitusta talouden tavoitteestaan, edelleen pääosin Musiikin ja tanssin alijäämäisen tuloksen vuoksi. Osaamisaluejohtajan mukaan Liiketalouden hyvä taloustilannekaan ei riitä nostamaan osaamisalueen kokonaisuuden tulosta positiiviseksi eikä osaamisalue siten kykene saavuttaman sille asetettua euron tulostavoitetta. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen vuosikatteen toteuma nousi selvästi plussalle, parani alijäämäiseltä tasolta ja on euroa ja ylittää talousarvion tavoitteen, joka on euroa. Tilikauden tulostoteuma on aiemman alijäämän sijaan nyt euroa ja tavoite euroa. Siten osaamisalue saavutti em. talouden tavoitteet. Osaamisaluejohtaja ennakoi vuositasolla, että osaamisalueen tulos on kokonaisuutena positiivinen ja tulostavoitteen euron saavuttaminen on mahdollista. Kehittämis- ja palvelukeskuksen vuosikatteen toteuma kasvoi edelleen lähes tasaista tahtia ja on euroa, talousarvion tavoite euroa. Tilikauden tulostoteuma on euroa ja tavoite euroa. Siten Sivu 9

10 vastuualue saavutti selvästi tulostavoitteen, mutta hieman alitti vuosikatetavoitteen tavoitteen. Kehittämis- ja palvelukeskus saattaa hieman jäädä vuositasolla vuosikatteen mukaisesta vuosiennusteesta tiukaksi vedetyn budjetin vuoksi. Mikäli Varkauden toimitilojen arvoa joudutaan merkittävästi alentamaan nykyisestä ja jos sen vaikutus kirjataan Kehittämis- ja palvelukeskuksen/ tilapalveluiden rasitukseksi, jäänee asetettu tilikauden tulostavoite saavuttamatta. Siitä huolimatta koko kuntayhtymän tasolla myös budjetoitu tilikauden tulos on mahdollista saavuttaa. Investointiosassa ei ole kokonaisuuden eikä minkään vastuualueen osalta ylitystä. Investointien toteuma on ollut euroa ja vuodelle 2014 budjetoitu määrä siihen tehtyjen muutosten jälkeen on euroa. Koko Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän / Savoniaammattikorkeakoulun tuloksesta voidaan vuodelle 2014 ennakoida seuraavaa: Vuoden 2014 tulostavoite tultaneen saavuttamaan vuosikatteen tasolla. Tilikaudelle budjetoidut investoinnit eivät todennäköisestikään tule toteutumaan suunnitelman suuruisina ja siitä tulee säästöä poistorasitukseen. Varkauden Osmajoentien kiinteistölle on varauduttu kirjaamaan arvonalennusta. Budjetoitua parempi vuosikate ja edellä mainitun poistorasituksen tuoma säästö todennäköisesti riittävät kattamaan Varkauden toimitilojen tulosta rasittavan alaskirjauksen, joten koko Savonia voi saavuttaa tilikauden tulostavoitteen euroa. Siten ennustettu tulos on parantunut edellisestä välikatsauksesta. Investointien toteumataso on ollut euroa ja vuodelle 2014 budjetoitu määrä siihen tehtyjen muutosten jälkeen on 10.2 milj. euroa. - Liite 1: Taloudellinen välikatsaus 1 8/2014; koko Savonia ja osaamisalueet - Liite 2: Tulosennuste Liite 3: Investointien toteutumisvertailu 1 8/ Liite 4: osaamisaluejohtajien kommentit taloudellisen tuloksen muodostumisesta Rehtorin esitys Päätös Hallitus merkitsee taloudellisen välikatsauksen 1 8/2014 tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 10

11 7 TOIMINNAN VÄLIKATSAUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy rekisteröitiin kesällä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Osakeyhtiö haki uuden ammattikorkeakoululain mukaista toimilupaa syyskuussa Toimitilastrategia valmistui keväällä. Sen pohjalta tilojen kuormitusta nostetaan merkittävästi ja siten pyritään hallitsemaan tilakustannukset. Liiketalouden opiskelijat aloittivat syyslukukauden Microkadun kampuksella, jonne syksyn aikana rakennetaan palvelukeskus omiin tiloihin ja samalla vuoden 2014 lopussa luovutaan osasta Microkadun vuokratiloja. Opistotien kampuksella tehdään parhaillaan muutostöitä muotoilun koulutuksen ja TKI-toiminnan siirtämiseksi kampukselle vuodenvaihteessa. Opistotien kampuksella on remontin aikana tullut ilmoituksia joidenkin tilojen sisäilmaan liittyen. Asiaa hoidetaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ja tilanne on paranemassa. Asianmukaisia lisätutkimuksia ja tehostettua siivousta tehdään tarpeen mukaan. Kuopion Sairaalakadun ja Varkauden Osmajoentien kiinteistöjen osalta pyritään siihen, että tyhjät tilat eivät rasittaisi kohtuuttoman kauan toimintaa. Samoin tilojen kuormittavuutta tarkastellaan myös Iisalmen kampuksella. Uuden opiskelijahallintojärjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellun aikataulun mukaan. Järjestelmä otettiin asteittain käyttöön maaliskuussa, jonka jälkeen järjestelmän toiminnallisuutta on laajennettu kevään ja kesän aikana. Erityisesti vanhojen opiskelijatietojen konvertointi uuteen järjestelmään on osoittautunut oletettua haasteellisemmaksi. Syksyllä 2014 alkavien koulutusten opetussuunnitelmien uudistaminen on saatettu koulutusaloilla loppuun. Osana uudistustyötä Savonian ylempien amk-tutkintojen opetussuunnitelmille on hyväksytty yhteinen rakenne, joka käytännössä mahdollistaa syksyllä 2014 alkavien YAMK-koulutusten yhteisten opintojen osalta monialaiset toteutukset. Opintosuoritusten kirjaamiskäytäntöjä ja aikatauluja on selkeytetty yhteisen ohjeen avulla. Muutosten keskellä suurena haasteena on vuoden 2015 laatujärjestelmän auditointiin valmistautuminen. Auditointiin valmistautumisen yhteydessä on itsearvioitu tutkinto-ohjelmat ja parhaillaan toteutetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan itsearviointi. Tällä hetkellä vuoden 2015 puolelle jatkuvia, aiemmin käynnistyneitä hankkeita on 14 kpl ja näistä 4 on kansainvälisiä hankkeita (mm. FP7, Tempus). Rahoittajakäsittelyyn siirtyneitä ja tki-ryhmän tiedossa olevia hankevalmisteluja on yhteensä 19 kpl. Uusia hankkeita valmistellaan jatkuvasti, varsinkin seuraavaa rakennerahastojen hakuajankohtaa varten. Haku päättyy alueella Tarkemmat tilastotiedot esitellään hallituksen kokouksessa. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee toiminnan välikatsauksen 1 8/2014 tiedoksi. Sivu 11

12 Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 12

13 8 SYKSYN 2014 YHTEISHAKUJEN HAKIJAMÄÄRÄT Syksyn nuorten yhteishaussa oli 503 ensisijaista hakijaa. Aloituspaikkoja oli 111, joten yhtä aloituspaikkaa kohden oli 4,53 hakijaa. Hakijamäärät vähenivät hieman suhteessa aloituspaikkoihin viime vuodesta. Viime syksynä yhtä aloituspaikkaa kohden oli 5,17 hakijaa. Kuopiossa Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa oli 30 aloituspaikkaa ja ensisijaisia hakijoita siihen oli 76 (2,53 hakijaa/aloituspaikka). Iisalmessa haussa olleeseen sosionomin tutkinto-ohjelmaan oli 79 ensisijaista hakijaa aloituspaikkamäärän ollessa 35 (2,26 hakijaa/aloituspaikka). Kuopiossa sosiaali- ja terveysalalla haussa olivat terveydenhoitajan ja kätilön tutkinto-ohjelmat. Terveydenhoitajakoulutukseen ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 10,25 (205/20) ja kätilökoulutukseen 5,5 hakijaa aloituspaikkaa kohden (143/26). Terveydenhoitajakoulutus oli selvästi suosituin syksyn hakukohteista. Syksyn aikuisten haussa oli 120 aloituspaikkaa ja ensisijaisia hakijoita 460 eli 3,83 hakijaa aloituspaikkaa kohden. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma oli haussa sekä Kuopiossa että Iisalmessa. Kuopiossa hakijoita oli 5,88 (235/40) ja Iisalmessa 2,27 (68/30) aloituspaikkaa kohden. Iisalmen sosionomin tutkinto-ohjelmaan ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 3,8 (114/30). Palo- ja pelastusalan insinöörin tutkinto-ohjelmaan ensisijaisia hakijoita oli 2,15 (43/20). Rehtorin esitys Päätös Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13

14 9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin toimivaltaansa kuuluvan asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Muita asioita ei ollut. Sivu 14

15 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 15

16 VALITUSOSOITUS Ammattikorkeakoululain 42 :n mukaan ammattikorkeakoulun tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimipaikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, ellei jäljempänä toisin määrätä. Ammattikorkeakoululain 31 :n ( /564) 3 momentin mukaan ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee virkasuhteeseen ottamista taikka virkasuhteen irtisanomista tai purkamista haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään ja ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee työsuhteeseen ottamista taikka työsuhteen irtisanomista tai purkua, sovelletaan työsopimuslakia. Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee ammattikorkeakoulun sääntöjä, tutkintosääntöä taikka koulutusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai muuta opetuksen järjestelyä koskevaa määräystä, ei saa hakea muutosta valittamalla. Asioissa, joissa ammattikorkeakoulun päätösvalta määräytyy ylläpitäjän tekemän delegoinnin perusteella, oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus määräytyvät kuntalain 11 luvun säännösten mukaisesti. Hallintolainkäyttölain 5 :n mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. Valittaa ei saa: - esityksistä ja muista asioiden vireillepanotoimista - asian valmistelutoimista Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen). Ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksistä ei saa valittaa eikä delegoidun päätösvallan osalta saa tehdä oikaisuvaatimusta pykälissä 1-10 käsiteltyjen asioiden osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella PL 1744, KUOPIO (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on (vaihde) ja faksin numero on , (http://oikeus.fi/hallintooikeudet/ita-suomenhallinto-oikeus/fi/index.html) Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Sivu 16

17 Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET (delegoituun päätösvaltaan perustuvat päätökset sekä virkasuhteeseen ottamista tai virkasuhteen irtisanomista tai purkamista koskevat päätökset) Mikäli ammattikorkeakoulun hallituksen päätös perustuu ylläpitäjän sille delegoimaan päätösvaltaan tai kyse on ammattikorkeakoululain 31 :n 3 momentin mukaisesta virkasuhteeseen ottamista tai virkasuhteen irtisanomista tai purkamista koskevasta ammattikorkeakoulun päätöksestä, noudatetaan kuntalain 89 :ssä olevia oikaisuvaatimusta koskevia määräyksiä. Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee työsuhteeseen ottamista taikka työsuhteen irtisanomista tai purkua, sovelletaan työsopimuslakia. Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Työsuhdetta koskevat vaatimukset käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, PL 44, Kuopio. Ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksistä saa yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1 B, 5. krs.). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 17

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 15.00 - PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 kello 15.00 16.30 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen AIKA Tiistai 18.6.2013 kello 15.00 16.47 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014 AIKA Torstai 23.10.2014 kello 15.00 15.45 PAIKKA Varkauden kampus, 2. kerroksen neuvotteluhuone C-2030 käyntiosoite: Osmajoentie 75, 78210 Varkaus LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013 AIKA Perjantai 3.5.2013 kello 15.00 16.51 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 17.21 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014 AIKA Tiistai 20.5.2014 kello 16.00 19.18 PAIKKA Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Kokoustila 7 käyntiosoite: Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Juha Koivula Riitta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011 AIKA Torstai 3.2.2011 kello 15.00-15.17 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 169 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET Aika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 16.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot