Kunnanvirasto, valtuustosali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Aika klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvion toteutuma Katsaus vanhusten avopalveluista Perhehoidon suunnitelma ja palkkiot Lähihoitajan toimen täyttäminen (kotipalvelu) Pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan viran 88 täyttäminen (Karigasniemen päiväkoti) 48 Pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan toimen 89 täyttäminen (Utsjoen päiväkodin saamenkielinen osasto) 49 Pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan toimen täyttäminen 91 (Karigasniemen päiväkoti) 50 Pohjoissaamenkielisten lastenhoitajien määräaikaisten 92 toimien (kaksi) täyttäminen kielipesätoimintaan 51 Lastenhoitajan työlomahakemus Utsjoen vuodeosaston potilaskuljetukset Investointiohjelmassa olevan määrärahan siirtäminen ja 97 lisämääräraha 54 Terveydenhuollon ohjelmien päivittäminen ja hankinta 100 Kansallisen terveydenhuollon arkistopalveluihin (KanTapalvelut) liittymistä varten 55 Tiedoksi saatettavat asiat Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta Irtisanoutuminen laboratoriohoitajan toimesta 104

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Katekeetta Antti 10:00-11:50 Puheenjohtaja Lukkari Henna 10:00-11:50 Varapuheenjohtaja Halonen Markku 10:00-11:50 Jäsen Karekivi Maiju 10:00-11:50 Jäsen Lohi Juha 10:00-11:50 Jäsen Aikio Mika 10:00-11:50 Kunnanhallituksen edustaja Poissa Pieski Maarit Kirsti Jäsen Järvensivu Linda Jäsen Länsman Inga Varajäsen Isola Antero Varajäsen Kitti Mia Varajäsen Morottaja Pentti Varajäsen Pieski Hans Varajäsen Nieminen Satu-Marjut Varajäsen Kannisto Kati Varajäsen Porsanger Veikko Kunnanhallituksen puheenjohtaj Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Eriksen Heidi Vastaava lääkäri Inkinen Sari Päivähoidon ohjaaja Konttinen-Niemelä Pirjo Vastaava hammaslääkäri Nikkanen Marja-Liisa Osastonhoitaja Seilonen Tuire Vastaava terveydenhoitaja Muu Solmari Kirsi 10:00-11:50 Perusturvajohtaja, esittelijä Lehmonen Raija 10:00-11:50 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Leena 10:00-11:50 Tulkki Puustinen Anu 10:00-11:50 Avopalvelun ohjaaja Allekirjoitukset Antti Katekeetta puheenjohtaja Raija Lehmonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Allekirjoitukset Markku Halonen Maiju Karekivi

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Paikka ja pvm Ilmoitustaulun hoitaja Kirsti Guttorm

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Petultk 40 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Petultk 41 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Halonen ja Maiju Karekivi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Petultk 42 Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Talousarvion toteutuma / /2011 Petultk 43 Liitteenä talousarvion toteutuma ajalta Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Talousarvion toteutuma

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Katsaus vanhusten avopalveluista 125/ /2013 Petultk 44 Avopalvelun ohjaaja kertoo Utsjoen kunnan vanhusten avopalveluista. Perusturvalautakunta merkitsee Utsjoen kunnan vanhusten avopalvelut tiedoksi. Avopalvelun ohjaaja kertoi Utsjoen kunnan vanhusten avopalveluista. Merkittiin tiedoksi.

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Perhehoidon suunnitelma ja palkkiot 124/ /2013 Petultk 45 Ikäihmisten perhehoito on sosiaalihuoltolain 25 mukaista sosiaalipalvelua. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. Perhehoitolain 1 mukaan perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan perhehoitoa. Toimeksiantosopimussuhde ei ole työsuhde (työsopimuslaki 2001). Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajan on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Erityisistä syistä valmennus voidaan käydä vuoden kuluessa perhehoidon alkamisesta. (Perhehoitolaki 1 ) Perhehoito sopii ikäihmiselle esimerkiksi silloin, kun oma toimintakyky on alentunut ja on turvattomuuden tunnetta. Perhehoidossa olevilla ikäihmisillä on usein myös jokin muistiin vaikuttava dementoiva sairaus. Perhehoitoa voidaan käyttää myös lyhytaikaishoitona järjestäen omaishoitajille vapaapäiviä. Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjetta on laadittu yhteistyössä Pohjois-Lapin seutukuntien kanssa. Toimintaohjeen laatimisessa on kuultu omaishoitajat ja läheiset liiton sekä perhehoitoliiton asiantuntijoita. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä seutukunnallisesti myös ennakkovalmennusten järjestämisessä sekä vertaistukitoiminnassa. Utsjoella tarve lyhytaikaiselle perhehoidolle ilmenee jonoina intervallipaikalle avopalvelukeskukseen, omaishoitajia kunnassa on tällä hetkellä 24 ja kaikille ei voida mahdollistaa vapaapäiviä säännöllisesti. Omaishoidettavat eivät ole laitoshoidon tarpeessa, joten perhehoidossa järjestettävillä lyhytaikaisjaksoilla voidaan vähentää laitoshoidon kuormittavuutta. Pitkäaikaista perhehoitoa antamalla voidaan vähentää palveluasumisen tarvetta ja sitä kautta myös laitoshoidon kuormittavuutta ja antaa ikäihmiselle mahdollisuus kodinomaisen ja turvalliseen asumiseen.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Sopivien perhehoitajien kartoittamiseksi kunta voi järjestää ikäihmisten perhehoidosta infotilaisuuden. Perhehoidosta ollaan Utsjoella oltu kiinnostuneita ja asia on ajankohtainen ottaen huomioon mm. palveluasumisen paikkojen vähyyden. Perhehoitolain ja asetuksen perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta on määritelty hoitopalkkioiden, kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen vähimmäismäärät alkaen hoitopalkkion vähimmäismäärä yhtä henkilöä kohden on 668,13 kuukaudessa. Kunta voi maksaa vähimmäismäärää suuremman palkkion. Käynnistämiskorvaus on enintään 2854,02 perhehoidossa olevaa henkilöä kohden ja kulukorvauksen vähimmäismäärä on 401,87 kuukaudessa. Palkkioihin ja korvauksiin tulee vuosittain indeksikorotus sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeessa määritellään Utsjoen kunnan hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus. Hoitopalkkiot ovat samassa tasossa seutukunnallisesti. Inarin ja Sodankylän kunnissa on vahvistettu hoitopalkkioiksi ja kulukorvauksiksi nyt esitettävät summat. Utsjoen ikäihmisten perhehoidon toimintaohje valmistellaan seuraavaan lautakuntaan. Asiakkaalta peritään pitkäaikaisessa perhehoidossa maksu asiakasmaksulain 7 c mukaan. Omaishoidon vapaapäivistä peritään maksu asiakasmaksulain 6 b mukaan ja lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään maksu laitoshoidon lyhytaikaismaksujen mukaisesti. Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä 1. Ikäihmisten perhehoidon käynnistämisen 2. Ikäihmisten perhehoidon palkkiot seuraavasti - Toistaiseksi voimassa oleva sopimus: Palkkioluokka 1: 800 /kk Palkkioluokka 2: 1000 /kk - Osavuorokautisen perhehoidon palkkioksi 50 % kokoaikaisen palkkiosta. - Lyhytaikainen sopimus: Palkkioluokka 1: 50 /vrk Palkkioluokka 2: 60 /vrk 3. Kulukorvaukseksi - Jatkuvassa perhehoidossa 550 /kk - Lyhytaikaisessa perhehoidossa 20 /vrk - Osa-aikaisessa perhehoidossa 10 /vrk. 4. Käynnistämiskorvaukseksi perhehoitolain mukaisesti enintään 2854,02 /hoitopaikka tai pitkäaikaisessa hoidossa olevaa henkilöä kohden todellisten kustannusten mukaisesti

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Asiakkailta perittäväksi maksuksi asiakasmaksulain mukaisesti. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Avopalvelun ohjaaja

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Lähihoitajan toimen täyttäminen (kotipalvelu) 28/ /2013 Petultk 46 Lähihoitajan toimi on tullut uudelleen haettavaksi, koska perusturvalautakunnan ( ) valitsema henkilö on ilmoittanut, ettei ota tointa vastaan. Lähihoitajan toimi kotipalveluun on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä tointa on hakenut kaksi hakijaa, joista molemmilla on tehtävään vaadittava kelpoisuus. Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtävänmukainen palkka 2108,49 /kk. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömät. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Jäljennökset hakemusasiakirjoista toimitetaan perusturvalautakunnan jäsenille oheismateriaalina esityslistan yhteydessä. Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) valita lähihoitajan toimeen mielisairaanhoitaja Marjo Muhosen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2108,49 euroa/kuukausi 3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 4) että toimeenvalitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan päätösehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Jakelu Hakijoille Avopalvelun ohjaaja Palkanlaskenta

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan viran täyttäminen (Karigasniemen päiväkoti) 149/ /2011 Petultk 47 Pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan virka Karigasniemen päiväkotiin on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä on tullut yksi hakemus, hakemus nähtävillä kokouksessa. Virkaa haki Merja Pieski Karigasniemeltä. Pieskillä ei ole lastentarhanopettajan virkaan vaadittavaa kelpoisuutta, joten valinta toimeen voidaan tehdä vuoden määräajalle Lastentarhanopettajan viran kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 272 /2005 mukaan. Viranhaltijalta vaaditaan pohjoissaamenkielen taito. Palkkaus tehtävänmukainen KVTES:n mukaan. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteritaustan selvittämisestä annetun lain ( 504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valmistelija: vs. päivähoidon ohjaaja Aura Pieski Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee Karigasniemen päiväkodin pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan virkaan Merja Pieskin ajalle Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Anu Puustinen poistui kokouksesta klo 11:16. Jakelu Pieski Merja Päivähoidon ohjaaja Palkanlaskenta

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan toimen täyttäminen (Utsjoen päiväkodin saamenkielinen osasto) 150/ /2011 Petultk 48 Pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan toimi Utsjoen päiväkodin saamenkieliseen osastoon on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä on tullut kaksi hakemusta. Toinen hakijoista täyttää kelpoisuusehdot. Lastentarhanopettajan toimen kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 272 /2005 mukaan. Toimenhaltijalta vaaditaan pohjoissaamenkielen taito. Palkkaus tehtävänmukainen KVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteritaustan selvittämisestä annetun lain ( 504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Jäljennökset hakemusasiakirjoista toimitetaan perusturvalautakunnan jäsenille oheismateriaalina esityslistan yhteydessä. Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: vs. päivähoidon ohjaaja Aura Pieski Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) valita Pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan toimeen Suvi Järvensivun alkaen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2162,31 /kuukausi 3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 4) että toimeenvalitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteritaustan selvittämisestä annetun lain ( 504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Jakelu Hakijat Päivähoidon ohjaaja Palkanlaskenta

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen päiväkoti) 65/ /2012 Petultk 49 Pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan toimi on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Lastenhoitajan toimen kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ :n mukaan. Työtehtäviin kuuluu toimia osin myös kielipesässä. Toimenhaltijalta vaaditaan pohjoissaamenkielen taito. Palkkaus tehtävänmukainen KVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteritaustan selvittämisestä annetun lain ( 504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaan mennessä tointa haki perhepäivähoitaja Heidi Guttorm, hakemus nähtävillä kokouksessa. Heidi Guttormilla ei ole lastenhoitajan pätevyyttä, joten valinta toimeen voidaan tehdä enintään vuoden määräajalle. Valmistelija: vs. Päivähoidon ohjaaja Aura Pieski Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee toimeen Heidi Guttormin vuoden määräajalle Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Guttorm Heidi Päivähoidon ohjaaja Palkanlaskenta

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Pohjoissaamenkielisten lastenhoitajien määräaikaisten toimien (kaksi) täyttäminen kielipesätoimintaan 66/ /2012 Petultk 50 Kielipesätoimintaan on ollut haettavana kaksi pohjoissaamenkielistä lastenhoitajan määräaikaista tointa saakka; toinen Karigasniemen kielipesätoimintaan alkaen ja toinen Utsjoen kielipesätoimintaan alkaen. Hakuaika toimiin päättyi Määräaikaan mennessä Karigasniemen kielipesätoiminnan lastenhoitajan tointa on hakenut Tiia Rasmus. Utsjoen kielipesätoiminnan lastenhoitajan toimeen ei tullut yhtään hakemusta. Lastenhoitajan toimen kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ :n mukaan. Kielipesätoiminnan lastenhoitajan toimeen vaaditaan äidinkielenomainen pohjoissaamenkielentaito. Palkkaus KVTES:n mukaan koulutuksesta riippuen 1676, ,14 /kk. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteritaustan selvittämisestä annetun lain ( 504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Toimessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Jäljennökset hakemusasiakirjoista toimitetaan perusturvalautakunnan jäsenille oheismateriaalina esityslistan yhteydessä. Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: vs. päivähoidonohjaaja Aura Pieski Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) valita Karigasniemen kielipesätoiminnan pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan toimeen Tiia Rasmuksen 2) että toimessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa 3) että toimeenvalitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteritaustan selvittämisestä annetun lain ( 504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. 4) julistaa uudelleen hakuun pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan toimen Utsjoen kielipesätoimintaan sekä valtuuttaa perusturvajohtajan ja päivähoidon ohjaajan valitsemaan määräaikaisen lastenhoitajan saakka.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Rasmus Tiia Päivähoidon ohjaaja Palkanlaskenta

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Lastenhoitajan työlomahakemus 137/ /2013 Petultk 51 Utsjoen saamenkielisen päivähoito-osaston lastenhoitaja Tea Raudasoja hakee palkatonta työlomaa ajalle Haettu työloma on jatkoa aiemmin myönnetylle työmalle Työloman ajaksi tarvitaan sijainen. Valmistelija: vs. päivähoidon ohjaaja Aura Pieski Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) myöntää Tea Raudasojalle palkatonta työlomaa ajalle ) julistaa haettavaksi Utsjoen saamenkielisen päivähoito-osaston pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan sijaisuuden ajalle sekä valtuuttaa perusturvajohtajan ja päivähoidon ohjaajan valitsemaan sijainen. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Raudasoja Tea Päivähoidon ohjaaja Plakanlaskenta

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Utsjoen vuodeosaston potilaskuljetukset 126/06.02/2013 Petultk 52 Raimo Esa Guttorm ja Kari Guttorm ovat päivätyssä kirjeessään kysyneet, miksi perusturvalautakunta ei kilpailuta terveyskeskuksen vuodeosaston kuljetuksia, vaikka hankintalaki velvoittaa kilpailuttamaan kuljetukset. Hankintalain 15 mukaan hankintalakia ei sovelleta tavara-, palvelutai suunnittelukilpailuihin, eikä palveluja koskeviin käyttösopimuksiin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin (ns. kynnysarvo). Terveydenhoito- ja sosiaalipalveluiden kohdalla kynnysarvo on Utsjoen kaikki terveyskeskuksen vuodeosaston potilassiirtokustannukset ovat olleet: - vuonna ,23, - vuonna 2012 vuodeosasto on maksanut potilaskuljetuksia 8925,42, joista Utsjoen kunnan tilaamia kuljetuksien osuus on ollut 6871,58. - Vuoden 2013 toukokuun puoliväliin mennessä vuodeosaston potilaiden siirtokustannukset ovat olleet 1702,46, joista Utsjoen tilaamaa kuljetusta 793,09. Alustava arvio vuoden 2013 Utsjoen tilaamista potilassiirtokuluista on noin Vuosi 2012 on ollut terveyskeskuksen vuodeosaston osastonhoitaja Marja-Liisa Nikkasen mukaan poikkeuksellinen syntyneiden kustannusten johdosta. Muista kunnista tai Lapin keskussairaalasta Utsjoelle tapahtuvat siirrot eivät tapahdu Utsjoen kunnan toimeksiannosta tai tilauksesta, joten hankintarajan euromäärässä ei niitä huomioida. Vuonna 2012 muiden palvelun tuottajien tilaajavastuulla olevia kustannuksia Utsjoki maksoi 2053,84. Vuoden 2013 toukokuun puoliväliin mennessä muiden tilaamien kuljetusten kustannukset ovat olleet 909,37. Utsjoen potilassiirtokustannukset eivät ylitä hankintalain mukaista kynnysarvoa. Kunta voi halutessaan kilpailuttaa myös vähäisemmät hankinnat. Palvelun riittävän saamisen turvaamiseksi on kunnan ja vuodeosaston potilaiden etu, että käytettävissä on mahdollisimman laaja tuottajaverkosto. Yhden palveluyrittäjän on em. kustannukset huomioiden todennäköisesti mahdotonta vastata palveluntarpeeseen, joten kilpailuttaminen ei näytä tuottavan laadun tai kustannusten kannalta hyötyä.

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää, ettei Raimo Esa Guttormin ja Kari Guttormin kirje aiheuta toimenpiteitä. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Guttorm Raimo Esa Guttorm Kari Osastonhoitaja

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Investointiohjelmassa olevan määrärahan siirtäminen ja lisämääräraha 204/ /2012 Petultk Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on ollut mennessä haettavissa valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi. Avustukset vuosille kohdennetaan pääasiassa terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa edistäviin hankkeisiin. Utsjoella potilas- ja asiakastyössä ei vastaanottotilojen ulkopuolella käytetä juuri lainkaan tietotekniikkaa. Pitkien välimatkojen johdosta mm. ajantasainen tiedon saanti ja tuottaminen ei ole tehokasta puutteellisen tekniikan johdosta. Potilas- ja asiakastyössä olisi mahdollista myös hyödyntää tietotekniikkaa esimerkiksi etäasiointia. Em. keinot ja välineet edellyttävät aktiivista suunnittelu- ja kehitystyötä, välinehankintaa ja koulutusta, jota ei ole mahdollista toteuttaa kunnan omin resurssein. Kiinnostusta potilas- ja asiakastietojen kirjaamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa on ollut jo vuosien ajan. Asianmukaisen tietojärjestelmän avulla voidaan parantaa merkittävästi palveluiden saatavuutta haja-asutusseudulla. THL:n valtionavustuksella voitaisiin edistetään asiakas- ja potilasturvallisuutta. Kunnan toimipisteiden ja palvelujen antamispaikkojen (asiakkaiden kotien) väliset matkat ovat tavallisesti kymmeniä kilometrejä, jopa 140 km suuntaansa. Tämä johtaa siihen, ettei merkittäviäkään asiakastietoja saada kohtuullisessa ajassa kirjattua. Myös Utsjoen turistisesongin aikainen ulkopaikkakuntalaisten potilaiden ja asiakkaiden lukumäärän merkittävä kasvu, lisää kiinnostusta kansallisen tietokannan ja kansallisten tietojärjestelmien käyttämiselle terveyskeskuksen potilastyössä. Lisäksi Utsjoen henkilöstöresurssien vähäisyys tuottaa tarvetta monipuoliseen asioinnin sähköistämiseen. Inarin kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja ja Utsjoen kunnan perusturvajohtaja ovat käyneet alustavan keskustelun kuntayhteistyöstä hankkeeseen osallistumisesta. Inarin kunnassa ei vielä ole mahdollisuutta osallistua hankkeeseen mm. siitä syystä, että Inarin kunnan tietoverkko ei ole riittävän kehittynyt kunnan useimmissa osissa. Inarin kunnassa kuitenkin ollaan periaatteellisella tasolla hyvin kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa. Valtionavustusta voi hakea sekä henkilöstökuluihin että laitteiden ja ohjelmistojen hankintaan. Kunnan omarahoitusosuus on 25% kustannuksista.

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja on jättänyt THL:lle hakemuksen valtionavustuksen saamiseksi kolmivuotiseen hankkeeseen tietojärjestelmien kehittämiseksi Utsjoen sosiaali- ja terveystoimessa. Hankkeen tavoite ja tarkoitus on kehittää Utsjoen kuntaan toimiva liikkuva tietotekniikkajärjestelmä ja asiakastyön järjestelmä esimerkiksi etäasiointiin, kirjaamiseen ja asiakirjahallintaan huomioiden järjestelmän soveltuvuus kansalliseen tietokantaan ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto. Kansalliseen tietokantaan kuuluva e-arkisto tulee lakisääteiseksi velvoitteeksi vuonna Hankkeen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet ja hankinnat mahdollistavat e- arkistoon siirtymisen, mikä muussa tapauksessa tulee kattaa kunnan omarahoitteisesti. (Hankehakemus oheismateriaalina) Hankehakemuksen jättämistä ei ole voitu lykätä perusturvalautakunnan kokouksen jälkeiseen aikaan hakuajasta johtuen. Hakemus on perusturvalautakunnan niin päättäessä myös mahdollista peruuttaa. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan allekirjoittaman valtionavustushakemuksen. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Petultk 53 Investointiohjelmaan vuosille on varattu määrärahaa sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuuriin valtionavustushakemuksen mukaisesti seuraavasti: Aloitus/ Kokonaiskustannus hankintavuosi Omarahoitus/v Terveyden ja hyvinvointilaitos ei myöntänyt perusturvalautakunnan hakemalle sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen -hankkeelle valtionavustusta. THL:n perustelut kielteiseen päätökseen: Valtionavustuspäätöstä harkittaessa on otettu huomioon valtion vuoden 2011 talousarvion määrärahan (momentti ) suuruus, määrärahan perustelut ja määrärahalle talousarviossa esitetyt tavoitteet, valtionavustusohjeessa esitetyt painoalueet ja muut seikat sekä lainsäädännön ja sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossa

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta esitetyt periaatteet. Perusturvalautakunnan esittämä hanke ja sen tuotokset eivät liity valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen käyttöön. Hanke ei ole useamman organisaation yhteistyöhanke. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole puoltanut valtionavustuksen myöntämistä hankkeelle. Hankehakemuksessa oli mukana mm. Kansalliseen tietokantaan kuuluva e-arkisto, joka tulee lakisääteiseksi vuonna 2014 sekä hankkeen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet ja hankinnat, jotka olisivat mahdollistaneet e-arkistoon siirtymisen. Investointiohjelmassa terveyskeskuksen atk-ohjelmiin (Avohilmo-ohjelman hankinta ja effica-ohjelman päivitys) varattu määräraha ei riitä kansallisen tietokantaan kuuluvan e-arkistoon siirtymiseen tarvittavien toimintojen ja hankintojen menojen kattamiseen. Alustavan kustannusarvion mukaan kokonaiskustannukset ovat , joten lisämäärärahaa tarvitaan , jotta voidaan aloittaa ohjelmien hankinta (hankintapäätöksen tekeminen). Perusturvalautakunta esittää valtuustolle - investointiohjelmassa vuosille sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuuriin varatun v.2013 omarahoitusosuus- määrärahan siirtämistä terveyskeskuksen atk-hankintoihin ja - lisämäärärahan myöntämistä 8075 terveyskeskuksen atkhankintoihin. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Valtuusto

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Terveydenhuollon ohjelmien päivittäminen ja hankinta Kansallisen terveydenhuollon arkistopalveluihin (KanTa-palvelut) liittymistä varten 74/ /2013 Petultk 54 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa-palveluihin (Sähköinen resepti-, Potilastiedon arkisto- ja Omien tietojen katselu -palvelut). Sähköinen resepti (eresepti) on otettu käyttöön Utsjoen terveyskeskuksessa Voimassa olevan lain mukaan potilastiedon arkiston (earkisto) pitää olla julkisessa terveydenhuollossa käytössä mennessä. earkistoon liittyminen edellyttää käytössä olevan Efficapotilastietojärjestelmän päivittämistä (versio Effica MF22 paketit) ja uusien sovellusten (earkisto, kiellot, suostumukset, lokitus, Avo-HILMO- parametrit, vuosijulkaisu 2013) hankkimista. (Oheismateriaalina Tiedon tarjous ) Lapin alueella yhtenäistä earkistoon liittymistä tukee ja ohjaa LSHP:n KanTa aluehanke, jonka suosituksena on perustaa joka kuntaan oma projekti liittymistä varten. Valmistelijat: Effica pääkäyttäjä Jaana Reinola, vastaava lääkäri Heidi Eriksen ja perusturvajohtaja Kirsi Solmari Valmistelijoiden ehdotus: Perusturvalautakunta päättää earkistoon liittymiseksi 1. että Utsjoen terveyskeskus liittyy Kanta-palveluiden earkistoon kesäkuussa hankkia tarvittavat Effica potilastietojärjestelmän päivitykset ja sovellukset vuosien 2013 ja 2014 aikana sekä niihin liittyvät muut tietoliikenneratkaisut (Tiedon tarjouksen mukaan) 3. valtuuttaa vastaavan lääkärin allekirjoittamaan hankintoja ja liittymistä varten tarvittavat sopimukset kohdan 2. mukaisesti 4. perustaa earkiston käyttöönottoa varten projektin 6 kk:n ajalle ja valtuuttaa vastaavan lääkärin hankkimaan projektin hallintaa, Effica käyttöjärjestelmää ja earkistoon liittyviä muutoksia varten henkilöstöresurssia tarpeen mukaan; palkkakustannusten alustava kustannusarvio n.3000 /kk, yht Hyväksytään valmistelijoiden ehdotus. Ehdotus hyväksyttiin.

27 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Jakelu Tieto Oy Vastaava lääkäri Effica-pääkäyttäjä

28 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Petultk 55 Sámediggi Saamelaiskäräjät - Valtionavustuksen maksaminen Utsjoen kunnalle saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnasta aiheutuviin hyväksyttäviin kustannuksiin vuonna 2013 (Dno:291/D.a.6/13) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Valtionavustuksen myöntäminen Nuorten työpajatoimintaa vuonna 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö - Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Kunnanhallitus Otto-oikeuden käyttäminen perusturvalautakunnan Avopalvelun ohjaajan viran täyttäminen ( 111) - Päivähoidon virkojen ja toimien täyttöluvat ( 112) Niittyvuopio Kirsti - ilmoitus perhepäivähoitajan toimen (Nuorgamin perhepäiväkoti) vastaanottamisesta alkaen Aluehallintovirasto - Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden vahvistaminen vuodelle 2012 (Päätös pol. 473 A) - Influenssapandemian huomioiminen sosiaalihuollon varautumisessa ja valmiussuunnitelmissa Suomen muistiasiantuntijat - Kuntoutumista edistävä räätälöity päivätoiminta tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista ja on omaishoitajalle elintärkeää Kynnys ry - Opas palveluntuottajalle henkilökohtaisesta avusta Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun mukaiset asiakirjat. Ehdotus hyväksyttiin.

29 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta 144/ /2013 Petultk 56 Erja Johansson on kirjallisesti ilmoittanut irtisanoutuvansa hammaslääkärin virasta lähtien. Perusturvalautakunta myöntää Erja Johanssonille eron hammaslääkärin virasta lähtien ja julistaa hammaslääkärin viran (70%) haettavaksi, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan. Ehdotus hyväksyttiin.

30 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Perusturvalautakunta Irtisanoutuminen laboratoriohoitajan toimesta 146/ /2013 Petultk 57 Raija Seppänen on irtisanoutunut laboratoriohoitajan toimesta alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy Raija Seppäsen irtisanoutumisen laboratoriohoitajan alkaen ja julistaa laboratoriohoitajan toimen haettavaksi, sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seppänen Raija Palkanlaskenta Vastaava lääkäri Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: Pykälät 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 55, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57. HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Utsjoen perusturvalautakunta aika PL UTSJOKI Pykälät 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57.

31 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

32 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2016 1. Perusturvalautakunta. Aika 16.06.2016 klo 10:00-10:30. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2016 1. Perusturvalautakunta. Aika 16.06.2016 klo 10:00-10:30. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Perusturvalautakunta Aika 16.06.2016 klo 10:00-10:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2013 1 Kunnanhallitus Aika 14.11.2013 klo 11:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 224 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 225 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 11.10.2016 klo 09:08-12:40 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 140 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Aika 15.09.2017 klo 12:00-13:55 Paikka Sivistystoimisto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 16.12.2014 klo 10:30-11:05. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 16.12.2014 klo 10:30-11:05. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 16.12.2014 klo 10:30-11:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 93 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 94 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2014 1 Kunnanhallitus Aika 13.10.2014 klo 9:00-10:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2014 klo 10:00-10:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot