Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus"

Transkriptio

1 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 1 / 18 Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus Versio

2 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 2 / 18 Sisältö 1 Dokumentin tarkoitus Toiminnallisuus Laskuerittelyn tietosisältö Input Laskutuslajin koodit: Tuomioistuinkoodit Oikeusaputoimistojen tunnukset Syyttäjänvirastojen tunnukset Output Salaus ja allekirjoitus Esimerkki XML... 16

3 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 3 / 18 Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus Marjo Liesegang Ensimmäinen versio Marjo Liesegang Päivitetty Marjo Liesegang Päivitetty/Täydennetty Sami Mäkinen Päivitetty/Täydennetty Sami Mäkinen Päivitetty/Täydennetty Marjo Liesegang Päivitetty paluusanoman tiedot ja tarkennettu dokumenttia Ilkka Nummi Lisätty tuomioistuinkoodit ja oikeusaputoimistojen tunnukset Sari Inkeroinen legalmatternumber ja processdate päivitetty lukumäärä 0-1, ssn pakollisuus päivitetty, lisätty idcode Marjo Liesegang Poistettu viitenumeron ja laskun numeron pakollisuus Marjo Liesegang Uudet tiedot syyttäjänvirasto ja syyttäjän diaarinumero Marjo Liesegang Tarkennettu Ilkka Nummi Web service käyttäjätunnus ja salasana lisätty. Viittaus mallitoteutukseen Marjo Liesegang 3.1, uusi atribuutti, avustaja alv-rekisterissä Marjo Liesegang Täydennety outputtiin attachment elementti.

4 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 4 / 18 Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus Marjo Liesegang Päivitetty kohtia: - decisiontype - reason - deathestategrossassets - unit Marjo Liesegang Päivitetty, laskun lajin aino sallittu arvo Marjo Liesegang Ylivieska-Raahen tuomioistuinkoodi muutettu 749 -> Marjo Liesegang Lisätty attribuutti courtdepartment Marjo Liesegang Lisätty attribuutti notificationmethod (tiedoksiantotapa) Sari Inkeroinen 3.5 Output, tarkennettu palautettavia virhetekstejä Ilkka Nummi Lisätty syyttäjänvirastojen tunnukset (3.5) Marjo Liesegang Toinen tiedosta viitenumero tai laskunumero on pakollinen Marjo Liesegang Käsittelypäivä (3.1) ei ole pakollinen tieto Ilkka Nummi Tarkennettu elementtien reason ja insurance selitteitä Jani Lyttinen decisionnumber (3.1) muutettu pakolliseksi ja kuvaus: Oikeusapupäätöksen asianumero -> Oikeusapuasian tunnus Jani Halinen Lisätty attribuutit creator ja assistantname keskeneräiseksi tallennettavia laskuerittelyitä varten Ilkka Nummi Muutos laskutuslajeihin, kohta 3.2. Laji Palkkio jakautunut kahtia Sari Inkeroinen 3.4, Päivitetty oikeusaputoimistolistaus Sari Inkeroinen 3.4, Poistettu yhdistyneet oikeuaputoimistot.

5 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 5 / 18 Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus Marjo Liesegang Hyväksytty vanhat trackingit ja päivitetty kohtaan 3.4 uudet oikeusaputoimistot (2013) Seppo Kaartinen Hyväksytty vanhat muutokset ja lisätty voimassaolevat osastot Marjo Liesegang Hyväksytty vanhat muutokset. Laskun viitenumeron oikeellisuustarkistus lisätty (kohta 3.1 referencenumber). Lisätty attribuutti generatedraft. Päivitetty esimerkki XML (kohta 5) Marjo Liesegang Hyväksytty vanhat muutokset. Lisätty uusi laskutuslaji kohtaan Marjo Liesegang Päivitetty voimaan tulevat oikeusaputoimistot ja syyttäjänvirastot, kohdat 3.4 ja Marjo Liesegang Tarkennettu oikeusaputoimistojen nimiä ja osastotunnuksia, kohta Marjo Liesegang Hyväksytty vanhat muutokset. Päivitetty voimaan tulevat tuomioistumet ja tuomioistuin koodit, kohta 3.3.

6 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 6 / 18 1 Dokumentin tarkoitus Tässä dokumentissa kuvataan Oikeusministeriön oikeusapujärjestelmän (Romeoo) laskuerittelyrajapinta. Rajapintaa käytetään yksityisen avustajan (esim. asianajotoimiston) laskuerittelyn lähettämiseen. 2 Toiminnallisuus Yksityinen avustaja hakee korvausta oikeusapupäätöksestä. Laskuerittely käsitellään sähköisesti Romeo-järjestelmässä. 3 Laskuerittelyn tietosisältö 3.1 Input Nimi Tietotyyppi Luku määrä Pakollinen Kuvaus Käytettävä koodisto user String 1 Kyllä Tyhjä kenttä senddate Date 1 Kyllä Timestamp lähetyksessä source String 1 Kyllä Vapaa teksti, ei käyttöä toistaiseksi wsusername String 1 Kyllä web service käyttäjätunnus wspassword String 1 Kyllä web service salasana generatedraft Boolea n 0-1 Ei Laskuerittelyn luonnosdokument in luontiin käytettävä attribuutti. EI KÄYTÖSSÄ!

7 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 7 / 18 Invoice elementti 1 Kyllä id int 0-1 Ei, käytetään vain keskeneräis issä laskuerittely issä Keskeneräisen laskuerittelyn sisäinen id ytunnus Ytunn us 0-1 Kyllä, jos kyseessä avustajatoi misto Avustajatoimiston Y-tunnus. ssn Hetu 0-1 Kyllä, jos idcode puuttuu idcode String 0-1 Kyllä, jos hetu ssn puuttuu Avustajan hetu. Jos yksityinen ammatinharjoittaj a, pelkästään tämä (ei Y- tunnusta). Avustajan käyttäjätunnus. creator String 0-1 Ei Tallentaja Ei käytössä WSrajapinnassa. notificationmethod int 1 Kyllä Avustajalle menevän päätöksen tiedoksiantotapa. 1 = Posti 2 = Muu 5 = Faksi legalmatternumber String 0-1 Kyllä, jos organisaati on tyyppi = tuomioistuin Pääasian, tuomioistuimen tai muun viranomaisen asianumero (diaarinumero) responsibleorgtype int 1 Kyllä Organisaatio jossa pääasia on käsiteltävänä (johon laskuerittely lähetetään). Organisaation tyyppi: 1 = oa-toimisto 2 = tuomioistuin

8 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 8 / 18 court int 0-1 Kyllä jos organisaati on tyyppi = tuomioistuin Tuomioistuin, jossa pääasia on käsiteltävänä. Tuomioistuinkood i, esim 707 courtdeparment String 0-1 Ei Tuomioistimen osasto legalaidoffice String 0-1 Kyllä jos organisaati on tyyppi = oikeusaput oimisto Oikeusaputoimist o jossa pääasia on käsiteltävänä. Oikeusaputoimist on tunnus, esim 325 processdate Date 0-1 Ei Oikeudellisen (pääasian) käsittelypäivä. prosecutoroffice String 0-1 Ei Syyttäjänviraston tunnus Syyttäjänvirasto prosecutorsnumber String 0-1 Kyllä jos syyttäjävira sto on valittu Syyttäjänviraston diaarinumero clientfirstname String 1 Kyllä Päämiehen etunimi. clientlastname String 1 Kyllä Päämiehen sukunimi. clientssn Hetu 0 1 Ei Päämiehen henkilötunnus. clientdateofbirth Date 0 1 EI, paitsi jos hetu puuttuu Päämiehen syntymäaika, tieto pakollinen jos hetua ei ole annettu. decisiontype int 1 Kyllä Oikeusapupäätök sen tyyppi. Päätöslaji 1 = Oikeusapupäätös 2 = Puolustajan määräys

9 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 9 / 18 decisionnumber String 1 Kyllä Oikeusapuasian tunnus. 5 = Asianomistajan avustajamääräys category int 1 Kyllä Laskun laji (esim. Yksityisen avustajan lasku). Laskulaji 1 = Yksityisen avustajan referencenumber String 0-1 Ei Laskun viitenumero. Järjestelmä tarkistaa viitenumeron oikeellisuuden. invoicenumber String 0 1 Kyllä, jos refrencenu mber puuttuu Laskunumero reason int 1 Kyllä Laskun peruste. Laskun peruste 1 = Oikeusapupalkkio 2= Vakuutuksen omavastuu 3 = Vakuutuksen ylimenevä increaseclaim casebenefits deathestategrossas sets minimumclaim Decim al Decim al Decim al Boolea n 1 Kyllä Korotusvaatimus. 1 Ei Asiasta saatu hyöty. 1 Ei Kuolinpesän bruttovarat. 1 Kyllä Tieto suostuuko avustaja vähimmäisvaatim ukseen.

10 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 10 / 18 clientaccepted demandclientshare invoicevat attorneyvatregister ed multipleclients Boolea n Boolea n Boolea n Boolea n Boolea n 1 Kyllä Tieto onko päämies hyväksynyt laskun. 1 Kyllä Tieto vaaditaanko päämiehen osuus 1 Kyllä Tieto onko asiakas alv laskutettava vai ei. 1 Ei Tieto onko avustaja alvrekisterissä. Jos tietoa ei ole annettu, oletuksena Kyllä. 1 Kyllä Tieto useammasta asiakkaasta description String 1 Ei Perustelut assistantname String 0-1 Ei Avustajan nimi Ei käytössä WSrajapinnassa. Insurance elementti 0-1 Ei liabilitypercent liabilityeuros insurancemaximum Decim al Decim al Decim al 1 Kyllä Vakuutus omavastuu% 1 Kyllä Vakuutus omavastuu 1 Kyllä Vakuutus max korvaus Invoicerow elementti 0 - n Kyllä date Date Kyllä Toimenpiteen päivämäärä. category int Kyllä Toimenpiteen laji (erittely). Laskutuslaji ks. alla description String Ei Toimenpiteeseen

11 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 11 / 18 liittyvä selite. unit int Kyllä Laskutusyksikkö (tuntikorvaus vai kertakorvaus). Laskutusyksikkö 1= Tunti 2=Kerta amount Decim al Kyllä jos laskutusyks ikkö tunti Laskutusyksiköid en (tuntien) määrä. Esim. 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, jne. unitprice Decim al Kyllä Yhden laskutusyksikön hinta (euromäärä) insurance boolea n Kyllä Vakuutusrivi True kun Laskun peruste / reason = 2. False kun Laskun peruste / reason = 1 tai 3. Attachment elementti 0 - n originalname String Kyllä Tiedoston nimi binary Binary Kyllä 3.2 Laskutuslajin koodit: 1 Palkkio/valmistautuminen 2 Istuntoaika 3 Matka-aika istuntoon 4 Muu matka, matka-aik 5 Matkakulut 6 Muut kulut 7 Alv verottomat kulut 8 Todistelukustannukset 9 Tulkkaus- ja käännöskulut 10 Todistelukustannukset, Alv 0% 11 Tulkkaus/ käännöskulut, Alv 0% 12 Palkkio, ei sallittu WS-rajapinnassa, käytä lajeja 1 tai Palkkio/esitutkinta 19 Palkkio/Jälkitoimet

12 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 12 / Tuomioistuinkoodit Tunnus Tuomioistuin Osastot 1 Korkein oikeus 2 Korkein hallinto-oikeus 16 Helsingin hovioikeus 50 Kirjaamo 17 Itä-Suomen hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 18 Turun hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 19 Vaasan hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 20 Kouvolan hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 21 Rovaniemen hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 23 Vakuutusoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 70 Helsingin hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 71 Hämeenlinnan hallinto-oikeus 1 1. jaosto 2 2. jaosto 3 3. jaosto 4 4. jaosto 50 Muutoksenhakukanslia 72 Kouvolan hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 73 Kuopion Itä-Suomen hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 74 Rovaniemen hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 75 Oulun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 76 Turun hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 77 Vaasan hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 78 Ålands förvaltningsdomstol 50 Muutoksenhakukanslia 702 Espoon käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 706 Helsingin käräjäoikeus 1 Osasto 1 2 Osasto 2 3 Osasto 3 4 Osasto 4 5 Osasto 5 6 Osasto 6 7 Osasto 7 8 Osasto 8 50 Muutoksenhakukanslia 707 Hyvinkään käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 708 Kanta-Hämeen käräjäoikeus 50 Hämeenlinnan kanslia 713 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 1 Lainkäyttöosasto Keski-Suomen käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 717 Kainuun käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 723 Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 725 Kymenlaakson käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 726 Pohjois-Savon käräjäoikeus Iisalmi Iisalmen kanslia 729 Päijät-Hämeen käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 730 Lapin käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 731 Etelä-Karjalan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 736 Etelä-Savon käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 742 Oulun käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 747 Satakunnan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 748 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 750 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 757 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia

13 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 13 / Pirkanmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 763 Tuusulan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 764 Pohjanmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 766 Vantaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 768 Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 769 Ålands tingsrätt 50 Muutoksenhakukanslia 771 Kemi-Tornion käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 761 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 3.4 Oikeusaputoimistojen tunnukset Tunnus Oikeusaputoimisto Osastot 326 Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto 1 Hämeenlinnan toimipaikka 325 Forssan toimipaikka 327 Kankaanpään oikeusaputoimisto 1 Kankaanpään toimipaikka 333 Porin oikeusaputoimisto 1 Porin toimipaikka 333 Kokemäen toimipaikka 334 Rauman oikeusaputoimisto 1 Rauman toimipaikka 334 Uudenkaupungin toimipaikka 336 Tampereen oikeusaputoimisto 1 Tampereen toimipaikka 337 Pirkanmaan oikeusaputoimisto 1 Tampereen toimipaikka 2 Mänttä-Vilppulan toimipaikka 3 Akaan toimipaikka 4 Sastamalan toimipaikka 339 Turun oikeusaputoimisto 1 Turun toimipaikka 341 Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto 1 Turun toimipaikka 325 Loimaan toimipaikka 335 Salon toimipaikka 344 Ålands rättshjälpsbyrå 1 Mariehamns kontor 347 Keski-Suomen oikeusaputoimisto 1 Jyväskylän toimipaikka 2 Jämsän toimipaikka 3 Äänekosken toimipaikka 359 Viitasaaren toimipaikka 356 Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto 1 Seinäjoen toimipaikka 2 Lapuan toimipaikka 352 Alavuden toimipaikka 356 Kauhajoen toimipaikka 357 Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto 1 Vaasan toimipaikka 2 Kokkolan toimipaikka 351 Pietarsaaren toimipaikka 357 Närpiön toimipaikka 358 Ylivieskan oikeusaputoimisto 1 Ylivieskan toimipaikka 2 Haapajärven toimipaikka 362 Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto 1 Joensuun toimipaikka 4 Nurmeksen toimipaikka 362 Lieksan toimipaikka 3 Kiteen toimipaikka 2 Ilomantsin toimipaikka 364 Kainuun oikeusaputoimisto 1 Kainuun oikeusaputoimisto 364 Kuhmon toimipaikka

14 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 14 / Pohjois-Savon oikeusaputoimisto 1 Kuopion toimipaikka 366 Nilsiän toimipaikka 361 Iisalmen toimipaikka 367 Etelä-Savon oikeusaputoimisto 367 Mikkelin toimipaikka 372 Savonlinnan toimipaikka 373 Keski-Savon oikeusaputoimisto 2 Varkauden toimipaikka 3 Pieksämäen toimipaikka 374 Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto 1 Espoon toimipaikka 2 Helsingin toimipaikka 3 Lohjan toimipaikka 378 Raaseporin toimipaikka 375 Helsingin oikeusaputoimisto 1 Helsingin toimipaikka 377 Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto 1 Hyvinkään toimipaikka 377 Järvenpään toimipaikka 382 Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto 1 Vantaan toimipaikka 379 Porvoon vastaanotto 386 Kymenlaakson oikeusaputoimisto 385 Kotkan toimipiste 386 Kouvolan toimipiste 387 Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto 1 Lahden toimipaikka 387 Heinolan toimipaikka 388 Lappeenrannan oikeusaputoimisto 1 Lappeenrannan toimipaikka 388 Imatran toimipaikka 391 Kemi-Tornion oikeusaputoimisto 1 Kemin toimipaikka 2 Kemin toimipaikka 391 Tornion toimipaikka 395 Oulun oikeusaputoimisto 1 Oulun toimipaikka 2 Raahen toimipaikka 397 Rovaniemen oikeusaputoimisto 397A Rovaniemen toimipaikka 397b Kuusamon toimipaikka 397c Suomussalmen toimipaikka 398 Lapin oikeusaputoimisto 3931 Kittilän toimipaikka 3932 Enontekiön toimipaikka 3933 Pellon toimipaikka 3984 Sodankylän toimipaikka 3985 Ivalon toimipaikka 3986 Utsjoen toimipaikka 3.5 Syyttäjänvirastojen tunnukset 601 Länsi-Uudenmaan syyttäjävirasto 607 Helsingin syyttäjävirasto 634 Salpausselän syyttäjävirasto

15 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 15 / Itä-Suomen syyttäjävirasto 655 Oulun syyttäjävirasto 667 Lapin syyttäjävirasto 678 Länsi-Suomen syyttäjävirasto 680 Pohjanmaan syyttäjävirasto 684 Itä-Uudenmaan syyttäjävirasto 690 Landskapsåklagarämbeter i landskapet Åland 901 Valtakunnansyyttäjävirasto 675 Sisä-Suomen syyttäjänvirasto 3.6 Output newinvoicerespons e elementti receivedate Date Laskuerittelyn lähetyspäivä id Long Laskuerittelyn sisäinen id error Boolen a Virhetilanne (true/false) message String Mahdollinen virheteksti Virhetilanteet: Avustajaa ei löydy avustajarekisterist ä. Avustajalla ei ole oikeutta toimia avustajana. Avustaja ei ole voimassa. Muu virhe: palautetaan virhekoodi responsibleorg String Organisaatio, johon laskuerittely

16 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 16 / 18 attachment Base6 4Binar y on lähetetty Järjestelmän muodostama laskuerittelytulost e 4 Salaus ja allekirjoitus Viestien muoto on SOAP document/literal, ja siirtoprotokolla on http. Mallitoteutus ja ohjeet dokumentissa Sanomaväylä_testi_client_v doc ja sen liitteissä. Salaus ja allekirjotus tehdään SOAP message body:lle, SOAP header:itä ei salata. Tehtävät ennen viestin lähetystä: Asiakas luo oman sertifikaatin (esim. keytool -genkey -alias clientx509v1 -keypass keypassword -storetype jks -storepass storepassword -validity keyalg RSA -keystore client-keystore.jks ) Asiakkaan julkinen avain luetaan trust storesta (esim. keytool -export - alias clientx509v1 -file client-certfile.csr -keystore client-keystore.jks - storepass storepassword -keyalg RSA ) Asiakkaan julkinen avain importoidaan OA-palvelimen trust storeen OA-palvelimen julkinen avain importoidaan asiakkaan trust storeen Kutsuva sovellus suorittaa viestin lähetyksessä seuraavat tehtävät: Kryptaa SOAP-viestin body-alueen käyttäen AES-128-algoritmia ja palvelimen julkista avainta yhdessä oman suojatun avaimen kanssa. Luo sähköisen allekirjoituksen SOAP-viestin body-osasta (MD5- hajautusavain RSA-kryptattuna) Purkaa ja varmentaa vastaavalla logiikalla paluuviestin 5 Esimerkki XML <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:inv="http://www.om.fi/legalaid/invoice"> <soapenv:header/> <soapenv:body> <inv:newinvoicerequest> <senddate> </senddate>

17 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 17 / 18 <source>soap UI</source> <wsusername>soap UI</wsUsername> <wspassword>soap UI</wsPassword> <generatedraft>false</generatedraft> <inv:invoice> <idcode>aaaaaaa</idcode> <notificationmethod>1</notificationmethod> <!-- DB debendent --> <legalmatternumber>*lanumber*</legalmatternumber> <responsibleorgtype>1</responsibleorgtype> <!-- EOrganisationType.LEGALAID_OFFICE --> <!--Optional:--> <legalaidoffice>387</legalaidoffice> <!-- DB debendent --> <processdate> </processdate> <clientfirstname>clientf</clientfirstname> <clientlastname>clientl</clientlastname> <clientdateofbirth> </clientdateofbirth> <decisionnumber> </decisionnumber> <category>1</category> <!--Optional:--> <referencenumber/> <!--Optional:--> <creator>tauno Tallentaja</creator> <assistantname>antti Avustaja</assistantName> <invoicenumber>*laskunumero*</invoicenumber> <minimumclaim>true</minimumclaim> <clientaccepted>false</clientaccepted> <demandclientshare>true</demandclientshare> <invoicevat>true</invoicevat> <multipleclients>false</multipleclients> <decisiontype>1</decisiontype> <increaseclaim>0</increaseclaim> <casebenefits>0</casebenefits> <deathestategrossassets>0</deathestategrossassets> <reason>1</reason> <!-- EInvoiceReason.X1 --> <description>soap UI</description> <!--Optional:--> <inv:insurance> <liabilitypercent>0</liabilitypercent> <liabilityeuros>0.0</liabilityeuros> <insurancemaximum>0</insurancemaximum> </inv:insurance> <!--Zero or more repetitions:--> <inv:invoicerow> <date> </date> <category>1</category> <!-- EInvoiceCategory.X1 --> <description>selite</description> <insurance>false</insurance> <unit>1</unit> <unitprice>100.00</unitprice>

18 <amount>4</amount> </inv:invoicerow> </inv:invoice> </inv:newinvoicerequest> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Oikeusapujärjestelmä/Romeo 18 / 18

Julkinen oikeusapu 2013

Julkinen oikeusapu 2013 Oikeus 2014 Julkinen oikeusapu 2013 Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 69 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2013 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2013 yhteensä 69 000 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1(1) Liite 3 (suomi) Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista Valtioneuvoston

Lisätiedot

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1(7) Liite 3 (suomi) Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

JOKA JÄSENEN VAALIOPAS

JOKA JÄSENEN VAALIOPAS JOKA JÄSENEN VAALIOPAS Sisällysluettelo Liittokokous lähestyy valmistaudu vaikuttamaan!... 3 Sinun liittosi. Sinä päätät....3 Liittokokous...3 Edustajisto...4 Liittohallitus...4 Liittokokousedustajien

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Tehyn vaalit 2013 - äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn vaalit 2013 - äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn vaalit 2013 - äänestysprosentit ammattiosastoittain Ao numero Ammattiosaston nimi % 102 Tehyn HYKSin Naistensairaalan ao 32,8 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ao 26,0 119 Tehyn Uudenmaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 9. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 9. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2009 N:o 9 15 SISÄLLYS N:o Sivu 9 Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Pegase-mekanismille tehdyn

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007 Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007 Tässä numerossa: Puheenjohtajalta s. 2 Ulosottomiespäivät s. 3-4 Pääluottamusmieheltä s. 5 Uusi piirijako s. 6-7 Ulosottojohtajan haastattelu s.

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto, syksy 2005 perusraportti kyselystä terveyskeskusjohdolle

Kouluterveydenhuolto, syksy 2005 perusraportti kyselystä terveyskeskusjohdolle ALLA olevassa liitteessä terveyskeskuskohtaiset tulokset: Matti Rimpelä (1), Kirsi Wiss (2) ja Vesa Saaristo (1), Hanne Kivimäki (2), Elise Kosunen (2), Arja Rimpelä (2) Stakes/KHS-ryhmä (1) ja Tampereen

Lisätiedot

SveaWebPay Webservice API Versio 1.2

SveaWebPay Webservice API Versio 1.2 SveaWebPay Webservice API Versio 1.2 Sisältö Sisältö... 1 Yleistä... 2 Webpalvelutoiminnot... 3 Yhteistä kaikille request-objekteille... 3 Yhteistä kaikille response-objekteille... 3 CreateOrder... 3 CreateInvoice...

Lisätiedot

OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2

OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2 OpusCapita TYVI AJL 1 (24) OpusCapitaTYVI asiakasjärjestelmäliittymä 2.2 Tekninen kuvaus versio 1.5 OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 FI-02150 ESPOO, FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät. Oikeusministeriö

EDUSKUNTAVAALIT VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät. Oikeusministeriö 7 EDUSKUNTAVAALIT 2015 VAALIOHJEET Maistraatin tehtävät Oikeusministeriö 19.12.2014 OM 36/51/2014 VAALIOHJEET VUONNA 2015 TOIMITETTAVIA EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009 Tuomo Halmeenmäki Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5317-86-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 6. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 6. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2006 N:o 6 8 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Trafin tulee antaa uusi määräys ajokoepaikkakunnista viimeistään lokakuun 2013 alussa, sillä nykyisen määräyksen voimassaolo päättyy 1.10.2013.

Trafin tulee antaa uusi määräys ajokoepaikkakunnista viimeistään lokakuun 2013 alussa, sillä nykyisen määräyksen voimassaolo päättyy 1.10.2013. Suppea analyysi Marita Löytty Liikenteen analyysit 1(36) 13.5.2013 SUPPEA ANALYYSI: KULJETTAJANTUTKINNON AJOKOKEEN SUORITUSPAIKKAKUNNAT JAKELU: TRAFIN SISÄINEN /TARVITTAESSA TRAFIN ULKOPUOLELLE Analyysin

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013 Vastausaika 11/7/2013 12:16:12 PM PTH_lokakuu_2013 1. Terveyskeskuksen nimi AKAAN TERVEYSKESKUS 0 ASKOLAN TERVEYSKESKUS 0 ESPOON KAUPUNPI/ TERVEYSPALVELUT

Lisätiedot

Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut

Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut Yritykset 2007 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2006 Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut 10 prosenttia edellisvuodesta myös lopettaneiden yritysten määrä kasvanut Aloittaneet ja lopettaneet

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 997. Valtioneuvoston asetus. tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista

SISÄLLYS. N:o 997. Valtioneuvoston asetus. tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2003 N:o 997 1002 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Valtioneuvoston asetus tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista

Lisätiedot

kokonaispisteet Jäsenmäärä

kokonaispisteet Jäsenmäärä Jäsenmäärä kokonaispisteet Yhdistys Piiri Sarja 1 Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry Helsingin Reserviupseeripiiri ry A 209 383,5 2 Salon Seudun Reserviupseerit ry Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 299. Laki. eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

SISÄLLYS. N:o 299. Laki. eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009 N:o 299 304 SISÄLLYS N:o Sivu 299 Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta...

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot