Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus"

Transkriptio

1 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 1 / 18 Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus Versio

2 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 2 / 18 Sisältö 1 Dokumentin tarkoitus Toiminnallisuus Laskuerittelyn tietosisältö Input Laskutuslajin koodit: Tuomioistuinkoodit Oikeusaputoimistojen tunnukset Syyttäjänvirastojen tunnukset Output Salaus ja allekirjoitus Esimerkki XML... 16

3 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 3 / 18 Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus Marjo Liesegang Ensimmäinen versio Marjo Liesegang Päivitetty Marjo Liesegang Päivitetty/Täydennetty Sami Mäkinen Päivitetty/Täydennetty Sami Mäkinen Päivitetty/Täydennetty Marjo Liesegang Päivitetty paluusanoman tiedot ja tarkennettu dokumenttia Ilkka Nummi Lisätty tuomioistuinkoodit ja oikeusaputoimistojen tunnukset Sari Inkeroinen legalmatternumber ja processdate päivitetty lukumäärä 0-1, ssn pakollisuus päivitetty, lisätty idcode Marjo Liesegang Poistettu viitenumeron ja laskun numeron pakollisuus Marjo Liesegang Uudet tiedot syyttäjänvirasto ja syyttäjän diaarinumero Marjo Liesegang Tarkennettu Ilkka Nummi Web service käyttäjätunnus ja salasana lisätty. Viittaus mallitoteutukseen Marjo Liesegang 3.1, uusi atribuutti, avustaja alv-rekisterissä Marjo Liesegang Täydennety outputtiin attachment elementti.

4 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 4 / 18 Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus Marjo Liesegang Päivitetty kohtia: - decisiontype - reason - deathestategrossassets - unit Marjo Liesegang Päivitetty, laskun lajin aino sallittu arvo Marjo Liesegang Ylivieska-Raahen tuomioistuinkoodi muutettu 749 -> Marjo Liesegang Lisätty attribuutti courtdepartment Marjo Liesegang Lisätty attribuutti notificationmethod (tiedoksiantotapa) Sari Inkeroinen 3.5 Output, tarkennettu palautettavia virhetekstejä Ilkka Nummi Lisätty syyttäjänvirastojen tunnukset (3.5) Marjo Liesegang Toinen tiedosta viitenumero tai laskunumero on pakollinen Marjo Liesegang Käsittelypäivä (3.1) ei ole pakollinen tieto Ilkka Nummi Tarkennettu elementtien reason ja insurance selitteitä Jani Lyttinen decisionnumber (3.1) muutettu pakolliseksi ja kuvaus: Oikeusapupäätöksen asianumero -> Oikeusapuasian tunnus Jani Halinen Lisätty attribuutit creator ja assistantname keskeneräiseksi tallennettavia laskuerittelyitä varten Ilkka Nummi Muutos laskutuslajeihin, kohta 3.2. Laji Palkkio jakautunut kahtia Sari Inkeroinen 3.4, Päivitetty oikeusaputoimistolistaus Sari Inkeroinen 3.4, Poistettu yhdistyneet oikeuaputoimistot.

5 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 5 / 18 Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus Marjo Liesegang Hyväksytty vanhat trackingit ja päivitetty kohtaan 3.4 uudet oikeusaputoimistot (2013) Seppo Kaartinen Hyväksytty vanhat muutokset ja lisätty voimassaolevat osastot Marjo Liesegang Hyväksytty vanhat muutokset. Laskun viitenumeron oikeellisuustarkistus lisätty (kohta 3.1 referencenumber). Lisätty attribuutti generatedraft. Päivitetty esimerkki XML (kohta 5) Marjo Liesegang Hyväksytty vanhat muutokset. Lisätty uusi laskutuslaji kohtaan Marjo Liesegang Päivitetty voimaan tulevat oikeusaputoimistot ja syyttäjänvirastot, kohdat 3.4 ja Marjo Liesegang Tarkennettu oikeusaputoimistojen nimiä ja osastotunnuksia, kohta Marjo Liesegang Hyväksytty vanhat muutokset. Päivitetty voimaan tulevat tuomioistumet ja tuomioistuin koodit, kohta 3.3.

6 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 6 / 18 1 Dokumentin tarkoitus Tässä dokumentissa kuvataan Oikeusministeriön oikeusapujärjestelmän (Romeoo) laskuerittelyrajapinta. Rajapintaa käytetään yksityisen avustajan (esim. asianajotoimiston) laskuerittelyn lähettämiseen. 2 Toiminnallisuus Yksityinen avustaja hakee korvausta oikeusapupäätöksestä. Laskuerittely käsitellään sähköisesti Romeo-järjestelmässä. 3 Laskuerittelyn tietosisältö 3.1 Input Nimi Tietotyyppi Luku määrä Pakollinen Kuvaus Käytettävä koodisto user String 1 Kyllä Tyhjä kenttä senddate Date 1 Kyllä Timestamp lähetyksessä source String 1 Kyllä Vapaa teksti, ei käyttöä toistaiseksi wsusername String 1 Kyllä web service käyttäjätunnus wspassword String 1 Kyllä web service salasana generatedraft Boolea n 0-1 Ei Laskuerittelyn luonnosdokument in luontiin käytettävä attribuutti. EI KÄYTÖSSÄ!

7 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 7 / 18 Invoice elementti 1 Kyllä id int 0-1 Ei, käytetään vain keskeneräis issä laskuerittely issä Keskeneräisen laskuerittelyn sisäinen id ytunnus Ytunn us 0-1 Kyllä, jos kyseessä avustajatoi misto Avustajatoimiston Y-tunnus. ssn Hetu 0-1 Kyllä, jos idcode puuttuu idcode String 0-1 Kyllä, jos hetu ssn puuttuu Avustajan hetu. Jos yksityinen ammatinharjoittaj a, pelkästään tämä (ei Y- tunnusta). Avustajan käyttäjätunnus. creator String 0-1 Ei Tallentaja Ei käytössä WSrajapinnassa. notificationmethod int 1 Kyllä Avustajalle menevän päätöksen tiedoksiantotapa. 1 = Posti 2 = Muu 5 = Faksi legalmatternumber String 0-1 Kyllä, jos organisaati on tyyppi = tuomioistuin Pääasian, tuomioistuimen tai muun viranomaisen asianumero (diaarinumero) responsibleorgtype int 1 Kyllä Organisaatio jossa pääasia on käsiteltävänä (johon laskuerittely lähetetään). Organisaation tyyppi: 1 = oa-toimisto 2 = tuomioistuin

8 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 8 / 18 court int 0-1 Kyllä jos organisaati on tyyppi = tuomioistuin Tuomioistuin, jossa pääasia on käsiteltävänä. Tuomioistuinkood i, esim 707 courtdeparment String 0-1 Ei Tuomioistimen osasto legalaidoffice String 0-1 Kyllä jos organisaati on tyyppi = oikeusaput oimisto Oikeusaputoimist o jossa pääasia on käsiteltävänä. Oikeusaputoimist on tunnus, esim 325 processdate Date 0-1 Ei Oikeudellisen (pääasian) käsittelypäivä. prosecutoroffice String 0-1 Ei Syyttäjänviraston tunnus Syyttäjänvirasto prosecutorsnumber String 0-1 Kyllä jos syyttäjävira sto on valittu Syyttäjänviraston diaarinumero clientfirstname String 1 Kyllä Päämiehen etunimi. clientlastname String 1 Kyllä Päämiehen sukunimi. clientssn Hetu 0 1 Ei Päämiehen henkilötunnus. clientdateofbirth Date 0 1 EI, paitsi jos hetu puuttuu Päämiehen syntymäaika, tieto pakollinen jos hetua ei ole annettu. decisiontype int 1 Kyllä Oikeusapupäätök sen tyyppi. Päätöslaji 1 = Oikeusapupäätös 2 = Puolustajan määräys

9 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 9 / 18 decisionnumber String 1 Kyllä Oikeusapuasian tunnus. 5 = Asianomistajan avustajamääräys category int 1 Kyllä Laskun laji (esim. Yksityisen avustajan lasku). Laskulaji 1 = Yksityisen avustajan referencenumber String 0-1 Ei Laskun viitenumero. Järjestelmä tarkistaa viitenumeron oikeellisuuden. invoicenumber String 0 1 Kyllä, jos refrencenu mber puuttuu Laskunumero reason int 1 Kyllä Laskun peruste. Laskun peruste 1 = Oikeusapupalkkio 2= Vakuutuksen omavastuu 3 = Vakuutuksen ylimenevä increaseclaim casebenefits deathestategrossas sets minimumclaim Decim al Decim al Decim al Boolea n 1 Kyllä Korotusvaatimus. 1 Ei Asiasta saatu hyöty. 1 Ei Kuolinpesän bruttovarat. 1 Kyllä Tieto suostuuko avustaja vähimmäisvaatim ukseen.

10 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 10 / 18 clientaccepted demandclientshare invoicevat attorneyvatregister ed multipleclients Boolea n Boolea n Boolea n Boolea n Boolea n 1 Kyllä Tieto onko päämies hyväksynyt laskun. 1 Kyllä Tieto vaaditaanko päämiehen osuus 1 Kyllä Tieto onko asiakas alv laskutettava vai ei. 1 Ei Tieto onko avustaja alvrekisterissä. Jos tietoa ei ole annettu, oletuksena Kyllä. 1 Kyllä Tieto useammasta asiakkaasta description String 1 Ei Perustelut assistantname String 0-1 Ei Avustajan nimi Ei käytössä WSrajapinnassa. Insurance elementti 0-1 Ei liabilitypercent liabilityeuros insurancemaximum Decim al Decim al Decim al 1 Kyllä Vakuutus omavastuu% 1 Kyllä Vakuutus omavastuu 1 Kyllä Vakuutus max korvaus Invoicerow elementti 0 - n Kyllä date Date Kyllä Toimenpiteen päivämäärä. category int Kyllä Toimenpiteen laji (erittely). Laskutuslaji ks. alla description String Ei Toimenpiteeseen

11 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 11 / 18 liittyvä selite. unit int Kyllä Laskutusyksikkö (tuntikorvaus vai kertakorvaus). Laskutusyksikkö 1= Tunti 2=Kerta amount Decim al Kyllä jos laskutusyks ikkö tunti Laskutusyksiköid en (tuntien) määrä. Esim. 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, jne. unitprice Decim al Kyllä Yhden laskutusyksikön hinta (euromäärä) insurance boolea n Kyllä Vakuutusrivi True kun Laskun peruste / reason = 2. False kun Laskun peruste / reason = 1 tai 3. Attachment elementti 0 - n originalname String Kyllä Tiedoston nimi binary Binary Kyllä 3.2 Laskutuslajin koodit: 1 Palkkio/valmistautuminen 2 Istuntoaika 3 Matka-aika istuntoon 4 Muu matka, matka-aik 5 Matkakulut 6 Muut kulut 7 Alv verottomat kulut 8 Todistelukustannukset 9 Tulkkaus- ja käännöskulut 10 Todistelukustannukset, Alv 0% 11 Tulkkaus/ käännöskulut, Alv 0% 12 Palkkio, ei sallittu WS-rajapinnassa, käytä lajeja 1 tai Palkkio/esitutkinta 19 Palkkio/Jälkitoimet

12 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 12 / Tuomioistuinkoodit Tunnus Tuomioistuin Osastot 1 Korkein oikeus 2 Korkein hallinto-oikeus 16 Helsingin hovioikeus 50 Kirjaamo 17 Itä-Suomen hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 18 Turun hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 19 Vaasan hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 20 Kouvolan hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 21 Rovaniemen hovioikeus 50 Muutoksenhakukanslia 23 Vakuutusoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 70 Helsingin hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 71 Hämeenlinnan hallinto-oikeus 1 1. jaosto 2 2. jaosto 3 3. jaosto 4 4. jaosto 50 Muutoksenhakukanslia 72 Kouvolan hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 73 Kuopion Itä-Suomen hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 74 Rovaniemen hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 75 Oulun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 76 Turun hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 77 Vaasan hallinto-oikeus 50 Muutoksenhakukanslia 78 Ålands förvaltningsdomstol 50 Muutoksenhakukanslia 702 Espoon käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 706 Helsingin käräjäoikeus 1 Osasto 1 2 Osasto 2 3 Osasto 3 4 Osasto 4 5 Osasto 5 6 Osasto 6 7 Osasto 7 8 Osasto 8 50 Muutoksenhakukanslia 707 Hyvinkään käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 708 Kanta-Hämeen käräjäoikeus 50 Hämeenlinnan kanslia 713 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 1 Lainkäyttöosasto Keski-Suomen käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 717 Kainuun käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 723 Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 725 Kymenlaakson käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 726 Pohjois-Savon käräjäoikeus Iisalmi Iisalmen kanslia 729 Päijät-Hämeen käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 730 Lapin käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 731 Etelä-Karjalan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 736 Etelä-Savon käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 742 Oulun käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 747 Satakunnan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 748 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 750 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 757 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia

13 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 13 / Pirkanmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 763 Tuusulan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 764 Pohjanmaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 766 Vantaan käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 768 Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 769 Ålands tingsrätt 50 Muutoksenhakukanslia 771 Kemi-Tornion käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 761 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 50 Muutoksenhakukanslia 3.4 Oikeusaputoimistojen tunnukset Tunnus Oikeusaputoimisto Osastot 326 Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto 1 Hämeenlinnan toimipaikka 325 Forssan toimipaikka 327 Kankaanpään oikeusaputoimisto 1 Kankaanpään toimipaikka 333 Porin oikeusaputoimisto 1 Porin toimipaikka 333 Kokemäen toimipaikka 334 Rauman oikeusaputoimisto 1 Rauman toimipaikka 334 Uudenkaupungin toimipaikka 336 Tampereen oikeusaputoimisto 1 Tampereen toimipaikka 337 Pirkanmaan oikeusaputoimisto 1 Tampereen toimipaikka 2 Mänttä-Vilppulan toimipaikka 3 Akaan toimipaikka 4 Sastamalan toimipaikka 339 Turun oikeusaputoimisto 1 Turun toimipaikka 341 Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto 1 Turun toimipaikka 325 Loimaan toimipaikka 335 Salon toimipaikka 344 Ålands rättshjälpsbyrå 1 Mariehamns kontor 347 Keski-Suomen oikeusaputoimisto 1 Jyväskylän toimipaikka 2 Jämsän toimipaikka 3 Äänekosken toimipaikka 359 Viitasaaren toimipaikka 356 Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto 1 Seinäjoen toimipaikka 2 Lapuan toimipaikka 352 Alavuden toimipaikka 356 Kauhajoen toimipaikka 357 Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto 1 Vaasan toimipaikka 2 Kokkolan toimipaikka 351 Pietarsaaren toimipaikka 357 Närpiön toimipaikka 358 Ylivieskan oikeusaputoimisto 1 Ylivieskan toimipaikka 2 Haapajärven toimipaikka 362 Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto 1 Joensuun toimipaikka 4 Nurmeksen toimipaikka 362 Lieksan toimipaikka 3 Kiteen toimipaikka 2 Ilomantsin toimipaikka 364 Kainuun oikeusaputoimisto 1 Kainuun oikeusaputoimisto 364 Kuhmon toimipaikka

14 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 14 / Pohjois-Savon oikeusaputoimisto 1 Kuopion toimipaikka 366 Nilsiän toimipaikka 361 Iisalmen toimipaikka 367 Etelä-Savon oikeusaputoimisto 367 Mikkelin toimipaikka 372 Savonlinnan toimipaikka 373 Keski-Savon oikeusaputoimisto 2 Varkauden toimipaikka 3 Pieksämäen toimipaikka 374 Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto 1 Espoon toimipaikka 2 Helsingin toimipaikka 3 Lohjan toimipaikka 378 Raaseporin toimipaikka 375 Helsingin oikeusaputoimisto 1 Helsingin toimipaikka 377 Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto 1 Hyvinkään toimipaikka 377 Järvenpään toimipaikka 382 Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto 1 Vantaan toimipaikka 379 Porvoon vastaanotto 386 Kymenlaakson oikeusaputoimisto 385 Kotkan toimipiste 386 Kouvolan toimipiste 387 Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto 1 Lahden toimipaikka 387 Heinolan toimipaikka 388 Lappeenrannan oikeusaputoimisto 1 Lappeenrannan toimipaikka 388 Imatran toimipaikka 391 Kemi-Tornion oikeusaputoimisto 1 Kemin toimipaikka 2 Kemin toimipaikka 391 Tornion toimipaikka 395 Oulun oikeusaputoimisto 1 Oulun toimipaikka 2 Raahen toimipaikka 397 Rovaniemen oikeusaputoimisto 397A Rovaniemen toimipaikka 397b Kuusamon toimipaikka 397c Suomussalmen toimipaikka 398 Lapin oikeusaputoimisto 3931 Kittilän toimipaikka 3932 Enontekiön toimipaikka 3933 Pellon toimipaikka 3984 Sodankylän toimipaikka 3985 Ivalon toimipaikka 3986 Utsjoen toimipaikka 3.5 Syyttäjänvirastojen tunnukset 601 Länsi-Uudenmaan syyttäjävirasto 607 Helsingin syyttäjävirasto 634 Salpausselän syyttäjävirasto

15 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 15 / Itä-Suomen syyttäjävirasto 655 Oulun syyttäjävirasto 667 Lapin syyttäjävirasto 678 Länsi-Suomen syyttäjävirasto 680 Pohjanmaan syyttäjävirasto 684 Itä-Uudenmaan syyttäjävirasto 690 Landskapsåklagarämbeter i landskapet Åland 901 Valtakunnansyyttäjävirasto 675 Sisä-Suomen syyttäjänvirasto 3.6 Output newinvoicerespons e elementti receivedate Date Laskuerittelyn lähetyspäivä id Long Laskuerittelyn sisäinen id error Boolen a Virhetilanne (true/false) message String Mahdollinen virheteksti Virhetilanteet: Avustajaa ei löydy avustajarekisterist ä. Avustajalla ei ole oikeutta toimia avustajana. Avustaja ei ole voimassa. Muu virhe: palautetaan virhekoodi responsibleorg String Organisaatio, johon laskuerittely

16 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 16 / 18 attachment Base6 4Binar y on lähetetty Järjestelmän muodostama laskuerittelytulost e 4 Salaus ja allekirjoitus Viestien muoto on SOAP document/literal, ja siirtoprotokolla on http. Mallitoteutus ja ohjeet dokumentissa Sanomaväylä_testi_client_v doc ja sen liitteissä. Salaus ja allekirjotus tehdään SOAP message body:lle, SOAP header:itä ei salata. Tehtävät ennen viestin lähetystä: Asiakas luo oman sertifikaatin (esim. keytool -genkey -alias clientx509v1 -keypass keypassword -storetype jks -storepass storepassword -validity keyalg RSA -keystore client-keystore.jks ) Asiakkaan julkinen avain luetaan trust storesta (esim. keytool -export - alias clientx509v1 -file client-certfile.csr -keystore client-keystore.jks - storepass storepassword -keyalg RSA ) Asiakkaan julkinen avain importoidaan OA-palvelimen trust storeen OA-palvelimen julkinen avain importoidaan asiakkaan trust storeen Kutsuva sovellus suorittaa viestin lähetyksessä seuraavat tehtävät: Kryptaa SOAP-viestin body-alueen käyttäen AES-128-algoritmia ja palvelimen julkista avainta yhdessä oman suojatun avaimen kanssa. Luo sähköisen allekirjoituksen SOAP-viestin body-osasta (MD5- hajautusavain RSA-kryptattuna) Purkaa ja varmentaa vastaavalla logiikalla paluuviestin 5 Esimerkki XML <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:inv="http://www.om.fi/legalaid/invoice"> <soapenv:header/> <soapenv:body> <inv:newinvoicerequest> <senddate> </senddate>

17 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 17 / 18 <source>soap UI</source> <wsusername>soap UI</wsUsername> <wspassword>soap UI</wsPassword> <generatedraft>false</generatedraft> <inv:invoice> <idcode>aaaaaaa</idcode> <notificationmethod>1</notificationmethod> <!-- DB debendent --> <legalmatternumber>*lanumber*</legalmatternumber> <responsibleorgtype>1</responsibleorgtype> <!-- EOrganisationType.LEGALAID_OFFICE --> <!--Optional:--> <legalaidoffice>387</legalaidoffice> <!-- DB debendent --> <processdate> </processdate> <clientfirstname>clientf</clientfirstname> <clientlastname>clientl</clientlastname> <clientdateofbirth> </clientdateofbirth> <decisionnumber> </decisionnumber> <category>1</category> <!--Optional:--> <referencenumber/> <!--Optional:--> <creator>tauno Tallentaja</creator> <assistantname>antti Avustaja</assistantName> <invoicenumber>*laskunumero*</invoicenumber> <minimumclaim>true</minimumclaim> <clientaccepted>false</clientaccepted> <demandclientshare>true</demandclientshare> <invoicevat>true</invoicevat> <multipleclients>false</multipleclients> <decisiontype>1</decisiontype> <increaseclaim>0</increaseclaim> <casebenefits>0</casebenefits> <deathestategrossassets>0</deathestategrossassets> <reason>1</reason> <!-- EInvoiceReason.X1 --> <description>soap UI</description> <!--Optional:--> <inv:insurance> <liabilitypercent>0</liabilitypercent> <liabilityeuros>0.0</liabilityeuros> <insurancemaximum>0</insurancemaximum> </inv:insurance> <!--Zero or more repetitions:--> <inv:invoicerow> <date> </date> <category>1</category> <!-- EInvoiceCategory.X1 --> <description>selite</description> <insurance>false</insurance> <unit>1</unit> <unitprice>100.00</unitprice>

18 <amount>4</amount> </inv:invoicerow> </inv:invoice> </inv:newinvoicerequest> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Oikeusapujärjestelmä/Romeo 18 / 18

Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus

Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus Oikeusapujärjestelmä/Romeo 1 / 20 Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus Versio 16.3.2 Oikeusapujärjestelmä/Romeo 2 / 20 Sisältö 1 Dokumentin tarkoitus... 7 2 Toiminnallisuus... 7 3 Laskuerittelyn

Lisätiedot

Laskuerittelyn liittymäkuvaus

Laskuerittelyn liittymäkuvaus Laskuerittelyn liittymäkuvaus Versio 17.2.2 2017 CGI Suomi Oy Muutoshistoria Versio Päivämäärä Tekijä/Hyväksyjä Kuvaus 0.1 26.2.2009 Marjo Liesegang Ensimmäinen versio 0.2 4.3.2009 Marjo Liesegang Päivitetty

Lisätiedot

Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus Versio

Oikeusapujärjestelmä/Romeo Laskuerittelyn liittymäkuvaus Versio Laskuerittelyn liittymäkuvaus Versio 16.3.3 2016 CGI Suomi Oy Muutoshistoria Versio Päivämäärä Tekijä/Hyväksyjä Kuvaus 0.1 26.2.2009 Marjo Liesegang Ensimmäinen versio 0.2 4.3.2009 Marjo Liesegang Päivitetty

Lisätiedot

Laskuerittelyn liittymäkuvaus

Laskuerittelyn liittymäkuvaus Laskuerittelyn liittymäkuvaus Versio 16.3.7 2016 CGI Suomi Oy Muutoshistoria Versio Päivämäärä Tekijä/Hyväksyjä Kuvaus 0.1 26.2.2009 Marjo Liesegang Ensimmäinen versio 0.2 4.3.2009 Marjo Liesegang Päivitetty

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1(1) Liite 3 (suomi) Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista Valtioneuvoston

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET

Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Sija AVI:n sija Hakija Kohde Kokonaiskustannuksenukset kustan- 1 1 Tammisalon VPK Konetikasauto 180 000 180 000 72 000 2 2 Tirilän VPK Säiliöauto (ei miehistötilaa) 183

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 865. Valtioneuvoston asetus. ulosottopiireistä. Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 865. Valtioneuvoston asetus. ulosottopiireistä. Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2007 N:o 865 869 SISÄLLYS N:o Sivu 865 Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä... 3875 866 Oikeusministeriön päätös ulosottovirastojen

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Khall 30.5.2013 180, liite nro 3

Khall 30.5.2013 180, liite nro 3 Khall 30.5.2013 180, liite nro 3 LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSM1JISTEfflÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On 37 9 214 715 Aineen taidemuseo On 37 6 140 696 Alvar Aalto-museo* On 37 14 334 001 Amos Andersons konstmuseum* Ei 37 15 381 013 Designmuseo* Ei 47 21 677 585 Didrichsenin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2010

Julkinen oikeusapu 2010 Oikeus 2011 Julkinen oikeusapu 2010 Oikeusaputoimistoihin saapui 71 600 asiaa vuonna 2010 Valtion oikeusaputoimistoihin saapui vuonna 2010 yhteensä 71 600 julkisen oikeusavun asiaa. Näistä julkisten oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015

Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015 Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2015 03/2014 (%) (%) 1-03/2015 1-03/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 11 097 9 626 15,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2017

1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2017 VALTIOKONTTORI 3.1.2017 Talous ja henkilöstö 1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO 2017 1B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2017 Koodistossa 1A on lueteltu ne virastotunnukset (työnantajatunnukset), joita käytetään vuoden

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2011

Julkinen oikeusapu 2011 Oikeus 2012 Julkinen oikeusapu 2011 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 69 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2011 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2011 yhteensä 69 000 julkisen

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014 1 Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet Keskushallintoyksikkö PL 7252 01051 LASKUT Päivitetty 26.11.2014 Verkkolaskuosoite: 003703120817 Välittäjän tunnus: 003710948874

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ?

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? Poris sul menee hyvi, nii kaua ku alkaa mennä hyvi - Veli-Pekka Ketola - - Suomen kakkoskeskus - Melko täydellinen sijainti - Kasvava

Lisätiedot

KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ

KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ (euro/hlö) v. 2016 KANKAANPÄÄN URHEILUHALLI/UIMAHALLI 3,7 2718 779 8071 59327 YLIVIESKAN URHEILUHALLI/UIMAHALLI 3,6 2307 1016 8978 61500 IMATRAN URHEILUTALO 3,0 1749 1415 11645 76842

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 08/2015 08/2014 (%) (%) 1-08/2015 1-08/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 402 7 525 11,7 86,4

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014

Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014 Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2014 11/2013 (%) (%) 1-11/2014 1-11/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 220 7 463-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2015 05/2014 (%) (%) 1-05/2015 1-05/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 114 10 114-9,9

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia, Tornio Alin hyväksytty pistemäärä Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Axxell Axxell, Karis Liiketalouden perustutkinto, pk 15,00 Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä 2.2.2010 Pekka Myrskylä Tilastokeskus 4.2.2010 2 200 Kuvio 5.2 Ikärakenteen muutos 2009-2060 (2009=100) Ikärakenteen muutos

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009 ENSIREKISTERÖINNIT 12/09 1(12) 5.1.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 06/2015 06/2014 (%) (%) 1-06/2015 1-06/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 976 9 209-2,5 87,4

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot